liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12345 101 - 150 of 207
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Kurilova-Palisaitiene, Jelena
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Sundin, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Manufacturing Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Poksińska, Bonnie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lean improvements in remanufacturing: solving information flow challenges2017In: QMOD proceedings, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - One efficient way to prolong the functional life of used products is remanufacturing. Compared to manufacturing, remanufacturing is a complex industrial process due to among other things high product variability, low production volumes and uncertain quality of returned used products. Remanufacturers are dependent on product information from Original Equipment Manufacturers (OEM), but that information is often not shared. Remanufacturers struggle to access or develop lacking product information and need a strategy to address information flow challenges. Lean could be a suitable strategy to improve the information flow. Therefore, the purpose of the paper is to identify and suggest Lean improvements to address remanufacturer’s information flow challenges.

  Methodology/Approach - Based on a case study of a filling machine remanufacturer, this paper discusses the information flow challenges and Lean-based solutions. The data was collected through a three-hour focus group interview combined with a Value Stream Mapping (VSM) method with the participation of seven company employees representing sales, logistics, quality, maintenance and production departments.

  Findings - Two key information flow challenges were identified at the company: a lack of available product data and miscommunication with the OEM, and poor internal information sharing. The analysis of the identified challenges and improvement ideas created a platform for developing Lean-based solutions:1) developing standard operations through instruction checklists and kitting areas;2) boosting supplier and customer relations through six best partnering practices; and3) developing people and teams through teamwork and training.

  Originality/Value of paper – All industries have their own specific challenges and development needs. This paper focuses on information flow challenges in remanufacturing. Original product information is often not shared, even when the remanufacturer has a contract with the OEM. Only few remanufacturers work with Lean today, but Lean could be a strategy to address the information flow challenges. This paper contributes to the knowledge on how Lean could be applied in the remanufacturing context.

 • 102.
  Langstrand, Jostein
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  An introduction to value stream mapping and analysis2016Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Value stream mapping (VSM) is a method for illustrating and analyzing the logic of a production process. The terminology stems  from the metaphor of the production process as a steady stream of products where value is added for each step that the products take down stream. This metaphor and the  terminology also strengthen the notion of continuous flow as the ultimate form of production–at least in terms of efficiency...

 • 103.
  Langstrand, Jostein
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Eklund Teivik, Rebecca
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Kvalitet i upphandling: En studie vid tekniska kontoret i Norrköpings kommun2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Offentlig upphandling syftar till att genom konkurrensutsättning av inköp i offentlig verksamhet generera goda affärer med skattefinansierade medel. Uppföljning av offentliga upphandlingsavtal är dock eftersatt hos många upphandlande myndigheter. Otydliga och otillräckliga krav på anbudsgivare, resursbrist samt bristande rutiner bidrar till bristande uppföljning och detta får allvarliga konsekvenser eftersom uppföljning av de krav som ställts i upphandlingar är förutsättningar för att erhålla god upphandlingskvalitet.

  Denna studie undersöker hur upphandlingskvaliteten i offentlig upphandling kan säkerställas och förbättras samt hur uppföljningen av denna kvalitet kan understödja detta arbete. Rapporten undersöker även hur användning av nyckeltal kan understödja uppföljningarbetet och därmed bidra en bättre upphandlingskvalitet. Flertalet intervjuer har använts för att samla djupgående information från upphandlingsverksamheten, vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i upphandlingarna för att generera god kvalitet och vilka problem som finns. En enkätundersökning har också genomförts för att styrka de argument som framkom vid intervjuerna.

  Med stöd i den litteraturstudie som genomförts identifierades flera faktorer som påverkar kvaliteten i offentliga upphandlingar. Centralt är att möjliggöra för en optimal användning av de resurser som finns och att prioritera uppföljningsarbetet i större utsträckning. Detta kräver fler stickprov för att samla information från upphandlingarna och för att återfå kontroll över upphandlingsavtalen. Fler stickprovskontroller kan i sin tur generera en direkt positiv påverkan på kvaliteten i upphandlingarna eftersom incitamenten för leverantörerna att hålla en god kvalitet på sitt arbete därmed blir fler. Med fler kontroller följer också värdefull information om processen som kan användas internt för att öka det organisatoriska lärandet samt inleda en god spiral som möjliggör kontinuerliga förbättringar av såväl upphandlingskvalitet som uppföljningsarbete.

  Utifrån detta har förslag på tio konkreta nyckeltal tagits fram. Nyckeltalen relateras till fyra mätperspektiv vilka kallas Goda affärer, Relationer, Interna processer samt Lärande och utveckling. Mätetalen bör sammanställas på regelbunden basis, exempelvis varje vecka eller månad. Dessa nyckeltal kompletterar varandra och flera av dem kan med fördel presenteras tillsammans vid jämförelser över tid för att illustrera resultatet av förändringar och för att skapa motivation genom visualisering av åstadkomna förbättringar.

 • 104.
  Langstrand, Jostein
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lundqvist, Daniel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att leda förändring: från förhandling till realisering2015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att leda förändring är bland de svåraste uppgifterna en ledare kan ta sig an, och ungefär två tredjedelar av alla förändringsinitiativ misslyckas. Vår ambition med den här rapporten är att bidra till att förmedla några råd som vi har hämtat från erfarna förändringsledare och därmed bidra till att hjälpa presumtiva förändringsledare att förutse och planera för de utmaningar som kommer under förändringsarbetets gång.

  Rapporten bygger på en intervjustudie där 14 erfarna förändringsledare har delat med sig av sina erfarenheter av att leda förändringsprocesser i olika verksamheter – både offentligt och privat. Vi har identifierat gemensamma mönster i deras beskrivningar och sammanfattat dessa genom att beskriva en generisk förändringsprocess som bestående av fyra olika faser som vi har kallat initiering, förankring, genomförande och uppföljning.

  En central slutsats från den här studien är att ledarbeteenden behöver anpassas till den fas som förändringsarbetet befinner sig i. Detta innebär att förändringsarbete kräver ledare som är flexibla i sitt ledarskap och har en förmåga att ta olika roller allt eftersom förändringen fortskrider. Till exempel krävs ett konsensussökande ledarskap inledningsvis, och senare i processen går kraven över till ett mer resultatorienterat och ibland auktoritärt ledarskap.

  Vi presenterar en modell som ger en övergripande beskrivning av vilka ledarbeteenden som bör kopplas till respektive förändringsfas. Modellen är tänkt att fungera som ett verktyg för att uppmärksamma vilka situationer som kan uppkomma i en förändringsprocess och vilka roller och ledarbeteenden som en ledare bör vara beredd på. Vår modell kan därmed hjälpa ledare att bli bättre förberedda för förändringsarbetet, och förhoppningsvis bidra till att öka sannolikheten för lyckade förändringsinsatser.

 • 105.
  Lindgren, Sofie
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Fjellström, Frida
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Bättre leveransförmåga genom samordning i standardiserade vårdförlopp: Hur ska Diagnostikcentrum vara tillgängliga i bröstprocessen?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report aims to investigate how Diagnostikcentrum should be available and coordinated with other care givers to achieve satisfactory delivery capability in cancer patient pathways.The availability refers to how Diagnostikcentrum should participate in the process. In whatway and with what recourses. The aim is to contribute to the process and its possibility ofgiving the patients care in time. Diagnostikcentrum performs diagnostic results and provides Region Östergötland with resources and competences in laboratory medicine and visual- and functional medicine. Diagnostics are the basis for investigating and giving the patient a correctdiagnosis. One area where Diagnostikcentrum is very much involved is in the cancer care.(Diagnostikcentrum, 2017)

  In Sweden, cancer have been increasing in recent years and the increase is expected to continue.This means there is a great need for a strategy for how cancer care should be conducted.(Cancerfonden, 2017) To improve the cancer care and shorten the lead times, cancer patientpathways have been introduced in Sweden. The purpose of a cancer patient pathway is that the patients should experience a well-organized, comprehensive and professional care without excessive waiting times (Cancercentrum, 2017). This report aims to investigate the cancerpatient pathway for breast cancer. In the process of breast cancer there are many different caregivers involved. A few from Diagnostikcentrum within different clinics. At present, thereis no knowledge if Diagnostikcentrum is being properly coordinated or involved in the correctway with this clinics and other caregivers.

  The research began with a literature review to gather research that were relevant to the study. For example, literature linked to process orientation, Supply Chain Management and delivery capacity. The literature covers the areas both from a traditional manufacturing perspective aswell as how these theories can be applied in health care. A flow mapping was carried out to gain an understanding of the care process for breast cancer. Based on this, an analysis of the process showed several areas of improvements such as sub-optimisation, bottlenecks and uncertainties.

  Delivery capacity for the breast process was defined based on literature and of the case study.The definition of delivery capacity was formulated as following. That 80 percent of the patientsgiven care in the cancer patient pathway for breast cancer should receive an investigation within 28 days. Based on that definition, it was later examined how well the process is performing today. The result was not positive and great opportunities for improvement exist. In present, only 41 percent of the patients receive an investigation for breast cancer in time. Based on the literature review, proposals were made for the coordination of the process.Such proposals included increased integration, collaboration and information sharing with the goal of achieving delivery capacity in the long term.

  Finally, suggestions that showed how Diagnostikcentrum can be available and contribute togreater coordination and compliance in the care process were made. The proposals imply that through adaptation to demand, increased flexibility and adaption to each other and the process the flow can be improved. Other suggestions include how to manage bottlenecks and iterations as well as dividing the lead time within the process, avoid sub-optimization through safer delivery times and finally improve measurement within the care process.

 • 106.
  Lorén, Kersti
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet: När arbetsmiljöinspektören informerar och inspirerar - vad gör arbetsgivaren?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljöverket fick ett särskilt uppdrag av regeringen, att arbeta med kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Några av de viktigaste insikterna som kom fram i det arbetet var att:Det krävs ett genusperspektiv för att synliggöra vad som ger arbetsrelaterad ohälsa.Kvinnor och män har olika villkor och arbetsmiljörisker eftersom svensk arbetsmarknad är uppdelad.Män och kvinnor gör ofta olika saker, även inom samma yrke, vilket innebär olika belastningar.Både män och kvinnor i kvinnokodade sektorer råkar ut för arbetsrelaterad ohälsa. Det är inte en fråga om kön utan om exponering.Varje år kring 8 mars mellan 2012 och 2016 genomförde Arbetsmiljöverket den så kallade 8 mars-aktiviteten med syfte att informera om hur arbetsmiljön kan bli bättre för både kvinnor och män med ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet.Syftet med detta arbete var att undersöka om arbetsgivare genomfört någon aktivitet efter att arbetsmiljöinspektören informerat om vikten av ett genusperspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i så fall vilka förutsättningar som behövdes för att en aktivitet skulle äga rum.Studien inleddes med en enkätstudie som skickades till alla arbetsgivare som haft besök i 8 mars-aktiviteten 2016. De arbetsgivare som följt upp arbetsmiljöinspektörernas information med en aktivitet av något slag följdes upp i en intervjustudie.Resultatet visade att arbetsgivarna ansåg att frågan var relevant,att arbetsgivarna uppskattade informationen och att de blev inspirerade av arbetsmiljöinspektören, att den viktigaste faktorn för att en aktivitet skulle äga rum var att den var inplanerad redan innan och att kunskaperna arbetsgivaren fick gick att använda i den aktiviteten.Den viktigaste förutsättningen för arbetsgivarna för att genomföra en aktivitet med bäring på genusperspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet tycks ha varit att tiden för detta varit inplanerad redan innan inspektionen. Arbetsmiljöinspektören bidrog med nya idéer och inspiration till flera sätt att sprida eller ta sig an frågan. Den viktigaste slutsatsen av studien är frågan om det skulle kunna vara en framgångsfaktor att i kraven som inspektörerna ställer synliggöra att anställda är både kvinnor och män och att de i lika hög grad ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • 107.
  Lunde Dinesen, Anne
  et al.
  Stockholms Stadsmission.
  Björklund, Maria
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Huddén, Petter
  Bring Frigo.
  Danielsson, Fredrik
  Bring Frigo.
  Affärsmodell för logistiksystem för överskottslivsmedel: På väg mot en cirkulär ekonomi för matsvinn2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en slutredovisning för det Vinnova finansierade utvecklingsprojektet ”Affärsmodell för logistiksystem för överskottslivsmedel - På väg mot en cirkulär ekonomi för matsvinn”. Projektet genomfördes från oktober 2017 till augusti 2018 i samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Linköpings universitet och Bring Frigo.

  Syftet med detta projekt har varit att framta koncept och affärsmodell för ett nationellt logistiksystem för redistribution av funktionellt livsmedelssvinn. Utvecklingen har skett i nära dialog med systemets användare: sociala organisationer, livsmedelsbranschen och transportsektorn. En affärsmodell är en förutsättning för att möjliggöra långsiktig hållbarhet för en storskalig och effektiv lösning för överskottslivsmedel i Sverige.

  Vi vill rikta ett stort tack till alla de företag och organisationer som under projektets gång bidragit med input och feedback: Aon, Arla, Arvid Nordquist, Atria, Axfood, Bergendahls, Brave Business 2030, Coop, CSCMP, Elvenite, Findus, Food2Change, Frälsningsarmén, GS1, Hela Människan, Know IT, Kronfågel, Lantmännen, Länsförsäkringar, Lidl, Martin & Servera, Menigo, Polar Cape, PostNord, Räddningsmissionen, PwC, Svensk Dagligvaruhandel, Svenska Retursystem, Sveriges Stadsmissioner, Värmestugan Helsingborg och Unilever. Vidare vill vi tacka forskare och examensarbetare vid Linköpings Universitet som medverkat inom ramen för projektet och som bl.a. medverkat vid arbetsmöten, stöttat med kunskap kring uppbyggnad av affärsmodeller, samt hjälpt till i framtagande av olika former av information. Vi vill också tacka anställda inom Stockholms Stadsmission som har bidragit med information och kunskap om befintlig redistribution, kommunikations stöd, inputs på möten och workshops samt praktiskt hjälp i samband med dessa.

 • 108.
  Malmström, Sara
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Bergstrand, Kristin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Industrial Economics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Substans i maktbalans: Maktpositionering av Ericssons leverantörer2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har utförts på företaget Ericssons avdelning för strategiskt inköp och syftar till att utforma en inköpsportfölj som kan positionera maktbalansen mellan Ericsson och dess leverantörer. Undersökningen utförs på tre olika kategorier inom inköp; Hardware, Logistics och R&D Consultancy Services. Studien ger även förslag på strategier som kan appliceras för att flytta maktbalansen till en mer fördelaktig position. För att kunna utforma en maktpositioneringsmodell undersöker studiens författare vad som orsakar och kännetecknar makt i en kund- och leverantörsrelation, samt vilken påverkan de identifierade faktorerna tycks ha.

  Ericsson är ett globalt företag som är världsledande inom kommunikationsteknologi. Inköp av produkter och tjänster står för en ansenlig del av organisationens kostnader, varpå inköpsarbetet blir av stor betydelse. Varje leverantör har en ansvarig kontaktperson på Ericsson och ett omfattande arbete med leverantörerna förekommer. Ericsson anser att ett hjälpmedel som kan fastställa maktpositionen kan underlätta vid förhandlingar och på sikt bidra till att Ericsson kan utvinna mer värde från sin leverantörsbas.

  Studien är kvalitativ av undersökande karaktär och utgörs av litteraturstudier i kombination med intervjuer. En enkätundersökning har genomförts på Supplier Relationship Managers på Ericsson och deras svar har analyserats mot teorier i litteraturen. Undersökningen identifierar sex stycken områden, faktorer, som antas utgöra grunden för en viss maktbalans. Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan Ericsson faktabaserat fastställa sin maktposition gentemot en leverantör och applicera förflyttningsstrategier för att ändra maktbalansen om så önskas.

  Faktorerna som huvudsakligen påverkar maktbalansen är Marknadssituation, Leverantörens beroende, Ericssons beroende, Leverantörens fördelar, Ericssons fördelar och Leverantörens informationsövertag. Då dessa aspekter är svåra att mäta har en ytterligare nedbrytning av faktorerna gjorts, med avsikten att fånga mer detaljer i relationen. Inträdesbarriärer, alternativa leverantörer, kvalitet och betydelse som kund är exempel på viktiga maktdrivare i en kund- leverantörsrelation. Resultatet visar också att faktorerna har så pass olika betydelse, inom de olika kategorierna som studien utförts på, att det inte rekommenderas att utforma en generell modell för samtliga av Ericssons leverantörer.

  Förflyttningsstrategier som rekommenderas då leverantörsmakten ska ökas och Ericssons makt bibehållas är att investera i gemensamma projekt, minska antalet leverantörer och att fördjupa samarbetet. Är istället målet att öka Ericssonmakten och behålla leverantörsmakten kan Ericsson exempelvis öka sin inköpsvolym från leverantören. Ska leverantörsmakten istället minska rekommenderas Ericsson att introducera fler leverantörer till produkten, att öka standardiseringen på produkten samt att införskaffa produktinformation.

  Genom användandet av studiens inköpsportfölj tros Ericssons strategiska inköpsavdelning kunna fördjupa sin förståelse kring vad som orsakar att ett maktförhållande ser ut som det gör, samt hur en leverantörsrelation kan bli så gynnsam som möjligt.

 • 109.
  Marcusson, Jan
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Acute Internal Medicine and Geriatrics.
  Nord, Magnus
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Johansson, Maria
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Activity and Health.
  Alwin, Jenny
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Levin, Lars-Åke
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Dannapfel, Petra
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Neuro and Inflammation Science. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Thomas, Kristin
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Poksinska, Bozena
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Sverker, Annette
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Department of Rehabilitation Medicine.
  Olaison, Anna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kelfve, Susanne
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Motel-Klingebiel, Andreas
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hellstrom, Ingrid
  Norrkoping Univ, Sweden.
  Kullberg, Agneta
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Böttiger, Ylva
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Drug Research. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Center for Diagnostics, Department of Clinical Pharmacology.
  Dong, Huan-Ji
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center.
  Peolsson, Anneli
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Physiotherapy. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Wass, Malin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research.
  Lyth, Johan
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Regional Board, Research and Development Unit.
  Andersson, Agneta
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Health Care Analysis. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Regional Board, Research and Development Unit.
  Proactive healthcare for frail elderly persons: study protocol for a prospective controlled primary care intervention in Sweden2019In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 9, no 5, article id e027847Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction The provision of healthcare services is not dedicated to promoting maintenance of function and does not target frail older persons at high risk of the main causes of morbidity and mortality. The aim of this study is to evaluate the effects of a proactive medical and social intervention in comparison with conventional care on a group of persons aged 75 and older selected by statistical prediction.

  Methods and analysis In a pragmatic multicentre primary care setting (n=1600), a prediction model to find elderly (75+) persons at high risk of complex medical care or hospitalisation is used, followed by proactive medical and social care, in comparison with usual care. The study started in April 2017 with a run-in period until December 2017, followed by a 2-year continued intervention phase that will continue until the end of December 2019. The intervention includes several tools (multiprofessional team for rehabilitation, social support, medical care home visits and telephone support). Primary outcome measures are healthcare cost, number of hospital care episodes, hospital care days and mortality. Secondary outcome measures are number of outpatient visits, cost of social care and informal care, number of prescribed drugs, health-related quality of life, cost-effectiveness, sense of security, functional status and ability. We also study the care of elderly persons in a broader sense, by covering the perspectives of the patients, the professional staff and the management, and on a political level, by using semistructured interviews, qualitative methods and a questionnaire.

  Ethics and dissemination Approved by the regional ethical review board in Linköping (Dnr 2016/347-31). The results will be presented in scientific journals and scientific meetings during 2019–2022 and are planned to be used for the development of future care models.

 • 110.
  Markovic, Gabriela
  et al.
  Karolinska Institute, Sweden.
  Schult, Marie-Louise
  Karolinska Institute, Sweden.
  Bartfai, Aniko
  Karolinska Institute, Sweden.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  STATISTICAL PROCESS CONTROL: A FEASIBILITY STUDY OF THE APPLICATION OF TIME-SERIES MEASUREMENT IN EARLY NEUROREHABILITATION AFTER ACQUIRED BRAIN INJURY2017In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 49, no 2, p. 128-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Progress in early cognitive recovery after acquired brain injury is uneven and unpredictable, and thus the evaluation of rehabilitation is complex. The use of time-series measurements is susceptible to statistical change due to process variation. Objective: To evaluate the feasibility of using a time-series method, statistical process control, in early cognitive rehabilitation. Method: Participants were 27 patients with acquired brain injury undergoing interdisciplinary rehabilitation of attention within 4 months post-injury. The outcome measure, the Paced Auditory Serial Addition Test, was analysed using statistical process control. Results: Statistical process control identifies if and when change occurs in the process according to 3 patterns: rapid, steady or stationary performers. The statistical process control method was adjusted, in terms of constructing the baseline and the total number of measurement points, in order to measure a process in change. Conclusion: Statistical process control methodology is feasible for use in early cognitive rehabilitation, since it provides information about change in a process, thus enabling adjustment of the individual treatment response. Together with the results indicating discernible subgroups that respond differently to rehabilitation, statistical process control could be a valid tool in clinical decision-making. This study is a starting-point in understanding the rehabilitation process using a real-time-measurements approach.

 • 111.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gremyr, Ida
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Fit for purpose?: Exploring competence in quality management2019In: International Journal of Quality and Service Sciences, ISSN 1756-669X, E-ISSN 1756-6703, Vol. 11, no 3, p. 317-333Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to use competence theory to explore the fit between actual competencies of quality management practitioners and the perception of quality management competence needs in organisations. 

  Design/methodology/approach –This paper is based on a cross-case quantitative study design featuring a survey of quality management practitioners (n= 249) within eight large Swedish organisations. The research instrument was a questionnaire covering seven themes within quality management. The analysis is based on descriptive statistics.

  Findings –The results show that while the perception of formal quality management competence may seem sufficient, the evolving nature of quality management requires knowledge, skills and attitudes that are also apt for more external and explorative perspectives. There is a bias towards competence for exploitative quality management rather than explorative quality management.  Organisational logics preserving and possibly reinforcing a perceived “competence lag” in organisations are identified and described.

  Originality/value – Few empirical studies within quality management explore the competencies required for quality management practices. This paper contributes to quality management research in providing arguments for adopting competence theory as a foundation for organising current and future quality management work.

 • 112.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gremyr, Ida
  Chalmers tekniska högskola.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Towards a quality management competence framework: Exploring needed competencies in quality management2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Background and purpose –Several studies and recent reports address emerging and expanding needs for Quality Management (QM) impacting the professional practices and activities and maybe also the conceptual underpinnings of QM. An integrative approach for QM, facilitating both operational and strategic leverage has been described as becoming increasingly more important. However, few empirical studies have focused on what QM professionals actually do with even fewer studies focusing on what it actually takes to do QM-work, i.e. the competencies of QM.

  The purpose of this paper is thus to extend the conceptual understanding of QM by introducing an activity and practice-based terminology for describing competencies of QM work in contemporary Swedish organisations and to create a conceptual competence framework suited for successful QM.

  Design/methodology/approach –This paper is based on a cross-case qualitative study design incorporating four Swedish large size organizations where designated QM professionals (n= 34) were targeted, selected and interviewed.

  Findings –Four generic QM roles are posited: centralised & strategic, centralised & operational, decentralised & strategic and decentralised & operational roles. A QM competence framework incorporating four essential QM competence dimensions is presented: the human, the contextual, the methods & process and the development competence dimensions. Competencies are discussed in relation to the “production dilemma” of QM and the emerging need of more integrative and business excellence-oriented QM.

 • 113.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Gremyr, Ida
  Division of Service Management and Logistics, Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Towards a quality management competence framework: exploring needed competencies in quality management2019In: Total Quality Management and Business Excellence, ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background and purpose Few empirical studies have focused on what quality management practitioners actually do, with even fewer studies focusing on what it actually takes to do quality management work, i.e. the competencies of quality management. The purpose of this paper is to introduce a competence-based terminology for describing general competencies of quality management work in organisations and to create a competence framework in order to understand what is needed to be a quality management practitioner.

  Design/methodology/approach This paper is based on an embedded, qualitative multiple-case study design incorporating four Swedish large size organisations where designated quality management practitioners (n= 33) were selected and interviewed.

  Findings A quality management competence framework incorporating four main quality management competence dimensions is presented: the human, the methods & process, the conceptual and the contextual competence dimensions. Four generic quality management role responsibilities are also posited: centralised & strategic, centralised & operational, local & strategic and local & operational role responsibilities. The competencies and role responsibilities are discussed in relation to the notion of emergent quality management and the emerging need of more integrative and business excellence-oriented quality management.

  The full text will be freely available from 2020-08-06 15:35
 • 114.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Ida, Gremyr
  Chalmers tekniska högskola .
  Fit for purpose? Critical competencies and roles in quality management2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The practice of quality management (QM) is transforming and the number, scope and complexity of QM tasks and related QM practices is increasing beyond what could be described as traditional QM. There is currently an ambiguity as to what constitutes a QM professional and the competencies needed to be one. The purpose of this study is to understand if QM professionals are equipped to support contemporary QM work by exploring their competencies, roles and practices in contemporary organizations.

  Design/methodology/approach – The study is based on a survey of QM professionals (n= 249) within eight Swedish large size organizations, surveyed in the fall of 2016 (response rate 81 per cent). The questionnaire covered 7 themes within QM and key results covering competencies and practices were extracted and analysed.

  Findings – The study shows that there is a difference between the levels of perceived formal competencies and levels of informal competencies with the QM professionals in the studied organizations. The most prominent role feature of a QM professional is that of a QM tools and methods specialist. However, though this mainly internally focused role is still in demand, a more strategic and externally focused role is also identified as becoming more in demand.

  Research limitations/implications – The survey data is presented with descriptive statistics. Further studies are needed to extend the results in a more in-depth analysis.

  Practical implications –There is a need for a structured approach in identifying QM competencies and practices for two overall QM roles: QM specialist and QM generalist. Ambitions to create and maintain ambidexterity necessitates both specialist competencies and generalist competencies to balance and harmonize exploitative and explorative organizational capabilities.

  Originality/value This study extends research on the competencies and practices of QM professionals, evaluating the purpose and practices of QM through the experiences of a large number of QM professionals.

 • 115.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Competence Centre.
  Four facets of learning in performance measurement2018In: International Journal of Productivity and Performance Management, ISSN 1741-0401, E-ISSN 1758-6658, Vol. 67, no 9, p. 1608-1624Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this study is to contribute to a better understanding of the role of learning in performance measurement. Design/methodology/approach – We develop a theoretical framework combining workplace learning theory with purposes of performance measurement. We elaborate this framework empirically by identifying critical incidents from a case set within a context containing a broad range of different performance measurement activities. Finally, we discuss the results and the possible implications for using our theoretical framework in order to better understand facets of learning regarding the design of performance measurement. Findings – Workplace learning theory provides a deeper understanding of how the mechanisms of performance measurements support control or improvement purposes. We propose a tentative framework for learning as a driver for performance measurement and four facets of learning are identified: reproductive, rule-oriented, goal-oriented and creative learning. Research limitations/implications – The empirical material is limited to the healthcare context and further studies are needed in order to validate the findings in other settings. Practical implications – We argue that all managers must consider what kind of learning environment and what kind of learning outcomes best serve the interests of their organisation. Purposeful and carefully designed organisational arrangements and learning environments are more likely to induce intended learning outcomes. Originality/value –Previous connections between the fields of ‘performance measurement’ and ‘workplace learning’ often lack any deeper conceptualisations or problematisations of the concept of learning. In this paper, we provide a more nuanced discussion about the process of learning in performance measurement, which may provide a basis for further research and scholarly attention.

 • 116.
  Martin, Jason
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Performance measurement as a driver for learning and improvement in organizations2016In: 23rd EurOMA Conference, Trondheim, June 17-22, 2016, Trondheim: NTNU, Department of Production and Quality Engineering and the Department of Industrial Economics and Technology Management , 2016, p. 117-117, article id PMM-5-2Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute to better understanding about levels of learning found in the practices of performance measurement. We create a conceptual model merging established workplace learning theory with operations management purposes of performance measurement. By integrating discretion and organizational logics we interconnect purposes of either control or improvement with four levels of workplace learning: Reproductive, rule-oriented, goal-oriented and creative learning. We empirically elaborate our model using case related critical incidents involving performance measurements. The findings suggest that a conceptual understanding of workplace learning theory meliorates the design and practice of performance measurements for improvement purposes.

 • 117.
  Martinsen, Uni
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Learning to be greener: A longitudinal perspective of retailers’ relationships with logistics providers2018Conference paper (Other academic)
 • 118.
  Martinsen, Uni
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Exploring retailers’ learning towards greener supply chains2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose

  In order for retailers to decrease environmental impact from logistics, there is a need for a better understanding of what can be done from a retailer perspective in their relationships with logistics service providers (LSPs). This paper aims to explore how retailers can learn in order to become more environmentally sustainable in their relationships with LSPs.

  Design/methodology/approach

  The paper is based on an in-depth, single case study of a Swedish retailer. The paper relies on learning theories, which are applied to the case study that is of longitudinal nature and covers a period of six years. 

  Findings

  Findings indicate that there are different ways to learn in order to improve environmental sustainability in relationships with LSPs. Specifically, both single- and double-loop learning is of relevance. In terms of what can be learnt, the results suggest a number of different learning items that have potential to contribute to a decrease in environmental impact.

  Research limitations/implications

  This paper presents a first attempt to categorise different ways of learning for retailers who want to improve their environmental sustainability in relationships with LSPs. Deeper analysis is needed to understand if the learning items can be divided into more specific categories, such as different types of environmental practices (e.g. technological or managerial).

  Practical implications

  The results will provide retailers with a better understanding of how to take the next step in terms of greening their relationships with LSPs. Environmentally ambitious LSPs can, in turn, benefit from deeper insight into their customers’ internal work and take action based on this knowledge.

  Original/value

  Due to its longitudinal approach and the application of theory on organisational learning, this paper offers a novel perspective on retailers’ strive in increasing environmental sustainability in relationships with LSPs.

 • 119.
  Martinsen, Uni
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Rogerson, Sara
  SSAP.
  Vendela, Sant'en
  SSAP.
  The impact of power balances and trust on modal shift possibilities2019Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose

  For logistics to become environmentally sustainable, modal shift from road to more energy-efficient alternatives, such as rail and sea, is needed. Power balances and trust between actors may drive and hinder the collaboration needed to induce change. The purpose is to increase the understanding of how power balances and trust between shippers and transport providers influence a change from road to more environmentally sustainable modes of transport.

  Design/methodology/approach

  This paper combines theoretical perspectives with preliminary interviews with both shippers and transport providers involved in modal shift. Theoretically, it builds on change management principles and two inter-organisational perspectives, namely power and trust.   

  Findings

  The results suggest that power balances and trust do indeed have an influence on the probability of modal shift possibilities, albeit they have different impact during the different phases of change.

  Research limitations/implications (if applicable)

  This paper is mainly conceptual, but draws on insights from preliminary interviews with shippers and transport providers. Case studies of companies or dyads that have changed from road to rail or sea would be fruitful to validate the findings presented in this abstract.

  Practical implications (if applicable)

  Actors, whether being transport providers or shippers, that want to initiate a change toward modal shift, can benefit from the findings. Specifically, they illuminate power bases and different forms of trust that can have a direct impact on modal shift being realised or not.

  Original/value

  Contrary to previous research, this paper offers a novel perspective of modal shift by analysing power balances and trust between transport providers and shippers.

  Keywords: Modal shift, power bases, environmentally sustainable logistics, supply chain collaboration.

   

  1. Purpose of this paper

  For logistics to become environmentally sustainable, modal shift from road to more energy-efficient alternatives, such as rail and sea, is needed (Regeringskansliet, 2018). This is a preferable choice in the direction of reducing both climate impact from transportation, as well as congestion on roads. Since de-speeding logistics is found to be a cost-effective way to decrease CO2 emissions (McKinnon, 2016), rail and sea transport should be an attractive option for companies striving towards environmental sustainability.

  In the light of this, it is somewhat discouraging to find that a shift on modes from road to rail and sea is slow. One reason for this slow progress is that decisions regarding which mode of transport to use are not taken by individual actors. On the contrary, several actors influence the decision, which makes the decision-making process more complicated. Key actors are companies sending and receiving goods (shippers) and transport providers, that arrange and execute the transport. This paper takes its starting-point in these two groups of actors: the shipper and the transport provider. Shippers are of large relevance as they are the ones with a demand of transports and with requirements linked to these. Influencing factors underlying the choice of transport are cost, transport quality, transport time and reliability (Flodén et al., 2017). Transport providers, on the other hand, respond to shippers demands, as a majority of shippers sub-contract their transport operations through a third party (Lammgård and Andersson, 2014). 

  To obtain modal shift in shippers’ supply chains to a larger extent, change is needed. Such change requires the participation of both shippers and transport providers and interaction between them is a prerequisite for success. Two critical change management principles, influencing the interaction between actors, are power and trust. Power balances between actors may both drive and hinder the collaboration necessary to induce change. At the same time, trust is likely to be of importance as an enabler for modal shift. The purpose of this paper is to increase the understanding of how power balances and trust between shippers and transport providers influence a change from road to more environmentally sustainable modes of transport.

  2.  Design/methodology/approach

  This paper combines theoretical perspectives with preliminary interviews with both shippers and transport providers involved in modal shift. Theoretically, it builds on change management principles and two inter-organisational perspectives, namely power and trust. Firstly, organisational change can be divided into three phases: unfreeze, change and refreeze (Fawcett et al., 2012). In this paper, two of these phases – the unfreeze and refreeze phase - are in focus, as they are the ones where power and trust are most likely to influence the potential for modal shift.

   

  Power is suggested to entail "the ability to evoke a change in another's behavior" (Gaski, 1984, p. 10). Power is relationship-specific and an actor with high power over another in one relationship, might be at a power disadvantage in another relationship. Power can be said to stem from power bases possessed by the actors in a relationship. A commonly applied framework for such bases is the one suggested by French and Raven (1959), who propose five power bases: reward, coercive, expert, referent and legitimate power. Reward power means an ability to mediate rewards to a target actor; coercive instead includes punishment to that target; expert power means a skill or knowledge desired by the target; referent power occurs when the target values identification with the source, and; legitimate power entails a belief by the target that the source has a natural right to influence. In addition to these five power bases, supply chain position is suggested to be of relevance and not covered by French and Raven (1959). According to Kähkönen and Lintukangas (2010), customers often have power over suppliers.

   

  Trust can be defined as “an expectation held by an agent that its trading partner will behave in a mutually acceptable manner” (Sako and Helper, 1998, p. 388). According to Sako (1992), there are three different types of trust: contractual, competence and goodwill. Contractual trust means a belief that collaborating actors will stay true to the contract, while competence trust entails a belief that a collaborating actor has the ability to conduct specific tasks. Finally, goodwill trust occurs when actors are willing to exceed the expected contractual agreements. The three types of trust can be said to be levels of trust, where contractual trust is the lowest level, but as relationships develop, trust also can develop and turn into competence trust or goodwill trust.

   

  Empirically, the paper relies on preliminary findings from interviews with shippers and transport providers. The interviews have focused on actor collaboration for modal shift to take place and have identified both possibilities and difficulties in the different stages of change that modal shift entails.

  3.  Findings 

  The results suggest that power balances and trust do indeed have an influence on the probability of modal shift possibilities, albeit they have different impact during the different phases of change. In the unfreeze phase, the initiating actor needs to have power advantage over the other actor, as this appears to be necessary for change to take place. In other words, modal shift does not appear to happen by itself, and therefore some degree of power advantage is needed. The power advantage appears to derive mainly from expert power, coercive power or supply chain position. Interestingly, these power bases can be of different relevance depending on whether the initiating actor is the transport provider or the shipper in a relationship between the two actors. Further, some level of trust between the transport provider and the shipper is needed, but especially in the case of new relationships, this trust is not likely to be more than in the form of contract trust.

   

  As change has been done and the next step is the refreeze phase, the challenge lies in maintaining the model shift. Here, trust becomes of higher importance than power. If competence trust or even goodwill trust have developed, there is high likelihood of a long-term change. However, if trust has not developed and sufficiently, there might instead be a high likelihood of the change to sustain.

  4.  Research limitations/implications

  This paper is mainly conceptual, but draws on insights from preliminary interviews with shippers and transport providers. Case studies of companies or dyads that have changed from road to rail or sea would be fruitful to validate the findings presented in this abstract. 

  5.  Practical implications

  Actors, whether being transport providers or shippers, that want to initiate a change toward modal shift, can benefit from the findings. Specifically, they illuminate power bases and different forms of trust that can have a direct impact on modal shift being realised or not.

  6.   Originality/value  Contrary to previous research, this paper offers a novel perspective of modal shift by analysing power balances and trust between transport providers and shippers.

 • 120.
  Matjaz, Maletic
  et al.
  University of Maribor, Slovenia.
  Maletic, Damjan
  University of Maribor, Slovenia.
  Dahlgaard, Jens Jörn
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Dahlgaard-Park, Su Mi
  Lund University, Sweden.
  Gomiscek, Bostjan
  University of Maribor, Slovenia; University of Wollongong Dubai, U Arab Emirates.
  Effect of sustainability-oriented innovation practices on the overall organisational performance: an empirical examination2016In: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 27, no 9-10, p. 1171-1190Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One major means to address corporate sustainability practices in organisations are sustainability-oriented innovation practices, which tend to result in significantly improved products, services, processes or even management systems. Prior research has widely discussed the relevant issues about integrating sustainability aspects into innovation process; however, little empirical research has been conducted to analyse the link between sustainability-oriented innovation practices and the overall organisational performance. This paper addresses this gap by exploring the underlying structure of sustainability-oriented innovation practices as well as their effects on the particular performance dimensions (i.e. economic performance, quality performance, innovation performance, environmental performance and social performance). The large-scale web-based survey yielded 266 usable responses encompassing both the manufacturing and service industries across 5 countries: Germany, Poland, Serbia, Slovenia and Spain. The results of the regression analysis demonstrate that sustainability-oriented innovation practices are positively related with the overall organisational performance. The empirical evidence suggests that when organisations strongly emphasise sustainability practices, they can improve both economic and non-financial performance. From a practical perspective, the findings of the study may provide a clue regarding how organisations can embed sustainability aspects in their innovation processes with the aim of improving their performance.

 • 121.
  Mazzocato, Pamela
  et al.
  Karolinska Institute, Sweden.
  Unbeck, Maria
  Karolinska Institute, Sweden.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Gustaf Skoldenberg, Olof
  Karolinska Institute, Sweden.
  Thor, Johan
  Karolinska Institute, Sweden; Jonköping University, Sweden.
  Unpacking the key components of a programme to improve the timeliness of hip-fracture care: a mixed-methods case study2015In: Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, ISSN 1757-7241, E-ISSN 1757-7241, Vol. 23, no 93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Delay to surgery for patients with hip fracture is associated with higher incidence of post-operative complications, prolonged recovery and length of stay, and increased mortality. Therefore, many health care organisations launch improvement programmes to reduce the wait for surgery. The heterogeneous application of similar methods, and the multifaceted nature of the interventions, constrain the understanding of which method works, when, and how. In complex acute care settings, another concern is how changes for one patient group influence the care for other groups. We therefore set out to analyse how multiple components of hip-fracture improvement efforts aimed to reduce the time to surgery influenced that time both for hip-fracture patients and for other acute surgical orthopaedic inpatients. Methods: This study is an observational mixed-methods single case study of improvement efforts at a Swedish acute care hospital, which triangulates control chart analysis of process performance data over a five year period with interview, document, and non-participant observation data. Results: The improvement efforts led to an increase in the monthly percentage of hip-fracture patients operated within 24 h of admission from an average of 47 % to 83 %, with performance predictably ranging between 67 % and 98 % if the process continues unchanged. Meanwhile, no significant changes in lead time to surgery for other acute surgical orthopaedic inpatients were observed. Interview data indicated that multiple intervention components contributed to making the process more reliable. The triangulation of qualitative and quantitative data, however, indicated that key changes that improved performance were the creation of a process improvement team and having an experienced clinician coordinate demand and supply of surgical services daily and enhance pre-operative patient preparation. Conclusions: Timeliness of surgery for patients with hip fracture in a complex hospital setting can be substantially improved without displacing other patient groups, by involving staff in improvement efforts and actively managing acute surgical procedures.

 • 122.
  McColl-Kennedy, Janet R.
  et al.
  University of Queensland, Australia.
  Snyder, Hannah
  University of Queensland, Australia.
  Elg, Mattias
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Witell, Lars
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Helkkula, Anu
  Hanken School Econ, Finland.
  Hogan, Suellen J.
  University of Queensland, Australia.
  Anderson, Laurel
  Arizona State University, AZ USA.
  The changing role of the health care customer: review, synthesis and research agenda2017In: Journal of Service Management, ISSN 1757-5818, E-ISSN 1757-5826, Vol. 28, no 1Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to synthesize findings from health care research with those in service research to identify key conceptualizations of the changing role of the health care customer, to identify gaps in theory, and to propose a compelling research agenda. Design/methodology/approach - This study combines a meta-narrative review of health care research, and a systematic review of service research, using thematic analysis to identify key practice approaches and the changing role of the health care customer. Findings - The review reveals different conceptualizations of the customer role within the ten key practice approaches, and identifies an increased activation of the role of the health care customer over time. This change implies a re-orientation, that is, moving away from the health care professional setting the agenda, prescribing and delivering treatment where the customer merely complies with orders, to the customer actively contributing and co-creating value with service providers and other actors in the ecosystem to the extent the health care customer desires. Originality/value - This study not only identifies key practice approaches by synthesizing findings from health care research with those in service research, it also identifies how the role of the health care customer is changing and highlights effects of the changing role across the practice approaches. A research agenda to guide future health care service research is also provided.

 • 123.
  McLean, Richard S
  et al.
  School of Management and Languages, Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom.
  Anthony, Jiju
  School of Management and Languages, Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom.
  Dahlgaard, Jens Jörn
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Failure of Continuous Improvement initiatives in manufacturing environments:: A systematic review of the evidence2017In: Total Quality Management and Business Excellence, ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 28, no 3-4, p. 219-237Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Continuous Improvement initiatives put in place the necessary elements to allow an organisation to identify and implement improvements on an ongoing basis. Structured approaches to quality and process improvement started with total quality managenment, and developed with Lean Manufacturing, Six Sigma, and Lean Six Sigma. Despite the benefits these can bring, Continuous Improvement efforts are consistently reported to have a high failure rate. Research, however, regularly focuses on success factors rather than directly addressing failures, and as a result, failure factors are currently fragmented. The objective of this paper is to provide a systematic literature review detailing why Continuous Improvement initiatives within manufacturing environments may fail. The paper describes the systematic review protocol followed and reasoning associated. From the 72 journal articles selected, it is evident that initiatives can fail due to a multitude of individual variables. The main contribution of the paper is the grouping of these under eight core themes: Motives & Expectations, Culture & Environment, Management Leadership, Implementation Approach, Training, Project Management, Employee Involvement Levels, and Feedback & Results. The findings provide insight regarding the complexity of organisational change involving Continuous Improvement implementation. The need for future research to develop the themes into a framework is also discussed.

 • 124.
  Mindus, David
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration.
  Incorporating fixed assets in supply chain finance - An untapped lever to shareholder value2019Conference paper (Refereed)
 • 125.
  Navarro, Priscilla
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Cronemyr, Peter
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Greening logistics by introducing process management: A viable tool for freight transport companies going green2018In: Supply Chain Forum: an International Journal, ISSN 1625-8312, E-ISSN 1624-6039Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While the usage of process management within the freight transport industry is unknown and presumed low, it has been used within other sectors as an efficient approach for dealing with and fulfilling customer demands as well as environmental requirements. The purpose of this paper is to investigate how process management can enhance a customer focused greening in the transport and logistics sector. We present a literature review of the intersections of process management, freight transport and environmental sustainability. Furthermore, we conducted a case study of how two environmentally ambitious Swedish freight transport companies use process management to enhance environmental sustainability. We found that environmentally ambitious freight transport companies do not proactively use process management, and that workshops with topical experts and practitioners can be a way for introducing process management to enhance environmental sustainability in such companies.

 • 126.
  Navarro, Priscilla
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Cronemyr, Peter
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Using Process Management within Green Logistics – A case study2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose

  While Process Management has not commonly been used within the freight transport business, it has been used within other sectors as an efficient approach for dealing with and fulfilling customer demands as well as environmental requirements. The purpose of the current paper is to present a case study of how Swedish freight transport companies use Process Management to enhance environmental sustainability.

  Methodology/Approach

  We developed a case study with two environmentally ambitious Swedish freight transport companies. Information was collected by interviews, observations and workshops. We also studied three larger freight transport companies. The analysis is a comparison between empirical findings and literature.

  Findings

  Environmentally ambitious freight transport companies do not proactively use Process Management, and workshops with topical experts and practitioners can be a way for introducing Process Management to enhance environmental sustainability in such companies.

  Research Limitation/implication

  The results will be the basis for propositions for further research, and for practical implications for transport companies.

  Originality/Value of the paper

  A previous study of the intersection between Process Management and Green Logistics identified a void in literature, which makes this paper unique. Academically, this paper contributes to filling that void. Practically, the paper is useful for freight transport practitioners with interest in increasing sustainability in their operations.

 • 127.
  Navarro, Priscilla
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Cronemyr, Peter
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  What is the potential of process management to enhance sustainability in the freight transport sector?2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The freight transport sector largely contributes to the environmental footprint, and the freight transport industry lacks practical tools for implementing green initiatives. Process Management is an efficient approach for fulfilling customer demands as well as environmental requirements within other sectors. This paper presents a literature review of Process Management activities within the freight transport sector, with emphasis on environmental sustainability. While Green Logistics and Process Management are established academic research disciplines, there is little research found in the intersection between the two. Hence, there is a need for future research in this field.

 • 128.
  Nordeman, Niklas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Sundbäck, Malin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  An analysis on the benefits of information sharing in multi-echelon inventory control models2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With growing markets and customers being geographically spread out, more pressure is put on a company’s logistics processes and their inventory structures are becoming more complex. This puts more pressure on the inventory control solution provided by a company like IFS, that supports their customers with inventory control through the Inventory Planning and Replenishment module in IFS Applications. As their customers’ supply chains grow larger, their inventory structures become more complex the next step is to find a solution for the IPR module more suitable in a called multi-echelon structure, i.e. several tiers of stock locations, such as local, regional and central warehouses.

   

  The purpose of this study is to compare a reorder point model with a solution suitable in a multi-echelon setting and investigate how they are able to manage uncertainties with service level targets.

   

  A literature study was performed, to find previous research on inventory control in multi-echelon inventory systems. In the literature study, the importance of coordination and information sharing between the echelons was emphasized and used as a focus when finding a suitable multi-echelon model. To answer the purpose a theoretical model was formulated from the findings in previous research, with a replenishment method suitable in a multi-echelon environment. The inventory control models also included lot sizing method and a safety mechanism, where the difference between the models were their respective replenishment policy. The theoretical model was based on the replenishment method Distribution Requirements Planning (DRP), as it enables information sharing, coordination and synchronization of the supply chain, while the other inventory control model uses the Reorder Point method (ROP).

   

  As information sharing was emphasized in previous research on multi-echelon systems, and the main difference between the two inventory control models is the information sharing in the DRP model, the important question to be answered with the comparison is; what effects and benefits can be achieved through information sharing in a multi-echelon inventory system? The two inventory control models were then simulated in Excel and exposed to even demand and seasonal variations in an inventory structure with three echelons and four sites, see figure below. When analyzing the results three evaluation criteria were used; difference in service levels, average inventory levels and if there were signs of overstocking in the regional and central warehouse, i.e. if the system was exposed to the bullwhip effect.  

  The analysis was carried out based on the criteria above and divided into three sections. First, differences between the models for even demand were investigated. The same procedure followed for seasonal demand, identifying differences and what caused them. Findings were then summed up at the end of the chapter. For even demand, differences were small and sharing information does not give large benefits. Under seasonal demand though, sharing information proved to be very beneficial, reducing average inventory held in the system by 60%, compared to not sharing information. This because sharing information together with synchronizing eliminates the bullwhip effect.

   

  By testing different standard deviations, changing lead times and order quantities, using forecast or being blind to forecast, the robustness of the conclusions drawn from the analysis was put to the test. Carrying out a sensitivity analysis on the models served two purposes. First, finding more evidence promoting the benefits of synchronizing the supply chain and how important it is that the shared information is correct, otherwise the benefits are reduced. The second purpose was to validate that the models performed as expected when changing input data.

   

  The conclusions were the following:

   

  • Information sharing enables synchronization of the supply chain
  • Synchronization allows for reaching higher service levels with lower inventory levels

   

  Findings suggest that by sharing information, which must be the first step, synchronizing the inventory system is possible. It is the synchronization that creates the real benefits, such as higher service levels and lower inventory levels. However, the quality and accuracy of the shared information was found to play an important role. Sharing inaccurate or wrong information increase the risk of the system starting to suffer from the bullwhip effect, resulting in higher inventory levels and lower service levels.

 • 129.
  Olsson, Jonas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Tidsdriven ABC-kalkylering inom tredjepartslogistik: Tillämpningar för att driva produktivitet hos PostNord Logistics TPL i Norrköping2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  PostNord Logistics TPL AB (PostNord) is one of the largest third-party logistics providers in the Nordics. At the tire warehouse in Norrköping, PostNord performs logistics activities within inbound, storage, production and outbound for several retailers/distributors. Labor is by far the largest cost and hence the management focuses on productivity, for example by efficiency and improving precision in workforce management. The purpose of this study was therefore to develop a cost model based on Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) for the warehouse operations, which can be applied to support PostNord’s efforts to drive productivity. TDABC is a methodology to estimate the consumption of resources such as personnel and equipment caused by different transactions, products or customers. By modelling activities in time equations which are based on time estimates it is possible to show what impacts time consumption (man-hours required).

  Time equations for the three activities assembly, receiving and putaway were developed. The approach included verifying and processing data, regression analyses, time studies, interviews, observations and finalization and validation of the cost models in Excel. The finalized models proved to be reasonable and to offer promising precision day-to-day. Next, four user interfaces were developed; what-if analyses for assembly, receiving and putaway as well as staff scheduling for assembly. Via usability tests inspired by the think-aloud method it was shown that the applications were usable and expected to support the efforts to drive productivity by efficiency and precision in staffing.

  In the literature, there is an articulated need for further studies of the TDABC methodology, including the design process for TDABC and specifically the development of time estimates for the time equations. This study contributes to the methodology in the following four ways. 1) An overall method (process) for TDABC which future studies may utilize. 2) Learnings about specific aspects of the overall method regarding interviews, verifying and processing data, as well as the use of regression analysis and time study. 3) Examples of characteristics of the finalized cost models and implications of them. 4) Guidance regarding important choices for the modelling of time equations and implications of them.

 • 130.
  Olsson, Olle Viktor
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Aronsson, Håkan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Sandberg, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Middle management involvement in handling variable patient flows2017In: Management Research Review, ISSN 2040-8269, E-ISSN 2040-8277, Vol. 40, no 9, p. 1007-1024Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This study aims to explore the involvement of middle management in forming strategies tomanage variable acute patient flows at a hospital.Design/methodology/approach – Empirical evidence from a university hospital was gathered viainterviews, internal documents, observation and participation in meetings. The role of middle management inthe development of strategies was analyzed using literature on middle management involvement.Findings – In managing variable acute patient flows, middle management adopts a number of roles andbehavioral characteristics that have been previously described in research. The role of facilitator is the mostprominent, with middle managers prioritizing individual goals and strategies for the clinical departments thatthey manage before their collective responsibility for hospital performance. Unclear responsibilities andmandates within the organization, together with a lack of hospital-wide strategies concerning how the acutepatient flow should bemanaged, are contributing factors to this behavior.Research limitations/implications – The research is based on an explorative, single case studymethodology. Future research assessing the extent of different middle management roles in health care, inwhich more empirical data and quantitative analysis is conducted, is encouraged.Practical implications – There is a need for top management to establish long-term goals to enhancemiddle management roles when developing strategies for managing variable patient flows.Originality/value – Middle management involvement in developing strategies for managing variablepatient flows is a novel topic for research. The interface and division of tasks between top and middlemanagement is crucial for successful strategies in managing variable patient flows.

 • 131.
  Onufrey, Ksenia
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Berglund, Martina
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Bienkowska, Dzamila
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Magnusson, Thomas
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Norrman, Charlotte
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Digital tools for self-study and examination2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Digitalization and increased use of information and communication technology (ICT) are major change processes taking place in engineering education today. Self-study and examination are areas with high potential for beneficial use of digital ICT tools. Some advantages with such tools are that students' can continuously assess their own learning in relation to the course objectives while they also can provide an opportunity to meet the teachers' needs to control how the students absorb the course material. Moreover, automatic provision of quick or instant feedback through digital tools can stimulate students’ commitment and active learning and allow students greater flexibility in their learning process, with tests that can be conducted online regardless of time and space and can be repeated as needed. The purpose of this paper is to investigate how different types of ICT-based self-study and examination practices can be implemented in courses on topics such as project management, product development, and entrepreneurship, and build a knowledge base necessary for future systematic implementation of digital examinations. Our study is based on an educational development project at Linköping University, where we tested and evaluated different models and approaches for digital knowledge testing in a number of selected courses.We discuss both positive and potentially problematic aspects of the use of digital tools and conclude that successful implementation is dependent on well-planned integration of such tools into the overall course where different types of activities enhance each other. Thus, this study connects the areas of digital self- study and examination and provides examples of first steps on the way towards implementation of ICT-based examination practices.

 • 132.
  Oskarsson, Björn
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Förbättrat lärande i utredningsmetodik2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta pedagogiska utvecklingsprojekt var att öka förståelsen för hur vi i undervisningen kan stötta studenternas lärande i utredningsmetodik.

  Efter att inledningsvis studerat litteratur om utredningsmetodik, interv-juades representanter för olika avdelningar på LiU, där studenterna arbe-tar med utredningsprojekt som ligger inom ramen för ovanstående be-skrivning. Intervjuer på 45-90 minuter genomfördes med representanter för sju avdelningar, från tre av LiUs institutioner. En specificering av res-pondenterna finns i bilaga 1. Intervjuerna spelades in med respondenter-nas samtycke.

  Utifrån intervjuerna valdes en kurs ut som case för djupare studier. Denna kurs följdes under projektets gång genom diskussioner med exami-nator och andra involverade lärare, samt genom enkäter riktade till kurs-deltagarna. Upplevda problem med kursen identifierades, förändringar genomfördes och följdes upp under två kursgenomföranden.

 • 133.
  Oskarsson, Björn
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Using Open-Ended Cases to Enhance Active Learning2017In: Transforming patterns through thescholarship of teaching and learning, 2017Conference paper (Refereed)
 • 134.
  Pal, Rudrajeet
  et al.
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Hemilä, Jukka
  VTT Technical Research Centre of Finland.
  Paras, Manoj K.
  University of Borås, Borås, Sweden.
  Sandberg, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Creating value through reverse logistics in a multi-echelon used clothing chain2016In: The Proceedings of 21st International Symposium on Logistics (ISL 2016): Sustainable Transport and Supply Chain Innovation / [ed] KS Pawar and KM Tsai, Nottingham, UK: Centre for Concurrent Enterprise, Nottingham University Business School , 2016, p. 349-359Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose of this paper:

  Reverse logistics (RL) in retail value chains is an increasingly emerging phenomenon yet under - explored in research ( Bernon et al., 2011 ) . T he literature becomes shallow er wh ile discussing the "process" of val ue creation in such context . Given the inherent complexity and differentiated value creation in many RL networks ( Schenkel et al., 2015 ) , e.g. in used clothing, such values are consti tuted by different actors by prioritizing and committing their strategic resources for developing distinct rent - earning competencies. In this context, the purpose of this paper is to explore how differential value is created by firms embedded in a multi - echelon reverse value chain for used clothing, by successfully exploiting multi - level (intra - and inter - firm) resources, via various underlying rent-earning mechanisms.

  Design/methodology/approach:

  An explorative case study approach is adopted in r everse clothing value chain context to investigate  the  take - back  scheme  that includes multiple  actor  types  and  also  spa ns globally . An abductive research process is adopted along two stages; Stage 1 (proposes a new theoretical framework on “how” value is c reated in reverse value chains based on resource - based (RB) and relational rent - earning views to exploit various RL attributes or capabilities)  and  Stage  2  (seeks  real - life  case  observations  to  explore  the  empirical reality), and finally systematically com bining these knowledge. Data is collected through s emi - structured interviews, observation and documented notes and reports, conducted with various actors, viz. retailers, social enterprises (charities and non - profit  retailers),  commercial  brokers/sorters, and  specialized  sorting  firms  from India.

  Findings

  Differentiated  values  are  created by the  actors  in volved  with  multi - echelon  take - back n e twork . The  RB  and  relational  theories  underpin  the  rent - earning  mechanisms  further highlighting several key ways to sustain this value. The VRIO model in the RB theory ( Barney and Clark, 2007 ) shows how value is created within firm  boundaries .  The  relational  view  highlights  four  rent - earning  mechanisms: relational  asset  specificity  and  information  sharing  for  the  success  o f  cost - neutral take - back  agreement , along  with resource  and  capability  complementarities  and  trust in  the relation ship . Together  they  provide  understanding  of  the entire  “process”  of  rent generation.

  Value:

  This research  contribute to  exploring the “process” of rent - earning generated by  critical intra - and inter - organizational enablers of value creation in complex RL networks.

  Practical implications:

  The paper improves the understanding of the key mechanism for value creation for actors working wit hin the used clothing chain.

 • 135.
  Pal, Rudrajeet
  et al.
  Högskolan i Borås, Sweden.
  Sandberg, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Högskolan i Borås, Sweden.
  Sustainable value creation through new industrial supply chains in apparel and fashion2017In: 17TH WORLD TEXTILE CONFERENCE AUTEX 2017: SHAPING THE FUTURE OF TEXTILES, Institute of Physics Publishing (IOPP), 2017, Vol. 254, article id 202007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the inter-organizational value creation, in apparel supply chain context, through circularity and digitalization for sustainability, by gathering evidences from vivid research experiences. It can be highlighted that inter-organizational value creation in both circular- and digital- apparel supply chains largely builds upon a variety of collaborative initiatives, and among a range of included members. Knowledge co-evolvement and business co-development, end-to-end integration and information transfer, and open networks are crucial to such collaborations – making development of new supply chain structures a metacapability of apparel firms in the changing industrial landscape.

 • 136.
  Pal, Rudrajeet
  et al.
  Univ Boras, Sweden.
  Shen, Bin
  Donghua Univ, Peoples R China.
  Sandberg, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Circular fashion supply chain management: exploring impediments and prescribing future research agenda2019In: Journal of Fashion Marketing and Management, ISSN 1361-2026, E-ISSN 1758-7433, Vol. 23, no 3, p. 298-307Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 137.
  Persson, Jesper
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Persson, Johanna
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Undersökning av kostnader som uppstår vid tillverkning av flera produktvarianter: En studie utförd på Axis Communications2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today’s companies spend a significant amount of time and resources on increasing the number of product variants in their product range. The aim is to reach a wider segment of customers while maintaining a competitive position in the market. When developing new products, Axis Communications is often faced with the challenge of deciding whether to focus on one or more product variants. At present, focus is directed towards developing more product variants in the product range based on the price of direct material and the sales volume for each variant. Axis Communications therefore lacks knowledge of what additional factors that are affected when decisions about creating more product variants are taken.

  The purpose of the study is to provide a calculation model that can be used as a basis for analysing costs in producing more than one product variant. In order to achieve this purpose, the study has carried out two case studies based on two different products in Axis Communications product range. The first case study analyses the current state of production at Axis Communications’ contracted manufacturers, where costs that are affected by the production of multiple variants are identified and calculated. The second case study is a fictitious case study where the identified costs are calculated again, but only when one product variant is manufactured and the remaining product variants are disregarded. This was followed by an analysis regarding how the identified costs are affected when only one product variant is manufactured.

  Based on literature studies, the costs associated with the production of several variants have been identified. Furthermore, process flow charts have been developed and a study visit to one of Axis Communications contracted manufacturers was undertaken, where additional relevant costs have been identified and confirmed by persons with broad knowledge about the manufacturing processes. The costs identified to be affected the most by the variation of product variants are as follows:

  Direct incremental costs

  • Direct material
  • Inventory carrying costs
  • Setup costs
  • Fixture- and tooling costs

  Indirect incremental costs

  • Quality costs
  • Time to Market

  Investment costs

  • Resource costs for the development of mechanics
  • Resource costs for the development of electronics
  • Certification costs
  • Tooling costs
  • Costs for testing of production
  • Costs for prototyping

  The result for direct material showed that an average of the price of direct material as well as the forecasted production volume for each product variant can be assumed to create an initial perception of how much an increase of product variants actually costs.

  The inventory carrying cost also proved affected by the manufacturing of only one product variant. The inventory carrying cost decreased in the inventory of components but increased at the same time in the finished goods inventory since it is only the most expensive product variant with all functions compared to the other product variants that is being stored.

  The setup cost was eliminated since the setup times that occurred when changing product variants in the production disappeared. Furthermore, the cost of fixtures and tools was halved. The quality cost proved to be harder to quantify, however, it was realized that the higher the volume produced by a product variant the faster the product variant reaches the set quality goals, which in turn contributes to lower quality costs. Additionally, a lower number of product variants in the same production line means that handling becomes easier, including the risk of errors in assembling the product variant. It will also be easier to identify, prioritize and correct errors that may occur in the production line. This in turn leads to a reduction of quality costs.

  Time to Market was also affected when only one product variant was manufactured. Although Time to Market cannot be seen directly as a cost but rather as a loss of revenue, the study showed that it is faster to launch the product on the market if the number of product variants decreases. Finally, various investment costs were studied that could be linked to the production of several product variants, and the result showed that it is possible to reduce the investment costs if only one product variant is manufactured.

  Based on the outcome of the two case studies, a calculation model was designed for Axis Communications to help the company decide whether to manufacture product variants or not. The calculation model explains the costs that are affected the most by a change of number of product variants together with a description of how the costs are to be calculated. Using the calculation model will enable Axis Communications to make well-informed decision on whether or not to introduce more product variants in the product range.

 • 138.
  Poksinska, Bozena Bonnie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lean healthcare: what is the contribution to quality of care?2015In: Management innovations for health care organizations: adopt, abandon or adapt? / [ed] Anders Örtenblad, Carina Abrahamson Löfström, Rod Sheaff, New York: Routledge, 2015, p. 209-226Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter aims to present how Lean has been adopted by healthcare provider organizations in hospital and primary care settings, and to discuss the implications for quality of care. Could Lean be the management innovation that helps healthcare organizations tackle their current challenges? How is Lean adopted in healthcare? What are the opportunities and limitations of adopting a production-based system to an advanced service system such as healthcare? The findings and conclusions presented in this chapter are based on six years of research on the practices and outcomes of adopting Lean in hospital units and primary care centers in Sweden.

 • 139.
  Poksinska, Bozena Bonnie
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Lean Healthcare: What Is the Contribution to Quality of Care?2015In: Management Innovations for Healthcare Organizations: Adopt, Abandon or Adapt? / [ed] Anders Örtenblad; Carina Abrahamson Löfström; Rod Sheaff, New York: Routledge, 2015, p. 119-133Chapter in book (Refereed)
 • 140.
  Poksinska, Bozena Bonnie
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Cronemyr, Peter
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Quality Technology and Management.
  Measuring quality in elderly care: possibilities and limitations of the vignette method2016Conference paper (Other academic)
 • 141.
  Poksinska, Bozena Bonnie
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Fialkowska-Filipek, Malgorzata
  Wroclaw University of Technology, Wroclaw, Poland.
  Engström, Jon
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Does Lean healthcare improve patient satisfaction?: A mixed-method investigation into primary care2017In: BMJ Quality and Safety, ISSN 2044-5415, E-ISSN 2044-5423, Vol. 26, no 2, p. 95-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Lean healthcare is claimed to contribute to improved patient satisfaction, but there is limited evidence to support this notion. This study investigates how primary-care centres working with Lean define and improve value from the patient's perspective, and how the application of Lean healthcare influences patient satisfaction.

  Methods This paper contains two qualitative case studies and a quantitative study based on results from the Swedish National Patient Survey. Through the case studies, we investigated how primary-care organisations realised the principle of defining and improving value from the patient's perspective. In the quantitative study, we compared results from the patient satisfaction survey for 23 primary-care centres working with Lean with a control group of 23 care centres not working with Lean. We also analysed changes in patient satisfaction over time.

  Results Our case studies reveal that Lean healthcare implementations primarily target efficiency and little attention is paid to the patient's perspective. The quantitative study shows no significantly better results in patient satisfaction for primary-care centres working with Lean healthcare compared with those not working with Lean. Further, care centres working with Lean show no significant improvements in patient satisfaction over time.

  Conclusions Lean healthcare implementations seem to have a limited impact on improving patient satisfaction. Care providers need to pay more attention to integrating the patient's perspective in the application of Lean healthcare. Value needs to be defined and value streams need to be improved based on both the knowledge and clinical expertise of care providers, and the preferences and needs of patients.

 • 142.
  Poksinska, Bozena
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Cronemyr, Peter
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Measuring quality in elderly care: possibilities and limitations of the vignette method2017In: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 28, no 9-10, p. 1194-1207Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Listening to citizens is seen as an important source of information about public service performance. In Sweden, to secure the quality of elderly care, the National Board of Health and Welfare conducts a yearly survey of in-home elderly care services and nursing homes. A central problem of the existing survey methodology is the interpersonal incomparability of survey responses due to differences in preferences and health conditions. One way to deal with this problem is to use the survey methodology with anchoring vignettes. The purpose of the paper is to investigate the possibilities and limitations of using anchoring vignettes as a general survey method and specifically to test the method for measuring elderly care quality. The vignettes were developed interactively with professionals working in elderly care and evaluated with 1600 users of in-home elderly care services and nursing homes. The results showed that anchoring vignettes reduce the impact of respondents personal characteristics on survey results. In general, anchoring vignettes give more robust answers that reduce the problem of incomparability. However, anchoring vignettes increase the complexity of the questionnaire and have limited value in elderly care. Our results indicate that the method might be applicable when using healthier and younger respondents.

 • 143.
  Potra, Sabina Alina
  et al.
  Polytech University of Timisoara, Romania.
  Izvercian, Monica
  Polytech University of Timisoara, Romania.
  Pavel Pugna, Adrian
  Polytech University of Timisoara, Romania.
  Dahlgaard, Jens Jörn
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  The HWWP, a refined IVA-Kano model for designing new delightful products or services2017In: Total quality management and business excellence (Online), ISSN 1478-3363, E-ISSN 1478-3371, Vol. 28, no 1-2, p. 104-117Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For the last decade, companies have tried to survive in a continuous competitive global marketplace with informed and demanding customers for first-time-right delightful products and services. The present paper tries to answer the simple corporate question How to design a new product for customer delight? by exploring the relevant design requirements managers need to take into consideration for corporate strategic decision-making. After examining the ongoing debate regarding the theory of attractive quality, the Health Weapon Wealth Prospect (HWWP) model is proposed for new product or service design, which relates Maslows hierarchy of needs with the Kano methodology, importance of customer wants and the customer satisfaction coefficient. The result represents a theoretical contribution to the further development of the Kano model and a starting point for future explanatory research.

 • 144.
  Pålsson, Henrik
  et al.
  Lunds Universitet.
  Sandberg, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Exploring packaging paradoxes in food supply chains2019Conference paper (Refereed)
 • 145.
  Pålsson, Henrik
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden.
  Sandberg, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Paradoxes for packed products: A conceptual framework2018In: The 30th annual Nordic Logistics research Network (NOFOMA) Conference, 2018Conference paper (Other academic)
 • 146.
  Pålsson, Henrik
  et al.
  Lund University, Sweden.
  Sandberg, Erik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Paradoxes in packaging development organisations2017In: Proceedings of the 22nd International Symposium on Logistics (ISL 2017): Data Driven Supply Chains / [ed] K.S. Pawar, A. Potter and A. Lisec, Centre for Concurrent Enterprise, Nottingham University Business School, Jubilee Campus, Wollaton Road Nottingham, NG8 1BB, UK , 2017, p. 11-18Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Existing research on how to organise packaging development is scarce and superficial, in particular advantages as well as disadvantages of organisational designs are not well understood. As a means to break new grounds regarding these advantages and disadvantages, the purpose of this paper is to apply a paradox approach to identify, categorise and describe paradoxes inherent in different ways of organising packaging development. By describing and categorising the paradoxes, this explorative and conceptual paper advances knowledge about organisation of packaging development. Awareness of these paradoxes can be considered as a first step towards successful management of them.

 • 147.
  Rehn, Rebecca
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Modell för förbättringsarbete vid produktutveckling av Egna märkesvaror2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's ever-changing and increasingly complex reality, companies face the challenge of meeting their customers' needs rapidly. For a company to be flexible enough to handle this situation, a healthy strategy for continuous improvement is required (Kaye & Andersson, 1999). Quality management and the use of a certified quality management system are a way of increasing a company's competitiveness. However, the general understanding and knowledge of improvement in quality management systems are generally low within a company, as it is often isolated to a company's quality department (Bohlin, 2018).

  This case study’s investigated data was collected through semi structured interviews at the company, conducted with people working in the EMV process within one of the company's divisions. In addition to interviews, document and literature studies have been performed, as well as unstructured interviews and a focus group interview used to verify the model. Based on the process description presented during the study, it is stated that the EMV work is driven sequentially, first of the productive, technical function and then the customer-close features, although the theory highlights the importance of an integrated and cross-functional development process.

  By theoretically problematizing the relationship between the PDSA and PDCA improvement cycles, differences in model improvement focus and similarity were noted in most of the investigated articles, where PDCA is focused on product improvements while PDSA focuses on improvements on process performance. The improvement work model was developed based on the developed process description, using the differences between the improvement cycles and describing how PDSA and PDCA can be used in product development. In addition, the model complies with the requirements of ISO 9001: 2015 Chapter 8.3 Design and development of products and services. The model consists of three levels: Project, Process and Improvement, and is based on product development projects that follow a process in which several business functions are involved.

  The main findings of the study were the ambiguous ways PDSA and PDCA were described by, which upon implementation leads to further confusion about the concepts. Furthermore, the ISO standard, which is based on PDCA, has evolved from being product oriented to adapt to their customers' demands for more process orientation. Now it is positioned between PDSA's process-oriented improvement focus and PDCA's product-oriented improvement focus. In addition, it was discovered that the processes described in quality development and product development are based on customer needs and should result in satisfying the customer need, but how the customer needs are supposed to be used are not answered within the theoretical areas.

 • 148.
  Robertsson, Tova
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Sjögren, David
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management.
  Samordnad varudistribution: En fallstudie på förbrukningsmaterial till vården i Region Östergötland2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Region Östergötland are responsible for deliveries of consumable goods to hospitals, health centres, public dental clinics and other customers in Östergötland county. Today, this is done through two different material flows. These are the inner and the outer material flows. Deliveries from the inner material flow pass through a central warehouse located in Norrköping, before they are delivered to customers, whereas deliveries in the outer material flow are delivered straight from an external supplier to the customer. Today, Region Östergötland wants to gain a better control over the material flow of consumable goods. They also want to investigate how a more coordinated freight distribution, and therefore a greater inner material flow, would affect their own business, seen from a holistic perspective.  The purpose of this study was to investigate how the handling of goods, the delivery service and the total cost of ownership would be affected by a more coordinated freight distribution of consumable goods to the health care system within Region Östergötland. This to provide a basis for future decision making regarding the material flow of consumable goods.

  The conclusions drawn are mainly based on the empirical studies that were carried out during the study. The empirical studies were collected in various ways and were of qualitative, as well as quantitative, nature. Interviews were conducted with employees from Region Östergötland as well as with employees from some contracted companies. Delivery protocols, as well as surveys, were handed out to and answered by customers in the health care system. Data from Region Östergötland’s enterprise resource planning systems, as well as contracts, were also examined. The reports frame of reference, mainly based on literature studies, have also been an important part in the analysis that was executed.

  In general, it can be concluded that it is difficult to draw any conclusions about how handling of goods, delivery service and total cost of ownership would be affected by the implementation of a more coordinated freight distribution. Regarding the handling of goods, it is believed that the time spent handling goods will be reduced and that the amount of storage needed will increase, within the boundaries of the studied system. Since the information regarding delivery service in the outer flow is very limited, it is hard to draw any conclusions regarding the potential future changes to the delivery service with a greater inner flow.  The results of the total cost of ownership analysis indicates decreased costs. However, the different elements of the model cannot be compared to one another, and since the model is based on qualitative reasoning and empirical studies collected during the course of two weeks, the results must be viewed with caution.

  In conclusion, the study indicates that a more coordinated freight distribution could be a good idea. However, this should be investigated further, and data should be collected during a longer period of time. Furthermore, tangible plans for what a more coordinated freight distribution would look like in Region Östergötland, should be designed.

 • 149.
  Rogerson, Sara
  et al.
  Chalmers University of Technology Gothenburg Sweden.
  Sallnäs, Uni
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Internal coordination to enable high load factor2017In: International Journal of Logistics Management, ISSN 0957-4093, E-ISSN 1758-6550, Vol. 28, no 4, p. 1142-1167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to clarify how activities may be coordinated within shippers’ organisations to enable high load factor (a key aspect of transport efficiency).

   

  Design/methodology/approach – A multiple-case study involving three shippers was conducted, in which the logistics or transport managers of each company were interviewed. The cases were analysed according to (1) which activities were coordinated to achieve high load factor, (2) interdependencies between the activities, and (3) the coordination mechanisms that shippers adopted.

   

  Findings – A matrix is developed to show the differences in applying various coordination mechanisms in eight categories, according to (1) intrafunctional or interfunctional coordination, (2) sequential or reciprocal interdependencies, and (3) the number of activities (dyadic or multiple). For example, coordination mechanisms aimed at exerting control are more suitable for intrafunctional than interfunctional interaction; interfunctional coordination relies more on mechanisms that aim to increase the understanding of transport-related issues among non-logistics activities.

   

  Research limitations/implications – The study is based on data from three Swedish companies.

   

  Practical implications – Managers are provided with suggestions for coordinating activities when their goal is to improve load factor. These findings are of interest for reducing costs and emissions.

   

  Social implications

   

  Originality/value – In response to suggestions in the earlier literature that shippers could improve their internal coordination to improve their load factor, this paper articulates several mechanisms for performing such coordination in eight situations.

 • 150.
  Rogerson, Sara
  et al.
  Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).
  Sallnäs, Uni
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics & Quality Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Markant ökad fyllnadsgrad med intern koordinering2016In: Supply chain effect, no 4, p. 23-26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Förvånansvärt ofta pratas det om att det inte är ekonomisk hållbart att satsa på miljöförbättrande åtgärder inom logistiken, både bland varuägare och bland logistikföretag. Exempelvis har vi i tidigare forskning sett att varuägare inte är beredda att betala extra för att få miljöanpassade tjänster från logistikföretagen. Vi kommer i denna artikel att behandla fyllnadsgrad, vilken kan ses som en åtgärd som både varuägare och logistikföretag kan jobba med för att minska sin miljlöpåverkan.

12345 101 - 150 of 207
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf