liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
12345 101 - 150 of 227
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den sociala exkluderingens mekanismer2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 47-68Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Följande kapitel anlägger ett annat perspektiv på tillvaron i dessa områden. Fokus riktas här inte mot utanförskap som tillstånd, utan snarare mot utanförskapandet som process. Vi vill med detta kapitel lyfta fram några av de samverkande effekterna av social exkludering, som på olika sätt formar de sociala villkoren för boende i städernas förortsområden – och inte minst för unga. I kapitlet görs utblickar över huvudlinjer i aktuell svensk  forskning. Denna forskning har i huvudsak fokuserat på förhållandena i områden i de tre största städerna, men de mönster av segregation som beskrivits i denna forskning känns idag igen också i både mindre och mellanstora svenska städer (jfr Salonen 2011; Fell & Guziana 2016). Det analytiska avstampet i kapitlet är en bred förståelse av social exkludering i relation till såväl formella som substantiella rättigheter (civila, politiska men framför allt sociala), som tillsammans formar möjligheterna för de ungas deltagande i samhällsgemenskapen. De processer som formar de ungas möjligheter att delta har såväl materiella som symboliskt gestaltande dimensioner, i form av föreställningar om individer och grupper samt områden, inte minst förortsområdet – ”utanförskapsområdet”. Med den sociala exkluderingens mekanismer i förgrunden har vi identifierat fyra dimensioner av social exkludering i aktuell svensk forskning, nämligen: rumslig exkludering ifråga om boendemiljö; substantiellt deltagande i, tillgång till och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekonomisk hushållning; exkludering i och genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv. Innan vi går närmare in på var och en av dessa dimensioner av social exkludering, låt oss först inleda med att kort presentera det perspektiv på social exkludering som vi tar avstamp i.

  Download full text (pdf)
  Den sociala exkluderingens mekanismer
 • 102.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Idrotten och frihetens krafter – viljan att aktivera2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 107-124Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet handlar om idrott som socialpolitisk insats, om hur idrott har kommit att ses och användas som ett medel för att hantera sociala problem. Särskilt fokus riktas mot de idéer om fostran, social förändring och aktivering av unga som ligger till grund för denna sorts insats. I kapitlet undersöks specifikt tre olika idrottsprojekt som initierats i ett utsatt förortsområde (Området), i en medelstor svensk stad (Staden). Samtliga projekt representerar idrottsbaserade sociala interventioner som bygger på informellt socialpedagogiskt arbete. I fokus för detta arbete står lärande och fostran med syfte att rusta unga med färdigheter och kompetenser för demokratiskt deltagande och inkludering. Syftet med detta kapitel är att närmare undersöka hur idrott, inom ramen för dessa tre insatser, framställs som en arena för att hantera sociala problem, med särskilt fokus på fostran och aktivering av unga. Vårt analytiska fokus riktas därmed mot insatsernas socialpedagogiska inslag, i fråga om de praktiker för fostran och lärande som iscensätts. Hur gestaltas den pedagogiska praktiken inom ramen för de idrottsbaserade sociala insatser som undersöks i kapitlet? Hur framställs de önskvärda färdigheter som unga förväntas utveckla genom deltagande i idrottsaktiviteter, för att de ska kunna göras inkluderbara? Det här kapitlet bidrar med en förståelse för hur den idrottsbaserade pedagogik som kommer till uttryck i dessa verksamheter bygger på föreställningar om nödvändigheten av ungas aktivering och att de rustas med förmågor för att hantera sin egen utsatthet. En sådan förståelse är viktig som utgångspunkt för att problematisera nutida förväntningar på pedagogik och individuell förändring. Detta som socialpolitiskt svar på utanförskapets problem.

  Download full text (pdf)
  Idrotten
 • 103.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ekholm, David
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhet?2019In: Idrotten och (o)jämlikheten – I medlemmarnas eller samhällets intresse? / [ed] Christine Dartsch, Johan R Norberg och Johan Pihlblad, Stockholm: Centrum för idrottsforskning , 2019, p. 109-130Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Midnattsfotboll – ett svar eller symptom på ojämlikhet?
 • 104.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Eliassi, Barzoo
  Socialt Arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden; Ctr Concurrences Colonial & Postcolonial Studies, Linnéuniversitetet, Växjö, Sweden.
  Slaget om hemmet: Värden, utanförskapanden och förorten som folkhemmets periferi2018In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, no 2-3, p. 203-223Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The struggle about home. Values, social exclusion and the suburb as the periphery of the People’s home

  In this article, we analyse contemporary discourses about social exclusion in the suburbs. The empirical material is mainly based on speeches of different Swedish political party leaders during the Politician’s Week (politikerveckan) in Almedalen that took place in 2016. By adopting a discursive psychology approach, we have examined the interpretative repertoires and the discursive resources that the party leaders use to frame the suburbs as sites of ”parallel society”, criminality, passivity, gender oppression, radicalization and dominance of values that assumingly pose a threat to the social cohesion of Swedish society and the basis of the People’s Home. In order to remediate the ”crisis of values” in Swedish society that migration and social exclusion of suburbs have supposedly engendered, ”Swedish values” are highlighted as important resources to strengthen social cohesion and reclaim the endangered People’s Home. Thus, values are gradually becoming primary markers of difference and deployed to construct hierarchies of belonging and rights in the Swedish society.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 105.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Eliassi, Barzoo
  Linnaeus Center for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, Linnéuniversitetet, Växjö.
  Utanförskapet, förorten och slaget om hemmet2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 23-45Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel handlar om det som i samtida politisk debatt beskrivs som utanförskapets problem, en problembeskrivning som har kommit att starkt prägla en stor del av senare års debatt om den segregerade stadens utmaningar.

  Download full text (pdf)
  Utanförskapet, förorten och slaget om hemmet
 • 106.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Att organisera för inkludering: om språkintroduktionsprogram på gymnasieskola och folkhögskola2019In: Ensamkommandes uppleveler & professionellas erfarenheter: integration, inkludering och jämställdhet / [ed] Mehrdad Darvishpour, Niclas Månsson, Stockholm: Liber, 2019, Vol. Sidorna 154-167, p. 154-167Chapter in book (Other academic)
 • 107.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Det finns inget stöd för att språkplikt behövs2018In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 108.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Family makeover: Coaching, confession and parental responsibilisation2014In: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, E-ISSN 1747-5104, Vol. 22, no 2, p. 169-188Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today, there is a widespread idea that parents need to learn how to carry out their roles as parents. Practices of parental learning operate throughout society. This article deals with one particular practice of parental learning, namely nanny TV, and the way in which ideal parents are constructed through such programmes. The point of departure is SOS family, a series broadcast on Swedish television in 2008. Proceeding from the theorising of governmentality developed in the wake of the work of Michel Foucault, we analyse the parental ideals conveyed in the series, as an example of the way parents are constituted as subjects in the ‘advanced liberal society’ of today. The ideal parent is a subject who, guided by the coach, is constantly endeavouring to achieve a makeover. The objective of this endeavour, however, is self-control, whereby the parents will in the end become their own coaches. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fostering entrepreneurial citizens2019In: Neoliberalism and market forces in education: Lessons from Sweden / [ed] Magnus Dahlstedt & Andreas Fejes, Routledge, 2019, 1, p. 107-122Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this chapter is the discourse of entrepreneurship education in Sweden. Drawing on a genealogical approach, the analysis draws attention to how this discourse is shaped in the curriculum today and how it has come to emerge. Focusing on two key events that constitute this discourse, responsibility and problem-solving, and tracing these events back in time, the analysis illustrates how the discourse on entrepreneurship education today shapes a specific kind of citizen, one who is responsible for themselves and who has developed a constant will and desire for learning, thus being able to adapt to the constant changing future. Such a citizen is distinctly different from the one emerging in the 1960s and 1980s, where a citizen who shows solidarity with others, and especially the weak, and who develops problem-solving skills in order to actively engage in the development of society, emerges. These results can be related to wider trends in education policy, where neoliberal rationalities have become more central, in Sweden as well as in other countries, where there has been a shift of focus, from an understanding of education as a common good, to an understanding of education as a private good.

 • 110.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Fritidsgården och utanförskapets kraft – viljan att förebilda2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 127-138Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som vi kunde se i föregående kapitel så utgör idrotten en av de domäner där unga kan utöva meningsfull fritidsaktivitet. Vi ska i detta kapitel rikta intresse mot en annan domän där unga kan utöva meningsfull fritidsaktivitet, nämligen fritidsgården. För båda dessa domäner finns sedan länge en stark tilltro till deras potential när det gäller att med den meningsfulla fritidens positiva kraft som medel åstadkomma förändring och inkludering, inte minst av unga i utanförskapets områden (Lindgren & Lundström 2008).

  Liksom i föregående kapitel belyser vi här hur exkluderingens olika risker i arbetet med att åstadkomma inkludering inte enbart utgör utmaningar och begränsningar, något ont som med olika medel ska överkommas. Exkluderingens risker kan även utgöra något produktivt – de möjliggör inte minst tillblivelsen av förebilden. Det är nämligen just till stor del tack vare fritidsledarnas förmåga att utgöra goda förebilder för de unga, som inkludering blir möjlig. Ovan finner vi en sekvens hämtad från ett reportage i Göteborgs-Posten. I reportaget iscensätts den unga förortstjejen Joan Amangs resa från utanför till innanför, från Göteborgsförorten Bergsjöns ”svåra hemförhållanden” till ”högskolan i Växjö”. I berättelsen gestaltas en förebildande praktik, där förortstjejens resa beskrivs som möjliggjord av de ”positiva förebilder” hon inspirerats av och följt – inte minst i egenskap av de fritidsledare som hon mötte under sin uppväxt.

  Download full text (pdf)
  Fritidsgården och utanförskapets kraft – viljan att förebilda
 • 111.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Futures in line?: Occupational choice among migrant adult students in Sweden2019In: International Journal of Lifelong Education, ISSN 0260-1370, E-ISSN 1464-519X, Vol. 38, no 1, p. 76-87Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to analyse the ways in which migration plays outin adult students’ narratives about their occupational choice and future,focusing on three individual narratives of adult students with variousexperiences of migration to Sweden. Drawing on Sara Ahmed’s conceptionof orientation, our results show how the adult students’ narrativeson their future occupations are formed on the basis of migration, pertainingto their particular experiences of being recognised as migrantOthers. Among the three students, similar challenges emerge in terms oftheir claims for belonging. One the one hand, the students do claimbelonging to the Swedish social community. On the other hand, theyare – as ‘migrants’ – repeatedly reminded of their non-belonging to thiscommunity. In various ways, they feel out of place. Although migration,in the narratives, is not played out one and the same way, but in variousways, engagement in adult education as a means of finding a job appearas the main orientation guiding the futures of the adult students, asbeing an important way of finding a future and claim one’s belonging tothe Swedish social community.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Futures in line?: Occupational choice among migrant adult students in Sweden2020In: Decolonising Lifelong Learning in the Age of Transnational Migration / [ed] Shibao Guo & Srabani Maitra, Routledge, 2020, 1Chapter in book (Refereed)
 • 113.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Hög tid att lämna ett extremt marknadssystem2017In: Skola och Samhälle, ISSN 2001-6727Article, book review (Other academic)
 • 114.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  In the Name of Freedom: Governmentality, Cognitive Behavioural Therapy and the Will to Activate2015In: Rights of children in the Nordic welfare states: Conceptual and empirical enquiries / [ed] Gro Hellesdatter Jacobsen, Copenhagen: NSU Press, 2015, 1, p. 51-71Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus of this chapter is on education as a social right and particularly the formation of ‘active citizens’ through cognitive behavioural techniques adopted by schools across Sweden. On the basis of interviews with staff from two different schools, as well as manuals, the analysis focuses on two therapeutic programmes. The theoretical point of departure is the theorization of governmentality developed in the wake of the work of Michel Foucault. The various techniques initiated within these programmes make a certain kind of governing possible – ‘governing in the name of freedom’. Overall, the teaching within these programmes can be viewed as expressing an advanced liberal governance, which involves educating children into active citizens, with the responsibility for developing their own future and both willing and able to take responsibility for their actions, rather than into passive bearers of rights.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 115.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Market forces in Swedish education2019In: Neoliberalism and market forces in education: Lessons from Sweden / [ed] Magnus Dahlstedt & Andreas Fejes, Routledge, 2019, 1, p. 1-12Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The shift towards neoliberalism in education in Sweden connects up with wider agendas promoted by influential transnational actors such as the OECD and the EU. Sweden has been quite involved in OECD activities and is part of the major assessment programme, and even though the EU does not have any mandate in terms of educational policies, its agenda on lifelong learning has been picked up and mobilised in a Swedish context. Such a lifelong learning agenda is shaped within a wider neoliberal notion of governing. Here education is seen as an investment whose rewards can be evaluated in terms of increased growth and international competitiveness. As such, the focus of education has been directed towards employability. Competitiveness thus emerges as the more or less overall objective of education to strive for. The meaning and role of education thereby changes, from being seen as a fundamental social right to being seen as a commodity, a product on the market offered to individuals in their search for skills and competences considered necessary. Such changing views of education also change the way the role of public institutions is seen – from one of planning, organising and delivering services, to one that follows up and evaluates the services provided. How did Sweden end up here? What made such developments possible? This chapter begins to answer those questions, which are then further elaborated on in the following chapters in the book.

 • 116.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, AndreasLinköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Neoliberalism and market forces in education: Lessons from Sweden2019Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Neoliberalism and Market Forces in Education provides a wide perspective onvthe dramatic transformation of education policy in Sweden that has taken place during the last 30 years, with a specific focus on marketization. The marketization of education in Sweden is set in the wider international context of changes in education systems. With contributions from researchers across a wide range of scientific disciplines, the book provides examples of the consequences of market orientation in education in terms of increase in inequality as well as in terms of what the market orientation means for principals, teachers and students. It considers how Sweden has developed one of the most marketized education systems in the world and the possible consequences of such processes, as identified by research. Neoliberalism and Market Forces in Education will be of great interest to educational practitioners, politicians, scholars in the field, and postgraduate and research students in education.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 117.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, AndreasLinköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Skolan, marknaden och framtiden2018Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sverige har genom det fria skolvalet och rätten till vinster i välfärden skapat ett av världens mest marknadsutsatta utbildnings­system. Vilka konsekvenser har detta fått för skolans likvärdighet och kompensatoriska uppdrag, och hur påverkar systemet lärare och elever? Dessa är några av de mest brännande frågorna i ­dagens diskussion om skolan och dess utveckling, frågor som ­diskuteras i denna bok.

  I boken, en av de första som samlar forskare från olika ­discipliner som studerat marknadsorienteringens konsekvenser för den svenska ­skolan, påvisas hur marknadsutsättningen bidragit till ökad ojämlikhet, ­differentiering, samt deprofessionalisering av ­lärare och deras arbete. Bokens redaktörer efterlyser en utredning sammansatt av forskare som genomlyser marknadsreformerna och deras effekter, som kan ligga till grund för skarpa förslag för införande av ett system som på ett bättre sätt bidrar till ökad likvärdighet och minskad segregation.

  Boken vänder sig till lärarstuderande, lärare, skolledare,skolpolitiker och en intresserad allmänhet.

 • 118.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Skolan och marknaden2018In: Skolan, marknaden och framtiden / [ed] Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 1, p. 15-31Chapter in book (Other academic)
 • 119.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Systemet med fritt skolval måste bytas ut2018In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 120.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Viljan att samtala: utbildning, deliberation och terapeutisk intervention2014In: Styrningskonst på utbildningsarenan: upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs / [ed] T. Axelsson, J. Balldin & J. Qvarsebo, Lund: Studentlitteratur, 2014, 1, p. 21-39Chapter in book (Other academic)
 • 121.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Gruber, Sabine
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Folkbildning på svenska?: En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Människor har i alla tider migrerat. Rörlighet är historiskt sett regel snarare än undantag. En del människor migrerar för att söka jobb, andra för att följa sin stora kärlek. Men många har också tvingats fly från krig, naturkatastrofer, förföljelse och annan misär. Flykten är inte sällan kantad av svåra utmaningar. För en del blir flykten den sista resan. För andra slutar resan med plats på ett flyktingboende och lång väntan på asylbeslut. Asylprocessen är tärande. Livet står på paus. Medan vissa får beslut om att de får stanna tvingas andra återvända till de länder de flytt ifrån.

  Sverige 2019. Hösten 2015 hade Sverige den största invandringen sedan andra världskriget. Många människor sökte skydd från krig, förföljelse och mänskligt lidande. Välfärdssystemet sattes under press. Debattens vågor gick höga. Sverige byggde murar mot omvärlden. Migrationsverket som har uppdrag att erbjuda asylsökande en meningsfull vardag, fick allt mer uppenbara problem att fullfölja detta uppdrag. Det civila samhället mobiliserades runtom i landet till stöd för de nyanlända. Regeringen satsade stora riktade resurser till studieförbunden, som gavs i uppdrag att erbjuda asylsökande en introduktion till det svenska språket och det svenska samhället. Det är om just denna verksamhet som denna forskningsrapport handlar.

  Migration, lärande och social inkludering

  Denna rapport har sitt ursprung i dels ett flerårigt samarbete mellan Bildnings-förbundet Östergötland och forskningsmiljön Vuxenpedagogik och folkbildning (där också Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning är förlagt) vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Dels har studien sitt ursprung i lanseringen av forskningsprogrammet Migration, lärande och social inkludering, ett samarbete mellan de båda forskningsmiljöerna Vuxenpedagogik och folkbildning samt Socialt arbete, vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, båda vid Linköpings universitet.

  I forskningsprogrammet riktas intresset mot frågan om på vilket sätt olika sammanhang för vuxna och unga vuxnas studier i det svenska språket och om det svenska samhället bidrar till deras sociala inkludering. I forskningsprogrammet är det flera olika sammanhang som studeras: Studieförbundens verksamhet med Svenska från dag 1 och vardagssvenska, utbildning i svenska för invandrare och språkintroduktionsprogrammet på gymnasieskola och folkhögskola. Forskningsprogrammet har en longitudinell forskningsdesign. Vi vill å ena sidan studera Sensus verksamhet och övriga studiesammanhang var för sig, här och nu. Vad är det som händer? Hur bedrivs arbetet? Hur resonerar verksamhetsledare och cirkelledare om verksamheten och om deltagarna? Men vi vill framför allt rikta intresset mot deltagarna och den mening som de skapar kring sina studier, och hur detta meningsskapande kan relateras till deltagarnas historia, deras liv här och nu, men också till deras drömmar om framtiden. På så sätt vill vi alltså ge en ögonblicksbild av respektive verksamhet här och nu, och den roll som denna verksamhet spelar i migranternas liv i bredare bemärkelse.

  Men för att skapa en större förståelse för den roll som dessa verksamheter spelar för migranter i deras väg mot potentiell inkludering i det svenska samhället planerar vi dessutom att genomföra uppföljningsintervjuer med samma deltagare, både tre och sex år efter det att den första intervjun genomförts. Vid dessa intervjuer intresserar vi oss för hur deltagarna retrospektivt resonerar om sitt deltagande i till exempel Svenska från dag 1, och vilka andra studier, möten och händelser som tillskrivs värde i deras bana mot potentiell inkludering i det svenska samhället. Ambitionen är att nitialt, i de olika studiesammanhang intervjua sammanlagt 200 migranter. I dagsläget har totalt 150 migranter intervjuats.

  Forskningsprogrammets design gör det möjligt att skapa unik kunskap om migranters sociala inkluderingsbanor i det svenska samhället. Inte, som ofta är fallet, genom att med kvantifierbara mått mäta olika slags indikatorer på inkludering (etablering på arbetsmarknaden, löneutveckling med mera). Utan snarare genom att bidra med ”tjocka” berättelser och beskrivningar med grund i deltagarnas egna erfarenheter och meningsskapande. I slutskedet av programmet kommer resultat från de olika studiesammanhang som undersökts att jämföras med varandra. Tillskrivs något sammanhang större värde än något annat? I sådant fall, varför, och i vilka hänseenden? Det är vår förhoppning att den kunskap som forsknings-programmet bidrar med kommer att vara av stort värde inte bara för beslutsfattare och för de som arbetar med denna typ av verksamhet, utan även för de som faktiskt deltar i den.

  Finansiering och medverkan

  Den forskning som presenteras i denna rapport är samfinansierad av AMIF via Sensus och projekt #fokus, Bildningsförbundet Östergötland och Linköpings universitet. Ansvariga för arbetet, tillika det vidare forskningsprogram som denna rapport är del av, är professor Magnus Dahlstedt, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, och professor Andreas Fejes, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. De har designat studiens upplägg, ansvarat för etikprövning, samordning och bemanning, samt deltagit i bearbetning och analys av material och författande av denna rapport. Docent Sabine Gruber har ansvarat för data-insamlingen, och har tillsammans med Dahlstedt och Fejes genomfört bearbetning och analys av materialet och skrivit denna rapport.

  Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes och Sabine Gruber

  Norrköping och Linköping, 16 augusti 2019

  Download full text (pdf)
  Folkbildning på svenska?: En studie av språkintroduktion för migranter i studieförbundet Sensus regi
  Download (png)
  presentationsbild
 • 122.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Schönning, Elin
  Högskoleverket.
  The will to (de)liberate: Shaping governable citizens through cognitive behavioural programmes in school2011In: Journal of education policy, ISSN 0268-0939, E-ISSN 1464-5106, Vol. 26, no 3, p. 399-414Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lately, a deliberative conception of democracy has gained influence in policy debates throughout Europe. Individuals are here seen to be fostered into responsible, mature - democratic – citizens by being involved in dialogue. In the 1990s, calls for “democratic education” intensified in Sweden. This article analyze two pedagogical models influenced by programmes developed in the US that have recently had a large impact in Swedish schools and elsewhere, Social and Emotional Training and Aggression Replacement Training, both teaching pupils the “art of democratic deliberation”. By analyzing manuals and interviews with school staff, we find that both models are based on the idea that through constant dialogue, pupils develop a “democratic mentality”. Referring to Foucault, this kind of dialogue can seen as a technology of confession, where pupils are encouraged to reflect upon themselves and their behaviour, abilities and qualities, as a way to change themselves and become democratic subjects.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Foultier, Christophe
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skolan och trygghetsfostran – viljan att förebygga2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 89-104Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som ett svar på senare års allt mer uppmärksammade trygghetsproblem, inte minst i så kallade utanförskapsområden, har en bred repertoar av åtgärder tagits fram. Många av dessa åtgärder bygger – som vi kunde se i föregående kapitel – på samverkan mellan en rad olika lokala aktörer, däribland polis, räddningstjänst, socialtjänst och skola. I fokus för detta ka- pitel står viljan att förebygga brott i form av trygghetsskapande åtgärder specifikt inriktade mot skolan – arrangerade genom samverkan mellan lokala aktörer. Vi ägnar oss närmare bestämt åt att undersöka brottsförebyggande fostran som bedrivs i skolans regi, en form av fostran som under de senaste åren fått en allt mer framträdande roll i det breda trygghets- skapande arbete som bedrivs runtom i landet (jfr Wahlgren 2014). Syftet i kapitlet är att analysera brottsförebyggande fostran som bedrivs i en av landets storstadskommuner, med avseende på hur denna fostran iscensätts (dvs. genom vilka tekniker), vilka motiv som finns till denna fostran (dvs. vilka utmaningar den svarar mot) och – slutligen – vad det är för slags subjekt som denna fostran är tänkt att resultera i (dvs. vilka förmågor och egenskaper detta tänkta subjekt har).

  Kapitlet är upplagt enligt följande: Först presenteras den teoretiska ansats som väglett analysarbetet. Därpå sätts frågan om brottsförebyggande fostran in i ett bredare samman- hang. Därefter presenteras de huvudsakliga resultaten av vår analys – inledningsvis med fokus på hur det brottsförebyggande arbetet beskrivs generellt, i de undersökta områdena, och därefter med fokus på den specifika intervention i ett av de områden som undersökts (motiv, tekniker och tänkta effekter). Avslutningsvis diskuteras studiens huvudsakliga slut- satser utifrån de utmaningar och omvandlingar som det brottsförebyggande arbetet och det mångetniska Sverige står inför – en bit in på det nya millenniet.

  Download full text (pdf)
  Skolan och trygghetsfostran – viljan att förebygga
 • 124.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Henrik, Nordvall
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  (Post)Colonial Adult Education: Swedish popular education between international solidarity and national fantasies2010Conference paper (Other academic)
 • 125.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Stockholms universitet.
  Democracy the Swedish way?: The exclusion of 'immigrants' in Swedish politics2007In: Scandinavian Political Studies, ISSN 0080-6757, E-ISSN 1467-9477, Vol. 30, no 2, p. 175-203Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Official declarations state that Sweden is today a multicultural society. At the same time, ethnic hierarchies have become increasingly conspicuous in contemporary Sweden. Recently, a governmental inquiry on structural discrimination in Swedish society presented a report analysing the relationship between the multi-ethnic composition of the Swedish population and participation in Swedish politics. This article discusses some of the main findings of the report. On the basis of a number of case studies, it illustrates how inequalities in terms of participation and influence in Swedish politics are (re)produced. One of the main conclusions drawn in the article is that all citizens that participate in Swedish politics are faced with a series of routines, conventions and idea(l)s categorising citizens according to their perceived closeness to a Swedish `normality'. Thus, democracy not only constitutes a formalised system of impartial procedures and conventions, routines and norms that regulate the political process in a way that guarantees freedom and equality to all participants. Rather, political participation also reflects exclusionary practices long well-documented in, for example, the housing and labour markets. In order to understand these practices, it is necessary to examine the historical interconnections between nationalism and democracy. By means of the recurrent characterisation of Swedish democracy as specifically Swedish, it becomes the job of Swedes to `enlighten' the `immigrants' to become `Swedish democrats'. This specific conceptualisation of democracy is founded on the ideal of an archaic national community, which in contemporary multi-ethnic Sweden is not capable of including the whole population on equal terms.

 • 126.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Arbetslivsinstitutet Stockholm.
  Demokrati på svenska? Avslutande reflektioner2005In: Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande: rapport / av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering / [ed] Magnus Dahlstedt & Fredrik Hertzberg, Stockholm: Fritzes , 2005, p. 261-300Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering startade i april 2004 och har i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Rapporten Demokrati på svenska? behandlar den svenska demokratins grundläggande dilemma, nämligen deklarationen av en formell politisk jämlikhet och en reell ojämlikhet som drabbar många människor med invandrarbakgrund och exkluderar dem från politisk deltagande.

 • 127.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, FredrikArbetslivsinstitutet Stockholm.
  Demokrati på svenska?: Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande : rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering2005Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering startade i april 2004 och har i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Rapporten Demokrati på svenska? behandlar den svenska demokratins grundläggande dilemma, nämligen deklarationen av en formell politisk jämlikhet och en reell ojämlikhet som drabbar många människor med invandrarbakgrund och exkluderar dem från politisk deltagande.

 • 128.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
  Den entreprenörskapande skolan: Styrning, subjektskapande och entreprenörskapspedagogik2011In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, no 3, p. 179-198Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Departing from Michel Foucault’s concept of governmentality, the focus of this article is the introduction of entrepreneurial education in Swedish education policy at the turn of the millennium. We analyze the various meanings attached to the concepts of entrepreneur and entrepreneurship in education policy documents, as well as the main arguments for introducing entrepreneurial education. In policy documents, the entrepreneur is portrayed as being flexible, creative, enterprising and independent, as having the ability to take initiative, solve problems and make decisions. Here, there is an emphasis made on economical utility, and its priority over other values. In conclusion, entrepreneurial education may be seen as a particular kind of governmentality, connecting students and their subjectivity to the rationality of the market.

 • 129.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Arbetslivsinstitutet Stockholm.
  Det är inte mitt samhälle: Misstro och levd erfarenhet i mångetniska förortsmiljöer2005In: Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande: rapport / av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering / [ed] Magnus Dahlstedt & Fredrik Hertzberg, Stockholm: Fritzes , 2005, p. 113-152Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering startade i april 2004 och har i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Rapporten Demokrati på svenska? behandlar den svenska demokratins grundläggande dilemma, nämligen deklarationen av en formell politisk jämlikhet och en reell ojämlikhet som drabbar många människor med invandrarbakgrund och exkluderar dem från politisk deltagande.

 • 130.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
  Governmentality og entreprenörskap2012In: Inspirert av Foucault: Diskusjoner rundt nyere pedagogisk empiri / [ed] Rønbeck, Ann Elise, Oslo: Fagbokforlaget , 2012, p. -258Chapter in book (Other academic)
  Abstract [no]

     I denne boken presenterer artikkelforfatterne nyere pedagogisk empiri med utgangspunkt i Foucaults ideer. Forfatterne analyserer ulike utsnitt av hverdagen i barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Boken er inndelt i metodologiske, læreplanteoretiske, barnehagepedagogiske og spesialpedagogiske diskurser. Ved å bruke Foucaults ideer på det empiriske materialet synliggjør forfatterne ulike måter å vurdere problemstilling, teori, metode, empiri og analyse på. Både masterstudenter, doktorgradsstudenter, undervisere i høyere utdanning og forskere kan ha nytte av boken.

 • 131.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Stockholm University, Sweden.
  Schooling Entrepreneurs: Entrepreneurship, Governmentality and Education Policy in Sweden at the Turn of the Millennium2012In: Journal of Pedagogy, ISSN 1338-1563, Vol. 3, no 2, p. 242-162Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Departing from Michel Foucault’s concept of governmentality, the focus of this article is the introduction of entrepreneurial education in Swedish education policy at the turn of the millennium. We analyze the various meanings attached to the concepts of “entrepreneur” and “entrepreneurship” in education policy documents, as well as the main arguments for introducing entrepreneurial education. In policy documents, the “entrepreneur” is portrayed as being flexible, creative, enterprising and independent, as having the ability to take initiative, solve problems and make decisions. Here, there is an emphasis made on economical utility, and its priority over other values. With an increasing mobilization of entrepreneurship in school, previous pedagogical and educational doctrines – focusing on equality, universalism and redistribution – are challenged. Other visions, stating other educational purposes and goals emerge. In the vision of the entrepreneurial school, it becomes logical and natural to emphasize the value education has for the economic system. In conclusion, entrepreneurial education may be seen as a particular kind of governmentality, connecting students and their subjectivity to the rationality of the market – fostering subjects in line with the imperatives of the “advances liberal society”.

  Download full text (pdf)
  Schooling Entrepreneurs
 • 132.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Stockholms universitet.
  Skola i samverkan: Miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan2011Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under den senare av delen av 1990-talet och början på 2000 talet var "skolan mitt i förorten" något av ett slagord inom utbildningspolitiken. Tanken var att skolorna i så kallade "utsatta områden" skulle utvecklas till en resurs och ett kraftcentrum i lokalsamhället. Skolorna skulle sjuda av aktivitet efter lektionstidens slut. Föreningslivet, lokala företag och engagerade medborgare skulle bli delaktiga i skolans verksamhet, och med sina särskilda kunskaper bidra till skolans verksamhet. Förhoppningen var att denna samverkan skulle stärka såväl lokalsamhället som skolan, och möjligheterna till inkludering i samhället skulle bli större för ungdomar med utländsk bakgrund. Boken tar sin utgångspunkt i denna utbildningspolitiska inriktning. Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg analyserar och diskuterar politikens målsättningar, utformning och premisser, med ett särskilt fokus på frågor om svenskhet, invandrarskap, tillhörighet och rättvisa. Vad ville man åstadkomma med de ambitioner som sammanfattades i slagorden samverkan och "skolan mitt i förorten"? Vilket samhälle ville man skapa? Hur såg man på olika elevgruppers möjligheter att bli fullvärdiga medborgare i detta samhälle? Vad passade in, och vad skulle förändras? På vilka sätt fick lokalsamhällets aktörer vara med i skolans verksamhet? Vilka möjligheter hade de att påverka? Med sina försök att svara på dessa frågor har Dahlstedt och Hertzberg skrivit en bok som kan ge både nya perspektiv och konkreta råd till dem som är intresserade av skolfrågor, inte minst av frågan om hur skolan ska kunna ge alla elever likvärdiga möjligheter inför sitt framtida liv och arbetsliv.

 • 133.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Arbetslivsinstitutet Stockholm.
  Strukturell diskriminering och politiskt deltagande: Inledande tankegångar2005In: Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande: rapport / av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering / [ed] Magnus Dahlstedt & Fredrik Hertzberg, Stockholm: Fritzes, 2005, p. -301Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering startade i april 2004 och har i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Rapporten Demokrati på svenska? behandlar den svenska demokratins grundläggande dilemma, nämligen deklarationen av en formell politisk jämlikhet och en reell ojämlikhet som drabbar många människor med invandrarbakgrund och exkluderar dem från politisk deltagande.

 • 134.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, Fredrik
  Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
  The Entrepreneurial Subject: Governmentality in Education for Entrepreneurship2011In: , 2011Conference paper (Other academic)
 • 135.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, FredrikInstitutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.Urban, SusanneLinköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Ålund, AleksandraLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Utbildning, arbete, medborgarskap2007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap. Men med en allt mer polari serad och etniskt skiktad arbetsmarknad är utbildning inte längre en tillräcklig förutsättning för social mobilitet, trots att samhället är mer beroende av kunskap och utbildning än någonsin.I denna bok beskrivs relationen mellan utbildning och möjligheten att uppnå de levnadsvillkor som det sociala medborgarskapet föreskriver. Vilka strategier utvecklar barn till invandrare för att övervinna hinder i samhället och erfarenheter av exkludering och stigmatisering? Framför allt fokuseras övergången mellan skola och arbete: Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet? Vilken betydelse har boendemiljön och den lokala skolan för valet av skola? Hur inverkar föräldragrupper, föreningar och andra sociala rörelser på övergången mellan skola och arbetsmarknad?

 • 136.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hertzberg, FredrikInstitutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.Urban, SusanneLinköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.Ålund, AleksandraLinköping University, Department of Social and Welfare Studies, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Utbildning, arbete, medborgarskap: strategier för social inkludering i den mångetniska staden2016Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tillgång till utbildning är en förutsättning för jämlika levnadsvillkor och ett fullvärdigt medborgarskap. Men med en allt mer polari¬serad och etniskt skiktad arbetsmarknad är utbildning inte längre en tillräcklig förutsättning för social mobilitet, trots att samhället är mer beroende av kunskap och utbildning än någonsin.I denna bok beskrivs relationen mellan utbildning och möjligheten att uppnå de levnadsvillkor som det sociala medborgarskapet föreskriver. Vilka strategier utvecklar barn till invandrare för att övervinna hinder i samhället och erfarenheter av exkludering och stigmatisering? Framför allt fokuseras övergången mellan skola och arbete: Hur präglas utbildningsval och syn på arbete och karriär av sociala bakgrundsfaktorer som klass, kön och etnisk tillhörighet? Vilken betydelse har boendemiljön och den lokala skolan för valet av skola? Hur inverkar föräldragrupper, föreningar och andra sociala rörelser på övergången mellan skola och arbetsmarknad?

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 137.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Hultman, Martin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Eriksson, Fredrik
  Det liberala samtycket och dess Fiender: Massmediala berättelser om "rasister" och "antirasister"2005In: Bortom rasismer i Europa - Visioner för ett annat samhälle, Stockholm: Agora , 2005, p. 72-107Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 138.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Härnbro, Simon
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Kringflackande främlingar då och nu: Om fattigdom och rörlighet i genealogisk belysning2019In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 121, no 1, p. 5-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this essay, we conduct a genealogical inquiry, shedding light on the classical social political problem concerning the mobility of people living in poverty. The aim is to problematize the contemporary debate about poverty and mobility by genea-logically tracing the contemporary category of marginalized EU-migrants, relating this to how the so-called gypsy-issue was formulated in the 1950s and the vagrancy debate in the 1920s. Empirically we focus governmental reports from these time periods. Our main findings are that the mobility of poor people today and in the 1920s are understood from a moralizing standpoint, positioning the poor as not belonging to the Swedish national welfare state. In contrast, this issue was in the 1950s understood as a welfare concern for the expanding state. The political solu-tion in the 1950s was inclusion by assimilation, whilst today and in the 1920s, the solution is a will to exclusion.

 • 139.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Härnbro, Simon
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vesterberg, Viktor
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The problem of poor peoples mobility: A genealogical inquiry2019In: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, an increasingly visible poverty has been widely debated in Sweden, not least in terms of ‘vulnerable EU citizens’. Issues of EU-internal mobility have gained renewed interest as EU citizens have the legal right to move freely within the EU. The focus in this debate has been on poor EU citizens categorized as ‘Roma’. In many respects, ‘the Roma’ have become a symbol for the mobility of poor people as a problem. The purpose of this article is to investigate contemporary discourses on poor people’s mobility as a social problem, in the light of similar descriptions in the past. Starting with the 2010s, we analyse governmental reports from the 1950s and 1920s in which the mobility of poor people has been subjected to political debate. We draw upon a genealogical approach informed by Michel Foucault, focusing on the categorization of mobile poor people as problematic and deviant, in relation to what is conceptualized as the norm. In line with this approach, we analyse historical formations of particular ‘regimes of truth’ concerning the mobility of poor people. Our results show that the mobility of poor people is a recurring problem, even though in different ways at different times. The political responses to the problems caused by poor people’s mobility range from disciplinary and excluding to assimilating interventions directed at the mobility of poor people – in the 2010s represented by ‘the vulnerable EU citizens’, in the 1950s by ‘the gypsies’ and in the 1920s by ‘the travellers’.

  Download full text (pdf)
  The problem of poor peoples mobility
 • 140.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindberg, IngemarTankesmedjan Agora Stockholm.
  Bortom rasismer i Europa: Visioner för ett annat samhälle2005Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 141.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Lindberg, Ingemar
  Agora.
  Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor och blågul självbild2002In: Det slutna folkhemmet : om etniska klyftor och blågul självbild / [ed] Ingemar Lindberg ; vetenskaplig medredaktör: Magnus Dahlstedt, Stockholm: Agora , 2002, 1, p. 8-27Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En våg av enkla politiska lösningar sprids i Europa. Efter den elfte september skärps bilden av "främlingen" som hot mot en föreställd europeisk kulturell gemenskap.Agoras årsbok Det slutna folkhemmet - om etniska klyftor och blågul självbild sätter ljuset på strukturell och vardaglig rasism i det svenska samhället. Bakom denna rasism urskiljs en självgod syn på "svenskheten" som tolerant och solidarisk.Debatten om "hedersmord" är ett exempel på hur den svenska självbilden skapas. "Invandrarmän" pekas ut som potentiella våldsverkare medan jämställdhet görs till en etniskt "svensk" markör. På område efter område - arbetsmarknad, skola, boende - visar forskarna hur en rangordning efter hudfärg och religiös tillhörighet har stakats ut i det svenska folkhemmet.

 • 142.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society.
  Lindberg, IngemarAgora.
  Det slutna folkhemmet: Om etniska klyftor och blågul självbild2002Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  En våg av enkla politiska lösningar sprids i Europa. Efter den elfte september skärps bilden av "främlingen" som hot mot en föreställd europeisk kulturell gemenskap.Agoras årsbok Det slutna folkhemmet - om etniska klyftor och blågul självbild sätter ljuset på strukturell och vardaglig rasism i det svenska samhället. Bakom denna rasism urskiljs en självgod syn på "svenskheten" som tolerant och solidarisk.Debatten om "hedersmord" är ett exempel på hur den svenska självbilden skapas. "Invandrarmän" pekas ut som potentiella våldsverkare medan jämställdhet görs till en etniskt "svensk" markör. På område efter område - arbetsmarknad, skola, boende - visar forskarna hur en rangordning efter hudfärg och religiös tillhörighet har stakats ut i det svenska folkhemmet.

 • 143.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindberg, IngemarTankesmedjan Agora.
  Rasismer i Europa - Migration i den nya världsordningen2004Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 144.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lozic, Vanja
  Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö universitet.
  Lokalsamhället och gemenskapen – viljan att samverka2018In: Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering / [ed] Magnus Dahlstedt, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2018, p. 71-87Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel ska vi rikta uppmärksamhet mot ett återkommande mönster bland dessa interventioner med sikte på inkludering – viljan till samverkan. Fokus riktas mot en bred repertoar av interventioner som under de senaste åren initierats i ett specifikt förortsområde, Norrby, i utkanterna av stadskärnan i en av landets större städer. I relation till Norrby, liksom i relation till andra liknande områden runtom i landet, ska vi se att det finns en stark tilltro till lokalsamhället och dess gemenskaper, dess kraft och samlade potential när det gäller att åstadkomma social förändring. Som vi ska se är denna tilltro dock inte entydig, utan tvetydig. Lokalsamhället ter sig nämligen som både problem och lösning. Lokalsamhället idag beskrivs som allt för passivt – och behöver så att säga väckas till liv. Samtidigt finns, såsom det beskrivs, en potential – lokalsamhället kan bli mer livaktigt och delaktigt. Hur ska då lokalsamhället mobiliseras, för att dess potential ska kunna realiseras och social förändring skapas? Det är kring just denna fråga som kapitlet uppehåller sig.

  Download full text (pdf)
  Lokalsamhället och gemenskapen – viljan att samverka
 • 145.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lozic, Vanja
  Department of School Development and Leadership, Faculty of Education and Society, Malmö University.
  Utanförskap, ungdomar och social oro2018In: nation i ombildning: essäer om 2000-talets Sverige / [ed] Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergaard, Stockholm: Boréa Bokförlag, 2018, Vol. 195-222, p. 195-222Chapter in book (Other academic)
 • 146.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, AndersLinköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  International migration and ethnic relations: critical perspectives2015Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Each day, in so many aspects of daily life, we are reminded of the significance of migration and ethnicity. This book is a critical contribution to the understanding of the phenomena of migration and ethnicity, from a Swedish vantage point looking outwards towards a European context. It presents current academic debates and gives a theoretical overview of nine key concepts in the field of ethnic and migrations studies, but it also exemplifies how these concepts could be used in analysing specific empirical cases. It explores the following concepts: ethnicity; migration; diaspora; citizenship; intersectionality; racism; right wing populism; social exclusion; and informalisation. The book is interdisciplinary, embracing areas such as labour studies, economic history, ethnicity, business administration, gender studies, literature studies, economics, educational science, social anthropology, social work, sociology and political science

 • 147.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Introduction: Critical perspectives on international migration and ethnic relations2015In: International migration and ethnic relations: Critical perspectives / [ed] Dahlsted, Magnus & Neergaard, Anders, London: Routledge, 2015Chapter in book (Refereed)
 • 148.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, AndersLinköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Migrationens och etnicitetens epok: Kritiska perspektiv i etnicitets- och migrationsstudier2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Migrationens och etnicitetens epok introducerar en rad begrepp som kan användas för att fördjupa förståelsen av en mängd fenomen och företeelser i samtiden, som på olika sätt kan länkas till frågor om migration och etnicitet. De begrepp som boken introducerar är etnicitet, migration, diaspora, medborgarskap, intersektionalitet, rasism, högerpopulism, social exkludering och informalisering.

  Bokens ämnesmässiga spännvidd gör den till viktig läsning för studenter och forskare inom en rad ämnen och utbildningar – såsom sociologi, statsvetenskap, socionom- och lärarutbildning.

  Samtliga författare verkar inom migrations- och etnicitetsforskningen och arbetar själva med de begrepp som behandlas. De har erfarenhet från discipliner som arbetsvetenskap, ekonomisk historia, etnicitet, företagsekonomi, genusvetenskap, litteraturvetenskap, nationalekonomi, pedagogik, socialantropologi, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap.

 • 149.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Neergaard, Anders
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Whither Swedish Exceptionalism? Concluding reflections2015In: International Migration and Ethnic Relations: Critical Perspectives / [ed] Magnus Dahlstedt & Anders Neergaard, London: Routledge, 2015Chapter in book (Refereed)
 • 150.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköping University, REMESO - Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nordvall, Henrik
  Örebro universitet.
  Folkbildning i (av)koloniseringens skugga: Demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer2009In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 18, no 3, p. 29-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden and among Swedish popular movements, there has long been a great willingness to share experiences from establishing the “Swedish model” of welfare and democracy with countries in other parts of the world. In this sharing of experience, popular adult education has played an important role. Over the years, there have also been several attempts to spread the “Swedish model” of education of this kind, i.e. study circles and folk high schools. Here, we analyse a large-scale project to establish Folk Development Colleges (FDCs) in Tanzania in the 1970s and 1980s, focusing on the ways in which Swedish popular adult educators have described the project. In theoretical terms, the article is based on a postcolonial framework, highlighting the continuing importance of the legacies of colonialism in today’s society. One of the main conclusions drawn is that, in the process of “exporting” the idea of popular adult education around the world, there is an ongoing formation of national self-images in contrast to images of “the Other”, involving a constant risk of reproducing ideas from a colonial past.

12345 101 - 150 of 227
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf