liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 35 of 35
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att dra samman projektet2016Conference paper (Other academic)
 • 2.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Ett kulturminne i vardande2009In: Tidsskrift for kulturforskning, ISSN 1502-7473, Vol. 8, no 1, p. 5-16Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Från vardagsartefakter till museala fakta2005Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gender and heritage2014Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Genusgranskning av BA-programmet Kultur, Samhälle och Mediegestaltning, (KSM­­­­­). Campus Norrköping, Linköpings universitet, den 2018 11 012018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att sammanfatta denna utvärdering av KSM-programmet utifrån genusperspektiv så är programmet inte vare sig så genusmedvetet eller har anlagt genusperspektiv i den utsträckning som skulle vara önskvärd. Det mest framträdande utifrån genusperspektiv sett, att vissa studenter –och framför allt dem som ingår i seminariegrupp 3 på P4 –aldrig någon gång under de tre åren som programmet pågår får en grundläggande genomgång av vad genus och genusperspektiv är och kan vara. Visserligen kommer genus in i mer eller mindre avancerade och ofta också komprimerade formerunder de tre åren, vilket torde göra det svårt för de studenter som själva inte tidigare studerat genusvetenskap att på djupet kunna tillgodogöra sig detta. De nuvarande genomgångarna verkar helt enkelt för avancerade och för komprimerade för att kunna tas in. Helst borde en mer grundläggande genomgång ligga tidigt i utbildningen, så att studenterna kan få en chans att dekonstruera könsstereotypt tänkande under programmets gång. Här borde de delar av seminarieserierna i seminariegrupperna i P4 som innehåller genusmedveten litteratur, men som i dagsläget inte är obligatoriska för alla, formas till en grundläggande, allmän och obligatorisk kurs i genus. I nuläget finns i programmet en lättillgänglig och helt utmärkt del som behandlar HBTQ-frågor. Detta är naturligtvis viktigt och bra. Men HBTQ-frågor är bara en del av de genusperspektiv som skulle kunna appliceras på området. Men, som sagts ovan, skulle ett liknade behövas när det gäller genusperspektiv i allmänhet, t ex utifrån seminariegruppernas lättillgängliga genuslitteratur i P4. En stor svaghet med HBTQ-föreläsningen är dock att det är en gästföreläsare som håller i denna föreläsning, vilket borgar inte för en framtida kommande kontinuitet. Detsamma gäller den publika föreläsningen med Anja Hirdman. Här bör det i båda fallen vara personer som är knutna till KSM eller i vart fall LiU på långtidsbasis ta sig an detta. Med gästföreläsare vet inte den program-och/eller kursansvariga om det kommer att finnas någon lärare att tillgå för detta centrala moment nästkommande år. En kontinuitet i lärarbefattningarna är nödvändig. I nuläget verkar genus överlag vara en underkommunicerad kategori. Vid de två tillfällen då obligatoriska moment för alla där genus ingår så har genus kommit att i det första fallet kallas ”Omgivna av det förflutna -om att göra kulturarv”(P1) och i det andra fallet ”Att göra familj”(P4). Dessa rubriker säger ingenting per se om genus, utan det är först när man klickar fram texterna som det står klart. Genus borde artikuleras tydligare. Ytterligare en minuspoäng är att det inte heller verkar som om alla studenter får hjälp att grunda genusperspektiven ide empiriska områden som programmet behandlar. Hur begreppen och teorierna ska knytas till och omvandlas i de specifika konkreta empiriska sammanhang som studenterna kommer att möta i sitt kommande arbetsliv förfaller inte finnas många svar på och inte heller har seminarierna övningar som skulle kunna leda till en ökad förståelse av dessa mekanismer. Vad kultur i vid bemärkelse, samhället och medierna har med genus att göra förefaller minst sagt ligga i en dunkel skugga. Allt detta borde ingå i programmet på ett tidigt stadium och följas upp under programmet kontinuerligt. I seminariegrupp 1, i P4, får emellertid studenterna pröva att relatera genusmedvetenhet till en utställning, vilket med fördel skulle kunna integreras i en lättgänglig kurs i genus som jag talade om strax ovan, precis på det sätt detta integrerats i P4 seminariegrupp 1.Programmets förefaller framför allt att ha en förmåga att på ett konkret och grundläggande sätt knyta an till ”de Andra”. Inte bara till ”de sexuella Andra” som ovanvisats, utan även till ”de etniska Andra”. Flera bra artiklar på detta tema finns med. Men i ljuset av att genus i allmänhet inte har ett sådant fokus i programmet och att resonemangen sällan knyts till det samhälle som studenterna lever och verkar i, finns det en risk att detta framför allt blir en angelägenhet för just ”de Andra”, men inte nödvändigtvis för ”oss”. En sådan tolkning kan undvikas t ex genom att rikta sökarljuset mot studenterna själva och fokusera mer i början av studierna på genus i allmänhet och att studenterna får pröva att applicera teorierna på något välbekant, som t ex utställningar som nämnts ovan. En hel del av litteraturen känns inte up-to-date, i vart fall inte när det gäller genusperspektiv. Jag tänker här främst på den stora andel av androcentrisk litteratur och den som dessutom i flera fall måste be traktas som rent misogyn. Dessa delar uppfattar jag som obsoleta. De androcentriska arbetena är i många fall just skrivna för så pass länge sedan att det vid denna tidpunkt kanske inte fanns något som i dag kallas genusperspektiv eller genusmedvetenhet.

  36Det kan också vara så när det gäller de äldre texterna att det inte funnits några kvinnor inom fältet som man skulle kunna referera till. Tänkvärt är dock att i Marx och Engels tankegångar visar de trots allt en medvetenhet om problemet, medan senare tiders tänkare inte alls tycks bekymra sig över saken. Här bör man naturligtvis väga betydelsen av varje enskild text mot det faktum att de saknar genusperspektiv. Men i nuläget torde det stå klart att alldeles för många misogyna idéer tillåts komma fram och att en viss begränsning borde göras. En ansats som jag saknar helt i detta program som har ett tydligt fokus på visuell och bildlig analys, är att inte någonstans står att läsa något om Bechdel-Walacetestet, som slagit igenom på stor front inom filmvärlden. Det börjar också att publiceras vetenskapliga artiklar på detta tema som borde tas upp på allvar i programmet.

 • 6.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Genuskonstruktioner och museer : handbok för genusintegrering2007 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 7.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Inbyggda genusskript. Föreställningar om kön på museifasader2005Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Intersectionality and Change: Challenges of the Authorized Heritage Discourse2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The dominating discourses and configurations/representations within museums today are usually presenting the past in very reduces stereotyped manners, especially in relation to gender. Even if the contexts are different, the stories are often told in the same way they have always been narrated.

  This way of narrating the past has broadly been identified as the Authorized Heritage Discourse (AHD) by the critical heritage scholar Laurajane Smith (2006). The AHD is conceived as an ‘official’ way of understanding heritage and is, according to Smith, a particular way of understanding heritage which stresses the importance of expertise knowledge, and privileges the cultural recollection of a limited social stratum, including a limited scope on gender relations and representations.

  One way of challenging this AHD is to critically analyse the curatorial practices from an intersectional perspective (Crenshaw 1991, Lykke 2010, Grahn 2011). This means to ask questions of how exhibitions configure and shape our remembrance of the intertwined relations of social identities such as gender, class, age, sexuality, dis/ability etc., which this presentation will do. 

 • 9.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Intersektionella konstruktioner av norskhet i nutida kulturminnesförvaltning2011In: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 41, no 3-4, p. 35-66Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Intersektionella konstruktioner och kulturminnesförvaltning2009 (ed. 1)Book (Refereed)
 • 11.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Kulturmiljöer i diskurs och praktik2012In: Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøe: presentasjoner fra NIKUs strategiske instituttprogrammer 2006-2010 / [ed] Anne Sætren, Oslo: Norsk Institutt for kulturminneforskning , 2012, p. 213-222Chapter in book (Refereed)
 • 12.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Kulturminnen och lokala värden.2012In: Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer: presentasjoner fra NIKUs strategiske instituttprogrammer 2006-2010 / [ed] Anne Sætren, Oslo: Norsk Institutt for kulturminneforskning , 2012, p. 308-Chapter in book (Refereed)
 • 13.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  ”Känn dig själf”: Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates how privileged representations of femininity and masculinity are created in contemporary work at The Swedish National Museum of Cultural History, Nordiska museet, in Stockholm. The thesis shows how these representations closely intersect with the museal imaginaries of class, ethnicity, nationality and sexuality. The study gives rise to ontological questions of how historical narratives are produced and how museal artifacts are apprehended. The main argument is that the dominating representations are created through a reduced matrix of stereotyped scripts for gender, class, ethnicity, nationality and sexuality that can be understood as reflections of a phallogocentric order.

  This exploration of contemporary scripts at Nordiska museet is performed with analytic tools from the overlapping fields of sexual difference, queer and sexuality studies, gender studies, women’s studies, masculinity studies, post colonial feminist studies and feminist studies of science and technology. A pluralistic feministinformed nomadological metatheoretical frame is used as an umbrella to embrace these theoretical approaches. The complexity of the social world and of a museum demand different theories to be applied to different situations. A general map of the phallogocentric museal scripts is drawn, besides which a partial and locally accounted one is juxtaposed that gives shape to the museal imaginary.

 • 14.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kön i kön - en studie av politikers och tjänstemäns tal om jämställdhet och kollektivtrafik i Östergötland2001In: Underlagsrapporter till Jämits slutbetänkande Jämställdhet – transporteroch IT: Rapport 2, Stockholm: Fritzes, 2001, p. 1-32Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Könskodade rum2002In: Från våra sinnen: En antologi om sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan och sinnesintrycken / [ed] Gösta Blücher & Göran Graninger, Vadstena: Stiftelsen Vadstena Forum , 2002, p. 113-124Chapter in book (Other academic)
 • 16.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Könsmedvetna museiberättelser2003In: Samtid & museer / utges av Samdok, svenska kulturhistoriska museer i samarbete, ISSN 1402-3512, no Nr 3-4, p. 11-12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Landskap, kulturminner og lokal medvirkning – det muliges kunst?2012In: Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer: presentasjoner fra NIKUs strategiske instituttprogrammer 2006-2010 / [ed] Sætren, A, Fløisand, I, Swensen, G, Oslo: Norsk Institutt for kulturminneforskning , 2012, p. 194-199Chapter in book (Refereed)
 • 18.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lokala röster och lokala värden. En studie av Ålgårds kyrka.2007Book (Refereed)
  Abstract [en]

  Why do people that hardly ever attend at church suddenly become the forefront defenders ofthe church building when it is threatened to be demolished? What does the church mean tothese people that paradoxically enough seems to care about the building though theypreviously never seem to have paid it particular attention? Which values do they assign tothe church if the meaning is not based on Christian values?To get an answer to these questions an investigation has been made in the small village ofÅlgård, in the south-west of Norway. The congregation wished to demolish their church togive place to a new one, but a main part of the non active members of the church wanted tokeep it.The church building has become a symbol of profound existential meaning for the people,without necessary being founded upon a Christian religious belief. These meanings have amore universal character. The building is essential because it is linked to questions of lifeand death and has become the main official space in which to emphasize the importance ofthese moments. However, these rituals and ceremonies can be performed without explicitreference to Christianity and religion.The values ascribed to the church deal on a fundamental level with the way people createthemselves, the place and the local society they live in. They form their own identity, theidentity of the specific place in the landscape as well as the identity of the local community byascribing meaning to the surrounding world. A complex weave of values and meanings is circling around the church building and different parts can be used by different people tocreate themselves. The church building in Ålgård is a basic part of continuous creation of theindividual identities and their worlds.When the existing church is threatened to be demolished and exchanged by a new one, it isnot only the physical building that is threatened. At that moment the individuals, the place aswell as the local communities whole identity is threatening to fall apart. In these post-moderntimes associated with a feeling of social fragmentation, the need to connect to somethingstable and long-lasting seems to increase.

 • 19.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Museer och genus: En analys av Månadens föremål2003In: De museivetenskapliga dagarna,2002, Stockholm: Akantus Förlag , 2003, p. 18-29Conference paper (Other academic)
 • 20.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Replik på inlägg om genus och museer2004In: DIK-forum : facklig tidskrift för anställda inom dokumentation, information och kultur, ISSN 0281-6873, Vol. Nr 10-04, p. 19-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Representationer av kön på Tekniska museet2004In: Tankar och texter om industirsamhällets kulturarv / [ed] Cecilia Trenter, Härnösand: ISKA , 2004, p. 82-89Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Representing the past of the South Sámi and Norse in a border­land2016In: Gränser, mobilitet och mobilisering: Nationell konferens för genusforskning / [ed] Lundgren Silje, Lundqvist Maja, Pernrud Björn, Göteborg, Sweden, 2016, Vol. 1, p. 55-55Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper deals with how the past is being presented and interpretedtoday by cultural institutions. The area in focus in this paper is situatedin the borderland of the Norse and South Sámi territory in mid-Scan­dinavia, in the municipalities of Rendalen and Engerdal in Norway. Thepaper will examine how two of the main actors on the arena of culturalheritage are constructing the past: the institutions of cultural heritagemanagement responsible for the studied area and museums within thearea and the adjacent surroundings. The paper will contribute to thedevelopment of knowledge within these fields. Important research ques­tions that will be considered are: How are the official heritage institutionstoday presenting the past? Which particular pasts have been emphasized?How are they configured? Who’s past get to be included and who’s past isexcluded? How can this be understood?The methods used are fieldwork, including interviews and observati­ons. Moreover literature and documentary studies, the study of artefactsand the analysis of archaeological material have also been used.To analyse this material theories from Feminist technoscience, Inter­sectionality, Critical heritage studies and Postcolonial theory are used. 

 • 23.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The becoming heritage of a church2013In: Theorizing the becoming heritage , 2013Conference paper (Refereed)
 • 24.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The politics of heritage: how to achieve change2018In: Gender and heritage: performance, place and politics / [ed] Wera Grahn and Ross J. Wilson, London: Routledge, 2018, p. 255-268Chapter in book (Refereed)
 • 25.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Theorizing gender in heritage studies.2012Conference paper (Refereed)
 • 26.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Tvärgående teoriseminarium2012In: Kulturarv, kulturminner og kulturmiljøer: presentasjoner fra NIKUs strategiske instituttprogrammer 2006-2010 / [ed] Anne Sætren, Oslo: Norsk Institutt for kulturminneforskning , 2012, p. 308-Chapter in book (Refereed)
 • 27.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Vega as a World Heritage Site – between local and authorized understandings of heritage2010Conference paper (Refereed)
 • 28.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Šta nasljeđe i muzeji imaju sa rodom? [What has heritage and museums to do with gender?]2015In: Žene i nasljeđe – Ka osnivanju Muzeja žena Crne Gore [Women and Heritage – Towards the Founding of Montenegrin Women's Museum], Podgorica: NVO NOVA Centar za feminističku kulturu , 2015, 500, p. 49-54Conference paper (Other academic)
 • 29.
  Grahn, Wera
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies.
  Resandets villkor1999Report (Other academic)
 • 30.
  Grahn, Wera
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Myrvoll, Marit
  Skogheim, Ragnhild
  Harvold, Kjell
  Den diskursiva förhandlingen och konstruktionen av Sør-Gjæslingan2011Report (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this project was to increase the knowledge about what happens when a landscape or an environment is transformed and preserved as a cultural landscape/environment. What occurs during this process? Which discourses dominate when history is linked to the place, what happens to the immaterial aspects of cultural heritage, and what happens at the various levels of management during the process? The empirical point of departure for this project is Sør-Gjæslingan in Nord-Trøndelag on the northern coast of Norway – a place that has been exposed to the process of becoming preserved as a cultural environment over many years, a process that ended in October 2010. This project has thus been able to follow the preservation process during its implementation, which has supplied the project with a diverse and extensive material.

  The report is organized in six chapters. The first chapter outlines background and aim of the project, research questions, theory and methods. The second part investigates the concept cultural environment and describes shortly the process of preservation at Sør-Gjæslingan. Chapter three analyses how the publicly sanctioned discourses and representations of Sør-Gjæslingan as a cultural environment is produced and presented, and compares this with some alternative local discourses and representations. Chapter four focuses on to what extent and how the immaterial aspects of cultural heritage are emphasized, with special focus on women’s life and work. The fifth part deals with the processes of cultural heritage management. In the sixth part we summarize the project.

  Each author is responsible for their individual contribution, however, mutual discussions and exchange have taken place.

 • 31.
  Grahn, Wera
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wilson, Ross J.University of Chichester, UK.
  Gender and heritage: performance, place and politics2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Gender and Heritage brings together a group of international scholars to examine the performance, place and politics of gender within heritage. Through a series of case studies, models and assessments, the significance of understanding and working with concepts of gender is demonstrated as a dynamic and reforming agenda. Demonstrating that gender has become an increasingly important area for heritage scholarship, the collection argues that it should also be recognised as a central structuring device within society and the location where a critical heritage studies can emerge.

  Drawing on contributions from around the world, this edited collection provides a range of innovative approaches to using gender as a mode of enquiry. From the politics of museum displays, the exploration of pedagogy, the role of local initiatives and the legal frameworks that structure representation, the volume’s diversity and objectives represent a challenge for students, academics and professionals to rethink gender. Rather than featuring gender as an addition to wider discussions of heritage, this volume makes gender the focus of concern as a means of building a new agenda within the field.

  This volume, which addresses how we engage with gender and heritage in both practice and theory, is essential reading for scholars at all levels and should also serve as a useful guide for practitioners.

 • 32.
  Just, Edyta
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Grahn, WeraLinköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Theories of Affect and Concepts in Generic Skills Education: Adventurous Encounters2017Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  During the last few years, the concept of generic skills and competences has become widespread across universities. An introduction to generic competences is, as such, important because it enables redefinition of educational goals and may positively rearrange forms of interaction in classes. It also indicates that education should inspire students to develop and use critical and creative forms of thinking, feeling and doing. On the one hand, the need to promote generic skills can be seen as driven by neoliberal desire. On the other, however, generic competences can enable students to think, feel and act differently, but also respect and welcome various forms of life and ways of living. Responding to the growing need to reflect upon generic competences, this book contributes to the various ways of conceptualising generic skills and the methods in which they might be acquired. The volume engenders adventurous encounters between different theories, which predominantly come from the feminist conceptual framework, that result in appealing meanings of affect and concepts. It also experimentally explores and discusses ways in which theories of affect and concepts may complicate understanding of generic competences and inspire generic skills-oriented education. Consequently, this collection revitalizes the concept of generic skills, but also advocates daring pedagogical practices that invigorate the meaning of and approach to teaching and learning in present landscapes of higher education.

 • 33. Krokann Berg, Sveinung
  et al.
  Grahn, Wera
  Linköping University, Department of Thematic Studies, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. wera.grahn@liu.se.
  Larsen, Kari
  Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo: Seilduksfabriken – historieskrivning och kulturminnesbevaring2010Report (Refereed)
 • 34. Mydland, Leidulf
  et al.
  Grahn, Wera
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Eldal, Jens Christian
  Gjennomgang av avisartikler og leserinnlegg om saken: Ålgård kirke – kulturminneverdi och lokal verdi2007Report (Other academic)
 • 35.
  Mydlanda, Leidulf
  et al.
  Norwegian Institute for Cultural Heritage Research, Oslo, Norway.
  Grahn, Wera
  Norwegian Institute for Cultural Heritage Research, Oslo, Norway.
  Identifying heritage values in local communities2011In: International Journal of Heritage Studies (IJHS), ISSN 1352-7258, E-ISSN 1470-3610, p. 564-587Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Preservation of cultural heritage is often carried out by voluntary workers in local communities, especially when the objects are not of major national interest, not listed, and not preserved by heritage authorities. The motivation for local preservation, and for spending time and money on objects belonging to the community, is not primarily to preserve cultural heritage objects for the future, but to establish and maintain common social institutions in the local society, institutions of vital importance to the local identity. The aim of this paper is to investigate how the local understanding of heritage relates to its official understanding in a Norwegian context. The paper will also examine to what degree the Norwegian heritage authorities have managed to implement the emphasis on local participation and the social dimensions of heritage, given strong articulation in later international conventions. Criteria for value assessment, as defined by national heritage authorities, do not seem to play a vital role in the local heritage field. The central authorities’ focus on professionalism, qualified management, and predefined criteria appears to meet limited resonance in local communities.

1 - 35 of 35
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf