liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 241
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bečević, Zulmir
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Frempong, James
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  (O)tryggheten och framtiden – viljan att göra skillnad2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 141-162Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel handlar om ungdomar som lever och verkar i två förortsområden i två av landets större städer, och närmare bestämt ungdomarnas sätt att förhålla sig till och navigera bland omgivningens förväntningar om dem och områdena de bor i. Områdena är två av de urbana miljöer som under senare år varit föremål för omfattande – och mestadels negativ – uppmärksamhet i offentlig debatt, inte minst till följd av sociala spänningar och oroligheter som bland annat har involverat ungdomar boende i områdena. Syftet är att analysera ungdomars tolkningar av sin tillvaro och sitt identitetsskapande i förortsområdets kontext, i relation till det omgivande samhällets förväntningar och tolkningar – om dem och om området. Hur förhåller sig ungdomarna till och navigerar bland omgivningens förväntningar och tolkningar om dem och om området? På vilket sätt formar dessa förväntningar och tolkningar ungdomarnas förståelse av sin tillvaro och sin tillhörighet till området – idag och i relation till en kommande framtid?

 • 2.
  Bredström, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Folkhemsrap?: Motstånd och ‘anständighet’ i svensk hiphop2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  ‘I dag är svensk hiphop större än någonsin’, konstaterar Expressen (00/12/02) i en artikel under rubriken När hiphopen kom till Sverige. Artikeln fortsätter: ‘Petter, Feven och Latin Kingsär frontfigurer inom en genre som musikexperterna tror kommer att växa explosionsartat i framtiden’. Den musikgenre eller kulturform som länge har varit etablerad och som har diskuterats i USA tycks ha kommit till Sverige för att stanna. Även om svensk hiphop har en relativt lång historik, vilket inte minst musikjournalisten Fredrik Strage pekat på i reportageboken Mikrofonk åt (Strage, 2001), var det inte förrän under nittiotalet och då särskilt under de senaste två-tre åren som svensk hiphop på allvar började att diskuteras i offentliga sammanhang. Strages bok rönte i sig mycket stor uppmärksamhet i svensk media. Boken recenserades i rikstäckande såväl som i lokal media. I princip överallt tycktes det plötsligt vara aktuellt att diskutera hiphop som kulturellt fenomen.

  Hiphopen aktualiserar flera av vår tids mest centrala konfliktdimensioner.Den rör exempelvis frågor om sexualitet, rasism, etniska relationer och förortsproblematik. Hiphop kan förstås på flera olika sätt. Som musikgenre kan dess musikaliska rötter och andra influenser spåras och undersökas. Ett annat (bredare) alternativ är att fokusera på hiphopen som populärkulturellt fenomen.

  I denna artikel diskuterar vi ur en rad infallsvinklar hiphopen som just populärkulturell företeelse.Vårt teoretiska perspektiv bygger i huvudsak på den materialistiska och feministiskakritik som formerats inom det teoretiska fält som vanligtvis brukar betecknas Cultural Studies, CS. Vårt teoretiska perspektiv bygger även på den kritik som etnicitets- och rasismforskare i sin tur har riktat mot feministisk teori. Inledningsvis redogör vi kort för utvecklingen inom CS och positionerar oss själva i en materialistiskt grundad kritik. Efter det att vi kritisk granskat flera av de konfliktfyllda teman som hiphopen på ett eller annat sätt berör, främst i form av segregation och stigmatisering, lyfter vi med hjälp av feministisk kritik fram frågan om kön. Detta gör vi framför allt genom att diskutera konstruktioner av maskulinitet artikulerade så väli hiphopkulturen som i dess mottagande av mainstreammedia.

 • 3.
  Bunar, Nihad
  et al.
  Stockholms universitet.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Complexities of Community Action: Integration, Segregation and the School1999Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Bunar, Nihad
  et al.
  Sociologiska institutionen Stockholms universitet.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Complexities of Community Action: Integration, Segregation and the School2000In: Divided Cities:: best practices for the social inclusion of ethnic minorities in local communities. Papers, workshop 5. IV International Metropolis Conference, Washington, December 1999 / [ed] Kristine Døsen & Irene Molina, Umeå: Umeå universitet , 2000, p. 149-183Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

    

 • 5.
  Bunar, Nihad
  et al.
  Sociologiska institutionen Stockholms universitet.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Segregationen, "community action" och skolan som arena2000Report (Other academic)
 • 6.
  Bunar, Nihad
  et al.
  Sociologiska institutionen Stockholms universitet.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Skolans demokratiska dilemma: På jakt efter nya offentligheter2002In: Krut : kritisk utbildningstidskrift, ISSN 0347-5409, no 103/1004, p. 94-102Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aktiveringens politik: Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium2009 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vilka egenskaper kännetecknar en aktiv medborgare? Hur har idealet om aktiva medborgare växt fram och hur kommer det till uttryck inom olika politikområden? Aktiveringens politik beskriver och analyserar den omvandling av det svenska politiska landskapet som äger rum under decennierna kring millennieskiftet. Den svenska välfärdsmodellen har genomgått en rad djupgående förändringar. Valfrihet och eget ansvar är ledorden i den nya tidens politik.Om författarnaMagnus Dahlstedt är statsvetare och verksam vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

 • 8.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Alla politiker är värsta lögnarna!": Misstro och levd erfarenhet2005Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Arbete, rätt eller plikt?2009In: Socialvetetenskaplig Tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 16, no 1, p. 84-91Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att ställa krav är att bry sig: Spekulativ politik och kravmärkningens grammatik2008In: Den bästa av världar? Betraktelser över en postpolitisk samtid, Stockholm: Tankekraft , 2008, 1, p. 194-221Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Den bästa av världar? belyser nio svenska forskare med olika akademisk bakgrund framväxten av en ?postpolitisk? logik som innebär att allt fler dimensioner av det mänskliga livet underordnas kraven på marknadsanpassning, produktivitet och effektivisering. Denna utveckling får långtgående konsekvenser för grundläggande frågor om makt och suveränitet, fri- och rättigheter, inkludering och exkludering, liv och död.Dagens postpolitiska tillstånd ställer såväl samhällskritiken som det politiska motståndet inför svåra utmaningar. Med Sverige som utblickspunkt mot världen kartlägger författarna till denna antologi de teoretiska och praktiska implikationerna av det paradigmskifte som postpolitikens uppkomst innebär.

 • 11.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies.
  'Betongen slår tillbaks': Hip-hop-profeter och röster från Förorten2005In: Häften för Kritiska Studier, ISSN 0345-4789, no 191/192, p. 72-89Article in journal (Other academic)
 • 12.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Coachning som bekännelse?: Föräldracoachning och fostran av neoliberala medborgare2009In: Kultur ~ natur: Konferens för kulturstudier i Sverige, 15-17 juni / [ed] Nyblom, Andreas, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2009, 1, p. 367-385Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föräldracoachning är något av ett tidens tecken. Föräldracoachning återspeglar rådande idéer om hur föräldrar bör tänka och leva för att bli ”ansvarstagande”. I följande artikel analyseras SOS familj, en svensk tv-serie som sändes på TV3 hösten 2008. Med utgångspunkt i den teoretisering kring makt och styrning som har utvecklats i Michel Foucaults fotspår analyseras de föräldraideal som tv-serien förmedlar, som en form av governmentality – styrning genom mentalitet. Ett viktigt inslag i den föräldracoachning som äger rum i SOS familj är dess intermedialitet. Programmet är inte endimensionellt i den meningen att det enbart riktar sig till de tittare som sitter i tv-soffan. Programmet kan snarare ses som en mångfacetterad ansamling av medierade teknologier, med ett stort mått av interaktivitet, där var och en på egen hand har möjlighet att på egen hand söka tips och råd. På så sätt mångfaldigas inte bara de tekniker varigenom föräldrar bearbetas. Samtidigt mångfaldigas de arenor där sådan bearbetning utspelas.

 • 13.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Democracy and national imagination: Assumptions of identity and belonging in studies on democracy.2001In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 38, no 3-4, p. 40-70Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Until recently, questions of migration and ethnic relations were hardly discussed within political research on democracy. Categories such as 'nation', 'culture' and 'ethnicity' have been taken for granted, looked upon as self-evident and independent factors. Research on democracy has generally been permeated by what might be called 'national imagination', a nation-state-centred and ethnocentric paradigm, where homogenous national belongings and national borders have been assumed, advocated and legitimated as fundamental elements of political life. Within this kind of paradigm, ethnic minorities have been represented as fundamentally 'different' from the 'normality', that is ethnic majority populations. In general, phenomenon such as mix of cultures, border-crossing and migration have been portrayed as in itself abnormal, disrupting and problematic features of political life. The conclusion in the article is that it is necessary to question and to challenge hegemonic conceptions of identity and belonging in research on democracy.

 • 14.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Democratic (Govern)mentality: Movement Ideals and National Imaginations in Sweden2008Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Democratic Governmentality: National Imaginations, Popular Movements and Governing the Citizen2009In: The Journal for Critical Education Policy Studies, ISSN 2051-0969, E-ISSN 1740-2743, Vol. 7, no 2, p. 369-394Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Demokrati genom civilt samhälle?: Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik2002Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The concept of civil society has lately become fashionable in political as well as scientificcontexts. This article critically discusses the ‘politics of truth’ in A Persistent Democracy!, thefinal report of the Swedish Commission on Democracy. The argument in the article is that thereport over-stresses the importance of civil society and the role of individual responsibilitiesand initiatives against public arrangements and interventions, referred to in the report as statepaternalism. The report is making specific ‘technologies of government’ visible, as it is creatingcitizens as primarily ‘moral human beings’. The problem with strategies to ‘roll back theState’ for the benefit of a civil society of this kind, is that they necessarily open up for inequalitiesand conflicts in-built in civil society. To deepen democracy presupposes a continuouslong-term struggle for changing predominant power structures and unequal distributionsof vital resources, material and non-material. In this perspective, the report of the Swedish Commission on Democracy does not offer an adequate answer to challenging questions forthe future of a vitalized Swedish democracy.

 • 17.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Demokrati genom civilt samhälle? Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik2000In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 103, no 4, p. 289-309Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Demokrati och lokal förankring: Mellan retorik och praktik1999In: Invandrare & minoriteter, ISSN 0346-6566, Vol. 26, no 3, p. 20-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Demokrati och nationella fantasier: Föreställningar om identitet och tillhörighet i studier av demokrati2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Länge saknade frågor om migration och etniska relationer en etablerad plats inom politologisk demokratiforskning. Där har man i själva verket förhållit sig tämligen okritiskt till kategoriersom ‘nation’, ‘kultur’ och ‘etnicitet’. Dessa entiteter har tenderat att tas för givna, att ses som oföränderliga och oproblematiska i sig. Denna hållning till frågor om migration och etniska relationer är djupt rotad i ett bestämt tankemönster om identitet och tillhörighet, som i stora drag har präglat demokratiforskningen. Det är detta tankemönster som står i fokus för dennaartikel. Demokratiforskningen har under lång tid dominerats av statsvetenskapliga bidrag, vilka här, av naturliga skäl, blir centrala föremål för diskussion. Detta betyder inte att diskussionen saknar relevans också för andra discipliner. Tvärtom. De tankemönster som genomsyrat statsvetenskapen har även genomsyrat andra delar av samhällsvetenskapen, inte minst sociologin.

  Inte förrän på senare år har det inom demokratiforskning förts en mer djuplodande diskussion om relationer mellan demokrati och nationalstat, mellan medborgarskap och principenom kulturell homogenitet. Det har i dennadiskussion noterats att de spelregler som utmärkt västerländska liberala demokratier underlång tid har baserats på en nationalstatlig modell och dess praktiker för in- och uteslutning. Tomas Hammar (1990) har, bland andra, påtalat ett ‘dilemma’mellan demokrati och nationalstat, ett ‘dilemma’ som består i följande komplikation: Demokratin garanterar, å ena sidan, samtliga medborgare en uppsättning grundläggande friheter, rättigheter och skyldigheter. Å andra sidan är det en rad mekanismer som reglerar vilkasom tillåts vara medborgare och vilka som tillerkänns dessa demokratiska friheter, rättigheter och skyldigheter, respektive vilka som utesluts, detta eftersom demokratin de facto är institutionaliseradi ett nationalstatligt sammanhang.

  Det var historiskt nationen, denna ‘föreställda gemenskap’, som kom att ‘befolka’ demokratin. Liberala demokratier etablerades nämligen som ett led i moderniseringen,där flera processer löpte parallellt med varandra, däribland uppkomsten av ett kapitalistiskt produktionssätt, en centraliserad statsapparat och nationsbyggandet. Under nationsbyggandet definierades ‘nationell gemenskap’ i termer av kulturell homogenitet och, följaktligen,utestängning av de delar av befolkningen som inte ansågs ‘passa in’ i gemenskapen. ‘Folkstyre’,en av demokratins mest fundamentala principer, kom successivt att bli synonymt med styreinte bara underifrån utan också för ‘Vi’ eller ‘Oss’, det vill säga ‘folk som är som oss’. ‘Invandring uppenbarar’, understryker Adrian Favell (1999), ‘flera av de fundamentala bristeri den liberala demokratin, och dess underförstådda beroende av en viss grad av kulturelloch nationell homogenitet för att i praktiken kunna leverera dess ideala principer om jämlikhetoch tolerans’.

 • 20.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Demokrati och nationella fantasier: Föreställningar om identitet och tillhörighet i studier av demokrati2001In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 38, no 3/4, p. 40-70Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Democracy and national imagination: assumptions of  identity and belonging in studies on democracy

  Until recently, questions of migration and ethnic relations were hardly discussed within political research on democracy. Categories such as ‘nation’, ‘culture’ and ‘ethnicity’ have been taken for granted, looked upon as self-evident and independent factors. Research on democracy has generally been permeated by what might be called ‘national imagination’, a nation-state-centred and ethnocentric paradigm, where homogenous national belongings and national borders have been assumed, advocated and legitimated as fundamental elements of political life. Within this kind of paradigm, ethnic minorities have been represented as fundamentally ‘different’ from the ‘norm ality’, that is ethnic majority populations. In general, phenomenon such as mix of cultures, border-crossing and migration have been portrayed as in itself abnormal, disrupting and problematic features of political life. The conclusion in the article is that it is necessary to question and to challenge hegemonic conceptions of identity and belonging in research on democracy.

 • 21.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Demokratins en-fald: Makt och vanmakt i det mångetniska samhället2001Report (Other academic)
 • 22.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Den massmediala förortsdjungeln: Representationer av svenska förortsmiljöer2004In: NORDICOM-information, ISSN 0349-5949, Vol. 26, no 4, p. 15-29Article in journal (Other academic)
 • 23.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Den mångfaldiga representationen: Det monokulturella partilivet i kritisk belysning2002In: Det slutna folkhemmet : om etniska klyftor och blågul självbild / [ed] Ingemar Lindberg ; vetenskaplig medredaktör: Magnus Dahlstedt, Stockholm: Atlas , 2002, 1, p. 152-171Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En våg av enkla politiska lösningar sprids i Europa. Efter den elfte september skärps bilden av "främlingen" som hot mot en föreställd europeisk kulturell gemenskap.Agoras årsbok Det slutna folkhemmet - om etniska klyftor och blågul självbild sätter ljuset på strukturell och vardaglig rasism i det svenska samhället. Bakom denna rasism urskiljs en självgod syn på "svenskheten" som tolerant och solidarisk.Debatten om "hedersmord" är ett exempel på hur den svenska självbilden skapas. "Invandrarmän" pekas ut som potentiella våldsverkare medan jämställdhet görs till en etniskt "svensk" markör. På område efter område - arbetsmarknad, skola, boende - visar forskarna hur en rangordning efter hudfärg och religiös tillhörighet har stakats ut i det svenska folkhemmet.

 • 24.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Den (o)jämlika dialogen: Reflektioner kring konceptet "samtalsdemokrati"2003In: Demokrati: En generationsfråga, Stockholm: Svenska Kommun och landstingsförbundet , 2003, p. 14-23Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 25.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Den som sa't, den va't - Politisk korrekthet som rasismens nya grepp?2002In: Socialistisk debatt / utgiven av Vdnsterpartiet kommunisterna, ISSN 0346-1491, Vol. 36, no 3/4, p. 45-51Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 26.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Det händer ju inget! - Medialiserad politik och misstroende förortsbor2005In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 12, no 1Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Det händer ju inget!": Politik(er)skepsis i en medialiserad demokrati2004Conference paper (Refereed)
 • 28.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Det lärande samhället": Lärarutbildning, lärar- och lärandeideal kring millenniet2009In: Krut, ISSN 0347-5409, Vol. 135, no 3, p. 62-79Article in journal (Other academic)
 • 29.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det svårfångade "kulturmötet": Mångfald och skillnadsskapande inom den entreprenöriella akademin2009Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 30.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Det är ditt eget val": Medborgarideal och föräldraskap(ande) i nanny-tv2010In: Nordicom Information, ISSN 0349-5949, Vol. 32, no 4, p. 41-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this article is the formation of “good parenthood” in SOS family, a Swedish television series that was broadcast on the Swedish TV3 channel in the autumn of 2008. How is “good parenting” represented in the series? Proceeding from the theorising of governmentality that has been developed in the wake of the work of Michel Foucault, the author analyses on the one hand the parenting and parent ideals conveyed in the series,and on the other the ways in which these ideals are conveyed, as an example of the way parents are constituted as subjects. The ideal parent appearing in the series is a subject who, guided by the coach, is constantly endeavouring to achieve a makeover. The objective of this endeavour towards makeover, however, is self-control, whereby the parents will in the end become their own coaches.

 • 31.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Discourses of employment and inclusion in Sweden: governing citizens, governing suburban peripheries2015In: Social transformations in Scandinavian cities: Nordic perspectives on urban marginalization and social sustainabiliity / [ed] Erica Righard, Magnus Johansson, Tapio Salonen, Lund: Nordic Academic Press, 2015, p. 61-80Chapter in book (Other academic)
 • 32.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Diversity management på svenska2009In: Socialistisk Debatt, ISSN 0246-1491, no 1, p. 191-199Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Drömmarnas och mardrömmarnas stad2016In: Den postpolitiska staden / [ed] Mekonnen Tesfahuney, Richard Ek, Sandared: Recito , 2016, p. 143-169Chapter in book (Other academic)
 • 34.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies.
  En av 1,8 miljoner!: Röster från ett monokulturellt partiliv2004In: Engagemang, mångfald och integration:: Om möjligheter och hinder för politisk jämlikhet / [ed] Integrationspolitiska maktutredningen, Stockholm: Fritzes , 2004, p. 49-86Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Enfaldig demokrati2006In: Mana : antirasistisk tidskrift, ISSN 1403-6886, no 2-3, p. 40-42Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fostran till svenskhet? Om en mångtydig samverkan mellan skola och föräldrar2007In: Nordiske udkast, ISSN 1396-3953, Vol. 34, no 2, p. 16-39Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Framåt – bakåt – varåt?2009In: Socialvetenskaplig Tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 16, no 2, p. 210-212Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  From Acemel-Boy to MP: The Politics of Agency and Exclusion in Swedish Political Parties2008In: Migration and Activism in Europe since 1945, Basingstoke: Palgrave Macmillan , 2008, 1, p. 152-171Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The political and social activism of immigrants to Europe since 1945 takes the spotlight in this volume. Each of the twelve chapters draws on fresh research from international scholars who cover such conflict-ridden themes as autonomous migrant organizing and transnational activism. From Afro-Asian student protests and the sans-papiers movement to the labor unions, political parties, and feminist groups, the chapters offer a riveting look at a variety of migrant experiences in Europe. They also provide compelling material for a welcome comparison of the impact of migration on European countries as diverse as Germany, France, Belgium, Sweden, Spain, and Italy.

 • 39.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  För en revolutionär mångkulturalism2000In: Socialistisk debatt / utgiven av Vdnsterpartiet kommunisterna, ISSN 0346-1491, Vol. 34, no 3/4, p. 39-44Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 40.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  För en revolutionär mångkulturalism2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Massmedias 'rasifiering' av frågor om etnicitet går hand i hand med ett osynliggörande av maktmekanismer i samhället. Magnus Dahlstedt funderar kring villkorenför en 'revolutionär mångkulturalism' på alla samhälleliga nivåer och knyter ihop Marx', Gramscis och Meads teorier.

 • 41.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förorten nerifrån-och-upp?: Nyliberal styrning i ett etniskt polariserat storstadslandskap2004Conference paper (Refereed)
 • 42.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förortens poesi?2011In: Invandrare & Minoriteter, ISSN 0346-6566, no 3, p. 36-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Artikeln belyser kampen om språket utifrån fyra unga svenska författare, Alejandro Leiva Wenger, Johannes Anyuru, Jonas Hassen Khemiri och Marjaneh Bakhtiari. Samtliga har rönt stor uppmärksamhet i rollen som ”invandrar- och förortspoeter”. Men hur förhåller sig författarna själva till detta bemötande? Vem är det som tillåts tala – och om vad?

 • 43.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Situationen i landets förorter och särskilt för unga förortsbor har under det senaste decenniet blivit allt mer prekär. Från att ha beskrivits som en internationell förebild när det gäller välfärds- och integrationspolitik så har Sverige allt mer omtalats som ett skräckexempel. I både omvärlden och i Sverige har uppmärksamhet riktats mot ett skenande utanförskapsproblem, ett tillstånd där städernas periferier allt mer avskiljs från resten av det svenska samhället. I Förortsdrömmar presenteras aktuell forskning om villkoren för unga förortsbor. Boken utmanar dominerande berättelser om förortens utanförskapsproblem. Med en rad olika fördjupningar påvisas hur dessa problembilder banar väg för åtgärder som är ensidigt riktade mot stadens periferier. Samtidigt hamnar växande strukturella ojämlikheter i skymundan. I boken efterlyses ett skifte av perspektiv: från utanförskap som statiskt tillstånd till synliggörande av de processer som skapar ojämlikheter. Boken vänder sig till forskare och studerande inom det samhälls- och utbildningsvetenskapliga området, verksamma inom skola, polis, socialtjänst och andra verksamhetsområden som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar, samt politiker och en intresserad allmänhet. Boken har en tvärvetenskaplig ansats och samlar författare med olika disciplinär bakgrund, från sociologi, socialt arbete och pedagogik till kulturgeografi, etnicitets- och migrationsstudier.

 • 44.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Förortspoesi?2011In: Invandrare & Minoriteter, ISSN 1404-6857, Vol. 38, no 3, p. 36-39Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 45.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Förortspoesi - Röster från och om Förorten2003In: Socialistisk debatt / utgiven av Vdnsterpartiet kommunisterna, ISSN 0346-1491, Vol. 37, no 3, p. 63-66Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Föräldrar som villkorad resurs: skolans föräldraarbete i mångetniska förorter2016In: Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden / [ed] Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban, Aleksandra Ålund, Umeå: Borea , 2016, 3, p. 211-238Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Föräldrar som villkorad resurs: Skolans föräldrasamarbete i mångetniska förortsmiljöer2007In: Utbildning, arbete, medborgarskap: Strategier för social inkludering i den mångetniska staden / [ed] Aleksandra Ålund, Alireza Bethoui, Magnus Dahlstedt, Umeå: Boréa , 2007, 1, p. 213-240Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap. Men med en allt mer polari serad och etniskt skiktad arbetsmarknad är utbildning inte längre en tillräcklig förutsättning för social mobilitet, trots att samhället är mer beroende av kunskap och utbildning än någonsin.I denna bok beskrivs relationen mellan utbildning och möjligheten att uppnå de levnadsvillkor som det sociala medborgarskapet föreskriver. Vilka strategier utvecklar barn till invandrare för att övervinna hinder i samhället och erfarenheter av exkludering och stigmatisering? Framför allt fokuseras övergången mellan skola och arbete: Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet? Vilken betydelse har boendemiljön och den lokala skolan för valet av skola? Hur inverkar föräldragrupper, föreningar och andra sociala rörelser på övergången mellan skola och arbetsmarknad?

 • 48.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Föräldrasamverkan i utanförskapets Sverige2017In: Föräldrasamverkan: att bygga tillit / [ed] Anna S. Pihlgren, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 97-118Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Governing by Partnerships: Dilemmas in Swedish Education Policy at the Turn of the Millennium2009In: Journal of education policy, ISSN 0268-0939, E-ISSN 1464-5106, Vol. 24, no 6, p. 787-801Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, governing through partnerships has become more and more common and is today reflected in a range of policy areas. In the following article, governing through partnerships is analysed in Swedish education policy around the turn of the millennium, where the notion of partnership has had a large impact. Using as its point of departure a theoretical perspective inspired by Michel Foucault, the article analyzes the calls for partnership in Swedish education policy as part of a set of governmental rationalities forming individuals into partnering, i.e. active and responsible, citizens. In the article, some of the long-term consequences of the uses of the concept of partnership in Swedish education policy are discussed, focusing particularly on issues of inclusion/exclusion and democratic regeneration. With the idea of governing through partnerships, it is argued that the political landscape is redrawn. The role of the State, for instance, is increasingly to leave room for various voluntary and independent actors and associations, to co-ordinate and interact, as a partner, among others, rather than directing society ‘from above’.

 • 50.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Socialt arbete bedrivs i olika former, på olika arenor, riktat mot en rad olika målgrupper. I boken presenteras en rad teoretiska perspektiv hämtade från olika discipliner och vetenskapliga traditioner, med fokus bland annat på känsloarbete, identitet och modernitet, sammanhållning, problematisering, social kontroll och egenmakt. Några av dessa perspektiv är nyare, andra äldre.

  Boken erbjuder teoretiska perspektiv och redskap som är viktiga för att förstå samtida socialt arbete, och hur socialt arbete bevarar såväl som överskrider gränser.

12345 1 - 50 of 241
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf