liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 101 - 150 av 407
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Engdahl, Ulrica
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Recognition of the lived experience of identity2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 102.
  Engdahl, Ulrica
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Transgender Narrative of a Wrong Body, a Body in Crisis?2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 103.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  Malardalen University, Sweden; Stockholm University, Sweden.
  Strimling, Pontus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Stockholm University, Sweden; Institute Futures Studies, Sweden.
  Andersson, Per A
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Stockholm University, Sweden.
  Lindholm, Torun
  Stockholm University, Sweden.
  Costly punishment in the ultimatum game evokes moral concern, in particular when framed as payoff reduction2017Ingår i: Journal of Experimental Social Psychology, ISSN 0022-1031, E-ISSN 1096-0465, Vol. 69, s. 59-64Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ultimatum game is a common economic experiment in which some participants reject anothers unfair offer of how to split some money, even though it leaves them both worse off. This costly behavior can be seen as enforcement of a fairness norm and has been labeled "altruistic punishment", suggesting that it is a Moral thing to do. But is this behavior viewed as moral by participants? Is it viewed as punishment? And are the payoff consequences of the behavior sufficient to determine the answers to these questions? To investigate this we framed costly punishment in two different ways: either as rejection of an offer (the standard ultimatum game framing) or as reduction of payoff. In a series of paid and hypothetical experiments we found that moral concerns about costly punishment depended on the framing. Specifically, the reduction frame elicited more moral concern about, and less use of, costly punishment than did the rejection frame. Several implications are discussed. (C) 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 104.
  Eriksson, Tom
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Produktivkrafternas historiska utveckling2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats kommer försöka svara på frågan: “Hur kommer det sig att produktivkrafterna har en tendens att utvecklas genom historien?”, via en granskning och utarbetning av G. A. Cohens historiematerialism. Den kommer bemöta de problem som medföljer Cohens teori och dessutom framföra en lösning som till stor del är hämtad från teorier ur den autonoma marxismen.

  Det argument som bör ses som en grund för hela uppsatsen säger att produktivkrafternas historiska utveckling sker som en följd av människans intresse av att ha makt över sin egen aktivitet. Argumentet kommer både att försvaras och utarbetas för att visa hur det är relevant som förklaring till en av historiematerialismens mest grundläggande antaganden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Farrow, Jacob
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Affärsrätt.
  Avtalsservitut: och dess fastighetsrättsliga verkningar vid frivillig överlåtelse av fast egendom2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett avtalsservitut innebär, enligt 14 kap. 1 § JB, att en inskränkning görs i en fastighet (den tjänande fastigheten) till förmån för ägaren av en annan fastighet (den härskande fastigheten). Servitutets tillhörande befogenheter kan vara såväl positiva som negativa. Bakgrunden till att upplåta ett avtalsservitut är att två parter, exempelvis två grannar, på dispositiv grund, helt utan inblandning av en myndighet kommer överens om att A ska ges rätten av B att nyttja dennes fastighet för ett visst angivet ändamål. Nyttjandet kan exempelvis bestå i rätten att ta en viss väg över grannens fastighet eller begagna en vattenbrunn. Den främsta anledningen till att servitut uppstår är för att förbättra den härskande fastigheten med funktioner som inte kan skapas inom fastighetens egna gränser. Ett avtalsservitut gäller som huvudregel utan begränsning i tiden, enligt 7 kap. 6 § JB. Trots detta stadgande riskerar en rättighet att inte längre kunna göras gällande av rättighetshavaren gentemot förvärvaren av den tjänande fastigheten. Om den fastigheten frivilligt säljs, uppkommer därmed frågan hur det kan påverka rättighetens rättsliga ställning. Gäller rättigheten som tidigare eller vinner den nya köparens intresse av att överta fastigheten utan belastningar?

  Denna uppsats har skrivits mot bakgrund av att det inte finns någon tydlig bild över hur äldre avtalsservitut kan påverkas av en framtida försäljning av den tjänande fastigheten. Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur äldre avtalsservitut kan påverkas vid en framtida försäljning. Det har därmed varit av intresse att undersöka om en rättighet i form av ett avtalsservitut kommer att bestå ograverad eller om den kommer att försvinna i enlighet med köparens intresse av att överta fastigheten utan belastningar. Ett underliggande syfte har varit att klargöra om det finns skyldigheter för de som berörs av en fastighetsöverlåtelse att undersöka och upplysa om belastande rättigheter. Detta för att bringa klarhet i vad som gäller eller bör gälla.

  Av analysen framgår det att de tre servitutsrekvisiten är av grundläggande förutsättning för rättighetens bestående. Ett avtalsservituts materiella rättsförhållande kommer alltid att bestå i den tjänande fastigheten efter en frivillig fastighetsöverlåtelse. Rättighetshavaren kan dock enbart ges rätt att fortsätta använda rättigheten förutsatt att den erhållit sakrättsligt skydd före själva fastighetsöverlåtelsen. I analysen finner jag att det finns en sakrättslig skyldighet för säljaren att upplysa köparen om belastande rättigheter utifrån kravet på förbehåll i 7 kap. 11 § JB. Denna skyldighet kan i sin tur omvandlas till att bli en undersökningsplikt för köparen beroende på vad köparen ägt eller bort äga kännedom om, dvs. om köparen varit i god eller ond tro. Rättsfallet, mål T 3004-02, pekar på att bestämmelsen i 7 kap. 14 § JB talar för att det finns en långtgående sakrättslig undersökningsplikt för köparen. Att det skulle finnas en sakrättslig undersökningsplikt för köparen bekräftas även av doktrin. Undersökningsplikten får anses innebära att köparen åtminstone måste fråga säljaren för att få klarhet i om det finns några äldre avtalsservitut för att vara säker på att fastigheten säljs ograverad.  

  Min slutsats är att en rättighet i form av ett avtalsservitut alltid bör gälla i den överlåtna fastigheten, samt att det bör införas ett krav på att servitut måste registreras i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Inskrivningsdelen bör i sin tur spegla giltiga materiella rättsförhållanden och vilka parter som äger rätten att använda servitut. Om en rättighet inte finns inskriven i registret bör den inte vara att se som giltig.

  Jag anser även att det bör införas en regel som tydliggör vem som ska bära en skyldighet att upplysa och undersöka om inskrivna och oinskrivna rättigheter. Genom att tydliggöra plikterna i lag tror jag att framtida tvister och rättsförluster skulle kunna undvikas, om de berörda parterna på förhand vet vad som gäller vid fastighetsöverlåtelser. En lagstadgad plikt skulle säkerligen ibland kringgås och säljaren försöka friskriva sig från eventuella felaktigheter genom garantier, men genom att införa en tydlig lag skulle åtminstone de situationer där det råder oklarhet kunna undvikas. Det blir på så sätt tydligt vilka rättigheter som belastar en fastighet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Finnman, Johannes
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA.
  Gustav Vasa i skolböcker: En fallbaserad moralfilosofisk analys av historiebruk i skolböcker2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Historiebruket av Gustav Vasa i skolböcker, från och med 1954 till och med idag (2014), har inte förespråkat ett moraliskt perspektiv på historieåtergivningen. Detta baseras på nio olika skolböcker, varav fem av böckerna är författad under den nu rådande läroplan för gymnasiet (Gy 11). Böckerna har snarare förklarat vad denne kung har betytt för Sverige och dess utveckling som land och enhet. Nästan ingen fokus har legat eller ligger på hur denne kung var mot sina undersåtar ur ett moraliskt perspektiv. Däremot beskriver böckerna hur han drev igenom reformationen, handskades med många uppror och hur Sverige ”befriades” från Danmark. Det nämns knappt något om att han beordrade en mängd avrättningar och inget specifikt om Gustav Vasas råa politiska maktspel.

  Det som har skapat denna praxis är den utilitaristiska historiesynen. Denna historiesyn är nöjd med hur historiska personligheter som Gustav Vasa har påverkat historien då det betytt väldigt mycket för Sveriges nytta under kommande år. Denna historiesyn är mer påtaglig ju tidigare historia vi studerar i skolböckerna för gymnasiet. I senare historia, där exempelvis Adolf Hitler och Josef Stalin har varit aktiva, påverkar levande offer och offrens anhöriga praxis på så sätt att skolböckerna tvingas att beskriva Hitler och Stalin ur ett moraliskt perspektiv. Det är inte förekommande i exempelvis 1500-tals historia då dessa offer, från denna tidsperiod, inte längre lever och därmed kan den utilitaristiska historiesynen fortsätta verka. Det är också brist på källor från tidigare historia och tidigare historia kan verka abstrakt att ta till sig vilket gör att den utilitaristiska historiesynen påverkar tidigare historia mer än den senare.

  Det bör dock appliceras en pliktetisk historiesyn på historiebruket av historiska personligheter som Gustav Vasa. Den tvingar historieåtergivning att trots personens betydelse för Sverige främja de moraliska perspektiven under hans regeringstid. Vi bör berätta om offren under dennes styre, då de som offer förtjänar att uppmärksammas på samma sätt som förintelsens offer. Denna historiesyn har också betydelse för att elever skall se utvecklingen av demokrati och vad den betyder för det rådande samhället. Deras källkritiska kunskaper och verktyg främjas även dem av detta synsätt på historia. Denna historiesyn skulle skapa en praxis som gör att vår tid kommer återges ur ett moraliskt perspektiv om ett X antal år. Historieböckerna i gymnasiet skulle enligt detta synsätt kunna ha ett kapitel dedikerat till moraliska perspektiv på historien, likt hur källkritik ofta presenteras, för att främja det moraliska medvetandet gällande historiska personer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Gustav Vasa i skolböcker
 • 107.
  Folkmarson Käll, Lisa
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Hälsa och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dimensions of pain: humanities and social science perspectives2013Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Pain research is still dominated by biomedical perspectives and the need to articulate pain in ways other than those offered by evidence based medical models is pressing. Examining closely subjective experiences of pain, this book explores the way in which pain is situated, communicated and formed in a larger cultural and social context.

  Dimensions of Pain

  explores the lived experience of pain, and questions of identity and pain, from a range of different disciplinary perspectives within the humanities and social sciences. Discussing the acuity and temporality of pain, its isolating impact, the embodied expression of pain, pain and sexuality, gender and ethnicity, it also includes a cluster of three chapters discusses the phenomenon and experience of labour pains.

  This volume revitalizes the study of pain, offering productive ways of carefully thinking through its different aspects and exploring the positive and enriching side of world-forming pain as well as its limiting aspects. It will be of interest to academics and students interested in pain from a range of backgrounds, including philosophy, sociology, nursing, midwifery, medicine and gender studies.

 • 108.
  Folkmarson Käll, Lisa
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Hälsa och samhälle. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Erotic Perception: Operative Intentionality as Exposure2012Ingår i: Phenomenology of Eros / [ed] Jonna Bornemark & Marcia Sá Cavalcante Schuback, Stockholm: Södertörn Högskola , 2012, s. 225-245Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Eros manifests itself in multiple ways: as tragic eros and philosophical eros, as love, sexuality, seduction, care, desire, and friendship. Eros both defines us as beings and dislocates our existence. It breaks down our certitudes about selfhood and otherness, familiarity and strangeness. This volume gathers together contributions toward a phenomenological understanding of eros. The first part examines eros in relation to ancient philosophy and religion, the second part examines eros in relation to modern phenomenology. The analyses presented show how the question of eros brings us to the core of philosophy. Questions of time, desire, embodiment, intersubjectivity, and perception are all implicated in the phenomenology of eros.

 • 109.
  Folkmarson Käll, Lisa
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Hälsa och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Intercorporeality and the sharability of pain2013Ingår i: Dimensions of pain: humanities and social science perspectives / [ed] Lisa Folkmarson Käll, London: Routledge , 2013, s. 27-40Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There is perhaps no experience that better brings to light to us the singularity and solitude of our lives than the experience of pain. Hannah Arendt, for instance, describes the experience of great bodily pain as being “the most private and least communicable of all,” isolating us from others who have no access to the privacy of our experience (1958: 50). When we are in overwhelming and allconsuming pain, we are urgently and immediately present to ourselves without words, images or metaphors to shield us or to connect us in recognizable ways to our surrounding world and to others. There are, as Virginia Woolf writes so fittingly, “no words for the shiver and the headache […] let a sufferer try to describe a pain in his head to a doctor and language at once runs dry” (2002: 7). Elaine Scarry goes further and famously argues that pain does not simply resist language but has the power of destroying language. The experience of acute pain, writes Scarry, transports us back to “a state anterior to language, to the sounds and cries a human being makes before language is learned” (1985: 4). One of the reasons for this resistance to language is that pain is not intentionally directed towards any object in the world and a body in pain is wholly selfreferential. Pain does not relate to anything external and transcendent to it and it is fundamentally not about anything except itself. Even though it is urgently and indubitably present as perhaps the most tangible of experiences, its lack of intentionality at the same time makes pain amorphous and elusive, constituting it as unsharable in essential ways. In the following I partly want to challenge the idea that pain is unsharable. Without denying the privacy of the experience of pain and its often devastating force of isolation, I want to draw attention also to the ways in which pain is sharable and binds us to one another. The sense of sharing I want to bring to light is not one starting out from individual entities such as human bodies but, rather, one that constitutes individual beings and the singularity of their experience. I take seriously the insight that the body in pain is wholly self-referential and turn to the notion of intercorporeality in order to bring out the relationality of embodiment and thereby provide a more comprehensive view of how to understand the self-referentiality of the body in pain. I suggest that the experience of pain brings to light the relationality of embodied subjectivity and the corporeal character of this relationality. It makes manifest embodiment as primarily intercorporeal and the force of isolation as destructively altering the intercorporeal attachments of our bodies, depriving them of the dynamic structure essential to their being and at the same time making these attachments urgently present precisely as damaged and absent.

 • 110. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Forsblad (Kristiansson), Mattias
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Distributed cognition in home environments: The prospective memory and cognitive practices of older adults2016Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this thesis I explore how older people make use of, and interact with, their physical environment in home and near-by settings to manage cognitive situations, specifically prospective memory situations. Older adults have in past research been shown to perform better on prospective memory in real-life settings than what findings in laboratory-like settings predict. An explanation for this paradox is that older adults has a more developed skill of using the environment for prospective memory than younger adults. However, research investigating this explanation has primarily been based on self-reports.

  I contribute to the understanding of this skill by doing two related things. First I introduce distributed cognition, a theoretical perspective that primarily has been used within professional and socio-technical environments, to the research field of prospective memory in everyday life. Second I present a cognitive ethnography conducted during two years across eight home, and near-by, environments and old-age retired persons, for which I have used theoretical concepts from distributed cognition to analyze observations.

  The analysis shows rich variations in how participants use common cultural cognitive tools, invent their own cognitive tools, deliberately and incidentally shape more or less functional spaces, make use of other physical features, orient themselves toward and make sense of cognitive resources. I complement both prospective memory and distributed cognition research by describing both the intelligent shaping and use of space. Furthermore, by taking a distributed cognitive perspective I show that prospective memory processes in home environments involve properties, and the management, of a multipurpose environment.

  Altogether this supports the understanding of distributed cognition as a perspective on all cognition. Distributed cognition is not a reflection of particular work practices, instead it is a formulation of the general features of human cognition. Prospective memory in everyday life can be understood as an ability persons have. However, in this thesis I show that prospective memory can also be understood as a process that takes place between persons, arrangements of space, and tools.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Distributed cognition in home environments: The prospective memory and cognitive practices of older adults
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 111.
  Friberg, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för religion och kultur.
  Om determinism och fri vilja hos Leibniz: En studie av Leibniz Theodicy: Essays on the Goodness of God the Freedom of Man and the Origin of Evil2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen studerar och analyserar begreppen ”determinism”, ”fri vilja” och ”moraliskt ansvar”, speciellt i Leibniz Theodicy. I uppsatsens första del utreds och preciseras begreppen vilket är nödvändigt för att sedan, i andra delen, kunna analysera Leibniz teori utifrån dem. Leibniz utgår från att Gud som har skapat jorden och i och med detta även bestämt alla dess förlopp (den förutbestämda harmonin), han anser dock att detta är förenligt med människans fria vilja. Enligt Leibniz är frihet att handla i enlighet med sin natur. Trots att Leibniz hävdar att alla förlopp är bestämda av Gud anser han att moraliskt ansvar ändå har en plats i teorin. För att kunna hävda det måste han anse att det räcker med hypotetiska alternativ till den utförda handlingen. Uppsatsen uppfattar Leibniz determinism som teologisk determinism, något som utesluter frihet och fri vilja i det avseende som vi avser då vi talar om begreppen till vardags. Uppsatsen visar på problem i Leibniz teori när det gäller moraliskt ansvar och skuld, dessa blir svåra att förstå och motivera i Leibniz redan förutbestämda harmoni.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 112.
  Fru, Fidelis Chungong
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik.
  The Ethics of Joseph Fletcher And His Views Of Genetic control2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  As we approach the 21st Century, our society is increasingly being faced with technological advances. One of such areas of advancement is the reasearch involving human genes. The human genome-mapping project(HGMP) started on the first of october 1990 with a group of over 350 labs. but by late 90's, many important advances had been discovered concerning how to improve the human specie. With these advances came ethical questions and concerns.Both moral and legal questions have been raised as to the effectiveness and safty of this technology. It is the contention of this paper to give a clearer meaning and understanding of the ethics of genetic control.As such I will discuss the wide spread fears and anxiety brought about by the introduction of this new technology. To make this aim more comprehensible, I will pay particular attention to Joseph Fletcher and his books on Genetic control, and Humanhood: Essays In Biomedical Ethics. Fletchers ardent support for genetic control has developed worldwide debates from both ethicists and philosophers as to the safty and efficiency of genetic engineering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 113.
  Funkquist, John
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Malmstens Linköpings universitet.
  Att hitta och släppa kontroll: Hantverk i teori och praktik2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att visa hur teoretiska studier om hantverk är utvecklande och användbara för en praktiserande hantverkare. Syftet är också att undersöka vad som definierar gott hantverk samt att undersöka vilka olika estetiska kvalitéer som kan åstadkommas inom snickerihantverket. Dessutom vill arbetet bredda synen på hur skicklighet och förståelse för materialet trä kan uttryckas. Arbetet inleds med teoretiska studier av två hantverksfilosofer - David Pye och Soetsu Yanagi. Därefter tillämpas deras idéer praktiskt genom tillverkningen av två möbler. Särskilt fokus läggs på att åstadkomma estetiska uttryck som präglas av slump, imperfektion och irregularitet. Slutsatserna visar att ett teoretiska studier kan bredda en praktiserande hantverkares syn på vad som är möjligt att åstadkomma inom snickerihantverket samt att materialet trä tillåter en bredd av uttryck.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 114.
  Gelhaus, Petra
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Hälsa och samhälle. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet. Östergötlands Läns Landsting, Närsjukvården i västra Östergötland, Psykiatri- och habiliteringsenheten.
  I, Medical Robot. On the differences between virtuous doctor and a good robot2011Ingår i: The International Journal of Person Centered Medicine, ISSN 2043-7730, E-ISSN 2043-7749, Vol. 1, nr 2, s. 301-306Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Rationale, aims and objectives: The aim of this article is to argue for the necessity of emotional professional virtues in the understanding of good clinical practice. This understanding is required for a proper balance of capacities in medical education and further education of physicians. For this reason, an ideal physician, incarnating the required virtues, skills and knowledge, is compared with a non-emotional robot that is bound to moral rules. This fictive confrontation is meant to clarify why certain demands on the personality of the physician are justified, in addition to a rule- and principle-based moral orientation and biomedical knowledge and skills.

  Methods: Philosophical analysis of thought experiments inspired by science fiction literature by Isaac Asimov.

  Results: Though prima facie a rule-oriented robot seems more reliable and trustworthy, the complexity of clinical judgment is not met by an encompassing and never contradictory set of rules from which one could logically derive decisions. There are different ways in which the robot could still work, but at the cost of the predictability of its behaviour and its moral orientation. In comparison, a virtuous human doctor who is also bound to these rules, though less strictly, will more reliably keep to moral objectives, be understandable, be more flexible in case the rules come to their limits and will be more predictable in these critical situations. Apart from these advantages of the virtuous human doctor referring to his own person, the most problematic deficit of the robot is its lacking deeper understanding of the inner mental events of patients which makes good contact, good communication and good influence impossible.

  Conclusion: Though an infallibly rule-oriented robot seems more reliable at first view, in situations that require complex decisions such as clinical practice, the agency of a moral human person is more trustworthy. Since this is a crucial precondition for good clinical practice, sufficient attention should be given to develop these virtues in addition to the usual attention on knowledge, skills and adherence to moral rules and principles.

 • 115.
  Gibson, Alice
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik.
  Can a good manager be a good person?2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  In this paper I explore the question ‘can a good manager be a good person?’ the answer is yes, no, or to a greater or lesser degree. Ultimately it depends on the ends at which the business, in which the manager works, aims towards. For these ends underpin what is ‘rational’ for how a manager should behalf. If a business’ end goal is purely profit maximisation then there is no room for a manager to take moral considerations into account, and therefore be a good person. If a business sees itself as a ‘practice’, consciously aiming to promote the social good the answer is yes, a good manager can be a good person. There are those businesses, and their managers, that fall somewhere in between these two ideal-types.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 116.
  Gladh, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Nietzsches avvikelse från Schopenhauer: En analys av Nietzsches Tragedins födelse och Schopenhauers Världen som Vilja och Föreställning2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Denna c-uppsats behandlar Nietzsches avvikelse från Schopenhauers Världen som Vilja och Föreställning i verket Tragedins födelse. Uppsatsens syfte är att undersöka varför det för Nietzsche är möjligt att förena det apolliniska och det dionysiska medan det för Schopenhauer inte är möjligt att förena vilja och föreställning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 117.
  Gooch, Geoffrey
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  From Dialogue to Trialogue: Sustainable Ecosystem Governance and Civil Society2007Ingår i: Governance as a Trialogue: Government-Society-Science in Transition / [ed] Turton, A.R., Roux, D., Claassen, M. & Hattingh, J., Berlin: Springer , 2007, 1, s. 123-142Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The Global Water Partnership notes that the crisis in the water sector is a one of governance. The same is true for environmental management. Water management is an integral part of ecosystem governance and is closely linked to the sustainable development discourse. This book unpacks the core elements of governance, with a specific focus on water. It analyzes the linkages between key variables in an effort to increase our understanding of what makes governance good. It is a necessary read for any environmental/water resource professional tasked with the responsibility of implementing Integrated Environmental and Water Resource Management and Sustainable Development.

 • 118.
  Granefelt Laurén, Karl
  Linköpings universitet, Institutionen för religion och kultur.
  Att definiera konst: En kritik av George Dickies institutionella teori2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This paper treats George Dickies institutional theory of how to define art. Some alternative theories and their originators are also introduced. According to Dickie something is art because it has been created against a background of an already existing artworld. Dickie has formulated his theory in two different versions, ”the earlier” and ”the later”, which differ somewhat in their design. Both versions is presented and discussed in this paper.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 119.
  Grankvist, Hannah
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kimmelman, Jonathan
  Studies for Translation, Research Ethics, and Medicine (STREAM), Biomedical Ethics Unit/Social Studies of Medicine, McGill University.
  How do researchers decide early clinical trials?2016Ingår i: Medicine, Health care and Philosophy, ISSN 1386-7423, E-ISSN 1572-8633, Vol. 19, nr 2, s. 191-198Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Launch of clinical investigation represents a substantial escalation in commitment to a particular clinical translation trajectory; it also exposes human subjects to poorly understood interventions. Despite these high stakes, there is little to guide decision-makers on the scientific and ethical evaluation of early phase trials. In this article, we review policies and consensus statements on human protections, drug regulation, and research design surrounding trial launch, and conclude that decision-making is largely left to the discretion of research teams and sponsors. We then review what is currently understood about how research teams exercise this discretion, and close by laying out a research agenda for characterizing the way investigators, sponsors, and reviewers approach decision-making in early phase research.

 • 120.
  Gulz, Agneta
  Cognitive Science, Lund University, Lund, Sweden.
  Researching Virtual Environments and Virtual Characters2008Ingår i: A Smorgasbord of Cognitive Science / [ed] Peter Gärdenfors and Annika Wallin, Bokförlaget Nya Doxa, 2008, s. 13-31Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 121.
  Gunneng, Vibeke
  Linköpings universitet, Institutionen för religion och kultur.
  Kvalitativ metod - vetenskap eller inte?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker den kvantitativa och den kvalitativa forskningsmetoden ur ett kunskapsteoretiskt och ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. I fråga om kvalitativ forskning har metoderna hermeneutik och fenomenologi studerats särskilt grundligt. Uppsatsen argumenterar för att kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska antaganden måste vara gemensamma för de båda typerna av metod, om man anser att båda typerna ska betraktas som vetenskapliga. Vidare hävdas att de kvalitativa metoderna är sammankopplade med en rad problem beträffande objektivitet, generaliserbarhet, rättfärdigande av kunskap och teoriers empiriska stöd. I många fall utger sig dessa metoder för att leva upp till de krav man ställer på vetenskaplig forskning i dessa avseenden i lika hög grad som kvantitativ metod, men en av uppsatsens teser är att de misslyckas med detta. I uppsatsen hävdas att vetenskapens mål är att generera generaliserbar kunskap. På grund av de kunskapsteoretiska problem kvalitativ forskning stöter på, kan sådan forskning inte ensam nå detta mål och således inte ha någon självständig plats i vetenskapen, utan kan endast tjäna ett förvetenskapligt syfte, genom att, i vissa fall, formulera frågor och hypoteser som sedan besvaras respektive testas av kvantitativ forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 122.
  Hadrous, Mohammed
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  En kritik av Brad Hookers regelkonsekventialism2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper focuses on Brad Hooker's moral theory which is a version of rule-consequentialism and is developed in Ideal Code, Real World. The paper starts with a reconstruction of the theory. I then go on to criticize Hooker on mainly two points. The first point is on the matter of the "disaster-clause". I present here a modified example from Leonard Kahn: a choice between saving your own city with all members of your family and friends versus another arbitrary city with a few more people living in it. Hooker does not say much about the extent of a person's obligations and priority towards family and friends. So, it is worth asking: does the theory cohere with what we know about our human nature, and would Hooker's theory and a plausible account human nature reach the same conclusion as far as this particular example is concerned? The second point focuses on the issue of the internalization condition. This comes in two varieties: one can recommend internalization of one code by everyone (absolute rule-consequentialism), on the one hand, or internalization of different codes for different groups (relative rule-consequentialism). Which one should be preferred? I will argue for nation-relative rule-consequentialism, and will do so from a consequentialist perspective. I will do this by first arguing that there exist differences in people's conventional morality – something Hooker does not seem to take into consideration to a sufficient degree. I will try to show that if we have differences in conventional morality, then the reasons for preferring national internalization of codes are stronger from a global perspective.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Hanson, Gunilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Palm, Rose-Marie
  Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Ingen harmoni utan kamp: Om lärares tillämpning av skolans värdegrund2000Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Arbetet beskriver hur tre lärare och en skolledare för ut och förankrar den värdegrund som be-skrivs i nuvarande läroplan (Lpo 94). Metoden som använts är personliga intervjuer och ett se-lektivt urval av intervjuade har gjorts. En litteraturgenomgång stöder de metoder och synsätt som lärarna framhåller. Resultatet visar att alla intervjuade har ett aktivt förhållningssätt till de värden som läroplanen lyfter fram. Det genomsyrar hela deras undervisning och arbetet pågår mer eller mindre ständigt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 124.
  Haviland, Hannah
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik.
  "The Machine Made Me Do It!": An Exploration of Ascribing Agency and Responsibility to Decision Support Systems2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Are agency and responsibility solely ascribable to humans? The advent of artificial intelligence (AI), including the development of so-called “affective computing,” appears to be chipping away at the traditional building blocks of moral agency and responsibility. Spurred by the realization that fully autonomous, self-aware, even rational and emotionally-intelligent computer systems may emerge in the future, professionals in engineering and computer science have historically been the most vocal to warn of the ways in which such systems may alter our understanding of computer ethics. Despite the increasing attention of many philosophers and ethicists to the development of AI, there continues to exist a fair amount of conceptual muddiness on the conditions for assigning agency and responsibility to such systems, from both an ethical and a legal perspective. Moral and legal philosophies may overlap to a high degree, but are neither interchangeable nor identical. This paper attempts to clarify the actual and hypothetical ethical and legal situations governing a very particular type of advanced, or “intelligent,” computer system: medical decision support systems (MDSS) that feature AI in their system design. While it is well-recognized that MDSS can be categorized by type and function, further categorization of their mediating effects on users and patients is needed in order to even begin ascribing some level of moral or legal responsibility. I conclude that various doctrines of Anglo legal systems appear to allow for the possibility of assigning specific types of agency – and thus specific types of legal responsibility – to some types of MDSS. Strong arguments for assigning moral agency and responsibility are still lacking, however.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 125. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Henriksen, Line
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  In the Company of Ghosts: Hauntology, Ethics, Digital Monsters2016Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling utforskar den franske filosofen Jacques Derridas ’hauntologi’ genom digitala monster och feministisk teori.

  Hauntologi - en ordlek på ontology och haunting - erbjuder en etik som bygger på ansvar gentemot det som inte kan sägas helt existera, men ändå har en effekt på vårt dagliga liv. Liksom figuren ’spöket’ är sådana obestämbara existenser varken frånvarande eller närvarande, här eller borta, i det förflutna eller framtiden. Med andra ord: de hemsöker.

  Genom analyser av samtida berättelser om digitala monster - som The Curious Case of Smile.jpg, Welcome to Night Vale och Mushroom Land TV - diskuterar avhandlingen hur sådan oroande hemsökelser kan bli föreställda, och vad det innebär att tänka en etik baserad på ansvar gentemot det obestämbara. På detta sätt sammanför avhandlingen hauntologi och digitala medier ihop för att argumentera att akten att tänka med och genom spöket som figur och det digitala monstret kan leda till annorlunda och kritiska sätt att föreställa sig både världen och etik på.

  Avhandlingen bygger på feministisk teori och kreativt skrivande för att utforska en relationell etik baserad på hemsökelser och internet-berättelser.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 126.
  Henschke, Adam
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik.
  An Evaluation of Forensic DNA Databases Using Different Conceptions Of Identity2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Forensic DNA databases are expanding in both use and range. In particular, the U.K. and U.S. are developing new techniques and policies in regards to their forensic DNA databases with the hope of increasing the role of forensic DNA databases in criminal investigations. Despite the goal of reducing crime, there are ethical concerns that arise with the ways in which these forensic DNA databases are being developed. This paper outlines the technical aspects of forensic DNA databases and then describes different conceptions of identity, using race as an example of a constructed identity that is relevant in the use of forensic DNA databases. Then it explains how forensic DNA databases construct a unique identity with the goal of ascribing this to people and groups. This ascribed identity is problematic, and different problems that are related to identity are discussed. Despite the benefits of forensic DNA databases, these problems are ethically relevant and as such, a series of policy recommendations are made with the aim of balancing the harms and benefits of forensic DNA databases.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 127.
  Hjorth-Trolle, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Univ Copenhagen, Denmark.
  Beliefs, parental investments, and intergenerational persistence: A formal model2018Ingår i: Rationality and Society, ISSN 1043-4631, E-ISSN 1461-7358, Vol. 30, nr 1, s. 108-154Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Empirical research documents persistent socioeconomic and race gaps in parental investments in children. This article presents a formal model that describes the process through which parents beliefs about the returns on investments in children evolve over time in light of new information that they receive regarding the outcomes of past investments. The model, which is based on Bayesian learning, accounts for how parents of low socioeconomic status may come to underinvest in their children because they have false low beliefs about the returns on investments. Moreover, the model describes how beliefs are transmitted across generations, thus creating dynasties of underinvesting parents who reproduce inequalities in childrens socioeconomic outcomes. Finally, this article uses National Longitudinal Survey of Youth data to provide illustrative empirical evidence on key aspects of the proposed model. The main contribution of this article is to integrate parents beliefs about returns on investments into existing models of intergenerational transmissions.

 • 128.
  Holm, Marie-Louise
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bülow, Morten Hillgaard
  Medicinsk Museion, Denmark.
  Det stof, mænd er gjort af: Konstruktionen af maskulinitetsbegreber i forskningsprojekter om testosteron i Danmark fra 1910'erne til 1980'erne2013Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [da]

  Fra 1920’erne og til i dag er testosteron blevet betegnet som ‘det mandlige kønshormon’ på trods af, at det findes i både mandlige og kvindelige kroppe. Både i den naturvidenskabelige forskning i hormoner, i daglig tale og i forskellige medier er testosteron blevet brugt som metafor for - og til tider ligefrem som et synonym for - mandlighed og maskulinitet. Det stof, mænd er gjort af spørger, hvordan og hvorfor testosteron og maskulinitet er blevet sammenkædet i dansk naturvidenskabelig forskning og hvilken betydning, denne sammenkædning har haft for kønsnormer i samfundet.

 • 129.
  Howie, Gillian
  et al.
  University of Liverpool, UK.
  Shildrick, Margrit
  Queens University, Belfast.
  Introduction: The Antinomies of a Phenomenal Woman2011Ingår i: Women - A Cultural Review, ISSN 0957-4042, E-ISSN 1470-1367, Vol. 22, nr 2-3, s. 117-124Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 130.
  Hydén, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  Förändrat chefskap i Försvarsmakten- arbetsgivaransvarets kringgångar2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 300 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Försvarsmakten har genomgått en HR-transformation vilket lett till att cheferna fått ta ett större aktivt arbetsgivaransvar. Studiens syfte är att bidra med kunskap om chefskapets förändrade roll samt förutsättningar som chefer har att utöva chefskap och arbetsgivaransvar i Försvarsmakten.

  Studien har en kvalitativ fallstudiedesign och det empiriska materialet baseras på 1163 enkäter och 9 intervjuer med chefer och HR-medarbetare.

  Resultatet visar att chefer, HR-medarbetare och förband hanterar sin situation med bristande stöd samt otydligheter inom personalarbetet genom att göra kringgångar. Med hjälp av kringgångarna löses förbandens problem med begränsade medel och verktyg, vilket resulterar i olika arbetssätt. Fyra olika typer av chefskap har identifierats i studien. De olika typer av chefskap och därmed agerande inom arbetsgivaransveret är: operativ kasern, operativ strid, kasernstrateg och stridsstrateg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Hydén, Lars-Christer
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Avdelningen Åldrande och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dementia, Embodied Memories, and the Self2018Ingår i: Journal of consciousness studies, ISSN 1355-8250, E-ISSN 2051-2201, Vol. 25, nr 7-8, s. 225-241Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Researchers in cognition and linguistics have in the last couple of decades argued that more complex memories of the kind often called episodic memories are embodied and are multimodal. This is something that is interesting in the field of persons living with, for example, neurodegenerative dementia. In this article the interest is on how bodily gestures can be used to make sense of episodic memories that cannot be verbally communicated by persons with dementia. Empirical examples are discussed with a focus on the use of bodily gestures and how the stories are connected to identities and a sense of self. A key conclusion is that embodied resources like bodily gestures can be used to construct and communicate a sense of self. It further indicates that modal aspects of memories are central in the communicative sense-making process. Finally, the examples demonstrate how embodied episodic memories can be used to present and sustain a sense of self

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Ilobinso, Louis-Kennedy
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik.
  Policy on Abortion in the Nigerian Society: Ethical considerations2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Abortion is clearly one of the most controversal and divisive contemporary moral problems. This thesis is an investigation upon significant number of important, fundemental ethical questions in relation to policy of abortion in Nigeria.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 133.
  Ingebrand, Jacob
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
  "Ja det handlar väl lite om allmänbildning också": Uppfattningar om filosofiämnet på gymnasiet2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [ar]

  Detta examensarbete handlar om vilka uppfattningar som finns om filosofiämnets syfte på gymnasiet. Det som berörs i uppfattningarna är huruvida de bygger på ämnets färdigheter eller kunskaper. Läroplaner (kursplaner) och läroböcker har analyserats och en grupp gymnasieelever har intervjuats. De läroplaner för filosofi som är analyserade är från år 1933, 1966, 1977, 1994 samt 2000. Läroböckerna som analyserats är Lars-Göran Alms Gula idéer sover lugnt, Martin Levanders Filosofi. Ingen lära utan en aktivitet samt Ulf Perssons Filosofi – frågor och argument. Elevmaterialet bygger på en gruppintervju med fyra elever enligt fokusgruppmetoden. Resultaten visade att läroplanernas bild av ämnet varierade. Tydligt var att ungefär varannan läroplan hade större fokus på kunskaper och varannan betonade färdigheter mer. Även om de olika läroböckerna varierade något stämde de ändå överens med den kursplan (2000) som de skall vara skrivna utifrån. Elevernas uppfattningar var att ämnet tvärt emot deras förväntningar lade större vikt vid kunskap än vid färdigheter, detta trots att de uppgav att de utvecklat vissa färdigheter efter genomgången kurs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Uppfattningar om filosofi
 • 134.
  Jackisch, Josephine
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Hälsa och samhälle.
  Cultivating Well-Being: A study on Community Gardening and Health in Berlin and Paris2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper reports experiences of health and well-being common to actors in community gardens in Berlin and Paris. Community gardening has become an ever growing phenomenon since the 1990s, and to a larger extend since 2000 in western European cities. Despite the promising research from the US that has shown that community gardens have a potential for health promotion, there is a dearth of evidence from Europe. This study tries to fill this gap and maps the potential of community gardens for health and well-being as explained and experienced by the gardeners.

  The effect of community garden projects on human health and well-being cannot be reduced to the effect of nature on health alone. This study shows that there are at least two other major mechanisms at play, if we want to understand the phenomenon or evaluate its effects, namely the effects of community and 'free and open spaces'. Gardeners report health-related experiences with green space, such as stress relief and feeling of calm and vitality and increased well-being through sensual experiences and observing nature. Furthermore the garden projects open up a social space, which for many gardeners creates experiences of health through regular social contact, experiences of joy of sharing and having activities together. Furthermore, the community garden project was proposed to create a context and opportunities for flow, creativity and self-efficacy if it is a free and open space. However, not all experiences on well-being in CGPs are postive, and to all these spaces and their effects there are also certain limitations and conditions.

  Moreover, this study makes a theoretical contribution to the concept of health and well-being on the basis of the fuzziness around the concept of health encountered in the field. I propose that a holistic concept of health might be most suitable to describe health related to bottom-up community action like community gardens. To assess the effects of such projects in terms of well-being, this concepts should be dissentagled into the concept of health and happiness, whereas happiness in turn relates not only to life satisfaction but also to eudaimonian happiness related to meaning and doing good. Although this research project could not be comprehensive enough to provide all necessary evidence to evaluate health effects of community gardens, we believe that it provides viable paths for investigations into community driven health promotion and emerging healthy settings.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  JJ_Thesis_Community gardens_e-pub.pfd
 • 135.
  Jeffner, Anders
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att studera människosyn: en översiktlig problemanalys1989Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 136.
  Jersenius, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Barns lek och autonomi i förskolan: En filosofisk granskning av barnets och lekens etiska ställning i den svenska förskolan2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en filosofisk undersökning av relationen mellan barn och deras lek. Mitt syfte är att se om barn bör betraktas som autonoma när det kommer till deras lek. Finns det en moralisk barriär mellan dem som leker och det som inte deltar i den? Den frågan är i synnerhet viktig när det kommer till barnets etiska ställning i den svenska förskolan. Hur bör pedagoger och förskolepersonal förhålla sig till barn och deras lek?

    Genom att analysera begreppen lek och autonomi visar jag att lek är något som är moraliskt värdefullt för barnet och att barnet bör beaktas som autonomt när det kommer till dess lek. I min begreppsliga utredning lutar jag mig mot common sense traditionen i vardagsspråksfilosofin och jag postulerar tre värden vilka jag menar utgör god lek, frivillighet, avskildhet och meningsfullhet. Mina resultat blir till grund för en granskning av den svenska förskolans värdegrund och en argumentation för att respekten för barns självbestämmande och fria lek är något som bör förtydligas i värdegrunden som styrande dokument för verksamheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 137.
  Johansson Agnafors, Marcus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Why unreal punishments in response to unreal crimes might actually be a really good thing2009Ingår i: Ethics and Information Technology, ISSN 1388-1957, E-ISSN 1572-8439, Vol. 11, nr 1, s. 71-79Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article I explore ways to argue about punishment of personal representations in virtual reality. I will defend the idea that such punishing might sometimes be morally required. I offer four different lines of argument: one consequentialistic, one appealing to an idea of appropriateness, one using the notion of organic wholes, and one starting from a supposed inability to determine the limits of the extension of the moral agent. I conclude that all four approaches could, in some cases, justify punishing a virtual reality representation; an avatar. As a consequence of my conclusion, I suggest that our institutionalized criminal justice system must be broadened in scope and punitive measures, in order to cover the new and difficult cases arising in virtual reality.

 • 138.
  Johansson, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik.
  Risk and Responsibility in the GMO Discourse2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  An application of biotechnology that has been rapidly matured under the last ten years is genetically modified food. The deliberative release of GMO faces the challenge of complying with sustainable development and implies a precautionary approach to all possible risk involved. This study purpose is to investigate the problems of risks concerning deliberative release of GMO and to define the question of responsibility. These two themes, risk and responsibility, are discussed in relation to society, citizens, corporations andscience. A more profound understanding of the relation between risk and responsibility in the GMO context could contribute to the sensitivity and deliberation in bio-politics, so it better can cope with democratic governance, public debate and risk deliberations.

  Politicians and other decisions-makers have a responsibility to assure that they have sufficient knowledge and understanding for the issue at hand before taking any decision. A responsible bio-politics departs from the precautionary principle in decisions making, gaining knowledge in dialogue with concerned GMO actors and tries to correspond to sustainable development. Hence, knowledge and understanding is needed which are reached in dialogue with other parties in order to allowed values, attitudes and knowledge to be deliberate more extensively.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 139.
  Johansson, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelning för filosofi.
  Kvasirealistisk Motivation2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen diskuterar jag, med utgångspunkt i Simon Blackburns kvasirealistiska metaetik, den moraliska motivationen. Jag redogör alltså dels för kvasirealis-men som helhetlig teori, dels för den aktuella motivationsteoretiska argumentationen. De centrala frågeställningarana rör i detta fall det sätt varpå våra värderingar motiverar oss att handla. Har de över huvud taget någon normativ kraft, eller består de enbart i kognitiva till-stånd? Utifrån dessa grundvalar bedömer jag sedan å ena sidan hur Blackburns teori funge-rar på det metaetiska planet, och å den andra för hur den svarar mot våra intuitioner om mo-ralföreställningarnas betydelse för vår handlingskraft. På det hela taget är jag emellertid ne-gativt inställd till teorins praktiska användbarhet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 140.
  Johansson, Mattias
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik.
  The Human Cloning Era: On the doorstep to our posthuman future2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Human reproductive cloning came to the public´s attention when Dolly the sheep was cloned in Scotland in 1997. This news quickly spread around the world causing both excitements at the possibilities of what cloning techniques could offer, as well as apprehension about the ethical, social and legal implications should human reproductive cloning become possible. Many international organisations and governments were concerned about the impact of human reproductive cloning on human health, dignity and human rights. To this day, many institutions have drafted resolutions, protocols and position statements outlining their concerns. This paper outlines some of the major ethical issues surrounding human reproductive cloning and the position towards this novel technique taken by three important international organisations - Council of Europe, World Health Organization, and United Nations Education, Scientific and Cultural Organization - expressed in different regulatory frameworks. Proponents of human cloning occasionally point out that cloned humans are already among us in the form of twins - people with identical sets of DNA - so what is the problem? Besides avoiding the fact that natural twins are always siblings, whereas a clone could be the twin of a parent or grandparent, this observation ignores a crucial moral difference: natural twins arrive as rare creations, not as specifically designed products. Instead of being an uncontrolled, self-regulated evolutionary process, creation of man through reproductive cloning are shifting from being natural to a state of instrumentality where parental interests constitutes what is important. This shift will inevitably lead to the child being a means for some other end (parental interests). However, this is not the same as being subdued into genetic determinism, but the point brought forward is the child´s lack of freedom caused by the interests of the parents. In this sense the clone´s genome constitutes a heavy backpack because of our pre-knowledge of its physical building blocks - or in other words its potentiality. Even though the argument of genetic determinism is a weak one, our subconscious"forces"us to create hopes upon the child because of its potentiality. No longer is the evolution the creator with the dices of randomness. A new gambler is in town and this time the dices are equilateral.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 141.
  Johansson, Nils
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell miljöteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Metzger, Jonathan
  KTH Royal Institute of Technology,, Stockholm, Sweden.
  Experimentalizing the organization of objects: Re-enacting mines and landfills2016Ingår i: Organization, ISSN 1350-5084, Vol. 23, nr 6, s. 840-863Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, we draw upon ‘After-ANT’ scholarship to generate openings for a shift from purely deconstructive studies of object organization to a more straightforward generation of concrete and specific alternative trajectories towards the future by way of ontological experimentation. Through careful empirical investigation of a mine and a landfill, and how these are enacted in practice in different topological registers, we show how mines and landfills are intertwined; enacted sometimes as similar and in other cases as different types of objects, thus shaping the paths of becoming for those bundles of relations that become enacted as either a ‘mine object’ or a ‘landfill object’. Mapping these practices generates openings for interventions suggesting how things could be made different in some specificity; in this case, for example, the appreciation of what constitutes ‘natural resources’. The overarching purpose of this article is to intervene in current debates regarding the potential merits of drawing upon Object-Oriented Philosophy as an inspiration in critical organizational studies. While we are highly sympathetic to calls for more experimental object studies, we are hesitant towards Object-Oriented Philosophy as a source of inspiration due to its specific metaphysical underpinnings. To clarify what we find to be at stake here, we conclude the article by situating After-ANT in a wider landscape of thought, discussing the contrast between broadly pragmatist research approaches, such as After-ANT, and Object-Oriented Philosophy. Finally, we try to spell out how we believe this contrast reverberates upon how we understand the purpose and potential of critical social science.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Jonsson, Magnus E.
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelning för filosofi.
  Global Justice and Perpetual Peace - The Case for a World Government?: A Critique of Torbjörn Tännsjö´s ‘Global Democracy – The Case for a World Government’2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The problems of the world today are global and thus we must act on a global level to solve them. We need to establish a perpetual and global peace and we also need to create global justice. How is this to be done? In 2008 the philosopher Torbjörn Tännsjö tried to provide an answer on these questions in the book Global Democracy – The Case for a World Government. In his book Tännsjö argues for an institutional cosmopolitan approach, trying to convince us that a world government would guarantee both a global and perpetual peace, as well as global justice. In this thesis I will present Tännsjö´s main argument and then share my thoughts and give my critique on them.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 143.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  After Individuality: Freud’s Mass Psychology and Weimar Politics2013Ingår i: New German critique, ISSN 0094-033X, E-ISSN 1558-1462, Vol. 40, nr 2, s. 53-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This essay discusses Sigmund Freud’s Mass Psychology and the Analysis of the ’I’ (1921), within its historical, intellectual and political context. Freud’s argument, that masses are produced through processes of identification with authoritarian leadership, opens a new chapter in the history of crowd psychology. The essay asks how it is that Freud’s mass theory has been interpreted both as a theory of the psyche and as theory of society, and, as for the latter alternative, both as a theory of fascism and as a theory of social cohesion in general. Or: how come Freud’s definition of the mass serves both as a definition of totalitarian rule, the proto-fascist order of the primal father, and as a definition of society, held together by libidinal ties that Freud associated with Eros? Dissolving this apparent paradox, the essay shows that, for Freud, the mass occupies the same position as the unconscious. Being beyond any means of representation and language, the mass, like the unconscious, is for Freud society in its ”zero-degree” or ”raw” state, before being socially divided and politically organized. No wonder that such a theory would emerge in a historical situation like the Weimar period, when social divisions were contested and political institutions weak or defunct. 

 • 144.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  An Aesthetic Education of Social Theory: Some Comments on Robin Wagner-Pacifici’s What is an Event?2018Ingår i: Distinktion Scandinavian Journal of Social Theory, ISSN 1600-910X, E-ISSN 2159-9149, Vol. 19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An essay on Robin Wagner-Pacifici's 'What Is and Event?' (2017). The essay argues that Wagner-Pacifici's book offers a platform from which it again becomes possible to rethink the relationship between system and transformation, and that this is precisely what the human and social sciences need if they are to retain their ability to critically interpret the dense fabric of late capitalist society and culture – a society of the spectacle if there ever was one, a world from heel to head made up by events. The essay assess Wagner-Pacifici's analytical apparatus of political semiosis, and it shows that aesthetics, and literary and visual interpretation, to a large extent explains why Wagner-Pacifici can make a tremendous contribution to a theory of political emergence. Finally, the essay argues that aesthetic theory offers an intersection where social theory and the theory of history may begin a new conversation about human agency, social change and historical experie

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Apans bildningsresa: Europeiska bildningsidéer och postkolonial teori2011Ingår i: Att bilda ett samhälle: Texter kring mångkultur och folkbildning / [ed] Stellan Boozon, Lisbeth Eriksson, Anita Lundin och Alvar Svensson, Föreningen för folkbildningsforskning , 2011, s. 146-Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den etniska mångfalden i Sverige beskrivs oftast som värdefull och berikande. Samtidigt ställs samhället i detta sammanhang inför en rad utmaningar inte minst inom utbildningens och folkbildningens område. Folkbildningen såväl som andra institutioner i samhället har ett uppdrag att verka för ett integrerat samhälle. I en situation där individer och grupper riskerar att hamna utanför möjligheten att påverka sina egna villkor och samhällets utveckling är folkbildningen av central betydelse inte minst vad gäller möjlighet till insikt och förståelse. Folkbildning som mobiliserande kraft för grupper som står vid sidan om blir en angelägen uppgift.Föreningen för folkbildningsforskning har som en av sina bärande verksamhetsformer att arrangera seminarier kring ämnen och teman av relevans för forskning om och verksamhet inom folkbildningen och med deltagande från såväl forskning som verksamhetsfältet. Vi har därför sett det som en uppgift att bidra till fortsatt kunskapsspridning och diskussion inom det område som rör mångfald och integration. Skriften utgör en tillbakablickande sammanfattning, fördjupning och utveckling av innehållet i en serie om tre årligen återkommande tvådagarsseminarier kring mångkultur och folkbildning med medverkan och deltagande av såväl forskare och folkbildningsverksamma.

 • 146.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Forms of Collectivity: Georg Simmel’s Mass Theory and the Transformation of Social Philosophy in Weimar Germany2014Ingår i: Time and Form: Collected Essays on Philosophy, Logic, Art, and Politics / [ed] Marcia Sá Cavalcante Schuback & Luiz Carlos Pereira, Stockholm: Axl Books, 2014, s. 107-140Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 147.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hannah Arendt i Weimarrepubliken2011Ingår i: Konsten att handla - konsten att tänka: Hannah Arendt om det politiska / [ed] Ulrika Björk, Anders Burman, Stockholm: Axl Books , 2011, s. 129-144Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hannah Arendt (1906−1975) framstår som en av det förra seklets mest egensinniga och inspirerande tänkare. Till hennes mer betydande bidrag till den politiska teorin hör hennes analys av totalitarismens ursprung och hennes kritik av en intellektuell tradition som varit ointresserad av att på allvar reflektera över politiska händelser och deras ofta oförutsedda filosofiska och mänskliga betydelse.

  Om det finns en övergripande problematik som utmärker hennes tänkande handlar den om att återvinna och ge utrymme åt en erfarenhet av politik som hotar att uppslukas av den moderna statens ekonomiska och sociala organisering av samhället. Ett annat återkommande tema är den spänningsfyllda relationen mellan politik och filosofi, mellan handlande och tänkande.


  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Network and Subaltern: Antinomies of Contemporary Theory2011Ingår i: Rethinking Time: Essays on Historical Consciousness, Memory, and Representation / [ed] Hans Ruin and Andrus Ers, Huddinge: Södertörn University , 2011, s. 89-98-Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Questions about the temporality and historicity of knowledge have gained new urgency in the human sciences in recent decades. New modes of critical theorizing, coupled with a reshaping of the historical space of Western culture following the unification of Europe and intensified political and technological globalization, have highlighted the necessity of understanding the formation of historical consciousness from new angles. The "uses of history", the commodification of the past, the pathologies of memory, the chronological framework of historical narrative, and the technological forms of representing and maintaining tradition all now require cross-disciplinary interpretation. This volume gathers a wide range of researchers from philosophy, history, archeology, and the aesthetic and social sciences in a collaborative effort to critically explore historical consciousness as time, memory, and representation.

 • 149.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Samtida politisk teori2015Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har den politiska teorin genomgått en radikal förnyelse. I takt med de genomgripande samhällsförändringar som skett sedan 1968 och framåt har nya teoretiska perspektiv utarbetats och nya politiska visioner trätt fram.

  Namnkunniga forskare och intellektuella med bas i Sverige presenterar i föreliggande volym sexton tänkare på den internationella scenen som fördjupat samhällsreflektionen och omprövat de politiska grundbegreppen. Antologin förmedlar några av de viktigaste rösterna inom kritisk politisk teori och förklarar varför de är betydelsefulla för den som önskar förstå sin samtid. Det handlar om stora frågor: hur människor lever och arbetar, hur gemenskaper formas och löses upp, hur makt och motstånd utövas, hur samhällen låter sig styras och vanstyras. Med filosofiskt skarpsinne och politiskt engagemang diskuterar författarna hur dagens politiska och ekonomiska världsordning ger upphov till problem som knappast kan lösas inom dess ramar. Det finns alternativ. Men vilka är de? Hur når vi dit?

  De teoretiker som presenteras i boken är Giorgio Agamben, Alain Badiou, Wendy Brown, Judith Butler, Gilles Deleuze, Terry Eagleton, Nancy Fraser, Donna Haraway, Ernesto Laclau, Walter Mignolo, Chantal Mouffe, Jean-Luc Nancy, Antonio Negri, Jacques Rancière, Gayatri Chakravorty Spivak och Slavoj Žižek.

  Bokens redaktör, Stefan Jonsson, har skrivit en omfattande inledning där han tecknar bakgrunden till den politiska teorins aktuella situation och kontext.

 • 150.
  Jonsson, Stefan
  Linköpings universitet, REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Subalternernas utopi: Andrej Platonov och den instinktiva kommunismen2017Ingår i: Revolution och existens: Läsningar av Andrej Platonov / [ed] Tora Lane, Stockholm: Ersatz , 2017, s. 23-42Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
1234567 101 - 150 av 407
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf