liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 1577
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Bajracharya, Pranisha
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Roma Masdeu, Natalia
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Tacit Knowledge Transfer in Small Segment of Small Enterprises2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Though small enterprises are regarded as engine for the modern economy, they are not pioneers when it comes to implementing new advances like tacit knowledge transfer procedures. Tacit knowledge is often referred as skill, know-how and expertise which are embedded in each individual in an organization. The critical skills and competences of employees are intangible assets and firms’ intellectual resources. In this context, the tacit dimension of knowledge is potentially important to be transferred among individuals, either in tacit or explicit form, to build the core capabilities of small enterprises.

  Problem Discussion: The existent Knowledge Management (KM) research has been mainly focused on big companies, providing little information for small enterprises. Authors believe the lack of attention that those small enterprises are putting on the strategic management of their knowledge is worrying. Tacit knowledge is one of the less explored areas within KM due to the difficulty to codify, formulate or express it. Despite this fact, it is perceived as “some kind of Holy Grail that will enable magnificent things to happen as soon as the codes of tacit knowledge have been deciphered”.

  Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of the transference of tacit knowledge among individuals within small segment of small enterprises.

  Method: To gather the information pertaining to tacit knowledge transfer in the small segment of small enterprises, authors have performed a qualitative and explanatory research by conducting several interviews with two small companies.

  Result: Tacit to tacit knowledge transfer has been identified as more relevant than tacit to explicit conversion in the small segment of small enterprises. Therefore the main drivers of the transference of tacit knowledge are learning at personal level and common culture. Time, cost and distance have been recognized as major problems for small enterprises when transferring tacit knowledge.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 152.
  Barkeling, Mikael
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sjöström, Erika
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Elektronisk handel mellan företag2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har elektronisk handel, eller e-handel som det ofta kallas, blivit en allt vanligare företeelse. Orsaken till detta står att finna i Internets snabba framväxt. Då den teknik som behövs för tillgång till Internet är billig, enkel och lättillgänglig har det skapats förutsättningar för en snabb och omfattande utveckling av den elektroniska handeln. Elektronisk handel kan rikta sig både till konsumenter och till företag. Det är dock den typ som riktar sig till företag som idag är den vanligaste formen av elektronisk handel och även den som förutspås öka mest.

  Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har vi valt att studera elektronisk handel mellan företag. Vi har därför valt att undersöka ett system för elektronisk handel och ett antal av de kunder som använder sig av detta. Vi har funnit att de undersökta kundföretagen alla är mycket positivt inställda till elektronisk handel. Användandet av e-handelssystemet har inte inneburit några stora förändringar för kundföretagen, den allmänna uppfattningen är dock att e-handelssystemet lett till att deras arbete blivit något mer bekvämt. Vi menar att e-handelssystemet troligen skulle leda till fler fördelar för kundföretagen om det utökades vad gäller antalet funktioner samt funktionernas omfattning. För att en utbyggnad av e-handelssystemet ska komma kunderna till godo anser vi dock att det är viktigt att ta vissa aspekter i beaktande. Enligt vår mening är det viktigt att företaget arbetar för att skapa goda relationer till sina kunder samt att de utvecklar väl fungerande kanaler för återkoppling. Vi anser vidare att de funktioner e-handelssystemet utökas med bör vara valbara för att därigenom undvika att systemet blir alltför komplicerat. Slutligen anser vi det vara av stor vikt att företaget kontinuerligt informerar kunderna om e-handelssystemets funktion och utveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 153.
  Barkstedt, Olle
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Borgman, Mikael
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ledarskap i IT-Företag: en studie av fyra företagsledare2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kännetecknande för IT-företag är att de verkar i en dynamisk och turbulent miljö där teknikskiften är vanligt förekommande. Personalen är kompetent och välutbildad och är dessa företags mest värdefulla tillgång. Cheferna/ledarna är i många fall betydligt yngre jämfört med"traditionella"ledare för andra börsnoterade bolag. Skiljer sig ledarskapet i dessa företag åt från ledarskapet i traditionella företag? Vi har i studien haft en fallstudieliknande ansats, där vi har intervjuat fyra ledare för IT-företag i Sverige. De resultat vi fått i intervjuerna har analyserats med hjälp av befintlig ledarskapsteori. Ledarskapet i IT-företag kännetecknas av ett jämlikt förhållande mellan ledare och anställda där dialog, konsensus och ömsesidig respekt är nyckelord. Ledare för IT-företag har även i stor utsträckning en processyn på ledarskap och kännetecknas även av entreprenörskap.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Barman, Alexandra
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Petersson, Victoria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Strategy Formation and Flexibility: A case study of H&M and KappAhl2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Introduction: The idea of strategy has been around for milleniums. It has been present in many situations, one of those being in competitive business. Countless theories have surfaced in an attempt to understand strategy formation. Two of these are two schools of strategy formation, one focusing on planning – the Positioning school, and the other focusing on learning – the Learning school. These schools may also have an influence on the flexibility a company can enjoy.

  Purpose: The purpose of this investigation is to explore how companies perceive the formation of strategy and how this perception affects the company’s flexibility.

  Mode of procedure: We have conducted a qualitative case study. Two cases have been studied in the retail market: H&M and KappAhl. The information has been collected through interviews as well as other written material. With the help of two hypotheses we reached two main conclusions.

  Conclusions: The companies we studied each had tendencies towards one of the schools – H&M towards the Learning and KappAhl towards the Positioning school although neither company adheres completely without influences of the other school. Further, both companies were able to be flexible and thus the choice of school does not affect the level of flexibility that a company within the garment retail business can enjoy.ten i ett företag i denna bransch.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 155.
  Barrsäter, Patrik
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Distribution av digitaliserad information: en studie av musikmarknaden2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Från att ha förmedlats via grottmålningar, papperstidningar, böcker och skivor har distributionen av contentprodukter blivit smidigare i och med att internet har fått genomslagskraft. Denna typ av distribution är mycket snabbare och dessutom i många fall billigare än de tidigare typerna. Dessutom finns det numer möjligheter för gemene man att publicera och distribuera content.

  Syfte: Att undersöka hur contentdistribution i musikindustrin förändras på grund av den pågående övergången från analog till digital ljudförmedling. Dessutom undersöka vad det finns för incitament till fortsatta förändringar i framtiden. Avgränsning: Uppsatsen kommer inte att behandla upphovsrättsliga problem eller försöka föreslå en lösning på problem med icke auktoriserad kopiering.

  Genomförande: För att uppfylla syftet har data insamlats från sekundära källor samt genom intervjuer och en enkätundersökning.

  Resultat: Distributionen kommer mer och mer ske i elektronisk form, det vill säga via kanaler som internet. Fördelarna relativt den fysiska distributionen är betydande. Denna förändring i distributionskanal får implikationer på marknadsföringen och i hur contentskaparna kan göra för att nå ut till den publiken. En annan följd av digitaliseringen blir att contentskaparna kommer att få större möjligheter att publicera sitt material utan extern hjälp.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 156.
  Bassy, Maren
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Motivation and Work -Investigation and Analysis of Motivation Factors at Work2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: Employees acting towards company goals and having a strong desire to remain in the organisation are very important for the success of a company. In order to generate such organisational commitment of the employees, the knowledge about what motivates and satisfies them is essential.

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate and analyse the factors which motivate employees, under consideration of individual characteristics.

  Limitation: Age, gender, marital status, work area, position and the years a person has been working in the company represent the individual characteristics examined in this study.

  Realisation: Literature research as well as a practical survey consisting of mail questionnaires and personal interviews were carried out in order to best serve the purpose of this thesis.

  Results: Skills, task identity, task significance, autonomy, feedback, environment, job security, and compensation are important factors for the motivation of employees. Taking into consideration the extent to which these factors are present at work and the employees'satisfaction with this state, differences regarding all examined individual characteristics are recognisable. Moreover, the investigation of the importance attributed to these factors by the employees revealed no differences with regard to the individual characteristics, except for the years an employee has been working in the company. In addition, several factors, which may cause a higher motivation and job satisfaction in the selected company, have been identified in terms of the individual characteristics. Thereby, for all employees, the feedback represents the factor with the highest motivation potential.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 157.
  Bastin, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Genberg, Helena
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Konsulters tillit till sitt belöningssystem -en studie i projektbaserade företag2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetstagarens kunskap ses som en allt viktigare resurs och företag söker vägar att behålla duktiga kunskapsarbetare. Ett företags belöningssystem kan vara ett sätt för att attrahera och behålla kunskapsarbetare. I studien läggs fokus på konsulter då de är kunskapsarbetare som lever på sin kompetens och oftast arbetar i projekt. För att en kunskapsarbetare ska bli motiverad av den belöning denne får menar vi att det krävs att kunskapsarbetaren känner tillit till belöningssystemet och dess förmåga att uppmärksamma och belöna kunskapsarbetarens arbetsinsats.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera faktorer som påverkar kunskapsarbetares tillit till belöningssystem i en projektbaserad organisation.

  Genomförande: Intervjuer har genomförts med sex konsulter och två chefer på två större konsultbolag; tre konsulter och en chef på varje företag.

  Resultat: Studien visar att de belöningssystem som används i de undersökta företagen generellt är uppskattade av konsulterna i respektive företag och de känner tillit till att de får den belöning de anser sig förtjäna. Konsulterna framhåller specifika faktorer som viktiga för att de ska känna tillit till belöningssystemet. De faktorer som har visat sig vara av betydelse är rättvisa, pålitlighet, öppenhet och kompetens.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 158.
  Behring, Stefan
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Obligationsmarknadseffektivitet: ett test av Emerging Market Bonds2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utvecklingsländernas obligationsmarknad har under de senaste fem åren genererat en avkastning i nivå med aktier. Detta faktum kombinerat bristen på tidigare forskning inom detta område har gjort det intressant att undersöka utvecklingsländernas obligationsmarknad närmare.

  Syfte: Syftet är att analysera effektiviteten på utvecklingsländernas obligationsmarknad.

  Genomförande: Med hjälp av informationskvoten och Treynorkvoten undersöks om någon av de tre fonderna i urvalet genererat systematisk överavkastning jämfört med marknadsindexet JP Morgan Emerging Market Constrained Index. Ett signifikanstest på 5 % görs för att utreda om avkastningen är skild från 0.

  Resultat: Ingen av de undersökta fonderna har givit någon avkastning signifikant skild från noll enligt informationskvoten. Dock har INVESCOs fond genererat signifikant underavkastning enligt Treynorkvoten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 159.
  Beigler, Louise
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Tvisten om försäkringsskyddet mellan säkerhetskoncernen Securitas och If Skadeförsäkring AB efter händelserna den 11 september 20012006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett av de flygplan som flögs in i World Trade Center i New York, USA, den 11 september 2001 lyfte från Bostons flygplats. Säkerheten på flygplatsen var Globe, ett bolag i Securitaskoncernen, ansvarigt för. Securitaskoncernen, däribland Globe, ville med anledning av att ett antal skadeståndsanspråk, som följde efter attacken den 11 september 2001, ha försäkringsskydd ur det globala försäkringsprogram som Securitaskoncernen tecknat hos If Skadeförsäkring AB. Ett skiljeförfarande inleddes mellan If och Securitas på grund av att If ansåg att försäkringen inte gällde Globe, medan Securitaskoncernen ansåg att den gjorde det. I uppsatsen granskas tvisten och skiljedomen mellan If och Securitas kritiskt. Uppsatsens fokus ligger på de yrkanden i tvisten som gällde försäkringsavtalstecknande och jämkning av försäkringsersättningen. Även tillämpligheten av krigsundantaget i försäkringsvillkoren behandlas. Försäkringsmäklarens roll och premie-pro-ratas storlek skulle ha kunnat leda till en annan utgång i målet varför även dessa aspekter tas upp i uppsatsen i samband att talans upplägg behandlas. Hur premie-pro-rata kan beräknas i globala ansvarsförsäkringsprogram tas upp liksom förslag lämnas på hur pro-ratans storlek i det aktuella målet skulle ha kunnat fastställas. I uppsatsen lämnas vissa förslag på vad underwriters bör beakta i sitt arbete. Förslagen har arbetats fram utifrån den skiljedom som fastslogs mellan parterna, exempelvis vad gäller försäkringsvillkor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 160.
  Bejerstrand, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Björéus, Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Konkurrens och samarbete: ett äktenskap inom försvarsindustrin2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Traditionellt sett har två från varandra separata förhållanden dominerat marknaden, konkurrens och samarbete. Företag förväntas ofta delta i skilda relationer med sina konkurrenter respektive samarbetspartners. Det går emellertid att finna företag som både konkurrerar och samarbetar med samma företag, något som brukar benämnas som en co-opetitiv relation. En sådan relation går att återfinna inom den svenska försvarsindustrins offsetrelationer.

  Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och förklara hur samarbete och konkurrens förenas i en och samma relation, nämligen en offsetrelation, samt utreda vilka aspekter som är av vikt för att det co- opetitiva förhållandet i nämnda relation skall vara fördelaktigt för alla inblandade parter.

  Genomförande: Denna studie grundar sig främst på fyra intervjuer med representanter från organisationer inom försvarsindustrin. Vi har även till viss del använt oss av vår kandidatuppsats och data som samlades in till denna.

  Resultat: Vi har funnit att den co-opetitiva relation som återfinns i försvarsindustrin har en högre grad av samarbete än konkurrens. För att hantera situationen där både konkurrens och samarbete förekommer utnyttjas en mellanhand i form av en industriförening. Den enskilt viktigaste aspekten är skapandet av förtroende mellan parterna. Det är även viktigt att företagen har realistiska förväntningar med relationen och är medvetna om dess för- och nackdelar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 161.
  Bellefleur, Dean
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  The Psychology Driving&Barriers to Skunk Work Project2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  The Psychology Driving and Barriers to Skunk Work Projects (referred to throughout this thesis as the paper) represents a study predominantly on Tetra Pak from a selective perspective, the innovators. Innovators both past&present whose initiatives contribute to the well being of Tetra Pak as well as one from Ericsson were consulted. As with individuals, organizations possess definable characters that are influenced by the various stages of their life cycle. Theories of corporate life cycle phases and organizational character analysis were therefore employed to identify and explain organizational barriers to skunk work leaders&managers. Predicated on the Organizational Character Index survey developed by William Bridges PhD (himself a recognized leader in the field of transition management) and administered to sixty-one managers within a Tetra Pak business unit established the benchmark. The organizational character was identified and expressed as Myers-Briggs Personality Type ISFP (introverted - sensing - feeling - perceiving). Benchmark in hand, it was then to ascertain the barriers or resistance that skunk work leaders&managers encounter when promoting new ideas. The diversity of the barriers led to the clustering of nine categories compiled from the skunk leaders personal interviews. The nine categories are assumptions, change, communication, competences, culture shift, human dynamics, management, sponsorship and vision. In addition the six interviewees assisted in determining that Tetra Pak business unit had reached the end of a Mature&Consolidating phase of its’ organizational life cycle according to Larraine Segil’s definition. The perception however is that Tetra Pak business unit is already in the declining phase, descriptive of a phase in transition. Bearing in mind that this view of Tetra Pak is shared by a select few of highly regarded innovators and does not represent a collective perception of Tetra Pak. Triangulation of the findings supported the hypothesis (H1). In identifying both the organizational character and stage of its’ life cycle it is possible to diagnose&subsequently engineer an environment for innovation. It was understood that the initiative is to be management supported. This paper concludes with the realization that the resources&knowledge leading to innovation exist. Further it suggests how to foster a corporate innovative culture by championing an environmental climate for innovation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 162.
  Beltran, Daniela
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Djurabaev, Sardor
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Influence of free labour and services movement in integration of EU: Swedish trade unions and business society views2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The expansion of European union has posed vital changes in the European community as countries have erased their borders for their eastern neighbours and actively involved themselves in mutual business activity. Free movement of labour and service has taken place,and though some Western countries have posed obstacles for the further integration, the trend is currently occurring. In this paper we will try to take a closer look at the labour and service

  movement in Sweden and cover different views from different parties – EU, Swedish tradeunions, business companies that would share their perspectives on the issue.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 163.
  Bengtsson Carming, John
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Mellin, Patrik
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  PL: Publikt ledarskap2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Företagsledare i dagens näringsliv blir alltmer synliga i såväl mediala sammanhang som i samhällsdebatten. Samtidigt som företagsledare agerar som PR-figurer för företaget, tycks PR-män mer och mer blir rådgivande aktörer åt företagsledarna. Därmed tycks ett nytt fenomen göra sig gällande i svenskt näringsliv, nämligen att PR-verksamhet integreras som en del i företagsledarens arbete.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för PR som en integrerad del i det ledarskap som flera företagsledare bedriver. Detta sker genom att vi utifrån teorier kring företagsekonomi, religions- och statsvetenskap, samt utifrån empiriska iakttagelser utvecklar ett språk inom området.

  Avgränsningar: Uppsatsen begränsar sig till att beskriva det formella ledarskapet på VD-nivå. Vårt utomorganisatoriska perspektiv innebär att vi har insamlat data utanför företagets sfär.

  Genomförande: Den empiriska undersökningen grundar sig i dokument, främst i form av artiklar, samt i fyra intervjuer med PR-konsulter och journalister. Med hjälp av dessa data samt behandlade teorier har vi utvecklat ett språk för det studerade fenomenet.

  Resultat: Vi har benämnt vårt studerade fenomen för PL, som innebär att en synlig publik ledare, med hjälp av en expertstab och genom ömsesidig och interaktiv påverkan med publiken skall skapa en positiv opinion.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 164.
  Bengtsson, Dan
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ett och annat om tredjemanspart: ett litet bidrag till läran om kumulativa intercessionssäkerheter2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  En tredjemanspantsättning föreligger om en person pantförskriver egendom till säkerhet för en annan persons skuld. Tredjemanspant anses allmänt ha stora likheter med både pant och borgen. Tidigare ansågs att tredjemanspants bestämningsgrunder huvudsakligen stod att finna i borgensinstitutet. På senare år har en förskjutning inom rättsvetenskapen skett, såtillvida att pantinstitutet fått en ökad betydelse vid fastställandet av tredjemanspantens bestämningsgrunder. Den osäkerhet som härvid råder om i vilken omfattning respektive säkerhetsinstituts regler är tillämpliga vid fastställandet av tredjemanspantens bestämningsgrunder ger, sammantaget med osäkerheten kring i vilken omfattning tredjemanspantsinstitutet utgör en egen rättsfigur med därtill hörande, unika regler, en situation där varken tredjemanspantsättare, gäldenär eller borgenär med tillförlitlig säkerhet kan värdera tredjemanspanten såsom säkerhetsrätt. I uppsatsen analyseras problem som sammanhänger med hur omfånget hos de förpliktelser som borgen respektive pant svarar för bestäms, samt vilka av dessa bestämningsgrunder som överförs på tredjemanspant. I uppsatsen klargöres vidare i vilken mån tredjemanspant påverkas av preskription av huvudfordringen samt vilken rätt borgensman respektive tredjemanspantsättare har gentemot gäldenären.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 165.
  Bengtsson, Fredrik
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Daniels, Annika
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Att behålla framtida nyckelkompetens: ett spel med nya regler?2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år satsas stora summor på att förbättra rekrytering och utveckling, när den största utmaningen i själva verket ligger i att behålla medarbetare med framtida nyckelkompetens. Företagens möjligheter att behålla dessa anställda påverkas av stundande kompetensbrist och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. Flera författare menar att företagen inte längre kan arbeta vidare i gamla mönster, utan måste anpassa sig till en ny verklighet med nya krav och behov.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hur den nya relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare påverkar företagens möjlighet att behålla framtida nyckelkompetens.

  Resultat: Den forna anställningstryggheten har ersatts av trygghet genom anställningsbarhet, där individer skapar sig en portfölj av erfarenheter och färdigheter. För att bemöta de ökade kraven på utveckling bör företagen uppmuntra intern rörlighet och satsa på systematisk reflektion i det erfarenhetsbaserade lärandet. Reflektion tillsammans med en väl fungerande kommunikation kan även hjälpa till att minska de höga förväntningar som anställda med framtida nyckelkompetens ofta har. För att behålla framtida nyckelkompetens är det viktigt att företagen anpassar sig till den nya anställningsrelationen, arbetar mer flexibelt och utgår från individuella preferenser. Kriget om kompetensen vinner den som lär sig spelets nya regler och spelar enligt dessa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 166.
  Bengtsson, Gustav
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Einås, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem: för Mälarenergi Elnät AB2004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts vid Mälarenergi Elnät AB i Västerås. Undersökningen föranleddes av regeringsbeslutet om att elmätare måste avläsas en gång per månad från 2009. Konsekvensen för Mälarenergi är att de måste investera i ett automatiskt mätinsamlingssystem. Syftet med projektet har varit att skapa en generell investeringsmodell för att ekonomiskt utvärdera ett antal mätinsamlingssystem. I rapporten har Milabs, Seneas, Enermets, HM Powers, Iprobes samt Techems och Viterras system analyserats. Resultaten från investeringskalkylen visar att Mälarenergi kommer att göra en förlust på 5-8 MSEK/år under hela projektets livslängd (15 år). Den största delen av investeringen utgörs av hårdvarukostnader (50 %), medan drift- och underhållskostnader samt logistikkostnader utgör 20 % respektive 25 %. Mälarenergi Elnät bör budgetera 1 500-1 950 SEK/mätpunkt för projektet, beroende på systemval. En känslighetsanalys visar att driftskostnad och livslängd är avgörande faktorer, vilket medför att det är viktigare att satsa på ett robust och säkert system än det billigaste.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 167.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  Högskolan i Gävle.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lind, Johnny
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Politikerna skriver ut fel medicin för Industri-Sverige2005In: Dagens Industri, ISSN 0346-6400, no 7 majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 168.
  Bengtsson, Linda
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Maglica, Mikaela
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Rydén, Anna Sofia
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Humankapital: ur ett stakeholderperspektiv2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens kunskapssamhälle, som också benämns"den nya ekonomin", utgörs många företags värde inte längre av fastigheter och maskinpark utan istället av kundlojalitet, elektronisk infrastruktur, innovation och anställdas kunskap. Det blir allt viktigare för företagen att lyfta fram dessa tillgångar för att uppnå konkurrensfördelar. Dagens redovisning ifrågasätts av dem som förespråkar att humankapital skall värderas och aktiveras på balansräkningen. Motståndarna till en aktivering talar om en alltför låg grad av pålitlighet vad gäller den här typen av infomation.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa humankapitalets roll utifrån ett stakeholderperspektiv samt att kartlägga hur IT-bolag idag redovisar sitt humankapital i årsredovisningen. Vi ämnar även att undersöka intresset för en genensam standardmodell.

  Avgränsningar: Uppsatsen har begränsats till att gälla humankapital i marknadsnoterade IT-bolag. Vidare riktar sig vår studie enbart på hur företagen redovisar sitt humankapital externt. Hur företagen behandlar sitt humankapital internt tas inte upp i uppsatsen.

  Genomförande: I uppsatsen kartläggs hur IT-bolag redovisar sitt humankapital som tilläggsinformation i årsredovisningen. Dessutom genomförs intervjuer med personer ur de olika grupper som vi identifierat uifrån gruppernas förmodade relation till begreppet humankapital. Grupperna är; företag, kapitalmarknad och revisorer.

  Resultat: Företagen antas redovisa sitt humankapital för att marknadsföra sig. Kapitalmarknaden tillmäterinte tilläggsinformationen någon större vikt vid värdering av företag. En eventuell aktivering på balansräkningen ses som ogenomförbar av revisorn.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 169.
  Bengtsson, Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Economic Sanctions Go Smart: A human rights perspective2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to discuss different motives behind the perceived transition from economic sanctions towards smart sanctions. The human rights aspect is also considered in the study, in terms of the wider humanism which is associated with smart sanctions. Does this relate to the fact that human rights have got an increased esteem in society, whereas economic, social and cultural rights be on equality with civil and political rights? Economic sanctions have been used extensively during the 1990s, both by the UN and by different regional organisations and countries. The hardest sanction regime has been imposed on Iraq. In this study, Iraq is used to highlight economic sanctions and the outcome is discussed in order to highlight the transition towards smart sanctions. Smart sanctions have been imposed three times till now, where Zimbabwe was the last example in February 2002. The effects of these sanctions are put in contradiction to Iraq, and the differences them between are discussed. Conclusions are that the ongoing transition and development towards smart sanctions have a multilateral character, where economic, efficiency, ideological, and humane motives areof considerable importance. The humane motives are of most significance for this development. Smart sanctions will continue to develop and be implemented, when international society find it necessary to maintain or restore peace or emphasise the existing rules or norms in the prevailing world. Despite the motives behind the transition towards smart sanctions, the dividing line between the two groups of human rights is still distinct. But due to new initiatives from both the UN and NGOs such as Amnesty International this dividing line is slowly starting to erase. It is not possible now to state that economic, social and cultural rights have got an increased esteem and be on equality with civil and political rights, but if the beginning consciousness is here to stay, it is likely to see an increased esteem in the near future.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 170.
  Bengtsson, Marie
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Informationsplikten: En konsekvensanalys2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  At the turn of the year, a new law of insurance will take effect.

  It will result in an expansion of the obligation for the insurance companies to inform about the insurance conditions. The companies have to inform before the clients enter into a contract, after the clients entered into the contract. This information after clients entered into the contracts brings problems. The insurance companies have to inform about important, unexpected and essential information. These terms are interpreted differently depending who the person is. What’s important to an insurance company isn’t the same for a consumer.

  This new law has been criticized for not being adjusted to the society and the development of the European Union. The development of the European Union brings a bigger market of insurance and more people with different needs. According to my opinion the rules should have looked different if these circumstances had been considered.

  But this new law has sanction, the insurance companies will probably be better with their information, why this law will bring an improvement to the market of insurance.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 171.
  Bengtsson, Marie
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lund, Elisabeth
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Utilization of Expatriates'Knowledge in a Global Corporation2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: For companies operating globally, expatriates represent a knowledge resource. When different ways of thinking, different experiences and ideas meet, new ideas and knowledge are created. Managers who have lived and worked abroad make an essential addition to the range of ideas and experiences that a company can make use of. While going on an international assignment offers the opportunity to acquire knowledge, finishing one, and moving on, offers the opportunity to transfer this knowledge and utilize it in the organization.

  Purpose: The purpose of this study is to examine how a global corporation utilizes the knowledge its expatriates gain during international assignments.

  Realization: We have looked at utilization of expatriates’ knowledge at Tetra Pak from both the HR managers’ and the expatriates’ point of view. We conducted five interviews with HR managers and sent out questionnaires to 60 expatriates, of which 21 replied.

  Conclusion: Knowledge management is highly topical at Tetra Pak right now. To open up for learning and to spread knowledge are priorities. Utilization of expatriates’ knowledge can be looked at on two levels, the individual- and the organizational level. On the individual level, it is very much a question of career management. On the organizational level, it is a matter of knowledge transfer and sharing. Transfer of knowledge in general is very much intended at Tetra Pak, but there is no focus on expatriates’ knowledge. Knowledge sharing on the other hand, seems to more or less “just happen”, it is a matter of learning by accident rather than intent.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 172.
  Bengtsson, Martin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Enekull, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kastlund, Jacob
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Morningstars fondrating: en studie av sambandet mellan rating och framtida prestation2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  A large majority of the Swedish people invest in mutual funds. There is a vast amount of funds available to the investor and it may be difficult for the investor to choose between the funds. To assist the investor in choosing funds, there are a number of companies that rank the funds based on historical performance. The largest of these companies is Morningstar.

  Purpose

  The purpose of this study is to examine whether there is a relationship between the Morningstar fund rating and future performance. In addition to this, we aim to compare the predictive ability of the Morningstar rating with that of an alternative rating, based on the historical Sharpe ratio.

  Implementation

  We collect time series data of the funds’ NAV and Morningstar ratings of all mutual funds domiciled in Sweden. The funds’ in sample performances are then measured using un-adjusted return and Sharpe ratio. Via regression analysis we examine whether the performance, after the rating, differs between the different rating categories. A similar study is made based on the alternative rating, and the results are compared. In addition to this, we examine the persistence of the Morningstar ratings.

  Conclusion

  The results show that there is a strong relationship between the Morningstar ratings and future performance. However, our study of the predictive ability of the alternative rating shows that there is an even stronger relationship between the historical Sharpe ratio and future performance. Our study indicates that there exists, to some extent, a persistence in the Morningstar ratings, i.e. highly rated funds tend to keep high ratings. These results indicate that fund performance repeats itself, which is not consistent with the efficient market hypothesis.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 173.
  Bengtsson, Ola
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Pantsättning utan besittning2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Creditors are generally interested in getting the money back. In this thesis I have analyzed the variation in risk of loss, for creditors.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 174.
  Bentfors, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Karlsson, Margareta
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Olofsson, Anette
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Utvecklingen av svensk koncernredovisningspraxis från 1992 och framåt2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Svensk koncernredovisningspraxis har genomgått mycket stora förändringar under 1900-talet. Från att inte ha reglerats alls, har utvecklingen gått mot allt fler lagar, rekommendationer och standarder som givit ramar för koncernredovisningen. Sveriges inträde i EU har resulterat i införandet av IAS/IFRS år 2005.

  Syfte: Undersökningens syfte är att beskriva hur svensk koncernredovisningspraxis har utvecklats från 1992 till 2003 med avseende på börsnoterade företag samt även att förklara vilka faktorer som har haft betydelse för utvecklingen. Vidare avser undersökningen att förklara hur företagen kommer att behöva anpassa sig till IAS/IFRS och vilka konsekvenser detta kan tänkas föra med sig.

  Avgränsningar: Studien omfattar endast koncernredovisningspraxis från 1992 och framåt. Endast svenska koncerner, vilka inte är bank- eller försäkringsföretag, och vars moderföretag är noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt Attract 40- lista, har undersökts.

  Genomförande: Det empiriska materialet grundar sig främst på studier av årsredovisningar, tidigare praxisundersökningar samt intervjuer.

  Resultat: Tidsstudien visar att praxis oftast följer redovisningsregler. Vissa områden inom koncernredovisningen har inte förändrats nämnvärt, medan andra genomlevt omfattande förändringar, som bland annat märks i övergången från försiktighetsprincipen till redovisning enligt en rättvisandebild. Anpassningen till EU i svenska lagar och rekommendationer är den främsta orsaken till förändringarna. Det kan även konstateras, att ett enhetsperspektiv alltmer vunnit genomslag i praxis. För att anpassa sig till IAS/IFRS måste företagen bland annat redovisa till verkliga värden och ge ut ytterligare information, vilket resulterar i redovisning enligt en mer rättvisande bild. Exemplet TeliaSonera visar främst på effekter på balansräkningen med konsekvenser för soliditet och räntabilitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 175.
  Berg, David
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Mattsson, Jacelle
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ekonomisk styrning i en uppköpskontext: faktorer som påverkar utformningen av den ekonomiska styrningen i ett förvärvat företag2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den ekonomiska styrningen förmedlar ledningens intentioner ut till organisationens olika delar och den kan även delge ledningen viktig information om hur väl företagets olika mål uppfylls. I en uppköpskontext spelar den ekonomiska styrningens en viktig roll då den ska hjälpa ledningen att styra två olika organisationer som har inkorporerats.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera vilka faktorer som påverkar den ekonomiska styrningen i förvärvade företag.

  Genomförande: För att besvara uppsatsens syfte har vi utgått från litteratur och vetenskapliga artiklar inom området företagsstyrning, ekonomisk styrning och förvärv. Därutöver har intervjuer genomförts hos SCA AB och Hexagon AB, två företag som har gjort ett flertal förvärv. Utifrån den valda referensramen och det empiriska materialet har analysen genomförts med ett logisktteoretiskt tänkande.

  Resultat: Den slutsats vi kan dra av vår studie är att den påverkan som sker på utformningen av den ekonomiska styrningen i det förvärvade företaget kan vara indirekt eller direkt. Det sker en indirekt påverkan från det köpande företagets strategi. Vidare avgörs huruvida det förvärvade företaget ska integreras eller inte av tidsperspektivet i förvärvet, kostnaden för integration och förvärvets diversifieringsgrad. Därutöver sker det direkt påverkan på utformningen i det förvärvade företaget från olika faktorer, i synnerhet organisationsstruktur och kultur.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 176.
  Berg, Emma
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Malander, Sofia
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Fel i programvara, en studie av befintliga felbegrepp och deras tillämplighet2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Avtal om kundspecifik programvara hamnar ofta i gränslandet mellan köp och tjänst, och mellan överlåtelse och upplåtelse, det är därför tveksamt om köplagen är tillämplig på sådana avtal. Frågan om köplagens tillämplighet har betydelse för säljarens ansvar för fel i leveransen. I denna uppsats utreds i vilka situationer standardavtal och lagar är tillämpliga på avtal rörande kundanpassad programvara, och vad det har för betydelse för vilka fel som skall omfattas av leverantörens ansvar. I uppsatsen undersöks också hur handelsbruk och sedvänja påverkar avtalet och vad som kan anses utgöra handelsbruk och sedvänja. Felansvaret i standardavtalen är i flera fall begränsat till avvikelser från avtalad specifikation, något som kan vara problematiskt om köparen inte förstår t.ex. kravspecifikationen, som är en viktig del av avtalet. Ett annat problem är att kravspecifikationen ofta fastställs först efter avtalets undertecknande. För att fastställa vad som är ett väl avvägt felansvar är utgångspunkten en situation där köpare och säljare är lika välinformerade och lika starka förhandlingsmässigt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 177.
  Berg, Tina
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Tjernberg, Klara
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Made in Sweden: En studie av svensk jordbruksproduktions villkor på en konkurrensutsatt marknad2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The situation for Swedish agricultural production today is characterized by an increased competition, particularly after the country joined the European Union. Swedish agricultural production laws guarantee safe, high quality foodstuffs. However, due to these strict laws, Swedish farmers face higher production costs than their competitors. Meanwhile, cheaper imported goods compete freely on the Swedish market. Swedish agricultural production must find new ways to survive in the increasing competition.

  Purpose: The purpose of the thesis is to se if, and if that is the case, how Swedish agricultural production can compete on the Swedish market, maintaining its high quality. The focal point is the Swedish poultry producer, Kronfågel.

  Procedure: The empirical material has been collected through contacts with Kronfågel.

  Results: The thesis gives Kronfågel concrete guidelines of how to act on the Swedish market concerning positioning, pricing and information.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 178.
  Berg, Ulrika
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Svensson, Jennie
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  A big fish in a small pond -En studie av svenska företags samt EU-kommissionens perspektiv på konkurrens2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Efter att en rad uppmärksammade nationella fusioner stoppats av EU-kommissionen har en debatt huruvida konkurrensreglerna ska tolkas och huruvida de är rättvisa utlösts. Utifrån denna bakgrund var uppsatsen syfte att skapa förståelse för olikheter i svenska företags respektive EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter i fusionssammanhang. Författarna i denna studie hade för avsikt att beskriva de olika parternas syn på konkurrenseffekter samt analysera vad olikheternabaseras på. För att kunna besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie med intervjuer som tillsammans med EU-kommissionens perspektiv i de olika fusionerna utgör grunderna i empirikapitlet. Teorikapitlet baseras på Porters branschstrukturanalys, PIMS och teori om olika marknadsstrukturer. Dessa teorier har därefter kopplats ihop med empirikapitlet och utmynnade således i en analys. Författarna har i denna studie kommit fram till att stora svenska företag har svårt att genom fusion eller förvärv stärka konkurrenspositionen för att kunna växa i Europa och övriga världen. Detta grundar sig i att svenska företag och EU-kommissionen definierar de relevanta produkt- samt geografiska marknaderna på olika sätt, vilket lett till att svenska företag samt EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter skiljer sig åt. Svenska företag menar att det fortfarande skulle finnas substitut, rivalitet, förhandlingsstyrka hos köparna samt möjlighet till inträde på marknaden för övriga konkurrenter, medan EU- kommissionen hävdar motsatsen. Vidare gör företag gällande att de agerar som marknadsföljare på de marknader där målet är att utöka verksamheten. EU-kommission å andra sidan ser till graden av dominans på de marknader där företagen tillsammans skulle bli alldeles för starka, vilket leder fram till positionen som marknadsledare. Företag upplever inte att de genom fusionen skapar en marknadsstruktur där de får en monopolistisk situation. EU-kommissionen hävdar dock att denna form av fusion skulle leda till en så pass dominerande ställning att marknadsmakt och prisdiskriminering skulle kunna tillämpas. Kontentan av detta resonemang är att EU i nuläget inte är en öppen marknad med länder utan gränser och fri rörlighet för varor och kapital i fusionssammanhang. Det enda alternativet som finns för stora svenska företag idag är att gå samman med företag i Europa eller övriga världen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 179.
  Bergek, Anna
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Elcertifikatsystemet och innovationssystemen inom förnybar energiteknik.2004Report (Other academic)
 • 180.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Technological Internationalisation in the Electro-Technical Industry: A Cross-Company Comparison of Patenting Patterns 1986-20002003In: What Do We Know About Innovation,2003, 2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

    

 • 181.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Technological Internationalisation in the Electro-Technical Industry: A Cross-company comparison of patenting patterns 1986-2000.2005In: Research Policy, ISSN 0048-7333, E-ISSN 1873-7625, Vol. 33, no 9, p. 1285-1306Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the issue of R&D internationalisation of two multinationals in the electro-technical industry (GE and ABB), by means of a patent data analysis. The overwhelming majority of both companies R&D activities are concentrated in Western Europé and North America. The locational overlap between the two firms' activities is small. These results are consistent with findings from earlier studies that (1) there is little evidence to suggest that the 'production' of technology is globalised in a general sense and (2)that tapping knowledge from an industry's global lead location plays a very limited role in foreign R&D investments.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 182.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Tell, Fredrik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Economics, Industrial marketing.
  Do Innovation Strategies Matter?2004In: International J.A. Schumpeter Society,2004, 2004Conference paper (Refereed)
 • 183.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Tell, Fredrik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Economics, Business Administration.
  Watson, Jim
  Emerging Technological Paths in a Mature Market: A Study of Patenting and Performance of Three Leading Firms in the Power Generation Equipment Industry, 1986-20022005In: European Group on Organization Studies EGOS Colloquium,2005, 2005Conference paper (Refereed)
 • 184.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bruzelius, Maria
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Patents with Inventors from Different Countries: Exploring some Methodological Issues Through a Case Study2005In: DRUID Summer Conference,2005, 2005Conference paper (Refereed)
 • 185.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Jacobsson, Staffan
  Chalmers tekniska högskola.
  The emergence of a growth industry: a comparative analysis of the German, Dutch and Swedish wind turbine industries2003In: Change, Transformation and Development / [ed] Stan Metcalfe, Uwe Cantner, Heidelberg: Physica/Springer , 2003, 1, p. 197-228Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This volume contains a collection of papers all concerned with the exploration of economic and social dynamics in relation to the innovation process and its outcomes. This theme is firmly rooted in the Schumpeterian tradition in which an economic perspective is mutually embedded in a wider awareness of the role of other disciplines. Indeed since Schumpeter's time, the degree of specialisation within the social sciences has risen many fold, new sub disciplines continue to emerge, highly specialised theoretical tools and empirical methods continue to be developed, and new fields for the study of management and business overlap with the more traditional social sciences. There is, consequently, a need for connecting principles to offset the dangers of intellectual fragmentation. Evolutionary economics and evolutionary analysis more generally, certainly provide some of these connecting principles. The various contributions to this volume reflect upon this research programme in a number of ways.

 • 186.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Jacobsson, Staffan
  Chalmers tekniska högskola.
  Hekkert, Marko
  Universiteit Utrecht.
  Functions in innovation systems: A framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy-makers2006In: Innovation in energy systems: Learning from economic, institutional and management approaches,2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 187.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Jacobsson, Staffan
  Chalmers tekniska högskola.
  Sandén, Björn
  Chalmers tekniska högskola.
  Which are the key processes and policy challenges in the formation and growth of a technology-specific innovation system?2006In: Understanding processes in sustainable innovation journeys,2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 188.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Norrman, Charlotte
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sorting Out the Apples, Pears and Fruit Salads in Incubator Performance Assessment2005In: The Annual High Technology Small Firm Conference,2005, 2005Conference paper (Refereed)
 • 189.
  Berggren, Anders
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Nilsson, Pär
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Varumärkeshantering vid fusioner2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fusioner har blivit en allt vanligare företeelse, inte minst bland svenska banker och försäkringsbolag. Varumärken är ett annat aktuellt område och starka varumärken anses vara en av företagens viktigaste tillgångar. Stora forskarinsatser har gjorts om dessa två områden men kunskapen om hur varumärken skall hanteras vid fusioner är fortfarande liten.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den varumärkesproblematik som uppstår vid en fusion hanteras av svenska bank- och försäkringsföretag och utifrån detta ge en egen option på hur denna hantering bör gå till.

  Genomförande: För att besvara syftet har vi utgått ifrån litteratur och genomfört intervjuer med sex svenska bank- och försäkringsföretag samt med tre varumärkeskonsulter och tre anställda vid reklambyråer. Utifrån dessa intervjuer och den befintliga litteraturen har vi gett en egen option på hur varumärkeshanteringen vid fusioner bör bedrivas.

  Resultat: Vad företag måste göra innan en fusion är att se över om de kärnvärderingar som finns i respektive varumärke går att kombinera, samt om en lösning på varumärkeshantering som är acceptabel både för företagens anställda och kunder kan nås. Kan en acceptabel lösning på dessa frågor nås är en fusion möjlig. Det arbete som då vidtar är att formulera ett enkelt budskap som både de anställda och företagets kunder kan ta till sig. Detta budskap måste först kommuniceras internt i företaget innan den externa kommunikationen tar vid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 190.
  Berggren, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Carlenius, Niclas
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Pantzar, Gustav
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Finansieringsanalyser för banker och skogsbolag1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Penningflöden är, till skillnad från redovisat resultat, svåra att manipulera och därmed relevanta att redovisa. Redovisningsrådet har inför 1999 kommit med en ny rekommendation, RR 7:98, beträffande kassaflödesanalyser.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för kassaflödesanalyser och traditionella finansieringsanalyser genom att studera deras framtagande, informationsinnehåll och användningsområde.

  Genomförande: Vi behandlar teorier,principer, tekniker och regler om finansieringsanalyser. Vi har även undersökt attityder till finansieringsanalyser hos svenska börsnoterade banker och skogsbolag samt analytikers åsikter om finansieringsanalyser i dessa branscher.

  Resultat: I skogsbranschen är finansieringsanalysen av central betydelse. Däremot är de flesta intressenter eniga om att finansieringsanalyser inte är relevanta för banker. Bankerna är dock tvungna att börja upprätta finansieringsanalys p g a en lagändring. Nästan alla bolag kommer att följa RR 7:98, vilket ökar jämförbarheten mellan bolag nationellt och internationellt, eftersom RR 7:98 ansluter till ett internationellt synsätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 191.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Att göra sand av guld. Om värdehöjande och värdeförstörande företagsstrategier, VD-förmåner, pensionskapital och det aktiva ägandets betydelse2003Report (Other academic)
 • 192.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Avancerad projektledning Scania & Sectra 2003.: Uppsatser i kursen Avancerad projektledning. Ett samarbete mellan Scania, Sectra Communications & Linköpings universitet2004Book (Other academic)
 • 193.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Avancerad projektledning Scania 2004.: Uppsatser i kursen Avancerad Projektledning. Ett samarbete mellan Scania och Linköpings universitet2005Book (Other academic)
 • 194.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Global dreams - local teams: rhetoric and realitites of transnational innovation2004In: International Journal of Innovation Management, ISSN 1363-9196, E-ISSN 1757-5877, Vol. 8, no No. 2, p. 115-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article challenges of transnational innovation and global project teams as imperatives for modern management of innovation. Proceeding from an account of the localised dynamics of a radical technology innovation project in the early 1970s, the article reviews the strategy theorists of the 1990s, who proclaimed the virtues of cross-border innovation processes. Their expectations of international synergies and world-wide learning are confronted with the realities and local harvesting in a transatlantic innovation project at a European multinational. An account follows of a radical innovation project at the firm, which was the scene of the introductory study. Now, 25 years later this industrial technology company had become part of a far-flung multinational, which according to popular management theorists was the model of international innovation. The case account highlights the surprising similarities between the two projects, and the sustained importance of intensive local interaction oand commitment in uncertain innovation projects.

 • 195.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  How Institutional Capital Can Promote Employment and Economic Growth2005In: Folksam/Euresa Conference: In the Interest of the Owners - Capital Management for Ordinary People,2005, 2005Conference paper (Refereed)
 • 196.
  Berggren, Christian
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Vad betyder produktion för avancerade industriföretag?2005In: Alternativ till outsourcing / [ed] Lars Bengtsson, Christian Berggren, Johnny Lind, Malmö: Liber , 2005, 1, p. 17-33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Företag som outsourcar är inte mer lönsamma. Istället är det företag som satsar på produktionsutveckling som har haft bäst ekonomisk utveckling de senaste åren. Det finns alternativ till outsourcing!Debatten om outsouring och utflyttning av industriproduktion handlar inte om protektionism och allmän globaliseringsfientlighet. Forskningen visar att det finns en outnyttjad utvecklingspotential i svensk till verkningsindustri som på långa vägar inte är tillvaratagen."Outsourcing har blivit en patentmedicin för att lösa alla tillverkningsproblem ett företag har i sin verksamhet. I verkligheten är svaret oftast inte så enkelt. Det är därför av stort värde att författarna har skapat en mera nyanserad helhetsbild av begreppet så att såväl yrkesverksamma som studenter kan få en bra överblick över området. Det är vår förhoppning att dessa insikter leder till en fortsatt kraftfull produktionsutveckling i Sverige." Johan Ancker, Teknikföretagen"Svensk industri har goda förutsättningar att konkurrera globalt. Den kommer under överskådlig tid att utgöra grunden för våra arbeten och vår välfärd. En industri utan produktion kommer knappast att kunna möta framtidens hårda kon kurrens och inte heller ge den tillväxt vi behöver. Vi måste fokusera på långsiktiga strategier som alternativ till den ensidiga kostnadsjakten som kvartalskapitalismen driver på. Då kan också en framtida industriell produktion i Sverige säkras." Göran Johnsson, ordförande Metall"Varför lägga ut tillverkning på någon annan om du själv kan tjäna pen gar på den? På Scania betraktar vi produktionen av komponenter som hyt ter, motorer, växellådor och axlar som en kärnverksamhet. Genom att ta till vara fördelarna med närheten till vår egen produktutveckling och dessutom jobba med ständiga produktivitetsförbättringar har vi lyckat s åstadkomma ett så högt förädlingsvärde inom vår egen produktion att den bidrar till bolagets goda lönsamhet. Så visst finns det alternativ till outsourcing!' Leif Östling, Scania

 • 197.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle.
  Rethinking outsourcing in manufacturing - a tale of two telecom firms2004In: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 22, no No. 2, p. 211-223Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the early 1990s outsourcing has been a major industrial trend. In the literature the economic advantages of outsourcing are often taken for granted. This article aims to take a detailed look at actual outcomes in terms of costs and competences. The focus is on outsourcing of manufacturing in the telecom equipment industry. The article builds on a comparative study of two leading firms, Ericsson (global leader in digital networks) and Nokia (world leader in cellular phone).The comparison reveals strikingly different strategies for production and outsourcing, which lends support for a critical rethinking of general outsourcing trends.

 • 198.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle.
  Lind, Johnny
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Alternativ till outsourcing2005 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Företag som outsourcar är inte mer lönsamma. Istället är det företag som satsar på produktionsutveckling som har haft bäst ekonomisk utveckling de senaste åren. Det finns alternativ till outsourcing!Debatten om outsouring och utflyttning av industriproduktion handlar inte om protektionism och allmän globaliseringsfientlighet.

  Forskningen visar att det finns en outnyttjad utvecklingspotential i svensk till verkningsindustri som på långa vägar inte är tillvaratagen."Outsourcing har blivit en patentmedicin för att lösa alla tillverkningsproblem ett företag har i sin verksamhet. I verkligheten är svaret oftast inte så enkelt. Det är därför av stort värde att författarna har skapat en mera nyanserad helhetsbild av begreppet så att såväl yrkesverksamma som studenter kan få en bra överblick över området. Det är vår förhoppning att dessa insikter leder till en fortsatt kraftfull produktionsutveckling i Sverige." Johan Ancker, Teknikföretagen"Svensk industri har goda förutsättningar att konkurrera globalt.

  Den kommer under överskådlig tid att utgöra grunden för våra arbeten och vår välfärd. En industri utan produktion kommer knappast att kunna möta framtidens hårda kon kurrens och inte heller ge den tillväxt vi behöver. Vi måste fokusera på långsiktiga strategier som alternativ till den ensidiga kostnadsjakten som kvartalskapitalismen driver på. Då kan också en framtida industriell produktion i Sverige säkras." Göran Johnsson, ordförande Metall"Varför lägga ut tillverkning på någon annan om du själv kan tjäna pen gar på den? På Scania betraktar vi produktionen av komponenter som hyt ter, motorer, växellådor och axlar som en kärnverksamhet.

  Genom att ta till vara fördelarna med närheten till vår egen produktutveckling och dessutom jobba med ständiga produktivitetsförbättringar har vi lyckat s åstadkomma ett så högt förädlingsvärde inom vår egen produktion att den bidrar till bolagets goda lönsamhet. Så visst finns det alternativ till outsourcing!' Leif Östling, Scania

 • 199.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Laestadius, Staffan
  KTH.
  Co-development and composite clusters-the secular strength of Nordic telecommunications2003Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the 1980s and 1990s Finland and Sweden were on the international frontier in telecommunications, pioneering the first-generation cellular system and leading in the development of the second generation. This strength in telecommunications has developed under various regulatory regimes in a complex industrial history, going back to the nineteenth century. To account for this Fenno-Swedish telecom trajectory, the article starts out with Porter's model of industrial competitiveness and theories of public procurement, and then focus the attention and analysis in two directions: (i) the historical role of advanced, research-intensive users and competitive public-private development pairs, and (ii) the emergence and significance of a composite binational clusters and their local agglomerations in the accelerated industry growth in the 1990s.

 • 200.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lindkvist, Lars
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Economics, Business Administration.
  Projekt : organisation för målorientering och lärande2001 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

    Svenska industriföretag, tjänsteföretag och offentliga organisationer väljer i allt högre utsträckning att bedriva verksamhet i projektform. Projektet som arbetsform har gått från att ha varit något av en undantagslösning för unika insatser till att idag framstå som en ”grundbult” i sättet att organisera stora delar av verksamheten inom företag och organisationer. Därmed har också behovet av kunskaper om projektstyrning och projektorganisation ökat dramatiskt. I denna bok behandlas ledning, organisering och lärande i olika typer av projekt. Genom att boken tydligt tar sin utgångspunkt i konkreta fallbeskrivningar och kopplar dessa till aktuell organisations- och projektforskning, lämpar den sig som lärobok på projekt- och organisationskurser inom ekonom-, ingenjörs-, civilingenjörs- och systemvetarutbildningar vid universitet och högskolor. Den är också väl lämpad att användas som kursbok i företagsintern vidareutbildning, och på universitetens externa kurser och ledarskapsprogram. Boken är även intressant för var och en som på egen hand vill fundera över projektorganisationens för- och nackdelar.

1234567 151 - 200 of 1577
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf