liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Begrens søket
12 1 - 50 of 53
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlstrand, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Andersson, Ingrid
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för didaktik och forskning om pedagogiskt arbete (DIPA). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Persson, Ulla-Britt
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Erfarna lärares engagemang: livsberättelser som retrospektiv reflektion2008Inngår i: Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete / [ed] Carola Aili, Ulf Blossing, Ulrika Tornberg, Stockholm: Lärarförbundets Förlag , 2008, 1, s. 189-205Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar yrket? Vilka insatser kan göras för att förbättra verksamheten? Den här antologin presenterar femton sätt att se på lärares liv och arbete med hjälp av olika teoretiska perspektiv.Boken vänder sig till lärare och blivande lärare samt till alla som är intresserade av kunskapsutvecklingen kring lärares arbete.

 • 2.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att fokusera bibliotek2012Inngår i: Venue, Vol. 1, s. 1-5Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 3.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Kartläggning av utbildningsbakgrund, utbildningsmotivation och utbildningsbehov hos intagna med annat modersmål än svenska2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande projekt är således att med hjälp av ett nordiskt gemensamt framtaget undersökningsinstrument kartlägga utbildningsbakgrund, utbildningsmotivation och utbildningsbehov hos gruppen intagna på svenska kriminalvårdsanstalter som ej har svenska som sitt modersmål. Resultatet av denna kartläggning ska kunna ligga till grund för utveckling av organisation, planering och genomförande av Kriminalvårdens utbildningsinsatser av olika slag för den här fokuserade gruppen intagna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Serbian prisoners in Sweden2013Inngår i: Educational background, preferences and needs: A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia / [ed] Kariane Westrheim and Terje Manger, Bergen: County Governor of Hordaland , 2013, s. 127-156Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In all the Nordic countries, the composition of the prison population has changed in recent years. One sees a huge increase in prisoners of foreign nationality and this can present challenges for the education and training provided in prisons. The Nordic Prison Education Network wanted to know more about the educational background and motives for education for foreign nationals in order to learn more about how each country’s education system can better meet the education and training needs of the prisoners

 • 5.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Serbiska intagna i Sverige2012Inngår i: Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov: En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Sebia og Somalia / [ed] Kariane Westrheim & Terje Manger, Bergen: Nordpluss Voksen og NVL , 2012, s. 143-172Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Göransson, Kerstin
  Mälardalens högskola.
  Nilholm, Claes
  Högskolan i Jönköping.
  Inledning2011Inngår i: Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan / [ed] Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, Claes Nilholm, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1:1, s. 13-32Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här boken handlar om vardagligt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Den ger inblickar i vad som händer inom skolans väggar när lärare utför två av sina viktigaste uppdrag, att förebygga och underlätta för elever som hamnat i svårigheter i skolarbetet. Boken erbjuder också läsaren goda möjligheter att reflektera över den egna synen på specialpedagogiskt arbete i skolan. I bokens kapitel illustreras flera skilda sätt att arbeta med elevgrupper, vilket innebär att läsaren möter en rad olika skolmiljöer och lärare. Områden som behandlas är bl.a.:- förebyggande arbete och kollegahandledning- lärande i matematik- inkluderad undervisning i liten klass- särskild undervisningsgrupp- föräldrainflytande och dokumentation Boken vänder sig i första hand till studenter på lärarutbildning men riktar sig också till verksamma lärare i grundskolan och andra med intresse av området. För den lärarstudent som ännu inte kommit i kontakt med elever i behov av särskilt stöd ger boken en rad levande exempel på hur sådana möten kan se ut.

 • 7.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Holme, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Högre utbildning för alla?: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Antalet funktionshindrade studenter har ökat i Sverige om man ser till antalet beslut om särskilt stöd under de senaste 10 åren. Att undervisa och examinera dessa studenter är en utmaning. Forskning har visat att lärares betydelse för denna studentgrupps lyckade studieresultat är stor, men det finns inte någon tidigare forskning om lärares perspektiv på dessa frågor. Genom intervjuer i fokusgrupper har erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter framkommit och uppfattningar om detta arbete kan urskiljas.

  Studiens resultat visar att lärare ofta känner osäkerhet och menar sig ha otillräcklig handlingsberedskap. De känner till lagstiftningen, men bara i viss utsträckning, och området upplevs som komplicerat. Det finns en rädsla för att göra fel och bli anmäld. Resurserna för detta arbete upplevs som otillräckliga och arbetsbördan sägs öka. Ett problem är alltför liten information och bristande öppenhet, såväl från studenternas sida som från administrationen.

  Studiens resultat visar också att lärare ställs inför flera dilemman både vad gäller undervisning och examination av funktionshindrade studenter. Intervjuerna i fokusgrupperna visar att dilemman uppstår till exempel vad gäller kvalitet och rättvisa i undervisningen. Akademiska lärare vill inte göra avkall på vetenskapliga krav och dessa ställs ibland mot kraven på likabehandling och lika villkor. Detta ställs på sin spets i samband med examinationer.

  En iakttagelse är att funktionshindrade studenter sällan diskuteras i termer av variation, olikhet eller tillgång i studentgruppen. Däremot ifrågasätts inte funktionshindrade studenters rätt att studera och att tillgängliggöra högskolan för denna kategori studenter ses som en angelägen uppgift.

 • 8.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Teaching Reading in Special Education Contexts2013Inngår i: Baltic Journal of Special Education, ISSN 1392-5369, Vol. 2, nr 29, s. 174-183Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 9.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik och didaktik i utbildning och skola (PeDiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik och didaktik i utbildning och skola (PeDiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  The importance of self-assessed oral and written language ability for boys' and girls' grades in school2011Inngår i: Journal of Theory and Practice in Education, ISSN 1304-9496, Vol. 7, nr 2, s. 174-191Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study focuses on the way in which the self-assessed reading, writing and oral abilities of pupils – both boys and girls – predict grades in different subjects at compulsory school. The supporting material for this study is a survey, conducted to 6,788 pupils in school year 9 (aged 15-16) of Swedish compulsory school in 2003. The results show that the three literacy skills – reading, writing and oral ability – do predict the grades but that the weighting is slightly different in the various subjects. In Swedish it is the self-assessed ability to write that primarily predicts the grade, while, in the other theoretical subjects, it is the pupil’s self-assessed reading ability that is predominant. There is a significant difference between how boys and girls assess their reading, writing and oral abilities. Girls demonstrate greater confidence in their ability to read and write. Boys, who feel that they have good oral ability, are at a disadvantage both in English and mathematics.

 • 10.
  Eriksson-Gustavsso, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  En särskola i förändring2015Inngår i: Venue, ISSN 2001-788X, s. 4-7Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Den studie som presenteras i den här artikeln är inriktad mot att synliggöra institutioners och organisationers planerade förändringar och omstrukturerande verksamhet för att hantera statliga uppdrag som formuleras i nya styrdokument, och att med utgångspunkt i dessa utveckla och förändra grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

 • 11.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att fokusera bibliotek: En uppföljning av Linköpings kommuns satsning på fokusbibliotek2012Rapport (Fagfellevurdert)
 • 12.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att hantera läskrav i arbetet: om industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter2002Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In our society, as in most societies of the world, learning to read and write is a self-evident part of the individual's development and socialisation into functional adult life. In the International Adult Literacy Survey study, 1994-1998 literacy was defined as "the ability to process information used in everyday life, at work, at home, and as a citizen". The results showed that there were substantial differences between the participating countries as regards the literacy level of the adult population. For all countries the results demonstrated that a high literacy level characterises individuals who read every day, at work and in their spare time, who take part in adult education, who have a high socio economic status and a good education.

  The present study aims at finding more knowledge about literacy demands in connection with work and how these demands are experienced and met by the individual. The study is restricted to individuals with a certain type of occupation and whose education is relevant to their line of work. In addition, these individuals have, according to themselves, pronounced reading and writing disabilities. In order to make the phenomena of reading and writing visible in daily work I chose the case study as research strategy. The data collection techniques I have used to form a basis for description, interpretation and analysis of the research objects are audio-taped interviews, questionnaires, reading tests, reading diaries and time-sampling diaries.

  The results show very clearly that reading and writing are necessary and important parts in coping with daily tasks in industrial work. The informants in the study said that it is not possible to avoid reading. Their work is organised in such a way, e.g., the increased use of computers, that reading is necessary. Most incidents of reading at work consist of reading of short units and limited sequences.

  There is some ambivalence in the informants' descriptions of literacy requirements and their own reading and writing ability. When they assess their ability in general terms they convey satisfaction with their level of performance. However, when they describe concrete reading and writing situations and the requirements connected with them, they report difficulties as well as feelings of inadequacy and discomfort.

  In the informants' stories two main types of strategies can be detected, which they have developed in order to cope with daily reading and writing tasks as well as new task demands. One of them was to try to reduce the number of occasions when reading or writing was necessary, or to avoid reading and writing and yet perform the task that was prescribed. The other type of strategy implied that the reading and writing activities was adapted specifically to the situation at hand.

  The informants did not seem to choose either avoiding or elaborating strategies, rather they described actions that can be referred to both of the main types of strategies. Persons who reported many incidents of reading and a considerable amount of reading time as part of their job, recorded elaborating strategies more often than avoiding. Their reading material seemed more varied and they tried more often to fulfil their tasks on their own or by asking for help. It was clear that some of these strategies had been developed in early childhood, when the informants were in the process of learning the basics of reading and writing.

 • 13.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Att hantera läskrav i arbetet. Om industriarnetare med läs- och skrivsvårigheter2004Inngår i: Dyslexi : aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, ISSN 1401-2480, Vol. 3, s. 10-12Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 14.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att läsa: -ett behov, -ett krav, -en nödvändighet : en analys av den första internationellt jämförande studien av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig information :  International Adult Literacy Survey = [Reading] : [-a need, a requirement, a necessity]1997Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This is a presentation and an analysis of the International Adult Literacy Survey, IALS, the first international comparative study of reading ability and reading habits among adults. The study was carried out in seven countries in Europe and North America during 1994 och 1995. It was conducted by Statistics Canada, in cooperation with Educational Testing Service in USA, and OECD in Paris, France. The aim was to bring to a focus the relations between individuals' reading ability, educational level and occupation, and economic growth and development in society. A second aim was to identify groups of individuals who may suffer, socially as well as economically, because of a low level of reading ability.

  The National Agency for Education was responsible for the Swedish participation in the study. A representative sample of the population, 16 years of age and older, have taken part in the study, which was conducted by means of interviews and objective tests of reading ability.

  The results demonstrate that there are substantial differences in reading ability among the population both within the country and in comparison with other countries. Education lays the ground for the development of reading ability, but work-related reading and leisure reading both have an impact on further development of the ability.

  In analysing the Swedish data focus has been on three variables, education, reading ability and reading habits. Individuals with a high educational level demonstrated better reading ability and more frequent reading activities. both at work and in leisure, than did individuals with a lower educational level. Individuals with higher education read more books, visited a library more often and read much more in relation to work than did individuals with lower education.

  According to the IALS survey, however, approximately one third of the Swedish 16+ population did not reach the level of reading ability that is set in the national curriculum (Lpo 94) as a goal for the end of grade 9 in the Swedish compulsory school.

  This thesis also contains a pilot study, the aim of which is to test a method of researching adults' reading habits in depth. In the pilot study data were collected by means of reading-diaries. From the diaries it appeared that the time individuals reserved for reading during week days increased substantially from the lowest to the highest level of education. It was the time spent with reading in relation to work that made all the difference. It was also evident that the variation of reading materials was much larger for individuals with a high educational level than for those with a low educational level.

  The opportunities and possibilities for adults to improve their reading ability vary a great deal. There is every reason to emphasize the need for increased opportunities of recurrent education, in order to avoid a wider and deeper gap between individuals with high and low levels of reading ability. Further research about the context and requirements of adult reading in the future society is also needed.

 • 15.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att mötas i lärande: Didaktiska samtal i en specialpedagogisk kontext2011Inngår i: Läsning : medlemsblad för SCIRA - den svenska riksorganisationen för läsundervisning och läsforskning, ISSN 0349-9855, nr 2, s. 18-24Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 16.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att mötas i lärande: Didaktiska samtal i en specialpedagogisk kontext2012Inngår i: Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, ISSN 1401-2480, nr 1, s. 4-10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 17.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  "Det är tufft att plugga... men jag tror att jag klarar det": En studie om akademiska studier och skriftspråkliga svårigheter2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En betydande andel, 42 procent, av en årskull elever som lämnar svensk gymnasieskola idag fortsätter sina studier vid universitet och högskolor inom tre år efter grundläggande examen (scb.se, 2008:079). Största delen av den kunskap som studenterna förväntas tillägna sig vid akademiska studier förmedlas via skriftspråket och de högt ställda kraven på skriftspråklig kompetens kan bli problematiska för studenter med läs- och skrivsvårigheter.

  I denna studie var det övergripande syftet att studera studiemöjligheter och studiehinder för studenter med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inom högre utbildning. Hur ser studietakten ut för denna studerandegrupp och vilka studieresultat redovisas? Vidare söktes genom studien kunskap om studiesituationen och studievardagen för studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Studiens datainsamling genomfördes under år 2010 och data hämtades dels från dokumentstudier och dels från samtalsliknande telefonintervjuer.

  Resultaten visar att studietakten för de allra flesta studenter med skriftspråkliga svårigheter är lägre än den förväntade (30 hp/termin). Det framgår vidare att det är ett litet antal studenter som uppvisar en extremt låg studietakt och deras begränsade studieresultat visar sig tidigt under studietiden.

  Trots att alla studenter som medverkade i intervjustudien hade upplevt svårigheter med skriftspråkligt lärande under tidigare skolgång hade endast två av dem fått formell bekräftelse på svårigheterna innan de akademiska studierna påbörjades. Tillgång till olika former av kompensatoriskt stöd var betydelsefullt men för att kunna använda stödet som kompensatoriska redskap ställdes krav på både tid och övning. Detta innebar en parallell lärprocess för att lära sig lära.

  Ett tydligt mönster i de upplevelser och erfarenheter som studenterna förmedlade innebar beskrivningar av en pendling mellan känslor som kan beskrivas som motsatser till varandra. Det är uttalanden och berättelser som visar på ett ambivalent förhållningssätt till studievardagen och de studiekrav som de ställs inför. Det var pendling mellan upplevelser av självständighet och beroende, uthållighet/målinriktning och tvivel samt ställningstaganden att vara öppen eller sluten när det gäller de skriftspråkliga svårigheterna. Pendlingen mellan dessa känsloyttringar finns säkert hos många studerande men här grundar sig pendlingen och det ambivalenta förhållningssättet på svårigheterna att möta och övervinna de höga skriftspråkliga kraven i de akademiska studierna.

  Fulltekst (pdf)
  "Det är tufft att plugga... men jag tror att jag klarar det" : En studie om akademiska studier och skriftspråkliga svårigheter
 • 18.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Dysleksi og voksne2012Inngår i: Dysleksi og andre vanskeligheder med skriftsproget / [ed] Stefan Samuelsson, Viborg Danmark: Dansk Psykologisk Forlag A/S , 2012, 2, s. 192-203Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [da]

  Behovet for viden om dysleksi/læse- og skrivevanskeligheder - og især om forholdet mellem årsager, konsekvenser og pædagogiske tiltag - er stort og må have høj prioritet.   Denne bog gør rede for forskning og forskningsbaseret undervisning inden for området.

  I 18 kapitler gives der en bred og lettilgængelig gennemgang af aktuel biologisk, pædagogisk og psykologisk forskning.  

  Læseren bliver blandt andet orienteret om, hvad dysleksi er, og hvad der forårsager dysleksi, hvordan man kortlægger og udreder læse- og skrivevanskeligheder, samt hvordan man kompenserer for problemer med skriftsproget.

  De fleste af de myter, der findes omkring læse- og skrivevanskeligheder, bliver også taget op. Intervention og specialpædagogiske tiltag har fået deres eget kapitel, og dette tema gennemsyrer de fleste af bidragene.   Den brede indfaldsvinkel og den tydelige tilknytning til forskningen gør bogen anvendelig inden for mange uddannelser og professioner.

 • 19.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Dyslexi och vuxna2009Inngår i: Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket, Stockholm: Natur & Kultur , 2009, 1, s. 202-214Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråketEtt stort antal elever lämnar skolan utan tillräcklig läs- och skrivförmåga. I denna bok får läsaren en god uppfattning om den världsomspännande och aktuella forskning som finns och ges även goda möjligheter att tillämpa den i sitt arbete.I boken 18 kapitel uppmärksammas pedagogisk, psykologisk och biologisk forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författarna är lärare och forskare som ingår i ett nationellt nätverk för forskning om dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter.

 • 20.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  En särskola i förändring: En studie om specialpedagogiskt reformarbete2014Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den studie som presenteras i den här artikeln är inriktad mot att synliggöra institutioners och organisationers planerade förändringar och omstrukturerande verksamhet för att hantera statliga uppdrag som formuleras i nya styrdokument, och att med utgångspunkt i dessa utveckla och förändra grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Jag fixar det oftast. Hur industriarbetare hanterar läs- och skrivkrav i arbetet.2005Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 22.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Läs- och skrivstrategier2007Inngår i: Forskning om lärares arbete i klassrummet / [ed] Kjell Granström, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling , 2007, s. 207-230Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

      

  Denna kunskapsöversikt har kommit till tack vare ett samlat engagemang inom forskningsmiljön om lärares arbete vid Linköpings universitet. Flera av forskarna medverkar också i nätverket om lärares arbete, som leds från Högskolan i Kalmar. Forskarna i Linköpingsmiljön har bidragit till att öka våra kunskaper om lärares och elevers arbete i klassrummet. Texterna i boken koncentreras till de baskunskaper som alla lärare är ansvariga för visavi eleverna. Samtidigt behandlas den professionella lärarens roll att ge utrymme för eleverna att även diskutera centrala frågor som demokrati, rättvisa, jämställdhet m.m. Lärares arbete handlar inte bara om innehållet utan också om de omgivande faktorernas betydelse t.ex. organisations-, undervisnings-, mål- och metodfrågor. Hemarbete, individuellt arbete och olika syn på lärande och undervisning behandlas också.

 • 23.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Nytt vin i gamla läglar - ny utbildning med en gammal yrkesbeteckning2008Inngår i: SCIRA Läsning, Tidskrift utgiven av Swedish Council of the International Reading Association, ISSN 0349-9855, Vol. 2Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

     

 • 24.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Skriftspråkliga utmaningar i lärararbetet2016Inngår i: Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken / [ed] Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Stockholm: Liber, 2016, 1, s. 154-168Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 25.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Teaching Reading Today - A Course in the Teacher Education Programme2001Inngår i: The Second International Symposium on the Teaching and Learning of the Mother Tongue in the Republic of Slovenia and Other European Countries,2001, 2001Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

     

 • 26.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Uppföljning av studenter med läs- och skrivsvårigheter. Rapport till Strategigruppen för lika villkor. 20072007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

    

 • 27.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Fahlén, Rose-Marie
  Persson, Ulla-Britt
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Undervisningsspråket - en del av lärares yrkesspråk2007Inngår i: Det enkla är det sköna - en vänbok till Kjell Granström / [ed] Charlotta Einarsson,Granström, Kjell,, Linköping: Skapande vetande, Linköpings universitet , 2007, s. 69-83Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

          Om språkutveckling / Jan Anward -- Forskningsmiljöer och seminariekulturer : ideal och verklighet / Gunnar Berg -- Gruppens obönhörliga brist på demokrati / Gunnel Colnerud -- Undervisningsspråket : en del av lärares yrkesspråk / Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Rose-Marie Fahlén, Ulla-Britt Persson & Joakim Samuelsson -- Dialogism and social constructivism / Per Linell -- Samhällsaktiva skolor och skolaktiva samhällen i glesbygd : utopi eller möjlighet? / Annika Andræ Thelin -- Användningen av tiden i skolan / Mats Ekholm -- Offensiva spelare och coacher i matchen om skolan / Lennart Fahlén, Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Westlund & Leif Mideklint -- Analyser av skolors anda / Rolf Lander -- Samhällsförändring, skolprofilering och identitet / Lars Naeslund & Jens Pedersen -- Succession and managing the transition from predecessor to successor / Siv Boalt Boëthius -- Freud som gruppsykolog : en orättvis betraktelse till 150-årsdagen / Stefan Jern -- Gruppens känslomässiga klimat / Eric Olsson -- Från Göteborg till Dortmund : studier i masshändelser / Michael Rosander & Ingrid Hylander -- Gruppetenking og operativ effektivitet i team / Endre Sjøvold -- Existens och relationer / Dan Stiwne -- Är det bra att vara ambitiös? / Viveka Adelswärd och Johan Hofvendahl -- Ja, för jag är så jävla snygg!" : retsekvenser och informellt lärande i högstadiets grupparbeten / Karin Aronsson & Michael Tholander -- Skolpsykolog : beprövad erfarenhet och specialitet på vetenskaplig grund? / Gunilla Guvå & Ingrid Hylander -- Slump, sammanträffanden och spår : om en lärares inflytande / Stefan Jern & Anders Hempel -- Villkor för psykologisk forskning : hur de statliga forskningsråden fördelade sina pengar inom psykologiområdet 1996-98 / Rolf Sandell och Kjell Granström -- Urval publikationer Kjell Granström. Svensk engelsk och norsk

 • 28.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Forslund Frykedal, KarinLinköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.Samuelsson, MarcusLinköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken2016Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Boken består av texter av flera författare med olika infallsvinklar på specialpedagogisk praktik. De beskriver och exemplifierar identifiering av svårigheter, samverkan mellan skolans olika stödinsatser samt hanteringen av specialpedagogiska dilemman.Läs merForskningen i och om specialpedagogik som presenteras och diskuteras i boken är relevant för praktiker i pedagogisk verksamhet. Närheten till praktiken har förstärkts genom samverkan med specialpedagogiskt verksamma lärare på fältet. Boken vänder sig till studenter som läser specialpedagogiska kurser inom lärarprogrammen och till studenter som läser till speciallärare eller specialpedagog. Den riktar sig också till verksamma förskollärare och lärare inom olika skolformer och åldersgrupper samt till en skolintresserad allmänhet.

 • 29.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Gustavsson, Lars
  StudentCentrum Linköpings universitet.
  Uppföljning av studenter med läs- och skrivsvårigheter. Rapport till Strategigruppen för lika villkor2006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 30.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Holme, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att göra olika lika: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Vid svenska universitet och högskolor pågår ett förändringsarbete vars syfte är att anpassa undervisningen och tillgängliggöra högskolan förfunktionshindrade. Vid Linköpings universitet arbetar Strategigruppen för lika villkor för att förebygga och åtgärda diskriminering och trakasserierpå både strukturell och individuell nivå.

  Forskningen om funktionshindrade studenter i högre utbildning är inte särskilt omfattande och samtidigt ökar antalet funktionshindradestuderande. Ny lagstiftning ställer nya krav på högskolors och universitets anpassning och tillgänglighet och universitetslärarna blir nyckelpersoneri studenternas möte med de akademiska studierna.

  I denna rapport presenteras en undersökning som fokuserat universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning avfunktionshindrade studenter. I fokusgruppssamtal har akademiska lärare samtalat om för området centrala begrepp och aktuell lagstiftning.De har också diskuterat undervisningserfarenheter och erfarenheter från möten med funktionshindrade studenter och grupper i vilka dessastudenter har ingått.

  Av resultaten framgår att lärare har kännedom om lagstiftningen gällande lika villkor för studier inom högre utbildning. Lärarna problematiserarlagstiftningen och dess konsekvenser under utbildningstiden och reflekterar över hur personer med olika funktionsnedsättningarska kunna hantera sin vardag och de krav de ställs inför i arbets- och vuxenliv. Lagstiftningen är inte alltid enkel att tolka och det lyfts framfunderingar huruvida det finns en gräns för möjligheter till studiernas anpassning och tillgängliggörande.

  Alla i studien deltagande lärare har erfarenhet av studerandegrupper i vilka funktionshindrade studenter ingått och de har mött bådesynliga och så kallade dolda funktionshinder. Lärarna visar på en tydlig ambition att skapa lika villkor för alla, men är osäkra på om studenternauppfattar tillrättalägganden och bemötande som ett verkligt och tillräckligt stöd. Öppenhet och information om såväl funktionshinder,behov som lämpliga stödinsatser efterfrågas av lärarna. Insatserna för att möta studenter utifrån deras olika behov innebär en ökad arbetsbördaoch brist på resurser av olika slag lyfts fram som begränsningar i arbetet. Examinationer är betydelsefulla när det gäller att upprätthållakvalitet i utbildningar och kurser och lärarna framhåller vikten av att samma kriterier för bedömning och samma krav ska uppfyllas

  Fulltekst (pdf)
  Att göra olika lika : Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter
 • 31.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Holme, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Funktionshindrade studenter på lika villkor?: Tillgänglighet och delaktighet genom lagstiftning och förändringsarbete2009Inngår i: Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU?: En rapport från CUL-dagen 11 december 2008, Linköping: Linköpings universitet Centrum för undervisning och lärande , 2009, s. 85-90Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ett år med Bologna – Vad har hänt vid LiU? var rubriken på CUL-dagen 2008. Vi bjöd in lärare och övrig LiUpersonal att komma och presentera sina erfarenheter och tankar omkring detta tema för att därigenom stimulera till samtal och debatt om hur Bologniseringen av utbildningarna vid LiU gestaltat sig sedan den formella starten med arbetet att införa en ny examensstruktur, den 1 juli 2007.

 • 32.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Holme, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Tema Äldre och åldrande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Högre utbildning för alla?: Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter2009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 33.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Holme, Lotta
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Samhälle, mångfald, Identitet (SMI).
  Högre utbildning för alla? Universitetslärares uppfattningar om och erfarenheter av undervisning av funktionshindrade studenter2009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 34.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Holme, Lotta
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Lika villkor? Det innebär att det blir olika!2010Inngår i: Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, nr 4, s. 14-18Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 35.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Persson, Ulla-Britt
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Jonsson, Marie
  Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  A Case Study Examination in Teacher Training.2005Inngår i: Congress of Nordic Educational Research Association, NFPF/NERA,2005, 2005, s. 15-20Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 36.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att utveckla ett yrkesspråk2013Inngår i: Lärares etik och professionella arbete: Skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] / [ed] Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande , 2013, s. 27-39Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Gunnel Colnerud, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet har under den största delen av sitt yrkesverksamma liv varit engagerad i skolfrågor av olika slag. Ofta har fokus för hennes intresse och uppdrag legat i att förstå skolans vardagsliv och det komplexa uppdrag som läraryrket innebär. Gunnel fyller 67 år i januari 2015 och denna vänbok är en hyllning till henne från kollegor, både nationellt och internationellt, samt tidigare doktorander. Bidragen i antologin, Lärares etik och professionella arbete - skolan som moralisk praktik, är tänkt att spegla de områden som Gunnel i sin forskning varit engagerad i.

  Innan Gunnel påbörjade sin forskarutbildning i pedagogik var hon verksam som psykolog inom skolhälsovården. Denna erfarenhet av att ha mött barn och elevers utsatthet samt lärares ständiga arbete med att möta olika typer av förändringar och hantera en komplex yrkesroll är något som Gunnel burit med sig in i sin forskning, vilket inte minst syns i hennes outtröttliga engagemang i att vara en forskare som bidrar till skolans praktik.

  I mitten av nittiotalet Jade Gunnel fram sin avhandling som byggde på intervjuer med yrkesverksamma lärare och handlade om etiska dilemman lärare ställs inför i sitt yrkesutövande. Gunnel har allt sedan avhandlingsarbetet varit mycket engagerad i etiska frågor i relation till läraruppdraget och var en av de pådrivande krafterna i att tillsammans med Sveriges båda lärarförbund formulera gemensamma yrkesetiska principer, som kom att benämnas Lärares yrkesetik. I detta arbete gjorde Gunnel betydande insatser genom att problematisera yrkesetik som fenomen, medverka i otaliga utbildningsinsatser för lärare och lärarstudenter inom området och sist men inte minst bidra till att etablera yrkesetik som forskningsfält.

  Ett kännetecknande drag för Gunnels forskning har varit den starka viljan och övertygelsen om att forskning om skola behöver ske i relation till och med skolans praktik. Tillsammans med sin make och kollega professor Kjell Granström etablerade Gunnel en forskarmiljö med fokus på praxisnära forskning. Vi som är redaktörer för denna vänbok har alla haft förmånen att vara doktorander till Gunnel eller Kjell och fått möjlighet att växa som forskare i en forskarmiljö som präglats av kreativitet, engagemang och spännande diskussioner.

 • 37.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Den självvärderade literacyförmågans betydelse för pojkars och flickors studieresultat.2008Inngår i: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, Vol. 28, s. 272-286Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

    

 • 38.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Didaktiska samtal i specialpedagogiska kontexter: En studie av undervisning i grundläggande svenska och matematik2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Larmrapporter om hur  svenska  elever  presterar  har  under  senare tid avlöst varandra. I de senaste nationella och också internationellt järnförande  studierna   av  elevers  skriftspråkliga  och  rnatematiska förmåga, har det visat sig att svenska  elever presterar  sämre såväl inom  "matematikens  som  svenskans   områden"   (NU  2003, PISA, Tirnss). Den internationella  OECD-studien PISA visar t.ex. att 17% av svenska elever i skolår 9 presterar  på den lägsta nivån i matema­ tik. Vad gäller läsförståelsen så presterar 13 % av svenska elever på den lägsta nivån. Det är ingen orimlig tanke att dessa elever har va­ rit föremål för specialundervisning. Specialundervisningen och den specialpedagogiska  verksamheten   i  maternatik  och  svenska  lyfts implicit upp på agendan.

  Specialpedagogisk verksamhet, specialundervisning och special­ pedagogik,  har  under  senare  tid varit föremål  för studier,  diskus­ sioner och debatt i olika sammanhang (Börjesson, 1997; Haug, 1998, Persson, 1998; Nilholm, 2003; Brodin &  Lindstrand,  2004). Analys och  problematisering av  begreppen  norrnalitet  och avvikelse  har varit  centralt,  likaväl  som  bearbetning  av ideologiska  och teoretiska perspektiv  på  kunskapsområdet specialpedagogik I en  del studier har centrala  begrepp  analyserats  och problematiserats  för att bidra till utvecklingen  av en teoretisk  ram eftersom specialpedagogiken hittills ansetts  vara  ett kunskapsområde med en svag  teoriförank­ ring (Skrtic, 1988; Helldin, 1997). Andra studier med specialpedago­ gisk  inriktning   har  foku1 rat  organisatoriska  perspektiv  vad  gäller specialpedagogisk verksamhet.  Dessa studier  har berört specialun­ dervisningens  omfattning,  t.ex. antal elever som åtnjutit specialpe­ dagogiska  insatser  samt  orsaker  till dessa insatser  (Persson, 1998). De två ovan  beskrivna  perspektiven visar  på  den  tudelning som specialpedagogiken och  den  specialpedagogiska  kunskapen  idag kännetecknas  av. Det är  å ena sidan  den  politiska och norrnativa ideologiska diskursen  där norrnalitet och avvikelse problematiseras utifrån  det svenska  samhällets  krav  på likvärdighet,  jämställdhet, deltagande och demokrati. Å andra sidan finns den handlingsorien­ terade  diskursen  med fokus  på organisering,  resurser  och kompe­ tens. Den senare  praxisinriktade  forskningen  skiljer oftast inte på begreppen specialpedagogik  och specialundervisning och det är företrädesvis denna inriktning  som debatterats i press och media un­ der 90-talet och som vi senare ska visa behöver studeras  vad gäller undervisningen i företrädesvis ämnena matematik och svenska.

  Fulltekst (pdf)
  Didaktiska samtal i specialpedagogiska kontexter: En studie av undervisning i grundläggande svenska och matematik
 • 39.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Lärande samtal i specialpedagogiska kontexter2007Inngår i: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 17, nr 1-2, s. 51-58Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 40.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Studier av läslärande i en specialpedagogisk kontext2009Inngår i: Locus, ISSN 1100-3197, s. 20-42Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

       

 • 41.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Kartläggning av intagnas utbildningsbakgrund-studiebehov2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

     

 • 42.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Läs- och skrivsatsningar i Linköpings kommun2012Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 43.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Sverige2008Inngår i: Insatte i nordiske fengsler. Utdanning, utdanningsønske og -motivasjon., Køpenhavn: Nordisk Ministerråd , 2008, 1, s. 139-160Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 44.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola (PiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Sweden2009Inngår i: Education in Nordic Prisons: Prisoners´Educational Backgrounds, Preferences and Motivation, Copenhagen: Nordic Council of Ministers , 2009, s. 153-176Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In 1999, the Nordic Council adopted a recommendation on prison education in a Nordic perspective. In September 2001, a Nordic project group was appointed to carry out a study, with representatives from the prison and probation services and the educational authorities. The project was directed by the County Governor of Hordaland, Norway. A decision was adopted in 2007 to revise the report in relation to recent research, new surveys, and general developments in the Nordic countries.

  The purpose of the project was to provide a concise, overall and updated comparative view of education and training in prisons in Denmark, Finland, Norway and Sweden, as well as a brief description of the situation in Iceland, Greenland, the Faeroe islands and the Åland islands.

  If convicted prisoners are to be offered education on equal terms with others in society, the right to education must be clearly stipulated in the legislation.

  According to this report, good cooperation between the prison and probation services and other authorities is one of the key starting points for satisfying prisoners' educational needs. The prison education offered today does not satisfactorily correspond to prisoners' educational needs. Increased investments in prison education would probably be of added value for society as a whole.

  This report provides useful documentation for individuals working with any aspect of the wider problem complex relating to prison and probation services.

 • 45.
  Holme, Lotta
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Higher Education for All? University Teachers’ Attitudes to, and Experiences of, Teaching Disabled Students2009Inngår i: Paper presented at the 10th NNDR (Nordic Network on Disability Research) Conference. Nyborg, Danmark, 2-4 April, 2009, 2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 46.
  Kempe, Camilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik och didaktik i utbildning och skola (PeDiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik och didaktik i utbildning och skola (PeDiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för pedagogik och didaktik i utbildning och skola (PeDiUS). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Are There Any Matthew Effects in Literacy and Cognitive Development?2011Inngår i: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, ISSN 0031-3831, Vol. 55, nr 2, s. 181-196Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Matthew effect is often used as a metaphor to describe a widening gap between good

  and poor readers over time. In this study we examined the development of individual

  differences in reading and cognitive functioning in children with reading difficulties and

  normal readers from Grades 1 to 3. Matthew effects were observed for individual

  differences in reading comprehension and vocabulary, but not on tests measuring word

  decoding, word recognition, or spelling, nor on non-verbal ability. However, these

  Matthew effects disappeared when controlling for home literacy activities and parent

  reading behavior, indicating that print exposure is one environmental condition involved

  in mediating Matthew effects. These findings are in line with the idea of the Matthew

  effect by Stanovich and the core assumption that reading comprehension is involved in

  a reciprocal relationship with vocabulary knowledge.

   

 • 47.
  Myrberg, Mats
  et al.
  LHS Lärarhögskolan, Stockholm.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Ericsson, Åsa
  Nässjö kommun.
  International Adult Literacy Survey: Invandrares läs-, skriv- och räkneförmåga på svenska2001Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 48.
  Myrberg, Mats
  et al.
  LHS Stockholms universitet.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Ericsson, Åsa
  Nässjö kommun.
  The foundation för lifelong learning. A comparative international study of adult skills in understanding and using printed and written information2000Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 49.
  Persson, Ulla-Britt
  et al.
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Ahlstrand, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap.
  Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Avdelningen för pedagogik i utbildning och skola, PiUS.
  Andersson, Ingrid
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Experienced teachers' commitment - an interview study.2004Inngår i: Congress of Nordic Educational Research Association, NFPF/NERA,2004, 2004, s. 15-20Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 50.
  Samuelsson, Joakim
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Eriksson Gustavsson, Anna-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att lära sig - hur kan det gå till?2011Inngår i: Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan / [ed] Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Kerstin Göransson, Claes Nilholm, Lund: Studentlitteratur , 2011, 1:1, s. 73-96Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Den här boken handlar om vardagligt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Den ger inblickar i vad som händer inom skolans väggar när lärare utför två av sina viktigaste uppdrag, att förebygga och underlätta för elever som hamnat i svårigheter i skolarbetet. Boken erbjuder också läsaren goda möjligheter att reflektera över den egna synen på specialpedagogiskt arbete i skolan. I bokens kapitel illustreras flera skilda sätt att arbeta med elevgrupper, vilket innebär att läsaren möter en rad olika skolmiljöer och lärare. Områden som behandlas är bl.a.:- förebyggande arbete och kollegahandledning- lärande i matematik- inkluderad undervisning i liten klass- särskild undervisningsgrupp- föräldrainflytande och dokumentation Boken vänder sig i första hand till studenter på lärarutbildning men riktar sig också till verksamma lärare i grundskolan och andra med intresse av området. För den lärarstudent som ännu inte kommit i kontakt med elever i behov av särskilt stöd ger boken en rad levande exempel på hur sådana möten kan se ut.

12 1 - 50 of 53
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf