liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Begrens søket
1 - 49 of 49
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Andersson, Kjerstin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Utvärdering av BRIS Internetbaserade stödkontakter2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I denna utvärdering av BRIS Internetbaserade stödjande kontakter har de barn som kontaktat BRIS via mejl eller chatt ombetts besvara ett antal frågor om hur de upplever sitt mående, den svårighet som är anledningen till att de kontaktar BRIS och hur de upplever att de blivit bemötta av BRIS. Dessa frågor har ställts före den stödjande kontakten, direkt efter kontakten och därefter 10 dagar efter att barnen mejlat eller chattat med BRIS. Därutöver har en förfrågan om att delta i en enkätstudie gått ut till alla barn som varit aktiva på BRIS diskussionsforum, där de tillfrågats om hur ofta de besökerforumet, vilka funktioner de uppskattar med forumet och hur de upplever den hjälp de får i forumet. Barnen har fått skatta sitt mående på en skala mellan 1 och 9, där 1 motsvarar ”jättedåligt” och 9 ”jättebra”. Undersökningen har designats efter den kvasiexperimentella studie som gjorts av holländska Kindertelefoon (Fukkink & Herrmanns 2007). Den teoretiska utgångspunkten för frågorna i undersökningen har varit KASAM (Antonovsky 1991) och BRISsamtalsmetod (Iwarsson 2007).

 • 2.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Stockholms universitet.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Trust and the Contestation of Blame Narratives: Veiled Stances in an Institutional Assessment Context2013Inngår i: Dialogical approaches to trust in communication / [ed] Per Linell, Ivana Markova, Charlotte, NC: Information Age Publishing , 2013, 1, s. -267Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A volume in Advances in Cultural Psychology Series Editor: Jaan Valsiner, Clark University Trust has a constituent role in human societies. It has been treated as a scientific topic in many disciplines. Yet, despite the fact that trust and distrust come to life primarily in human communication and through language, it has seldom been analyzed from a communicative or linguistic perspective. This is the theme of this path-breaking volume. This volume contains 12 chapters, plus introduction and epilogue by the editors. They have been authored by leading specialists on trust in language and communication, coming from many disciplines and from different cultures and countries. Most of the authors share a conceptual basis in dialogical theories. This book is a follow-up volume to two previous volumes on trust within cultural psychology, Trust and Distrust (Marková & Gillespie, 2008) and Trust and Conflict (Marková & Gillespie, 2012). It will be of interest to anyone seriously interested in trust in societies, and in trust and distrust as displayed in communication and language.Show more Show less

 • 3.
  Bergnéhr, Disa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lärande samspel: Ett manualbaserat skolprogram med barn- och relationsperspektiv och lokal anpassning2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Denna rapport belyser implementeringen och tillämpbarheten av Lärande samspel, ett lokalt utvecklat utbildningsprogram riktat till pedagoger inom grundskolan. Lärande samspel är ett manualbaserat program vars grundläggande mål är att förbättra förutsättningarna för goda relationer och lärande i skolan. Utbildningen består av åtta träffar under en läsårstermin, vanligtvis i en grupp om fem till sju pedagoger. Träffarna organiseras utifrån en manual med åtta avsnitt där teoretiska kunskaper varvas med praktiska övningar. Träffarna leds av en till två handledare. Programmet är uppbyggt kring etablerade forskningsgrundade teorier om samspel, lärande och beteende.

  Resultaten som redovisas bygger på material som samlats in från augusti 2010 till december 2011. Materialet består av kursmanualen, deltagande observation med anteckningar från ett stort antal kursträffar, anteckningar från möten med kursutvecklarna samt intervjuer med pedagoger som deltagit.

  Lärande samspel förmedlar relationernas betydelse för barns utveckling och lärande i skolan. Även relationer inom barngrupper behandlas men kursens huvudsakliga fokus är relationen mellan barn och pedagog. Kursen innehåller både grundläggande förhållningssätt och strategier att tillämpa praktiskt. De praktiska momenten genomsyras av att pedagogen samarbetar med barnen – det vill säga att förändrat beteende åstadkoms tillsammans människor emellan. Kursen uppmuntrar till kontinuerlig kommunikation mellan pedagog och barn, där barngruppen eller barnet till exempel tillfrågas om vad de anser vara problemskapande beteenden, vad de önskar ska förändras och vad de önskar få för belöning vid uppnådd förändring. Det framhålls att barnet alltid har samma rätt som pedagogen att definiera och tolka en situation och ett beteende, och att bli lyssnad på. Programmet uppmuntrar också till diskussioner och reflektioner kring hur skolans organisation och skolpersonalens bemötande av barnen kan orsaka vissa icke önskvärda beteenden. Detta, menar vi, visar att det finns ett tydligt barnperspektiv i Lärande samspel.

  När vi granskar implementering och tillämpbarhet av ett skolprogram som Lärande samspel blir det viktigt att fråga hur detta program och metod kan upplevas och tas emot av barnen. Genom att följa diskussioner mellan handledare och kursdeltagare kan vi dra slutsatsen att programmets förhållningssätt överlag fungerar väl och tas emot positivt av barnen. Programmet föreskriver att barn och föräldrar alltid ska tillfrågas om de vill medverka i övningarna. Det finns barn och föräldrar som avböjer deltagande. I några fall har pedagoger menat att vissa av de insatser som föreslås i programmet inte är lämpliga att använda sig av i relationen till ett visst barn. Det är av stor vikt, menar vi, att pedagogernas kunskaper om individuella barn och lokala förhållanden beaktas. Ett flexibelt förhållningssätt till manualens innehåll gynnar med all sannolikhet barn, föräldrar och pedagoger.

  I Lärande samspel ingår reflektionsmoment kring organisationens och gruppens betydelse för individens (barnets och pedagogens) handlande och beteende. Med detta minskar risken att enskilda individer (barn eller pedagoger) beskrivs som problematiska och skuldbeläggs. I stället förmedlas synen på individen som en del i ett relationellt system, ett system som kan behöva förändras för att åstadkomma förändring. Detta ser vi på som positivt för pedagogerna som deltar i kursen, för de barn och föräldrar som berörs samt för skolutveckling generellt.

  Analysen visar att det finns ett stort behov hos pedagoger att träffas, diskutera sitt arbete och förhållningssätt gentemot barnen och att lära sig olika strategier i bemötandet av barn och föräldrar. Detta behov tillgodoser Lärande samspel. Det tycks dock råda brist på sådana tillfällen i det ordinarie arbetet, särskilt för elevassistenter och fritidspedagoger som ofta arbetar som resurser i en klass eller gentemot ett särskilt barn. Under kurstillfällena har pedagogerna uttryckt ett behovav att mer kontinuerligt, i ordinarie arbete, få mötas för att diskutera allmänna frågor kring barn, barns utveckling och situation och det pedagogiska uppdraget.

  Sammanfattningsvis

  • Lärande samspel bygger på vetenskaplig grund med teoretiska moment och praktiska övningar, där samarbetet med barn och föräldrar står i fokus
  • Utbildningen ger pedagoger ökade hjälpmedel och förutsättningar för att förbättra relationer och lärande i skolan
  • Det är positivt att det finns utrymme att anpassa kursmaterial och handledning till lokala och individuella förutsättningar
  • Lärande samspel tillgodoser ett stort behov hos pedagogerna att kontinuerligt få möjligheten att träffas för handledning och att utbyta erfarenheter, med betoning på relationella aspekter av lärandet och förebyggande insatser. Det är viktigt att påpeka att sådana reflektionstillfällen är absolut basala för en långsiktig kvalitet i det pedagogiska arbetet
 • 4.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Danby, Susan
  Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
  Emmison, Michael
  University of Queensland, Brisbane, Australia.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete.
  Cobb-More, Charlotte
  Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
  "Basically it's the Usual Whole Teen Girl Thing": Stage-of-Life Categories on a Children's and Young people's Helpline2018Inngår i: Symbolic interaction, ISSN 0195-6086, E-ISSN 1533-8665, Vol. 41, nr 1, s. 25-44Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article explores the practices of membership categorization in the interactions of clients and counselors on a national Australian helpline (Kids Helpline [KHL]) for children and young persons. Our focus is on membership categories drawn from three membership category devices (MCDs): stage-of-life (SOL), age, and family. Analysis draws on data across different contact modalities—email and web-counseling sessions—to examine how category-generated features are relevantly occasioned, attended to, and managed by the parties in the course of interaction. This shows clients' use of MCDs in presenting their trouble and building a relevant case for their grievance. By examining counselors' subsequent receipts of the clients' complaints, we are able to trace some of the cultural knowledge that the clients' categorizations make relevant to the counselors. Moreover, the analysis demonstrates how the inherent flexibility of MCDs allows counselors to exploit these same categorial resources and to re-specify the clients' trouble in a more positive fashion to accomplish counseling work. In explicating how taken-for-granted notions of the lifespan as well as of family relations are mobilized by participants in KHL's sessions, the findings contribute to previous studies of social interaction in counseling, and to research on social identity and categorization more broadly.

 • 5.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Landqvist, Håkan
  Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola.
  Persson Thunqvist, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och sociologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Finding out what’s happened: Two procedures for opening emergency calls2012Inngår i: Discourse Studies, ISSN 1461-4456, E-ISSN 1461-7080, Vol. 14, nr 4, s. 371-397Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines two corpora of telephone calls to the Swedish emergency services SOSAlarm. The focus of analysis is on the procedural consequentiality of the routine opening by theoperator. In the first corpus, the summons are answered by identification of the service via the emergency number. In the second corpus, the protocol has been altered, such that the opening entails the emergency number combined with a standard query concerning the nature of the incident. Through sequential and categorial analysis of the two collections, we highlight the distinct trajectories of action ensuing from the two opening protocols. The stand-alone emergency number opening typically results in callers asking for a specific service. In contrast, opening turns that endwith a direct query about the incident tend to solicit brief descriptions of the trouble. We discuss the benefits of the latter procedure in terms of topical progression and institutional relevance, proposing that the work of emergency assistance agencies worldwide might consider implementing opening routines with a similar design.

 • 6.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Managing and Exploiting Interruption in Multiparty Talk2006Inngår i: Advances in Communications and Media Research, New York: Nova Publishers , 2006, s. 103-127Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In a society predicated on information, the media has a pervasive presence. From government policy to leisure television, the information age touches us all. The papers collected in this book constitute some of today's leading analyses of the information industry. Together, these essays represent a needed foundation for understanding the present state and future development of the mass media. Current trends in communications as well as media impact on public opinion are studied and reported on.

 • 7.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Working towards trouble: Some categorial resources for accomplishing disputes in a correctional youth facility2012Inngår i: Disputes in Everyday Life: Social and Moral Orders of Children and Young People / [ed] Susan Danby & Maryanne Theobald, Emerald Group Publishing Limited, 2012, s. 141-163Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Volume 15 of Sociological Studies of Children and Youth investigates the interactional procedures used by children and young people as disputes arise in varying contexts of their everyday life. Disputes are a topic of angst and anxiety for children, young people and adults alike, and yet are important times for interactional matters to be addressed. A particular intention of the book is its ethnomethodological focus, bringing a fine-grained analysis and understanding to disputes and related interactional matters. Such analysis highlights the in situ competency of children and young people as they manage their social relationships and disputes to offer insight into how children arrange their social lives within the context of school, home, neighbourhood, correctional, club and after school settings. This volume offers a contemporary understanding of the relational matters of childrens peer cultures to better understand and address the complex nature of children and young peoples everyday lives in todays society. 

 • 8.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Persson Thunqvist, Daniel
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  Barn ringer 1122007Inngår i: Signalen - Tidningen "För ett tryggare samhälle" från SOS Alarm, ISSN 1651-6958, nr 2, s. 28-30Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 9.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Persson-Thunqvist, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för sociologi (SOC). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Context that matters: Producing “thick-enough descriptions” in initial emergency reports2008Inngår i: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 40, s. 927-959Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines how troublesome events are described in children’s emergency calls. In focus forthe analysis are the procedures through which participants methodically deal with contextual informationconcerning the reported emergency event during the early phases of the call, i.e., up to the point where theoperator is able to set emergency priority. This choice is motivated by a set of institutional concerns thatsurface in the interaction typically, but not solely, through the operator’s ways of receiving and managing thecaller’s unfolding report. The initial phase of emergency calls thus offers a locus of order, a phenomenon initself, in addition to offering access to some of the finer details of sequential and categorical organisation ofinteraction in emergency calls. Applying Ryle’s (1968) distinction between ‘thin’ vs. ‘thick’ description(roughly, the description of an observed event vs. description of the meaning of an observed event) to thereporting of emergencies, we argue that determining the relevant level of ‘thickness’ is, above all, a task forthe participants themselves. Hence, our analysis shows that interaction during the early phases of emergencycalls is distinctively geared towards producing a ‘thick-enough’ description of the reported event. Thesefindings are discussed in terms of the methodological problem of how features of the context can enterinteraction analytic accounts of institutional exchanges. Specifically, we argue that relevant features ofcontext ‘brought along’ to emergency calls (to do, for instance, with operators’ institutional agendas orcallers’ situations) are also ‘brought about’ by the participants as part of the interactional work throughwhich one party’s observations are jointly transformed into descriptions that form accountable reports ofemergency events.

 • 10.
  Cromdal, Jakob
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Persson-Thunqvist, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och sociologi. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  ‘‘SOS 112 what has occurred?’’: Managing openings in children’s emergency calls2012Inngår i: Discourse, Context & Media, ISSN 2211-6958, Vol. 1, nr 4, s. 183-202Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines the initial exchanges in calls to the Swedish emergency services, focusing on callers’ responses to the standardised opening phrase “SOS one one two, what has occurred?”. Comparisons across three age groups – children, teenagers and adults – revealed significant differences in caller behaviour. Whereas teenagers and adults offered reports of the incident, child callers were more prone to request dispatch of specific assistance units. This pattern was only observable when children were accompanied by an adult relative, which leads us to propose that child callers may be operating under prior adult instruction concerning how to request help. The second part of the analysis examines the local organisation of participants' actions, showing how turn-design and sequencing manifest the local concerns of the two parties. The analysis thus combines quantitative and qualitative methods to explore the ways through which the parties jointly produce an early sense of emergency incidents. These results are discussed in terms of children's agency and competence as informants granted to them by emergency operators, and how such competence ascriptions run against commonsense conceptualisations of children as less-than-full-fledged members of society.

 • 11.
  Danby, Susan
  et al.
  Queensland University of Technology, Australia.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Rendle-Short, Johanna
  Australian National University, Australia.
  Butler, Carly
  Loughborough University, UK.
  Osvaldsson Cromdal, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Emmison, Michael
  University of Queensland, Australia.
  Parentification: Counselling talk on a helpline for children and young people2015Inngår i: The Palgrave Handbook of Child Mental Health / [ed] Michelle O'Reilly & Jessica Nina Lester, Palgrave Macmillan, 2015, s. 578-596Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This Handbook illustrates the importance of examining child mental health from a different perspective, one that assumes that psychiatric categories are made real in and through both written and spoken language. It gathers a range of applied and theoretical analyses from leading scholars and clinicians in order to examine the conversational practices of children diagnosed with mental health disorders alongside those of their parents, families and practitioners. The contributors move away from viewing mental illness as an objective truth; instead reintroducing the relevance of language in constructing and deconstructing the assumptions that surround the diagnosis and treatment of childhood mental health disorders. Including chapters on ADHD, autism, depression, eating disorders and trauma, this collection addresses the diversity involved in discussing child mental health.Divided into six parts: the place of conversation/discourse analysis; critical approaches; social constructions of normal/abnormal; situating and exploring the difficulties involved; managing problem behaviour and discussing different practices involved; this Handbook presents a comprehensive overview of child mental health. It is an essential reference resource for all those involved or interested in child mental health.

 • 12.
  Danby, Susan
  et al.
  Queensland University of Technology, School of Early Childhood .
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Bullying: The Moral and Social Orders at Play2011Inngår i: Children & society, ISSN 0951-0605, E-ISSN 1099-0860, Vol. 25, nr 4, s. 255-257Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 13.
  Johansson, Kerstin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Processutvärdering av verksamheten Sköldpaddan2007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport är en slutrapport där vi även summariskt redovisar förstudien. I huvudsak fokuseras de olika studentarbetena samt Kerstin Johanssons och Karin Osvaldssons insatser. Det är viktigt att poängtera att projektledarnas roll i denna rapport närmast kan beskrivas som en redaktörsroll. Studenternas arbeten är inte redovisade i egna kapitel. Vi har i stället valt ett tematiskt upplägg av rapporten då flera områden återkom i studenternas arbeten och vi kunde konstatera att rapporten annars riskerade att bli alldeles för omfattande. Vi har därmed, med studenternas tillåtelse, bearbetat och i vissa fall klippt in avgränsade delar av studentarbetena i texten. Studenternas arbeten finns i sin helhet att hämta ned från en hemsida vid Linköpings universitet http://www.ep.liu.se.

 • 14.
  Keselman, Henrich
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson Cromdal, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kullgard, Niclas
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Holmqvist, Rolf
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Responding to mentalization invitations in psychotherapy sessions: A conversation analysis approach2018Inngår i: Psychotherapy Research, ISSN 1050-3307, E-ISSN 1468-4381Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: Increase in the capacity to mentalize has been proposed to be an important mechanism of change in psychotherapy. However, mentalization has primarily been studied as an individual skill that people either possess or lack, rather than as an interactional phenomenon. 

  Method: In this study, excerpts from three different sessions in a therapy that aimed at increasing the patients mentalizing capacity were identified and studied using conversation analysis. 

  Results: The analysis indicated that resistance to mentalizing may not only be due to lack of capacity but also may be seen as a linguistic resource in which this resistance demonstrates precisely the ability to mentalize. 

  Conclusions: Consequences for psychotherapy practice and process research are discussed.

 • 15.
  Landqvist, Håkan
  et al.
  Mälardalen University, Sweden.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Persson Thunqvist, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och sociologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Om man frågar får man svar: Två öppningsrutiner för SOS-ärenden och deras konsekvenser för samtalens inledning2012Inngår i: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 22, nr 2, s. 127-152Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This is a conversation analytic study examining how two ways of answering emergency calls have different implications and consequences for the ensuing interaction. In an older corpus of 22 calls to a Swedish emergency center, the calls were routinely answered with an identification phrase “ninety thousand” (i.e. the telephone number 90 000) or “SOS ninety thousand”, whereas the 52 calls in a recently collected corpus are routinely answered with an identification phrase followed by a question, taking the format “SOS 1-1-2, what has occurred?” The analysis shows how the different answering formats affect what is being brought up at different sequential positions during call beginnings, and also how the standardized relational pair of “help provider” and “help seeker”, each with its respective rights and obligations, is constructed. The article concludes with a discussion of the benefits of the latter way of answering emergency calls, arguing that it helps making the distribution of responsibilities among the interactants clear, and that it allows for a truncation of an unnecessary sequence. In this way, the latter format enhances topical progression and promotes institutional relevance.

 • 16.
  Möllerstrand, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Gustavsson, Marie
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vad tycker föräldrar om föräldrastöd?: Enkät i Valdemarsviks kommun2012Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  När projektet Samverkande föräldrastöd startade i Östergötland kom frågan från Valdemarsviks kommun om det inom ramen för projektet kunde genomföras en enkätstudie i kommunen. Valdemarsvik är en liten kommun med knappt 8000 invånare. Då tidigare studier (redovisade i bl.a. SOU 2008:131) kring föräldrars syn på föräldrastöd inte särskilt berört behoven i en mindre kommun och det därför finns ett kunskapsglapp så valde vi att bemöta önskemålet. Under våren 2010 designades en enkät som sedan sändes ut till samtliga barns vårdnadshavare (barn i åldern 0 – 18 år) i Valdemarsviks kommun. För ökade möjligheter till jämförelser har vi ställt liknade frågor som i tidigare liknande undersökningar (Sarkadi m.fl. i SOU 2008).

  Studiens specifika frågeställningar är: Vad berättar föräldrar fungerar som stöd i deras föräldraskap? Vem vänder de sig till för stöd? Vilket ytterligare stöd önskar de? Hur samvarierar dessa frågor med bakgrundsvariabler som, arbete, ålder, ålder på barn, kön, utbildningsnivå? Sammanlagt 791 enkäter sändes ut med en svarsfrekvens på drygt 50 procent. Majoriteten som besvarat enkäten är kvinnor, nio av tio är gifta/sambo och de har i genomsnitt två barn. Huvuddelen av de svarande är 30 år och äldre. Mer än hälften har någon form av eftergymnasial utbildning och cirka hälften arbetar heltid. Tio procent av de svarande är föräldralediga.

  Resultaten av enkäten visar att det stora flertalet inte har saknat något stöd i sitt föräldraskap. Den viktigaste kontakten och den man i högst utsträckning vänder sig till vid svårigheter är den andre föräldern och det egna informella nätverket. Ensamstående har dock i högre utsträckning saknat eller behövt mer stöd från vänner och bekanta, jämfört med gifta eller samboende. Den form av stöd som högst andel är intresserade av (nära 60 procent) utgörs av en hemsida på Internet. Drygt 40 procent av föräldrarna är intresserade av föräldrautbildning och lika stor andel av en träfflokal. Något större andel är intresserade av individuell rådgivning. Webbaserad kurs är den form av stöd som har lägst andel intresserade.

  Om kommunen skulle erbjuda föreläsningar eller liknande önskar en klar majoritet av föräldrarna att detta sker kvällstid. Cirka en fjärdedel önskar möjlighet till barnpassning. I svaren på de öppna frågorna framkom att många är nöjda med det föräldrastöd som finns i Valdemarsvik. Här lyfts vikten av bra basverksamheter. Utveckling önskas kring kontakten mellan hem och skola, samt mer information om vad som finns att tillgå i kommunen. Flera ger uttryck för att det är viktigt att satsa på barn och unga och efterlyser ett politiskt engagemang kring barn, unga och familj.

  • Föräldrar i Valdemarsvik är framförallt måna om stöd i form av bra basverksamheter. Med detta menas bra barnomsorg och skolbarnomsorg och goda kontakter mellan hem och skola.
  • Det vardagliga stödet hämtas helst från den andre föräldern. Detta är ibland svårare för ensamstående föräldrar, vilka eventuellt skulle kunna behöva andra former av stöd.
  • Om Valdemarsviks kommun skulle börja erbjuda nya former av stöd som t ex föreläsningar kring relevanta ämnen ser föräldrarna helst att detta sker under kvällstid. Här rekommenderar vi att kommunen i så fall även erbjuder barnpassning, framförallt för ensamstående föräldrars skull.
  • Trots att många föräldrar i dagsläget inte använder Internet som hjälp i sitt föräldraskap anser en stor andel föräldrar att mer föräldrastöd skulle kunna erbjudas via en hemsida. Dock inte i form av en webbaserad kurs.
  • Vid behov av professionell rådgivning önskar flera en individuell sådan, snarare än gruppbaserad.
 • 17.
  Osvaldsson Cromdal, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Socialrådgivning på nätet: Rapport om FoU-projekt med stöd av lokala utvecklingsmedel2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Detta projekt har haft som syfte att följa kommunikationen mellan brukare och tjänsteman via frågeformulär (mejlsvar) och chatt och undersöka dess förutsättningar det första året Socialrådgivningen på nätet var igång (maj 2013 - maj 2014).

  Arbetet har i huvudsak bestått har bestått av att sammanställa och analysera innehållet i kontakterna, både kvalitativt och kvantitativt. Innehållet i chattarna är ingående analyserat genom närläsning och tematisering av både vad deltagarna diskuterar, men också hur de gör detta. Jag har också genomfört deltagande observationer av projektmöten och arbetsmöten och i samband med dessa genomfört intervjuer med socialrådgivare.

  Under året registrerades 1529 kontakter. Resultaten1 visar att den genomsnittlige användaren uppger sig vara runt 30 år (medianålder 29, medelålder 32). Denna är oftare kvinna än man. Den vanligaste kontaktorsaken rör ekonomiskt bistånd men frågor om familjerätt bostad och relationer är också vanliga. Det är betydligt vanligare att kontakten rör vuxna än barn och unga. Rådgivningen består av både upplysning och stöd. Detta är delvis knutet till de två formerna för kontakt med socialrådgivningen som finns.

  Frågeformuläret medger endast svar på fråga medan chattarna be-står av interaktion i realtid. De senare får betydligt oftare en stöd-karaktär. Om vi tänker oss att stödjande rådgivning behöver en utvecklad dialog är det i chattarna detta finns.

  Resultaten visar också att medborgarna är nöjda med rådgivningen, både att det går fort att komma i kontakt med rådgivningen men också med den hjälp rådgivningen erbjuder.

 • 18.
  Osvaldsson Cromdal, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete.
  Sköld, Johanna
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  En professionaliserad röst för barnen?: Förändringar i en barnrättsorganisation2018Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I detta projekt undersöker vi organisatoriska förändringar som BRIS – Barnets rätt isamhället – genomfört under sin drygt 40-åriga historia. Tyngdpunkten ligger på den senaste omorganisationen, där BRIS i stället för att låta hundratals volontärer ta emot barns och ungas kontakter anställde knappt tjugo så kallade BRIS-kuratorer som idag ärde som tar emot telefonsamtal, chattar och mejl. Vi jämför denna omorganisering, med tidigare organisatoriska förändringar och med de ideologiska slitningar som BRIS genomgick precis när organisationen bildades. Resultaten visar att beslutet att ”professionalisera” kontakterna under 2010-talet genom att anställa personal föregåtts av flera tidigare diskussioner om professionaliseringsbehov. Vi kan visa att tidigare professionaliseringsdiskussioner drevs främst med argument ombehov av ökad kvalitet i kontakter med unga, men att förarbetet till den senasteprofessionaliseringen hade en ytterligare komponent: ekonomiska hänsyn. Andra resultat rör de förändringar av rollerna som förbundsordförande och senare generalsekreterare haft i organisationen, samt vilka ideologiska motsättningar som funnits i organisationens historia. Slutligen undersökte vi BRIS utåtriktade arbete, genom en analys avdebattartiklar och dagspress. Framförallt intresserade vi oss för vem eller vilka som beskrevs som problembärare och/eller ansvariga för svårigheter i barns och ungaslivsvillkor. Här finner vi en tydlig förändring. Under tidigt 1970-tal är det föräldrar och barns svaga rättsliga ställning som ses som de stora problemen. De senaste tio åren harBRIS debattinlägg handlat i mycket lite grad om detta. I stället har debatten riktat in sig på samhällets offentliga verksamheter av betydelse för barn och unga, främst skola, BUP och socialtjänst och deras problem med att fullfölja sitt uppdrag.

 • 19.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Allvarlig barnmisshandel dubbelt så vanlig i kärnfamiljen2007Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, nr 2, s. 24-24Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

    

 • 20.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Barnövergrepp och effekter på vuxna nära relationer2006Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, nr 1, s. 23-23Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bullying in Context: Stories of Bullying on an Internet Discussion Board2011Inngår i: Children & society, ISSN 0951-0605, E-ISSN 1099-0860, Vol. 25, nr 4, s. 317-327Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The paper examines how young people describe experiences of bullying when participating in an Internet community dedicated to young people experiencing mental health problems. The micro-analytic focus demonstrates how young people construct their identities in relation to their telling about their experiences of being victims of bullying, reporting on two distinct ways that they framed their postings. The posters either disclosed their experiences about bullying in relation to a wider self-presentation of experiences of bullying (bullying being part of their past and a partial reason for their problems), or more straightforwardly asked for help and advice from other participants to find ways of dealing with ongoing bullying. Finally, the paper demonstrates how contributors orient to the Internet community, and calls for more research based on unsolicited naturalistic data for such issues as bullying.

 • 22.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Early Social Interaction: A Case Comparison of Developmental Pragmatics and Psychoanalytic Theory, Michael A. Forrester (Cambridge University Press, 2015)2017Inngår i: Research on Children and Social interaction, ISSN 2057-5807, Vol. 1, nr 2, s. 243-246Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 23.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Får jag bara säga en grej...: Att göra sig hörd: Deltagande och deltagarperspektiv på särskilda ungdomshem2003Inngår i: Blir det bättre med behandling?: en konferens i Göteborg 8-9 april 2003 / [ed] Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.; Centralförbundet för socialt arbete., Stockholm: FAS , 2003, s. 66-74Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 24.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Gruppterapi ger bättre psykisk hälsa för utsatta2007Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, Vol. 9, nr 1, s. 22-22Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 25.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Harvey Sacks, socialisation och ungdomsforskning.2009Inngår i: Den väsentliga vardagen. Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild., Stockholm: Carlssons , 2009, 1, s. 75-93Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

    Det handlar om hur människor i olika sammanhang samspelar och skapar mening. Gemensamt för bokens skribenter är att de är eller har varit doktorander för  professor Karin Aronsson vid Institutionen Barn och tema Kommunikation, vid Linköpings universitet. Sedan mitten av 1980-talet har institutionen erbjudit en dynamisk forskningsmiljö för personer med intresse för samtal, kulturella uttryck och socialt liv i och utanför institutionella sammanhang. Boken vänder sig till studenter, lärare, forskare samt praktiker med intresse för samtal, kulturella utryck och andra vardagliga fenomen som t.ex. tolkade samtal, flerspråkighet, visuell kultur, kamratrelationer, läsning, bildanvändning, grupparbete, etc. Kapitlen i boken kan med fördel användas såväl inom utbildning, arbetsliv som på fritiden för att fördjupa förståelsen av igenkännbara vardagliga fenomen och öka kunskapen om dessa fenomens komplexitet och mångfacetterade betydelser.

 • 26.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  I don't have no damn cultures. Doing normality in a deviant setting.2004Inngår i: Qualitative Research in Psychology, ISSN 1478-0887, E-ISSN 1478-0895, Vol. 1, nr 3, s. 239-264Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 27.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Mammarollen kräver stöd i nära relationer2006Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, nr 2, s. 23-23Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 28.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Många sätt att berätta om övergrepp2005Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, nr 4, s. 23-23Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 29.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mödrars stöd viktigt för barn som berättar2007Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, Vol. 9, nr 1, s. 23-23Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 30.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Om barnintervjuer och utredningsarbete2006Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, nr 1, s. 22-23Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 31.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  On laughter and disagreement in multiparty assessment talk2004Inngår i: Text - an interdisciplinary journal for the study of discourse, ISSN 0165-4888, Vol. 24, nr 4, s. 517-545Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines the interactional upshots of laughter in multiparty network conferences. It focuses on the tightly coordinated interactive work preceding, overlapping with, and following upon laughter in exchanges characterized by participants' displays of disagreement. The data are part of a larger corpus from a project focusing upon discursive practices in youth detention homes in Sweden. In sequences of disagreement, parties would often laugh, make use of others' laughter, or noticeably not laugh. Laughter was found to establish participants' orientation toward a situation as sensitive or tense. Typically, the participants seemed to laugh at an awkward situation rather than at a particular person. Laughter occurred at specific locations in the flow of talk, often when it seemed difficult to continue the interaction along the lines of current disagreement. Moreover, in relation to laughter, the analysis accentuates other salient features of interaction. For instance, laughter is shown to be an efficient tool for structuring interaction, as it provided both lay and professional participants opportunities to participate meaningfully in the flow of talk without actually expressing much through words. The findings are discussed in terms of locally situated means of participating in multiparty adversative exchanges in formal network meetings.

 • 32.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Riskbeteende större hos utsatta vuxna2006Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, nr 2, s. 23-23Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 33.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Seeing the inside from the outside of children’s minds: displayed understanding and interactional competence2015Inngår i: Discursive psychology: classic and contemporary issues / [ed] Cristian Tileaga, Elizabeth Stokoe, Abongdon: Routledge, 2015, 1, s. 147-161Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 34.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Social accounts in conference talk: A case study on the voice of a girl in an assessment centre.1999Inngår i: Samtal och språkanvändning i professionerna / [ed] Per Linell, Lars Ahren berg, Linda Jönsson, Uppsala: Association suédoise de linguistique appliquée (Svenska fören. för tillämpad språkvetenskap) (ASLA) , 1999, s. 181-188Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 35.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Starkt socialt stöd viktigt när övergrepp avslöjas2006Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, nr 3, s. 22-23Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 36.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Talking trouble: Institutionality and Identity in a Youth detention Home2002Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study explores talk, and what talking may amount to, in terms of social organization. It was carried out in a Swedish Youth Detention Home specializing in assessments. The analyses draw on conversational data from multiparty conferences, so-called network meetings, involving the assessment of ten girls/young women. Apart from the young person herself and her family, the detention home staff, social workers and sometimes other persons also took part in the meetings. One chapter also analyzes ten research interviews conducted with the girls/ymmg women. The epistemological framework of the thesis rests on several discourse-oriented approaches to the analysis of talk, notably on the interrelated research programs of ethnomethodology, conversation analysis and discursive psychology, all of which advocate a practice-based program of social inquiry. A central research problem deals with how institutionality may bear on and infonn identity descriptions and the interactional work through which different identities are collaboratively constructed. In tenns of institutionality, the present study highlights some formalizing devices, which orient the interaction towards particular organizational goals. In addition, a systematic production of iriformality was observed to facilitate the organization's work, and a locally relevantpreference stmcture is introduced to account for these findings.

  Important parts of the meetings proceeded according to set agendas and, for someone who was not directly addressed, considerable effort was required to take a turn at talk. Here laughter was found to be a particularly useful tool for the structuring of interaction, as it provided both lay and professional participants with opportunities to participate meaningfully in the flow of talk without actually expressing much through words. The analyses focus on the fine-grained and delicateaspects that comprised social interaction at the juncture of distinct institutional projects, highlighting the production of contrastive versions, which cast the young person as either accountable or not accountable for past events. In this sort of competition or politics ofrepresentation, participants could, for example, be seen to "do nonnality" as a situated accomplislunent of talk. In sum, the thesis highlights various devices used to manage institutional categorizations and identities, invoking different notions of accountability and different notions of normality/deviance. In Swedish discussions concerning directions for social work, the virtue of involving members of the clients' social network in the assessment and treatment work has beenstressed. Yet, the present fmdings show the ways in which such meetings are highly complex. The participants need to orient to various subtle contextualization cues. In this complex undertaking, the monitoring work of a chair is crucial, especially when the girl/young woman under assessment is present at the meeting, listening to different versions of ascribed problems and identities that concern her past and future.

 • 37.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Viktigt att få koppla samman erfarenheter och känslor2007Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, Vol. 9, nr 3-4, s. 30-31Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 38.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Viktigt förstå komplexa mönster i terapi2005Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, nr 4, s. 22-23Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 39.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Vittnespsykolog undersöker barns trovärdighet som vittnen. Farligt med förenklingar kring hur barn minns övergrepp.2006Inngår i: Våga se, ISSN 1404-3211, nr 4, s. 22-23Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 40.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Young persons’ internet communication about psychological suffering.2009Inngår i: Newsletter from The Swedish Council for Working life and Social research, nr 2, s. 3-3Artikkel, forskningsoversikt (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 41.
  Osvaldsson, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Pedagogiska praktiker och institutionell vardag på ett särskilt ungdomshem2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 42.
  Osvaldsson, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Persson Thunqvist, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och sociologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Pranks or accidents?: Problematic calls to the emergency services2011Inngår i: Abstracts: 12th International Pragmatics Conference, 2011 / [ed] IPRA, 2011, s. 280-280Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 43.
  Osvaldsson, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Persson Thunqvist, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Arbete och arbetsliv. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och sociologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish2013Inngår i: International Journal of Bilingualism, ISSN 1367-0069, E-ISSN 1756-6878, Vol. 17, nr 2, s. 205-220Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article reports on a case study of an emergency call with a 12-year-old girl, who is hearably not a native speaker of Swedish. A sequential analysis of the recorded call revealed two interesting interactional practices through which the participants can be seen to pursue mutual understanding. The first type of practice involves the participants’ orientation toward potential or projected problems of comprehension and should therefore be understood in terms of preemptive management of mutual understanding. This is chiefly accomplished by either party (a) making sure that the other party has understood; (b) checking the correctness and adequacy of one’s own understanding; and finally (c) displaying one’s own understanding of the other party en passant, that is, without requiring the other party’s confirmation. The second type of practice, commonly known as conversational repair, is used to deal with established problems of comprehension. The methods through which these problems are managed involve (d) repeating and paraphrasing preceding turns or their problematic fragments; (e) finding alternative ways of talking about demonstrably noncomprehended information; and finally (f) postponing such problematic exchanges. The study demonstrates that despite the institutionally asymmetric character of emergency calls, both participants are actively engaged in working toward intersubjectivity, and the analysis identifies several different ways through which the parties orient to and handle interactional trouble so as to secure mutual comprehension in a socially smooth yet efficient manner.

 • 44.
  Osvaldsson, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Persson-Thunqvist, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för sociologi (SOC). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att säkra förståelse i larmsamtal: Förtydliganden och korrigeringar i SOS-samtal med personer som har svenska som främmandespråk2007Inngår i: Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling / [ed] Jarmo Lainio, Annaliina Leppänen, Uppsala: Swedish Science Press , 2007, s. 241-264Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 45.
  Persson Thunqvist, Daniel
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Arbete och arbetsliv. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och sociologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN).
  "SOS 112 - Vad har inträffat": När barn ringer och ber om hjälp2012Inngår i: Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter / [ed] Bulow, Pia, Persson Thunqvist, Daniel, Sandén Inger, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2012, 1, s. 57-73Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Delaktighet och kommunikation är centrala ideal inom vård, omsorg och socialt arbete. Men vad innebär delaktighet i praktiken och hur kan teorier om delaktighet och professionella samtal förstås i olika praktiska sammanhang? Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning ger den här boken en djupare inblick i villkor och möjligheter för professionella samtal. I ett tvärvetenskapligt perspektiv på kommunikation presenteras exempel från nya studier på vad delaktighet innebär inom en rad miljöer: nödsamtal, akut- och specialistsjukvård, äldreomsorg, biståndsbedömning, arbetsrelaterad rehabilitering och vårdutbildning.

  Boken passar väl för utbildningar till sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. I boken beskrivs även olika metoder för datainsamling och analys av data. Det innebär att boken med fördel kan knytas till metodundervisning och examensarbete på avancerad nivå.

 • 46.
  Persson-Thunqvist, Daniel
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för sociologi (SOC). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Språkligt arbete i nödsamtal: En kunskapsöversikt med forskningsutblickar2008Inngår i: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 18, s. 67-92Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Emergency calls are an important public service and comprise the first step in an emergency response.This service is essentially mediated through talk. The article presents a review of conversationanalytic studies of the interaction taking place in real-life emergency calls. Some of thesestudies focus on analyzing the highly specialized conversational structure of calls to the emergencyservices. Others explore a variety of routine interactional troubles, including, for instance, misunderstandingsarising from the asymmetries in knowledge about the institutional setting, as well asdifferent expectations the parties bring to the interaction. A further subset of studies includes analysesof deviant cases, in which emergency calls not only evinced interactional troubles but alsoproved seriously consequential for the response operation. The present review reveals that there isa lack of studies targeting emergency calls with certain specific categories of callers that may provecommunicatively problematic, such as non-native callers and children. An analysis of a few exchangesbetween an immigrant child and the operator serves to illustrate some specific languagerelatedsources of interactional trouble. This demonstrates, more broadly, the need for analytic researchto highlight the procedures through which the parties work to manage and remedy such interactionalproblems, thus allowing for the accomplishment of a successful emergency assistance.

 • 47.
  Sköld, Johanna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Andersson, Klara
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Letters Intended for Someone Else: Ethical Reflections on Access to Historical Experience in Private Collections2019Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  In her famous work Dust: Archive and the Cultural History (2001), Carolyn Steedman stated that “the Historian who goes to the Archive must always be an unintended reader, will always read that which was never intended for his or her eyes.” (Steedman 2001: 75). The fact that we are the unintended readers have ethical consequences, especially when the sources concern experiences of sensitive personal matters. In Sweden, when accumulating such sources from an archive, access will be regulated by rules enforced by law or by the archive. In order to safeguard the integrity of the historical subjects the archive might allow restricted access to sources, for example by redacting any personal information in the data made available to the researcher. However, when using private collections that are not stored in an archive, no professional gatekeeper is present to safeguard the integrity of the historical subjects. Instead we must rely on our own ethical judgements. Moreover, in several countries, ethical vetting boards now also have to approve of research projects on sensitive matters that involve individual historical – though possibly still living – actors. But what if the historian’s ethical judgement conflicts with the ethical vetting board’s? What happens to historical research if we adjust our knowledge interests towards queries and sources ethical vetting boards are likely to approve? In this blog post we discuss two cases from Sweden where the Regional Ethical Vetting Board at Linköping University has evaluated two research projects, which have dealt with letters in private collections. The respective decision processes illustrate the dilemmas and problems that the process of ethical vetting might pose to historians....

 • 48.
  Weatherall, Ann
  et al.
  Victoria University of Wellington, New Zealand.
  Danby, Susan
  Queensland University of Technology, Australia.
  Osvaldsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Cromdal, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Emmison, Michael
  University of Queensland, Australia.
  Pranking in children's helpline calls2016Inngår i: Australian Journal of Linguistics, ISSN 0726-8602, E-ISSN 1469-2996, Vol. 36, nr 2, s. 224-238Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Pranking can be understood as challenging a normative social order. One environment where pranking occurs is in institutional interaction. The present study examines a sample of pranking calls to telephone helplines for children and young people. Some cases had been posted on YouTube by the person doing the pranking; others were from a subcollection of possible pranks, extracted from a larger corpus of Australian children’s counselling helpline calls. Drawing on ethnomethodology and conversation analysis we aim to understand the inferential and sequential resources involved in pranking within telephone-mediated counselling services for children and youth. Our analysis shows pranksters know the norms of counselling helplines by their practices employed for subverting them. YouTube pranksters exploit next turns of talk to retrospectively cast what the counsellor has just said as a possible challenge to the perception of the call as anormal counselling one. One practice evident in both sources was the setting up of provocative traps to break a linguistic taboo. This detailed study of pranking in interaction provides documentary evidence of its idiosyncratic yet patterned local accomplishment in telephone-mediated counselling services aimed at children and youth.

 • 49.
  Wiberg, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Osvaldsson Cromdal, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Socialt arbete i virtuella rum2018Inngår i: Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar / [ed] Magnus Dahlstedt, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, s. 149-168Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
1 - 49 of 49
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf