liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 1283
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Smittande samtal mellan lärare och elev: Aktionsforskning om bedömning i matematik i Norrköping HT 20122013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vet du vilka begrepp du kan använda här?

  Behöver du träna på fler begrepp?

  Vet du vilka begrepp du kan eller saknar?

  De här formativa fraserna samt min egen tystnad, har jag försökt fokusera på och använda ”som vapen” de här veckorna! Jag fortsätter också att ”tjata” om vilka målen är för undervisningen/lektionen. Tappra försök från min sida att aktivt försöka förbättra/förändra min egen roll - lite i taget. Målet har också varit att ge eleverna mer utmanande frågor som väcker deras nyfikenhet, samt utrymme att hinna formulera egna tankar innan jag försöker ”hjälpa dem att tänka”. Jag upplever att eleverna i en grupp alltmer ofta berättar  vilka tankar de har och hur de har kommit fram till olika lösningar. Eleverna i övrigt visar då också större intresse för någon annans tankar (gruppens tankar) när de uttrycker dem (Lärarlogg).

  Så här skriver en av de lärare som medverkade i projektet i sin avslutande logganteckning. Det som beskrivs här sammanfattar en del av de förändringar som hon kan se i sitt matematikklassrum när terminen med forskningsprojektet gick mot sitt slut. I det följande kommer vi att berätta om det aktionsforskningsprojekt som fyra lärare och två forskare genomförde i Norrköping under höstterminen 2012. Projektet handlade om bedömning i vid mening i matematik. Som rubrik och citat antyder så har vi under terminen undersökt samtal mellan lärare och elev samt de bedömningar som sker kontinuerligt i matematikklassrummet. Längre fram beskrivs projektets syfte och frågeställningar mer utförligt men innan dess beskriver vi projektets inramning med diskussionen om skolan av idag samt hur Norrköpings och Linköpings kommun gör en satsning på matematikdidaktiskt inriktad skolforskning.

  Fulltekst (pdf)
  Smittande samtal
 • 102.
  Björklund Boistrup, Lisa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Dalsjö, Margareta
  Linköpings kommun.
  Ingelshed, Lena
  Vreta kloster, Linköpings kommun.
  Elever som skriver och ingriper: Aktionsforskning om bedömning i matematik2013Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  "Jag har lärt mig att man kan räkna ut tal på tallinjen och multiplikationstabellerna kan jag bättre nu. Jag behöver träna lite mer på 7, 8, 9:ans tabeller för ibland fastnar jag på de tabellerna och jag kan alla tabellerna bra men måste också träna på dom fast mest de andra. Jag tycker att det har fungerat bra denna vecka för jag har lärt mig mycket och nya räknesätt som går snabbare att räkna ibland."

  Så här reflekterar en elev om vad hon/han har lärt sig i matematik under den gångna veckan och också vad eleven behöver träna mer på samt vad som har fungerat bra. Eleven skrev detta i en logg som läraren tog initiativ till. Som kommer att framgå av denna rapport har eleverna i detta projekt fått olika möjligheter att skriva i matematik och även att vara med och bli mer delaktiga i sina lärandeprocesser och i undervisningen. Långsiktigt handlar detta om ett förändringsarbete mot positivt förändrade traditioner i matematikundervisningen.

  Fulltekst (pdf)
  Elever som skriver och ingriper: Aktionsforskning om bedömning i matematik
 • 103.
  Blagus Sandberg, Susanna
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att främja barns språkutveckling: En del av det specialpedagogiska uppdraget2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att skapa en ökad kunskap för hur man arbetar med språkutveckling i förskolan. Även bidra med en förståelse för hur specialpedagoger och förskollärare tillsammans arbetar för att främja och stötta barns språkutveckling. Samt vilka språkstimulerande aktiviteter och anpassningar man använder i detta arbete. 

  Jag har använt mig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer vid insamling av data till studien. Alla respondenter i studien har erfarenhet av att arbeta med språkutveckling i förskolan och alla respondenter är även verksamma inom förskolan.

  Studiens teoretiska förankring utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling. 

  Studiens resultat visar att både förskollärarna och specialpedagogerna anser att samarbetet dem emellan är något positivt och bra för barns språkutveckling. Även att de ser mer möjligheter än hinder i detta samarbete men att de anser att tiden ibland inte alltid räcker till. I studien uppkommer även ett flertal olika anpassningar och aktiviteter som respondenterna uppger att de arbetar med på förskolan, för att främja barns språkutveckling. 

  Den slutsats man kan dra av studien är att specialpedagogerna och förskollärarna anser att arbete med språkutveckling är en mycket viktig del i förskolans verksamhet. De anser även att det finns ett flertal olika sätt att arbeta på, för att stimulera- och främja barns språkutveckling och att det är i samspelet mellan pedagogerna och barnen på förskolan som denna utveckling sker. Man kan se att specialpedagoger och förskollärare hävdar att samarbetet dem emellan spelar en viktig roll i det språkutvecklande arbetet och för barns språkutveckling. Samt att de säger att det är viktigt att specialpedagoger och förskollärare tar tillvara på varandras kompetenser i detta arbete. Man kan likaså dra slutsatsen att pedagogerna önskar att det fanns mer tid avsatt för det gemensamma arbetet tillsammans med specialpedagog, då de anser att tidsbrist kan utgöra ett hinder. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Blomberg Forslind, Felicia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Schlein Jonsson, Felicia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Attityder och matematikprestationer: En litteraturstudie gällande hur attityder och uppfattningar relaterar till matematikprestationer2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta konsumtionsarbete syftar till att undersöka hur attityder till, och uppfattningar om matematik relaterar till beteenden som påverkar elevers matematikprestationer, främst under årskurs F–3. För att undersöka detta har vi sökt, behandlat och analyserat artiklar som berör både lärares och elevers attityder och uppfattningar gentemot matematik och lärande. Artiklarna som ligger till grund för resultatet är hämtade i databaserna UniSearch och ERIC. Resultatet visade att lärares attityder till, och uppfattningar om matematik och lärande påverkar elevers matematikprestationer. Vidare visar resultatet även att eleverna generellt har en positiv attityd till matematik. Attityden påverkas både internt av de olika komponenterna och externt av yttre faktorer. Studiens resultat har synliggjort vikten av tilltro till sin förmåga att utvecklas, både hos elever och lärare. Sammanfattningsvis är det viktigt att matematikundervisningen bidrar till positiva attityder som gynnar elevernas matematiska prestationer. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Blombäck, Melinda
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Asplid, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Överlämning från grundskola till gymnasieskola: -En analys av kommuners organisering av överlämningsprocessen vid byte av skolform2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När en elev övergår från en skolform till en annan skolform ska den avlämnade skolenheten skyndsamt överlämna den dokumentation som underlättar och gynnar elevens fortsatta lärande. Övergången från grundskolan till gymnasieskolan är komplex som visar på behov avsamarbete, tydliga rutiner och en innehållsrik dokumentation. Viktig information behöver överföras för att säkerställa att elever i behov av stöd fortsättningsvis får de förutsättningar eleven har rätt till. Studien syftar till att undersöka hur kommuner organiserar överlämningen från grundskolan till gymnasieskolan på huvudmannanivå. Forskningen är av kvalitativ karaktär där semistrukturerade intervjuer har genomförts med representanter från kommunerna i studien. Som komplement till intervjuerna har kommunernas riktlinjer och rutiner bearbetats och använts i forskningen. Tidigare forskning, empiriskt underlag från intervjuer och kompletterande material har analyserats utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med stöd av tematisk analys.

  Elever i behov av stöd är extra sårbara vid skolövergångar. Studien visar att överlämningsprocessen är viktig då den åskådliggör kontexten runt eleven och bistår mottagande skola att knyta an till ett unisont förhållningssätt och gemensamt samverkanssystem. Vidare framkommer att överlämningsprocessen mellan grundskolan och gymnasieskolan kan fungera som samverkan mellan olika skolformer och professioner som strävar mot samma mål för eleven. Utvecklingsområden som framkommer i studien är överlämningen mellan kommunala och fristående skolor samt att det finns ett behov av att dokumentationen följer eleven oavsett när eller hur många gånger en elev byter skola.

  Konklusionen i studien är att det finns ett behov och önskemål att generera en tydlig och effektiv process utifrån eleven förutsättningar och fortsatta progression. När elever är involverade i överlämningsprocessen och dokumentationens innehåll visar det på attövergången upplevs framgångsrik. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Blomquist, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Från gymnasiesärskolan till ett komvux för alla: En kvalitativ studie om elevers erfarenheter av att studera i olika skolformer2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att skapa bättre förutsättningar för elever som har gått i särskolan att fortsätta studera som vuxna är komvux som särskild utbildning sedan 2020 en del av komvux. Eleverna kan också söka reguljära kurser på grund- och gymnasienivå. Syftet med studien var att nå ökad kunskap om elevers uppfattningar om studier vid komvux jämfört med gymnasiesärskolan samt undersöka vilka strategier de använder och om de anser sig behöva någon form av stöd när det gäller studier vid komvux. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio elever vid fem olika komvux. Materialet analyserades induktivt med tematisk analys som metod. Även om det inte är generaliserbart, visar resultatet att en del informanter var nöjda med lärare och studier i gymnasiesärskolan medan andra uppfattade att de inte fick förståelse eller utmaningar. En del upplevde också utanförskap och besvikelse över de begränsningar gymnasiesärskolan och betygen innebär. Gymnasiesärskolan kan anses vara både en inkluderande och exkluderande skolform, vilket kan ses utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Studier vid komvux uppfattas som en möjlighet som ger bekräftelse, upprättelse och tillförsikt. Framgångsrika strategier är relationen till läraren, skolan som plats och att våga be om hjälp. Individanpassning och stöd behövs men om det ges av lärare eller speciallärare är inte avgörande. Även om studier vid komvux sker både på distans och på plats med en egen studieplan, uppfattas det ändå som en inkluderande skolform och kan ses både utifrån ett dilemmaperspektiv och ett relationellt perspektiv. Resultatet lyfter vikten av att bekräfta elevers erfarenheter och öka medvetenheten om exkluderings- och inkluderingsprocesser. Individanpassning, relationen till läraren och platsförlagd utbildning bidrar till elevers lärande vid komvux. Lärare behöver få tid för att möta elever utifrån deras förutsättningar och tid för kompetensutveckling. Det finns också behov av specialpedagogisk kompetens inom komvux och samverkan kring elever med bakgrund i gymnasiesärskolan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Blomstrand, Hanna
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Sökes: Kompetent, samarbetsvillig förskollärare med utvecklingslust: En kvalitativ studie som undersöker förskolläraren och yrkesrollen i Arbetsförmedlingens platsannonser2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur platsannonser kan bidra till konstruerandet av förskolläraren och yrkesrollen. 30 platsannonser från Arbetsförmedlingens platsbank analyserades utifrån ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt för att besvara forskningsfrågorna: Vilken bild av förskolläraryrket framträder i arbetsförmedlingens platsannonser? samt Vilken bild av förskollärarens person framträder i arbetsförmedlingens platsannonser? Resultatet visar att flera diskurser kring förskolläraren och yrkesrollen framträder i platsannonserna. Dessa diskurser har jag valt att benämna; Den kompetenta förskolläraren, Den samarbetande förskolläraren, Den ledande förskolläraren, Den drivande förskolläraren, Den undervisande förskolläraren samt Den omsorgsgivande förskolläraren. Resultatet visar att diskurserna förekommer parallellt, överlappande eller motstridigt och påvisar en bild av en kompetent, erfaren och samarbetsvillig person med lust att utvecklas. En förskollärare som besitter ledaregenskaper och bedriver undervisning samt innehar omsorgsförmåga. Dessa egenskaper beskrivs både vara knutna till förskollärarens person samt till professionell förmåga. Förskolläraryrket framställs samtidigt som komplext genom att det beskrivs dels vara ensamt med ett stort ansvar, dels att yrket innebär stort samarbete med bland annat kollegor.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Bogmark, Åsa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Andersson, Johanna
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  "Det funkar ju inte så!": En analys av vårdnadshavares syn på samverkan och delaktighet kring elever i behov av särskilt stöd2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Av skolans många uppdrag är samverkan med hemmet ett av de viktigaste. I skollagen (SFS2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2019) skrivs tydligt att vårdnadshavares önskemål skatas i beaktande och respekteras. Vårdnadshavare till barn i grundskolan ska erbjudas möjlighettill inflytande och forum för samråd med eleverna och vårdnadshavarna ska finnas.Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen kring delaktighet och samverkan mellanskola och vårdnadshavare gällande elever i behov av särskilt stöd. Studien tar avstamp ikvalitativ metodansats, med ett sociokulturellt perspektiv där språket kan ses som ettmaktredskap och medierande artefakt. Studien har också tagit de specialpedagogiskaperspektiven som teoretisk utgångspunkt.Genom semistrukturerade intervjuer har vårdnadshavares perspektiv samlats in och analyseratsgenom en tematisk analys. I resultatet framkommer det att skolans organisatoriskaförutsättningar har stor inverkan på vårdnadshavarens syn på samverkan och delaktighet medskolan. Även hur personer i olika roller som rektorer, lärare och externa experter agerargentemot eleven och vårdnadshavaren har betydelse för hur samverkan och delaktighetbeskrivs. I vårdnadshavarnas berättelser framkommer mycket tydligt en känsla av kamp för attfå tillgång till det stöd deras barn har rätt till.I diskussion och analys tolkas och diskuteras resultaten i relation till studiens teoretiskaperspektiv och relevant forskning. Studien är av specialpedagogisk relevans då det i detspecialpedagogiska uppdraget ingår att medverka i dels det förebyggande arbetet, dels i detaktiva arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt att vara enkvalificerad samtalspartner också för föräldrar (Högskoleförordning, 1993:100).

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Bolander, Eva
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskap. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet.
  Nordmark, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  The good teacher in the spotlight: Changing teacher ideals in the teaching of sexuality and relationships2024Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper is concerned with the construction of teacher ideals in the teaching of sexuality and relationships - an area wherethere are many, sometimes conflicting, expectations of teaching and of those who are expected to deliver it. According to theSwedish curriculum, everyone working in the school should start from a norm-conscious approach. This means that teachers may need to develop their teaching and that teachers may need to change their ways, for example in terms of critical self-reflection (Langmann & Månsson 2016). As a result, teachers and other educators who have adopted this approach toteaching about sexuality describe it as transformative in a number of ways (Bengtsson & Bolander 2020; Sherlock 2015).Relevant here is also research that highlights teachers' ideals in terms of desexualised heteronormativity (Reimers 2020).Conceptions of sexuality are thus linked to teachers' identities and roles more generally. For teachers in the area of sexuality and relationships, a further dimension emerges as sexuality is included as content. All in all, this means that this area toucheson issues related to both the professional and personal identity of the teacher and potentially generates specific teacherideals related to this.

  The empirical material consists of Swedish teacher's manuals on sexuality and relationships from 1956 to 2023. Theoreticallyand methodologically the study is carried out in a curriculum theory tradition and we specifically use Basil Bernstein's (1971/2003; 1990) code analysis to investigate how the language used in the teacher's manuals produces particular conceptions. Normative documents such as teacher's manuals are assumed, according to this kind of code analysis, to reflect three regulatory principles which determine through specific language use: 1) the meaning of an area of knowledge, 2)possible forms of realisation of the meaning of the field of knowledge, and 3) its place in particular educational contexts. This type of analysis makes it possible to identify not only how an area of knowledge takes shape over time but also how theteacher is expected to relate to it and build teacher identities.

  The results of the study indicate that there are recurring and relatively intact ideas about the role of teachers in terms ofpersonal and professional characteristics over time (1956-2023). In parallel with this continuity, new ideals emerge and shiftover time. These shifts tend to be associated with changes in emphasis in teacher manuals. For example, the emphasis onco-existence and pluralism in the 1977 guidelines both implicitly and explicitly called for a change in teacher ideals.

  The study contributes to the growing body of research on the teaching of sexuality and relationships in the Nordic countries.Further it is a contribution to research on the idealised image of teachers' professional and personal qualities (Furuhagen etal. 2019; Rusu et al. 2012). In sum, we can contribute with knowledge of the conditions for teaching complex issues such assexuality and relationships in the light of changing normative conceptions of the teacher as a role model and a moral example.

 • 110.
  Bolic, Vedrana
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Hellberg, Kristina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Stöd för lärande – mer än bara pedagogiskt stöd: Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning2013Inngår i: AT-forum 2013: Nationell konferens i arbetsterapi, 2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Stöd i skolan och övergång till vidare studier och arbetsliv-personer med neuropsykiatriska diagnoser

  Bakgrund

  Att lämna grundskolan innebär för många unga vuxna en övergång till vuxenlivet med antingen vidare studier eller arbetsliv i sikte. Det innebär nya utmaningar som de flesta unga vuxna klarar av medan personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riskerar att komma tillkorta i och med de krav som samhället ställer. Hur stödet har sett ut i grundskolan kan påverka ungdomarnas övergång till vidare studier och arbetsliv. Studier har visat att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en eftersatt grupp då det gäller anpassningar i skolan.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas med Asperger diagnos och ADHD erfarenheter av stödåtgärder i skolan samt vad individerna retrospektivt värderar som betydelsefullt för övergången till vidare studier och arbetsliv.

  Tillvägagångssätt och analys

  I studien har ett ändamålsenligt urval användas utifrån följande kriterier; personerna ska ha en neuropsykiatrisk diagnos som Asperger syndrom och Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) baserad på DSM-IV och/eller ICD-10 (American Psychiatric Association, 2000; World Health Organisation, 1993), vara i åldrarna 18-30 år samt vilja och förmåga att kommunicera sina erfarenheter av tidigare skoltid och övergången till vidare studier. Intervjuer har genomförts med 13 unga vuxna i åldrarna 20 till 29 år. Intervjuerna har analyserats kvalitativt.

  Resultat/förväntat resultat

  Analysen av intervjuerna påbörjades i augusti 2012. Preliminära resultat visar att den sociala och fysiska miljön samt pedagogiskt stöd är betydelsefullt för övergången till vidare studier och arbetsliv. Analysen pågår och vid tidpunkt för konferensen kommer resultat gällande erfarenheter av stödåtgärder i skolan samt vad individerna värderar som betydelsefullt för övergången till vidare studier eller arbetsliv att presenteras.

  Slutsats

  I samband med AT-forum 2013 kommer slutsatser från analysen att presenteras.

 • 111.
  Bolic, Vedrana
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Hellberg, Kristina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Stöd i skolan och övergång till vidare studier och arbetsliv-personer med neuropsykiatriska diagnoser2013Inngår i: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, At-forum, Stockholm 24-25 April, 2013, 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Att lämna grundskolan innebär för många unga vuxna en övergång till vuxenlivet med antingen vidare studier eller arbetsliv i sikte. Det innebär nya utmaningar som de flesta unga vuxna klarar av medan personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar riskerar att komma tillkorta i och med de krav som samhället ställer. Hur stödet har sett ut i grundskolan kan påverka ungdomarnas övergång till vidare studier och arbetsliv. Studier har visat att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en eftersatt grupp då det gäller anpassningar i skolan.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas med Asperger diagnos och ADHD erfarenheter av stödåtgärder i skolan samt vad individerna retrospektivt värderar som betydelsefullt för övergången till vidare studier och arbetsliv.

  Tillvägagångssätt och analys

  I studien har ett ändamålsenligt urval användas utifrån följande kriterier; personerna ska ha en neuropsykiatrisk diagnos som Asperger syndrom och Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) baserad på DSM-IV och/eller ICD-10 (American Psychiatric Association, 2000; World Health Organisation, 1993), vara i åldrarna 18-30 år samt vilja och förmåga att kommunicera sina erfarenheter av tidigare skoltid och övergången till vidare studier. Intervjuer har genomförts med 13 unga vuxna i åldrarna 20 till 29 år. Intervjuerna har analyserats kvalitativt.

  Resultat/förväntat resultat

  Analysen av intervjuerna påbörjades i augusti 2012. Preliminära resultat visar att den sociala och fysiska miljön samt pedagogiskt stöd är betydelsefullt för övergången till vidare studier och arbetsliv. Analysen pågår och vid tidpunkt för konferensen kommer resultat gällande erfarenheter av stödåtgärder i skolan samt vad individerna värderar som betydelsefullt för övergången till vidare studier eller arbetsliv att presenteras.

  Slutsats

  I samband med AT-forum 2013 kommer slutsatser från analysen att presenteras.

 • 112.
  Bolic, Vedrana
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Hellberg, Kristina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Support in school and the transition to further education and work - individuals with neuropsychiatric disorders2013Inngår i: 12th NNDR conference, 2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Support in school and the transition to further education and/or work – young adults with Asperger’s Disorder and ADHD

  Introduction

  Research indicates that students with Asperger’s Disorder and ADHD face a number of barriers to participation in school which may affect learning, social relations and the transition to work and/or further education. Individuals with Asperger’s Disorder and ADHD may need support in order to participate in school and to make progress toward graduating from school, in order to qualify to attend and pursue institutes of further education, work and participation in community life.

  Objectives

  The objective of the study was to describe and explore young adults’ with Asperger syndrome and ADHD experience of support in school and what they, in retrospect describe as influencing learning.

  Methods

  Interviews have been performed with 13 young adults between the age of 20 to 29 years, diagnosed with Asperger syndrome and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) based on DSM-IV and / or ICD-10 that have completed compulsory school.  

  Results

  Results show that the students in the present study stated that they did not receive adequate support during their school time in relation to their perceived difficulties with academic performance, social interaction and emotional wellbeing. Three types of support were identified during the analysis: “academic accommodations”, “social support” and “emotional support”.  Despite being evident in the students stories the support was perceived as inappropriate in relation to their individual needs, which in turn together confirmed the theme described as “Support affecting the students’ wellbeing”.  

  Conclusion

  The students’ experience of support in school, based on their current experiences, knowledge and understanding highlights the need for support that target academic performance, social relationships and emotional wellbeing, important for learning in school.

  Contribution to the practice/evidence base of occupational therapy

  Collaboration between educators, health care and occupational therapy services in school are important for developing and implementing support in school that will promote students learning and participation in school.

 • 113.
  Bolic, Vedrana
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Hellberg, Kristina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Support in school and the transition to further education and/or work – young adults with Asperger’s Disorder and ADHD2014Inngår i: 16th International Congress of the World Federation of Occupational: Sharing Traditions, Creating Futures, 2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Support in school and the transition to further education and/or work – young adults with Asperger’s Disorder and ADHD

  Introduction

  Individuals with Asperger’s Disorder and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) may need support in order to participate and progress toward graduating from school; a starting point for pursuing institutes of further education, work and participation in community life.

  Objectives

  The aim of this study was to describe and explore young adults’ with Asperger’s Disorder syndrome and ADHD experience of support in school and what they, in retrospect describe as influencing learning.

  Methods

  Semi-structured interviews were conducted with a purposive sample comprising 13 young adults between the age of 20 to 29 years, diagnosed with Asperger’s Disorder and attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) based on DSM-IV and / or ICD-10 that have completed compulsory school.  A qualitative data analysis was used. 

  Results

  Results show that the students in the present study stated that they did not receive adequate support during their school time in relation to their perceived difficulties with academic performance. Different aspects of support including academic accommodations, social support and emotional support are described as important for learning and participation in school.  Despite being evident in the students’ stories the support was perceived as inappropriate in relation to their individual needs and the students advocate for support affecting the students’ wellbeing.

  Conclusion

  The experience of support in school described by students with presented Asperger’s Disorder and ADHD are complex and require understanding of multiple aspects important for learning and participation.  

  Contribution to the practice/evidence base of occupational therapy

  Based on the students’ perspectives this study showed that different forms of support in school are important for learning and participation.  Therefore, occupational therapy services are essential for developing and implementing interventions in school. In addition, a collaborative approach between educators, parents and students is crucial for supporting students with Asperger’s Disorder and ADHD in school.

   

   

 • 114.
  Bolling, Johanna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Lina, Ernerudh
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Bråk som tal - en interventionsstudie: En experimentell fallstudie med enskild intensivundervisning om bråk som tal för elever i matematiksvårigheter i årskurs 5 och 62023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bråk är inkörsporten till rationella tal och en god förståelse av bråk ligger till grund för den enskilda elevens fortsatta matematikutveckling. Yngre elever, i de tidiga skolåren, har ofta en intuitiv förståelse för enkla bråk, men glappet till den mer formella undervisningen är stort. Svårigheter att lära sig bråk är genomgående och ger långtgående konsekvenser. Det är därför av stor vikt att tidigt uppmärksamma och ge stöd till de elever som möter svårigheter inom detta område.

  Vi har replikerat en tidigare genomförd interventionsstudie med enskild intensivundervisning kring bråk genom explicit undervisning och CRA. Interventionen fokuserar på bråk som tal, där tallinjen spelar en avgörande roll, och består av nio lektionstillfällen. Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om interventioner i matematik samt att undersöka vilken effekt ett interventionsprogram med enskild intensivundervisning har på elever i matematiksvårigheter i årskurs 5 och 6. Syftet har också varit att undersöka om elevernas relationer till matematikämnet kan förändras av interventionen. 

  Studien är en experimentell fallstudie med sex deltagare, där varje individ utgör sin egen kontroll. Data har samlats in i form av resultat på olika tester och skattningar, före, under och efter interventionen. Resultatet visar på en signifikant förbättring av elevernas kunskaper om bråk som tal efter genomförd intervention. Dessutom framkommer en spridningseffekt till området bråk som del av en helhet/antal, vilket tyder på en ökad konceptuell förståelse av bråk. Elevernas kunskaper kvarstår vid ett fördröjt eftertest, fem veckor efter avslutad intervention. 

  Den slutsats vi drar utifrån resultatet är att en kortare intervention på individnivå, om bråk som tal med tallinjen i fokus, kan ge stor effekt på elevernas kunskaper, som kvarstår över tid. Vi kan inte dra några generella slutsatser kring huruvida elevernas relationer till matematikämnet förändras av interventionen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Boo, Sofia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Anpassningar: Utmanande policyprocesser i lärares vardagspraktik2022Inngår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, Vol. 31, nr 3, s. 33-55Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to forefront the challenging policy processes with adaptations in teachers’ everyday practice. It does this by studying practicing teachers’, special education teachers’ and SENCOs’ (Special Educational Needs COordinators) negotiations about adaptations in teaching. The data were collected by focus-group interviews based on a vignette and analyzed using policy enactment theory. The results reveal dilemmas about adaptations, where negotiations about fairness, equality, and the difficult balance between assessing and supporting students’ performance becomes visible. Differentiated instruction is developed in policy processes with the aim of meeting the needs of all students and reducing the use of individual supplemental adaptations. 

 • 116.
  Boo, Sofia
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Lärares arbete med individanpassad undervisning i praktiken2014Inngår i: Pedagogiskt arbete: enhet och mångfald / [ed] Monika Vinterek, Anders Arnqvist, Falun: Högskolan Dalarna , 2014, 1, s. 55-75Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 117. Bestill onlineKjøp publikasjonen >>
  Boo, Sofia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Lärares arbete med individanpassning: Strategier och dilemman i klassrummet2014Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  A major challenge for teachers in crowded classrooms is to adapt the teaching to different pupil’s needs and abilities. Previous research shows that learning for pupils in the Swedish primary school has somewhat become an individual project. An increase in the individual work has been at the expense of whole class teaching. This has had a negative impact on pupils' academic performance. However, previous research also indicates that individual adaptation may affect results positively when the teacher is active, has knowledge of pupil’s needs and abilities and also a willingness to meet them.

  In the last few versions of the Swedish curriculum it is mentioned that teaching should be adjusted based on each pupil's abilities and needs. The purpose of this study is to investigate, describe and analyze how today's teachers in primary school (grades 1-6) handle individual adaptation in teaching, what strategies they use and what dilemmas that occurs. The study focuses on how work is carried out in practice. Qualitative interviews and participant observations are used in the data collection.

  This study has been conducted in two parts. The first part addresses five teachers and their classes in four different schools. In the second part the study has been extended with one of the above teachers whose classroom work was followed during a period of seven weeks. The results show that teachers are working hard to find methods that promote communication and interaction. They use different strategies to adapt teaching to each student. Individual work is still present but does not dominate the classroom work. Teachers individualize teaching by variation and interaction, by working together with tasks, with active relationship-oriented work and through continuous adjustments in the moment. The study also shows that teachers face several dilemmas when they individualize teaching in the classroom. One dilemma is among the ideal adaptation that teachers have a vision of, versus the time- and efficiencydriven adaptation that is possible to accomplish in the classroom. There is a tension between overall ideal images and teachers' practical everyday reality.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  omslag
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 118.
  Boo, Sofia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Forslund Frykedal, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Thorsten, Anja
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att anpassa undervisning: till individ och grupp i klassrummet2017 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Tycker du att din svåraste arbetsuppgift som lärare är att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov? Då är du inte ensam!

  Att anpassa undervisning är en grundbok som erbjuder en teoretisk och praktisk vägledning mot en undervisning anpassad till individ och grupp. Författarna sätter dagens rådande teorier om anpassningar i perspektiv och sammanhang genom en historisk återblick. De varvar sedan didaktiska aspekter av undervisningen – som metoder, strategier och dilemman – med färska exempel och erfarenheter från den svenska skolan. Här synliggörs de medvetna val som du som lärare måste göra, både gällande ämnesinnehållets strukturer och arbetsformer.

  Fokus ligger på vikten av ett systematiskt arbete – dels i syfte att låta effektiva anpassningar genomsyra den dagliga verksamheten, dels för att skapa en hållbar arbetssituation.

  Boken vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare i grundskolan.

  Download (png)
  presentationsbild
 • 119.
  Borg, Åsa
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Delaktighet på gymnasiesärskola2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Gymnasiesärskolan tar emot elever med intellektuella funktionsnedsättningar.Elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning har traditionellt sökttill gymnasiesärskolans nationella program. Enligt Skolverkets allmänna råd har dock alla elever rätt att söka till det nationella programmet, och det är hemkommunens mottagningsteam som bedömer om eleven kan klara kursmålen där. 

  Syftet med studien är att undersöka hur personal inom gymnasiesärskola beskriver att de hanterar sin undervisning med elever på olika kognitiv nivå och hur utsagorna samstämmer med Specialpedagogiska myndighetens (SPSM) delaktighetsmodell. Modellen är utvecklad och beskriven av Sznöyi och Söderqvist Dunkers (2020). Studien är en kvalitativ intervjustudie där elva semistrukturerade intervjuer genomfördes bland personal på två gymnasiesärskolor med nationella program, samt informant på introduktionsprogrammet. Deras beskrivningar från skolpraktiken ligger till grund för en tematisk analys av resultatet. 

  Många i studien menade att det kan vara fördelaktigt att nivågruppera elever i teoretiska ämnen som språk och matematik. Några lärare menar att det går att blanda arbetsformerna i klassrummet, inleda heterogent och sedan övergå till en differentierad undervisning, där de vill locka eleven till att utmanas i sin kunskapsutveckling och arbeta självständigt. Informanterna anser att eleverna uppskattar att få arbeta i egen takt, eftersom den sociala samvaro inte alltid underlättar lärandet. Intervjustudien visar att elevhälsan och rektorer främst ser till den övergripande nyttan av utbildningen. Förutom olika ämneskunskaper, så vill de rusta eleverna för kommande yrkes- och samhällsliv, i ett tolerant socialt sammanhang. Praktiskt-estetiska lärare uppger att de ofta arbetar kommunikativt och relationellt. De beskriver att de för en respektfull dialog med eleven, för att lära känna dennes individuella behov, och kunna kravanpassa undervisningen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Borén, Tora
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering: Specialpedagogiskt stöd för elever som behandlats för hjärntumör2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång. I studien söks svaret på vilka utmaningar eleverna står inför efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och strategier som eleverna kan behöva. Studien har inspirerats av innehållsanalys som vetenskaplig metod och resultatet bygger på intervjuer med åtta informanter. Analysen av datamaterialet resulterade i ett övergripande tema Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering och tre kategorier Identitet- en utmaning, Samverkan vid anpassningar samt Råd till pedagoger.Resultatet visar att eleverna har en spretig kunskapsprofil med ojämna kognitiva förmågor och att svårigheter blir synliga då kraven ökar. Många elever upplevs känna ett främlingskap till sig själv vilket påverkar hur stödet tas emot i skolan. Informanterna upplever att skolan spelar en mycket viktig roll i elevens rehabilitering. Samverkan med andra professionella inom vården och skolan samt hemmet sågs som viktiga arenor för att säkra upp elevens behov. Resultatet visar att den viktigaste framgångsfaktorn är att eleven får en pedagogisk resurs som coachar eleven framåt i lärandet.

  Fulltekst (pdf)
  Tora Borén Examensarbete Specialpedagogprogrammet
 • 121.
  Bouchard, Karen
  et al.
  Faculty of Education, University of Ottawa, Ottawa, Canada.
  Forsberg, Camilla
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Smith, David J
  Faculty of Education, University of Ottawa, Ottawa, Canada.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Showing friendship. fighting back, and getting even: resisting bullying victimisation within adolescent girls´friendships2018Inngår i: Journal of Youth Studies, ISSN 1367-6261, E-ISSN 1469-9680, Vol. 21, nr 9, s. 1141-1158Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research suggests that about a quarter of bullying incidences occur within friendships. Yet little attention is given to the underlying social processes and wider macro-system forces that shape friendship victimization experiences. Guided by constructivist grounded theory and Wade's work on resistance, this research explored the phenomenon of victimization within adolescent girls’ friendships. Canadian women reflecting on their school-based victimization experiences were interviewed for this study. Results suggest that participants resisted victimization in important ways but that their resistance strategies were negotiated within gender expectations and ambient discursive constructions of resistance and victimization. Our findings illuminate the ways that discourses concealing women's resistance and privileging overt responses to bullying run counter to gendered expectations for resistance, leaving women in a double bind. Consequently, we found that retaliatory relational aggression allowed girls to deny their victim status while complying with gendered expectations for resistance but led to their bullying experiences being normalized and overlooked.

 • 122.
  Bouchard, Karen
  et al.
  University of Ottawa, Canada.
  Forsberg, Camilla
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Smith, J. David
  University of Ottawa, Canada.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Showing friendship: Negotiating resistance to victimization within adolescent friendships2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Extant quantitative data suggest that about a quarter of bullying incidences occur within reciprocated friendships. Yet, little attention is given to the underlying social processes and wider macro-system forces that shape friendship victimization experiences. Guided by constructivist grounded theory, this research developed a theoretical framework of victimization within adolescent friendships, from the retrospective accounts of Canadian women. Our findings suggest that participants resisted victimization in important ways but that their resistance strategies were negotiated within gendered and discursive constructions of resistance, bullying, and victimhood. The results illuminate the ways that discourses that conceal women’s resistance and privilege overt responses to bullying run counter to gendered expectations for resistance, leaving women in a double bind.

 • 123.
  Bouhmadi, Fatiha
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Johansson, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Specialpedagogisk handledning i förskolan: Specialpedagogers uppfattningar om speciapedagogisk handledning i förskolan2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Brandt, Anneli
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Garanterade tidiga stödinsatser i läsning - en inblick i praktiken: Hur några speciallärare och lärare utformar läsundervisning i årskurs F-3 med fokus på elevers rätt till specialpedagogiskt stöd2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Brian, Byrne
  et al.
  University of New England.
  Khlentzos, Drew
  University of New England.
  Olson, Richard
  University of Colorado at Boulder.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Evolutionary and genetic perspectives on educational attainment2010Inngår i: International handbook of psychology in education / [ed] Karen Littleton; Clare Wood; Judith Kleine Staarman, Bingley: Emerald Publishing Limited , 2010, 1, s. 3-33Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  "The International Handbook of Psychology in Education" provides researchers, practitioners and advisers working in the fields of psychology and education with an overview of cutting-edge research across a broad spectrum of work within the domain of psychology of education. The chapters in the handbook are authored by internationally recognised researchers, from across Europe, North America and the Pacific Rim. As well as covering the latest thinking within established areas of enquiry, the handbook includes chapters on recently emerging, yet important, topics within the field and explicitly considers the inter-relationship between theory and practice. A strong unifying theme is the volume's emphasis on processes of teaching and learning. The work discussed in the handbook focuses on typically developing school-age children, although issues relating to specific learning difficulties are also addressed.

 • 126.
  Brolin Laftman, Sara
  et al.
  Stockholm Univ, Sweden.
  Bjereld, Ylva
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Modin, Bitte
  Stockholm Univ, Sweden.
  Lofstedt, Petra
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Sexual jokes at school and psychological complaints: Student- and class-level associations2021Inngår i: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 49, nr 3, s. 285-291Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Students who are subjected to sexual harassment at school report lower psychological well-being than those who are not exposed. Yet, it is possible that the occurrence of sexual harassment in the school class is also stressful for those who are not directly targeted, with potential negative effects on well-being for all students. Aim: The aim was to examine whether exposure to sexual jokes at the student level and at the class level was associated with students psychological complaints, and if these associations differed by gender. Method: Data from the Swedish Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) of 2017/18 was used, with information from students aged 11, 13 and 15 years (N=3720 distributed across 209 classes). Psychological health complaints were constructed as an index based on four items. Exposure to sexual jokes at the student level was measured by one item, and at the class level as the class proportion of students exposed to sexual jokes, in per cent. Two-level linear regression analyses were performed.Results: Students who had been exposed to sexual jokes at school reported higher levels of psychological complaints, especially boys. Furthermore, the class proportion of students who had been exposed to sexual jokes was also associated with psychological complaints, even when adjusting for student-level exposure to sexual jokes, gender, grade and class size. Conclusions: Sexual jokes seem to be harmful for those who are directly exposed, but may also affect indirectly exposed students negatively. Thus, a school climate free from sexual jokes may profit all students.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Brolin Låftman, Sara
  et al.
  Stockholm Univ, Sweden.
  Bjereld, Ylva
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Modin, Bitte
  Stockholm Univ, Sweden.
  Löfstedt, Petra
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Sexual jokes at school and students life satisfaction: findings from the 2017/18 Swedish Health Behaviour in School-aged Children study2021Inngår i: BMC Research Notes, E-ISSN 1756-0500, Vol. 14, nr 1, artikkel-id 288Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective In a previous study we demonstrated that the occurrence of sexual jokes in the class was associated with higher levels of psychological health complaints. Building on and extending these findings, the aim of the current study was to examine if exposure to sexual jokes at the student and at the class level was inversely associated with students life satisfaction. Data were derived from the 2017/18 Swedish Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study, with students aged 11, 13 and 15 years (n = 3710 distributed across 209 classes). Exposure to sexual jokes at the student level was captured by one item. Exposure to sexual jokes at the class level was calculated by aggregating this measure. The Cantril ladder was used to operationalise life satisfaction. Two-level logistic regression analyses were performed. Results Students who were exposed to sexual jokes at school were less likely to report high life satisfaction (OR 0.38, 95% CI 0.27-0.53). An inverse association was found between the class proportion of students who were exposed to sexual jokes and students likelihood of reporting high life satisfaction, whilst adjusting for exposure to sexual jokes at the student level (OR 0.98, 95% CI 0.97-0.9994). The findings highlight the importance of promoting a school climate without sexual harassment.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Bruzén, Erika
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Nylund Ek, Marika
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Utveckla avkodningsförmågan i årskurs 2: En interventionsstudie2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att stärka den fonemiska medvetenheten hos elever i riskzon för tidiga lässvårigheter har visatsig vara framgångsrikt i flera studier. I denna uppsats undersöks om delar ur ett utvecklatforskningsbaserat undervisningsmaterial, TIMA, Tidiga interventioner i matematik ochavkodning (Linköpings universitet, 2023), kan bidra till att gynna läsutvecklingen för elever irisk för tidiga lässvårigheter i årskurs 2. I undersökningen implementeras, genomförs ochutvärderas en intensiv, strukturerad och varierad läsintervention som pågår under 6 veckor.Programmet baseras på phonics-metoden där 12 elever undervisas i par med lärare vid 25tillfällen á 30 minuter. Interventionen och dess effekter analyseras både kvantitativt ochkvalitativt. Studien utgår från två grundskolor med sammanlagt 106 elever fördelat på fyraklasser där elever med tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter slumpmässigt randomiserastill en interventions- respektive kontrollgrupp. Urvalet grundar sig på grundskolornasscreeningtester i avkodning vid två tillfällen under höstterminen 2022. En ABA-AXA-designanvänds där både interventions- och kontrollgrupp genomför för- och eftertest, men endastinterventionsgruppen genomgår läskursen medan kontrollgruppen följer den ordinarieundervisningen. Resultaten visar på en förbättring hos interventionsgruppen iavkodningsförmåga av vanliga ord och nonord jämfört med kontrollgruppen. För att få redapå deltagarnas upplevelser av programmet genomfördes semistrukturerade intervjuer somanalyserades tematiskt. För eleverna i interventionsgruppen framträdde två teman; gemenskapoch förvärvade färdigheter i läsning. Resultaten indikerar att tidiga insatser bestående avphonics-träning med hög intensitet kan öka elevernas avkodningsförmåga avsevärt. Medtanke på elevernas framsteg och positiva upplevelser skulle vårt upplägg av läsprogram kunnaanvändas för att uppfylla garantin för tidiga stödinsatser i grundskolan (SFS 2010:800).  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Brüggemann, Adrianus Jelmer
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Forsberg, Camilla
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Colnerud, Gunnel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Wijma, Barbro
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för barns och kvinnors hälsa. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Barn- och kvinnocentrum, Kvinnokliniken i Linköping.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Bystander passivity in health care and school settings: Moral disengagement, moral distress, and opportunities for moral education2019Inngår i: Journal of Moral Education, ISSN 0305-7240, E-ISSN 1465-3877, Vol. 48, nr 2, s. 199-213Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Bystander passivity has received increased attention in the prevention of interpersonal harm, but it is poorly understood in many settings. In this article we explore bystander passivity in three settings based on existing literature: patient abuse in health care; bullying among schoolchildren; and oppressive treatment of students by teachers. Throughout the article we develop a theoretical approach that connects Obermann's unconcerned and guiltybystanders to theories of moral disengagement and moral distress respectively. Despite differences between the three settings, we show striking similarities between processes of disengagement, indicators of distress, and the constraints for intervention that bystanders identify. In relation to this, we discuss moral educational efforts that aim to strengthen bystanders’ moral agency in health care and school settings. Many efforts emphasize shared problem descriptions and collective responsibilities. As challenging as such efforts may be, there can be much to gain in terms of welfare and justice.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 130.
  Brüggemann, Jelmer
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för barns och kvinnors hälsa. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Forsberg, Camilla
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för barns och kvinnors hälsa. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Re-negotiating agency: patients using comics to reflect upon acting in situations of abuse in health care2019Inngår i: BMC Health Services Research, E-ISSN 1472-6963, Vol. 19, nr 1, artikkel-id 58Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  There is a growing body of international research that displays the prevalence and character of abuse in health care. Even though most of these studies are conducted from a patient perspective little is known about how patients conceptualize their agency in relation to such situations. This study aimed to explore how patients reason about their potential to act in abusive situations.

  Methods

  Qualitative interviews were conducted with thirteen patients in Sweden. Central in the interviews were three comics, inspired by Boal’s Forum Theatre and part of an earlier online intervention study in which the informants had participated. Each comic showed a situation in which a patient feels abused, and on the opposite side were suggestions for how the patient could act in response. Informants were asked to reflect about situations of abuse and in specific upon the comics. We used the methodology of constructivist grounded theory throughout the study, including the analysis.

  Results

  It appeared that the informants constantly re-negotiated their and other patients’ agency in relation to the specifics of the event, patients’ and staff’s responsibilities, and the patients’ needs and values. This process questions views of agency as fixed and self-evident, and can be understood as part of changing discourses about patients’ social role and possibilities to organize their care. Using a feminist theory of power we expected the informants to elicit instances of resistance to domination, which is central to the comics. While doing that, the informants also hinted at parallel stories of empowerment and less visible forms of agency in spite of domination.

  Conclusion

  The current analysis showed different ways in which the informants constantly re-negotiated their agency in potentially abusive situations. Not only did the informants engage in reflections about immediate responses to these untoward situations, they also engaged in thoughts about strategies that could protect them and counteract abuse in health care over the long-term. This opens up for future research into ways patients organize their care and identify threats and barriers to the care they need, which could be valuable knowledge for care quality improvement.

  Fulltekst (pdf)
  Re-negotiating agency – patients using comics to reflect upon acting in situations of abuse in health care
 • 131.
  Bsiso, Irina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Speciallärares arbete med elever i matematiksvårigheter: En intervjustudie2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att skaffa kunskap genom att undersöka verksamma speciallärares uppfattningar om matematematiksvårigheter och bästa möjliga stöd för elever i matematikssvårigheter. I denna studie har kvalitativ forskningsansats valt som utgångspunkt. Datainsamlingsmetoden i denna studie är en kvalitativ semistrukturerad intervju. Intervjun genomfördes med sex stycken speciallärare som undervisade i årskurserna 1-9.

  För att tematisera materialet analyserades intervjun utifrån en tematisk analys. För att svara på studiens frågeställningar delades analysen i tre huvudämnen: speciallärarnas uppfattningar om orsaker som ligger till grund för matematiksvårigheter, hur speciallärarna beskriver arbetet med elever i behov av stöd i matematik och hur frågan kring elevers behov av stöd i matematik hanteras på skolan.

  Varje huvudtema har flera underteman. Teman om orsaker som ligger till grund för matematiksvårigheter har underteman: elevens förutsättningar och begränsande undervisningsmiljö. Teman om hur speciallärarna beskriver arbetet med elever i behov av stöd har underteman: klasslärarensbedömning i grunden, diskussion på arbetslags och hälsotemasmöte, användning av diagnosmaterial. Det tredje teman om hur speciallärarna arbetar med elever som behöver stöd i matematik resulterade i följande underteman: specialundervisning i mindre grupper, relationsskapande och motivationshöjande arbete, undervisningsmetoder och utmaningar i genomförandet av undervisningen.

  Studiens slutsatser är att speciallärarna uppfattar att matematiksvårigheterna oftast förekommer tillsammans med brister i klassrumsundervisning och undervisande lärares matematikkunskaper. Samtidigt ser speciallärarna matematiksvårigheter som ett komplex fenomen som påverkas av olika faktorer. I sitt arbete med elever i matematiksvårigheter använder speciallärare undervisningsmetoder såsom intensivundervisning, explicit undervisning och konkret-abstrakt undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Bunayog Gustavsson, Ethel
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. -.
  Varför skriker du?: En kvalitativ studie om ljudnivån på förskolan.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka ljudnivån på förskolan, vad den beror på, hur den påverkar barn och pedagoger samt vad pedagogerna gör för att förbättra situationen. Observationer i barngruppen och intervjuer med pedagogerna gjordes för att kunna få svar på frågeställningarna. Resultatet visar att ljudnivån på förskolan är ganska hög och det beror på många olika faktorer som till exempel barnens ljud, för stora barngrupper och materiella ting som låter. Den höga ljudnivån på förskolan påverkar både barn och vuxna på ett negativt sätt där pedagogerna märker att barnen blir stressade och pratar högre; hörseln försämras samtidigt som det påverkar barnens koncentrationsförmåga. Pedagogerna märker även själva att de blir stressade och trötta samt att deras arbetsförmåga blir påverkad av den höga ljudnivån. Den höga ljudnivån är inte bra alls för alla de som vistas i lokalen. För att förbättra situationen använder pedagogerna pedagogiska åtgärder som t.ex. att dela upp barnen i små grupper, planera och styra barnens aktiviteter samt använda materiella åtgärder som till exempel ljuddämpande ”tassar” på bord och stolar. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 133.
  Butler, Hanna
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Formativ bedömning i slöjd: En kvalitativ studie med utgångspunkt i slöjdlärares beskrivningar av sitt arbete med formativ bedömning av högstadieelevers förmågor vad gäller formgivning, framställning, idéutveckling och reflektion kring arbetsprocess och resultat2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka hur lärare i slöjdämnet beskriver sin erfarenhet av att arbeta med formativ bedömning när det gäller elevers förmåga att formge och framställa, förmåga att utveckla idéer samt förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med fem yrkesverksamma slöjdlärare som undervisar på högstadiet. Datamaterialet har transkriberats och bearbetats enligt Braun och Clarks (2022) tematiska analysmetod i sex faser. Analysen resulterade i fem övergripande teman; 1. Muntlig framåtsyftande kommunikation, 2. Skriftlig kommunikation, 3. Hands on, 4. Vidga vyer och 5. Avgränsande ramar. Resultatet visar att lärarna framför allt bygger sin formativa bedömning på kontinuerlig, muntlig, framåtsyftande och handlingsbaserad återkoppling under lektionstid. Det handlar om att samtala, om att ställa frågor, om att visa och instruera praktiska moment samt om att få eleverna att träna, pröva och ompröva. Skriftlig kommunikation innebär skriftlig återkoppling från lärare samt elevernas träning i att reflektera över arbetsprocess och resultat genom att skriva loggbok. Att ’vidga vyer’ handlar om att presentera alternativ och möjligheter, att göra jämförelser, visa konkreta exempel och att ge inspiration. Samtidigt som lärarna söker vidga elevernas vyer används ’avgränsande ramar’ både för att hjälpa elever att formulera genomförbara slöjdprojekt och för att bedömning och återkoppling ska bli möjlig och effektiv.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Bydairk, Gregory
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Anställningsbar eller arbetslös efter kockutbildning?: Vad gör nyexaminerade kockar anställningsbara efter avslutad yrkesutbildning enligt yrkeslärare och branschfolk?2022Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Övergången från gymnasieyrkesutbildning till anställning inom restaurangbranschen är något som har diskuteras flitigt under många år. Likaså vad som menas med begreppet anställningsbarhet. Jag har med min studie undersökt frågan ”Vad gör nyexaminerade kockar anställningsbara efter avslutad gymnasieutbildning enligt yrkeslärare och branschfolk?” För att få fram de kvalitéer och faktorer som frågan syftar till gjordes en kvalitativ undersökning med semistrukturerad intervju som metod. Respondenterna bestod av yrkesverksamma yrkeslärare respektive branschfolk i sydvästra Sverige. Svaren har transkriberats och tematiserats till fyra teman: Yrkeshantverket, Samarbetet, Lärande och Viljan. Temana har sedan diskuterats utifrån olika tidsepoker, olika kontextuella perspektiv på anställningsbarhet och begreppet livslångt lärande. I studien framkom att yrkeshantverket, lärandet och samarbetet är viktiga faktorer för anställningsbarheten efter avklarad examen, men den mest framträdande faktorn är, enligt respondenterna, viljan. De fyra temana ses emellertid behöva samverka med varandra för att göra nyexaminerade kockar anställningsbara, där anställningsbarheten även påverkas av aktörer och aktioner i olika kontexter. Slutligen ges förslag på vidare forskning och reflektion om framtida samarbete mellan yrkesutbildning och restaurangbranschen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Bygghammar, Stephanie
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att göra skillnad i matematikundervisningen: En undersökning om en intervention kan påverka lågstadieelevers taluppfattning.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie har en intervention gjorts för att undersöka om det leda till att elever i lågstadiet får en större förståelse taluppfattning än innan. Utifrån förtester som gjordes i en årskurs 1 valdes fyra elever ut för att under sex tillfällen få delta i en intervention där de presenterades för olika användbara strategier vid räkning av olika matematikuppgifter. Efter varje tillfälle fick hela klassen, inklusive interventionsgruppen, göra tester för att se hur klassen utvecklas inom området gentemot interventionsgruppen. När interventionen var klar gjordes två eftertester för att se hur effekten av interventionen höll i sig.

  Resultatet visade att de flesta eleverna i interventionsgruppen fick ett bättre resultat än innan. Under interventionens gång kan man se att eleverna utvecklats och blivit mer säkra inom området taluppfattning.

  Inspirationen till detta arbete kom ifrån studier som bland annat Fueyo och Bushell Jr (1998) och Kaufmann, Handl och Thöny (2003) genomfört. Båda dessa studier visade bra resultat hos eleverna efter genomförd intervention/intensivundervisning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Byrne, Brian
  et al.
  University of New England, Australia.
  Olson, Richard K.
  University of Colorado, Boulder, USA.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Behavior-genetic studies of academic performance in school students: A commentary for professional in psychology and education2019Inngår i: Reading development and difficulties / [ed] David A. Kilpatrick, R. Malatesha Joshi, Richard K. Wagner, Cham: Springer, 2019, 1, s. 213-232Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Available behavior-genetic research indicates that the single largest factor influencing individual differences in literacy development is genetic endowment. We briefly review some typical evidence and methodology used in studying the behavior-genetics of reading. We then outline three hypothetical educational scenarios and demonstrate how behavior-genetic studies might play out in them, with the aim of enhancing the critical capacity of school psychologists and other educational professionals to evaluate research findings in this area. We show that heritability estimates will tend to be higher in educational environments in which the instruction and other factors are more uniform, that the way subsamples are combined can affect estimates, and that population-level estimates cannot be used to determine the etiology of any individual child’s performance. We address and dismiss genetic determinism, and review evidence to suggest that genetic accounts of reading disability may reduce blame and stigma yet increase pessimism about successful intervention. However, we argue that continued research into optimal ways to design and deliver curricula is quite compatible with the substantial heritability of individual differences in literacy and has already provided grounds for optimism. We also suggest that genetically derived constraints on academic progress bring into sharp focus questions about the goals of education.

 • 137.
  Byrne, Brian
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Olson, Richard
  University of Colorado, USA.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  The longitudinal perspective on developmental disorders2012Inngår i: Current issues in developmental disorders / [ed] Chloë R. Marshall, Hove: Psychology Press, 2012, 1, s. 73-92Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  "Cognitive development in children is a highly complex process which, while remarkably resilient, can be disrupted in a variety of ways. This volume focuses on two types of neurodevelopmental disorder: syndromic conditions, such as fragile X syndrome, Down syndrome, Williams syndrome and Velocardiofacial syndrome; and non-syndromic conditions including dyslexia, specific language impairment, autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder. This book provides a state-of-the-art review of current research and covers key topics across the full range of developmental disorders. Topics covered include: diagnosis and comorbidity genetics longitudinal studies computational models distinguishing disorder from deprivation/delay language and culture the history of research into developmental disorders The book also looks at how the study of developmental disorders has contributed to our understanding of typical development, and themes emerge that are common across chapters, including intervention and education, and the neurobiological bases of developmental disorders. The result is a fascinating and thought-provoking volume that will be indispensable to advanced students, researchers and practitioners in the fields of developmental psychology, neuropsychology, speech and language therapy and other developmental disorders"-- 

 • 138.
  Byrne, Brian
  et al.
  University of New England, Australia.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Olson, Richard
  University of Colorado at Boulder, USA.
  Dyslexia2014Inngår i: The Routledge international companion to educational psychology / [ed] Andrew Holliman, London: Routledge, 2014, s. 297-306Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 139.
  Byrne, Brian
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. University of New England, Australia.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Olson, Richard
  University of Colorado, Boulder, USA.
  Reading and reading acquisition in European languages2014Inngår i: South and Southeast Asian psycholinguistics / [ed] Heather Winskel and Prakash Padakannaya, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, s. 159-170Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 140.
  Byrne, Brian
  et al.
  University of New England, USA.
  Wadsworth, Sally
  University of Colorado, USA.
  Boehme, Kristi
  University of New England, USA.
  Coventry, William L
  University of New England, USA.
  Olson, Richard
  University of Colorado, USA.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Corley, Robin
  University of Colorado, USA.
  Multivariate genetic analysis of learning and early reading development2013Inngår i: Scientific Studies of Reading, ISSN 1088-8438, E-ISSN 1532-799X, Vol. 17, nr 3, s. 224-242Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The genetic factor structure of a range of learning measures was explored in twin children, recruited in preschool and followed to Grade 2 (N = 2,084). Measures of orthographic learning and word reading were included in the analyses to determine how these patterned with the learning processes. An exploratory factor analysis of the genetic correlations among the variables indicated a three-factor model. Vocabulary tests loaded on the first factor, the Grade 2 measures of word reading and orthographic learning, plus preschool letter knowledge, loaded on the second, and the third was characterized by tests of verbal short-term memory. The three genetic factors correlated, with the second (print) factor showing the most specificity. We conclude that genetically influenced learning processes underlying print–speech integration, foreshadowed by preschool letter knowledge, have a degree of independence from genetic factors affecting spoken language. We also argue that the psychology and genetics of associative learning be afforded a more central place in studies of reading (dis)ability and suggest some links to molecular studies of the genetics of learning.

 • 141.
  Byström Dalman, Sofia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Hoff, Hanna
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Hur matematiklärare kan undervisa genom problemlösning i årskurs 4-6: En litteraturstudie om hur undervisning genom problemlösning kan organiseras i ett mellanstadieklassrum2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna litteraturstudie var att granska och analysera forskning om hur matematikläraresundervisning genom problemlösning i årskurs 4-6 organiseras. Problemlösning är en central del i kursplanen i matematik. Problemlösningsförmåga är också användbart i dagens samhälle. Vi har dock upplevt att många lärare menar att elever har svårigheter med att lösa problem. Därmed är denna litteraturstudie relevant för att synliggöra hur undervisningen genom problemlösning kan organiseras för att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Litteratursökningen utfördes både via databassökning och manuell sökning. Databassökningen utgick från UniSearch medan den manuella sökningen baserades på att studera referenslistor. Litteraturstudiens resultat visade bland annat att lärare kan undervisa genom problemlösning med hjälp av strategier, exempelvis KWL-strategin, digitalt verktyg, metakognitivbaserad kontextuell undervisningsstrategi och strategin arbeta baklänges. Ett annat resultat visade att det är ett flertal organisationsfaktorer som läraren behöver ta hänsyn till vid undervisning genom problemlösning, bland annat syfte och mål med undervisningen samt elevernas förkunskaper.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Byström Dalman, Sofia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Hoff, Hanna
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Problemlösning ur mellanstadieelevers perspektiv: – En kvalitativ intervjustudie om elevers val av problemlösningsstrategier i årskurs 6 samt deras upplevelser och känslor vid problemlösning i matematik2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna forskningsstudie var att undersöka hur elever i årskurs 6 löser problemlösningsuppgifter. Fortsättningsvis syftade studien till att undersöka vilka upplevelser och känslor elever i årskurs 6 har vid problemlösning i matematik. Studien utgick därmed från frågeställningarna: 1) vilka problemlösningsstrategier använder sig elever av när de löser problemlösningsuppgifter? Och 2) vilka upplevelser och känslor har elever vid problemlösning? Elevlösningar och elevintervjuer användes som datainsamlingsmetod. I relation till den första frågeställningen visar studien att elever i årskurs 6 använder olika problemlösningsstrategier vid problemlösning. Vidare beror elevernas val av problemlösningsstrategi på vilka strategier de mött i undervisningen och vilka strategier de anser som lämpliga. Problemlösningsstrategier som eleverna använder är exempelvis identifiera signalord i uppgiften och tabell. I relation till den andra frågeställningen synliggör studien att elever i årskurs 6 har blandade upplevelser och känslor vid problemlösning. Det rör sig om att eleverna upplever olika problemlösningsuppgifter som enkla eller svåra. Vidare synliggörs elevernas olika känslor som exempelvis irritation och förvirring vid problemlösning. Ytterligare ett resultat handlar om att elever arbetar med problemlösning individuellt, tillsammans med andra i grupp och i helklass. Fortsättningsvis visar resultatet att eleverna ser både för- och nackdelar med dessa arbetssätt och därmed uppstår både positiva och negativa känslor. Avslutningsvis föredrar eleverna att arbeta med problemlösning på sin nivå.

  Fulltekst (pdf)
  Problemlösning ur mellanstadieelevers perspektiv – En kvalitativ intervjustudie om elevers val av problemlösningsstrategier i årskurs 6 samt deras upplevelser och känslor vid problemlösning i matematik
 • 143.
  Byström, Viktoria
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Som en spegel av sig själv: Ickepedagogiska texters användning i gymnasieskolans religionskunskapsundervisning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka ickepedagogiska texter som används i gymnasieskolans religionsundervisning samt i vilket syfte lärarna väljer att använda dem. Med begreppet ”ickepedagogiska texter” menas texter som inte, som läroböcker och skrivna i pedagogiskt syfte, utan mer autentiska texter som exempelvis artiklar, urkunder, prosa och lyrik. Uppsatsen består dels av en bakgrundsdel, där jag kort redogör för religionsämnet, dess utveckling samt de båda begreppen religionsdidaktik och textdidaktik, dels av en forskningsstudie. I den senare har jag intervjuat åtta gymnasielärare i religionskunskap om deras användning av och syn på ickepedagogiska texter. Resultatet visar att ickepedagogiska texter används av alla lärare i studien, men i betydligt varierande grad. Vanligast är användningen av religiösa urkunder, företrädelsevis Bibeln och Koranen, och olika artiklar. I någon mån används också skönlitteratur och vetenskapliga texter. Syftet med användningen är i första hand att utveckla kunskap om och förståelse för olika religioner. I viss mån används också texterna för att träna elevernas analytiska förmåga och för, via livsfrågepedagogik, främja elevernas personlighetsutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Börnesson, Ingrid
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Räkna med matematiksvårigheter: En analys av matematiksvaga elevers svårigheter, baserad på det nationella provet i år 62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Många elever hamnar i svårigheter med matematiken vilket kan få stora konsekvenser i såväl privatliv som kommande yrkesliv. I skolan kan en elev ha allmänna svårigheter med många ämnen vilket gör det förhållandevis enkelt att planera en bra undervisning. Specifika matematiksvårigheter innebär svårigheter med vissa delar av matematiken. Eleverna är ofta normalbegåvade men uppvisar en ojämn utveckling och de dagliga prestationerna varierar stort.

  Det finns mycket att vinna på att ge elever adekvat stöd i skolan, inte minst samhällsekonomiskt. Min studie handlar om vilka räknefel som är vanliga hos elever i matematiksvårigheter. Jag har granskat nationella prov i matematik i år 6 hos elever som uppvisat låga prestationer. Provsvaren har granskats med viss förkunskap men utan någon hypotes vilket utmärker konstruktivistiskt grundad teori. Metoden innebär att man växlar mellan insamlande av empiri och analys tills mättnad uppkommer och en teoretisk modell växer fram.

  Det som framkommer är att eleverna främst har svårigheter med förståelse av begrepp, symboler och enheter samt rimlighetsbedömning. Som exempel kan nämnas problem med att förstå medelvärde och omkrets, procent-och likhetstecknet samt enhetsomvandlingar. Det är vanligt att eleverna lämnar orimliga svar. Jag kan också se svårigheter med strategitänkande och att tolka matematiska uppgifter, särskilt längre textuppgifter.

  Språksvårigheter och koncentrationssvårigheter kan försvåra matematikinlärningen men även andra kognitiva brister kan skapa problem. Oavsett typ av svårighet har eleven enligt svensk skollag rätt till stöd om målen ej nås. Mitt arbete kan bidra till att pedagoger får ökad kunskap om vad som kan gå fel i det matematiska tänkandet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Caravita, Simona
  et al.
  Università Cattolica del Sacro Cuore.
  Ambrosini, Barbara
  Università Cattolica del Sacro Cuore.
  Stefanelli, Sara
  Università Cattolica del Sacro Cuore.
  Cadei, Livia
  Università Cattolica del Sacro Cuore.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  When the bullied peer is native vs. migrant: A mixed-method study among pupils of Italian schools2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 146.
  Caravita, Simona C. S.
  et al.
  Univ Stavanger, Norway; Univ Cattolica Sacro Cuore, Italy.
  Beauchamp, Miriam H.
  Univ Montreal, Canada; Sainte Justine Hosp Res Ctr, Canada.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Editorial: Novel Developmental Perspectives on the Link Between Morality and Social Outcomes2022Inngår i: Frontiers in Psychology, E-ISSN 1664-1078, Vol. 13, artikkel-id 888373Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  n/a

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 147.
  Caravita, Simona C. S.
  et al.
  Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education, University of Stavanger, Stavanger, Norway; Department of Psychology, Catholic University of the Sacred Heart, Brescia & Milan, Italy.
  Papotti, Noemi
  Department of Psychology, Catholic University of the Sacred Heart, Brescia & Milan, Italy.
  Gutierrez Arvidsson, Elisa
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Valtolina, Giovanni Giulio
  Department of Psychology, Catholic University of the Sacred Heart, Brescia & Milan, Italy.
  Contact with migrants and perceived school climate as correlates of bullying toward migrants classmates2021Inngår i: New Directions for Child and Adolescent Development, ISSN 1520-3247, E-ISSN 1534-8687, Vol. 177, s. 141-157Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigates whether the quantity and quality of contact with migrants and perceiving that cultural diversity is accepted at school (as a dimension of the perceived school climate) are associated with perpetrating bullying toward migrant classmates. Quantity and quality of contact are also examined as moderators of the association between perceived cultural acceptance at school and bullying toward migrant students. One hundred and sixtysix adolescents (Mage = 16.26; SD = 1.53) belonging to the societal majority group answered a battery of self-report measures. Bullying migrant peers was associated with more negative quality of the contact. Bullying migrants was also associated with lower perceived acceptance of cultural diversity at school for the adolescents reporting higher levels of contact with migrants at school. The role of contact in explaining bullying toward migrant peers is also discussed in light of possible interventions.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Caravita, Simona C. S.
  et al.
  Univ Cattolica Sacro Cuore, Italy.
  Stefanelli, Sara
  Univ Cattolica Sacro Cuore, Italy.
  Mazzone, Angela
  Dublin City Univ, Ireland.
  Cadel, Livia
  Univ Cattolica Sacro Cuore, Italy.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Ambrosini, Barbara
  Univ Cattolica Sacro Cuore, Italy.
  When the bullied peer is native-born vs. immigrant: A mixed-method study with a sample of native-born and immigrant adolescents2020Inngår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 61, nr 1, s. 97-107Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An increasing number of immigrant students attend Italian schools, with the possibility of being involved in bullying episodes. A few studies have investigated this phenomenon, providing some evidence that immigrant students may face an increased risk of being bullied compared to native-born students. The present study adopted a mixed-method design, which may better detect the dynamics of bullying towards immigrant peers. Participants were 692 native-born and immigrant students (20.5% with immigrant background; 54.8% females) who filled in self-report measures about their bullying experiences, popularity, acceptance of diversity at school, and prejudice. Thirty-five pupils (54% with immigrant background) were also interviewed. Two hypothetical bullying scenarios were presented: one depicting a native-born victim and one depicting an immigrant victim. After each scenario, adolescents were encouraged to reason about the motives for bullying. Quantitative data showed that general bullying was associated with perceived popularity status among peers, while racial bullying was associated with prejudice but not peer status. The relevance of anti-immigrant prejudices in driving racial bullying emerged also from adolescents interviews. The qualitative data indicated that among the reasons for bullying, adolescents mentioned a desire for dominance and popularity, in particular when the victim was non-immigrant. Findings suggest that, in addition to individual and peer group-related risk factors, prejudice also needs to be addressed in anti-bullying interventions aimed to counteract racial bullying.

 • 149.
  Caravita, Simona
  et al.
  University of Stavanger, Norway.
  Papotti, Noemi
  Catholic University of the Sacred Heart, Italy.
  Gutierrez Arvidsson, Elisa
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Valtolina, Giovanni Giulio
  Catholic University of the Sacred Heart, Italy.
  Inter-ethnic bullying: The role of the contact with the ethnic outgroup2021Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  By adopting a developmental intergroup perspective (Killen & Rutland, 2011), this international symposium features research investigating students’ and teachers’ beliefs, social cognition, and attitudes regarding inter-ethnic bullying. The research focuses on European schools, where this phenomenon is spreading (Elamè, 2013). The first paper examines how students’ beliefs about their contact with the ethnic outgroup and about school climate are associated with bullying the ethnic outgroup. Among students of the majority ethnic group, evaluating the contact with the ethnic outgroup more negatively was related with higher inter-ethnic bullying, but a more negative evaluation of the school climate was associated with higher inter-ethnic bullying only for the students reporting more frequent contact with the outgroup at school. The second paper examines direct and indirect (through prejudice), and moderated (by the closeness to the teacher) associations of students’ moral disengagement with inter-ethnic bullying. Perpetration of inter-ethnic bullying was higher for students reporting higher moral disengagement, but the strength of this association was reduced in case of a warm relationship with the teacher. The third study explores whether teachers’ attitudes toward refugees can be influential on teachers’ evaluations of inter-ethnic bullying targeting ethnic minority Arab students. Teachers were found to be aware of wrongfulness of inter-ethnic bullying, but teachers who had more negative attitudes towards refugees showed to under-estimate the negative outcomes for the Arab victim from inter-ethnic bullying. The discussant will consider the findings in light of the international concern to reduce bullying and promote positive peer relationships in childhood and adolescence.

 • 150.
  Carlsson, Jessica
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Englund Bohm, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Jeppsson, Catarina
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kultur och estetik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Physical activity and music to support pre-school children’s mathematics learning in Sweden2016Inngår i: Education 3-13, ISSN 0300-4279, E-ISSN 1475-7575, Vol. 46, nr 5, s. 483-493Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In order to give all children equal opportunities in school, methods to prevent early differences are needed. The overall aim of this study was to investigate the effectiveness of two structured teaching methods: Math in Action, characterised by physical activity and music, and common numerical activities. Children (28 girls, 25 boys) were assigned to 1 of the 2 conditions during a period of 3 weeks (2 times a week for a 30-minute session). The results show that children who learn mathematics in an environment characterised by physical activity and music develop their mathematical abilities significantly more than children who learn mathematics through common number activities. We have also shown that children with different motor skill abilities benefit from learning mathematics in an environment characterised by physical activity and music.

1234567 101 - 150 of 1283
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf