liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 1577
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Bajracharya, Pranisha
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Roma Masdeu, Natalia
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tacit Knowledge Transfer in Small Segment of Small Enterprises2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Background: Though small enterprises are regarded as engine for the modern economy, they are not pioneers when it comes to implementing new advances like tacit knowledge transfer procedures. Tacit knowledge is often referred as skill, know-how and expertise which are embedded in each individual in an organization. The critical skills and competences of employees are intangible assets and firms’ intellectual resources. In this context, the tacit dimension of knowledge is potentially important to be transferred among individuals, either in tacit or explicit form, to build the core capabilities of small enterprises.

  Problem Discussion: The existent Knowledge Management (KM) research has been mainly focused on big companies, providing little information for small enterprises. Authors believe the lack of attention that those small enterprises are putting on the strategic management of their knowledge is worrying. Tacit knowledge is one of the less explored areas within KM due to the difficulty to codify, formulate or express it. Despite this fact, it is perceived as “some kind of Holy Grail that will enable magnificent things to happen as soon as the codes of tacit knowledge have been deciphered”.

  Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of the transference of tacit knowledge among individuals within small segment of small enterprises.

  Method: To gather the information pertaining to tacit knowledge transfer in the small segment of small enterprises, authors have performed a qualitative and explanatory research by conducting several interviews with two small companies.

  Result: Tacit to tacit knowledge transfer has been identified as more relevant than tacit to explicit conversion in the small segment of small enterprises. Therefore the main drivers of the transference of tacit knowledge are learning at personal level and common culture. Time, cost and distance have been recognized as major problems for small enterprises when transferring tacit knowledge.

 • 152.
  Barkeling, Mikael
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Sjöström, Erika
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Elektronisk handel mellan företag2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Under de senaste åren har elektronisk handel, eller e-handel som det ofta kallas, blivit en allt vanligare företeelse. Orsaken till detta står att finna i Internets snabba framväxt. Då den teknik som behövs för tillgång till Internet är billig, enkel och lättillgänglig har det skapats förutsättningar för en snabb och omfattande utveckling av den elektroniska handeln. Elektronisk handel kan rikta sig både till konsumenter och till företag. Det är dock den typ som riktar sig till företag som idag är den vanligaste formen av elektronisk handel och även den som förutspås öka mest.

  Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har vi valt att studera elektronisk handel mellan företag. Vi har därför valt att undersöka ett system för elektronisk handel och ett antal av de kunder som använder sig av detta. Vi har funnit att de undersökta kundföretagen alla är mycket positivt inställda till elektronisk handel. Användandet av e-handelssystemet har inte inneburit några stora förändringar för kundföretagen, den allmänna uppfattningen är dock att e-handelssystemet lett till att deras arbete blivit något mer bekvämt. Vi menar att e-handelssystemet troligen skulle leda till fler fördelar för kundföretagen om det utökades vad gäller antalet funktioner samt funktionernas omfattning. För att en utbyggnad av e-handelssystemet ska komma kunderna till godo anser vi dock att det är viktigt att ta vissa aspekter i beaktande. Enligt vår mening är det viktigt att företaget arbetar för att skapa goda relationer till sina kunder samt att de utvecklar väl fungerande kanaler för återkoppling. Vi anser vidare att de funktioner e-handelssystemet utökas med bör vara valbara för att därigenom undvika att systemet blir alltför komplicerat. Slutligen anser vi det vara av stor vikt att företaget kontinuerligt informerar kunderna om e-handelssystemets funktion och utveckling.

 • 153.
  Barkstedt, Olle
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Borgman, Mikael
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ledarskap i IT-Företag: en studie av fyra företagsledare2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Kännetecknande för IT-företag är att de verkar i en dynamisk och turbulent miljö där teknikskiften är vanligt förekommande. Personalen är kompetent och välutbildad och är dessa företags mest värdefulla tillgång. Cheferna/ledarna är i många fall betydligt yngre jämfört med"traditionella"ledare för andra börsnoterade bolag. Skiljer sig ledarskapet i dessa företag åt från ledarskapet i traditionella företag? Vi har i studien haft en fallstudieliknande ansats, där vi har intervjuat fyra ledare för IT-företag i Sverige. De resultat vi fått i intervjuerna har analyserats med hjälp av befintlig ledarskapsteori. Ledarskapet i IT-företag kännetecknas av ett jämlikt förhållande mellan ledare och anställda där dialog, konsensus och ömsesidig respekt är nyckelord. Ledare för IT-företag har även i stor utsträckning en processyn på ledarskap och kännetecknas även av entreprenörskap.

 • 154.
  Barman, Alexandra
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Petersson, Victoria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Strategy Formation and Flexibility: A case study of H&M and KappAhl2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Introduktion: Strategikonceptet har funnits i tusentals år och kan återfinnas i många olika situationer. Konkurrensen inom marknaden utgör en av dessa situationer. En mängd teorier har framkommit i försök att förstå betydelsen av strategiskapande. Två av dessa teorier är två skolor som handlar om strategiskapande: en som fokuserar på planering - Positioneringsskolan och en som fokuserar på lärande - Lärandeskolan. Dessa skolor kan även påverka flexibiliteten inom ett företag.

  Syfte: Syftet är att undersöka hur företag ser på strategiskapandeprocessen och hur denna syn påverkar företagets flexibilitet.

  Tillvägagångssätt: Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie. Två fall inom återförsäljningsbranschen har studerats: H&M och KappAhl. Informationen samlades in genom intervjuer och även publicerat material användes. Med hjälp av två hypoteser nådde vi två slutsatser.

  Slutsatser: De två företag vi studerade uppvisade tendenser som tydde på att de tillhörde en av skolorna: H&M till Lärandeskolan och KappAhl till Positioneringsskolan. Däremot hör inget företag helt och hållet till den ena eller den andra skolan utan påverkas till viss del av båda. Dessutom är båda företagen flexibla och synen på strategiskapande påverkar därmed inte flexibilite

 • 155.
  Barrsäter, Patrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Distribution av digitaliserad information: en studie av musikmarknaden2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Från att ha förmedlats via grottmålningar, papperstidningar, böcker och skivor har distributionen av contentprodukter blivit smidigare i och med att internet har fått genomslagskraft. Denna typ av distribution är mycket snabbare och dessutom i många fall billigare än de tidigare typerna. Dessutom finns det numer möjligheter för gemene man att publicera och distribuera content.

  Syfte: Att undersöka hur contentdistribution i musikindustrin förändras på grund av den pågående övergången från analog till digital ljudförmedling. Dessutom undersöka vad det finns för incitament till fortsatta förändringar i framtiden. Avgränsning: Uppsatsen kommer inte att behandla upphovsrättsliga problem eller försöka föreslå en lösning på problem med icke auktoriserad kopiering.

  Genomförande: För att uppfylla syftet har data insamlats från sekundära källor samt genom intervjuer och en enkätundersökning.

  Resultat: Distributionen kommer mer och mer ske i elektronisk form, det vill säga via kanaler som internet. Fördelarna relativt den fysiska distributionen är betydande. Denna förändring i distributionskanal får implikationer på marknadsföringen och i hur contentskaparna kan göra för att nå ut till den publiken. En annan följd av digitaliseringen blir att contentskaparna kommer att få större möjligheter att publicera sitt material utan extern hjälp.

 • 156.
  Bassy, Maren
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Motivation and Work -Investigation and Analysis of Motivation Factors at Work2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: Employees acting towards company goals and having a strong desire to remain in the organisation are very important for the success of a company. In order to generate such organisational commitment of the employees, the knowledge about what motivates and satisfies them is essential.

  Purpose: The purpose of this thesis is to investigate and analyse the factors which motivate employees, under consideration of individual characteristics.

  Limitation: Age, gender, marital status, work area, position and the years a person has been working in the company represent the individual characteristics examined in this study.

  Realisation: Literature research as well as a practical survey consisting of mail questionnaires and personal interviews were carried out in order to best serve the purpose of this thesis.

  Results: Skills, task identity, task significance, autonomy, feedback, environment, job security, and compensation are important factors for the motivation of employees. Taking into consideration the extent to which these factors are present at work and the employees'satisfaction with this state, differences regarding all examined individual characteristics are recognisable. Moreover, the investigation of the importance attributed to these factors by the employees revealed no differences with regard to the individual characteristics, except for the years an employee has been working in the company. In addition, several factors, which may cause a higher motivation and job satisfaction in the selected company, have been identified in terms of the individual characteristics. Thereby, for all employees, the feedback represents the factor with the highest motivation potential.

 • 157.
  Bastin, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Genberg, Helena
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Konsulters tillit till sitt belöningssystem -en studie i projektbaserade företag2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetstagarens kunskap ses som en allt viktigare resurs och företag söker vägar att behålla duktiga kunskapsarbetare. Ett företags belöningssystem kan vara ett sätt för att attrahera och behålla kunskapsarbetare. I studien läggs fokus på konsulter då de är kunskapsarbetare som lever på sin kompetens och oftast arbetar i projekt. För att en kunskapsarbetare ska bli motiverad av den belöning denne får menar vi att det krävs att kunskapsarbetaren känner tillit till belöningssystemet och dess förmåga att uppmärksamma och belöna kunskapsarbetarens arbetsinsats.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera faktorer som påverkar kunskapsarbetares tillit till belöningssystem i en projektbaserad organisation.

  Genomförande: Intervjuer har genomförts med sex konsulter och två chefer på två större konsultbolag; tre konsulter och en chef på varje företag.

  Resultat: Studien visar att de belöningssystem som används i de undersökta företagen generellt är uppskattade av konsulterna i respektive företag och de känner tillit till att de får den belöning de anser sig förtjäna. Konsulterna framhåller specifika faktorer som viktiga för att de ska känna tillit till belöningssystemet. De faktorer som har visat sig vara av betydelse är rättvisa, pålitlighet, öppenhet och kompetens.

 • 158.
  Behring, Stefan
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Obligationsmarknadseffektivitet: ett test av Emerging Market Bonds2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utvecklingsländernas obligationsmarknad har under de senaste fem åren genererat en avkastning i nivå med aktier. Detta faktum kombinerat bristen på tidigare forskning inom detta område har gjort det intressant att undersöka utvecklingsländernas obligationsmarknad närmare.

  Syfte: Syftet är att analysera effektiviteten på utvecklingsländernas obligationsmarknad.

  Genomförande: Med hjälp av informationskvoten och Treynorkvoten undersöks om någon av de tre fonderna i urvalet genererat systematisk överavkastning jämfört med marknadsindexet JP Morgan Emerging Market Constrained Index. Ett signifikanstest på 5 % görs för att utreda om avkastningen är skild från 0.

  Resultat: Ingen av de undersökta fonderna har givit någon avkastning signifikant skild från noll enligt informationskvoten. Dock har INVESCOs fond genererat signifikant underavkastning enligt Treynorkvoten.

 • 159.
  Beigler, Louise
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tvisten om försäkringsskyddet mellan säkerhetskoncernen Securitas och If Skadeförsäkring AB efter händelserna den 11 september 20012006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Ett av de flygplan som flögs in i World Trade Center i New York, USA, den 11 september 2001 lyfte från Bostons flygplats. Säkerheten på flygplatsen var Globe, ett bolag i Securitaskoncernen, ansvarigt för. Securitaskoncernen, däribland Globe, ville med anledning av att ett antal skadeståndsanspråk, som följde efter attacken den 11 september 2001, ha försäkringsskydd ur det globala försäkringsprogram som Securitaskoncernen tecknat hos If Skadeförsäkring AB. Ett skiljeförfarande inleddes mellan If och Securitas på grund av att If ansåg att försäkringen inte gällde Globe, medan Securitaskoncernen ansåg att den gjorde det. I uppsatsen granskas tvisten och skiljedomen mellan If och Securitas kritiskt. Uppsatsens fokus ligger på de yrkanden i tvisten som gällde försäkringsavtalstecknande och jämkning av försäkringsersättningen. Även tillämpligheten av krigsundantaget i försäkringsvillkoren behandlas. Försäkringsmäklarens roll och premie-pro-ratas storlek skulle ha kunnat leda till en annan utgång i målet varför även dessa aspekter tas upp i uppsatsen i samband att talans upplägg behandlas. Hur premie-pro-rata kan beräknas i globala ansvarsförsäkringsprogram tas upp liksom förslag lämnas på hur pro-ratans storlek i det aktuella målet skulle ha kunnat fastställas. I uppsatsen lämnas vissa förslag på vad underwriters bör beakta i sitt arbete. Förslagen har arbetats fram utifrån den skiljedom som fastslogs mellan parterna, exempelvis vad gäller försäkringsvillkor.

 • 160.
  Bejerstrand, Jenny
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Björéus, Maria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Konkurrens och samarbete: ett äktenskap inom försvarsindustrin2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Traditionellt sett har två från varandra separata förhållanden dominerat marknaden, konkurrens och samarbete. Företag förväntas ofta delta i skilda relationer med sina konkurrenter respektive samarbetspartners. Det går emellertid att finna företag som både konkurrerar och samarbetar med samma företag, något som brukar benämnas som en co-opetitiv relation. En sådan relation går att återfinna inom den svenska försvarsindustrins offsetrelationer.

  Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och förklara hur samarbete och konkurrens förenas i en och samma relation, nämligen en offsetrelation, samt utreda vilka aspekter som är av vikt för att det co- opetitiva förhållandet i nämnda relation skall vara fördelaktigt för alla inblandade parter.

  Genomförande: Denna studie grundar sig främst på fyra intervjuer med representanter från organisationer inom försvarsindustrin. Vi har även till viss del använt oss av vår kandidatuppsats och data som samlades in till denna.

  Resultat: Vi har funnit att den co-opetitiva relation som återfinns i försvarsindustrin har en högre grad av samarbete än konkurrens. För att hantera situationen där både konkurrens och samarbete förekommer utnyttjas en mellanhand i form av en industriförening. Den enskilt viktigaste aspekten är skapandet av förtroende mellan parterna. Det är även viktigt att företagen har realistiska förväntningar med relationen och är medvetna om dess för- och nackdelar.

 • 161.
  Bellefleur, Dean
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  The Psychology Driving&Barriers to Skunk Work Project2002Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The Psychology Driving and Barriers to Skunk Work Projects (referred to throughout this thesis as the paper) represents a study predominantly on Tetra Pak from a selective perspective, the innovators. Innovators both past&present whose initiatives contribute to the well being of Tetra Pak as well as one from Ericsson were consulted. As with individuals, organizations possess definable characters that are influenced by the various stages of their life cycle. Theories of corporate life cycle phases and organizational character analysis were therefore employed to identify and explain organizational barriers to skunk work leaders&managers. Predicated on the Organizational Character Index survey developed by William Bridges PhD (himself a recognized leader in the field of transition management) and administered to sixty-one managers within a Tetra Pak business unit established the benchmark. The organizational character was identified and expressed as Myers-Briggs Personality Type ISFP (introverted - sensing - feeling - perceiving). Benchmark in hand, it was then to ascertain the barriers or resistance that skunk work leaders&managers encounter when promoting new ideas. The diversity of the barriers led to the clustering of nine categories compiled from the skunk leaders personal interviews. The nine categories are assumptions, change, communication, competences, culture shift, human dynamics, management, sponsorship and vision. In addition the six interviewees assisted in determining that Tetra Pak business unit had reached the end of a Mature&Consolidating phase of its’ organizational life cycle according to Larraine Segil’s definition. The perception however is that Tetra Pak business unit is already in the declining phase, descriptive of a phase in transition. Bearing in mind that this view of Tetra Pak is shared by a select few of highly regarded innovators and does not represent a collective perception of Tetra Pak. Triangulation of the findings supported the hypothesis (H1). In identifying both the organizational character and stage of its’ life cycle it is possible to diagnose&subsequently engineer an environment for innovation. It was understood that the initiative is to be management supported. This paper concludes with the realization that the resources&knowledge leading to innovation exist. Further it suggests how to foster a corporate innovative culture by championing an environmental climate for innovation.

 • 162.
  Beltran, Daniela
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Djurabaev, Sardor
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Influence of free labour and services movement in integration of EU: Swedish trade unions and business society views2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The expansion of European union has posed vital changes in the European community as countries have erased their borders for their eastern neighbours and actively involved themselves in mutual business activity. Free movement of labour and service has taken place,and though some Western countries have posed obstacles for the further integration, the trend is currently occurring. In this paper we will try to take a closer look at the labour and service

  movement in Sweden and cover different views from different parties – EU, Swedish tradeunions, business companies that would share their perspectives on the issue.

 • 163.
  Bengtsson Carming, John
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Mellin, Patrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  PL: Publikt ledarskap2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Företagsledare i dagens näringsliv blir alltmer synliga i såväl mediala sammanhang som i samhällsdebatten. Samtidigt som företagsledare agerar som PR-figurer för företaget, tycks PR-män mer och mer blir rådgivande aktörer åt företagsledarna. Därmed tycks ett nytt fenomen göra sig gällande i svenskt näringsliv, nämligen att PR-verksamhet integreras som en del i företagsledarens arbete.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad förståelse för PR som en integrerad del i det ledarskap som flera företagsledare bedriver. Detta sker genom att vi utifrån teorier kring företagsekonomi, religions- och statsvetenskap, samt utifrån empiriska iakttagelser utvecklar ett språk inom området.

  Avgränsningar: Uppsatsen begränsar sig till att beskriva det formella ledarskapet på VD-nivå. Vårt utomorganisatoriska perspektiv innebär att vi har insamlat data utanför företagets sfär.

  Genomförande: Den empiriska undersökningen grundar sig i dokument, främst i form av artiklar, samt i fyra intervjuer med PR-konsulter och journalister. Med hjälp av dessa data samt behandlade teorier har vi utvecklat ett språk för det studerade fenomenet.

  Resultat: Vi har benämnt vårt studerade fenomen för PL, som innebär att en synlig publik ledare, med hjälp av en expertstab och genom ömsesidig och interaktiv påverkan med publiken skall skapa en positiv opinion.

 • 164.
  Bengtsson, Dan
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ett och annat om tredjemanspart: ett litet bidrag till läran om kumulativa intercessionssäkerheter2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  En tredjemanspantsättning föreligger om en person pantförskriver egendom till säkerhet för en annan persons skuld. Tredjemanspant anses allmänt ha stora likheter med både pant och borgen. Tidigare ansågs att tredjemanspants bestämningsgrunder huvudsakligen stod att finna i borgensinstitutet. På senare år har en förskjutning inom rättsvetenskapen skett, såtillvida att pantinstitutet fått en ökad betydelse vid fastställandet av tredjemanspantens bestämningsgrunder. Den osäkerhet som härvid råder om i vilken omfattning respektive säkerhetsinstituts regler är tillämpliga vid fastställandet av tredjemanspantens bestämningsgrunder ger, sammantaget med osäkerheten kring i vilken omfattning tredjemanspantsinstitutet utgör en egen rättsfigur med därtill hörande, unika regler, en situation där varken tredjemanspantsättare, gäldenär eller borgenär med tillförlitlig säkerhet kan värdera tredjemanspanten såsom säkerhetsrätt. I uppsatsen analyseras problem som sammanhänger med hur omfånget hos de förpliktelser som borgen respektive pant svarar för bestäms, samt vilka av dessa bestämningsgrunder som överförs på tredjemanspant. I uppsatsen klargöres vidare i vilken mån tredjemanspant påverkas av preskription av huvudfordringen samt vilken rätt borgensman respektive tredjemanspantsättare har gentemot gäldenären.

 • 165.
  Bengtsson, Fredrik
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Daniels, Annika
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Att behålla framtida nyckelkompetens: ett spel med nya regler?2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år satsas stora summor på att förbättra rekrytering och utveckling, när den största utmaningen i själva verket ligger i att behålla medarbetare med framtida nyckelkompetens. Företagens möjligheter att behålla dessa anställda påverkas av stundande kompetensbrist och den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. Flera författare menar att företagen inte längre kan arbeta vidare i gamla mönster, utan måste anpassa sig till en ny verklighet med nya krav och behov.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hur den nya relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare påverkar företagens möjlighet att behålla framtida nyckelkompetens.

  Resultat: Den forna anställningstryggheten har ersatts av trygghet genom anställningsbarhet, där individer skapar sig en portfölj av erfarenheter och färdigheter. För att bemöta de ökade kraven på utveckling bör företagen uppmuntra intern rörlighet och satsa på systematisk reflektion i det erfarenhetsbaserade lärandet. Reflektion tillsammans med en väl fungerande kommunikation kan även hjälpa till att minska de höga förväntningar som anställda med framtida nyckelkompetens ofta har. För att behålla framtida nyckelkompetens är det viktigt att företagen anpassar sig till den nya anställningsrelationen, arbetar mer flexibelt och utgår från individuella preferenser. Kriget om kompetensen vinner den som lär sig spelets nya regler och spelar enligt dessa.

 • 166.
  Bengtsson, Gustav
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Einås, Daniel
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem: för Mälarenergi Elnät AB2004Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har genomförts vid Mälarenergi Elnät AB i Västerås. Undersökningen föranleddes av regeringsbeslutet om att elmätare måste avläsas en gång per månad från 2009. Konsekvensen för Mälarenergi är att de måste investera i ett automatiskt mätinsamlingssystem. Syftet med projektet har varit att skapa en generell investeringsmodell för att ekonomiskt utvärdera ett antal mätinsamlingssystem. I rapporten har Milabs, Seneas, Enermets, HM Powers, Iprobes samt Techems och Viterras system analyserats. Resultaten från investeringskalkylen visar att Mälarenergi kommer att göra en förlust på 5-8 MSEK/år under hela projektets livslängd (15 år). Den största delen av investeringen utgörs av hårdvarukostnader (50 %), medan drift- och underhållskostnader samt logistikkostnader utgör 20 % respektive 25 %. Mälarenergi Elnät bör budgetera 1 500-1 950 SEK/mätpunkt för projektet, beroende på systemval. En känslighetsanalys visar att driftskostnad och livslängd är avgörande faktorer, vilket medför att det är viktigare att satsa på ett robust och säkert system än det billigaste.

 • 167.
  Bengtsson, Lars
  et al.
  Högskolan i Gävle.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lind, Johnny
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Politikerna skriver ut fel medicin för Industri-Sverige2005Ingår i: Dagens Industri, ISSN 0346-6400, nr 7 majArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 168.
  Bengtsson, Linda
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Maglica, Mikaela
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Rydén, Anna Sofia
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Humankapital: ur ett stakeholderperspektiv2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens kunskapssamhälle, som också benämns"den nya ekonomin", utgörs många företags värde inte längre av fastigheter och maskinpark utan istället av kundlojalitet, elektronisk infrastruktur, innovation och anställdas kunskap. Det blir allt viktigare för företagen att lyfta fram dessa tillgångar för att uppnå konkurrensfördelar. Dagens redovisning ifrågasätts av dem som förespråkar att humankapital skall värderas och aktiveras på balansräkningen. Motståndarna till en aktivering talar om en alltför låg grad av pålitlighet vad gäller den här typen av infomation.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa humankapitalets roll utifrån ett stakeholderperspektiv samt att kartlägga hur IT-bolag idag redovisar sitt humankapital i årsredovisningen. Vi ämnar även att undersöka intresset för en genensam standardmodell.

  Avgränsningar: Uppsatsen har begränsats till att gälla humankapital i marknadsnoterade IT-bolag. Vidare riktar sig vår studie enbart på hur företagen redovisar sitt humankapital externt. Hur företagen behandlar sitt humankapital internt tas inte upp i uppsatsen.

  Genomförande: I uppsatsen kartläggs hur IT-bolag redovisar sitt humankapital som tilläggsinformation i årsredovisningen. Dessutom genomförs intervjuer med personer ur de olika grupper som vi identifierat uifrån gruppernas förmodade relation till begreppet humankapital. Grupperna är; företag, kapitalmarknad och revisorer.

  Resultat: Företagen antas redovisa sitt humankapital för att marknadsföra sig. Kapitalmarknaden tillmäterinte tilläggsinformationen någon större vikt vid värdering av företag. En eventuell aktivering på balansräkningen ses som ogenomförbar av revisorn.

 • 169.
  Bengtsson, Maria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Economic Sanctions Go Smart: A human rights perspective2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The aim of this study is to discuss different motives behind the perceived transition from economic sanctions towards smart sanctions. The human rights aspect is also considered in the study, in terms of the wider humanism which is associated with smart sanctions. Does this relate to the fact that human rights have got an increased esteem in society, whereas economic, social and cultural rights be on equality with civil and political rights? Economic sanctions have been used extensively during the 1990s, both by the UN and by different regional organisations and countries. The hardest sanction regime has been imposed on Iraq. In this study, Iraq is used to highlight economic sanctions and the outcome is discussed in order to highlight the transition towards smart sanctions. Smart sanctions have been imposed three times till now, where Zimbabwe was the last example in February 2002. The effects of these sanctions are put in contradiction to Iraq, and the differences them between are discussed. Conclusions are that the ongoing transition and development towards smart sanctions have a multilateral character, where economic, efficiency, ideological, and humane motives areof considerable importance. The humane motives are of most significance for this development. Smart sanctions will continue to develop and be implemented, when international society find it necessary to maintain or restore peace or emphasise the existing rules or norms in the prevailing world. Despite the motives behind the transition towards smart sanctions, the dividing line between the two groups of human rights is still distinct. But due to new initiatives from both the UN and NGOs such as Amnesty International this dividing line is slowly starting to erase. It is not possible now to state that economic, social and cultural rights have got an increased esteem and be on equality with civil and political rights, but if the beginning consciousness is here to stay, it is likely to see an increased esteem in the near future.

 • 170.
  Bengtsson, Marie
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Informationsplikten: En konsekvensanalys2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2006 träder den nya försäkringsavtalslagen ikraft. Det medför en del förändringar jämfört med tidigare lagar. Bland annat kommer informationsplikten för försäkringsbolagen att utökas till att även gälla gentemot näringsidkare som tecknar företagsförsäkring. Lagstiftaren har gjort bedömningen att även näringsidkare är i behov av en mer detaljerad information om försäkringsvillkor. Det anses att även många näringsidkare saknar den sakkunskap om försäkringar som krävs för att göra en korrekt bedömning om sitt försäkringsbehov. Även konkurrensen med den internationella försäkringsmarknaden och förändringar av försäkringsprodukter har legat till grund för en utökad informationsplikt.

  Försäkringsbolagen skall lämna information innan försäkring tecknas – förköpsinformation. Den skall ge kunden upplysning om försäkringsvillkoren och andra förhållanden som för att kunden kan åstadkomma en bra bedömning om kostnaden och omfattningen av försäkringen. När försäkring har tecknats skall försäkringsbolaget tillställa försäkringstagaren efterköpsinformation. Den skall bland annat innehålla information om viktiga, oväntade och väsentliga begränsningar i försäkringsvillkoren.

  Det största problem med denna information är att avgöra vad som utgör viktig information och oväntade och väsentliga begränsningar. Dessa begrepp definieras och tolkas olika beroende om det är en konsument, näringsidkare eller försäkringsbolag, men även beroende på vilken situation kunden befinner sig i. Det kommer även ny civilrättslig sanktion som skall tillämpas om försäkringsbolagen inte har följt sin informationsplikt. Har försäkringsbolagen inte fullföljt sin plikt får försäkringsbolaget inte åberopa villkoren, det innebär att avtalet skall gälla utan villkoret. I förhållande till näringsidkare medför denna sanktion att försäkringstagaren kan säga upp försäkringen i förtid.

  I takt med lagändringen av försäkringsavtalslagen medför det även en förändring av försäkringsförmedlarens roll. Den stora frågan är om det har någon betydelse om försäkringstagaren har en försäkringsförmedlare vad gäller informationen. Vem bär ansvaret för att informationen lämnas till försäkringstagaren. Den nya lagen om försäkringsförmedling betonar att försäkringsförmedlaren skall vidarebefordra sådan information som försäkringsgivaren faktiskt lämnat till försäkringsförmedlaren. Det föreligger dock en stor skyldighet för försäkringsförmedlaren att överlämna information. Vidarebefordras inte viktig information kan försäkringsförmedlaren bli ersättningsskyldig.

  Försäkringsförbundet har framfört kritik till den nya försäkringsavtalslagen. Bland annat att den inte anpassats till dagens utveckling, vilket jag stödjer. Jag anser att det råder stora brister vad gäller den internationella anpassningen. Då EU breder ut sig mer och mer, innebär det även en större försäkringsmarknad samt en ny kundkrets med helt andra behov än den svenska kundkretsen. Dessutom utformades många av reglerna för ungefär 25 år sedan, vilket medför en ännu mindre anpassning av dagens utveckling.

  Det har tidigare funnits riktlinjer som utfärdats av Konsumentverket. De riktlinjerna var mycket lika de regler som nu införts i lagstiftningen. Det har dessutom gjorts granskningar hur dessa riktlinjer har fullföljts. Resultatet av de granskningarna har visat att försäkringsbolagen inte tillfullo fullföljer de riktlinjerna. Granskningarna har skett på uppdrag av regeringen. Den stora frågan blir varför regeringen för över dessa regler i ny lagstiftning när de inte kan fullföljas av försäkringsbolagen. Enligt min mening borde det ha skett en omarbetning av reglerna innan de infördes i lag. Men då den civilrättsliga sanktionen införts kan det sätta press på försäkringsbolagen varför utökningen av informationsplikten kan medföra en förbättring.

 • 171.
  Bengtsson, Marie
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lund, Elisabeth
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Utilization of Expatriates'Knowledge in a Global Corporation2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: For companies operating globally, expatriates represent a knowledge resource. When different ways of thinking, different experiences and ideas meet, new ideas and knowledge are created. Managers who have lived and worked abroad make an essential addition to the range of ideas and experiences that a company can make use of. While going on an international assignment offers the opportunity to acquire knowledge, finishing one, and moving on, offers the opportunity to transfer this knowledge and utilize it in the organization.

  Purpose: The purpose of this study is to examine how a global corporation utilizes the knowledge its expatriates gain during international assignments.

  Realization: We have looked at utilization of expatriates’ knowledge at Tetra Pak from both the HR managers’ and the expatriates’ point of view. We conducted five interviews with HR managers and sent out questionnaires to 60 expatriates, of which 21 replied.

  Conclusion: Knowledge management is highly topical at Tetra Pak right now. To open up for learning and to spread knowledge are priorities. Utilization of expatriates’ knowledge can be looked at on two levels, the individual- and the organizational level. On the individual level, it is very much a question of career management. On the organizational level, it is a matter of knowledge transfer and sharing. Transfer of knowledge in general is very much intended at Tetra Pak, but there is no focus on expatriates’ knowledge. Knowledge sharing on the other hand, seems to more or less “just happen”, it is a matter of learning by accident rather than intent.

 • 172.
  Bengtsson, Martin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Enekull, Magnus
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kastlund, Jacob
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Morningstars fondrating: en studie av sambandet mellan rating och framtida prestation2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  En stor majoritet av Sveriges befolkning sparar i fonder. Utbudet av fonder är mycket omfattande och det kan vara svårt för den enskilda fondspararen att välja fond. Till hjälp för investeraren finns företag som betygsätter fonderna utefter prestation. Det största av dessa företag är Morningstar.

  Syfte

  Vårt syfte är att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan Morningstars fondrating och framtida prestation. Vidare ämnar vi jämföra prediktionsförmågan hos Morningstars rating med en alternativ rating, baserad på Sharpekvot.

  Genomförande

  Tidsseriedata över fondkurser och Morningstar-rating för Sverige-domicilierade fonder samlas in. Fondernas prestation, mätt med ej riskjusterad avkastning och Sharpekvot, beräknas. Med hjälp av regressionsanalys undersöks om prestationen, efter ratingtillfället, skiljer sig mellan de olika betygskategorierna. Sambandet mellan Morningstar-rating och framtida prestation jämförs sedan med sambandet mellan en alternativ rating och framtida prestation. Vi undersöker även Morningstar-ratingens varaktighet.

  Slutsats

  Våra undersökningar visar på att det föreligger ett tydligt samband mellan rating och framtida prestation. Våra undersökningar där sambandet mellan Morningstars rating och prestation jämförs med en alternativ rating baserad på Sharpekvot visar på ett tydligare samband och en högre signifikans hos den alternativa ratingen. Studien av varaktigheten visar att en hög rating till viss del är varaktig. Resultaten pekar på att fondernas prestation upprepar sig vilket innebär att den effektiva marknadshypotesen kan ifrågasättas.

 • 173.
  Bengtsson, Ola
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Pantsättning utan besittning2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Den som lånar ut ett belopp mot säkerhet i panträtt har ett förhållandevis gott skydd mot kreditförluster. Den som inte själv innehar pantegendomen med besittningsrätt, utan måste lita på att den som innehar egendomen inte lämnar ut den till gäldenären eller någon annan eller på annat sätt avhänder sig egendomen, löper eventuellt större risk att lida rättsförluster. Uttryckt på ett annorlunda vis kan man säga att en denuntiationspanthavare löper större risk än en besittningspanthavare. Mitt syfte är att identifiera och analysera de risker en denuntiationspanthavare utsätter sig för jämfört med de risker en panthavare med besittning till pantegendomen utsätter sig för.

 • 174.
  Bentfors, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Karlsson, Margareta
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Olofsson, Anette
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Utvecklingen av svensk koncernredovisningspraxis från 1992 och framåt2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Svensk koncernredovisningspraxis har genomgått mycket stora förändringar under 1900-talet. Från att inte ha reglerats alls, har utvecklingen gått mot allt fler lagar, rekommendationer och standarder som givit ramar för koncernredovisningen. Sveriges inträde i EU har resulterat i införandet av IAS/IFRS år 2005.

  Syfte: Undersökningens syfte är att beskriva hur svensk koncernredovisningspraxis har utvecklats från 1992 till 2003 med avseende på börsnoterade företag samt även att förklara vilka faktorer som har haft betydelse för utvecklingen. Vidare avser undersökningen att förklara hur företagen kommer att behöva anpassa sig till IAS/IFRS och vilka konsekvenser detta kan tänkas föra med sig.

  Avgränsningar: Studien omfattar endast koncernredovisningspraxis från 1992 och framåt. Endast svenska koncerner, vilka inte är bank- eller försäkringsföretag, och vars moderföretag är noterade på Stockholmsbörsens A-lista samt Attract 40- lista, har undersökts.

  Genomförande: Det empiriska materialet grundar sig främst på studier av årsredovisningar, tidigare praxisundersökningar samt intervjuer.

  Resultat: Tidsstudien visar att praxis oftast följer redovisningsregler. Vissa områden inom koncernredovisningen har inte förändrats nämnvärt, medan andra genomlevt omfattande förändringar, som bland annat märks i övergången från försiktighetsprincipen till redovisning enligt en rättvisandebild. Anpassningen till EU i svenska lagar och rekommendationer är den främsta orsaken till förändringarna. Det kan även konstateras, att ett enhetsperspektiv alltmer vunnit genomslag i praxis. För att anpassa sig till IAS/IFRS måste företagen bland annat redovisa till verkliga värden och ge ut ytterligare information, vilket resulterar i redovisning enligt en mer rättvisande bild. Exemplet TeliaSonera visar främst på effekter på balansräkningen med konsekvenser för soliditet och räntabilitet.

 • 175.
  Berg, David
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Mattsson, Jacelle
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ekonomisk styrning i en uppköpskontext: faktorer som påverkar utformningen av den ekonomiska styrningen i ett förvärvat företag2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den ekonomiska styrningen förmedlar ledningens intentioner ut till organisationens olika delar och den kan även delge ledningen viktig information om hur väl företagets olika mål uppfylls. I en uppköpskontext spelar den ekonomiska styrningens en viktig roll då den ska hjälpa ledningen att styra två olika organisationer som har inkorporerats.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera vilka faktorer som påverkar den ekonomiska styrningen i förvärvade företag.

  Genomförande: För att besvara uppsatsens syfte har vi utgått från litteratur och vetenskapliga artiklar inom området företagsstyrning, ekonomisk styrning och förvärv. Därutöver har intervjuer genomförts hos SCA AB och Hexagon AB, två företag som har gjort ett flertal förvärv. Utifrån den valda referensramen och det empiriska materialet har analysen genomförts med ett logisktteoretiskt tänkande.

  Resultat: Den slutsats vi kan dra av vår studie är att den påverkan som sker på utformningen av den ekonomiska styrningen i det förvärvade företaget kan vara indirekt eller direkt. Det sker en indirekt påverkan från det köpande företagets strategi. Vidare avgörs huruvida det förvärvade företaget ska integreras eller inte av tidsperspektivet i förvärvet, kostnaden för integration och förvärvets diversifieringsgrad. Därutöver sker det direkt påverkan på utformningen i det förvärvade företaget från olika faktorer, i synnerhet organisationsstruktur och kultur.

 • 176.
  Berg, Emma
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Malander, Sofia
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Fel i programvara, en studie av befintliga felbegrepp och deras tillämplighet2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Avtal om kundspecifik programvara hamnar ofta i gränslandet mellan köp och tjänst, och mellan överlåtelse och upplåtelse, det är därför tveksamt om köplagen är tillämplig på sådana avtal. Frågan om köplagens tillämplighet har betydelse för säljarens ansvar för fel i leveransen. I denna uppsats utreds i vilka situationer standardavtal och lagar är tillämpliga på avtal rörande kundanpassad programvara, och vad det har för betydelse för vilka fel som skall omfattas av leverantörens ansvar. I uppsatsen undersöks också hur handelsbruk och sedvänja påverkar avtalet och vad som kan anses utgöra handelsbruk och sedvänja. Felansvaret i standardavtalen är i flera fall begränsat till avvikelser från avtalad specifikation, något som kan vara problematiskt om köparen inte förstår t.ex. kravspecifikationen, som är en viktig del av avtalet. Ett annat problem är att kravspecifikationen ofta fastställs först efter avtalets undertecknande. För att fastställa vad som är ett väl avvägt felansvar är utgångspunkten en situation där köpare och säljare är lika välinformerade och lika starka förhandlingsmässigt.

 • 177.
  Berg, Tina
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tjernberg, Klara
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Made in Sweden: En studie av svensk jordbruksproduktions villkor på en konkurrensutsatt marknad2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: The situation for Swedish agricultural production today is characterized by an increased competition, particularly after the country joined the European Union. Swedish agricultural production laws guarantee safe, high quality foodstuffs. However, due to these strict laws, Swedish farmers face higher production costs than their competitors. Meanwhile, cheaper imported goods compete freely on the Swedish market. Swedish agricultural production must find new ways to survive in the increasing competition.

  Purpose: The purpose of the thesis is to se if, and if that is the case, how Swedish agricultural production can compete on the Swedish market, maintaining its high quality. The focal point is the Swedish poultry producer, Kronfågel.

  Procedure: The empirical material has been collected through contacts with Kronfågel.

  Results: The thesis gives Kronfågel concrete guidelines of how to act on the Swedish market concerning positioning, pricing and information.

 • 178.
  Berg, Ulrika
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Svensson, Jennie
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  A big fish in a small pond -En studie av svenska företags samt EU-kommissionens perspektiv på konkurrens2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Efter att en rad uppmärksammade nationella fusioner stoppats av EU-kommissionen har en debatt huruvida konkurrensreglerna ska tolkas och huruvida de är rättvisa utlösts. Utifrån denna bakgrund var uppsatsen syfte att skapa förståelse för olikheter i svenska företags respektive EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter i fusionssammanhang. Författarna i denna studie hade för avsikt att beskriva de olika parternas syn på konkurrenseffekter samt analysera vad olikheternabaseras på. För att kunna besvara syftet genomfördes en kvalitativ studie med intervjuer som tillsammans med EU-kommissionens perspektiv i de olika fusionerna utgör grunderna i empirikapitlet. Teorikapitlet baseras på Porters branschstrukturanalys, PIMS och teori om olika marknadsstrukturer. Dessa teorier har därefter kopplats ihop med empirikapitlet och utmynnade således i en analys. Författarna har i denna studie kommit fram till att stora svenska företag har svårt att genom fusion eller förvärv stärka konkurrenspositionen för att kunna växa i Europa och övriga världen. Detta grundar sig i att svenska företag och EU-kommissionen definierar de relevanta produkt- samt geografiska marknaderna på olika sätt, vilket lett till att svenska företag samt EU-kommissionens syn på konkurrenseffekter skiljer sig åt. Svenska företag menar att det fortfarande skulle finnas substitut, rivalitet, förhandlingsstyrka hos köparna samt möjlighet till inträde på marknaden för övriga konkurrenter, medan EU- kommissionen hävdar motsatsen. Vidare gör företag gällande att de agerar som marknadsföljare på de marknader där målet är att utöka verksamheten. EU-kommission å andra sidan ser till graden av dominans på de marknader där företagen tillsammans skulle bli alldeles för starka, vilket leder fram till positionen som marknadsledare. Företag upplever inte att de genom fusionen skapar en marknadsstruktur där de får en monopolistisk situation. EU-kommissionen hävdar dock att denna form av fusion skulle leda till en så pass dominerande ställning att marknadsmakt och prisdiskriminering skulle kunna tillämpas. Kontentan av detta resonemang är att EU i nuläget inte är en öppen marknad med länder utan gränser och fri rörlighet för varor och kapital i fusionssammanhang. Det enda alternativet som finns för stora svenska företag idag är att gå samman med företag i Europa eller övriga världen.

 • 179.
  Bergek, Anna
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Elcertifikatsystemet och innovationssystemen inom förnybar energiteknik.2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 180.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Technological Internationalisation in the Electro-Technical Industry: A Cross-Company Comparison of Patenting Patterns 1986-20002003Ingår i: What Do We Know About Innovation,2003, 2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

    

 • 181.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Technological Internationalisation in the Electro-Technical Industry: A Cross-company comparison of patenting patterns 1986-2000.2005Ingår i: Research Policy, ISSN 0048-7333, E-ISSN 1873-7625, Vol. 33, nr 9, s. 1285-1306Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper addresses the issue of R&D internationalisation of two multinationals in the electro-technical industry (GE and ABB), by means of a patent data analysis. The overwhelming majority of both companies R&D activities are concentrated in Western Europé and North America. The locational overlap between the two firms' activities is small. These results are consistent with findings from earlier studies that (1) there is little evidence to suggest that the 'production' of technology is globalised in a general sense and (2)that tapping knowledge from an industry's global lead location plays a very limited role in foreign R&D investments.

 • 182.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tell, Fredrik
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Do Innovation Strategies Matter?2004Ingår i: International J.A. Schumpeter Society,2004, 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 183.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tell, Fredrik
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Watson, Jim
  Emerging Technological Paths in a Mature Market: A Study of Patenting and Performance of Three Leading Firms in the Power Generation Equipment Industry, 1986-20022005Ingår i: European Group on Organization Studies EGOS Colloquium,2005, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 184.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Bruzelius, Maria
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Patents with Inventors from Different Countries: Exploring some Methodological Issues Through a Case Study2005Ingår i: DRUID Summer Conference,2005, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 185.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Jacobsson, Staffan
  Chalmers tekniska högskola.
  The emergence of a growth industry: a comparative analysis of the German, Dutch and Swedish wind turbine industries2003Ingår i: Change, Transformation and Development / [ed] Stan Metcalfe, Uwe Cantner, Heidelberg: Physica/Springer , 2003, 1, s. 197-228Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This volume contains a collection of papers all concerned with the exploration of economic and social dynamics in relation to the innovation process and its outcomes. This theme is firmly rooted in the Schumpeterian tradition in which an economic perspective is mutually embedded in a wider awareness of the role of other disciplines. Indeed since Schumpeter's time, the degree of specialisation within the social sciences has risen many fold, new sub disciplines continue to emerge, highly specialised theoretical tools and empirical methods continue to be developed, and new fields for the study of management and business overlap with the more traditional social sciences. There is, consequently, a need for connecting principles to offset the dangers of intellectual fragmentation. Evolutionary economics and evolutionary analysis more generally, certainly provide some of these connecting principles. The various contributions to this volume reflect upon this research programme in a number of ways.

 • 186.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Jacobsson, Staffan
  Chalmers tekniska högskola.
  Hekkert, Marko
  Universiteit Utrecht.
  Functions in innovation systems: A framework for analysing energy system dynamics and identifying goals for system-building activities by entrepreneurs and policy-makers2006Ingår i: Innovation in energy systems: Learning from economic, institutional and management approaches,2006, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 187.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Jacobsson, Staffan
  Chalmers tekniska högskola.
  Sandén, Björn
  Chalmers tekniska högskola.
  Which are the key processes and policy challenges in the formation and growth of a technology-specific innovation system?2006Ingår i: Understanding processes in sustainable innovation journeys,2006, 2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 188.
  Bergek, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Norrman, Charlotte
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Sorting Out the Apples, Pears and Fruit Salads in Incubator Performance Assessment2005Ingår i: The Annual High Technology Small Firm Conference,2005, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 189.
  Berggren, Anders
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nilsson, Pär
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Varumärkeshantering vid fusioner2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fusioner har blivit en allt vanligare företeelse, inte minst bland svenska banker och försäkringsbolag. Varumärken är ett annat aktuellt område och starka varumärken anses vara en av företagens viktigaste tillgångar. Stora forskarinsatser har gjorts om dessa två områden men kunskapen om hur varumärken skall hanteras vid fusioner är fortfarande liten.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den varumärkesproblematik som uppstår vid en fusion hanteras av svenska bank- och försäkringsföretag och utifrån detta ge en egen option på hur denna hantering bör gå till.

  Genomförande: För att besvara syftet har vi utgått ifrån litteratur och genomfört intervjuer med sex svenska bank- och försäkringsföretag samt med tre varumärkeskonsulter och tre anställda vid reklambyråer. Utifrån dessa intervjuer och den befintliga litteraturen har vi gett en egen option på hur varumärkeshanteringen vid fusioner bör bedrivas.

  Resultat: Vad företag måste göra innan en fusion är att se över om de kärnvärderingar som finns i respektive varumärke går att kombinera, samt om en lösning på varumärkeshantering som är acceptabel både för företagens anställda och kunder kan nås. Kan en acceptabel lösning på dessa frågor nås är en fusion möjlig. Det arbete som då vidtar är att formulera ett enkelt budskap som både de anställda och företagets kunder kan ta till sig. Detta budskap måste först kommuniceras internt i företaget innan den externa kommunikationen tar vid.

 • 190.
  Berggren, Andreas
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Carlenius, Niclas
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Pantzar, Gustav
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Finansieringsanalyser för banker och skogsbolag1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Penningflöden är, till skillnad från redovisat resultat, svåra att manipulera och därmed relevanta att redovisa. Redovisningsrådet har inför 1999 kommit med en ny rekommendation, RR 7:98, beträffande kassaflödesanalyser.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för kassaflödesanalyser och traditionella finansieringsanalyser genom att studera deras framtagande, informationsinnehåll och användningsområde.

  Genomförande: Vi behandlar teorier,principer, tekniker och regler om finansieringsanalyser. Vi har även undersökt attityder till finansieringsanalyser hos svenska börsnoterade banker och skogsbolag samt analytikers åsikter om finansieringsanalyser i dessa branscher.

  Resultat: I skogsbranschen är finansieringsanalysen av central betydelse. Däremot är de flesta intressenter eniga om att finansieringsanalyser inte är relevanta för banker. Bankerna är dock tvungna att börja upprätta finansieringsanalys p g a en lagändring. Nästan alla bolag kommer att följa RR 7:98, vilket ökar jämförbarheten mellan bolag nationellt och internationellt, eftersom RR 7:98 ansluter till ett internationellt synsätt.

 • 191.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Att göra sand av guld. Om värdehöjande och värdeförstörande företagsstrategier, VD-förmåner, pensionskapital och det aktiva ägandets betydelse2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 192.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Avancerad projektledning Scania & Sectra 2003.: Uppsatser i kursen Avancerad projektledning. Ett samarbete mellan Scania, Sectra Communications & Linköpings universitet2004Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 193.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Avancerad projektledning Scania 2004.: Uppsatser i kursen Avancerad Projektledning. Ett samarbete mellan Scania och Linköpings universitet2005Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 194.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Global dreams - local teams: rhetoric and realitites of transnational innovation2004Ingår i: International Journal of Innovation Management, ISSN 1363-9196, E-ISSN 1757-5877, Vol. 8, nr No. 2, s. 115-145Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article challenges of transnational innovation and global project teams as imperatives for modern management of innovation. Proceeding from an account of the localised dynamics of a radical technology innovation project in the early 1970s, the article reviews the strategy theorists of the 1990s, who proclaimed the virtues of cross-border innovation processes. Their expectations of international synergies and world-wide learning are confronted with the realities and local harvesting in a transatlantic innovation project at a European multinational. An account follows of a radical innovation project at the firm, which was the scene of the introductory study. Now, 25 years later this industrial technology company had become part of a far-flung multinational, which according to popular management theorists was the model of international innovation. The case account highlights the surprising similarities between the two projects, and the sustained importance of intensive local interaction oand commitment in uncertain innovation projects.

 • 195.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  How Institutional Capital Can Promote Employment and Economic Growth2005Ingår i: Folksam/Euresa Conference: In the Interest of the Owners - Capital Management for Ordinary People,2005, 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 196.
  Berggren, Christian
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Vad betyder produktion för avancerade industriföretag?2005Ingår i: Alternativ till outsourcing / [ed] Lars Bengtsson, Christian Berggren, Johnny Lind, Malmö: Liber , 2005, 1, s. 17-33Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Företag som outsourcar är inte mer lönsamma. Istället är det företag som satsar på produktionsutveckling som har haft bäst ekonomisk utveckling de senaste åren. Det finns alternativ till outsourcing!Debatten om outsouring och utflyttning av industriproduktion handlar inte om protektionism och allmän globaliseringsfientlighet. Forskningen visar att det finns en outnyttjad utvecklingspotential i svensk till verkningsindustri som på långa vägar inte är tillvaratagen."Outsourcing har blivit en patentmedicin för att lösa alla tillverkningsproblem ett företag har i sin verksamhet. I verkligheten är svaret oftast inte så enkelt. Det är därför av stort värde att författarna har skapat en mera nyanserad helhetsbild av begreppet så att såväl yrkesverksamma som studenter kan få en bra överblick över området. Det är vår förhoppning att dessa insikter leder till en fortsatt kraftfull produktionsutveckling i Sverige." Johan Ancker, Teknikföretagen"Svensk industri har goda förutsättningar att konkurrera globalt. Den kommer under överskådlig tid att utgöra grunden för våra arbeten och vår välfärd. En industri utan produktion kommer knappast att kunna möta framtidens hårda kon kurrens och inte heller ge den tillväxt vi behöver. Vi måste fokusera på långsiktiga strategier som alternativ till den ensidiga kostnadsjakten som kvartalskapitalismen driver på. Då kan också en framtida industriell produktion i Sverige säkras." Göran Johnsson, ordförande Metall"Varför lägga ut tillverkning på någon annan om du själv kan tjäna pen gar på den? På Scania betraktar vi produktionen av komponenter som hyt ter, motorer, växellådor och axlar som en kärnverksamhet. Genom att ta till vara fördelarna med närheten till vår egen produktutveckling och dessutom jobba med ständiga produktivitetsförbättringar har vi lyckat s åstadkomma ett så högt förädlingsvärde inom vår egen produktion att den bidrar till bolagets goda lönsamhet. Så visst finns det alternativ till outsourcing!' Leif Östling, Scania

 • 197.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle.
  Rethinking outsourcing in manufacturing - a tale of two telecom firms2004Ingår i: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 22, nr No. 2, s. 211-223Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the early 1990s outsourcing has been a major industrial trend. In the literature the economic advantages of outsourcing are often taken for granted. This article aims to take a detailed look at actual outcomes in terms of costs and competences. The focus is on outsourcing of manufacturing in the telecom equipment industry. The article builds on a comparative study of two leading firms, Ericsson (global leader in digital networks) and Nokia (world leader in cellular phone).The comparison reveals strikingly different strategies for production and outsourcing, which lends support for a critical rethinking of general outsourcing trends.

 • 198.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Bengtsson, Lars
  Högskolan i Gävle.
  Lind, Johnny
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Alternativ till outsourcing2005 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Företag som outsourcar är inte mer lönsamma. Istället är det företag som satsar på produktionsutveckling som har haft bäst ekonomisk utveckling de senaste åren. Det finns alternativ till outsourcing!Debatten om outsouring och utflyttning av industriproduktion handlar inte om protektionism och allmän globaliseringsfientlighet.

  Forskningen visar att det finns en outnyttjad utvecklingspotential i svensk till verkningsindustri som på långa vägar inte är tillvaratagen."Outsourcing har blivit en patentmedicin för att lösa alla tillverkningsproblem ett företag har i sin verksamhet. I verkligheten är svaret oftast inte så enkelt. Det är därför av stort värde att författarna har skapat en mera nyanserad helhetsbild av begreppet så att såväl yrkesverksamma som studenter kan få en bra överblick över området. Det är vår förhoppning att dessa insikter leder till en fortsatt kraftfull produktionsutveckling i Sverige." Johan Ancker, Teknikföretagen"Svensk industri har goda förutsättningar att konkurrera globalt.

  Den kommer under överskådlig tid att utgöra grunden för våra arbeten och vår välfärd. En industri utan produktion kommer knappast att kunna möta framtidens hårda kon kurrens och inte heller ge den tillväxt vi behöver. Vi måste fokusera på långsiktiga strategier som alternativ till den ensidiga kostnadsjakten som kvartalskapitalismen driver på. Då kan också en framtida industriell produktion i Sverige säkras." Göran Johnsson, ordförande Metall"Varför lägga ut tillverkning på någon annan om du själv kan tjäna pen gar på den? På Scania betraktar vi produktionen av komponenter som hyt ter, motorer, växellådor och axlar som en kärnverksamhet.

  Genom att ta till vara fördelarna med närheten till vår egen produktutveckling och dessutom jobba med ständiga produktivitetsförbättringar har vi lyckat s åstadkomma ett så högt förädlingsvärde inom vår egen produktion att den bidrar till bolagets goda lönsamhet. Så visst finns det alternativ till outsourcing!' Leif Östling, Scania

 • 199.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Laestadius, Staffan
  KTH.
  Co-development and composite clusters-the secular strength of Nordic telecommunications2003Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  During the 1980s and 1990s Finland and Sweden were on the international frontier in telecommunications, pioneering the first-generation cellular system and leading in the development of the second generation. This strength in telecommunications has developed under various regulatory regimes in a complex industrial history, going back to the nineteenth century. To account for this Fenno-Swedish telecom trajectory, the article starts out with Porter's model of industrial competitiveness and theories of public procurement, and then focus the attention and analysis in two directions: (i) the historical role of advanced, research-intensive users and competitive public-private development pairs, and (ii) the emergence and significance of a composite binational clusters and their local agglomerations in the accelerated industry growth in the 1990s.

 • 200.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lindkvist, Lars
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Projekt : organisation för målorientering och lärande2001 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

    Svenska industriföretag, tjänsteföretag och offentliga organisationer väljer i allt högre utsträckning att bedriva verksamhet i projektform. Projektet som arbetsform har gått från att ha varit något av en undantagslösning för unika insatser till att idag framstå som en ”grundbult” i sättet att organisera stora delar av verksamheten inom företag och organisationer. Därmed har också behovet av kunskaper om projektstyrning och projektorganisation ökat dramatiskt. I denna bok behandlas ledning, organisering och lärande i olika typer av projekt. Genom att boken tydligt tar sin utgångspunkt i konkreta fallbeskrivningar och kopplar dessa till aktuell organisations- och projektforskning, lämpar den sig som lärobok på projekt- och organisationskurser inom ekonom-, ingenjörs-, civilingenjörs- och systemvetarutbildningar vid universitet och högskolor. Den är också väl lämpad att användas som kursbok i företagsintern vidareutbildning, och på universitetens externa kurser och ledarskapsprogram. Boken är även intressant för var och en som på egen hand vill fundera över projektorganisationens för- och nackdelar.

1234567 151 - 200 av 1577
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf