liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 334
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Fristedt, Sofi
  et al.
  Jönköping University.
  Areskoug Josefsson,, Kristina
  Samrehab, Värnamo Hospital.
  Kammerlind, Ann-Sofi
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Futurum Region Jönköping County, Sweden.
  Factors Influencing the Use of Evidence-Based Practice among Physiotherapists and Occupational Therapists in Their Clinical Work2016Ingår i: The Internet Journal of Allied Health Sciences & Practice, E-ISSN 1540-580X, Vol. 14, nr 3, artikel-id 7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Evidence-based practice (EBP) is a process through which research is applied in daily clinical practice. Occupational therapists (OTs) and physiotherapists (PTs) are expected to work in line with EBP in order to optimise health care resources. This expectation is too seldom fulfilled. Consequently, research findings may not be implemented in clinical practice in a timely manner, or at all. To remedy this situation, additional knowledge is needed regarding what factors influence the process of EBP among practitioners. The purpose of the present study was to identify factors that influence the use of EBP and the experienced effects of the use of EBP among PTs and OTs in their clinical work. Method: This was a qualitative interview study that consisted of six group interviews involving either OTs or PTs employed by the Jönköping County Council in the South of Sweden. Resulting data were analysed using content analysis. Results: The analysis resulted in the following categories: “definition of evidence and EBP”, “sources of evidence”, “barriers to acquiring evidence and to using evidence in clinical work”, “factors that facilitate the acquisition of evidence and the use of evidence in clinical work”, and “personal experiences of using EBP”. Basing clinical practice on scientific evidence evoked positive experiences, although an ambivalent view towards acting on clinical experience was evident. Participants reported that time for and increased knowledge about searching for, evaluating, and implementing EBP were needed. Conclusion: Because OTs are more oriented towards professional theories and models, and PTs are more focused on randomised controlled trials of interventions, different strategies appear to be needed to increase EBP in these two professions. Management support was considered vital to the implementation of EBP. However, the personal obligation to work in line with EBP must also be emphasised; the participants apparently underestimate its importance.

 • 102.
  Fägerstam, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård.
  Anpassad utbildning på gymnasial nivå - individanpassade interventioner och elevers delaktighet i skolmiljön2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elever som har intellektuell funktionsnedsättning är mindre delaktiga i skolaktiviteter jämfört med elever utan diagnos och de har ofta svårt att nå upp till skolans kunskapskrav. Det behövs bättre anpassningar och stöd i skolmiljön för att möta dessa elevers behov i skolan. Syftet äratt beskriva upplevelsen av behov av anpassning och stöd hos elever som går anpassad utbildning på gymnasial nivå samt undersöka hur individanpassade interventioner påverkar behovet och elevernas delaktighet i skolmiljön. Metoden som användes var mixad metod medinbäddad design. Sekundäranalys av data från 19 elever från ett tidigare forskningsprojekt genomfördes. Den kvantitativa datan sammanställdes deskriptivt och analyserades med Wilcoxons teckenrangtest. Den kvalitativa datan analyserades med tematisk analys. Resultatet visade att alla elever hade behov av anpassning och stöd i skolan vid forskningsprojektets start. Efter att eleverna fick ta del av individanpassade interventioner sjönk elevernas behov av anpassning och stöd i skolan vilket kan tolkas som att eleverna upplevde sig mer delaktiga i sin skolmiljö. Teknikstöd utgjorde en stor del av de individanpassade interventionerna. Eleverna hade både positiva och negativa upplevelser av användningen av teknikstöd i skolan. Slutsatsen är att individanpassade interventioner och teknikstöd kan minska behovet av stöd och anpassning samt öka känslan av delaktighet i skolmiljön för elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som går en anpassad utbildning på gymnasial nivå.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Fägerstam, Elin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård.
  Sterneling, Olivia
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård.
  Upplevd känsla av delaktighet i arbete för arbetstagare på daglig verksamhet med lantbruksinriktning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att vara en arbetare anses vara en värdefull roll i samhället. Personer med svårigheter att få anställning på den reguljära arbetsmarknaden kan istället få beslut om daglig verksamhet. Det finns olika inriktningar på daglig verksamhet och tidigare forskning har visat att grön vård har positiva effekter på hälsa, välmående och välbefinnande. Syftet med studien var att undersöka arbetstagarnas känsla av delaktighet i arbete på daglig verksamhet med lantbruksinriktning. En kvalitativ metod användes. 18 arbetstagare på dagliga verksamheter med lantbruksinriktning intervjuades. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades. I resultatet presenterades fem teman som påverkade deltagarnas känsla av delaktighet i arbete; att ha ett jobb, deltagarnas uppfattning av sin egen förmåga, motiverande och stimulerande arbetsuppgifter, anpassad arbetssituation efter deltagarnas behov samt interaktion med andra. I studien framkom det att intresset för lantbruk och djur var starkt bidragande för känslan av delaktighet i arbete då det bidrog till aktivt deltagande i deltagarnas egen livssituation. Känslan av att vara produktiv och bidragande till verksamheten var också viktigt för känslan av delaktighet då det bidrog till att deltagarna i större utsträckning kände sig inkluderade i samhället. Den psykosociala arbetsmiljön kunde påverka deltagarnas trivsel och humör samt vara stöttande i deras arbete. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Gisladottir, Ragnheidur
  et al.
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Institutionen för nervsystem och rörelseorgan.
  Sundling, Lieselotte
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Institutionen för nervsystem och rörelseorgan.
  Arbetsterapeutiska interventioner för personer med Schizofreni ur ett evidensperspektiv - Litteraturstudie2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Schizofreni är ett svårdiagnostiserat tillstånd som kan innefatta symptom så som hörselhallucinationer, vanföreställningar, känslomässig avtrubbning, apati och brist på motivation. Sjukdomen medför att förmågan att delta i dagliga aktiviteter minskar, och därför har arbetsterapeuten en viktig roll i arbetet med klientgruppen. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa de senaste elva årens forskningsrön kring arbetsterapeutiska interventioner för personer med schizofreni och att utifrån studiernas nivå av evidens ge vägledning gällande interventionernas bevisade användbarhet. Vägledningen baseras på författarnas granskning och bedömning av de 22 inkluderade artiklarnas evidensnivå. Artiklarna delades in i åtta kategorier. Huvudresultaten är att kategori Patientutbildning har god inverkan på klienternas återfallsfrekvens, samt att Rehabilitering för att erhålla arbete sker effektivast genom arbete med stöd. För kategorin Kognitiv funktion framkommer att god effekt på minne och tankeprocesser kan åstadkommas. Kategorierna Sociala färdigheter, Rehabilitering genom arbete, Gruppterapi och Färdighetsträning i ADL visade endast tendenser till att ge effekt. Inga riktlinjer kunde ges i kategorin Konstterapi. Denna litteraturstudie uppfyller sitt syfte, men då evidensnivån på de artiklar som hittats oftast var låg begränsas möjligheten till vägledning för användningen av interventionerna. Författarna ser ett behov av vidare forskning som utreder effekterna av arbetsterapeutiska interventioner för personer med schizofreni.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 105.
  Glännfjord, Fredrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Larsson Ranada, Åsa
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Elderly people’s perceptions of using Wii sports bowling – A qualitative study2017Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 24, nr 5, s. 329-338Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Nintendo Wii is a gaming console with motion-sensitive controls that is making inroads into health care and rehabilitation. However, there is still limited knowledge on how elderly people perceive the use of such a product. The aim of this study was to examine how the use of the Wii Sports Bowling in an activity group was perceived by elderly people. The data consisted of observations and interviews with participants who used Wii Sports Bowling and was analysed with content analysis. The findings are described in three themes; ‘The use of the Wii Sports game’, ‘Engagement in the game’ and ‘Social interaction around the activity’. Wii Sports Bowling was described as easier to play compared to real-life bowling and was enjoyable and a social activity. The opportunity to meet the group each week was important for the participants. Playing the game resulted in signs of immersion and a flow-like state. The Wii was perceived to be easy to use, to provide a way to socialize with peers and to give opportunities to participate in activities in a new way. More studies regarding elderly people’s experiences and apprehensions regarding new technology such as gaming consoles and virtual reality are needed.

 • 106.
  Gothilander, Jennifer
  et al.
  Malardalen Univ, Sweden.
  Ullenhag, Anna
  Malardalen Univ, Sweden.
  Danielsson, Henrik
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för funktionsnedsättning och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Axelsson, Anna Karin
  Jonkoping Univ, Sweden.
  Reliability of FUNDES-Child-SE-measuring participation and independence of children and youths with disabilities2023Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 30, nr 8, s. 1248-1256Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BackgroundThere is a need for an instrument to measure participation and independence in children with disabilities. FUNDES-Child-SE has its origin in the participation questionnaire Child and Adolescent Scale of Participation.AimsTest the psychometric properties of internal consistency and test-retest reliability.Material and methodsThis cross-sectional study included caregivers of 163 children with disability aged 6-18 years, 59 of whom were also included in the test-retest study. Descriptive statistics were used to evaluate the proportions of valid ratings. Internal consistency and test-retest reliability were tested through Cronbachs alpha and the intra-class correlation coefficient.ResultsThe amount of not relevant/not applicable ratings was substantial but varied between items and subdomains. Internal consistency was acceptable (0.8-0.95), and the test-retest was marginal to excellent (0.73-0.95).ConclusionsThe reliability together with the content validity support the use of the FUNDES-Child-SE to measure participation and independence in children with disabilities. However, results should be interpreted with caution due to the small sample size and possible selection bias. Modifications to reduce the not relevant/not applicable responses should be investigated together with the instruments responsiveness.SignificanceFUNDES-Child-SE can be used to facilitate a discussion of participation and independence and to plan interventions in a habilitation setting.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Gribble, Nigel
  et al.
  Curtin University, Perth, Western Australia.
  Parsons, Richard
  Curtin University, Perth, Western Australia.
  Donlau, Marie
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Östergötlands Läns Landsting, Närsjukvården i centrala Östergötland, Vuxenhabiliteringen.
  Falkmer, Torbjörn
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Rehabiliteringsmedicin. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Östergötlands Läns Landsting, Sinnescentrum, Smärt och rehabiliteringscentrum. Curtin University, Perth, Western Australia.
  Predictors of time to complete toileting for children with spina bifida2013Ingår i: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 60, nr 5, s. 343-349Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background/aim

  Previous research has shown that children with spina bifida use clean intermittent catheterisation for urination, a rather complex procedure that increases the time taken to completion. However, no studies have analysed the factors impacting on the time taken to complete the urination that could inform occupational therapy practice. Therefore, the aim was to identify the variables that predict extended time children with spina bifida take to complete urination.

  Methods

  Fifty children, aged 5–18 years old with spina bifida using clean intermittent catheterisation, were observed while toileting and responding to a set of assessments tools, among them the Canadian Occupational Performance Measure. A logistic regression was used to identify which variables were independently associated with an extended toileting time.

  Results

  Children with spina bifida do take long time to urinate. More than half of this study's participants required more than five minutes completing urination, but not all required extended times. Ambulant, independent girls were more likely to perform toileting in less than six minutes compared with other children with spina bifida. However, age, IQ, maintained focus on the task, Canadian Occupational Performance Measure, time processing abilities and self-reported ratings of independence appeared to be of no relevance, to predict extended toileting times.

  Conclusion

  To minimise occupational disruption caused by extended toileting times, occupational therapists should utilise the relevant predictors: gender, independence and ambulation when they prioritise children for relevant interventions.

   

 • 108.
  Guidetti, Susanne
  et al.
  Division of Occupational Therapy, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Gustavsson, Martha
  Division of Occupational Therapy, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Tham, Kerstin
  Faculty of Health and Society, Malmö University, Malmö, Sweden.
  Andersson, Magnus
  Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Solna, Sweden.
  Fors, Uno
  Department of Computer and Systems Sciences (DSV), Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Ytterberg, Charlotte
  Division of Physiotherapy, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden; Function Area Occupational Therapy & Physiotherapy, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  F@ce: a team-based, person-centred intervention for rehabilitation after stroke supported by information and communication technology – a feasibility study2020Ingår i: BMC Neurology, E-ISSN 1471-2377, Vol. 20, nr 1, artikel-id 387Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  Globally, there is a growing use of Information and Communication Technology (ICT), including mobile phones, tablets and computers, which are being integrated into people’s daily activities. An ICT-based intervention called F@ce was developed in order to provide a structure for the process in stroke rehabilitation and facilitate change by integrating a global problem-solving strategy using SMS alerts. The aim of the study was to evaluate the feasibility of i) F@ce within in-patient and primary care rehabilitation after stroke, ii) the study design and outcome measures used, and iii) the fidelity, adherence and acceptability of the intervention.

  Methods

  Three teams comprising occupational therapists and physiotherapists who work in neurological rehabilitation participated in a preparatory workshop on F@ce and then enrolled 10 persons with stroke to participate in the intervention. Goals were set using the Canadian Occupational Performance Measure (COPM) and the participants with stroke rated their performance and satisfaction with the activities associated with the three goals every day for 8 weeks. Data were collected at inclusion, at four and 8 weeks, using the COPM, Stroke Impact Scale, Frenchay Activities Index, Life Satisfaction Checklist, Self-Efficacy Scale, Hospital Anxiety and Depression Scale, Fatigue Severity Scale, follow-up survey, daily ratings on the web platform and logbooks.

  Results

  All of the participants showed increased scores in the primary outcome (COPM) and a clinically meaningful improvement of ≥2 points was found in four participants regarding performance and in six participants regarding satisfaction. Overall fidelity to the components of F@ce was good. The response rates to the F@ce web platform were 44–100% (mean 78%). All of the participants stated that F@ce had supported their rehabilitation.

  Conclusion

  The results indicate that the most beneficial part of F@ce was the person-centred, goal-setting process and SMS alerts. All participants were satisfied with F@ce and highlighted the benefits of receiving daily alerts about their goals. This encouraged them to be more active. The only downside mentioned was that they felt under an obligation to practice, although this was described as “a positive obligation”.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Gunnarsson, A. Birgitta
  et al.
  Univ Gothenburg, Sweden; Dept Res & Dev, Sweden.
  Håkansson, Carita
  Lund Univ, Sweden.
  Hedin, Katarina
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Reg Jonkoping Cty, Futurum, Linkoping, Sweden; Lund Univ, Sweden.
  Wagman, Petra
  Jönköping Univ, Sweden.
  Outcomes of the Tree Theme Method versus regular occupational therapy: A longitudinal follow-up2022Ingår i: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 69, nr 4, s. 379-390Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction Depression and anxiety disorders affect individuals everyday lives, and treatments that can help them to perform everyday occupations are needed. Occupational therapy for this group has been evaluated from a short-term perspective but not from a long-term perspective; further research is thus warranted. The aim of the study was to investigate the longitudinal outcomes of the Tree Theme Method (TTM) compared with care as usual, provided by occupational therapists, in terms of everyday occupations, psychological symptoms, and health-related aspects. Methods This randomised controlled trial comprised a follow-up 3 and 12 months after an intervention. A total of 118 participants (19-64 years) with depression or anxiety disorders and problems with everyday occupations completed the base line questionnaires, 100 completed the follow-up at 3 months, and 84 completed the follow-up at 12 months. Imputations of missing data were performed using the last observation, and parametric analysis was used. Results Both groups showed significant improvements (P value ≤ 0.01) in everyday occupations, psychological symptoms and health-related aspects after 3 and 12 months. No significant differences were found between the groups. Conclusion This study contributes with knowledge about the outcomes of occupational therapy for clients living with depression and anxiety disorders. Both TTM and care as usual lead to significant improvements over time concerning everyday occupations, psychological symptoms, and health-related aspects. The fact that both occupational therapy methods were associated with improvements for clients with depression and anxiety supports client-centredness in enabling an occupational therapist to choose the method best suited for the individual.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Gunnarsson, Anna Birgitta
  et al.
  Univ Gothenburg, Sweden; Dept Res & Dev, Sweden.
  Hedberg, Anna-Karin
  Sahlgrens Univ Hosp, Sweden.
  Hakansson, Carita
  Lund Univ, Sweden.
  Hedin, Katarina
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Family Med Lund Univ, Sweden.
  Wagman, Petra
  Jonkoping Univ, Sweden.
  Occupational performance problems in people with depression and anxiety2023Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 30, nr 2, s. 148-158Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Depression and anxiety often reduce peoples ability to cope with everyday occupations. There is a lack of knowledge about such problems in people of working age with depression and anxiety. Aim To describe which problems people with depression or anxiety disorders experience when performing everyday occupations and which occupations are affected. Materials and methods Data based on the Canadian Occupational Performance Measure was used in this cross-sectional study. A total of 118 participants aged 18-65 years, with depression or anxiety, were recruited from primary healthcare and general mental healthcare services. The data were analysed with descriptive statistics and directed content analysis. Results The participants rated a low level of occupational performance, and their satisfaction with performance even lower. They described a great number of problems with their everyday occupations. The most frequent problem areas concerned household management, socialization and personal care. Detailed descriptions of which type of problem they experienced during everyday occupations are included. Conclusions This study provides knowledge of which problems people with depression and anxiety disorders experience in everyday occupations within self-care, productivity, as well as leisure. Furthermore, they rate performance and satisfaction with performance of the five occupations they find the most important to change in everyday life.

 • 111.
  Gustafsson, Kenny
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård.
  Elin, Vallin
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård.
  Interventioner som påverkar aktivitetsutförandet i skolan för barn med ADHD eller autismspektrumtillstånd: En litteraturstudie2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har nedsatta kognitiva förmågor och bristande interaktions- och kommunikationsförmågor, vilket leder till svårigheter i aktiviteter ihop med andra i skolmiljön. Kognitiva dysfunktioner leder till delaktighetsinskränkning och påverkar aktivitetsutförande i vardagsaktiviteter samt skolaktiviteter. Skolmiljön och skolaktiviteter är inte individanpassade vilket skapar problem i aktivitetsutförande för elever med olika funktionshinder. Syftet var att undersöka vilka interventioner som påverkar aktivitetsutförandet i skolan för barn med ADHD eller AST. Datainsamlingen utfördes i databaserna Web of science, PsycInfo, ERIC, PubMed och AMED och resulterade i 17 vetenskapliga artiklar. Efter analys skapades tre teman som benämns kognitiva interventioner, sensoriska interventioner samt utbildning och samverkan. I resultatet beskrivs att interventioner i skolan fokuserar på att förbättra elevernas kognitiva strategier, förändra beteenden och vikten av samverkan och utbildning. Hjälpmedel och miljöanpassningar ger i kombination med strategier och beteendeförändringar förbättrat aktivitetsutförande och en ökad delaktighet i skolaktiviteter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Interventioner som påverkar aktivitetsutförandet i skolan för barn med ADHD eller autismspektrumtillstånd
 • 112.
  Gustafsson, Kristin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Department of Physiotherapy, Rehabilitation Centre, Ryhov County Hospital Jönköping, Jönköping, Sweden.
  Rolfson, Ola
  Department of Orthopaedics, Sahlgrenska Academy, Institute of Clinical Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Eriksson, Marit
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Futurum, Region Jönköping County, Jönköping, Sweden.
  Dahlberg, Leif
  Department of Clinical Sciences Lund, Orthopedics, Faculty of Medicine, Lund University and Clinical Epidemiology Unit, Skåne University Hospital, Lund, Sweden.
  Kvist, Joanna
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för fysioterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Division of Physiotherapy, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Study protocol for an observational register-based study on health and risk factors in patients with hip and knee osteoarthritis2018Ingår i: BMJ Open, E-ISSN 2044-6055, Vol. 8, nr 10, artikel-id e022812Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction Hip and knee osteoarthritis is a leading cause of disability worldwide. Currently, the course of deterioration in pain and physical functioning in individuals with osteoarthritis is difficult to predict. Factors such as socioeconomic status and comorbidity contribute to progression of osteoarthritis, but clear associations have not been established. There is a need for early identification of individuals with slow disease development and a good prognosis, and those that should be recommended for future joint replacement surgery.

  Methods and analysis This nationwide register-based study will use data for approximately 75 000 patients who sought and received core treatment for osteoarthritis in primary healthcare, and were registered in the Swedish population-based National Quality Register for Better Management of Patients with Osteoarthritis. These data will be merged with data for replacement surgery, socioeconomic factors, healthcare consumption and comorbidity from the Swedish Hip Arthroplasty Register, the Swedish Knee Arthroplasty Register, Statistics Sweden and the National Board of Health and Welfare, Sweden. The linkage will be performed using personal identity numbers that are unique to all citizens in Sweden.

  Ethics and dissemination The study was approved by the Regional Ethical Review Board in Gothenburg, Sweden (dnr 1059–16). The results from this study will be submitted to peer-reviewed journals and reported at suitable national and international meetings.

  Trial registration number NCT03438630.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Study protocol for an observational register-based study on health and risk factors in patients with hip and knee osteoarthritis
 • 113.
  Gustavsson, M
  et al.
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Occupational Therapy, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Guidetti, S
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Occupational Therapy, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Eriksson, G
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Occupational Therapy, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden; Department of Neuroscience, Rehabilitation Medicine, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Koch, L
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Occupational Therapy, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden; heme Neuro, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Ytterberg, C
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Physiotherapy, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden; Function Area Occupational Therapy & Physiotherapy, Karolinska University Hospital, Huddinge, Sweden.
  Factors affecting outcome in participation one year after stroke: A secondary analysis of a randomized controlled trial2019Ingår i: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 51, nr 3, s. 160-166Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objective: To explore the importance of client characteristics (age, sex, stroke severity and participation before stroke), rehabilitation context (in-patient or client’s home) and approach (enhanced clientcenteredness or not) on participation in every daylife after stroke.

  Methods: A secondary analysis of data on 237 participants from a previous randomized controlled trial evaluating an enhanced client-centred intervention after stroke. Plausible associations between client characteristics, context and rehabilitation approach, and a positive outcome regarding participation were explored. Three different outcome measures for participation were used: Stroke Impact Scale 3.0, domain participation; Frenchay Activities Index; and Occupational Gaps Questionnaire.

  Results: For all participants there was a significant association between mild stroke and a positive outcome using the Frenchay Activities Index. Among participants who had not received the enhanced client-centred approach, there was a significant association between mild stroke and a positive outcome using the Stroke Impact Scale. The context of rehabilitation, i.e. receiving home rehabilitation, was also associated with a positive outcome in the Frenchay Activities Index for the control group.

  Conclusion: In order to increase participation in everyday life for people after stroke it appears to be important to use an enhanced client-centred approach, particularly when working within in-patient rehabilitation and with people with moderate or severe stroke.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Gustavsson, Martha
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Univ Gothenburg, Sweden.
  Kjörk, Emma K.
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Erhardsson, Mattias
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Alt Murphy, Margit
  Univ Gothenburg, Sweden.
  Virtual reality gaming in rehabilitation after stroke - user experiences and perceptions2022Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 44, nr 22, s. 6759--6765Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose The present study explored participants experiences with and perceptions of using fully immersive head-mounted virtual reality (VR) gaming as rehabilitation after stroke. Methods Four men and three women (median age 64 years) with chronic stroke and varying motor impairment (mild to severe) were interviewed after 10 weeks of VR training on the commercial HTC Vive system, focusing on the upper extremities. Inductive qualitative thematic analysis was performed. Results The analysis revealed three main themes: playing the game, benefits and effects, and personalizing the game. Playing the game encompasses both the feeling of being immersed in the game and descriptions of the gaming being motivating and fun. Benefits and effects describe the participants expectations of potential benefits, the importance of getting feed-back, and the impact in daily life. Personalizing the game includes finding the right game and level, and the participants need for support to achieve full use of the training. Conclusions Participants with chronic stroke described the fully immersive VR gaming intervention as a fun and motivating way to improve their functioning in everyday life. Qualitative studies are needed to explore how people with stroke perceive VR gaming when it is implemented in real clinical environments.Clinical implications VR gaming was perceived as a positive and motivating rehabilitation after stroke. Getting feedback and perceiving benefits are essential parts of VR rehabilitation. Commercial fully immersive VR-games might be an option for stroke rehabilitation when the game can be personalized and support is available.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 115.
  Gustavsson, Martha
  et al.
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Ytterberg, Charlotte
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden; Department of Physiotherapy, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Nabsen Marwaa, Mille
  Department of Physiotherapy Education, University College South Denmark, Esbjerg, Denmark.
  Tham, Kerstin
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Guidetti, Susanne
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Experiences of using information and communication technology within the first year after stroke – a grounded theory study2018Ingår i: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 40, nr 5, s. 561-568Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study was to identify how people 6–12 months after stroke were using and integrating information and communication technology (ICT) in their everyday lives.

  Method: To capture the participants’ experiences, one focus group and 14 individual interviews were carried out in Sweden and Denmark regarding the use of ICT in everyday life. The participants comprised 11 men and seven women aged 41–79 years. A grounded theory approach was used throughout the study and a constant comparative method was used in the analysis.

  Results: Five categories were identified from the analysis of the interviews with the participants: 1) Using the mobile phone to feel safe, 2) Staying connected with others, 3) Recreating everyday life, 4) A tool for managing everyday life, and 5) Overcoming obstacles for using ICT. From these categories one core category emerged: The drive to integrate ICT in everyday life after stroke.

  Conclusions: People with stroke had a strong drive to integrate ICT in order to manage and bring meaning to their everyday lives, although sometimes they needed support and adaptations. It is not only possible but also necessary to start using ICT in rehabilitation in order to support people’s recovery and promote participation in everyday life after stroke.

  Implications for rehabilitation People with stroke have a strong drive for using information and communication technology in their everyday lives, although support and adaptations are needed.The recovery process of people with stroke could benefit from the use of ICT in the rehabilitation and ICT could possibly contribute to independence and promote participation in everyday life.Knowledge from this study can be used in the development of an ICT-based stroke rehabilitation model.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Hagberg, Lina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Hägg, Jessica
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Faktorer som påverkar delaktighet i aktiviteten arbete för kvinnor med reumatoid artrit: En kvalitativ studie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Reumatoid artrit är en inflammatorisk ledsjukdom som kan leda till symptom i form av kontrakturer, smärta, trötthet och stelhet. Arbete anses varaen meningsfull aktivitet och påverkar hur människan upplever sin roll i samhället. Möjligheten till delaktighet i aktiviteten arbete påverkas av faktorer i arbetsmiljön.

  Syfte: Syftet är att undersöka vilka faktorer som kvinnor med reumatoid artrit upplever påverkar förmågan att delta i aktiviteten arbete.

  Metod: En kvalitativ studie som innefattade elva intervjuer via telefon med arbetsverksamma kvinnor med reumatoid artritgenomfördes. Intervjuerna transkriberades och analyserades.

  Resultat:I resultatet framkom två huvudteman vilka var anpassning och stöd samt fem subgrupper vilka var anpassning av arbetsmiljö, anpassning av arbetsuppgifter, anpassning av tid samt stöd från arbetsgivare och stöd från arbetskollegor. Upplevelsen av förmågan att delta i aktiviteten arbete var beroende av om dessa faktorer var framträdande i arbetsmiljön.

  Konklusion: Deltagarna gav liknande svar kring faktorer som var främjande eller hindrande i arbetsmiljön. Detta gav en indikation på att dessa faktorer antingen främjar eller hindrar förmågan att delta i aktiviteten arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Hagelfalk, Jennifer
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Nordin, Josefin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Upplevelse av en traumatisk handskada och dess konsekvenser för meningsfulla aktiviteter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En traumatisk handskada kan påverka aktivitetsutförandet av vardagens sysslor och hindra utförandet av meningsfulla aktiviteter. Syftet var att beskriva personers upplevelse av att drabbas av en traumatisk handskada och dess konsekvenser för utförandet av meningsfulla aktiviteter. Studien genomfördes genom kvalitativ metod med intervjuer med nio deltagare. Intervjuerna spelades in, transkriberades och en innehållsanalys genomfördes. Studiens resultat består av fyra kategorier: Nedsatt handfunktion och påverkan på aktivitetsutförandet, känslor i vardagen, strategier och rehabiliteringens betydelse. Kategorin nedsatt handfunktion och påverkan på aktivitetsutförandet beskriver smärta, nedsatt känsel, greppförmåga och finmotorik och hur det påverkar aktivitetsutförandet. Kategorin känslor i vardagen, beskriver bland annat frustration, isolering, oro/ovisshet och hur detta påverkar den nya livssituationen som de befinner sig i. Kategorin strategier belyser hur den drabbade använder anpassning av aktivitet, stöd från omgivningen men även acceptans, envishet och tålamod för utförandet av meningsfulla aktiviteter. Rehabiliteringens betydelse beskriver hur bemötande, träning och anpassning av rehabiliteringen är viktiga aspekter för återgång till utförandet av meningsfulla aktiviteter. Slutsatsen är att en handskada ger konsekvenser för aktivitetsutförandet på många olika plan. Motivation är en stor drivkraft för den drabbade och det är viktigt att nå acceptans för sin skada, för att kunna utforma nya strategier i utförandet av meningsfulla aktiviteter.

   

  Nyckelord: Arbetsterapi, rehabilitering, aktivitetsutförande, dagliga aktiviteter och handfunktion

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 118.
  Haglund, Lena
  Linköpings universitet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Arbetsterapeutisk bedömning inom psykiatrisk vård1999Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 119.
  Haglund, lena
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Occupational therapists´ agreement in screening patients in general psychiatric care for occupational therapy1996Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, nr 3, s. 61-67Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 120.
  Haglund, Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Path guide: a way to include clients in Occupational Therapy educaction2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 121.
  Haglund, Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Slutrapport. Betydelse av aktivitet som behandlingsform för ökad psykisk hälsa. FORSS2008Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 122.
  Haglund, Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  The value of Specialist Training for Occupational Therapists2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 123.
  Haglund, Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Utility of Model of Human Occupation Screening Tool in Sweden2020Ingår i: Occupational Therapy in Mental Health, ISSN 0164-212X, E-ISSN 1541-3101, Vol. 36, nr 3, s. 244-257Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Occupational therapists in Sweden are expected to use evidence-based practice. To meet this expectation, a helpful tool could be the Model of Human Occupational Screening Tool (MOHOST). The aim of this study was to examine the utility of the Swedish version of MOHOST. Thirty-seven occupational therapists were invited to take part in the examination. A questionnaire covering transferability, feasibility and clinical relevance was developed. The results show that MOHOST-S seems to have suitable utility. The study supports its implementation potential and clinical relevance. It gives a broad picture of the clients occupational participation and it supports the treatment planning process.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Bowyer, Patricia
  School of occupational therapy, Houston, USA.
  Scott, Patricia
  Department of occupational therapy, Indiana University, Indianapolis, USA.
  Taylor, Renée
  University of Illinois at Chicago, USA.
  The Model of Huma Occupation, the ICF, and de Occupational Therapy Practice Framework: Connections to Support Best Practice around the World2017Ingår i: Kielhofner´s Model of Human Occupation: Theory and application / [ed] Taylor, Renée R, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, 5, s. 466-485Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 125.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Fisher, Gail
  College of Applied Health Sciences, Occupational therapy department, The University of Illinois at Chicago, USA.
  Parkinson, Sue
  The Environment Component in the Updated Model of Human Occupation: Transformation and Practical Tools2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 126.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Forsyth, Kirsty
  Queen Margaret University, Edinburgh, Scottland, UK.
  The measurement properties of the Occupational Circumstances Interview and Rating Scale - Sweden (OCAIRS-S V2)2013Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 20, nr 6, s. 412-419Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM:

  This paper reports the measurement properties of the Occupational Circumstances Assessment Interview and Rating Scale - Sweden (OCAIRS-S V2). The OCAIRS is a semi-structured interview and rating scale designed to capture, in detail, a person's occupational participation. The English version 4.0 has been translated into Swedish. The psychometric properties of the Swedish version are unknown.

  METHODS:

  Eleven Swedish occupational therapists working in mental health completed 38 OCAIRS-S (V2) assessments in addition to linking videotapes. A total of 60 clients were, therefore, entered into the analysis. Many-faceted Rasch analysis was used to analyse the data.

  RESULTS AND CONCLUSIONS:

  Results supported internal, construct, and person response validity of the OCAIRS-S (V2). Inter-rater reliability was established. The scale was shown to discriminate between people who were living in the community. In addition, the results indicate a need to explore the skill items.

 • 127.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Henriksson, Chris
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Activity - From action to activity1995Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, nr 9, s. 227-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 128.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Henriksson, Chris
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Testing a Swedish version of OCAIRS on two different patient groups1994Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, s. 223-30Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 129.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Karlsson, Gunilla
  Kielhofner, Gary
  Shea Lai, J
  Validity of the Swedish version of the worker role interview.1997Ingår i: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, nr 4, s. 23-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 130.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  A critical analysis of the Model of Human Occupation.1999Ingår i: Canadian Journal of Occupational Therapy / Revue Canadienne d`Ergotèrapie, ISSN 0008-4174, nr 2, s. 102-1089Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Examination of the applicability of the Model of Human Occupation in Swedish occupational therapy concludes that the environment is a central factor in understanding occupational behavior, but the model does not accurately or adequately depict the relationship between individuals and the environment. Volition is also an important factor in occupational-therapy intervention

 • 131.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Linking MOHO-based assessments to ICF2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 132.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Lundgren Pierre, Birgitta
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Mölndal.
  Arbetsterapi för personer med depressionssjukdom och/eller ångestsyndrom. Forskning i Praxis2009Ingår i: Arbetsterapeuten, nr 8Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 133.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Nilsson, Therese
  Region Östergötland, Närsjukvården i centrala Östergötland, Psykiatriska kliniken inkl beroendekliniken.
  Andersson, Caroline
  Region Östergötland, Närsjukvården i centrala Östergötland, Psykiatriska kliniken inkl beroendekliniken.
  The use of MOHO intervention methods for enabling occupational change in mental health.2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The presented MOHO intervention methods; strategies and interventions, for facilitating change has not been investigated in practice in Sweden. MOHO is often seen as an assessment model. Many assessments have been translated and tested for scientific standard in Sweden but the intervention part has not been noticed in the same way. The aim of the presented survey was to investigate the use of the methods for facilitating change with MOHO in a Swedish context. Ten OT in the area of mental health were invited to partaken in the survey. In their daily work they reported on a questionnaire which methods they used if they were applying MOHO in the treatment sessions together with the client. Regarding therapeutic strategies in total 78 treatment sessions were reported. After following a treatment planning process including different MOHO assessments depending on the client ́s needs, it was stated that the main areas of concern for the clients were volition or habit or performance capacity to almost the same extent for all three elements. The result show that two of the strategies; “Validation” and “Identifying” was use most frequently. “Providing Physical Support” and “Negotiating” was used very sparingly. The most surprising result was that ”Structuring” was rated as number 6of the 9 strategies. When OT describe what they are doing, structuring daily occupations very often is mention as a regular intervention. The interventions are currently being tested, the results will be presented in September.

 • 134.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Sandulf, Tina
  Sveriges Arbetsterapeuter, Nacka.
  Revised Swedish version of the Interest Checklist2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Interest Checklist was translated into Swedish already in 1987 but it has never been adapted to Swedish context. And, since MOHO has been updated severely times since 1983 it was advisable to initially make asurvey in Sweden examining interests’ people do today.

  In total 76 people participated by filling in a questionnaire investigated to what extent the interests on the list were carried out today by adults. The responder could add new interests and they could make comments to the list. Based on the feedback and national surveys on how leisure time in Sweden is spend an updated list was designed. The different interests were categorized into sex areas; Outdoor interests, Exercise, Productivity - at home, Art and creative, Social, and Others. All, 68, interests are stated extensively in verbform and arranged in alphabetical order within each group. New interests have been added, others have been updated, clarified or removed. Example of new interests is "Networks and be active on social media (eg Facebook, Instagram, Blogs)". Example of updated interest is "Clothes", which now is called "Follow fashion (eg clothes, makeup)". Some interests have been removed either because they are part of one of the new interests or because they are not a leisure interest, for example "Housecleaning”. The new Swedish version, completed in 2019, has also been related to the latest MOHO (2017) and ICF. An assessment manual has been developed with an introduction, theoretical ground, instructions to self-report and additionally a case has been added.

 • 135.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Thorell, Lars-Håkan
  Wålindeer, Jan
  Assessment of occupational functioning for screening of patients to occupational therapy in general psychiatric care.1998Ingår i: The Occupational therapy journal of research, ISSN 0276-1599, nr 4, s. 193-206Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 136.
  Haglund, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Thorell, Lars-Håkan
  Wålinder, Jan
  Occupational functioning in relation to psychiatric diagnoses: schizophrenia and mood disorders.1998Ingår i: Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, Vol. 52, nr 3, s. 223-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purposeof the study was to investigate whether a patient's adaptive occupational functioning is related to diagnoses of schizophrenia or mood disorders. The Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale (OCAIRS) was used to examine the patient's adaptation in everyday occupation. Three groups of patients were studied: patients with schizophrenia (n=18), major depression (n=20), and bipolar disorders (n=22). The adaptive occupational functioning of patients with schizophrenia and those with bipolar disorders was significantly reduced, to the same levels as that of patients with major depression. Thus, a patient's adaptive occupational functioning seems to be related to the studied psychiatric diagnoses. This observation may be used as a first step when screen patients for occupational therapy.

 • 137.
  Hansen, Frida
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi.
  Jakobsson, Josefine
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi.
  Delaktighet i aktivitet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning i samband med och efter pension från daglig verksamhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund​: Daglig verksamhet är en LSS-insats för personer i yrkesverksam ålder. Pensionen orsakar ofta minskad delaktighet i aktivitet och få studier relaterar till hur personen bör involveras i sitt pensionsbeslut. Syfte​: Att beskriva hur personer med intellektuell funktionsnedsättning uppfattar sin delaktighet i aktivitet i samband med och efter pension från daglig verksamhet. Metod​: Studien är empirisk med kvalitativ metod som av kombinerat kriterie- och snöbollsurval resulterade i elva intervjuer. Intervjuguiden är teoretiskt förankrad i Model of Human Occupation. Transkriberad data analyserades med systematisk textkondensering. Resultat​: Första temat redovisar positiv och negativ uppfattning av delaktighet vid pension, gemensamt var diffus uppfattning till varför pensionen inföll. Nästkommande tema inbegriper delaktighet i bostaden som förknippades med att självständigt fatta beslut. Tredje temat lyfter att meningsfulla aktiviteter som följt med i pensionsövergången uppfattades främja delaktighet. Avslutande tema utmärker delaktighet i sociala sammanhang som betydelsefullt för välbefinnande och främjar uppfattningen av tillhörighet. Diskussion​: En optimal pensionsövergång bör innefatta individanpassade förberedelser. Beslutsfattandets betydelse kan relateras till erfarenheter från anstaltsvård. Lättillgängliga aktiviteter som samhället erbjöd tillhandahöll omväxling i personens fysiska och sociala miljö. Konklusion​: Förberedelse, successiv övergång, möjligheter att fatta beslut, urval och socialt nätverk var av betydelse för positiv uppfattning av delaktighet i aktivitet efter pension.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 138.
  Hansson, Eli
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Isacsson, Astrid
  Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Föräldrars upplevelse av aktiviteter i vardagen när barnet med funktionsnedsättning flyttat hemifrån: - En kvalitativ intervjustudie2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att få ett barn med funktionsnedsättning kan påverka livet på många olika sätt eller inte alls. Föräldrarnas liv påverkas olika mycket och på olika sätt av ett intensivt föräldraskap. Något som både kan påverka och begränsa föräldrarnas möjlighet till delaktighet i aktiviteter i vardagen. Syftet var att undersöka hur föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever delaktighet i aktiviteter i vardagen och sin föräldraroll när barnet har flyttat hemifrån. Metoden som används var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie samt analys utifrån Kristenssons (2014) sex steg. I Resultatet framkom två huvudkategorier och fyra underkategorier som belyser aspekter av föräldrarnas upplevelse av delaktighet i aktiviteter i vardagen och föräldraroll efter att barnet flyttat hemifrån; Aktiviteter i vardagen samt Föräldrarollen. Underkategorier: Möjlighet till att prioritera aktiviteter, Möta barnet i aktiviteter i vardagen, Förespråka barnets rättigheter samt Oro inför framtiden. Konklusionen är att den här studien kan bidra med en utökad förståelse för hur föräldrarna upplever delaktighet i aktiviteter i vardagen och föräldrarollen efter att barnet flyttat hemifrån. Fortsatt forskning inom området tas upp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Föräldrars upplevelse av aktiviteter i vardagen när barnet med funktionsnedsättning flyttat hemifrån - En kvalitativ intervjustudie
 • 139.
  Hatfield, Megan
  et al.
  Curtin University, Australia; Cooperat Research Centre Living Autism Autism CRC, Australia.
  Murray, Nina
  Curtin University, Australia.
  Ciccarelli, Marina
  Curtin University, Australia; Cooperat Research Centre Living Autism Autism CRC, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Sinnescentrum, Smärt och rehabiliteringscentrum. Curtin University, Australia; Cooperat Research Centre Living Autism Autism CRC, Australia.
  Falkmer, Marita
  Curtin University, Australia; Cooperat Research Centre Living Autism Autism CRC, Australia; Jonköping University, Sweden.
  Pilot of the BOOST-A: An online transition planning program for adolescents with autism2017Ingår i: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 64, nr 6, s. 448-456Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BackgroundMany adolescents with autism face difficulties with the transition from high school into post-school activities. The Better OutcOmes amp; Successful Transitions for Autism (BOOST-A) is an online transition planning program which supports adolescents on the autism spectrum to prepare for leaving school. This study describes the development of the BOOST-A and aimed to determine the feasibility and viability of the program. MethodsTwo pilot studies were conducted. In Pilot A, the BOOST-A was trialled by six adolescents on the autism spectrum, their parents, and the professionals who worked with them, to determine its feasibility. In Pilot B, 88 allied health professionals (occupational therapists, speech pathologists, and psychologists) reviewed the BOOST-A to determine its viability. ResultsParticipants rated the BOOST-A as a feasible tool for transition planning. The majority of allied health professionals agreed that it was a viable program. Based on participant feedback, the BOOST-A was modified to improve usability and feasibility. ConclusionThe BOOST-A is a viable and feasible program that has the potential to assist adolescents with autism in preparing for transitioning out of high school. Future research will determine the effectiveness of the BOOST-A with adolescents across Australia.

 • 140.
  Hedbrant, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Mekanisk värmeteori och strömningslära. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Somatisk tinnitus och Ménières sjukdom: nya metoder för behandling2005Ingår i: Medikament, ISSN 1402-3881, nr 3, s. 54-57Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Forskningsresultat kring somatisk, eller somatosensorisk, tinnitus är relativt färska. Flera studier har visat ett samband mellan tinnitus och dysfunktion i käkregionen, samt mellan Ménières sjukdom och dysfunktion i nackregionen.

  I denna artikel diskuterar Johan Hedbrant möjligheter till behandling av tinnitus och Ménières sjukdom från ett somatiskt eller somatosensoriskt perspektiv. Artikeln är en fortsättning på Johan Hedbrants artikel i Medikament nr 1/05.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Hellberg, Kristina
  et al.
  Linköpings universitet. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Kjellberg, Anette
  Linköpings universitet. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV).
  Övergång till högre studier eller arbetsliv för ung vuxna med neuropsykiatrisk problematikKonferensbidrag (Refereegranskat)
 • 142.
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Delaktighet i skolmiljön2016Ingår i: Arbetsterapi för barn och ungdom / [ed] Ann-Christin Eliasson, Helene Lidström, Marie Peny-Dahlstrand, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, s. 179-191Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 143.
  Hemmingsson, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Trendsetters and followers: Disabled youths computer use during leisure time.2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 144.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi.
  Bolic Baric, Vedrana
  Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi.
  Lidström, Helene
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  E-inclusion: Digital equality – young people with disabilities2015Ingår i: Studies in Health Technology and Informatics / [ed] Cecilia Sik-Lányi, Evert-Jan Hoogerwerf, Klaus Miesenberger, Peter Cudd, IOS Press, 2015, 217, Vol. 217, s. 685 - 688s. 685-688Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The United Nations' position is that digital access is a matter involving equality between groups of people, the securing of democratic rights, and equal opportunities for all citizens. This study investigates digital equality in school and leisure between young people with and without disabilities. A cross-sectional design with group comparisons was applied. Participants were young people (10–18 years of age) with disabilities (n=389) and a reference group in about the same ages. Data were collected by a survey focusing on access to and engagement in ICT activities in school and during leisure time. The results demonstrated young people with disabilities had restricted participation in computer use in educational activities, in comparison to young people in general. During leisure time young people with disabilities had a leading position compared to the reference group with respect to internet use in a variety of activities. Beneficial environmental conditions at home (and the reverse in schools) are discussed as parts of the explanation for the differing engagement levels at home and in school, and among young people with disabilities and young people in general.

  Conclusion: Schools need to prioritise use of ICT by young people with disabilities.

 • 145.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Borgestig, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Gaze-Based Assistive Technology - Use in Everyday Life for Individuals with Impairments2017Ingår i: Harnessing the Power of Technology to Improve Lives / [ed] Cudd P.,de Witte L., IOS Press, 2017, Vol. 242, s. 1079-1081Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This session focuses on the latest developments of gaze-based assistive technology (AT) and the impact of gaze-based AT interventions in the home and at school. In particular, for play, communication, assessments and early intervention. The discussion focuses on how research findings can advance future developments.

 • 146.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Borgestig, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Gaze-Based Assistive Technology for a Toddler with Tetraplegia and Without Speech2017Ingår i: Harnessing the Power of Technology to Improve Lives / [ed] Cudd P.,de Witte L., 2017, Vol. 242, s. 1109-1112Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This is a case study exploring gaze-based AT as early intervention, for a ten-month-old non-verbal child with severe physical impairments. Data was collected repeatedly over time through questionnaires, videos clips, and field observations until the child was three years old.

 • 147.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård.
  Forsyth, Kirsty
  Queen Margaret University, Edinburgh, UK.
  Haglund, Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Keponen, Riita
  Metropolia University of Applied Health Sciences, Helsinki, Finland.
  Ekbladh, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen för arbetsterapi. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Kielhofner, Gary
  Talking with clients: assessments that collect information through interviews2017Ingår i: Kielhofner´s Model of Human Occupation: Theory and application / [ed] Renée R Taylor, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins , 2017, 5, s. 275-290Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 148.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Division of Occupational Therapy, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Lidström, Helene
  Division of Occupational Therapy, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Nygård, Louise
  Division of Occupational Therapy, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Assistive technology devices in educational settings: Student's perspective. In Assistive technology from adapted equipment to inclusive environments2009Ingår i: Assistive technology research series, ISSN 1383-813X, Vol. 25, s. 619-621Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigates use and non-use of assistive technology devices in school from the students' perspective. Specifically, the characteristics of the devices students want to use were examined, as these devices are likely to support school participation. Data collection included a) field observations and interviews with 20 students with disabilities, aged 10-19 years, and their teachers (n=17) and, b) examination of the number and type of assistive technology devices provided. Findings demonstrated it is essential that devices be integrated into classroom activities and that students experience instant benefits for their function in school without negative effects on their social participation with peers if they are to use the devices provided. Social participation was often prioritized by students. Thus, it is important providers understand that students encompass both a functional and a psycho-social perspective to their devices. Furthermore, to facilitate childrens participation in decision-making about possible assistive technology devices they need both verbal information and practical experience of using the devices.

 • 149.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Penman, Merrolee
  School of Occupational Therapy, Otago Polytechnic, Dunedin.
  Making Children´s Voices Visible: The School Setting Interview (SSI)2010Ingår i: Kairaranga, ISSN 1175-9232, Vol. 11, nr 1, s. 45-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Children and young people with disabilities educated in their local school may need services to get equal access to the curriculum. To ensure that any educationally relevant services achieve the best outcomes, the students’ own voices and perspectives should also be included. This paper introduces the School Setting Interview (SSI), an interview-based assessment that helps occupational therapists to understand the barriers to, and facilitators of, inclusion from the student’s perspective. This information added to that identified by the teaching team and the parents/caregivers, can only lead to a "fuller picture" which all the team can draw from when determining issues and identifying potential strategies to address.

 • 150.
  Henning, Belindi
  et al.
  James Cook University, Australia.
  Cordier, Reinie
  James Cook University, Australia; Curtin University, Australia.
  Wilkes-Gillan, Sarah
  Australian Catholic University, Australia.
  Falkmer, Torbjörn
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för samhällsmedicin. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Sinnescentrum, Smärt och rehabiliteringscentrum. Curtin University, Australia.
  A pilot play-based intervention to improve the social play interactions of children with autism spectrum disorder and their typically developing playmates2016Ingår i: Australian Occupational Therapy Journal, ISSN 0045-0766, E-ISSN 1440-1630, Vol. 63, nr 4, s. 223-232Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background/aimOccupational therapists play a key role in addressing the social difficulties of children with ASD. However, interventions are often time intensive, without outcomes generalising beyond the clinic setting. To examine the feasibility and preliminary effectiveness of an intervention to address the social play skills of children with ASD. MethodsParticipants in this multiple case study design were five children with autism spectrum disorder (ASD), five typically developing playmates and five parents of children with ASD. Two therapists and parents delivered the intervention involving clinic play sessions and home modules. Parents treatment adherence was recorded. The Test of Playfulness was scored by a blinded rater to examine child outcomes following the intervention. Line graphs were used to examine case data. Percentage of non-overlapping data (PND) was used to calculate the single-case effect size for each child. ResultsParents completed 92.2% of the intervention. Childrens case data showed an upwards trend from pre- to post-intervention in four of the five pairs (child with ASD and playmate). However, there was a decrease in scores from post-intervention to the two-month home follow-up for all but one pair. PND indicated the intervention was effective for two children with ASD and three of their playmates, had a questionable effect on three children with ASD and no observable effect on two playmates. ConclusionThe intervention demonstrated preliminary feasibility and effectiveness for improving the social play skills of some children with ASD. Careful consideration is needed to identify which children with ASD and which playmates would be best suited for this intervention approach.

1234567 101 - 150 av 334
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf