liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 733
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Hellberg, Kristina
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kjellberg, Anette
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete: Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med studien var att få en fördjupad förståelse av övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete för unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom. Utifrån syftet har studien tre frågeställningar som är följande:

  1. Vilka strategier använder deltagarna för att hantera övergångsprocessen?
  2. Hur förhåller sig deltagarna till diagnosen och dess betydelse förövergångsprocessen?
  3. Vilka faktorer stödjer respektive hindrar övergångsprocessen?

  Bakgrunden i rapporten innefattar en presentation av funktionshinderpolitiken i Sverige. Vidare återfinns en forskningsöversikt över studier som belyser utbildning och arbete för personer med ADHD och Aspergers syndrom och som är relevanta för studien. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med nio kvinnor och elva män i åldrarna 19–30 år som har ADHD eller Aspergers syndrom. Samtliga utom en deltagare har avslutat grundskolan med fullständiga betyg. Åtta har avslutat gymnasiet med fullständiga betyg och endast en person har genomgått universitetsutbildning. Sex deltagare har arbete varav två på öppna marknaden och fyra i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Av övriga deltagare är sex arbetslösa och uppbärande av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

  Kvalitativ analys har använts för att bearbeta data. Resultatet är indelat i tre delar. Resultatet i del ett innefattar två idealtyper ”pådrivarna” och ”accepterarna” som beskrivs som två olika strategier som deltagarna använder för att hantera övergångsprocessen. Del två beskriver hur deltagarna förhåller sig till sin diagnos och dess betydelse för övergångsprocessen. Den tredje delen visar faktorer som stödjer och hindrar övergångprocessen från skola till vidare studier och arbete. Fyra av faktorerna; socialt stöd, lärsituation, institutionella förutsättningar och samhälleligt stöd har såväl främjat som hindrat övergångsprocessen för deltagarna. Förekomsten av kognitivt stöd är en stödjande faktor, medan individuella förutsättningar visar sig vara en hindrande faktor.

  I diskussionen tas upp att övergångsprocessen består av faktorer på såväl individ som på samhällsnivå, vilket leder till att det krävs en mångfald av aktörer som samverka för att underlätta övergångsprocessen för unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom.

  Fortsatt forskning inom området är nödvändigt med tanke på att  forskningsområdet är under utveckling.

  Download full text (pdf)
  Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete: Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom
 • 202.
  Hellström, Ingrid
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Dignity and elderly spouses with dementia2009In: Dignity in Care for Older People / [ed] Lennart Nordenfelt, Chichester: Wiley-Blackwell, 2009, 1, p. 99-116Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The notion of quality of life has for several decades been well-established in ethical debate about health care and the care of older people. Dignity in Care for Older People  highlights the notion of dignity within the care of the elderly, focusing on the importance of theoretical concepts.  Primarily based on a Research Project, Dignity and Older Europeans, funded by the European Commission, this book provides a thorough investigation of the concept of dignity and related concepts such as quality of life and autonomy. It includes a chapter devoted to the dignity of human embodiment, emphasizing the importance of the notion of the lived body in the context of elderly care. As a result of the conceptual study a model of dignity emerges in which four variants of dignity stand out: dignity of merit, dignity as moral status, dignity of identity and Menschenwurde (the specifically human value). From this follows a discussion of how these variants of dignity can be used in characterizing the care of the elderly. The notions of dignity and dignified care are discussed particularly in relation to demented persons and dying persons.The book also contains a chapter on the dignity of the dead person.  International in focus,  Dignity in Care for Older People  provides a contemporary discussion of the care of older people, and will be of use to qualified nurses and social care practitioners working with older people, as well as those on ethics and gerontology courses.

 • 203.
  Hellström, Ingrid
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  I’m his wife not his carer! - Dignity and couplehood in dementia.: dignity and couplehood in dementia2014In: Beyond Loss: dementia, identity, personhood / [ed] Lars-Christer Hydén, Hilde Lindemann, Jens Brockmeier, Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 53-66Chapter in book (Refereed)
 • 204.
  Hellström, Ingrid
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Vardag och samspel hemma eller på hemmet2016In: Att leva med demens / [ed] Ingrid Hellström & Lars-Christer Hydén, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 1, p. 51-53Chapter in book (Other academic)
 • 205.
  Hellström, Ingrid
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Värdighet och äldre makar med demens2010In: Värdighet i vården av äldre personer / [ed] Lennart Nordenfelt, Lund: Studentlitteratur, 2010Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I flera årtionden har livskvalitet varit ett vedertaget begrepp i den etiska diskussionen om hälso- och sjukvården och vården av äldre. På senare tid har dock begreppet värdighet kommit att ta en större plats i denna diskussion. Värdighet i vården av äldre personer belyser begreppet värdighet inom äldreomsorgen och fokuserar på vikten av teoretiska begrepp. Boken baseras till största delen på forskningsprojektet Dignity and older Europeans och den beskriver ingående begreppet värdighet samt relaterade begrepp som livskvalitet och autonomi. Begreppsundersökningen resulterar i en värdighetsmodell med fyra varianter av värdighet: meritvärdighet, den moraliska resningens värdighet, identitetsvärdighet och människovärdet (Menschenwürde, det specifikt mänskliga värdet). Av detta följer en diskussion om hur dessa varianter av värdighet kan tillämpas för att karaktärisera vården av äldre. Begreppen värdighet och värdig vård diskuteras, särskilt i samband med personer med demens och döende personer. Boken innehåller också ett kapitel om den döda personens värdighet. Genom dess internationella perspektiv ger Värdighet i vården av äldre personer ett högst aktuellt bidrag till den pågående diskussionen om vården av äldre. Boken vänder sig till blivande och redan yrkesverksamma sjuksköterskor samt personer inom den sociala omsorgen som arbetar med äldre.

 • 206.
  Hellström, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Carlander, Ida
  Ersta Sköndal högskola.
  Närstående i hemsjukvården2010In: Hemsjukvård / [ed] Eva Drevenhorn, Lund: Studentlitteratur, 2010, p. 75-90Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hemsjukvård är basen för och utgör även den största delen av Sveriges sjukvård. Av den anledningen förtjänar hemsjukvården att lyftas och få en egen bok som belyser ämnet. Att arbeta i hemsjukvård innebär en stor utmaning eftersom det inte finns några gränser för vilka olika sjukdomstillstånd, åldersgrupper eller funktionsnedsättning som finns representerade där. Den här boken är en introduktion till hemsjukvård och tänkt att ge en insyn i vad hemsjukvård kan innebära i ett omvårdnadsperspektiv. Boken speglar den specialistutbildade sjuksköterskans roll och förhållningssätt i arbetet. Innehållet i boken lämpar sig i första hand till sjuksköterskestudenter som vill få en inblick i vad hemsjukvård kan innebära, men också för sjuksköterskor i specialistutbildningar och andra intresserade.

 • 207.
  Hellström, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Dwyer, Lise-Lotte
  Ersta Sköndal högskola.
  Ett värdigt möte i vardagen2010In: Äldres hälsa och ohälsa: en introduktion till geriatrisk omvårdnad / [ed] Anna Ekvall, Lund: Studentlitteratur, 2010, p. 29-40Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att möta och vårda äldre personer kräver omfattande kunskap och ständig uppdatering inom en rad olika områden. Detta är nödvändigt för att till fullo förstå och hantera äldre personers ofta komplexa hälsosituation. Denna bok syftar till att ge en heltäckande och aktuell översikt av såväl äldres hälsa som ohälsa. Inledningsvis redogör författarna för olika teorier om åldrandet och döendet och tar också upp områden som förebyggande arbete, livskvalitet och aktivitet. Därefter görs en grundlig genomgång av det fysiologiska åldrandet, fysisk och psykisk ohälsa samt de vanligaste sjukdomstillstånden och hur dessa behandlas. Boken belyser även det akuta omhändertagandet av en äldre person, vilket får allt större relevans i dagens akutsjukvård eftersom en stor andel av patienterna är äldre. Ytterligare frågor som tas upp i boken är t.ex. äldre i samhället, lagstiftning, informell vård, genus, etnicitet, värdighet samt möten i vården. Författarna representerar ett brett ämnes- och kunskapsmässigt fält. De har olika bakgrund som sjuksköterskor, arbetsterapeuter, tandläkare och läkare. De flesta är dessutom disputerade inom sina respektive områden och har en omfattande klinisk förankring. Detta gör boken Äldres hälsa och ohälsa till en av de mest aktuella och relevanta böckerna inom området i dag. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande på grundläggande nivå. Den är också av intresse för kliniskt verksamma inom kommuner, landsting och prehospital vård.

 • 208.
  Hellström, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Eriksson, Henrik
  The Red Cross University College, Stockholm, Sweden.
  Sandberg, Jonas
  Department of Nursing, School of Health Science, Jönköping, Sweden; Palliative Research Centre, Ersta Sk€ondal University College, Stockholm, Sweden.
  Chores and sense of self: Gendered understandings of voices of older married women with dementia2015In: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 10, no 2, p. 127-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Marital relationships in dementia are forged between the person with dementia and the care partner, and such relationships have an impact on the way in which dementia is understood and experienced. The everyday work that underpins the relationship is usually divided between spouses and based on traditional divisions of household chores.

  AIMS AND OBJECTIVES:

  The aim was to describe how older women with dementia express the importance of their homes and their chores in everyday life.

  METHODS:

  Seven women with dementia, who were cohabiting with their husbands, were interviewed on up to five occasions at home during a five-to-six-year period on the following themes: the home, their dementia illness, everyday life, their relationships with their husbands and dignity and autonomy.

  RESULTS:

  The qualitative analysis showed three different patterns in the women's narratives: keeping the core of the self through the home, keeping the self through polarising division of labour and keeping the self through (re-) negotiations of responsibilities. The feeling of one's home and home-related chores is an essential way to express who you are.

  CONCLUSION:

  The women stated that household chores are the centre of their lives despite their dementia disease and that the home, even though it shrinks, still makes the women see themselves as an important person, namely the 'competent wife'.

  IMPLICATIONS FOR PRACTICE:

  Nurses need to be aware that 'doing gender' may be a means of preserving personhood as well as of sustaining couplehood in dementia.

 • 209.
  Hellström, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Hydén, Lars-ChristerLinköping University, NISAL - National Institute for the Study of Ageing and Later Life. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att leva med demens2016Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att personer med demenssjukdom ska kunna leva ett fullgott liv behövs mer kunskap. I grunden handlar det om att förändra föreställningar och attityder till personer som lever med en demenssjukdom så att personerna själva, deras anhöriga och personal inom hälso- och sjukvården och politiker, kan se nya möjligheter i stället för enbart förluster. I den här boken presenteras kunskap och forskning som sätter personer med demenssjukdom i centrum. Boken utgår alltså inte i första hand från vården eller anhöriga, utan från dem som lever med sjukdomen. På så sätt skapas en tankeram som ger stöd vid både utvecklingsarbete och reflektion bland människor som på olika sätt arbetar med och för personer med demenssjukdom.

  Cirka 110 000 och 170 000 svenskar har i dag en demenssjukdom. Om ett tiotal år är det betydligt fler: ökad livslängd och en större medvetenhet om demenssjukdomar gör att allt fler personer får en diagnos tidigt i förloppet. Som en konsekvens av detta kommer alltfler personer att leva med en demenssjukdom under lång tid, och ofta i hemmet. Detta innebär inte bara en utmaning för vård, omsorg och socialpolitik, utan väcker också frågor som berör såväl personer med demens, som anhöriga och andra i det sociala nätverket: Hur kan personer med demens leva och fungera i sitt hem tillsammans med eventuella familjemedlemmar? Hur kan de fungera som medborgare och delta i samhällslivet, ha makt över sitt eget vardagsliv och fatta egna beslut om sitt eget liv?

  I boken medverkar forskare från Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet. Den innehåller många pedagogiska exempel och riktar sig till utbildningar inom vård, omvårdnad, socialt arbete och omsorg.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 210.
  Hellström, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Nolan, Mike
  Sheffield University, UK.
  Time together2010In: Time for dementia: a collection of writings on the meanings of time and dementia / [ed] Jane Gilliard, Mary Marshall, London: Hawker Publications Ltd , 2010Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 211.
  Hellström, Ingrid
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Torres, Sandra
  Uppsala University, Sweden .
  A wish to know but not always tell - couples living with dementia talk about disclosure preferences2013In: Aging & Mental Health, ISSN 1360-7863, E-ISSN 1364-6915, Vol. 17, no 2, p. 157-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Most research on disclosure issues in dementia has focused on what it is like to receive a dementia diagnosis. Little is known about the disclosure preferences that people with dementia and their cohabiting spouses have. In this study, we explore disclosure preferences and focus on what couples living with dementia want to know and tell about the disease. The study is based on 40 qualitative interviews (20 with people with dementia and 20 with their spouses). The analysis revealed five preference patterns regarding what the couples wanted to know and how they felt about sharing information concerning the disease with others. The patterns have been called: (1) want to know and tell (no reservations about it); (2) want to know and tell (some reservations about it); (3) want to know but do not want to tell; (4) want to know but cannot decide if we want to tell and (5) cannot agree on either knowing or telling. They show that couples preferences about what they want to know are related to what they are willing to tell. The findings also show that it is usually the preferences of the person that has a dementia diagnosis that guide the stand that couples take as far as disclosure issues are concerned. Thus, the findings show the type of interdependence that exists when one person in a couple has received the diagnosis, and the life of the two people as a couple is challenged as a result of this.

 • 212.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  A cross sectional study: computer based assistive technology device for use by children with physical disabilities2011Conference paper (Other academic)
 • 213.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Assessments used in school-aged children with acquired brain injury – Linking to the ICF2011Conference paper (Other academic)
 • 214.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Barn vet andra saker än vuxna! Våga fråga barn om skola och habilitering2011Conference paper (Other academic)
 • 215.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Faculty of Health Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care.
  Barnperspektiv och barns perspektiv2013Conference paper (Refereed)
 • 216.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Bedömning av anpassningar i skolmiljön - behövs en systematisk metod. Handikappinstitutet, Stockholm1998Report (Other academic)
 • 217.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Delaktighet i skolan för barn med rörelsehinder2011In: Arbetsterapeuten, nr 3, ISSN 0345-0988, no 3Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barn med rörelsehinder ska vara delaktiga i skolan på lika villkor som andra barn när det gäller de förutsättningar som skolan erbjuder. Delaktighet i skolan är viktigt ur flera aspekter, bland annat ur ett hälsoperspektiv. Arbetsterapeuten bidrar till förutsättningarna för lärande och utveckling i skolan genom att främja elevens aktivitet och delaktighet. I allmänhet är inte skolor utformade med tanke på barn med funktionshinder och personalens beredskap och kompetens att möta barn med funktionshinder kan vara bristfällig. I artikeln beskrivs hinder för delaktighet när det gäller skolmiljön och skolans aktiviteter samt studier som handlar om delaktighet i skola från elevens perspektiv. Evidens för arbetsterapiinsatser i skolan tas upp samt annan forskning som kan bidra med kunskap om hur arbetsterapiinsatser kan utformas i skolan för att stödja elevens delaktighet.

  Varje år börjar cirka 100 0000 barn i skolan och några av dem har ett rörelsehinder. I Sverige är det självklart att barn med rörelsehinder ska erbjudas en likvärdig skolgång i meningen att de ska ha samma möjligheter som andra barn att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt [1]. Med ett populärt begrepp kan det uttryckas som att de ska vara delaktiga i skolan på lika villkor som andra barn när det gäller de förutsättningar som skolan erbjuder.

  Delaktighet i skolan är viktigt ur flera aspekter, bland annat ett hälsoperspektiv. Hälsan hos barn och ungdomar med rörelsehinder kan vara mer sårbar än andra barns. Förekomsten av ett varaktigt funktionshinder innebär en ökad risk för sekundära problem (fysiska såväl som psykosociala) som i onödan kan försvåra barnets totala funktionshinder och få negativ inverkan på barnets framtida möjligheter i vuxenlivet [2, 3].  Att skapa de bästa förutsättningar för utveckling och lärande genom att främja aktivitet och delaktighet i skolan och på fritiden är av den anledningen också en viktig preventiv insats avseende barn och ungdomar med rörelsehinder.

 • 218.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Delaktighet i skolmiljön2016In: Arbetsterapi för barn och ungdom / [ed] Ann-Christin Eliasson, Helene Lidström, Marie Peny-Dahlstrand, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, p. 179-191Chapter in book (Other academic)
 • 219.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Editorial2004In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014Article in journal (Refereed)
 • 220.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Educational principles in occupational therapy2012Conference paper (Other academic)
 • 221.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  How to enable social inclusion in adolescent person with functional disabilities through computer adaptations, Workshop2010Conference paper (Other academic)
 • 222.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  ICT and social participation: children with physical disabilities2012Conference paper (Other academic)
 • 223.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  ICT and social participation: Use of ICT outside school among boys and girls with physical disabilities2011Conference paper (Other academic)
 • 224.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Making children’s voices visible: Disagreements between parents and children’s report on priorities, quality of life and function2012Conference paper (Other academic)
 • 225.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Reducing everyday memory problems by an electronic memory aid with individually spokenreminders2010Conference paper (Other academic)
 • 226.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  School participation of children with disabilities, client centeredness with children and physical and social environmental barriers in school2012Conference paper (Other academic)
 • 227.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  School participation of pupils with physical and psychosocial limitations2011Conference paper (Other academic)
 • 228.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  School participation of students with disabilities2010Conference paper (Other academic)
 • 229.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  School participation of students with physical and psychosocial limitations2011Conference paper (Other academic)
 • 230.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  School Setting Interview, workshop2010Conference paper (Other academic)
 • 231.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Support in everyday activities with a home-basedelectronic memory aid for persons with cognitive impairments2010Conference paper (Other academic)
 • 232.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Talking with clients: Assessment that collects information through interviews. In Model of Human Occupation: Theory and application (3tr ed.) Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins2002Other (Other academic)
 • 233.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Trendsetters and Followers:: Disabled Young People’s Computer Use during Leisure Time2015In: Childhood and disability in the Nordic countries :: being, becoming, belonging / [ed] Rannveig Traustadóttir, Borgunn Ytterhus, Snæfrídur Thóra Egilson and Berit Berg, Sheffield: Palgrave Macmillan, 2015, p. 167-178Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the biggest social changes of our time has been the digitizing of nearly all areas of everyday life — both in the privacy of our homes and outside in the world of work and commerce. The Internet’s advancement into all areas of people’s lives has been very rapid. The changes have been so dramatic and sweeping that some use the term ‘digital revolution’. The opportunity to work, interact, communicate, and be entertained wherever we are located is now taken for granted by many people. The digital revolution has influenced people’s leisure activities and the way they interact and socialize with each other; this is especially true of younger generations (Buckingham & Willett, 2006; Palfrey & Gasser, 2008; Tapscott, 2009). This chapter explores how disabled young people access and use digital technology during leisure time, in comparison with youngsters in general.

 • 234.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Trendsetters and followers: Disabled youths computer use during leisure time.2013Conference paper (Refereed)
 • 235.
  Hemmingsson, Helena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Use of ICT outside school among children with physical disabilities2011Conference paper (Other academic)
 • 236.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy.
  Bolic Baric, Vedrana
  Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Occupational Therapy.
  Lidström, Helene
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  E-inclusion: Digital equality – young people with disabilities2015In: Studies in Health Technology and Informatics / [ed] Cecilia Sik-Lányi, Evert-Jan Hoogerwerf, Klaus Miesenberger, Peter Cudd, IOS Press, 2015, 217, Vol. 217, p. 685 - 688p. 685-688Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The United Nations' position is that digital access is a matter involving equality between groups of people, the securing of democratic rights, and equal opportunities for all citizens. This study investigates digital equality in school and leisure between young people with and without disabilities. A cross-sectional design with group comparisons was applied. Participants were young people (10–18 years of age) with disabilities (n=389) and a reference group in about the same ages. Data were collected by a survey focusing on access to and engagement in ICT activities in school and during leisure time. The results demonstrated young people with disabilities had restricted participation in computer use in educational activities, in comparison to young people in general. During leisure time young people with disabilities had a leading position compared to the reference group with respect to internet use in a variety of activities. Beneficial environmental conditions at home (and the reverse in schools) are discussed as parts of the explanation for the differing engagement levels at home and in school, and among young people with disabilities and young people in general.

  Conclusion: Schools need to prioritise use of ICT by young people with disabilities.

 • 237.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Borell, Lena
  Karolinska institutet, Stockholm.
  The development of an assessment of adjustment needs in the school setting for use with physically disabled students1996In: Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ISSN 1103-8128, E-ISSN 1651-2014, Vol. 3, no 4, p. 156-162Article in journal (Refereed)
 • 238.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Egilson, Snaefridur
  School of Social Sciences, Faculty of Social and Human Sciences, University of Iceland.
  Lidström, Helene
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Kielhofner, Gary
  University of Illinois at Chicago, USA.
  Bedömning av anpassningar i skolmiljön : BAS, version 3.12014Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bedömning av anpassningar i skolmiljön (BAS) är ett bedömningsinstrument som utvecklats i Sverige för att användas inom skola. Det är avsett för barn från ungefär 7 år och äldre. Användare av instrumentet är arbetsterapeuter, speciallärare, specialpedagoger och andra professioner som fokuserar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan.Instrumentet fokuserar på hur faktorer i omgivningen inverkar på elevens aktivitet och delaktighet i skolan. Instrumentet innehåller 16 frågeområden om vardagliga aktiviteter i skolan, där varje frågeområde bedöms utifrån en fyrgradig skala.

  De 16 frågeområdena är: 1. Skriva2. Läsa3. Tala4. Komma ihåg saker5. Räkna6. Göra läxor7. Göra prov8. Delta i sportaktiviteter9. Delta i praktiska/estetiska ämnen10. Delta i klassrummet11. Umgås/leka på rasten12. Delta i praktiska rastaktiviteter13. Åka på studiebesök14. Få assistans15. Ha tillgång till skolans lokaler16. Samarbeta med skolans personal

  Följande frågor ställs för varje frågeområde:

  • Hur ofta gör du/fungerar det när du ska ...........?
  • Har du några anpassningar? Vilka?
  • Är du nöjd med hur det fungerar nu?
  • Om inte, vad skulle kunna underlätta för dig?Efter diskussion med eleven avslutas varje frågeområde med skattning huruvida eleven
  • behöver nya anpassningar,
  • har vissa anpassningar men behöver kompletterande anpassningar,
  • har tillfredställande anpassningar, eller• inte behöver några anpassningar.

  Denna nya version av BAS har uppdaterats i de teoretiska avsnitten och kompletteras med en mappning av frågeområdena till ICF. Instrumentet innehåller nu även exempel på barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (såsom ADHD och Aspergers syndrom) och sociala begränsningar. Instrumentet har dessutom en ny grafisk form och är mer användarvänlig.

 • 239.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Egilson, Snaefridur
  School of Social Sciences - Faculty of Social and Human Sciences, University of Iceland.
  Lidström, Helene
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Kielhofner, Gary
  University of Illinois at Chicago, USA.
  The school setting interview : SSI version 3.02014Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The SSI is a student-centred interview assessment intended for examing the level of student-environment fit of students from approx. 7 years of age and older. The assessment focus on how environmental factors influence students’ activity and participation in school. SSI includes 16 items, which are scored by using a four-step rating scale.

  The 16 items are:1. Write2. Read3. Speak4. Remember things5. Do mathematics6. Do homework7. Take exams8. Participate in sports activities9. Participate in practical subjects10. Participate in the classroom11. Participate in social activities during breaks12. Participate in practical activities during breaks13. Go on field trips14. Get assistance15. Access to school16. Interact with staffFor each item, the following questions are asked:

  • How do you act/manage in your class when you .......... (e.g. 1. Write)?
  • Do you have any supports or adjustments? If so, what type?
  • Are you satisfied with the present situation?
  • If not, what kind of change would help you the most?

  The theoretical foundation of SSI is MOHO (Kielhofner, 2008) and client-centred practice (Law, 1998).

  This new version now also includes examples of children with neuropsychiatric impairments and social limitations. It has been updated in the theoretical sections and supplemented with a linking/mapping of the SSI items to ICF concepts.

 • 240.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Hoffman, Oshrat Regev
  Kielhofner, Gary
  A user’s manual for the School Setting Interview (SSI). University of Illinois at Chicago2000Other (Other academic)
 • 241.
  Hemmingsson, Helena
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Penman, Merrolee
  School of Occupational Therapy, Otago Polytechnic, Dunedin.
  Making Children´s Voices Visible: The School Setting Interview (SSI)2010In: Kairaranga, ISSN 1175-9232, Vol. 11, no 1, p. 45-49Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Children and young people with disabilities educated in their local school may need services to get equal access to the curriculum. To ensure that any educationally relevant services achieve the best outcomes, the students’ own voices and perspectives should also be included. This paper introduces the School Setting Interview (SSI), an interview-based assessment that helps occupational therapists to understand the barriers to, and facilitators of, inclusion from the student’s perspective. This information added to that identified by the teaching team and the parents/caregivers, can only lead to a "fuller picture" which all the team can draw from when determining issues and identifying potential strategies to address.

 • 242.
  Henriksson, Chris
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Liedberg, Gunilla
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Factors of Importance for Work Disability in Women with Fibromyalgia2000In: Journal of Rheumatology, ISSN 0315-162X, Vol. 27, no 5, p. 1271-1276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To identify factors of importance for women with fibromyalgia (FM) to continue working despite the limitations imposed by the symptoms.

  METHODS: A mail questionnaire with questions regarding social background, symptoms, sickness benefits, work situation, work conditions and adjustments, opinions regarding own work ability, and satisfaction with the situation was sent to 218 consecutive women seen at a university pain or rheumatology clinic. Answers were obtained from 176 women.

  RESULTS: Pain, poor quality sleep, abnormal tiredness, muscle stiffness, and increased pain after muscle exertion were frequently reported symptoms. Fifty percent of the women were employed, 15% full-time. Twenty-three percent reported FM as the reason for not working. The work situation had been changed for 58% of the working women, and 80% counted on being able to continue working.

  CONCLUSION: Work disability is a serious concern in FM, and the majority of women with FM have limitations in their ability to work. Our results indicate that individual adjustments in the work situation need to be made and that women who have found a level matching their ability may continue to work and find it satisfactory. Early intervention in the work situation is recommended.

 • 243.
  Hesselstrand, Malin
  et al.
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Pain and Rehabilitation Center. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Samuelsson, Kersti
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Anaesthetics, Operations and Specialty Surgery Center, Department of Rehabilitation Medicine.
  Liedberg, Gunilla
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Occupational Therapy Interventions in Chronic Pain - A Systematic Review2015In: Occupational Therapy International, ISSN 0966-7903, E-ISSN 1557-0703, Vol. 22, no 4, p. 183-194Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The use of interventions based on the best available evidence in occupational therapy is essential, and evaluation of research is part of an evidence-based practice. The aim of this study was to assess the quality of studies describing and evaluating the effects of occupational therapy interventions on chronic pain. A systematic review of studies with diverse designs was carried out. A quality assessment was conducted, and the level of evidence was defined using the Research Pyramid Model. Of 19 included studies, three received the highest evidence level, and three were considered to be of high quality. The clinical recommendations that can be derived from this study are the following: occupational therapy interventions should start from the identified needs of the person with chronic pain; no support exists for the effectiveness of electromyographic biofeedback training as a supplement, more studies are needed to confirm this result; the efficacy of instructions on body mechanics was significant during work-hardening treatment; and occupational therapists need to perform and present more clinical studies of high quality and high-evidence level to build up a trustworthy arsenal of evidence-based interventions, for example, in persons with chronic pain. Copyright (C) 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 244.
  Hildebrand, Anne-Marie
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Johansson, Emélie
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Health, Activity, Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Initial prövning av innehållsvaliditet och användbarhet för bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance: Försäkringskassan (AWP-FK)2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish Social Insurance Agency (Försäkringskassan, FK) has been commissioned by the Government to further develop the assessment procedure for those on sick leave in Sweden.  As part of this, a new assessment instrument has been developed for occupational therapy assessment of the medical ability to work. The instrument is based on the Assessment of Work Performance (AWP), using three selected tasks, and is called AWP-FK. The purpose of this study was to do an initial assessment of AWP-FK with a focus on content validity and utility. The method chosen was qualitative telephone interviews with nine occupational therapists who participated in the Agency's pilot study. The results indicate that AWP-FK has good content validity and utility. The occupational therapists in the study believed that the instrument was relevant, both for the target group and assessment in relationship to the regular labour market. Some suggestions for change have been included, for example that certain instructions in the AWP-FK manual be clarified. The importance of clients understanding the purpose of the assessment and receiving feedback on their performance, and the influence of the assessment environment is discussed. Further studies on AWP-FK are needed to ensure high validity, utility and reliability.

  Download full text (pdf)
  Hildebrand & Johansson
 • 245.
  Hjelm, Katarina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences. University of Växjö, Sweden.
  Holism in community leg ulcer management: a comparison of nurses in Sweden and the UK2005Conference paper (Other academic)
 • 246.
  Hjelm, Katarina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  International perspectives on health a challenge for community nursing.2013Conference paper (Other academic)
 • 247.
  Hjelm, Katarina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care.
  Social support described by Swedish-born persons with diabetes.Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 248.
  Hjelm, Katarina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Albin, Björn
  Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Limited focus on the use of health care by elderly migrants - A litterature review2014In: Open Journal of Nursing, ISSN 2162-5336, E-ISSN 2162-5344, Vol. 4, no 6, p. 465-473Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our premise for this literature review is the global demographic change caused by the world’s population living longer and becoming older, and extensive international migration leading to multicultural societies. Increasing age leads to health problems, often long-term or chronic, requiring investments in health care. Worse health and dissimilarities in pattern of morbidity/ mortality have been found in foreign-compared to Swedish-born persons, so it is reasonable to assume that this affects use of health care. The exploratory review focuses on elderly migrants’ (>65 years) use of healthcare. The databases Pub Med, EBSCO, CINAHL and ERIC were searched in 2000-2013. A limited number of studies were found; few had a comparative approach, most were from the USA, and focused on migrants from the former Soviet Union or countries in South-East Asia. A range of factors were identified that influence patterns of health care use: language fluency, ability to communicate, self-reported health status, prevalence of chronic disease, physical distance from care provision, availability of transport to reach care, cost of care, the health insurance system, cultural norms and values regarding different forms of care, level of education, and length of residence in the host country. Most studies treated health care from a general perspective and collected data from community and hospital settings, without analysing usage separately. Some studies indicated elderly migrants making use of health care less than other groups but the pattern is not unambiguous: other studies show that there is an overuse of health care. It is therefore difficult to show any particular pattern, or possible differences in use, regarding community versus in-patient care. Studies focusing on migrants’ actual use of health care are few and further research is needed, especially because elderly people form the largest group of users of health care and will be even larger in the future.

 • 249.
  Hjelm, Katarina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Health Sciences.
  Apelqvist, Jan
  Diabetes-och Endokrin kliniken, Universitetssjukhuset i Malmö, Lunds universitet.
  Migrants with diabetes believe diabetic foot ulcers being unavoidable and impossible to prevent.2015In: 50th annual meeting of the EUROPEAN DIABETES EPIDEMIOLOGY GROUP.25-28 April 2015. Les Fontaines, Gouvieux-Chantilly, France.Study group of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Paris, France.: EUROPEAN DIABETES EPIDEMIOLOGY GROUP - EDEG , 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Since type 2 diabetes is developing into a pandemic, particularly affecting migrants in industrializing countries, the prevalence of diabetes complications is expected to increase. Diabetic foot disorders are the predominant source of complications and are serious and costly but highly preventable particularly by self-care. Health-related behavior, including self care and health care seeking, is guided by beliefs about health/illness but has not previously been studied in different migrant groups. We aim to describe beliefs about health/illness in foreign-born persons with diabetic foot ulcers that might affect self-care and health care seeking and to study whether there are dissimilarities related to origin. ‘

  Material and methods: Qualitative descriptive study. Semi-structured interviews with 26 persons, aged 38-86 years, whereof 13 born in European and 13 in non European countries, all except one in the Middle East, being residents in Sweden between 7-60 years (Md 18 yrs).

  Results: Most believed foot ulcers being unavoidable and problematic to detect, and mainly caused by internal factors such as diabetes, sometimes combined with external factors as inappropriate foot wear, hot water, or bare foot walking. Perceived health had deteriorated after onset of the foot problems due to immobility and pain. Middle Easterners differed as they discussed the importance to adapt to the will of Allah, leading to even poorer quality of life and view of future health. They described more foot problems and perceived religion (Muslim) with washing rituals of the feet being of importance for health. They were less often regularly monitored than European migrants. Economy affected health, more so in Europeans, due to expenses for medications and shoes. Many described limited activity in self-care, few had searched help for their foot problems and if so solely among professionals and had limited knowledge about the influence of glycaemic control on diabetes/foot status.

  Conclusions: Foreign-born persons perceived foot ulcers being impossible to prevent, experienced problems with detection, and had limited knowledge about self-care. Dissimilarities in beliefs related to origin were found that negatively affected self-care of the feet why it is important to assess individual beliefs and plan care and education accordingly. 

 • 250.
  Hjelm, Katarina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division of Health, Activity and Care. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  Atwine, Fortunate
  Department of Nursing, Mbarara University of Science and Technology, Mbarara, Uganda.
  Health-care seeking behaviour and use of traditional medicine in persons with diabetes in Uganda.2015In: Global Health Congress, Oxford 2015, Oxford University, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Health-care seeking behaviour is important as it determines acceptance of healthcare and outcomes of chronic conditions but has been investigated to a limited extent in persons with diabetes in developing countries.

  Qualitative study. Focus-group interviews.

  Reasons for seeking help from traditional healers were diabetessymptoms and failure of effect from western medicine. Help had been sought from different health facilities with the help of relatives and friends.

  Conclusion: A switch between healthcare providers influenced by popular and folk sectos was found. Despite beliefs of using different healthcare providers searching for complementary medicine, participants still experienced health problems related to diabetes.

2345678 201 - 250 of 733
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf