liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 4458
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Andersson, Ragnar
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Fackförening i internationalisering. En studie av sex fackklubbars gränsöverskridande.2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  This rapport examines six Swedish workplace unions, in manufacturing internationalised companies, degree of internationalised trade union work. The report is based on interviews with local shop stewards. All local workplace unions were in some form internationalised. They were placed in three different groups of strategies: Passive, Tactical and Strategic. The Passive union only tried to get information; the Tactical unions were reactive against initiative from company management and used the channels provided of Industrial Relation laws. The Strategic unions where acting from an analysis that demanded collaboration with foreign trade unions and were active in trying to build contacts.In discussing why a local workplace trade union become internationalised three explaining factors was constructed: A relation to the company which gave the union more information and resources than the minimum level of required legislation. Second; a strategic analysis involving a threat against the employees. And third; a belief that the trade union could make a difference.

 • 152.
  Andersson, Ragnar
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mainstreaming av integration: Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 20072011Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. Avslutningsvis jämförs resultaten från Östergötland med utvecklingen i landets övriga 20 regionala tillväxtpartnerskap.

  I avhandlingen visas att det fanns höga ambitioner om att genomföra en mainstreaming, bland annat med hjälp av nätverksstyrning. Så skedde också i olika målsättningstexter och beslut. Men när dessa målsättningar och beslut skulle omvandlas till aktiviteter, fullföljdes inte mainstreamingen. Man avstod helt från att göra något inriktat mot invandrare eller så genomfördes olika former av säråtgärder för invandrare. Avhandlingen visar dock på stora skillnader mellan olika aktörer och sammanhang. I vissa fall var man nära på att uppfylla kraven på en mainstreaming, i andra valde man att inte försöka. I avhandlingen visas också att hinder för genomförandet varit föreställningar om invandrare och invandrarfrågor som ej bidragande i ekonomiska tillväxtsammanhang, brist på styrningskompetens och resurser samt ett bristande kunnande om hur man skulle mainstreama integration.

 • 153.
  Andersson, Réka
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Gränsdragningar i Vårdens Vardag: Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet2017Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. Den här studien undersöker hur arbetsrelaterad psykisk ohälsa hanteras av yrkesverksamma inom vården, med fokus på företagshälsovård och primärvård. Intresse riktas mot hur yrkesverksamma personerna resonerar kring arbetsrelaterad psykisk ohälsa, vilka dilemman de ställs inför och de strategier de har för att hantera dessa. Den söker också svar på ansvarsfrågan kring detta komplexa problem, inte minst i ljuset av privatiseringen av företagshälsovården.

  I studien används ett tvärvetenskapligt perspektiv, där begrepp från teknik- och vetenskapsstudier (STS), professionssociologi och organisationsteori kombineras för att analysera olika aspekter av vårdens hantering av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Det empiriska materialet bygger i huvudsak på intervjuer med läkare, psykoterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, rehabiliteringskoordinatorer och  beteendevetare, men inkluderar även observationer inom primärvård och företagshälsovård. Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i vårdens vardag präglas av att orsaksbilden till problemet är komplext, ansvarsfördelningen otydlig och att psykosociala orsaker till sjukdom är kontroversiellt. I studien diskuteras utmaningarna och möjligheterna kring hanteringen av detta komplexa problem i bred bemärkelse. I analyserna uppmärksammas de yrkesverksammas gränsdragningar kring både ansvar och fenomenet arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Begreppet kunskapsinfrastruktur används för att förklara och förstå den kunskapsmässiga och materiella struktur som de yrkesverksamma verkar inom. Analyserna visar att de yrkesverksamma har ett pragmatiskt förhållningssätt och använder olika strategier för att skapa sig handlingsutrymme i hur de hanterar arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

 • 154.
  Andersson, Sebastian
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Semantisk spegling: En implementation för att synliggöra semantiska relationer i tvåspråkiga data2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Semantiska teorier inom traditionell lingvistik har i huvudsak fokuserat på relationen mellan ord och de egenskaper eller objekt som ordet står för. Dessa teorier har sällan varit empiriskt grundade utan resultatet av enskilda teoretikers tankemödor som exemplifierats med ett fåtal ord. För användning inom översättning eller maskinöversättning kan ett ords betydelse istället definieras utifrån dess relation till andra språk. Översättning av text lämnar dessutom analyserbart material efter sig i form av originaltext och översättning som öppnar möjlighet för empiriskt grundade semantiska relationer. En metod för att försöka hitta enspråkiga semantiska relationer utifrån tvåspråkiga översättningsdata är semantisk spegling. Genom att utnyttja att ord är tvetydiga på olika sätt i källspråk och målspråk kan semantiska relationer mellan ord i källspråket hittas utifrån relationen till målspråket. I denna uppsats har semantisk spegling implementerats och applicerats på tvåspråkiga (svenska ochengelska) ordboksdata. Eftersom de enspråkiga relationerna i semantisk spegling tas fram utifrån ett annat språk har detta utnyttjats i arbetet för att även ta fram tvåspråkiga semantiska relationer. Resultatet har jämförts med befintliga synonymlexikon, utvärderats kvalitativt samt jämförts med ursprungsdata. Resultaten är av varierande kvalitet men visar ändå på potential hos metoden och möjlighet att använda resultatet som lexikal resurs inom till exempel lexikografi

 • 155.
  Andersson, Sten
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia.
  Mellan SAP och Komintern : lokala kommunistiska strategier i Linköping och Norrköping2001Ingår i: Arbetarhistoria : meddelande från Arbetarrvrelsens arkiv och bibliotek, ISSN 0281-7446, Vol. 25, nr 4, s. 64-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 156.
  Andersson, Stöt Ulrika
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Ekologiska återhämtningstider: Akvatiskt ekologiska återhämtningstider i ytvatten utifrån restaurering av fem svenska metallförorenade områden2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Vattendirektivet som trädde i kraft år 2000, innebär ett helt nytt sätt att arbeta med vattenfrågorna i Sverige. Omfattande arbete pågår i Sverige för att ta fram underlag som de kommande vattenmyndigheterna kommer att behöva för att kunna arbeta enligt direktivets bestämmelser. En central del som måste utredas är hur lång den akvatiskt ekologiska återhämtningstiden är när restaureringar och efterbehandlingsåtgärder genomförts. Fem svenska efterbehandlingsprojekt med avseende på metallföroreningar har undersökts i en fallstudie. En översiktsstudie har genomförts på hur fterbehandlingssituationen för metallföroreningar ser ut i Sverige genom att personer vid samtliga av landets länsstyrelser har kontaktats. Överlag är uppföljningen av genomförda projekt ofullständiga och i de flesta fall har inga studier på den akvatiska ekologin gjorts. De fem projekten visar på att en återhämtning kan ske på ca fyra år. Om invandring av arter från mindre påverkade lokaler är begränsad eller om genomförda åtgärder inte är tillräckliga kan återhämtningen ta mer än tio år. Kraftigt skadade ekosystem kan bli obalanserade med dominerande arter som följd, vilket kan förlänga återhämtningstiden med flera år.

 • 157.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Eriksson, Miriam
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Närliten blir stor: ett företag på väg ut på den globala marknaden2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om ett företag i Norrköping, som heter Stadium AB, och dess väg ut på den globala marknaden. Vi har studerat hur företagets förutsättningar har förändrats i takt med deras expansion.

  Då uppsatser av detta slag oftast skrivits ur ett företagsekonomiskt perspektiv, har vi valt att belysa våra frågeställningar ur ett kultur- och samhällsperspektiv. Viktiga begrepp som tas upp i uppsatsen är globalisering, organisationsteori och ledarskap.

  Det empiriska materialet består av Stadiums personaltidning Tracks, företagets svenska hemsida på Internet samt en intervju med Sussi Calås-Jonsson, informationschef på Stadium AB.

  En viktig slutsats är att företag som Stadium är/blir tvungna att anpassa sig efter kundernas krav. Stadium har valt att skapa en ”Code of Conduct”, som innebär att företaget tar ställning för miljön och att de inte använder päls i sina produkter. En annan viktig slutsats är att företagen på den globala marknaden bör vara medvetna om att information som skickas ut kan uppfattas olika i olika delar av världen.

 • 158.
  Andersson, Sven
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Social scaling and children's graphic strategies: A comparative study of children's drawings in three cultures1994Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This cultural comparative study examines social scaling in children's drawings and whether children's formal graphic strategies follow the lines of traditional develop­mental stage models. Moreover, an attempt is made to develop methodological tools for comparative cultural research on children's social worlds.

  For this purpose, children in three communities were asked to make drawings of classroom life (fourth-graders) and their future family (fifth-graders). In total, 591 children were recruited from three settings: a Tanzanian town, a refugee settlement in Tanzania of the African National Congress, South Africa and a Swedish small-town. These settings were chosen in order to involve cultural variation in terms of pedagogical practices and child-rearing ideologies. Instead of absolute measures, relative rating scales (within drawings) were developed for the scoring of children's drawings and for the comparison of drawings between cultures.

  The findings of the present work lend support to the notion of social scaling, that is, social space in drawings (relative size, distances and degree of detailing, etc.) reflects children's hierarchies of importance. Thus, children's self-representations in relation to teacher representation vary with pedagogical practices across cultures. Swedish children produced more self-centered (child-centered) representations of classroom life than any of the African groups. The children in the traditional respect-oriented culture (Tanzanian town group) drew the most sociocentric and least child-centered representations, whereas children from South Africa produced drawings that were intermediate. Differences in social scaling were thus related to cultural differences in pedagogical practices and child-rearing ideologies. Likewise, children's social worlds, as reflected in family figure drawings, vary with child-rearing ideologies in the three different settings.

  The analyses of graphic strategies for both tasks indicated that the African groups employed X-ray strategies to a greater extent than the Swedish children. Quite contradictorily, if viewed from stage-type theorising, the African children simultaneously employed advanced projection systems to a greater extent than the Swedish children. Moreover, the children in the two African settings would in many cases combine these theoretically incompatible drawing strategies. A second analysis of formal graphic strategies showed that children in the two African settings independently employed the same specific local drawing conventions by depicting buildings in a non-representational way. Such local conventions are of theoretical interest in that they question representational models of drawing development. The present results challenge claims for universal or stage-type models in the way children's drawing develops. Instead, the results can be seen to support sociocultural approaches to child development.

 • 159.
  Andersson, Therese
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Comparing ISO 14001 and ecoBUDGET as models for environmental management systems in municipal environmental management2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  In recent years several municipalities in Sweden and elsewhere have or are implementing environmental management systems (EMS) in parts of their organisation. The most common model to use for Swedish municipalities implementing an EMS is ISO 14001. Today EMS in municipalities is mainly focussing on the administrative aspect of environmental management- the internal environmental work in the municipalities. It is argued that ISO 14001 do not fit a political aspect of environmental management in municipalities but primarily fit and support the administrative perspective. ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) has developed the ecoBUDGET manual as a model for implementing an EMS that specially would fit a political organisation like a municipality. In this context it is interesting to investigate similarities and differences between ecoBUDGET and ISO 14001 as models for EMS. The ambition of the study is to contribute to an understanding of what possibilities and limitations these models can have when working with EMS in a municipality.

  The overall aim of this study is to analyse and compare the effects of the two different EMSs, ecoBUDGET and ISO 14001, on municipal environmental management. Drawing from earlier research on effects of New Public Management reforms in Swedish municipalities, this study focuses on tree strongly connected dimensions of effects on the municipal environmental management as a consequence of implementing and using an EMS. The dimensions of effects studied are organisational borders, organisational structures and roles. Each of the EMS is studied from a theoretical as well as practical point of view. This means that ISO 14001 and ecoBUDGET are compared to each other, partly from standards texts and handbooks, partly from how they are applied in practise intwo Swedish municipalities, Växjö and Kalmar.

  Concerning EMS in municipalities according to ISO 14001 and ecoBUDGET as models similarities as well as differences could be found. Both of the models are based on the Deming concept the PDCA-cycle (Plan, Do, Check, Act). There is however no requirements on reducing environmental negative impacts in absolute terms. ISO 14001 and ecoBUDGET however have different focus and also therefore have different effects on municipal environmental management concerning organisational borders, organisational structures and environmental municipal roles.

 • 160.
  Andersson-Sköld, Yvonne
  et al.
  Swedish Geotechnical Institute, Göteborg, Sverige.
  Fallsvik, Jan
  Swedish Geotechnical Institute, Göteborg, Sverige.
  Hultén, Carina
  Swedish Geotechnical Institute, Göteborg, Sverige.
  Jonsson, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hjerpe, Mattias
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Glaas, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Climate change in Sweden - geotechnical and contaminated land consequences2008Ingår i: WSEAS International Conference on Environmental and Geological Science,2008, 2008, s. 52-57Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

       

 • 161.
  Andin, Josefine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fransson, Peter
  Karolinska institutet, Stockholm.
  Dahlström, Örjan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rönnberg, Jerker
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rudner, Mary
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Handikappvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Multiplication engages phonological networks in Broca's area differently for deaf signers and hearing non-signers2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In hearing individuals, multiplication relies mainly on the phonological loop while subtraction relies on the visuo-spatial sketchpad (VSSP; Lee & Kang, 2002). Little is known about arithmetic neural networks in deaf signers (DS). Since DS often perform worse than hearing non-signers (NH) on arithmetic in general and multiplication in particular (Traxler, 2000), we hypothesized that there are strategic differences between how groups recruit the phonological loop in multiplication, but not in subtraction, leading to differential activation of phonological processing areas in left inferior frontal gyrus (Broca’s area). We investigated this using a blocked fMRI-design in which nine DS and 17 HN matched on age, gender, education and non-verbal intelligence (Raven & Raven, 1998) were tested on tasks of multiplication, subtraction and phonology (rhyme). The contrasts rhyme versus multiplication and rhyme versus subtraction were examined across groups within the region of interest defined by a probability map of Broca’s area (Amunts, 1999). We observed a significant interaction between task (multiplication and rhyme) and group (F = 12.64, p = .034, FWE-corrected), where the HN showed higher activation for rhyme than for multiplication (T = 4.55, p = .001, FWE-corrected) whereas there were no differences in activations between tasks for DS. For subtraction versus rhyme no interaction with group was found. These results suggest that there are differences between DS and HN in the phonology dependent neural networks in Broca’s area used during multiplication, which may be part of the explanation for poorer performance in DS.

 • 162.
  André, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  Brunge, Johanna
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning.
  The Swedish Insurance Sector’s View on Climate Risks - Adaptation Strategies to the consequences of current weather variations and expected climate change2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  In recent years Sweden has been struck by several cases of weather related property damage resulting from the severe flooding in 2000, 2002 and the storm Gudrun at the beginning of 2005. The importance of strategies enabling society to adapt to coming changes in weather patterns has been confirmed by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) as well within the international and national policy arena. It is reasonable to believe that the insurance sector would be among the first within the financial realm to feel the effects of expected climate change. This qualitative study aims to investigate how the Swedish insurance sector relates and deals with the consequences of current weather variations and expected climate change. Research areas of importance concern 1.The role of the insurance sector. 2. Knowledge and other actors and 3. Adaptation strategies, current and future.

  Comprehensive theories regarding adaptive strategies have been applied to the insurance company’s operations. The empirical material is based on interviews with relevant employees at the four largest insurance companies in Sweden as well with the Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) and the Swedish Insurance Federation. The overall results show that the insurance sector considers the climate issue to be important to future operations; however, since Sweden has not yet been affected by climate change, they prefer, at this time at least, to monitor developments and gather knowledge. Due to their position on this matter, the insurance sector’s role in the climate debate is, generally speaking, considered to be minor whereas the more important actors are authorities, municipalities and the government. Reinsurance companies are seen as a significant player in the market due to many factors; most note ably that they indirectly have the capacity to affect the entire Swedish insurance sector by raising the costs for reinsurance premiums. However, the climate change issue is of importance yet, of higher relevance is adaptation to present weather variations.

 • 163.
  André, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Simonsson, Louise
  Totalförsvarets forskningsinstitut, Umeå.
  Gerger Swartling, Åsa
  Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre, Stockholm Environment Institute.
  Linnér, Björn-Ola
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Method development for identifying and analysing stakeholders in climate change adaptation processes2012Ingår i: Journal of Environmental Policy and Planning, ISSN 1523-908X, E-ISSN 1522-7200, Vol. 14, nr 3, s. 243-261Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is now widely recognized that stakeholder interaction and dialogue is essential to improve decisions about and awareness of climate change. The term ‘stakeholder’ is broad and researchers and practitioners may have interrelated and contrasting views on who is a stakeholder or who is (or should be) responsible for adaptation to climate change. To engage stakeholders in research or other projects on adaptation thus requires a careful mapping of the stakeholder landscape and identification of relevant actors at different levels. Through a case study approach, based on studies of two Swedish urban regions, Stockholm and Gothenburg, this paper proposes a systematic method to analyse and identify roles and responsibilities in the stakeholder landscape. The initial mapping exercise was complemented by participatory studies of local and regional stakeholders’ perceptions of who is, or should be, involved in adaptation and their significance for climate change adaptation in the respective regions. The results indicate the value of careful stakeholder analysis for sustainable, effective, planned adaptation that is flexible, but also systematic enough to fulfil practical and scientific requirements for the study and advancement of ongoing adaptation processes and implementation.

 • 164.
  Andréasson, Ester
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Förändring, organisering och makt –en studie av teknikens roll i en lokal offentlig organisation2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Papperet utgör ett första utkast till slutsatskapitel i min licentiatavhandling. I papperet ges även en kort presentation av licentiatavhandlingens övriga delar.

   

  Det empiriska material som ligger till grund för licentiatavhandlingens analys utgörs av en fallstudie av införandet av ett integrerat IT-system i ett svenskt landsting. Genom en rik empirisk beskrivning av detta strategiskt utvalda fall och en analys av empirin utifrån teorier kring implementering och strukturering har kunskap och förståelse för samspelet mellan teknik och organisation i en offentlig vårdorganisation utvecklats.

   

  I papperet presenteras avhandlingens slutsatser samlade under tre kritiska teman som har identifierats i den studerade processen. Dessa rör spänningen mellan värderingar i den privata och offentliga sektorn, synen på tekniken som en aktör möjlig att känna tillit till samt interaktionen mellan sociala och tekniska system.

   

  Ett av licentiatavhandlingens bidrag är att den dragit fram en i statsvetenskapliga sammanhang ofta dold aktör –tekniken– och därmed visat på teknikens betydelsefulla roll i offentlig verksamhet. Avhandlingen har också bidragit med ett konkret exempel på hur gränserna mellan privat och offentlig sektor suddas ut i informationssamhället, och vilka konsekvenser detta får för organisering och arbetsvardag i en lokal offentlig organisation.

 • 165.
  Angen Rye, Ståle
  et al.
  Høgskolen i Agder.
  Simonsen, Pål Aarsand
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  IKT i skolens utvikling2003Ingår i: IKT som prosjekt i skolen, Bergen: Fagbok forlaget , 2003, s. 122-138Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 166.
  Angen Rye, Ståle
  et al.
  Høgskolen i Agder.
  Simonsen, Pål Aarsand
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn.
  Mellom tradisjon og ny teknologi2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 167.
  Ankarbåge, Jan Fritz-Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Visualizing a better city: – How the city portrays a technological marvel as means to enter the future2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study explores how the center ’Visualisering C’ in Norrköping municipality ties into an actor-network that includes Linköping University, Norrköping municipality and Region Östergötland. The purpose was to discern how the master signifier was ‘development’ was constructed and connected within the discursive field with differencing actors with the Visualisering C as a focal point for the actors. The method I used was discourse theory that explores the discursive field with the help of discursive concepts such as nodal point, master signifiers, floating signifiers among others. The study used public documents found on websites and archives. The results showed that the Visualisering C acted as pre-packaged solution for the issues that the other actors were faced with. Meanwhile, it came to be through the joining of discursive focuses of the individual actors.

 • 168.
  Ankarloo, Bengt
  Lunds universitet.
  Revisionister och nyjakobiner: En historikerstrid inför tvåhundraårsminnet av 17891989Ingår i: Kronos : historia i skola och samhälle, ISSN 1100-1208, nr 1, s. 39-42Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Om den stora franska revolutionen har Francois Furet nyligen sagt, att den nu äntligen efter två sekel har blivit ett "kallt" objekt, som man kan studera utan politisk lidelse.- Redan hans egna arbeten visar emellertid, att liket fortfarande kan sprattla. Furet tillhör den inflytelserika grupp av anti-marxistiska "revisionister", som på sistone har levererat ett generalangrepp mot den etablerade bilden av revolutionen som en i första hand socialt betingad omvälvning, en borgerskapets triumf över den gamla ordningen. Den bilden var mycket riktigt Marx', men den har också sedan decennier ingått i våra elementäraste läroböcker och förmodligen också i det allmänna medvetandet långt ut på den svenska högerkanten. Med en viss förenkling kan man säga, att den i sin moderna, lite allmänt historiematerialistiska form härrör från Albert Mathiez, Georges Lefebvre och Albert Soboul, efter varandra innehavare av professuren i revolutionshistoria vid Sorbonne, Soboul tillika aktiv inom clet franska kommunistpartiet. Och det är alltså i harnesk mot dessa nyjakobiner, som motståndarna under de senaste decennierna har slutit sig samman och knutit an till den revisionistiske pionjären, engelsmannen Alfred Cobban.

 • 169.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  1970: talet2006Ingår i: Samhällsforskning 2006.: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. / [ed] Svensk kärnbränslehantering AB, Stockholm: Svensk kärnbränslehantering AB , 2006, s. 136-157Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna årsbok ges en bild av den forskning som fått stöd inom ramen för SKB:s satsning på samhälls- och beteendevetenskap samt humaniora. Åtta forskargrupper presenterar sina perspektiv och preliminära resultat. Många viktiga frågor behandlas i årsboken: Har attityderna till kärnavfallet förändrats i platsundersökningskommunerna under 2000-talet?

  Hur ser utvecklingen där ut jämfört med landet i övrigt och vad ligger bakom människors olika ställningstaganden? Vilka resurser kan det lokala näringslivet i platsundersökningskommunerna uppskattas ha inför upphandlingsbehoven när slutförvarsprojektet ska genomföras?

  Vilka lokala socioekonomiska och befolkningsmässiga effekter kan man förvänta sig? Hur tillvaratas allmänhetens, experternas och myndigheternas argumentation och ståndpunkter i samrådsprocessen? Hur förhåller sig den nationella strategin och lagstiftningen till EUmedlemskapets regelsystem och till andra internationella överenskommelser? Vilken är bakgrunden till de vägval som gjorts – och inte gjorts – när det gäller hanteringen av kärnavfall och använt kärnbränsle i Sverige? Varför hamnade hanteringen av använt kärnbränsle i den nationella politikens centrum på 1970-talet och vilka var debattens centrala argument?

  Dessa frågeställningar belyses närmare i årsbokens olika kapitel. Bidragen beaktar såväl den dagsaktuella situationen som de processer och överväganden som lett fram till dagens vägval. I boken presenteras först några kapitel som tar upp situationen idag. De båda inledande kapitlen diskuterar attityder till kärnavfallet, i platsundersökningskommunerna och i Sverige i stort, samt ger en bild av hur människor resonerar kring hur hembygd och framti kan komma att påverkas av ett slutförvar under många tusen år. Sedan följer analyser av det lokala näringslivets kapaciteter och den socioekonomiska, respektive befolkningsmässiga betydelsen av att slutförvaret förläggs till Östhammar eller Oskarshamn. Andra aktuella teman som tas upp är hur samrådet har utvecklats lokalt samt hur besluten kring hanteringen av kärnavfallet påverkas av nationell, regional och internationell lagstiftning.

  Attityder, engagemang och vägval påverkas inte enbart av aktuella förhållanden och processer. Historiska händelser och avgöranden styr ofta direkt eller indirekt tankar och handlingar i specifika banor. Det är därför betydelsefullt att också hålla ett öga i backspegeln för att bättre förstå de komplexa sammanhang och utvecklingsprocesser som påverkat dagens och morgondagens beslut. SKB:s samhällsforskningsprogram har därför stött även tillbakablickande forskning. Här presenteras bidrag från två sådana projekt.

  Det första handlar om övervägandena bakom Sveriges och andra länders val av strategier för hantering av använt kärnbränsle och det andra om efterkrigstidens politiska debatt där kapitlet i denna årsbok fokuserar på 1970-talet, då en tidigare strategi kring kärnavfallet kom att ifrågasättas och ändras.

 • 170.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Among demons and wizards: the nuclear energy discourse in Sweden and the re-chantement of the world2010Ingår i: Bulletin of Science, Technology & Society, ISSN 0270-4676, E-ISSN 1552-4183, Vol. 30, nr 1, s. 43-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In 1956, the Swedish Parliament decided to invest in a national nuclear energy program. The decision rested on the conviction that it would be in the interest of the nation to use the assets of natural uranium, the advanced reactor technology, and the expertise on nuclear physics that the country had at its disposal. Since the decision concerned the largest investment ever in Swedish industrial politics, the scientists and engineers had to promise that it would lead to a prosperous future. In this article, the utopian discourse and the rhetoric that were developed to support the Swedish nuclear energy program are analyzed. An important conclusion is that the scientific, technological, political, economic, and moral discourse was not sufficient to create political and civil support. Instead, the scientists and engineers had to turn to the world of myths. Thereby, the conflicts between nuclear physics and magic, scientific objectivity and demons, and rationalistic belief in progress and irrational ideas of faith were dissolved. In Sweden, as in many other Western countries during the 1950s, the world was not disenchanted, but re-enchanted.

 • 171.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Bergsäkert eller våghalsigt?: Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002.2006Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

    Vilka risker är förenade med hantering av högaktivt kärnavfall? Var skall det förvaras? Hur skall en anläggning för säker slutförvaring utformas? Kan det överhuvudtaget finnas någon lösning som är säker för all framtid? Hur kan vi i så fall veta det?Sådana frågor har ägnats stort utrymme i det offentliga samtalet i Sverige sedan planerna på ett svenskt kärnkraftsprogram vann gehör i riksdagen på 1950-talet. Om frågorna i stort sett varit de samma har svaren varierat desto mer. Såväl kraftindustrins som miljörörelsens företrädare har förändrat sina förhållningssätt och sanningsanspråk i takt med att de tekniska, politiska, ekonomiska, vetenskapliga och kulturella omständigheterna har skiftat. I denna bok skildrar Jonas Anshelm förskjutningarna i värderingsmönstren och försanthållandena i en av det sena 1900-talets mest konfliktfyllda miljöfrågor.Jonas Anshelm är professor vid tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.

 • 172.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bevarandeopinionen som vann gehör1993Ingår i: Modernisering och kulturarv / [ed] Jonas Anshelm, Stockholm, Stehag: B. Östlings bokförl. Symposion , 1993, s. 299-394Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 173.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Bland trollkarlar och demoner1996Ingår i: Vest: journal for science and technology studies, ISSN 0238-6025, Vol. 1996:1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 174.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Den nya alternativrörelsen2004Ingår i: Krävs energi i samhällsplaneringen?: en antologi / [ed] Gösta Blücher och Göran Graninger, Linköping: Vadstena Forum , 2004, s. 119-128Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 175.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Det gröna folkhemmet. Striden om den ekologiska moderiniseringen i Sverige.2002Ingår i: Naturen som brytpunkt: om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser / [ed] Johan Hedrén, Stockholm, Stehag: Symposium , 2002, s. 34-61Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Här analyserar forskare från olika ämnen en rad frågor som på olika sätt har att göra med naturen som angelägenhet för det moderna projektet.

 • 176.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Det nödvändigas omöjlighet och det omöjligas nödvändighet. Om utopin i Eyvind Johnsons roman 'Strändernas svall'2005Ingår i: Frigörare?: Moderna svenska samhällsströmmar / [ed] Martin Kylhammar, Michael Godhe, Stockholm: Carlssons , 2005, 1, s. 254-272Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Författarna skriver om svenska samhällsdrömmar efter andra världskriget. Vilka visioner finns om det goda samhället och vad står de för? Vilka personer engagerar sig i nuet för framtidens skull? Frigörare är personer, saker och ting som gjort anspråk på att befria oss och hjälpa oss att skapa ett bättre samhälle.

 • 177.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Det vilda, det vackra och det ekologiskt hållbara: om opinionsbildningen i Svenska naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges natur 1943-20022004Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 178.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Från energiresurs till kvittblivningsproblem - om kärnavfallsdebatten i Sverige mellan 1950 och 1970.2005Ingår i: Samhällsforskning 2005.: Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. / [ed] Svensk kärnbränslehantering AB, Stockholm: SKB , 2005, s. 65-86Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Det tog över tjugo år från att det svenska kärnkraftprogrammet började planeras till att frågan om kärnavfallet blev föremål för en offentlig kontrovers, där olika uppfattningar och kärnkraftens önskvärdhet ställdes mot varandra. Från 1950 till 1960-talets andra hälft var det endast några få debattörer som påtalade några nämnvärda risker med de radioaktiva restprodukterna. I efter-handsperspektivet kan detta te sig märkligt. Hur var det möjligt? "Frågan besvaras i denna artikel."        

 • 179.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Från energiresurs till kvittblivningsproblem. Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige, 1950-2002.2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

    

 • 180.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Förnuftets brytpunkt: om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap1990Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Modern technology has enabled us to realise objectives our forebearers could only dream of. Our capacity to do both good and evil has grown dramatically. With these new capacities ensue extremely weighty moral responsibilities.

  P C Jersild is a Swedish author who has dedicated his work to the investigation of morality in the technological society. This is why his authorship has been chosen as the object for analysis in this thesis. The analysis of Jersild's work is divided inta two sections. The first of these (chapters 3-5) has the character of a general survey and therefore follows a chronological disposition. We follow the changing course of Jersild's authorship in relation to the changing face of public debate. In addition to relativety detailed interpretations of individual texts and analyses of the motif of technology criticism, Jersild's literary production is campared with his social commentary and brief reflections on the public reception of his books are offered. In this fashion the foundations for the second half of the study which is camposed of four thematic chapters (chapters 6-9) are laid. This thematic approach focuses on several essential issues in Jersild's discussion of technology. Consequently, abstraction and generalization tend to assume a more significant position.

  It is shown in this thesis that Jersild critically assesses modern technology as both abstract rationality and concrete lived experience and pennits both perspectives to enrich and stimulate each other. In his discussion of modern technology and its social implications, Jersild repeatedly retums to essentially the same situation: the individual who has teen placed in a predicament due to a harmful pattern of technological development. However, each time he returns to this unsatisfactory situation he views it from a different perspective. He views it through the eyes of a bureaucrat, psychologist, engineer, factory worker, housewife, child, pensioner, lonely alcoholic, hospital patient and animal. This versatility of perspective imbues his narrative with a prismatic acuity; the image of a technological society is complemented and enlarged with every new angle of approach.

  Jersild's work can be seen as a critical investigation of those areas of modern society where the "modem project" has gone astray; where a cognitive-instrumental rationally has been allowed to suppress moral-practical reason. In spite of this criticism, it is made clear, Jersild remains a faithful disciple of the Enlightenment and defends modemity; albeit with restrained optimism and a critical scepticism which continually encaurages reflexivity and a sense of moral responsibility. He reclaims a normative fraction and a measare of critical reason which can be used to advance rather than dismantie the "modem project". Somewhat magniloquently, it can be asserted that Jersild' s work is characterised by an attempt to establish a sensible moral argumentation capable of resening the "modern project" from self-inflicted ruin.

 • 181.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Förord1993Ingår i: Modernisering och kulturarv / [ed] Jonas Anshelm, Stockholm, Stehag: B. Östlings bokförl. Symposion , 1993Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 182.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Industrisamhället och det folkliga kulrutarvet - ett tema i Martin Kochs författarskap1994Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 183.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kraftproduktion och miljöoppinion: Kritiken av vindkraftens miljöpåverkan och den som riktats mot övriga kraftslag2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Alla typer av storskalig elproduktion i Sverige har mött någon sorts miljömotstånd, och kan sägas stå i konflikt med ett eller flera av de nationella miljömålen. Detta innebär att valet av energislag inte endast handlar om teknisk-ekonomiska beräkningar utan också involverar beslut om vilka miljökonsekvenser som är att föredra, och även vilken miljöopinion som ska hörsammas. Argumenten mot användandet av en viss energikälla bestämmer delvis vilka argument som kan aktualiseras i relation till en annan energikälla. Föreliggande rapport analyserar miljöopinionen mot vindkraft i Sverige och skillnader mellan denna opinion och andra energirelaterade miljöopinioner.

 • 184.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Kärnavfallshanteringens föränderliga natur.2007Ingår i: Samhällsforskning 2007. Betydelsen för människorna, hembygden och regionen av ett slutförvar för använt kärnbränsle., Stockholm: Svensk kärnbränslehantering , 2007, s. -177Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna årsbok presenteras forskning som fått stöd inom ramen för SKB:s satsning på samhälls- och beteendevetenskap samt humaniora. Sju forskare presenterar sina perspektiv och resultat. Ett brett spektrum av frågor behandlas: Vilka moraliskt bjudande frågeställningar aktualiseras av slutförvarsfrågan? Vem har skyldigheter och ansvar?

 • 185.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Mellan frälsning och domedag :: om kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige 1945-19992000Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 186.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Modernisering - det instrumentella förnuftets seger1995Ingår i: I tider av uppbrott / [ed] Jonas Anshelm, Stockholm, Stehag: B. Östlings bokförl. Symposion , 1995, s. 96-123Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 187.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Modernisering och kulturarv - ett angeläget forskningsområde1991Ingår i: Vest: journal for science and technology studies, ISSN 0238-6025, Vol. 1991:1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 188.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Myten om den mätbara miljöförstöringen2002Ingår i: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, Vol. 2002:1, s. 68-76Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 189.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Myten om det instrumentella förnuftet1997Ingår i: Framsteg, myt, rationalitet / [ed] Bengt Molander och May Thorseth, Göteborg: Daidalos , 1997, s. 67-90Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 190.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  PC Jersild - det moderna projektets kritiske försvarare1990Ingår i: Nytt Norsk Tidsskrift, ISSN 0800-336X, E-ISSN 1504-3053, Vol. 1990:1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 191.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Pragmatisk rationalism eller besinningens tvivel: Om ett försök att skapa en alternativ svensk miljöpolitik2002Ingår i: Naturen som brytpunkt: om miljöfrågans mystifieringar, konflikter och motsägelser / [ed] Johan Hedrén, Stockholm, Stehag: Symposium , 2002, s. 127-164Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Här analyserar forskare från olika ämnen en rad frågor som på olika sätt har att göra med naturen som angelägenhet för det moderna projektet.

 • 192.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rekordårens tbc: Debatten om trafiksäkerhet i Sverige 1945-19652005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Biltrafikens många offer omges i Sverige av en märklig tystnad. Har verkligen detta varit fallet under hela den period som förflutit sedan massbilismens genombrott under 1950-talet? I forskningen kring bilismens historia i Sverige påstås genom-gående att perioden från 1950-talets inledning till mitten av 1960-talet utgjorde bilismens -gyllene år-, att bilismen under dessa år omgärdades av en grundmurad teknikoptimism och att det saknades en djupgående debatt som ifrågasatte bilismens sociala och medicinska följder. I denna studie påvisas tvärtom att det under den aktuella perioden fördes en djup-gående, existentiell, politisk, socialmedicinsk, teknisk och moralisk debatt i ämnet på svenska dagstidningars ledar- och kultursidor samt i berörda tidskrifter. Debatten mellan 1950 och 1965 var mer ifrågasättande, allvarligt upprörd och förtvivlad än någonsin senare. Biltrafiken tolkades av läkare, jurister, journalister och många andra under perioden som samtidens största folkhälsoproblem, att jäm-föra med tbc, och deras ifrågasättande av bilismen antog stundtals civilisations-kritiska proportioner. Det höga antalet trafikskadade och förolyckade spred en oro, skräck och ångest som inte lät sig förträngas. Om detta handlar Rekordårens tbc.

 • 193.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Skall vetenskapen rädda oss?1996Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 194.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Socialdemokraterna och miljöfrågan. Om framstegstankens paradoxer1995Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 195.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Teknokrati - teknikernas makt eller teknikens?1990Ingår i: Teknokrati, arbete, makt / [ed] Svante Beckman, Stockholm: Carlssons , 1990, s. 270-293Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 196.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Trafikdöden under 1950-talet - debatten om ett nytt folkhälsoproblem och dess orsaker2008Ingår i: Resande, planering, makt, Lund: Arkiv förlag , 2008, 1, s. 197-222Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har en viktig roll i att bredda kunskapsunderlagen för svensk transportplanering. Den här boken gör just det. Den har författats av forskare inom forskarnätverket FAST, ett samarbete mellan Linköpings universitet och VTI. Resande, planering, makt presenterar flera spännande nya perspektiv på resande och transporter.Boken vänder sig till alla som på något sätt arbetar med, forskar om eller intresserar sig för transporter och transportplanering. Några av de frågor som behandlas är kvinnors och äldres villkor i trafiken, regionförstoring, medborgarinflytande och riskhantering."En av den här bokens förtjänster är att den i hög grad handlar om olika aspekter av makt: makten att formulera problemen och makten att tolka förutsättningarna för beslut och planering."- Emin Tengström, professor emeritus, avdelningen för humanteknologi vid Göteborgs universitet.

 • 197.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vattenkraft och naturskydd: En analys av opinionen mot vattenkraftsutbyggnaden i Sverige 1950-1990.1992Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 198.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Gyberg, Per
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Hultman, Martin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring.
  Samhället, tekniken och säkerheten - En förstudie2006Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 199.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hansson, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet. Linköpings universitet, Institutionen för tema, Centrum för klimatpolitisk forskning.
  Climate change and the convergence between ENGOs and buisness: on the loss of utopian energies2011Ingår i: Environmental Values, ISSN 0963-2719, E-ISSN 1752-7015, Vol. 20, nr 1, s. 75-94Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The conflicts permeating the environmental debate since the 1960s have mainly involved two actors: multinational companies and international environmental organizations (ENGOs). Today, there are signs that the antagonism is ending with regards to co-operation and strategy. We argue that this convergence is no longer limited to specific joint projects, but is also prevalent at the idea and policy levels. Both actors have begun describing problems in similar terms, articulating the same goals and recommending the same solutions. Such convergence offers advantages in efforts to counteract climate change but also some problems: declining citizen trust in ENGOs, risk of intellectually impoverished environmental and energy debates, and loss of alternate visions and values.

 • 200.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hedrén, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema vatten i natur och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Miljöforskningens döda vinkel1998Ingår i: Hållbart samhälle - en antologi om mål, möjligheter, medel och makt / [ed] Olof Wärneryd och Tuija Hilding-Rydevik, Stockholm: Forskningsrådsnämnden (FRN) , 1998, s. 251-269Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1234567 151 - 200 av 4458
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf