liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 4926
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Andersson, Johanna
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  Heterosexuella skådespel i Margareta av Navarras Heptameron2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jag vill i den här uppsatsen beskriva hur sexualitet och genus konstrueras, befästs och utmanas i Margareta av Navarras verk Heptameron. Jag utgår från Judith Butlers och Thomas Laqueurs queerteoretiska perspektiv och visar hur de olika maktdiskurserna kristendom, aristokrati, patriarkalism och nyplatonism påverkar och påtvingar olika konstruktioner av sexualitet och genus, och kan konstatera att alla dessa diskurser bygger på en normerande och normaliserad heterosexualitet som ständigt för tillbaka avvikelserna från denna norm, hos såväl devisanterna som i de två noveller jag studerat, till en binär könskategorisering. Huvudfokus ligger på tvetydigheten hos begrepp som man, kvinna, och fullkomlig kärlek. Jag menar att just avsaknaden av slutgiltiga definitioner av sådana begrepp i verket visar på att det inte går att finna något essentiellt ursprung eller någon slutgiltig definition av dem. Det är just därför den heterosexuella normen måste iscensättas gång på gång.

  Jag menar dock att man kan konstatera att det finns en skillnad i fråga om de bakomliggande diskursernas gestaltning i ramberättelse där de slås fast och i novellerna där de problematiseras, vilket också påpekats av Bernard. Det finns med andra ord ett större utrymme för avvikande från sexualitets- och genusnormer i Heptamerons noveller, medan ramberättelsens funktion tycks vara att föra dem tillbaka till ordningen. Likväl sker en ständig upprepning av den heterosexuella normen både hos devisanterna och i novellerna, en upprepning som tyder på att heterosexualiteten inte är vare sig given eller naturlig utan iscensatt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Heterosexuella skådespel i Margareta av Navarras Heptameron
 • 152.
  Andersson, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, NISAL - Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköping university electronic press.
  International Journal of Ageing and Later Life2015Övrigt (Refereegranskat)
 • 153.
  Andersson, Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Lokalhistoria: Ett sätt att få elever mer intresserade av SO-undervisningen?1999Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Många elever anser att SO-ämnena är trista och jobbiga. Som blivande SO-lärare känns detta faktum inte bra och mina tankar går direkt till att det måste gå att göras något åt. Jag har med mitt examensarbete satt mig in i om inte lokalhistoria skulle kunna vara ett sätt att höja intresset. Lokalhistoria är inte bara ett sätt att läsa historia utan det finns förutsättningar att integrera alla skolans ämnen för att försöka skapa engagemang och komma fram till sammanhang och helhetsbilder för eleverna. I lokalhistoriska studier börjar man att arbeta med det som ligger nära eleven och möjligheter finns att på ett sätt väva in praktiska studier. Enligt forskning utvecklas unga människors tankevärld och kunskapsbas om de får arbeta konstruktivt, sökande och reflekterande med uppgifter och frågor som gjorts angelägna för dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Andersson, Marie
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Det krävs väldigt mycket av pedagogerna som jobbar i verksamheten.: En studie om växande barngrupper ur ett lärandeperspektiv.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stora barngrupper och hur det påverkar barns stress ochlärande är en fråga som flitigt debatteras i media, men än så länge har inte politikerna gjort något för att grupperna ska blir mindre. Därför valdes ämnet i den här studien. Det är en kvalitativ studie där jag varit ute och intervjuat verksamma förskollärare om hur de ser på stora barngrupper och möjligheterna till lärande.

  Studien syfte är att ta reda på förskollärares erfarenheter och uppfattningar om växande barngrupper ur ett lärandeperspektiv. Hinns lärande och strävan mot att nå målen i läroplanen med?

  Analysen visar att informanterna kan se både för- och nackdelar med stora barngrupper, men de upplever ändå en otillräcklighetskänsla att inte hinna med sitt jobb så som de skulle vilja. De anser att tid till lärande finns, det handlar om förskollärarnas inställning till hur de ska hantera grupperna på bästa sätt. De uttalar samtliga att de vill jobba sociokulturellt men för att klara av vardagen krävs mycket struktur och flexibilitet för att verksamheten ska fungera. Vilket leder till att flera lärandeteorier än den sociokulturella finns representerade i mitt material.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Andersson, Niklas
  Linköpings universitet, Institutionen för tematisk utbildning och forskning, Miljövetenskap.
  Att hantera sopor i Ringdansen: En studie av hushållens perspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ringdansens bostadsområde som är del av Hyresbostäder i Norrköping miljöanpassades under slutet av 1990-talet. Sopstationer med fraktioner för olika avfall infördes. För många hushåll har detta system inneburit problem. Hyresbostäder vill försöka åtgärdaproblemen genom att göra bättre och tydligare information i soprummen.

  Genom intervjustudier undersöks hushållens önskemål och klagomål på det nuvarande systemet, den egna hanteringen av sopor samt motivationen bakom deras handlande. Resultaten visar atthushållen efterfrågar bättre och tydligare information. Vissa av soprummen upplevs som skräpiga och ofräscha. Hushållen sorterar mestadels av pliktkänsla samt av ekonomiska och miljömässiga orsaker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 156.
  Andersson, Peter
  Televerket, Norrköping.
  Telekommunikation förr och nu: med exempel från Östergötland1987Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 157.
  Andersson, Peter
  et al.
  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
  Holmberg, PerInstitutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.Lyngfelt, AnnaInstitutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.Nordenstam, AnnaInstitutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs univeristet / Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå Tekniska universitet.
  Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden: Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 5-6 december 20132014Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att göra olikheter till en poäng var utgångspunkten för 2013 års konferens. Det var därför som vi gick ut med uppmaningen att se och forska utifrån olika perspektiv i vår inbjudan till konferensen; vi önskade såväl metodologisk mångfald som intersektionella perspektiv för att utveckla den  ämnesdidaktiska forskning som rör skolämnena svenska, norska, danska och finländska. Konferensen, som ägde rum den 5 och 6 december 2013 i Göteborg utgjorde den fjärde nordiska konferensen i modersmålsdidaktik (NNMF 4) och den elfte konferensen i svenska med didaktisk inriktning (SMDI 11).

  Uppmaningen gav resultat. De svenska, norska, danska och finska forskningsbidragen som efter extern granskning och urval publiceras i Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden visar något av den bredd som finns inom språk- och litteraturdidaktisk forskning i Norden. Mångfaldstematiken framträder tydligast i den avdelning av volymen som fått rubriken ”Klassrummens mångfald”. Vad som här fokuseras är inte oväntat mångfalden av olika språk bland eleverna i Norden. De nordiska länderna har naturligtvis aldrig varit språkligt homogena områden, men det finns idag, inom såväl politik, pedagogisk profession som vetenskap, en bred samstämmighet om att undervisningen ska ta hänsyn till att en stor del av eleverna har andramodersmål än majoritetsspråket.

  Att undvika alla former av homogenisering när elever diskuteras framstår som centralt i sammanhanget. Flera av författarna riktar därför på mikronivå intresset mot vad som för enskilda elever får betydelse i deras möten med skolans språk- och litteraturundervisning. Detta kunskapsintresse låter sig väl förenas med undersökningar av den mångfald av texter, semiotiska resurser och digitala verktyg som elever med olika modersmål använder sig av för att skapa mening. Just den här dimensionen av mångfald understryks framförallt av de artiklarna i volymens inledande del, ”Texternas mångfald”.

  I volymens sista del, ”Mångfald i synsätt”, har några artiklar samlats som tillsammans lyfter fram den mångfald av olika forskningsperspektiv som ryms inom fältet svenska, norska och danska med didaktisk inriktning. Detta ska ses som en programförklaring: vi vill inte argumentera för samling kring ett enda forskningsparadigm utan istället uppmuntra till att fältets olika vetenskapstraditioner utvecklas såväl teoretiskt som metodologiskt. Ännu finns mycket kvar att utveckla genom en mångfald av samarbeten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden: Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 5-6 december 2013
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 158.
  Andersson, Sten
  Institutionen för Samhällsvetenskap, Linköpings universitet.
  Den fjättrade Clio1989Ingår i: Kronos : historia i skola och samhälle, ISSN 1100-1208, nr 2, s. 65-66Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 159.
  Andersson, Therése
  Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Mellanstadieelevers attityd till svensk grammatik. En jämförelse mellan mellanstadieelevers grammatikuppfattning 1985 och 20022002Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Det är många elever i vår skola som förknippar svenskundervisningen med tråkiga grammatiklektioner. Mitt syfte är att i detta arbete söka svar på bland annat Har det alltid funnits grammatikundervisning i den svenska skolan?, Har Lpo förändrat inställningen till grammatik? och Uppfattas grammatik som tråkigt och något nödvändigt ont? Min undersökning bygger på en enkätundersökning gjord av Göran Strömqvist 1985. Jag har utfört en liknande undersökning för att se om det har skett någon förändring sedan Lpo 94:s tillkomst om mellanstadieelevers inställning till grammatik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 160.
  Andersson, Thorbjörn
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur.
  Att Hålla andan vid liv: En komparativ studie av begreppen bruksanda och Gnosjöanda2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Att hålla andan vid liv handlar om två olika andor i två olika regioner. Två regioner jag valt att göra en komparativ studie om eftersom platsidentiteten hos regionerna är så markant. Dessa regioner är dels brukssamhällets så kallade bruksanda och dels den småföretagaranda som finns i Gnosjöregionen. Till Gnosjöregionen räknas även grannkommunerna Värnamo, Gislaved och Vaggeryd och dessa kommuner samlas under benämningen GGVV-regionen. Varje kapitel i D-uppsatsen är indelad i fyra sfärer, traditionen, arbetslivet, det privata livet och den samhälleliga sfären. Dessa sfärer är kopplade till begreppet platsidentitet.

  Traditionen är andans historiska kontext. Hur begreppet har förändrats från dåtid till nutid. Under bruksandan har diskussionen även förts omkring hinder och möjligheter för brukssamhällena. Arbetets sfär handlar om företaget, nätverken och attityder kring arbetet. I detta kapitel upptas även fackföreningens roll för platsens identitet. Sfären om det privata livet ar upp andan betydelse för familjen och kvinnans roll i samhället. Till sist den samhälleliga sfären. Här belyses fritiden och kommunens roll. Fritiden skiljer sig ganska markant i de bägge samhällstyperna, i Gnosjö är frikyrkan stor medan brukssamhället mer kretsar kring sport och då särskilt lagidrotter som fotboll och bandy.

  Uppsatsen syfte är att beskriva begreppen. Vad finns för likheter och skillnader, hur har forskningen beskrivit begreppens betydelse. Gnosjöregionens företag är oftast småföretag med 1 till 5 anställda. Brukssamhällets företag är det dominerande på orten. En likhet utgör andornas patriarkala form. Jobben är mycket betydelsefulla för båda samhällsandorna, I Gnosjö ses fritiden som något dåligt. Främlingar ses inom båda andorna som något annorlunda, vilket medför att utomstående får svårt att bli accepterade i samhället.

  Något håller nu på att hända med de båda platsidentiteterna, vilket medför att de kan bytas ut mot varandra inom en snar framtid. I Gnosjö blir företagandet mer och mer externt samtidigt som de växer i arbetskraft. Brukssamhället går från ett dominerande företag till ett småföretagarsamhälle

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 161.
  Andersson, Tina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Eriksson, Carolina
  Linköpings universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Learning in a language that isn't one's own: the case of Jamaica A Minor Field Study2001Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  In this study, titled Learning in a language that isn't one's own - the case of Jamaica, our intention is to give a picture of what the language situation in Jamaica is like. English is the official language in Jamaica, but it is coexisting with Jamacian Creole, which is not admitted as a official language, but it is the language of the people. In this study we try to point out possible factors that have created the language situation of Jamaica. We have mostly focused on the situation at school, all teaching is supposed to be in English. We have observed attitudes among pupils and teachers to English and Jamaican Creole. We will also give general explanations of the terms Pidgin and Creole and we will give a brief history background of Jamaica.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 162. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Andersson, Torbjörn
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Aesthetic Flexibility: Modularity of Visual Form in Product Portfolios and Branded Products2016Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The increase in competition amongst companies that produce complex or large product portfolios has created a need to utilise modularity strategies not only to flexibly manage technical complexity in a costeffective manner but also for visual appearance. This research aims to understand how the visual appearance of products is affected by modular product development strategies. Specifically, the aim is to understand how such strategies induce constraints and generate possibilities for management of visual appearance in the design process.

  Five studies have been conducted during the course of this licentiate thesis. Two were conducted with professionals and students in design, while the remaining three are theoretical studies based on findings in the literature, theory building, and experimental research. The goal has been to investigate how designers work when they are put to the task of changing and developing the designs of complex products that are part of a portfolio. The challenge has been to study what suitable strategies exist that manage complex products and product brands, then investigate how these influence designers’ practices.

  The first study examined how coherence towards a product category influences the design of new products. The outcome of the study was a method to explore visual coherence and diversity in the appearance of a product category.

  The remaining four studies investigated how modularity, brand management and the redesign of product portfolios influence a design process. The second study described a design phenomenon known as aesthetic flexibility, which was further explored in studies three and five. The outcome from these studies was a proposal for four aesthetic flexibility strategies.

  The fourth study investigated in what way portfolio extension strategies found in brand management and design research are related, and how such strategies influence aesthetic flexibility. The results from study four were illustrated as a model.

  The main contribution of this work is the phenomenon of ‘aesthetic flexibility’, which helps understand the factors that influence designers when working with branded modular products. Understanding visual flexibility serves as a starting point in further investigations of how different development strategies affect the possibilities for visual product design.

  The findings of this work serve to illustrate and explain a complex and multi-facetted design phenomenon which many designers manage more or less intuitively today, thus advancing academics’, teachers’ and professional designers’ understanding of the field.

  Delarbeten
  1. Aesthetic Flexibility in the Management of Visual Product Branding
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Aesthetic Flexibility in the Management of Visual Product Branding
  2015 (Engelska)Ingår i: Procedia Manufacturing, ISSN 2351-9789, Vol. 3, s. 2191-2198Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This paper will investigate the strategic design decision-making of an in-house designer in a company with a large product portfolio, with respect to how designers plan for future visual alterations of the product. In-house designers have to think strategically about the creation of recognition and differentiation through design because they influence the company’s overall strategies. Therefore, while balancing aesthetic and semiotic qualities of the product, designers have to consider current as well as future needs for recognition and product differentiation. The ability to do so is affected by cost and brand positioning strategy. An exploratory study was setup to investigate what design strategies could be found in an industrial design team employed by a company. The study exposed how in-house designers could strategically incorporate aesthetic flexibility in product parts in order to create opportunities for faster facelifts or redesigns. The importance of managing carry-over details in larger product portfolios was also discovered. To carry over parts from different products is an important way for a company to save money, development time and at the same time increase brand recognition through repetition. Carry-over can be an aid to enhance visual recognition, but it can also be a hindrance when the designer needs to create differencing design values. Most products have a lifespan before they need to be updated or redesigned, which depends on the competition in a product segment. This makes it extra important for designers to have an understanding of when to incorporate carry-over details and when not to. A model was created to describe how carry-over details, design cues and aesthetic flexibility could be managed in a product portfolio. The model is based on Rune Monö’s works and brand management literature, with an emphasis on the brand positioning framework of Point of Difference, Point of Parity and brand extension by Keller et al.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Elsevier, 2015
  Nyckelord
  Strategic Design Decisions, Brand extension, Visual recognition, Product management, In-house designers, Carry-over
  Nationell ämneskategori
  Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-129547 (URN)10.1016/j.promfg.2015.07.360 (DOI)000383740302042 ()
  Konferens
  6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015, 26–30 July 2015Las Vegas, United States
  Tillgänglig från: 2016-06-21 Skapad: 2016-06-21 Senast uppdaterad: 2016-12-06Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 163.
  Andreasson, Frida
  et al.
  Linnaeus Univ, Sweden; Swedish Family Care Competence Ctr, Sweden.
  Aidemark, Jan
  Linnaeus Univ, Sweden.
  Magnusson, Lennart
  Linnaeus Univ, Sweden; Swedish Family Care Competence Ctr, Sweden.
  Strömberg, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Avdelningen för omvårdnad. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Hjärt- och Medicincentrum, Kardiologiska kliniken US.
  Hanson, Elizabeth Jane
  Linnaeus Univ, Sweden; Swedish Family Care Competence Ctr, Sweden.
  Lifeworld in co-designing with informal carers2019Ingår i: JOURNAL OF ENABLING TECHNOLOGIES, ISSN 2398-6263, Vol. 13, nr 1, s. 29-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to reflect on carers’ experiences of being involved in the development of a web-based support programme for carers of people with heart failure (CPwHF), and discuss the challenges related to their involvement in the development process. The focus was on the different phases in the project as well as the methodological challenges and opportunities that occurred in the user group sessions conducted.

  Design/methodology/approach

  This research adopt an explorative design studying a co-design process to develop an information and communication technology based support programme for and with CPwHF. Habermas’ concepts of lifeworld and system are used as a theoretical framework to analyse the co-design process employed in the study.

  Findings

  Reflecting on the co-design approach adopted, the findings highlight the methodological challenges that arise with carer involvement and the possible tensions that occur between researchers’ ambitions to include users in the design process, and the goal of developing a product or service, in the different phases of the design process.

  Originality/value

  Findings highlight that there is a tension between the system and lifeworld in the co-design process which are not totally compatible. The paper highlights that there is a need to develop flexible and reflexive human-centred design methodologies, able to meet carers’ needs and ideas, and at the same time balance this with proposed research outcomes.

 • 164.
  André, Johannes
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Mötesplatser och odling i framtidens städer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är ett examensarbete av undersökande karaktär för att se i vilken riktning man kan gå när man utformar mötesplatser i det offentliga rummet i nya stadsdelar. Utgångspunkten för detta arbete är den nya stadsdelen Ebbepark som håller på att byggas i Linköping i Östergötland. I Ebbepark kommer människor båda att bo och jobba. I studien undersöks om det finns några gemensamma nämnare mellan dessa två grupper (boende och anställda på företag i Linköping) och hur de idag träffar andra människor i sin närhet. Vad som även undersöks är hur de tänker kring hur dessa mötesplatser skulle kunna utformas och vad man skulle kunna göra på en sådan mötesplats. De två undersökta grupperna får även möjligheten att reflektera över om urbana odlingar skulle kunna vara ett inslag i dessa mötesplatser och vad de tror att urbana odlingar skulle kunna bidra med för dem. Från resultaten av den enkätundersökning som har genomförts har det visat sig att det inte återfinns någon signifikant skillnad på någon av frågorna mellan de två olika grupperna i studien. Att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna leder till att man enklare kan se i vilken riktning som mötesplatserna kan utformas. Detta kan man då göra genom att studera medelvärden för respektive kvantitativ fråga i enkäten. Det blir även intressant att studera de identifierade teman från en tematisk analys på den kvalitativa delen av enkäten. Detta för att erhålla en djupare förståelse för hur respektive enskild individ resonerar. Från de kvantitativa resultaten ser man att deltagarna överlag ställer sig positivt till växter i närheten av där de jobbar och bor. Det framkommer även att det redan finns några mötesplatser där deltagarna jobbar respektive bor men att de skulle kunna tänka sig fler. Vidare anser de att det finns en poäng med att boende och de arbetande i samma område beblandas och umgås med varandra. Från den tematiska analysen framkom att en mötesplats för de tillfrågade försöksdeltagarna antingen var en plats där man bara kunde vara, umgås och prata med andra människor. Det andra identifierade temat var att man på en mötesplats samlas kring någon form av aktivitet. Dessa två identifierade teman pekar antingen på lågintensiva eller högintensiva mötesplatser. När man vidare studerar fler av de teman som uppkom i analysen så träffades människor ofta i samband med måltider. När de tillfrågades vad man kunde göra på en mötesplats så menade flera personer att de ville prata med andra människor och ville gärna fika. Detta är mer i linje med de lågintensiva mötesplatserna där man inte behöver träffas kring en given aktivitet. Denna kandidatuppsats är ett examensarbete som har genomförts tillsammans med Vissheim och Sankt Kors Fastighets AB. Vissheim är ett nystartat företag som har tagit fram en lösning för autonom odling. Sankt Kors är det företag som driver byggnationen av den nya stadsdelen Ebbepark i Linköping, Östergötland.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 165.
  Andrén, Mats
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Multimodal constructions in children: Is the headshake part of language?2015Ingår i: Gesture, ISSN 1568-1475, E-ISSN 1569-9773, Vol. 14, nr 2, s. 141-170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Swedish children’s use of the headshake from 18 to 30 months shows a developmental progression from rote-learned and formulaic coordination with speech to increasingly more flexible and productive coordination with speech. To deal with these observations, I make use of the concept of multimodal constructions, to extend usage-based approaches to language learning and construction grammar by inclusion of the kinetic domain. These ideas have consequences for the (meta‑)theoretical question of whether gesture can be said to be part of language or not. I suggest that some speech-coordinated gestures, including the headshake, can be considered part of language, also in the traditional sense of language as a conventionalized system.

 • 166.
  Andrén, Mats
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Blomberg, Johan
  Lund University, Lund, Sweden.
  Children’s use of gesture and action with static and dynamic verbs2018Ingår i: Language, Interaction and Acquisition, ISSN 1879-7865, E-ISSN 1879-7873, Vol. 9, nr 1, s. 22-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study investigates the use of gestures by 18-, 24- and 30-month-old Swedish children, as well as their practical actions in coordination with verbs. Previous research on connections between children’s verbs and gestures has mainly focused only on iconic gestures and action verbs. We expand the research foci in two ways: we look both at gestures and at practical actions, examining how the two are coordinated with static verbs (e.g. sleep) and dynamic verbs (e.g. fall). Thanks to these additional distinctions, we have found that iconic gestures and iconic actions (the latter in particular) most commonly occurred with dynamic verbs. Static verbs were most commonly accompanied by deictic actions and deictic gestures (the latter in particular). At 30 months, deictic bodily expressions, including both gestures and actions, increased, whereas iconic expressions decreased. We suggest that this may reflect a transition to less redundant ways of using bodily expressions at 30 months, where bodily movement increasingly takes on the role of specifying verb arguments rather than expressing the semantics of the verb itself.

 • 167.
  Andrén, Niclas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Laurin, Astrid
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Enheten för Historia. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Maktresurser och hegemoni : En redogörelse för maktkampen mellan socialdemokrater och kommunister inom Metallindustriarbetareförbundet avdelning 12 i Norrköping 1960-1972 / "Fördomar, vidskepelse och enfald." : En undersökning av spädbarnsdödligheten samt amningens och spädbarnsvårdens inverkan på denna i delar av Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt och Tjusts provinsialläkardistrikt under åren 1860-18802000Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Maktresurser och hegemoni : En redogörelse för maktkampen mellan socialdemokrater och kommunister inom Metallindustriarbetareförbundet avdelning 12 i Norrköping 1960-1972 Av Niclas Andren.

  Den 15 februari 1962 hade Metallindustriarbetareförbundet i Norrköping ett avdelningsmöte. Styrelseledamot Axel Carlsson presenterade ett förbundscirkulär, insamlingen "LO-hjälp över gränserna", ett cirkulär som gått ut till samtliga klubbar. Efter presentationen föreslog kommunisten Karl Andersson att en skrivelse skulle överlämnas till regeringen, där den uppmanas att sänka rustningskostnaderna med tio procent. De medel som på detta sätt insparades borde användas till "kostnadsfri leverans av maskiner och verkstadsutrustning till u-länderna med organisering och förmedling av F.N." Mötet uppskattade dock inte Anderssons förslag, utan beslöt att avslå. Andersson reserverade sig till förmån för sitt förslag.

  Exemplet ovan är ett av många, där man i någon mening kan tala om en konfliktsituation mellan socialdemokrater och kommunister i fackförbunden och där en överväldigande majoritet av medlemmarna ställde sig på socialdemokratins sida. Föreliggande uppsats handlar främst om maktrelationerna mellan SAP och SKPNPK och den kamp om medlemmarnas sympatier som förts inom avdelning 12 i Norrköping. De övergripande frågeställningarna kan sägas vara hur man vinner och upprätthåller dominans inom avdelningen samt varför medlemmarna sympatiserade med SAP och inte med SKP/VPK.

  Då det gäller de nyckelbegrepp som använts som analysinstrument, har främst den italienska marxistiska filosofen och politikern Antonio Gramscis verk tjänat som utgångspunkt, då jag funnit hans teorier beträffande hegemonin varit högst lämpliga att bruka i analyser av detta slag. Termen hegemoni (gegemoniya) förekom redan mot slutet av 1800-talet, främst inom den ryska arbetarrörelsen, men det var onekligen Gramsci som utvecklade det till ett teoretiskt begrepp under åren runt 1930 i Mussolinis fängelser. Hegemonin är idag det begrepp som många människor närmast förknippar med hans namn och som förklarar hur ett visst system kan upprätthålla sin maktställning och bibehålla sitt stöd från de dominerade grupperna. Grarnscis tänkande, tillsammans med Klas Åmarks maktresursbegrepp är lämpliga teoretiska utgångspunkter, då de förefaller komplettera varandra.

  Jag kommer således att undersöka maktrelationerna mellan socialdemokrater och kommunister inom Metallindustriarbetareförbundet, avdelning 12 i Norrköping. Undersökningsperioden omfattar främst sextiotalet, men även de första åren av 1970-talet. Sextiotalet beskrivs ibland som ett decennium där arbetsmarknaden de första fem åren är relativt konfliktfri, medan den senare delen av decenniet präglas av ökande motsättningar och av framväxande proteströrelser som t.ex. FNL-rörelsen och nyvänstern. Dessa rörelser kritiserade hårt det svenska samhället och inte minst socialdemokratin, som i någon mening tvingades till en politisk omorientering.

  Motsättningarna mellan socialdemokratin och kommunisterna gällde bl.a. synen på den politiska demokratin och på det politiska partiets roll liksom olika uppfattningar om vilken taktik som skulle användas mot arbetsgivarna och vilken strategi man skulle förlita sig på i konflikten mellan klasserna. Socialdemokratin anklagade kommunisterna för att sätta enskilda intressen framför den allmänna välfärden. Kommunisterna å andra sidan betraktade socialdemokraterna som arbetarförrädare vilka systematiskt svek arbetarklassen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Maktresurser och hegemoni : En redogörelse för maktkampen mellan socialdemokrater och kommunister inom Metallindustriarbetareförbundet avdelning 12 i Norrköping 1960-1972 / "Fördomar, vidskepelse och enfald." : En undersökning av spädbarnsdödligheten samt amningens och spädbarnsvårdens inverkan på denna i delar av Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt och Tjusts provinsialläkardistrikt under åren 1860-1880
 • 168.
  Aniago, Wilfred Onyekachi
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik.
  International Debt Cancellation and the Question of Global Justice: A Case Study of Nigeria.2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  There is so much hunger in the developing poor countries of the world that the extent of inequality calls for a re-examination of global resources distribution especially as it concerns global debt crisis. The debts and their servicing obligation worsen the condition of the poor. Their cancellation could grant some respite to these global poor. This is why the call for a total and unconditional cancellation of Third World debt becomes a moral imperative. This needs to be given a normative approach especially as most of the debts were said to have arisen from morally questionable contracts. The demand for their cancellation is therefore a demand for global justice viewed from the stand point of rectification and distribution.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 169.
  Animasaun, Emmanuel Dare
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik.
  Professional Medical Ethicist: A Weed or Desired Member in Medical Ethics Debates?2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  We now live in an era of experts on virtually everything, among which we have professional medical ethicists, who gained prominence in the late 60s due to dramatic advances in medical technology. Before then, medical ethics issues were not thought as separable from the warp and woof of the everyday life. Medical technology’s advancement cascades legions of moral problems in medicine and biomedical research. Series of innovative interventions in medicine raise throngs of ethical questions. In most cases that have to do with issues of life and death, there are perceived moral conflicts. Due to this swath of problematic issues that need solutions, some apologists favour medical ethics experts as fit for the job, while critics argue that no one has the knowledge or skill for dealing with moral quandaries because objective truth is not feasible in ethics and moral judgment is relative to cultures, beliefs and values. The necessity for medical ethicists to take active role in Medical Ethics Debates, either in Committees at the institutional level, or at any other decision-making mechanisms is justified in this thesis. In addition to this, the thesis also justifies medical ethicists’ role as expert consultants to clinicians and individuals alike This justification is based on complex moral problems accentuated by medical technology, which are far from being easily solved through mere appeal to individual reason, but rather by involving medical ethicists based on their specialized knowledge and high level understanding of research and practice. Although critics question the authority with which experts speak on these issues, nevertheless, the thesis unravels the roles, functions, significance and components of expert’s expertise that separate him/her from the crowd. Arguments are critically analysed and medical ethicists’ limits and professional flaws are addressed, with a view to establishing a virile foundation for the profession of medical ethics.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 170.
  Anjou Lagerström, Linda
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Carl Malmsten - furniture studies.
  Larsbergsserien: Om en designprocess av utomhusmöbler i ofentlig miljö från skiss till verklighet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Based on a project from the third course in furniture design at Carl almsten Furniture Studies I have got the opportunity to design outdoor furniture with integrated lightning for John Mattson Fastighets AB, property owners in Larsberg, Lidingö. My concept is to create a space for socializing and security. I have worked through a design process based on a specific specification and concept formulation. The furniture will be produced by the lighting company ateljé Lyktan. In this thesis I will describe the process of this product development.

  Parallel to the design process I have done an investigation of the market for my furnitures and outdoor furniture generally. My question is about how the process of the outdoor furniture looks from sketch to reality. Who decides about the furniture in the public space in the city of Stockholm? The result bifurcates into two different parts. The first touches the order John Mattson Fastighets AB did and will be presented in the form of pictures and drawings. The second result concerns my investigation. It is mainly landscape architects that distribute and decide about outdoor furniture in an outdoor environment, but depending on customer requirements vary on the furniture. Architect offices usually wins contracts through tenders or are hired by a private customer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Larsbergsserien
 • 171.
  Ankarloo, Bengt
  Lunds universitet.
  Revisionister och nyjakobiner: En historikerstrid inför tvåhundraårsminnet av 17891989Ingår i: Kronos : historia i skola och samhälle, ISSN 1100-1208, nr 1, s. 39-42Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Om den stora franska revolutionen har Francois Furet nyligen sagt, att den nu äntligen efter två sekel har blivit ett "kallt" objekt, som man kan studera utan politisk lidelse.- Redan hans egna arbeten visar emellertid, att liket fortfarande kan sprattla. Furet tillhör den inflytelserika grupp av anti-marxistiska "revisionister", som på sistone har levererat ett generalangrepp mot den etablerade bilden av revolutionen som en i första hand socialt betingad omvälvning, en borgerskapets triumf över den gamla ordningen. Den bilden var mycket riktigt Marx', men den har också sedan decennier ingått i våra elementäraste läroböcker och förmodligen också i det allmänna medvetandet långt ut på den svenska högerkanten. Med en viss förenkling kan man säga, att den i sin moderna, lite allmänt historiematerialistiska form härrör från Albert Mathiez, Georges Lefebvre och Albert Soboul, efter varandra innehavare av professuren i revolutionshistoria vid Sorbonne, Soboul tillika aktiv inom clet franska kommunistpartiet. Och det är alltså i harnesk mot dessa nyjakobiner, som motståndarna under de senaste decennierna har slutit sig samman och knutit an till den revisionistiske pionjären, engelsmannen Alfred Cobban.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 172.
  Ankarstrand, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för religion och kultur.
  Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Göta Kanal är för många människor en turistattraktion och en vattenled för semesterfirare. Färre vet att den byggdes som handelsled och för att säkerställa den svenska importen under krigstider. Göta kanal byggdes under åren 1813-1832 av bl.a. svenska arbetare, svenska militärer och ryska desertörer. Myten om att kanalen byggdes av ryska krigsfångar dementerar denna uppsats. Mycket tyder på att de istället var desertörer från Ryssland. Uppsatsen visar på hur dessa ryska män som arbetade vid kanelen mot togs av den svensk lutherska kyrkan. I Ryssland var och är majoriteten av befolkningen ryssortodox. Detta arbete ska försöka belysa och ge en första inblick i vilka det var som kom. Samt att ge en första förståelse i hur de integrerades i Svenska kyrkan och om de anammade den lutherska tron eller om de fick utöva sin ortodoxa tradition. Detta arbete är ett pionjärarbete och en första studie i att kartlägga de ryssar som arbetade med anläggandet av Göta Kanal och som bodde i Östergötland, och Söderköpingstrakten. De församlingar i Söderköpingstrakten som jag valt att fördjupa mig i är; S:t Laurentii (då kallad Söderköping), Skönberga, Drothem och Västra Husby. Övriga församlingar i Söderköpingstrakten har jag inte fördjupat mig i, eftersom inga naturliga förflyttningar skett till eller från dem som jag kunnat följa.

  Efter färdigställandet av kanalen sökte troligen flera av familjerna arbete vid kanalen eller som drängar på gårdar omkring Söderköping.

  Arbetet med insamling av information och kunskap om dessa människor är inte slut i och med denna uppsats. Utsikterna för att finna mer intressant information anses av mig som goda. Det finns stort behov av att kontrollerna andra akter än dem som denna uppsats tar upp.

  Att söka efter människors rötter kan upplevas som att människorna återigen blir levande i någon bemärkelse och en önskan att få lära känna dem ännu mer. Dessa ryssar som jag har fått följa kom till Sverige av någon anledning, arbetade troligen i hopp om att få en bättre tillvaro. Deras tillvaro blev inte i allt att döma någon lyx tillvaro, utan många av dem levde under knappa förhållanden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 173.
  Anshelm, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Industrisamhället och det folkliga kulturarvet: ett tema i Martin Kochs författarskap1993Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 174.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Galis, Vasilis
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  (Re-)constructing Nuclear Waste Management in Sweden: The Involvement of ConcernedGroups, 1970–20102011Ingår i: Integrated Waste Management - Volume II / [ed] Sunil Kumar, Rijeka, Croatia: InTech , 2011, 1, s. 401-430Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sweden constitutes a leading nation concerning developing technological solutions for final disposal of spent nuclear fuel. The KBS-3 solution that is now to be implemented in Östhammar, northeast of Stockholm, has become a reference concept for the program for sustainable nuclear power within the EU. A common understanding is that the Swedish solution is the outcome of a political culture characterized by consensus making and cooperation. In this paper, we argue that such an understanding is misleading. On the contrary, we show that the Swedish solution is a product of severe conflicts between concerned groups (the antinuclear movement, environmental organizations, local resistance groups, oppositional scientists, journalists, and intellectuals) and the nuclear energy industry. In this paper, we investigate the efforts performed by concerned groups in Sweden and their effects on the KBS-3. The concept of concerned groups describes a dynamic process by which different types of groups transform depending on their negotiability and their participation (or not) in the configuration of technoscientific phenomena. Thus, we also analyze how the critique, actions and research of concerned groups underwent a qualitative transition related to the degree to which they participated in the scientific, technological and political configuration of the final depository for spent nuclear fuel: from radical deconstruction of technoscientific initiatives coming from the nuclear energy industry, to co-construction of the technical solution KBS-3, to a reconstructivist agenda, that is, the production of knowledge and technical solutions potentially usable by nuclear engineers and politicians beyond the research efforts of the nuclear energy industry.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  (Re-)constructing Nuclear Waste Managementin Sweden: The Involvement of ConcernedGroups, 1970–2010
 • 175.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Haikola, Simon
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Epilog2018Ingår i: Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Gidlunds förlag, 2018, s. 233-239Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den svenska gruvpolitiken under 2000-talet kan i stora drag sammanfattas som präglad av ett pånyttfött intresse från statligt håll för framförallt de exploateringsmässiga förutsättningarna för gruvindustrin, och en social mobilisering på lokal såväl som nationell nivå mot den förda politiken. Denna utveckling har ägt rum i kontexten av en internationell så kallad »boom and bust« – konjunkturuppgång-följt av nedgång – vilken på avgörande vis har bestämt förutsättningarna för det statliga intresset för gruvindustrin liksom för lokala intressegruppers förhoppningar och farhågor gällande gruvindustriell expansion. Sådana konjunkturcykler är en naturlig del av all form av gruvverksamhet. Det kan därför finnas anledning att från dagens utsiktspunkt, med ett visst retrospektivt avstånd till den turbulenta tiden kring Northland Resources konkurs och vid en tid då världsmarknadspriser såväl som produktionssiffror verkar ha börjat klättra uppåt igen, ställa oss frågan vilka lärdomar vi har möjlighet att dra av just denna boom och bust.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Epilog
 • 176.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Haikola, Simon
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kritiken av 2013 års mineralstrategi och framväxten av ett alternativ2018Ingår i: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, s. 55-74Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kritiken av 2013 års mineralstrategi och framväxten av ett alternativ
 • 177.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Haikola, Simon
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mellan hopp och förtvivlan: om förväntningar på gruvetablering ovanför polcirkeln2018Ingår i: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Siomon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, s. 151-173Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel försöker vi förklara hur förhoppningar, idéer och löften tillsammans skapade stora förväntningar på ett gruvprojekt i Pajala, ett demografiskt och ekonomiskt stagnerande samhälle ovanför polcirkeln, något som ledde till etableringen av en gruva som lades ned efter bara två års produktion. Syftet är att skapa en förståelse av hur de centrala aktörernas förväntningshorisonter formades av specifika intressen i förening med historiska föreställningar knutna till platsen. Särskilt intresse ägnas åt att analysera hur dessa förväntningar under en period förenades i en för de berörda aktörerna gemensam förväntningshorisont som drev projektet framåt. Vi visar också hur den gemensamma förväntningshorisonten upplöstes efter en likviditetskris i bolaget, vilket blottlade de avsevärda skillnaderna mellan de berörda aktörernas ståndpunkter, i samband med att de olika aktörerna återvände till sina utgångspositioner. Med andra ord undersöker kapitlet hur förväntningshorisonter formas kring storskalig, långsiktig och råvarubaserad industriproduktion i avfolkningsbygder, inom ramen för en ekonomi som i övrigt är inriktad på kortsiktig ekonomisk tillväxt, globala kapitalflöden och konsumtion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mellan hopp och förtvivlan: Om förväntningar på gruvetablering ovanför polcirkeln
 • 178.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Haikola, Simon
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Statlig reglering av gruvverksamhet i en post-fordistisk ekonomi: lokal utsatthet i hierarkins skugga2018Ingår i: Svensk gruvpolitik i omvandling: aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, s. 175-200Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under 1900-talet försåg Norrland den svenska staten med råvaror som lade grunden för Sveriges utveckling till välfärdssamhälle. Den svenska ekonomin har dock efterhand alltmer inriktats på att skapa ekonomiska värden på andra sätt än genom råvaruutvinning och varuproduktion. Sverige har med andra ord omvandlats till det som ofta benämns som en post-fordistisk ekonomi,460 vilket ger upphov till frågor om vilket socialt ansvar staten ska ta på sig för platser som fortfarande är beroende av tung industri och varuproduktion för att upprätthålla sin lokala ekonomi och sysselsättning. Samtidigt har emellertid betydelsen av svensk gruvindustri understrukits i EUs råvaruinitiativ från 2008. Där bedöms självförsörjningen av råvaror inom EU som avgörande för framtiden.461 Sverige står för omkring 91 % av Europas järnmalmsproduktion och är en inom EU ledande producent av en rad andra strategiskt viktiga metaller.462 Den svenska regeringen har också i linje med EUs råvaruinitiativ understrukit sina ambitioner att skapa incitament för en intensifierad gruvverksamhet i landet.463 Som ett svar på såväl EUs initiativ som den parlamentariska oppositionens krav på reformering av gruvpolitiken lanserade alliansregeringen 2013 en Mineralstrategi, som syftade till att stödja och stimulera gruvverksamheten i landet, huvudsakligen genom nyliberalt färgad avreglering och undanröjande av potentiella hinder för gruvetableringar.464 Relationen mellan den svenska staten och lokalsamhällen som är beroende av utvinning och produktion av mineraler präglas således av utvecklingstendenser som kan antas motverka varandra, vilket gör dessa lokalsamhällens roll i statens industripolitik som helhet mycket oviss.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Statlig reglering av gruvverksamhet i en post-fordistisk ekonomi: Lokal utsatthet i hierarkins skugga
 • 179.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Haikola, Simon
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wallsten, Björn
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ojnarekonflikten och miljöfrågans återpolitisering2018Ingår i: Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar / [ed] Jonas Anshelm, Simon Haikola och Björn Wallsten, Möklinta: Gidlunds förlag, 2018, s. 75-99Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Historiskt sett så kan relationen mellan det liberalt kapitalistiska systemet och miljön beskrivas som en dubbel rörelse mellan ett kontinuerligt ökande resursuttag och statens ökade befogenheter att administrera miljöförstörande verksamheter.148 En viktig faktor för ett förbättrat skydd av miljön har parallellt med den liberala kapitalismens framväxt varit allmänhetens miljömedvetenhet, som har satt press på staten att införa miljömässigt motiverade regleringar. Givet hur ett nyliberalt beslutsfattande ofta verkar avpolitiserande, dvs. det strävar efter samstämmighet mellan grupper och en ökad grad av formalisering av sakfrågorna, har det blivit allt svårare för civilsamhället att påverka politiken. Detta beror också på att miljölagstiftningen anpassas för att gynna det privata kapitalets intressen, samtidigt som besluten ofta förläggs till teknokratiska processer i vilka ansvaret för miljön blir diffust.149 Trots detta utmanas avpolitiseringen av kontinuerliga försök till återpolitisering. Kraven höjs på att ansvar utkrävs av de politiker vars beslut påverkar livsbetingelserna för lokalsamhällen och deras omgivningar, och på att andra intressen än dem som gynnas och skyddas av ett avpolitiserat beslutsfattande också beaktas och tillåts påverka den politiska dagordningen....

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ojnarekonflikten och miljöfrågans återpolitisering
 • 180.
  Anshelm, Jonas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Haikola, Simon
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wallsten, Björn
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Svensk gruvpolitik i omvandling: Aktörer, kontroverser, möjliga världar2018Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under 2000-talet har svensk gruvpolitik tagit plats som en av de mest omdebatterade och omstridda inhemska miljöfrågorna. Den har engagerat människor över hela landet och över institutionella gränser, från lokala aktionsgrupper, genom nybildade protestnätverk till statliga myndigheter och riksdagen. Kanske inte trots utan just på grund av gruvindustrins långa historia i Sverige har den visat sig kunna alstra politiska energier gällande frågor som i allra högsta grad har relevans för dagens och morgondagens samhälle. Det är frågor som gäller vårt samhälles relation till naturen, statens relation till samhället, och minoritetsgruppers och enskildas rättigheter i relation till staten.

  Denna bok belyser genom fallstudier ett antal av de skärningspunkter där den statliga regleringen, den globala finans- och mineralmarknaden, samt lokala intressen, praktiker, förväntningar och farhågor har mötts och satt sin prägel på den svenska gruvpolitiken under 2000-talet. Tillsammans kan studierna läsas som ett vittnesmål om förnyade krav på statligt ansvarstagande för miljö, regional utveckling och ursprungsbefolkningsrättigheter i den långt drivna avregleringspolitikens tid.

  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 181.
  Anundi, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Service recovery i praktiken: En kvalitativ studie av användandet av service recovery-teorier i ett tjänsteföretag2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt den praktiska användbarheten av befintliga teoretiska ramverk inom service recovery-området som utgångspunkt för att utvärdera och utveckla recovery-arbetet i tjänsteföretag. En datainsamling på ett större svenskt tjänsteföretag har genomförts med ett fokus baserat på befintliga teorier om service recovery. Det insamlade materialet har sedan bearbetats av nyckelpersoner på företaget och funnits leda till en inte oansenlig mängd insikter och åtgärdsförslag relaterat till organisationens recovery-verksamhet. Detta leder till slutsatsen att de teoretiska ramverk som beskriver service recovery-processen framgångsrikt kan användas för att styra utvärdering och utveckling av en organisations recovery-verksamhet. Information som insamlats med befintliga teorier som lins har visats vara relevant för en organisations insikter om det egna recovery-arbetet samt bidragit till utveckling av recovery-verksamheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 182.
  Anwar, Obaidullah
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation.
  “Misunderstanding in Telephone Interaction”: A Qualitative Study of how Non-native Interactants Manage Misunderstanding in a Mediated Communication2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study contributed to study how Chinese and Pakistani interactants in 10 telephone conversations, despite their different cultural backgrounds and different speech habits, managed miscommunications and misunderstandings in their communications. It focused on various aspects that hurdle the inter-subjectivity and progressivity of talk between the interlocutors during the telephone interactions. The purpose behind the data collection for this research on miscommunication and (mis)understanding was to obtain audio recordings of real life telephonic conversation in which misunderstanding or reduced understanding as well as not understanding occurred. Out of 10 audio-recordings, the researcher chose the ones in which the participants were Chinese and Pakistani interactants in such a way that the telephone communication always took place cross culturally i.e. between a Pakistani person on one side and a Chinese person on the other. They used English as medium of communication. The participants of the study were introduced with their initials for the purpose of anonymity. Although the conversational corpus had a small size, yet suitably designed analyses aiming at finding the misunderstandings with the help of clear-cut proofs and solid evidences in the transcripts; could yield the required results. The recordings were then transcribed using the Ian Hutchby and Robin Wooffitt’s transcription glossary.The following research questions were designed for the study:1. What is the background of the miscommunication in the recording?2. What proof do the transcripts provide for the miscommunication?3. How does miscommunication emerge?4. How is miscommunication negotiated by the speaker and the recipient?5. What makes an interactional unit a trouble source?Different softwares like Audacity, CLAN, ELAN and Sound Forge will be used for repeated listening and then transcribing purpose. Finally, the data will be analyzed using procedures used specifically in the field of CA.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 183.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  A dynamic model of part-of-speech differentiation2000Ingår i: Approaches to the typology of word classes / [ed] Petra M. Vogel, Bernard Comrie, Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 2000, s. -514Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This text approaches word classes and their categorial manifestations from the perspective of typology and language universals research. The authors discuss word class categorization in general, as well as word classes and word class systems of individual languages.

 • 184.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap.
  Allt du önskar kan du få? Om SAG och talspråket.2000Ingår i: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 10, s. 197-220Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 185.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap.
  Att2003Ingår i: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 13, s. 65-85Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 186.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap.
  Att ha ordet i sin makt2001Ingår i: Krut : kritisk utbildningstidskrift, ISSN 0347-5409, nr 101, s. 36-43Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 187.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap.
  Det kommer att blir spännande2002Ingår i: Östgöta Correspondenten, ISSN 1104-0394, Vol. 28/12 2002, s. A12-A12Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 188.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dialogue and tradition: The open secret of language2014Ingår i: Grammar and dialogism: sequential, syntactic, and prosodic patterns between emergence and sedimentation / [ed] Susanne Günthner, Wolfgang Imo and Jörg Bücker, Berlin / Boston: Walter de Gruyter, 2014, 1, s. 53-76Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  It is argued that a language, a langue in a modified Saussurean sense, is a regular outcome of conversation. Based on an analysis of a series of five Swedish telephone conversations, it is demonstrated through a turn-by-turn analysis of the first of these phone calls that an embedded and dynamic system of linguistic resources emerges in conversation and is stabilized in a tradition of conversations, and that the very methods which participants use to structure conversation - turn-taking, sequence organization, and repair - also structure conversation like a language.

 • 189.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Doing language2015Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this book, I demonstrate how people in conversation (and other forms of communicative practices) on-line construct working, and re-usable, systems of linguistic resources, through turn-taking and a method of turn construction (recycling with différance), which together structure material at hand - syllables and intonation units - like a language.

  Moreover, I explore a number of properties of such systems, in particular their character of embedded and dynamic systems, solidly entrenched in space, time, and social relations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 190. Beställ onlineKöp publikationen >>
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Doing language2019Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this book, I demonstrate how people in conversation (and other forms of communicative practices) on-line construct working, and re-usable, systems of linguistic resources, through turn-taking and a method of turn construction (recycling with différance), which together structure material at hand - syllables and intonation units - like a language.

  Moreover, I explore a number of properties of such systems, in particular their character of embedded and dynamic systems, solidly entrenched in space, time, and social relations.

  Edition 2 includes an introduction by Per Linell, as well as minor changes suggested by Jan Anward’s close colleagues and approved by him.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Doing language
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 191.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap.
  En ny bild av svenska språket2004Ingår i: Språkvård, ISSN 0038-8440, nr 1 / 2004, s. 21-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 192.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap.
  Finns det liv, finns det hopp2003Ingår i: Östgöta Correspondenten, ISSN 1104-0394, Vol. 12/11 2003, s. A20-A20Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 193.
  Anward, Jan
  Department of Linguistics, Uppsala university.
  Functions of passive and impersonal constructions: a case study from Swedish1981Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Passive and impersonal constructions in Swedish are examined. It is argued that these are used instead of constructions with locative subjects, subject clauses, referentially dependent subjects, and subject ellipsis, which are excluded by the condition that a Swedish clause-level construction should be an expansion of a basic subject noun phrase - verb construction with a referentially independent subject. The motivation  for this condition is then discussed.  Finally, it is demonstrated that the notions of topic and given information have only an indirect relevance to the analysis of Swedish passive and impersonal sentences.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Functions of passive and impersonal constructions: a case study from Swedish
 • 194.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Interaction and constructions2014Ingår i: Constructions, ISSN 1860-2010, E-ISSN 1860-2010, nr 1, s. 1-7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, I observe how a construction emerges, through a method of turn construction whichI call recycling with différance, in an informal conversation between four peers. Basing myself on a detailed analysis of the social impact of the turns at talk through which the construction emerges, I argue that a construction never substitutes for or absorbs a series of individual turns, but is a socially negotiated interim structuring of these turns. As such, it is potentially open to new modifications and new uses, which, however, also have to be socially negotiated.

 • 195.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Interaktion och tradition2005Ingår i: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen / [ed] Björn Melander, Uppsala: Inst. för nordiska språk , 2005, s. 222-230Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 196.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap.
  Lexeme recycled. How categories emerge from interaction.2005Ingår i: Logos and language, ISSN 1439-9849, Vol. V, nr 2, s. 31-46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 197.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Making Units: Comments on Beatrice Szczepek Reed "Intonation phrases in natural conversation: A participants’ category?"2010Ingår i: Prosody in Interaction / [ed] Barth-Weingarten, Dagmar, Reber, Elisabeth & Selting, Margret, Amsterdam: Benjamins , 2010, s. 213-216Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Prosody is constitutive for spoken interaction. In more than 25 years, its study has grown into a full-fledged and very productive field with a sound catalogue of research methods and principles. This volume presents the state of the art, illustrates current research trends and uncovers potential directions for future research. It will therefore be of major interest to everyone studying spoken interaction. The collection brings together an impressive range of internationally renowned scholars from different, yet closely related and compatible research traditions which have made a significant contribution to the field. They cover issues such as the units of language, the contextualization of actions and activities, conversational modalities and genres, the display of affect and emotion, the multimodality of interaction, language acquisition and aphasia. All contributions are based on empirical, audio- and/or video-recorded data of natural talk-in-interaction, including languages such as English, German and Japanese. The methodologies employed come from Ethnomethodology, Conversation Analysis and Interactional Linguistics.

 • 198.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap.
  När idéer inte blir verklighet2003Ingår i: Östgöta Correspondenten, ISSN 1104-0394, Vol. 18/3 2003, s. A12-A12Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 199.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur, Allmän språkvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Om assonans i samtal2006Ingår i: Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson 2006. / [ed] Sofia Ask, Växjö: Växjö University Press , 2006, s. -295Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Jan Einarsson är född 1940 i Urshult, Kronobergs län. År 1974 blev han fil.lic. i nordiska språk på avhandlingen Sammanträdet som talsituation och 1978 fil.dr på avhandlingen Talad och skriven svenska. Sociolingvistiska studier. Han förordnades som docent i nordiska språk vid Lunds universitet 1980. Jan Einarsson har varit tf professor i svenska vid Stockholms universitet, metodiklektor och forskare vid Lärarhögskolan i Malmö, extern lektor vid Roskilde Universitetscenter, redaktör för språkartiklarna i Nationalencyklopedin, men framför allt forskare och lärare vid Institutionen för nordiska språk i Lund. Han är känd i vida kretsar för sina föreläsningar om språk och jämställdhet. Jan Einarsson utnämndes att vara professor i nordiska språk vid Lunds universitet från den 26 november 1999.

   

 • 200.
  Anward, Jan
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och kultur. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Om Hills metod2010Ingår i: Aiolos, ISSN 1400-7770, nr 38-39, s. 49-64Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
1234567 151 - 200 av 4926
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf