liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234 101 - 150 of 151
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Gebremedhin, Alemayehu
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Energy Systems.
  Energianalys Borås2005Report (Other academic)
 • 102.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Gustafsson, Sara
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Barriers to and enablers of district cooling expansion in Sweden2018In: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 172, p. 39-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although Sweden is a northern country with fairly low outdoor temperatures most of the year, its districtcooling (DC) systems are expected to expand. Some actors claim that there is potential for at least adoubling of DC in Sweden. One reason for this is that demand for cooling increases with the increaseduse of electronics such as computers, resulting in higher indoor temperatures from waste heat production.Although DC should have considerable growth potential based on its convenience and climatebenefits, its growth has been surprisingly slow.This article discusses the barriers to and enablers of DC expansion. We examine how energy companies,property owners, and tenants perceive the barriers to and enablers of installing and using DC.How do these actors view the present and future need for cooling? What would make DC more attractiveaccording to these actors? These questions were studied using surveys and in-depth interviews.The results indicate that lack of information is the most important current barrier to DC expansion, abarrier that could easily be addressed, making information an enabler of DC. Earlier grid-based energysystems in Sweden were established through publiceprivate collaboration, and such collaboration couldpromote the ongoing expansion of DC. For example, municipalities played an important role whendistrict heating was built, but this has not been the case for DC. Another possible enabler is the ecolabellingof DC, which has so far played a minor role in the Swedish system.

  The full text will be freely available from 2019-10-21 10:13
 • 103.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Gyberg, Per
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Department of Technology and Social Change2000In: Soziale Technik, ISSN 1022-6893, Vol. 4, p. 15-18Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 104.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Gyberg, Per
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Sjödin, Jörgen
  Linköping University, Department of Mechanical Engineering.
  Wahlund, Bertil
  Borlänges energisystem - påverkan och förändring1999Report (Other academic)
 • 105.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Chalmers Tekniska Högskola, Sweden.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Crossing boundaries in graduate education – experiences from the process of designing and running an interdisciplinary graduate course2010In: Engineering Education in Sustainable Development (EESD), Göteborg, 19-22 september, 2010, 2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sustainable development requires an interdisciplinary approach. Thus, it is vital to design graduate courses to facilitate interdisciplinary research and training opportunities for doctoral students that transcend traditional disciplinary perspectives and promote collaboration across departments. These are the goals of the graduate student course “Perspectives on Energy Systems” offered collaboratively by the Swedish Energy Agency and a consortium of six Swedish universities, including both social science and engineering departments. This paper discusses experiences from designing, organising and running a nationwide interdisciplinary graduate course that includes perspectives from social and engineering sciences.

 • 106.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Isaksson, Charlotta
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Värmekunders val och användning: Tidigare forskning och framtida forskningsbehov2009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I denna rapport presenteras och diskuteras tidigare samhällsvetenskaplig forskning kring hur hushåll väljer värmesystem och hur hushållen använder och förhåller sig till bostadens värmesystem. Syftet är att undersöka vilka generella mönster som framkommer i tidigare forskning som behandlar hur hushåll väljer och använder värmesystem, samt att identifiera kunskapsluckor och relevanta forskningsfrågor inför framtiden.

  I denna sammanfattning fokuserar vi på de resultat av litteraturstudien som kan vara av intresse för fjärrvärmebolag i mötet och kommunikationen med kunden. Kunskapsluckor inom forskningsfältet samt förslag på framtida forskning kan istället läsas i rapporten.   

  I tidigare studier har följande skäl till varför hushåll väljer att byta system och ansluta sig till fjärrvärme identifierats. Det som gör att hushållen byter värmesystem är föga förvånande ofta missnöje med det befintliga systemet. Det rör sig t ex om att det befintliga uppvärmningssystemet är gammalt och trasigt, att de har höga driftskostnader, och negativ miljöinverkan (speciellt olja).

   Att hushåll väljer fjärrvärme beror på:

  1)      Fjärrvärme förväntas vara mindre arbetsamt och bekvämare än pellets, billigare än el, säkrare i drift än t ex bergvärme på grundval av att de upplever en trygghet i att många är anslutna till samma system, samt att riskerna i större utsträckning överlämnas till energibolaget. Bekvämlighet, god värmekomfort och ekonomi verkar vara de mest betydelsefulla faktorerna i denna jämförelse. 

  Hushållen har dock långt ifrån alltid undersökt hur fjärrvärme står sig i relation till andra uppvärmningsformer. Exempelvis hur fjärrvärmepriset förhåller sig till andra bränslen eller uppvärmningsformer. 

  2)      Information och kommunikation med energibolaget, media, grannar och vänner är viktigt. Ett fördelaktigt erbjudande och trevligt bemötande är mycket betydelsefullt, liksom om grannarna väljer att ansluta sig eller inte.

  Skäl som hushållen uppger till att välja bort fjärrvärme är:

  1.  Hushållen har redan installerat ett välfungerande uppvärmningssystem som de är nöjda med.

  2. En konvertering upplevs som alltför besvärligt och kostsamt t ex om man tidigare hade direktverkande el.

  3. Hushållet uppger att de upplever att man blir alltför starkt bunden till enbart ett system och en leverantör om man väljer fjärrvärme. Denna beroendeställning innebär att man själv inte har lika stor möjlighet att påverka och kontrollera t.ex. sin ekonomi.

  4. En del saknar också förtroende för bolaget och deras kalkyler.

  5. Ett skäl att välja bort fjärrvärme är att man vid ett erbjudande måste bestämma sig inom vissa och då alltför korta tidsramar vilket gör att man tackar nej. Det senare handlar om att andra än hushållen själva bestämmer när en konvertering ska ske, vilket inte behöver stämma överens med hushållens önskemål och deras livssituation.

  Förutsättningar såsom t ex genus, ålder och ekonomi när det gäller fjärrvärme har enbart kort belysts i enstaka studier. Resultaten är alltså osäkra men följande tendenser kan lyftas fram:

  • att männen i större utsträckning engagerade sig och var mer aktiva i konverteringen till fjärrvärmen än kvinnorna.
  • personer mellan 30 och 50 verkar vara mer benägna att ansluta sig till fjärrvärme än andra åldersgrupper.
  • Pensionärer är däremot i mindre utsträckning intresserade.
  • Ett visst samband mellan inkomst och konvertering till fjärrvärme kan skönjas. De med högre inkomst har större möjlighet att byta uppvärmningssystem.

  Det finns få konkreta studier av hur installation av fjärrvärmesystemet, liksom den vardagliga användningen förlöpte. I en studie kan vi se att värmekomforten i villan blev jämnare och mer behaglig efter installationen av fjärrvärme, men att varmvattenkomforten inte blev det. Resultaten när det gäller speciellt bekvämlighet och arbetsinsats är motstridiga. Hushållen upplever fjärrvärmesystemet som komplicerat och det finns en osäkerhet över hur det skall skötas och ställas in. Informationsmaterialet och det stöd som givits till hushållen är inte heller tillräckligt för att bistå dem i detta arbete.

  En del hushåll sätter sig inte alls in i systemet och låter det sköta sig själv med suboptimal effektivitet, vilket kan få negativa konsekvenser för inomhuskomforten. Att hushållen har svårt att förstå de energitekniska installationerna i bostaden, samt att informationen ofta upplevs som bristfällig är inte heller något som enbart är förknippad med fjärrvärme, utan liknande iakttagelser har gjorts med andra system, särskilt när det gäller regleringen av termostater.

   Lärdomar från studierna:

  Det finns många etablerade sanningar kring olika värmesystem som inte behöver bygga på fakta, men fjärrvärmebolagen måste förhålla sig till och bemöta dessa med förbättrad information och kommunikation:

  • Fjärrvärme är bekvämt. Så bekvämt att hushållen inte bryr sig om att alls förstå och interagera med systemet, vilket kan leda till suboptimal användning.
  • Informationen och kommunikationen till kunden bör utvecklas ytterligare. Det kan handla om att ta fram enkla tips på handhavande och göra en lista på saker som kunden bör kolla av med jämna mellanrum. Detta kan kompletteras med en mycket lättförståelig beskrivning av hur tekniken fungerar. Ta också fram serviceerbjudande, så att de som vill slippa att göra detta själva, kan betala bolaget för återkommande service och underhåll.
  • Kunden vill inte ansluta sig till fjärrvärme för fjärrvärme gör kunden beroende av ett monopolbolag som de inte litar på. Här bör bolagen arbeta med sin kommunikation och information men även med sina avtal och kontrakt, så att kunden känner att detta är en kundrelation och inte ett beroendeförhållande.
  • Kunderna litar inte på bolagens kalkyler. Arbeta tillsammans med aktörer som representerar andra värmesystem, samt med oberoende aktörer såsom energirådgivare och utveckla en gemensam mall som kan användas av hushållen vid jämförelse av olika uppvärmningsalternativ. Här behöver både jämförelsefaktorer och hur beräkningar av olika systems kostnader ska göras diskuteras.
  • Ett fördelaktigt erbjudande och trevligt bemötande har visat sig vara mycket betydelsefullt.

  Skäl att välja bort fjärrvärme är:

  •  hög anslutningskostnad. Bolagen kan arbeta med att ta fram olika alternativ till kunden där anslutningskostnaden slås ut över flera år. Då kan man också nå kunder med lägre medelinkomst som idag har en tendens att ansluta sig till fjärrvärme i lägre grad än höginkomsttagare.
  • Kunderna blir stressade av att de får alltför kort tid på sig att bestämma sig för ett erbjudande att konvertera eller inte. Genom att förlänga betänketiden för ett erbjudande kan man nå fler kunder.
  • Kunderna är mindre nöjda med varmvattenkomforten. Detta kan vara något för bolagen att arbeta med att förbättra.
 • 107.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Karlsson, MagnusLinköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Energy Systems.
  Att forska på tvären- Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem2007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 108.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems.
  Inledning - att forska på tvären2007In: Att forska på tvären- Erfarenheter från 10 år av tvärvetenskap inom forskarskolan Program Energisystem / [ed] Jenny Palm, Magnus Karlsson, Linköping: Program Energisystem , 2007, p. -58Chapter in book (Other academic)
 • 109.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Karlsson, MagnusLinköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Mechanical Engineering, Energy Systems.Gyberg, PerLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Drivkrafter till förändring: essäer om energisystem i utveckling2005Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

      

 • 110.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Löfström, Erica
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Domestication of new technology in households2008In: EASST/4S conference ¿Acting with Science, Technology and Medicine,2008, 2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper we will analyze how two energy related technologies have been domesticated in eight different households in Sweden. The first technology consists of solar collectors that are being combined with a bedrock storage system in Anneberg, a tenant-s area in Stockholm. With this system, solar energy produces both hot water and space heating. The other technology is an energy-visualizing prototype, the Power-Aware Cord, which is a redesigned power strip that glows with different intensities depending on the amount of electricity passing through it. Through interviews with households in Anneberg we found that they had different way to approach the special designed heating system. We categorised the households according to their main interest in the technology; economical, environmental or technological interests. We then use this categorisation to discuss how the prototype, the Power Aware Cord, was domesticated in the households. The area of interest concerning technology does influence the way people adopted and perceived new technology. The technologically interested households had easier to adopt and accept technology and show a large willingness to interact-and experiment with the technology. Using design to make it easier to understand a technology did not fit them as method. The ecological households approached technology in an accepting way but they did not interact with it, but left that to the experts. The economical interested household was most critical to the non-function of the heating system. That household did not relate the Power Aware Cord to the possibilities to reduce energy expenses, which on the other hand no other household did either.

 • 111.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Magnusson, Dick
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Medias rapportering om fjärrvärme: framställning och budskap nationellt och lokalt2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta projekt är att analysera hur fjärrvärme framställs i nationella dagstidningar och periodika som når en stor allmänhet, samt i två lokaltidningar i Uppsala respektive Karlstad under perioden 1996-2007. På den nationella nivån valdes följande tidningar: Vår Bostad (som senare delades upp och ersattes med Hem och Hyra och Hemma hos HSB), Vi i Villa, Expressen, Aftonbladet och DN. På lokal nivå har Upsala Nya Tidningar och Nya Wermlands-Tidningen studerats.

  I vårt material har vi hittat 8 olika ämnesområden eller ramkonstruktioner inom vilka fjärrvärme diskuteras. Dessa är: Kärnkraft, Ekonomi, Miljö, Sopförbränning, Jämförelse olika system, Risk, Utbyggnad och Försörjningstrygghet.

  Det vanligaste ämnesområdet vid rapporteringen av fjärrvärme är att diskutera fjärrvärmesystemet i relation till olika ekonomiska faktorer. Taxornas nivå är ett återkommande inslag framförallt i nationell media och i Uppsala. Upsala Nya Tidningar har haft stort fokus på utförsäljningen av det kommunala energibolaget till Vattenfall och de därpå stora höjningar som har gjorts av taxan. Även nationell media har stort fokus på utförsäljningen av Birka Energi till Fortum och de därpå följande taxehöjningarna. Både i nationell media och i Uppsala diskuteras att de höga taxorna beror på att bolagen har monopol på fjärrvärme lokalt. Bolagen försöker framhäva att de konkurrerar med andra uppvärmningsformer, men detta har svårt att få acceptans hos både reportrar och övriga aktörer. Kritiken mot monopolsituationen är kopplad till ägarfrågan, att det i Uppsala och Stockholm inte är kommunen som äger eller är ensam ägare av bolagen. Detta är förmodligen också förklaringen till att kritik mot för höga taxor inte alls återfinns på samma sätt i Karlstad som behållit sitt bolag i kommunal ägo.

  Den näst vanligaste frågan som fjärrvärme relateras till är miljö. I miljöramen ses fjärrvärme alltid som något positivt och både i Uppsala och Karlstad anses systemen som fördelaktiga att ha i städerna. I nationell media presenteras gärna olika familjer som får berätta om att de fått eller förväntar sig bättre närmiljö tack vare utbyggd fjärrvärme.

  Kärnkraftsavveckling som ramkonstruktion finns främst på nationell nivå där en utbyggnad av fjärrvärme framställs som avgörande för att kunna reducera elanvändningen. Här är fjärrvärmesystemet ofta beskrivet i positiva ordalag.

  Framställningen av fjärrvärme i relation till soppsortering är olika i nationell och i lokal press. I nationell media problematiseras import av avfall och att svenska bolag för in farligt avfall som ger utsläpp i landet med enda syftet att tjäna pengar. I andra artiklar ses sortering som mer miljövänligt än förbränning eftersom sortering anses ingå i kretsloppet. Samtidigt finns debatten att förbränning är både miljömässigt och ekonomiskt gynnsamt. I lokalpressen kritiseras sopförbränning i princip aldrig, utan här finns konsensus om att avfall är ett bra bränsle som tack vare bra rening ger miljövänlig fjärrvärme.

  När fjärrvärme jämförs med andra system både i nationell och lokal media står sig fjärrvärme relativt bra i jämförelse med andra uppvärmningssystem. I Uppsala framställs värmepumpen som den största konkurrenten medan pellets är framhålls något mer i Karlstad. Fjärrvärme framställs ofta som miljövänligt, samhällsekonomiskt riktigt med en driftkostnad som står sig väl i relation till alternativen och som ett bekvämt system som sköter sig själv. Nackdelarna är installationskostnaden, främst för de som saknar vattenburet system och att man blir beroende av en leverantör på en monopolmarknad.

  Att diskutera fjärrvärme och risk är förvånansvärt lite förekommande. I lokalpressen finns inga exempel. I nationell press uppkommer den när det hänt någon större incident.

  Fjärrvärmens utbyggnad är en ram som är vanligast på lokal nivå, även om den också förekommer på nationell nivå. Det dominerande temat är att utbyggnad av fjärrvärmenätet är något som efterfrågas av medborgarna och är eftersträvansvärt av miljöskäl. Den negativa aspekten är att bolagen inte hinner bygga ut i den takt som efterfrågas och att medborgarna känner att de har svårt att påverka bolagen i denna fråga. I Karlstad har också problemet med uppgrävda gator diskuterats i samband med utbyggnader.

  Försörjningstrygghet och kapacitetsbrist är främst diskuterat i relation till Stockholmsområdet och då är det svårigheten för existerande verk att försörja nybyggda områden i Stockholm. När det gäller Fortums indragna gassatsning framhålls också risken för att kunderna inom relativt kort tid riskerar att stå utan gasleverans.

  Fjärrvärme framställs olika beroende på vilken ramkonstruktion fjärrvärmen sätts i. Fjärrvärmesystemet som räddning är tydlig, främst i nationell media, i relation till den energiöverenskommelse som 1997 inkluderade en plan för avvecklingen av kärnkraften. I relation till miljöramen uppges fjärrvärme vara förklaringen till minskade utsläpp och bättre luft i kommunerna. Fjärrvärme anses också vara en starkt bidragande orsak till att politiskt uppsatta miljömål nås.

  Framförallt i samband med att höjning av fjärrvärmetaxan diskuteras framställs fjärrvärmebolagen ofta som giriga monopolister som försöker ta ut så mycket pengar som möjligt från sina kunder. Ägandeförhållandena är centrala och privata ägare framställs som mindre tillförlitliga än kommunalt ägda. Fortum och Uppsala Vattenfall framställs ofta negativt i media och deras uttalanden underbygger ofta tesen av maktmissbrukande monopolister. Oviljan till dialog är ett återkommande tema. Ett annat tema är att fjärrvärme är ett monopol och att kunderna inte kan byta leverantör av fjärrvärme och på det sättet är utelämnade till ett bolag.

  Ett budskap är att fjärrvärme är politiskt ogynnat bland annat i jämförelse med Danmark, men även i samband med införandet av utsläppsrätter. Ytterligare ett budskap rör fjärrvärme som en etablerad, pålitlig teknik som inte behöver ifrågasättas. Det är sällan fjärrvärme framställs som tekniskt spännande med många utmaningar och det är ingen artikel som berör någon intressant innovation som gjorts inom systemet. Tryggt och säkert är ledorden som ligger som en underton i många artiklar.

  Beroende på vilken ram eller vinkling som en artikel lägger på fjärrvärme så framställs fjärrvärmen som positiv eller negativ. Miljöramen medför i princip alltid en positiv underton medan den ekonomiska ramen ofta medför en negativ framställning av fjärrvärme.

  Lärdomar fjärrvärmebolagen kan dra inför framtiden är:

  • Anställ en informatör för effektiv kommunikation med media
  • Ta fram en strategi för hur kommunikationen med media ska ske
  • Hur bolagen kommunicerar prishöjningar borde vara en prioriterad fråga eftersom det saknas goda exempel på när bolagen lyckats förklara och motivera sina höjningar. Här borde en gemensam strategi för branschen vara till hjälp för alla.
  • Gör en konsekvensanalys av uttalanden i media innan de görs. Flera svar som bolagen ger i artiklar saknar en genomtänkt analys av hur media och indirekt kunden ska förhålla sig till budskapet bolaget ger. Flera uttalanden ger märkliga budskap främst när bolagen svarar på kritik av taxehöjningar. Till exempel svaret att befintligt regelverk säger att bolagen ska agera affärsmässiga och att bolagen har ”rätt” att ta ut så högt pris som de bara kan av kunden. Vad fjärrvärmebolaget vill förmedla är oklart, men budskapet här är att kunden inte har en chans att föra en dialog med bolaget, utan kunden bör vända sig till politikerna och ser till att få fjärrvärmemarknaden reglerad.
  • Bygg vidare på och utveckla den positiva bild som ges av fjärrvärme i media. Att öka kommunikationen till media kring hur och varför fjärrvärme är ett bra miljöalternativ kan bidra till att dessa miljöartiklar fokuserar fjärrvärme mer.
  • Branschen borde också söka positiva budskap att förmedla till media. Att försöka hitta för kunden positiva aspekter av fjärrvärme att förmedla såsom att kunderna gör en god miljöåtgärd som diskuterats ovan. Men även andra insatser där kunderna får en positiv koppling till sitt fjärrvärmebolag.
 • 112.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Ramsell, Elina
  EKI Linköpings universitet.
  Att organisera och leda kommunal krishantering via webben - begränsningar och möjligheter2006In: XV Nordiska Kommunforskarkonferens 2006,2006, 2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 113.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Ramsell, Elina
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Develop local emergency management by coordination between municipalities in networks - experiences from Sweden2006In: RiskCom, New Perspectives on Risk Communication Uncertainty in a Complex Society,2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 114.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ramsell, Elina
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Developing Local Emergency Management by Co-Ordination Between Municipalities in Policy Networks: Experiences from Sweden2007In: Journal of Contingencies and Crisis Management, ISSN 0966-0879, E-ISSN 1468-5973, Vol. 15, no 4, p. 173-182Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims to increase our understanding of how co-operation in inter-municipality policy networks in a Swedish region is established and maintained regarding emergency management. We discuss how a network of five municipalities emerged and took shape. Overall, we conclude that co-ordination and co-operation in municipal emergency management are probably relatively easy to develop, because it is easy for the involved actors to see the benefits. Sharing resources is seen as crucial when establishing and, not least, financing efficient, high-quality emergency management. The municipalities' lack of resources to provide effective emergency services, as required by law, makes them dependent on each other. Limits for co-ordination were connected to distance and other geographical factors. Other limits of equal importance were linked to factors such as culture/tradition, mutual understanding, size of partners, and unwillingness to give up authority as well as a prior barrier for co-operation between small and bigger municipalities.

 • 115.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Lund University, Sweden.
  Reindl, Katharina
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Understanding barriers to energy-efficiency renovations of multifamily dwellings2018In: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478, Vol. 11, no 1, p. 53-65Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We have studied how energy efficiency is discussed by professionals during renovation of multifamily dwellings, in order to capture how barriers in relation to energy measures are appearing, disappearing and transformed during the process. We did participatory observations of renovation meetings, conducted interviews with the involved professionals and studied-related documents. Our intentions have not been to assess decisions made, but to follow the process to gain a different understanding of how barriers can be understood during renovations. We can conclude that the renovation process is based on a complex series of contractural relationships, where assymetric information and lack of common goals contribute to split incentives. The results also show that the housing companys internal organisation becomes a barrier where assymetric information and split incentives also became an in-house barrier. The decisions were often based on bounded rationality where calculations were surprisingly absent in meetings and during discussions on energy measures.

 • 116.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Reindl, Katharina
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Understanding energy efficiency in Swedish residential building renovation: A practice theory approach2016In: Energy Research & Social Science, ISSN 2214-6296, E-ISSN 2214-6326, Vol. 11, p. 247-255Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Examining renovation processes having reduced energy consumption as an explicit goal, this article considers how energy efficiency is made part of renovation processes, focusing on the planning and design phase. Interviews and participant observations of meetings have been conducted. Applying a framework developed in practice theory, we demonstrate the importance of understanding routines, technology, meanings, and knowledge in order to understand why renovation processes repeat themselves and why a renovation practice are hard to change. The analysis shows that the professionals were only engaged in decisions in relation to their own specialized areas, which benefited established solutions. The existing technical infrastructure, such as the HVAC shafts and the district heating system, largely determined what issues were up for discussion. It was clear that practical know-how were valued much higher than theoretical knowledge. The meaning of an energy efficient renovations for the professionals was to reduce the energy consumed as much as possible in every renovated building. With this in mind, we were surprised by how little energy efficiency was on the agenda. We can conclude that there was nothing in the studied processes that could trigger changes and dislodge the inertia of the practice. (C) 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 117.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tengvard, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Home-owners decision-making process when building a new house – a matter of practical, symbolic, and material conditions2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  While reports from the International Panel on Climate Change (IPCC) suggest that a 50-80 percent reduction of green house gasses needs to be accomplished by 2050 and stresses the need to act swiftly, different kind of actors need to take action. The housing sector accounts for approximately 40 percent of total energy demand in Western European countries, including Sweden, which make energy efficiency a vital issue for the whole sector.

  This paper focuses on home-owners that within the last three years have built a new house and in this building process faced several energy related issues. Energy use in households is a result of different constructions of the material and the cultural spheres and energy use is interwoven into everyday life. In this study we will discuss not only how households perceive and understand their energy use, but also how they approach energy-related technology and the possibilities they had to enable energy efficient behaviour when deciding on how to design and construct their new house.

  We will also discuss how municipal policy making and the building constructor’s building standard have been integrated (or not integrated) into the home-owners decision-making process and everyday energy use. The paper is based on in-depth interviews with 17 home-owners, municipal politicians and officials in two Swedish municipalities and the building constructors involved. The paper will discuss how practical, symbolic and material conditions are involved in the home-owners decision-making process when building a house and lessons to be learned about how to approach households.

 • 118.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tengvard, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Motives for and barriers to household adoption of small-scale production of electricity: examples from Sweden2011In: Sustainability: Science, Practice, & Policy, ISSN 1548-7733, E-ISSN 1548-7733, Vol. 7, no 1, p. 6-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A new electricity-production concept attracted massive media attention in Sweden during 2008 when companies began marketing small-scale photovoltaic panels (PVs) and microwind turbines. The products were launched by their simplicity: the components are so easy to install that anyone can do it. How, then, do households perceive these products? Why would households choose to buy them? What do households think about producing their own electricity? Analysis of material from in-depth interviews with members of twenty households reveals that environmental concerns are the main motive for adopting PVs or microwind turbines. Some households have ecologically aware lifestyles and adoption represents a way to reduce fossil-fuel use. For others, this investment is symbolic and provides a way to display environmental consciousness or to set an example. For still others, adoption is a protest against “the system,” with its large dominant companies, or a step toward self-sufficiency. Moreover, some households reject these microgeneration installations because of financial considerations, respect for neighbors who might object, and/or difficulties finding an appropriate site.

 • 119.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Tengvard, Maria
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Small Scale Production of Electricity - a trend for the future?2008In: IEEE international conference on Sustainable Energy Technologies, ISCET 2008,2008, 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

    

 • 120.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Tengvard, Maria
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Small scale productionof electricity - a trend for the future2008In: Behvior, Energy and Climate Change Conference,2008, 2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

    

 • 121.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tengvard, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Småskalig elproduktion för en hållbar utveckling: Hushålls, energibolags och återförsäljares erfarenheter av marknaden för småskaliga solpaneler och vindturbiner2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förnyelsebara energilösningar såsom solpaneler och vindkraft framställs som en viktig del i utvecklingen av hållbara energisystem och för att möta de allt större klimathoten och har dessutom fördelen att de kan användas utan att ha oåterkallelig inverkan på jordens ekosystem. En snabb spridning och etablering av förnyelsebar energiteknik är viktigt. Dessa lösningar har emellertid problem med att etablera sig på marknaden och att problematisera hur spridning av sol- och vindlösningar kan underlättas är en angelägen fråga.

  Rapporten behandlar en speciell typ av småskaliga förnyelsebara lösningar som marknadsförs mot de svenska hushållen. Under 2008 har bland andra företagen "Egen El i Stockholm AB" (benämns fortsättningsvis "Egen El") och "Home Energy" lanserat ett koncept med småskaliga vindturbiner och solceller som hushållen pluggar in direkt i sitt eluttag så att den egenproducerade elen kan användas direkt.

  Syftet är att undersöka hur användare, återförsäljare och elnätsföretag ser på sådan egenproducerad el, samt diskutera vilka institutionella effekter egenproducerad el skulle kunna få på elmarknaden.

  Det huvudsakliga tillvägagångssättet för materialinsamling har varit djupintervjuer med 20 hushåll, åtta återförsäljare av sol- och vindkraft, fem elnätsföretag, samt Svensk Energi och IKEA Greentech.

  Slutsatserna från studien är att marknaden för småskalig elproduktion på hushållsnivå ännu är omogen. Den mediala uppmärksamheten kring bolaget Egen El våren 2008 har dock fått fler hushåll uppmärksammade på att konceptet finns och det ökade intresset syns bland annat på att antalet förfrågningar hos övriga återförsäljare och elnätsföretag ökar. Enligt återförsäljarna är det än så länge svårt att försörja sig på att sälja småskaliga elproduktionskoncept till hushållen. Dock är de optimistiska inför de kommande ändringarna i regelverket kring småskalig elproduktion samt de fördelar IKEAs solcellssatsning kan föra med sig.

  Elnätsföretagens ser positivt på konceptet med att hushåll producerar sin egen el, även om de också pekar på vissa problem vad gäller elsäkerhet och hur elnäten skulle kunna klara av att ta emot denna el.

  När det gäller hushållens motiv för att investera i solceller eller vindturbiner märks framförallt hänsyn till miljön. I vissa fall har hushållen en utpräglat miljövänlig livsstil och att investera i tekniken är ett sätt att göra något på energiområdet. För andra är investeringen symbolisk, hushållet vill illustrera att det är miljömedvetet och föregå med gott exempel. För ytterligare några är investeringen en protest mot ‘systemet’ med dess stora, dominerande aktörer eller ett sätt att bli mer självförsörjande.

  Ekonomiska aspekter, hänsyn till grannar samt problem att hitta en plats att installera produkterna på är de främsta anledningarna till att hushållen väljer bort dessa produkter.

  För att småskaliga produktionslösningar ska kunna få spridning och nå en majoritet av svenska hushåll behöver bland annat de ekonomiska hindren reduceras och administrativa rutiner samt regler förenklas och förtydligas. Även hindren i samband med installation behöver åtgärdas.

 • 122.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Thollander, Patrik
  Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems.
  An interdisciplinary perspective on industrial energy efficiency2015In: Socio-technical perspectives on sustainable energy systems / [ed] Jonas Anshelm, Kajsa Ellegård, Jenny Palm, Harald Rohracher, Linköping: Linköping University , 2015, p. 169-186Chapter in book (Other academic)
 • 123.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Thollander, Patrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  An interdisciplinary perspective on industrial energy efficiency2010In: Applied Energy, ISSN 0306-2619, E-ISSN 1872-9118, Vol. 87, no 10, p. 3255-3261Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper combines engineering and social science approaches to enhance our understanding of industrial energy efficiency and broaden our perspective on policy making in Europe. Sustainable development demands new strategies, solutions, and policy-making approaches. Numerous studies of energy efficiency potential state that cost-effective energy efficiency technologies in industry are not always implemented for various reasons, such as lack of information, procedural impediments, and routines not favoring energy efficiency. Another reason for the efficiency gap is the existence of particular values, unsupportive of energy efficiency, in the dominant networks of a branch of trade. Analysis indicates that different sectors of rather closed communities have established their own tacit knowledge, perceived truths, and routines concerning energy efficiency measures. Actors in different industrial sectors highlight different barriers to energy efficiency and why cost-effective energy efficiency measures are not being implemented. The identified barriers can be problematized in relation to the social context to understand their existence and how to resolve them.

 • 124.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Thollander, Patrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Applying an interdisciplinary perspective on industrial energy efficiency2009In: Proceedings of the Scientific Conference on Energy and IT at Alvsjo fair, Västerås/Eskilstuna: Mälardalen University , 2009, p. 97-110Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   

  The aim of this article is to combine engineering- and social-science-approaches in order to enhance the understanding of energy efficiency in industry and enable a widened perspective of policy making in Europe. Can a new mutual (interdisciplinary) perspective addressing new questions contribute to increased energy efficiency in European industry?

  It is important to approach barriers or hindrances from another perspective, using non-traditional analytical tools that can contribute new understandings or questions of why a particular barrier is perceived as important in a company. To analyze a company's energy culture, that is to understand the context in which energy-efficiency goals and measures are discussed, is important to be able to take energy efficiency a step further in industry.

  In this paper we have shown that the very perception of a barrier may be a barrier itself to the implementation of cost-effective energy efficiency measures in industry. For example, if it is argued that all barriers fit into the category of non-market failure barriers, this may lead to the non-adoption of policies towards these types of barriers. The perception of barriers, as outlined by social science researchers, may thus not be neglected and should be further emphasized in the future work of aiming towards a more energy efficient economy.

 • 125.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Thoresson, Josefin
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Strategies and implications for network participation in regional climate and energy planning2014In: Journal of Environmental Policy and Planning, ISSN 1523-908X, E-ISSN 1522-7200, Vol. 16, no 1, p. 3-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Regional climate and energy planning in Sweden has long been fairly weak. Starting in 2008, however, the regional administrative level was strengthened, when the County Administrative Boards (CABs) were commissioned to develop regional climate and energy strategies. Coordinating and involving various stakeholders in the strategy work was essential to the assignment. The process of developing these strategies is the present focus. The paper analyzes CAB use of various participation approaches when establishing networks, in order to examine how these strategies have influenced the implementation of regional climate and energy strategies and, consequently, the realization of their goals. From case studies of four Swedish counties, we conclude that different network participation approaches result in different implementation outcomes. A meta-governor using a policy participation strategy when establishing networks facilitates implementation, while a meta-governor using deliberative or learning strategies for network participation has few opportunities for implementation.  

 • 126.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Törnqvist, Eva
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Governing sea rescue service in Sweden - to communicate in networks2006In: RiskCom, New Perspectives on Risk Communication Uncertainty in a Complex Society,2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 127.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Törnqvist, Eva
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Governing the sea rescue service in Sweden: communicating in networks2008In: Journal of Risk Research, ISSN 1366-9877, E-ISSN 1466-4461, Vol. 11, no 1, p. 269-280Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses how various actors communicate about and coordinate sea rescue activities in networks. We combine a network approach with theories of inter-organization communication to understand how communication can facilitate or limit coordination in networks. Search and rescue officers retain the overall authority to direct rescue missions, and coordination with several other professions is central to this. When coordinating different professional actors in a network it is important to develop trust, legitimacy, and a shared and uniform understanding of the situation and of how to act. Communication deficiencies often result from the fact that involved actors belong to different organizations with different cultures or representing different professions. The greatest gap we found was between those working and not working at sea, and between those habitually or seldom involved in rescue activities. Communication comprises more than simply exchanging information; it also entails the forging of relationships, to facilitate future coordination and cooperation and to develop mutual trust and understanding. In any rescue operation it is important that the actors interpret communication in the same way and act according to a shared pattern. Joint training and follow-up are important conditions for continuous learning and development in this regard.

 • 128.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science .
  Governed by technology? Local development of broadband and 3G systems in Sweden2005In: NOPSA, Workshop 6: Internet, politik och demokrati: Förändringstendenser på lokal och regional nivå,2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 129.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Governed by technology? Urban management of broadband and 3G systems in Sweden2006In: The Journal of urban technology, ISSN 1063-0732, E-ISSN 1466-1853, Vol. 13, no 2, p. 71-89Article in journal (Refereed)
 • 130.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science .
  Governing Local Innovation Systems - Swedish Municipalities as Structures and Actors for Energy and Broadband Development2006In: Uddevalla Symposium 2005,2005, Uddevalla: University West , 2006, p. 685-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Municipal owned energy companies usually produce and distribute electricity, district heating as well as other utilities. Public ownership of large technical systems is motivated by strategic need, public interest and to secure utilities at low prices. Several new technical and organisational innovations in large technical systems have taken place within the context of municipal owned companies- activities. In many municipal energy companies the management of energy policies aiming for increased ecological sustainability (according to Agenda 21) that of the new broadband infrastructure development have been dealt with differently. The cases presented in this paper and our former research work indicates clearly that municipal management was open and innovative regarding broadband but closed and less innovative in the case of Agenda 21. The differences can be seen as a consequence of different steering approaches. Agenda 21 issues are implemented in a government structure whereas broadband policies and implementation are opened for governance through networks and public-private partnership.

 • 131.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Hur kan kommuner styra sociotekniska system - exempel från bredband och energisystemen2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

      

 • 132.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Wihlborg, ElinLinköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sammanvävt: det goda livet i vardagsforskningen : en vänbok till Kajsa Ellegård2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  KAJSA ELLEGJÅRDS FORSKNING handlar om att göra vardagen och de vardagliga praktikerna förståeliga. Hennes breda engagemang för samhällsutvecklingen är märkbart i den tidsgeografiska forskningen, i vardagslivet, hushållet, hållbar utveckling, energifrågor i allmänhet och i kopplingen mellan vardags- och policynivå. Hon strävar efter att öka förståelsen för skärningsytan mellan mikro- och makronivåerna och kunskapen kring hur vi människor hanterar vår komplexa vardag. Hon återkommer ofta till betydelsen av kunskapen om de handlingsramar som kringgärdar oss och som begränsar och möjliggör hållbar resursanvändning.

  Kajsa Ellegård är professor vid tema Teknik och social förändring (tema T) vid Linköpings universitet sedan 1998. Hon disputerade i kulturgeografi vid Göteborgs universitet 1983. Som doktorand och forskare ingick hon i Torsten Hägerstrands forskargrupp i tidsgeografi vid Lund universitet. Från 1984 var hon verksam som forskarassistent och docent vid Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet och utvecklade den tidsgeografiska ansatsen genom att studera allt mellan bilproduktionsprocesser och vardagslivet. Därefter blev hennes forskning allt bredare i sina empiriska tillämpningar när hon kom tema T. Här har hon även varit en viktig utvecklare av forskningsmiljöer och av organisationen Linköpings universitet.

  Kajsa Ellegårds bidrag till den tvärvetenskapliga forskningen och undervisningen är viktigt liksom även till den allmänna folkbildningen. Essäerna i denna bok återspeglar det breda perspektiv Kajsa Ellegård har i sin forskning.

  Boken Sammanvävt - det goda livet i vardagsforskningen knyter an till Kajsa Ellegårds arbete för att få ihop perspektiv, metoder och analysnivåer. Sammanvävd är även hennes egen vardag då hon lyckas hålla samman sina olika projekt; de akademiska, organisatoriska och de privata.

  Boken överlämnar vi, kollegor och vänner, som en gåva och hyllning i samband med Kajsa Ellegårds 60-årsdag den 15 februari 2011.

 • 133.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science .
  Technological infrastructure for local information society - Policies of broadband and 3G-systems in Sweden2005In: Nordiska kommunforskarkonferensen,2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 134.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vallastaden växer fram: Policy och planering för en ny stadsdel2013 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vallastaden växer fram som en ny stadsdel i anslutning till campus Valla vid Linköpings universitet. Stadsdelens första delar skall stå färdigt sommaren 2016 och öppnas då som en Bomässa. I denna bok diskuterar vi hur policy och planering bidrar till att forma hur livet i Vallastaden kan komma att levas. Ett särskilt fokus kommer att läggas på hur energisystemen planeras i relation till ett hållbart vardagsliv. Medborgardialog framhävs som betydelsefull för Vallastadens framväxt och vi diskuterar därför även hur Linköpings kommun har involverat medborgarna i planeringen, samt vilka risker ett stort deltagande kan medföra. Även studenternas önskemål på Vallastadens utformning tas upp.

  Denna rapport har tillkommit i början av planeringen av Vallastaden. Kommunen, som planerar och driver utvecklingen av Vallastaden, har bjudit in oss på universitet för att bidra till denna process på flera sätt. Planering och lokala policyer – främst om hållbarhet – är avgörande förhur stadsdelen kan utvecklas.

  Syftet med den här rapporten är därför att ge en kort överblick av den pågående planeringen och Vallastadens framväxt, för att kunna diskutera och reflektera kring hur den formar hållbarare liv.

  Vi vill belysa och fånga upp ett par, för oss, centrala teman som vi sett i utvecklingen av Vallastaden och i vår forskning om policy ochplanering för hållbarhet. Vi hoppas även att vi kan ge idéer och perspektiv till andra stadsplaneringsprojekt, både större och mindre, på andra orter med och utan universitet. Det som vi hittills lärt oss om planeringen och framväxten av Vallastaden borde kunna inspirera inte bara oss.

 • 135.
  Palm, Jenny
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Wihlborg, Elin
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Eriksson, Malin
  EKI Linköpings universitet.
  Lyser det lika över alla? En analys av prioriteringar och kommuners, ellbolags och elanvändares ansvars vid elavbrott2006In: XV Nordiska Kommunforskarkonferens 2006,2006, 2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 136.
  Rohdin, Patrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Glad, Wiktoria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Low-energy buildings – scientific trends and developments2010In: Energy Efficiency / [ed] Jenny Palm, Kroatien: Sciyo , 2010, 1, p. 103-124Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this book, energy consumption in the household sector is examined. Barriers to and enablers of energy efficiency in households in relation to governmental policy formulation, the implementation and appropriation of technology are discussed. This represents a shift away from the conventional focus on energy supply toward a focus on energy use in everyday life. This shift is urgently needed, since households, policy makers, housing companies, and researchers need deeper knowledge of how energy facilitates necessary functions in people's daily lives. New paths must be developed to smart and climate-friendly energy use that continue to facilitate those lives. This book discusses the existing opportunities to improve energy efficiency, by starting to implement existing knowledge as well as energy efficient technology and solutions.

 • 137.
  Svane, Örjan
  et al.
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Gustafsson, Stina
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Wangel, Josefin
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Jonsson, Daniel
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Höjer, Mattias
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Lundqvist, Per
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Weingaertner, Carina
  University of Birmingham, United Kingdom.
  Situations of Opportunity in City Transformation– enriching evaluative case study methodology with scenarios and backcasting, exploring the sustainable development of three Stockholm city districts2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  To keep global warming at 2°C, society faces challenges of a totally new magnitude. In Sweden like any high-income country, it becomes a powerful driving force in city transformation.Tackling this challenge of urban sustainable development poses problems for planners and researchers alike: What planning processes, what urban structures enable transformation, how can planners and other actors combine forces to deliberate themselves from path dependency, extending their freedom of action? In this paper, we explore how evaluative case study methodology merged with techniques from Futures Studies provide a cross-disciplinary research approach that defines the challenge in scope and time while retaining its complexity. Case studies are in-depth analyses of a small number of units, enabling studies of complex phenomena; for us, complexity means integrating the issues of Whom to urban sustainable development. How can this approach be developed to explore the future? Futures Studies can indicate the probable or supply visions of the desirable, it can be normative or descriptive. For our purpose, it is normative, focusing on the long-term necessity of mitigating global warming. Through it, we develop scenarios that explore the path of transformation of three Stockholm City Districts, from today’s climate changing society towards a 2060s vision of a low carbon, low energy society. From historical studies we learned that there are shorter periods – Situations of Opportunity – when inertia against change is low. This concept we now apply to future Situations, making these our cases proper. For each Situation in every district we develop three representations of their realisation in the upcoming decades: the Final Scenario is a narrative of the whole, seen from the future; the computerised Energy Usage Model quantifies outcomes in terms of reduced energy use; the Transformative Governance Network illustrates the process of change, its agents and their forms of co-operation. Elements of the approach could contribute to the practice of planning.

 • 138.
  Svane, Örjan
  et al.
  Dept of Urban Planning and Environment, KTH, Sweden.
  Wangel, Josefin
  Dept of Urban Planning and Environment, KTH, Sweden.
  Engberg, Lars A
  Danish Building Research Institute, Hörsholm, Denmark.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Compromise and Learning when Negotiating Sustainabilities – the brownfield development of Hammarby Sjöstad, Stockholm2011In: International Journal of Urban Sustainable Development, ISSN 1946-3138, Vol. 3, no 2, p. 141-155Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper examines the environmental management of Stockholm’s large brownfield development Hammarby Sjöstad through the concept of Negotiating Sustainabilities. An Environmental Programme injected exceptional aims into an ongoing, ordinary planning process involving developers, consultants, contractors and other stakeholders. In parallel, a Project Team was established and given the task of realising aims through governing, networking, negotiation and persuasion. Discourse theory is used to analyse the epistemological disagreement between actors on how to operationalise the aims. Theories on governance networks and meta-governance facilitate the understanding of the Project Team’s role in negotiations. The analysis is divided into two parts: ‘Playing the Game’ focuses on the aim contents and how these were negotiated between actors, while ‘...but the Game was Staged’ highlights how negotiations were conditioned from the outside. The results indicate that negotiations on e.g. development contracts were circumscribed by a prehistory of institutional and interactive positioning, thus leaving only a small imprint on the actual outcome. Negotiations during events unburdened by path dependency affected outcomes more. Staging of the Project Team’s activities was initially strong, but gradually waned. Learning within the Team was rapid and gradually resulted in a higher level of aim fulfilment. After ten years, learning is clearly discernible in other Stockholm developments too, such as the Royal Seaport. International interest, as manifested through study visits to the area, remains high. The main general lessons learned include the need for introducing exceptional aims and project organisations early in the project, and the potentially positive effects of active networking to increase actor collaboration and thus the project’s field of options.

 • 139.
  Tengvard, Maria
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Adopting small-scale production of electricity2009In: eceee 2009 Summer Study. Act! Innovate! Deliver!Reducing energy demand sustainably. Conference proceedings., Stockholm: eceee secretariat , 2009, p. 1705-1713Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

   

  In Sweden in 2008, a 'new' concept for small-scale electricity production attracted massive media attention. This was mainly due to the efforts of Swedish company Egen El, which is marketing small-scale photovoltaics (PVs) and wind turbines to households, both homeowners and tenants. Their main selling point is simplicity: their products are so easy to install that everyone can do it. Autumn 2008 also saw IKEA announce that within three years it would market solar panels. How, then, do households perceive these products? Why would households choose to buy them? How do households think about producing their own electricity?

  Analysis of material based on in-depth interviews with members of 20 households reveals that environmental concerns supply the main motive for adopting PVs or micro wind power generation. In some cases, the adopting households have an extensively ecological lifestyle and such adoption represents a way to take action in the energy area. For some, this investment is symbolic: a way of displaying environmental consciousness or setting an example to others. For still others, the adoption is a protest against 'the system' with its large dominant actors or is a way to become self-sufficient. These microgeneration installations are rejected mainly on economic grounds; other motives are respect for neighbours and difficulties finding a place to install a wind turbine.

 • 140.
  Tengvard, Maria
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att främja, bygga och bo energisnålt: visioner, policys och beteenden. En fallstudie av nybyggda villaområden i två norrländska kommuner2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har flera rapporter från the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) betonat att en 50-80 procentig minskning av växthusgaser måste ske innan 2050 om uppvärmningen av klimatet ska stanna vid högst två grader. Dessutom är det bråttom, vilket innebär att flera aktörer behöver agera samtidigt. I Sverige, i likhet med de flesta västeuropeiska länder, står hushållssektorn för ungefärlig 40 procent av det totala energibehovet, vilket gör energieffektvisering inom denna sektor vitalt.

  Detta arbetsnotat fokuserar på småhusägare som inom de senaste tre åren har byggt nytt hus och under byggnadsprocessen ställts inför flera energirelaterade beslut. Hur hushåll använder energi är ett resultat av olika konstruktioner av materiella och kulturella sfärer och är intimt sammankopplad med det individuella vardagsmönstret. I det här notatet studeras inte bara hur hushåll ser på och förstår sin energianvändning men också hur de närmar sig energirelaterad teknik samt de möjligheter de hade att vidhålla ett energieffektivt beteende när de designade och konstruerade sina nya hus. Vi diskuterar även hur kommunal policy och husbyggarens standarder har påverkat (eller inte påverkat) småhusägarnas beslutsprocess och därpå följande energianvändning i vardagen.

  Studien är baserad på djupintervjuer med 17 småhusägare, kommunpolitiker, lokala energibolag i två norrländska kommuner och husbyggaren som sålt husen. I studien diskuteras hur praktiska, symboliska och materiella förhållanden är involverade i småhusägares beslutsprocess i samband med byggandet samt lärdomar om hur hushåll kan nås med hjälp av information och andra styrmedel.

  När hushåll väljer att bygga eget hus innebär själva byggprocessen att dessa ställs inför en mängd val. Många aspekter kring hur huset ska konstrueras och designas ska beslutas om och tiden hushållen har att fatta beslut på är förhållandevis kort: under en intensiv period ska både husets inre och yttre utformning avgöras. Det kan tyckas att småhusägare i färd med att bygga nytt har alla möjligheter i världen att göra medvetna och energikloka val som rör såväl klimatskal och uppvärmningssystem som vitvaror och annan hushållsapparatur. Denna studie har dock visat att detta är en sanning med modifikation. Även om de intervjuade hushållen, teoretiskt sett, har betydligt större möjlighet att påverka dessa faktorer än boende i flerbostadshus, begränsas deras valmöjligheter av både husbyggarens standarder och energibolagens respektive kommunens policy på energisidan, och framförallt då vad det gäller förordat uppvärmningssystem. Detta i kombination med bristande information om andra alternativ samt tidsbrist kan ses som huvudsakliga anledningar till hushållens upplevda avsaknad av handlingsutrymme i byggprocessen. Därmed inte sagt att mer information och tid, med nödvändighet, skulle ha genererat ett annat utfall hos hushållen: tvärtom vittnade fler om den stora fördelen att slippa välja och istället förlita sig på ”experterna”: säljaren av huset med underleverantörer.

 • 141.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Improving Energy Efficiency in Industrial Energy Systems: An Interdisciplinary Perspective on Barriers, Energy Audits, Energy Management, Policies, and Programs2013 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Industrial energy efficiency is one of the most important means of reducing the threat of increased global warming. Research however states that despite the existence of numerous technical energy efficiency measures, its deployment is hindered by the existence of various barriers to energy efficiency. The complexity of increasing energy efficiency in manufacturing industry calls for an interdisciplinary approach to the issue.

  Improving energy efficiency in industrial energy systems applies an interdisciplinary perspective in examining energy efficiency in industrial energy systems, and discusses how “cross-pollinating” perspectives and theories from the social and engineering sciences can enhance our understanding of barriers, energy audits, energy management, policies, and programmes as they pertain to improved energy efficiency in industry.

  Apart from classical technical approaches from engineering sciences, Improving energy efficiency in industrial energy systems couples a sociotechnical perspective to increased energy efficiency in industry, showing that industrial energy efficiency can be expected to be shaped by social and commercial processes and built on knowledge, routines, institutions, and methods established in networks. The book can be read by researchers and policy-makers, as well as scholars and practicians in the field.

 • 142.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. University of Gavle, Sweden.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Industrial Energy Management Decision Making for Improved Energy Efficiency: Strategic System Perspectives and Situated Action in Combination2015In: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 8, no 6, p. 5694-5703Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Improved industrial energy efficiency is a cornerstone in climate change mitigation. Research results suggest that there is still major untapped potential for improved industrial energy efficiency. The major model used to explain the discrepancy between optimal level of energy efficiency and the current level is the barrier model, e.g., different barriers to energy efficiency inhibit adoption of cost-effective measures. The measures outlined in research and policy action plans are almost exclusively technology-oriented, but great potential for energy efficiency improvements is also found in operational measures. Both technology and operational measures are combined in successful energy management practices. Most research in the field of energy management is grounded in engineering science, and theoretical models on how energy management in industry is carried out are scarce. One way to further develop and improve energy management, both theoretically as well as practically, is to explore how a socio-technical perspective can contribute to this understanding. In this article we will further elaborate this potential of cross-pollinating these fields. The aim of this paper is to relate energy management to two theoretical models, situated action and transaction analysis. We conclude that the current model for energy management systems, the input-output model, is insufficient for understanding in-house industrial energy management practices. By the incorporation of situated action and transaction analysis to the currently used input-output model, an enhanced understanding of the complexity of energy management is gained. It is not possible to find a single energy management solution suitable for any industrial company, but rather the idea is to find a reflexive model that can be adjusted from time to time. An idea for such a reflexive model would contain the structural elements from energy management models with consideration for decisions being situated and impossible to predict.

 • 143.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  IIIEE, International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University, Lund, Sweden.
  Hedbrant, Johan
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Applied Thermodynamics and Fluid Mechanics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Energy Efficiency as a Wicked Problem2019In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, no 6, article id 1569Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Together with increased shares of renewable energy supply, improved energy efficiency is the foremost means of mitigating climate change. However, the energy efficiency potential is far from being realized, which is commonly explained by the existence of various barriers to energy efficiency. Initially mentioned by Churchman, the term “wicked problems” became established in the 1970s, meaning a kind of problem that has a resistance to resolution because of incomplete, contradictory, or changing requirements. In the academic literature, wicked problems have later served as a critical model in the understanding of various challenges related to society, such as for example climate change mitigation. This aim of this paper is to analyze how the perspective of wicked problems can contribute to an enhanced understanding of improved energy efficiency. The paper draws examples from the manufacturing sector. Results indicate that standalone technology improvements as well as energy management and energy policy programs giving emphasis to standalone technology improvements may not represent a stronger form of a wicked problem as such. Rather, it seems to be the actual decision-making process involving values among the decision makers as well as the level of needed knowledge involved in decision-making that give rise to the “wickedness”. The analysis shows that wicked problems arise in socio-technical settings involving several components such as technology, systems, institutions, and people, which make post-normal science a needed approach.

 • 144.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Rohdin, Patrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Categorizing Barriers to Energy Efficiency: An Interdisciplinary Perspective2010In: Energy Efficiency / [ed] Jenny Palm, Kroatien: Sciyo , 2010, p. 49-62Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In this book, energy consumption in the household sector is examined. Barriers to and enablers of energy efficiency in households in relation to governmental policy formulation, the implementation and appropriation of technology are discussed. This represents a shift away from the conventional focus on energy supply toward a focus on energy use in everyday life. This shift is urgently needed, since households, policy makers, housing companies, and researchers need deeper knowledge of how energy facilitates necessary functions in people's daily lives. New paths must be developed to smart and climate-friendly energy use that continue to facilitate those lives. This book discusses the existing opportunities to improve energy efficiency, by starting to implement existing knowledge as well as energy efficient technology and solutions.

 • 145.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sakao, Tomohiko
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Environmental Technology and Management. Linköping University, The Institute of Technology.
  Energy services in industry – an interdisciplinary approach with engineering and social science aspects2010In: IIndustrial Product-Service Systems (IPS²): Proceedings of the 2nd CIRP IPS² Conference / [ed] Sakao, T., Larsson, T., Lindahl, M., Linköping: Linköping University Electronic Press, 2010, p. 51-56Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A large potential for energy efficiency exists in industry but the adoption of energy efficiency measures is often inhibited by various barriers. Different means to overcome these barriers and promote energy efficiency in industry exist; one of the most promising being energy services. Earlier research shows that while many barriers could be overcome by energy services; the industry’s ranking and adoption of energy services are very low. By applying an interdisciplinary approach using barrier theory; socio-technical regimes; and IPSE (Integrated Product Service Engineering) to energy services in industry; the aim of this paper is to i) theoretically explain why there is a considerable discrepancy between the potential for energy services in industry and their adoption; and ii); partly based on i) and by applying an interdisciplinary approach; attempt to explore ways of reaching a satisfactory level of energy services in industry.

 • 146.
  Thollander, Patrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, The Institute of Technology.
  Industrial energy auditing: A key to competitive energy-efficient Swedish SMEs2007In: Energy Efficiency Research Advances: Edited by David M. Bergmann / [ed] David M. Bergmann,Grant allan,Carla Balocco,Giovan Battista Andreani ,C. A. Cardona, Nova Science Publishers, Inc , 2007, p. 213-238Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Energy efficiency is increased when an energy conversion device, such as a steam turbine, undergoes a technical change that enable it to produce more heat or electricity from the same amount of fuel. This contrasts with energy conservation and energy curtailment. The cumulative effect of energy efficiency can be enormous and significant in a country like the United States which uses so much more energy than it produces. This book brings together important research and analyses which put this critical issue in perspective

 • 147.
  Thoresson, Josefin
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tengvard, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Regionala klimat och energistrategier i Skåne och Västra Götalands län: Planering, aktörer och samverkan2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Länsstyrelserna har under en längre tid arbetet med att konkretisera de nationella miljömålen i länen men i och med regleringsbrevet för 2008 fick Länsstyrelserna också uppdraget att driva ett strategiskt planeringsarbete att ta fram regionala klimat- och energistrategier i respektive län. Det är dock flera aktörer i länen som arbetar med klimat- och energifrågor, såsom kommunerna, kommunalförbunden och energikontoren. Skåne och Västra Götaland har också inrättat regionkommuner som bland annat ska arbeta med regionala utvecklingsfrågor. Syftet med detta arbetsnotat är att diskutera och analysera Länsstyrelsens arbetsuppgifter för klimat- och energifrågor med avseende på ansvar och legitimitet i förhållande till övriga aktörer i länen såsom regionkommunerna, kommun/kommunalförbund, kommuner och energikontoren. Hur uppfattar dessa aktörer att Länsstyrelserna hanterar sitt uppdrag att ta fram klimat- och energistrategier? Hur ser dessa aktörer på Länsstyrelsernas ansvar och legitimitet att driva planering av regionalt klimat- och energiarbete och vilket ansvar har regionkommuner, kommun/kommunalförbund, kommuner och energikontor i det regionala klimat- och energiarbetet?

  Metoden för att ha möjlighet att diskutera och analysera studiens syfte har baserat sig på djupintervjuer av semistrukturerad karaktär med representanter för Länsstyrelserna, regionkommunerna, kommun/kommunalförbunden, kommunerna samt energikontoret i Skåne och Västra Götaland.

  Länsstyrelserna i Skåne och Västra Götaland har båda tagit fram klimat- och energistrategier genom planeringsprocesser som inkluderat regionkommunerna men där få andra aktörer har införlivats i processen. I Skåne fick kommunerna vara remissinstans men i båda länen har arbetet mer karakteriserats av dialog med redan upparbetade kontakter från tidigare sammanhang. De övriga regionala aktörerna hade också i flera fall vag kännedom om klimat- och energistrategiernas form och innehåll och menade att de inte inkluderats i planeringsprocessen av strategin. Ett problem när inblandade aktörer inte införlivats i planeringsprocessen är om övriga aktörer kommer att ta till sig strategin, se den som legitim och integrera den in den egna verksamheten som är en förutsättning när det kommer till klimat- och energiåtgärder eftersom det är främst kommunerna som ska leda det praktiska arbetet.

  Ansvarsfördelningen för klimat- och energifrågor är oklar i båda länen, mycket genom att regionkommunerna också hade tagit fram strategiska dokument för klimat- och energiarbetet i länen vilket försvårade uppfattningen för främst kommunala aktörer över vem som egentligen ska göra vad i länet när det kommer till klimat- och energifrågor. Flera aktörer uppfattar att Länsstyrelserna och regionkommunerna driver samma frågor ur liknande perspektiv. Det här blir problematiskt för kommunerna som efterfrågar hjälp och stöd i det kommunala klimat- och energiarbetet. I och med den oklara ansvarsfördelningen mellan främst Länsstyrelserna och regionkommunerna vet inte kommunerna vilken aktör de ska följa och vägledas av. Flera kommuner ser att Länsstyrelserna ska arbeta med dessa frågor nu och i framtiden, medan andra ser att klimat- och energistrategiska frågor är en naturlig uppgift för regionkommunerna och de borde ta över ansvaret för klimat- och energistrategiska frågor. Hur framtiden ser ut gällande vem som ska leda klimat- och energiarbetet i länen är oklar och beror mycket på hur Länsstyrelse och regionkommun fördelar eller samordnar sitt arbete, samt vilken av aktörerna som kommunerna anser vara legitima att driva en sådan planeringsprocess som är avgörande för verkställandet av åtgärder för klimat- och energifrågorna.

 • 148.
  Wihlborg, Elin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Governing emergency management of technical infrastructure - Efficiency and democracy through leadership and responsibility2006In: ECPR Joint Sessions Nicosia 2006,2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 149.
  Wihlborg, Elin
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Pockets of Local Orders for Local Policy Making - The Case of Information Society Infrastructure2008In: European spatial research and policy, ISSN 1231-1952, Vol. 15, no 1, p. 39-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   In the policies regarding the two most recent technology developments - broadband and third generation of mobile phones (3G) - the Swedish state has taken different roles and giving municipalities different spaces for policy making. Local policy making is here analysed in the perspectives of participating actors and policy problems to identify spaces for policy making by relating to the time-geographical concept Pocket of Local Order (Hägerstrand, 1985).

 • 150.
  Wihlborg, Elin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palm, Jenny
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Who is Governing What? Governing Local Technical Systems-an Issue of Accountability2008In: Local Government Studies, ISSN 0300-3930, E-ISSN 1743-9388, Vol. 34, no 3, p. 349-362Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article discusses accountability in governance of local energy and IT systems. The aim is to focus on accountability of local policy making regarding technical systems by comparing consequences when new forms of governance are developed. Governance steering demands and ensures a clear division of responsibility regarding what a network is responsible for, but not regarding who is accountable for the decision making and implementation. On the other hand, in a steering context characterized by government, it is clear who is responsible and accountable for decisions, but the specific issues for which different actors can be accountable are unclear. We argue that demands for clarifications of accountability emerges from the complex modern governance.

1234 101 - 150 of 151
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf