liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 1 - 50 av 165
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ackerholt, Per
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Hartford, Henrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Identifiering av det logistiska förpackningssystemet En studie av teleutrustningsindustrin2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som ett resultat av outsourcing har logistikflödena av material inom teleutrustnings-industrin förändrats avsevärt och detta har i sin tur medfört nya utmaningar för emballage-leverantören Nefab, som levererar till industrin. För att förvärva marknadsintelligens ämnar Nefab kartlägga materialflödena i industrin och undersöka möjligheterna att introducera ytterligare returförpackningslösningar.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva typiska karaktäristika för logistiska materialflöden inom en teknisk, snabbt växande industri, samt analysera de drivkrafter och hinder som påverkar valet avförpackningssystem. Genomförande: Efter att ha utvecklat en referensram bestående av generella logistikteorier samt förpackningsrelaterade teorier har vi intervjuat företag i Ericsson Radio Systems logistikkedja.

  Resultat: Vi har funnit att karaktärsdragen för de materialflödena inom vår undersökta industri är variationer i efterfrågan, fokusering på time-to-customer och globalisering av logistikkedjan. Gällande drivkrafter och hinder som påverkar valet av förpackningssystem har vi identifierat Transportkaraktäristika, Kundkrav, Kvalitet, Hantering & Administration samt nuvarande förpackningssystem som viktiga faktorer.

 • 2.
  Ahlgren, Ann-Sofie
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Björck, Charlotte
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Internetbaserade distansutbildningar2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  In the informational age of today, continuous learning is of greatest importance. The demand for this seems to be increasing, while at the same time people are under more pressure to carry out more tasks in shorter amounts of time. A way to solve the problem of finding time to learn could be to make use of the possibilities that Internet offers for learning at a distance. The purpose of this thesis is to, from a pedagogical perspective, contribute to the discussion concerning Internet based distance education for a target population consisting of professionals. We have found that some of the courses included in the two certification programs which we have investigated are suitable for Internet based distance education. Furthermore, we believe that such an educational format should be a complement, and not a substitute, for the target population.

 • 3.
  Ahlqvist, Malin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Alternatives to the use of unequal voting rights: a propos the potential threat to their effectiveness as a takeover defense2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: The origin of this study was the negotiations around a EU takeover directive, aimed at making the market for corporate control more open. One of the proposals was to neutralise shares carrying multiple rights in takeover situations when a potential acquirer obtains 75% of the total share capital. For many Swedish ownership groups, this would mean that the system of unequal voting rights, constituting an important defense to their control, would decrease in effectiveness. In the middle of writing this thesis, an EU agreement was finally reached, making the proposal voluntary to adopt. The imminent threat posed to the Swedish system faded, but has though not disappeared since the present rules anew will be brought under inspection in five years.

  Purpose: To give examples on potential tactics to adopt if unequal voting rights would risk to become neutralised in takeover situations, these tactics dependent on two different scenarios: (1) Present Swedish ownership structure is considered advantageous for the country and thus to be remained or (2) A more open market for takeovers is desired. Course of action: Interviews have been conducted with parties within Swedish trade and industry, partly in order to assess the value and necessity of the content of this thesis.

  Conclusion: The threat of an abolition of the unequal voting rights is not perceived as imminent by parties within Swedish trade and industry and few alternative resistance strategies are suggested. If current Swedish ownership structure is to be remained, the author proposes competition-reducing defenses, if a more open market for takeovers is aimed for, auction-inducing resistance strategies. The choice of how to proceed should depend on how afraid the Swedish Government and Swedish companies are of a change in present ownership structure.

 • 4.
  Ahlström, Louise
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Hjelm, Caroline
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ett varumärkets styrka och dess distribution: en studie genomförd med utgångspunkt från varumärken som säljer en livsstil2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: A strong brand is becoming an increasingly important factor when surviving on a competitive market. A strong brand can therefore be considered a strategically important resource. The relationship between a brand's strength and its distribution can decide the future of a brand in the long run. Lifestyle branding is becoming a more popular way of differentiating ones brand from the competition.

  Purpose: The purpose of this thesis is to identify factors which according to the lifestyle brand owners are central when measuring the strength of a brand. Furthermore it will also identify functions of the distribution channel over which the brand owner wishes to have control. The goal is to try to capture these dimensions in a measuring model. The model is aimed at being used by lifestyle brand owners in order to identify a position of the relationship of a brands strength and its distribution.

  Procedure: We chose to conduct a qualitative study and performed five interviews. Our chosen method was one of induction. By combining empirical data with existing theories of brand strength and distribution we have identified factors and functions which according to the brand owner are considered central.

  Results: When evaluating a brands strength the factors which could be considered are quality, recognition, recall, loyalty, and market share. To evaluate the distribution one can consider the control the brand owner has over the following functions of distribution; assortment, exposure, price, and knowledge of the personnel. We conclude that an increase of brand strength will provoke an increase of control over distribution. This relation also works in the opposite direction.

 • 5.
  Andelius, Cecilia
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Munoz, Guillermo
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Interkulturell kommunikation.: En studie av kommunikationen mellan svenskar och forna jugoslaver2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För att svenska företag ska kunna ta del av de synergieffekter det innebär att ha människor anställda som härstammar ur olika kulturer krävs en medvetenhet om olikheterna. Genom medvetenhet om, samt kunskap och färdigheter i den andre kommunikationspartnerns kultur kan vi skaffa oss en intellektuell kommunikationsförmåga för att först lösa de enklaste och sedan en del av de mer komplicerade problemen. Ju mer kunskap om våra olikheter vi införskaffar oss, desto lättare är det att förutse dessa problem och därmed ha en möjlighet att undvika dem.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för den problematik som kan påverka kommunikationen mellan personer med olika kulturell bakgrund. Detta i samband med kommunikation som sker i en yrkesmässig kontext.

  Genomförande: Studien genomfördes i intervjuformmed hjälp av fyra personer på dataföretaget UCS AB.

  Resultat: De kulturella faktorer som påverkar kommunikationen är uppdelningen av arbete och privatliv, användandet av Ni-formen, tvetydigheter, skämt och kroppsspråket. De fördelar som kan identifieras när personer med olika kulturell bakgrund kommunicerar är att kommunikationen blir livligare, möjligheten att få uppleva hur andra kulturer lever i sin vardag samt de synergieffekter som uppstår då var och en ser saker och ting på olika sätt. De nackdelar som kan identifieras är att interkulturell kommunikation kräver mer tid.

 • 6.
  Anderberg, Lisa
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nationella kulturskillnader angående företagskultur i Öresundsregionen2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett och ett halvt år efter öppnandet av Öresundsbron märks det fortfarande inte mycket av varken samarbete eller pendling mellan Danmark och Sverige. En stor skuld till detta har de ännu ej fungerande skattereglerna men även mer mjuka faktorer, såsom våra olika nationella kulturskillnader spelar in. Trots att Sverige och Danmark ligger så nära varandra är vi mer olika än vad man från början kan tro och detta kan i sin tur leda till problem och missförstånd vid samarbete.

  Syfte: Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa de nationella skillnaderna angående de olika företagskulturerna som präglar Danmark och Sverige. Avgränsningar: Uppsatsen kommer endast att behandla de nationella skillnader som uppstår i affärssammanhang och således utelämna social interaktion utanför affärslivet.

  Genomförande: Jag har gjort sex intervjuer med personer från både det danska och svenska näringslivet. Vidare har jag kompletterat med material från tidigare undersökningar, detta för att utöka empiridelen och få ett bredare underlag. Respondenternas svar har jag sedan analyserat med hjälp av Hofstedes fyra dimensioner.

  Resultat: Här presenteras åtta olika skillnader som på olika sätt innebär problem då en svensk och en dansk samarbetar. Vidare visar undersökningen att svenskarna upplever dessa skillnader som mer problematiska än danskarna. Viktigt att tänka på då den ena nationaliteten väljer att idka handel med den andra är ej att göra de två olika kulturerna till en gemensam eller att beröva det andra landet dess kultur och införa sin egen, utan istället att ha insikt och förståelse för det andra landets kultur och synsätt.

 • 7.
  Andersson, Beatrice
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Magnusson, Helena
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Utbyte av ekonomisk information i vertikala samarbetsrelationer: ett spel om att ge och ta2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I och med att företag arbetar i nätverk skapas beroendeförhållande som kräver styrning och koordinering. En viktig faktor i ekonomisk styrning är tillgången till och skapandet av information. Det har inte genomförts någon större mängd studier, i synnerhet inte med svenska exempel.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva vilken ekonomisk information som delas, och hur den systematiseras, i utvecklade vertikala samarbetsrelationer mellan kund och leverantör, samt att förklara hur den ekonomiska informationen används.

  Genomförande: Vi har valt att studera tre relationer mellan företag som redan har ett nära samarbete. Vi har använt oss av intervjuer som datainsamlingsform.

  Resultat: Den ekonomiska information som byts mellan företag i närmare samarbetsrelationer utgörs främst av priser, detaljerade kostnader och prognoser. De främsta användningsområdena för informationen är prissättning, budgetarbete och kostnadskontroll.

 • 8.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Gunnarsson, Kristin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling: Hur skapas framåtblickande och flexibla företag?2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att förstå grunderna till företags strategiska handlande har blivit ett omfattande forskningsområde. Vissa forskare är av åsikten att företag bör vara marknadsorienterade, vilket innebär att de styrs av marknaden, medan andra anser att företagens egna kompetenser bör avgöra hur de ska agera. Mot bakgrund av detta undersöks i denna studie hur teleoperatörer handlar strategiskt, samt hur de går tillväga för att skapa flexibilitet.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som karaktäriserar marknads- respektive resursorienterade företag, samt vilka skillnader som finns i deras sätt att skapa strategisk flexibilitet. Avgränsningar: I denna uppsats studeras svenska teleoperatörer som verkar inom både fast och mobil telefoni.

  Genomförande: Två företrädare från tre fallföretag samt en konsult har intervjuats.

  Resultat: Marknadsorienterade företag är relativt nya i branschen, organisations- och marknadsandelsmässigt små samt decentraliserade. De planerar kortsiktigt och informellt samt arbetar med alternativa handlingsplaner. Vidare fokuserar de främst på att möta kundbehov och ser därmed de egna resurserna som ett medel för att anpassning till omvärlden. Resursorienterade företag har däremot en lång erfarenhet i branschen, är organisations- och marknadsandels- mässigt stora, centraliserade och finansiellt starka. De fokuserar på att väcka nya kundbehov och ser sina resurser som medel för produktförnyelse. Deras planering är mer långsiktig och formell. Även vad gäller tillvägagångssättet för att skapa strategisk flexibilitet skiljer sig företag med de olika orienteringarna åt. Marknadsorienterade företag betonar vikten av strategiska ledare, produkter och tjänster uppbyggda i moduler samt flexibel organisations- struktur. Resursorienterade företag skapar däremot flexibilitet genom att utveckla sina kärnkompetenser och tillämpa flexibel tillverkning.

 • 9.
  Andersson, Christian
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Karlsson, Linda
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Förtroende: en definitionsfråga -Förutsättningar för och definition av kundens förtroende i relationen till ett rekryteringsföretag-2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Rekryteringen av medarbetare ses idag som en allt viktigare process för många företags framtid. Samtidigt väljer företag i allt större utsträckning att köpa in rekryteringsverksamheten externt via ett rekryteringsföretag. Om denna ekvation ska gå ihop måste kunden känna någon form av förtroende för rekryteringsföretaget och lita på att rekryteringsföretaget rekryterar en för kunden lämplig medarbetare.

  Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur förtroende, som en kund känner för ett rekryteringsföretag och/eller den enskilde rekryteraren, kan definieras. Vi avser även att identifiera vad det är som skapar förutsättningar för kundens förtroende.

  Avgränsningar: Vi kommer enbart att undersöka kundens förtroende för rekryteringsföretaget. Vi kommer inte att behandla i vilken utsträckning det finns förtroende i motsatt riktning.

  Genomförande: Studien har genomförts i form av intervjuer med två kunder samt två av dem anlitade rekryteringsföretag.

  Resultat: I den ena relationen mellan kund och rekryteringsföretaghar vi definierat kundens förtroende som strategiskt och baserat på rekryteringsföretagets verkliga handlingar och de kontrollmekanismer i form av de kontrakt och avtal som omger relationen. I den andra relationen känner kunden ett i många avseenden passionerat förtroende som istället bygger på att kunden upplever rekryteringsföretagets intentioner som goda. Förutsättningar för kundens förtroende skapas främst genom lyckade rekryteringar. För detta krävs samarbete över en längre tid. Det finns ett flertal faktorer som i sig innebär en bättre rekrytering och därigenom skapar förutsättningar för förtroende. Dock är flertalet av dessa beroende av just tid. Det förtroende som kunden inledningsvis kände till rekryteringsföretaget utvecklades senare till ett förtroende för den enskilda rekryteraren.

 • 10.
  Andersson, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nestun, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Balanced Scorecards beteendeeffekter1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Företagens omvärld blir alltmer komplex och föränderlig, i takt med att konkurrenssituationen hårdnar. Kundernas krav ökar och företagen måste bli allt bättre på att kunna möta upp dessa, genom att vara mer flexibla, effektiva och kundmedvetna. Detta kräver många gånger en större decentralisering inom organisationerna, där de anställda arbetar mer självständigt inom satta grundramar. Företagets värde har dessutom tidigare legat i de mer reella tillgångarna, som exempelvis maskiner och råvaror, men har gått över mer och mer till de immateriella tillgångarna, som exempelvis kompetens, kundrelationer och innovationsförmåga. För att kunna utvärdera och styra organisationen på ett framgångsrikt sätt, skapas ett behov av att kunna mäta dessa resursers aktuella och framtida värde, inte enbart utifrån ett finansiellt perspektiv. Balanced Scorecard (BSC) är exempel på ett styrverktyg som just kompletterar uppföljning och målsättning med tre ytterligare perspektiv utöver det finansiella; kund, process och innovation. Hos vissa av de företag som valt att arbeta med BSC går det att utläsa nyttiga effekter av verktygets användning, resultatet visar på utveckling av organisationen i positiv bemärkelse. Det finns dock även resultat som visar att ansatserna endast stannat vid ord, trots tillämpning av BSC har organisationen fortsatt att fungera som tidigare. Vilka beteendeeffekter önskar då ledningen uppnå när de inför/använder BSC? Uppnås dessa? Går det att urskilja ett visst BSC-beteende, och vilka olika delar ingår i sådana fall i detta specifika beteende? Utifrån den ovan beskrivna situationen formulerades för undersökningen följande syfte:

  • Att beskriva vilka beteendeeffekter en företagsledning önskar uppnå genom tillämpning av BSC och utvärdera huruvida dessa effekter verkligen uppnås. Dessutom är avsikten att precisera begreppet BSC-beteende.

  Information samlades in genom att studera litteratur skriven av olika författare som behandlar teorier gällande BSC, beteende och styrning. Litteraturstudien kompletterades med åtta stycken intervjuer intervjupersonerna bestod av fyra företagsrepresentanter, tre konsulter och en doktorand inom företagsekonomi), som genomfördes personligen på respektive intervjupersons arbetsplats. Även skriftligt material och rapporter från respektive företag användes. Studien resulterade i en gemensam syn på vilka beteendeeffekter en företagsledning förväntar sig att BSC som styrverktyg skall generera och därmed vilka delar begreppet BSC-beteende omfattar:

  1) Strategimedvetet tänkande,

  2) Strävan mot samma mål,

  3) Helhetssyn och fokusering,

  4) Lång- och kortsiktighet,

  5) Större engagemang och ansvarstagande,

  6) Ökad dialog mellan ledning och de anställda, samt

  7) Kontinuerligt lärande.Huruvida dessa effekter verkligen uppnås i en organisation som tillämpar BSC är, grundat på fakta från de företag vi studerat, något för tidigt att utvärdera.

  Men, utifrån de teorier vi har tagit i beaktning och det empiriska material vi har samlat in, är vi övertygade om att BSC som styrmedel täcker många delar som andra verktyg ej omfattar och kan på så sätt skapa ett ngagerat och målmedvetet beteende hos individen som andra misslyckas med. Följande faktorer är dock helt avgörande för i vilken omfattning BSC kommer att påverka individens beteende i en organisation: 1) Ledningens engagemang och kommunikationssätt, 2) Individen inställning till förändring, 3) Den anställdas delaktighet i framtagande och fortsatt tillämpning av styrverktyget, samt 4) Utbildning och informationsspridning.

 • 11.
  Andersson, Pierre
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Håkanson, Marcus
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Internationalisering ur ett rationalitetsperspektiv2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I en värld där företagens verksamhet sprider sig i allt större utsträckning över nationella gränser, blir besluten och processerna kring internationalisering allt viktigare. Går det att fatta ett bättre beslut genom att vara rationell, och i så fall hur? Både internationalisering och rationalitet har tidigare diskuterats och det har vuxit fram flera olika skolor inom båda ämnena

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå ett företags internationalisering ur ett rationalitetsperspektiv.

  Genomförande: Författarna har gjort en empirisk studie för att undersöka de förhållanden som kan ligga mellan internationalisering och rationalitet. Empirin är hämtad från två svenskbaserade industriföretag; BT-Industries och Scania.

  Resultat. Under uppsatsarbetet har en modell vuxit fram. Med hjälp av denna går det att betrakta fenomenet internationalisering ur ett rationalitetsperspektiv. Vidare framlägges de slutsatser som framkommit i analysen av de två fallföretagen.

 • 12.
  Araya, Oriana
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lågas, Lena
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Har du tid?: en studie av hur företag hanterar stressjukdomar2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: The stress in the society seems to having become more amplified and more trying. Statistics show that the appearance of stress related industrial diseases have increased strikingly. What can be stressing at the workplace? The work conditions are not the only thing that causes stress but no matter what the causes are employers have to restore the employees to their former positions. How are companies dealing with the problems of stress in reality? Do they have formulated strategies for how to manage the problems?

  Purpose: The purpose with this essay is to try to see pattern in how companies manage and treat stress and stress related industrial diseases.

  Realization: To distinguish patterns in the stress handling process, ten respondents from two case companies has been interviewed. The respondents are divided into three categories, which are employees that have been subjected to stress, those above them and trade-union colleagues. They have answered questions concerning stress and how their companies manage the stress problems that have occurred, with focus on goals and strategies, co-ordination forms and leadership.

  Results: Within each group of respondents, some patterns can be seen regarding how companies have managed stress. However, the apprehension of stress management differs from one group to the other why, generally, there is not possible to distinguish any uniform patterns in the stress management.

 • 13.
  Asp Schneider, Nathali
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eriksson-Edgren, Malin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Knowledge transfer within a project based industrial company: A study of ABB Power Systems AB2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: Amongst contemporary companies, knowledge is considered as an ever more important factor of production and hence a competitive device. Demands on well-developed processes of knowledge management are particularly high in project based companies.

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate whether there is need to improve knowledge transfer between projects within the project based business of the case company, ABB Power Systems AB. If the investigation shows that such needs exist, the aim of the thesis is also to investigate the nature of these needs as well as to provide the company with suggestions on areas of improvement.

  Delimitations: The thesis does not consider possible impacts of knowledge transfer within a group, or any one individual’s particular function within the organisation, on processes of knowledge transfer between projects.

  Realisation: The investigation was carried out during a period of four weeks spent at the company’s main establishment in Ludvika, Sweden. It is based on 16 interviews with employees in two projects of different types, as well as observations on site.

  Results: It is important for the company to identify existing types of knowledge within its business as well as to decide which one / ones to focus in its efforts to enhance the processes of knowledge transfer. Furthermore, the company is encouraged to decide upon one particular strategy on how to manage these matters. To identify a firmly established division of responsibility and to promote continuity in transfer processes is also important to the company. We believe that the presented reasoning can be useful not only to the case company but to other project based companies.

 • 14.
  Axelsson, Malin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lindh, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kärnkompetens och outsourcing: den enda vägen till konkurrensfördelar?: ett fysiskt distributionsperspektiv2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under 1990-talet har företag outsourcat allt fler funktioner för att kunna koncentrera sig på sin kärnkompetens och därigenom öka sin konkurrenskraft. Även om nackdelarna med detta diskuteras, har dock argumenten för outsourcing tydligt dominerat debatten kring huruvida företag bör lägga ut aktiviteter på en tredje part eller inte. Det är först under senare år som röster har höjts för att outsourcing inte alltid är att likställa med vägen till framgång. Att debatten kring kärnkompetens och outsourcing så starkt fokuserat på fördelarna med att lägga ut aktiviteter på en tredje part innebär dock att denna debatt har varit och fortfarande är relativt ensidig.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att, med utgångspunkt från ett fysiskt distributionsperspektiv, utveckla en mer nyanserad bild av debatten kring kärnkompetens och outsourcing med avseende på skapandet av konkurrensfördelar.

  Genomförande: Studien baseras på kvalitativ information inhämtad genom åtta intervjuer på fyra olika företag. Gemensam nämnare för dessa företag är att de har valt att inte outsourca hela eller delar av sin fysiska distribution även om denna inte är en del av deras egentliga kärnkompetens.

  Resultat: De mest framträdande argumenten hos de studerade företagen mot att outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen är negativ påverkan på kundrelationen och servicen. Vidare kan valet att inte outsourca skapa konkurrensfördelar ur såväl ett service- som kostnadsperspektiv. Den fysiska distributionen betraktas således som en källa till konkurrensfördelar trots att den inte är en del av den egentliga kärnkompetensen. Då vår studie även visar att kärnkompetensen inte räcker för att skapa värde för kunden anser vi att man vid ett outsourcingbeslut bör koncentrera sig på vad som skapar konkurrensfördelar, oavsett om detta är en del av den egentliga kärnkompetensen eller inte.

 • 15.
  Axelsson, Mathias
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nettersand, Maria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Values at Stake: A 30-Year Retrospective of Shareholder and Stakeholder Value Orientation in Annual Reports of Large Swedish Companies2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det verkar som om inte en enda dag går förbi utan att det är något i media beträffande företag och deras olika aktiviteter som berör samhället som helhet eller enskilda individer. På senare år har både media och allmänheten kritiserat företag för att ha verksamhet som påverkar såväl individer som hela orter och kommuner negativt. Pudelns kärna i sammanhanget är den klassiska debatten kring företags etiska och sociala skyldigheter samt vems intressen företag egentligen existerar för att tillgodose.

  Syfte: Syftet med denna studie är att finna huruvida det under de senaste 30 åren har skett en förändring, eller flera förändringar, avseende "shareholder" versus "stakeholder"-värdeorientering i svenska storföretags årsredovisningar. Vidare belyses och förklaras våra rön utifrån ett historiskt perspektiv.

  Resultat: Vi upptäcker två trender i årsredovisningarna. Den första trenden uppvisar en starkare orientering mot att skapa shareholder-värde, medan den andra trenden tyder på en orientering mot att skapa stakeholder-värde. Denna förändring i värdeorientering förefaller inträffa någon gång mellan 1984 och 1990. De två trenderna och förändringen i värdeorientering kan till stor del belysas och förklaras av den historiska kontexten.

 • 16.
  Axelsson, Åsa
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Granstig, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Employer Branding: Ett gränsöverskridande varumärkesarbete2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna uppsats undersökt och definierat vad en Employer Branding-strategi innebär och hur begreppet kan ställas i relation till existerande teorier. Vidare har vi genom intervjuer på Ericsson, VolvoCars och SAS utrett vilka krav en Employer Brandingstrategi ställer på företaget och dess varumärkeshantering.

  Syfte: Att definiera och teoretiskt relatera Employer Branding till varumärkesforskning, samt analysera vilka krav Employer Branding ställerpå företags varumärkeshantering.

  Genomförande: Vi har valt att genomföra en empirisk studie där erhållna kunskaper grundats på information från intervjuer i och observationer av verkligheten. I vår förstudie sökte vi information i syfte att definiera vad Employer Branding är (del 1, kap 1-5). Studien har till stor del varit ur ett marknadsperspektiv och av explorativ art då "fenomenet" är relativt okänt. Vi valde att först intervjua konsulter som var kunniga inom Employer Branding, för att kunna göra en empirisk begreppsbildning. Utifrån denna nya kunskap samlade vi in befintliga teorier som vi ansåg kunna sättas i relation till Employer Branding. För att förstå vilka krav som Employer Branding ställer på varumärkeshanteringen på företag har vi valt att intervjua tre stora svenska arbetsgivare utifrån två perspektiv på företagen, utifrån Human Resource- och utifrån varumärkes/marknadsföringsperspektiv. Uppsatsen har därmed två empiriska målsättningar. Till begreppsbildningen, del 1 var huvudsyftet att definiera vad Employer Branding är och i uppsatsens andra del (kapitel 6-8) att undersöka vilka krav Employer Branding ställer på företags varumärkeshantering.

  Resultat: Employer Branding är en marknadsföringsstrategi som beskriver hur företaget kan profileras som arbetsgivare mot arbetsmarknaden, för att skapa en tydlig arbetsgivarimage. Detta i syfte att skapa konkurrensfördelar som arbetsgivare. Målsättningen är att attrahera och behålla rätt kompetens samt att internt förena företaget i en vision kring varumärket, ett Employer Brand. Det nya med begreppet Employer Branding är inte dess beståndsdelar utan hur strategin frammanar en ny kombination av teorier, tankesätt och arbetssätt för att skapa ett helhetsperspektiv och intern konsensus gällande varumärket, och att skapa en trovärdig arbetsgivarimage gentemot arbetsmarknaden. Strategin syftar därmed till att skapa ett långsiktigt relationsbyggande med arbetsmarknaden och företaget får ett affärsmål och en vision kring hur det ska nå ut med sitt rekryteringsbudskap till arbetsmarknaden och sina anställda över konjunkturer.

 • 17.
  Azorbo, Michelle
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eliasson, Markus
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ekonomisk styrning av svenska dotterbolag i Baltikum2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under de senaste åren har allt fler svenska företag utvidgat sin verksamhet i den baltiska region. Detta innebär att företaget möter en mängd komplexa faktorer som har sin grund i kulturella skillnader. Det ekonomiska styrsystemet är ett medel för moderbolaget med vilket kontroll utövas för att försäkra sig om att beslutsfattandet i dotterbolaget är i enlighet med hela företagets intresse. Utformningen av det ekonomiska styrsystemet påverkas även till stor del av det sovjetiska arv som präglar Baltikum.

  Syfte: Undersökningen har två syften. Det första är att beskriva och analysera hur det ekonomiska styrsystemet utformas och används i dotterbolag i Baltikum som ägs av svenska moderbolag. Det andra är att bidra till en ökad förståelse för hur den kulturella kontexten påverkar utformningen av ekonomiska styrsystem i Baltikum.

  Metod: Undersökningen bygger på intervjuer med tre svenska företag som har dotterbolag i Baltikum, samt med personer med stor kunskap inom problemområdet.

  Resultat: Undersökningen påvisar att de tre fallföretagen har olika angreppsätt när det gäller utformningen och användningen av det ekonomiska styrsystemet. Dessutom att den kulturella kontexten är av stor betydelse för utformningen och användningen av styrsystemet. Det sovjetiska arvet ökar behovet av kontroll föratt reducera risken med utlandsverksamheten. Kontrollen sker delvis med hjälp av användningen av det ekonomiska styrsystemet, men även med hjälp av en anpassning till det sovjetiska arvet. Undersökningen lyckades även identifiera fem olika perspektiv som belyser hur denna anpassning görs. Dessa är: Frikoppling av verksamheten, kulturell förståelse, hälsosam skepsis, ömsesidig anpassning och kunskap om hantering av individer och val av rätt personal.

 • 18.
  Backteman, Cecilia
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eriksson, Emma
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Projektportfölj: övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det blir allt vanligare att organisationer väljer att utföra sina aktiviteter i projekt. Många organisationer driver dessutom inte endast ett projekt i taget utan flera projekt bedrivs samtidigt. Mot bakgrund av detta finns det ett behov av en övergripande hantering av samtliga projekt, vilket dock är en komplex uppgift bl.a. p.g.a. att projekten oftast är heterogena och att det existerar beroenden mellan projekten. Ett sätt att hantera denna problematik är att betrakta samtliga projekt i en organisation som en projektportfölj.

  Syfte: Syftet är dels att utifrån en empirisk studie identifiera vad som kännetecknar en projektportfölj. Dels att bidra till förståelse för hur projektbaserade organisationer hanterar sin projektportfölj avseende projekturval och förändringar i portföljen.

  Genomförande: En empirisk fallstudie av projektportföljen i tre högteknologiska organisationer verksamma inom mobilkommunikation har genomförts. Samtliga tre projektportföljer innehåller produktutvecklingsprojekt. De tre organisationerna utgörs av BSC och SR inom Ericsson Radio Systems samt Telia Mobile Sverige inom Telia Mobile. Den empiriska datainsamlingen har skett via intervjuer.

  Resultat: Studien resulterade i en modell i vilken fyra olika typer av projektportföljer kan identifieras utifrån en portföljs innehåll. Modellen betraktas som ett verktyg för ledningen vid den övergripande hanteringen av en projektportfölj. Angående projektportföljsurval visade sig detta vara aktuellt i två av de tre fallen. Vad som styr projekturvalet kan ses utifrån två perspektiv och olika sätt att kontrollera inflödet av projekt till portföljen har identifierats. Angående hanteringen av förändringar är detta aktuellt i samtliga fall. Det visade sig finnas såväl likheter som skillnader i hur organisationerna hanterar förändringar i derasrespektive projektportfölj.

 • 19.
  Barkstedt, Olle
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Borgman, Mikael
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ledarskap i IT-Företag: en studie av fyra företagsledare2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Kännetecknande för IT-företag är att de verkar i en dynamisk och turbulent miljö där teknikskiften är vanligt förekommande. Personalen är kompetent och välutbildad och är dessa företags mest värdefulla tillgång. Cheferna/ledarna är i många fall betydligt yngre jämfört med"traditionella"ledare för andra börsnoterade bolag. Skiljer sig ledarskapet i dessa företag åt från ledarskapet i traditionella företag? Vi har i studien haft en fallstudieliknande ansats, där vi har intervjuat fyra ledare för IT-företag i Sverige. De resultat vi fått i intervjuerna har analyserats med hjälp av befintlig ledarskapsteori. Ledarskapet i IT-företag kännetecknas av ett jämlikt förhållande mellan ledare och anställda där dialog, konsensus och ömsesidig respekt är nyckelord. Ledare för IT-företag har även i stor utsträckning en processyn på ledarskap och kännetecknas även av entreprenörskap.

 • 20.
  Barman, Alexandra
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Petersson, Victoria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Strategy Formation and Flexibility: A case study of H&M and KappAhl2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Introduktion: Strategikonceptet har funnits i tusentals år och kan återfinnas i många olika situationer. Konkurrensen inom marknaden utgör en av dessa situationer. En mängd teorier har framkommit i försök att förstå betydelsen av strategiskapande. Två av dessa teorier är två skolor som handlar om strategiskapande: en som fokuserar på planering - Positioneringsskolan och en som fokuserar på lärande - Lärandeskolan. Dessa skolor kan även påverka flexibiliteten inom ett företag.

  Syfte: Syftet är att undersöka hur företag ser på strategiskapandeprocessen och hur denna syn påverkar företagets flexibilitet.

  Tillvägagångssätt: Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie. Två fall inom återförsäljningsbranschen har studerats: H&M och KappAhl. Informationen samlades in genom intervjuer och även publicerat material användes. Med hjälp av två hypoteser nådde vi två slutsatser.

  Slutsatser: De två företag vi studerade uppvisade tendenser som tydde på att de tillhörde en av skolorna: H&M till Lärandeskolan och KappAhl till Positioneringsskolan. Däremot hör inget företag helt och hållet till den ena eller den andra skolan utan påverkas till viss del av båda. Dessutom är båda företagen flexibla och synen på strategiskapande påverkar därmed inte flexibilite

 • 21.
  Bastin, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Genberg, Helena
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Konsulters tillit till sitt belöningssystem -en studie i projektbaserade företag2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetstagarens kunskap ses som en allt viktigare resurs och företag söker vägar att behålla duktiga kunskapsarbetare. Ett företags belöningssystem kan vara ett sätt för att attrahera och behålla kunskapsarbetare. I studien läggs fokus på konsulter då de är kunskapsarbetare som lever på sin kompetens och oftast arbetar i projekt. För att en kunskapsarbetare ska bli motiverad av den belöning denne får menar vi att det krävs att kunskapsarbetaren känner tillit till belöningssystemet och dess förmåga att uppmärksamma och belöna kunskapsarbetarens arbetsinsats.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera faktorer som påverkar kunskapsarbetares tillit till belöningssystem i en projektbaserad organisation.

  Genomförande: Intervjuer har genomförts med sex konsulter och två chefer på två större konsultbolag; tre konsulter och en chef på varje företag.

  Resultat: Studien visar att de belöningssystem som används i de undersökta företagen generellt är uppskattade av konsulterna i respektive företag och de känner tillit till att de får den belöning de anser sig förtjäna. Konsulterna framhåller specifika faktorer som viktiga för att de ska känna tillit till belöningssystemet. De faktorer som har visat sig vara av betydelse är rättvisa, pålitlighet, öppenhet och kompetens.

 • 22.
  Behring, Stefan
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Obligationsmarknadseffektivitet: ett test av Emerging Market Bonds2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utvecklingsländernas obligationsmarknad har under de senaste fem åren genererat en avkastning i nivå med aktier. Detta faktum kombinerat bristen på tidigare forskning inom detta område har gjort det intressant att undersöka utvecklingsländernas obligationsmarknad närmare.

  Syfte: Syftet är att analysera effektiviteten på utvecklingsländernas obligationsmarknad.

  Genomförande: Med hjälp av informationskvoten och Treynorkvoten undersöks om någon av de tre fonderna i urvalet genererat systematisk överavkastning jämfört med marknadsindexet JP Morgan Emerging Market Constrained Index. Ett signifikanstest på 5 % görs för att utreda om avkastningen är skild från 0.

  Resultat: Ingen av de undersökta fonderna har givit någon avkastning signifikant skild från noll enligt informationskvoten. Dock har INVESCOs fond genererat signifikant underavkastning enligt Treynorkvoten.

 • 23.
  Bengtsson Carming, John
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Mellin, Patrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  PL: Publikt ledarskap2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Företagsledare i dagens näringsliv blir alltmer synliga i såväl mediala sammanhang som i samhällsdebatten. Samtidigt som företagsledare agerar som PR-figurer för företaget, tycks PR-män mer och mer blir rådgivande aktörer åt företagsledarna. Därmed tycks ett nytt fenomen göra sig gällande i svenskt näringsliv, nämligen att PR-verksamhet integreras som en del i företagsledarens arbete.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för PR som en integrerad del i det ledarskap som flera företagsledare bedriver. Detta sker genom att vi utifrån teorier kring företagsekonomi, religions- och statsvetenskap, samt utifrån empiriska iakttagelser utvecklar ett språk inom området.

  Avgränsningar: Uppsatsen begränsar sig till att beskriva det formella ledarskapet på VD-nivå. Vårt utomorganisatoriska perspektiv innebär att vi har insamlat data utanför företagets sfär.

  Genomförande: Den empiriska undersökningen grundar sig i dokument, främst i form av artiklar, samt i fyra intervjuer med PR-konsulter och journalister. Med hjälp av dessa data samt behandlade teorier har vi utvecklat ett språk för det studerade fenomenet.

  Resultat: Vi har benämnt vårt studerade fenomen för PL, som innebär att en synlig publik ledare, med hjälp av en expertstab och genom ömsesidig och interaktiv påverkan med publiken skall skapa en positiv opinion.

 • 24.
  Bengtsson, Fredrik
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Daniels, Annika
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Att behålla framtida nyckelkompetens: ett spel med nya regler?2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år satsas stora summor på att förbättra rekrytering och utveckling, när den största utmaningen i själva verket ligger i att behålla medarbetare med framtida nyckelkompetens. Företagens möjligheter att behålla dessa anställda påverkas av stundande kompetensbrist och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. Flera författare menar att företagen inte längre kan arbeta vidare i gamla mönster, utan måste anpassa sig till en ny verklighet med nya krav och behov.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hur den nya relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare påverkar företagens möjlighet att behålla framtida nyckelkompetens.

  Resultat: Den forna anställningstryggheten har ersatts av trygghet genom anställningsbarhet, där individer skapar sig en portfölj av erfarenheter och färdigheter. För att bemöta de ökade kraven på utveckling bör företagen uppmuntra intern rörlighet och satsa på systematisk reflektion i det erfarenhetsbaserade lärandet. Reflektion tillsammans med en väl fungerande kommunikation kan även hjälpa till att minska de höga förväntningar som anställda med framtida nyckelkompetens ofta har. För att behålla framtida nyckelkompetens är det viktigt att företagen anpassar sig till den nya anställningsrelationen, arbetar mer flexibelt och utgår från individuella preferenser. Kriget om kompetensen vinner den som lär sig spelets nya regler och spelar enligt dessa.

 • 25.
  Bengtsson, Marie
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lund, Elisabeth
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Utilization of Expatriates'Knowledge in a Global Corporation2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: For companies operating globally, expatriates represent a knowledge resource. When different ways of thinking, different experiences and ideas meet, new ideas and knowledge are created. Managers who have lived and worked abroad make an essential addition to the range of ideas and experiences that a company can make use of. While going on an international assignment offers the opportunity to acquire knowledge, finishing one, and moving on, offers the opportunity to transfer this knowledge and utilize it in the organization.

  Purpose: The purpose of this study is to examine how a global corporation utilizes the knowledge its expatriates gain during international assignments.

  Realization: We have looked at utilization of expatriates’ knowledge at Tetra Pak from both the HR managers’ and the expatriates’ point of view. We conducted five interviews with HR managers and sent out questionnaires to 60 expatriates, of which 21 replied.

  Conclusion: Knowledge management is highly topical at Tetra Pak right now. To open up for learning and to spread knowledge are priorities. Utilization of expatriates’ knowledge can be looked at on two levels, the individual- and the organizational level. On the individual level, it is very much a question of career management. On the organizational level, it is a matter of knowledge transfer and sharing. Transfer of knowledge in general is very much intended at Tetra Pak, but there is no focus on expatriates’ knowledge. Knowledge sharing on the other hand, seems to more or less “just happen”, it is a matter of learning by accident rather than intent.

 • 26.
  Berg, David
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Mattsson, Jacelle
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ekonomisk styrning i en uppköpskontext: faktorer som påverkar utformningen av den ekonomiska styrningen i ett förvärvat företag2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den ekonomiska styrningen förmedlar ledningens intentioner ut till organisationens olika delar och den kan även delge ledningen viktig information om hur väl företagets olika mål uppfylls. I en uppköpskontext spelar den ekonomiska styrningens en viktig roll då den ska hjälpa ledningen att styra två olika organisationer som har inkorporerats.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera vilka faktorer som påverkar den ekonomiska styrningen i förvärvade företag.

  Genomförande: För att besvara uppsatsens syfte har vi utgått från litteratur och vetenskapliga artiklar inom området företagsstyrning, ekonomisk styrning och förvärv. Därutöver har intervjuer genomförts hos SCA AB och Hexagon AB, två företag som har gjort ett flertal förvärv. Utifrån den valda referensramen och det empiriska materialet har analysen genomförts med ett logisktteoretiskt tänkande.

  Resultat: Den slutsats vi kan dra av vår studie är att den påverkan som sker på utformningen av den ekonomiska styrningen i det förvärvade företaget kan vara indirekt eller direkt. Det sker en indirekt påverkan från det köpande företagets strategi. Vidare avgörs huruvida det förvärvade företaget ska integreras eller inte av tidsperspektivet i förvärvet, kostnaden för integration och förvärvets diversifieringsgrad. Därutöver sker det direkt påverkan på utformningen i det förvärvade företaget från olika faktorer, i synnerhet organisationsstruktur och kultur.

 • 27.
  Berg, Tina
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tjernberg, Klara
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Made in Sweden: En studie av svensk jordbruksproduktions villkor på en konkurrensutsatt marknad2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: The situation for Swedish agricultural production today is characterized by an increased competition, particularly after the country joined the European Union. Swedish agricultural production laws guarantee safe, high quality foodstuffs. However, due to these strict laws, Swedish farmers face higher production costs than their competitors. Meanwhile, cheaper imported goods compete freely on the Swedish market. Swedish agricultural production must find new ways to survive in the increasing competition.

  Purpose: The purpose of the thesis is to se if, and if that is the case, how Swedish agricultural production can compete on the Swedish market, maintaining its high quality. The focal point is the Swedish poultry producer, Kronfågel.

  Procedure: The empirical material has been collected through contacts with Kronfågel.

  Results: The thesis gives Kronfågel concrete guidelines of how to act on the Swedish market concerning positioning, pricing and information.

 • 28.
  Berg, Ulrika
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Svensson, Jennie
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  A big fish in a small pond -En studie av svenska företags samt EU-kommissionens perspektiv på konkurrens2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Efter att en rad uppmärksammade nationella fusioner stoppats av EU-kommissionen har en debatt huruvida konkurrensreglerna ska tolkas och huruvida de är rättvisa utlösts. Utifrån denna bakgrund var uppsatsen syfte att skapa förståelse för olikheter i svenska företags respektive EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter i fusionssammanhang. Författarna i denna studie hade för avsikt att beskriva de olika parternas syn på konkurrenseffekter samt analysera vad olikheternabaseras på. För att kunna besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie med intervjuer som tillsammans med EU-kommissionens perspektiv i de olika fusionerna utgör grunderna i empirikapitlet. Teorikapitlet baseras på Porters branschstrukturanalys, PIMS och teori om olika marknadsstrukturer. Dessa teorier har därefter kopplats ihop med empirikapitlet och utmynnade således i en analys. Författarna har i denna studie kommit fram till att stora svenska företag har svårt att genom fusion eller förvärv stärka konkurrenspositionen för att kunna växa i Europa och övriga världen. Detta grundar sig i att svenska företag och EU-kommissionen definierar de relevanta produkt- samt geografiska marknaderna på olika sätt, vilket lett till att svenska företag samt EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter skiljer sig åt. Svenska företag menar att det fortfarande skulle finnas substitut, rivalitet, förhandlingsstyrka hos köparna samt möjlighet till inträde på marknaden för övriga konkurrenter, medan EU- kommissionen hävdar motsatsen. Vidare gör företag gällande att de agerar som marknadsföljare på de marknader där målet är att utöka verksamheten. EU-kommission å andra sidan ser till graden av dominans på de marknader där företagen tillsammans skulle bli alldeles för starka, vilket leder fram till positionen som marknadsledare. Företag upplever inte att de genom fusionen skapar en marknadsstruktur där de får en monopolistisk situation. EU-kommissionen hävdar dock att denna form av fusion skulle leda till en så pass dominerande ställning att marknadsmakt och prisdiskriminering skulle kunna tillämpas. Kontentan av detta resonemang är att EU i nuläget inte är en öppen marknad med länder utan gränser och fri rörlighet för varor och kapital i fusionssammanhang. Det enda alternativet som finns för stora svenska företag idag är att gå samman med företag i Europa eller övriga världen.

 • 29.
  Berggren Gevius, Gabrielle
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Hedlund, Petter
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Internationaliseringsprocessen i mindre, teknikbaserade företag2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På grund av bl a globalisering har förutsättningar för internationell verksamhet förändrats. Det är idag lättare att ta kontakt med andra länder vilket kan vara nödvändigt för att hålla en verksamhet vid liv. Även mindre företag ges möjligheter att etablera sig internationellt, trots att tillgång till resurser kan tyckas begränsa deras internationaliseringsprocesser.

  Syfte: Att undersöka mindre, teknikbaserade företags val av organisationsform vid internationalisering, vilka motiv som ligger bakom en internationalisering samt hur man väljer vilken utländsk marknad för en etablering.

  Resultat: Det som framkom från intervjuer gjorda med fyra företag belägna i Mjärdevi Science Park, Linköping, analyseras med hjälp av den referensram som baseras på vedertagna teorier kring företags internationaliseringsprocesser. Det visade sig att mindre, teknikbaserade företags inställning till internationalisering inte påverkades av dess litenhet och begränsade resurser. Liten hemmamarknad, starkt nischad produkt samt viljan att följa befintliga kunder var några av orsakerna till denna typ av företags internationalisering.

 • 30.
  Bergholtz, Linda
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Selander, Krickos
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ökat medborgarinflytande på lokal nivå: lärande för alla. En studie av Motala kommuns organisationsförändring.2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler medborgare väljer att engagera sig i partipolitiskt obundna sammanslutningar istället för i partier. Motala kommun införde 1999 fem beredningar bestående av folkvalda politiker som bland annat ska arbeta för ökade och förnyade medborgarkontakter.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett organisationsteoretiskt perspektiv beskriva och analysera Motala kommuns arbete med att förändra den politiska organisationen, med fokus på arbetet att förbättra medborgarinflytandet. Vidare vill vi presentera idéer kring hur arbetet skulle kunna vidareutvecklas.

  Avgränsningar: Vi kommer inte att i någon större utsträckning ta med tjänstemannaperspektivet i diskussionerna eftersom vi enbart intervjuat politiker.

  Genomförande: Fokusgruppsintervjuer har genomförts med de fem beredningarna. Vid varje tillfälle medverkade 5-11 personer.

  Resultat: Beredningarna har utmanat de institutionaliserade antaganden som tidigare styrt det kommunalpolitiska arbetet. Omorganiseringen har även fyllt en funktion för lärandet hos de inblandade, men fler aktörer bör vara inblandade för att kommunen ska bli en lärande organisation. En organiserad nätverksstruktur kan skapa förutsättningar för kunskapsutväxling.

 • 31.
  Bergius, Andreas
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kragell, Jenny
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  In Search of an Integrating Product Model: Integrating Consumer Behaviour and Customer Value2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Produktkonceptet är ett mångfacetterat problem, och innehåller begrepp som kärnvärden, materiella och immateriella produkter, service, garantier etc. Det är en tät djungel av information gällande vad en produkt kan sägas vara. Nära knutet till produktkonceptet är även termerna köpbeteende och värde. Den första termen, köpbeteende, är förståelsen för vad som föregår köpet, och den andra syftar till kundens upplevda värde. Vi tror att dessa tre viktiga koncept inte utforskats tillräckligt som en enhet. Vi kommer undersöka de tre koncepten individuellt, och slutligen sammanföra dem till en modell.

  Syfte: Vi ämnar skapa en model som integrerar koncepten konsument beteende och värde med produktkonceptet. Metod: Studien är i stor utsträckning teoretisk. Ett litet antal intervjuer har utförts på de två biltillverkande företagen Saab och Porsche, och även med ägare av dessa respektive bilar. Denna empiri kompletterar uppsatsen, och ger exempel på hur teori existerar i praktiken.

  Resultat: Vi har funnit ett sätt att effektivt kombinera de tre koncepten produkt, kundvärde och köpbeteende - en modell som förklarar hur värde och köpbeteende är integrerade i produktkonceptet. Våra resultat torde vara intressanta för den som vill förstå att produkter måste ses som mer än bara det fysiska objektet. Produkter är nära sammankopplade med immateriella begrepp som livsstil, tillhörande, image etc. Produktkonceptet förstås bättre efter att använt detta"tredimensionella"synsätt. Vi önskar läsaren mycket nöje.

 • 32.
  Berglöf, Andrea
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Bielkhammar, Andreas
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Corporate Citizenship: Företaget som den goda medborgaren2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Företagens roll i samhället håller på att förändras. En möjlighet för företag att bidra till en utveckling som är långsiktigt hållbar: ekonomiskt, socialt och ekologiskt kan uppnås genom Corporate Citizenship – företaget som den goda medborgaren.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda och skapa förståelse för begreppetCorporate Citizenship och dess framväxt från ett strategiskt perspektiv, samt attstudera hur och varför företag arbetar med Corporate Citizenship.

  Genomförande: En litteraturgenomgång inom området Corporate Citizenship har genomförts. Vidare har representanter från fyra svenska multinationella företag med uttalad Corporate Citizenshipverksamhet intervjuats. Undersökningen har kompletterats med intervjuer med konsulter med erfarenhet inom området.

  Resultat: Corporate Citizenship kan ses som ett konkret och operationaliserbart angreppssätt av strategisk betydelse av företagets totala ansvar och engagemang: ekonomiskt, miljömässigt och socialt, där man går längre än ansatsen "att ta ansvar för sina handlingar". Företagen har från att reagera reaktivt övergått till att bli mer proaktiva i sitt agerande inom Corporate Citizenship samtidigt som strategins framväxt karakteriseras av planering. Motiven till företagens engagemang är genomgående desamma: stärkt varumärke, ökad attraktivitet som arbetsgivare, legitimitet i samhället, lönsamhet, goodwill och förbättrade kundrelationer. Uppsatsen belyser den strategiska betydelse som Corporate Citizenship kan ha för ett företag om det hanteras medvetet ur en mängd olika aspekter. Företagens inriktning på Corporate Citizenshiparbetet skiljer sig genom att det är direkt eller indirekt kopplat till kärnkompetens eller direkt relaterad till en fundamental del i affärsverksamheten. Den globala omfattningen skiljer sig även den, från inhemsk inriktning till multiinhemsk inriktning.

 • 33.
  Bergqvist, Ulrika
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Hermansson, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Varumärkesinriktad positionering: en fallstudie av ICAs&Nordeas etablering i Estland2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bland annat ett stundande EU-inträde och en stark ekonomisk tillväxt har bidragit till att Estland utvecklats till att bli en mycket intressant marknad för svenska företag. För att företag ska klara sig långsiktigt i konkurrensen på den estniska marknaden krävs en tydlig positionering av dess varumärke. ICA och Nordea är två företag med starka varumärken på den svenska marknaden, vilka dessutom är etablerade på den estniska marknaden.

  Syfte: Syftet är att jämföra ICAs respektive Nordeas varumärkespositionering i Sverige och Estland för att utröna om det krävs en anpassning av denna vid en nyetablering i Estland.

  Avgränsningar: Vi behandlar enbart respektive fallföretags kärnverksamhet. Inga kulturella aspekter kommer att beröras. Genomförande: Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer inom respektive företag.

  Resultat: Fallföretagens respektive varumärkespositionering är relativt standardiserad. Dock anpassas företagens strategier något efter rådande marknadssituation i Estland.

 • 34.
  Bergstedt, Niklas
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ljungqvist, Björn
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Sälj- och köpprocessen av IT-relaterade tjänster2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Background: Companies and organizations of today spend large amounts of money on IT-based business solutions. Such business solutions normally include business- consulting and software-creation (IT-related services). Due to the rapid development of the technology within this field of business the IT-customers find it difficult to select among potential suppliers on objective grounds.

  Purpose: To increase the understanding for the professionl approach of the people involved in the sales- and purchase process of IT-related services in a business-to-business context. The study is taking the buyers'as well as the sellers'perspective into account when analyzing the process. Method: The empirical findings were collected from eight companies in Linköping and Stockholm. The method used was a qualitative interview survey.

  Delimitation: The study treats business-to-business relationships. The study focuses on IT-services aimed at business development. The study do not include the influence of purely technical apects of IT-related services.

  Conclusions: It appears to exist a"knowledge gap"between the IT-suppliers and the IT-customers concerning how to make use of the opportunities stemming from the newest IT-applications. The customers find it difficult to select among potential IT-suppliers on objective grounds. Trust in the supplier becomes very important. Trust can be achieved by means of personal contacts, the ability to speak the same language, reference projects and general knowledge about the customer's field of business.

 • 35.
  Berlin, Jenny
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Leidstedt, Hanna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Hantering av inköpsrisk vid svenska kafferosterier: när smaken får avgöra En studie av hur riskhantering kan integreras i inköpsprocessen2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: The strategic importance of purchasing departments is increasing, yet supply risks are rather uncharted. The procurement of coffee involves supply risks and the purchaser needs to be able to handle these to enable the roasting-house to produce coffee as specified.

  Purpose: To chart risks in connection with the procurement of coffee as well as the possibilities of handling these. The thesis also examines if general risk management theories are applicable on the supply risk present within Swedish roasting-houses and can become an integral partof the purchasing process.

  Method: A qualitative case study of the purchasing process of Swedish roasting- houses.

  Result: An a priori-model, which can serve as the basis for evaluation of the purchasing process and risk management of a business, elaborated to fit the Swedish roasting business.

 • 36.
  Bilsteen, Katrin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Svensson, Therése
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Styrning i multiprojektorganisationer: En studie av biståndsmyndigheten Sida2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Under år 2002 handskades biståndsmyndigheten Sida med 6224 insatser inom olika verksamhetsområden och i över hundra olika länder. Dessa insatser kan innebära alltifrån vägbyggen i Laos, analys av rättssektorn i Vietnam till stöd av ombudsmannaämbetet för mänskliga rättigheter i Peru. I större eller mindre utsträckning kan dessa insatser ses som olika typer av projekt. Detta då de har de karaktärsdrag som ofta tas upp i litteraturen för att beskriva vad ett projekt är, det vill säga att de är avgränsade aktiviteter som strävar mot att uppnå en specifik uppgift, har en förutbestämd kostnad och genomförs inom en fastställd tidsram. Sida är därmed en organisation som på en övergripande nivåmåste kunna hantera ett stort antal projekt och koordinera dessa så att de gemensamt bidrar till Sidas mål om fattigdomsbekämpning. Organisationer som, såsom Sida, utför en påtaglig del av sin verksamhet i projekt kallas för multiprojektorganisationer. Det har genomförts väldigt lite forskning om multiprojektorganisationer och det finns därför en bristande empirisk bas inom området och detta ser vi som ett problem då en stor del av alla projekt utförs just i en multiprojektkontext.

  Vårt syfte är att utröna hur Sida styr sina projekt och på så sätt bidra till att öka förståelsen av styrningen i multiprojektorganisationer. Studien är utförd som en kvalitativ fallstudie och grundas på internt Sida- material och intervjuer av handläggare på Sida.

  Utifrån vår studie av Sida anser vi oss kunna dra vissa slutsatser om styrningen av projekt i en multiprojektorganisation. Vi menar att ett sätt för en multiprojektorganisation att handskas med det faktum att deras projekt uppvisar både olikheter och likheter är att ha en matrisstruktur som handskas med olikheterna samtidigt som det finns generella modeller för projektstyrning. Slutligen har vi funnit att Sidas idé om partnerskap genomsyrar hela organisationens styrning och sätter ramarna för den styrning som Sida utövar gentemot sina projekt. Inom dessa ramar väljer Sida lämplig styrning av sina projekt utifrån graden av tillit till samarbetspartnern och grad av osäkerhet i projektet. Dessa två variabler ger olika styrsituationer som avgör vilken sorts styrning de ska utöva, vilken grad av styrning som är nödvändig och på vilken nivå detta ska ske. Denna slutsats visar på att det, i likhet med tidigare forskningsresultat, även inom multiprojektorganisationen Sida finns styrsituationer som avgör val av styrning.

 • 37.
  Björck, Ulf
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Brinck, Marie
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Strategiskt förändringsarbete i politiskt styrda organisationer: en studie av Motala kommun2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många politiskt styrda organisationer står inför stora och avgörande förändringar för hur deras verksamhet skall bedrivas i framtiden. Politiskt styrda organisationer har annorlunda förutsättningar för att genomföra strategiska förändringar än privata. Vad innebär den politiska kontextens säregenhet och vad kan göras för att överbrygga problem.

  Syfte: Att utifrån FUM undersöka hur strategiskt förändringsarbete kan bedrivas i politiskt styrda organisationer. Genomförande: Vi har haft en explorativ ansats och genomfört 10 intervjuer med ledande politiker i Motala kommun.

  Resultat: För att kunna bedriva strategiskt förändringsarbete i en politiskt styrd organisation måste man vara medveten om organisationens särart, nämligen att det är många intressenter inblandade och att organisationens existens bygger på legitimitet och demokrati. Dessa faktorer påverkar förändringsarbetet främst genom att processen kommer att ta tid. Problem som kan uppstå är att organisationen inte är förändringsbenägen p.g.a. traditionellt arbetssätt, bristande extern och intern förankring, bristande engagemang och helhetssyn. Vi ser att det främsta medlet för att överbrygga problemen är förbätrad kommunikation.

 • 38.
  Blomkvist, Fredrik
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Brudin, Tobias
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Centralisering: En studie av Sveriges försäkringskassor2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Graden av centralisering måste ständigt avvägas. Under 1980- talet följde den offentliga sektorn efter den privata avseende decentralisering, ett begrepp som översköljdes med idel positiva argument och erfarenheter. Under slutet av 1990-talet har pendeln svängt och de flesta försäkringskassor har tagit ett steg tillbaka. Vi har valt att undersöka vad som ligger bakom denna utveckling.

  Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att skapa ett diskussionsunderlag för främst Försäkringskassan i Kalmar län, men även för andra försäkringskassor och politiskt styrda organisationer, gällande decentraliseringsgrad och problem associerade med valet av densamma.

  Avgränsning: Vi har i denna uppsats koncentrerat undersökningen till att omfatta endast länscontrollers eller liknande inom Försäkringskassan. De sitter i samtliga fall i eller nära ledningen, varför vi har ett ledningsperspektiv på vår undersökning.

  Genomförande: Vår studie bygger på telefonintervjuer samt öppna och slutna frågeformulär till totalt 18 av de sammanlagt 21 försäkringskassorna i Sverige.

  Resultat: Vi har i uppsatsen kommit fram till att det en kombination av alla de faktorer som vi har lokaliserat som har gjort att centraliseringar av olika slag har kommit till stånd inom Försäkringskassan. Tendenserna påverkar varandra och centraliseringsåtgärder är ofta följder av andra d:o, varför det ibland kan vara svårt att särskilja dem. Resultatet visar också att det kan vara svårt att inifrån organisationen se allt som ligger bakom och driver förändringar.

 • 39.
  Boisen, Carl
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Karlsson, Sofia
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Den svenska marknaden för företagsobligationer2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den svenska marknaden för företagsobligationer har utvecklats starkt sedan 1995, men är fortfarande en delvis outnyttjad kapitalkälla för många svenska företag.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som förklarar utvecklingen av den svenska marknaden för företagsobligationer samt förklara varför svenska företag inte i större utsträckning använder denna marknad för finansiering.

  Genomförande: Den svenska företagsobligationsmarknaden kartläggs och genom att kvantitativa och kvalitativa data har samlats in. Bestämningsfaktorer för marknadens utveckling identifieras genom litteraturstudier och intervjuer med marknadens aktörer.

  Resultat: God konjunkturutveckling, prisstabilitet och sjunkande räntor utgör en god grund för företagsobligationsmarknadens utveckling och närvaro av emissionsinstitut samt marknadsföring av företagsobligationer främjar utvecklingen. Hämmande faktorer tycks vara tradition, okunskap, företagens storlek och de nära relationer mellan företag och banker som leder till att banklån ofta är en billigare finansieringsform. Kreditvärderingssystemet underlättar handeln, men förhöjt fokus på kreditbetyg kan även leda till att vissa företag har svårt att sälja obligationer i Sverige.

 • 40.
  Boman, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Larsson, Jonas
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Patent Valuation in Theory and Practice2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: Today, an increased need to value patents is expressed in several different situations. For example, banks more frequently accept patents as collateral for loans and patents are being exchanged more often between companies. It is argued that a hindrance for the recognition of the value of patents, and other assets lacking physical form, is that the current methods of valuation are not developed for this type of assets.

  Purpose: Our objective is to investigate the practical relevance of four theoretical valuation approaches in the context of patent valuation and to point out crucial factors affecting the choice of valuation approach.

  Procedure: Interviews were conducted with professionals working in the field of corporate finance and with an expert in the field of patents and intellectual property rights.

  Results: The respondents are not of the same opinion whether relevant approaches for patent valuation exist at all. Among the respondents who find it possible to value patents, the income approach is the dominating approach. The theoretical correctness of this approach, derived from the definition of value, is stressed as the primary argument for the use of it. Methods such as Decision Tree Analysis, within the income approach, and Relief from Royalty, a hybrid of the market- and income approach, are used as complements.

 • 41.
  Booson, Rickard
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Erlandsson, Jonas
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Beslutsprocessen vid upphandling av affärssystem: en företagslednings perspektiv2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Upphandlingen av affärssystem har stadigt ökat och trenden väntas fortsätta i takt med att de uppgifter systemen kan utföra utvidgas. Ett affärssystem kan ses som en strategisk resurs och ”livsnerv” för företaget. Trots detta misslyckas en stor del av alla investeringar i affärssystem.

  Syfte: Att med utgångspunkt i upphandlingsförfarandet av affärssystem ge en bild av den bakomliggande beslutsprocessen och bidra till förståelsen av vilka krafter som påverkar den.

  Avgränsningar: Studien omfattar endast ledningsgruppen i små och medelstora företag inom svensk verkstadsindustri. Undersökningen kommer att sträcka sig t o m beslutet om köp, vi kommer inte att behandla implementeringsfasen. Genomförande: Studien har genomförts i form av intervjuer med tre verkstadsindustriföretag i Linköping med omgivning.

  Resultat: Alla företag har följt ett likartat mönster i upphandlingen. De faktorer som påverkat beslutsprocessen har varit dels interna, dels externa. Företagsledningens roll har främst varit att genomföra de önskemål användarna uttryckt. Vissa nyckelpersoner i ledningsposition har dock spelat en nyckelroll i kraft av sin kunskap och vana av IT.

 • 42.
  Brattström, Erika
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Wennberg, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kundinvolverad produktutveckling -hur företag får tillgång till kundernas kunskaper2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett problem bland många företag är att de utgår ifrån det som teknikerna har utvecklat istället för efter det som marknaden efterfrågar. Nu börjar företag inse vikten av kundernas kunskaper och ett sätt att få tillgång till dessa kunskaper är genom att involvera dem i produktutvecklingen.

  Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva hur företag kan få tillgång till kundernas kunskap vid kundinvolverad produktutveckling samt att beskriva vilka förutsättningar som bör råda för att kundinvolveringen ska fungera.

  Metod: Totalt har elva personer från sex företag intervjuats.

  Resultat: Kunskapen som företaget vill få från kunden är framförallt kunskaper om kundens behov, vilket fås genom att observera när kunden använder produkten och genom att arbeta ute hos kunden. Förutsättningar som är viktiga är kundens egenskaper, en relation, vinna-vinna situation och kundfokus.

 • 43.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Forsström, Carl-Fredrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Hur många kan klona sig varje måndag?: en studie av hur HRM påverkas av projektifiering2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Projektifiering innebär att företag går från en stark linjeorganisation mot att betona projektdimensionen. Denna förändring skapar nya förutsättningar för medarbetare och torde även ha samband med företagets syn på sin personal som strategisk resurs.

  Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera de förändringar som sker inom Human Resource Management i samband med företags projektifiering.

  Genomförande: Det empiriska materialet består huvudsakligen av intervjuer med nyckelpersoner på Posten och Saab Aerospace.

  Resultat: HR-funktionen har en viktig roll i projektifieringsprocessen. Två sätt att organisera HR-funktionen har identifierats, vilka påverkar möjligheten att anta denna roll. HR-relaterade problem får olika proportioner beroende på hur företag väljer att organisera projektverksamheten.

 • 44.
  Brillois, Bertrand
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Successful start-ups & key success factors2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Almost everyday we can read about or listen to the radio the creation of a new company, which is of course successfull and just started several months ago. One succeed but for how many other failures. In our everyday life we only know the companies which exist. We never consider all the high number of companies that have failed. In addition to that, by analyzing some cases, we can notice that some"good"companies, with good team, good concept can failed too. In order to understand the views that exist, one needs to elucidate this problem. The early stage of a new-created company is the most important phase of the firm´s life, according to the fact that it will determine the evolution of its whole structure, and therefore will deeply affect its future. All the more so a firm in order to be successful must be able to growth in the long run. With this thesis, we hope to contribute to a better understanding of the key- success factors ofyoung companies. Therefore we will try to clarify issues concerning this early stage. In particular we will highlight and describe that the early development in a firm is a very important phase in its life. And to determine which factors must be take in consideration in order to avoid future difficulties.

 • 45.
  Broberg, Malin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nolte, Åsa
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Mjukvaruföretagens strategiska agerande2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: In recent research literature, some researchers mean that companies in fast changing markets have to act proactively while others find that companies have to adapt to conditions and to react. This makes it interesting to study how software companies act strategically and also to study to what extent a flexible organisation is required by companies who proact and by those who react.

  Purpose: The purpose of this thesis is the study how different types of software companies act strategically and what this requires of the company in terms of flexibility.

  Delimitation: The study treats only Swedish software companies with more than ten employees. Proceed of the Study: Representatives from four case companies as well as a consultant have been interviewed. As a complement to the case study, a survey has also been conducted where 36 companies have participated.

  Results: Only one of the four case companies can be said to act proactively. Among the survey companies, there are principally young companies, companies with a leading position on the market and companies that experience high growth that act proactively. Companies that work proactively value to a greater extent than reactive companies a flexibility that is created by visions.

 • 46.
  Brodin, Andrea
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kleen, Linda af
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Svenska varumärkens kulturella värden2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag slåss många företag om att få en plats i vårt medvetande och de lägger därmed ut stora summor på varumärkesbyggande och varumärkesvård. Det handlar inte längre om att bara pränta in logotypen, utan även att ge sitt varumärke en "själ" och ladda det med olika värden. I och med dagens globalisering är det också ur ett kulturellt perspektiv mer intressant. Men att exportera ett varumärke till en utländsk marknad är inte samma sak som att ta med sig sin kunskap och tro att det ska fungera lika bra i det nya landet. Ett varumärke är medvetet och omedvetet laddat med värderingar, både kulturella och affärsmässiga. I Sverige har vi typiskt svenska värden som man kanske inte direkt tänker på men som faktiskt följer med oss. Dessa värden kanske inte passar in på den nya marknaden, utan vissa värden kanske tas med medan andra byts ut. Vi finner det därmed intressant att undersöka dessa kulturella värden.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva vad för slags kulturella värden svenska företags varumärken avser kommunicera utomlands.Genomförande: Vi har gjort en kvalitativ studie. Vår empiriska studie är huvudsakligen baserad på de personliga intervjuer och den telefonintervju vi gjort. Referensramarna bygger på väletablerade teorier inom området.

  Resultat: Vår studie har visat att svenska företag laddar sina varumärken med värdena kvalitet, pålitlighet, enkelhet och modern&innovativ. Vi har funnit att dessa värden finns återspeglade i den svenska kulturen både vad gäller national- respektive affärs och företagskultur.

 • 47.
  Carendi, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Zachrison, Christian
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Växande tankesätt: en studie av tillväxtmotiv och tillväxtstrategier i småföretag2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: Today small business firms represent a considerable part of swedish economy, and the number of small firms has steadily increased the last ten years in relation to the total employment. The fact that there are firms willing to grow, it ought to be interesting observing their motives of growth, and what kind of strategies that can be identifiable in these firms.

  Purpose: To examine the motives of growth in small business firms, and to study which growth strategies the firms use when expanding their business.

  Realization: The study is accomplished through telephone interviews with six small business firms in the province of Jönköping. The firms contain between 10-49 employees.

  Result: The motives of growth in small business firms are in great extension derived from self-realization. Considering the growth strategies, the firms claim that the influence of executives is what affects the most concerning growth. As well market- and product development are of great importance, even though these strategies are ofteninseparables.

 • 48.
  Carlsson, Emma
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Schurmann, Ann
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Management control in Shared Service Centers: How to influence people in the striving towards organizational goals2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: A constant market pressure on companies to increase their competitiveness has compelled managers to explore business models outside of the traditional ones. The Shared Service Center (SSC) forms part of these untried models, and can be seen as a hybrid. When it comes to its management control, the research is scarce, and hence, there are no obvious paths to follow when it comes to the designing and use of management control systems in such organizations.

  Purpose: The purpose of this thesis is to describe the design of the management control system in a SSC, and further to analyze the underlying reasons for its outlining.

  Demarcation: The study is limited to the investigation of the SSCs of Electrolux, SKF and Volvo. Moreover, the problem is highlighted from the perspective of the SSC management.

  Realization: In the form of a case study, the thesis was realized through the undertaking of four interviews with individuals in the SSCs’ respective management or its close surrounding.

  Results: Sprung out of the process orientation, SSCs in their management control primarily focus on customers, process improvement and people. In their striving to obtain cost reduction and service quality, several control tools are used, the choice of which depends on variables such as organizational structure, external environment, technology and strategy.

 • 49.
  Casal Bouzon, Manuela
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Orestig, Magnus
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Bortom Kultursponsring: En studie av samarbeten mellan teater och näringsliv2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den svenska teaterscenen befinner sig i vad som tycks vara en ständig ekonomisk kris. De offentliga medlen räcker inte längre till, vilket har fått till följd att teaterinstitutionerna har blivit tvungna att söka sig nya inkomstkällor. Kultursponsring är en alternativ finansieringsform som har blivit allt vanligare. Vi vill undersöka kultursponsringens möjligheter för svensk teater.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheterna att gå bortom den traditionella definitionen av kultursponsring för att skapa ett helhetsperspektiv på utbyten mellan teater och näringsliv.

  Avgränsningar: Vi utgår ifrån Sveriges teaterinstitutioner och de kulturpolitiska målen som är uppställda av Sveriges Riksdag.

  Genomförande: Vår undersökning bygger på sju intervjuer med representanter från teatrar och företag.

  Resultat: Idag ses kultursponsring främst som ett marknadsföringsverktyg, där det sker ett utbyte av image mot pengar. Vi anser att med denna begränsade definition förbises den största potentialen, vilken återfinns i själva mötet mellan teater- och affärsvärlden.

 • 50.
  Cedergren, Pernilla
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lafin, Ida
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Styrning av kunskapsföretag: Vad påverkar kunskapsarbetare i valet att stanna inom en organisation?2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I och med kunskapssamhällets framväxt har efterfrågan och vikten av kunskapsarbetare ökat, särskilt i kunskapsföretag. Det är därför viktigt för företag att kunna attrahera, behålla och styra dessa kunskapsarbetare för att vara konkurrenskraftiga.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera och förstå vad det är som gör att kunskapsarbetare väljer att stanna, utvecklas och delta i ett företags utveckling och hur ledare i företag arbetar med och resonerar kring dessa frågor.

  Genomförande: Förutom att vi utvecklade teoriavsnitt bestående av teorier om företagstyrning och personalomsättning, har vi genomfört intevjuer med revisorer på två revisionsföretag i Linköping.

  Resultat: Vi fann att kunskapsarbetare trivs och väljer att stanna om de upplever att de har självständighet, variation i arbetet, möjligheter till utveckling samt att de får arbeta med trevliga och kompetenta kollegor. Vidare påverkar arbetsmarknadssituationen och kunskapsarbetarens personliga särdrag och situation deras val.

1234 1 - 50 av 165
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf