liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 101 - 150 av 218
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Lerm, Johannes
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Rätt och rättsfilosofi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Einführung in das schwedische Kartellrecht mit Vertiefungshinweisen2011Ingår i: Freilaw – Freiburg Law Students Journal, ISSN 1865-0015, nr 2Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [de]

  Mit diesem Artikel soll ein erster, allgemeiner Überblick über das schwedische Kartellrecht vermittelt und dem Leser Vertiefungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die kursiv in Klammern geschriebenen Worte geben jeweils die schwedischen Fachausdrücke wieder. Bezüglich der Verwendung einiger Fachausdrücke ist folgendes zu bemerken: Das Kartellrecht wird in Schweden als „Wettbewerbsrecht" (konkurrensrätt), der weiterführende Begriff Wettbewerbsrecht (der u.a. auch Regelungen zum unlauteren Wettbewerb, irreführender Werbung, usw. enthält) als „Marktrecht" (marknadsrätt) bezeichnet. Das Kartellrecht ist hauptsächlich im Wettbewerbsgesetz (konkurrenslag) geregelt.

 • 102.
  Liljevalch, Elin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  En ändamålsprövning av kapitalskyddsreglerna i nya aktiebolagslagen: En jämförelse med norsk och amerikansk rätt2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I uppsatsen företas en ändamålsprövning av kapitalskyddsreglerna i nya aktiebolagslagen

  De problem som analyseras är främst:

  • Vilka fördelar respektive nackdelar för borgenärerna medför de regler som rör minimikapitalet, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet, låneförbudet samt tvångslikvidation?

  • Hur skulle reglerna kunna ändras för att ge borgenärerna ett bättre skydd?

  • Vilka skulle konsekvenserna för borgenärerna, aktieägarna och staten kunna bli om kapitalskyddsreglerna ändrades för att ge borgenärerna ett bättre skydd?

  • Samt finns det regler i den norska eller amerikanska rättsordningen som skulle kunna tjäna som förebilder vid en ändring av de svenska kapitalskyddsreglerna?

  Uppsatsens innehåller bl.a. en grundläggande redogörelse av de svenska kapitalskyddsreglerna, vilka de är, hur de ser ut och motiven bakom reglerna. Vidare redogörs även för hur den EG-rättsliga regleringen på området ser ut samt för hur norsk och amerikansk kapitalskyddslagstiftning är uppbyggd.

 • 103.
  Lindeberg, Josefine
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Bedömningen av skadeståndet: En komparativ studie mellan den svenska och den amerikanska skadeståndsrätten2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skadeståndsrätten är en mycket omdiskuterad del av civilrätten, bland annat på grund av åsiktsskiljaktigheter gällande skadeståndets funktion. Vissa hävdar att skadeståndet är till för att prevenera mot skadliga handlingar, andra anser att reparationen eller kompensationen är den främsta grunden för ersättning. En anledning till skadeståndets omstriddhet är därför bland annat storleken på ersättningen. Den anses ibland bedömas skönsmässigt, ibland enligt en standardiserad schablon men kanske oftast efter den faktiskt lidna ekonomiska skadan. I USA, existerar compensatory damages och punitive damages. Compensatory damages är likt vårt skadestånd i Sverige. Punitive damages beskrivs som ett extrakompenserande skadestånd, ofta

  i avskräckande syfte. Dock finns det betydligt fler funktioner som förknippas med punitive damages, varav vissa går att korrelera med svensk rätt, andra är väldigt unika för det amerikanska rättssystemet. Storleken på punitive damages har liksom det svenska skadeståndet, debatterats flitigt, både i USA och i Sverige. Den historiska utvecklingen av de båda ländernas skadeståndsrätt har varit mycket lik varandra, men det är tydligt att så inte är fallet idag. Skadestånden i USA är betydligt större och bedöms utefter andra grunder, även om både Sverige och USA har samma tankar om skadeståndets syfte. Den här uppsatsen belyser likheterna och skillnaderna mellan den amerikanska och den svenska skadeståndsrätten. Den klarlägger även grunderna för skadeståndet och huruvida det svenska skadeståndet kan eller borde för ändras samt grunderna därför.

 • 104.
  Lindgren, Albert
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Återtaganderättsförbehåll: Behovet av ett förstärkt återtaganderättsförbehåll i relationen mellan näringsidkare2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett återtaganderättsförbehåll är ett förbehåll som en säljare använder för att säkra rätten till full betalning från köparen. Förbehållet blir utan verkan om den sålda egendomen sammanfogas med annan egendom eller blir tillbehör till fast egendom. I uppsatsen analyseras därför behovet av ett förstärkt återtaganderättsförbehåll som gäller även vid sammanfogande. Även företagshypoteks förhållande till ett starkare återtaganderättsförbehållet analyseras, eftersom hypoteket är en säkerhet i näringsidkarens lösa egendom, till vilken det kan finnas ett återtaganderättsförbehåll.Återtaganderättsförbehållets ställning vid leasing med frifoganderätt för leasetagaren analyseras även. Bakgrunden är att det i dagens läge blir allt vanligare att leasetagaren får ökade befogenheter över den leasade egendomen, vilket kan påverka återtaganderättsförbehållets verkan. Slutligen undersöks möjligheten att införa avtalsprincipen istället för återtaganderättsförbehåll och traditionsprincipen. Bakgrunden är att flera företag i näringslivet uttrycker en önskan om ett starkare återtaganderättsförbehåll än det som finns idag. Företagen förordar en övergång till avtalsprincipen i kommersiella avtal. I ett flertal andra europeiska rättsordningar får sådana avtalsbestämmelser en betydligt starkare ställning mellan parterna än i svensk rätt och det kan finns samhällsekonomiska vinster med att även svensk rätt inför en sådan starkare ställning för avtalsprincipen i kommersiella avtal.De bästa lösningarna avseende ett förstärkt återtaganderättförbehåll är att införa ett register av återtaganderättsförbehåll och vid leasing tilldela egendomsägaren säkerhetsrätt tills leasetagarens fria förfogande över egendomen. Det innebär att egendomsägaren behåller äganderätten tills leasetagaren fritt förfogar över egendomen.

 • 105.
  Lindgren, Alexandra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Åqvist, Christina
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  BEPS-projektet action 7 i harmoni med det svenska "fasta driftstället": En analys av hur 2:29 IL kan komma att behöva revideras, för att överensstämma med förslaget till modellavtalet artikel 5 och OECD:s syfte med BEPS-projektet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Företag med etablerade verksamheter i utlandet har utformat strategier för skatteplanering. Ettvanligt förekommande sätt för företag att undvika att bli skattskyldiga i utlandet därverksamheten bedrivs, är att undvika att anses ha ett ”fast driftställe” i det landet. Deninternationella organisationen OECD har utformat ett modellavtal med syfte att rätt stat skallerkännas rätten till beskattning av ett företags inkomst. OECD har utformat ett projekt, BEPSprojektet,vilket är ett förslag som vid ett eventuellt antagande kommer att revidera befintligtmodellavtal och tillhörande kommentarer, i syfte att minska möjligheten till skatteplanering.BEPS-projektets action 7 syftar till att revidera artikel 5 i OECD:s modellavtal, genom attrevidera modellavtalets definition av “fast driftställe”. För att fler platser i utlandet, varifrånföretag bedriver verksamhet, skall falla inom ramen för vad begreppet ”fast driftställe” innefattar,skall begrepp i artikeln vidgas, undantag smalnas av och utrymme för subjektiva tolkningar ges.Genom att minska antalet exemplifieringar samt objektiva rekvisit i artikel 5 och dess tillhörandekommentarer, minskar risken för att företag skatteplanerar utifrån rekvisiten.Eftersom 2:29 IL, vilken innehåller den svenska motsvarigheten till OECD:s modellavtal artikel5, har utformats med bakgrund av modellavtalet, har frågan uppstått hur 2:29 IL bör anpassas vidden revideringen som BEPS-projektet ämnar göra av modellavtalet. Genom en analys av derevideringar som föreslås göras av OECD:s modellavtal artikel 5, samt av hur den interna rättenser ut i förhållande till modellavtalet, ämnar vi undersöka OECD:s syfte med BEPS-projektetartikel 5 samt projektets påverkan på IL.

 • 106.
  Lindgren, Petter
  et al.
  Department of Biological Agents, Division of CBRN Defence and Security, Swedish Defence Research Agency (FOI), Uemå, Sweden.
  Myrtennäs, Kerstin
  Department of Biological Agents, Division of CBRN Defence and Security, Swedish Defence Research Agency (FOI), Umeå, Sweden..
  Forsman, Mats
  Department of Biological Agents, Division of CBRN Defence and Security, Swedish Defence Research Agency (FOI), Umeå, Sweden.
  Johansson, Anders
  Department of Clinical Microbiology and Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå University, Sweden.
  Stenberg, Per
  Department of Biological Agents, Division of CBRN Defence and Security, Swedish Defence Research Agency (FOI), Umeå, Sweden and Department of Ecology and Environmental Science (EMG), Umeå University, Sweden.
  Nordgaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik och maskininlärning. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Swedish Police Auhtority, National Forensic Centre (NFC).
  Ahlinder, Jon
  Department of Biological Agents, Division of CBRN Defence and Security, Swedish Defence Research Agency (FOI), Umeå, Sweden.
  A likelihood ratio-based approach for improved source attribution in microbiological forensic investigations2019Ingår i: Forensic Science International, ISSN 0379-0738, E-ISSN 1872-6283, Forensic Science International, ISSN 0379-0738, Vol. 302, artikel-id 109869Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A common objective in microbial forensic investigations is to identify the origin of a recovered pathogenic bacterium by DNA sequencing. However, there is currently no consensus about how degrees of belief in such origin hypotheses should be quantified, interpreted, and communicated to wider audiences. To fill this gap, we have developed a concept based on calculating probabilistic evidential values for microbial forensic hypotheses. The likelihood-ratio method underpinning this concept is widely used in other forensic fields, such as human DNA matching, where results are readily interpretable and have been successfully communicated in juridical hearings. The concept was applied to two case scenarios of interest in microbial forensics: (1) identifying source cultures among series of very similar cultures generated by parallel serial passage of the Tier 1 pathogen Francisella tularensis, and (2) finding the production facilities of strains isolated in a real disease outbreak caused by the human pathogen Listeria monocytogenes. Evidence values for the studied hypotheses were computed based on signatures derived from whole genome sequencing data, including deep-sequenced low-frequency variants and structural variants such as duplications and deletions acquired during serial passages. In the F. tularensis case study, we were able to correctly assign fictive evidence samples to the correct culture batches of origin on the basis of structural variant data. By setting up relevant hypotheses and using data on cultivated batch sources to define the reference populations under each hypothesis, evidential values could be calculated. The results show that extremely similar strains can be separated on the basis of amplified mutational patterns identified by high-throughput sequencing. In the L. monocytogenes scenario, analyses of whole genome sequence data conclusively assigned the clinical samples to specific sources of origin, and conclusions were formulated to facilitate communication of the findings. Taken together, these findings demonstrate the potential of using bacterial whole genome sequencing data, including data on both low frequency SNP signatures and structural variants, to calculate evidence values that facilitate interpretation and communication of the results. The concept could be applied in diverse scenarios, including both epidemiological and forensic source tracking of bacterial infectious disease outbreaks.

 • 107.
  Ljungberg, David
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Konsultmäklare inom offentlig upphandling: Konstlat upplägg eller effektivisering av offentliga medel?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Upphandling är i dagsläget mer aktuellt än någonsin. Den 1 januari 2017 trädde de reviderade lagarna om upphandling kraft,vilket lett till att en del problem försvunnit och en del nya har uppkommit. Lagarna ska reglera köpen för alla de upphandlingspliktiga inköp som det offentliga gör. De upphandlingspliktiga inköpen hade 2014 ett värde på cirka 634 miljarder kronor, vilket motsvarar 18,3 procent av Sveriges BNP.

  Konsultmäkleri är en bransch som vuxit fram de senaste åren,4 trots att det låter tämligen onödigt att köpa konsulter via konsulter. Konsultmäklaren blir ytterligare en kostnad som läggs till på inköpet av en vara eller tjänst. Branschen för dock med sig vissa frågor och besvär. Användandet av konsultmäklare i olika former är i stor utsträckning väldigt kritiserat, något som syntes när Storstockholms lokaltrafik (SL) upphandlande konsultmäklare, för ett årligt värde om 600 - 800 miljoner, och Konkurrensverket fick ta emot flertalet klagomål om upphandlingen. Ärendet avskrevs slutligen av Konkurrensverket, men diskussioner om lagligheten och lämpligheten av upplägget har efterföljt.

  Efter SL:s upphandling har användandet av konsultmäklare dykt upp i ett flertal andra upphandlingar. Till exempel upphandlade Upplands Väsby kommun konsultmäklare för att täcka bland annat sitt behov för arkitekttjänster.

  I januari 2017 presenterade Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten rapporten om mellanhänder, som de arbetat på sedan hösten 2015. Rapporten mottogs väl av olika praktiker, trots att rapporten inte ger något konkret svar om lagligheten bakom upplägget.

  Det har länge varit oklart hur konsultmäklare ska användas. Praktiker och Konkurrensverket är oense om lagligheten bakom upplägget och något slutgiltigt svar på diskussionen kommer troligtvis inte komma inom en snar framtid.

 • 108.
  Lukacs, Izabella
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Väsentliga förändringar i kontakt och organisatoriska förändringar av betydelse hos beställaren: Konsekvenser ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv 2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2014 trädde tre upphandlingsrättsliga direktiv i kraft, LOU-direktivet 2014/24/EU, LUF- direktivet 2014/25/EU och LUK-direktivet 2014/23/EU. I samtliga direktiv har det införts bestämmelser om ändring i kontrakt under löptiden. Vid väsentlig ändring krävs att nytt upphandlingsförfarande genomförs. Det är inte självklart när en ändring i kontrakt är att se som väsentlig. Organisatoriska förändringar hos leverantören kan i vissa fall betraktas som ändring i kontrakt. När en organisatorisk förändring av betydelse genomförts, betraktas det som ett byte av avtalspart. Ett byte av avtalspart är vanligen att se som en sådan förändring som kräver nytt upphandlingsförfarande. I direktiven har det införts bestämmelser om leverantörsbyte, vari några organisatoriska förändringar är uppräknade som godtagbara. Liknande bestämmelser om byte av beställare saknas.

  Vid organisatoriska förändringar är det viktigt att identiteten för den part som genomgår förändringen förblir densamma, eller i stort densamma, som den ursprungliga identiteten. Om det säkerställts att identiteten är densamma, eller kan liknas vid den ursprungliga identiteten, bör vidare en bedömning göras i enlighet med väsentlighetskriteriet.

  Att en bedömning genomförs i enlighet med väsentlighetskriteriet är avgörande för huruvida nytt upphandlingsförfarande krävs. Väsentlighetskriteriet framtogs av EU-domstolen genom Pressetext-målet. Kriteriets tre huvudfaktorer ska beaktas, dessa är (1) nya införda villkor som hade ändrat utgångsläget för andra anbudsgivare vid upphandlingstillfället, (2) betydande utökning av kontraktet och (3) om den ekonomiska balansen skiftat till förmån för leverantören.

  I uppsatsen påvisas att det finns en yttre ram avseende vilka ändringar som är att betrakta som väsentliga. Denna yttre ram utgörs av de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens och likabehandling. Vidare bör även proportionalitetsprincipen beaktas. även kontraktets komplexitet och löptid är av betydelse, eftersom dessa kan vidga ramen för tillåtna ändringar i kontrakt. 

 • 109.
  Lundberg, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Avancerade rättsliga praktiker i socialt arbete2019Ingår i: Avancerade rättsliga praktiker i socialt arbete (ARPIS) - presentation av ett forskningsprojekt., 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna presentation är att diskutera studier av förskjutningar i rätten över tid liksom dess implikationer för sociala rättigheter, med särskilt fokus på levnadsvillkoren för icke-medborgare som vänder sig till socialtjänstlagen för att de är i behov av ekonomiskt bistånd. Med begreppet avancerade rättsliga praktiker avser vi incidenter då avsteg görs från gällande rätt och detta innebär en förskjutning i rätten. Sådana praktiker kan framträda på olika nivå och i skilda sammanhang, exempelvis genom att en beslutsfattare/domare bortser från vissa sakomständigheter, eller låter olika rättsliga skalnivåereller rättsområden växelverka på nya sätt (så kallat interlegalitet). Ett exempel är Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2017 ref 33 som, genom en nytolkning av relationen mellan socialtjänstlagen och lag om mottagande av asylsökande m. fl., undanröjde kommunernas yttersta ansvar för papperslösa med behov av akut nödbistånd. Oavsett bakomliggande motiv får avancerade rättsliga praktiker konsekvenser, för både enskilda och för gränsdragningar i välfärdsstaten generellt. Det är därför viktigt med en förståelse för hur sådana praktiker uppkommer och varför. 

 • 110.
  Lundberg, Anna
  Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Sweden.
  Barn i den svenska asylprocessen och deras mänskliga rättigheter2011Ingår i: Barn i Malmö: skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa / [ed] Marie Köhler och Anders Djurfeldt, Malmö stad , 2011, s. 105-111Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 111.
  Lundberg, Anna
  Globala politiska studier, Malmö högskola.
  Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik: en jämförande undersökning av asylbeslut i norsk och svensk utlänningsförvaltning2011Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 4, s. 769-799Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  En aktuell fråga är vilken betydelse det skulle ha för barns rättigheter om barnkonventionen gjordes till svensk lag. Norge, som inkorporerade barnkonventionen i nationell lagstiftning 2003, lyfts ofta fram som ett föregångsland av frivilligorganisationer, men effekten av en inkorporering har inte undersökts närmare i någon vetenskaplig studie. Föreliggande artikel behandlar principen om barnets bästa i den norska och svenska utlänningsförvaltningen. Den bygger på en studie av asylbeslut rörande 197 barn och unga som sökte asyl i Norge eller Sverige 2008. Frågan som står i fokus är vilken innebörd idén om barnets bästa har, på papper och i praktik, inom ett område som präglas av en spänning mellan synen på flyktingbarn, barn som sårbara, å ena sidan och av intresset att begränsa invandringen å den andra.

 • 112.
  Lundberg, Anna
  Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö Högskola.
  Humanitära överväganden i asylprocessen: Balansövningar i spänningsfältet mellan solidaritet och ojämlikhet2016Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 23, nr 3-4, s. 194-218Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Humanitarian considerations in the Swedish asylum process. A study of the migration authorities’ balancing act between solidarity and inequalityMedical certi cates are becoming increasingly important as a basis for asylum assessments. Using examples from 24 asylum decisions concerning children and their families, the present article discusses how the Swedish Migration Agency and the Migration Courts in Sweden make use of medical certi cates. e common denominator for the decisions was that the children had been waiting for long periods in Sweden for their case to be assessed, and that they were not considered in need of political protection but instead the question was whether they should be granted a residence permit because of distressing circumstances. e study’s practical knowledge about humanitarian considerations is analysed through the notions of bio-legitimation and bio- inequalities (Fassin 2009), which provide for an understanding of how meaning and value are att- ributed to children’s lives and health conditions in the Swedish asylum process. Previous studies of the management of migration, focusing on bio-political dimensions, have discussed the form of the exercise of power, and scholars interested in governmentality have highlighted the state admi- nistration as the unit of analysis. is study aims to provide an additional qualitative perspective in the eld of humanitarianism in the welfare state. Furthermore, the article seeks to introduce the above concepts of bio-legitimation and bio-inequalities in a Swedish context. e analysis of asylum cases shows that humanitarian considerations were entirely focused on formalities and that the child’s actual well-being was subordinate when their humanitarian reasons were investi- gated by the migration authorities and courts. is brought with it both a de-politicization and the fact that no substantial assessment of individual children’s health conditions came about. e growing political interest in children’s health in the asylum process paradoxically means greater limitation in how to appear as persons before the law.

 • 113.
  Lundberg, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Law and expulsions insidethe Swedish welfare state.: The ‘craftwork of illegalisation’ and the management of undeportable deportees.2019Ingår i: Law & Society Association, May 30 - June 2, 2019. Dignity: Legally Stranded? Administrative Practices & Refugee Rights and Resettlement in Nordic Countries and the U.S.Fri, 5/31: 10:00 AM  - 11:45 AM, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The article presents a legal ethnographic study of the contradiction between the rhetoric of return, stressing that rejected asylum seekers should leave the country, and the reality of legally stranded migrants, in a Swedish context. Through an in-depth analysis of three individual asylum case files, the study reveals how a situation comes about where rejected asylum seekers end up as legally stranded migrants, or ‘superfluous’ in the welfare state. These processes, termed ‘craftwork of illegalisation’ happens through (1) displacement of key matters, (2) complex, and far-reaching organization of non-responsibility, and (3) an incommensurable circle of suspicion throughout the asylum process. Whereas the practices result in complete destitute for the concerned individuals, they are in stark contrast to the idea of general basic welfare for all residents. The craftwork of illegalisation tells a broader story of the continuous production and reproduction of unequal access to Swedish welfare, superfluity, and of a current transformation of the welfare state from within, where exclusions and boundaries have become increasingly prioritized.

 • 114.
  Lundberg, Anna
  Department of Global Political Studies, Malmö University, Malmö, Sweden.
  The Best Interests of the Child Principle in Swedish Asylum Cases: The Marginalization of Children’s Rights2011Ingår i: Journal of Human Rights Practice, ISSN 1757-9619, E-ISSN 1757-9627, Vol. 3, nr 1, s. 49-70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article is based on a two-year research project, ‘The Best Interests of the Child – From Words to Deeds’. The aim of the article is to present and highlight findings on the discrepancy between the policy of the ‘best interests’ principle and its implementation in the asylum application procedures at the Swedish Migration Board. There is a clear ambition to implement the principle of the best interests of the child in the Swedish asylum process. The Swedish Aliens Act and policy documents call for authorities and courts to give due weight to the best interests principle, mainly by taking children's own experiences into account and by analysing the potential impacts of the Board's decisions in individual cases.

  However, several discrepancies between words and deeds were identified. Firstly, children were not heard to the extent expected in light of the Swedish legislation, and the children's individual grounds for asylum were seldom addressed in interviews with them. Secondly, children's responses were not taken seriously in the assessment of asylum claims. Finally, the ‘best interests’ paragraph in the legislation was mainly used to legitimate rejected asylum applications.

  Despite the aspirations of civil servants to take individual children's needs and rights into account, a number of challenges often cause children's rights to be neglected. These include the officer's fear of reviving children's traumatic past experiences, mistrust regarding the grounds of asylum claims, and the lack of time caused by under-resourcing. The main finding drawn from the study is that, at the Migration Board, children's rights are treated as secondary to the national interest of keeping overall migration numbers down. A solution to this problem, presented in the article, would be to more clearly assess children's asylum claims in light of the Convention on the Rights of the Child (CRC). Such a rights-based approach to the best interests of the child would help officials to act within their discretion.

 • 115.
  Lundberg, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  What to do with rejected asylum seekers?2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  As the EU considers tougher rules for returning asylum seekers who had their applicationrejected, more people might be placed in detention and the possibility of voluntary returncould be limited

 • 116.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Jansson-Keshavarz, Sofi
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Migrationsverket ändrar på lagens innehåll för att ensamkommande barn inte ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige2019Ingår i: JT, ISSN 1100-7761, nr 4, s. 1012-1019Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 117.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kjellbom, Pia
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wernesjö, Ulrika
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  “Advanced Legal Practices in the Welfare State - A Study of Displacements of the Right to Social Assistance for Undocumented Persons and Poor EU Citizens, in Three Swedish Municipalities - A research project 2019-2022, funded by FORTE”: presentation at “Exploring critical legal cartography: an experimental workshop about the right to social protection in a transnational world” at the 2019 IMISCOE conference in Malmö.2019Ingår i: 16TH ANNUAL IMISCOE CONFERENCE JUNE 26-28, 2019 MALMÖ UNIVERSITY, SWEDEN: Understanding International Migration in the 21st Century: Conceptual and Methodological Approaches:The growing diversity and complexity of international migration present a need for reconceptualizing migration research. The aim of the 2019 IMISCOE Annual Conference is to facilitate exchanges in new concepts and innovative methodologies for understanding human migration in the 21st Century.We welcome proposals from various disciplines, such as political science, sociology, economics, history, law, anthropology, social work, public administration, demography, social geography, and others., 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Abstract

  The aim of this three-year research project is to investigate displacements, i.e. changes in the right to housing and food according to the Swedish Social Service Act between 1982-2018, and its implications for the broader issue of social rights in the welfare state. This is done through the notion of advanced legal practices, which refer to incidents where the dominant current law is contested in legal interpretation and application and this involves a transformation of the legal content. Focus of the project is the right to basic social assistance, which comprises emergency aid, including food and housing, for vulnerable EU migrants and undocumented persons. Special focus is children’s situation.

  Advanced legal practices emerge at different levels and in various juridical spaces, for example when a decision-maker or judge disregards certain conditions or allows jurisdictions to interact in new ways. An example is a resent ruling by the Supreme Administrative Court’s HFD 2017 ref 33, which, through a re- interpretation of the linkage between the Social Service Act and Law on the reception of asylum seekers, destabilized the basic responsibility of the municipalities to provide emergency aid for everyone residing on their territory. Regardless of the underlying

  motives, advanced legal practitioners have consequences for individuals as well as for social rights in general. It is therefore important to understand why and how such practices emerge. The study concentrates on two basic social rights (food and housing) and two groups whose legal status in Sweden is ambiguous. Empirical material are 200 administrative court judgments, individual and group interviews, and local guidelines in three Swedish municipalities of different size with experience of EU-migration and refugee reception – Malmö, Norrköping and Älmhult. Our knowledge acquisition is a dialectic process through continuous collaboration with professionals. An exploration of the law enforcement over time in three municipalities, guided by approaches within legal geography, spatial and temporal dimensions of law are demonstrated.

 • 118.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Obenius van Stellingwerff, Hedvig
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  “What can migration-law learn from cartography? Some reflections on critical legal mapping as a method for understanding law”2019Ingår i: 16TH ANNUAL IMISCOE CONFERENCE JUNE 26-28, 2019 MALMÖ UNIVERSITY, SWEDEN : Understanding International Migration in the 21st Century: Conceptual and Methodological Approaches:The growing diversity and complexity of international migration present a need for reconceptualizing migration research. The aim of the 2019 IMISCOE Annual Conference is to facilitate exchanges in new concepts and innovative methodologies for understanding human migration in the 21st Century.We welcome proposals from various disciplines, such as political science, sociology, economics, history, law, anthropology, social work, public administration, demography, social geography, and others.: Abstracts for the workshop “Exploring critical legal cartography: an experimental workshop about the right to social protection in a transnational world” at the 2019 IMISCOE conference in Malmö, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to articulate how legal processes, that produce assumptions about social realities which subsequently shape relations of inequality and oppression, may be explored using a critical legal cartographic approach. Critical cartography points to the duality of representation and construction that is innate to cartography, i.e. when portraying reality, maps are also making it. Asking what legal processes do, more specifically how they enable some human activities and constrain others, this study takes a performative approach to law. Furthermore, the article tries to answer why it is important to reveal performative aspect of legal processes.

  Departing from de Sousa Santos’ influential article from 1987 about law as a map for mis-reading in the form of distorted representations of reality, this article seeks to contribute with a deeper knowledge of how law works when law produces the social reality it needs, and how socio-legal scholars may explore this using critical cartographic methodologies. De Sousa Santos introduces three concepts that provide an understanding of legal judgments and the effects of law as a map: Scale, projections and symbols. Whereas he suggests that law “creates the reality that fits its application” (Santos 1987: 288), he does not in depth elaborate on the material conditions produced by law. Bringing such performative aspects of legal mapping into light, the present study focuses on how the social world is constructed through legal mapping exercises (cartographies) and what the material implications are. By changing the perspective, from representations of the social world (which is the focus of Santos) to the actual material conditions shaped through legal decision-making, we argue that a deeper understanding may be gained of the power that is embedded in law.

  To illustrate how critical legal cartography may contribute to socio-legal studies in the field of migration, this study presents two mapping exercises of “practical impediments to enforcement” in the context of Swedish asylum law. This means, concretely, that both mapping exercises concern asylum cases where the persons seeking refuge had their asylum claims rejected and therefore received an expulsion decision. Nonetheless, due to a practical obstacle of some kind, the concerned persons cannot return to the designated country. As “undeportable deportees” they are caught in a situation where they receive repeated unenforceable removal orders (Grant 2007). Whilst in this situation, in the Swedish context, they have no right to work and no right to economic support (children excepted). Legally speaking, practical impediments may lead to a residency in Sweden. In fact, the migration authorities must consider such barriers in decisions concerning refusal-of-entry or expulsion (see, for example, Chapter 8, Section 7 of the Aliens Act). Additionally, if the enforcement barriers appear after a removal order has become final and non-appealable, such impediments should be taken into consideration (see Chapter 12, Section 18, first paragraph, point 2 of the Aliens Act) and residency may be granted. Despite these legislations, which makes it possible to grant a residence permit in Sweden because of enforcement barriers, a number of people remain in Sweden after receiving a refusal-of-entry or expulsion order without being granted such a permit. Some of these people are stranded for longer periods of time in a legal no-man’s-land. They are trapped in a maze of bureaucracy that is virtually impossible to find a way out of.

  Applying critical legal cartography as a method, the article presents two cartographies trying to manage this position of legal limbo (Dauvergne, 2008; Paoletti, 2010): One state-based “hegemonic” map, and one case-based mapping exercise of an individual case. Whereas the former (an independent state-enquiry) serves to illustrate the state’s capacity to dominate through a combination of coercion and consent of those dominated, the latter (case-based cartography), is a counter-mapping exercise in that it reveals the hegemonic politics inherent in the state’s mapping. The case-based cartography also critically problematizes the advantages of regulating (i.e. mapping) human mobility.

  Within the framework of the state enquiry, certain issues regarding enforcement barriers are invented and re-invented, and certain assumptions about the law are made and questions asked. In a similar way, the case-based study makes other assumption of law and put different issues on the table. This is not unexpected considering that the motives of the state enquiry and the individual case study differ in many ways.

  Nevertheless, a mapping of the individual case-based study, functions as a deconstruction as well as a reconstruction of the migration law of the state-enquiry. Accordingly, the case-based study, is a form of counter-mapping which has a dual role; to reveal the consequences of the law in the world and for people’s living conditions, and to raise questions about what is desirable, or even possible, to map in a complex field of human migration in the current ‘world of mobility’. Ultimately, this article discusses the essence and significance of contemporary laws and legal mapping.

  References

  De Sousa Santos, Boaventura. (1987) “Law: A Map of Misreading - Toward a Postmodern Conception of Law” Journal of Law and Society. pp. 279-302.

  Grant, Stefanie. (2007) “The Human Rights of Legally Stranded Migrants” in Cholewinski et al. (eds.) International Migration Law, TMC Asser.

  The migration of power and north-south inequalities: the case of Italy and Libya.

  Dauvergne, Catherine. (2008) Making People Illegal What Globalization Means for Migration and Law.

  Migration University Press.

  Paoletti, Emanuela. (2010).

  Springer.

 • 119.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Department of Global Political Studies, Malmö University, Malmö, Sweden / Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö University, Malmö, Sweden.
  Strange, Michael
  Department of Global Political Studies, Malmö University, Malmö, Sweden.
  Struggles over human rights in local government – the case of access to education for undocumented youth in Malmö, Sweden2017Ingår i: Critical Policy Studies, ISSN 1946-0171, E-ISSN 1946-018X, Vol. 11, nr 2, s. 146-165Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present article elaborates on struggles over the inclusion and exclusion of undocumented children and young people in the Swedish school system. Through conducting an in-depth case study on the issue of access to school in the city of Malmö in Sweden, our analysis demonstrates how the right to education for undocumented migrant children is subject to a process of struggle between divergent discourses on children’s human rights. Internal debates at the city level of governance are identified around, for example, whether the police could be denied access to schools or if contradictory messages from various authorities might lead to a legitimacy problem. Other questions are the registration of grades when the children concerned are reluctant to be put into a register due to the risks involved; and if fictitious names could be used on class lists that police officers can request. As the article shows, these local struggles are an expression of tensions between different levels of governance that are also affected by the migration control regime, as regards rights for children who are residing irregularly. In that respect, there is a struggle over the appropriate legalistic discourse – as in, to which level should it make reference. However, actors contesting a restrictive interpretation of the right to education also make substantial use of, what we call here, an ‘experiential’ discourse – that is, drawing upon the everyday experiences and feelings of those whose rights are in question. Struggles at the local governance level also have relevance for exploring substantial parts of the broader political context in which the human rights of undocumented migrants are (de)contested.

 • 120.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Socialt arbete. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vestin, Sanna
  Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.
  Asylkommissionens plattform: Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017: [Platform for the Asylum Commission: Commission for Review of Legislation, Law enforcement and Legal Certainty for People who sought asylum in Sweden during the period 2015–17]2019Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Asylkommissionen har bildats av forskare och personer med omfattande kunskap om migration och asylsökandes liv och villkor i Sverige, med syfte att initiera en granskning som utgår från asylsökandes levda erfarenheter och perspektiv.

  Bakgrunden till kommissionen är de återkommande rapporterna om en svår situation bland barn, unga och vuxna asylsökande, såsom oförutsägbara och inhumana beslut, ökande hemlöshet, social exkludering, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag av våld. Trots vittnesmål om brister i rättssäkerheten försvarar regeringen och många ansvariga inom kommuner och myndigheter hanteringen. Samtidigt har en del aktörer i kommunerna och inte minst i civilsamhället arbetat för att försöka motverka dessa destruktiva konsekvenser.

 • 121.
  Lundgren, Lina
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle.
  Preventive action in the protection of the Baltic Sea: Do the HELCOM Baltic Sea Action Plan and An Agenda for the Baltic Sea Region – Baltic 21 advocate preventive action in protecting the Baltic Sea?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The Baltic Sea is a sensitive and unique ecosystem that has been strongly affected by human activity in the area. It is an important cultural and natural resource that contributes with several economic benefits. Among the many documents aiming to protect the Baltic Sea, this thesis concerns two of the action plans; An Agenda for the Baltic Sea Region – Baltic 21 and HELCOM Baltic Sea Action Plan, which are two of the most recognised documents aiming at protecting the Baltic Sea area. The two documents was analysed using three different types of text analysis.

  As the main goal in all environmental protection is to urge preventive action in protecting the environment, the two documents will be analysed with the aim of investigating whether preventive action is advocated in the protection of the Baltic Sea, even though the region is threatened and have many problems from an environmental point of view.

  The two documents differ structurally as their approaches differ. The HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP) has an ecosystem approach, whiles the Baltic 21 has sustainable development as its primarily approach. The results of the study further show that preventive action is advocated in both documents. However, the BSAP presents a cleared preventive approach and suggests more preventive action than Baltic 21. Baltic 21 lack a clear connection to the Baltic Sea and instead focus in the whole Baltic Sea area. There are few clearly preventive action presented in the protection of the actual Baltic Sea in Baltic 21. Instead the Baltic 21 shows a vague argumentation and few actions aiming at preventing environmental harm to the Baltic Sea.

 • 122.
  Lundquist, Dennis
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Rätt och rättsfilosofi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nilsson, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Rätt och rättsfilosofi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudanden: De nya takeover-reglernas inverkan2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett offentligt uppköpserbjudande skiljer sig från andra typer av företagsförvärv på så sätt att det riktar sig till en större ägandekrets. Eftersom köparen av praktiska skäl inte kan förhandla enskilt med aktieägarna riktar sig köparen istället, i ett offentligt erbjudande, till alla aktieägare i bolaget. Aktieägarna har sedan att förkasta eller acceptera erbjudandet.

  Förfarandet kring ett offentligt uppköpserbjudande kräver en aktiv målbolagsstyrelse för att tillvarata aktieägarnas intresse. Takeover-reglernas koppling till LUA har i och med revideringen tydliggjorts och de två regelverken utgör tillsammans stommen i regleringen av offentliga uppköpserbjudanden. Målbolagsstyrelsens roll vid ett offentligt uppköpserbjudande kommer främst till uttryck i punkterna II.17, II.19 och II.20 i takeover-reglerna.

  Takeover-reglerna har reviderats ett antal gånger sedan de första reglerna, då benämnda rekommendationer, utkom 1971 och målbolagsstyrelsens roll har vid varje revidering utvecklats till att bli mer omfattande. De nya takeover-reglerna träder i kraft den 1 juli 2012. Förutom frågan om hur de nya reglerna kommer att påverka målbolagsstyrelsens roll framträder frågan om vilka intressen som målbolagsstyrelsen ska tillvarata och hur dessa förhåller sig till varandra. Intressebegreppen, aktieägarnas intresse och bolagets intresse, kommer till uttryck såväl aktiemarknadsrättsligt som aktiebolagsrättsligt.

  Märkbart vid analys av ändringarna är att de till viss del har skett genom kodifiering av AMN:s uttalanden och doktrin på området. Reglerna har även anpassats, om än inte fullt ut, till brittiska Takeover Code. Ett tydligt exempel är ändringen avseende avtal om deal protection-arrangemang.

  För att utröna de konkreta konsekvenserna av regeländringarna krävs, i vissa fall, uttalanden från AMN eller komplettering och uppdatering av doktrin på området. Målbolagsstyrelsens roll har, i och med de nya takeover-reglerna, blivit än mer omfattande samtidigt som dess position, gentemot budgivaren, har stärkts genom tydligare reglering för hur styrelsen ska agera. 

 • 123.
  Lönn, Oscar
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Offentlig upphandling: En komparativ studie av förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sommaren 2010 implementerades det nya upphandlingsinstrumentet konkurrenspräglad dialog i LOU. Upphandlande myndigheter har numera två undantagsinstrument tillgängliga, förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog. Gemensamt för förfarandena är att de utgör undantag från huvudregeln om att öppet eller selektivt förfarande ska tillämpas. En upphandlande myndighet får endast tillämpa förhandlat förfarande med föregående annonsering eller konkurrenspräglad dialog då särskilda förutsättningar föreligger. Offentlig upphandling i Sverige har i dag sin grund i EU. LOU är till stora delar en implementering av EU:s klassiska direktiv om offentlig upphandling. På grund av EU:s stora inflytande på offentlig upphandling och LOU behandlas EU och dess rättskällor i uppsatsen. Störst utrymme får det klassiska direktivet och EU:s grundläggande principer som ska beaktas vid all offentlig upphandling eftersom principerna finns implementerade i LOU.

  Uppsatsen är en komparativ studie där förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog behandlas. I referensramen belyses respektive upphandlingsinstrument för att sedan ställas mot varandra i analysdelen där likheter och skillnader lyfts fram. Fokus i analysdelen ligger framför allt på vilka särskilda förutsättningar som ska föreligga för tillämpning samt hur respektive upphandlingsprocess är upplagd.

  Den slutsats som framkommer ur uppsatsens analys är bland annat att upphandlingsförfarandena har likheter i att de båda utgör undantagsförfaranden och att särskilda förutsättningar ska föreligga för tillämpning. Det materiella innehållet i förutsättningarna för tillämpning har också likheter mellan förfarandena, och mycket tyder på att bland annat komplicerade IT-upphandlingar kan kategoriseras in under båda förfarandena.

 • 124.
  Lövrup, Sten
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Ansvarsgenombrott: Särskilt om "processbolag"2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett processbolag är ett bolag vars huvudsyfte är att driva en process åt sin huvudman. Enligt huvudregeln i rättegångsbalken skall den förlorande parten stå för den vinnande partens rättegångskostnader. Vid det fall att en person använder sig av ett underkapitaliserat processbolag för att driva processen kan denne person vid en eventuell förlust, försätta bolaget i konkurs och därmed undvika att betala det stora belopp som krav på rättegångskostnader oftast utgör.

  Huvudregeln i aktiebolagslagen är att vare sig aktieägare eller någon annan skall vara skyldig att svara för aktiebolagets åtaganden. Denna huvudregel stipuleras i aktiebolagslagens 3 kap 1 §. Det har dock utvecklats en princip i praxis för när undantag görs ifrån denna huvudprincip och man ålägger aktieägare eller annan

  med "bestämmande inflytande" över bolaget ett ansvar för bolagets skulder. Denna princip kallas för ansvarsgenombrott. I doktrin går åsikterna isär när det gäller denna princip. Vissa författare anser att någon praxis som ger stöd för ett ansvarsgenombrottsinstitut inte existerar eller att det åtminstone är omöjligt att dra några säkra slutsatser om en eventuell utformning. Andra författare kan se tydliga principer utvecklade och har även ställt upp kriterier för när ansvarsgenombrott kan anses vara för handen.

  När det gäller processbolag diskuteras frågan inte i någon vidare utsträckning i vare sig praxis eller doktrin. Med det nya rättsfallet T 3004-08 (Punctatorfallet) har dock frågan fått nytt liv. Det rör sig här om ett enormt utstuderat användande av aktiebolagsformen för att genom ett processbolag undgå ansvar för rättegångskostnaderna i målet. Jag sätter i denna uppsats existerande rättskällor i relation till detta nya rättsfall för att utröna huruvida användandet av ett processbolag är grund för att tillämpa principerna om ansvarsgenombrott eller ej.

 • 125.
  Malmros, Eva
  Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  Problematik kring vindkraftsetableringar: - en studie av hur olika aktörsgrupper uppfattar och tolkar miljöbalken kapitel 1-4, kopplat till vindkraft, miljö och en hållbar utveckling2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur olika aktörsgrupper i Sverige upplever och tolkar miljöbalkens första fyra kapitel i förhållande till landbaserad vindkraft i Sverige. Frågeställningarna behandlar huruvida olika handlingssätt hos dessa olika aktörsgrupper, gällande miljöbalkens första fyra kapitel kopplat till vindkraft, påverkar miljön lokalt och globalt. Dessutom undersöks kopplingen till hållbar utveckling som den presenteras i miljöbalkens 1 kapitel 1§. Studien baseras på en textanalys av de kapitel i miljöbalkens förarbeten som behandlar miljöbalkens kapitel 1-4. Dessutom baseras resultaten på fem kvalitativa intervjuer samt två telefonintervjuer med olika aktörsgrupper på tre nivåer bestående av miljödepartement, länsstyrelser och verksamhetsutövare. Resultaten har sammanställts och diskuterats.

  Resultaten visar att det finns utrymme att tolka miljöbalkens första fyra kapitel så det passar olika verksamheters egna intressen, även om verksamheternas mål är olika. Problem uppstår för vindkraftsetableringen då de skilda aktörsgrupperna har olika bild av vilket mål och syfte som är miljöbalkens främsta. Detta gäller för miljöbalkens övergripande mål om en hållbar utveckling som inte alltid går att kombinera med miljöbalkens övriga mål. Det medför att konflikter kan uppstå som innebär att en övergång från ett fossilt energianvändande till ett förnybart ställs mot en förändring av landskapsbilden. Miljön påverkas även den av olika aktörsgruppers handlingssätt då det ger konsekvenser för hur vindkraftfrågor behandlas. Den globala miljön kan sägas gynnas av vindkraften, men den påverkas indirekt av att vindkraften sägs påverka den lokala miljön negativt. Störningar äger rum i form av buller, skuggningar och en förändrad landskapsbild, vilket kan försvåra etablering av vindkraft. Resultaten visar att den förändrade landskapsbilden är en betydande konfliktanledning.

 • 126.
  Marsland, Christopher
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  EU-rättens tillämpning på idrottens område2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka förhållandet mellan gällande EU-rätt och idrottens egna regler. Framförallt avser jag att utreda gränsdragningen dem emellan; i vilka fall och under vilka förutsättningar tillåter EU-rätten regler som utfärdats av idrottsorgan, trots att de kan anses utgöra hinder mot reglerna om den fria rörligheten? Kan en regel utfärdad av ett idrottsorgan angripas utifrån andra regler, som dem om konkurrens?

  För att utreda detta kommer jag också försöka besvara följande frågor:Strider reglerna om ett bestämt antal lokalt fostrade spelare mot EU-rättens regler om fri rörlighet och konkurrens?Strider de av FIFA antagna 6+5-reglerna mot EU-rättens regler om fri rörlighet och konkurrens?

 • 127.
  Medelius, Hanna
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Ett särskilt investeringsskydd på EU:s inre marknad: Relationen mellan intra-EU BIT och EU-rätten med hänsyn till principen om ömsesidigt erkännande och förtroende2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När en investerare vill investera utomlands finns många risker som måste beräknas, analyseras och hanteras. Utöver olika ekonomiska risker finns politiska risker. En investerare kan, för att hantera dessa politiska risker, välja att investera i en stat med vilken Sverige har ett bilateralt investeringsskyddsavtal. Dessa avtal reglerar både materiellt investeringsskydd, det vill säga hur en investerare ska behandlas, och processuellt skydd, det vill säga möjligheten för en investerare att väcka talan mot staten investeraren investerar i genom ett internationellt skiljeförfarande. Sverige har idag 66 stycken bilaterala investeringsskyddsavtal i kraft, varav tolv stycken är slutna med länder inom EU. Antalet bilaterala investeringsskyddsavtal slutna mellan EU-länder, intra-EU BIT, ökade avsevärt i och med att unionen utvidgades år 2004 och 2007. Sedan dess har avtalens förenlighet med EU-rätten diskuterats i litteraturen, i skiljedomstolar och nyligen även i EU- domstolen i det så kallade Achmea-målet.

  I uppsatsen kartläggs och analyseras argumenten i diskussionen om relationen mellan intra-EU BIT och EU-rätten. Vidare analyseras vilken del av investeringsskyddet som intra-EU BIT-förespråkare anser vara mest betydelsefull. Från resonemanget och analysen i uppsatsen dras slutsatsen att det är ISDS-systemet, tvistelösningssystemet där en investerare kan väcka talan mot en stat, som kan anses utgöra den mest betydelsefulla delen av investeringsskyddet i intra-EU BIT:en. Därefter analyseras huruvida ett investeringsskydd innehållande ett ISDS-förfarande kan vara förenligt med principen om ömsesidigt erkännande och förtroende. I uppsatsen konstateras att ISDS-förfarandet inte kan vara förenligt denna princip och att problematiken inte kan lösas genom en juridisk debatt utan måste diskuteras på en politiskt hög nivå.

 • 128.
  Mešić, Nedžad
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Framing solidarity in the unionisation of undocumented migrant workers2017Ingår i: Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden / [ed] Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergard, Bern: Peter Lang Publishing Group, 2017, s. 303-325Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter explores the capacity of two Swedish trade union initiatives, SAC Syndicalists and LO-TCO centre, to extend solidarity to undocumented migrant workers. The author asks what solidarity linkages have been established since the shift of millennia and what obstacles encountered in forging solidarity between workers with strong versus weak legal status. He illuminates the emergence of a transformative form of solidarity, which may open for protection of new groups of disadvantaged workers.

 • 129.
  Nilsson, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  De upphandlingsrättsliga regelverkens betydelse för SME-företagens deltagande i offentliga upphandlingar: ESPD-systemet och andra bestämmelser av betydelse för SME-företagens deltagande i offentliga upphandlingar2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med de upphandlingsrättsliga regelverken anses i synnerhet kunna uppnås genom att bättre förutsättningar för SME-företag att delta i offentliga upphandlingar skapas. Bestämmelserna avseende ESPD-systemet, skyldigheten för upphandlande myndighet att motivera varför ett kontrakt inte ska delas upp, högsta tillåtna takbelopp för krav på leverantörs årsomsättning och dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörer har omnämnts som sådana som särskilt kan bidra till att bättre förutsättningar för SME-företagen skapas.

  ESPD-systemet påstås kunna minska administrativa hinder för SME-företag. De hinder som oftast uppfattas av SME-företag består av att offentliga upphandlingar upplevs vara komplicerade och omfattande. ESPD-systemet förväntas bidra till förenkling för SME-företag och minska tröskeln för att delta i offentliga upphandlingar. Systemet är organiserat i två steg. Det första steget innebär att leverantören lämnar ett preliminärt intygande i ett ESPD-formulär om att denne uppfyller upphandlingens ställda krav och att någon uteslutningsgrund inte är aktuell. I det andra steget genomför den upphandlande myndigheten en kontroll av den lämnade egenförsäkran.

  Att dela upp ett kontrakt i mindre delar och att inte sätta allt för långtgående krav på leverantörens årsomsättning har ansetts innebära att de materiella hindren minskar för SME-företagen. Mindre kontrakt anses vara lättare att hantera för SME-företag och krav på årsomsättningen bör inte sättas för högt med tanke på att SME-företag generellt har en lägre omsättning gentemot ett stort företag. Bestämmelserna som möjliggör dialog mellan upphandlande myndighet och leverantörer har ansetts skapa en grund för ökad kunskap hos bägge parter vilket kan bidra till affärsmässiga hinder för SME-företag minskar, bestående bland annat av att komplexa upphandlingsdokument inte tas fram.

  ESPD-systemet har i dagsläget betydelsen att det skapar ett alternativ för hur leverantörer kan delta i offentliga upphandlingar. Det leder dock inte till ett ökat deltagande av SME-företag eftersom det, trots föresatserna, inte bidrar till minskad administrativ börda. Att dela upp ett kontrakt i mindre delar, sätta ett lägre omsättningskrav och föra dialog kan däremot skapa bättre förutsättningar för SME-företag i offentliga upphandlingar. Dessa bestämmelser tycks således bidra till ett ökat deltagande av SME-företag. Sammanfattningsvis kan sägas att de upphandlingsrättsliga regelverken ger goda förutsättningar för SME-företagen att delta i offentliga upphandlingar. Det är dock inte regelverket i sig som får betydelse eller bidrar till ett ökat deltagande av SME-företagen, utan tillämpningen av regelverket.

 • 130.
  Norberg, Martina
  Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  Miljömålstyrd tillsyn på kommunal nivå: En intervjustudie om några kommuners erfarenheter2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sveriges 16 miljökvalitetsmål utgör ett politiskt handlingsprogram för att nå en ekologisk hållbar utveckling och Miljöbalken utgör de rättsliga verktygen för att nå dessa miljökvalitetsmål. Miljöbalkens tillämpning i praktiken övervakas av tillsynsmyndigheterna. Naturvårdsverkets projekt Tillsyn och Miljömål (TIM) skapade år 2003 en modell för tillsynsplanering som är styrd av miljökvalitetsmålen, dvs. miljömålstyrd tillsyn.

  Syftet med denna uppsats är att studera hur miljömålstyrd tillsyn fungerar i praktiken på kommunal nivå. För att uppfylla syftet har ett antal frågeställningar formulerats kring implementeringen av miljömålen i tillsynsplaneringen, arbetssättet med målstyrd tillsyn, fördelar och nackdelar med TIM-modellen, dess utvecklingsbehov och framtida miljötillsyn samt det miljörättsliga perspektivet på miljömålstyrd tillsyn. Detta gjordes genom intervjuer med ett urval av inspektörer från kommuner som arbetar med målstyrd tillsyn. Resultatet av intervjuerna analyserades och diskuterades i jämförelse med tidigare studier inom området.

  Slutsatserna visar att generellt sett verkar TIM-modellen fungera bra för kommunerna som målstyrningsverktyg för tillsynsplaneringen och många av målstyrningens fördelar syns i resultatet. Men det finns fortfarande en del områden som TIM-modellen behöver utveckla för att underlätta användningen och göra den mer användbar. Slutsatserna är redovisade som rekommendationer ur två perspektiv, den ena är riktad mot kommuner med råd och tips medan den andra är inriktad mot Naturvårdsverket och modellens utvecklingsmöjligheter.

 • 131.
  Norberg, Martina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  Sharifian, Ladan
  Linköpings universitet, Institutionen för tema.
  EU:s system för handel med utsläppsrätter i Sverige: En intervjustudie om några svenska energibolags och myndigheters uppfattning och agerande2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2005, startades det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter. Handelssystemet avser att minska

  koldioxidutsläppen inom Europa, för att fullfölja åtagandet i Kyotoprotokollet. I Sverige har flera sektorer påverkats

  av handeln med utsläppsrätter bl.a. energisektorn, som står i fokus för denna studie.

  Syftet med uppsatsen är att studera hur de större och mindre energibolagen samt de ansvariga myndigheterna i

  Sverige uppfattar systemet för handel med utsläppsrätter. För att uppfylla syftet formulerades ett antal

  frågeställningar om hur energibolagen och myndigheterna ser på handelssystemets följande områden, fördelar och

  nackdelar, implementering, tilldelningsprinciper, förbättringspotential, framtida utveckling, samt om det finns några

  likheter och skillnader mellan energibolagen. Detta gjordes genom intervjuer med representanter från ett urval av

  svenska energibolag och ansvariga myndigheter. Resultatet av intervjuerna analyserades och jämfördes med tidigare

  studier. Därefter diskuterades frågeställningarna.

  Slutsatserna visar att handelssystemet anses vara ett kostnadseffektivt styrmedel. Vidare visar slutsatserna att vid

  implementeringen var tidspressen det största problemet för både energibolagen och myndigheterna. Vad gäller

  tilldelningsprinciper föredrar energibolagen tilldelning baserad på riktmärken, detta bl.a. då de ser problem med

  uppdatering av de historiska utsläppen. När det gäller handelssystemets förbättringspotential önskar energibolagen

  främst större harmonisering, längre perioder samt en förenkling av reglerna och kraven. Både energibolagen och

  myndigheterna framhåller att handelssystemets framtid är väldigt osäker och att det beror mycket på vilka

  internationella beslut som fattas. En skillnad som har kunnat urskiljas mellan de större och mindre energibolagen är

  att de större tänker globalt på klimatproblematiken och miljön, i jämförelse med de mindre energibolagen, vars fokus

  ligger på den inhemska marknaden.

 • 132.
  Nordgaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Activity level and evaluative reports on forensic science evidence2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 133.
  Nordgaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik och maskininlärning. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Swedish Police Auhtority, National Forensic Centre (NFC).
  Classification of percentages in seizures of narcotic material2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The percentage of the narcotic substance in a drug seizure may vary a lot depending on when and from whom the seizure was taken. Seizures from a typical consumer would in general show low percentages, while seizures from the early stages of a drug dealing chain would show higher percentages (these will be diluted). Legal fact finders must have an up-to-date picture of what is an expected level of the percentage and what levels are to be treated as unusually low or unusually high. This is important for the determination of the sentences to be given in a drug case.

  In this work we treat the probability distribution of the percentage of a narcotic substance in a seizure from year to year as a time series of beta density functions, which are successively updated with the use of point mass posteriors for the shape parameters. The predictive distribution for a new year is a weighted sum of beta distributions for the previous years where the weights are found from forward validation. We show that this method of prediction is more accurate than one that uses a predictive distribution built on a likelihood based on all previous years.

 • 134.
  Nordgaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Construction of a scale of conclusions and its use for all types of forensic evidence2011Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 135.
  Nordgaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Interpreting findings – evaluation and conclusions about what happened at the crime scene2014Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 136.
  Nordgaard, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Värdering och rapportering av forensiska resultat vid SKL2014Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 137.
  Nordgaard, Anders
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik och maskininlärning. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Swedish Police Auhtority, National Forensic Centre (NFC).
  Aitken, Colin
  School of Mathematics, University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom.
  Prediction of the distribution of thepercentages of narcotic substances in drug seizures2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The percentage of the narcotic substance in a drug seizure may vary a lot depending on when and from whom the seizure was taken. Seizures from a typical consumer would in general show low percentages, while seizures from the early stages of a drug dealing chain would show higher percentages (these will be diluted). Historical records from the determination of the percentage of narcotic substance in seized drugs reveal that the mean percentage but also the variation of the percentage can differ between years. Some drugs show close to monotonic trends while others are more irregular in the temporal variation.

  Legal fact finders must have an up-to-date picture of what is an expected level of the percentage and what levels are to be treated as unusually low or unusually high. This is important for the determination of the sentences to be given in a drug case.

  In this work we treat the probability distribution of the percentage of a narcotic substance in a seizure from year to year as a time series of functions. The functions are probability density functions of beta distributions, which are successively updated with the use of point mass posteriors for the shape parameters. The predictive distribution for a new year is a weighted sum of beta distributions for the previous years where the weights are found from forward validation. We show that this method of prediction is more accurate than one that uses a predictive distribution built on a likelihood based on all previous years.

 • 138.
  Nordgaard, Anders
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ansell, Ricky
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär genetik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Drotz, Weine
  Statens Kriminaltekniska Laboratorium.
  Jaeger, Lars
  Statens Kriminaltekniska Laboratorium.
  Scale of conclusions for the value of evidence2012Ingår i: Law, Probability and Risk, ISSN 1470-8396, E-ISSN 1470-840X, Vol. 11, nr 1, s. 1-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Scales of conclusion in forensic interpretation play an important role in the interface between scientific work at a forensic laboratory and different bodies of the jurisdictional system of a country. Of particular importance is the use of a unified scale that allows interpretation of different kinds of evidence in one common framework. The logical approach to forensic interpretation comprises the use of the likelihood ratio as a measure of evidentiary strength. While fully understood by forensic scientists, the likelihood ratio may be hard to interpret for a person not trained in natural sciences or mathematics. Translation of likelihood ratios to an ordinal scale including verbal counterparts of the levels is therefore a necessary procedure for communicating evidence values to the police and in the courtroom. In this paper, we present a method to develop an ordinal scale for the value of evidence that can be applied to any type of forensic findings. The method is built on probabilistic reasoning about the interpretation of findings and the number of scale levels chosen is a compromise between a pragmatic limit and mathematically well-defined distances between levels. The application of the unified scale is illustrated by a number of case studies.

 • 139.
  Nordgaard, Anders
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Ansell, Ricky
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Biologi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Hedell, Ronny
  Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  ’Blame the brother’-Assessment of forensic DNA evidence when alternative explanations have different likelihoods2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In a crime case where a suspect is assumed to be the donor of a recovered stain, forensic DNA evidence presented in terms of a likelihood ratio is a clear course as long as the set of alternative donors contains no close relative of the suspect, since the latter has a higher likelihood than has an individual unrelated to the suspect. The state-of-art today at several laboratories is to report the likelihood ratio but with a reservation stating its lack of validity if the stain originates from a close relative. Buckleton et al[†] derived a so-called extended likelihood ratio for reporting DNA evidence values when a full sibling is present in the set of potential alternative donors. This approach requires consideration of prior probabilities for each of the alternative donors to be the source of the stain and may therefore be problematic to apply in practice. Here we present an alternative way of using prior probabilities in the extended likelihood ratio when the latter is reported on an ordinal scale of conclusions. Our example show that for a 12 STR-marker profile using the extended likelihood ratio approach would not imply a change in the level reported compared to the ordinary likelihood ratio approach, unless the close relative has a very high prior probability of being the donor compared to an unrelated individual.

  [†] Buckleton JS, Triggs CM, Champod C., Science & Justice 46: 69-78.

   

 • 140.
  Nordgaard, Anders
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Emanuelson, Anna
  Statens Kriminalteksniska Laboratorium.
  Mannerskog, Susanne
  Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Svensson, Ulf
  Polismyndigheten - Natinellt Forensiskt Centrum.
  Ekberg, Kajsa
  Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Jonasson, Lennart
  Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Lövby, Märtha
  Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Brorsson Läthén, Klas
  Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Leitet, Elisabet
  Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Indirect Evaluation by Simulation of a Bayesian Network2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Evidence evaluation when addressing source level propositions is usually done by comparing a piece of recovered material from (specimens of) control material. When the control material source is not available for taking specimens or for investigating it in its entirety, we must stick to photographs or video take-ups for making comparisons. An example is the comparison of class characteristics between a recovered footwear print and a picture of a seized shoe, where the evaluation is occasionally made that way. However, this way of pursuing the investigation is due to needs of quick answers, when there is no or little time to send in the entire footwear for the comparison. Moreover, the pictures taken of the sole of the seized footwear are taken by the police under controlled conditions and with high quality equipment.

  When the suspected source is captured on a lower quality video take-up and the recovered material consists of fragments from the original body of material – for instance fire debris – the comparison with the control material source is naturally more difficult. In this paper we present a case where the question is whether recovered fire debris originate from a piece of garment captured on a CCTV take-up. We show how a likelihood ratio for the two propositions can be indirectly obtained from a classification of the source of the fire debris, by using a Bayesian network model. Results from fire debris analysis as well as the results from image comparisons can be evaluated against propositions of class and the updating of the class node for fire debris propagates back to the propositions for source.

  Feeding the network with uniform priors for the class nodes we show how simulation can be used to obtain the correct level of the likelihood ratio for further reporting.

 • 141.
  Nordgaard, Anders
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hedberg, Karin
  Statens Kriminaltekniska Laboratorium.
  Widén, Christina
  Statens Kriminaltekniska Laboratorium.
  Ansell, Ricky
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär genetik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Comments on ‘‘The database search problem’’ with respect to a recent publication in Forensic Science International: Letter to the Editor2012Ingår i: Forensic Science International, ISSN 0379-0738, E-ISSN 1872-6283, Vol. 217, nr 1-3, s. e32-e33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 142.
  Nordgaard, Anders
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hedell, Ronny
  Statens Kriminaltekniska Laboratorium, Linköping.
  Ansell, Ricky
  Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Molekylär genetik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Assessment of forensic findings when alternative explanations have different likelihoods—“Blame-the-brother”-syndrome2012Ingår i: Science & justice, ISSN 1355-0306, E-ISSN 1876-4452, Vol. 52, nr 4, s. 226-236Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Assessment of forensic findings with likelihood ratios is for several cases straightforward, but there are a number of situations where contemplation of the alternative explanation to the evidence needs consideration, in particular when it comes to the reporting of the evidentiary strength. The likelihood ratio approach cannot be directly applied to cases where the proposition alternative to the forwarded one is a set of multiple propositions with different likelihoods and different prior probabilities. Here we present a general framework based on the Bayes' factor as the quantitative measure of evidentiary strength from which it can be deduced whether the direct application of a likelihood ratio is reasonable or not. The framework is applied on DNA evidence in forms of an extension to previously published work. With the help of a scale of conclusions we provide a solution to the problem of communicating to the court the evidentiary strength of a DNA match when a close relative to the suspect has a non-negligible prior probability of being the source of the DNA.

 • 143.
  Nordgaard, Anders
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik och maskininlärning. Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Rasmusson, Birgitta
  Polismyndigheten - Nationellt Forensiskt Centrum.
  Professionell värdering av forensiska fynd borgar för rättssäkerhet2017Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 29, nr 1, s. 228-232Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 144.
  Nordgaard, Anders
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Statens Kriminaltekniska Laboratorium, Linköping, Sweden.
  Rasmusson, Birgitta
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Medicinsk mikrobiologi. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Statens Kriminaltekniska Laboratorium, Linköping, Sweden.
  The likelihood ratio as value of evidence—more than a question of numbers2012Ingår i: Law, Probability and Risk, ISSN 1470-8396, E-ISSN 1470-840X, Vol. 11, s. 303-315Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ability of the experienced forensic scientist to evaluate his or her results given the circumstances and propositions in a particular case and present this to the court in a clear and concise way is very important for the legal process. Court officials can neither be expected to be able to interpret scientific data, nor is it their task to do so (in our opinion). The duty of the court is rather to perform the ultimate evidence evaluation of all the information in the case combined, including police reports, statements from suspects and victims, witness reports forensic expert statements, etc. Without the aid of the forensic expert, valuable forensic results may be overlooked or misinterpreted in this process. The scientific framework for forensic interpretation stems from Bayesian theory. The resulting likelihood ratio, which may be expressed using a verbal or a numerical scale, compares how frequent are the obtained results given that one of the propositions holds with how frequent  they are given that the other proposition holds. A common misunderstanding is that this approach must be restricted to forensic areas such as DNA evidence where extensive background information is present in the form of comprehensive databases. In this article we argue that the approach with likelihood ratios is equally applicable in areas where the results rely on scientific background data combined with the knowledge and experience of the forensic scientist. In such forensic areas the scale of the likelihood ratio may be rougher compared to a DNA case, but the information that is conveyed by the likelihood ratio may     nevertheless be highly valuable for the court.

 • 145.
  Nordström, Petter
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Självkostnadsprincipen: Och dess förhållande till kommuners avkastningskrav på sina kommunala bolag2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommunala bolag och kommunala koncerner har blivit allt mer vanligt förekommande i svenska kommuner. Det finns olika anledningar till varför kommuner väljer att bedriva sina verksamheter i aktiebolagsform, vilka bland annat är att det blir en tydligare struktur i organisationen samt att det ger skattemässiga fördelar att bilda koncerner av de kommunala bolagen. Att kunna dra fördel av de skattemässiga fördelarna förutsätter att de kommunala bolagen kan ge utdelningar samt koncernbidrag inom den kommunala koncernen, möjligheter som står föreskrivna i både aktiebolagslagen och inkomstskattelagen. Dessa fördelar väljer självfallet kommuner att utnyttja samt väljer kommunerna att även ha avkastningskrav på sina bolag. De kommunala bolagen måste således leva upp till kommunernas krav på avkastning.

  Självkostnadsprincipen står föreskriven i 8 kap. 3 c § kommunallagen och stipulerar att en kommun inte får ta ut högre avgifter för sina produkter och tjänster än vad det kostar att erbjuda desamma. Frågan uppkommer således om kommunernas avkastningskrav på sina bolag är förenliga med självkostnadsprincipen?

  Syftet med min uppsats har varit att undersöka självkostnadsprincipens syfte samt undersöka vilka kostnader som skall ingå i en självkostnadsberäkning, vilket skulle leda till svaret på uppsatsens främsta frågeställning och syfte; undersöka om kommunernas avkastningskrav på sina kommunala bolag är förenliga med självkostnadsprincipen. Jag har även valt att diskutera kring om självkostnadsprincipen helt bör tas bort från svensk kommunalrätt eller om principen bör utformas på ett annat sätt.

  Av min analys framkommer att syftet med att införa självkostnadsprincipen i lagtext, från att tidigare ha framkommit ur rättspraxis, var att skydda konsumenterna från monopol-prissättning. Lagstiftarens syfte med att införa principen i lag finner jag är aningen märklig eftersom alla de verksamheter som kommunerna företar sig är långt ifrån att enbart finnas på monopolära marknader, där enbart kommunerna finnas. Kommuner bedriver även verk-samheter på den öppna marknaden och på dessa marknader blir självkostnadsprincipen inte till hjälp för konsumenterna, utan blir istället en käpp i hjulet och skapar en snedvriden konkurrens. Jag finner, i min analys, att självkostnadsprincipen istället är till för att skydda kommuninvånare mot en dubbelbeskattning, eller förtäckt beskattning som det kallats i rättspraxis.

  I min analys kommer jag även fram till att de kostnader som får inkluderas i en självkostnadsberäkning är alla de direkta och indirekta kostnader som från en företags-ekonomisk synvinkel går att inkludera. Från förarbeten har det även framkommit att ränta på insatt kapital kan inkluderas i en självkostnadsberäkning, således är kommunernas avkastningskrav på de kommunala bolagen är tillåtna.

  Min slutsats är att avkastningskrav på kommunala bolag, tillsammans med utdelningskrav och utdelningar, är tillåtna utifrån förarbeten men borde inte vara tillåtna utifrån argumentationen om dubbelbeskattning. För en kommuninvånare spelar det ingen roll vad kommuner väljer att benämna den del som går in till kommunkassan genom utdelningar för, avkastning eller vinst. Det som borde spela roll är det faktum att avgiftskollektivet bekostar verksamheter som skattekollektivet tar del av, vilket är att benämna som dubbelbeskattning.

  Jag anser även att ett generellt undantag från självkostnadsprincipen borde införas för de verksamheter som kommuner driver och för verksamheter som inte är kompetens-överskridande. Ett generellt undantag skulle leda till att kommuner konkurrerar på samma villkor som det privata näringslivet. Ett sådant undantag skulle även leda till att svensk rätt blir mer förenlig med EU-rätten. Avslutningsvis lämnar jag förslag på att de verksamheter som kommuner får bedriva utifrån sin kompetens skall skrivas in i lag, såsom lagstiftaren redan har gjort med vissa verksamheter genom speciallagstiftning. En lagstiftning som ger utrymme för subjektiva bedömningar skapar en rättsosäkerhet och mitt förslag skulle leda till att rättssäkerheten för kommuninvånare och det privata näringslivet ökar.

 • 146.
  Nygårds, Olle
  et al.
  Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brå.
  Norin, Jonas
  Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brå.
  Sjögren, Hans
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Handelshögskolan i Stockholm.
  Forslind, Helen
  Riksdagens utredningstjänst.
  Korsell, Lars
  Brottsförebyggande rådet.
  Karteller och korruption: Otillåten påverkan mot offentlig upphandling2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I flera studier har Brottsförebyggande rådet (Brå) undersökt otillåten påverkan riktad framför allt mot myndighetspersoner.1 Genom trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption kan poliser, tullare, åklagare och andra yrkesgrupper förmås att titta åt andra hållet, agera i viss riktning eller läcka information. Otillåten påverkan kan också gälla vittnen och brottsoffer. Det gäller då att få vittnen att plötsligt ”glömma” allt de sett eller lämna felaktiga uppgifter till myndigheterna.

  Den här rapporten handlar om otillåten påverkan på ett annat område än myndighetsutövning och rättsprocess. I stället tar den sikte på den offentliga sektorns inköp av varor och tjänster, det som kallas för offentlig upphandling. Det är denna upphandling som är föremål för otillåten påverkan.

 • 147.
  Nyholm, Tanja
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Hävningsrätt till följd av avtalsbrott vid aktiebolagsförvärv: I ljuset av M&A försäkring2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågan om parternas hävningsrätt vid aktiebolagsförvärv behandlas sparsamt i den svenska rättsvetenskapliga litteraturen. Den allmängiltiga uppfattningen är att parterna vid aktiebolagsförvärv själva bör reglera hävningsrätten i aktieöverlåtelseavtalet, eftersom de dispositiva lagregler som står till parternas förfogande består av 1990 års köplag (1990:931), vars tillämpning i regel anses illa lämplig vid aktiebolagsförvärv. Även om parterna avtalar bort den dispositiva köplagen och reglerar hävningsrätten i aktieöverlåtelseavtalet, riskerar parterna fortfarande att de allmänna köprättsliga principerna på området anses tillämpliga vid situationer som lämnats oreglerade av parterna. Dessutom anses köprättsliga och avtalsrättsliga principer, som ligger till grund för ovan nämnda lag, alltjämt tillämpliga vid en tolkning av parternas aktieöverlåtelseavtal.

  Denna masteruppsats redogör för och undersöker parternas hävningsrätt till följd av avtalsbrott, med beaktande av de allmänna köprättsliga reglerna på området, men med hänsyn till de specifika omständigheter som föreligger vid aktiebolagsförvärv. Arbetet har visat sig vara mer omfattande än planerat och en bidragande anledning till detta har varit att det inom ämnet saknas tydliga riktlinjer såväl för parternas förpliktelser som för avtalsbrott, men framför allt för hävningsrätten – arbetet kan på så vis liknas vid att gå från tunn is ut till ännu tunnare is, alltmer ju längre arbetet framskridit. De källor som finns angående aktiebolagsförvärvsrätt tenderar att lyfta fram och behandla det som i de flesta fall redan är klart för parterna, exempelvis parternas garantiförpliktelser och garantibrister, medan andra företeelser såsom abstrakt standard och säljarens upplysningsplikt behandlas sparsamt eller inte alls, vilket även gjort behandlingen av dessa företeelser särskilt besvärligt. Härtill tenderar doktrin att frånse från M&A försäkringen, vilket onekligen är intressant, eftersom försäkringen liksom garantiskrivningar, påverkar riskplaceringen vid aktiebolagsförvärv och även kan visa sig ha inverkan vid hävningspåföljdsbedömningen.

  Min förhoppning är att uppsatsen i vart fall kan tjäna till att synliggöra de skrymslen och jämförelser som inte tidigare gjorts vad gäller parternas förpliktelser utanför aktieöverlåteseavtalet och vad gäller parternas hävningsrätt vid försäkrade aktiebolagsförvärv samt belysa betydelsen av de allmänna avtalsrättsliga köprättsliga principerna på området, liksom behovet av en djupare diskussion och analys av dessa vid aktiebolagsförvärv.

 • 148.
  Nyman, Hannes
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kulander, Emma
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Analys av Företagskommitténs förslag till neutral bolagsskatt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utröna vilka följder huvudförslaget och alternativförslaget får för företagare och myndigheter och ifall förslagen löser den problematik som gällande avdragsrätt kan sägas ge upphov till.

 • 149.
  Olofsson, Hanna
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Skadestånd inom offentlig upphandling: Väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt och en utökad skadeståndsskyldighet2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I upphandlade kontrakt förekommer det många gånger att väsentliga förändringar sker. Generellt är sådana inte tillåtna eftersom de strider mot de grundläggande principerna som gäller för upphandling. Sker väsentliga förändringar anses beställaren ha tilldelat ett nytt kontrakt, vilket gör att det är fråga om en otillåten direktupphandling. Otillåten direktupphandling är en av de allvarligaste överträdelserna av upphandlingsreglerna och kan medföra att avtalet ogiltigförklaras. Det är därför av stor betydelse för beställare och leverantörer att veta vad som kan utgöra väsentliga förändringar. Bland annat är villkor som införts väsentliga om de skulle ha gjort det möjligt att anta andra leverantörer än de som antogs från början. En leverantör kan på grund av den väsentliga förändringen vilja kräva skadestånd eftersom denne kanske hade haft en möjlighet att vinna upphandlingen om den väsentliga ändringen hade funnits med i förfrågningsunderlaget. En förutsättning för att erhålla skadestånd är att den skadelidande begränsar sin skada genom att begära överprövning av tilldelningsbeslutet. Begränsning av skadan genom överprövning är dock inte möjligt vid väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt eftersom ändringen görs efter att kontraktet har tecknats och tiden för överprövning av tilldelningsbeslutet har löpt ut. En begränsning av skadan kan således inte ske i alla fall och en leverantör kan därför ha rätt till skadestånd vid väsentliga förändringar i upphandlade kontrakt.

  Högsta domstolen (HD) har i en nyligen meddelad dom, Fideliamålet, utökat beställarens skadeståndsansvar enligt LOU till att även omfatta leverantörens rättegångskostnader från ett framgångsrikt överprövningsmål i förvaltningsrätten. Domen avviker från huvudregeln inom förvaltningsprocessen som anger att en part inte har rätt att få sina rättegångskostnader ersatta. Åsikterna huruvida rättegångskostnader från förvaltningsprocessen ska ersättas går isär. I Fideliamålet var två ledamöter skiljaktiga och ansåg att rättegångskostnaderna inte skulle ersättas. I sin bedömning tog HD bland annat hänsyn till syftet med skadeståndsreglerna och ansåg att beställaren är ersättningsskyldig för skador som uppstår på grund av fel i upphandlingen. HD tog ingen direkt hänsyn till vilka konsekvenser en utökad skadeståndsskyldighet medför. Domen för emellertid med sig både positiva och negativa konsekvenser. En positiv följd av en utökad skadeståndsskyldighet är att fler leverantörer vågar ansöka om överprövning. Det avskräcker även beställare från att bryta mot lagen eftersom de kan få betala leverantörens rättegångskostnader. En negativ följd är dock att målen i förvaltningsrätten och allmän domstol ökar, vilken även innebär en längre handläggningstid. 

 • 150.
  Olsson, Hannes
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Gränsöverskridande förlustutjämning inom EU: En studie med fokus på målet Marks & Spencer2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Ekonomiska nackdelar som uppstår till följd av att en verksamhet bedrivs genom flera självständiga dotterbolag istället för under ett bolag med flera driftställen avhjälps normalt med lagregler om koncernbidrag. Dessa regler är emellertid endast tillämplig på nationella koncerner, dvs. koncerner där samtliga bolag har säte i ett och samma land. Problem uppstår emellertid när de olika dotterbolagen är belägna i olika länder. Denna uppsats behandlar problematiken kring gränsöverskridande förlustutjämningar inom EU. Grunden för uppsatsen är det kontroversiella målet Marks & Spencer där frågan om gränsöverskridande förlustavdrag ställdes på sin spets. Målet fick stor betydelse för rättsutvecklingen i såväl Sverige som övriga Europa.

12345 101 - 150 av 218
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf