liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
123 101 - 118 of 118
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Tallvid, Klas
  Center for Flexible Learning.
  Williams, Phil
  Center for Flexible Learning.
  The Guidance Merger project2005Report (Other academic)
 • 102.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Åberg, Carina
  APeL-FOU.
  Nätverket som utvecklingskraft: vision eller verklighet2004In: Att mobilisera för regional tillväxt: regionala utvecklingsprocesser, kluster och innovationssystem / [ed] Lars Christensen, Peter Kempinsky, Lund: Studentlitteratur , 2004, 1, p. 291-304Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskapen kring regional tillväxt, regionala utvecklingsprocesser, kluster och innovationssystem växer snabbt, men tillgången på handlingsorienterad kunskap är begränsad och frågorna om hur man går till väga står i många fall obesvarade. Hur initierar, driver och leder man ett kluster eller regionalt innovationssystem? Vilka egenskaper är kännetecknande för de personer som med framgång leder regionala utvecklingsprocesser? Hur formar man en engagerande, regionalt förankrad vision, och hur realiserar man denna idé i konkret handling? I boken förmedlar ett antal framträdande nationella och internationella praktiker, konsulter och forskare en unik uppsättning erfarenheter, metoder och praktiska tillvägagångssätt som kan stödja och inspirera läsaren i det fortsatta arbetet med regional utveckling, förändring och hållbar ekonomisk tillväxt. Dahméninstitutet är en nätverksorganisation som bygger på tvärvetenskapligt samarbete. Institutet samordnar forskare och praktiker engagerade inom området "innovation och tillväxt" . Syftet med institutet är att undersöka, understödja och utveckla den svenska innovationspolitiken.Dahméninstitutets huvudsakliga verksamhetsområden är policyforskning, kunskaps- och informationsförmedling samt stöd för regionala och nationella utvecklingsprocesser.Mer information finns på www.dahmeninstitutet.se

 • 103.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Åberg, Carina
  APeL-FOU.
  Andersson, Mats
  APeL-FOU.
  Paulsson, Jonas
  APeL-FOU.
  Att leda projekt och utvecklingsprocesser2005Report (Other academic)
 • 104.
  Svensson, Lotta
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  It´s Being Close that Makes it Possible to Accept Criticism2007In: International Journal of Action Research, ISSN 1861-1303, E-ISSN 1861-9916, Vol. 3, p. 278-296Article in journal (Refereed)
 • 105. Order onlineBuy this publication >>
  Svensson, Lotta
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vinna och försvinna?: Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Starting in the everyday life of Söderhamn’s youth, this thesis presents the driving forces that affect youth as they make decisions to stay in or to leave their home region.

  The research has been done with an interactive approach in close collaboration with youth and adults, and a number of different methods have been used. Based on the interviews, essays, questionnaires, conversations and meetings that underlie this work, the ambition has been to participate and contribute to the formation of knowledge in dialog with the youth and the adults who surround them.

  The dissertation (thesis) shows that society’s basic structures have great influence on youth’s decision whether to stay or leave. Important factors are actual circumstances, such as the access that youth have to resources – economical, social, and cultural. Society’s gender order has a big impact on the question whether to move or stay. Likewise, the tension between center and periphery plays an essential role – where the power to define what is “right” and “natural” coincides with values on how youth “are” and “should be”.

  The dissertation (thesis) shows that the interplay between these factors appears different for different individuals and groups, and that the interplay has significance both for the move/stay –decision and for the youth’s desire and possibility to participate in and have influence over society’s development in the region.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 106.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Målsättningar och verklighet - vård och omsorg i kommunal regi. Del II: Ålderdom, omsorgsberoende och livsperspektiv samt Mål, prioriteringar och omsorgsarbetets vardag2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur bra är vården och omsorgen i kommunal regi? Det är en vidsträckt fråga där svaren åtminstone delvis måste vara av rent subjektiv karaktär. ”Bra” respektive ”dålig” är inga objektiva egenskaper som saker bara har, utan de är något som vi människor tillskriver dem genom att relatera till våra personliga värderingar. Det blir lite mer lätthanterligt ur vetenskaplig synvinkel om vi istället frågar oss hur vården och omsorgen lever upp till de målsättningar som verksamheten själv ställt upp.

  Att diskutera och utvärdera vården inom landstingen är ju något vi vant oss vid under de senare decennierna. Men idag sker det faktiskt en hel del vård i kommunernas regi. Inom kommunerna har man bland annat ett uppdrag att sköta äldrevården. Hur ser det ut där? Hur bra lever man upp till sina egna ofta mycket ambitiösa målsättningar? I den här rapporten kommer vi inte att kunna ge något uttömmande svar på hur verkligheten stämmer med idealen men den innehåller en hel del intressanta indikationer och ledtrådar.

  När vi – Per-Erik Liss, Tommy Svensson och undertecknad – diskuterade upplägget för det här projektet sade vi oss att det var viktigt att angripa problemet från två håll samtidigt; dels att titta närmare på kommunernas målsättningar, dels att dyka ned i verkligheten och försöka ta reda på hur omsorgen fungerar i praktiken. Uppgiften rörande målsättningarna var först och främst att ta reda på vilka de var och hur de var formulerade. Det var bl a väsentligt att se hur målen var relaterade ”uppåt”, d v s hur de stämmer överens med de mål och prioriteringar som görs på ett nationellt plan. Inte minst borde prioriteringsprinciperna i Hälso- och sjukvårdslagen vara central, inte bara för hur landstingen, utan även kommunerna väljer att fördela sina vårdresurser. I vilken mån spelar exempelvis rättviseprincipen om att fördela efter ”vårdbehov” en roll inom den kommunala sektorn? Och vad utgör ”behov” när det gäller äldre människor? Vad behövs det för hjälp för att vara gammal på ett bra sätt?

  En annan väsentlig fråga är hur de kommunala vård- och omsorgsmålsättningarna relaterar till varandra internt. Vilka är de övergripande målsättningarna och vilka är blott operativa mål eller delmål? Om det exempelvis fastställs ett delmål att hemtjänsten skall vara behjälplig med städning men inte med att sitta ned och prata så har det därmed bestämts att det förra är nödvändigare än det andra för att nå övergripande syften. Det har gjorts en bedömning att den första åtgärden bättre fyller ett väsentligt behov hos de äldre än den andra.

  Men hur har man gått tillväga för att komma fram till denna slutsats? Är det så säkert att de olika delmålen verkligen leder mot de stolta proklamationerna i den övergripande visionen? När vi sedan kontemplerade dykt ner i verkligheten så stod det ganska snart klart att det borde bli en djupdykning snarare än blott ett snorklande vid ytan. Det vill säga, vi skulle kanske inte se så mycket av den övergripande statistiken beträffande budgetar och antal människor under åtgärd. Men för att nå de intressanta skikten där vi kan hoppas på att få syn på enskilda människors, i synnerhet äldre människors, behov av vård, trygghet och värdighet så måste vi dyka på djupet. Vi måste lyssna på enskilda människors berättelser om vilka de är, hur de ser på sina liv och vad som är viktigt för dem. Det är ju först på denna nivå som vi kan börja förstå vilka problem och behov det finns, och hur dessa sedan kan relateras till vårdens och omsorgens målsättningar. Hur betydelsefull är överhuvudtaget den kommunala omsorgsservicen i en människas liv på äldre dagar?

  I detta sammanhang är det också viktigt att beakta det vi kan kalla för ”mellangruppens” erfarenheter, d v s de som har att implementera målen i sin verksamhet; vårdare, biträden och assistenter. Detta är en grupp som ofta hamnar i kläm mellan politiker och allmänhet. I sin dagliga gärning möter de människorna som behöver vård och omsorg. Samtidigt skall deras verksamhet bedrivas i enlighet med de direktiv och riktlinjer som politikerna ställt upp. Går dessa krav ihop? Hur bedömer vårdaren att han/hon kan möta upp mot de dubbla kraven? Deras observationer, erfarenheter och intressen skiljer sig tydligt från de båda andra gruppernas, det utgör ett eget perspektiv.

  När jag, vid slutet av projekttiden, sträckläste först Per-Eriks analytiska diskussion om mål och prioriteringar och sedan Tommys djupintervjuer med hemtjänstens vårdbiträden och gamla, hade jag en stark impuls att vi skulle låta studierna stå helt okommenterade. De utgör alla en del av verkligheten, och jämförelsen inbjuder till många frågor och tankar. Varför inte låta läsaren själv dra sina slutsatser? Hur går dessa vitt skilda bilder ihop?

  Men, trots allt är det här en vetenskaplig rapport och forskare bör kommentera och dra slutsatser. Det hör väl ändå till? Så Per-Erik gör några avslutande kommentarer där han jämför målsättningar med verklighet. Men dessa kommentarer är blott en liten hjälp på traven. Studien om de officiella målsättningarna å ena sidan och studierna av verksamheten bland personal och mottagare å den andra står på egna ben. Att läsa dem tillsammans ger en stark läsupplevelse och mycket att fundera vidare på.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Svensson, Tommy
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bjorklund, Anita
  School of Health Science, Jönköping, Sweden .
  Focus on health, motivation, and pride: A discussion of three theoretical perspectives on the rehabilitation of sick-listed people2010In: WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT and REHABILITATION, ISSN 1051-9815, Vol. 36, no 3, p. 273-282Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective/Method: During the last decades sickness absence from work has become a great societal problem. Questions of how rehabilitation processes should become successful and how peoples ability to work can be improved have become of great public interest. In this paper we discuss three well-known theoretical perspectives regarding their usefulness when it comes to research on rehabilitation for return to work. Results: The three perspectives are: Antonovskys salutogenic model of health, Kielhofners model of human occupation and Scheffs sociological theory of "shame and pride". Conclusions: Each of these can be applied to increase understanding and knowledge concerning sickness absence and return to work. We discuss points of affinity among the three perspectives, as well as significant differences, and we propose that a very essential common denominator is the importance of self-experience.

 • 108.
  Svensson, Tommy
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Müssener, Ulrika
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Work and Rehabilitation. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Alexanderson, Kristina
  Karolinska Institute.
  Sickness absence, social relations, and self-esteem: A qualitative study of the importance of relationships with family, workmates, and friends among persons initially long-term sickness absent due to back diagnoses2010In: WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT and REHABILITATION, ISSN 1051-9815, Vol. 37, no 2, p. 187-197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of the present study was to explore and analyze accounts of social interactions and relationships with family, workmates, and friends supplied by persons with experience of sickness absence due to back, neck, or shoulder diagnoses. The focus was on experiences that seemed to involve positive and negative self-evaluative aspects, and therefore may be important to the self-conception and self-esteem of the absentee, and possibly to return to work. Participants: The interviewees were women and men between 25 to 34 years of age who had been sickness certified due to back, neck, or shoulder diagnosis. Methods: A descriptive and explorative method was used to analyze data from five focus-group interviews. Results: The importance of being supported and encouraged by family members, and the importance of feeling needed at work as well as being part of a social context were aspects stressed by the respondents. Conclusions: Our results indicate that these interactions and relations are important to the absentees self-esteem, and that this should be taken into account when discussing rehabilitation efforts.

 • 109.
  Svensson, Tommy
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Müssener, Ulrika
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Social Medicine and Public Health Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Alexandersson, Kristina
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Social Medicine and Public Health Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Pride, empowerment and return to work: On the significance of positive social emotions in the rehabilitation of sickness absentees2006In: Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, ISSN 1051-9815, Vol. 27, no 1, p. 57-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Sickness absence is a great public health problem and there is a lack of knowledge concerning the hows and whys of success or failure in promoting return to work of sick-listed persons. Discussions of and research into social and psychological aspects of this problem area are in need of theoretical contextualisation. In this paper it is suggested that theories of social emotions may be useful, and that the concept of empowerment can be applied provided that it is reasonably well defined. The notions of pride/shame and empowerment are elucidated and discussed, and it is shown that they can be related in the context of research into emotional dimensions of sickness absentees' experiences of the rehabilitation process in a way that may help to guide empirical studies. A simple model of hypothetical relations between pride/shame, empowerment/disempowerment, work ability, health, and return to work is sketched.

 • 110.
  Urban, Susanne
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Holmberg, Rurik
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ray, Giulia
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Boman, John
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lögdlund, Ulrik
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Christer
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–20112011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna text är slutrapporten från den externa utvärderingen av ett projekt som i huvudsak bestod av så kallade jobb- och praktikverkstäder belägna i fyra stadsdelar i Norrköping och Linköping. Projektet finansierades delvis av Europeiska Socialfonden och pågick under perioden juli 2008 till juni 2011 i stadsdelarna Klockartorpet och Ringdansen i Norrköping samt Skäggetorp och Ryd i Linköping. Sammanlagt 318 personer deltog i projektet under perioden. Den viktigaste målsättningen för Tänk Om var att skapa förutsättningar för individer i de berörda stadsdelarna att få större inflytande över sin egen livssituation och möjlighet att försörja sig själva. 26 procent av alla deltagare fick arbete eller gick vidare till utbildning efter projekttidens slut. Rapportens slutsatser vilar på intervjuer, observationer, informella och formella samtal som gjordes från våren 2009 till slutet av 2010, samt ett flertal olika dokument. Sammanlagt utfördes 48 intervjuer och 18 deltagarobservationer.

  Några särskilt viktiga lärdomar från projektet Tänk Om är följande.

  1. Det finns behov av en lokal plattform, möten för dialog. Många deltagare var nöjda med den sociala delen i jobb- och praktikverkstäderna. Många lärde känna nya människor och blev trygga i en grupp av människor de inte skulle ha pratat med annars. Behov av möten och dialoger mellan olika grupper finns troligen hos flera än de som är arbetslösa och har samhällsförsörjning. En vidareutveckling av en plattform för lokal dialog skulle även kunna ta tillvara på engagemang från andra boende, lokala föreningar, etcetera. Samtidigt med erbjudande om studiebesök och föreläsningar på olika tema skulle man kunna erbjuda större inflytande i lokala frågor.
  2. Det finns behov av ”personligt ombud light”, som processledarna har kallat sig. Människor som varit arbetslösa länge kan ha många olika problem. Det kan ta lång tid och behöva flera olika professioner för att kunna komma närmare arbetslivet. Att bygga nära kontakt med en representant för ”myndigheterna” kan underlätta vägen till olika vård och insatser som individen behöver. Erfarenheterna från Tänk Om visar också att sjukvården behöver bli mera lättillgänglig.
  3. Det finns kraft. Många som varit arbetslösa länge har fått jobb. Känslan är att dessa personer inte skulle ha fått det om de inte deltagit i Tänk Om. Deltagarna visade initiativförmåga och kraft både i att förändra sig själva, påverka lokalområdet och i att medverka i gruppens aktiviteter.

  Rapporten tar upp och diskuterar projektets målsättningar och hur de omformulerades över tid, redogör för statistik kopplat till projektets kvantitativa mål, lyfter fram relationen mellan projektets organisation och deltagarnas perspektiv samt personalens balansgång mellan styrning och vägledning och för en diskussion kring denna typ av projekts möjligheter att bidra till lokal och strukturell omvandling. Avslutningsvis summeras projektets viktigaste lärdomar. I två bilagor finns separata rapporter, dels en med intervjuer med samverkande parter om samverkan, dels en intervjustudie med projektdeltagarna.

  Utvärderingen har lyft fram att arbetssättet som utvecklats var lyckosamt på så sätt att många av deltagarna har fått arbete eller gått till utbildning. Jobbverksstäderna gav en trygg utgångspunkt för deltagarna. Man arbetade med ett helhetsperspektiv och strävade efter att kunna hjälpa deltagarna med i princip alla sina problem. Intensiv personlig kontakt upprättades och man hade ett längre och intensivare stöd än vad som annars är brukligt. Målsättningen angående antalet deltagare uppnåddes, medan andelen som gick till vidare till arbete eller studier efter projektet blev lägre än vad som angavs i ansökan.

  Under projektets genomförande förflyttades målsättningarnas betoning från område till individ. Deltagarna blev inte heller dem som man förväntade sig. De huvudsakliga förklaringarna till att mål och metod förändrades uppgavs vara dels att en del av metoderna inte gick att genomföra på grund av organisatoriska eller juridiska hinder, dels på grund av lågkonjunkturen. Ett problem som framkom i detta projekt är att ett öppet och flexibelt arbetssätt kan göra så att målgrupp och målsättning blir otydlig. Eftersom mål och verksamhet skulle utformas i dialog med deltagarna kunde man inte fastställa vare sig mål eller verksamhet innan deltagaren var på plats. Samverkande aktörer blev därmed osäkra på vilka personer som de skulle remittera till projektet, eftersom de inte visste vad verksamheten innebar och vilken målsättning som skulle gälla för deras klient.

  Arbetssättet var uppskattat av många deltagare och verkar ha fyllt en viktig funktion som en mellanstation eller skyddsnät på vägen mot arbetslivet. En nackdel var att arbetsuppgifterna var alltför omfattande för personalen. Arbetssättet betraktades inte som hållbart i längden. I sin roll som processledare balanserade de mellan styrning och coachning samt mellan att vara privat och professionell dialogpartner. Tillsammans med deltagarna utvecklades en kunskap om mångkulturell dialog som är svår att föra vidare. Det leder till frågan om hur de lärdomar som dragits från detta projekt ska kunna implementeras i andra verksamheter. Å ena sidan finns en risk att det arbetssätt som utvecklades är alltför resurskrävande för att rymmas inom ramen för parternas budget. Å andra sidan har man kunnat visa att verksamheterna gav önskade effekter för deltagarna. De metodologiska fördelarna som framkommit i projektet har i huvudsak riktats till de deltagande individerna. Samtidigt har samtliga deltagare från samverkande parter till processledare och deltagare i jobb- och praktikverkstäderna diskuterat och kommit närmare frågan om hur lokal social ekonomi kan stimuleras. Utvärderingens generella slutsats är att man inom Tänk Om har lyckats med många av sina ambitioner, men att man skulle ha kunnat uppnå mer långsiktiga resultat med en tydligare styrning och om det breddade samarbetet hade kunnat uppnås till fullo. Jag tror att det är kunskaper som kommer att komma väl till användning i det fortsatta lokala utvecklingsarbetet.

  Download full text (pdf)
  Mot arbetslivet med skyddsnät: Slutrapport från den externa utvärderingen av Tänk Om, ett projekt i Linköping och Norrköping finansierat av Europeiska Socialfonden 2008–2011
  Download (pdf)
  omslag
 • 111.
  Vilhelmsson, Andreas
  et al.
  Nordic School Public Heatlh.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Meeuwisse, Anna
  Lund University.
  Mental Ill Health, Public Health and Medicalization2011In: Public Health Ethics, ISSN 1754-9973, E-ISSN 1754-9981, Vol. 4, no 3, p. 207-217Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  WHO suggests mental ill health in terms of depression to be the highest ranking disease problem in the developed world in 2020-2030 and claims a public health approach to be the most appropriate response. But some argue that the alarming reports on mental ill health have their ground in the methods of inquiry themselves and refer to medicalization as an important issue. The aim of this article is to explore and illuminate the issue of what is meant by mental health and mental ill health and what it means that mental ill health is a major public health problem. Basically, two understandings and aspects of public health exist: a reductionist and a holistic with connections to different theories of health. These diverging understandings may lead to quite different public health responses, and they may have different consequences with regard to medicalization. It is concluded that we need more clearly elaborated ways to think about public health so that the increased attention to mental ill health as a public health problem does not in itself lead to medicalization in terms of just medical treatment. Otherwise, we risk losing the importance of public health as an overarching social and political instrument.

 • 112.
  Wenemark, Marika
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Public Health Sciences.
  Hollman Frisman, Gunilla
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Heart and Medicine Centre, Department of Endocrinology and Gastroenterology UHL.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kristenson, Margareta
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Public Health Sciences.
  Respondent Satisfaction and Respondent Burden among Differently Motivated Participants in a Health-Related Survey2010In: Field Methods, ISSN 1525-822X, E-ISSN 1552-3969, Vol. 22, no 4, p. 378-390Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Response rates in surveys have declined in many countries over the last decade. Reasons for refusal by nonrespondents have been discussed in many studies, but less attention has been paid to motivation among respondents who do take part. One theoretical framework for studying motivation is self-determination theory, which distinguishes between extrinsic and intrinsic motivation. This article describes respondents' experiences of participating in a self-administered health-related survey. Qualitative content analysis was used to analyze data from semistructured telephone interviews with 30 Swedish respondents aged 45–64 years. The results show a broad spectrum of positive as well as negative aspects of survey participation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 113.
  Wenemark, Marika
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Health and Developmental Care, Centre for Public Health.
  Persson, Andreas
  Statistics Sweden, Örebro, Sweden.
  Noorlind Brage, Helle
  Östergötlands Läns Landsting, Centre for Health and Developmental Care, Centre for Public Health.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kristenson, Margareta
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Preventive and Social Medicine and Public Health Science. Linköping University, Faculty of Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Centre for Health and Developmental Care, Centre for Public Health.
  Applying Motivation Theory to Achieve Increased Respondent Satisfaction, Response Rate and Data Quality in a Self-administered Survey2011In: Journal of Official Statistics, ISSN 0282-423X, E-ISSN 2001-7367, Vol. 27, no 2, p. 393-414Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Response rates to surveys are declining in most countries. Attempts to persuade or pressure respondents to increase response might be counterproductive in the long-term because they can negatively affect attitudes towards future surveys. Targeting respondents’ own motivation to participate in surveys is an alternative approach to achieve higher response rates. Self-determination theory provides a theoretical framework for how intrinsic motivation can be stimulated. We used self-determination theory as inspiration to re-design a self-administered health-related survey. Two versions of the questionnaire and two data collection methods were used in an experimental design. Effects were measured in terms of respondent satisfaction, response rate, and data quality. The results suggest that it is possible to improve response rates in a way that also promotes data quality and positive experiences for the respondents.

 • 114.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology.
  Att organisera för lärande mellan forskning och utveckling – erfarenheter från NTG Partnerskap: – erfarenheter från NTG Partnerskap2009In: Lärande utvärdering: genom följeforskning / [ed] Lennart Svensson,Karin Sjöberg,Sven Jansson,Göran Brulin, Lund: Studentlitteratur , 2009, 1, p. 165-182Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken presenterar ett delvis nytt perspektiv på lärande utvärdering i interaktiva former. Frågan är hur man ska uppnå långsiktiga effekter, det vill säga en hållbar utveckling med hjälp av projekt. Detta är en viktig fråga inte minst i genomförandet av EU:s strukturfonder. I boken förankras begreppen kring lärande utvärdering i teori men huvuddelen av kapitlen utgår från exempel på lärande utvärdering och resonerar kring dessa. Viktiga delar i utvärderingsprocessen är exempelvis forskarens eller utvärderarens konstruktiva dialog med deltagarna, att granskningen är kritisk och att förhållningssättet växlar mellan närhet och distans. Gemensam kunskapsbildning är viktig i en lärande utvärdering och analysseminarier presenteras som ett sätt att nå dit. Målgrupp för boken är högskolestuderande bland annat inom sociologi, pedagogik, företagsekonomi och personalvetarprogram. Boken bör även kunna användas i högskolekurser och uppdragsutbildning för chefer, utvecklare, konsulter, projektledare och utvärderare.

 • 115.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  Hur kan FoU-projekt organiseras för att främja gemensam kunskapsbildning mellan forskning och praktik?2004In: SIRA Interaktiv forskning - utmaningar i praktiken,2004, 2004Conference paper (Other academic)
 • 116.
  Wistus, Sofia
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  Partnership - a way to govern innovation processes?2005In: Gender and Profession - Theoretical and Methodological Challenges,2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 117. Wärnberg-Gerdin, Elisabeth
  et al.
  Svensson, Tommy
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology .
  Borgstedt-Risberg, Madeleine
  Östgötens förtroende för vården2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 118.
  Örulv, Linda
  et al.
  Linköping University, Department of Medicine and Health Sciences, Health and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nikku, Nina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dignity work in dementia care: Sketching a microethical analysis2007In: Dementia: the International Journal of Social Research and Practice, ISSN 1471-3012, Vol. 6, no 4, p. 507-525Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study is concerned with issues of dignity in dementia care, in situations where staff members handle potential or actual conflicts and interaction problems between residents. Based on empirical data consisting of observations and video recordings, various coping strategies are identified in regard to whether or not, as well as when and how to interfere. Microethical analysis is used in order to discuss these coping strategies in relation to contextual conditions and ways of understanding, and values or aspects of dignity are highlighted. In dialogue with empirical data, nuances of ethical considerations are approached that are otherwise difficult to access analytically — thereby opening the door to a more reflective way of dealing with problematic situations in dementia care.

123 101 - 118 of 118
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf