liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Barajas, Josefin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Hälsofrämjande utvecklingsarbete - motsättningar och paradoxer2006In: Tid för utveckling? / [ed] Kerstin Ekberg, Lund: Studentlitteratur , 2006, 1, p. 161-188Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

    Tid, tidsanvändning och tidsbrist i arbetet är i fokus i debatten om de krav som det nya arbetslivet ställer. Vilka konsekvenser får sättet att organisera och rationalisera arbete för lärande, hälsa, jämställdhet och arbetsförhållanden? Forskare från fyra discipliner granskar och jämför skeenden i fyra offentliga organisationer som genomför organisationsförändringar. Boken vänder sig till alla, såväl studerande som yrkesverksamma, som hanterar arbetslivs-, organisations- och ledarskapsfrågor.

 • 2.
  Barajas, Josefin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Interventionens olika ansikten - karakterisering utifrån interventionsansatser.2005In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 82, p. 223-240Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Barajas, Josefin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Dilemmas in work place health promotion - the role of the leadership.2005In: Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005, 2005Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Barajas, Josefin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Interventionsprojektet Hälsa på akutkliniken - Arbetsprocessen.2004In: Folkhälsostämman,2004, 2004Conference paper (Refereed)
 • 5.
  Barajas, Josefin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Workplace health promotion - Intervention Process.2005In: Best Practice for Better Health, 6th IUPHE European Conference on the Effectiveness and Quality on Health Promotion,2005, 2005Conference paper (Refereed)
 • 6.
  Barajas, Josefin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Workplace health promotion - Intervention Process.2005In: Second ICOH International Conference on Psychosocial factors at Work.,2005, 2005Conference paper (Refereed)
 • 7.
  Barajas, Josefin
  et al.
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hälsofrämjande arbetsplats: att skapa möjligheter för lärande och hälsa2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under hösten 2002-hösten 2003 genomfördes ett interventionsprojekt vid akutkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Projektet syftade till att utveckla förutsättningarna och kompetensen inom organisationen att hantera frågor som främjar hälsa.

  Alla medarbetare på kliniken har träffats i arbetsgrupper och under handledning arbetat enligt problembaserat lärande med frågor som berör hälsa i arbetet. Grupperna dokumenterade sitt arbete i s.k. loggböcker, samt i rapporteringar från två heldagar då alla medarbetare samlades. Ett strategiskt urval av medarbetarna har intervjuats vid interventionens början, samt efter avslutad interventionstid. Personalen har även följts med landstingets personalenkät och sjukfrånvarostatistik.

  Interventionsprojektet har lett fram till en mängd förbättringsförslag och genomförda åtgärder på alla nivåer i organisationen, såsom t.ex. ökad medicinsk-teknisk kompetens, förbättrat socialt klimat, ökad regelbundenhet i personalutvecklingssamtal, ökade förutsättningar för patientflödet i verksamheten och utveckling av strategier för att hantera långtidssjukskrivna. PB-gruppernas rangordning av prioriterade områden för hälsofrämjande utvecklingsarbete var ledarskap, organisation, kompetens, information och kommunikation, samt vårdkvalitet.

  Interventionen har bidragit till ett ökat erfarenhetsutbyte mellan personalen, vilket har inneburit både ett individuellt och ett kollektivt lärande. Personalen har också under interventionsprojektet ökat sin kompetens att hantera verksamhetsförändringar.

  Medarbetarna har utvecklat synen på hälsa, och vad som påverkar den arbetsrelaterade hälsan. Interventionsprojektet har belyst vikten av reflektion under arbetstid, samt betydelsen av delaktighet under förändringsprocesser.

  Resultaten visar på tre framträdande faktorer av betydelse för genomförandet och utfallet av interventionsprojektet. För det första har ledningen en väsentlig roll i utvecklingen av hälsofrämjande processer på arbetsplatsen. Ledningen behöver stötta och legitimera  utvecklingsarbetet. Ett sådant hälsofrämjande ledarskap ställer krav på kompetens hos ledningen. Ledare behöver därför extra stöd och utvidgad kompetens i hälsofrämjande utvecklingsarbete.

  För det andra är det viktigt att organisera för lärande och kollektiv reflektion. Det kräver en medveten strategi. Det problembaserade arbetssättet under interventionsprojektet har fungerat som ett forum där medarbetarna kontinuerligt har fått utrymme att tänka i nya banor. Resultatet av en sådan organisering för lärande har givit utslag i verksamheten i form av olika åtgärder och förändringar.

  För det tredje har de problembaserade grupperna fungerat som en buffert i organisationen, där medarbetarna har lärt en handlings- och förändringsberedskap. De har ökat sin kompetens i att hantera inre och  yttre krav på förändring, liksom att påverka sin egen organisation i riktning mot en hälsofrämjande arbetsplats.

 • 8.
  Barajas, Josefin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Nordlund, Anders
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Employee-Perceived Leadership Behaviour and Effort-Reward Imbalance & Overcomittment2006In: 28th International Congress on Occupational Health,2006, 2006, p. 105-105Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

    

 • 9.
  Barajas, Josefin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Nordqvist, Cecilia
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Public Health Sciences, Centre for Public Health Sciences.
  Intervention Elucidate Intra Organisational Hindrance to Employee Development2002In: Humans in a Complex Environment,2002, 2002, p. 67-70Conference paper (Refereed)
 • 10.
  Gustavsson, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Barajas, Josefin
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Kompetensförsörjning och rehabilitering - rörlighetens två stuprör: En studie om rörlighet inom och mellan organisationer2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande rapport är att bidra till ökad kunskap om uppfattningar om rörlighet i arbetslivet, hur samverkan för rörlighet utformas i praktiken, och förutsättningar för rörlighet inom och mellan organisationer. I detta projekt har samverkan skett med olika praktiker, framför allt med ringsamordnare, arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare i de två företagsringarna från Boxholm respektive Norrköping som varit delaktiga i projektet. Den empiriska basen utgörs i huvudsak av intervjuer med aktörer som företräder företagsringarna, arbetsgivare, fackliga organisationer samt offentliga myndigheter, främst Försäkringskassan men även bl.a. Länsarbetsnämnden, Företagshälsovården och Hälso‐ och sjukvården.

  Två övergripande slutsatser om rörlighet inom och mellan organisationer dras utifrån detta forsknings‐ och utvecklingsprojekt. Den första slutsatsen är att olika aktörers arbete med att försöka stödja rörlighet inom och mellan organisationer sker i två s.k. stuprör – kompetensförsörjning och rehabilitering. Dessa stuprör kan, men behöver inte nödvändigtvis ha med varandra att göra. Så länge det inte finns ett helhetsperspektiv på rörlighet trampar varje aktör på i sitt eget stuprör.

  Öppningen kan vara att på gemensam grund utveckla nya strategier för att hantera frivillig men även påtvingad rörlighet för att stödja lärande, hälsa och verksamhetsutveckling inom och mellan organisationer Detta förutsätter ett ökat lärande om hur rörlighet kan främja såväl människors som organisationers utveckling och hälsa, samt nya samverkansformer och tydligare aktörsroller och beröringspunkter för att mer effektivt kunna hantera rörlighet inom och mellan organisationer.

  Den andra slutsatsen är att företagsringar är nödvändiga, men inte ett tillräcklig forum för rörlighet åtminstone om man inte bara vill begränsa rörlighet till rehabilitering. Företagsringar lägger fokus på rehabilitering. Företagsringar är en god resurs då inget annat har lyckats i rehabiliteringsarbetet. Om företagsringar ska vara det verktyg för rörlighet som önskas, pekar resultaten på behov av att bredda perspektivet på rörlighet och att arbeta mer med olika typer av rörlighet. Detta kan dock företagsringar inte göra själva eftersom arbetsgivare ”betalar” för de tjänster de vill att företagsringen ska utföra. Om tjänster ska utvecklas krävs att arbetsgivarna i ringen ställer krav på nya tjänster, vilket skulle innebära att företagsringar kan få en mer betydande roll vid för rörlighet. Viktiga frågor är vilket syfte ringen ska ha? Är ringen enbart en arena för rehabilitering eller ska ringen ha en annan roll i stödjandet av rörlighet inom och mellan organisationer, d.v.s. vara en arbetsmarknadsintermediär?

 • 11.
  Medin, Jennie
  et al.
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Barajas, Josefin
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Department of Department of Health and Society, National Centre for Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Stroke patients' experiences of return to work2006In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 28, no 17, p. 1051-1060Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose. The aim of this study was to describe the experience of return to work (RTW) after stroke from the patient's perspective.

  Method. Six patients who had their first ever stroke in 2001, were <65 years of age and were working at the time of their stroke were included. Information was obtained via an open-ended interview. The material was transcribed verbatim and analysed using Giorgi's empirical phenomenology.

  Results. Rehabilitation was perceived as primarily aimed at restoring bodily functions and a return to everyday activities, rather than at promoting a return to work. It was not experienced as adapted to the participants' needs or their age. The workplace was experienced as very important in the rehabilitation process. When the informants experienced that the rehabilitation professionals were not taking action, they took control of the situation themselves. The informants expressed pride in their own capacity to take the initiative and in their ability to take action. Both self-employed and employed informants said they had possibilities and opportunities to take action since their work situation was flexible. The informants' adaptation to a new role at work was perceived as facilitated by the understanding and positive attitude of co-workers.

  Conclusion. Among this group of stroke patients, the individual patient's capacity and ability to return to work was enhanced by motivation or “will” and self-efficacy in combination with external support. Self-efficacy was not only a personal trait or internal factor; it was enhanced and encouraged in interaction with contextual conditions. There are similarities between the RTW process and processes of health promotion.

 • 12.
  Nordqvist, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of health and environment.
  Barajas, Josefin
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of health and environment.
  Keberg, K
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of health and environment.
  Rehabilitering inom Samhall - att finna ett annat arbete.2000In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 77, p. 438-444Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
1 - 12 of 12
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf