liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 30 of 30
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Högre utbildning för alla?: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Antalet funktionshindrade studenter har ökat i Sverige om man ser till antalet beslut om särskilt stöd under de senaste 10 åren. Att undervisa och examinera dessa studenter är en utmaning. Forskning har visat att lärares betydelse för denna studentgrupps lyckade studieresultat är stor, men det finns inte någon tidigare forskning om lärares perspektiv på dessa frågor. Genom intervjuer i fokusgrupper har erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter framkommit och uppfattningar om detta arbete kan urskiljas.

  Studiens resultat visar att lärare ofta känner osäkerhet och menar sig ha otillräcklig handlingsberedskap. De känner till lagstiftningen, men bara i viss utsträckning, och området upplevs som komplicerat. Det finns en rädsla för att göra fel och bli anmäld. Resurserna för detta arbete upplevs som otillräckliga och arbetsbördan sägs öka. Ett problem är alltför liten information och bristande öppenhet, såväl från studenternas sida som från administrationen.

  Studiens resultat visar också att lärare ställs inför flera dilemman både vad gäller undervisning och examination av funktionshindrade studenter. Intervjuerna i fokusgrupperna visar att dilemman uppstår till exempel vad gäller kvalitet och rättvisa i undervisningen. Akademiska lärare vill inte göra avkall på vetenskapliga krav och dessa ställs ibland mot kraven på likabehandling och lika villkor. Detta ställs på sin spets i samband med examinationer.

  En iakttagelse är att funktionshindrade studenter sällan diskuteras i termer av variation, olikhet eller tillgång i studentgruppen. Däremot ifrågasätts inte funktionshindrade studenters rätt att studera och att tillgängliggöra högskolan för denna kategori studenter ses som en angelägen uppgift.

 • 2.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att göra olika lika: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Vid svenska universitet och högskolor pågår ett förändringsarbete vars syfte är att anpassa undervisningen och tillgängliggöra högskolan förfunktionshindrade. Vid Linköpings universitet arbetar Strategigruppen för lika villkor för att förebygga och åtgärda diskriminering och trakasserierpå både strukturell och individuell nivå.

  Forskningen om funktionshindrade studenter i högre utbildning är inte särskilt omfattande och samtidigt ökar antalet funktionshindradestuderande. Ny lagstiftning ställer nya krav på högskolors och universitets anpassning och tillgänglighet och universitetslärarna blir nyckelpersoneri studenternas möte med de akademiska studierna.

  I denna rapport presenteras en undersökning som fokuserat universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning avfunktionshindrade studenter. I fokusgruppssamtal har akademiska lärare samtalat om för området centrala begrepp och aktuell lagstiftning.De har också diskuterat undervisningserfarenheter och erfarenheter från möten med funktionshindrade studenter och grupper i vilka dessastudenter har ingått.

  Av resultaten framgår att lärare har kännedom om lagstiftningen gällande lika villkor för studier inom högre utbildning. Lärarna problematiserarlagstiftningen och dess konsekvenser under utbildningstiden och reflekterar över hur personer med olika funktionsnedsättningarska kunna hantera sin vardag och de krav de ställs inför i arbets- och vuxenliv. Lagstiftningen är inte alltid enkel att tolka och det lyfts framfunderingar huruvida det finns en gräns för möjligheter till studiernas anpassning och tillgängliggörande.

  Alla i studien deltagande lärare har erfarenhet av studerandegrupper i vilka funktionshindrade studenter ingått och de har mött bådesynliga och så kallade dolda funktionshinder. Lärarna visar på en tydlig ambition att skapa lika villkor för alla, men är osäkra på om studenternauppfattar tillrättalägganden och bemötande som ett verkligt och tillräckligt stöd. Öppenhet och information om såväl funktionshinder,behov som lämpliga stödinsatser efterfrågas av lärarna. Insatserna för att möta studenter utifrån deras olika behov innebär en ökad arbetsbördaoch brist på resurser av olika slag lyfts fram som begränsningar i arbetet. Examinationer är betydelsefulla när det gäller att upprätthållakvalitet i utbildningar och kurser och lärarna framhåller vikten av att samma kriterier för bedömning och samma krav ska uppfyllas

 • 3.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Funktionshindrade studenter på lika villkor?: Tillgänglighet och delaktighet genom lagstiftning och förändringsarbete2009In: Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU?: En rapport från CUL-dagen 11 december 2008, Linköping: Linköpings universitet Centrum för undervisning och lärande , 2009, p. 85-90Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ett år med Bologna – Vad har hänt vid LiU? var rubriken på CUL-dagen 2008. Vi bjöd in lärare och övrig LiUpersonal att komma och presentera sina erfarenheter och tankar omkring detta tema för att därigenom stimulera till samtal och debatt om hur Bologniseringen av utbildningarna vid LiU gestaltat sig sedan den formella starten med arbetet att införa en ny examensstruktur, den 1 juli 2007.

 • 4.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, National Institute for the Study of Ageing and Later Life (NISAL). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Högre utbildning för alla?: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter2009Report (Other academic)
 • 5.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Society, Diversity, Identity .
  Högre utbildning för alla? Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter2009Report (Other academic)
 • 6.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lika villkor? Det innebär att det blir olika!2010In: Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, no 4, p. 14-18Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Begrepp om handikapp: En essä om det miljörelativa handikappbe­greppet2000In: Handikapp: Synsätt, principer, perspektiv / [ed] Magnus Tideman, Lund: Studentlitteratur , 2000, 1, p. 67-78Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handikapp är ett kunskapsfält som hämtar stoff från många håll. I denna bok tar forskare och handikappdebattörer från Sverige, Norge och England upp frågor om funktionshinder och handikapp från olika utgångspunkter och med olika perspektiv. De presenterar begrepp, lyfter fram väsentliga problemställningar, kopplar samman teori och praktik samt granskar gårdagens och dagens handikappolitik och dess konsekvenser. Boken består av tre delar, i den första delen redogörs för synsätt och begrepp när det gäller funktionshinder och handikapp. I den andra delen presenteras och granskas handikappideologiska principer som tillgänglighet, normalisering och integrering. I den tredje delen behandlas handikappfrågor ur olika specifika perspektiv som till exempel organisering, rehabilitering, boende och handikappidrott. Boken är i första hand avsedd att användas i kurser på högskolor och universitet, men kan med fördel användas av alla som har anknytning till eller vill närma sig, handikappområdet. Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.

 • 8.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, National Institute for the Study of Ageing and Later Life (NISAL). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Det borde inte vara någon skillnad: Förhållningssätt till åldrande i handikapphistorisk belysning.2008In: Att åldras med funktionshinder / [ed] Eva Jeppsson Grassman, Lund: Studentlitteratur , 2008, 1, p. 27-52Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi har hittills haft begränsad kunskap om funktionshindrade människors liv över tid och om innebörden i att leva med funktionshinder under många år. Vad innebär det att åldras med funktionshinder? Hur gestaltar sig "äldreblivandet" om man redan har betydande funktionsnedsättningar sedan tidigare i livet och kanske tvingats lämna arbetslivet långt före gängse pensionsålder? Hur är det att, som en till åren kommen förälder, fortfarande vara den som hjälper sitt vuxna, funtionshindrade barn? Hur ser den formella och informella omsorgssituationen ut? Det är frågor som den här boken belyser och den fyller därmed ett viktigt kunskapsbehov. Boken utgår från ett livsloppsperspektiv. Den centrala frågan är sålunda hur livet idag gestaltar sig för funktionshindrade människor som vuxit upp och levt under vissa historiska villkor. Här ryms även ett anhörigperspektiv där denna fråga studeras på motsvarande sätt. Bokens sex kapitel diskuterar de här frågorna med olika tonvikt och med utgångspunkt från både fysiskt och psykiskt funktionshindrades förhållanden. Samtliga författare bedriver forskning med anknytning till bokens huvudfråga. Att åldras med funktionshinder riktar sig främst till högskolestuderande inom samhälls- och beteendevetenskap, socialt arbete, social omsorg och vård, liksom till yrkesverksamma inom fältet. Den kan också vara värdefull för en intresserad allmänhet.

 • 9.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning and Didactic Science in Education and School (PeDiUS). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Disability and Identity: A Way of (Independent) Living2011Conference paper (Refereed)
 • 10.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Disability, identity and ageing2013In: Ageing with disability: a lifecourse perspective / [ed] Eva Jeppsson Grassman & Anna Whitaker, Policy Press, 2013, p. 34-54Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The first book to address the issue of aging with a long-term disability, "Ageing with Disability" breaks new ground through its particular lifecourse perspective, examining what it means to age with a physical or mental disability and what the implications are of "becoming old" for people who have had extensive disabilities for many years. It highlights the meaning of care in unexplored contexts, such as aging parents acting as caregivers or mutual care by disabled couples, areas of disability studies that have, until now, been totally neglected.

 • 11.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En följsam folkbildare: Utbildningsprogram på handikappområdet under 1960-, 70- och 80-talen1999In: Medier och modernisering: En antologi om utbild­ningsprogram och samhällsförändring / [ed] Bengt Sandin, Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige , 1999, p. 261-280Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Holme, Lotta
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "En liten ensam, ofärdig flicka": Om tillkomsten av föreningen för bistånd åt lytta och vanföra i Stockholm år 18911995In: Likhet och särart: Handikapphistoria i Norden / [ed] Bengt Erik Eriksson och Rolf Törnqvist, Södertälje: Fingraf , 1995, p. 231-240Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Funksjonshemning, identitet og politikk2012In: Livsløp med funksjonshemming / [ed] Kirsten Thorsen og Eva Jeppsson Grassman, Oslo: Cappelen Damm AS, 2012, p. 269-285Chapter in book (Other academic)
  Abstract [no]

  Livsløp med funksjonshemming presenterer helt ny, praktisk kunnskap om livsløp og aldring blant mennesker med funksjonshemming. Forfatterne beskriver funksjonshemmedes erfaringer og opplevelser og drøfter utfordringene funksjonshemmede selv, nærmiljøet, samfunnet og hjelpere møter.Noen viktige problemstillinger som boka tar opp er:* Hva er «typisk» på eldre dager - stiller alle eldre på lik linje?* Hvilke påkjenninger medfører «normalisering»?* Hvordan utfordres kjønnsidentiteten av funksjonsnedsettelser?* Hva innebærer det å være foreldre til en funksjonshemmet person gjennom et helt livsløp?* Hvilke utfordringer møter støtte- og hjelpeapparatet?* Hvor viktig er og hvordan formes og utvikles en handikappolitisk identitet?Funksjonshemmede mennesker lever lenger enn før og aldringsprosessen til mennesker med funksjonsnedsettelser stiller både samfunnet og tiltaks- og hjelpeapparatet overfor nye utfordringer. De to forskningsfeltene om «funksjonshemmede» og «eldre» har vært konsentrert om hver sin befolkningsgruppe. Denne boka forener de to feltene og omhandler spørsmål som tidligere knapt er belyst i forskning. Boka gir et kunnskapsgrunnlag for forståelse og samhandling mellom ulike faggrupper i tverrfaglig samarbeid.Livsløp med funksjonshemming er skrevet for helse- og sosialarbeidere og for studenter innen vernepleie, sykepleie, ergo- og fysioterapi, sosialt arbeid, medisin samt i de tverrfaglige videreutdanningene.

 • 14.
  Holme, Lotta
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Handikapp och teknik i ett samhällsperspektiv1996In: Teknik i skolan / [ed] Thomas Ginner & Gunilla Mattsson, Lund: Studentlitteratur , 1996, p. 100-109Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Handikapphistoria som identitetsskapande och akademiskt projekt2012In: Utanförskapets historia: Om funktionsnedsättning och funktionshinder / [ed] Kristina Engwall, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, p. 147-159Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  This book presents historical research on people with various forms of disabilities and functional impairments, largely not talked about in the past, and the measures communities have taken to assist them. It is meant to be used in training courses in treatment, support and services for people with disabilities as well as for historical value.

 • 16.
  Holme, Lotta
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konsten att göra barn raka: Ortopedi och vanförevård i Sverige till 19201996Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis deals with the establishment of orthopaedic medicine and the growth ofthe care of "cripples" in Sweden from the beginning of the 19th century to 1920. Itelucidates medical, social and political factors of this historical process, of whieh thefoundations were the interplay of private and public, medicine and care, and philanthropyand public health care.

  Ortopaedics was introduced in Sweden at the beginning of the 19th century.The treatment eonsisted of both correction technology and physical therapy. Thestudy describes the contexts - for instanee the arising conflict between the orthopaedistsand the 'Iing gymnasts' - and factors, which were significant for orthopaedicsto achive both societal and medical suecess.

  During the 1890s and the first decades of the 1900s, orthopaedics became an integratedpart of the growing institutionai care of cripples. The aim of such care wasto enable cripples to become self-supporting by means of orthopaedic treatmentand vocational training. Initial1y, care of cripples was a private philantropic matter,but developed successively inta a matter of general concern. By the end of theperiod studied, 1920, the crippled poor were considered as being one of society'ssocial problems as wel1 as a political issue.

  The measures aimed at aiding the cripples and the contexts in whieh the cripplesbecame the object of various interventions - orthopaedies, the care, politics - revealone significant consequence: the cripples became visible. The fact that they becamevisible can be seen in this historical process which defined and delimited thecripples as one group, as a social category. This occurred at different levels: in everydaylife of the institutions, by means of the medical diagnoses, in the manifestationsof philanthropy and in the categorization arising from the public and politicaldebate.

 • 17.
  Holme, Lotta
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ortopedi och poesi: Om ortopeden och poeten Herman Sätherberg1993In: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, Vol. 15, no 2, p. 54-65Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pioneers in the Modern Disability Movement. A Political Life Course Perspective2009In: Paper presented at the 10th NNDR (Nordic Network on Disability Research) Conference. Nyborg, Danmark, 2-4 April, 2009, 2009Conference paper (Refereed)
 • 19.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Studenter med läs- och skrivsvårigheter inom lärarutbildningen: en högskolepedagogisk utmaning2016In: Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken / [ed] Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Stockholm: Liber, 2016, 1, p. 135-153Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Intellectually Disabled in Sweden in a historical context2003In: Managing Intellectual Disability: First Person Perspectives, Policies and Services in Sweden, Norway and Poland / [ed] Anders Gustavsson, Jan Tøssebro and Elżbieta Zakrzewska-Manterys., Warsaw: IFiS Publishers , 2003, p. 185-201Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tradition och förnyelse: Studentaktiva arbets- och examinationsformer vid Programmet för samhälls- och kulturanalys2005Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna rapport beskrivs det arbete som pågår inom programmet vad gäller tradition och förnyelse med avseende på studentaktiva pedagogiska arbetsfor‐mer. Inledningsvis redogör vi för arbetets bakgrund och sammanhang och be‐skriver något om hur vi uppfattar studenternas bildningsgång och utveckling. Till grund för detta resonemang ligger kursvärderingar och diskussioner med studenterna. Därefter anger vi vad vi i denna rapport menar med studentaktiva arbetsformer och motiv till att bibehålla och förstärka dessa. Vi redogör därefter för arbetet med studentaktiva arbetsformer dels ur lärarperspektiv, dels ur stu‐dentperspektiv. Avslutningsvis för vi en diskussion av de resultat vi kommit fram till och ger förslag på hur det pedagogiska utvecklingsarbetet skulle kunna fortskrida vid SKA.

 • 22.
  Holme, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Higher Education for All? University Teachers’ Attitudes to, and Experiences of, Teaching Disabled Students2009In: Paper presented at the 10th NNDR (Nordic Network on Disability Research) Conference. Nyborg, Danmark, 2-4 April, 2009, 2009Conference paper (Refereed)
 • 23.
  Holme, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Jeppsson Grassman, Eva
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Whitaker, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Taghizadeh Larsson, Annika
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar2011In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 18, no 2, p. 107-125Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Holme, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Memisevic, Alma
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Inkludering som utmaning och möjlighet2019In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Holme, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olsson, Ingrid
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Handikapphistorisk forskning: En översikt2001In: Humanistisk hälsoforskning: En forskningsöversikt, / [ed] Roger Qvarsell & Ulrika Torell, Lund: Studentlitteratur , 2001, 1, p. 209-242Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I tio artiklar belyses den forskning inom hälsoområdet som bedrivs av bland andra antropologer, etnologer, sociologer, historiker och filosofer i Sverige. Boken kan tjäna som utgångspunkt eller  kurslitteratur för dem som vill få en överblick över vilka frågor och områden som behandlats i den humanistiska hälsoforskningen

 • 26.
  Holme, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Äldre - vård - civilsamhälle (ÄVC) . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Taghizadeh Larsson, Annika
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Whitaker, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Disability, Life Course and Ageing2008In: Paper presented at the 19th Nordic Congress of Gerontology. Oslo, May 25-28, 2008, 2008Conference paper (Refereed)
 • 27.
  Holme, Lotta
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Östlund, Britt
  n/a.
  Norrköping - hållbart vardagsliv för äldre och handikappade1995In: Kunskap & teknik för ett hållbart samhälle / [ed] Olle Bengtzon & Kristian Berg, Vadstena och Karlskrona: Stadsmiljörådet , 1995, p. 29-36Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Jeppsson-Grassman, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Taghizadeh Larsson, Annika
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Whitaker, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  A long life with a particular signature: life course and ageing for people with disabilities2012In: Journal of gerontological social work, ISSN 0163-4372, E-ISSN 1540-4048, Vol. 55, no 2, p. 95-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What does it mean to live a long life and grow old with disabilities? Or to be an aging parent and still be a caregiver to a disabled adult child? These are questions discussed in this article, the aim of which is to show how a life course perspective adds insight to the lived experience of disability and ageing of adults with disabilities. It is argued that the time concept is fundamental to the understanding of the lives of disabled people. Results are presented which challenge established knowledge regarding disability policies, autonomy, body, biographical disruption and prerequisites of active aging.

 • 29.
  Kvarnström, Lasse
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindström, Dag
  Linköping University, The Tema Institute, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nilsson, Hans
  Linköping University, The Tema Institute, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holme, Lotta
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sjöberg, Mats
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sundin, Jan
  Linköping University, The Tema Institute, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, The Tema Institute, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sviden, John
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Historia i Linköping1999Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskningsinriktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universitet har sedan länge en stark socialhistorisk profil. kollektivens vardag studeras på en rad områden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- och individnivå samt över tid som omspänner senantiken till det sena 1900-talets historia. Hur identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande inriktning, liksom anknytningen till socialpolitiska ideer, normsystem, attityder, värderingar och mentaliteter. Även den  rättshistoriska och ekonomiskhistoriska forskningen ryms inom detta fält. Den historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhistoriska fältet. Studier av arbeta och ohälsa, sjuklighet, dödlighet och hälsopolitik ligger långt framme. Bredden i den socialhistoriska profilen morsvaras av en mångfald melodologiska inslag.

  Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna profil och vilka uttryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser skrivna på C- och D- nivå, men även bidrag från lärare och doktorander vid avdelningen förekommer.

  Detta nummer av Socialhistoria i Linköping är en specialutgåva till Svenska historikermötet i Linköping 23-25 april 1999

 • 30.
  Olsson, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of History.
  Holme, Lotta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of History.
  Handikapphistorisk forskning: en översikt2000In: Humanistisk hälsoforskning : en forskningsöversikt / [ed] Roger Qvarsell & Ulrika Torell, Linköping: Tema Hälsa och samhälle, Linköpings Universitet , 2000, p. 209-242Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

     I tio artiklar belyses den forskning inom hälsoområdet som bedrivs av bland andra antropologer, etnologer, sociologer, historiker och filosofer i Sverige.

  Boken kan tjäna som utgångspunkt eller  kurslitteratur för dem som vill få en överblick över vilka frågor och områden som behandlats i den humanistiska hälsoforskningen

1 - 30 of 30
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf