liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 71
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Algotson, Albin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Kommunal styrning av folkhälsoarbete: I spänningsfältet mellan operativt och strategiskt arbete2024Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om villkor och förutsättningar för folkhälsoarbete i svenska kommuner. Kommunernas roll i folkhälsopolitiken är komplex, föränderlig och saknar tydlig reglering. Samtidigt som rollen är oklar, ansvarar kommunerna för mycket av det som påverkar befolkningens hälsa, såsom skola och utbildning, sociala verksamheter, fritid och stadsplanering. Dessutom möter Sveriges kommuner idag ökade förväntningar när det kommer till att hantera en tilltagande ojämlikhet i hälsa bland barn och unga. I rapporten undersöks de institutionella och organisatoriska villkor som påverkar kommunernas folkhälsoarbete genom en fallstudie av Generation Peps pilotprojekt Pep Kommun.

  Pep Kommun är ett pilotprojekt initierat av Generation Pep, en icke-vinstdrivande organisation. Pilotprojektet syftar till att utveckla och testa insatser för att främja barns och ungas hälsa i sex kommuner. Genom fokusgruppsintervjuer med deltagare från de sex deltagande kommunerna nås en djupare förståelse för de spänningar och ibland skiftande logiker som formar villkoren för hur lokalt folkhälsoarbete kan bedrivas.

  Rapporten visar på en klyfta mellan det strategiska, kommunövergripande arbetet som Pep Kommun haft för ambition att utveckla, och det operativa arbetet med framförallt barn och unga som bedrivs inom ramen för kommunernas välfärdsarbete med skola, fritid och social verksamhet. Framför allt identifieras utmaningar i att implementera och utveckla lokala arbetsformer för folkhälsoarbete i relation till den sektoriserade förvaltningen. Denna utmaning förstås som en spänning mellan den traditionella och sektoriserade välfärdspolitiken visavi den tvärsektoriella folkhälsopolitiken.

  Resultaten innebär inte att tvärsektoriellt och strategiskt folkhälsoarbete är helt skilt ifrån det sektoriserade välfärdsarbetet. Men det innebär att olika delar av kommunal verksamhet med bäring på barn och ungas hälsa vilar på olika traditioner, olika former för styrning, olika professionell kunskap liksom skilda organisatoriska och politiska kontexter. Detta behöver hanteras för att ett tvärsektoriellt och kommungemensamt folkhälsoarbete ska kunna utvecklas.

  Avslutningsvis diskuteras behovet av att förstå den lokala kontexten som en dynamisk spelplan liksom vikten av att hantera förändring istället för att etablera en fixerad ordning för lokalt folkhälsoarbete. Vi menar också att det krävs ett kontinuerligt arbete att skapa klarhet kring vad kommunerna vill med sitt folkhälsoarbete (exempelvis i form av medverkan i Pep Kommun). Därtill menar vi att en större konceptuell klarhet kring vad kommunalt folkhälsoarbete är och förväntas vara måste utvecklas i dialog mellan statliga myndigheter, regioner och kommuner.

  Sammanfattningsvis bidrar rapporten med kunskap om villkor och förutsättning för folkhälsoarbete på kommunal nivå genom att peka på centrala institutionella och organisatoriska spänningar. Samtidigt pekar rapporten på att det finns ett stort behov av att fortsatt – i framtida praktiknära forskning – utveckla förståelsen för lokalt folkhälsoarbete genom att integrera kunskap om interventioner och medicinska aspekter av hälsa, med kontextuell och implementeringsinriktad kunskap om folkhälsoarbetets kommunala styrning och organisering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 2.
  Brönnert, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sociala insatsgruppen (SIG) i Linköping: En rapport om arbetssätt, resultat och potential2022Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad2021Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det har blivit allt vanligare att se idrott som en lösning på olika slags utmaningar i samtiden. I linje med sådana idéer har idrott allt oftare kommit att användas som ett sätt att möta problem som följer i spåren av segregation och ojämlikhet. Frågan är vad just idrott kan erbjuda när det gäller att lösa samhällsproblem: vari består just idrottens kraft?

  Med grund i aktuell forskning tar sig Idrottens kraft? an frågan om idrottens nytta i samhället. I boken analyseras hur olika verksamheter som använder idrott som ett redskap för sociala ändamål förstås av aktörer som deltar i och utför dem. Fokus riktas bland annat mot hur verksamheterna organiseras och de socialpedagogiska ambitioner de drivs av. 

  Med sina empiriska exempel ger boken perspektiv på skapandet av sociala problem och vad det i sin tur möjliggör i form av styrning och socialpolitiska insatser. I boken problematiseras tilltron till idrottens kraft, som en lösning på olika samhällsproblem. Genom att undersöka idrotten blir det på så vis möjligt att förstå inte bara idrotten, utan även det samhälle som gör idrotten möjlig som lösning på sociala problem. 

  Idrottens kraft? riktar sig till studerande inom bland annat idrotts- och statsvetenskap, sociologi, socionom- och lärarutbildningarna, verksamma inom arbete med ungdomar, idrott, fritid och integration samt andra som är intresserade av idrottens roll i samhället.

 • 4.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Deltagandets mening2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Studentlitteratur AB, 2021, s. 309-333Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Den sociala exkluderingens mekanismer2018Ingår i: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, s. 47-68Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Följande kapitel anlägger ett annat perspektiv på tillvaron i dessa områden. Fokus riktas här inte mot utanförskap som tillstånd, utan snarare mot utanförskapandet som process. Vi vill med detta kapitel lyfta fram några av de samverkande effekterna av social exkludering, som på olika sätt formar de sociala villkoren för boende i städernas förortsområden – och inte minst för unga. I kapitlet görs utblickar över huvudlinjer i aktuell svensk  forskning. Denna forskning har i huvudsak fokuserat på förhållandena i områden i de tre största städerna, men de mönster av segregation som beskrivits i denna forskning känns idag igen också i både mindre och mellanstora svenska städer (jfr Salonen 2011; Fell & Guziana 2016). Det analytiska avstampet i kapitlet är en bred förståelse av social exkludering i relation till såväl formella som substantiella rättigheter (civila, politiska men framför allt sociala), som tillsammans formar möjligheterna för de ungas deltagande i samhällsgemenskapen. De processer som formar de ungas möjligheter att delta har såväl materiella som symboliskt gestaltande dimensioner, i form av föreställningar om individer och grupper samt områden, inte minst förortsområdet – ”utanförskapsområdet”. Med den sociala exkluderingens mekanismer i förgrunden har vi identifierat fyra dimensioner av social exkludering i aktuell svensk forskning, nämligen: rumslig exkludering ifråga om boendemiljö; substantiellt deltagande i, tillgång till och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekonomisk hushållning; exkludering i och genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv. Innan vi går närmare in på var och en av dessa dimensioner av social exkludering, låt oss först inleda med att kort presentera det perspektiv på social exkludering som vi tar avstamp i.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Den sociala exkluderingens mekanismer
 • 6.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Fattigdom: en demokratisk utmaning i lokalsamhället2022Ingår i: Kommunerna och hållbar utveckling: demokrati, välfärd och lokal utveckling / [ed] Brita Hermelin, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022, Vol. Sidorna 65-82, s. 65-82Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 7.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Fattigdom: En demokratisk utmaning i lokalsamhället2022Ingår i: Kommunerna och hållbar utveckling: Demokrati, välfärd och lokal utveckling / [ed] Brita Hermelin, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022, s. 65-82Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Idrott som lösning på sociala problem2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Studentlitteratur AB, 2021, s. 19-33Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 9.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Idrott, ungdomar och sociala innovationer: om civilsamhället som medel för social inkludering i stadens periferier2020Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 10.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Idrotten och frihetens krafter – viljan att aktivera2018Ingår i: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, s. 107-124Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet handlar om idrott som socialpolitisk insats, om hur idrott har kommit att ses och användas som ett medel för att hantera sociala problem. Särskilt fokus riktas mot de idéer om fostran, social förändring och aktivering av unga som ligger till grund för denna sorts insats. I kapitlet undersöks specifikt tre olika idrottsprojekt som initierats i ett utsatt förortsområde (Området), i en medelstor svensk stad (Staden). Samtliga projekt representerar idrottsbaserade sociala interventioner som bygger på informellt socialpedagogiskt arbete. I fokus för detta arbete står lärande och fostran med syfte att rusta unga med färdigheter och kompetenser för demokratiskt deltagande och inkludering. Syftet med detta kapitel är att närmare undersöka hur idrott, inom ramen för dessa tre insatser, framställs som en arena för att hantera sociala problem, med särskilt fokus på fostran och aktivering av unga. Vårt analytiska fokus riktas därmed mot insatsernas socialpedagogiska inslag, i fråga om de praktiker för fostran och lärande som iscensätts. Hur gestaltas den pedagogiska praktiken inom ramen för de idrottsbaserade sociala insatser som undersöks i kapitlet? Hur framställs de önskvärda färdigheter som unga förväntas utveckla genom deltagande i idrottsaktiviteter, för att de ska kunna göras inkluderbara? Det här kapitlet bidrar med en förståelse för hur den idrottsbaserade pedagogik som kommer till uttryck i dessa verksamheter bygger på föreställningar om nödvändigheten av ungas aktivering och att de rustas med förmågor för att hantera sin egen utsatthet. En sådan förståelse är viktig som utgångspunkt för att problematisera nutida förväntningar på pedagogik och individuell förändring. Detta som socialpolitiskt svar på utanförskapets problem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Idrotten
 • 11.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Idrottens mytologi2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Studentlitteratur AB, 2021, s. 335-351Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhet?2019Ingår i: Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse? / [ed] Christine Dartsch, Johan R Norberg och Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2019, s. 109-130Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhet?
 • 13.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Möten för integration2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, s. 253-281Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 14.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Social exclusion and multi-ethnic suburbs in Sweden2019Ingår i: The Routledge companion to the suburbs / [ed] Bernadette Hanlon, Thomas J. Vicino, New York: Routledge, 2019, s. 163-172Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this chapter, we problematize the current discourses of social exclusion and segregation in suburban Sweden by providing an overview on contemporary Swedish research, further illustrated by on-going research on social exclusion of youth in the suburban landscape. First, we outline the conceptual debate on social exclusion in suburban Sweden and, in relation to this outline, we outline a theoretical approach to social exclusion based on social rights and substantial citizenship. Second, we use these concepts to approach four dynamics of social exclusion and their effects in the urban peripheries in Sweden of today: spatial exclusion, poverty, education and political participation. Third, on basis of this overview of Swedish research, we elaborate on interventions aiming at social inclusion and social change emerging in recent Swedish social policy. Fourth, we discuss current discourses on suburban social exclusion, and provide alternative frames of interpretation of the dynamics and effects of urban polarisation.

 • 15.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Viljan att göra gott2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, s. 175-199Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wernesjö, Ulrika
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Flickors deltagande i idrott och dess potential för inkludering och jämställdhet.2022Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 17.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Handledning av examensarbeten som lärande i the zone of proximal development2012Ingår i: Högre Utbildning, E-ISSN 2000-7558, Vol. 2, nr 2, s. 67-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Handledning av examensarbete på socionomprogrammet omgärdas av vissa riktlinjer och av pedagogisk grundsyn. Riktlinjer och pedagogisk grundsyn betonar å ena sidan kommunikativt lärande och samarbetsträning och å andra sidan självständighet och elevaktivitet. Artikeln pekar utifrån en betraktelse av teorin om the zone of proximal development på hur dessa olika fokus kan förstås som av nödvändighet beroende av varandra och som olika delar av samma lärandeprocess: ett överskridande mellan lärande som mellanmänsklig och som självständig aktivitet. Förhållandet mellan lärande som interpsykologisk process och som intrapsykologisk process är här centralt. Vidare diskuterar artikeln detta i förhållande till samspelet mellan handledare och student och problematiserar handledarens roll i konstruktionen av studentens självständighet.

 • 18.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Idrott som en lösning på sociala problem: Framträdandet av en kunskap och praktik i skärningspunkten mellan idrotts- och socialpolitik2018Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224, s. 1-28Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I den här texten diskuteras hur ‘idrott som en lösning på sociala problem’ som praktik och kunskap har kunnat göra sig gällande i vår nutida historia. Det görs genom att beskriva hur feno-menet framträder idag, med fokus på tre samtida idrottsbaserade sociala inter-ventioner som bedrivs i ett socialt och ekonomiskt utsatt område i en större svensk stad, samt genom att med det som utgångspunkt resonera kring dess härkomst och historiska möjlighetsvill-kor i relation till svensk idrotts- och socialpolitik. Med utgångspunkt i olika företrädares beskrivningar av verksam-heterna spåras tre olika möjlighetsvill-kor: det handlar om (1) en långtgående kritik mot välfärdsstatens socialpolitik, synliggörande av individuella risker och framträdandet av en aktiveringspolitik, om (2) idrottspolitikens uttryckliga och alltmer formaliserade förväntningar på social nytta, samt om (3) kontinuiteten i det svenska samhällsarbetet med sär-skilt avseende på fostran till egenmakt, civilsamhällets gemenskap och områ-desbaserade insatser. Diskussionen bi-drar till en fördjupad förståelse för en samtida idrottspraktik med ett särskilt fokus på de specifika särdragen i svensk idrotts- och socialpolitik, på ett område där framförallt internationell forskning varit inflytelserik. Särskilt lyfts fram hur villkor i skärningspunkten mellan idrottspolitik och socialpolitik skapar utrymme för just den här sortens praktik att växa fram idag.

 • 19.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Idrott som lokal socialpolitik: Kommun och civilsamhälle i samverkan2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten presenterar resultat av en studie som bedrivits inom forskningsprojektet ”Idrott som en väg till social inkludering: styrning genom demokratisk fostran och organisatorisk samverkan”. I rapporten redovisas specifikt hur den idrottsbaserade sociala verksamheten midnattsfotboll har etablerats i två olika städer (”Västerstad” och ”Österstad”) i samverkan mellan idrottsföreningar, en nationell stiftelse och kommunerna i dessa städer. Midnattsfotboll är ett slags fotbollsverksamhet med sociala ändamål för ungdomar i åldern 12 till cirka 25 år som bedrivs under lördagskvällar i socioekonomiskt utsatta områden. Verksamheterna har följts framförallt genom intervjuer med företrädare för verksamheterna och observationer på plats.

  Syftet är att beskriva hur samverkan mellan olika aktörer både upplevs och går till i praktiken, identifiera olika förutsättningar för att kunna etablera verksamhet samt att bidra till reflektion kring vilken plats och betydelse en sådan verksamhet kan ha lokalt och politiskt.

  Rapporten vänder sig till läsare med intresse för kultur- och fritidsaktiviteter, såsom idrott, men särskilt till verksamma i beslutsfattande eller verksamhetsnära positioner i kommuner eller andra myndigheter, på idrottsförbund, i föreningar och i civilsamhället i allmänhet. Ambitionen med studien är att den kunskap som redovisas i rapporten ska kunna ligga till grund för både verksamhetsutveckling och diskussioner om kultur- och fritids liksom socialpolitik och betydelsen av idrott inom dessa politikområden.

  Rapporten behandlar återkommande flera viktiga teman som har med gränser och gränsöverskridanden att göra. Det gäller dels (sektors-) gränser mellan civilsamhällets aktörer och offentliga aktörer, och dels (administrativa) gränser mellan vad som uppfattas som olika politikområden, såsom kultur- och fritidspolitik och socialpolitik. Därtill bidrar studien med nära beskrivningar av hur arbetet med att utveckla en social verksamhet i samverkan mellan olika aktörer med olika bakgrunder tar form i praktiken.

  Bland de huvudsakliga resultat som rapporten bidrar med kan följande lyftas fram särskilt:

  • Verksamheternas etablering har sett väldigt olika ut i de två städerna trots liknande upplägg och relation till stiftelsen. Verksamheten i Västerstad har haft svårt att etablera sig långsiktigt och på ett formaliserat sätt; verksamheten i Österstad har etablerats tydligare och har dessutom kunnat utvecklas och expandera lokalt.
  • De båda verksamheterna har haft olika organisatoriska förutsättningar och ekonomiska möjligheter, vilket påverkat hur de utvecklats. Ekonomin är beroende av de organisatoriska förmågorna i verksamheterna. Mycket av kontinuiteten och engagemanget i verksamheterna bygger på ledarna och för att kunna rekrytera dem behövs ekonomiska resurser.
  • För att en verksamhet ska etableras lokalt är de specifika förutsättningarna både i städerna och i områdena där verksamheten bedrivs centrala. Det gäller dels ifråga om den befintliga föreningsverksamheten lokalt (som kan kanalisera verksamheter) och dels ifråga om möjligheter till stöd av politiska beslutsfattare och förvaltning på lokal nivå.
  • För att en verksamhet ska kunna etableras lokalt är det viktigt att det inte bara finns en utarbetad plan för själva fotbollsaktiviteten (praktik) utan även för organisation, ledning och samverkan med andra involverade aktörer (program). När en utarbetad plan för verksamhetens program saknas lokalt blir enskilda företrädare och ledares individuella förmågor att navigera i relation till andra aktörers viljor och organisationer avgörande. Detta gäller särskilt ifråga om strategisk kommunikation och förmåga att anpassa målbilder.
  • I de fall som kommuner vill stödja verksamheter som midnattsfotboll är det viktigt att reflektera kring sådana verksamheters politiska betydelse och deras potential för att uppnå politiska mål. Det gäller bland annat den mer generella betydelsen av samverkan med civilsamhället som utförare av tjänster och service, men det berör också avvägningar mellan professionella färdigheter och personliga egenskaper i sociala insatser och verksamheter. Projekt av det här slaget väcker också frågor om hur civilsamhällets (förmodade) självständighet kan värnas vid samverkansrelationer samt huruvida jämlik tillgång till idrottsaktiviteter för unga behöver motiveras med just socialpolitiska ändamål. Inte minst gäller det här att ha en rimlig tilltro till den kraft som tillskrivs just idrott ifråga om att bidra till integration och allmän samhällsutveckling. Inkludering i idrott (som ett mål i sig självt) behöver värderas i relation till tilltron till idrott som ett sätt (som ett verktyg) att skapa inkludering i samhället.
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Idrott som lokal socialpolitik: Kommun och civilsamhälle i samverkan
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 20.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Knepigt när idrott blir socialpolitik2017Ingår i: Dagens Samhälle, ISSN 2002-5548Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Det blir allt vanligare att idrottsprojekt startas inom ramen för en socialpolitisk strävan för integration, inklusion eller för att stävja brottslighet. Det kan ha fördelar, men det finns fallgropar att ge akt på, skriver fil. dr David Ekholm.

 • 21.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mellan självständighet och kontroll: civilsamhället som samhällsbyggare genomidrott som verktyg för social hållbarhet2019Ingår i: Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande? / [ed] Josefina Syssner, Boxholm: Linnefors , 2019, s. 125-150Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Midnight Basketball: om relationen mellan ras, sport och neoliberalism i det urbana USA2017Ingår i: Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, ISSN 1652-7224Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Organiserad spontanidrott kastar ljus på barns ojämlika villkor2024Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vissa barn idrottar, tävlar och drömmer på sina egna villkor. Andra får vara med om det bidrar till deras uppfostran. Organiserad spontanidrott mot sociala problem blir allt vanligare. Projekten blottlägger ojämlikhet och den svenska idrottsmodellens utmaningar.

 • 24.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Problematizing the concept of transfer in sports-based interventions2021Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Oral presentation script
 • 25.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Recension av "Renässans för socialpedagogik? En bok om socialpedagogisk bildning".2021Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 27, nr 3-4, s. 355-366s. 355-366Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review2013Ingår i: Scandinavian Sport Studies Forum, E-ISSN 2000-088X, Vol. 4, s. 91-120Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article reviews Swedish research literature on sport as a means to realize social objectives related to crime prevention, contextualized by international literature on the subject. The article examines how Swedish research on sport as a means of crime prevention can be understood in light of international research regarding research questions, theoretical approaches, and content. Utilizing content analysis with inductive category development, the article describes current Swedish and international research, identifies certain characteristics in Swedish research, as well as underlying assumptions. Besides a thorough description acknowledging discrepancies between scientific knowledge in literature and a common sense notion in society about sport as a means of crime prevention, the article highlights five results. First, Swedish research shows great similarities with international research regarding content. Second, previous research is greatly concerned with empirically driven approaches. Third, Swedish research is nonexplicit in terms of crime prevention as a social objective and considers social objectives a potential effect of, rather than a premise for, sport practices. Fourth, Swedish research is focused on primary and secondary prevention. Fifth, there is general lack of Swedish research on sport as a means of crime prevention. In conclusion, the article considers future possible directions in research with respect to characteristics in the traditionally upheld Swedish welfare state regime.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research2013Ingår i: Journal of Sport for Development, ISSN 2330-0574, Vol. 1, nr 2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Researchers have examined sport practices as a means of crime prevention. The article reviews the international body of literature on this subject from a social constructionist perspective. By exploring the idea of sport as a means of crime prevention, the article considers what is described on the subject and how these descriptions are articulated. Through a content analysis, the article aims to develop categories and provide an analytical discussion of the findings. The descriptive analysis reveals that, although researchers are most notably critical of putting faith in sport for social objectives, there is research that affirms the role of sport in crime prevention. When sport is upheld as a means of crime prevention, two modes of prevention are emphasised, called the averting-mode and the social change-mode. The discussion focuses primarily on how the dominant social change-mode is articulated and how this social change becomes a meaningful concept as portrayed in discourses on individuality and transferability. The importance and potential consequences of framing crime as a social problem and of framing sport as a solution in response are also discussed. Finally, the article sets out the direction for further research on sport as a means of crime prevention.

 • 28.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sport as a Means of Governing Social Integration: Discourses on Bridging and Bonding Social Relations2019Ingår i: Sociology of Sport Journal, ISSN 0741-1235, E-ISSN 1543-2785, Vol. 36, nr 2, s. 152-161Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article analyzes how representatives of two sports-based interventions in Sweden conceptualize the ways in which differentforms of social relations facilitate social inclusion and integration. The articulated statements are analyzed from a discursive andgovernmentality perspective. The analysis spotlights how sports practices ideally provide inclusive and bridging meetings betweenschools and children from different areas, and how bonding relations with formative role-models make it possible to reach out toyoung people in the community and to facilitate learning, guidance and social change according to certain norms. However, bondingrelations between children from the same area are not spotlighted in discourse. This, and other discursive effects, are problematizedwith respect to how such discourse restrains and limits the conditions for the social inclusion and integration of the targeted youth.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change2016Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De senaste åren har idrott alltmer kommit att betraktas som ett socialpolitiskt verktyg med förväntningar om att åstadkomma social förändring och bidra till att lösa sociala problem. I den här avhandlingen undersöks hur den sociala förändringens rationalitet formas i relation till idén om ’idrott som en lösning på sociala problem’. Detta görs genom fyra frågeställningar: (1) Hur har idrott blivit möjligt att betrakta som en lösning på sociala problem? (2) Hur förmodas idrott i praktiken fungera som en lösning på sociala problem? (3) Hur representeras sociala problem när idrott lyfts fram som en lösning? (4) Vilken typ av uppförande, subjektivitet och medborgerliga färdigheter fostras genom att använda idrott som en lösning på social problem? Särskilt fokuseras på styrning av individers uppförande, skapande av gemenskap och sammanhållning samt gränsskapande kring vilka domäner som kan utsättas för förändring. Undersökningarna relateras till mer övergripande förändringar i den svenska välfärdsstatens styrningsrationalitet. Två empiriska material har undersökts: dels den vetenskapliga diskursen, dels olika företrädares beskrivningar av en idrottsbaserad välfärdsintervention för unga i risk för problem och exkludering, en verksamhet som sker i samverkan mellan en social entreprenör, kommun och föreningsliv. Avhandlingen pekar på vikten av teoretiskt driven forskning med konstruktionistiska perspektiv relaterade till välfärdsstatens och socialpolitikens förändring. I den vetenskapliga diskursen lyfts social förändring fram med avseende på individuell förändring genom tillägnande av färdigheter som antas kunna användas även i andra sociala sammanhang. Denna förståelse iscensätter de adresserade problemen som individuella problem. I idrottsledarnas beskrivningar av den sociala interventionen kan ungdomar motiveras individuellt, bygga självförtroende och självkänsla, genom att identifiera sig med positiva förebilder och ledare. Detta blir viktigt för att kunna ”välja rätt väg i livet”. Genom att framställa problem som risker blir de möjliga för individen att undvika. Detta positionerar ungdomarna som själva ansvariga för sin välfärd och inkludering. I politikernas beskrivningar lyfts idrotten fram som ett sätt att skapa gemenskap och sammanhållning som ett svar på spänningar och oro. Genom idrotten (och den sociala entreprenören) kan man mobilisera civilsamhällets föreningsliv vilket associeras med frivillighet, autentiskt ledarskap samt personliga och moraliska band baserade på gemensam identitet. Därmed kan ansvaret för att hantera sociala problem spridas mellan olika aktörer, något som även kan bidra till informalisering och de-professionalisering av det sociala  arbetet. Sammanfattningsvis kan idrott konceptualiseras som en lösning på sociala problem därför att dess praktiker associeras med individuell aktivering samt med ett aktivt civilsamhälle som bygger på moralisk fostran och gemenskap. Den sociala förändringens teknologier och rationalitet pekar ut ‘självet’, ‘gemenskapen’ och ‘platsen’ som de domäner där förändring bedöms vara möjlig. Den sociala förändringens rationalitet bygger på aktivering och ansvarsgörande av ‘självet’ och ‘gemenskapen’. Styrningsrationaliteten bygger på en långtgående kritik av välfärdsstatens sätt att styra där samhället i sin helhet betraktas som målpunkt. Genom sådan diskurs skyms mer genomgående samhällsförändringar. Avhandlingen utforskar empiriskt och illustrerar hur en rad tendenser och mutationer i välfärdsstatens styrningsrationalitet och i det sociala arbetet kommer till uttryck genom ‘idrott som en lösning på sociala problem’.

  Delarbeten
  1. Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review
  2013 (Engelska)Ingår i: Scandinavian Sport Studies Forum, E-ISSN 2000-088X, Vol. 4, s. 91-120Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This article reviews Swedish research literature on sport as a means to realize social objectives related to crime prevention, contextualized by international literature on the subject. The article examines how Swedish research on sport as a means of crime prevention can be understood in light of international research regarding research questions, theoretical approaches, and content. Utilizing content analysis with inductive category development, the article describes current Swedish and international research, identifies certain characteristics in Swedish research, as well as underlying assumptions. Besides a thorough description acknowledging discrepancies between scientific knowledge in literature and a common sense notion in society about sport as a means of crime prevention, the article highlights five results. First, Swedish research shows great similarities with international research regarding content. Second, previous research is greatly concerned with empirically driven approaches. Third, Swedish research is nonexplicit in terms of crime prevention as a social objective and considers social objectives a potential effect of, rather than a premise for, sport practices. Fourth, Swedish research is focused on primary and secondary prevention. Fifth, there is general lack of Swedish research on sport as a means of crime prevention. In conclusion, the article considers future possible directions in research with respect to characteristics in the traditionally upheld Swedish welfare state regime.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Malmö University, 2013
  Nyckelord
  crime reduction, social problem, social work, sport, welfare, youth, leisure, deviancy
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-99435 (URN)
  Tillgänglig från: 2013-10-18 Skapad: 2013-10-18 Senast uppdaterad: 2023-06-19Bibliografiskt granskad
  2. Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research
  2013 (Engelska)Ingår i: Journal of Sport for Development, ISSN 2330-0574, Vol. 1, nr 2Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Researchers have examined sport practices as a means of crime prevention. The article reviews the international body of literature on this subject from a social constructionist perspective. By exploring the idea of sport as a means of crime prevention, the article considers what is described on the subject and how these descriptions are articulated. Through a content analysis, the article aims to develop categories and provide an analytical discussion of the findings. The descriptive analysis reveals that, although researchers are most notably critical of putting faith in sport for social objectives, there is research that affirms the role of sport in crime prevention. When sport is upheld as a means of crime prevention, two modes of prevention are emphasised, called the averting-mode and the social change-mode. The discussion focuses primarily on how the dominant social change-mode is articulated and how this social change becomes a meaningful concept as portrayed in discourses on individuality and transferability. The importance and potential consequences of framing crime as a social problem and of framing sport as a solution in response are also discussed. Finally, the article sets out the direction for further research on sport as a means of crime prevention.

  Nyckelord
  Anti-social behaviour, Social problem, Social work, Welfare, Youth
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-102954 (URN)
  Tillgänglig från: 2014-01-08 Skapad: 2014-01-08 Senast uppdaterad: 2016-08-23Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 30.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sport as vehicle of crime and drug prevention and social inclusion objectives2019Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  sport has no intrinsic essence that makes it suitable as a means to promote social goods. Rather than seeing sport as an alternative to delinquency, discrimination and violence, and more, we need to recognize sport as a reflection of, and as an integral part of, society and that delinquency, discrimination and violence are also aspects of life played out in sport. If we want to use sport in a productive manner as a vehicle of social change, this must be recognized as well as the potential attributed.For sport activities to contribute to social goods, they need to be strategically designed with a clearly elaborated program theory. If this is attained, sports-based intervention can result in diversion and in social change working for long term crime and drug prevention, especially when focusing on the integration of education in the sport activities and downplaying competitive elements. However, the benefits of providing sport opportunities cannot be reduced to such expected outcomes, but should instead be recognized for the value of enabling participation on the conditions of young persons,themselves. Accordingly, expectations of outcomes must be calibrated with what is possible to achieve, and the complex of social structures at the cause of social problems, crime and drugs must be recognized. In this sense, the provision of sport can be seen as much as a social right for young persons, as it is proclaimed a vehicle of social objectives beyond the practice of sport itself.

  Finally, I believe it is important to reflect about the context and frameworks of the integration of sport within the realm of social policy, in terms of crime and drug prevention. We need to reflect on how problems are made intelligible in order to make them potentially targeted bymeans of sport, what dimensions of social problems and causes of crime that becomes invisible and not potentially targeted by sport, what premises underlie our understanding of sport as a means of provision of social interventions and what it does to our general understanding of crime, drugs, social problems and social exclusionas well as social policy, when sport is conceived of as a means of crime prevention.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ungas utanförskap i utsatta stadsdelar: En kunskapsöversikt om social exkludering i relation till ekonomiska villkor, utbildning, politiskt deltagande och rumslig segregation2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kunskapsöversikten utgår framförallt från begreppen social exkludering och social inkludering. Dessa är begrepp som på ett tydligare sätt än utanförskap är möjliga att förankra i samhällsvetenskaplig teoribildning och forskning. Det blir därigenom möjligt att systematiskt beskriva forskning och avgränsa ett visst forskningsfält. Syftet med denna kunskapsöversikt är att identifiera, sammanställa och analysera nationell forskning om ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’ med avseende på områdesspecifika sociala villkor såsom skola och utbildning, familjeförhållanden och arbetslivsförankring, fritidssysselsättning samt boendeformer. Syftet är vidare att mot bakgrund av denna kunskapsöversikt peka på möjliga strategier för att möta problem med ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’. Detta syfte kan preciseras med utgångspunkt i tre huvudsakliga frågeställningar. (1) Hur kan centrala begrepp med relevans för ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’ förstås inom politiken och inom forskningen? För att möta denna frågeställning görs en kortfattad översikt av olika förståelser av centrala begrepp och argument för varför frågan i den här kunskapsöversikten studeras med fokus på social exkludering anförs. Det görs i avsnittet ’perspektiv på social exkludering’. (2) På vilka sätt uppträder social exkludering – ifråga om ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’ – med specifikt avseende på arbetsliv och ekonomi, utbildning och skola, politik och civilsamhälle samt ifråga om rumslig segregation och boende. För att möta denna frågeställning ges en översiktlig bild av svensk forskning på området. Den översiktliga bilden kompletteras med flera fördjupade nedslag i centrala forskningsbidrag. Detta presenteras i avsnittet ’svensk forskning om social exkludering’. (3) Vilken typ av insatser (eller rekommendationer till be-slutsfattare) beskrivs, undersöks och lyfts fram inom forskningen och vilka framgångsrika strategier för att möta ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’ kan identifieras i forskningen? För att möta denna frågeställning presenteras forskning om sociala interventioner med fokus på områdesutveckling samt rekommendationer gjorda av forskare till beslutsfattare. Olika insatser berörs i avsnittet ’svensk forskning om social exkludering’ men fokus här är framförallt på avsnitten ’områdesbaserade interventioner’ och ’rekommendationer i litteraturen’. Kunskaps-översikten avser att ge en översiktlig bild av vetenskaplig kunskap på området ’ungas utanförskap i utsatta stadsdelar’. Översiktligheten innebär ett fokus på att lyfta fram huvuddrag och visa på mångfald i perspektiv på forskningsområdet; men översiktligheten innebär också att de stora dragen prioriteras före fördjupningar. Den variation av forskning som redovisas präglas av en mångfald av in-fallsvinklar och perspektiv. I vissa avseenden kan gemensamma orienterings-punkter skönjas, i andra avseenden står forskningen i motsättning och till och med i konflikt med varandra. Den kunskap som denna översikt bidrar med har legat och ska ligga till grund för samtal och dialog i seminarieform kring hur det är möjligt för praktiker, förvaltning och beslutsfattare att förhålla sig till och inte minst möta utmaningar som har att göra med segregation och utanförskap samt särskilt med fokus på områdesbaserat socialt arbete. Det är och har varit en viktig ambition i arbetet med rapporten att denna har varit en del i kunskapande och utveckling i dialog med beslutsfattare och praktiker. I det avseendet är denna rap-port inte slutpunkten på ett arbete med dessa frågor utan snarare ett avstamp och underlag för fortsatt utvecklingsarbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ungas utanförskap i utsatta stadsdelar: En kunskapsöversikt om social exkludering i relation till ekonomiska villkor, utbildning, politiskt deltagande och rumslig segregation
 • 32.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Värdet av fotboll som social insats2019Ingår i: Kommunal ekonomi, nr 3, s. 38-40Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 33.
  Ekholm, David
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Youth work and social inclusion: a Swedish perspective and an organizational approach2022Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Conflicting rationalities of participation: constructing and resisting ‘Midnight football’ as an instrument of social policy2022Ingår i: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 25, nr 6, s. 1142-1159Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Today, sport activities are performed as instruments for social objectives. In this article, we examine Midnight Football, a sports-based intervention promoting social inclusion and crime-prevention. Based on interviews with participants and on-site observations, we examine how young participants understand their participation in relation to the overarching ambitions of the intervention. Participants emphasize that football is fun, enables social relationships, and opportunities of development, and not primarily the instrumental utility of the practices noted to underpin the intervention. In the tensions between the different discourses, the hegemony of instrumentality which conditions the activities can be challenged. At the same time, the instrumentality of sport utilized on the explicit premise of social objectives challenges the traditional and competitive notions of sport practices. This dual resistance is principally discussed with respect to sport provided as a right or premised as an instrument of specific policy objectives.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Football for Inclusion: Examining the Pedagogic Rationalities and the Technologies of Solidarity of a Sports-based Intervention in Sweden2017Ingår i: Social Inclusion, E-ISSN 2183-2803, Vol. 5, nr 2, s. 232-240Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sports practices have been emphasised in social policy as a means of responding to social problems. In this article weanalyse a sports-based social intervention performed in a “socially vulnerable” area in Sweden. We examine the forma-tion of includable citizens in this project, based on interviews with representatives involved in the project. The materialis analysed from a governmentality perspective, focusing on how problems and solutions are constructed as being consti-tutive of each other. The focus of the analysis is on social solidarity and inclusion as contemporary challenges, and howsport, specifically football, is highlighted as a way of creating social solidarity through a pedagogic rationality—football asa means of fostering citizens according to specific ideals of solidarity and inclusion. The formation of solidarity appearsnot as a mutual process whereby an integrated social collective is created, but rather as a process whereby those affectedby exclusion are given the opportunity to individually adapt to a set of Swedish norms, and to linguistic and cultural skills,as a means of reaching the “inside”. Inclusion seems to be possible as long as the “excluded” adapt to the “inside”, whichis made possible by the sports-based pedagogy. In conclusion, social problems and social tensions are spatially locatedin “the Area” of “the City”, whose social policy, of which this sports-based intervention is a part, maintains rather thanreforms the social order that creates these very tensions.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Forming the association-like organisation: On civil society, welfare provision and sport as a means of social inclusion2019Ingår i: International Journal of the Sociology of Leisure, ISSN 2520-8691, Vol. 2, s. 219-238Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article concern how sport is conceptualised as a response to challenges of segregation, exclusion and conflict. We examine a sports-based social intervention and analyse how an association-like organization is set up as a means of promoting social inclusion and community. The examinations are based on statements made by representatives of the intervention and analysed from a governmentality perspective. In discourse, it is articulated that self-generating social exclusion reinforces patterns of ethno-cultural segregation. In response, the sports-based intervention provides an association-like arena, where role-models can reach out to youths, enact proper conduct and Swedish-ness, introduce to Swedish civil society associations and promote social inclusion. The association-like organisation alerts how traditional sector divides are contingent, and that the welfare state and civil society are entangled. Consequently, we need to look beyond this divide in order to focus on how social problems are countered in contemporary society.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Forskningssammanhang och teoretisk ansats2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, s. 47-59Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fostran för förändring2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, s. 201-224Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 39.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fotboll och sammanhållningens pedagogik2018Ingår i: Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar / [ed] Magnus Dahlstedt, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, s. 109-128Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 40.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Förebildandets kraft2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, s. 225-251Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Idrott för vem och varför?2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 1, s. 353-364Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Idrott som politiskt verktyg: en problematisering2023Ingår i: Idrott och segregation: om idrottens roll i ett ojämlikt samhälle / [ed] Johan R. Norberg, Christine Dartsch Nilsson, Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2023, Vol. Sidorna 93-116, s. 93-116Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Den 24 februari 2022 var vi inbjudna som gäster hos kulturutskottet med anledning av riksdagens forskningsförmiddag. Besöket innebar för vår del en möjlighet att presentera forskning om civilsamhället, särskilt idrottens sociala dimensioner och potential att "vara brottsförebyggande och motverka utanförskap för barn och unga", som det stod i inbjudan. Temat för vår presentation var "Idrottens kraft i ojämlikhetens Sverige". Vi ville dels lyfta fram de mönster och villkor för ojämlikhet och exkludering som formar samhället i idag och präglar idrotten som sådan - och ungas deltagande i den, dels problematisera tilltron till idrott som ett instrument för att förebygga brottslighet. Vi ville i det senare avseendet peka på att idrottsaktiviteter kan ha stora värden, och på olika sätt bidra till att förhindra brott, men också reflektera över hur en instrumentell syn på idrotten utestänger andra möjliga sätt att se på idrott. Mot denna bakgrund ville vi diskutera om stöd till idrotten kan legitimeras på andra grunder än dess eventuella instrumentella nytta - kan idrott på lika villkor vara en rättighet för barn och unga? Och även diskutera hur detta nyttotänkande, som skapas av ekonomiska incitament, blir en del av idrottens självbild, och hur det ligger till grund för ständigt ökade förväntningar på vad deltagande i idrott kan bidra till. Inte minst ville vi rikta blicken mot de ojämlika villkor för ungas deltagande i idrott som präglar samhället i dag. Unga i mer välbärgade delar av befolkningen kan delta på egna premisser. Unga i andra samhällsklasser tar del av idrott som social insats, på villkor att det ska bidra till att minska deras förmodade brottslighet.

 • 43.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Midnight football as a site of surveillance: activities observed by the surrounding institutions of society2022Ingår i: Sport, Physical Activity and Criminal Justice / [ed] Morgan, H. & Parker, A., London: Routledge, 2022, 1, s. 181-194Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sport-based interventions are often integrated into systems of social policy, welfare, education, and control in modern societies, most notably in crime prevention. In this chapter, we take a closer look at how Midnight Football is formed as a means for the surveillance and observation of young people deemed to be at risk, based on a Foucauldian and Deleuzian framework. Using the context of Midnight Football, as organized in disadvantaged suburban areas in Sweden, the chapter emphasizes how technologies of discipline and control are characteristic of modern societies, and how the football programme presents opportunities for various societal agencies to visit, come into contact with and observe the young people present.

 • 44.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Pedagogies of (de)liberation: salvation and social inclusion by means of Midnight Football2021Ingår i: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 26, nr 1, s. 58-71Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, we explore the pedagogies of (de)liberation promoted in the sports-based intervention Midnight Football (MF), carried out in a suburban and socio-economically disadvantaged residential area in Sweden. Based on interviews with coaches and managers and on-site observations, we examine how socio-pedagogical rationalities and technologies are articulated in discourse and assumed to operate within the intervention, and how certain ideals of conduct and social inclusion are represented in discourse. The analysis is guided by a Foucauldian perspective on a variety of forms of power. It displays how disciplinary forms of spatial and temporal diversion and dislocation of youth from sites of risk and danger to sites of order and football are formed within MF, where non-authoritative relations between coaches and youth can be facilitated, underpinned by a pastoral form of benign care and guidance. This, in turn, according to the rationality, enables pedagogies of sublime guidance and governing through deliberative and motivational dialogues, supporting youth to conduct themselves and, within the frames of football, choose the right track in life, away from gangs and crime. Making active and responsible choices means not only opportunities for individual deliberation, salvation and social inclusion, but moreover, security in and for the locality, community and society. The analysis illustrates how discipline, pastoral power and technologies of empowerment and of the self are intertwined and constitutive of the government promoted. Notably, dialogues between coaches and participants do not focus on the socio-economic inequalities or the socio-political context of segregation among the youth; instead, salvation becomes a question of the mindset of the youth, legitimizing a pre-given socio-economic and socio-political order of social exclusion. Still, there is unfulfilled potential for critical pedagogy and (de)liberative dialogues for articulating the conditions for participation in sport and in society on the terms of the participating youth.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Problematiseringens domäner2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, s. 61-89Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rationalities of goodwill: On the promotion of philanthropy through sports-based interventions in Sweden2018Ingår i: Managing Sport and Leisure, ISSN 2375-0472, E-ISSN 2375-0480, Vol. 23, nr 4-6, s. 336-349Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Organised in public–private partnerships, sports-based interventions for social inclusion are often seen as sites of strategies involving sport associations, social entrepreneurs, volunteers and sponsors in the provision of welfare. Here, we spotlight two midnight football practices acted out in two mid-sized Swedish cities promoting social inclusion, examining, from a governmentality perspective, how supportive community actors conceptualise their charitable contributions enabling opportunities for under-privileged youth to participate in sports. Analysis outlines how actors articulate their particular background, experiences and social networks as resources to provide support, stressing that provision needs to make a difference and support the less fortunate in the community. The provision imbues a political potential, as a means of promoting social change, guided by certain notions of the good society and of the good citizen. Involvement provides a site for realising particular visions of social change, while animating the contributions provided as non-political acts of goodwill.

 • 47.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  (Re)Forming the In-/Outside: On Place as a Governable Domain through Sports-based Interventions.2020Ingår i: Social Inclusion, E-ISSN 2183-2803, Vol. 8, nr 3, s. 177-186Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article draws attention to two sports-based interventions carried out as part of the Midnight Football initiative and theplaces where they are conducted in two suburban areas in Sweden. Rather than approaching geographic place as simplya background and a context for sport-based interventions, we put place in the spotlight, scrutinising the very formationof place and its productive role in governing social policy. In line with a Foucauldian approach, and based on interviewsand ethnographic fieldwork, the aim of the article is to explore how the specific localities where interventions take placeare formed as governable domains. The analysis shows how place is constituted in association with sport sites, local youthoutreach and recruiting coaches. These places are made distinct from the rest of the surrounding cities via material andsymbolic borders, directing the movement of people within the urban geography. These differentiations underpin attributionsof the areas in terms of otherness and exclusion from the rest of society, localising a variety of problematisations tothe demarcated areas. Furthermore, the places are demarcated as being filled with danger, intertwined with narrativeschallenging such a discourse. In conclusion, the findings enable us not only to scrutinise how specific meanings are attributedto place and how place is formed, but also to explore the performative and governable potential of place.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Spelplanen: Tre verksamheter2021Ingår i: Idrottens kraft?: Ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad / [ed] Dahlstedt, Magnus & Ekholm, David, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, s. 35-46Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sport as Social Policy: Midnight Football and the Governing of Society2022 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This book analyses the increasing use of sport in European and Western welfare states as a tool of social policy and its promotion as a solution to social problems.

  Midnight Football is a sports-based intervention targeting social inclusion and crime prevention in young people aged 12–25 in Sweden. This book takes a close look at its organization, pedagogy and potential outcomes. Drawing on cutting-edge research into Midnight Football in Sweden, and exploring other community sport programmes including Midnight Basketball in the United States, this book shines new light on broader social transformations regarding urban segregation and social exclusion, social policy and the governing of welfare and social policy.

  This book also offers new perspectives on how sport and the lives of young people intersect with and shape broader shifts in welfare and social policy in Western states, shifts that are manifested in increased inequality, social polarization and profound changes in urban geographies.

  This is fascinating reading for anybody with an interest in the relationships between sport and wider society, or in sport development, sport policy, social policy, public policy or youth and social work.

 • 50.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Centrum för kommunstrategiska studier.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Youth and social work: critical reflections on youth, social work and sports-based interventions2023Ingår i: Handbook of sport and international development / [ed] Nico Schulenkorf, Jon Welty Peachey, Ramón Spaaij, Holly Collison-Randall, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023, s. 82-93Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
12 1 - 50 av 71
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf