liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alsin, Ulla
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Community of practice - a way of understand the learning process of voluntary representatives.2007In: Nordic Conference om Adult Learning,2007, 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Community of practise - a way of understand the learning process of voluntary representatives. This paper has its background in my PhD-project, still in process, witch concerns some of the people that works in a trade union, the voluntary representatives , or as they are named in the Swedish Municipal Workers Union -arbetsplatsombud-. For me this group is interesting in many ways, one of them concerns the voluntary representatives special situation, they have their role as union representatives at the same time as they have a job from which they earn their living. They are at the workplace, working together with other members, acting like a link between the member and the union. In a way you can say that they have two jobs at the same time. They are in one context, the workplaces, but are moving between/in two different practices, having legitimated participation in both. My science question concerns the voluntary representatives learning process and how their movements from -novices to experts- can be described. In order to understand the voluntary representative-s learning process and there movements in to the unions community of practice I-m using the theory of ´Community of practice´ (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998) as an analytic tool. Inspired by the method of ethnography I have collected data during different methods; several, recurrently, life story inspired interviews with voluntary representatives, observations at workplaces and during different contacts between the voluntary representatives and the union club/union courses. In this paper I will present one of my informants and her movements on here way learning the task as a voluntary representative through the perspective of ´Community of practice´. And my wish is that this can start a discussion about the voluntary representatives learning situation and my use of ´Community of practice´ as an analytic tool. Ulla Alsin, PhD Student in Pedagogic 

 • 2.
  Alsin, Ulla
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Det Svenska Omvårdnadsbegreppet - Omvårdnadsvetenskapens Dilemma. En litteraturstudie över debatten kring omvårdnadsbegreppet i två vetenskapliga tidskrifter åren 1987 - 20012003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom omvårdnadsvetenskapen har det funnits och finns, delade meningar angående begreppsdefinitionen av det Svenska begreppet Omvårdnad. Hur detta har debaterats i två vetenskapliga tidiskrifter åren 1987 - 2001 har analyserats.Resultatet visar att den debatt som förekommit under perioden var ringa, endast 6 artiklar kunde lokaliseras. Det visade sig även att omvårdnadsbegreppet verkar vara starkt förankrat till en vetensakplig områdestillhörighet tillika professionsanknuten. Trots att den senaste av artiklarnas, 1996, artikelförfattare uttryckte både en önskan och en nödvändighet om fortsatt debatt återfanns ingen sådan fram till 2001. Vilket bidrar till frågan: Är ämnet infekterat och i sådana fall varför? 

 • 3.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Studeicirklar, hälsa och demokrati2003In: Mimers årliga forskarkonferens,2003, 2003Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvärderingens övergripande syfte är att med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter belysa och värdera Landstinget Sörmlands studiecirkelsatsningar ut ett demokrati- och hälsoperspektiv, med betoning på det senare. Datainsamlingen består av intervjuer och deltagande observationer och metodansatsen är den kvalitativa fallstudeien med en beskrivande värdering. Resultatet visade att studiecirkeldeltagandet kan ha betydelse för hälsan, men att ett anvädnande av studiecirkelformen innebär att dess ursprungliga idé måste beaktas, då den till sin form är demokratisk. Men att satsningen Det goda livet kan liknas vid ett styrt lärande, där den lärande dialogen saknas. 

 • 4.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  I Mälardalens Högskola.
  Studiecirkeln - Samhällets Vardagsrum2001In: Mimers årliga forskarkonferens,2001, 2001Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dena c-uppsats handlar om studiecirkeln som lärande- och demokratisk mötesarena där medborgare och landstingspolitiker kan mötas för att utveckla dialogen dem emellan. Utifrån den kvalitativa fallstudiens metod har studiecirkeldeltagare, pensionärer och landstingspolitiker i den av Landstinget Sörmland initierade studiecirkelsatsningen Vårdens Svåra Val intervjuats. Resultatet visade att studiecirkelverksamheten kan fylla en funktion i dagens Sverige, trots att initiativet till Vårdens svåra val kom -uppifrån- från en myndighet. En funktion som i det mesta överensstämmer med dess grundares intention och ideologi och som vid upplevd återkoppling kan åstadkomma många ringar på vattnet. Studiecirkeln Vårdens Svåra Val var annorlunda uppbyggd än andra studiecirklar genom möjligheten att ha ett direkt möte, en nära dialog med företrädare för landstinget. I de studiecirkelgrupper som använde den möjligheten har vi, till skillnad mot Larsson (2001) sett att den studiecirkelformen som Vårdens svåra val använde kan ge ytterligare en demokratisk dimension till studiecirkelverksamheten. Detta då studiecirkeldeltagarna i ett direkt möte med en förtroendevald och/eller genom dialogbladen framförde sina medborgerliga ståndpunkter som grundats i en lärandeprocess genom studiecirkeldeltagandet. Man skulle därför kunna uttrycka det som att det genom studiecirkeln sker ett direkt och aktivt medborgerligt demokratiskt utövande och det i en direkt politisk handling som kan ha påverkan på samhället.  

 • 5.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Studiecirkeln - Samhällets Vardagsrum2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa studiecirkeln som studieform och som ett medel för kommunikation och dialog mellan medborgare och myndighet.För att kunna tolka studiecirkeln som företeelse har den spcifika studiecirkeln Vårdens Svåra Val studerat, initierad av Landstinget Sörmland för att få tillstånd en fortlöpande dialog mellan medborgarna angående prioriteringsfrågor. Utifrånden kvalitativa fallstudiens metodik har 13 intervjuer genomförts. 8 med deltagande pensionärer och 5 med deltagande förtroendevalda landstingsledamöter. 

 • 6.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Studiecirklar, Hälsa och Demokrati. En utvärdering av Landstinget Sörmlands studiecirkelsatsning Det goda livet.2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvärderingens övergripande syfte är att med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter belysa och värdera Landstinget Sörmlands studiecirkelsatsningar ut ett demokrati- och hälsoperspektiv, med betoning på det senare. Datainsamlingen består av intervjuer och deltagande observationer och metodansatsen är den kvalitativa fallstudeien med en beskrivande värdering. Resultatet visade att studiecirkeldeltagandet kan ha betydelse för hälsan, men att ett anvädnande av studiecirkelformen innebär att dess ursprungliga idé måste beaktas, då den till sin form är demokratisk. Men att satsningen Det goda livet kan liknas vid ett styrt lärande, där den lärande dialogen saknas. 

 • 7.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Studycircles, health and democracy2004In: NFPF 32 Congres, The positioning of Education in Contemporary Knowledge Society,2004, 2004Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This evaluation concerns a health- and democratic project, carried out by the local authority Landstinget Sörmland together with Länsbildningsförbundet Sörmland, of two studycircles; Vårdens svåra val (The difficult priorities in Medical and caretaking services) and Det goda livet (The good life). The purpose was, through the participant-s experiences; to describe the studycircleproject from a democratic- and a health perspective. The research includes interviews, observations and a miner analyse of the materials. A holistic health perspective, shows that the studycircle can be good for the health, though it provides the participant tools to perform acts witch can lead to one ore several goals. This can in turn lead to new knowledge of both the own and the societies condition. An important role, according to the participant-s experiences regarding the democracy aspects, is the material. Det goda livet, can describes as closed; the experts tells, without including the participants, howe to live a good life. The connection towards the society disappears and the democratic parts are shadowed by a steered, individual, education. The study also showed five different -studycircleframes- witch illustrate the necessity of the circles two divergent poles; nearness through distance and distance through nearness. 

 • 8.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Vårdens svåra val som praktik och teori - en utvärdering av studiecirklar i Sörmland2002In: Forskning i Norden. Vuxnas lärande och den nya utbildningspolitiken.,2002, 2002Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvärderingen av Landstingets Sörmlands initierade studiecirkelsatsningen Vårdens Svåra Val har svarat på frågorna utifrån den kvalitativa fallstudiens metodologiska ansats. Har studiecirkeln i det här sammanhanget fungerat som; en arena där en dialog kan komma till stånd, där kunskap kan utvecklas och utbytas för att vidga den demokratiska delaktigheten? Ja, intervjuerna med cirkeldeltagarna och läsningen av dialogbladen har givit oss intrycket att studiecirkelformen fungerat som ett verktyg, en mötesplats där en dialog mellan medborgare och företrädare för landstinget kan ske. Det har dock saknats möjligheter för cirkeldeltagarna att ta del av landstingsföreträdarnas reaktioner på dels dialogbladen och dels på deras medverkan i cirkelträffarna. Denna respons behövs för att cirkeldeltagarna ska uppleva att deras medborgerliga engagemang har tagits till vara. Det borde även nå de medborgare som inte deltagit i studiecirkeln, dels för att informera alla medborgare om vad som görs och dels för att den informationen kan bidra till att ett deltagande i den demokaratiska processen ökar och fördjupas. 

 • 9.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Vårdens svåra val som praktik och teori - en utvärdering av studiecirklar i Sörmland2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvärderingen av studiecirkelsatsningen Vårdens Svåra Val genomfördes för att undersöka studiecirkelformens användbarhet för en utveckling av dialogen mellan medborgare och landstingspolitiker. Resultatet visade att studiecirkelformen är ett möjligt arbetssätt för att utveckla en dialog mellan medborgarna och landstinget och att den kan ses som en demokratisk arena. 

1 - 9 of 9
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf