liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Colnerud, Gunnel
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Elvstrand, Helene
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Olsson, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Developmental Psychology.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Skolans moraliska och demokratiska praktik: Värdepedagogiska texter I2004Report (Other academic)
 • 2.
  Karlsson, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fruktbara sammanflätningar: om relationen teori och praktik i lärarutbildningen2013In: Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] / [ed] Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande , 2013, p. 73-82Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Gunnel Colnerud, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet har under den största delen av sitt yrkesverksamma liv varit engagerad i skolfrågor av olika slag. Ofta har fokus för hennes intresse och uppdrag legat i att förstå skolans vardagsliv och det komplexa uppdrag som läraryrket innebär. Gunnel fyller 67 år i januari 2015 och denna vänbok är en hyllning till henne från kollegor, både nationellt och internationellt, samt tidigare doktorander. Bidragen i antologin, Lärares etik och professionella arbete - skolan som moralisk praktik, är tänkt att spegla de områden som Gunnel i sin forskning varit engagerad i.

  Innan Gunnel påbörjade sin forskarutbildning i pedagogik var hon verksam som psykolog inom skolhälsovården. Denna erfarenhet av att ha mött barn och elevers utsatthet samt lärares ständiga arbete med att möta olika typer av förändringar och hantera en komplex yrkesroll är något som Gunnel burit med sig in i sin forskning, vilket inte minst syns i hennes outtröttliga engagemang i att vara en forskare som bidrar till skolans praktik.

  I mitten av nittiotalet Jade Gunnel fram sin avhandling som byggde på intervjuer med yrkesverksamma lärare och handlade om etiska dilemman lärare ställs inför i sitt yrkesutövande. Gunnel har allt sedan avhandlingsarbetet varit mycket engagerad i etiska frågor i relation till läraruppdraget och var en av de pådrivande krafterna i att tillsammans med Sveriges båda lärarförbund formulera gemensamma yrkesetiska principer, som kom att benämnas Lärares yrkesetik. I detta arbete gjorde Gunnel betydande insatser genom att problematisera yrkesetik som fenomen, medverka i otaliga utbildningsinsatser för lärare och lärarstudenter inom området och sist men inte minst bidra till att etablera yrkesetik som forskningsfält.

  Ett kännetecknande drag för Gunnels forskning har varit den starka viljan och övertygelsen om att forskning om skola behöver ske i relation till och med skolans praktik. Tillsammans med sin make och kollega professor Kjell Granström etablerade Gunnel en forskarmiljö med fokus på praxisnära forskning. Vi som är redaktörer för denna vänbok har alla haft förmånen att vara doktorander till Gunnel eller Kjell och fått möjlighet att växa som forskare i en forskarmiljö som präglats av kreativitet, engagemang och spännande diskussioner.

 • 3.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Algorytmiczny model diagnozowania potrzeb kulturalnych1989In: Acta Universitatis Wratislaviensis, Vol. 1041, p. 33-41Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Szklarski, Andrzej
  Institutionen för Pedagogik och Psykologi, Linköpings universitet.
  Barn och konflikter: En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande1996Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med denna studie är att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv. (Diskussion kring begreppen erfarenhet och upplevelse finner läsaren i kapitel 4.2. s. 58f).

  Det övergripande kunskapsintresset i min studie gäller barns mellanmänskliga konflikter sedda som en helhetsföreteelse. Konfliktproblematiken är dock för omfattande för att utforska den i sin helhet i en enda undersökning. Med tanke på detta har jag i följande problemprecisering begränsat mitt huvudsakliga kunskapsintresse till vissa aspekter av barns konflikter.

  Jag ämnar utforska den fenomenologiska, dvs. medvetandebaserade bilden av verkligheten. Detta innebär att den typ av kunskap om barns konflikter som jag söker är direkt beroende av den bild av företeelsen som finns i barns eget medvetande. En sådan verklighetsbild kan endast överföras genom mellanmänsklig kommunikation. Med hjälp av den mellanmänskliga dialogen får vi vetskap om gång har jag noterat en viss osäkerhet och förvirring, ibland även en tydlig rädsla i barns reaktioner i samband med olika motsättningar. Det har dock nästan alltid åtföljts av tecken på eftertanke och konkreta försök att göra något åt den uppkomna situationen. Dessa iakttagelser fick mig att närmare fundera på de metoder som barn använder sig av för att hantera sina konflikter. Allt oftare ställde jag mig också frågor av typen: vad händer med barnen i konfliktsituationer, eller varför agerar barnen på ett visst sätt? Jag har också alltmer insett att konflikter har en stor betydelse för barns psykiska och sociala situation samt för deras välmående och utveckling. Detta gjorde att ämnet för mig alltmer framstått som ett relevant forskningsobjekt.

  Dessa funderingar har lett till en fortsatt fördjupning av mina intressen. Det har resulterat i omfattande litteraturstudier samt diskussioner om konflikter med både barn och andra pedagoger. Detta erfarenhets utbyte har vidgat mitt eget perspektiv och bidragit till en precisering av mina intressen. De ursprungliga och ganska generella frågorna började ta en mera konkret och detaljerad form. Så småningom utkristalliserades ett forskningsproblem som tydliggjorde de behov av kunskap som fanns bakom mina frågor och funderingar. På detta stadium bestämde jag mig för att börja ett systematiskt kunskapssökande inom problemområdet, vilket slutligen ledde fram till denna studie.

 • 5.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  Conflict experience: A phenomenological study among young people in Sweden2007In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 0031-3831, E-ISSN 1470-1170, Vol. 51, no 4, p. 369-383Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how young people in Sweden experience conflicts. The study is phenomenological, which means that the focus is on the essence of the investigated experience. Data have been collected by self-reports and analyzed with the help of an empirical phenomenological method. The research process has resulted in delimitation of three constituents which are essential for the conflict experience. The core of this experience consists of anger, mental strain and unfair treatment. Anger is the most predominant in conflict situations and strongly influences the style of conflict management.

 • 6.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Den kvalitativa metodens mångfald: Skilda ansatser – skilda tolkningsintentioner2002Report (Other academic)
 • 7.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Diagnoza potrzeb samoksztalceniowych1988In: Samokształcenie jako istotny czynnik aktywności współczesnego człowieka: konferencja naukowa, Karpacz, 8-11 paździenika 1984 / [ed] Jerzego Semkowa, Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego , 1988, 1, p. 169-175Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Dwie drogi stymulowania aktywnosci krajoznawczej1988In: Spoleczno-polityczne aspekty turystyki / [ed] J. Malinowski, Warszawa: Instytut Turystyki , 1988, 1, p. 64-69Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  Empirisk fenomenologi. Presentation av forskningsansatsen och erfarenheter från en fenomenologisk studie.2004In: Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis, ISSN 0029-1463, Vol. 56, no 4, p. 274-288Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fenomenologi2015In: Handbok i kvalitativ analys / [ed] Andreas Fejes & Roberg Thornberg, Stockholm: Liber, 2015, 2, p. 131-147Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod2009In: Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber , 2009, 1, p. 106-121Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.Läs merFörfattarna presenterar ett flertal betydelsefulla och etablerade ansatser inom kvalitativ forskning, där varje ansats beskrivs på ett sådant sätt att läsaren direkt ska kunna finna vägledning i hur han eller hon kan analysera sina data. Kapitlen tydliggör också vilka typer av forskningsfrågor som kan vara av intresse inom ramen för de specifika metoderna eller ansatserna. Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av.Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.

 • 12.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  How do children feel in conflict situations?: Swedish and polish childrens's emotions in relation to conflicts1997Other (Other academic)
 • 13.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Konflikthantering och värdefrågor2004In: Skolans moraliska och demokratiska praktik / [ed] Gunnel Colnerud, Linköping: Linköpings universitet , 2004, p. 143-160Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Konflikthanteringens etik och pragmatik2014In: Värdepedagogik: etik och demokrati i förskola och skola / [ed] Eva Johansson, Robert Thornberg, Stockholm: Liber, 2014, 1, p. 212-226Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Konfliktupplevelsens väsen: En empirisk-fenomenologisk studie bland ungdomar i två länder2000Report (Other academic)
 • 16.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kontrowersje wokol ontologicznych podstaw rozwoju andragogiki1995In: Edukacja Doroslych, ISSN 1507-6563, Vol. 4, no 9, p. 61-67Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Modele wyjazdowych form wypoczynku wakacyjnego mlodziezy1981In: Ruch Pedagogiczny, ISSN 0035-9610, Vol. 5, p. 713-722Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  Om konflikter och konstruktiv konflikthantering.2007In: Forskning om lärares arbete i klassrummet. / [ed] Granström, Kjell, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling , 2007, p. 51-64Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Varje dag går en miljon elever och lärare till arbete i den svenska skolan. De allra flesta arbetar engagerat och når goda resultat. Eleverna lär sig, med stöd från sina lärare, läsa, skriva och räkna. De skaffar sig kunskap om sociala och naturvetenskapliga fenomen. De utvecklar kreativitet och estetisk kompetens. Naturligtvis finns både elever och lärare som upplever svårigheter i detta arbete, men de allra flesta får uppleva att arbetet fortskrider på önskat sätt. Den här boken handlar om elevernas och lärarnas arbete i klassrummet när det gäller skolans primära uppgift; att ge möjlighet till lärande och utveckling. Den handlar om arbetet med grundläggande färdigheter och lärande, om läraren som arbetsledare och ansvarig för val av arbetsformer, läxor, möblering liksom deras arbete med värdefrågor, genusfrågor och konfliktlösning. Den handlar också om lärares inbördes samarbete. Kort sagt en bok som handlar om lärarens breda uppdrag. Boken är skriven av forskare som alla arbetar med lärarutbildning och som själva har erfarenheter från arbete i skolan.

 • 19.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Patterns of educational practice in school2008In: Problemy Wczesnej Edukacji/ Issues in Early Education, ISSN 1734-1582, Vol. 2, no 8, p. 19-27Article in journal (Refereed)
 • 20.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Postawy dzieci polskich i szwedzkich wobec konfliktow1998In: Terazniejszosc - Czlowiek - Edukacja, ISSN 1505-8808, Vol. 2, no 2, p. 89-96Article in journal (Refereed)
 • 21.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Promoting Constructive Collaborative Conflict Management Through a Game Theory Inspired Approach2018In: Labor et Educatio, ISSN 2353-4745, no 6, p. 213-236Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to find out whether an approach based on a game-theoretical method may promote constructive collaborative conflict-management among upper secondary-school youths. An additional aim is to investigate how the young people involved in the study experience such an approach. It is an intervention study; the research material has been collected both before and after the intervention. The empirical material has been collected in Sweden using written reports and focus-group interviews. Both quantitative as well as qualitative methods of analysis have been used. The results of the quantitative analysis demonstrate that the approach tried out in the study may enhance constructive collaborative conflict-management. The qualitative analysis concerning the participants’ experience of using the approach show that the investigated approach is for the main part experienced as an asset but can also, in certain contexts, be seen as problematic.

 • 22.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Pupils’ experience of being motivated to learn in school: An empirical phenomenological study. 2011In: Teaching Science, ISSN 1449-6313, Vol. 57, no 1, p. 43-48Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore and describe the essence of pupils' experiences of motivation in school. The empirical material has been gathered in Sweden through self-reports and focus groups and analysed by means of an empirical phenomenological method. The research results show that two constituents--interest and progress--are necessary and sufficient for the experience of being motivated to learn in school. Interest and progress have been delineated as most invariant constituents of the investigated experience. Different factors are connected to these two essentials of experienced motivation. The most central of them is the teacher, whose approach has varied importance for the pupils' motivational experience in schoo

 • 23.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Qualitative research - a viable methodological alternative in education2009In: Problemy Wczesnej Edukacji/ Issues in Early Education, ISSN 1734-1582, Vol. 2, no 10, p. 9-19Article in journal (Refereed)
 • 24.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Skolan som en arena för socialt samspel och konflikthantering2019In: Lära till yrkeslärare / [ed] Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 2, p. 175-192Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Skolan som en arena för socialt samspel2014In: Lära till yrkeslärare / [ed] Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, p. 155-172Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Szklarski, Andrzej
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Teoriotworcze walory badan metoda grounded theory1999In: Absolwenci pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w teorii nauk społecznych i praktyce edukacyjnej: X Forum Pedagogów, Wrocław, 18-19 pad́ziernika 1997 roku / [ed] Jerzego Semkowa, Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego , 1999, 1, p. 145-152Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Szklarski, Andrzej
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Colnerud, Gunnel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Karlsson, Ingrid
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Alltid redo: Lärarstudenters handlingsberedskap för varierande uppgifter i klassrummet2008Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Projektet ”Alltid Redo”, som studerat lärarstudenters handlingsberedskapför varierande uppgifter i klassrummet, har finansierats med hjälp av medelfrån Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap. Projektets kunskapsintressehar växt fram i vår kontakt med lärarstudenter och i våra olikaengagemang i lärarutbildningen. Frågor som väckts i vår egen lärarpraktiksom universitetslärare handlar om studenternas beredskap för denkommande professionella praktiken. Ser de sig rustade för de utmaningarsom väntar? Vad anser de vara användbara redskap? Hur betraktar de olikakunskapsformers ändamålsenlighet för yrkesutövningen?

  Studien genomfördes i flera steg, varför våra forskningsfrågor utveckladesefterhand. Den fråga vi ägnar störst utrymme i rapporten rör studenternassyn på förhållandet mellan teorisk och praktisk kunskap. Ett dikotomttänkande dominerar, även om vi vid djupare studium finner nyanseradesvar. Det dikotoma tänkandet får sin näring främst genom de problem somstudenterna upplever med en framgångsrik tillämpning av teoretiskkunskap i praktiken liksom teoretisk reflektion över erfarenheter frånpraktiken.

  Våra resultat kan läsas som en uppmaning till lärarutbildningens samtligaaktörer att bidra till studenternas professionella utveckling, genom attsynliggöra och språkliggöra sambanden mellan de olika kunskapsformersom ges utrymme i utbildningens olika inslag.

1 - 27 of 27
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf