liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrandt Dahlgren, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning.
  Reshaping doctoral education :: international approaches and pedagogies2012Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The number of doctorates being awarded around the world has almost doubled over the last ten years. The authors contribute to a previously under-represented focus of theorising the emerging practices of doctoral education & the shape of change in this arena.

 • 2.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att bedöma och sätta betyg: En utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna rapport är att ge inblickar i några fundament om bedömningsprocesser och bedömningsinstrument i samband med högskolans examinationer. Vi beskriver hur förändrade förutsättningar i samband med Bolognaöverenskommelsen och de nationella anpassningarna har trängt ner i den vardagliga myllan vid Linköpings universitet. Vi vill ge exempel på hur man tänker kring bedömning och betygssättning och hur man konstruerar och tillämpar instrument för att avgöra om studenterna har uppnått den förväntade kunskapen. Vi gör det, dels genom att ge en bakgrund till de förväntningar som numera ställs på oss som delaktiga eller ansvariga för exarninationsprocesser, dels genom att ett antal verksamma lärare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter från sina områden. Vi ställer frågor som vilka som är de bra exemplen och vad vi bör undvika? Vi söker också kritiskt reflektera över styrningskonceptet som sådant och ställa frågor som hur alternativen ser ut, har vi några valmöjligheter och hur kan de beskrivas i så fall? Förhoppningen är att det sammantaget kan leda till, att vi tillsammans med kollegor och studenter utvecklar normer för hur vi kan förhålla oss till de nya förutsättningarna, som i det här fallet handlar om att förbättra våra bedömningsprocesser och göra våra bedömningskriterier än mer synliga för både oss själva och varandra. Med det som bakgrund kliver vi nu in i vår händelsehistoria.

   

 • 3.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Att forma en forskare - i tider med krav på snabb genomströmning2005In: Handledning - perspektiv och erfarenheter / [ed] Magnus Larsson & Jitka Lindén, Lund: Studentlitteratur , 2005, p. 61-74Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handledning är en praktik som under senare år kommit till användning inom en lång rad olika fält, allt ifrån utbildning inom skola, universitet och arbetsliv, professionell utveckling, organisations- och ledarutveckling till kultur- och fritidsverksamheter. Handledning - perspektiv och erfarenheter fokuserar på den bredd som finns inom ämnet, där varje fält hämtar idéer och arbetssätt från varierande källor. Vidare beskrivs vad handledning innebär och vilka typer av frågeställningar, begrepp och tankemodeller som är generativa inom de olika fälten. Vad är gemensamt och vad är särskiljande? Författarna anser att handledning som praktik har utvecklats så långt att det kan vara fruktbart att betrakta variationen i sin helhet och stimulera gränsöverskridande utvecklingsmöjligheter. Boken vänder sig till universitets- och högskolestudenter inom ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik, socialt arbete och företagsekonomi samt till yrkesverksamma som arbetar med olika typer av handledning eller som anlitar handledare till olika verksamheter.

 • 4.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  'Att genom Rundabordssamtal låta sig utmanas och inspireras av varandra'2010Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Att styra i namn av akademisk kollegialitet2002Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bakgrund - Från Kunskapskontroll till att stödja lärande2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den rapport som här presenteras bygger på den s.k. Grundutbildningsdagen vid Linköpings universitet hösten 2007, ett samarrangemang kring examination mellan studentkårerna, fakulteterna och Centrum för undervisning och lärande (CUL). Rubriken för dagen var Examination – mer än en tentamen och syftet var att på lärosätesnivå stimulera till diskussion och reflektion mellan studenter och lärare kring företeelsen examination. Som inspiratör och som inledare på dagen inbjöds Åsa Lindberg-Sand, universitetslektor från Lunds universitet och medverkade gjorde även universitets-kansler Anders Flodström och vår egen rektor Mille Millnert.

 • 7.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Conducting supervision in the name of freedom and in time of national changes and global competition2011Conference paper (Other academic)
 • 8.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Co-supervision, a position of negotiation in a practice of governing2010Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Flexible Figures in Discourses of University Governing2008Conference paper (Other academic)
 • 10.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Iscensättning av problematiken genus och mångfald i undervisningen vid LiU: några exempel från fördjupningskurser i högskolepedagogik2004Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med den rapport som nu presenteras är att den ska förstås som en samlad reflektion över de båda kurserna och det material som här tas fram. Det handlar således inte om att söka fastställa hur det är beställt i någon slags faktisk bemärkelse, med integreringen av företeelserna genus3 och mångfald vid Linköpings universitet. Inte heller är avsikten att komma med några kloka förslag till förbättringar. Det empiriska underlaget är mot den bakgrunden både för litet och ansatsen en helt annan.

  Istället kan ambitionen beskrivas som en (meta)analys av hur ett köns/ge-nus- och mångfalds-/etnicitetsperspektiv opererar4 vid några utvalda pro-gram vid LiU. De som kursdeltagarna genomför sina examinationsuppgifter/ empiriska ministudier vid. Analysen görs utifrån ett s.k. ‘governmentality-perspektiv’, en teoretisk utgångspunkt som utgår ifrån den franske filosofen Michel Foucaults tänkande. Mycket förenklat kan det beskrivas som ett in-tresse för styrning; för sambandet mellan makt, kunskap och hur individen ser (”konstruerar”) sig själv och andra. Det betyder att man riktar in sig mot de ”föreställningar” (exempelvis om kunskap och individer) som ”föregår” (är utgångspunkten) för ett styrningsutövande.

  ”Resultatet” av en studie med en sådan inriktningen redovisas ofta som hur olika aktörer tänker och resonerar. Det handlar sällan om att presentera upptäckter eller sensationella fynd. Förhoppningen är snarare, att bidra till en ökad förståelse om en viss problematik. Som i det här fallet, hur en genus- och mångfaldsproblematiken hanteras vid Linköpings universitet.

  Rapporten kan också ses som ett exempel på hur svårt det kan vara att söka åstadkomma styrning av enskilda människors tänkanden och låtanden. Inte minst när man väjer s.k. liberal styrning som strategi5, när det handlar om ”organisationen” akademi eller när det gäller så värderingstyngda områ-den som just genus och mångfald. Något som behandlas mer utförligt i det teoretiska avsnittet.

 • 11.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Iscensättning av problematikengenus och mångfaldi undervisningen vid LiU: några exempel från fördjupningskurseri högskolepedagogi2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  uppstår först efter kursernas genomförande.Syftet med den rapport som nu presenteras är att den ska förstås som ensamlad reflektion över de båda kurserna och det material som här tas fram.Det handlar således inte om att söka fastställa hur det är beställt i någonslags faktisk bemärkelse, med integreringen av företeelserna genus ochmångfald vid Linköpings universitet. Inte heller är avsikten att komma med några kloka förslag till förbättringar. Det empiriska underlaget är mot denbakgrunden både för litet och ansatsen en helt annan.

 • 12.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kvinnors hälsa: en studie av utbildningsmaterial och undervisningsmetoder avseende grundutbildning för läkare vid Hälsouniversitetet i Linköping1996Report (Other academic)
 • 13.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Med intuitiv kunskap och instrumentella verktyg som underlag för bedömning och betygssättning2011In: Att bedöma och sätta betyg :: en utvecklingskonferens om traditioner. krav och nytänkande vid LiU, 11 mars 2010 / [ed] Anna Bjuremark, Linköping: LiU-tryck , 2011, p. -178Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avsikten med denna rapport är att ge inblickar i några fundament om bedömningsprocesser och bedömningsinstrument i samband med högskolans examinationer. Vi beskriver hur förändrade förutsättningar i samband med Bolognaöverenskommelsen och de nationella anpassningarna har trängt ner i den vardagliga myllan vid Linköpings universitet. Vi vill ge exempel på hur man tänker kring bedömning och betygssättning och hur man konstruerar och tillämpar instrument för att avgöra om studenterna har uppnått den förväntade kunskapen. Vi gör det, dels genom att ge en bakgrund till de förväntningar som numera ställs på oss som delaktiga eller ansvariga för exarninationsprocesser, dels genom att ett antal verksamma lärare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter från sina områden. Vi ställer frågor som vilka som är de bra exemplen och vad vi bör undvika? Vi söker också kritiskt reflektera över styrningskonceptet som sådant och ställa frågor som hur alternativen ser ut, har vi några valmöjligheter och hur kan de beskrivas i så fall? Förhoppningen är att det sammantaget kan leda till, att vi tillsammans med kollegor och studenter utvecklar normer för hur vi kan förhålla oss till de nya förutsättningarna, som i det här fallet handlar om att förbättra våra bedömningsprocesser och göra våra bedömningskriterier än mer synliga för både oss själva och varandra. Med det som bakgrund kliver vi nu in i vår händelsehistoria.

 • 14.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  När historiska tankefigurer möter nutida krav på handledning av doktorander2004In: Den första Nordiska konferensen - Forrskarhandledning i teori och praktik,2003, 2004, p. 13-26Conference paper (Other academic)
 • 15.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  När kvantitet blir till kvalitet och ett kalkylerande ersätter förtroende2003In: Högskoleverkets kvalitetskonferens, Key-note,2003, 2003Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Bjuremark, Anna
  Lärarhögskolan, Stockholms universitet.
  Om frihet och styrning av lärosäten och ledare i 1993 års högskolereform1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the 1993 reform and the process where control and management philosophies, systems of rules and regulations are assumed to apply both to the centuries of academic tradition of specific characteristics of organisation and cultural norms. Based on documents, educational political intentions and the plans of action which hereby arise I attempt to analyse the impact of the reform.

  New planning and control systems and goal and achievement-related allocation of resources are being introduced at the same time as the country's seats of learning are becoming independent authorities with the right to create their own internal organisation. The new government wants to achieve a decentralisation of decisions-making, responsibility and authority, and to follow up and evaluate operations and results. A particular enquiry has been set up, RUT-93, with the aim of studying the position the individual establishments of higher education take in practice towards the aims of the reform, intentions and to the new possibilities for freedom that are provided.

  From a qualitative point of view I analyse how the country's seats of learning react and act in relation to these new preconditions on the basis of a questionnaire and a referral from the RUT-93 enquiry, as well as my own additional empirical material in the form of personal interviews. I reach the conclusion that the state authorities use the concept of freedom to explain a moving away from a centrally controlled system at the same time that strengthened central control is perceived at the country's seats of learning, as connections are made between allocation of resources and demands for achievement, follow-up and results attained.

  The strategy behind the RUT-93 enquiry is to ensure that a process of reform survives even if the right-wing government were to lose power after one mandate period. The activities for which initiative is taken, however, acquire the nature of predictability as the aims of the reform and the directives of the report are viewed as being indeterminate and unclear for the country's seats of learning.

  I feel I have discovered at least four different horizons of interpretation for how the country's seats oflearning view the reform: the discourse of tradition, an organisational perspective, a power perspective and an undergraduate education perspective. It also appears to be the case that the traditional academic exercise of power is expected to be replaced by a model of control and management of a 'top-down' nature which applies to society as a whole and where control of aims, economy and results is the guiding principle. There also seems to be a connection between the concepts of fraternity, management and democracy, where the concept of classic academic is often associated with and even used synonymously with concepts such as fraternal, democratic, nonhierarchical and 'bottom-up' -Ollented, while the concept of management-oriented is often used as an explanation of a hierarchy or a 'top-down' philosophy of some kind.

  I have tried to describe how the 1993 reform of higher education must be understood on the basis of the existential, societal, historical and gender-dependent fabric so that it does not hang loose and floating. A summarising conclusion contains the plausible fact that both state authorities and tax-payers have an interest in the fact that the operations which are run at higher education establishments is in concord with what is happening in society in general, which, however, does necessarily mean that operations must be run or controlled on the basis of the same principles or rules as other state authorities and even less on the basis of what applies to organisations and companies.

 • 17.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Promoting innovation in teaching through educational  journeys of discovery - A development project for senior teachers2010Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Såhär kan man göra - Kvinnan som ledare och förebild. - Hur utvärderar vi?1990Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Bidrag i rapporten.

 • 19.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Tankemöjligheter och handlingsmönster för prefekt-ledarrelationer i akademin1995Report (Other academic)
 • 20.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  The Relationship between Supervisor and Doctoral Student: Lasting Longer than an Average Marrige in Sweden2006In: "The future is not what it appears to be": pedagogy, genealogy and political epistemology : in honor and in memory of Kenneth Hultqvist / [ed] Thomas S. Popkewitz, Stockholm: HLS Förlag , 2006, p. 84-104Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

    This book honors and is in memorial to Kenneth Hultqvist who helped initiate the broader research project to which this volume contributes. This book examines changes in the politics of knowledge in modern social life. The contributors provide important interventions in contemporary discussions about power, change, and the challenges that were raised in the Enlightenment about knowledge, reason, and the possibilities of humanity. The studies in the book examine a range of social programs and educational reforms to understand their implications, assumptions and consequences. Firstly, the chapters contribute to an international discussion on the historical relationships between social change, political rationalities, and the technologies of the self in a range of social life that included pedagogy. Secondly, the book offers new ways of studying and understanding the relation of the welfare state, social and education sciences, and today’s configurations of liberal governing. Thirdly, the discussion brings into focus and critiques the distinctions of social and educational theories that differentiate “context” and programs, divides discourse from the “real”, separates the subjective and objective and the personal and the public, and disconnects civil society from the state “reason” in modern government.

 • 21.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Utvärdering och måluppfyllelse: Måluppfyllelse ur ett styrningsperspektiv, Summativ utvärdering2014In: När mästaren tar ett steg tillbaka: ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid LiU Malmsten Furniture Studies / [ed] Anna Bjuremark & Ann-Sofie Bergeling, Linköpings universitet , 2014Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Variation på temat examination: En rapport från grundutbildningsdag och rundabordssamtal vid LiU 20072008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Frågan om hur vi examinerar i högskolan väcker ofta intresse och märks tydligt, inte minst i den vardagliga kontakten studenter och lärare emellan. Kommer det här på tentan, är en fråga som få universitetslärare har undgått. Intresset för företeelsen examination märks också i de många studier och utredningar som gjorts över tid. Där har såväl politiska krafter som universi-tetsledningar ofta stått för initiativtagandet, medan akademins egna organ och enskilda utövare lika ofta bidragit med erfarenheter och professionellt kunnande.

  Den rapport som här presenteras bygger på den s.k. Grundutbildningsdagen vid Linköpings universitet hösten 2007, ett samarrangemang kring examination mellan studentkårerna, fakulteterna och Centrum för undervisning och lärande (CUL). Rubriken för dagen var Examination – mer än en tentamen och syftet var att på lärosätesnivå stimulera till diskussion och reflektion mellan studenter och lärare kring företeelsen examination. Som inspiratör och som inledare på dagen inbjöds Åsa Lindberg-Sand, universitetslektor från Lunds universitet och medverkade gjorde även universitets-kansler Anders Flodström och vår egen rektor Mille Millnert.

 • 23.
  Bjuremark, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bergeling, Ann-Sofie
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  'Kollegial reflektion, att utveckla sin undervisning tillsammans med andra'2010Conference paper (Other academic)
 • 24.
  Bjuremark, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forsberg, Pia
  Linköping University, Department of Molecular and Clinical Medicine, Infectious Diseases. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Medicine, Department of Infectious Diseases in Östergötland. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  En orientering i det akademiska riket1998In: Läkare, doktor, kvinna / [ed] Elisabeth Hultcrantz, Lund: Studentlitteratur , 1998Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Bjuremark, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hedborg, Johan
  Linköping University, Department of Electrical Engineering. Linköping University, The Institute of Technology.
  Musk, Nigel John
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tjernström, Eva
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hemtenta, salstenta, muntlig tenta, inlämningsuppgifter, portfolio: Variation på temat examination2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Enligt de dokumentatörer som deltog i samtalen hade de allra flesta egna erfarenheter av hemtentor. En hemtentamen definierades som att studenten utförde sin examination i hemmet med tillgång till olika typer av källmateri-al, som kurs- och annan litteratur samt med hjälp av tidskrifter och journaler via internet. Ett vanligt förhållande tycktes vara att en tentamen var begrän-sad till 1-2 veckor, vilket skiljde sig från lärarprogrammets terminsvisa tentor. I de allra flesta fall offentliggjordes hemtentan ett visst klockslag via nätet, ofta med hjälp av lärplattformar som It’s Learning. Oavsett den tid som stu-denterna hade till förfogande betonades vikten av att sätta tydliga tidsramar och att man som lärare följde efterlevnaden av dessa ramar.

 • 26.
  Bjuremark, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Johansson, Madelaine
  Linköping University, The Tema Institute, Centre for Climate Science and Policy Research . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "The double role - a sustainable academic career "2011Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Bjuremark, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nilsberth, Camilla
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Cell Biology. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Dufvenberg, Marlene
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Holmgren, Theresa
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kursutvärdering som incitament till förändring2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  En kursutvärdering får inte bli ett självändamål. Syftet är istället att med hjälp av den feedback man som lärare får, återkoppla och förbättra en kurs/utbildning. Fry et al., (2000) anser att lärare ibland kan ha nytta av att få hjälp med analys av utvärderingarna, för att på ett nyanserat sätt kunna ta emot den kritik som annars lätt skulle kunna avfärdas och bortses ifrån. Det kan vara jobbigt att ta in negativ kritik.

 • 28.
  Bjuremark, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Setterud, Helen
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Franzén, Carin
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att examinera kvalitet i kurser och program2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En central fråga under rundabordssamtalen var om det fanns några tips på examinationsförfaranden som skulle vara särskilt stimulerande för lärandet. Det praktiska råden var dock få och istället lyftes lärarens roll och kompetens fram som vägvisare för den kunskap som studenterna förväntades tillägna sig.Vid sidan av ‘nytta’ visade sig även kriterier ‘framtidens krav’ vara centralt

 • 29.
  Bjuremark, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Centre for Teaching and Learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Simonsson, Maria
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Construction of co-supervsion in Swedish PhD-projects2009In: The second bi-annual international conference on “Postgraduate Supervison: Research and Practice”, 27 – 30th April 2009, South Africa, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of htis study is:

  • examples of role-taking indiscourse strategies of cosupervision
  • the formations processes andtechniques that are used
  • the interplay betweenoperating discourses andconditions of dominance
 • 30.
  Harlin, Eva-Marie
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Nyström, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lärande på vuxnas vis.: Lockbeten oh konsumentupplysning i rekrytering av studenter2009Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms. Författarna använder konkreta exempel när de diskuterar bland annat utbildares och studerandes perspektiv på dessa områden. Boken riktar sig till blivande och verksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare samt pedagoger.

 • 31.
  Kågedal, Bertil
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Biomedicine and Surgery, Division of clinical chemistry. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Laboratory Medicine, Department of Clinical Chemistry.
  Lindblad, Eva
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Kompetensutveckling i forskargrupper. Ett av arbetslivsfonden stött projekt1995Report (Other academic)
 • 32.
  Persson, Eia
  et al.
  Östgötacorrespondenten.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Kvinna och doktor II. Vad betyder kön för läkarens akademiska karriär?1996Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Persson, Eia
  et al.
  Östgötacorrespondenten.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Kvinna och doktor. Läkarens könsroll och yrkesroll i grundutbildningen - en slutrapport1994Other (Other (popular science, discussion, etc.))
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf