liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234 101 - 150 of 165
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Holmlund, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Svensson, Jennie
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Projektkompetenser: en studie av NCC och Skanska2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning kring projektkompetenser är ett relativt nytt område, varför studien söker ge ett empiriskt bidrag rörande vilka kompetenser som krävs inför och under ett projekt. Byggindustrin har valts eftersom denna kännetecknas av storskaliga verksamheter med mycket tydliga projektorganisationer samt att projektverksamheten utgör företagens huvudsakliga verksamhet.

  Syfte: Syftet med denna historiska studie är att med hjälp av två fallföretag, NCC och Skanska, identifiera och belysa projektkompetenser över tiden inom projektbaserade organisationer.

  Metod: En komparativ fallstudie till största delen baserad på sekundärmaterial för att beskriva den historiska utvecklingen av fallföretagen.

  Resultat: I denna studie identifieras ett antal projektkompetenser vilka kan härledas till ett projekts olika delprocesser. Under anbudsprocessen är produkt- och marknadsval, finansiering samt riskhantering av stor betydelse. Utförandeprocessen karakteriseras av projektkompetenser såsom projektorganisering, samarbete, projektledarskap och stödteknik. Slutligen lyfts en tredje process fram, lärandeprocessen, där kunskaps- och erfarenhetsöverföring och utveckling av kompetenser är avgörande.

 • 102.
  Holmquist, Kristin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Nygren, Katarina
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Balanced Scorecard på gott och ont: kriterier för utvärdering av BSC's effekter2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Finansiella mått har i alla tider använts av företag för att avläsa resultat. På senare tid har även vikten av mått på icke finansiella faktorer uppmärksammats. Som en följd har resultatmätningssystemet Balanced Scorecard vuxit fram. Balanced Scorecard sägs bland annat leda till förbättrad kommunikation och information inom organisationerna samt en ökad grad av måluppfyllelse. Trots den stora litteraturmängden rörandes Balanced Scorecard saknas information om vad som krävs för att organisationer skall kunna utvärdera om de väntade effekterna uppstår vid införandet av ett styrkort. Därför har vi valt att undersöka detta problem närmare.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera de kriterier som krävs för att effekterna av Balanced Scorecard skall kunna utvärderas.

  Genomförande: För att kunna identifiera de kriterier som krävs för att en utvärdering av effekter av Balanced Scorecard skall kunna genomföras, har vi valt att utföra intervjuer med organisationer som har använt sig av BSC under ett par år. Vi har undersökt om de förväntade effekterna har uppstått, samt letat efter ytterligare effekter. Informationen från intervjuerna har vi analyserat med hjälp av de teorier som finns inom området.

  Resultat: Det är viktigt att organisationens samtliga medarbetare förstår styrkortets innebörd för att hela organisationen skall kunna arbeta effektivt mot de uppsatta målen. Därför måste ledningen vara grundlig i sin genomgång av styrkortet. Dessutom ökar effekterna ju mer de anställda får vara med vid framtagningen av styrkortets mått.

 • 103.
  Håkanson, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Larsson, Katrin
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Att bygga upp ett personligt varumärke i ett kommersiellt syfte2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De flesta personer känner väl till namn som Madonna, Britney Spears eller Michael Jordan. Deras offentliga yrkesutövning och det faktum att de ofta syns i media, gör att dessa personer många gånger betraktas som kommersiella produkter. De är personer vars namn marknadsförs intensivt. De har skapat sig ett personligt varumärke. Denna förekomst förenat med varumärkesstrategi, föder tanken om varumärkesuppbyggnad i ett annat sammanhang, där vi istället för produkter pratar om individer. En individ som utgör ett varumärke kan tänkas befinna sig i en annan situation än en produkt som består av dött materia. Det faktum att en individ har förmågan att kommunicera, kanske är något som skulle kunna innebära andra förutsättningarna för ett personligt varumärke jämfört med en produkt.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur ett personligt varumärke byggs upp i ett kommersiellt syfte. Vi har gjort detta med hjälp av varumärkesteorier.

  Genomförande: Vi har genomfört en kvalitativ studie. Den empiriska studien är baserad på personliga intervjuer med experter inom varumärkesuppbyggnad och med erfarenhet av att bygga upp kommersiella personliga varumärken.

  Resultat: Vi har funnit att de faktorer som krävs för att bygga upp ett personligt varumärke, är äkthet, kvalitet och kontinuitet. För att ett kommersiellt personligt varumärke ska var unikt så är det viktigt att utgå från individen, men varumärket måste dock ha en målgruppför att överleva. Ett personligt varumärkes största tillgång är att individenbakom varumärket har förmågan att kommunicera.

 • 104.
  Högberg, Ulrika
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Månsson, Anders
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Mastering management development: a chemical reaction to the HR function2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Traditionally the HR function has had a low level of integration and has had only different internal processes and effective administration systems issues on the agenda. In recent years, new developments have challenged traditional definitions of what HR work should consist of.

  Purpose: By looking at management development from a business driven perspective, the purpose of this thesis is to investigate how the HR function endorses management development to suit the needs of the business. Course of action: The dynamic-comparative case study method has been used with both quantitative and qualitative approaches to generate a midrange theory.

  Results: The HR function must become a strategic business partner with credibility from the business in its work. Thereafter the HR function should focus to develop the individual manager's behaviors and skills through a semi- in-house approach. Also the HR function can bring added value to the business by assessing management development in accordance to hard measurements to the greatest possible extent.

 • 105.
  Höglund, Mikaela
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Thelander, Camilla
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Alignment vid en Partiell Förändring: en studie av lågprissatsningar inom flygbranschen2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Befintlig alignmentteori berör inte de svårigheter som företag möter i att uppnå strategisk alignment, särskilt när de genomgår större förändringar. De förändringar som amerikanska och europeiska fullserviceflygbolag har genomgått genom att introducera lågprisalternativ visar att det har varit svårt att skapa lönsamhet.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är, att med hjälp av exempel från flygbranschen, konkretisera befintlig alignmentteori, sätta alignment i relation till olika förändringsprocesser, samt att utifrån de olika förändringsprocesserna diskutera förutsättningar för att uppnå alignment vid en partiell förändring.

  Genomförande: Sekundärdatastudie av den amerikanska och europeiska flygmarknaden.

  Resultat: Förutsättningarna för att uppnå alignment vid partiell förändring kan underlättas av en dialektisk förändringsprocess i kombination med ett livscykelsynsätt, och försvåras av en teleologisk eller evolutionär förändringsprocess.

 • 106.
  Ingvarsson, Sanna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Liljedahl, Sofia
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Att utforma och implementera en helt ny företagskultur2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I början på 80-talet väcktes ett intresse för företagskultur och det skrevs en mängd böcker inom ämnet. Samtidigt som intresset för företagskultur har blivit större har även fusioner och företagsförvärv blivit allt vanligare och nådde under 90-talet rekordnivåer. När ett företag går samman med ett annat eller blir förvärvat existerar olika företagskulturer i företagen och det kan innebära att företagen har väldigt olika arbetsmetoder. I företag som sammanslås kan kulturskillnader lätt leda till spänningar som kan urholka fusionen eller förvärvet. Efter en fusion eller ett företagsförvärv måste företaget snabbt ta ett beslut om hur de kulturella skillnaderna ska hanteras för att inte eventuella krockar mellan företagskulturerna ska minska chansen till att fusionen blir lyckad. Ett ovanligt och radikalt sätt att hantera företagskulturen är att utforma och implementera en helt ny gemensam företagskultur. Få företag väljer att skapa en helt ny företagskultur eftersom det är den svåraste vägen att gå för att överbygga kulturella skillnader.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur en helt ny företagskultur utformas och implementeras i ett företag efter en genomförd fusion eller företagsförvärv.

  Metod: Det empiriska materialet har insamlats genom telefonintervjuer med personer som suttit med i de projektgrupper som utformat och implementerat den nya företagskulturen inom M-real.

  Slutsats: Vid utformandet av en ny företagskultur kan följande steg beaktas: Vad är det som formar företagskulturen?, För vilka ska den utformas?, Engagera de anställda och Formulera det som ska implementeras. Implementeringen kan genomföras i fem steg: Presentation, Utformning av handlingsplaner, Kommunikation och uppföljning, Utvärdering och slutligen Justering av sammansättningen av anställda.

 • 107.
  Insulander, Therese
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Rothoff, Josefine
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kundinvolvering i högteknologiska produktutvecklingsprojekt2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Knowledge of customer needs is a key factor in companies’ struggle to develop successful products. Several studies illustrate that the main reason for failure in product development is lack of customer understanding. Lately considerable changes have occurred. Large-scale mass production is continuously being replaced by customer orientation, especially in the high technological market.

  Purpose: The purpose of this master thesis is to analyze customer involvement in high technological product development projects.

  Research method: The study was conducted by realizing seven qualitative interviews at three different companies related to telecommunication.

  Result: Customers are involved in product development projects in different ways and to different extends. The involvement is carried out in two main ways; either by planned meetings, demanded direct involvement, or by market and sales departments, not demanded involvement. The characteristics of the customer involvement is primarily dependent on the sort of new product being developed, the character of the development process as well as the design of the project model in terms of duration and control.

 • 108.
  Ivarsson, Björn
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Wahlgren, Gustaf
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ledarskap vid personalnedskärningar: ett ledarperspektiv2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: How do leaders act during organisational changes which involve downsizing? The leader often ends up in focus during these processes. These issues are by no means recently developed. Already the medieval author Machiavelli wrote about leaders’ problems with leading changes. The authors of this thesis are therefore interested in how leaders act during these processes and how they think upon their own behaviour.

  Purpose: The purpose of this thesis is hence, from a leader perspective, to investigate if there are any possibilities of identifying a specific leadership style which is used during the processes of downsizing an organisation.

  Research Method: To obtain the result mentioned below the authors realized five interviews with different business leaders in order to get hold of their opinions regarding the issue. What the authors did was to connect the leaders’ behaviour with the most explicable leadership style.

  Result: The authors came to the conclusion that the most explicable leadership styles were the directive and the transformational ones. It was also stated that the theories in this thesis were not sufficiently fulfilling in answering the purpose.

 • 109.
  Jakobsson, Niklas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lundberg, Andreas
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Nätverk i nätverk: en nätverksansats i den nya ekonomin2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Society and technology develop together in interaction processes. Because of the development of information technology, the Industrial society has been left behind in favor of a society where information is the key production factor, i.e. the Information society. In the Information society, social functions and processes are organized in networks. These networks integrate geographically separate markets to parts of a complex global economic system. Existing conditions in society are the foundation upon which economic models and theories are built. The Network Approach, developed by the IMP-Group in the early eighties, is one of many models based on the conditions that existed in the Industrial society. This thesis attempts to investigate the ability of the Network Approach to describe business networks in the Information society. The findings presented in the thesis are results from a study of the market for Internet based financial services.

 • 110.
  Jernevad, Matilda
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lundman, Helena
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Att utforma strategier i en turbulent miljö: hur kan det bidra till framgång?2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Flertalet företag verkar idag i en turbulent miljö och den bransch som har kommit att symbolisera turbulens genom media är IT-branschen. Teknologins snabba utvecklingstakt kan ses som den drivande faktorn till dess turbulenta omvärld. En dynamisk miljö förordar att möjligheter bör tas till vara och lyhördheten för signaler på marknaden kan vara av vikt. Syfte:

  Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelse om och hur strategiutformningsprocessen kan bidra till företags framgång i en turbulent miljö.

  Genomförande: Vi har intervjuat två mjukvaruföretagsleverantörer, ett som har haft framgång och ett som har haft tillbakagång lönsamhetsmässigt de senaste åren. Sekundärdata har insamlats såsom årsredovisningar, hemsidor och broschyrer.

  Slutsats: Enligt våra undersökningar har vi funnit att bakgrunden till framgång ej kan härledas av hur våra fallföretag utformar sina strategier. I vår studie har det uppdagats att företagen har en strategiutformningsprocess som vi anser förenar de avsiktliga och framväxande strategiutformningsprocesserna. Vidare har stora likheter mellan strategiutformningsprocesser och kaosteorierna urskiljts.

 • 111.
  Johansson, Markus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Åkesson, Lovisa
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Brain Gain i Nederländerna2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: It is a common phenomenon for people today to leave their country of origin to move to another country. Involuntary movements have been the focus of much research, however little has been done to explain why voluntary migration takes place specifically amongst highly skilled individuals.

  Purpose: The purpose of this report is therefore to investigate the reasons for the net inflow of foreign skilled workforce to a country, which a government can influence. In doing so we have made use of the Netherlands as a case study.

  Limitations: We have focused on the inflow of foreign competence for more rational reasons, which a country's government could have some influence upon. Furthermore, we will concentrate on those individuals who are considered to be highly educated or specialists. The study is limited to the migration of skilled labour from one industrialised country to another.

  Manner of Proceedings: The report is based on empirical results collected during a weeks visit to the Netherlands. We have also made use of literature and articles treating the brain drain-brain gain phenomenon. Some use of statistics regarding the Netherlands has also been used.

  Results: We have found that the reasons for the migration of highly skilled labour is dependent on both rational and irrational factors of influence. The possibility for a government to influence any of these issues varies. Regarding the Netherlands nothing has been done with the explicit intent of attracting foreign competence, this has been a positive side effect in the attempt to attract FDI. Finally we have found that brain drain is not necessarily a bad phenomenon in the long run.

 • 112.
  Johansson, Petra
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Örnmark, Marcus
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Reklam@Internet: En studie av försäkringsbolags reklamsatsningar på Internet2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Internet erbjuder ett nytt sätt för företag att kommunicera med kunder eftersom det är kunden som söker upp företaget på nätet och kommunikationen sker interaktivt. Att studera hur försäkringsbranschen agerar, vilka strategier och mål de väletablerade bolagen har med sin verksamhet samt lyfta fram tankar kring effektivitet med Internet som medium i denna bransch finner författarna till detta arbete av stort intresse.

  Syfte: Syftet med studien är att utreda faktorer som ska leda fram till en modell som försäkringsbolag bör ta hänsyn till i sina reklamsatsningar mot privatpersoner på Internet. Avgränsningar: Vi kommer att behandla reklam på Internet. Detta innefattar främst annonsering på Internet, men även företags hemsida. Undersökningen är begränsad till svenska försäkringsbolag som är representerade på Internet. Vi har valt att enbart behandla sakförsäkringar.

  Genomförande: Vi har intervjuat Internet- och marknadsföringsansvariga på fem försäkringsbolag samt intervjuat fyra Internet- och mediakonsulter för att bredda perspektivet. Resultaten har vi sedan analyserat utifrån de teorier om tjänstemarknadsföring, Internet, relationsmarknadsföring, strategier och effektivitet som presenteras i referensramen.

  Resultat: Vi har identifierat ett antal faktorer som försäkringsbolag bör ta hänsyn till i sina reklamsatsningar mot privatpersoner på Internet. Dessa faktorer har sammanställts i en implementeringsmodell. Utifrån modellen konstateras att försäkringsbolag bör ha en väl genomtänkt strategi och anpassad organisation innan reklamsatsningen på Internet äger rum. Vidare konstateras att fördelarna med Internet jämfört med övriga medier ska utnyttjas. Sammanfattningsvis anser vi att en reklamsatsning på Internet för försäkringsbolag är lämplig om den görs på rätt sätt och gärna i kombination med övriga medier för att uppnå högre effektivitet.

 • 113.
  Johansson, Åsa
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Strokirk, Mathias
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  På rätt spår i en osäker miljö?: En fallstudie av Banverket Telenät2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Today, the environment of a company is characterized by quick changes like leaps of technology and market shifts. The problem is how this turbulent environment and an uncertain future affect how a company creates strategies and how its structure is adapted. Can a certain choice of strategies or a certain structure be a way of dealing with an changing environment?

  Purpose: The purpose of this thesis is to explore if and how Banverket Telenät, as an example of a company in a turbulent business like the Swedish telecom industry, tries to deal with an uncertain future through strategy and structure.

  Procedure: We have carried through a qualitative case study with interviews and gathering of additional information concerning the business.

  Result: Banverket Telenät applies an emergent strategy formation connected with scenario thinking, also applying a resource based perspective. This is appropriate for dealing with an uncertain environment. In addition to that the company has a differentiation strategy within a chosen segment. The company has a flat sociostructure with informal paths of information together with an open flexible superstructure, which also is advantageously facing an uncertain future.

 • 114.
  Jonsson, Anna-Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lundqvist, Anna
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ekonomiskt ansvar i en modern situation2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Grunden till området som på svenska brukar benämnas ekonomistyrning och på engelska"management control"lades av Anthony 1965 och dominerar än idag litteraturen på området. Sedan dess har dock ytterligare decentralisering och en orientering mot processer och flöden ägt rum i företagen. Detta, menar vi, inte har gjort några avtryck i"management control"-litteraturen.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga den ekonomiska ansvarsfördelningen i svenska kommersiella decentraliserade företag. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva hur personer ålagda sådant ansvar upplever detta samt hur dessa använder ekonomisk information. Detta mynnar ut i en nyansering av den traditionella modellen för ekonomiskt ansvar till att gälla en modern situation.

  Genomförande: Datainsamlingen skedde genom 13 stycken intervjuer med personer på företagslednings-, divisions- och avdelningsnivå på fyra olika fallföretag.

  Resultat: Vi har kunnat konstatera avvikelse mellan teoribildningen på området och den verklighet vi mött. Visserligen stämmer fortfarande den bild av att ekonomiskt ansvar bryts ner enligt en hierarkisk struktur. Dock har vi bl.a. sett att resultatansvar är betydligt mer vanligt förekommande än vad som avspeglas i teorin och att ekonomiskt ansvar också förekommer på ytterligare en hierarkisk nivå.

 • 115.
  Kapos, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Åstrand, Karin
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kunskapsutbyte i ett samarbete2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning idag ställs inför nya strategiska utmaningar där de måste göra mer med färre resurser. För att utvecklas och hålla jämna steg med konkurrenter kan företag samarbeta med sina leverantörer och på så sätt skapa fördelar genom att dela med sig av och tillvarata kunskap. '

  Syfte: Vårt syfte är att skapa förståelse för hur företag tillvaratar den explicita och implicita kunskap som uppstår inom ett samarbete. Vi har således för avsikt att undersöka samarbetet mellan ett svenskt tillverkningsföretag och en av dess leverantörer ur ett kunskapsperspektiv.

  Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till att undersöka ett pågående samarbete mellan två svenska tillverkningsföretag. Genomförande: Uppsatsen grundar sig på fem intervjuer genomförda med medarbetare på de båda företagen.

  Resultat: Vår slutsats är att företagen på ett differentierat och fördelaktigt sätt arbetar för att tillvarata implicit och explicit kunskap. Vi är benägna att se samarbetet som välfungerande, men vi tycker oss se tendenser till att kunskap förbises, eftersom parterna besitter kunskap som den andre inte vet om, men skulle kunna ha nytta av.

 • 116.
  Karatzas, Haralampos
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Löfflath, Jens
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bread and Entertainment: A Case Study of Positioning for Growth in the Food Industry2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: In the face of toughening competition, diminishing profitability and increasing shareholder demands, growth is often seen as a necessary means for an organisation if it wishes to survive. In order to do so, the company is often forced to seek out novel ways by which it may achieve the ambition of growing. If put on a practical level, a company has, among other things, to look at its markets and products in order to find out possible strategies of growing. In this thesis, we have investigated these aforementioned concerns on a real case.

  Purpose: Our purpose is to describe and to explore positioning and branding when a company takes into consideration to enter a market with a new product.

  Scope: We will not investigate the legal implications of growing.

  Realisation: In order to achieve a comprehensive picture and understanding of how strategy, perception and branding interact in relation to a company and its consumers, we conducted interviews with 22 consumers and 4 managers.

  Conclusion: From our inquiry we found out that the preferences and perceptions of the consumers are significant for actors in the food ind. These are balanced with a company’s concerns regarding product development and cost efficiency. The balance betw. the consumer’s wishes and the company’s options influence the way growth strategies are formulated.

 • 117.
  Ketonen, Joakim
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Walldén, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Motiv till fusioner: en jämförelse mellan branscher utifrån tre perspektiv2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  During the twentieth century, mergers&aquisitions have occured in waves where times of low activityfrequently has turned into periods of high activity. M&A:s have been of increasing numbers and growing size, which was extra evident during the last wave during the 1990:s. What are the motives that has made M&A such a widely used strategy? Are there similarities within and across industries regarding merger motives? The empirical material consists of primary and secundary data collected from two mergers in three industries respectively; manufacturing, banking and IT. The analysis make use of three different perspectives, the reason for this being to create understanding and furthermore illuminate the complexity of the problem. The results clearly demonstrate similarities in merger motives within the industries, but also give some support for similarities across the industries. Furthermore, using a multi perspective approach has proved to be a good way of illuminating the problem.

 • 118.
  Klint, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Viberg, Gunilla
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Åström, Frida
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ansiktlösa parasiter: En studie av institutionernas passiva ägande2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Increased savings in funds has enforced the importance of the institutions. During the last 25 years they have augmented their ownership from 20 to 85 % of the Swedish stock exchange. Thereby the ownership becomes more and more financial, meaning that the return is the most crucial. In an article in Dagens Nyheter the president of the Swedish Shareholders Association and the president of Metall object to the institutional passivity which they consider being an important problem.

  Purpose: The purpose of this essay is to put the institutional passivity in perspective. Method: The study was made in three parts. First we studied four companies, two with passive ownership and two with active, in two different lines of business. Then we studied the ownership structure in companies with a negative profittrend. Finally we contacted different trust funds to get their opinion on owner passivity.

  Result: The first study showed no difference between the passively and the actively owned companies. Neither did our second study prove any link between performance and owner passivity. Concerning the trust funds they all said to be active why passivity was no problem since it did not exist.

  Conclusion: We think that all trust funds say they are active because they have to say so and that they in practice are more or less passive. From the result of our studies we conclude that institutional passivity seems to be no problem. We think the conflict causing this discussion could be between different ownergroups rather than between management and owner

 • 119.
  Konradsson, Sigfus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lingrell, Peter
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Vad är insourcing?: En begreppsdefinition ur ett transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den outsourcingtrend som varit gällande sedan 1990-talet tycks nu vara på väg att brytas och företag väljer i allt större utsträckning alternativ till att förlägga aktiviteter utanför den egna verksamheten. Ofta benämns insourcing som detta alternativ, men det finns en stor varians i uppfattningar av begreppets betydelse. Till skillnad från om outsourcing, som är ett väl behandlat begrepp, har insourcing ännu ej bearbetats i någon större utsträckning inom den teoretiska litteraturen och empiriska källor visar på en viss begreppsförvirring gällande användandet av termen. Syftet med denna uppsats är att presentera en definition av begreppet insourcing med utgångspunkt från transaktionskostnadsteorin. Som hjälp används en bred bas av empiriska källor av olika slag som antingen själva definierar eller nyttjar begreppet insourcing.

 • 120.
  Larsson, Caroline
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Myrén, Oskar
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kapitalstruktur och omvärldsdynamik: inverkan på företags lönsamhet?2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: År 2000, presenterade forskarna Simerly&Li en undersökning avseende amerikanska företags kapitalstruktur. Deras empiriska studie visade att skuldsättning har en positiv eller negativ effekt på lönsamheten beroende på om företagen är verksamma på en stabil eller högdynamisk marknad. Vi har utfört denna studie för att utreda huruvida de svenska börsbolagen uppvisar samma mönster som de amerikanska.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan graden av omvärldsdynamik och svenska börsbolags val av skuldsättningsgrad samt denna matchnings effekt på företagens lönsamhet.

  Avgränsningar: Vår undersökning avser endast företag noterade på Stockholmsbörsens A- och Attract 40-lista. På dessa listor har vi valt att utesluta banker, investmentbolag samt renodlade medicinska forskningsbolag. De relevanta variablernaberäknas som ett genomsnitt baserat på data som sträcker sig fyra år tillbaka i tiden.

  Genomförande: Resultaten grundas dels på en enkätundersökning med 69 responderande företag och dels på sekundärdata från databasen Affärsdata. Undersökningen baseras på statistiska beräkningar såsom regressions- och klusteranalys.

  Resultat: Vi fann inga signifikanta samband mellan valet av skuldsättningsgrad, omvärldsdynamik och lönsamhet för de svenska börsbolagen. Det förelåg dock ett negativt, signifikant samband mellan tillväxtpotential och skuldsättning.

 • 121.
  Lehtinen, Lotta
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lerjeborn, Ann-Charlotte
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Det tudelade ledarskapet en historisk studie över kommunchefens och kommunstyrelseordförandens arbetsuppgifter2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Municipalities are organizations facing a turbulent environment characterized by social, economical and political changes. It is the responsibility of the topleaders of the municipality (the municipal manager and the chairman of the local government board) to manage the situation and to make sure that the organization continuously develops.

  Purpose: To explain, from a leadership perspective, how the municipal topleaders'duties have developed during the past 25 years.

  Results: The municipal topleaders have nowadays got more issues to handle. Cooperation, networks and projects have increased, like international issues. The geographical areas, where the topleaders are acting, have also expanded. Hence representations and marketing have become more important in the topleaders'daily duties. Further their duties are today more and more characterized by leadership tasks. The increased and more demanding duties are gradually delegated. Hence can be stated that the chairman of the local government board, before, used to be both a politician and a civil servant. Nowadays shall he/she only concentrate on political issues and civil servant issues are to be handled by the municipal manager.

 • 122.
  Lind, Rutger
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Törnblad, Johan
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Identification and Analysis of Market Indicators: a predictive tool for anticipating future demand fluctuations on the telecom mobile network equipment market2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Forecasting is an instrument that the managers rely upon for their anticipations of the future. Subcontractors control their operations according to the forecast volumes provided by the telecom mobile network equipment suppliers. The information in the forecasts is however not sufficient.

  Purpose: The purpose of this thesis is to identify and test relevant and available market indicators for prediction of future demand fluctuations on the telecom mobile network equipment market.

  Realisation: During a number of interviews, factors that are driving the network equipment market were clarified. The aim of this part was to identify possible market indicators. Hypotheses were set up to test the chosen indicators. In the second part, the indicators were tested statistically. Finally, the theoretical and logical support of the results was discussed.

  Result: To predict future movements in network equipment demand, the market indicators should focus on the telecom mobile operators, and their ability, need, and willingness to make new investments. The market indicators proven to be of most importance after the regression analyses were long-term market interest rates and telecom corporate bond indices.

 • 123.
  Lindahl, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Nordkvist, Sven
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Talent Attraction in Knowledge Intensive Organizations2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The forthcoming shortage of labor, due amongst other things to demographical issues and the increasing mobility of people on the labor market, will affect the possibilities to attract and retain employees with valuable key competencies. To win the talent war employer branding has arisen to become a strategy to overcome this threat.

  Purpose: To investigate and analyze the outside perspective of employer branding – the employer image – of a knowledge intensive organization through a study of AstraZeneca. Course of action: An approach based on critical theory has been used to generate results, including both quantitative and qualitative methods.

  Results: The workforce is at risk of becoming a scarce resource and the situation seems to be most alarming in areas related to natural sciences, and the pharmaceutical industry in particular. The employer image of AstraZeneca has been found to be very positive, showing high ratings of brand recognition and employer of choice, but the underlying reasons for these results have not been proven. Attraction between employer and employee could occur if the individual is able to see how to reach self-fulfillment through contributing to the company purpose.

 • 124.
  Lindeberg, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Mörndal, Staffan
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Managing Political Risk: A contextual approach2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The world is turning into a global market place. At the same time as internationalisation and investments in emerging markets have increased, multinational enterprises are as a consequence exposed to more and more risks of various kinds. One of these risks is political risk. It implicates the risk of negative effects for a company due to political actions. Due to the increased activity in developing countries, the process of risk management has become more important the last years. The perception of the political environment is influenced by personal or organisational factors. Even though it is possible that the political risk is managed differently depending on contextual factors, there is, as far as we know, little research conducted with the purpose of investigating this relationship. We would therefore like to compare a number of companies and situations in order to distinguish a pattern concerning what elements influence their political risk management and in what way.

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate why companies manage political risk in a certain way as well as to determine how contextual factors influence the political risk management.

  Method: We have investigated and compared the political risk management in ABB, Saab, Scania and Skanska. This has been done through interviews with one political risk manager and one project manager in each company.

  Result: The risk management is greatly influenced by various contextual factors, such as the risk attitude of the company and the characteristics of the project.

 • 125.
  Lindström, Ann Sofie
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Nilsson, Anna
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Det är bättre att finnas, än att inte finnas. En MFS-studie om chilenska småföretags IT-mognad2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: IT och Internet har under de senaste åren fått en alltmer ökande betydelse och påverkar idag samhället i stor utsträckning. Chile har anammat den nya teknologin men det finns idag problem för småföretagen att identifiera sig med IT och integrera det i sina företag. Då småföretagen utgör en stor del av den chilenska ekonomin är det viktigt att dessa företag inser vilken potential IT har och på vilket sätt IT kan gynna deras verksamhet.

  Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva chilenska småföretags IT-mognad och belysa småföretagens möjligheter och begränsningar att använda sig av IT.

  Genomförande: Studien genomfördes i Chile i november och december år 2002. Vi gjorde ett totalt 14 intervjuer med småföretagare och sakkunniga inom området.

  Resultat: Vi har funnit att chilenska småföretag befinner sig i en initialfas i användandet av IT och Internet. De har en mycket positivt inställning till den nya tekniken och använder IT och Internet främst för att kommunicera. Vidare har vi identifierat ett antal möjligheter och hinder som påverkar småföretagens IT-utveckling. Några av de viktigaste faktorerna är företagarnas inställning, politik och samhällsekonomi.

 • 126.
  Lindén, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Rudolfsson, Marie
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Den karismatiske, den resultatinriktade, den lättsamme och den lojale: en studie av projektledare i stora, komplexa utvecklingsprojekt2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Projekt är en arbetsform som får allt större utbredning. Projekt kräver nya former av ledarskap, som skiljer sig från linjeledarskap. I detta sammanhang blir därför projektledaren en mycket viktig person.

  Syfte: Syftet är att ur ett individperspektiv skapa djupare förståelse med avseende på vad som karaktäriserar framgångsrika projektledare.

  Genomförande: Intervjuer har genomförts med fyra framgångsrika projektledare med avseende på karaktärsdrag, beteende/ledarstil samt motivation/drivkraft.

  Resultat: Projektledare är starkt resultatinriktade och har förkärlek till utmaningar. De tror starkt på sin egen förmåga att prestera och har en stark vilja. De ställer höga krav på sig själva men är prestigelösa och stresståliga. Framgångsrika projektledare är både uppgifts- och relationsorienterade. Den starkaste drivkraften i deras arbete är den utmaning projektledarskap innebär. Att få se ett konkret resultat av deras hårda arbete är också en stark drivkraft.

 • 127.
  Linge, Johan
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Skantze Carlsson, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Event Marketing: En Begreppsutredning2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Event marketing har allt sedan begreppet instiftades runt tiden för OS i Los Angeles 1984 varit starkt praktikerdrivet, vilket även återspeglas i den litteratur som skrivits om fenomenet. Den största delen av denna är av normativ karaktär och antar skepnaden av handböcker snarare än av akademisk litteratur. Bland författarna råder dessutom stor oenighet angående vad som faktiskt innefattas av begreppet event marketing. För den person som försöker förstå vad event marketing handlar om utgör detta ett problem; ett problem som ligger till grund för denna undersökning.

  Utifrån den ovan beskrivna situationen formulerades för undersökningen följande syfte: Genom att ur ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv studera olika författares och praktikers definitioner av och uppfattningar om event marketing, precisera de fenomen som bör innefattas av begreppet.

  Studien genomfördes i form av en omfattande litteraturstudie som kompletterades med fyra intervjuer. Majoriteten av den studerade litteraturen är skriven av amerikanska och tyska författare, men även svensk litteratur förekommer i studien. De fyra intervjuerna genomfördes per telefon med tre representanter för tre olika eventbyråer i Stockholm, samt med en av författarna till den hittills mest omfattande svenska bok som skrivits inom ämnet.

  Studien resulterade i att en ny definition av event marketing presenterades. Författarnas definition lyder:

  Event marketing är en interaktionsfokuserad marknadsföringsmetod där arrangören under ett eget skapat event har för avsikt att kommunicera ett budskap.

 • 128.
  Linné, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Roos, Johan
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Beslut och handling i förvärv: En studie av integrationsprocessen i företagsförvärv i den svenska energibranschen2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Aktiviteten av fusioner och förvärv har ökat världen runt. Samtidigt har även förutsättningarna för att driva en organisation förändrats. I en så omvälvande organisatorisk förändring som företagsförvärv, kan närvaron av dessa förändrade förutsättningar tänkas ta sig uttryck i integrationsprocessen.

  Syfte: Syftet är att beskriva integrationsprocessen vid förvärv av svenska energibolag, samt att belysa om motsättningen mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet påverkar integrationsprocessen i dessa förvärv, och i så fall hur den påverkas.

  Avgränsningar: Undersökningen är begränsad till energibranschen i Sverige och inga juridiska aspekter på fusioner och förvärv kommer att beaktas.

  Genomförande: Studien genomfördes med hjälp av sju intervjuer från tre olika fall av förvärv inom den svenska energibranschen.

  Resultat: Vi har uppmärksammat att integrationsprocessen i de studerade fallen påvisar motsättningen mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet. Att medvetandegörande motsättningen i fusioner och förvärv kan underlätta för ett företag att uppnå legitimitet. Ett sätt att behandla motsättningen på är att beslutsrationalitet och handlingsrationalitet organisatoriskt separeras och behandlas åtskilt av olika delar i organisationen.

 • 129.
  Ljung, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Salomonsson, Eric
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bakom belönade bolag: Företagsspecifika förklaringar till frivillig information i publika företags årsredovisningar2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: To maintain or increase the trust in the market, companies can disclose more voluntary information in the annual reports. According to prior research the annual report is the primary source of information for small shareholders and investors. Thus, it is of interest to investigate why companies chose to report the voluntary information inquired by this group.

  Purpose: We investigate some company-specific factors to decide whether these determine the extent of voluntary information, particularly inquired by small shareholders and investors, in the annual reports of listed Swedish companies. We also aim to discuss underlying causes for our result.

  Procedure: With statistical methods we have tested hypotheses on relations between company-specific factors and the extent of voluntary information in the annual reports.

  Results: It is significant that profitability, industry type and quotation status have relations with the extent of voluntary information inquired by small shareholders and investors. No relations have been found between the extent of voluntary disclosure and company-size, ownership dispersion, investments in tangible assets or share issues.

 • 130.
  Ljungberg, Emma
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Rodrigo, Isabel
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Produktplacering: ett sätt att kommunicera varumärkesidentitet?2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Background: The consumers of today have the possibility to choose from a wide range of products and services. Consequently, the ability to differentiate the products is essential for the brand owners. If a brand owner does not manage to differentiate its product, it can be difficult to make the consumers realise the benefits of the product and convince them to buy it. One way to differentiate the product is to create a distinguished brand identity. However, it is not enough to create a strong brand identity, the brand owner must also be capable of communicating the brand identity successfully. There are several ways to communicate a message and one is to use product placement. Purpose: The purpose of the thesis is to create an understanding for product placement’s ability to communicate a brand identity, seen from the brand owners’ point of view. Delimitation: We have chosen to limit our study to only treat product placement in Swedish film. Proceed of the study: We have conducted a qualitative study where the empirical material consists of four personal interviews. Three of the interviewees represented brand owners that have used product placement and one was a product placement agent. The theoretical frame of reference consists of three main theories; marketing communication theory, theories on brand identity and theories on consumer behaviour, where communication theories will be given strongest emphasis. Results: We observed that product placement has possibilities to communicate brand identity, under certain circumstances. The product placement must either be supported by a cross promotion-campaign or expose a product that has distinguished physical characteristics as part of the brand identity.

 • 131.
  Lundevall, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Åström, Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Värdering av Internetportaler: en studie av värdebyggande faktorer vid värdering av portaler2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många Internetrelaterade företag har den senaste tiden på börser runt om i världen värderats till flera miljarder kronor. Internetföretag utan vinst eller historia är svåra att värdera med traditionella värderingsmetoder och därför krävs andra tillvägagångssätt för värdering. Syftet är att beskriva vilka faktorer som påverkar värderingen av Internetportaler samt att med hjälp av dessa faktorer försöka värdera en portal. Undersökningen är dels teoretisk och behandlar avsaknaden av fungerande modeller för portal-värdering, dels rör problemet vårt fallföretag, på vilket vi försöker applicera de tillvägagångssätt vi funnit. De faktorer som åsyftas är snarare antal besökare, portalens intäkter och kostnader än makroekonomiska faktorer som ränteläget. Antalet besökare på en portal, portalens utbud av tjänster och målgruppens utseende är de faktorer som mest påverkar hur höga intäkter en portal kan få och som sin tur påverkar portalens värde. Fallföretaget skulle, med utgångspunkt i dessa faktorer, kunna värdras till mellan antingen -1,9 miljoner eller till 35 miljoner beroende på vilket tillvägagångssätt och vilket tidsperspektiv man använder.

 • 132.
  Maass, Nora
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Stenberg, Lovisa
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kunskap är makt -eller- Tacit Knowledge Management2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Today we are living in a knowledge-society where knowledge sharing is of utmost importance for companies in order to keep their competitiveness. Therefore, it is a much debated issue - in both the academic and the corporate world - in what way one should handle the knowledge which continuously is created within companies. The aim of this study is to describe how practitioners share tacit knowledge within a large knowledge company. By that we aim to get an answer to how the chosen theoretical models regarding tacit knowledge relate to the empirical world. In this study we will focus on tacit knowledge in contrast to explicit one. Further we will not study knowledge sharing between organisations but concentrate on this process within them. We chose to approach the purpose of this study in a qualitative way by conducting interviews within a large knowledge-firm. The company was Systems Integration within the Ericsson-group where we held interviews with four persons familiar with knowledge. Furthermore, we have perceived that theories concerning the knowledge-sharing process are relatively fragmented. Therefore, we have built a model which links the different theories together in order to give a better overview of the whole process. Having conducted the study, we found that the case company to some extent handlesknowledge in line with the theories chosen. Furthermore, we came to the conclusion that some modifications in the model are necessary in order to achieve a successful knowledge-sharing process.

 • 133.
  Magnusson, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Strandberg, Joakim
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Företags motiv till finansiering med realränteobligationer2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The long-term external financing of a corporation is satisfied through the bond market where issues of index-linked bonds, which are discussed in this thesis, is one alternative. (Finnerty&Emery 2001) An index- linked bond is a debt instrument where the investor is guaranteed the principal and premium amount in real terms. As the bonds cash flows are indexed to the inflation this implies that the issuer of an index-linked bond assumes an inflation risk. Purpose: The purpose of this thesis is to describe and examine corporate motives for choosing index-linked bonds as way of financing their business. Realization: Primary data was collected through interviews with corporate issuers of non-swapped index-linked bonds. Results: From our research it has been acknowledged that both internal and external factors determine the decision to issue index-linked bonds. The most important internal reason for the issuance was that this type of financing implies matching advantages, which helps lowering the companies’ risks. This is achieved by balancing the size and time of the cash inflows with the cash out- flows. Of the external factors we found that it is primary the financing cost that is of interest. The cost savings are primarily achieved because of the lower liquidity premium demanded when using index-linked bonds as a way of financing the business. We believe that this depends partly on the character of the investors and on market imperfections.

 • 134.
  Malmgren, Anna-Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sucre, Giselle
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  The Role of Trust in the Process of Building a Service Brand2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: In the existing branding literature there is no distinction made between theories for building product- and services brands although services have very different characteristics compared to products. The services characteristics imply that the customer has a high need of reassurance that the right brand choice is being made, which ought to bring forth the role of trust in the relationship between the customer and the service brand.

  Purpose: The purpose is to analyze the process of building a service brand and the role of trust in this process.

  Delimitations: The study will include the financial service sector since the complexity of services is brought to its head in this case. Realization: In total, 13 interviews were conducted with company representatives at SEB and Östgöta Brandstodsbolag, a Brand Consultant and customers of financial service companies.

  Results: We suggest that when it comes to the process of building a service brand, the emphasis of the elementsdiffer somewhat compared to the building of product brands, where the emphasis is put on brand identity and in particular trust. When it comes to trust, a positive reputation could initially serve to signal trust but it is the actual encounter with the staff that determines the trustworthiness of the service brand.

 • 135.
  Maluszynska, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Torstensson, Kristina
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Strategies for establishing a new successful brand on the Swedish market2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Companies establishing a new brand on the Swedish market have to face competition from already established brands. This makes it interesting to investigate which branding strategies companies use in order to establish a new successful brand.

  Purpose: The purpose of the thesis is to investigate which branding strategies companies should use in order to establish a new successful brand on a competitive Swedish market.

  Research method: The study was realized with the help of five qualitative interviews. These interviews were conducted at five diverse companies possessing recently established brands on a competitive Swedish market.

  Results: Our investigation has lead to the formation of a model, which depicts the most important factors for the strategies that companies should use in order to establish a new successful brand on a competitive Swedish market. We have found that the starting point for these strategies should be the brand motto for product brands and the business concept for corporate brands, from which the core values and the positioning strategies should be derived. In order to communicate the brand to the market, the brand name is an important factor which should preferably be unique. The distribution is also an important factor for this communication, since the distributor is the ambassador who mediates the brand to the customer. The market communication in turn should in the first place consist of unconventional channels such as editorial text when possible. For companies possessing a large marketing budget, brand building commercial, for instance TV-commercial should also be invested in. The marketing communication serves as a means to gain good customer relationships. Finally, it is important to have a consistent branding strategy as well as an internal loyalty toward the brand.

 • 136.
  Merzoug, Karima
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Wassdahl, Veronica
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Svenskt projektledarskap i multikulturella grupper: är en anpassning nödvändig?2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Having chosen to take a degree in international business, we have had many opportunities to meet people from different cultures. These encounters have, we believe, made our lives richer, but they have not always been problem-free. When different cultures come together, the differences inevitably become apparent. Being among friends, one can maybe laugh at these differences or it may be a good opportunity to get people to talk to each other, taking the time to explain why they do things a certain way. Being at work and experience these differences might not at all have the same ice-breaking effect - rather the opposite sometimes. Since organisations of today often choose to work in international projects we find it to be important to pay attention to conflicts that are based on cultural differences.

  Purpose: With this thesis we will investigate if a Swedish project manager has to adapt his/her management style depending on the diversity of the ethnical background of the project workers. If that is the case in what ways could this adaptation be realised.

  Delimitations: When it comes to the term multicultural group we define it, in this thesis, as a group of people of different nationalities. We do not include differences in religion, gender, educational background, sexual preference etc. in the definition. When we discuss culture, we refer to the national culture and do not include other aspects.

  Method: We have chosen to carry through a qualitative study where our empirical data collection was made through interviews. Five interviews were conducted with project managers from Skanska and Atlas Copco. To develop the analysis we applyed the empirical data on our frame of reference and the analysis finally led to our conclusions.

  Results: We can see that an adaptation is almost always necessary judging from our interviews. Different ethnical backgrounds of the people in the project group requires different adaptation. When working with people from countries that value formality, hierarchical order and authority it is necessary for the Swedish manager to become more authoritarian and formal to be able to obtain the respect and power needed to be an effective project leader. We would like to emphasise the importance of not generalising, each nationality has features different from another and when wanting to conduct studies that are cultural based it is important to bear this in mind. That is why it is difficult for us to answer the question "how" a Swedish manager needs to adapt, only that an adaptation is necessary. Different ways of adapting are discussed in the thesis more in depth.

 • 137.
  Molander, Pernilla
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sillén, Sara
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  CRM och dess påverkan på kundtillfredsställelsen2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kunden samt dennes behov och tillfredsställelse är ämnen som varit mål för forskning under de senaste decennierna. Kundfokusering är dock inget nytt utan förekom i diskussionen redan under 50-talet. Idag talas det mycket om CRM, customer relationship management. Många företag säger sig använda CRM men meningarna om vad begreppet egentligen innebär går isär.

  Syfte: Syftet med vår uppsats är att skapa insikt i vilka inslag av CRM som kan urskiljas i ett stort teknikbaserat B-to-B företag. Vidare vill vi bidra till en ökad förståelse för hur CRM kan påverka kundtillfredsställelsen.

  Avgränsningar: Endast ett företag, som vänder sig till andra företag (business- to-business), kommer att studeras.

  Genomförande: Datainsamlingen har skett genom personliga intervjuer med tre anställda på Telia Företag samt fyra av deras kunder.

  Resultat: Vi har i uppsatsen antagit en heltäckande syn på CRM. Utifrån denna syn har vi funnit flera inslag av CRM i vårt fallföretag. Om CRM tillämpades i högre utsträckning skulle kundtillfredsställelsen på många sätt påverkas i positiv riktning.

 • 138.
  Muniz, Briza
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  The Internationalization Process of a Brazilian Company- A study of the Uppsala and the Network Models applied to a Brazilian company2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The Uppsala and Network Models of Internationalization belong to the Nordic School and were created based on Swedish companies. Is that possible to apply these models to a Brazilian context? Brazilian companies are becoming more international and expanding to foreign markets, and this study is going to exam if the Nordic schools models can be used to explain the internationalization process of a Brazilian company.

  Purpose: The purpose of this thesis is to exam if the proposition, that states that the Uppsala and the Network Models combined can explain the internationalization process of a Brazilian company, is correct.

  Method: To collect material for this thesis an interview with the case company was done and also secondary data was used from the company.

  Results: It is possible to state that the combination of the two models is able to explain the internationalization process of the studies Brazilian company. It is also possible to state that where the Uppsala Models lacks explanation value, the Network Model can be applied.

 • 139.
  Möllerström, Rickard
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Staf, Gustav
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Vendor Managed Inventory: teoretiska effekter, finns de i verkligheten?2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Historiskt har företag haft stora lager för att kunna möta kundernas efterfrågan. I takt med att kundanpassning och flexibilitet har ökat har det blivit allt dyrare och näst intill omöjligt att hålla lager som kan tillgodose kundernas behov. Att styra sitt lager så att det motsvarar efterfrågan har nästan varit en omöjlighet. En lösning på lagerstyrningsproblematiken är Vendor Managed Inventory (VMI) som innebär ett tätare samarbete mellan kund och leverantör. Kunden tillhandahåller information om lager och efterfrågan och leverantören tar över ansvaret för att varorna i kundens lager inte ska ta slut. Litteraturen kring VMI tar upp många positiva effekter som kommer att inträffa vid ett VMI-samarbete. Dock är det skralt med empiriska undersökningar beträffande effekterna av införandet av ett VMI-samarbete.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka ett VMI-samarbete mellan en leverantör och en kund för att se om det finns empiriskt stöd för de kostnads- och leveransserviceeffekter som teorierna kring VMI tar upp.

  Genomförande: Vi har undersökt samarbetet mellan Abba Seafood och ICA Handlarna. Vi intervjuade personer på båda företagen. Respondenterna hade antingen ett övergripande ansvar för VMI-samarbetet eller kom i kontakt med VMI i det dagliga arbetet.

  Resultat: Efter att ha analyserat samarbetet mellan Abba och ICA så kan vi konstatera att många av de positiva effekter som kan förväntas av ett VMI- koncept har infriats och några inte. Vad vi inte kan fastställa i alla lägen, är om det är just VMI som är bakgrunden till förbättringarna, eller om det helt enkelt är den förbättrade informationsspridningen. En stor fråga har varit om det verkligen är nödvändigt för leverantören att ta över styrningen av kundens lager för att förbättringarna ska vara tydliga.

 • 140.
  Mörk, Ulf
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ulander, Anders
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Tillsammans: En studie om ledarskap i stora komplexa projekt2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När projekt blir allt större och mer komplexa blir det ett ökat behov av ett delat ledarskap. Detta kan låta logiskt, men som vi har upptäckt så är det inte lika enkelt som det kan verka vid en första anblick. Det delade ledarskapet i denna typ av projekt är inte något som vi har sett fullt utvecklat i projektlitteraturen. Därför är det vår avsikt att utveckla detta område vidare genom att undersöka det delade ledarskapet i projektorganisationer.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att visa varför stora och komplexa projekt behöver ett delat ledarskap och på vilka viktiga roller ledarskapet delas upp samt att i viss mån visa på de problem som detta kan medföra och lösningar till dessa problem.

  Genomförande: Uppsatsen är baserad på data från tre genomförda intervjuer med projektledare för stora och komplexa projekt på ABB, Ericsson och Scania.

  Resultat: I vår studie har vi kommit fram till att det finns fem huvudsakliga orsaker till att ha ett delat ledarskap i dessa stora och komplex projekt. Dessa orsaker leder oss till tre viktiga ledarroller för att ta hand omde uppgifter som finns. För att undvika problem med att koordinera dessa roller måste de framförallt arbeta med en öppen kommunikation och information och där spelar regelbundna möten en viktig roll.

 • 141.
  Nilsson, Caroline
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Wärnelius, Kristian
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Motivation och engagemang i en ideologiburen organisation2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ideologiburna organisationer uppkommer och drivs för att nå andra mål än ekonomiska. Deras verksamhet kan ha varierande inriktning men grundläggande idéer håller dem samman. Individerna som arbetar i dessa organisationer har sökt sig dit av olika anledningar. Vad är det som motiverar och engagerar dem att arbeta i organisationer som inte främst är vinstinriktade?

  Syfte: Uppsatsen ämnar analysera vilka faktorer som motiverar och engagerar individer att arbeta i en ideologiburen organisation.

  Genomförande: Det empiriska materialet samlades främst in genom fem kvalitativa intervjuer med anställda på LOs huvudkontor i Stockholm. Tillsammans med sekundära källor har empirin sammanställts och analyserats.

  Resultat: Individerna på vårt fallföretag, LO, motiveras och engageras av att de har samma värderingar som organisationen. Denna värderingsöverensstämmelse är grundläggande för samtliga anställda som intervjuats, oavsett arbetsuppgift och facklig bakgrund.

 • 142.
  Nilsson, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sellberg, Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Framgångsrika projektteam2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I den litteratur som behandlar projektteam finns det en uppsjö av olika komponenter som tros påverka hur ett projektteam kommer att prestera, det vill säga om det kommer att bli framgångsrikt eller ej. Det finns dels de författare som hävdar att det är projektteamets design som är avgörande för hur projektarbetet kommer att fortlöpa, dels de författare som ger coachingen en avgörande betydelse för projektteamets framgång.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att erhålla kunskap om hur de två faktorerna design och coaching medverkar till att ett projektteam når framgång.

  Avgränsningar: Vi har valt att företrädesvis presentera vårt material utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv och har således inte anammat ett huvudsakligt psykologiskt angreppssätt som även det kan vara passande på en uppsats av detta slag. Vidare, har vi även valt att inte behandla de kulturella aspekter som rör internationella projektteam.

  Genomförande: Intervjuer har genomförts med projektledning och projektteammedlemmar på två företag där de tillfrågade har fått svara på hur de upplever att projektteamets design samt den coaching som projektteamet erhåller, medverkar till projektteamets framgång. I samband med genomförandet av intervjuerna har respondenterna fått fylla i en enkät över hur viktiga de anser att design- respektive coachingfaktorerna är för att ett projektteam skall bli framgångsrikt.

  Resultat: I vår uppsats har vi belyst olika design- och coachingrelaterade faktorer samt uppmärksammat deras betydelse för framgångsrika projektteam och kommit fram till följande slutsatser: De båda faktorerna design och coaching är viktiga för att ett projektteam ska nå framgång men dock ej avgörande. Vi har i vår studie funnit att det råder ett cirkelförhållande mellan design och coaching. Hur detta cirkelförhållande bör balanseras för respektive projektteam finner vi beror av projektteamets kontext. Vi har såväl i teori som i empiri funnit att projektledarskapet för framgångsrika projektteam anses variera med den fas som projektteamet befinner sig i. Vi menar vidare att de tre olika roller som en projektledare kan inneha förekommer under alla faser av ett projekt men att någon av dessa roller kan framträda mer tydligt under vissa perioder. Enligt våra respondenter är svaret på frågan hur en projektteammedlem blir en god lagspelare att projektteammedlemmen är öppen för nya saker, är ärlig, respekterar de andra projektteammedlemmarna, är tydlig i sitt sätt att vara gentemot andra, har humor samt har arbetslust. Dessutom, krävs det att projekt- /teamledaren medverkar till att dengoda lagstilen upprätthålls. Detta förhållningssätt och de ovan uppräknade kännetecknen bekräftas även i teorin.

 • 143.
  Nordin, Emma
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sahlberg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Förändring ur ett medarbetarperspektiv: en studie av uppkomna attityder och reaktioner vid en förändringsprocess2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alla företag måste genomgå förändringar för att kunna konkurrera och överleva. I slutänden är det de anställda som genomför de förändringar som beslutats om. Det är vitalt att förstå så mycket som möjligt av individers agerande och de uppkomna attityderna och reaktionerna för att kunna leda en förändringsprocess. Om förståelse för detta kan nås kan kunskap erhållas om hur ledningen kan arbeta för att undvika eventuella problem som attityder och reaktioner kan medföra.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att, ur ett medarbetarperspektiv, analysera de attityder liksom reaktioner som uppkommer hos medarbetarna vid en specifik förändringsprocess.

  Metod: Det empiriska underlaget har samlats in genom intervjuer öga mot öga eller över telefon med anställda på ABB.

  Resultat: Förändringsprocessen omfattar en fundamental förändring. Attityderna och reaktionerna är i stort förståelse och intresse inför förändringen. Ett visst motstånd kan identifieras mycket beroende på brister i informationen.

 • 144.
  Nyberg, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Skill, Petter
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  I väntan på framtiden: en studie av mindre företags förberedelseinför framtiden2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Introduction: The world is changing rapidly and the uncertainty that characterizes today´s society makes companies preparations for the future crucial.

  Purpose: To examine how CEO:s in small companies look at the future and what kind of preparations they make in order to meet it. Hereby, our ambition is to find out whether there is a difference between companies working in industries characterized by different degrees of stability.

  Mode of procedure: The purpose of this thesis has been fulfilled by interviews with four CEO:s from industries characterized by different degrees of stability.

  Result: The companies working in relatively unstable environments tended to be relatively more flexible and have an emergent strategy formation process, whereas companies working in relatively stable environments displayed relatively less flexibility and tended to have a planning strategy formation process.

 • 145.
  Olausson, Erik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Åhlund, Mikael
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Immateriella tillgångar i den externa redovisningen: att vara eller inte vara?2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bristen på information om immateriella tillgångar i den externa redovisningen har blivit alltmer påtaglig i takt med att dessa tillgångars betydelse ökat. Redovisningsrådet har för att reglera detta givit ut rekommendationen RR 15.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda vilket behov marknadsaktörerna har av redovisningen rörande immateriella tillgångar för att understödja deras beslutsfattande och om nuvarande lagstiftning och rekommendationer möjliggör en redovisning som motsvarar detta behov. Avgränsning: Skattemässiga effekter berörs ej. T

  illvägagångssätt: Information har samlats in från analytiker, kreditgivare samt Sveriges Aktiesparares Riksförbund, genom personliga intervjuer.

  Resultat: Marknadsaktörerna efterfrågar relevant och tillförlitlig information om hur företag investerar i immateriella tillgångar. De strikta krav som återfinns i rekommendation RR 15 förefaller i grunden stämma överens med marknadsaktörernas inställning till hur immateriella tillgångar ska redovisas.

 • 146.
  Olofsson, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Wahlman, Sara
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Supply Chain relationer -En studie av makt och beroende2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Begreppet Supply Chain management uppkom för att bättre kunna svara mot kundernas krav, på den föränderliga världsmarknaden. Konceptet förutsätter ett nära samarbete mellan företagen som ingår i en värdekedja, vilket gör att beroendet mellan medlemmarna ökar och relationerna blir allt viktigare.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att klarlägga makt- beroendesituationen mellan företag i en Supply Chain och därefter utreda hur dessa förhållanden påverkar relationerna mellan företagen.

  Genomförande: Datainsamling har skett genom personliga intervjuer och telefonintervjuer med anställda på Volvo Global Trucks samt fyra av deras leverantörer.

  Resultat: Makt används i Supply Chain relationer, men relationer av skiftande karaktär uppvisar skillnader i hur makt- och beroendeförhållandena ser ut. Avgörande faktorer för hur mycket makt som används är unikhet, volym, rykte och prestige samt relativt maktanvändande.

 • 147.
  Olson, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Schultz, Emma
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Årets leverantör: att belöna lönar sig2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ökad konkurrens och hårdare krav från omvärlden medför att företag måste hitta nya vägar för att överleva på marknaden. Goda leverantörsrelationer är en möjlighet för företag att stärka sin position gentemot konkurrenter. Belöningar inom företag är vanligt förekommande för att motivera anställda och i och med att vikten av goda leverantörsrelationer har ökat har belöningar även blivit en möjlighet för företag uppmärksamma sina leverantörers prestationer.

  Syfte: Vi avser med denna uppsats att undersöka givarens avsikter med utmärkelsen ”Årets leverantör” och vilka konsekvenser utmärkelsen får för mottagaren. Dessutom vill vi utröna vad som kännetecknar parternas relation och hur denna påverkas i och med utmärkelsen. Avgränsningar: I första hand studeras de följder som mottagaren upplever vara konsekvenser av utmärkelsen. Utmärkelsens påverkan på mottagarens räkenskaper utredsej.

  Genomförande: Referensramen har byggts upp med hjälp av fyra större delar bestående av intressentmodellen, motivation&belöningar, leverantörsrelationer och företags profil, identitet och image. Dessa fyra delar har använts för att analysera den empiriska data som i största utsträckning samlats in genom personliga intervjuer.

  Resultat: Givarens avsikter med utmärkelsen är att uppmuntra och stimulera duktiga leverantörer. Utmärkelsen är i första hand en inre, symbolisk belöning då det främst är ära och berömmelse som utgör utmärkelsen. Utmärkelsen är en billig och enkel men samtidigt viktig möjlighet för givaren att belöna en duktig leverantör. För mottagaren blir utmärkelsen en bekräftelse på dennes prestationer. Mottagaren blir motiverad att visa att den är en värdig vinnare och försöker även erhålla utmärkelsen igen. Dessutom får mottagaren olika former av positiv publicitet i samband med utmärkelsen. För relationen får utmärkelsen inga större konsekvenser då relationen sedan tidigare karaktäriseras av anpassningar och väl fungerande samarbete och utmärkelsen snarare blir en bekräftelse på den goda relationen.

 • 148.
  Olténg, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Öhd, Janna
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Creating Partnerships: A Study of Swedish: South African Small Business Collaborations2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The Background of this thesis dates back to November of 1999 when Sweden arranged its largest manifestation ever in a developing country, namely South Africa. The origin of this study lies within the frame of Trade&Industry, more specifically a seminar on small business partnership. At the seminar companies with less than 20 employees from both countries were introduced to each other with the long term goal of establishing partnerships between the two countries. These companies awoke our interest in the process of creating a partnership.

  Purpose: With this thesis, we hope to contribute to a higher level of knowledge about small business partnership creation. We also intend to give normative guidelines as for what may be important to have in mind when creating a partnership. We will do this by describing the initial stage of collaboration between small companies and by discussing how initial conditions may affect the parties’ collaboration.

  Delimitation: Our focus is on the strategic objectives and context of collaboration, and we have looked upon these factors without taking corporate culture or external factors, such as political environment, business climate etc., into account. Proceed of the Study: As well as participating in the manifestation and at the seminar we have conducted interviews with representatives from 8 companies.

  Results: In creating a small business partnership companies often heavily depends on one key-person. Communication between companies will contribute to a clearer value-creation scenario - and misunderstandings can be avioded. Furthermore, flexibility, openness and equality between partners will substantially ease the process of creating a partnership.

 • 149.
  Persson, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Pettersson, Rasmus
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Val av samarbetspartner vid bildande av strategiska allianser för små och medelstora teknikföretag2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: A majority of strategic alliances do not create value for the participants. One of the main reasons for the high failure rate is an inadequate process for partner selection. If the correct partner is not selected, it can have serious effects on the management of the partnership. This is a serious problem since failed alliances usually are very expensive for the involved companies.

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate which theoretical factors are important when selecting a partner for a strategic alliance. Further we aim to investigate how these factors can effect partner selection for small and middle size technology intensive companies.

  Realisation: The empirical part is based on interviews with persons holding key positions at four case companies. All the case companies are situated in Mjärdevi Science Park.

  Result: Our research has shown that the strategic fit is the crucial factor. Other important factors are brand, network position, compatibility and attention when selecting a partner for a strategic alliance.

 • 150.
  Persson, Sara
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Stenbeck, Ulrika
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Silicon Valley och Mjärdevi: en jämförande studie2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmarknaden i Silicon Valley karakteriseras av faktorer som hög personalomsättning, nätverkande och risktagande. Denna arbetsmarknad har vuxit fram på en begränsad geografisk yta och består idag ca 7 500 företag. Mjärdevi Science Park är en av de snabbast växande teknikparkerna i världen, varför vi anser att en jämförelse av de båda arbetsmarknaderna är intressant. Syftet är att med utgångspunkt från de faktorer som karakteriserar arbetsmarknaden i Silicon Valley, genomföra en jämförelse med arbetsmarknaden i Mjärdevi Science Park. Denna uppsats kommer inte att behandla vad det är som gör en teknikpark ekonomiskt framgångsrik. Uppsatsen är konstruerad efter ett så kallat systemsynsätt och bygger på en studie av sekundärmaterial om Silicon Valley samt på tio intervjuer med anställda och med representanter för Mjärdevi Science Park. Vi definierar olika faktorer som karakteriserar arbetsmarknaden i Silicon Valley utifrån ett systemsynsätt innehållande systemmiljö, infrastruktur och tre olika subsystem. Subsystemen genererar tillsammans en unik arbetsmarknad som i Silicon Valley kan sägas ha en intern karaktär och som präglas av rörlighet. I Mjärdevi kan dessa tre subsystem uttydas i mindre utsträckning. Vidare kan endast en del av arbetsmarknaden sägas ha en intern karaktär då området ännu är för litet.

1234 101 - 150 of 165
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf