liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Fejes, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Roeslius, Staffan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Livslångt lärande i nöd och lust2009In: Lärande på vuxnas vis: Vetenskap och beprövad erfarenhet, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 19-42Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och högskola: till vilka utbildningarna riktas, hur de utformas didaktiskt, hur de studerande betygssätts och bedöms. Författarna använder konkreta exempel när de diskuterar bland annat utbildares och studerandes perspektiv på dessa områden. Boken riktar sig till blivande och verksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare samt pedagoger.

 • 2.
  Hult, Håkan
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Mäkitalo, Åsa
  Göteborgs universitet.
  Olsson, Lars-Erik
  Göteborgs universitet.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Thång, Per Olof
  Göteborgs universitet.
  Drop-out från kommunal vuxenutbildning och dess orsaker.1996In: NFPFs kongress i Lillehammer, mars, 1996,1996, 1996Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om de som avbröt föregångaren till kunskapslyftet

 • 3.
  Hult, Håkan
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Mäkitalo, Åsa
  Institutionen för pedagogik Göteborgs universitet.
  Olsson, Lars-Erik
  Institutionen för pedagogik Göteborgs universitet.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Thång, Per-Olof
  Inst. för pedagogik Göteborgs universitet.
  Varför avstår arbetslösa från studieplats i kommunal vuxenutbildning?1997Report (Other academic)
 • 4.
  Mäkitalo, Åsa
  et al.
  Inst. för pedagogik Göteborgs universitet.
  Hult, Håkan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Olsson, Lars-Erik
  Institutionen för pedagogik Göteborgs universitet.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Thång, Per-Olof
  Institutionen för pedagogik Göteborgs universitet.
  Arbetslöshet eller utbildning. Om rekrytering av arbetslösa till komvux1997Report (Other academic)
 • 5.
  Paldanius, Sam
  Linköping University.
  Att delta eller att inte delta - är det frågan?2006In: Om vuxnas studier / [ed] Staffan Larsson Lars-Erik Olsson, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 69-89Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter: en kritisk ansats1999Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate the meaning and use of the concept of participation in a municipal process of organizational change in the early 1990-s. The aim of the organizational change was to reform the' entire public administration in Sweden in to management by objectives (millstyrning). The main question in this study is to sort out what kind of ideological content the concept of participation is carrying in two settings, the literature about management of objectives and its manifestation in the municipal organizational change. This thesis is based on two different studies, one theoretical study and one empirical phenomenographic study. The theoretical study investigates the meaning of the concept of participation in earlier research and its relations to other contextually important concepts such as democracy, management by objectives, effectiveness and also different theories of democracy. This study reveals that management by objectives is to be understood as carrying neoliberalistic ideology in its conception of participation. The empirical study originally aimed to try to describe conceptions of participation among employees in the process of municipal organizational change. In this thesis the results and data is reanalyzed with critical theory and consequently this thesis is primarily theoretical. The critical perspective put to use in this study is constructed from critical theory (Frankfurt school) and especially Jürgen Habermas. This thesis also discusses different conceptions of participation derived from an interpretative process between Habermas communicative action theory and empirical results from the phenomenographic study. The results shows that the commonly used definition of participation in research literature, referred to as participation in decision making (PDM), in it self creates hierarchy and conceal another important conception of participation, namely the horizontal participation. Hierarchical participation can be understood as originating from horizontal participation and vice versa in an organization.

  In sum this thesis outlines a few interesting results about the ideological meaning of participation in organizational structures and it suggest a conceptual framework of vertical and horizontal participation as a means to give a new set of possible and reasonable interpretations on the phenomenon of participation.

 • 7.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Det här borde alla få pröva!2003In: Deltagares upplevelseav folkbildning: Delbetänkande av Utredningen för Statens utvärderingav folkbildningen 2004, Stockholm: Fritzes, 2003, p. 1-185Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  En folkhögskolemässig anda i förändring: En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här studien ingår i ett större forskningsprojekt som studerar folkhögskolans praktik i förändring. Folkhögskoleanda och mässighet är ord som använts i praktiken under lång tid. Studiens syfte är att försöka ta reda på vad folkhögs-koleanda och folkhögskolemässighet innebär i folkhögskolans praktik. Studien tar utgångspunkt i ett explorativt kunskapsintresse. Explorativt innebär att kunskap-sområdet är näst intill okänt och därför behöver vi treva oss fram i en process baserad på nyfikenhet och systematiskt beskrivande (ungefär som en upptäckts-resande). Vi kommer i processen att försöka finna olika möjliga definitioner baserade på insamlad data (empiri) från folkhögskolans praktik och i ett senare skede i studien använda teoriorienterad analys. Som vetenskaplig och teoretisk ram används i huvudsak den franske sociologen Bourdieus begrepp (se kap 6). Då folkhögskolan är en praktik i förändring är vi också intresserade av eventuella mekanismer som upprätthåller och förändrar anda och mässighet i lärarnas praktik. De resultat vi finner i termer av definitioner/bestämningar kommer att fungera som underlag för framtida studier.    Studien om anda och mässighet innehåller två delstudier. Den första delstudien som redovisas i denna rapport inbegriper två olika datainsamlingar. Som inledning gör vi en pilotundersökning om hur orden anda och mässighet används i texter på internet.

  Dokumentanalysen lägger grund för en intervjustudie i vilken vi vänder oss till tre skolor och elva lärare. Denna rapport bygger i huvudsak på intervjustudien.    I den andra delstudien kommer vi att ta vid resultaten från den första studien men vänder frågor om anda och mässighet till samtliga folkhögskolor i Sverige. Syftet i den andra delstudien är likaledes explorativt men med ambitionen att med hjälp av enkäter kartlägga betydelser och variationer.    Rapportens text är disponerad som en spiralformad process där vi explorativt undersöker olika möjligheter i det empiriska materialet. Syftet med denna disponering är att dels gestalta den faktiska processen vi genomfört och dels att försöka visa på skillnader/gränser mellan anda och mässighet samt olika element i folkhögskolans praktik. En konsekvens av detta är att intressanta mönster återkommer på olika platser i texten men i ett nytt sammanhang.

 • 9.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Fourth space -chasing the tail of the unknow. Searching new tools for adult education research2005In: NERA 2005,2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 10.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Hur värderar brukarna NFA:s verksamhet?: Delstudie inom Nordiska Ministerrådets utvärdering av Nordens Folkliga Akademi i Göteborg.1998Report (Other academic)
 • 11.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Is it possible to produce emancipatory knowledge when studying the "weak members" of society. Reflexions on relations of power in research.2003In: NFPF 2004,2003, 2003Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Kunskapslyftet - till vilken nytta då?: berättelser om olika skäl till att avstå från kunskapslyftet2000Report (Other academic)
 • 13.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ointressets rationalitet: om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertiation's main purpose is to study the rationality of reluctance and indifference to adult education. Research in the field of adult education has shown that the people who are most difficult to recruit are also those who need education the most, namely adult individuals who lack upper secondary qualifications. The context for the investigation was the Adult Education Initiative (AEI), by far the largest adult education investment ever undertaken in Sweden. The adult education initiative was an important part of the Swedish government's strategy to reduce unemployment and to generally upgrade the level of knowledge in the Swedish labour force. The main target group for the AEI were unemployed adults who lacked upper secondary qualifications. From a govemmental point of view AEI represents a good oppmtunity for the target group; what is this reluctance and indifference about?

  This dissertation approaches the phenomenon studied with a theoretical frame based on the French thinker Pierre Bourdieu's work. A problem of reluctance and indifference is mainly a social phenomenon and as such should be understood as a relationship between two positions in the social space. This study suggests that the target group's experiences of earlier education, worklife and unemployment are important contextual factors that need to be considered, as well as the conditions for looking at the phenomena from a position of an interest to recruit them. This means that the interpretations are based on negotiation of meaning from two different positions, a dominating position and a dominated position in the social space. The main result is a map of different dispositions that seem to constitute for the rationality of reluctance and indifference toward adult education. ln other words, these dispositions are interpreted as a different rationality compared to the rationality of a recruiting interest. These conflicting rationalitics, as well as their hierarchical positions, are important conditions for understanding the problem. The dissctiation is concluded with a discussion on how different perspectives raise new questions on how to interpret the phenomenon in a more practical way.

 • 14.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Reflektioner om studenters lärande och icke lärande i universitetskurser2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här rapporteringen baseras på en delstudie i ett projekt med flera delstudier. Studiens övergripande syfte handlar om lärande i kollisioner mellan olika erfarenhetsvärldar. Studenters olikartade bakgrunder inför valda studier antas vara en intressant utgångspunkt för att undersöka fenomenet lärande i studien. Ingången till studien bygger på observationer av studerandes svårigheter att lära sig avsett 4 stoff inom ramen för kurser 1‐40p inom universitet. Syftet med denna delstudie är att försöka belysa och kartlägga vad lärande och icke lärande innebär för studenter i Pedagogik A 1‐20 p? Vad innebär icke lärande i en situation där lärande är förväntat? Hur kan fenomenet tydliggöras, vilka begrepp är lämpliga (om några)?

  Studiens teoretiska utgångspunkt innebär att begreppet lärande relateras till erfarenhet, medvetande, kognition och språk. I ett senare skede kommer teori om lärande tillsammans med Luhmanns radikala systemteori att användas för att tolka och begripliggöra hur lärande fungerar i reproduktion av medvetandesystem och sociala system. Luhmanns teori innebär i korthet att individer och studerande, lärande och undervisning tolkas som självrefererande system.

 • 15.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Studieointresserades syn på formellt och informellt lärande2009In: I lärandets gränsland: formella, icke-formella och informella studier igår och idag, Hedemora: Gidlunds , 2009, p. 16-32Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 16.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Tentamensuppgifter och inlärningsmål : en studie av tentamensuppgifter på beteendeinstitution1993Report (Other academic)
 • 17.
  Paldanius, Sam
  Linköping University.
  The Rationality of Reluctance and Indifference Toward Adult Education: Difficulties in Recruiting Unemployed Adults to Adult Education.2007In: / [ed] Laura Servage and Tara Fenwick, 2007, , p. 6p. 469-475Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Vårdarbetets olika hierarkier : en studie av vårdarbete med etnografisk ansats1996Report (Other academic)
 • 19.
  Paldanius, Sam
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ahn, Song Ee
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Andersson, Per
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Vuxnas val av studier: Att välja utbildning eller inte2012In: Resultatdialog 2012 / [ed] Vetenskapsrådet, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 124-130Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet ger en översikt över projektet Vuxnas val att studera. Projektet innefattar tre delstudier: en av synen på utbildning bland lågutbildade yrkesverksamma, en om 25:4-systemets betydelse för rekrytering till högskolan, och en om deltagande i utbytesstudier inom ramen för högskoleutbildning.

 • 20.
  Paldanius, Sam
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Alm, Charlotte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Folkhögskoleanda och folkhögskolemässiga handlingar2009In: Folkhögskolans praktiker i förändring / [ed] Bernt Gustavsson, Gunnel Andersdotter. Lena Sjöman, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 79-118Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Paldanius, Sam
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Alm, Charlotte
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Folkhögskoleanda och mässighet – en fråga om särart?2008In: Årsbok om folkbildning: 2007 Forskning & utveckling, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2008Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Paldanius, Sam
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ellström, Per-Erik
  Att följa öppenheten i spåren: En uppföljning av utvecklingsrådens projekt: Öppenhet på statliga arbetsplatserReport (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Paldanius, Sam
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Hult, Håkan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Mäkitalo, Åsa
  Göteborgs universitet.
  Olsson, Lars-Erik
  Göteborgs universitet.
  Thång, Per Olof
  Göteborgs universitet.
  Olika betydelser av kommunal vuxenutbildning för arbetslösa1997Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Intervjuer av 303 arbetslösa som utbildats om deras erfarenheter av utbildningen och dess konsekvenser.

 • 24.
  Thång, Per-Olof
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Andersson, Per
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Hult, Håkan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Larsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Mäkitalo, Åsa
  Göteborgs universitet.
  Olsson, Lars-Erik
  Göteborgs universitet.
  Paldanius, Sam
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Wass, Karin
  Göteborgs universitet.
  Erfarenheter av utbildning för arbetslösa i kommunal vuxenutbildning1997In: Nordiska vuxenutbildningskonferensen Forskning i Norden,1997, 1997Conference paper (Other academic)
1 - 24 of 24
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf