liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 56
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Anund, Anna
  et al.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Andersson, Martin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Religion and Culture.
  Nyberg, Jonna
  Transportsystemets kunder. En kritisk kunskapsöversikt2006Report (Other academic)
 • 2. Dahl, Thomas
  et al.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Gullberg, Eva
  Lindgren, Cecilia
  Axelsson, Thom
  Qvarsebo, Jonas
  Sandin, Bengt
  Areschoug, Judith
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Conference Review: Chilhood and the State - the State of Childhood. The Society for the History of Children and Youth (SHCY) Bi-Annual Conference 26-29 June2003In: H-Education, Vol. OctoberArticle in journal (Other academic)
 • 3.
  Economou, Konstantin
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society and Media Production - KSM. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindgren, Anne-Li
  Child- and Youth Studies, Stockholm University, Sweden.
  Childhood re-edits: challenging norms and forming lay professional competence on YouTube2015In: Journal of Aesthetics and Culture, ISSN 2000-4214, E-ISSN 2000-4214, Vol. 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents the initial findings of research into how YouTube culture can become an arena for young YouTube videographers to remodel mainstream, sub-cultural, and media content (YouTube clips, music, film content, and viral memes). We juxtapose analyses from both media and child studies to look at the ways in which preferred images and notions of the “good” and idyllic childhood are re-edited into a possible critique of the prescribed Swedish childhood. Also, we look at ways in which these media-literate actors use YouTube to display their skills in both media editing and social media “savvy.” We discuss how “lay” professional competence in digital culture can be inherent in a friction between popular (children’s) culture and social media production, where simultaneous prowess in both is important for how a mediatised social and cultural critique can emerge.

 • 4.
  Enander, Viveka
  et al.
  Ersta Sköndal Högskola.
  Holmberg, Carin
  Ersta Sköndal Högskola.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Ersta Sköndal Högskola.
  Att följa med samtiden: kvinnojoursrörelse i förändring2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok handlar om rörelsepolitik, det vill säga en social rörelses politiska påverkansmöjligheter. Det är den första studien av en riksorganisation inom den svenska kvinnojoursrörelsen och har såväl ett historiskt som dagsaktuellt anslag. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) bröt sig ur Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (Roks) i Sverige vid mitten av 1990-talet i samband med en konflikt vars ideologiska kärna var synen på feminism, män och barn. Ur SKR:s perspektiv handlade konflikten också om olika synsätt på organisation, demokrati och öppenhet. I boken analyseras de skiljelinjer som SKR valde att fokusera vid starten och i den fortsatta verksamheten. Samtidigt undersökt vilken påverkan den nya organisationen haft på den politiska dagordningen. Vilka framgångar kan skönjas och vad har offrats på vägen? Här analyseras samtidspolitiska förändringar genom en ideell organisations formering och utveckling och i relation till både det civila samhället och staten.

 • 5.
  Eriksson Barajas, Katarina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den "rättfärdige" mobbaren: Elevers föreställningar om mobbning i skolbioaktivteter2009In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 18, no 3, p. 111-130Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The “justified” bully. Conceptions of bullying drawn from school cinema activities. The present paper addresses how bullying is co-constructed among teenagers in a Swedish school. The ethnographic data consist of pupilproduced film manuscripts, essays and video recordings of pupils’ group conversations, made after they had watched one of the films Evil or About a Boy during school hours in Years 8 and 9 of compulsory education (age group 14–15). The films and the follow-up work were presented by the teachers as being about bullying. The use of fiction as an educational tool was shown to free the pupils from possible real-life experiences of bullying in the discussions. Being perceived as different was seen as a reason for being bullied; however, the pupils admitted that the “real” reason would be not liking someone’s personality, i.e. because they had too much self-esteem or were scared. The bully was discussed as either being “evil”, i.e. wanting to exercise power, or “justified”, i.e. claiming rights. Both the evil and the justified bully were seen as products of circumstances, rather than as responsible for their actions.

 • 6.
  Gemzöe, Lena
  et al.
  Stockholms universitet.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies.
  Fornäs, Johan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden.
  Två kulturstäder. Kultur och politik på lokala arenor2006Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kulturpolitiken ska bidra till ett gott kulturliv, men hur fungerar det i praktiken? Hur ser samspelet mellan kulturliv och kulturpolitik egentligen ut på det lokala planet? Var löper intressekonflikterna mellan konstnärer, institutioner, politiker och publik? På vilka olika sätt har Linköping och Norrköping hanterat kulturens ändrade villkor? På 1970-talet fastslog riksdagen en ny kulturpolitik som kom att förverkligas på olika sätt i olika delar av landet. Linköping och Norrköping valde olika lösningar, vilket skapat olikartade förutsättningar, problem och möjligheter. I stora drag gäller liknande politiska mål än idag, men globalisering och medialisering har ställt etablerade verksamheter inför nya utmaningar. Då sätts de kulturpolitiska modellerna på hårda prov i den dagliga praktiken. För att förstå politiska insatser faktiskt fungerar för kulturens institutioner, konstnärer och publik har ett treårigt forskningsprojekt genomförts med stöd av CKS, Östsam samt Linköpings och Norrköpings kommuner.

  Idén var att kombinera en historisk studie av hur kulturpolitiken förändrats genom åren med en närgången fältstudie av det samtida kulturlivet. Under ledning av professor Johan Fornäs vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet, har nu projektet avslutats med en innehållsrik och bitvis provocerande bok där två forskare sammanfattar sina resultat och insikter. Anne-Li Lindgren , historiskt inriktad forskare vid Tema Barn, Linköpings universitet, genomförde en kulturpolitisk historieskrivning som påvisade skillnader men också likheter mellan hur Linköping och Norrköping organiserat den offentliga resursfördelningen till kulturlivet. Lena Gemzöe , genusinriktad socialantropolog vid Stockholms universitet, gav sig ut i det vardagliga kulturlivet, med fokus på bildområdets museer, konstnärer, konsthantverkare och graffitimålare – och publiken. Där uppenbarades tydliga intressekonflikter. Forskarna fann att strider om kvalitet genomsyrar alla delar och nivåer av kulturlivet. De påvisade risker för att ett mycket brett och vagt kulturbegrepp kan leda till att kulturskaparnas villkor försummas. Konkurrensen mellan städerna framträder gång på gång, även om en embryonal regional identitet kan spåras i Kulturnät Östergötland. Det är viktigt att erkänna motsättningarna mellan olika gruppers intressen, hellre än att upprepa vackra ord om gemenskap, och efterlyser tätare dialoger mellan institutioner, publikgrupper och politiska aktörer.

 • 7.
  Halldén, Gunilla
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahl, Eva-Lena
  Institutionen för idehistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.
  Lindgren, Anne- Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Asplund Carlsson, Maj
  Inst. för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
  Johansson, Jan-Erik
  Avd. for laererutdanning, Højskolen i Oslo.
  Johansson, Eva
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
  Pramling Samuelsson, Ingrid
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
  Simonsson, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lidholt, Birgitta
  Skolverket, Stockholm.
  Persson, Sven
  Institutionen för pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola.
  Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar på ett begrepp och dess relation till en verksamhet: Rapport från nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg 20-21 novemberg 20002001Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna rapport innehåller texter som presenterats vid en konferens arrangerad inom ramen för Nätverk för barnomsorgsforskningi . Syftet med konferensen var att lyfta upp begreppet omsorg, diskutera dess innebörd, rädda det från retorisk förflackning och samtidigt via dess koppling till verksamheter belysa ett vidare sammanhang. När bamforskning diskuteras har jag på senare tid funnit det väsentligt att peka på att den har en kapacitet att kasta ljus över centrala samhällsfrågor. Forskning om barn bör inte bara vara en forskning om en viss grupp i samhället. Den nyare bamdomsforskningen söker tillämpa ett bamperspektiv. Detta innebär att fenomen studeras såsom de framstår från barnens perspektiv och att inverkan av olika sociala reformer, politiska förändringar och produktion av varor på barns liv belyses. Det handlar alltså både om att söka efter barnens perspektiv och att söka efter konsekvenserna för barnen av olika samhälleliga förändringar. Nya fålt som t.ex. barndomshistoria, barndomssociologi och barndomsantropologi har uppstått och begreppet generation har införts för att markera vikten av att anlägga ett generationsperspektiv på frågor som vanligtvis grupperats på annat sätt.

 • 8.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Att ha barn med är en god sak": Skolradion och kampen om barn i svensk rundradio under trettiotalet1996Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I slutet av tjugotalet startades en verksamhet av män där de förde fram barn en till en central plats i en ny viktig del av offentligheten, den etermediala offentligheten. Det var män som talade om barn i arbetet med programverksamhet och det var äan som ställde barn framför mikrofonerna och gav dem en röst i offentligheten. Samtidigt som kvinnorna inte kunde ge röst åt egna erfarenheter i samma medium. Hur kom den barnorienterade rundradioverksamheten igång? Vilka krafter verkade? För att få svar på frågor av den karaktaren ska framför allt skolradions, men i viss mån även barnradions, verksamhet studeras från slutet av tjugotalet och en bit in på trettiotalet.

 • 9.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Att ha fokus på barns aktivitet. Hur förskolebarndomen blev norm i välfärdsstaten2003In: Barnets bästa.: En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering / [ed] Bengt Sandin & Gunilla Halldén, Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion , 2003, p. 177-220Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Begreppet "barns bästa" har varit vägledande för en rad välfärdspolitiska åtgärder under senare år. Denna antologi fyller en lucka i forskningen om barn och välfärdsstaten och visar hur begreppet barns bästa ges olika innebörder med också skapar en gemensam begreppsram.Två viktiga frågor präglar texterna: dels frågan om välfärdsstatens sena omvandling påverkat och förändrat barns villkor, dels vilka innebörder som givits begreppet barnets bästa.

 • 10.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att har barn med är en god sak: Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling handlar om hur samhället presenterades för barn via skolradion och Folkskolans barntidning under 1930-talet. I avhandlingen granskas hur såväl barnen som medierna i sig gjordes till redskap i den ideologiska striden om välfärdsstatens förändring och innebörder under 1900-talet. Studien handlar om innehållet i medierna och de om de aktörer som utformade program och texter. Vilka aktörer ville ha med barn och varför blev barn användbara i striden om skolradions innehåll och utformning? Vad fanns det för likheter och skillnader i sättet att tilltala och beskriva barn i de båda medierna? Ett viktigt resultat i avhandlingen är hur genus och etnicitet relaterades till barn i skapandet av en svensk folkhemsidentitet.

 • 11.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Att utbilda barn till ett nationellt medborgarskap. Folkhemmet och föreställningar om "vi" och "de andra"2002In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 1, p. 29-53Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Barnkultur och natur i Astrid Lindgrens Värld: Gamla och nya barndomsideal2013In: Nu vill jag prata!: Barns röster i barnkulturen / [ed] Karin Helander, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013, p. 153-169Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barnperspektiv och delaktighet är begrepp som – i svallvågorna efter FN:s konvention om barnets rättigheter – under senare år starkt inspirerat barnkulturen i både forskning och praktik. Perspektiven i texterna är många och skiftande. En författare beskriver förskolebarns lek som förhandlingsarena, en annan om hur vuxna lyssnar (eller inte) till barns röster i skolans värdepedagogiska arbete. Vad vill barn veta när de själva får fråga i filosofiska samtal? Läsaren får ta del av vad barn berättar om i Kamratpostens insändare. Några författare tar upp hur barndomsideal iscensätts och vad barn säger, känner och gör i nöjesparker och i Science Center samt hur barn involveras som medforskare inom olika forskningsfält.

  Skriften är ett resultat av symposiet ”Nu vill jag prata” – Barns röster i barnkulturen på Centrum för barnkulturforskning våren 2012. Författarna är främst akademiska forskare från olika discipliner och universitet, men också ett par forskande praktiker inom barnkulturens breda fält

 • 13.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Den "nyttiga" leken. Sammanlänkningen av begreppen lek och lärande under 1990-talet2002In: Locus, ISSN 1100-3197, Vol. 2, p. 22-35Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lekens betydelse för barns utveckling har betonats i flera decennier, men värdet av lek har förklarats på olika sätt. I riktlinjerna för förskolan och i Utbildningsradions program under 1990-talet har intresset allt starkare riktats mot lek som en lärande aktivitet. Barns lek beskrivs som nyttig och ändamålsenlig - som ett instrument pedagoger bör lära sig att utnyttja genom att observera och dokumentera barnens aktiviteter.

 • 14.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Det glömda perspektivet2002In: Forskning om folkbildning : medlemsblad för Föreningen för folkbildningsforskning, ISSN 1103-1670, Vol. 1, p. 39-43Article, book review (Other academic)
 • 15.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Ensam - och lessen2000In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, Vol. 9 november, no B-Kultur, essäArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ethical Issues in Pedagogical Documentation: Representations of Children Through Digital Technology2012In: International Journal of Early Childhood, ISSN 0020-7187, E-ISSN 1878-4658, Vol. 44, no 3, p. 327-340Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Documentation for pedagogical purposes is an increasingly important practice in Sweden, in Europe, and in the United States. This article focuses on the ethical aspects that need to be addressed in documentation practices in preschool. The empirical material is drawn from the blogs of Swedish preschool teachers who recorded their thoughts on pedagogical documentation while attending a university course on the subject. Today, digital technology (e.g., digital cameras, mobile phones, and tablet computers) make it easy to create visual documentation in the form of moving and still pictures. Moreover, webcams, USB sticks, and interactive whiteboards can be used to share documentation with others, mainly teachers and parents. In the communication process, the documented children are involved to different degrees; however, they are mainly positioned as subjects being looked at. In the discussion, research about children’s role as participants is related to different notions of the child in pedagogy and society. Ideas for the future are also raised.

 • 17.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Från fostran till reflektion - lärares och elevers användning av skolfilm och skolbio2002Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Från små människor till lärande individer. Föreställningar om barn och barndom i förskoleprogram 1970-20002006 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Lek och barn hör ihop. Men vad menar vi när vi säger att barn leker? Beskrivningar av barns lek hänger ihop med två föreställningar om barndom som varit starka under 1900-talet: barn som skilda från vuxna och barn som lika vuxna. För hundra år sedan betonades skillnaderna mellan abrn och vuxna i välfärdspolitiken, idag är det tvärtom: barn beskrivs som vuxna. En nyhet är att vuxna också beskrivs som barn - alla är lärande individer. Anne-Li Lindgren följer i den här boken synen på barns lek i utbildningsprogram för förskolan från 1970-talet fram till år 2000. Hon visar hur lek har kopplats till lärande och hur forskare, läromedelsprodeucenter och förskolepedagoger har använt den i sin kamp om att definiera en god barndom. Dessutom studerar hon hur program och programserier har förhållit sig till de riktlinjer och läroplaner som reglerat förskolans verksamhet.

 • 19.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Förmännen på Bona2007In: Pojkar, pli och pedagogik. Vanart och manligheter på Bonaanstalten 1905-1948 / [ed] Renée Frangeur, Stockholm: Carlsson bokförlag , 2007, 1, p. 262-293Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I orten Bona utanför Motala bedrevs 19051948 tvångsuppfostran av »vanartade« pojkar och unga män. Målsättningen var att lära de intagna tonåringarna »gudsfruktan och arbetsduglighet«. Under skiftande förhållanden uppfostrades där 3500 pojkar fram till nedläggningen.Bona blev något som man skrämde barn med.I augusti 1984 öppnades Bona Folkhögskola. Då påminde Hans Möller, en gammal »bonapojke«, om att Bona tidigare var liktydigt med Statens tvångsuppfostrings­anstalt Bona, ett »brottets gymnasium«.»För mig blev detta en väckarklocka  att unga pojkar hade tvångsuppfostrats och kategoriserats som vanartade under 1900-talets första hälft i Sverige och här på Bona«, skriver Renée Frangeur, själv lärare på folkhögskolan, i bokens förord. Möllers bild av Bona blev även Frangeurs, tills hon påbörjade en egen forskning kring sin arbetsplats historia. Bitvis växer en mer nyanserad bild fram. Bonaanstalten var mycket riktigt en tvångsuppfostringsanstalt, men där fanns även en kreativ skol­undervisning, skogs- och jordbruksarbete, och pojkarna skulle lära sig att uppskatta bland annat musik, idrott och teater. Allt i en manlig anda.Pojkar, pli och pedagogik ger en bild av hur samhällets syn på utsatta unga pojkar resul­terade i en kombination av militaristisk disciplinering och seriös utbildning.

 • 20.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ’Försök att lära er något nyttigt i stället, som jag gör’. Föreställningar om barndom och vuxenskap i Kalle Anka2009In: Barn, barndom och föräldraskap, Stockholm: Carlsson Bokförlag , 2009, 1, p. 120-135Chapter in book (Other academic)
 • 21.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gender and Generation in Swedish School Radio Broadcasts in the 1930s: An Exploratory Case Study2012In: Journal of the History of Childhood and Youth, ISSN 1939-6724, E-ISSN 1941-3599, Vol. 5, no 2, p. 239-259Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper proposes a method for studying historical radio dialogues with participating children. It is an in-depth method focusing on the interaction in dialogues and the aim is to get an understanding of discursive change in a historical perspective, and more specifically how radio dialogues can be understood as sites for negotiations on citizenship norms and values. The focus is on changed notions of gender and generation. Choice of topic, turn taking, and the distribution of questions and answers are analyzed as parts of an ongoing struggle between power relations in which contemporary gender and generational orders were challenged. Thus, the staring point is Critical Discourse Analysis but it is applied on historical material and adapted to radio dialogues. The argument put forward is that the method presented can increase the understanding of how notions of gender and generation have been challenged in everyday practices, here in the form of everyday radio dialogues with participating children. The highly politicized but non-commercial public school broadcasts gave children a voice as competent and active citizens in new ways, and especially in programs produced by female teachers. In particular, these programs transgressed traditional boundaries concerning notions of gender and generation and thus understandings of childhood.

 • 22.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Kalle Anka - en progressiv barnuppfostrare2000In: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, Vol. 4, p. 32-37Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies.
  Kommunikation som social ingenjörskonst. Barn, medier och utbildningspolitik2003In: På väg mot en kommunikativ demokrati?: Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen / [ed] Martin Kylhammar och Jean-François Battail, Stockholm: Carlsson bokförlag , 2003, 1, p. 211-234Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  ntologi. Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetenser Medverkar gör bl a Lars-Eric Liedman, Viveca Adelswärd, Lars Ingelstam, Anders Björnsson och Peter Luthersson.

 • 24.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kultursamverkansmodellen och konsekvenser för barn och unga2012In: Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010-2012 / [ed] Tobias Harding och Calle Nathanson, Sveriges Kommuner och Landsting , 2012, p. 88-98Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sveriges Kommuner och Landsting och det svenska kulturpolitiska observatoriet SweCult har analyserat vilka effekter som redan nu går att se av den nationella kulturpolitiska reformen om regionalisering genom den så kallade kultursamverkansmodellen. Elva forskare har utifrån tre perspektiv –Roller, processer och dialoger, Effekter och konsekvenser samt Finansiering undersökt det material som finns tillgängligt från de två första åren 2010–2012 för att skapa ett underlag för kommande diskussioner.

  Kultursamverkansmodellen syftar till att stärka samverkan mellan stat, regioner och kommuner samt med kulturskapare och civilsamhälle. Har det blivit så? Vad kan justeras för att systemet ska leda till ett starkare Kultursverige? Kultursamverkansmodellen är under konstruktion.

 • 25.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kvinnor och män i utbildningsprogrammens tidiga organisation1999In: Medier och modernisering. en antologi om utbildningsprogram och samhällsförändring / [ed] Bengt Sandin, Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige , 1999, p. 54-75Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Lasse, Lasse liten ...2000In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, Vol. 22 november, no B-Kultur, essäArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 27.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  'Leka för livet'. Om hur lek beskrivits i förskolans styrdokument och i utbildningsprogram i TV på 1970- och 1990-talet2002In: Lek och lärande: konferensrapport från Nätverk för barnomsorgsforskning Göteborg den 15-16 november 2001 / [ed] Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborg: Göteborgs universitet , 2002, p. 87-109Chapter in book (Other academic)
 • 28.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Populära framställningar av flickor och pojkar på 1930-talet2003In: Genus och kulturhistoria,2003, 2003Conference paper (Other academic)
 • 29.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Radio: 2004In: Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society / [ed] Paula S. Fass, New York, London: Macmillan Reference , 2004, vol 2, Vol. 2, p. 707-709Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Recension av avhandling: Malena Jansson, Bio för barnens bästa?: Svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 2007)2008In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 4, p. 176-177Article, book review (Other academic)
 • 31.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Stat och kommuner. Kollektiv och enskilda. 1930-talets skyddshemsdebatt och folkhemspolitiken2001In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 67, no 2, p. 239-267Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  State Policy and Educational Television in Sweden 1970-20002004In: European Social Science History Conference,2004, 2004Conference paper (Refereed)
 • 33.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Statlig utbildningsteve saluför idén om en förskola för alla2011In: Förskolans aktörer: Stat, kår och individ i förskolans historia / [ed] Johannes Westberg, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet , 2011, 800, p. 67-87Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Från att ha varit en tämligen marginell företeelse vid 1900-talets början, har förskolan blivit en angelägenhet för en stor del av den svenska befolkningen. Idag deltar mer än 90 procent av alla barn mellan två och sex år i offentligt finansierad förskole- och barnomsorgsverksamhet. Avsikten med föreliggande antologi är att belysa olika aspekter av denna avgörande utveckling. Bland författarna märks både de som bidragit till att definiera forskningsfältet, såväl nationellt som internationellt, och de vars bidrag illustrerar mer sentida utvecklingstendenser inom området.

  I fokus för antologin står tre teman som varit centrala både i förskolans historia och dess historieskrivning: stat, yrkeskår och individ. Bland de ämnen som behandlas återfi nns den svenska barnträdgårdsrörelsens historia, Montessoripedagogiken reception under mellankrigstiden, utvecklingen av pedagogiska leksaker och den statliga televisionens betydelse för förskolesektorns expansion. Tack vare den inledande introduktionen till förskolans historieskrivning, och den avslutande bibliografi n med närmare 200 poster, utgör volymen också en god introduktion till ett mycket vitalt forskningsfält.

 • 34.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stereotypes at Work in Classroom Interactions: Pupils Talk about the Police in School Cinema Activities in Sweden2015In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 59, no 5, p. 515-530Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The empirical investigation in this paper develops the perspective of media in education by focusing on how the use of film in education stimulates the production of cultural, societal and social values and norms in school when pupils talk about “the police” in school cinema activities in Sweden. “Police” is regarded as a keyword and stereotype and the analysis focuses on how difference is created and negotiated between pupils and between pupils and teachers. Moreover, the paper highlights how acknowledging or disavowing difference is used by the pupils to position themselves. The result suggests that pupils create the police as negative and positive sign to gain position as: (1) included in a welfare society and (2) as problem solvers in the classroom (and society).

 • 35.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Tankar om vår tids tänkande kring barndom2002In: Locus, ISSN 1100-3197, Vol. 3, p. 52-58Article, book review (Other academic)
 • 36.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Teve som resurs för jämställdhet. Utbildning för barn och vuxna om den nya förskolan2002In: Barnomsorgsutbildningarna i Norrköping 100 år. 9 uppsatser om barnomsorgsutbildningarnas utveckling under 100 år, Linköping: Linköpings universitet, ITUF , 2002, p. 115-127Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Transgressing boundaries of citizenship: notions of gender and generation targeted at children in educational radio broadcasts in the 1930s2005In: International Standing Conference for the History of Education/International Congress for the Historical Sciences,2005, 2005Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies.
  TV - samhället som förälder. En statlig kommitté gör utbildningsprogram för barn och vuxna på 1970-talet2003In: Politik, påverkan och vägledning.: Om barn, jämställdhet, mat och olycksfall i utbildningsprogrammen / [ed] Anne-Li Lindgren och Bengt Sandin, Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige , 2003, 1, p. 19-92Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Antologin är skriven inom ramen för forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering. Programmet syftar till att teckna sambanden mellan utbildningsprogrammen och förändringarna i välfärds- och utbildningspolitiken.Under sent 1960- och tidigt 1970-tal riktade politiken ett nyväckt intresse mot barn och barns villkor. En rad utredningar behandlade barns livsmiljö, hälsa och uppfostran. TRU:s förskolesektor var en del av denna verksamhet och hade i uppdrag att göra program för barn och vuxna.Anne-Li Lindgren behandlar hur förskolesektorn var delaktig i att formulera och föra ut välfärdsstatens nya bild av hur framtidens barndom skulle utformas och hur den skulle förändra såväl barns som föräldrars liv. Hon visar även hur en rad experter och professionella drogs in i denna process.Kopplingen mellan program och politik är tydlig också i Ulla B Abrahamssons studie av jämställdhetsprogrammen. Abrahamsson skriver om hur program om jämställdhet blev en del av Utbildningsradions satsningar, sambanden med de politiska aktörerna inom den offentliga jämställdhetsdebatten, och sambanden med den interna kulturen inom Utbildningsradion.

 • 39.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  'Tänk på att det är barn ni talar till'. Skolradion och folkhemmet2000In: Locus, ISSN 1100-3197, Vol. 3, p. 30-46Article in journal (Other academic)
 • 40.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utbildningsmedier i ett kritiskt barnperspektiv: skolfilm, skolradio och förskoleprogram2009In: Historien, barnen och barndomarna: Vad är problemet? / [ed] Judith Lind, Cecilia Lindgren, Mats Sjöberg, Karin Zetterqvist Nelson, Linköping: Linköpings universitet , 2009, 1, p. 171-191Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barndomen som den ter sig i ett bestämt samhälle är aldrig socialt och kulturellt neutral. Den är alltid en konsekvens av kulturella, politiska och sociala krafters samverkan. Barndomen skapas – en del skulle säga konstrueras – av politiska, sociala och kulturella förhållanden, av bestämda historiska förhållanden. Vid sekelskiftet 1900 stod barn och ungdomar i centrum för en livlig offentlig debatt. De sågs som ett påtagligt orosmoment på gator och torg och man klagade över föräldrarnas försummelser. Debatten reser en rad frågor rörande barnens roll i samhället. Var barnen verkligen så vanartade som ofta hävdades, och vad var det för brottslighet man var så räddför? Vilka sociala krafter låg bakom skräckvisionerna av ett samhälle inför sitt sammanbrott? Det är viktigt att de historiska förutsättningarna för engagemanget i barnens villkor klargöres. Sådana studier är viktiga eftersom debatter om barn och ungdomars villkor aktualiseras också i våra dagar. Ofta sker detta med jämförbara termer, begrepp och problemställningar. Vid sekelskiftet fördes diskussionen i termer vi känner igen från dagens Sverige; familjens kris och hemmens otillräcklighet, skolans brister, ungdomens agerande i offentliga miljöer och en ökande kriminalitet. Då som idag aktualiseras behovet av fler institutioner för det uppväxande släktet, familjestöd och rådgivning, samt behovet av skolreformer. Det är därför en central uppgift att klargöra under vilka betingelser och förutsättningar barn uppmärksammas sompolitiska och sociala problem.

 • 41.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utbildningsmedier, kulturperspektiv och ett kritiskt barnpersepektiv2011In: Locus, ISSN 1100-3197, Vol. 23, no 3-4, p. 8-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Läromedel som film, radio, TV och Internet i svensk skolundervisning skapar och förmedlar kulturella föreställningar om barn och barndom som riktas mot barn. Anne-Li Lindgren pläderar i sitt bidrag för vikten av att anlägga ett kritiskt barnperspektiv på vuxenproducerad kultur för barn, där exemplen visar på hur barn använts i utbildningsmedier samt problematiserar barns delaktigeht och den ofta förekommande homogeniseringen av barn som grupp. Utifrån en diskursanalytisk ansats görs en maktanalys av hur vuxna strategier kan leda till hur barn framställs i utbildningsmaterial, exempelvis som både oskyldiga och kompetenta. (Redaktörens inledning)

 • 42.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vad ska barn veta om sexualitet?: kommentar till texter om sexualundervisning för barn2015In: Sexualpolitiska nyckeltexter / [ed] Klara Arnberg, Pia Laskar & Fia Sundevall, Stockholm: Leopard förlag , 2015, p. 273-281Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Historiska sexualpolitiska texter från eller om Sverige, som problematiserar dagens debatter om sexualpolitik. Texterna är kommenterade av Sveriges vassaste forskare i sexualitetshistoria.

  Sexualpolitiska nyckeltexter innehåller historiska sexualpolitiska texter från eller om Sverige. Här återpubliceras dikter, riksdagsdebatter, teckningar, pamfletter, litterära skildringar, affischer, utredningar och en t-shirt som alla problematiserar dagens debatter om sexualpolitik och ger en fördjupad förståelse av hur sexualitet förståtts, praktiserats och politiserats. Varje nyckeltext analyseras och kommenteras av forskare som sätter in texterna i sitt historiska sammanhang.

  Texterna är kommenterade av flera av Sveriges vassaste forskare i sexualitetshistoria: Carl Michael Edenborg, Sara Edenheim, Hanna Hallgren, Lena Lennerhed, Ulla Manns, Yvonne Svanström, Ebba Witt-Brattström m fl.

 • 43.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Varför inrätta kulturnämnd? Lokal kulturpolitik i två kommuner2008In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 2, p. 177-201Article in journal (Refereed)
 • 44.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Visualiseringen av naturen i tidig svensk skolfilm2009In: Naturen som symbol för den goda barndomen, Stockholm: Carlssons Bokförlag , 2009, 1, p. 34-58Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barndomen och naturen ses ofta som sammankopplade med varandra. Naturen uppfattas som god för barn och barn anses må bra av att vara i naturen. Men hur har egentligen  denna tankefigur uppstått och vad hänger samman med den i det pedagogiska arbetet med barn. Här diskuterar en rad framstående forskare hur barn och natur förhåller sig till varandra, alltifrån Rousseau. Vilka filosofiska ingångar finns i relationen människa/natur, hur förhåller sig natur och kultur till varandra, hur visualiseras naturen i t ex skolfilmer. Vidare granskas natur och barndom i förskolans utbildningsmaterial, liksom natur och genus. Och vilken plats har naturen i barndomsminnen.Bokens skribenter kommer från olika forskningsfält

 • 45.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Visuell analys av föreställningar om barn och natur2013In: Barn, ISSN 0800-1669, no 2, p. 7-23Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Idag är det vanligt att relatera barn och natur till varandra. Frågan är vad en sådan relation skapar för föreställningar och vad den används till. Artikeln tar sin teoretiska utgångspunkt i visuell kultur för att analysera empiriska exempel hämtade från reklam och utomhuspedagogik. Analysen tar fasta på de markörer för ålder, genus och etnicitet som används när barn och natur relateras till varandra. Resultatet visar att det är ljusa barn med låg ålder och utan bestämt kön som används i den här typen av exempel och barnen skapar, tillsammans med framställningar av ren natur och naturlighet, föreställningar om renhet och oskuld. De föreställningar som skapas med hänvisningar till barn används för att ge intryck av hållbarhet medan de samtidigt motiverar konsumtion och vissa pedagogiska idéer. Slutdiskussionen reser frågan om vad som riskeras om barn-natur relationen fortsätter att återskapas på ett okritiskt sätt.

 • 46.
  Lindgren, Anne-Li
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Vuxnas föreställningar om barns delaktighet i historisk belysning2003In: Finns det rum för barn? En antologi, Linköping: Linköpings universitet/stiftelsen Vadstena Forum , 2003, p. 81-94Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Lindgren, Anne-Li
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Axelsson, Thom
  Qvarsebo, Jonas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Dahl, Thomas
  Gullberg, Eva
  Lindgren, Cecilia
  Sandin, Bengt
  Areschoug, Judith
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute.
  Childhood and the State - the State of Childhood2004In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, no 1, p. 171-178Article in journal (Other academic)
 • 48.
  Lindgren, Anne-Li
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Halldén, Gunilla
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Individuella rättigheter; autonomi och beroende. Olika synsätt på barn i relation till FN: s barnkonvention2001In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 2, p. 65-79Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Lindgren, Anne-Li
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sparrman, Anna
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Blogging Family-like Relations when visiting Theme and Amusement Parks: The Use of Children in Displays Online2014In: Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, ISSN 2000-1525, E-ISSN 2000-1525, Vol. 6, no 55, p. 997-1013Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper combines sociological perspectives on family display, internet studies on family and private photography and a child studies perspective on the display of children. The paper proposes that blogging practices related to visits to theme and amusement parks in Sweden provide a new arena for people to displayfami-ly-like relationships. In the different displays,adults mainly use pictures of chil-dren in the blogs to demonstratetheir ability to perform family-likerelationships. The paper suggests that thisform of child-centred display,a visualized child-centredness, done during the park visit as well as in the blogging, is part of the construction of contemporary childhoods and what it means to be a child today and has not been theorized in earlier research on the display of family-like rela-tions.

 • 50.
  Lindgren, Anne-Li
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Sparrman, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies.
  Om att bli dokumenterad. Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation2003In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 1-2, p. 59-70Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod. Hur dokumentation ska gå till och vad den kan användas till finns det relativt utförliga instruktioner om, däremot saknas etiska diskussioner omkring vad dokumentation innebär för de barn som blir dokumenterade. Arbetsmetoden beskrivs ur ett vuxenperspektiv och vi argumenterar här för varför det är angeläget att föra in ett etiskt tänkande i förhållande till de barn som dokumenteras. Barn som dokumenteras bör ges samma skydd som exempelvis forskare erbjuder de barn de beforskar.

12 1 - 50 of 56
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf