liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 107
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Eastsweden Municipality Research Centre . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lyssna och lära, tala och tänka: En kunskapsarena för universitet och kommuner2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Från kommunhåll påtalas ofta behovet av kunskap och forskning för att lösa specifika problem. Inte sällan framkommer en besvikelse över att forskare är otillgängliga, svårbegripliga och att forskning tar så lång tid. Från universitetshåll kan debatter initieras med utgångspunkt i resultat som forskare anser att lokala politiker och tjänstemän behöver ta till sig. Det råder både respekt och misstro mellan kommunfolk och forskare. Det är svårt att mötas och förstå varandras villkor. Uppenbart behövs arenor där kommuner och universitet kan mötas och utveckla en gemensam kunskapsbas. I den här texten lyfter vi fram argument för en arena för kunskapsutbyte på regional och lokal nivå. Vi belyser också vad som sker när kunskapsintresset inom ett politikområde konfronteras med vetenskaplig kunskap.

 • 2.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Friberg, ToraLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.Summerton, JaneLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Resande, planering, makt2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har en viktig roll i att bredda kunskapsunderlagen för svensk transportplanering. Den här boken gör just det. Den har författats av forskare inom forskarnätverket FAST, ett samarbete mellan Linköpings universitet och VTI. Resande, planering, makt presenterar flera spännande nya perspektiv på resande och transporter. Boken vänder sig till alla som på något sätt arbetar med, forskar om eller intresserar sig för transporter och transportplanering. Några av de frågor som behandlas är kvinnors och äldres villkor i trafiken, regionförstoring, medborgarinflytande och riskhantering. "En av den här bokens förtjänster är att den i hög grad handlar om olika aspekter av makt: makten att formulera problemen och makten att tolka förutsättningarna för beslut och planering."- Emin Tengström, professor emeritus, avdelningen för humanteknologi vid Göteborgs universitet.

 • 3.
  Ellegård, Kajsa
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Tiden bara rinner förbi : en metod för att upptäcka att vanor tar tid1992Report (Other academic)
 • 4.
  Fornäs, Johan
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aronsson, Peter
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Becker, Karin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  Beckman, Svante
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bjurström, Erling
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kylhammar, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Qvarsell, Roger
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Culture Unbound: Dimensions of Culturalisation2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report discusses ideas of a radical increase in the significance and scope of culture in modern society, where industrialism is said to have been superseded by a society of information, knowledge and experiences. Issues of cultural identity and community are increasingly focal concerns, the virtual worlds of media culture seem omnipotent, and the cultural sector is growing with each of its recurrent redefinitions. Politics and the economy are supposedly aestheticised, culture and design boost regional development, creativity is a core value. The theses of revolutionary -culturalisation- of society and everyday life have a long history through the various cultural turns proclaimed by scholars as well as in society at large. The report scrutinises some main arguments and their implications, pointing at a need to distinguish historical trends, material processes and ideological discourses. A differentiation is made between five main dimensions of the concept of culture that are associated with specific sets of culturalisation ideas and corresponding trans-formations of boundaries around and within the cultural field. This discussion also touches upon the position and role of cultural research itself. Examples are given from five focal areas for these processes: academic work, regional politics, public spaces, history constructions and border struggles.

 • 5.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Arbetet måste fördelas bättre1985In: Dagens nyheter, ISSN 1101-2447, no 13 maj 1985Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Att främja en livskraftig regional struktur1981In: NordREFO, ISSN 0345-8326, no 1981:1-2Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Att göra det bästa av situationen : kvinnor på landsbygden som fått etableringsstipendium - om det kvinnliga småföretagandets villkor1991Report (Other academic)
 • 8.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Att synliggöra vad du gör1989In: Vi syns på kontoret : kvinnor på kontor, Stockholm: Tjänstemännens bildningsverksamhet (TBV) , 1989Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att överbrygga avstånd - en nyckel till frihet eller ett gissel i kampen om tid och rum1997In: Kvinnors och mäns liv och resande. Kunskapssammanställning och förslag till forskningsprogram om kvinnligt och manligt i kollektivtrafiken / [ed] Lisa Warsén, Stockholm: Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) , 1997Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Friberg, Tora
  Institutionen för kulturgeografiska studier och ekonomisk geografi, Lunds universitet.
  Att överskrida gränser ingår i feministisk strategi1999In: Geografi i Lund : essäer tillägnade Gunnar Törnqvist: essäer tillägnade Gunnar Törnqvist / [ed] Kerstin Cederlund, Tora Friberg och Maria Wikhall, Lund: Lunds universitet , 1999, p. 45-55Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna artikel kommer att behandla demokrati i form av delaktighet och engagemang, och har kvinnliga tjänstemän och kvinnors agerande i fokus. Likaså kvinnors försök att skapa en motkraft utifrån en ansvarsrationalitet. Därmed tangeras behovet aven ny tjänstemannaroll där den traditionella yrkesprofessionen inordnas i ett demokratiskt projekt. Med detta menas en mer direkt kontakt mellan tjänstemän/planerare och de som berörs, och en arbetsorganisation som både är flexibel och låter alla medarbetare utvecklas och ta ansvar. I den diskurs kvinnoforskningen genererat finns en tanke om att detta eftersträvansvärda kan utvecklas i platta d v s icke hierarkiska organisationer. Det speglar feminismens, både teoretiskt och praktiskt, sökande efter något nytt som bryter upp förtryckande former inte bara gentemot kvinnor utan också gentemot de med minst makt i samhället. Detta kan förstås på olika sätt, ett är "att överskrida gränser". Överskridandet kan ske mellan olika yrkesroller, olika intressegrupper, olika politikområden såväl som mellan offentligt och privat. I alla dessa finns en rumslig dimension mer eller mindre uppenbar beroende på vanan att placera in skeenden i ett tidsrumsligt sammanhang. Det fordrar en medvetenhet om att en viss händelse också äger rum på en bestämd plats. Jag kommer att belysa detta med tre exempel hämtade från olika forskningsprojekt som kan placeras på tre skilda rumsliga nivåer.

 • 11.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Bra infrastruktur och kommunikationer, är det lösningen på alla problem?2007In: Städer som motorer för regional utveckling- hur påverkas regionens kommuner,2007, 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 12.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Britsarvet, Fullersta torg, Hoglands park ... Analys av könskodade rum på basis av uppsatser från kursen Ett könsteoretiskt perspektiv på samhällsplanering1998Report (Other academic)
 • 13.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  De många olika kvinnoliven1996In: Hela samhället : jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd miljö / [ed] Viveca Berntsson, Karlskrona: Boverket , 1996Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Den andra sidan av myntet - om regionalpolitikens enögdhet1993Book (Other academic)
 • 15.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Den goda resan - bara för män?2004In: Den goda resan ¿ för vem,2004, Vägverket Region Stockholm , 2004Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den moderna kvinnan och hennes strävan att få kontroll över vardagen1993In: Modernt familjeliv och familjeseparationer : en antologi från ett symposium i Sigtuna i maj 1992 / [ed] Anders Agell, Birgit Arve-Parès och Ulla Björnberg, Stockholm: Komm. för FN:s familjeår, Socialdep. , 1993Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Den "nya" regionalpolitiken och kvinnors motkraft1992In: Kvinnokraft på landet,1992, 1992Conference paper (Other academic)
 • 18.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det uppsplittrade rummet: Regionförstoring i ett genusperspektiv2008In: Regionalpolitikens geografier: en kritisk granskning av den regionala tillväxtens teori och praktik; Frida Andersson, Irene Molina och Rikard Ek (red.), Lund: Studentlitteratur , 2008, 1, p. 301-Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med en bred överblick över svensk regionalpolitik ger denna bok en kritisk introduktion till regionalpolitiken i såväl teori som praktik. Här ges inga färdiga recept på hur politiska satsningar kan skapa regional tillväxt. Istället diskuterar boken regionalpolitiken som en social praktik där våra föreställningar om geografi, tillväxt, regional kultur och särart problematiseras. Är det givet vad som ska anses vara en region? Vad ska regional tillväxt innebära, och kommer den nödvändigtvis att göra invånarnas liv bättre? På ett intresseväckande sätt förenas praktiska exempel från svensk regionalpolitik med den aktuella teoribildningen inom kulturgeografi. De teman som behandlas spänner över ett vitt fält från regional identitetspolitik och kultur som regional resurs, till planering av transportkorridorer på europeisk nivå och regionförstoringens konsekvenser ur ett genusperspektiv. Boken ger en introduktion till svensk regionalpolitik och ökar förståelsen för hur olika teoretiska perspektiv kan användas för att analysera dessa frågor. Samtidigt bidrar boken till en vidgad debatt kring vad regionalpolitik innebär och vilka som ska vara med och forma den. Texterna i boken är författade av kulturgeografer som är verksamma vid högskolor och universitet runt om i Sverige. Boken vänder sig till studenter inom kulturgeografi och angränsande samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, ekonomisk historia, statsvetenskap, turismforskning och planering. Den är också av intresse för tjänstemän som arbetar med regionalpolitiska frågor.

 • 19.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dolda könskontrakt i regional utvecklingspolitik1999In: Platser, regioner och aktörer : antologi från Forskarforum 1998 / [ed] Hans Westlund, Östersund: Institutet för regionalforskning (SIR) , 1999Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En kil in i en manlig värld2010In: Föregångarna: kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap / [ed] Kirsti Niskanen och Christina Florin, Stockholm: SNS förlag , 2010, p. 388-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  En måndag i september. Om vardagens organisation och kvinnors liv.1989In: NordRefo Arbetsgrupp,1989, NordRefo , 1989Conference paper (Other academic)
 • 22.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  En regionalpolitik om både strukturer och människor, produktion och reproduktion1994In: Framtidens regionala politik kräver nya grepp : 13 författare diskuterar framtidens regionala politik, Stockholm: Fritzes , 1994Chapter in book (Other academic)
 • 23.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ett könsteoretiskt perspektiv på regional identitet1996In: Att skapa en region - om identitet och territorium / [ed] Markus Idvall & Anders Salomonsson, Stockholm: NordREFO , 1996Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 24.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Everyday life : women's adaptive strategies in time and space1993Report (Other academic)
 • 25.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Fysisk planering - trafikrum - genus2002In: Transportforum 2002,2002, 2002Conference paper (Other academic)
 • 26.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Fysisk planering med nya ögon2001In: Könsperspektiv i stadsforskning ¿ vad ska det vara bra för,2001, 2001Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  För en regionalpolitik med kvinnoperspektiv1993In: Facta & futura, ISSN 1102-3279, no 1993:2Article in journal (Other academic)
 • 28.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Förflyttningar - den sammanhållande länken i vardagens organisation1997In: Forskarsymposiet Kvinnor och män i dialog om regionernas framtid,1996, Östersund: Statens institut för regionalforskning , 1997Conference paper (Other academic)
 • 29.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förflyttningar, en sammanhållande länk i vardagens organisation1999Book (Other academic)
 • 30.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Genombrottet. Idéerna som ledde fram till en mer kvinnovänlig regionalpolitik.1996In: Hela samhället Jämställdhetsaspekter på fysisk planering och byggd miljö / [ed] Viveca Berntsson, Karlskrona: Boverket , 1996Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  Hur få kvinnorna att bo kvar?2000In: Vi flytt nu: om befolkningsflyttningarna i Sverige / [ed] Göran Graninger, Gösta Blücher och Louise Nyström, Vadstena: Stiftelsen Vadstena forum för samhällsbyggande , 2000, 1, p. -185Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Infrastrukturen betraktad ur ett individperspektiv1991In: Infrastruktur och regionalt utvecklingsarbete, Stockholm: Statens industriverk , 1991Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ingentin förändras av sig självt2010In: Tusen systrar ställde krav: Minnen från 70-talets kvinnokamp / [ed] Ingrid Sillén, Eva Schmitz, Eva Lindqvist, Vera Almroth, Stockholm: Migra förlag , 2010Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Kan man tala om kvinnligt och manligt i transportsektorn?2004In: Vägverkets trafiksäkerhetskonferens,2004, 2004Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kommunala utmaningar och genus: om regionförstoring, pendling, produktion och reproduktion2006In: Kommunledning och samhällsutveckling / [ed] Leif Jonsson,Lars Ingelstam, Åke Uhlin, Tora Friberg, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 169-194Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Är det dags att svenska kommuner tar ett större ansvar för samhällsutveckling? Vill de det - och kan de det? Det är några av de frågor som behandlas i denna antologi. Bakgrunden är att det svenska välfärdssamhället sedan lång tid har utvecklats under stark statlig regi och med kommuner som allt större genomförare av välfärdspolitik. Olika röster kommer till tals i boken - både från kommunvärlden och från forskarsamhället. I boken uttrycks en tilltro till att kommuner kan arbeta med samhällsutveckling. Lokala krafter av olika slag kan tas tillvara i samhällsutvecklande arbete. En viktig förutsättning för detta är att kommunerna flyttar fram sina positioner. En annan förutsättning är att kommuners ledande aktörer inte bara agerar som genomförare av statlig välfärdspolitik utan också ägnar sig åt att bygga strukturer. På så sätt kan många delta och leda lokalt samhällsutvecklingsarbete.Boken vänder sig till personer verksamma såväl i kommuner som vid universitet och högskolor. Den vänder sig även till personer som i största allmänhet är intresserade av samhällsfrågor. Studenter som läser statsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen kan också ha glädje av boken.

 • 36.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Kvinnoperspektiv - vad är det?1990In: Kvinnor på landsbygden,1990, 1990Conference paper (Other academic)
 • 37.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kvinnor i uppbrott?1987In: Hushåll i brytningstid : en rapport från ERU / [ed] Ulla Björnberg, Stockholm: Allmänna förl. , 1987Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Kvinnor och regional utveckling1989In: Kvinnor på landsbygden : dokumentation av föredrag vid forskarseminarium den 27 februari 1989,1989, Stockholm: Expertgruppen för forskning om regional utveckling (ERU) , 1989Conference paper (Other academic)
 • 39.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Kvinnors arbete1984Report (Other academic)
 • 40.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Kvinnors erfarenheter: ett nytt koncept i samhällsplaneringen1996In: Regional tillväxt : villkor och möjligheter, Stockholm: Landstingsförbundet , 1996Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

     

 • 41.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Kvinnors inträde i "regionernas" könsneutrala värld2000In: En demokrati i förvandling,1999, Stockholm: Demokratiutredningen , 2000Conference paper (Other academic)
 • 42.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kvinnors rörelsemönster i den föränderliga staden2008In: Resande, planering, makt / [ed] Mats Brusman, Tora Friberg & Jane Summerton, Lund: Arkiv förlag & tidskrift, 2008, 1, p. 57-80Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har en viktig roll i att bredda kunskapsunderlagen för svensk transportplanering. Den här boken gör just det. Den har författats av forskare inom forskarnätverket FAST, ett samarbete mellan Linköpings universitet och VTI. Resande, planering, makt presenterar flera spännande nya perspektiv på resande och transporter.Boken vänder sig till alla som på något sätt arbetar med, forskar om eller intresserar sig för transporter och transportplanering. Några av de frågor som behandlas är kvinnors och äldres villkor i trafiken, regionförstoring, medborgarinflytande och riskhantering."En av den här bokens förtjänster är att den i hög grad handlar om olika aspekter av makt: makten att formulera problemen och makten att tolka förutsättningarna för beslut och planering."- Emin Tengström, professor emeritus, avdelningen för humanteknologi vid Göteborgs universitet.

 • 43.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Kvinnors sysselsättning ? En fråga för offentlig sektor i regonalpolitiken1985In: NordREFO, ISSN 0345-8326, no 1985/86:1-2Article in journal (Other academic)
 • 44.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Kvinnors vardag. Om kvinnors arbete och liv. Anpassningsstrategier i tid och rum1993In: Fönster mot forskningen. [1a], Sammanfattningar av svenska doktorsavhandlingar 1989-1991 med teologisk anknytning, Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd , 1993Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 45.
  Friberg, Tora
  Geografiska institutionen, Lunds universitet.
  Kvinnors vardag: Om kvinnors arbete och liv. Anpassningsstrategier i tid och rum1990Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Vardagen är historiens jäst! Detta påstående är både uppfordrande och insiktsfullt. Det säger att vardagen är oundviklig. Precis som tillsatsen av jäst är en nödvändighet för att degen skall omvandlas till bröd är vardagen en nödvändighet i den historiska processen. Det är genom vardagen historien skapas och den berör oss alla. Beslut som fattas i myndigheter, i organisationer, av arbetsgivare återverkar i människors vardag, och beslutens innehåll visar sig ibland vara av annan art än det som förespeglats. För kvinnor kan det innebära att de känner sig svikna, när det trots tal om jämställdhet gång på gång avslöjas att kvinnors arbete i vid bemärkelse värderas lägre än mäns arbete, i varje fall ekonomiskt. De verkliga maktpositionerna besätts och återbesätts med män. Män fattar övergripande beslut som ställer upp ramar för vardagen. Kvinnor anpassar sig och formar vardagslivet efter den manliga måttstockens villkor. Denna tolkning kan ifrågasättas, vändas och vridas på, och då blir det uppenbart att även fröet till förnyelse finns i vardagen. Kvinnor agerar och samverkar. De drömmer och planerar. De är delaktiga i vardagslivets utfonuning och på något sätt får de "det hela" att gå ihop.

  Så stod också "Vi vii det hele" som ett symboliskt uttryck för den danska kvinnorörelsen på 70-talet. Samma innehåll var ledstjärna för den  svenska. Det skall tolkas som att kvinnor vill ha ett liv där både man, barn och en självständig försörjning ingår. Hur fungerar det nu vid ingången till 90-talet? Kan kvinnorna förverkliga det goda livet; det goda vardagslivet? Och hur gör de då? Vad är viktigt för dem? Vad gör de avkall på? Hur prioriterar de?

  Klivet till en självständig försörjning har uppenbart de flesta kvinnor i Sverige tagit. Ett litet frågetecken kan det ändå vara på sin plats att sätta med tanke på alla deltidsarbetande och lågavlönade kvinnor. Att varje vuxen har skyldighet att försörja sig själv har emellertid på relativt kort tid blivit ett fundament i samhället.

  Hur kom då kvinnorna att passa in på arbetsmarknaden? Vilka arbetsuppgifter tilldelades de? Gav förvärvsarbetet den styrka och självständighet som de förväutade? Vad har kvinnornas massiva insatser i avlönat arbete fört med sig in i hemmen, för omsorgen om barnen och för organisationen av hemmets alla förpliktelser och glädjeämnen?

  Dessa frågor utgör ett avstamp och präglar det arbete som presenteras framöver. I det konstaterar jag att ett grundläggande drag på arbetsmarknaden är att den offentliga sektorn är bas i kvinnornas delarbetsmarknad. Ett annat är att arbetsmarknaden ännu är hårt könssegregerad. De integrationsförsök som har gjorts måste fortfarande betraktas som krusningar på ytan. Det dominerande intrycket av hur det ser ut är att kvinnor och män har skilda arbetsuppgifter. Det är svårt att värja sig för intrycket att könssegregeringen återupprepas i nya former och att kvinnorna alltid befimler sig minst ett snäpp efter männen och riskerar att aldrig hinna ifatt dem.

 • 46.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Life is Lives Locally2007In: Looking forward: Spatial challenges for the future, Nordregio´s 10th anniversary,2007, 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

    

 • 47.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Lokal utveckling. Tankar om forskningsbehov.2002In: Sparsely populated region in the global economy,2002, 2002Conference paper (Other academic)
 • 48.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Lokal utveckling. Tankar om forskningsbehov2003In: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, ISSN 0023-5350Article in journal (Other academic)
 • 49.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Makt och kön2006In: Kvinnor i transportpolitiken,2006, 2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 50.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Mångfacetterade kvinnoliv och regionalpolitik1990In: Könsaspekter på regional planering. REVÄST, Sociologiska inst, Göteborg,1990, Göteborg: Sociologiska inst, Göteborg , 1990Conference paper (Other academic)
123 1 - 50 of 107
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf