liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att forska om utsläppsrätter i EG-perspektiv - särskilt om ett finansiellt instrument och skatterättsliga perspektiv2006Conference paper (Other academic)
 • 2.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Bitcoins - Några funderingar kring ett förhandsavgörande2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 226-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bitcoins introducerades för ganska exakt 5 år sedan har fler och fler företag utanför den traditionella banksektorn börjat erbjuda växlingstjänster av Bitcoins. Den internationella omsättningen beräknas till ca 200 miljoner dollar/dag och i Sverige finns ett flertal företag som specialiserat sig på växlingstjänster av Bitcoins. Ända sedan införandet har väckt debatt inom en rad olika områden.

  I denna artikel berör jag vissa frågeställningar som aktualiseras i Skatterättsnämndens förhandsbesked den 14 oktober 2013, dnr 32-12/I. Av förhandsbeskedet framgår att handel med Bitcoins ska anses undantagna från mervärdesskatt genom bestämmelsen i artikel 135.1 mervärdesskattedirektivet. Skatterättsnämndens argumentation har till synes utgått från ett likställighetsresonemang där Bitcoins likställs med ”vanlig valuta”. Denna argumentation torde dock vara tveksam utifrån flera perspektiv.

 • 3.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bitcoinsdomen - ändamål, vilket och vems?2016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1, p. 68-76Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den 22 oktober kom då EU-domstolen i mål C-264/14 (Bitcoinsdomen) fram till att artikel 135.1 (e) i mervärdesskattedirektivet ska tolkas så att växling av traditionell valuta till den virtuella valutan bitcoin och omvänt, utgör transaktioner som är undantagna från mervärdesskatteplikt. Rättsläget har i och med denna dom klarnat med avseende på den praktiska hanteringen av växlingstjänster av bitcoins.Denna artikel analyserar domstolens argumentering med anledning av tillämpligheten av artikel 135.1 (e) och är en fortsättning på en av mig tidigare publicerad artikel i Skattenytt.

 • 4.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Interdisciplinär Rättslig forskning: metodologi eller perspektiv?2015Conference paper (Other academic)
 • 5.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kryptovalutor: särskild rättsverkan vid innehav av bitcoins och andra liknande betalningsmedel2016 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Intresset för olika kryptovalutor har ökat lavinartat sedan Satoshi Nakamoto gav ut sin text Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 2009. Betalningar med bitcoins och andra liknande betalningsmedel har dock visat sig ställa flera befintliga rättsliga lösningar och förklaringsmodeller på sin spets. Hur väl fungerar det nuvarande rättsliga systemet för att hantera nya anonyma betalningsmedel som kryptovalutor? Vilka rättsliga metoder blir nödvändiga att tillämpa vid skilda rättsliga konfliktsituationer?

  Boken Kryptovalutor analyserar hur förmögenhetsrättsliga, obeståndsrättsliga, redovisningsrättsliga och skatterättsliga frågeställningar förhåller sig till de här betalningsmedlen med särskild hänsyn till deras särart som förmögenhetsobjekt. En övergripande slutsats i boken är att kryptovalutornas anonyma karaktär leder till ett ökat behov av välförankrad fiktions- och analogiargumentering i flera rättsliga sammanhang.

  Boken vänder sig inte bara till dem som har ett intresse eller behov av att veta mer om den rättsliga hanteringen av kryptovalutor, utan även till alla som har ett allmänt intresse av rättsvetenskaplig grundforskning.

 • 6.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mervärdesskatterättslig klassificeringsproblematik ställs på sin spets vid transaktioner av utsläppsrätter och elcertifikat2012In: Vänbok till Ingrid Arnesdotter: uppsatser i affärsrättsliga frågor och om utbildning i affärsrätt / [ed] Jan Kellgren, Stockholm: Jure, 2012, p. 24-36Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Olika transaktioner av utsläppsrätter eller elcertifikat har visat sig aktualisera en rad olika mervärdesskatterättsliga frågeställningar. Det har till exempel föreslagits att mervärdesskattedirektivets artikel 59 1 st. (a) är tillämplig vid överlåtelse av utsläppsrätter och elcertifikat. Det har även föreslagits att undantaget i artikel 135.1 inte är tillämpligt. En tilldelning, en överlämning och en annullering av utsläppsrätter eller elcertifikat torde däremot falla helt utanför det mervärdesskatterättsliga området. Det finns anledning, särskilt i ett rättssystematiskt perspektiv, att diskutera och ifrågasätta dessa ställningstaganden.

 • 7.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Remiss av EG-kommissionens förslag till ett direktiv om att inkludera luftfarten i EU:s system för handel i utsläppsrätter (KOM [118 slutlig) samt Naturvårdsverket rapport Att integrera flyget i EU:s handelssytem för utsläppsrätter (rapport 5655): Remissyttrande, juridiska fakultetsnämnden, Stockholms universitet2007Other (Other academic)
 • 8.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Remiss av EG-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser samt förslag till beslut rörande medlemsstaternas ansträngningar att minska sina utsläpp av växthusgaser för att uppfylla gemenskapens åtagande att minska växthusgasutsläppen till år 2020 samt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/33/337EEG, 96/61/EG, direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och förordning (EG) nr 1013/2006: Remissyttrande, juridiska fakultetsnämnden, Stockholms universitet2008Other (Other academic)
 • 9.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Remissyttrande avseende Regeringskansliets promemoria ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”: Remissyttrande, Linköpings universitet2015Report (Other academic)
 • 10.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall inom de obeståndsrättsliga, fordringsrättsliga, säkerhetsrättsliga och sakrättsliga områdena. Rättsfallssamlingen vänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledning att fördjupa sig inom nämnda rättsområden. Boken är dock primärt framtagen för att användas vid undervisningen i kredit- och obeståndsrätt.

 • 11.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skatteregler för vissa kyotoenheter (Fi 2005/6264), Stockholms universitet, 2006: Remissyttrande, juridiska fakultetsnämnden, Stockholms universitet2006Other (Other academic)
 • 12.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law.
  Stefan Olsson, Redovisningsrätt - En introduktion2013In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 180-183Article, book review (Other academic)
 • 13.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Taxation of Energy and Traffic: National Report2008Report (Other academic)
 • 14.
  Elgebrant, Emil
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utsläppsrättshandeln och det skatterättsliga avdragsförbudet för sanktionsavgifter2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Handelssystemet med utsläppsrätter introducerades i Sverige den 1 januari 2005.En av många beståndsdelar i handelssystemet är den kvotpliktsavgift som utgår ihändelse av att det årliga överlämnandet av utsläppsrätter visar sig vara otillräck-ligt. Regeringen har vid den skattemässiga hanteringen av kvotpliktsavgiften förut-satt att sanktionsavgiftsbegreppet är oproblematiskt vid bedömandet av avdragsför-budet i 9 kap. 9 § IL. Kvotpliktsavgiften har kort och gott ansetts som icke avdrags-gill. I den rättsvetenskapliga debatten har det däremot förekommit en omfattandediskussion om vad som utgör en offentligrättslig sanktionsavgift.Framöver kommer sannolikt domstolarna att behöva ta ställning till vissa prin-cipiella frågor för att avgöra om kvotpliktsavgiften och andra avgifter utgör enavdragsgill kostnad eller inte. Då nya avgifter med internationell bakgrund ochmed skilda syften introduceras i det svenska rättssystemet är det inte självklart vadsom skall anses utgöra en sanktionsavgift.

 • 15.
  Elgebrant, Emil
  Stockholms universitet.
  Utsläppsrättshandeln och det skatterättsliga avdragsförbudet för sanktionsavgifter2006In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 194-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Handelssystemet med utsläppsrätter introducerades i Sverige den 1 januari 2005. En av många beståndsdelar i handelssystemet är den kvotpliktsavgift som utgår i händelse av att det årliga överlämnandet av utsläppsrätter visar sig vara otillräckligt. Regeringen har vid den skattemässiga hanteringen av kvotpliktsavgiften förutsatt att sanktionsavgiftsbegreppet är oproblematiskt vid bedömandet av avdragsförbudet i 9 kap. 9 § IL. Kvotpliktsavgiften har kort och gott ansetts som icke avdragsgill. I den rättsvetenskapliga debatten har det däremot förekommit en omfattande diskussion om vad som utgör en offentligrättslig sanktionsavgift. Framöver kommer sannolikt domstolarna att behöva ta ställning till vissa principiella frågor för att avgöra om kvotpliktsavgiften och andra avgifter utgör en avdragsgill kostnad eller inte. Då nya avgifter med internationell bakgrund och med skilda syften introduceras i det svenska rättssystemet är det inte självklart vad som skall anses utgöra en sanktionsavgift.

 • 16.
  Elgebrant, Emil
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt: en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The objective of the dissertation is to examine national legal issues arising with the enactment of emissions allowances, electricity certificates and other similar trading objects. Several of the issues identified in this dissertation have their origins in the same problems that arose with the enactment of the legislation regarding promissory notes in the 1910’s and the legislation concerning the digitalization/dematerialization of financial instruments in the 1980’s. Simply stated, the fundamental problem is what has the legislator created? The dissertation’s interdisciplinary character has facilitated an approximation of issues that have arisen, which would not have been possible through studies solely of individual legal areas. This method has proven itself to be particularly relevant as new legal figures are introduced in an existing legal system. A starting point for any study of the trading object is that it is an independent legal object, separate from any authorization to emit, etc. This means that the trading object does not consist of any right to act in a certain manner (emit, etc.).

  A legal classification of the trading object has shown itself to be difficult to achieve within all of the studied legal areas. The private law conceptual apparatus and its categorizations of property have been debated in this dissertation from different perspectives. How the economic value of the trading object is treated in a legal context has shown itself to be dependent upon which legal context is intended, and how the trading object is classified in this context. The trading object’s private law character and its ability to be owned has certain significance for the accounting, income, and VAT law classifications of the trading object. The legal classification of the trading objects raises, to a great extent, a general and fundamental classification problem.

1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf