liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 331
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Igelström, Peter
  Linköping University, University Library.
  Stolpesamlingen2018In: Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år / [ed] Peter Igelström och Christina Brage, Linköping: Linköpings universitetsbibliotek , 2018, p. 159-161Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sven Stolpe (1905–1996) utgjorde under sin levnad något av ett eget fenomen i den svenska offentligheten. Som författare, kulturdebattör, forskare, lärare, tevekändis och katolsk konvertit stod han ständigt i blickfånget. Delar av Stolpes privatbibliotek har i två omgångar övertagits av Linköpings universitetsbibliotek (LiUB). Ett bestånd av fransk- och tyskspråkig skönlitteratur köptes av Institutionen för språk och kultur vid Linköpings universitet 2003 och donerades till biblioteket. Det franskspråkiga materialet omfattade ungefär tre fjärdedelar av böckerna, motsvarande 2448 band medan det tyskspråkiga omfattade 816 band. År 2011 övertog LiUB även böcker inom litteraturhistoria som tillhört Stolpe. Katalogiserade exemplar har stämplats ”Stolpe” på titelbladet.

 • 102.
  Igelström, Peter
  Linköping University, University Library.
  Utbildningssektorns bibliotek2018In: Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år / [ed] Peter Igelström och Christina Brage, Linköping: Linköpings universitetsbibliotek , 2018, p. 49-57Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med Högskolereformen i juli 1977 (H-77) inordnades lärar- och förskollärarutbildningarna i högskolan. H-77 innebar även att högskolebiblioteken underställdes de lokala lärosätenas styrelser.

  För LiUB:s del innebar det att Lärarhögskolans bibliotek i Linköping, Slöjdlärarseminariets bibliotek i Linköping och Förskollärarseminariets bibliotek i Norrköping blev en del av dess organisation. Dessa bibliotek skiljde sig på flera sätt från de kvartersbibliotek som hade inrättats i början av 1970-talet på Valla. De har bland annat beskrivits som mer lika skol- eller folkbibliotek i sina rutiner än de datoriserade kvartersbiblioteken i A-huset och B-huset. Studenterna utgjorde deras helt dominerande användarkategori.

  Inom Linköpings universitetsbiblioteks organisation användes ”Utbildningssektorn” eller ”U-sektorn” som gemensam benämning på denna grupp av bibliotek. Till U-sektorn räknades även det beteendevetenskapliga bibliotek som hörde till Institutionen för pedagogik och psykologi, vars upprinnelse var en helt annan än lärarutbildningsbibliotekens.

 • 103.
  Igelström, Peter
  Linköping University, University Library.
  Wessénsamlingen2018In: Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år / [ed] Peter Igelström och Christina Brage, Linköping: Linköpings universitetsbibliotek , 2018, p. 144-145Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) tillhör inte de svenska bibliotek som kan stoltsera med omfattande samlingar av inkunabler, handskrifter och andra rariteter. Bibliotekets samlingar byggdes från början istället upp med ett starkt fokus på forskningens och undervisningens omedelbara behov, i synnerhet den tekniska, naturvetenskapliga och medicinska. LiUB har länge haft en restriktiv policy när det gäller att förvärva specialsamlingar, men har ändå genom bland annat donationer och inköp kommit att införliva enskilda samlingar av kulturhistoriskt intresse.

  En av bibliotekets specialsamlingar innehåller språkvetenskapliga böcker som tillhört Elias Wessén (1889–1981). Wessén var forskare och språkman, född i Linderås i Småland men uppvuxen i Högby utanför Mjölby där fadern var kyrkoherde. Efter läroverksstudier i Linköping blev Wessén student i Uppsala, där han disputerade 1914. År 1928 tillträdde han som professor i nordiska språk vid Stockholms högskola, numera Stockholms universitet. Han var initiativtagare till Svenska språknämnden, som instiftades 1944. År 1947 inträdde han i Svenska Akademien som efterträdare till Tor Andræ på stol nummer 16.

  Wessénsamlingen omfattar böcker om svenska dialekter, äldre historia, litteraturhistoria och religion, likväl som ordböcker, främst över nordiska språk, och ett brett spektrum av språkvetenskapliga arbeten.

 • 104.
  Igelström, Peter
  et al.
  Linköping University, University Library.
  Brage, ChristinaLinköping University, University Library.
  Söderholm, Anne (Contributor)
  Linköping University, University Library.
  Berkesand, Peter (Contributor)
  Linköping University, University Library.
  Lawrence, David (Contributor)
  Linköping University, University Library.
  Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) firar år 2019 sitt 50-årsjubileum. År 1969 grundades Linköpings högskolas bibliotek, som 1975 blev universitetsbibliotek.

  Med hjälp av ett antal nedslag baserade på personliga hågkomster, intervjuer, dokument och publicerat material skildras i denna jubileumsskrift bibliotekets första 50 år. Linköpings högskolas bibliotek blev under 1970-talet känt för den så kallade Linköpingsmodellen och för försöken med bibliotekssystemet LIBRIS. Datoriseringens och digitaliseringens betydelse fram till våra dagar kan knappast överskattas.

  Boken berättar om ett antal av de kvartersbibliotek som funnits vid LiUB: bland annat de vid Campus Valla och de lärar- och förskollärarutbildningsbibliotek som blev en del av LiUB i samband med högskolereformen 1977. I två personligt hållna bidrag skildras det medicinska bibliotek som byggdes upp vid det 1986 grundade Hälsouniversitetet och bibliotekariens roll vid den tvärvetenskapliga Temainstitutionen. Under 1990-talet expanderade LiU i Norrköping och de kvartersbibliotek som tidigare funnits i staden slogs 1998 samman till Campus Norrköpings bibliotek.

  Andra bidrag skildrar användarundervisningens idéhistoria och hur den återspeglas i de undervisningsupplägg som praktiserats vid LiUB sedan början av 1970-talet. År 1979 blev Linköpings universitetsbibliotek genom en lagändring mottagare av pliktexemplar, vilket förändrade förutsättningarna för bibliotekets litteraturförsörjning. Andra verksamheter knutna till LiUB som skildras är det Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik som under det tidiga 2000-talet arrangerade poänggivande kurser och det 1996 inrättade elektroniska förlaget LiU E-Press. I en intervju berättar personal om det bibliometriarbete som sedan 2007 utförs vid Linköpings universitetsbibliotek.

  I boken presenteras också några specialsamlingar, däribland DDR-samlingen och Stolpesamlingen.

  Temat i bokens avslutande del är framtidsvisioner och återblickar. Hur har man föreställt sig bibliotekets framtid i det förgångna? Hur har universitetsbibliotekets roll förändrats och vad står för dörren under den närmaste framtiden?

 • 105.
  Jannie, Melin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Josefina, Kindkvist
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Värdegrund - praktiskt användbart eller inte?: En kvalitativ studie om värdegrundsarbete i Kriminalvården2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att fördjupa vår kunskap om värdegrundsarbete i en stor organisation. Fokus ligger på hur anställda uppfattar och upplever den existerande värdegrunden vid Kriminalvården. Vår avsikt är att undersöka vilken betydelse värdegrundsarbete har i det dagliga arbetet och om uppfattningen skiljer sig åt beroende på vilken nivå de anställda arbetar på. Empirin samlades in genom intervjuer med nio informanter med olika befattning på Kriminalvården. Resultatet visar att värdegrunden är förankrad i verksamheten och syns mer tydligt i förhållningssättet, snarare än något som de anställda kan uttala utantill. Vi fann ingen större skillnad i hur anställda upplever värdegrundsarbetet beroende på befattningsnivå. Vidare fann vi att ledningen har en viktig roll i värdegrundsarbetet, men att det samtidigt åligger samtliga anställda ett ansvar för att hålla värdegrunden levande. Diskussion, reflektion och dialog är betydande faktorer för att hålla värdegrunden levande och värdegrundsarbetet pågående.

 • 106.
  Jansson, Ann
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Gymnasieskolan i samverkan: mellankommunal samverkan och dess effekter i den lilla kommunen2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis explores cooperation between small municipalities and their way of working together as a solution to be able to fulfil the high demands regarding them as responsible for the upper secondary school. The focus of the master thesis is four different municipal alliances and the members of each and how they are managing those demands, and cooperation as a method of problem solving.

  The theoretical framework used in this paper consists of different aspects of network and cooperation theories, but also organisational perspectives. These views are used to explain the notions within the cooperation between the different municipalities. Research has been made on other types of cooperation intended for solving various problems and challenges that the municipalities of today are forced to accept. The field referring to the secondary school and how the responsible authorities find ways to resolve the problems is so far severely lacking of research. That is why this study is needed.

  Empirical material has been collected through interviews with representatives from the municipalities as well as from documents, mainly from the launch of the cooperation’s. They have been used to answer questions regarding three important aspects, primarily the role of the small municipality in a larger alliance, secondly why the cooperation is necessary and thirdly what are the effects of the alliances.

  The conclusions that are made in this paper are as follows; firstly the existing resource dependency within the municipalities is an incitement for joining an alliance, secondly the cooperation’s launch in an organic form, the conclusions also show that both representatives and documents prove that it is almost impossible for, especially, small municipalities to successfully fulfil all of their responsibilities on their own. A partnership, or an alliance is of great need.

 • 107.
  Johansson, Joel
  Linköping University, Department of Computer and Information Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Why does a sleepy driver continue to drive?: -A qualitative study of the factors contributing to sleepiness in truck drivers' work environment.2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the traffic domain it is commonly known that sleepiness is a highlycontributing factor in traffic accidents. Research has shown that sleepinessamong drivers is present in about 16-23 % of all car accidents. In the aviation andrailway industry a method or framework with some shared influences from theHuman Factors approach, called Fatigue Risk Management (FRM) has been usedto investigate how social and organisational factors affect the personnel’s level ofsleepiness. The overall aims of this study are to investigate how truck drivers’experience, fight and counteract sleepiness in their daily work environment. Theresults show that drivers face a wide variety of sleep contributing factors,stemming from both organisational factors and individual behaviour. Possibleways of counteracting truck driver sleepiness, concerning both the individual andthe organisation, are also suggested.

 • 108.
  Johansson, Kerstin
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kangasvieri, Nadja
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att motverka kriminalitet genom samverkan: Studie av Social insatsgrupp i Linköping2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sociala insatsgrupper riktar sin verksamhet mot unga i åldern 15–25 år. I Linköping har man dock satt en flexibel åldersgräns till 13- 25 år för målgruppen i Sociala insatsgruppen, en åldersindelning man tolkar flexibelt. Enligt regeringsuppdraget ska Social insatsgrupp vända sig dels till unga som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk eller utveckla en kriminell livsstil. Dels ska verksamheten rikta sig till unga som önskar lämna ett kriminellt nätverk eller en kriminell livsstil. I Social insatsgrupp (SIG) Linköping kan vi se att fokus i denna fråga kan skilja sig något åt mellan informanterna. Medan vissa betonar det förebyggande arbetet lyfter andra upp behovet av att stödja avhoppare.

  Social insatsgrupp syftar till att motverka kriminalitet genom samverkan. Detta ska ske genom att identifiera nyrekrytering av unga till kriminalitet, men det ska även ske genom att hjälpa de personer som önskar lämna en kriminell livsstil eller ett kriminellt nätverk. Verksamhetens målgrupp kan därmed sägas vara tudelad; de som riskerar att hamna i kriminalitet och de som önskar hoppa av kriminalitet. I våra intervjuer är det tydligt att informanterna upplever en stor svårighet i att stödja unga som vill hoppa av kriminell verksamhet s.k. ”avhoppare”. Inom arbetsgruppen finns det en enighet om att målgruppens behov ställer stora krav på såväl SIG som på samhället i stort. Detta tudelade verksamhetssyfte kan i sig vara känsligt då denna grupp unga kräver resurser som kan väcka normativa åsikter.

  Vår samlade bedömning är att SIG, av studiens informanter upplevs ha gett positiva effekter för många klienter. Effekterna uppfattas vara varierande; från att ha varit ”livsavgörande” till att ha bidragit till en minskad brottsaktivitet. Vi kan också se att informanterna upplever att SIG inte utgör en garanti för att klienter inte börjar begå kriminella handlingar igen. Det finns sålunda en upplevelse av att en uppföljning eller en ytterligare insats skulle kunna vara på sin plats. Det finns behov av ökat samförstånd kring målgruppen, särskilt om verksamheten ska fokusera på det brottsförebyggande arbetet eller på den s.k. ”avhoppardelen”. Det finns även behov av mer kunskap om målgruppens situation såväl inom myndigheter som i samhället i stort.

  Utöver synen på verksamhetens syfte och målgrupp är det tydligt att det finns en konsensus kring arbetsformens betydelse i Social insatsgrupp. Samverkan antas kunna motverka kriminalitet. I intervjuerna påtalar informanterna hur viktigt samordnade insatser är i arbetet med unga som riskerar att hamna i kriminalitet eller som önskar lämna en kriminell livsstil. Trots (eller kanske tack vare) två organisatoriska förändringar inom SIG finns en tilltro till att nuvarande verksamhet leder till en effektiv process i arbetet med en klient. Genom att parterna har en direkt ingång till varandras organisationer kan insatser snabbt koordineras.

  Upplevelsen av att arbetsgruppen är personbunden uppfattar vissa av informanterna dock som ett problem. Det finns en rädsla för att arbetet i Social insatsgrupp skulle försämras om resursstarka och engagerade personer skulle lämna verksamheten. Utifrån intervjuerna kan vi se att informanterna har positiva upplevelser av arbetsformen i Social insatsgrupp. De organisatoriska fördelarna i form av snabba kommunikationsvägar och ett öppet arbetsklimat förklaras bero på det engagemang och den kompetens som personerna i arbetsgruppen har. Dock kan vi i det empiriska materialet se att det finns en viss organisatorisk otydlighet inom arbetsgruppen. Detta gäller dels arbetsfördelningen mellan koordinatorn och Frivårdens representant, dels handlar det om rollen som Råd & Stöds representant har i Social insatsgrupp.

  Av det empiriska materialet är vår sammantagna bedömning att informanterna upplever att arbetsformen i verksamheten fungerar väl. Centrala aspekter av samverkan, såsom gemensam problemformulering, samförstånd kring syfte och arbetsform, verkar sålunda ha präglat arbetsprocessen.

  I vår studie kan vi se att det finns en positiv upplevelse av arbetet i Social insatsgrupp bland samverkansparterna.

 • 109.
  Johansson, Peter E
  et al.
  Mälardalens högskola, Västerås, Sweden.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The competences of interactive researchers2019In: FALF KONFERENS 2019 - Hållbar utveckling i organisationer: Book-of-abstracts / [ed] Martina Berglund, Linköping, 2019Conference paper (Refereed)
 • 110.
  Jolby, Amanda
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology.
  Linjechefers hantering av sin HR-roll: Hur linjechefer inom Försvarsmakten resonerar och hanterar medarbetares karriärutveckling och hur HR-medarbetare kan stödja linjecheferna i deras arbete2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Linjechefers HR-roll har under de senaste åren blivit tydligare. Empiriskt material saknas som beskriver hur chefer hanterar HR-rollen och hur de resonerar kring de HR-praktiker de är ansvariga för att hantera. Utan tillräcklig empiri inom området är det också svårt för HR-medarbetare att anpassa det stöd linjecheferna behöver. Denna studie syftar därför till att undersöka hur linjechefer hanterar den HR-roll som deras arbete innebär samt att bidra med förståelse för grunden till olika sätt att hantera rollen.

  Genom tio kvalitativa intervjuer med linjechefer inom ett förband vid Försvarsmakten har tillvägagångssätt och resonemang om HR-praktiken karriärutveckling studerats. Resonemang skiljde sig åt medan det praktiska arbetet hanterades likartat. Olika arbetssätt kunde utläsas. HR-funktionens relation till linjecheferna betonades för att möjliggöra

 • 111.
  Jonsson, Erika
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Annaclara
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  När två blir en: Medarbetares upplevelser av förändringsarbete i samband med en företagssammanslagning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka medarbetares upplevelser av ett förändringsarbete som skett till följd av en sammanslagning av två företag. De frågeställningar som ligger till grund för studien behandlar medarbetarnas reaktioner på förändringen och vilka faktorer som har bidragit till medarbetarnas upplevelser av förändringsprocessen. Med utgångspunkt i frågeställningarnas karaktär genomfördes en kvalitativ intervjustudie där åtta medarbetare deltog.

   

  Studiens resultat visar att såväl reaktionerna på organisationsförändringen som hanteringen av dessa reaktioner har skiljt sig åt mellan medarbetarna. Vidare har faktorer såsom delaktighet, stöd och att förändringsarbetet upplevts som tydligt påverkat medarbetarnas upplevelser av förändringsprocessen. Undersökningen visar även att oro och stress förekommit, men i mindre utsträckning än förväntat. De faktorer som bidragit till upplevelsen av förändringsprocessen har också visat sig vara nära sammankopplade. Dessutom fann vi att organisationskultur både tycks vara något subjektivt upplevt och något som människor gemensamt kommit överens om.

 • 112.
  Jonsson, Robert
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Organisationstillblivelse och identitet: en studie av ÖstSam2002Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  "Organisationstillblivelse och identitet - en studie av ÖstSam" är en licentiatavhandling som syftar till att bidra med kunskaper om organisationers tillblivelse i termer av identitet. A v handlingen bygger på en studie av framväxten av organisationen ÖstSam. I tid sträcker sig studien från slutet av 1996 till början av år 2000. Från hösten 1998 har framväxten följts via intervjuer, observationer och dokument.

  Studien beskriver framväxten av ÖstSam. Vidare tolkas framväxten utifrån identitet som perspektiv. Detta görs genom att vad ÖstSam utvecklats till i termer av identitet presenteras. Hur ÖstSams identitet växt fram beskrivs också. Utifrån fallet ÖstSam och med hjälp av teorier som presenteras, diskuteras hur organisationers tillblivelse kan förstås i termer av identitet. Diskussionen mynnar framförallt ut i att grundarnas intentioner utgör underlag för innehållet i identiteten, vilket har visat sig omtolkas, rekonstrueras, över tiden. Mot bakgrund av detta menar jag att en organisations innehåll och process är förutsättningar för varandra. Båda är viktiga for vad en organisation utvecklas till. Studien visar också att kontexten påverkat utvecklaodet av vilka man är. Verksamhetens art, organisationens geografiska läge samt tid i form av historiskt arv och aktöremas tankar om framtiden för organisationen har varit av betydelse för vad ÖstSam utvecklats till i termer av identitet.

 • 113.
  Jonsson, Robert
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wänström, Johan
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den kommunala ekonomichefen: En motvillig maktaktör i en föränderlig ledningsorganisation2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är inte svårt att hitta indikationer på att ekonomin och ekonomicheferna är viktiga i Sveriges kommuner. Det finns emellertid ingen större samstämmighet kring vad det kommunala ekonomichefskapet är och hur det ska betraktas. I den här rapporten presenterar resultatet från en studie där syftet har varit att öka förståelsen för kommunalt ekonomichefskap och specifikt gällande de förväntningar, krav men också egenskaper och färdigheter som utgör nyckeln till ett väl fungerande ekonomichefskap.

  Studien bygger på interaktiv forskning mellan författarna i rapporten och ekonomicheferna i Östergötlands kommuner1. Vilka krav och förväntningar upplever de kommunala ekonomicheferna att det finns på deras yrkesutövning samt vilka egenskaper och färdigheter upplever de är viktiga för att lyckas i rollen som ekonomichef? Fem par av nyckelbegrepp presenteras vilka beskriver de förväntningar, krav, egenskaper och färdigheter som är kopplade till det kommunala ekonomichefskapet.

  Neutralitet – Objektivitet: Ekonomichefer strävar efter att agera neutralt, inte minst i kontakter med politiker. Som ett led i sin eftersträvan att uppfattas som neutrala och objektiva eftersöker ofta ekonomichefer administrativa auktoriteter som grund för sina handlingar. Sveriges Kommuner och Landstings ekonomiska prognoser utgör ett sådant exempel.

  Informationskälla – Pedagog: Ekonomichefer upplever att det är viktigt att framföra och förklara ekonomisk information på ett sätt som är begripligt för den informationen riktar sig till. Det är också viktigt att stå upp för och pedagogiskt informera om vissa kommunalekonomiska principer även om de kan uppfattas som politiskt känsliga.

  Långsiktighet – Helhet: Att förklara de långsiktiga och övergripande konsekvenserna av ett specifikt beslut eller en specifik handling är en utmaning i ekonomichefsuppdraget. I relation till förvaltningschefernas uppdrag, att i första hand värna om den verksamhet de ansvarar för, beskrev ekonomicheferna att deras uppgift är att värna om och prioritera kommunens ekonomi.

  Integritet – Mod: Behovet av att försvara god ekonomisk hushållning krävde enligt ekonomicheferna integritet och mod. Ekonomicheferna beskrev att ett aktivt ställningstagande för att varje års invånare ska betala sin rättmätiga del av vad den kommunala verksamheten kostar indirekt kan uppfattas som ett motstånd mot specifika reformer eller handlingar. För att kunna agera med integritet ansågs det till exempel viktigt med en gedigen utbildningsbakgrund.

  Organisation – Analys: Kommunernas organisationer ser olika ut och många kommuner ingår i olika former av samverkansprojekt. Mot bakgrund av detta och en allmänt ökad organisatorisk komplexitet anses det viktigt som ekonomichef att vara bevandrad i organisationsteori.

  De kommunala ekonomicheferna, framför allt i de större och medelstora kommunerna beskriver en utveckling där de på senare år har fått ta ett allt större ansvar för strategiska uppgifter i den kommunala organisationen. Deras strategiska arbeta innefattar till exempel att vara processledare samt delta i olika strategiska processer för att tillföra ett ekonomiperspektiv. Det har samtidigt inneburit att det mer konkreta ekonomiarbetet har delegerats vidare. Den här sortens dominoeffekt inom den kommunala ledningsorganisationen motiverar ytterligare forskning i relation till såväl vad ekonomicheferna förväntas göra, men också i relation till förändringar i hela det kommunala ledningsarbetets innehåll och organisation.

 • 114.
  Jonsson, Stefan
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Contained2012In: Eurozine, ISSN 1684-4637, no 27 juliArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Harbour cities as places of immigration and emigration, inclusion and exclusion, develop distinct modes of being that not only reflect different cultural traditions and political and social self-conceptions, but also contain economic potential and communicate how they see themselves as part of the larger structure that is "Europe".

  The container is the universal unit of the global commodity society, facilitating the swift exchange of all kinds of product. Precarity, likewise, connotes a basic form of labour that submissively and flexibly adjusts to any form of employment and system of production.

 • 115.
  Julén Votinius, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Law and Legal Philosophy . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Review: Social Policies, Labour Markets and Motherhood. A Comparative Analysis of European Countries, ed. Daniela del Boca and Cécile Wetzels”2008In: European Journal of Social Security, ISSN 1388-2627, Vol. 10, no 4, p. 401-403Article, book review (Other academic)
 • 116.
  Jönson, Håkan
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vårdskandaler i perspektiv: debatter om vanvård, övergrepp och andra missförhållanden inom äldreomsorg2006Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Författaren diskuterar problemperspektiv som i olika sammanhang används för att tolka betydelsen av vanvård, övergrepp, och andra missförhålalnden inom äldreomsorg. Analysen bygger på genomgångar av forskning, massmedierapportering, rättsfall och intervjuer med organisations- och myndighetsföreträdare. I boken presenterar författaren också ett perspektiv om diskriminering av äldre som tillför debatten nya dimensioner.

 • 117.
  Kallaste, Epp
  et al.
  Estonian Center for Applied Research CentAR, Tallinn.
  Woolfson, Charles
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  The Paradox of Post-Communist Trade Unionism: “You can’t want what you can’t imagine”2009In: Economic and Labour Relations Review, ISSN 1035-3046, E-ISSN 1838-2673, Vol. 20, no 1, p. 93-110Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores employee attitudes towards trade union membership in the context of the post-communist Baltic countries of Estonia, Latvia and Lithuania. It reports on a comparative empirical social survey of attitudes towards representation. We suggest that in addition to those employees who are union members and fall within an identifiable ‘representation gap’, there is an sizeable group of ‘undecided’ employees who could be persuaded to join trade unions, if they could see the relevance of collective representation. We argue that this relatively large group could be specific to the Central and East European countries, and employees who fall within the commonly understood representation gap in other countries can be found within this undecided group in Baltic countries. Trade unions therefore face a considerable challenge in proving their relevance to such employees, a problem that has wider resonances in a European context and may be more difficult to resolve in the Central and East European countries.

 • 118.
  Karabag, Solmaz Filiz
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Berggren, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Misconduct, Marginality and Editorial Practices in Management, Business, and Economics Journals2016In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, no 7, article id e0159492Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives

  The paper presents data on the two problems of misconduct and marginality in management, business and economics (MBE) journals and their practices to combat these problems.

  Design

  Data was collected in three phases. First, all publicly retracted papers in MBE journals were identified through keywords searches in 7 major databases (n = 1329 journals). Second, a focused survey was distributed to editors involved in such retractions (n = 64; response rate = 28%). Finally, a survey was administered to all active journals in the seven databases to collect data on editors’ perceptions and practices related to the two problems (n = 937, response rate = 31.8%). Frequency analyses, cross tabulations, and qualitative analyses of open answers were used to examine the data.

  Results

  184 retracted papers in MBE journals were identified in 2005–2015 (no retraction was found before 2005). From 2005–2007 to 2012–2015, the number of retractions increased by a factor ten with an all-time high in 2015. The survey to journals with reported retractions illustrates how already a few cases of suspected misconduct put a strain on the editorial workload. The survey to all active journals revealed that 42% of the respondents had started to use software to screen all submitted papers, and that a majority recognized the problem of marginality, as indicated by salami-style submissions. According to some editors, reviewers easily spot such submissions whereas others argued that authors may submit thinly sliced papers in parallel to several journals, which means that this practice is only discovered post-publication. The survey question on ways to support creative contributions stimulated a rich response of ideas regarding editorial vision, engaged boards and developmental approaches. The study uses data from three specialized fields, but its findings may be highly relevant to many journals in the social sciences.

 • 119.
  Karlsson, Joakim
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forsberg, Emma
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Balansgången mellan effektivitet och rättvisa - utesluter det ena det andra?: En kvalitativ studie av en rekryteringsprocess till ett traineeprogram2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Traineeprogram har blivit allt mer populärt i Sverige och då det är ett högt antal sökande till dessa program kan det leda till konsekvenser för rekryteringsprocessens utformning och de sökandes upplevelser av den i termer av effektivitet och upplevelser av rättvisa i processen. Denna  studie  syftar till att undersöka motsatsförhållandet mellan  organisationers krav på effektivitet i rekryteringsprocessen och de sökandes behov av rättvisa i rekryteringsprocessen. För att besvara vårt syfte och frågeställning har en kvalitativ metod använts i denna studie. Resultatet tyder på att de krav som organisationer har på att effektivisera  sin rekryteringsprocess har effekter på de sökandes upplevelse av rättvisa i processen. Det framkommer dock att de finns en förståelse bland de sökande för organisationers behov av att effektivisera processen. Detta leder i sin tur till en mer positiv inställning till processen som helhet.

 • 120.
  Klinthäll, Martin
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Etnisk bakgrund, integration och sjuklighet: Slutenvård bland invandrare i Sverige 1990–20012007In: Working Papers in Social Insurance, ISSN 1653-1353, no 1, p. 1-28Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Objectives: The purpose of this study is to analyze to what extent differences in health between groups of different origin remain after considering differences in education, income and labor market status, and whether there exists any patterns according to the socioeconomic character of the country of origin.

  Design: The study is based on two data sources; Longitudinal Database for Education, Income and Employment, (LOUISE) and the Hospital Discharge

  Register (HDR). The data set consists of all Swedish and foreign born individuals born in 1945, 1955 and 1965, who were Swedish residents in 1990. The risk of hospitalization is analyzed for the period 1990–2001 using binomial logit regression.

  Results: When only demographic characteristics are controlled for, most immigrant groups display higher rates of hospital discharge records than native Swedes, but when education, income and labor market status is introduced into the model, only Nordic immigrants display levels of severe morbidity that are significantly higher than the levels for Swedish born. Among welfare recipients, only immigrants from Finland display higher levels of severe morbidity than native Swedes; most immigrant groups display significantly lower levels of severe morbidity than native Swedes. The analysis shows no evidence of a systematic relationship between health status and the socioeconomic character of the country of origin.

  Conclusion: Higher levels of severe morbidity among immigrants compared to Swedes seem to be explained by the socioeconomic situation in Sweden, rather than health conditions and socioeconomic circumstances before immigration. There is a strong correlation between a weak labor market integration and high levels of severe morbidity in non-Nordic immigrant groups.

 • 121.
  Klinthäll, Martin
  Department of Economic History, Lund University, Lund.
  Refugee Return Migration: Return Migration from Sweden to Chile, Iran and Poland 1973-19962007In: The Journal of Refugee Studies, ISSN 0951-6328, E-ISSN 1471-6925, Vol. 20, no 4, p. 579-598Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, return migration from Sweden to three sources of refugee immigration is analysed, with a focus on the effect of political change in 1990. Chilean immigrants reacted more strongly to political liberalization in the home country than Polish immigrants did, primarily due to more favourable economic circumstances in Chile compared to Poland in the 1990s. In fact, the increase in Polish return migration propensity after 1990 is not statistically different from the Iranian increase, in spite of the absence of political liberalization in Iran. There are significant cohort differences within the Chilean group, indicating an element of economically motivated migration within the last waves of Chilean refugee immigration in the late 1980s. Hence, successful implementation of schemes of voluntary return migration for refugees will not only be dependent on an improved political situation in the source country, but will also be highly dependent on economic circumstances.

 • 122.
  Klinthäll, Martin
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Retirement Return Migration from Sweden2006In: International migration (Geneva. Print), ISSN 0020-7985, E-ISSN 1468-2435, Vol. 44, no 2, p. 153-180Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study deals with return migration among immigrants in Sweden who are between 51 and 80 years old. An important question regards the impact of retirement on return migration. Some circumstances connected to the withdrawal from the labour market suggest an increased propensity to return, such as the transition from a wage income to a pension, which weakens the link between place of residence and income. In addition, patterns of return migration at the end of working life may indicate whether or not temporary migration is a planned strategy. It is found that when reaching the age of 65, the legal retirement age in Sweden, the probability of return migration increases, in particular for men. The effect of retirement is immediate; the probability of return migration declines again beyond the age of 65, indicating a conscious plan to return to the home country when the labour market career is over.

  Furthermore, immigrants who receive early retirement compensation have a considerably higher probability of return migration compared to those who are not retired. These clear “retirement effects” show that return migration can be an important ingredient in the welfare optimization strategies of migrants. When it comes to income selectivity, the analysis shows that there is a positive selection, something that is expected when migrants are target savers with a temporary migration strategy.

 • 123.
  Klinthäll, Martin
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Urban, Susanne
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Köksingång till den svenska arbetsmarknaden?: Om företagande bland personer med utländsk bakgrund2010In: Lyckad invandring: Tio svenska forskare om hur man når framgångar / [ed] Ådahl, Martin, Stockholm: Fores , 2010, p. 99-118Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 124.
  Klinthäll, Martin
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Urban, Susanne
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Uppsala universitet, IBF.
  The strength of ethnic ties: Routes into the labour market in spaces of segregation2016In: Urban Studies, ISSN 0042-0980, E-ISSN 1360-063X, Vol. 53, no 1, p. 3-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study analyses whether ethnic segregation leads to social isolation and lack of access to valuable informal channels into the labour market. We use a survey of Swedish-born young adults in Stockholm, whose parents were born either in Turkey (Stratum T) or in Sweden (Stratum S). Stratum T was randomly sampled, whereas Stratum S was sampled according to the residential distribution of Stratum T. Our results show that persons in Stratum T use informal contacts in order to find employment more often than Stratum S. Living in immigrant-dense areas increases the likelihood of finding employment through informal contacts. For Stratum T, co-ethnic contacts are more important than other contacts, in particular if they are neighbours. Access to ethnic networks and the use of ethnic contacts in the labour market differ between persons of Turkish, Kurdish and Assyrian/Syriac backgrounds. In contrast to the isolation thesis, this study shows that young adults in immigrant-dense neighbourhoods have access to and benefit more from informal channels in order to find ways into labour market.

 • 125.
  Klofsten, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, The Institute of Technology.
  Generella framgångsfaktorer i kluster: En studie av entreprenörskap och innovation2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapportens resultat kan sammanfattas på följande vis:

  • Det är möjligt att definiera generella kvalitativa framgångsfaktorer på klusternivå och dessa inkluderar klustrets verksamhet (idé, aktiviteter och organisation), aktörer och individer (engagemang och drivkrafter) och dess externa koppling (kritisk massa).
  • Framgångsfaktorerna är alla dynamiska och genom operationalisering så är det högst troligt att dessa går att mäta och praktiskt tillämpa.
  • En klusterplattform måste etableras för att trygga klusterorganisations långsiktiga överlevnad och utveckling.

  Vid uppföljning och utvärdering av kluster är en processuell ansats att föredra eftersom den: 1) Tillåter analys oberoende typ av kluster eller stadium mognadsprocessen. 2) Möjliggör en bedömning av sambandet mellan orsak och verkan i utvecklingsprocessen. 3) Inkluderar utvecklingsprocessens dynamik och de eventuella lärprocesser som sker i klustret.

  Genom att använda ett prestationsmått – klusterplattform - går det dessutom att avgöra vad som krävs för att klustret på lång sikt skall bli verksamhetsmässigt hållbart.

 • 126.
  Klofsten, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lundmark, Erik
  Macquarie University, Sydney.
  Supporting new spin-off ventures: experiences from a university start-up program2016In: Academic spin-offs and technology transfer in Europe: best practices and breakthrough models / [ed] Sven H. De Cleyn, Gunter Festel, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016, p. 93-107Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In the entrepreneurial society (Audretsch, 2009a, 2009b), universities have two important tasks: first to generate new knowledge and then to facilitate its practical application. To create and disseminate knowledge is by no means a new objective for universities. Two things have changed however – there is higher demand on the practical relevance of university research, and the effective implementation of new knowledge is no longer seen as the sole responsibility of government and large corporations. Rather, it is new, often small, knowledge-intensive companies that are seen as important actors in putting new knowledge into practice (Audretsch, 2009a, 2009b; Lundmark, 2010). Universities are increasingly expected to encourage and facilitate such organizations through spin-offs and incubator activities. Some claim that the universities themselves should be entrepreneurial (Clark, 1998). The entrepreneurial university as a concept is wide and includes many aspects (Gibb and Hannon, 2006; European Commission and OECD, 2013), such as partnerships between universities, businesses and the public sector (Etzkowitz and Klofsten, 2005; Brulin et al., 2012), focus on the application of research (Etzkowitz, 2001) and support for entrepreneurship among employees and students (Etzkowitz, 2004). This chapter deals with the latter, more specifically, how universities can facilitate the creation of new knowledge-intensive firms and new business areas within established organizations through practice-oriented entrepreneurship programs. The chapter describes how the Entrepreneurship and New Business Program (ENP), which started at Linköping University in 1994, has evolved and spread to other parts of Sweden and Europe. The model underlying the program was developed at the Center for Innovation and Entrepreneurship (CIE) at Linköping University and the business network, Business Development in Linköping (SMIL).1 Over the years, the ENP has attracted more than 1,500 participants and generated around 500 new businesses. The case illustrates how entrepreneurship training at universities with relatively simple measures can stimulate entrepreneurial action and learning.

 • 127.
  Klofsten, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Malmström, Lars
  Ekonomijournalist.
  Jones-Evans, Dylan
  Bristol Business School, University of the West of England, UK.
  Att träna företagare som står inför en tillväxtfas eller viktig förändring: ett svenskt praktikfall2016In: Sveriges entreprenöriella ekosystem: företag, akademi, politik / [ed] Maureen McKelvey, Olof Zaring, Stockholm: Esbri , 2016, p. 215-233Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel presenteras ett praktikfall – Utvecklingsprogrammet – som visar hur det är möjligt att, på ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt, stimulera företag som står inför (eller befinner sig i) en utvecklingsfas som präglas av tillväxt och/eller förändring. Vi beskriver hur och varför Utvecklingsprogrammet kom till, och vilka specifika faktorer som ligger bakom dess stora framgångar.

  I mitten av 1980-talet startade ett träningsprogram för entreprenörer i företag med rötter i Linköpings universitet. Detta program kallades helt enkelt ”Utvecklingsprogrammet” och kom att bli en formidabel succé. Sedan starten 1986 har drygt 500 personer från 200 företag deltagit i de 25 program som har genomförts hittills. Många av de företag som deltagit har vuxit kraftigt, skapat tusentals nya arbetstillfällen och är i dag etablerade på världsmarknaden. Tankarna bakom programmet har hela tiden varit att ledningen i företa-gen behöver kvalificerad sparring för att effektivare kunna handskas med knäckfrågor relaterade till tillväxt och utveckling. Men även – särskilt sett från politikerhåll – att det ur ekonomisk synvinkel kan vara mycket effektivt att stimulera växande företag även senare i deras utveckling.

 • 128.
  Knuthammar, Christer
  et al.
  Linköping University, University Services.
  Hjort Reksten, Eli
  Linköping University, University Services.
  LiU - ungt universitet på väg: berättelser, bilder, verkligheter2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok är att se som ett bidrag till den fortlöpande teckningen av Linköpings universitets historia. Tidigare har nämnts Christer Knuthammars båda fakultetshistoriker. Nämnas bör också Ingemar Linds "En akademisk resa" där han, förutom sin tid som student och forskarevid Uppsala universitet och sin rektorstid vid Örebro universitetet, även beskriver sin tid som verksam i Linköping, vid universitetsfilialen, Linköpings högskola (LiH) och vid Linköpings universitet. Lennart Sturesson behandlar i sin monografi "TV som undervisningsteknologi. Exemplet Linköpings tekniska högskola" experimentet med tv som verktyg i undervisningen, ett försök som har en central roll i vårt intervjumaterial. Gunnar Richardsson beskriver i studien "Hur Örköpings universitet och XTH blev Linköpings universitet och Tekniska högskola" vilka faktorer som avgjorde att Linköping blev staden för satsningen på en ny högskola. Sist i denna bok finns en lista över litteratur om Linköpings universitet.

  Många har bidragit i arbetet med att realisera detta projekt. Vi vill först och främst tacka alla våra intervjupersoner, aktörer som har bjudit på sin tid och så frikostigt berättat om sina erfarenheter. Paola Svensson på Linköpings föreningsarkiv och Johnny Gustavsson på Östgöta Correspondenten har generöst bistått oss i utnyttjandet av Östgötens respektive Correns rikhaltiga bild samlingar.

  Många är de bland tidigare och nuvarande anställda vid LiU vilka hjälpt till med att identifiera dem som förekommer på bilderna i boken. Art director Peter Modin vid LiU:s kommunikationsavdelning har svarat för oumbärliga insatser när det gäller bokens grafiska formgivning.

  Framhållas ska även värdet av att ha kunnat dra nytta av Gunnar Elfströms rika lincopensiska vetande och av att ha fått repliera på Karin Christofferssons (Klara språket) och Johan Hagesunds (DIBB förlag) rutinerade korrekturgranskningsinsatser.

  Till alla - sålunda nämnda och onämnda - ett djuptkänt och stort TACK!

  Christer Knuthammar    Eli Hjorth Reksten

 • 129.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lärande i arbetslivet: möjligheter och utmaningar : en vänbok till Per-Erik Ellström2014Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Per-Erik Ellströms forskning spänner över ett vitt fält och rymmer frågor om lärande och kompetensutveckling, ledarskap, förändring soch utvecklingsprocesser i organisationer, m.m. För att karakterisera Per-Eriks kunskapsintressen går det att knyta an till ett perspektiv han själv gärna anlägger, nämligen den möjlighet som ligger i att se arbetsplatsen som en arena för lärande, utveckling och förnyelse, snarare än som enbart ett produktionsställe. Det är ingen överdrift att säga att Per-Erik i hög grad bidragit till att etablera och utveckla pedagogisk arbetslivsforskning i Sverige. Bidragen i denna publikation illustrerar detta. De är skrivna av kollegor och samarbetspartners som vill visa sin uppskattning för Per-Eriks insatser inom forskningsområdet.

  Per-Erik började läsa juridik vid Uppsala universitet (1967), läste sedan filosofi, psykologi och pedagogik. Efter avslutad grundexamen (1970) började han parallellt arbeta som forskningsassistent i psykologi och i pedagogik och antogs också till forskarutbildningen i båda ämnena. Han kom till Linköping hösten 1972, då verksamheten vid pedagogiska institutionen inom filosofiska fakulteten startade upp på allvar. Han arbetade dock kvar på psykologiska institutionen i Uppsala på halvtid fram till 1974, då han fick tjänst som adjunkt i pedagogik vid Linköpings högskola (från 1975 Linköpings universitet). Det var en hel forskargrupp under ledning av Lars Bäckström som lockades att ”emigrera” från Uppsala till Linköping, förutom Per-Erik även bland andra Carl Holmberg, Håkan Hult och Peter Nilsson. Samtidigt kom från Umeå universitet Rolf och Ulla Holm (numera Riis) samt Glenn Hultman. Per-Erik disputerade vid Linköpings universitet 1984, blev docent 1991 och tillträdde professuren i pedagogik med inriktning mot utbildning och lärande i arbetslivet 1998.

  Under sin tid som professor vid Linköpings universitet har Per-Erik i hög grad verkat som akademisk entreprenör och haft stor betydelse för flera större satsningar. Per-Erik var en av de engagerade och drivande personerna i ett informellt nätverk kring arbetslivsfrågor som startade vid Linköpings universitet i slutet av 1980-talet. Han var också engagerad i NUTEKs DUP-program, som behandlade utveckling av arbete och verksamhet i samband med drift och underhåll i processindustrin. Som akademisk entreprenör drev Per-Erik frågan om att bilda en  centrumbildning för forskning kring hur människor samspelade med teknik och organisation. Via ett långsiktigt basanslag från Rådet för Arbetslivsforskning kunde han starta CMTO, Centrum för studier av människa, teknik och organisation, och var dess föreståndare. Under nästan 10 år genomfördes flera breda mångvetenskapliga forskningsprojekt och ett 10-tal doktorander examinerades. CMTO blev en välkänd plattform för arbetslivsforskning i Sverige under senare delen av 1990-talet och första delen av 2000-talet.

  De olika samarbeten som etablerades under CMTO tiden blev sedan grunden för en ansökan till VINNOVA om att bilda ett VINN Excellence Centre vid Linköpings universitet. Det centrala temat för ansökan var att främja utveckling av vad som kan kallas för ”den goda rörligheten” i arbetslivet. I hård konkurrens med flera framstående forskningsmiljöer, bland annat Chalmers och Karolinska institutet, beviljades ansökan och 2006 startade Helix VINN Excellence Centre som det första (och hitintills enda) VINN Excellence Centre inom arbetslivsforskning. Per-Erik var den givne arkitekten och ledaren. Med fokus på flervetenskap, långsiktigt partnerskap, och interaktiv forskning har Per-Erik, tillsammans med kollegor, lyckats etablera HELIX som ett vitalt och innovativt inslag i svensk arbetslivsforskning och vi ser fram mot ett fortsatt givande samarbete.

  Boken Lärande i arbetslivet – möjligheter och utmaningar knyter an till Per-Eriks bidrag inom den arbetslivspedagogiska forskningen. Boken överlämnar vi, kollegor och vänner, som en gåva och hyllning vid en festlighet den 16 juni, 2014.

  Henrik Kock, Jörgen Eklund, Mattias Elg

 • 130.
  Kock, Henrik
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Nilsson, Barbro
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  HR-intermediärer som stöd för kompetensförsörjning i organisationer2014In: Intermediärer som stöd för kompetensförsörjning: Ett kunskapsbidrag / [ed] Andreas Wallo & Henrik Kock, Linköping: Linköpings universitet , 2014Chapter in book (Other academic)
 • 131.
  Kruse, Corinna
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Being a crime scene technician in Sweden2015In: A World of Work: Imagined Manuals for Real Jobs / [ed] Ilana Gershon, Cornell University Press, 2015, p. 86-101Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Ever wondered what it would be like to be a street magician in Paris? A fish farmer in Norway? A costume designer in Bollywood? This playful and accessible look at different types of work around the world delivers a wealth of information and advice about a wide array of jobs and professions. The value of this book is twofold: For young people or middle-aged people who are undecided about their career paths and feel constrained in their choices, A World of Work offers an expansive vision. For ethnographers, this book offers an excellent example of using the practical details of everyday life to shed light on larger structural issues. Each chapter in this collection of ethnographic fiction could be considered a job manual. Yet not any typical job manual-to do justice to the ways details about jobs are conveyed in culturally specific ways, the authors adopt a range of voices and perspectives. One chapter is written as though it was a letter from an older sister counseling her brother on how to be a doctor in Malawi. Another is framed as a eulogy for a well-loved village magistrate in Papua New Guinea who may have been killed by sorcery. Beneath the novelty of the examples are some serious messages that Ilana Gershon highlights in her introduction. These ethnographies reveal the connection between work and culture, the impact of societal values on the conditions of employment. Readers will be surprised at how much they can learn about an entire culture by being given the chance to understand just one occupation.

 • 132.
  Langstrand, Jostein
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Quality Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Drotz, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Quality Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  The rhetoric and reality of Lean: A multiple case study2016In: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 27, no 3-4, p. 398-412Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we analyse the similarities and differences between the descriptions of Lean found in the extant literature and how it is applied in practice. Using a multiple case study with seven cases from different sectors, we offer seven propositions about Lean as applied in reality and its relation to descriptions in literature. Our results indicate that organisations adopt the general rhetoric, and repeat the message conveyed by Lean proponents, in terms of the rationale for, and expected outcomes of, applying Lean. Furthermore, we see that the decision to implement Lean often precedes the identification of problems in the organisation, which causes a risk of an unfocused change process. Lean initiatives also tend to have a rather narrow scope, which contradicts the holistic view advocated in the literature. This, together with the variation in operationalisation, makes it difficult to predict the outcomes of a Lean initiative. Our study suggests that our findings do not depend on organisation size, sector or industry.

 • 133.
  Langstrand, Jostein
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lundqvist, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att leda förändring: från förhandling till realisering2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att leda förändring är bland de svåraste uppgifterna en ledare kan ta sig an, och ungefär två tredjedelar av alla förändringsinitiativ misslyckas. Vår ambition med den här rapporten är att bidra till att förmedla några råd som vi har hämtat från erfarna förändringsledare och därmed bidra till att hjälpa presumtiva förändringsledare att förutse och planera för de utmaningar som kommer under förändringsarbetets gång.

  Rapporten bygger på en intervjustudie där 14 erfarna förändringsledare har delat med sig av sina erfarenheter av att leda förändringsprocesser i olika verksamheter – både offentligt och privat. Vi har identifierat gemensamma mönster i deras beskrivningar och sammanfattat dessa genom att beskriva en generisk förändringsprocess som bestående av fyra olika faser som vi har kallat initiering, förankring, genomförande och uppföljning.

  En central slutsats från den här studien är att ledarbeteenden behöver anpassas till den fas som förändringsarbetet befinner sig i. Detta innebär att förändringsarbete kräver ledare som är flexibla i sitt ledarskap och har en förmåga att ta olika roller allt eftersom förändringen fortskrider. Till exempel krävs ett konsensussökande ledarskap inledningsvis, och senare i processen går kraven över till ett mer resultatorienterat och ibland auktoritärt ledarskap.

  Vi presenterar en modell som ger en övergripande beskrivning av vilka ledarbeteenden som bör kopplas till respektive förändringsfas. Modellen är tänkt att fungera som ett verktyg för att uppmärksamma vilka situationer som kan uppkomma i en förändringsprocess och vilka roller och ledarbeteenden som en ledare bör vara beredd på. Vår modell kan därmed hjälpa ledare att bli bättre förberedda för förändringsarbetet, och förhoppningsvis bidra till att öka sannolikheten för lyckade förändringsinsatser.

 • 134.
  Lawrence, David
  Linköping University, University Library.
  Slutord2018In: Ett bibliotek i takt med tiden: Linköpings universitetsbibliotek 50 år / [ed] Peter Igelström och Christina Brage, Linköping: Linköpings universitetsbibliotek , 2018, p. 198-200Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Man pratar ofta om bibliotek som en statisk verksamhet där tiden står stilla och verksamheten är likadan år efter år. I verkligheten, vilket också framgår i bidragen i denna bok, utvecklas biblioteken hela tiden i en dialog med möjligheter och den omgivande utvecklingen inom universitetsvärlden, biblioteksvärlden, forskningsvärlden och undervisningen. Detta är något som jag själv slagits av under mina drygt tio år inom forskningsbiblioteksvärlden, varav de senaste två som överbibliotekarie vid Linköpings universitetsbibliotek. Säkert är att så kommer det att fortsätta vara....

 • 135.
  Likić-Brborić, Branka
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Schierup, Carl-Ulrik
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Labour rights as human rights?: trajectories in the global governance of migration2015In: Migration, precarity, and global governance: challenges and opportunities for labour / [ed] Schierup, Carl-Ulrik; Munck, Ronaldo; Likić-Brborić, Branka; Neergaard, Anders, Oxford: Oxford University Press, 2015, 1, p. 223-244Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In this chapter Branka Likić-Brborić addresses the emerging global governance of migration. She scrutinizes the structuring of human and labour rights discourses and contingencies for their institutionalisation and implementation by discussing their prospects for the promotion of global social justice. Issues of accountability and contingencies for the implementation of labour and human rights as migrants’ rights are discussed in the wider context of the existing global governance architecture. The chapter questions assumptions that setting up a workable model for codification and institutionalisation of labour standards, human rights and migrants’ rights could be left to a currently asymmetric global governance regime or to a variety of codes of corporate social responsibility. Global and regional trade union confederations and other civil society organizations have an essential role in repositioning a rights-based approach to migration, labour standards and development onto the terrain of a just globalisation.

 • 136.
  Lindberg, Ingemar
  et al.
  Fri intellektuell.
  Neergaard, AndersLinköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bortom horisonten: Fackets vägval i globaliseringens tid2013Collection (editor) (Other academic)
 • 137.
  Lindberg, Ingemar
  et al.
  fri intellektuell.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ”Mellan Marx och Planyi” - Ett nytt landskap för kollektivt handlande och facklig förnyelse2013In: Bortom horisonten: Fackets vägval i globaliseringens tid / [ed] Lindberg, Ingemar & Neergaard, Anders, Stockholm: Premiss , 2013, 1, , p. 399Chapter in book (Other academic)
 • 138.
  Lindgren, Malin
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Pettersson, Karoline
  Personalförmåner som en form av intern employer branding: Med syfte att behålla och attrahera medarbetare2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera om och i så fall hur intern employer branding i form av personalförmåner inverkar på medarbetarnas arbetstillfredsställelse och därmed deras benägenhet att stanna i företaget samt hur företaget kan nyttja personalförmåner för att behålla och attrahera medarbetare.

  I denna fallstudie, som genomförts i ett företag inom bank- och försäkringsbranschen, har datainsamlingen gjorts genom individuella intervjuer, fokusgruppsintervjuer, dokument, statistik samt ett skattningsformulär. Denna data bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Slutsatsen är att intern employer branding i form av personalförmåner påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse positivt både indirekt och direkt. I och med det främjar förmånerna medarbetarnas benägenhet att stanna i företaget och vilja att tala gott om arbetsgivaren. Förmånerna skulle dock kunna ha större inverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse om de kommunicerades ut mer effektivt. Medarbetarnas benägenhet att stanna beror dock inte enbart på deras arbetstillfredsställelse utan även på hur de uppfattar sina alternativ, d.v.s. potentiella arbetsgivare.

 • 139.
  Ludvigsen, Lars
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Den gränsöverskridande intermediären: Partssamverkan och kompetensförsörjning gällande samordning av utbildning i och mellan praktikgemenskaper2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study provides in-depth knowledge of an intermediary, an industry and employers' federation, opportunities for party and employer cooperation on competence-providing measures for member companies and regional development in a local labor market. The focus is on the intermediary's conditions as coordinator of education for machine operators' establishment in the labor market. The theoretical reference framework of the study is based on previous research on intermediates and the theoretical starting points from a boundary-crossing perspective, and is encompassed by learning mechanisms and dialectical learning processes. The empirical material is based on 12 interviews and two focus groups. The conclusions drawn are that the intermediary acts in a dual-level collaboration structure in three levels in and between two communities of practice: organizational, interpersonal and intrapersonal. What allows co-operation on the provision of skills for coordination of education is the formal knowledge council between the parties at national and regional level and legal support structures through vocational training agreements. The overriding coordination constraints are extensive matching problems between education and member companies, due to the absence of financial and educational support for the local labor market.

 • 140.
  Ludvigsson, Johnny
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Östergötlands Läns Landsting, Center of Paediatrics and Gynaecology and Obstetrics, Department of Paediatrics in Linköping.
  Etikprövningsnämnder måste kunna granska kvalitet2015Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det kan vara oetiskt att inte forska, men dålig forskning är oetisk forskning. Etikprövningsnämnderna bör inte bara granska etiska aspekter utan även kvaliteten på klinisk forskning. Det skriver Johnny Ludvigson, senior professor vid Linköpings universitet, i en replik på inläggen av Hugo Lagercrantz och Nils Erik Sahlin om etiska tillstånd vid kliniska studier.

 • 141.
  Lundgren, Charlotte
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature. Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Tvärvetenskaplig följeforskning inom försöksverksamheten med patientfokuserad och sammanhållen cancervård"2011Conference paper (Other academic)
 • 142.
  Lundgren, Charlotte
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Department of Culture and Communication, Swedish Studies and Comparative Literature.
  Lagerfelt, Marie
  Östergötlands Läns Landsting, Centre for Surgery, Orthopaedics and Cancer Treatment, Department of Surgery UHL.
  Kommunikation och lärande i multidisciplinärt samarbete: exemplet CUUS2012Conference paper (Other academic)
 • 143.
  Lundgren, Charlotte
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Molander, Carl
  Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.
  Teamarbete i medicinsk rehabiltering2008 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inom medicinsk rehabilitering har behovet av nära samarbete mellan olika personalkategorier ökat starkt. Denna bok ger grundläggande kunskaper för ett fungerande multiprofessionellt teamarbete inom medicinsk rehabilitering. Den vänder sig till såväl vårdpersonal som till administrativ personal och beslutsfattare inom sjukvården.Läs merBoken tecknar inledningsvis teamarbetets och rehabiliteringsmedicinens utveckling fram till dagens situation. Den belyser vidare olika sätt att organisera teamet och fördela arbetsuppgifterna och ansvaret. Skapandet och vården av ett team samt faktorer som påverkar teamarbetet är andra ämnen. I texten finns invävt exempel på varianter av teamarbete med de förutsättningar som gäller inom primärvård, företagshälsovård och kommunal rehabilitering. Den teoretiska framställningen kompletteras med fallbeskrivningar från bland annat smärtrehabilitering.

 • 144.
  Lundqvist, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Chefers psykosociala arbetsmiljö och hälsa2016In: Mot ett förändrat ledarskap?: om chefers arbete och ledarskap i ett organisationsperspektiv / [ed] Per-Erik Ellström, Anna Fogelberg Eriksson, Henrik Kock, Andreas Wallo, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, p. 131-145Chapter in book (Other academic)
 • 145.
  Lundqvist, Daniel
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, HELIX Competence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  How to Measure Leadership for Learning in the Workplace?2019Conference paper (Other academic)
 • 146.
  Lundqvist, Daniel
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Coetzer, Alan
  Edith Cowan University, Australia.
  Measuring Leadership for Learning at Work2019Conference paper (Other academic)
 • 147.
  Lykke, Nina
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, The Department of Gender Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Carvalho, Inês
  University of Aveiro, Aveiro, Portugal.
  Costa, Carlos
  University of Aveiro, Aveiro, Portugal.
  Torres, Anália
  University of Lisbon, Lisbon, Portugal.
  An Analysis of Gendered Employment  in the Portuguese Tourism Sector2014In: Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, ISSN 1533-2845, E-ISSN 1533-2853, Vol. 13, no 4, p. 405-429Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Tourism is crucial for the Portuguese economy. But what are the numbers behind tourism employment in Portugal? This article analyzes employment in two tourism characteristic activities, namely accommodation services and travel agencies and tour operators. A matched employer-employee data set is used. Despite having higher levels of education, women are more prevalent in low qualified jobs, while men are more likely to hold executive and management positions. Moreover, women's pay is consistently lower. It is also concluded that the accommodation sector and the travel sector have very distinct characteristics. It is suggested that future studies analyze the sectors in a disaggregated way.

 • 148.
  Markkula, Viktor
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bridging the Generational Knowledge Gap: Three case studies of knowledge sharing in the generational shift2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the generational shift, sharing the knowledge of the older generation to the younger coworkers is an important consideration. The aim of this study is to explore knowledge sharing from aging workers to younger workers and the potential of improving knowledge sharing within organizations.

  A multiple case study was executed in three different organizational contexts: The Municipality, The School and The Manufacturer. The data collection consisted of semi-structured individual interviews, focus interviews, document analyses and statistics. The results were analyzed in within-case and cross-case analysis, triangulated and related to previous research.

  The conclusion is that knowledge sharing is generally perceived as a ninformal activity and an issue lacking strategic relevance in organizations. There are however possibilities to make knowledge sharing in the generational shift into a legitimate strategic consideration, if activities are formally created to support strategic objectives. A process for choosing and evaluating knowledge sharing programs is presented.

 • 149.
  Martin, Jason
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ledarskap och handledarbeteenden: om yngre arméofficerares ledarskap i handledningssituationer2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att granska arméofficerares ledarskap i rollen som handledare i den svenska Försvarsmakten. Studien beskriver och karaktäriserar handledarbeteenden i handledarrollen samt vilka ledarstilar som kan observeras i dessa handledarbeteenden. Utifrån dessa beskrivningar, samt intervjupersonernas självbilder av sitt eget ledarskap, är även ett mål med studien att problematisera Försvarsmaktens föreskrivna ledarskapsmodell med stöd av ett nyinstitutionellt och kritiskt perspektiv. Empirin samlades in via observationer tillsammans med kvalitativa intervjuer vilka gjordes i direkt anslutning till observationerna.

   

  Resultatet visar att handledarbeteenden kan karaktäriseras på tre huvudsakliga sätt: coachande handledarbeteenden, kontrollerande handledarbeteenden samt handledarbeteenden genom att vara modell. Ledarstilarna i handledarbeteendena bildar en komplex mosaik av både utvecklande och transformativa samt konventionella och transaktionella ledarstilar vilka även visar att de avsedda ledar-stilarna till stor del divergerar från de observerade ledarstilarna. Denna diskrepans mellan ledarstilsavsikter och ledarstilshandlingar diskuteras utifrån ett mikro-perspektiv och ett makroperspektiv och två förklaringsmodeller presenteras: problemet med situationens imperativ samt problemet med ledarskapsideologins glapp. En alternativ ledarstil presenteras även i form av den styrande ledarstilen.

 • 150.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gremyr, Ida
  Division of Service Management and Logistics, Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Towards a quality management competence framework: exploring needed competencies in quality management2019In: Total Quality Management and Business Excellence, ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and purpose Few empirical studies have focused on what quality management practitioners actually do, with even fewer studies focusing on what it actually takes to do quality management work, i.e. the competencies of quality management. The purpose of this paper is to introduce a competence-based terminology for describing general competencies of quality management work in organisations and to create a competence framework in order to understand what is needed to be a quality management practitioner.

  Design/methodology/approach This paper is based on an embedded, qualitative multiple-case study design incorporating four Swedish large size organisations where designated quality management practitioners (n= 33) were selected and interviewed.

  Findings A quality management competence framework incorporating four main quality management competence dimensions is presented: the human, the methods & process, the conceptual and the contextual competence dimensions. Four generic quality management role responsibilities are also posited: centralised & strategic, centralised & operational, local & strategic and local & operational role responsibilities. The competencies and role responsibilities are discussed in relation to the notion of emergent quality management and the emerging need of more integrative and business excellence-oriented quality management.

  The full text will be freely available from 2020-08-06 15:35
1234567 101 - 150 of 331
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf