liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 35 of 35
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det visuella fältet: studier i visuell kultur2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artiklarna i boken är bearbetningar av några av de fempoängsuppsatser som lades fram inom ramen for kursen Visuell kultur under vårterminen 2005. Visuell kultur är en icke nivåbestämd kurs öppen får studenter med bakgrund i olika utbildningar, sålunda representerar artikelfårfattama skilda erfarenheter och teoretiska ingångar till "Det visuella fåltet".

  Med ett avstamp i de senaste årens forskning och mediebevakning kring hur män respektive kvinnor med hjärt- och kärlsjukdomar behandlas inom vården beskriver Anna-Carina Björklund och Karin Johansson hur hjärt- och kärlsjukdomar visualiseras i populärvetenskapliga läkarböcker, här representerade av familjeläkarböcker.

  Margareta Petre har studerat ett specifikt konstnärligt uttryck: Butö som är en avantgardistisk dansform. Författaren fokuserar på vad som kommuniceras genom hutedansarens specifika visuella uttryck.

  Lisa Eklöf och Tomas Kubowicz har i sin text undersökt hur kvinnor och män har framställts i skräckfilmaffischer från 1900-talets andra hälft. Olika aspekter som offer- och fårövarroller, blickar, kläder och fårger behandlas.

  I Jana Brandons och Lena Malmbergs artikel foljer vi processen vid skapandet av ett skivomslag. Artikeln behandlar överväganden och kreativa beslut, exemplevis "Kill your darling"- foreteelsen. Författama har i studien beskrivit hur teorin har inforlivats i ett praktiskt arbete när de tagit fram ettskivomslag.

  Marina Davidsson och Sara Lagre har i sin artikel undersökt tre bokomslag och diskuterar orsakerna till att en forfattare figurerar med foto på framsidan av sin bok samt hur processen att välja ut ett omslag kan se ut.

  Anna Wahlberg och Sofia Nygren har i sin artikel jämTört hur olika smink- och hudvårdsföretag utformar förpackningar utifrån vilken målgrupp de riktar sig till. De behandlar också skillnaden mellan hudvårdsförpackningar avsedda för män respektive kvinnor.

  Martin Blad har problematiserat hur filmen har använts som ett dokumentationsmedium för aktionskonst Med utgångspunkt från fYra filmer som baserats på konstnärens Otto Muehls ökända aktionsverk från 1960-talet och början på 1970-talet har Blad exemplifierat och analyserat olika resultat.

  Bengt Anderssons och Gustav Bolins artikel, slutligen, undersöker Nya polishuset i Norrköping och kartlägger byggnadens roll i det offentliga rummet samt i den dagliga interaktionen med de människor som rör sig där.

  Artiklarna i denna skriftseries första volym förenas inte av ett gemensam tema, istället påvisar de områdets empiriska och teoretiska bredd.

  Juni 2005

  Bengt Lärkner och Gary Svensson

  Avdelningen för konstvetenskap och visuell kommunikation, institutionen för Tema

 • 2.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, GaryLinköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Framtid och identitet: Konstvetenskaplig ämneskonferens 20102011Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  2010 års nationella ämneskonferens i konstvetenskap, som hölls i Linköping den 28 - 29 maj och som samlade ett femtiotal forskare och lärare från hela landet, hade som huvudtema ämnets framtid och identitet. Under konferensens båda dagar fördes många intressanta och viktiga diskussioner kring forskning och utbildning.

  Mer än hundra år har gått sedan den förstasvenskaämnesprofessuren inrättades och ämnet har under årens lopp flera gånger ändrat namn: Konsthistoria med konstteori ersattes av Konstvetenskap och under de senaste decennierna har ytterligare namnförändringar skett på de olika ämnesinstitutionerna.

  I Göteborg heter ämnet numera Konst- och bildvetenskap, i Lund Konsthistoria och visuella studier och i Linköping Konstvetenskap och visuell kommunikation. Hur de kommande hundra åren kommer att se ut vet vi inget om, men dessa namnbyten speglar naturligtvis den utvidgning av ämnets intresseområde som har skett och antyder den inriktning mot visuella studier i en vidare bemärkelse som av allt att döma kommer att stärkas ytterligare framöver.

  En ämneskonferens kräver både noggranna förberedelser och mångas engagemang. Vi vill här passa på att tacka alla ni som gjort att våra två dagar i maj blev väldigt givande på många sätt. Vi vet att många ute på de olika institutionerna har lagt ner tid på att ta fram rapporter och ämnen för diskussion. Vi är mycket tacksamma för ert arbete.

  Det finns några personer som vi här särskilt villlyfta fram: Martina Andersson (grafisk design); PernillaAhren (administration); Mattias Frisk, Jenny Hellström, Linnea Lundell (dokumentation och transkribering), Caroline Petersson (foto); Karin Ström Lehander (koordinator); Dennis Netzell (tryck). Ett stort tack till er.

  Ämneskonferensen 2010 genomfördes genom generöst finansiellt stöd från Kungl. Vitterhetsakademien samt från Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet.

  Linköping 2010-12-01

  Bengt Lärkner Gary Svensson

 • 3.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, GaryLinköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Images, Science & Knowledges2008Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  At the instigation of Professor Bengt-Erik Eriksson and the Faculty of Arts and Sciences at Linköping University, researchers from three faculties and several disciplines gathered for a seminar in November 2004 with the commission to discuss the possibility offorming a common research p latform for studies of visualization, visuality and visual culture.

  The outcome of this meeting between technologists, medical researchers, social scientists and humanities scholars was the founding of a permanent seminar group that was to meet regularly in order to make an inventory of  and to present ongoing research wirhin the given field and to write applications for research grants. Visual accessibility, Visualization of dynamiccourses, Remediation and Yisualization and learning are some of the possible common projects that the group called VVV has identified over the three years of its existence.

  Chaired by Dr Anna Sparrman, a senior researeher at the department of Child Studies at the Tema Institute, the VVVgroup arranged a two-day Iong workshop under the heading Images, Science and Knowledge at Villa Fridhem south of Norrkö ping in October 2007.

  The aim of the workshop was to discuss the use of images in various scientific practices, focusing not only on the usage bur also on the different ways of defining visualization and on the various theoretical approaches to the concept image. Four key-note leetures and eight shorter presentations of current projects showed clearly the diversity of the use of images in scientific practices and need for a continuous discussion about scientific imagery and the prospeers of a common understanding of what an image really is.

  The invited key-note speakers were Professor W.]. T. Mitchell, university of Chicago and Dr Thomas Parathe and Dr Yvonne Eriksson, both from Mälardalen University College. White Professor Mitchells two leetures circled around the general problem of defining an image and the contemporary use of images to comment on and form political opinions instantly, Dr Parathe and Dr Eriksson had more specific approaches, pictures as tools for navigation and tactile perception and tactile understanding of images. The shorter presentations ranged from Haptic visualization of proteins to nations of visuality in a Swedish campaign against food advertising to children.

  All leetures and presentations of the workshop were thoroughly documented. The speakers' manuscripts, notes made during the proceedings and interviews with the key-note speakers eonstirute the basis for this publication which hopefully will function as a point of departure for further discussion. Accordingly we want to thank Anna Öst, Marcus Mattsson, Christina Lagneby and Alexandra Uhrefalk who with accuracy and zeal carried out their tasks as secretaries.

  Linköping, April 2008

  Bengt Lärkner and Gary Svensson

 • 4.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, GaryLinköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Streck i rörelse: visuell retorik i serier och tecknad film2006Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  De tre artiklarna i denna, den fjärde volymen i skriftserien Linköping Studies in Art and Visual Communication, diskuterar samtliga den tecknade bildens retorik. Exemplen är hämtade från skämtteckningens, den tecknade filmens respektive seriemas värld. Bokens titel Streck i rörelse syftar naturligtvis på filmens och seriestrippens sekventiella karaktär, men också på de rörelser,såväl perceptuella, intellektuella som emotionella, som tecknarens streck på pappret utlöser hos betraktaren. Artiklarna har alla, om än i varierande grad, ett historiskt och ett biografiskt perspektiv.

  Lars-Ove Östenssons text behandlar Anders Forsberg, en av de främsta skämttecknarna i Sverige kring sekelskiftet 1900. Den idag - åtminstone i jämförelse med hans samtida Albert Engström och Oskar Andersson - relativt bortglömde Forsberg har ofta framhållits som den kanske främste häcklaren av i första hand den dåtida svenska borgarklassen och dess föreställningar och livsstil. Genom att närstudera retoriken i ett stort antal av bilderna i Forsbergs samlingsvolym Från svenska hem (I 902) försöker författaren modifiera schablonbilden av Forsberg som samhällssatiriker och lyfter istället fram sedeskildraren och moralisten.

  David Wickström presenterar i sin uppsats Victor Bergdahl, pionjären inom svensk animerad film. Förutom dokumentationen av Bergdahls liv och verk, riktas fokus mot Kapten Grogg, den mest berömda figuren som han skapade för den vita duken. Särskilt intresse ägnas Bergdahls inspirationskällor och hans för sin tid avancerade tekniska grepp. Avslutningsvis jämför författaren  Bergdahl med senare tiders mest framstående svenska filmanimatör, Per Ahlin, som pekas ut som den nutida förvaltaren av det konstnärliga arvet från Victor Bergdahl.

  Den avslutande artikeln anknyter mest direkt till bokens titel genom att diskutera två olika seriegenrers sätt att framställa illusion av rörelse. Författarna, Katarina Marklund och Patric Asklöf, har valt att dels jämföra två "vuxenserier" med varandra, dels två "barnserier, samtliga svenska. De rent perceptuella faktorerna, liksom mera narrativt betingade bildlösningar granskas i de bildanalyser som författama genomför i avsikt att se om påtagliga skillnader finns mellan de båda genrerna när det gäller återgivandet av rörelse.

  De tre artiklarna är bearbetningar av uppsatser som framlagts vid avdelningen för konstvetenskap och visuell kommunikation vid Linköpings universitet under läsåret 2005-2006. De representerar den profilering mot den vidare visuella kulturen som utvecklats inom ämnet i Linköping samtidigt som de har sin fasta förankring i ämnet konstvetenskaps teoretiska och metodiska kärna.

  Linköping i oktober 2006

  Bengt Lärkner och Gary Svensson

 • 5.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  vår visuella vardag2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  [---]

  I den här antologin kommer ni att möta en rad olika texter av olika författare: Oskar Gyllenswärd skriver om Adidas annonsering av löparskor; Soffi Ekström och Klara Hanell-Strand skriver om de svarta klädernas retorik; Christer Bergman tar upp lågprisvarornas egen estetik; Julia Enksson sknver om "chick-lit böckernas" visuella språk; Vanja Hultberg och Maud Olsson har studerat teateraffischer och deras budskap; Kristina Hult skriver om våra vanligaste produktmärkningar på förpackningar.

  Vår förhoppning är att texterna skall bidra till att ge goda exempel på områden där visuell retorik på olika sätt har använts.

  Linköping maj 2007

  Bengt Lärkner Gary Svensson

 • 6.
  Pettersson, Rune
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Wærn, Yvonne
  Linköpings universitet.
  On Web Based Learning - Experience from Teaching and Learning Online2003In: Literacy Association. The 34th Annual Conference of the International Visual Literacy Association. Breckenridge, Colorado, USA, October 1 - 5,2002, Loretta: International Visual Literacy Association , 2003, p. 193-198Conference paper (Other academic)
 • 7.
  Porathe, Tomas
  et al.
  Mälardalens högskola.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  From Portolan Charts To Virtual Beacons; An Historic Overview Of Mediated Communication At Sea2004In: 34th Annual Conference of the International Visual Literacy,2003, 2004, p. 132-141Conference paper (Other academic)
 • 8.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att verka utanför ramarna: Utmaningar och föreställningar i 1900-talets konsthistoria2018In: Perspektiv på "den andre" / [ed] Kjell O. Lejon, Carlsson Bokförlag, 2018, p. 109-139Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Barn Bilder och Bildning1993Report (Other academic)
 • 10.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bildberättelser: sju texter till Bengt Lärkner2006Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvecklingen vid Linköpings universitet alltsedan högskolans start år 1970 handlar i hög grad om hur enskilda lärare och forskare genom engagerade och kompetenta insatser efterhand lyckats att förädla och utveckla den 1967 inrättade filialen till Stockholms universitet till en alltmer fullödig filosofisk fakultet. Det första årets 600 studenter fördelade på ett- och tvåbetygskurser i sju ämnen är att jämföra med dagens 11.000 studenter upp till fakultetens magisternivåer inom en mängd ämnesområden samt nära 400 doktorander.

  Under 1970-talet intog den strategiska frågan om tillgång till resurser för forskning och forskarutbildning den centrala platsen på fakultetens dagordning. Dess arbete kröntes med framgång när man våren 1975 fick regeringens uppdrag att återkomma med ett förslag till en ”tvärvetenskaplig och tematiskt organiserad forskning inom flera fakultetsområden”, ett uppdrag som samtidigt öppnade för statsmakternas beslut att 1975 ge Linköpings högskola status av universitet (LiU).

  När förberedelserna för starten 1980 av temainriktad forskning och forskarutbildning gick in i sitt slutskede aktualiserde fakulteten behoven av en vidgning av dess ämnesuppsättning. År 1979 föreslog man i rapporten ”Bygg Vidare” en utbyggnad med 16 nya ämnen och en breddning av några redan befintliga. I den förstnämnda gruppen ingick ämnet ”bildvetenskap”, ett ämne som ansågs angeläget såväl från grund- och fortbildningsperspektiv som utifrån omsorgen om humanioras lokala forskningsanknytning.

  Tack vare en anslagsfinansierad utökning av antalet platser på  kulturvetarlinjen, vartill kom resurser avsatta för en 1977 inrättad enstaka kurs, ”Ting och Bild”, kunde LiU i samverkan med Folkuniversitetet 1985 utlysa ett universitetslektorat i bildvetenskap. I juli samma år hade man lyckan att till tjänsten rekrytera Bengt Lärkner, en person som i sin gärning vid LiU mycket väl knyter an till fakultetens inledningsvis nämnda pionjärer.

  Under nu gångna tjugo år har Bengt framgångsrikt lett uppbyggnaden, etableringen och utvecklingen av sitt ämne, numera benämnt  ”Konstvetenskap och visuell kommunikation.” Flerfaldigt uppmärksammad och belönad för sina utmärkta pedagogiska kvaliteter har han svarat och svarar alltjämt för centrala insatser både som studierektor i sitt ämne, som planeringsansvarig för och lärare inom kulturvetarprogrammet och som verksam inom ramen för universitetets tredje uppgift. Placerad vid den samhällsvetenskapliga institutionen var han en viktig kugge i olika delar av dess verksamhet och i det utvecklande samspelet med filosofer, historiker, kulturgeografer, religionsvetare, sociologer och statsvetare. Mycket tack vare hans insatser blev det ämnesövergripande projektet ”Tidernas Europa” en synnerligen utvecklande samt för alla inblandade högst minnesvärd och stor framgång.

  Genom en ändrad institutionsstruktur kom flera ämnen att slås samman med Institutionen för Tema 1996, där ämnet blev en avdelning associerat till tema Kommunikation. Idag ger avdelningen kurser i konstvetenskap på A- till D-nivå samt sedan några år tillbaks en kurs med rubriken Visuell kultur 20p. Förutom detta medverkar avdelningen med kursdelar i flera program på olika fakulteter inom universitetet.

  Denna bok har undertiteln: Sju texter till Bengt Lärkner. Texterna är författade av personer som på olika sätt varit delaktiga i ämnets utveckling under dessa 20 år: professor Lena Johannesson, Konst- och bildvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, tidigare professor vid tema Kommunikation; universitetslektor Jan Willner, Institutionen för Religion och Kultur (LiU); universitetslektor Yvonne Eriksson, Konst- och bildvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, tidigare doktorand vid tema Kommunikation; fil mag Mikael Carlsson, tidigare timlärare vid avdelningen; fil mag Dietmar Mölk, tidigare timlärare vid avdelningen; Anna Bryntorp, doktorand vid tema Mat; Bengt Erik Eriksson, professor vid tema Mat, prodekanus vid filosofiska fakulteten.

  Linköping mars 2006

  Christer Knuthammar

  Gary Svensson

 • 11.
  Svensson, Gary
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den tidiga monitorkonsten: TV-experiment i Sverige2006In: Konst som rörlig bild: från Diagonalsymfonin till Whiteout / [ed] Astrid Söderbergh Widding, Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld , 2006, p. 95-128Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det digitala fältet: produktionsvillkor i förändring2008In: Visuella markörer: bild, tradition, förnyelse / [ed] Yvonne Eriksson, Stockholm: Carlssons förlag , 2008, 1, p. 77-91Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vi lever i bildens tidsålder. Bilden i olika former omger oss stundligen och dagligen. Vad finns det för visuella markörer för ursprung och identitet? Och har konst- och bildvetenskapen några förebilder att luta sig mot?     I VISUELLA MARKÖRER  BILD. TRADITION. FÖRNYELSE skriver ett antal forskare om Rondellskulpturer, korsstygn och virkning, bildmöten-mediamöten, om bilder och det digitala fältet, vidare om första världskrigets rekryteringsaffischer, om det fotografiskt specifika, om självporträtt och om erotikens visuella koder, liksom om subjektet i visuella studier och om relationen mellan visuell kommunikation och visuell kultur. I denna text bjuds överraskningar och upptäckter, förklaringar och samband. Utgångspunkten för boken är en konferens som hölls 2005, Förebilder  visuella markörer för ursprung, identitet och framsyn. Det var den första konst- och bildvetenskapliga konferensen på temat och syftet var att initiera en diskussion och behandla vad konst- och bildvetenskaplig forskning kan innebära för det aktuella forskningsfältet. Visuella markörer är en vänbok till professor Lena Johannesson. Redaktör för boken är Yvonne Eriksson. Övriga skribenter är: Kristoffer Arvidsson, Hedvig Brander-Jonsson, Anette Göthlund, Viveka Kjellmar, Bia Mankell, Anders Nodin, Beatrice Persson, Gary Svensson och Anna Tellgren

 • 13.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det digitala projektet: exempel på digital teknik, dess införande och förekomst vid svenska konsthögskolor mellan åren 1986 - 19962006 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport kommer jag att fokusera på hur den digitala tekniken utvecklades och kommunicerades i konstnärlig utbildning mellan 1986 och 1996. Varför, kan man fråga sig, är just dessa tio år intressanta? Det finns många svar på den frågan men jag nöjer mig med att inledningsvis ge exempel dels på teknikutvecklingen och dels på media- och kommunikationsutvecklingen.

  Syftet med min studie har varit att undersöka utvecklingstendenser inom utbildningsväsendet och bidra till en ökad förståelse för de premisser under vilka digital konst under den rubricerade tiden togs omhand och kommunicerades - främst med fokus på kursverksamheten vid de statliga konsthögskolorna. jag vill här i korthet nämna några texter som jaghaft nytta av i detta arbete. En studie som fokuserar på samtida digitala konst är Christiane Pauls Digtal Art (2003). Pauls undersökning behandlar utveckli ngen från 1980-talet fram till ca 2000. Här finns samma distinktion mellan digital teknik som verktyg och som medium som jag själv försökte skrivafram i Digitala pionjärer men med färskare exempel. Christiane Paul är adjungerad Curator vid New Media Arts, Whitney Museum of American Art i New York.

 • 14.
  Svensson, Gary
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Digitala pionjärer: Datorkonstens introduktion i Sverige2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to study Computer Art in Sweden from 1966 to 1986. The first Swedish artists who used computers in their work appeared during this period and the art arena was technically transposed into something new and infrequently scrutinised. The origins of Swedish Computer Art came from various avant-garde groups and individuals, some of them encouraged and influenced by associated artists' experiences abroad. In the late sixties and early seventies Sweden was at the forefront of art development in new media.

  The initial part of the study approaches some of the more general issues - how the development of graphical user-interface design moves along with the aesthetics that appear in the context of the art forum. The problems are dealt with in an overview of Swedish artists: Beck & Jung, Lars-Gunnar Bodin, Wolfgang Huebner, Sven Hoglund(Sven Inge de Moner),Ann-Charlotte Johannesson, Sture Johannesson,Jan W Morthenson,Torsten Ridell and Ture Sjolander. Some of the most important technicians are presented, and some of them created Computer Art themselves, for instance Göran Sundqvist.

  From different viewpoints an outline of Swedish Computer Art history is presented combined with a discussion of the similarities between the art arena during this period and the digital revolution that followed. The art arena was to become linked not only to exhibition halls, art galleries or museums; artists of new media could just as well be presented in other forums, e.g. design work, the consulting computer sector of commerce,television, or video. The analysis includes a discussion of art structure, contents, dematerialization and cultural resonance. In relation to these notions, terms and theories of visuality and communication are discussed.

 • 15.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Elektronhjärnan och den svenska efterkrigskonsten - tre utopiska anslag2005In: Frigörare?, Stockholm: Carlsson , 2005, p. 80-95Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fåfängligheters fåfänglighet2017In: Föreställningar om döden: forskares aspekter på vår existens och dess begränsningar / [ed] Kjell O. Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2017, p. 231-257Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gunnarsson Synligt / osynligt: receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg2013In: Samlaren, ISSN 0348-6133, Vol. 133, p. 433-434Article, book review (Other academic)
 • 18.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gunnarsson Synligt / osynligt: receptionen av det visuella i bilderböckerna om Alfons Åberg2013In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 133, p. 433-434Article, book review (Other academic)
 • 19.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Handling digital art2015In: HZ-journal, Vol. 20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One could certainly argue that the role of a curator of contemporary art is increasingly shifting towards that of a filter feeder, since cultural production in general has become more 'networked' through current technologies and changed public art viewing practices. However, the politics of selection and the role played by art institutions undergo more substantial changes in the online curatorial process, which takes place in the non-locality of a distributed network.(1)

 • 20.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  I en elektronisk tradition2000Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konst och Teknik: symposium om nya medier Norrköping 18 oktober 20042005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att konstnärer under lång tid experimenterat med och varit nyfikna på ny teknik är väl känt. Många är de konstnärer som bjudit in sig själva i nära sarnarbeten med ingenjörer, och många är även de konstruktörer av ny teknik som sökt sig till konsten for att testa och pressa teknikens gränser.

  I dag befinner vi oss återigen i en ny tid och ännu en ny teknik har kornmit att ta en allt starkare ställning som tolkningsfåreträdare. En teknik som tillsammans med ett innehåll och hur det gestaltas ratt beteckningen Nya Medier. Konsten möter tekniken och tekniken möter konsten: vad skapas, vad konstrueras och vad kan hända när nya digitala i realtid återgivna gestaltningar flyttas från de gamla rummen och de invanda arenorna? Vad händer när det nya når långt rortorn de begrepp om vad som går att se, vad som går att ta på och vad som går att fårstå får konsten, får ingenjören och får publiken?

  Symposiet som i foljande text presenteras blev frågornas egen trampolin på vilken tre perspektiv ställdes att ta sats ifrån: ett tillbakablickande, ett som beskrev nuläget och ett framåtblickande. Konsthögskolor, konstnärer, forskare och utbildare inom fålten konst och vetenskap och konst och teknikbjöds in att ställa sig på trampolinen för ett forsta våghalsigt hopp. Ett hopp som korn att handla om att samla nationell erfarenhet och kornpetens i utövandet och utforskandet av hur vi vill, hur vi kan och hur vi inte kan och inte vill nyttja den nya digitala kulturens estetik.

  Ulrica Stjernqvist

  Projektkoordinator i gestaltning vid NVIS

  Stockholrn augusti 2005

 • 22.
  Svensson, Gary
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konstarter i samverkan2007In: Paul Raymond Gregory: ur Tolkiens värld = from the world of Tolkien / [ed] Lars Edelholm, Stockholm: Prins Eugens Waldemarsudde , 2007, p. 10-22Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Längtan till lustgården: Konst, kultur och alternativ livsstil vid slutet av La Belle Époque2019In: Tankar om Lycka: några kulturvetenskapliga forskares perspektiv / [ed] Kjell Lejon, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2019, 1, p. 12-47Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Om Alice i Underlandet och den politiska konstens negativa dialektik1998Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Om upprinnelsen till den digitala konsten1999In: Bilder och Internet - Konst- och bildvetenskapliga instututionens skriftserie nr 6, Göteborg: Göteborgs universitet , 1999Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Om Åke Hodell och den verbala hjärntvätten2001Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  On Computer Art in Sweden2001Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  On the origins of digital art1999Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Svensson, Gary
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Arts and Humanities. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lärkner, BengtLinköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det gröna spåret2009Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Klimatdebatt. Klimathot. Klitmtsmart mat. Miljö- och klimatmärkning. Orden kan inte kännas annat än bekanta. Frågor gäillande miljön och klimatet är idag inte isolerade utan oavsett om det gäller tvättmedel, fordonsindustrin eller pensionssparande så kan frågor om varor och tjänsters påverkan på miljön komma att undersökas och ifrågasättas. Texterna i denna antologi spänner över skilda områden med klimat och miljö som den gemensamma nämnaren. Författarna studerar visuell kultur med uttryck genom reklam, film och design utififrån frågan hur ser vår visuella vardag ut med alla de budskap ommiljön och klimatet?

  Josefine Stridsberg och Tony Lundin skildrar den gröna färgens förankring inom miljöpolitiska rörelser och studerar hur fårgen grönt har kommit att likställas med miljövänligt. Med utgångspunkt i tidskriften Allt i Hemmet gör Stridsberg och Lundin en resa genom miljöfrågor, politik och konsumtion.

  Marie-Louise Crona och Elin Dahlstedt granskar en rad annonser från dagspressen i jakten på den miljövänliga reklamen. Hur ser dessa miljövänliga annonser ut? Finns det någon gemensam näimnare och vad tycker konsumenterna om annonsern?

  Pctra Pihl studerar hur dc ekologiska livsmedlen presenteras rent visuellt genom förpackningsdesignen. På vilket sätt skiljer sig förpackningsdesignen åt mellan ekologiska och icke ekologiska livsmedel?

  Lovisa Kragerud och Linn Haller fokuserar i sin text på hur hygien- och kosmetikprodukter ofta framhålls som naturliga och direkt sprungna ur växtriket. Vad är naturlig skönhet? Vad är egentligen naturligt?

  Julie Anne Sjaastad och Katja Rosen tar pulsen på klimatdebatten genom att analysera filmen An lnconvenient Truth. Författarna fokuserar på filmens retoriska grepp där Al Gore har en framträdande roll.

  Petra Pihl

  April 2009

 • 30.
  Svensson, Gary
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Wærn, Yvonne
  Linköpings universitet.
  Portrayal Classification - Of Educational Hypermedia on the Internet2002In: Visual literacy in message design : selected readings / [ed] Robert E Griffin; Jung Lee, Ph. D.; Vicki S Williams, Loretto: International Visual Literacy Association , 2002, p. 211-223Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Svensson, Gary
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Wærn, Yvonne
  Linköpings universitet.
  Pettersson, Rune
  Mälardalens högskola.
  Appearances of the Paper Paper and the Web Paper2004In: 35th Annual Conference of the International Visual Literacy Association Conference,2003, 2004, p. 225-232Conference paper (Refereed)
 • 32.
  Trofast, Tobias
  et al.
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Haugum, Dag
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Lundberg, Jonas
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Nygren, Victoria
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nyström, Tommie
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Thunborg, Maria
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Törnqvist, Tomas
  Linköping University, Department of Science and Technology, Media and Information Technology. Linköping University, The Institute of Technology.
  Utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå2012In: 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Linköping, 2012, p. 11-16Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta paper beskriver arbetet med att utveckla en modell för utveckling av examination av examensarbeten på kandidatnivå (UEX) vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, Linköpings Universitet under läsåret 2010-2011.

  Modellen har utvecklats och testats vid utbildningsprogrammet Grafisk Design och Kommunikation (GDK), men med syfte att kunna appliceras även på andra kandidatprograms examensarbete.

  Det projektet prövat är om man kan höja kvaliteten på examensarbeten och effektiviteten i hanteringen av dessa jämfört med nuvarande modell. Modellen bygger på att tvärvetenskapliga kompetensgrupper med flera examinatorer granskar examensarbetenas kvalitet utifrån sina spetskompetenser. Vidare ersätts mycket av de individuella handledningarna med gruppseminarier för att få ett kunskapsutbyte mellan examensarbetena.

  Projektet har också mynnat ut i en gemensam bedömningsgrund för examensarbeten på kandidatnivå, samt en språkgranskningsmall som kan användas för att öka den språkliga kvalitén på examensarbetsrapporten.

  Genom enkätundersökningar både bland studenter, handledare och examinatorer har resultatet av modellen undersökts.

  Efter enbart ett års testande av modellen är det svårt att dra långtgående slutsatser. Resultatet har till viss del störts av förändringar av examensarbeteföreskrifterna vid Linköpings Universitet. De slutsatser som kan dras är att kompetensgrupperna med flera examinatorer skapar en kunskapsbrygga mellan examinatorerna samt en gemensam bedömningsgrund. En hel del slutsatser kan användas som rekommendationer för att ytterligare utveckla modellen.

 • 33.
  Waern, Yvonne
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Pettersson, Rune
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  On Web Based Learning - Experiences from Teaching and Learning Online2002In: the 34th Annual Conference of the International Visual Literacy Association,2002, 2002Conference paper (Other academic)
 • 34.
  Willner, Sam
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, Tema Health and Society.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Hälsa och välfärd i ett historiskt perspektiv / Digitaliseringsprojekt och traditionell databehandling1998Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 35.
  Wærn, Yvonne
  et al.
  Linköpings universitet.
  Pettersson, Rune
  Mälardalens högskola.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies.
  Bild och föreställning2004Other (Other (popular science, discussion, etc.))
1 - 35 of 35
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf