liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Schultz, Linda
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Same and different - talk and action on gender (in)equalities in organizations2014Conference paper (Refereed)
 • 2.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Schultz, Linda
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sundin, Elisabeth
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gender uncertainty in academia2011Conference paper (Refereed)
 • 3.
  Sandberg, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Department of Behavioural Sciences, Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Schultz, Linda
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  Validus. Slutrapport för fas 1 i ett samverkansprojekt om validering av fackliga kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande2007Report (Other academic)
 • 4.
  Schultz, Linda
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kompetensutveckling inom äldreomsorgen: En utvärdering av arbetet med den statliga satsningen Kompetensstegen i Linköpings kommun2009Report (Other academic)
 • 5.
  Schultz, Linda
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Är skutan på väg åt rätt håll?: en utvärdering av ledning, styrning och administration vid Örebro Missionsskola2007Report (Other academic)
 • 6.
  Schultz, Linda
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Genusaspekter i Helix forskningsprojekt2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande text är en rapport inom forsknings- och utvecklingsprojektet The mobility of gender – gendering mobility for learning health and  innovation. Projektet är finansierat via Vinnovas program Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer – TIGER. I vårt arbete inom Helix använder vi också akronymen TIGER för det aktuella projektet.

  Kartläggningen som presenteras i rapporten har genomförts under hösten 2009 och våren 2010 av fil mag Linda Schultz, som också genomfört analysarbetet och skrivit merparten av texten. Rapporten fokuserar om och hur genus är en del av forskningen inom forskningsmiljön Helix. Denna rapport följs av en kartläggande studie av Helix’ partnerskapsorganisationer, med fokus på pågående aktiviteter och aktuella diskussioner om genus och jämställdhet samt upplevda behov av jämställdhetsarbete i dessa organisationer.

 • 7.
  Schultz, Linda
  et al.
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Fogelberg Eriksson, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Jämställdhet - en fråga på agendan?: En kartläggning över organisationers behov, utmaningar och möjligheter2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Jämställdhet i arbetslivet är ett område som ständigt verkar vara aktuellt. Diskussioner kring kvotering och avsaknaden av kvinnor i bolagsstyrelser är några exempel på återkommande teman i debatten kring jämställdhet i arbetslivet. Dessutom är jämställdhet i arbetslivet ett politiskt prioriterat område vilket den 2011 tillsatta Delegationen för jämställdhet i arbetslivet är ett uttryck för. Delegationen har bl.a. som uppdrag att tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns villkor i arbetslivet samt ge förslag till insatser som kan främja jämställdhet och minska löneskillnader mellan kvinnor och män (Regeringen, Dir. 2011:80). Kartläggningar över det svenska arbetslivet, över löner, kvinnor på ledande positioner och andel kvinnor och män i olika yrken visar att det sker väldigt små förändringar mot en ökad jämställd arbetsmarknad. Bland de 30 största yrkena i Sverige är det enbart tre som har en jämn könsfördelning, dvs. 40-60 procent av vardera kvinnor och män. Statistiken visar även på att kvinnor fortfarande tjänar mindre än män, i nio av de tio största yrkesgrupperna tjänar män mer än kvinnor, undantaget är vård- och omsorgspersonal (SCB, 2012).

  Mot bakgrund av detta blir det intressant att fråga sig hur arbetslivets organisationer hanterar dessa frågor. Hur arbetar man med jämställdhet och hur diskuterar man dessa aspekter i organisationer? Den här rapporten är resultatet av en kartläggning rörande jämställdhet, jämställdhetsarbete och genusaspekter i arbetslivet, genomfört i ett regionalt partnerskap. Kartläggningen bygger på ett antal intervjuer med i huvudsak personalchefer, HR-chefer/konsulter eller liknande från de 15 olika organisationerna som ingår i partnerskapet.

  Kartläggningen är en del av ett större projekt och har genomförts vid HELIX VINN Excellence Centre1 vid Linköpings universitet. Helix är en s.k. FoI-miljö (Forsknings- och Innovationsmiljö) som är finansierad av det statliga Verket för Innovationssystem, VINNOVA. Helix etablerades vid Linköpings universitet 2006 och är ett tio-årigt forskningsprogram med fokus på arbetslivet och dess förändringar. En central del av Helix är det partnerskap som är bildat med representanter från regionens arbetsliv. Partnerskapet består av sammanlagt 17 organisationer från näringslivet, offentlig sektor samt facklig verksamhet.

  Genus- och jämställdhetsfrågor är en del av Helix forskningsprogram och i projektet The mobility of gender – gendering mobility for learning, health and innovation ställs just FoI-miljön Helix i fokus. Syftet med projektet är bl.a. att öka genusmedvetenheten inom Helix och partnerskapet. En del av detta projekt har varit att kartlägga genus- och jämställdhetsaspekter i Helix och partnerskapet. Den första delen av kartläggningen satte forskningsprojekten inom Helix i fokus och undersökte om och hur aspekter av genus eller kön är en del av pågående forskning inom Helix. Resultatet från den första delen beskrivs i rapporten Genusaspekter i Helix forskningsprojekt (Schultz & Fogelberg Eriksson, 2010). Den andra delen av kartläggningen och det som den här rapporten behandlar har istället fokuserat på att belysa hur partnerorganisationerna ser på och hanterar frågor kring genus och jämställdhet.

 • 8.
  Schultz, Linda
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Klöfver, Helena
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Delrapport från Landeryds Ängar: en studie av ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun och Östergötland läns landsting2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande text är en delrapport i en studie som genomförs vid Landeryds Ängar, ett boende med särskild service för individer med samtidig psykiskt funktionshinder och missbruk så kallade dubbeldiagnostiserade. Landeryds Ängar drivs gemensamt via ett samverkansavtal av Östergötlands läns landsting och Linköpings kommun och startade i maj 2005.

  Detta FoU-projekt har som syfte att följa, beskriva och analysera utvecklingen av verksamheten och har tre huvudsakliga problemformuleringar som även kan sägas utgöra tre olika områden med tre olika perspektiv. Dessa är brukarnas, personalens och närsamhällets. Brukarnas perspektiv avser att undersöka de boendes livsvillkor och hur dessa utvecklas och förändras ochpersonalperspektivet fokuserar på hur personal från olika bakgrunder tillsammans organiserar en gemensam verksamhet och hur denna samverkan fungerar. Slutligen avser närsamhällets perspektiv att undersöka hur relationen mellan allmänheten och personer med vårdbehov ser ut och hur ett boende av det här slaget lyckas med sin etablering i ett närsamhälle.

  Denna delrapport behandlar först och främst personalperspektivet där frågor om hur samverkan och samarbete mellan de olika organisationerna kommun och landsting sett ut och fungerat varit de mest centrala. Samtliga av personalen, som både är kommunanställd och landstingsanställd, har intervjuats och resultatet visar att samarbetet vid Landeryds Ängar fungerar bra. Dels verkar detta bero på att det finns en tydlighet i de olika roller och ansvarsområden som finns och dels verkar det bero på ett öppet och fungerande kommunikationsklimat präglad av en villighet att lyssna till varandras olika kompetenser och kunnande. De boende vid Landeryds Ängar kan även sägas ha haft en positiv utveckling sedan de flyttade dit, framförallt gällande deras psykiska funktionshinder som de nu får en bättre och jämnare behandling för, men även gällande missbruket som har reducerats.

 • 9.
  Schultz, Linda
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Sandberg, Fredrik
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Validus II. Rapport från fas 2 av ett samverkansprojekt gällande validering av fackliga kunskaper inhämtade genom arbetsplatslärande2007Report (Other academic)
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf