liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 601
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Skolan och marknaden2018In: Skolan, marknaden och framtiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 15-31Chapter in book (Other academic)
 • 102.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Systemet med fritt skolval måste bytas ut2018In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 103.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Gruber, Sabine
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Folkbildning på svenska?: En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Människor har i alla tider migrerat. Rörlighet är historiskt sett regel snarare än undantag. En del människor migrerar för att söka jobb, andra för att följa sin stora kärlek. Men många har också tvingats fly från krig, naturkatastrofer, förföljelse och annan misär. Flykten är inte sällan kantad av svåra utmaningar. För en del blir flykten den sista resan. För andra slutar resan med plats på ett flyktingboende och lång väntan på asylbeslut. Asylprocessen är tärande. Livet står på paus. Medan vissa får beslut om att de får stanna tvingas andra återvända till de länder de flytt ifrån.

  Sverige 2019. Hösten 2015 hade Sverige den största invandringen sedan andra världskriget. Många människor sökte skydd från krig, förföljelse och mänskligt lidande. Välfärdssystemet sattes under press. Debattens vågor gick höga. Sverige byggde murar mot omvärlden. Migrationsverket som har uppdrag att erbjuda asylsökande en meningsfull vardag, fick allt mer uppenbara problem att fullfölja detta uppdrag. Det civila samhället mobiliserades runtom i landet till stöd för de nyanlända. Regeringen satsade stora riktade resurser till studieförbunden, som gavs i uppdrag att erbjuda asylsökande en introduktion till det svenska språket och det svenska samhället. Det är om just denna verksamhet som denna forskningsrapport handlar.

  Migration, lärande och social inkludering

  Denna rapport har sitt ursprung i dels ett flerårigt samarbete mellan Bildnings-förbundet Östergötland och forskningsmiljön Vuxenpedagogik och folkbildning (där också Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning är förlagt) vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Dels har studien sitt ursprung i lanseringen av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering, ett samarbete mellan de båda forskningsmiljöerna Vuxenpedagogik och folkbildning samt Socialt arbete, vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, båda vid Linköpings universitet.

  I forskningsprogrammet riktas intresset mot frågan om på vilket sätt olika sammanhang för vuxna och unga vuxnas studier i det svenska språket och om det svenska samhället bidrar till deras sociala inkludering. I forskningsprogrammet är det flera olika sammanhang som studeras: Studieförbundens verksamhet med Svenska från dag 1 och vardagssvenska, utbildning i svenska för invandrare och språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskola och folkhögskola. Forskningsprogrammet har en longitudinell forskningsdesign. Vi vill å ena sidan studera Sensus verksamhet och övriga studiesammanhang var för sig, här och nu. Vad är det som händer? Hur bedrivs arbetet? Hur resonerar verksamhetsledare och cirkelledare om verksamheten och om deltagarna? Men vi vill framför allt rikta intresset mot deltagarna och den mening som de skapar kring sina studier, och hur detta meningsskapande kan relateras till deltagarnas historia, deras liv här och nu, men också till deras drömmar om framtiden. På så sätt vill vi alltså ge en ögonblicksbild av respektive verksamhet här och nu, och den roll som denna verksamhet spelar i migranternas liv i bredare bemärkelse.

  Men för att skapa en större förståelse för den roll som dessa verksamheter spelar för migranter i deras väg mot potentiell inkludering i det svenska samhället planerar vi dessutom att genomföra uppföljningsintervjuer med samma deltagare, både tre och sex år efter det att den första intervjun genomförts. Vid dessa intervjuer intresserar vi oss för hur deltagarna retrospektivt resonerar om sitt deltagande i till exempel Svenska från dag 1, och vilka andra studier, möten och händelser som tillskrivs värde i deras bana mot potentiell inkludering i det svenska samhället. Ambitionen är att nitialt, i de olika studiesammanhang intervjua sammanlagt 200 migranter. I dagsläget har totalt 150 migranter intervjuats.

  Forskningsprogrammets design gör det möjligt att skapa unik kunskap om migranters sociala inkluderingsbanor i det svenska samhället. Inte, som ofta är fallet, genom att med kvantifierbara mått mäta olika slags indikatorer på inkludering (etablering på arbetsmarknaden, löneutveckling med mera). Utan snarare genom att bidra med ”tjocka” berättelser och beskrivningar med grund i deltagarnas egna erfarenheter och meningsskapande. I slutskedet av programmet kommer resultat från de olika studiesammanhang som undersökts att jämföras med varandra. Tillskrivs något sammanhang större värde än något annat? I sådant fall, varför, och i vilka hänseenden? Det är vår förhoppning att den kunskap som forsknings-programmet bidrar med kommer att vara av stort värde inte bara för beslutsfattare och för de som arbetar med denna typ av verksamhet, utan även för de som faktiskt deltar i den.

  Finansiering och medverkan

  Den forskning som presenteras i denna rapport är samfinansierad av AMIF via Sensus och projekt #fokus, Bildningsförbundet Östergötland och Linköpings universitet. Ansvariga för arbetet, tillika det vidare forskningsprogram som denna rapport är del av, är professor Magnus Dahlstedt, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, och professor Andreas Fejes, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. De har designat studiens upplägg, ansvarat för etikprövning, samordning och bemanning, samt deltagit i bearbetning och analys av material och författande av denna rapport. Docent Sabine Gruber har ansvarat för data-insamlingen, och har tillsammans med Dahlstedt och Fejes genomfört bearbetning och analys av materialet och skrivit denna rapport.

  Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes och Sabine Gruber

  Norrköping och Linköping, 16 augusti 2019

  Download full text (pdf)
  Folkbildning på svenska?: En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi
  Download (png)
  presentationsbild
 • 104.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Olson, Maria
  Högskolan Dalarna, Sweden.
  Rahm, Lina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Sandberg, Fredrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Longing to belong: Stories of (non)belonging in multi-ethnic Sweden2017In: Nordic Journal of Migration Research, E-ISSN 1799-649X, Vol. 7, no 4, p. 197-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to contribute to an understanding of contemporary processes of negotiations concerning belonging and non-belonging to the Swedish social community. Taking on a theoretical approach on belonging inspired by Yuval-Davis and Jacobsen, the article analyses three individual stories of women who have migrated to Sweden. Out of this analysis, focusing on how these women claim their belonging to a Swedish social community at the same time as they in different ways are denied such belonging by others, we may conclude that although each of the stories told is unique and articulates an individual experience, there are striking similarities in how their claims of belonging, with its related implications for belonging, are not acknowledged by others. In a way, these individual stories tell us something about some of the crucial challenges regarding belonging in contemporary multi-ethnic Sweden, as well as Europe. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Olson, Maria
  Högskolan Dalarna.
  Rahm, Lina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Sandberg, Fredrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Medborgarskapandets paradoxer [Paradoxes of citizen formation]: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid. [Citizenship positioning in stories about belonging in an era of migration]2017In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, E-ISSN 2002-066X, Vol. 54, no 1-2, p. 31-50Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   This article analyzes the formation of citizenship in today’s multi-ethnic Sweden with a particular focus on how migration renders visible existing citizenship ideals, defined in terms of similarity and difference on the basis of ethno-cultural background. Analysing three individual stories of women who have migrated to Sweden, with different biographies and stories of how they ended up in Sweden, the article focuses on negotiations of the boundaries and contents of citizenship in multi-ethnic Sweden. The point of departure for the analysis is a post-structuralist and discursive approach. In all, the stories address the crucial question of who should be included into the social community and on what conditions – and who should be left out? This particular question is also at the very centre of the political debate in today’s Europe. On the one hand, there are strong arguments about the ’death of multiculturalism’ and demands for new forms of ethno-culturally graduated citizenship – also in Sweden. On the other hand, in Sweden as well as in other European countries, claims for the development of a new and more inclusive societal community have been raised, expanding the rights of citizens to accommodating also those who have been excluded from them.

 • 106.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Foultier, Christophe
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Skolan och trygghetsfostran – viljan att förebygga2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 89-104Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som ett svar på senare års allt mer uppmärksammade trygghetsproblem, inte minst i så kallade utanförskapsområden, har en bred repertoar av åtgärder tagits fram. Många av dessa åtgärder bygger – som vi kunde se i föregående kapitel – på samverkan mellan en rad olika lokala aktörer, däribland polis, räddningstjänst, socialtjänst och skola. I fokus för detta ka- pitel står viljan att förebygga brott i form av trygghetsskapande åtgärder specifikt inriktade mot skolan – arrangerade genom samverkan mellan lokala aktörer. Vi ägnar oss närmare bestämt åt att undersöka brottsförebyggande fostran som bedrivs i skolans regi, en form av fostran som under de senaste åren fått en allt mer framträdande roll i det breda trygghets- skapande arbete som bedrivs runtom i landet (jfr Wahlgren 2014). Syftet i kapitlet är att analysera brottsförebyggande fostran som bedrivs i en av landets storstadskommuner, med avseende på hur denna fostran iscensätts (dvs. genom vilka tekniker), vilka motiv som finns till denna fostran (dvs. vilka utmaningar den svarar mot) och – slutligen – vad det är för slags subjekt som denna fostran är tänkt att resultera i (dvs. vilka förmågor och egenskaper detta tänkta subjekt har).

  Kapitlet är upplagt enligt följande: Först presenteras den teoretiska ansats som väglett analysarbetet. Därpå sätts frågan om brottsförebyggande fostran in i ett bredare samman- hang. Därefter presenteras de huvudsakliga resultaten av vår analys – inledningsvis med fokus på hur det brottsförebyggande arbetet beskrivs generellt, i de undersökta områdena, och därefter med fokus på den specifika intervention i ett av de områden som undersökts (motiv, tekniker och tänkta effekter). Avslutningsvis diskuteras studiens huvudsakliga slut- satser utifrån de utmaningar och omvandlingar som det brottsförebyggande arbetet och det mångetniska Sverige står inför – en bit in på det nya millenniet.

  Download full text (pdf)
  Skolan och trygghetsfostran – viljan att förebygga
 • 107.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harling, Martin
  Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.
  Trumberg, Anders
  Institutionen humaniora, utbildnings- samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  Urban, Susanne
  Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Uppsala universitet.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fostran till valfrihet: skolvalet, jämlikheten och framtiden2019 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I mitten av 1990-talet infördes omfattande politiska reformer i det svenska utbildningssystemet. Skolan blev mer marknadsorienterad, kommuner och företag fick möjlighet att driva grund- och gymnasieskolor och det fria skolvalet infördes. Den här boken beskriver hur förändringen gick till, vad den innebär för eleverna och vilka långsiktiga konsekvenser den leder till.

 • 108.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harling, Martin
  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet , Göteborg.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Gymnasiemässan och fostran till valfrihet2018In: Skolan, marknaden och framtiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 227-243Chapter in book (Other academic)
 • 109.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, FredrikInstitutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.Urban, SusanneLinköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Ålund, AleksandraLinköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden2016Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap. Men med en allt mer polari¬serad och etniskt skiktad arbetsmarknad är utbildning inte längre en tillräcklig förutsättning för social mobilitet, trots att samhället är mer beroende av kunskap och utbildning än någonsin.I denna bok beskrivs relationen mellan utbildning och möjligheten att uppnå de levnadsvillkor som det sociala medborgarskapet föreskriver. Vilka strategier utvecklar barn till invandrare för att övervinna hinder i samhället och erfarenheter av exkludering och stigmatisering? Framför allt fokuseras övergången mellan skola och arbete: Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet? Vilken betydelse har boendemiljön och den lokala skolan för valet av skola? Hur inverkar föräldragrupper, föreningar och andra sociala rörelser på övergången mellan skola och arbetsmarknad?

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 110.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Härnbro, Simon
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Kringflackande främlingar då och nu: Om fattigdom och rörlighet i genealogisk belysning2019In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 121, no 1, p. 5-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this essay, we conduct a genealogical inquiry, shedding light on the classical social political problem concerning the mobility of people living in poverty. The aim is to problematize the contemporary debate about poverty and mobility by genea-logically tracing the contemporary category of marginalized EU-migrants, relating this to how the so-called gypsy-issue was formulated in the 1950s and the vagrancy debate in the 1920s. Empirically we focus governmental reports from these time periods. Our main findings are that the mobility of poor people today and in the 1920s are understood from a moralizing standpoint, positioning the poor as not belonging to the Swedish national welfare state. In contrast, this issue was in the 1950s understood as a welfare concern for the expanding state. The political solu-tion in the 1950s was inclusion by assimilation, whilst today and in the 1920s, the solution is a will to exclusion.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Härnbro, Simon
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The problem of poor peoples mobility: A genealogical inquiry2019In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, an increasingly visible poverty has been widely debated in Sweden, not least in terms of ‘vulnerable EU citizens’. Issues of EU-internal mobility have gained renewed interest as EU citizens have the legal right to move freely within the EU. The focus in this debate has been on poor EU citizens categorized as ‘Roma’. In many respects, ‘the Roma’ have become a symbol for the mobility of poor people as a problem. The purpose of this article is to investigate contemporary discourses on poor people’s mobility as a social problem, in the light of similar descriptions in the past. Starting with the 2010s, we analyse governmental reports from the 1950s and 1920s in which the mobility of poor people has been subjected to political debate. We draw upon a genealogical approach informed by Michel Foucault, focusing on the categorization of mobile poor people as problematic and deviant, in relation to what is conceptualized as the norm. In line with this approach, we analyse historical formations of particular ‘regimes of truth’ concerning the mobility of poor people. Our results show that the mobility of poor people is a recurring problem, even though in different ways at different times. The political responses to the problems caused by poor people’s mobility range from disciplinary and excluding to assimilating interventions directed at the mobility of poor people – in the 2010s represented by ‘the vulnerable EU citizens’, in the 1950s by ‘the gypsies’ and in the 1920s by ‘the travellers’.

  Download full text (pdf)
  The problem of poor peoples mobility
 • 112.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lozic, Vanja
  Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö universitet.
  Lokalsamhället och gemenskapen – viljan att samverka2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 71-87Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel ska vi rikta uppmärksamhet mot ett återkommande mönster bland dessa interventioner med sikte på inkludering – viljan till samverkan. Fokus riktas mot en bred repertoar av interventioner som under de senaste åren initierats i ett specifikt förortsområde, Norrby, i utkanterna av stadskärnan i en av landets större städer. I relation till Norrby, liksom i relation till andra liknande områden runtom i landet, ska vi se att det finns en stark tilltro till lokalsamhället och dess gemenskaper, dess kraft och samlade potential när det gäller att åstadkomma social förändring. Som vi ska se är denna tilltro dock inte entydig, utan tvetydig. Lokalsamhället ter sig nämligen som både problem och lösning. Lokalsamhället idag beskrivs som allt för passivt – och behöver så att säga väckas till liv. Samtidigt finns, såsom det beskrivs, en potential – lokalsamhället kan bli mer livaktigt och delaktigt. Hur ska då lokalsamhället mobiliseras, för att dess potential ska kunna realiseras och social förändring skapas? Det är kring just denna fråga som kapitlet uppehåller sig.

  Download full text (pdf)
  Lokalsamhället och gemenskapen – viljan att samverka
 • 113.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lozic, Vanja
  Kristanstad Univ, Sweden.
  Managing urban unrest: problematising juvenile delinquency in multi-ethnic Sweden2017In: Critical and radical social work An international journal, ISSN 2049-8608, E-ISSN 2049-8675, Vol. 5, no 2, p. 207-222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this article is representations of unrest among youth in Swedish multi-ethnic areas. Using interviews with informants from the social services, police, schools and voluntary organisations involved in work on the social inclusion of youth in one multi-ethnic area in Sweden, we analyse discourses of the causes of urban unrest and the means to solve these. With an analytical framework on governing as problematising activities as the point of departure, the analysis indicates a strong focus on the suburb and migrant parents among the informants as a problem and as in need of normalisation to Swedish core values. Such conceptualisations of problems and solutions are quite symptomatic of ongoing changes of welfare policy, where the main responsibility for the welfare of citizens is put on the individuals themselves, rather than on the collective and the state.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lozic, Vanja
  Högskolan i Kristianstad.
  Problematizing parents: representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest2017In: Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden / [ed] Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergaard, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017, Vol. S. 209-233, p. 209-233Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The causes of and solutions to juvenile delinquency and social unrest among youth in so-called swedish multu-ethnic urban areas ar frequently represented in public-institutional discourse as related to migrant parents. These are, the authors argue, consequently exposed to policies for "activation", "responsibilisation" and "normalisation".

 • 115.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lozic, Vanja
  Department of School Development and Leadership, Faculty of Education and Society, Malmö University.
  Utanförskap, ungdomar och social oro2018In: nation i ombildning: essäer om 2000-talets Sverige / [ed] Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergaard, Stockholm: Boréa Bokförlag, 2018, Vol. 195-222, p. 195-222Chapter in book (Other academic)
 • 116.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Crisis of Solidarity?: Changing Welfare and Migration Regimes in Sweden2019In: Critical Sociology, ISSN 0896-9205, E-ISSN 1569-1632, Vol. 45, no 1, p. 121-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Europe is in crisis. In recent years, there has been a rise of xenophobic parties in a number of European countries. While arguing that there is indeed a European crisis, this article focuses on the Swedish take on the crisis. The aim is to contribute to the understanding of migration, from a Swedish vantage point. This orientation has particular significance since Sweden has traditionally been extolled as defending human rights and multiculturalism by opening its doors to refugees – the so-called Swedish exceptionalism. Reality, however, is quite different and former policies are contested, raising the question whether this signals the end of this exceptionalism. In Sweden, ongoing processes are transforming the core social fabric of what was previously known as the Swedish model. It is potentially a bellwether for the transformation of a previously inclusive democratic society into something quite different, in which ‘the Other’ increasingly plays a defining role.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Olson, Maria
  Stockholm University, Sweden; University of Skovde, Sweden.
  Anas tragedy - and Europes a contemplation over Romani, belonging and the conditioned citizenship making in a Europe of migration2016In: European Journal of Futures Research, ISSN 2195-4194, E-ISSN 2195-2248, Vol. 4, no 1, article id UNSP 16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article deals with the notion of belonging in todays multi-ethnic Sweden and hints at perpectives of future European identity-building. On the basis of Frantz Fanons understanding of colonialism and the colonized mentality as theoretical, the article deals with the situation of Roma in Sweden - and Europe. With the story of a young Roma woman that has migrated to Sweden from Hungary as point of departure, the article addresses the situation for Romani people, but also for other migrants in Europe, with particular focus on who are allowed to belong to the community of Swedish and European citizens, and who are not.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Petersson, Kenneth
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Sammanhållningens genealogi – viljan att ordna2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 201-221Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel handlar om just viljan att förebygga konflikter och att skapa gemenskap och sammanhållning och hur denna vilja har gestaltats i olika tider. Dagens debatt om utanförskapets problem och de olika interventioner som följer i dess spår har påfallande likheter med debatten om den ”sociala frågan”, som den fördes under det sena 1800-talet. Den sociala frågan, nu som då, handlar om hur alla människor ska fås med på resan in i det framtida välfärdssamhället – där en rad interventioner riktas mot de delar av befolkningen och de geografiska områden som fallit utanför samhällsgemenskapen (Petersson m.fl. 2015). Utifrån en genealogisk belysning ägnar vi oss i kapitlet åt att spåra den samtida förståelsen av utanförskapets problem, med särskilt fokus på hur det relateras till städernas mångetniska periferier, bakåt i tiden, närmare bestämt till den senare delen av 1800-talet och just debatten om ”den sociala frågan”.

  Kapitlet är upplagt enligt följande: Inledningsvis redogör vi för huvudlinjerna i en genealogisk ansats, där vi argumenterar för värdet av att göra en genealogisk spårning, för att åskådliggöra hur samtida problembilder knyter an till skilda historiska praktiker. Därefter presenteras i tur och ordning de historiska praktiker som bildar en historisk fond för samtida förståelser av det så kallade utanförskapsproblemet; det tidiga 1800-talets kristna filantropi; det sena 1700-talets husförhör; det sena 1800-talets räddningsprojekt i form av Frälsningsarmén samt idén om det lokala samhällets Gemeinschaft. Efter denna genomgång närmar vi oss samtiden med fokus på återkomsten av dessa historiska praktiker som kan skönjas i form av nutida strävanden efter mobilisering av lokala krafter och uppslutning bakom gemensamma värden. Detta som uttryck för en gemensam vilja att skapa sammanhållning och ordning i en tid av hot, splittring och osäkerhet.

  Download full text (pdf)
  Sammanhållningens genealogi – viljan att ordna
 • 119.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sandberg, Fredrik
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Olson, Maria
  Högskolan Dalarna.
  Dissonant futures: Occupational trajectories, gender and class in contemporary municipal adult education in Sweden2018In: Journal of Education and Work, ISSN 1363-9080, E-ISSN 1469-9435, Vol. 31, no 1, p. 16-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to problematize the ways class and gender are played out in adult students’ narratives about their occupational choice and future. Drawing on Beverly Skeggs, we analyse how students think about future occupations, what motivates them towards these and how they are able to form their future in relation to them. Taking on Sweden as a case, our results show that students’ narratives on their future occupations are classed as well as gendered. In their vision of future occupations, working-class students tend to focus on occupations helping and caring for others, while middleclass students tend to focus on work more as a means of fulfilling themselves as individuals. These differences are also gendered. Female students are more likely than their male counterparts to picture their future occupations in relation to having children and a family. This tells us that in the female students’ narratives, there tends to be a strong focus on caring – for their families as well as in future occupations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tesfahu, Mekonnen
  Institutionen för geografi, media och kommunikationsvetenskap, Karlstads universitet.
  Bortom förorten2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 223-227Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som beskrevs i föregående kapitel så kan den nutida politiska debatten om utanförskap i den svenska förorten ses som ett uttryck för en problematik som har antagit olika skepnad, i olika tider, nämligen sammanhållningens problem. Huvudfrågan är – fortfarande: Vilka har rätt att tillhöra samhällsgemenskapen och vilka hamnar utanför? Vilka kan göra anspråk på de fri- och rättigheter som gemenskapen tillgängliggör? Vilka har möjlighet att definiera de värden som gemenskapen bygger på och de gränser som inramar den?

  Med denna avslutande betraktelse vill vi placera den nutida politiska debatten om utanförskapets problem i ett större geopolitiskt sammanhang. Vi gör så genom att följa ett antal tankespår som placerar dagens svenska förort i ett bredare, globalt mönster av ojämlikhet. Med detta vill vi visa på att debatten om förortsproblemet inte enbart handlar om vilka som tillhör och ska få tillhöra den svenska folkhemsgemenskapen. Debatten aktualiserar den betydligt mer djupgående frågan om människors (o)lika värde, en fråga som kan tyckas banalt ställd och enkel att besvara, men som vi menar är allt annat än självklar.

  Download full text (pdf)
  Bortom förorten
 • 121.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Trumberg, Anders
  Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  Marknadsorienteringen av svensk skola2018In: Nation i ombildning: essäer om 2000-talets Sverige / [ed] Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergaard, Stockholm: Boréa Bokförlag, 2018, Vol. 143-170, p. 143-170Chapter in book (Other academic)
 • 122.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Trumberg, Anders
  Uppsala universitet.
  Towards a new education regime: the neoliberal turn in swedish education policy2017In: Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden / [ed] Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergaard, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017, p. 190-208Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The chapter focuses on the neo-liberal changes of swedish education policy since the early 1990s and its consequences for the democratic and egalitarian visions of the educational system. Policy changes, it is argued, have carried with them a reproduction and increase of inequalities between different students, along ethno-cultural/racial, gender, and class lines, in terms of eductional options and outcomes.

 • 123.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Consequences of free school choice and local responses2019In: Neoliberalism and market forces in education: Lessons from Sweden / [ed] Magnus Dahlstedt & Andreas Fejes, London: Routledge, 2019, 1, p. 49-62Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish education policy has undergone substantial changes since the 1990s, not least providing generous opportunities to establish independent schools and to receive public funding for these. Parents and students have also been provided the opportunity to choose schools. Such reforms have made the Swedish school system one of the most market-oriented in the world. Since the early 1990s, the Swedish school system have also been highly decentralized, meaning that the main responsibility to provide education was from now on handed over from the state to the municipalities. In this chapter, we interrogate and problematize how local political actors in three mid-sized cities talk about and understand the free school choice and the relations between public and independent schools. Based on interviews with politicians, from left to right, as well as municipal officials working with education, we highlight that there is not one way of talking about and understanding these issues, but several.

 • 124.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Portrait of authority: a critical interrogation of the ideology of job and career coaching2019In: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, E-ISSN 1747-5104, Vol. 27, no 2, p. 199-213Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on job and career coaching provided by a multinational company, as a means of learning how to become employable. On the basis of a critical discourse analysis informed by Fairclough, we interrogate tips and advice in blog posts written by job and career coaches on the company’s website. The aim of the article is to examine the power relationships between the coaches, the coachees and the employers in these tips and advice. The analytical focus is directed at descriptions of three subject positions – the coach, the coachee, and the employer. We explore the ways in which their relationships to each other are legitimised. The tips and advice shape a particular understanding of the contemporary conditions and challenges on the labour market producing an ideology of job and career coaching, where existing power relationships in working life are legitimised by portraying coaches as neutral authorities and coachees as commodities.

  Download full text (pdf)
  Portrait of authority: a critical interrogation of the ideology of job and career coaching
 • 125.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tips från coachen: Om jobbcoaching och arbetssökandets ideologi2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, no 3, p. 62-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Jaget som företag och samhället som marknad är del av en samtida ideologi. I fokus för denna artikel står arbetssökandet, som under senare decennier blivit en expansiv bransch, där aktörer tävlar om att bistå de arbetssökande i jakten på jobb. På denna marknad har jobbcoaching intagit en allt mer framskjuten position, med sin egen ideologi. Hur kan denna ideologi förstås, hur kommer den till uttryck och vilka effekter har den?

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Vem vill du vara?: Televiserad arbetsetik - en kritisk diskursanalys2019In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 25, no 3-4, p. 7-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we analyze how jobseekers are represented in the reality TV series The best employment office in Sweden, broadcast on Swedish public television in 2018. Based on a critical discourse analysis, we argue that the series illustrate a broader ideology of today, encouraging continuous makeover among individuals and organizations as well as society at large. According to such ideology, labour appears as a concern primarily for the individual jobseekers who are to strengthen their employability, in order to be competitive in the job market.

  Download full text (pdf)
  Dahlstedt och Vesterberg 2019 Vem vill du vara
 • 127.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Härnbro, Simon
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  De fattigas rörlighet som socialpolitiskt problem2018In: Manifest: För ett socialt arbete i tiden / [ed] Magnus Dahlstedt & Philip Lalander, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 267-278Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under senare år har en alltmer synlig fattigdom, som inte minst representeras av ”fattiga EU-medborgare” väckt omfattande debatt i såväl media och socialpolitik som inom forskning. Debatten har kretsat kring en av det sociala arbetets kärnfrågor, nämligen frågan om vem som ska ha rätt att höra till samhällsgemenskapen och därmed ta del av dess välfärd och rättigheter. Frågan har fått förnyad aktualitet i och med att EU-medborgare har rätt att röra sig fritt inom den Europeiska unionen. Frågan om den synliga fattigdomens problem är dock inte på något sätt ny. Tiggeriet, som ett uttryck för synlig fattigdom, knyter an till ett problem som har diskuterats under lång tid, nämligen hur socialpolitiken ska hantera de fattigas rörlighet. Detta problem har setts på olika sätt och tagit olika skepnad i olika tider, vilket har möjliggjort och legitimerat olika interventioner. Idag är det utsatta EU-medborgare från Östeuropa, med romsk bakgrund, som står i blickfånget. Tidigare har fokus riktats mot ”zigenare” såväl som ”tattare”. Tiderna är olika, liksom problembilderna och de interventioner som svarar mot dessa – problemet är dock i mångt och mycket detsamma: de fattigas rörlighet, som fortfarande utgör ett främmande och hotfullt element i och för den nationella välfärdsstaten, ett problem som kräver särskilda åtgärder. I det följande visar vi hur fattigas rörlighet har gjorts till föremål för olika socialpolitiska åtgärder i tre olika tidsperioder, nämligen 2010-tal, 1950-tal och 1920-tal. För varje period belyser vi hur de fattigas rörlighet har problematiserats, med utgångspunkt i en statlig offentlig utredning: Framtid sökes (SOU 2016: 6), Zigenarfrågan (SOU 1956: 43) och Förslag till lag om lösdrivares behandling (SOU 1923: 2).

 • 128.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ålund, Aleksandra
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den nya svenska förortsrörelsen – viljan att höra hemma2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 181-199Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel kretsar kring just förorten som skådeplats för politiskt motstånd. Särskilt fokus riktas mot framväxten av en förortsrörelse bland förortens unga, en form av gräsrotsmobilisering som kretsar kring rumslig och social orättvisa (Sernhede m.fl. 2016; Ålund 2014b). Denna rörelse uttrycker ett lokalt förankrat, men translokalt förgrenat, motstånd mot den sociala exkludering som drabbar de boende och inte minst de unga i förortsområden runtom i landet (León Rosales & Ålund 2017). I denna organisering åberopar förortens unga sin rätt till hemmahörande på lika villkor. Rörelsen drivs av en stark vilja att höra till, artikulerad i en kamp för hemmastadiggörande. De unga kräver rätten till staden och till Sverige som inkluderande hem.

  Download full text (pdf)
  Den nya svenska förortsrörelsen – viljan att höra hemma
 • 129.
  Dale, Richard Allan
  et al.
  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Sverker, Annette
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Activity and Health.
  Hasselberg, Marie
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Östlund, Gunnel
  School of Health and Social Welfare, Mälardalen University, Sweden.
  Hensing, Gunnel
  University of Gothenburg, Sweden.
  Young adults' experiences with near-injury situations: a critical incident study in Sweden2017In: International Journal of Child, Youth & Family Studies, E-ISSN 1920-7298, Vol. 8, no 1, p. 97-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  As injuries are the main health threat for young adults (18–29 years) in industrial countries, a better understanding of injury risk is needed for this population. Using the Critical Incident Technique, this study explores how young people experience situations that have the potential to cause physical injury (i.e., near-injury situations). Clearly, understanding how and why near-injury situations arise can be used to develop strategies to help prevent severe injury. Content analysis was used to categorize the characteristics of the experiences into unexpected risk in ordinary tasksduty first, and price for learning. Young adults’ exposures to new or unusual environmental conditions, especially in unexpected risk in ordinary tasks, should be considered when planning injury prevention strategies. A combination of individual, social, and contextual demands and expectations was identified in both work- and sports-related experiences with near-injury situations. The price for learning, which arises from the added risk involved in learning situations, is another condition that was identified and requires further attention. The Critical Incident Technique proved to be a useful method for identifying near-injury situations that might otherwise have been difficult to recall. Young adults’ efforts to display their ability to handle difficult situations at work and in their everyday lives was identified as a major contributor to near-injury situations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Denvall, Werner
  et al.
  Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet.
  Johansson, Kerstin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kejsarens nya kläder : implementering av evidensbaserad praktik i socialt arbete2012In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 19, no 1, p. 26-45Article in journal (Refereed)
 • 131.
  Dunér, Anna
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Wolmesjö, Maria
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Interprofessional Collaboration in Swedish health and social care from a care manager’s perspective: [Interprofessionell samverkan i svensk hälso- och sjukvård och social omsorg ur biståndshandläggares perspektiv]2015In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 18, no 3, p. 354-369Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to study interprofessional collaboration in health and social care for older people and persons with disabilities from a care manager's perspective. The empirical data was collected at a workshop held during a national conference for care managers and through focus group interviews in two Swedish municipalities. The results showed that the care managers collaborated in different ways with many different professionals from different organisations. The care and discharge planning meetings emerged as the most typical situation where care managers collaborated with different health care professionals. Interprofessional collaboration was seen as a means for care managers to fulfil their assignment and carry out their work. The care manager role encompassed role strain, a relatively weak professional identity, and differences in professional status among those involved in interprofessional collaboration.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Edengren, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Forsman, Johanna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Som ett lotteri eller en rysk roulette: En studie av diskursen om socialtjänstens omhändertagande av barn på ett internetforum.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studies syfte var att beskriva och analysera hur föräldrar som får barn omhändertagna samt hur socialtjänsten och socialsekreterare framställs i diskussionstrådar på internetforumet Familjeliv som rör omhändertaganden av barn. För att kunna besvara studiens syfte användes ett kvalitativt socialkonstruktivistiskt angreppssätt med teoretiska utgångspunkter som grundar sig i Laclau och Mouffes diskursteori, med begrepp såsom subjektsposition och identitet. Det empiriska materialet bearbetades och analyserades genom en tematisk innehållsanalys där vi sorterat och reducerat vårt material samt argumenterat utifrån det.

  Vi presenterade vårt resultat och vår analys utifrån avsnitten Föräldrar, Socialsekreterare och Socialtjänsten för att sedan göra en sammanfattande analys där dessa tre avsnitt knöts samman. I resultatet såg vi ett antal olika framställningar där föräldrar samt socialsekreterare och socialtjänsten som myndighet beskrevs på olika sätt. Föräldrar som får barnomhändertagna framställdes som såväl tillräckligt goda och otillräckliga föräldrar, precis som socialsekreterare beskrevs som både “bra” och “dåliga”. Centrala karaktärer som konstruerades i vår analys var hjälten, skurken, förövaren och offret. En gemensam nämnare som vi såg i analysen var att såväl föräldrar som socialsekreterare och socialtjänsten som myndighet vid något tillfälle tillskrevs identiteten människa. Något som framgick av resultatet var en tydlig linje mellan framställningen av föräldrar samt socialsekreterare och socialtjänsten där det fanns en dubbelhet i beskrivningarna. Föräldrarnas tillräcklighet eller otillräcklighet beskrevs i relation till socialsekreterare, socialtjänsten och deras handlande och vice versa. Framställningarna konstruerades genom argumentation utifrån egen eller andras erfarenhet samt utifrån mediala och juridiska källor.

  I vår slutdiskussion ser vi hur bilden som sprids i diskursen om omhändertagande av barn blir problematisk för såväl föräldrar som får barn omhändertagna som för socialsekreterare och socialtjänsten som myndighet. Vi såg även att såväl föräldrar som får barn omhändertagna som socialsekreterare befinner sig i ett moment 22 där de oberoende av hur de agerar inte kan få rätt i allmänhetens ögon. Vi ställer oss även frågan huruvida den svenska socialtjänsten befinner sig i en legitimitetskris då deras omhändertagande av barn på olika sätt ifrågasätts i diskursen. I vår diskurs, som är den skrivna diskussionen om omhändertaganden av barn på internetforumet Familjeliv, ser vi att det sprids en negativ bild av föräldrar som får barn omhändertagna samt socialsekreterare och socialtjänsten som myndigheten. Denna bild menar vi kan utmanas av att socialsekreterare i egenskap av sin yrkesroll och på betald arbetstid befinner sig i olika internetforum i syfte att bemöta denna bild.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 133.
  Eivergard, Kristina
  et al.
  Mid Sweden Univ SE, Sweden; Ersta Skondal Bracke Univ Coll, Sweden.
  Enmarker, Ingela
  Univ Gavle, Sweden.
  Livholts, Mona
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Alex, Lena
  Umea Univ, Sweden.
  Hellzen, Ove
  Mid Sweden Univ SE, Sweden.
  The Importance of Being Acceptable - Psychiatric Staffs Talk about Women Patients in Forensic Care2019In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 40, no 2, p. 124-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Currently, women comprise about ten percent of those sentenced to psychiatric forensic clinics in Sweden. Those who are sentenced to forensic care because of offending and violent behaviour have already taken a step away from the usually expected female behaviour. On the other hand, there are many women in forensic care who have not committed crimes, but who instead self-harm. Studies have identified a gender bias in diagnosing and care in psychiatric settings, but there are few studies conducted on women in forensic care. The present study therefore examined how the situation of women patients and female norms are expressed in the staffs talk about these women during verbal handovers and ward rounds at a forensic clinic in Sweden. The aim was to explore how psychiatric staff, in a context of verbal handovers and ward rounds, talk about women who have been committed to forensic psychiatric care, and what consequences this might have for the care of the patients. The content of speech was examined using audio recordings and a method of analysis that was inspired by thematic analysis. The analysis identified that the staff talked about the women in a way that indicates that they expected the women to follow the rules and take responsibility for their bodies in order to be regarded as acceptable patients.

 • 134.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Governing by means of sport for social change and social inclusion: demarcating the domains of problematization and intervention2018In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 21, no 11, p. 1777-1794Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, the rationality of a sport-based intervention in Sweden promoting social change and social inclusion is explored. By examining statements made by representatives of the intervention, the article outlines the domains where problems are located and where social change and governing is presumed to take place. Discursive formations such as ‘the self’, ‘the family’, ‘the community’ and ‘the place’ are problematized in distinct ways and consequently formed as domains of governing intervention. These domains are made particular from the rest of society based on a presumed lack of integration as well as articulations of otherness. These deviances are pointed out and remedied within the frames of the established social order – it is, according to the discourse, not society that should be reformed, it is the individuals, the families and communities that should reform or adapt. Within the frames of such a discourse, major social reforms are neither conceivable nor desired.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Handledning av examensarbeten som lärande i the zone of proximal development2012In: Högre Utbildning, E-ISSN 2000-7558, Vol. 2, no 2, p. 67-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Handledning av examensarbete på socionomprogrammet omgärdas av vissa riktlinjer och av pedagogisk grundsyn. Riktlinjer och pedagogisk grundsyn betonar å ena sidan kommunikativt lärande och samarbetsträning och å andra sidan självständighet och elevaktivitet. Artikeln pekar utifrån en betraktelse av teorin om the zone of proximal development på hur dessa olika fokus kan förstås som av nödvändighet beroende av varandra och som olika delar av samma lärandeprocess: ett överskridande mellan lärande som mellanmänsklig och som självständig aktivitet. Förhållandet mellan lärande som interpsykologisk process och som intrapsykologisk process är här centralt. Vidare diskuterar artikeln detta i förhållande till samspelet mellan handledare och student och problematiserar handledarens roll i konstruktionen av studentens självständighet.

 • 136.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mellan självständighet och kontroll: civilsamhället som samhällsbyggare genomidrott som verktyg för social hållbarhet2019In: Ett nytt kontrakt för samhällsbyggande? / [ed] Josefina Syssner, Boxholm: Linnefors , 2019, p. 125-150Chapter in book (Other academic)
 • 137.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mobilising the sport-based community: the construction of social work through rationales of advanced liberalism2017In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 7, no 2, p. 155-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the forms and conditions of welfare provision and social work in the transforming welfare state. The Sport Programme (SP) is a municipal sport-based social intervention launched in response to segregation causing tensions in society, crime, and social exclusion. The programme constitutes a case for examination. Sport activities for youths at risk in the SP are assumed to foster a sense of community and social cohesion. The article investigates how ‘the community’ is constructed as a space for social inclusion. A variety of statements articulated by policy makers and municipal administrators are analysed from a governmentality perspective. The analysis suggests that ‘community’ is formed by distinguishing the SP from public welfare and social work and by mobilising civil society in the intervention. Public welfare is problematised as bureaucratic and insufficient, whereas civil society is associated with the potency of voluntarism, authentic leadership, and personal relations based on common identity and shared experiences. By involving a social entrepreneur, the SP mobilises and activates civil society as a means of responding to social problems, forming ‘community’ as a space with a ‘human touch’. Such a partnership re-distributes responsibility for responding to social problems to a variety of agencies. It is discussed how the SP enables role model identification as the primary governing rationale and how this incorporates elements of de-professionalisation in social work. Consideration is given to challenges for social work and to how activating ‘community’ illustrates tendencies and transformations in contemporary Swedish welfare provision.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  När idrotten är lösningen blir individen problemet2016In: Idrottsforskning.se, ISSN 2002-3944Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 139.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review2013In: Scandinavian Sport Studies Forum, E-ISSN 2000-088X, Vol. 4, p. 91-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article reviews Swedish research literature on sport as a means to realize social objectives related to crime prevention, contextualized by international literature on the subject. The article examines how Swedish research on sport as a means of crime prevention can be understood in light of international research regarding research questions, theoretical approaches, and content. Utilizing content analysis with inductive category development, the article describes current Swedish and international research, identifies certain characteristics in Swedish research, as well as underlying assumptions. Besides a thorough description acknowledging discrepancies between scientific knowledge in literature and a common sense notion in society about sport as a means of crime prevention, the article highlights five results. First, Swedish research shows great similarities with international research regarding content. Second, previous research is greatly concerned with empirically driven approaches. Third, Swedish research is nonexplicit in terms of crime prevention as a social objective and considers social objectives a potential effect of, rather than a premise for, sport practices. Fourth, Swedish research is focused on primary and secondary prevention. Fifth, there is general lack of Swedish research on sport as a means of crime prevention. In conclusion, the article considers future possible directions in research with respect to characteristics in the traditionally upheld Swedish welfare state regime.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research2013In: Journal of Sport for Development, ISSN 2330-0574, Vol. 1, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Researchers have examined sport practices as a means of crime prevention. The article reviews the international body of literature on this subject from a social constructionist perspective. By exploring the idea of sport as a means of crime prevention, the article considers what is described on the subject and how these descriptions are articulated. Through a content analysis, the article aims to develop categories and provide an analytical discussion of the findings. The descriptive analysis reveals that, although researchers are most notably critical of putting faith in sport for social objectives, there is research that affirms the role of sport in crime prevention. When sport is upheld as a means of crime prevention, two modes of prevention are emphasised, called the averting-mode and the social change-mode. The discussion focuses primarily on how the dominant social change-mode is articulated and how this social change becomes a meaningful concept as portrayed in discourses on individuality and transferability. The importance and potential consequences of framing crime as a social problem and of framing sport as a solution in response are also discussed. Finally, the article sets out the direction for further research on sport as a means of crime prevention.

 • 141. Order onlineBuy this publication >>
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. Four research questions are posed: (1) How is it that sport can be thought of and articulated as a means of responding to social problems? (2) How are sport practices assumed to operate as a means of responding to social problems? (3) How are social problems represented when sport is promoted as a means of response? (4) What conduct, subjectivity and citizen competences are shaped within this regime of practice? The study focuses on the government of subjects’ conduct, the formation of community and delineation of domains subjected to social change. The gradual shifts in the governmental rationality of the Swedish welfare state provide a framework for the study. Two kinds of empirical material are investigated. Initially, scientific knowledge is analysed; after this, a sport-based intervention, conducted in cooperation between a social entrepreneur, municipality and local sport clubs, is examined. In relation to scientific discourse, research on sport for social objectives would benefit from more theoretically driven constructionist perspectives related to welfare state transformations. In scientific discourse, rationales of social change in sport are conceived of as individual attainment of skills, competences and powers that are presumably transferable to other social spheres. Such discourse represents problems as individual problems. With respect to the sport-based intervention, individual change is promoted by representatives of the social entrepreneur in terms of providing subjects with motivational powers, which are shaped by role models and applied in “choosing the right track”. By representing problems as risks, avoidance is formed as an individual opportunity. This positions subjects as being responsible for their own welfare and inclusion. Municipal policy makers view the intervention as a way to form community and social cohesion in response to tensions in society. They present sport (and the social entrepreneur) as a way to mobilize and activate civil society – which is associated with the potency of voluntarism, authentic leadership and personal relations based on common identity. Consequently, responsibility for responding to social problems is spread and elements of de-professionalized social work are imposed. To conclude, sport is conceptualized as a means of responding to social problems because sport practices are associated with individual agency and with an active civil society and moral community. The technologies and rationality of social change point out ‘the self’, ‘the community’ and ‘the place’ as locations where social change is possible, rather than the whole of society. For instance, the technologies of social change are based on activation and responsibilization of ‘the self’ and of ‘the community’. These rationales of social change are based on a critique of welfarist governmentality and of the idea of governing from ‘the social’ point of view. Arguably, such discourse obscures more profound social reform. The study provides some empirical explorations illustrating how a range of tendencies and mutations in the governmental rationality of the welfare state and of social work are  manifested in ‘sport as a means of responding to social problems’.

  List of papers
  1. Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review
  Open this publication in new window or tab >>Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review
  2013 (English)In: Scandinavian Sport Studies Forum, E-ISSN 2000-088X, Vol. 4, p. 91-120Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This article reviews Swedish research literature on sport as a means to realize social objectives related to crime prevention, contextualized by international literature on the subject. The article examines how Swedish research on sport as a means of crime prevention can be understood in light of international research regarding research questions, theoretical approaches, and content. Utilizing content analysis with inductive category development, the article describes current Swedish and international research, identifies certain characteristics in Swedish research, as well as underlying assumptions. Besides a thorough description acknowledging discrepancies between scientific knowledge in literature and a common sense notion in society about sport as a means of crime prevention, the article highlights five results. First, Swedish research shows great similarities with international research regarding content. Second, previous research is greatly concerned with empirically driven approaches. Third, Swedish research is nonexplicit in terms of crime prevention as a social objective and considers social objectives a potential effect of, rather than a premise for, sport practices. Fourth, Swedish research is focused on primary and secondary prevention. Fifth, there is general lack of Swedish research on sport as a means of crime prevention. In conclusion, the article considers future possible directions in research with respect to characteristics in the traditionally upheld Swedish welfare state regime.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Malmö University, 2013
  Keywords
  crime reduction, social problem, social work, sport, welfare, youth, leisure, deviancy
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-99435 (URN)
  Available from: 2013-10-18 Created: 2013-10-18 Last updated: 2023-06-19Bibliographically approved
  2. Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research
  Open this publication in new window or tab >>Sport and crime prevention: Individuality and transferability in research
  2013 (English)In: Journal of Sport for Development, ISSN 2330-0574, Vol. 1, no 2Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Researchers have examined sport practices as a means of crime prevention. The article reviews the international body of literature on this subject from a social constructionist perspective. By exploring the idea of sport as a means of crime prevention, the article considers what is described on the subject and how these descriptions are articulated. Through a content analysis, the article aims to develop categories and provide an analytical discussion of the findings. The descriptive analysis reveals that, although researchers are most notably critical of putting faith in sport for social objectives, there is research that affirms the role of sport in crime prevention. When sport is upheld as a means of crime prevention, two modes of prevention are emphasised, called the averting-mode and the social change-mode. The discussion focuses primarily on how the dominant social change-mode is articulated and how this social change becomes a meaningful concept as portrayed in discourses on individuality and transferability. The importance and potential consequences of framing crime as a social problem and of framing sport as a solution in response are also discussed. Finally, the article sets out the direction for further research on sport as a means of crime prevention.

  Keywords
  Anti-social behaviour, Social problem, Social work, Welfare, Youth
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-102954 (URN)
  Available from: 2014-01-08 Created: 2014-01-08 Last updated: 2016-08-23Bibliographically approved
  Download full text (pdf)
  Sport as a Means of Responding to Social Problems: Rationales of Government, Welfare and Social Change
  Download (pdf)
  omslag
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 142.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sport as vehicle of crime and drug prevention and social inclusion objectives2019Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  sport has no intrinsic essence that makes it suitable as a means to promote social goods. Rather than seeing sport as an alternative to delinquency, discrimination and violence, and more, we need to recognize sport as a reflection of, and as an integral part of, society and that delinquency, discrimination and violence are also aspects of life played out in sport. If we want to use sport in a productive manner as a vehicle of social change, this must be recognized as well as the potential attributed.For sport activities to contribute to social goods, they need to be strategically designed with a clearly elaborated program theory. If this is attained, sports-based intervention can result in diversion and in social change working for long term crime and drug prevention, especially when focusing on the integration of education in the sport activities and downplaying competitive elements. However, the benefits of providing sport opportunities cannot be reduced to such expected outcomes, but should instead be recognized for the value of enabling participation on the conditions of young persons,themselves. Accordingly, expectations of outcomes must be calibrated with what is possible to achieve, and the complex of social structures at the cause of social problems, crime and drugs must be recognized. In this sense, the provision of sport can be seen as much as a social right for young persons, as it is proclaimed a vehicle of social objectives beyond the practice of sport itself.

  Finally, I believe it is important to reflect about the context and frameworks of the integration of sport within the realm of social policy, in terms of crime and drug prevention. We need to reflect on how problems are made intelligible in order to make them potentially targeted bymeans of sport, what dimensions of social problems and causes of crime that becomes invisible and not potentially targeted by sport, what premises underlie our understanding of sport as a means of provision of social interventions and what it does to our general understanding of crime, drugs, social problems and social exclusionas well as social policy, when sport is conceived of as a means of crime prevention.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 143.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sport-based risk management: shaping motivated, responsible and self-governing citizen subjects2017In: European Journal for Sport and Society, ISSN 1613-8171, Vol. 14, no 1, p. 60-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Sport Programme, initiated by municipal administrators and managed by a social entrepreneur, is a Swedish sport-based intervention promoted as a response to social problems of crime and segregation in a targeted urban area. The article examines the manager and coaches’ presentation of the programme with respect to how pedagogical governing techniques are assumed to promote social change and how desirable citizen subjects are constructed for social inclusion. A variety of statements are analysed from a governmentality perspective. It is concluded that, although problems are assumed to be caused by structural segregation, the intervention targets individual change and risk management. Presumably, subjects are provided with motivational powers that are shaped by role models and applied in ‘choosing the right track’, navigating among risks and averting problems and exclusion. By representing problems as risks, avoidance is formed as an individual opportunity. This technology of individual agency is aimed at shaping motivated, responsible and self-governing citizen subjects, thus representing subjects as being responsible for their own welfare and inclusion. With respect to sport as a means of responding to social problems, the article provides reflections on and empirical accounts of the conditions of welfare provision and social work under advanced liberalism.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Välfärden, medborgaren och marknaden2015In: Vy, ISSN 2002-1569, no 1, p. 54-59Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Få begrepp har den senaste tiden varit så flitigt använda i den svenska politiska debatten som välfärd. Men vad är välfärd? Ofta används begreppet om vård, skola och omsorg, exempelvis när diskussionen förs om utförarnas vinstuttag ska tillåtas eller inte. Just vård, skola och omsorg har dessutom, främst av alliansregeringen, betecknats som välfärdens kärna. Men vad faller då utanför kärnan? Det gör bland annat social-och/eller arbetslöshetsförsäkring, transfereringssystem som är centrala i den svenska föreställningen om välfärd.

  Även om social-och arbetslöshetsförsäkringarna alltså är viktiga i resonemang om välfärd handlar den här texten inte om dem. Den handlar istället om relationen mellan människan som medborgare och människan som vara och om hur välfärd kan förstås genom den relationen. Med utgångspunkt i begreppet kommodifiering förklaras hur denna relation har förändrats över tid och vilken roll politiken har i att reglera just denna relation. Texten utmynnar i frågan om det finns en grön välfärdslinje och en socialpolitik bortom arbetslinjen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Forming the association-like organisation: On civil society, welfare provision and sport as a means of social inclusion2019In: International Journal of the Sociology of Leisure, ISSN 2520-8691, Vol. 2, p. 219-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article concern how sport is conceptualised as a response to challenges of segregation, exclusion and conflict. We examine a sports-based social intervention and analyse how an association-like organization is set up as a means of promoting social inclusion and community. The examinations are based on statements made by representatives of the intervention and analysed from a governmentality perspective. In discourse, it is articulated that self-generating social exclusion reinforces patterns of ethno-cultural segregation. In response, the sports-based intervention provides an association-like arena, where role-models can reach out to youths, enact proper conduct and Swedish-ness, introduce to Swedish civil society associations and promote social inclusion. The association-like organisation alerts how traditional sector divides are contingent, and that the welfare state and civil society are entangled. Consequently, we need to look beyond this divide in order to focus on how social problems are countered in contemporary society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fotboll och sammanhållningens pedagogik2018In: Gränsöverskridande socialt arbete: Teorier, tillämpningar, tolkningar / [ed] Magnus Dahlstedt, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, p. 109-128Chapter in book (Other academic)
 • 147.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pedagogies of (de)liberation: salvation and social inclusion by means of Midnight Football2021In: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 26, no 1, p. 58-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we explore the pedagogies of (de)liberation promoted in the sports-based intervention Midnight Football (MF), carried out in a suburban and socio-economically disadvantaged residential area in Sweden. Based on interviews with coaches and managers and on-site observations, we examine how socio-pedagogical rationalities and technologies are articulated in discourse and assumed to operate within the intervention, and how certain ideals of conduct and social inclusion are represented in discourse. The analysis is guided by a Foucauldian perspective on a variety of forms of power. It displays how disciplinary forms of spatial and temporal diversion and dislocation of youth from sites of risk and danger to sites of order and football are formed within MF, where non-authoritative relations between coaches and youth can be facilitated, underpinned by a pastoral form of benign care and guidance. This, in turn, according to the rationality, enables pedagogies of sublime guidance and governing through deliberative and motivational dialogues, supporting youth to conduct themselves and, within the frames of football, choose the right track in life, away from gangs and crime. Making active and responsible choices means not only opportunities for individual deliberation, salvation and social inclusion, but moreover, security in and for the locality, community and society. The analysis illustrates how discipline, pastoral power and technologies of empowerment and of the self are intertwined and constitutive of the government promoted. Notably, dialogues between coaches and participants do not focus on the socio-economic inequalities or the socio-political context of segregation among the youth; instead, salvation becomes a question of the mindset of the youth, legitimizing a pre-given socio-economic and socio-political order of social exclusion. Still, there is unfulfilled potential for critical pedagogy and (de)liberative dialogues for articulating the conditions for participation in sport and in society on the terms of the participating youth.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rationalities of goodwill: On the promotion of philanthropy through sports-based interventions in Sweden2018In: Managing Sport and Leisure, ISSN 2375-0472, E-ISSN 2375-0480, Vol. 23, no 4-6, p. 336-349Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Organised in public–private partnerships, sports-based interventions for social inclusion are often seen as sites of strategies involving sport associations, social entrepreneurs, volunteers and sponsors in the provision of welfare. Here, we spotlight two midnight football practices acted out in two mid-sized Swedish cities promoting social inclusion, examining, from a governmentality perspective, how supportive community actors conceptualise their charitable contributions enabling opportunities for under-privileged youth to participate in sports. Analysis outlines how actors articulate their particular background, experiences and social networks as resources to provide support, stressing that provision needs to make a difference and support the less fortunate in the community. The provision imbues a political potential, as a means of promoting social change, guided by certain notions of the good society and of the good citizen. Involvement provides a site for realising particular visions of social change, while animating the contributions provided as non-political acts of goodwill.

 • 149.
  Ekholm, David
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dahlstedt, Magnus
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rönnbäck, Julia
  Department of Social Studies, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Problematizing the absent girl: sport as a means of emancipation and social inclusion2019In: Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, ISSN 1743-0437, E-ISSN 1743-0445, Vol. 22, no 6, p. 1043-1061Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Absence from sport participation among girls from ethno-cultural minorities is often highlighted as an inclusion policy challenge. Based on 35 interviews with community sports coaches, managers and partners, we explore how the absence of girls is problematized in four Swedish sports-based interventions, focusing on how problems, as well as the means and the ends of social inclusion, are articulated. The girls are assessed as being in need of social change due to their alleged social exclusion. Absence is explained by “patriarchal norms” as well as by the introvert conduct of the girls them- selves. Girls-only sports activities performed by female coaches as role models are described as a way for girls to gain social inclusion and to become emancipated from subjugating norms. In conclusion, participation in community sport is highlighted in discourse as cru- cial for adopting powers of emancipation. A similar discourse could be recognized elsewhere, inside and outside the realm of sport.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Ekström, Veronica
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Carriers of the Troublesome Violence: The Social Services’ Support for Female Victims of Domestic Violence.2018In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 21, no 1, p. 61-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, the social services’ responsibility for abused women has been reinforced and clarified on several occasions since the 1990s. At the same time, the knowledge of their work is undeveloped. This article analyses the social services’ support for female victims of domestic violence with a focus on organisation, based on the concepts of specialisation and specialists. The study consists of qualitative interviews with 16 social workers in eleven municipalities. The study shows great organisational variation between the municipalities, although most have some sort of specialised units or person-bound specialisation. Colleagues, training and  external supervision are factors the social workers emphasise as important in working with female victims of violence, a social problem described as both special and difficult. The different forms of organisation and specialisation influence the support the social services offer abused women.

1234567 101 - 150 of 601
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf