liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 89
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Axelsson, Bodil
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Culture, Society and Media Production - KSM. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johanna, Moa and I'm every lesbian: gender, sexuality and class in Norrköping's industrial landscape2018In: Gender and heritage: performance, place and politics / [ed] Wera Grahn, Ross J. Wilson, London: Routledge, 2018, 1, p. 17-29Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter, we use the competing narratives and performances of four guided walks as the basis for a discussion of heritage in the intersection of gender, sexuality and class in the urban landscape of Norrköping, Sweden. Three of the walks focus on the life of straight, white, working-class women, while one offers a lesbian narrative thus disrupting the other walks. All the walks dealt with are part of recent projects to render female experiences visible so as to connect to current agendas and include them in the heritage for the future. They also testify to the difficulties of incorporating social complexity and intersectionality in heritage productions such as city walks.

 • 2.
  Johnsson Harrie, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Philosophy, History, Arts and Religion. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Philosophy, History, Arts and Religion.
  Samhällsämnenas didaktik2020In: Ämnesdidaktik vid Linköpings universitet / [ed] Karolina Muhrman, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2020, p. 19-25Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Johnsson Harrie, Anna
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sjöberg, Mats
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lärarstudenters historiekunskaper och ämneskonception2018In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, no 2, p. 49-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Supporting students to master the transition from secondary school to university is a challenge that occupies educators in many countries. In order to support the students in effective ways, we need to know what subject conceptions and subject knowledge they bring to academic studies. In this study, the authors draw on questionnaire data from 462 student teachers in Sweden. The questionnaires were filled in the first week the students studied history at university. Among the students, some trained to be history teachers at primary and elementary school, whereas others trained to be history teachers at secondary school. The results indicate there are both similarities and differences between the student groups. Those training to become history teachers at primary and elementary school identified with the teacher profession but less so with the subject of history. Those studying to become history teachers at secondary school tended to identify with the subject but less so with the teacher profession. Most students argued that history is important in order to understand the present. All student groups manifested knowledge about “time-spaces” of the past, i.e. they were able to show a rough chronological framework. A minority among the students manifested a chaotic chronological order. Among students studying to become teachers at secondary school, there is a tendency that they have weaker knowledge about older history and Nordic history as compared to modern history and Swedish and world history.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Larsson, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att använda historia2018In: Historiedidaktik i praktiken: för lärare 4-6 / [ed] Martin Stolare & Joakim Wendell, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, p. 125-142Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet diskuterar en av de förmågor som historieämnet ska utveckla hos eleverna i grundskolan: förmågan att reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och från olika perspektiv. Texten tar upp hur människor är omgivna av spår från det förflutna, hur teoretiska begrepp kan användas när man talar om just detta, och hur historia framställts i några genrer som är relevanta för barn i mellanåldrarna och deras lärare. Avslutningsvis diskuteras museibesök och exkursioner till historiska miljöer.

 • 5. Larsson, Madeleine
  et al.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att använda historia2023In: Historiedidaktik i praktiken: För lärare 4-9 / [ed] Martin Stolare, Joakim Wendell, Lund: Gleerups Utbildning AB, 2023, 1, p. 143-161Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet diskuterar en av de förmågor som historieämnet enligt Grundskolans kursplan (Lgr 22) ska utveckla hos eleverna: förmågan att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

 • 6.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  1800-talets skolväsende2008In: Signums svenska kulturhistoria: Karl Johantiden / [ed] Jakob Christensson, Stockholm: Bokförlaget Signum, 2008Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om boken:

  Karl Johantiden är ett brytningsskede. Efter freden i Kiel och erövringen av Norge infaller en lång fredsperiod. Befolkningen växer rekordartat, till stor del en följd av skiftena och ett alltmer rationellt jordbruk. I religiöst avseende utmanas statskyrkan av olika väckelserörelser. Nationstanken gror och de svenska högskolorna fyller numera de bildade klassernas studiebehov. Samtidigt vinner folkbildningssträvandena terräng och skolväsendet stöps om genom 1842 års folkskolestadga. I politiskt avseende behåller kungamakten mycket av makten men liberala strömningar gör sig alltmer gällande i den framväxande pressen.Karl Johantiden är den sjätte delen av Signums svenska kulturhistoria. Tretton författare behandlar bland annat politik, statistik och samhällsplanering, press, kyrka och tro, skolvärld, jakt, ordspråk, illustrerade barnböcker och minnesalbum.

 • 7.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Afterword: Future Agenda for History SoTL in Sweden2012In: Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching / [ed] David Ludvigsson, Uppsala: Historiska institutionen , 2012, p. 131-133Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att värna och utveckla historieämnet: Historielärarnas Förening 1942-20172017In: Historielärarnas förenings årsskrift. 2017, Stockholm: Historielärarnas förening , 2017, p. 153-173Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln diskuterar Historielärarnas förening under dess första 75 år. Särskilt uppmärksammas föreningens kamp för historieämnet i skolan (bl.a. i samband med reformen Lgr 80), dess långvariga och starka koppling till historievetenskapen, samt föreningens arbete med att främja historieämnets utveckling genom att stödja historielärares ämnesfortbildning. Författaren menar att föreningen fyllt en särskild funktion genom att vara den instans i Sverige som påtagit sig att värna och utveckla historieämnet.

 • 9.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Begrepp för att analysera historiedidaktiska material2022In: Teori i historisk praktik / [ed] Martin Dackling, Sari Nauman, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, 1, p. 61-85Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Texten diskuterar hur teoretiska begrepp kan användas i historiedidaktiska studier. Relationen mellan fråga och teori behandlas. Genus, historiskt tänkande, historiemedvetande och haptik tas upp som exempel på hur begrepp kan hjälpa till att formulera principiella perspektiv på empirin och härigenom göra resultaten mer meningsfulla.

 • 10.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Philosophy, History, Arts and Religion. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bort med antiken eller fler timmar till historieämnet?: 2019 års revision av grundskolans kursplan i historia2020In: Historielärarnas förenings årsskrift, ISSN 0439-2434, p. 154-174Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  2019 presenterade Skolverket förslag på reviderade kursplaner för grundskolan. Förslaget till reviderad kursplan i historia ledde till omfattande debatt. Artikeln behandlar bakgrunden till kursplanerevisionen, Skolverkets revideringsprocess, Historielärarnas förenings roll i processen, debatten om kursplaneförslaget, samt diskuterar kvarstående utmaningar. Kursplanearbetet utgick från Skolverkets systematiska utveckling av styrdokument. Flera hundra historielärare fyllde i en ämnesenkät som utgjorde del av underlaget, när Skolverkets tjänstemän analyserade vilka behov som fanns. I fallet med ämnet historia drogs bland annat slutsatsen att det rådde stoffträngsel, det vill säga att ämnesinnehållet i kursplanen var för omfattande i jämförelse med antalet timmar som kunde disponeras för undervisning. Skolverkets förslag till reviderad kursplan innebar bland annat att äldre kulturers historia (inklusive antiken) inte längre skulle utgöra centralt innehåll i ämnet historia. Förslaget ledde till starka reaktioner, vilket i sin tur fick Skolverket att dra tillbaka det. Kursplanen bearbetades ytterligare innan den lämnades vidare till regeringen.

 • 11.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Comedians and Romance: History and Humour in Kalabalik2011In: Historical Comedy on Screen: Subverting History with Humour / [ed] Hannu Salmi, Chicago, USA: Intellect Ltd., 2011, p. 53-78Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Den audiovisuella historien2000In: Makten över minnet: Historiekultur i förändring / [ed] Peter Aronsson, Lund: Studentlitteratur AB, 2000, 1, p. 78-90Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Om boken:

  I den här boken undersöker åtta humanister hur erfarenheter formas till kollektiva bilder av det förflutna. Bilder som får betydelse för våra samtidsuppfattningar och framtidsförhoppningar.

  Antologin ger en inblick i aktuell historisk forskning med intresset riktat på utomvetenskapliga framställningar. Bland det som utforskas finns debatter om kvinnors och minoriteters roll i USAs historia; hur grönländarna framställs av sig själva och i dansk historieskrivning; filmens och televisionens betydelse för historieförmedling; kiosklitteratur med historiska motiv; den svenska steriliseringsdebatten; historiska skildringar av Elin Wägner och Vilhelm Moberg. Boken ger inledningsvis en internationell utblick över forskningsområdets framväxt och en diskussion av centrala begrepp och perspektiv. Introduktionen och de olika exemplen visar på den ständiga omtolkning av det förflutna som en föränderlig samtid begär.

  Boken vänder sig till studerande i historia, men är även intressant för andra kulturvetenskapliga ämnen och lärarutbildningar.

 • 13.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Den historiska dokumentärfilmen och bilden av vårt förflutna2005In: Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar / [ed] Peter Aronsson & Magdalena Hillström, Norrköping: Tema Kultur och Samhälle, Linköpings universitet , 2005, p. 250-258Chapter in book (Other academic)
 • 14.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  ...det var jag som började skolan 1842...2006In: Fältanteckningar: Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady / [ed] Mikael Börjesson, Ingrid Heyman, Monica Langerth Zetterman, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran, Mikael Palme, Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (ILU), Uppsala universitet , 2006, p. 217-222Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Diskuterade motorsågsdocenterna populärhistoria? Historiska föreningen och historikernas relation till populärhistorier2012In: Historiker i vardag och fest: Historiska föreningen i Uppsala 1862-2012 / [ed] David Ludvigsson, Uppsala: Uppsala universitet, 2012, 1, p. 229-255Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Historiker i vardag och fest innehåller studier om Historiska föreningen i Uppsala som grundades 1862. Föreningen har genom åren fyllt flera viktiga funktioner. Men funktionerna har skiftat, vilket också kan sägas om maktförhållanden inom föreningen mellan professorer och studenter, kvinnor och män. I boken behandlas ämnen som föreningens tillkomst, förhållandet mellan kritik och gemenskap, institutionaliseringen av historiedisciplinen, kvinnors möjligheter att verka i föreningen, och senare års återkommande diskussioner om populärhistoria. Läsaren möter kända och mindre kända historiker som Harald Hjärne, Ellen Fries, Theodor Westrin och Sven A. Nilsson, men också omstridda historieproducenter som Dag Stålsjö och Lars Widding.

 • 16.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media.
  En komplex historia: Lärares omformning, undervisningsmönster och strategier i historieundervisning på högstadiet2012In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, ISSN 2000-9879, no 1, p. 80-82Article, book review (Refereed)
 • 17.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching2012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  The success or failure of students in history courses really matters. Therefore, historians must take teaching seriously. They should base their teaching upon systematic, self-critical reflection, discuss their teaching with students and colleagues and launch research into history teaching and learning. In Enhancing Student Learning in History the authors report on studies that, taken together, provide important knowledge about what makes teaching and learning of history in higher education effective. They discuss questions such as: What are the bottlenecks to student learning in history? What are student perceptions of history fieldwork? How effective is the case-metod in history education? and What are the challenges for scholarship of teaching and learning in history?

 • 18.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Exkursioner som metod i historieundervisning2010In: Att undervisa med vetenskaplig förankring: i praktiken! / [ed] Britt-Inger Johansson, Uppsala: Uppsala universitet , 2010, p. 129-144Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln redovisar en studie av hur exkursioner använts i historieundervisningen vid svenska högskolor. Diskussionen berör en rad aspekter av exkursionen som undervisningsmetod.

 • 19.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Film i historieundervisningen2004In: Historielärarnas förenings årsskrift, ISSN 0439-2434, p. 89-95Article in journal (Other academic)
 • 20.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Philosophy, History, Arts and Religion. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fler lektionstimmar måste läggas på historieundervisning2019In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, no 4 oktoberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Från slaget vid Clontarf till Bråvalla2014In: Norrköpings Tidningar, ISSN 1103-9779Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media.
  Guider som historielärare2014Conference paper (Other academic)
 • 23.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hans Villius2012In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, no 28 juniArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Runa över bortgångne historikern och tv-producenten Hans Villius.

 • 24.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hans Villius (1923–2012)2012In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, no 4, p. 745-747Article in journal (Other academic)
 • 25.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Philosophy, History, Arts and Religion. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Het debatt i Sverige om kursplanen i historia2019In: Kleio, ISSN 0356-181X, no 3, p. 40-41Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 26.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media.
  Historielärares historier: Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia2011In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, ISSN 2000-9879, no 1, p. 80-83Article, book review (Refereed)
 • 27.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Historien är inte svart och vit2011In: Östgöta correspondenten, ISSN 1104-0394, no 28 oktoberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken2005In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 72, no 2, p. 290-292Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Historiker i vardag och fest: Historiska föreningen i Uppsala 1862-20122012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Historiker i vardag och fest innehåller studier om Historiska föreningen i Uppsala som grundades 1862. Föreningen har genom åren fyllt flera viktiga funktioner. Men funktionerna har skiftat, vilket också kan sägas om maktförhållanden inom föreningen mellan professorer och studenter, kvinnor och män. I boken behandlas ämnen som föreningens tillkomst, förhållandet mellan kritik och gemenskap, institutionaliseringen av historiedisciplinen, kvinnors möjligheter att verka i föreningen, och senare års återkommande diskussioner om populärhistoria. Läsaren möter kända och mindre kända historiker som Harald Hjärne, Ellen Fries, Theodor Westrin och Sven A. Nilsson, men också omstridda historieproducenter som Dag Stålsjö och Lars Widding.

 • 30.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Philosophy, History, Arts and Religion.
  Historiker och det akademiska lärarskapet2021In: Historikern i samhället / [ed] David Ludvigsson, Martin Åberg, Möklinta: Gidlunds förlag, 2021, Vol. Sidorna 113-133, p. 113-133Chapter in book (Other academic)
 • 31.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Historisk dokumentärfilm - resultatet av en förhandling2004In: Det förflutna som film och vice versa: Om medierade historiebruk / [ed] Pelle Snickars & Cecilia Trenter, Lund: Studentlitteratur AB, 2004, p. 123-142Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, History and Media Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  History textbooks conception: Required identification and genre change in compulsory school 1870-20002019In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 139, no 1, p. 123-129Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 33.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Philosophy, History, Arts and Religion.
  In memoriam: Carl Wandén (1939-2019)2020In: Historielärarnas förenings årsskrift, ISSN 0439-2434, p. 176-178Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Inledning: Historievetenskapen och de historiska föreningarna2012In: Historiker i vardag och fest: Historiska föreningen i Uppsala 1862-2012 / [ed] David Ludvigsson, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2012, 1, p. 13-24Chapter in book (Refereed)
 • 35.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Introduction: How Do We Enhance Student Learning in History?2012In: Enhancing Student Learning in History: Perspectives on University History Teaching / [ed] David Ludvigsson, Uppsala: Historiska institutionen , 2012, 1, p. 7-17Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Kalla kriget utspelar sig nu mellan forskare2001In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 10 MajArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of History, Arts and Religious Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kommunen måste öka bidraget till arkivet2022In: Östgöta Correspondenten, ISSN 1104-0394, no 19 majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Debattartikel som argumenterar för att Linköpings kommun måste öka bidraget till Linköpings föreningsarkiv, så att arkivet kan fortsätta hålla öppet för besökare såsom studenter, forskare och andra medborgare.

 • 38.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kontinuitet och förändring i historieläroböcker: Jörgen Gustafsson, Historielärobokens föreställningar2019In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 139, no 1, p. 123-129Article, book review (Other academic)
  Abstract [sv]

  Recension av Jörgen Gustafsson, Historielärobokens föreställningar: Påbjuden identifikation och genreförändring i den obligatoriska skolan 1870-2000, Studia Historica Upsaliensia 258 (Uppsala 2017), 278 s.

 • 39.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kritiska perspektiv på historiedidaktiken2013In: Kritiska perspektiv på historiedidaktiken / [ed] David Ludvigsson, Bromma: Historielärarnas förening , 2013, 1, p. 7-17Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kritiska perspektiv på historiedidaktiken2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vilka problem måste historielärare hantera i dagens skola? Vilka är vägarna till framgångsrik undervisning i historia? Frågor som dessa har de senaste åren hamnat alltmer i fokus för den historiedidaktiska forskningen. Bidragen i denna bok förhåller sig alla aktivt till historieundervisning. Kritiska perspektiv på historiedidaktiken speglar den praxisnära forskning som pågår på många håll i Sverige och som har stor relevans för lärare och elever i historia.

  Innehåll:

  David Ludvigsson: Förord

  David Ludvigsson: Kritiska perspektiv på historiedidaktiken

  Hans Olofsson: "Hiroshimagrejen, liksom" - om narrativa förkortningar och historiskt meningsskapande hos högstadieelever

  Anna Malmbjer: Att skriva i skolämnet historia

  Cecilia Axelsson: Att hantera källor - på gymnasienivå. En diskussion om källor och källhantering, och möjliga konsekvenser för undervisning och bedömning i den svenska gymnasieskolan

  Robert Thorp: Vad är ett historiemedvetande egentligen och varför är det viktigt?

  Download full text (pdf)
  Kritiska perspektiv på historiedidaktiken
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 41.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Känslofyllda tv-historier: Marianne Söderbergs Din släktsaga2005In: Historiens vägar: Gestaltning, historia och kulturarv. Rapport från ISKAs konferens i Söråkers Folkets hus 9-10 februari 2005, Härnösand: ISKA, Ramprogrammet för industrisamhällets kulturarv , 2005, p. 51-57Chapter in book (Other academic)
 • 42.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Levande historia - inte bara levande historia2001In: Rapporter til Det 24. Nordiske Historikermøde, Århus 9.-13. august 2001: Bd 3, Mod nye historier / [ed] Carsten Tage Nielsen, Dorthe Gert Simonsen, Lene Wul, Århus: Jysk Selskab for Historie , 2001, no 49, p. 144-177Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Ludvigsson, David
  Uppsala universitet.
  Lärarstudenters relation till historieämnet2011In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, Vol. 1, no 1, p. 40-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Student teachers in Sweden conducted structured inquiry projects in which they investigated school children’s understanding of history. Analysis of the student teachers’ written assignments indicates ambivalence on part of the student teachers. On the one hand, they want to change both content and teaching methods in the subject of history, but on the other hand many of them seem happy with how things are. Further, the student teachers want to take the interests and needs of their pupils seriously, but they do not reflect much on what will be the practical consequences of this for their teaching. The student teachers did not use a specialised vocabulary when discussing history and history teaching, which indicates the academic training they have got may be inadequate. It appears that the investigations challenged the beliefs of the student teachers about children’s prior knowledge. After taking part in the projects, the student teachers claimed they had developed a new appreciation for children’s prior ideas. These findings suggest that structured investigations, focused on specific disciplinary content, have the potential to encourage student teachers’ reflection on their pupils’ cognition.

 • 44.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Läroverkspojkarnas bildningsaktivitet: Opponentrecension2011In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, ISSN 0345-469X, no 2, p. 372-378Article, book review (Refereed)
 • 45.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Man tänker bäst på sitt modersmål2012In: Östgöta Correspondenten, ISSN 1104-0394, no 27 augustiArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Debattinlägg som diskuterar för- och nackdelar med svenska respektive engelska som skriftspråk för forskare i humaniora.

 • 46.
  Ludvigsson, David
  Historiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Medeltid på tevetid – en dokusåpas historiedidaktik2006In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 126, no 2Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Medeltida borgar: Maktens hus i Norden2013In: Historielärarnas förening årsskrift, ISSN 0439-2434Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 48.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olle Häger gav tv-tittarna folkets historia2014In: AftonbladetArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Text om den nyss avlidne dokumentärfilmaren Olle Häger. Värdering av hans gärning.

 • 49.
  Ludvigsson, David
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of History, Tourism and Media.
  Pressen inför folkskolestadgan: Utbildningsfrågan i offentligheten 1836-18422014Conference paper (Other academic)
 • 50.
  Ludvigsson, David
  Uppsala University, Sweden.
  Report on the Uppsala Conference on History Teaching and Learning in Higher Education2011In: History SoTL Newsletter, no SpringArticle in journal (Other academic)
12 1 - 50 of 89
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf