liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Mats
  et al.
  APeL APeL FoUCentrum.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Åberg, Carina
  APeL APeL FoUCentrum.
  Om konsten att utveckla partnerskap2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Traditionellt utvecklingsarbete - särskilt det som drivs i projektform - ifrågasätts alltmer. Resultaten blir sällan bestående, än mindre innovativa eller genomgripande. För att driva mer komplexa och långsiktiga processer prövas nya former - nätverk, innovationssystem, kluster, Triple Helix, partnerskap. -För att förändra ett system, krävs ett system för utveckling-, är tanken. Denna bok handlar om ett sådant -systeminitiativ- för utveckling, nämligen utvecklingspartnerskap inom ett EUprogrammet Equal. Tanken är att olika parter, i stället ska blir partners som gemensamt ska driva och ta ansvar för en utveckling. Är det realistiskt? Vad krävs i så fall för att samordna och leda ett sådant system? Boken visar på möjligheter och svårigheter med partnerskap. Den ska vara ett stöd för dig som vill arbeta med utveckling i nya former. Frågorna bygger på erfarna och reflekterande praktikers erfarenheter. De har fått stöd i att synliggöra sina kunskaper av forskare som ifrågasatt och utmanat vedertagna uppfattningar och enkla lösningar.

 • 2.
  Andersson, Mats
  et al.
  APeL APeL FoU Centrum.
  Svensson, Lennart
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Åberg, Carina
  APeL APeL FoU Centrum.
  On the Art of Developing Partnerships2006Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This book is about how you can work with development or, more precisely, how you can use partnerships to organise development. The book is based on the experience gained in development partnerships in one of the programmes of the European Social Fund, the Equal Programme, but we believe that this experience is generally applicable to other partnerships as well as to other forms of co-operation on development. We can highlight the possibilities and problems relating to working in partnerships and hope that the book can provide support for others, not by providing ready-made answers but rather by asking questions that will encourage reflection.

  One of the reasons for producing this book was that we too wanted to learn more about partnerships – especially development partnerships. We wanted to understand their different phases – before, during and after the development work that a development partnership decides to take on. We wanted to know how partnerships can be organised and led, what impact the composition and selection of members has, how feedback to the organisations of each individual partner works, whether the work leads to any results, and if so whether the results are utilised and disseminated. We also wanted to learn more about transnational work in partnerships.

  As our work is based on the experience gained in the Equal Programme, in which partnership is a prerequisite for the allocation of funds, our purpose is not to question partnership as an organisational form. Instead, we wish to describe and analyse the experience gained in a way that will help you as a reader to reflect on and make your own well-considered decisions about your partnership. The examples that are presented here are therefore intended as starting points for reflection and dialogue, not as models or templates. The questions that are asked are concretised in some cases by the examples that are presented, but they are also based on the previous and general experience of the participants and the authors.

 • 3.
  Isaksson Iliev, Karin
  et al.
  APeL APeL FoU Centrum.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Andersson, Mats
  APeL APeL FoUcentrum.
  Utvecklingspartnerskap som organiseringsform för hållbar utveckling - en enkätundersökning av utvecklingspartnerskapen i svenska Equal2006Report (Other academic)
 • 4.
  Larsson, Ann-Christine
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Larsson, Kjerstin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Den interaktiva forskarrollen i FoUprojekt2005In: HSS 05 Högskola Samhälle i Samverkan,2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Muhrman, Karolina
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Nordmark, Sofia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nyström, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Från individ till verksamhetsutveckling – för att minska skolavhopp: Slutrapport från utvärderingen av #jagmed2018Report (Other academic)
  Abstract [no]

  Följande slutrapport redovisar resultaten från utvärderingen av mål, resultat och effekter i projektet #jagmed. Vi som har haft i uppdrag att göra utvärderingen är universitetslektor Sofia Nordmark, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, universitetslektor Karolina Muhrman och universitetslektor Sofia Nyström (projektledare), Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet. Inom ramen för utvärderingsuppdraget har tidigare en uppstartsrapport och en halvtidsrapport presenterat tillvägagångssätt och processer i #jagmed (Nordmark & Nyström, 2017) och en halvtidsrapport (Muhrman, Nordmark & Nyström, 2017).

  Utvärderingsarbetet inleddes 2016 med inläsning av projektdokument, planer och program. Därefter utvecklades designen för utvärderingen genom urval och precisering av frågeställningar. Kontakter etablerades med läns- och delprojekt och en första datainsamling i form interaktiva workshopar på länsnivå, samt en omgång med intervjuer i de fem projekt som valts ut för fördjupningsstudier genomfördes. Under 2017 genomfördes en enkätundersökning för samtliga projektmedarbetare, en andra omgång av interaktiva workshopar på länsnivå samt två omgångar med intervjuer av projektledare och projektmedarbetare, i de fem fördjupningsprojekten. Under våren 2018 genomfördes en andra enkätundersökning, en tredje omgång med workshopar på länsnivå, ytterligare en intervjuomgång med fördjupningsprojekten samt avslutande intervjuer med de regionala projektledarna. I denna rapport presenteras utvärderingens sammantagna resultat.

  Rapporten inleds med en beskrivning av utvärderingsuppdragets syfte och frågeställningar. Därefter följer en bakgrundsöversikt till #jagmed-projektet, samt tidigare forskning och litteratur kring studieavbrott, skolavhopp, organisering av insatser för att motverka studieavbrott och organisering av utvecklingsprojekt. I rapportens tredje del presenteras de metoder och tillvägagångssätt som har använts för utvärderingen samt en tidsaxel över utvärderingens datainsamling. Vi beskriver också hur återkoppling av resultat har skett under utvärderingen samt vilka avstämningspunkter som har skett med uppdragsgivare och lokala projekt. Därefter följer ett avsnitt där resultat och analys av det insamlade materialet presenteras utifrån syftet med utvärderingen. Avslutningsvis diskuteras resultat och effekter av #jagmed och några avslutande slutsatser kring vad som varit framgångsfaktorer och hinder för projektens arbete.

 • 6.
  Muhrman, Karolina
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Nordmark, Sofia
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nyström, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Halvtidsrapport: - diskussion kring projektens arbete, resultat och effekter vid halvtid2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Följande halvtidsrapport syftar till att redogöra för hur arbetet går med projekten inom #jagmed, samt att utvärdera och diskutera de mål, resultat och effekter som har uppnåtts i projekten så här långt. Denna rapport bygger till vissa delar på den uppstartsrapport som Nordmark och Nyström levererade i januari 2017. Vi som har i uppdrag att utvärdera projektet #jagmed är universitetslektor Sofia Nordmark, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, universitetslektor Karolina Muhrman och universitetslektor Sofia Nyström (projektledare), Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet.

  Under hösten 2016 har utvärderingsarbetet främst bestått av inläsning av projektdokument, planer och program, att utveckla designen för utvärderingen genom urval och preciserade frågeställningar, att etablera kontakter med läns- och delprojekt samt att genomföra en första datainsamling i form av en runda med interaktiva workshopar på länsnivå, samt en omgång med intervjuer i de utvalda fördjupningsprojekten. Under våren 2017 genomfördes en enkätundersökning för samtliga projektmedarbetare, samt en andra omgång med intervjuer av projektledare och projektmedarbetare, i de fem projekt som valts ut för fördjupningsstudier. Under hösten 2017 har utvärderingsarbetet bestått av en andra omgång av interaktiva workshopar på länsnivå, samt en tredje omgång med intervjuer i de fem fördjupningsprojekten.

  Rapporten inleds med en beskrivning av utvärderingsuppdragets syfte och frågeställningar. Därefter följer en kort beskrivning av utvärderarnas arbete med bakgrundsöversikten till #jagmed-projektet, samt tidigare forskning och litteratur kring studieavbrott, skolavhopp, organisering av insatser för att motverka studieavbrott och organisering av utvecklingsprojekt. I rapportens tredje del presenteras val av metoder, tillvägagångssätt och en tidsplan för utvärderingens datainsamling, plan för återkoppling av resultat och avstämningspunkter med uppdragsgivare och lokala projekt. Därefter följer ett avsnitt där resultat presenteras utifrån syftet med utvärderingen. I den sista delen avslutas rapporten ed en diskussion kring resultat och effekter, samt avslutande rekommendationer.

 • 7.
  Nordmark, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olika former av lärande: evidensbaserad praktik i socialt arbete2014In: Kommunstrategiska perspektiv: demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring / [ed] Brita Hermelin, Norrköping: CKS, Linköpings universitet , 2014, 1, p. 47-54Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskapsbaserat arbete har förts fram som ett sätt för att säkerställa att kommunernas resurser inom välfärdsområdet används effektivt och för att visa brukare och politiker på vilka grunder verksamheterna organiseras. Krav på att arbeta kunskapsbaserat är särskilt framträdande i begreppet evidensbaserad praktik (EBP). En definition av EBP i socialtjänsten är att det sociala arbetet ska grundas i en sammanvägning av brukares erfarenheter, professionell expertis och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18). Socialstyrelsen driver arbete för att kommunernas sociala arbete ska vara evidens- och kunskapsbaserat, men det är fortfarande en öppen fråga hur detta ska genomföras lokalt i kommunerna (Avby et al. 2013; Bergmark och Lundström 2011a; Denvall och Johansson 2012).

  Mot bakgrund i kraven på evidensbaserad praktik har frågor uppkommit om vad som är kunskap, på vilket sätt kunskap utvecklas och hur kunskap bör användas i socialt arbete. Detta kapitel knyter an till denna forskningsdebatt och fokuserar specifikt på olika former av lärande och evidensbaserad praktik. Detta kapitel syftar till att förstå vad evidensbaserad praktik kan komma att innebära utifrån olika former för lärande.

 • 8.
  Nordmark, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olika former av lärande: Evidensbaserad praktik i socialt arbete2014In: Måluppfyllelse i välfärden: frågor om demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring / [ed] Brita Hermelin, Linköping: Linköpings universitet, Centrum för kommunstrategiska studier , 2014, p. 47-54Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskapsbaserat arbete har förts fram som ett sätt för att säkerställa att kommunernas resurser inom välfärdsområdet används effektivt och för att visa brukare och politiker på vilka grunder verksamheterna organiseras. Krav på att arbeta kunskapsbaserat är särskilt framträdande i begreppet evidensbaserad praktik (EBP). En definition av EBP i socialtjänsten är att det sociala arbetet ska grundas i en sammanvägning av brukares erfarenheter, professionell expertis och bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap (SOU 2008:18). Socialstyrelsen driver arbete för att kommunernas sociala arbete ska vara evidens- och kunskapsbaserat, men det är fortfarande en öppen fråga hur detta ska genomföras lokalt i kommunerna (Avby et al. 2013; Bergmark och Lundström 2011a; Denvall och Johansson 2012).

  Mot bakgrund i kraven på evidensbaserad praktik har frågor uppkommit om vad som är kunskap, på vilket sätt kunskap utvecklas och hur kunskap bör användas i socialt arbete. Detta kapitel knyter an till denna forskningsdebatt och fokuserar specifikt på olika former  av lärande och evidensbaserad praktik. Detta kapitel syftar till att förstå vad evidensbaserad praktik kan komma att innebära utifrån olika former för lärande.

 • 9.
  Nordmark, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pierre Bourdieu2014In: Sociologins teoretiker / [ed] Lucas Gottzén, Ulrik Lögdlund, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014, p. 227-243Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Nordmark, Sofia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Larsson, Ann-Christine
  Norrköpings kommuns fou-enhet.
  Empowering Dialogues: A Way to Democratise Knowledge Production?2016In: Action Research for Democracy: New Ideas and Perspectives from Scandinavia / [ed] Ewa Gunnarsson, Hans Peter Hansen, Birger Steen Nielsen, Nadarajah Sriskandarajah, New York: Routledge, 2016, 1, p. 75-89Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter explores the use of dialogues as a research method to create democratic settings for knowledge production. Action Research could be understood as a specific form of democracy, namely deliberative democracy. Deliberative democracy focuses on ways in which opinions and definitions of problems and solutions are produced through dialogues, which should be characterised by a willingness to understand each other's arguments. This requires participants to have the ability to clarify and justify their opinions. In the chapter we draw on this specific understanding of democracy and discuss how different kinds of dialogues were used in a research and development project. The dialogues consisted of both occasional and regular meetings over time and had different purposes. We call these dialogues empowering dialogues since they contributed, in different ways, to building up participants’ capacities to empower themselves.

  The use of a democratic setting for knowledge production in the project resulted in development of a different kind of knowledge that was more socially robust, making visible a wider range of voices and perspectives than what would have been produced without the dialogues. Another result of the project was that the researcher and the participants together identified and presented concrete proposals for social change. The chapter describes how dialogues, used as a method, created these results and problematises the conditions and opportunities for empowering dialogues and democratic settings in Action Research.

 • 11.
  Nordmark, Sofia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nyström, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Väntade och oväntade effekter av en kompetensutvecklingssatsning: En intervjustudie kring implementeringen av Kompetensväxeln2015Report (Other academic)
 • 12.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology.
  Att organisera för lärande mellan forskning och utveckling – erfarenheter från NTG Partnerskap: – erfarenheter från NTG Partnerskap2009In: Lärande utvärdering: genom följeforskning / [ed] Lennart Svensson,Karin Sjöberg,Sven Jansson,Göran Brulin, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 165-182Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken presenterar ett delvis nytt perspektiv på lärande utvärdering i interaktiva former. Frågan är hur man ska uppnå långsiktiga effekter, det vill säga en hållbar utveckling med hjälp av projekt. Detta är en viktig fråga inte minst i genomförandet av EU:s strukturfonder. I boken förankras begreppen kring lärande utvärdering i teori men huvuddelen av kapitlen utgår från exempel på lärande utvärdering och resonerar kring dessa. Viktiga delar i utvärderingsprocessen är exempelvis forskarens eller utvärderarens konstruktiva dialog med deltagarna, att granskningen är kritisk och att förhållningssättet växlar mellan närhet och distans. Gemensam kunskapsbildning är viktig i en lärande utvärdering och analysseminarier presenteras som ett sätt att nå dit. Målgrupp för boken är högskolestuderande bland annat inom sociologi, pedagogik, företagsekonomi och personalvetarprogram. Boken bör även kunna användas i högskolekurser och uppdragsutbildning för chefer, utvecklare, konsulter, projektledare och utvärderare.

 • 13.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology.
  Birds of a feather flock together - On representation and equal relationships in partnerships2008In: Partnership - As a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change / [ed] Lennart Svensson & Barbro Nilsson, Stockholm: Santérus Förlag , 2008, 1, p. 139-158Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Is partnership as an organisational principle a way to overcome the limitations of project-organisation and its focus on short-term outcomes? Or is the interest in partnership organisations only an expression of a trend or a fashion in the growing market for organisational development in complex situations? In this book 14 scholars get new data and make careful analysis of the partnership organisation both in theory and in practice. They analyse the effectiveness of the partnership organisation in implementing changes and innovation with long-term effects rather than short-term results. The ambition is to address practical dilemmas and problems in the partnership organisation by using different theoretical perspectives - theories about organisational learning, strategies for change, power and empowerment, gender analysis, governance and participation etc. The research presented is valuable in order to achieve deeper understanding of the pros and cons with the partnership organisation. When can it be useful? What kind of problems can be addressed? Which conditions are necessary if the partnership model is to be used? Editors are Lennart Svensson, professor of sociology at the University of Linkoping, Sweden and Barbro Nilsson, Ph.D. and lecturer of pedagogic at the Institution of Behaviour Science learning at the University of Linkoping. Also contributing are Ken Caplan, Leda Stott, Erik Lindhult, Ingela Malqvist, Marianne Parmsund, Ann-Christine Larsson, Maria Bogren, Sofia Wistus, Ragnar Andersson, Hanna Westberg, Anette Scoppetta and Gun Hedlund.

 • 14.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det motsägelsefulla partnerskapet: En studie av utvecklingspartnerskap som organisationsform inom EQUAL-programmet2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to describe and analyse development partnership as an organisational form for governing and organising developmental work. The partnerships studied in this thesis are within the EU initiative EQUAL, aimed at combating discrimination and exclusion in working life and the labour market. The empirical material consists of quantitative and qualitative data such as interviews, participant observations and a questionnaire.

  The theoretical approach is derived from theories on political governing and organisation theory focusing developmental work. Another theoretical orientation is a neo institutional approach to organisation where partnerships are understood as results of complex economic, political and social processes which alter and edit the idea of partnerships.

  The results indicate that the idea of partnerships, as it is put forward in the EQUAL-programme documents, involves a number of positive values and prerequisites for successful and democratic development work. However, the findings show that partnership is not a quick fix to complex societal problems. Combining top-down and bottom-up strategies, democracy and effectiveness, development and planning and working in equal relations are all dilemmas that become visible when the idea of partnerships is put into practice. These dilemmas are discussed as contradictory elements in the idea of partnership and organising development.

 • 15.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  Hur kan FoU-projekt organiseras för att främja gemensam kunskapsbildning mellan forskning och praktik?2004In: SIRA Interaktiv forskning - utmaningar i praktiken,2004, 2004Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  Partnership - a way to govern innovation processes?2005In: Gender and Profession - Theoretical and Methodological Challenges,2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Partnerskap är lösningen - vems eller vad är problemet?2010In: / [ed] Forum för arbetslivsforskning, 2010, p. 1-15Conference paper (Other academic)
1 - 17 of 17
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf