liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1577
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Söderlund, Jonas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Economics, Business Administration.
  Anderson, Christian
  Clients, contractors, and consultants - The consequences of organizational fragmentation in contemporary project environments2001In: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 32, no No. 3, p. 39-48Article in journal (Refereed)
 • 202.
  Berggren, Christian
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics.
  Söderlund, Jonas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Economics, Business Administration.
  Andersson, Christian
  Projekt utan partnerskap: om kunder konsulter och leverantörer i stora engångsprojekt2001In: Projekt: Organisation för målorientering och lärande / [ed] Christian Berggren, Lars Lindkvist, Lund: Studentlitteratur , 2001, 1, p. 202-219Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

     Svenska industriföretag, tjänsteföretag och offentliga organisationer väljer i allt högre utsträckning att bedriva verksamhet i projektform. Projektet som arbetsform har gått från att ha varit något av en undantagslösning för unika insatser till att idag framstå som en ”grundbult” i sättet att organisera stora delar av verksamheten inom företag och organisationer. Därmed har också behovet av kunskaper om projektstyrning och projektorganisation ökat dramatiskt. I denna bok behandlas ledning, organisering och lärande i olika typer av projekt. Genom att boken tydligt tar sin utgångspunkt i konkreta fallbeskrivningar och kopplar dessa till aktuell organisations- och projektforskning, lämpar den sig som lärobok på projekt- och organisationskurser inom ekonom-, ingenjörs-, civilingenjörs- och systemvetarutbildningar vid universitet och högskolor. Den är också väl lämpad att användas som kursbok i företagsintern vidareutbildning, och på universitetens externa kurser och ledarskapsprogram. Boken är även intressant för var och en som på egen hand vill fundera över projektorganisationens för- och nackdelar.

 • 203.
  Berggren, Fredrik
  et al.
  Department of Community Medicine Malmö universitetssjukhus, Lunds universitet.
  Nystedt, Paul
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Economics, Economics and Economic History.
  Changes in alcohol consumption: An analysis of self-reported use of alcohol in a Swedish national sample 1988-89 and 1996-972006In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 34, no 3, p. 304-311Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Aim: To analyse factors associated with alcohol consumption, and how these changed over the period 1988-97, a period during which Sweden entered the European Union. Methods: Data were used from two waves (1988-89 and 1996-97) of the representative longitudinal micro-level ULF survey in Sweden to estimate a two-part model of consumption. Results: Experiencing financial stress, monthly salary, and not being married were all correlated with alcohol consumption, especially for males in 1988-89. In 1996-97 these correlations were much weaker, revealing a levelling-out trend towards conformity. The pattern was less clear for females. Further, the youngest age group (16-29 years) increased its consumption significantly more than the older age groups. Conclusion: There were significant changes in alcohol behaviour, especially for males, coinciding with Sweden joining the EU and preceding the very substantial general increase in consumption levels since 1998. This underlying process should be kept in mind when analysing the more recent trends. The results support the contention that alcohol policy should be a combination of measures targeting the whole population (e.g. via public health campaigns) with specific measures directed towards more vulnerable groups (e.g. young people). © 2006 Taylor & Francis.

 • 204.
  Berggren Gevius, Gabrielle
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Hedlund, Petter
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Internationaliseringsprocessen i mindre, teknikbaserade företag2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På grund av bl a globalisering har förutsättningar för internationell verksamhet förändrats. Det är idag lättare att ta kontakt med andra länder vilket kan vara nödvändigt för att hålla en verksamhet vid liv. Även mindre företag ges möjligheter att etablera sig internationellt, trots att tillgång till resurser kan tyckas begränsa deras internationaliseringsprocesser.

  Syfte: Att undersöka mindre, teknikbaserade företags val av organisationsform vid internationalisering, vilka motiv som ligger bakom en internationalisering samt hur man väljer vilken utländsk marknad för en etablering.

  Resultat: Det som framkom från intervjuer gjorda med fyra företag belägna i Mjärdevi Science Park, Linköping, analyseras med hjälp av den referensram som baseras på vedertagna teorier kring företags internationaliseringsprocesser. Det visade sig att mindre, teknikbaserade företags inställning till internationalisering inte påverkades av dess litenhet och begränsade resurser. Liten hemmamarknad, starkt nischad produkt samt viljan att följa befintliga kunder var några av orsakerna till denna typ av företags internationalisering.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 205.
  Bergholtz, Linda
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Selander, Krickos
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ökat medborgarinflytande på lokal nivå: lärande för alla. En studie av Motala kommuns organisationsförändring.2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler medborgare väljer att engagera sig i partipolitiskt obundna sammanslutningar istället för i partier. Motala kommun införde 1999 fem beredningar bestående av folkvalda politiker som bland annat ska arbeta för ökade och förnyade medborgarkontakter.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett organisationsteoretiskt perspektiv beskriva och analysera Motala kommuns arbete med att förändra den politiska organisationen, med fokus på arbetet att förbättra medborgarinflytandet. Vidare vill vi presentera idéer kring hur arbetet skulle kunna vidareutvecklas.

  Avgränsningar: Vi kommer inte att i någon större utsträckning ta med tjänstemannaperspektivet i diskussionerna eftersom vi enbart intervjuat politiker.

  Genomförande: Fokusgruppsintervjuer har genomförts med de fem beredningarna. Vid varje tillfälle medverkade 5-11 personer.

  Resultat: Beredningarna har utmanat de institutionaliserade antaganden som tidigare styrt det kommunalpolitiska arbetet. Omorganiseringen har även fyllt en funktion för lärandet hos de inblandade, men fler aktörer bör vara inblandade för att kommunen ska bli en lärande organisation. En organiserad nätverksstruktur kan skapa förutsättningar för kunskapsutväxling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 206.
  Bergius, Andreas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kragell, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  In Search of an Integrating Product Model: Integrating Consumer Behaviour and Customer Value2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The concept of the product is a multi faced problem, and involves issues such as core value, tangible and intangible products, services, warranties etc. It is a thick jungle of information regarding what a product can be said to be. Closely linked to the concept of the product are also the terms buying behaviour and value. The first term, buying behaviour, is the understanding of what precedes the purchase, and the second refers to the customer’s perceived value. We believe that these three important concepts have not been sufficiently explored as one. We will investigate the concepts individually and finally join them together as one model.

  Purpose: We set out to create a model that integrates the concepts of consumer behaviour and value with the concept of the product. Method: The study is to a large extent theoretical. A small number of interviews have been conducted at the two automotive companies Saab and Porsche, and also with owners of these cars respectively. This empiricism complements the thesis, and shows examples of how theory exists in practice.

  Results: We have found a way of effectively combining the three concepts product, value and buying behaviour - a model that explains how value and buying behaviour are integrated into the product concept. Our results should be interesting for anyone wanting to understand that products should be considered as more than just the physical object. Products are also closely connected with intangible issues like lifestyle, belonging, image etc. The concept of the product can better be understood when looking at the product in this"three-dimensional"way. We wish the reader much pleasure.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 207.
  Berglund, Magnus
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics, Logistics.
  Dynamiska affärsförhållanden ger rollen 4PL ökad konkurrenskraft2004In: TH : Transport & Hantering, ISSN 0346-2773, Vol. 6-7, p. 20-21Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 208.
  Berglund, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Economics, Logistics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Third-party logistics providers: towards a conceptual strategic model1997Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to: 1. develop a model for studying the strategies of third-party providers, and 2. preparing empirically supported hypotheses regarding the TPL providers strategies. Empirical data has been gathered from 21 Australian, European, and North- American targeted TPL providers, all recognized as large, innovative or influential industry representatives.

  The thesis propose an empirically supported model for studying positions or for positioning of TPL providers, based on both served markets and internal industry variables. Further, the TPL providers expected development, the values delivered to clients, and activity and capability for supply chain integration are explored.

  The results of the study indicate that the TPL providers in general have similar strategies, and expect to develop in similar ways. The main values provided to clients are Cost and the possibility to Focus on Core, and the main mechanisms for creating that value are Operative Competence and Systems Development.

 • 209.
  Berglund, Magnus
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics, Logistics.
  van Laarhoven, Peter
  Sharman, Graham
  Wandel, Sten
  Lunds universitet.
  Third Party Logistics: Is there a Future?1999In: International Journal of Logistics Management, ISSN 0957-4093, E-ISSN 1758-6550, Vol. 10, no 1Article in journal (Refereed)
 • 210.
  Berglöf, Andrea
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bielkhammar, Andreas
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Corporate Citizenship: Företaget som den goda medborgaren2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Företagens roll i samhället håller på att förändras. En möjlighet för företag att bidra till en utveckling som är långsiktigt hållbar: ekonomiskt, socialt och ekologiskt kan uppnås genom Corporate Citizenship – företaget som den goda medborgaren.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda och skapa förståelse för begreppetCorporate Citizenship och dess framväxt från ett strategiskt perspektiv, samt attstudera hur och varför företag arbetar med Corporate Citizenship.

  Genomförande: En litteraturgenomgång inom området Corporate Citizenship har genomförts. Vidare har representanter från fyra svenska multinationella företag med uttalad Corporate Citizenshipverksamhet intervjuats. Undersökningen har kompletterats med intervjuer med konsulter med erfarenhet inom området.

  Resultat: Corporate Citizenship kan ses som ett konkret och operationaliserbart angreppssätt av strategisk betydelse av företagets totala ansvar och engagemang: ekonomiskt, miljömässigt och socialt, där man går längre än ansatsen "att ta ansvar för sina handlingar". Företagen har från att reagera reaktivt övergått till att bli mer proaktiva i sitt agerande inom Corporate Citizenship samtidigt som strategins framväxt karakteriseras av planering. Motiven till företagens engagemang är genomgående desamma: stärkt varumärke, ökad attraktivitet som arbetsgivare, legitimitet i samhället, lönsamhet, goodwill och förbättrade kundrelationer. Uppsatsen belyser den strategiska betydelse som Corporate Citizenship kan ha för ett företag om det hanteras medvetet ur en mängd olika aspekter. Företagens inriktning på Corporate Citizenshiparbetet skiljer sig genom att det är direkt eller indirekt kopplat till kärnkompetens eller direkt relaterad till en fundamental del i affärsverksamheten. Den globala omfattningen skiljer sig även den, från inhemsk inriktning till multiinhemsk inriktning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 211.
  Bergman, Magnus
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bjerkefors, Frida
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  För centrumhandeln i tiden2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: It has been a common perception in the media in recent years that external shopping malls extinguish the trade in Swedish downtown areas. Factors that promote external shopping malls are that customers become more and more indolent and more people buy cars. Despite this fact, downtown areas have a great deal to offer when it comes to creating a pleasant atmosphere. Furthermore, customers are becoming more demanding and want something extra while doing their shopping. More and more shopkeepers therefore realize the importance of events as an instrument to offer experiences to the customers.

  Purpose: To investigate whether shopkeepers in downtown Linköping consider the external shopping mall in Tornby a competitor or not and, if so, in what ways the trade in the downtown area has been affected by Tornby. Furthermore we will outline and describewhat types of marketing shopkeepers in downtown Linköping use today, and in what ways these types are being utilized. Because this is investigated from the point of view of the shopkeepers in downtown Linköping, this study will also bring forward a few words of advice to them. These pieces of advice are focused on how they should compose their marketing efforts in order to handle the competition with the external shopping malls. Some of the recommendations are also meant to guide other participants in Linköping’s retail trade. In doing so, we will be investigating the aptness in using event marketing and, if we find it suitable, in what ways it should be used. The results from this investigation will be

  Delimitations: This investigation has been empirically delimited to mainly encompass the situation in Linköping’s municipality. A practical delimitation that has been made is that we only have interviewed one representative from each mall in downtown Linköping. The individual shopkeepers have therefore not been discussed. As to the theoretical frame of reference, it consists in large parts of theories concerning event marketing. However, we will not be discussing companies’ internal events, with a view to motivating and creating a pleasant atmosphere among the staff. Nor will we be discussing sponsorship which is existing events sponsored by companies.

  Realization: This study is a qualitative one. The empirical data originates from ten interviews with representatives of Linköping’s municipality, Svensk Handel, Cityföreningen of Linköping and the persons in charge of the shopping malls in downtown Linköping. One interview has directed us to the next, which has helped us to select appropriate persons to enquire about the situation in Linköping. Since we have interviewed all the people in charge of the malls in downtown Linköping, the entire population has been studied. Apart from the interviews, the empirical data also comes from research reports, investigations and literature on the subject.

  Results: The shopkeepers in the downtown area of Linköping do not consider the external shopping malls in Tornby a competitor but more of a complement to the trade at large in the city. The downtown area has so much to offer which the external shopping malls cannot, such as culture, parks, churches, coffee shops and so forth. Our view is that without the competition from external shopping malls, the trade in the downtown areas would not have changed as much. How the trade is perceived depends on the perspective chosen. Therefore we believe that all the organisations involved in the trade must work together to promote the uniqueness of Linköping in order to convince people from other cities to make a visit here. The malls in Linköping’s downtown area differ to a great extent when it comes to marketing. They are using different types of marketing in different manners. We have found it important to make sure that all these types are coordinated to convey the

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 212.
  Bergman, Marléne
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Carlsson, Liselotte
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Globala problem: lokala lösningar - En studie av småföretagares strategíska arbete2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mycket finns skrivetkring strategiarbete i större företag men míndre om hur små företag tänker och agerar strategiskt. Därför är det av vikt att öka kunskapen om hur det strategiska arbetet bedrivs i dessa företag, för den akademiska världen, företagarna själva samt deras intressenter.

  Syfte: Denna uppsats syftar till att bidra med kunskap om och förståelse för småföretagarnas strategiska arbete.

  Genomförande: Företagsledaren i småföretag är den person som enskilt har mest makt att påverka företagets handlingar. Uppsatsen baseras därför på en kvalitativ undersökning av företagare i 14 sörmländska småföretag. Den teoretiska referensramen behandlar främst litteratur kring strategi och kognition.

  Resultat: Hur det strategiska arbetet bedrivs i småföretag beror på företagsledarens strategiska tänkesätt. Det strategiska tänkesättet formas av företagsledarens kognitiva strukturer och avgör hur företaget och dess omgivning uppfattas av företagsledaren. Detta får till följd att företagsledare verksamma inom samma bransch kan uppfatta branschen olika och agera strategiskt olika utifrån detta. Inom sin bransch kan de dock vara lika framgångsrika.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 213.
  Bergman, Patrik
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Stat eller landsting: en studie av skillnader i percapitakostnader mellan Sveriges hälso- och sjukvårdshuvudmän2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Stockholms läns landsting är sedan något år tillbaka nettobidragsgivare till det så kallade landstingskommunala utjämningssystemet. Enligt landstingsförbundets prognoser kommer denna utveckling att fortskrida, ett faktum som fick LO-ekonomerna Fransson och Wennmo att, i en rapport under våren 2003, hävda att utjämningssystemet inom en snar framtid kommer att bli politiskt ohållbart. Som alternativ föreslog rapportens författare att ett system med större, statligt kontrollerade, huvudmannaenheter införs. Uppsatsens syfte är att undersöka hur kostnaderna för hälso- och sjukvården kan komma att påverkas som en följd av att ansvaret överförs till större enheter än i dagsläget. För att uppfylla syftet har multipel regressionsanalys använts. Beroendevariabeln i analysen har konstruerats såsom de respektive hälso- och sjukvårdshuvudmännens avvikelser från ett bruttokostnadsgenomsnitt per capita. Studien kan inte påvisa några resultat som tyder på att hälso- och sjukvårdshuvudmännen skulle kunna åtnjuta stordriftsfördelar till följd av ett förändrat huvudmannaskap. De resultat som framkommer i uppsatsen visar istället att framförallt fyra variabler förklarar merparten av variationen i beroendevariabeln. Dessa förklaringsvariabler är befolkningens medelålder, andelen exporterad vård, den totala arealen och skattekraften i respektive huvudmannaområde. Tre av de fyra parameterskattningarna är förväntade. Det faktum att skattekraften uppvisar ett starkt samband med kostnadsavvikelsen är dock något förvånande. En möjlig förklaring till sambandet är att vårdtagare med en relativt hög skattekraft ställer relativt höga krav på vården jämfört med vårdtagare med en relativt låg skattekraft. De resultat som framkommer i studien tyder således på att de faktorer som påverkar kostnaderna i mer eller mindre utsträckning är strukturella, varför de knappast påverkas av ett förändrat huvudmannaskap.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 214.
  Bergqvist, Ulrika
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Hermansson, Anna
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Varumärkesinriktad positionering: en fallstudie av ICAs&Nordeas etablering i Estland2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bland annat ett stundande EU-inträde och en stark ekonomisk tillväxt har bidragit till att Estland utvecklats till att bli en mycket intressant marknad för svenska företag. För att företag ska klara sig långsiktigt i konkurrensen på den estniska marknaden krävs en tydlig positionering av dess varumärke. ICA och Nordea är två företag med starka varumärken på den svenska marknaden, vilka dessutom är etablerade på den estniska marknaden.

  Syfte: Syftet är att jämföra ICAs respektive Nordeas varumärkespositionering i Sverige och Estland för att utröna om det krävs en anpassning av denna vid en nyetablering i Estland.

  Avgränsningar: Vi behandlar enbart respektive fallföretags kärnverksamhet. Inga kulturella aspekter kommer att beröras. Genomförande: Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer inom respektive företag.

  Resultat: Fallföretagens respektive varumärkespositionering är relativt standardiserad. Dock anpassas företagens strategier något efter rådande marknadssituation i Estland.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 215.
  Bergstedt, Niklas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ljungqvist, Björn
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sälj- och köpprocessen av IT-relaterade tjänster2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Companies and organizations of today spend large amounts of money on IT-based business solutions. Such business solutions normally include business- consulting and software-creation (IT-related services). Due to the rapid development of the technology within this field of business the IT-customers find it difficult to select among potential suppliers on objective grounds.

  Purpose: To increase the understanding for the professionl approach of the people involved in the sales- and purchase process of IT-related services in a business-to-business context. The study is taking the buyers'as well as the sellers'perspective into account when analyzing the process. Method: The empirical findings were collected from eight companies in Linköping and Stockholm. The method used was a qualitative interview survey.

  Delimitation: The study treats business-to-business relationships. The study focuses on IT-services aimed at business development. The study do not include the influence of purely technical apects of IT-related services.

  Conclusions: It appears to exist a"knowledge gap"between the IT-suppliers and the IT-customers concerning how to make use of the opportunities stemming from the newest IT-applications. The customers find it difficult to select among potential IT-suppliers on objective grounds. Trust in the supplier becomes very important. Trust can be achieved by means of personal contacts, the ability to speak the same language, reference projects and general knowledge about the customer's field of business.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 216.
  Bergström, Christine
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Bondarenko, Olivia
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Interaktioner inom kluster - fallet Mjärdevi Science Park2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Porter introduced the concept of clusters in the 1990’s, but the phenomenon has been acknowledged since the beginning of the 20th century. In spite of the fact that markets are becoming increasingly more global today, the concept of clusters is still very much alive. Regional agglomerations of companies, commonly referred to as clusters, are exemplified by so- called ”Industrial Hollywoods”, such as Silicon Valley and Sophia-Antipolis. Purpose: We are intrigued by this paradox development of the markets and want to analyse interactions between actors within the local ”Industrial Hollywood” – Mjärdevi Science Park. This in order to find out whether these actors recognise any advantages of being located in a cluster of companies and to what extent agglomeration possibilities are exploited. Research Method: This study is based on interviews with sixteen actors from companies located in Mjärdevi Science Park, and one professor from Linköping University. We have also used secondary sources. Result: The actors recognise advantages to company agglomerations but do not seem to exploit these advantages to a great extent. However, several of the actors are in some way inter-connected, mostly on a social level due to common backgrounds and continuous attempts by Mjärdevi Science Park AB to initiate contact between companies.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 217.
  Bergström, Sandra
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Rätt till skadestånd enligt upphandlingsreglera: utformning av beviskraven för ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt upphandlingsförfarande2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Rules for damages that are effective are important to create legal security and a public procurement that fulfil economic effectivity. Those rules are effectivly created for example when the demand of evidence is possible for the damaged supplier to fulfil. Yet the rules cannot be too low without leading to an uncertain procurement for the public purchaser. Thus one have to balance the interests of a public purchaser against the interests of a damaged supplier. This balance leads to a public procurement involving rules of damages where the public purchaser cannot escape duty of damages just because the demand of evidence is too hard to fulfil.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 218.
  Bergström, Sara
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Carlström, Lena
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Hur RFID kan påverka logistisk effektivitet: en studie av den svenska dagligvarubranschen2006Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to study how the use of RFID and EPC would affect the Swedish food retail supply chain. This was done by mapping the flow of five different products in the supply chain at activity level. During this work, five manufacturers, two distribution centres and two retail stores were visited and carefully studied. These visits resulted in a flowchart for each company describing the product flow, with particular attention to the use of barcodes. The flowcharts were then used to create scenarios for each company, describing how the flow would change when using RFID-technology. The current flow for each company was then compared with its RFID scenario and analysed to see how logistic efficiency would be affected by the use of RFID-technology.

  The result of the study shows that all companies in the food retail supply chain would benefit from an implementation of RFID-technology. When comparing companies with a high usage of barcodes with companies where barcodes are little used, the conclusion can be drawn that both groups would experience improvements in different areas of logistic efficiency, but not necessarily to the same extent.

  When considering the drawbacks of using RFID, the greatest disadvantages are the large investments and costs of implementing the technology. The largest costs arise in modification of business systems and for hardware investments needed to utilize the technology.

  Apart from theses costs and investments, several positive changes in time consumption and traceability could be found. RFID/EPC makes it possible to replace manual checks with automatic ones, resulting in less time consumption and reduced staff throughout the supply chain. Furthermore, the possibility to trace every case and pallet results in more efficient and less expensive of product returns and recalls.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 219.
  Bergvall, Erik
  et al.
  LiTH.
  Spångö, Johan
  LiTH.
  Andersson, Dan
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics .
  Stahre, Fredrik
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics, Logistics.
  Brehmer, Per-Olof
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics .
  En översikt av företag inom kategorin kött och chark och deras situation på den svenska marknaden2007Report (Other academic)
 • 220.
  Berlin, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Leidstedt, Hanna
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Hantering av inköpsrisk vid svenska kafferosterier: när smaken får avgöra En studie av hur riskhantering kan integreras i inköpsprocessen2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The strategic importance of purchasing departments is increasing, yet supply risks are rather uncharted. The procurement of coffee involves supply risks and the purchaser needs to be able to handle these to enable the roasting-house to produce coffee as specified.

  Purpose: To chart risks in connection with the procurement of coffee as well as the possibilities of handling these. The thesis also examines if general risk management theories are applicable on the supply risk present within Swedish roasting-houses and can become an integral partof the purchasing process.

  Method: A qualitative case study of the purchasing process of Swedish roasting- houses.

  Result: An a priori-model, which can serve as the basis for evaluation of the purchasing process and risk management of a business, elaborated to fit the Swedish roasting business.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 221.
  Berner, Boel
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sundin, ElisabethLinköping University, Department of Management and Economics, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Från symaskin till cyborg. Genus, teknik och social förändring1996Collection (editor) (Other academic)
 • 222.
  Beuck, Niels
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Effectiveness of International Environmental Regimes2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The Thesis analyzes the effecvtiveness of international environmental regimes. A case study of four of the most important river regimes in Germany - the Commissions for the Protection of the Rhine (ICPR), Elbe (ICPE), Oder (ICPO) and Lake Constance (IGKB)- was conducted. The first part of the thesis explains the theoretical foundation the thesis rests upon. Neoliberal Institutionalism was the chosen theory, accompanied by aspects of regime and game theory. A definition of effectiveness was generated, taking into account a legal, a historical and a political perspective. The Thesis is a qualitative case study, which uses mainly sources from books, essays, newspapers and few in-depth interviews with people inside the Commissions. In the second part the International Commissions are analyzed. In the end the findings are compared to find out what constitutes an effective regime. All four regimes have made an significant impact though. An effective regime is - according to the findings of this thesis - characterized by different factors: a small number of actors, a strong legal basis for the daily work routines, similar background of the member states, favorable national conditions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 223.
  Bexell, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kraemer, Ingela
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Hur skall ni dela på notan? Han drack vatten, du champagne…: En fallstudie med fokus på kostnadsdrivarproblematiken i ABC2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Today’s industrial concerns have devoted considerable time and attention to improve productivity, but usually significantly less to calculate individual product costs. The demand for customised production with differentiated products is continuously increasing. The product heterogeneity also leads to heterogenic resource consumption, which makes it hard to determine what costs a product causes. In ABC the cost driver’s function is to link the resource consumption with the products. The choice of cost drivers can have large effects on the product’s costs and reveal that products previously regarded profitable are sold with a loss.

  Purpose: The purpose is to describe and analyse the difficulties regarding choice of cost drivers.

  Completion: A case study concerning the choice of cost drivers has been carried out at Swedish Tissue.

  Result: There are no optimal cost drivers. A complex assessment of the pros and cons has to be performed with the costing systems purpose taken into account. Perfect causality should not serve a guideline bur rather to minimize total cost. It includes the cost driver’s cost of measurement and cost of errors caused by decisions based on product costing systems allocating costs poorly caused by the choice of cost driver. Behavioural effects resulting from the choice must also be considered as they can be decisive. An assessment of these three variables has to be conducted, but it is the context, the company structure, the information system and the strategy that determines the complexity. A model for analysing total cost when choosing cost drivers has been developed, in which the three variables are in focus.

  In case of free capacity companies must know how to handle its cost prior to choosing cost drivers. The choice can affect the appropriateness of the product costing system as a tool for management control. A model has been developed with the purpose to assist in decision making situation regarding handling of free capacity.

  The discussion concerning free capacity difficulties should be possible to generalise to all companies with free capacity, but primarily to companies within the processing and manufacturing industries. The difficulties discussed by means of analysis model II should be valid, however of different importance, to all companies using cost drivers, but probably also for companies in general that practice cost allocation regardless of cost system

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 224.
  Bhuanantanonoh, Kamol
  et al.
  Univeristy of Bath.
  Gibbons, Paul M
  Univeristy of Bath.
  Hinthong, Sareeya
  University of Bath.
  Manolis, Dimitris
  University of Bath.
  Öberg, Christina
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics, Industrial marketing.
  Sarvanidis, Sofoklis
  University of Bath.
  MRes Curriculum2005In: Bath Univeristy Postgraduate Conference,2005, Bath: University of Bath , 2005Conference paper (Other academic)
 • 225.
  Bildsten, Louise
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Sjölund, Annika
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Export of quality clothing at a men's wear manufacturer -a study of market strategies at the House of Monatic in South Africa2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [en]

  South Africa, as many of the countries on the African continent, has for a long time been discriminated against when it comes to export of clothing and textiles. The trade regulations are now getting more favorable and the US and European markets are becoming more open for exports from the African continent.

  We came in contact with the House of Monatic, which is a manufacturer of high quality men’s wear clothing in South Africa, and found that they were interested in us doing an export analysis of the company. The House of Monatic is an old colonial company founded in 1906 with over 1000 employees. The head office is situated in Cape Town, South Africa. Monatic manufactures licensed brands such as Yves Saint-Laurent as well as their own brands. At present the company is exporting to countries on the African continent, United Kingdom, Ireland and the United States. The thesis was mostly carried out at the House of Monatic in Cape Town where we stayed for three months. The method was to interview all the managers at the company to find out how the export management is run today and through theories find alternative exports strategies and how to improve the company’s current strategies. We also made a customer survey, which we sent out to Monatic’s customers to see

  The end of apartheid in 1994 opened the borders not only for further exports but also for imports from overseas countries. This made Monatic’s domestic market share shrink and expanding through exports to new international markets became inevitable. Because the trade regulations are becoming more favorable we believe the international market is where profits can be found, especially on the US market. A risk when exporting is that profitability can be dependent on the exchange rates between currencies. As a solution to this problem Monatic could convince its international customers to do business in the South African currency, Rand. Monatic is currently establishing contacts in the US where they are setting up a new sales office. Monatic is going to introduce one of their own brands by letting a customer called Nordstrom sell it.

  We think this is wise to sneak into the market and to not undertake large marketing campaigns, which could prove to be too costly. We believe it is risky for Monatic to enter several markets at the same time and that Monatic should concentrate on positioning itself on the US market at the moment. But we think it is smart to establish new contacts on other markets so that Monatic is ready when the opportunities come. We believe the Sub Saharan market has some potential that is worth further investigation. The UK market seems to have stagnated at the moment and we think it will become more profitable when the economy in Europe has recuperated. In the meantime it is best not to make to much investments but to harvest the profits that can be gained. There seem to be confusion about weather Monatic should focus on being a designer house or a manufacturer. It is difficult to combine the big bulk customers with boutique customers in the same production line.

  Many of the customers wants improved design according to a customer survey we conducted. We also believe that the customers need to be organized in a classification system depending on volume and profitability. This would help Monatic to decide on how to distribute its limited resources. IT is becoming more and more frequently used among Monatic’s business partners. To not risking being pushed out of the market it is important to be ahead of competitors. By introducing an online order system and a product tracking system at the home page Monatic would decrease the workload of the sales staff. Furthermore it would make it easier for customers and Monatic would gain more competitive advantage by this facility. We also believe that by establishing their own shops in South Africa, Monatic’s brand would be strengthened and become more competitive on the domestic market. A Monatic shop would give an entire atmosphere and service to the customer that would

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 226.
  Billengren, Åsa
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Hanson, Mikael
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  En Trendig Marknad?: Motsats eller Momentum på Stockholmsbörsen2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 points / 30 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: 4 out of 5 Swedes own stocks in some form and many people are interested in maximising their profits. This has led to a lot of publicity in ways to get profits higher than the market. The eventual possibility to receive abnormal returns indicates that the market is inefficient.

  Purpose: The purpose of the study is to investigate if it historically has been possible to receive abnormal returns by implementing momentum- and contrarian strategies on the Swedish stock market. The purpose is also to test if the Swedish stock market has been efficient in weak form.

  Implementation: The momentum strategy was tested by forming portfolios consisting of the ten stocks with the highest relative price strength over the last six months. The portfolio abnormal returns were then followed for the following six months. The contrarian strategy was tested by forming winner portfolios consisting of the ten stocks with the highest abnormal returns over the last three years. Loser portfolios were formed of the ten stocks with the lowest abnormal returns over the last three years. The portfolios abnormal returns were then compared to each other for the following three years.

  Conclusion: We have reached the conclusion that it has been possible to receive abnormal returns by using the momentum strategy. It has been the most successful in periods of steady raises. The contrarian strategy has not generated any excess returns. We believe that reason for the results is that the market under reacts. Therefore we can state that the Swedish stock market not has been efficient in weak form during the examined period.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 227.
  Billenius, Karin
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Avveckling av överkonsolidering i försäkringsverksamhet: fallet SPP2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  As an assurance company has an overconsolidation which must be settled the question that needs to be solved is how to do it. Which are the legal rules that the assurance company has to look after? What is a settling of overconsolidation in a legal meaning? Does an assurancepolicy have to be decided? Why did not the Swedish competition authority (Konkurrensverket) accept the policy from SPP and what can be the consequenses of that decision? Are there any tax rules that needs to be solved?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 228.
  Bilsteen, Katrin
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Svensson, Therése
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Styrning i multiprojektorganisationer: En studie av biståndsmyndigheten Sida2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under år 2002 handskades biståndsmyndigheten Sida med 6224 insatser inom olika verksamhetsområden och i över hundra olika länder. Dessa insatser kan innebära alltifrån vägbyggen i Laos, analys av rättssektorn i Vietnam till stöd av ombudsmannaämbetet för mänskliga rättigheter i Peru. I större eller mindre utsträckning kan dessa insatser ses som olika typer av projekt. Detta då de har de karaktärsdrag som ofta tas upp i litteraturen för att beskriva vad ett projekt är, det vill säga att de är avgränsade aktiviteter som strävar mot att uppnå en specifik uppgift, har en förutbestämd kostnad och genomförs inom en fastställd tidsram. Sida är därmed en organisation som på en övergripande nivåmåste kunna hantera ett stort antal projekt och koordinera dessa så att de gemensamt bidrar till Sidas mål om fattigdomsbekämpning. Organisationer som, såsom Sida, utför en påtaglig del av sin verksamhet i projekt kallas för multiprojektorganisationer. Det har genomförts väldigt lite forskning om multiprojektorganisationer och det finns därför en bristande empirisk bas inom området och detta ser vi som ett problem då en stor del av alla projekt utförs just i en multiprojektkontext.

  Vårt syfte är att utröna hur Sida styr sina projekt och på så sätt bidra till att öka förståelsen av styrningen i multiprojektorganisationer. Studien är utförd som en kvalitativ fallstudie och grundas på internt Sida- material och intervjuer av handläggare på Sida.

  Utifrån vår studie av Sida anser vi oss kunna dra vissa slutsatser om styrningen av projekt i en multiprojektorganisation. Vi menar att ett sätt för en multiprojektorganisation att handskas med det faktum att deras projekt uppvisar både olikheter och likheter är att ha en matrisstruktur som handskas med olikheterna samtidigt som det finns generella modeller för projektstyrning. Slutligen har vi funnit att Sidas idé om partnerskap genomsyrar hela organisationens styrning och sätter ramarna för den styrning som Sida utövar gentemot sina projekt. Inom dessa ramar väljer Sida lämplig styrning av sina projekt utifrån graden av tillit till samarbetspartnern och grad av osäkerhet i projektet. Dessa två variabler ger olika styrsituationer som avgör vilken sorts styrning de ska utöva, vilken grad av styrning som är nödvändig och på vilken nivå detta ska ske. Denna slutsats visar på att det, i likhet med tidigare forskningsresultat, även inom multiprojektorganisationen Sida finns styrsituationer som avgör val av styrning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 229.
  Bingåker, Henrik
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Det klassiska direktivet 2004/18/EG om offentlig upphandling och konkurrensprincipen: Vad innebär skrivningen ”att den upphandlande enheten inte får använda förfarandet på ett sätt som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen”?2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Through the revised directives, 2004/18/EG (The Classical directive) and 2004/17/EG (The Directive of supply), new rules have been brought in concerning public procurement. The new directives have the purpose to improve the system of regulation to better achieve the purpose with the legislation of public procurement. In both directives new regulations about the new procedures of awarding contracts, Dynamic purchasing systems and Electronic auctions, and the use of Framework agreements have been brought in. In the Classical directive a new procedure of public procurement has been brought in, i.e. so-called Competitive dialogue. In these new regulations there are rules which, among other things, contains the writing “contracting authorities may not use the procedure in such a way as to prevent, restrict or distort competition”. This writing seem to be descended from the rules of limiting competition in article 81 and 82 in the EC-treaty. This thesis is about the meaning of this writing in the Classical directive of public procurement within the law of public procurement. Is the meaning of the writing that a contracting authority may not prevent, restrict or distort competition in a way that is forbidden in article 81 and 82 in the EC-treaty, i.e. will you make an analogue application of the prohibitions in article 81 and 82 in the interpretation of the writing. Alternatively is there a special model in the law of public procurement of what prevents, restricts or distorts competition? This thesis is, in a large extent, focusing on the relationship between “the writing” and article 2 in the Classical directive. Article 2 express the principles of EC-law which is fundamental for the purpose of the law of public procurement to be achieved, i.e. that public procurement is being opened-up to competition. Does the “writing” give any further protection exceeding that protection being given by the principles of EC-law, article 2, for a contracting authority not to distort the competition?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 230.
  Birgersson, Jonas
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kristofferson, Martin
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Vi har i alla fall tipsbolag: En studie av möjligheterna att styra med belöningssystem inom kommunal verksamhet2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Background: The use of reward systems can be of strategic importance as well as an affective mean of control for the organization in its work to achieve its goals. The municipal sector is characterized by its transparency and its responsibility for the taxpayer’s money. We therefore wonder which possibilities the municipal sector has to use reward systems as a men of control. Purpose: We intend to research the possibilities that the reward system offer as a mean of control for employees at the higher municipal level, with a special focus on commitment and motivation.

  Procedure: We have chosen to collect our material through twenty interviews. Each interview has taken place in the respondent’s office and they have been of an open sort. The respondents are anonymous.

  Delimitations: This thesis focuses on employees at the higher level in the municipal sector and we have chosen to conduct our research in the municipalities Linköping and Norrköping.

  Result: We have identified difficulties using individual salary as an incentive in the municipal sector. The reason for this is that the salaries do not differ much between employees. There is also a difficulty measuring the individual’s performance which leads to problems motivating differences in salary. We have identified a number of means of control which can work motivating for employees at the higher level in the municipal sector. The means of control we have identified are: offering interesting tasks of work, letting the employees have influence over there situation and to use non monetary forms of rewards.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 231.
  Bjerhammar, Lena
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Strategiskt utvecklingsarbete och krävande kunder: en studie av samspelet mellan SSAB Tunnplåt AB och Volvo AB2000Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this thesis the influence of a customer on a supplier's competence development is studied. To cooperate with "demanding customers" is generally regarded as a successful way of improving a company's ability to develop, produce and supply high quality products, i.e. to develop the company's competence. When different customers have different demands, which cannot easily be satisfied at the same time, there is a risk that the customer who cannot be satisfied is lost. The situation gets even more complicated if the product development projects, initiated by demands from customers, involve heavy investments, since such commitments will lead to consequences for the future range of products for many years and consequently also for the company's future strategies.

  This study identifies different kinds of product development all of which involve different kinds of difficulties. Furthermore the study indicates that the way, which the seller is handling customer relationships depends on what kind of product development is demanded. The following three types of product development are identified: locking product development, opening product development and simple product development. When heavy investments are required in order to perform a requested product development, which limits the possibility to adopt the production equipment involved to a wider product range, we are dealing with locking product development. Such circumstances are frequently appearing within the process industry where a great deal of the technical knowledge is built-in into the production process, which means that the properties of the products are decided in the production process.

  Also when performing the second type of product development, opening product development, the required investments are considerable. However, this type of product development leads to other consequences than the "locking product development", since the "opening development" rather increases the flexibility and adjustability of the production equipment than limits it.

  The third type of product development, simple product development, involves development projects, which can be performed without vast investments in production equipment and without limiting the future product range. This type of product development is "simple" because it can be performed using existing production equipment and because it does not imply that the projects' consequences regarding future investments and limitations must be considered.

  This study deals with the seller's handling of a buyer relationship when the buyer's demand leads to different types of product development. Also the influence o the relationship itself on the seller's product development is studied. The study's theoretical frame of reference is primarily the Interaction Approach (IMP Group, 1982). In a longitudinal, qualitative case study, real and potential product development projects that have been evaluated by SSAB Tunnplåt AB during the years 1977-1995 as a result of its relationship with Volvo AB are studied. The study takes the perspective of SSAB.

  In the study it is found that the type of product development involved and the uncertainty of the market demand to a great extent influence the way in which the seller is handling its relationship with its customers. When market demand is estimated to be good and the development project is simple, the handling of the buyer's demand is comparatively uncomplicated. When it comes to locking development projects, when market demand is uncertain and when the seller is running the risk of becoming dependent upon the customer, the handling of the buyer relationship is more complicated.

  Four roles of the buyer, important for the seller's development of competence, are identified in the study. The first role is that of initiator of product development, which means that the buyer influences the seller so that various product development projects are brought up. In this role the buyer also influences the direction of the product development. The second role, the role as transferor of knowledge, means that the buyer contributes with knowledge to the product development process, which also influences the direction of the product development and the effectiveness with which it is carried out. In the third role, the role as motivator, the buyer contributes actively to increase the seller's personnel's motivation for the development work, which has an impact upon how effectively the development work is carried out. In the fourth role, the role as "strategy sharpener", the buyer is important for the seller's formulation and sharpening of product development strategies, which influences the contents of the development as well as the efficiency with which it may be carried out.

  The study shows that wisely managed, a buyer relationship can be very important for a company's product development work. It also shows that it is necessary to limit the particular buyer's importance when it comes to "locking development project" - even if it is an important and demanding customer. An important conclusion is that it is of utmost importance to avoid "locking" development and instead work in a direction so that the development projects become "opening product developments".

 • 232.
  Bjuggren, Per-Olof
  et al.
  Jönköping International Business School, P.O. Box 1026, S-551 11 Jönköping, Sweden.
  Henrik af, Donner
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vem bör äga Göta kanal?: En sammanfattning av Ownership of a Cultural Landmark: The Case of Gotha Canal2001Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En vattenväg, som Göta kanal, är del av en svensk infrastruktur för inhemska transporter som består av järnvägar, landsvägar och vattenleder. För alla dessa slag av infrastruktur finns det historiska exempel på privat ägande. Men Göta kanal är unik vad beträffar tidsperiod av privat ägande. En tidsperiod på hela 168 år av privat ägande är unikt för en transportled av sådan längd som Göta kanal. En fråga som infinner sig i detta sammanhang är: Hur det kan komma sig att privat ägande kunde vara möjligt för en så lång tidsperiod som hela 168 år? En vattenväg har karaktären av kollektiv vara på liknande sätt som andra transportlänkar som landsvägar och järnvägar. Varför var tidsspannet av privat ägande längre för Göta kanal?

  Föreliggande studie har som syfte att försöka ge ett svar på ovanstående frågeställning liksomatt ge ett svar på en mer övergripande fråga om hur ägandet av Göta kanal kan utformas.Finns det några alternativ till dagens statliga ägande av Göta kanal? Vilka är i så fall sådanaalternativa ägandeformer och vilka fördelar och nackdelar finns med dessa alternativ?

  Download full text (pdf)
  Vem bör äga Göta kanal? : En sammanfattning av Ownership of a Cultural Landmark: The Case of Gotha Canal
 • 233.
  Bjuggren, P.-O.
  et al.
  Jönköping International Business School, P.O. Box 1026, S-551 11 Jönköping, Sweden.
  Henrik af, Donner
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ownership of a cultural landmark the case of Gotha Canal2002In: International Review of Law and Economics, ISSN 0144-8188, E-ISSN 1873-6394, Vol. 21, no 4, p. 499-519Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gotha Canal is perhaps the most gigantic construction work ever undertaken in Sweden. It is a seaway through Sweden that connects the Baltic Sea with the Atlantic Ocean. It is nowadays considered to be one of the most famous cultural landmarks in Sweden from the time it opened for traffic the canal was in 1832 until 1978 the canal was privately owned. Since then, it has been owned by the state. Such a long time of private ownership of transportation link is remarkable. This paper analyses why the change from private to state ownership finally took place and also looks at the implication of this ownership change for profit maximising behaviour and maintenance of the canal. A discussion of how ownership of a cultural landmark like Gotha Canal can be structured is also provided. © 2002 Elsevier Science Inc. All rights reserved.

 • 234.
  Björck, Ulf
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Brinck, Marie
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Strategiskt förändringsarbete i politiskt styrda organisationer: en studie av Motala kommun2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många politiskt styrda organisationer står inför stora och avgörande förändringar för hur deras verksamhet skall bedrivas i framtiden. Politiskt styrda organisationer har annorlunda förutsättningar för att genomföra strategiska förändringar än privata. Vad innebär den politiska kontextens säregenhet och vad kan göras för att överbrygga problem.

  Syfte: Att utifrån FUM undersöka hur strategiskt förändringsarbete kan bedrivas i politiskt styrda organisationer. Genomförande: Vi har haft en explorativ ansats och genomfört 10 intervjuer med ledande politiker i Motala kommun.

  Resultat: För att kunna bedriva strategiskt förändringsarbete i en politiskt styrd organisation måste man vara medveten om organisationens särart, nämligen att det är många intressenter inblandade och att organisationens existens bygger på legitimitet och demokrati. Dessa faktorer påverkar förändringsarbetet främst genom att processen kommer att ta tid. Problem som kan uppstå är att organisationen inte är förändringsbenägen p.g.a. traditionellt arbetssätt, bristande extern och intern förankring, bristande engagemang och helhetssyn. Vi ser att det främsta medlet för att överbrygga problemen är förbätrad kommunikation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 235.
  Björk, Caroline
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Principalansvaret med inriktning på att en handling skall vara utförd i tjänsten - en komparativ studie och en kritisk analys av det svenska rättsläget2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk rätt tillämpar ett så kallat principalansvar. Principalansvar innebär ett ansvar för annans culpa och är med andra ord ett arbetsgivaransvar. Arbetsgivaren skall dock endast ersätta skada som arbetstagaren vållar i tjänsten. Gränsdragningen av vad som skall anses vara ”utfört i tjänsten” är dock inte tydlig i alla situationer. I NJA 2000 s 380 ansågs ett bedrägeri, vilket var utfört av en jurist, inte ha varit utfört i tjänsten. Frågan är dock om tolkningen av ”utfört i tjänsten” i rättsfallet var den mest ändamålsenliga med hänsyn till framtida rättsfall av samma art.

  I uppsatsen redogörs för vad som enligt svensk gällande rätt är att anse som utfört i tjänsten, det vill säga omfånget av rekvisitet. Uppsatsen innehåller även en komparativ del, vari engelsk och tysk rätt behandlas avseende användandet av rekvisitet ”utfört i tjänsten”. Uppsatsen utmynnar i ett ställningstagande huruvida uttrycket enligt författarens mening tolkats rätt eller om det bör tolkas annorlunda mot vad som är fallet idag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 236.
  Björk, Leif
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Luftfartsverket En finansieringsanalys2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Staten bedriver verksamhet i både bolagsform och i affärsverksform. Ett av affärsverken utgörs av Luftfartsverket, dessa är helt självfinansierade och får således inga anslag från staten. detta medför problem när flygresenärer drabbas av avgifter som läggs på priset för flygbiljetter. Följden av detta blir att priset på biljetter hamnar på en samhällsekonomiskt omotiverat hög nivå. För att lindra dessa problem föreslås det i denna uppsats att Luftfartsverket bör delas upp i tre separata delar. Var och en av dessa får finansieras, ur ett ur samhällsekonomiskt perspektiv, bättre sätt än det som råder i dagsläget.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 237.
  Björk, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Global Airline Alliances and EC-Competition Policy2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Problem: An analysis of the compatibility of global airline alliances with EC- competition policy including merger policy and EC-competition law. Is the Commission’s current approach to prohibit certain restrictive global alliances the optimal solution to the problem of certain alliances’ anti-competitive effects? Can other conclusions be drawn by taking an approach based on efficiency arguments that recommend a trade-off between the efficiency gains and the inevitable anti-competitive effects of the alliances? Will the results of the latter approach be in the public interest and does it conform to EC- competitionpolicy including merger policy and EC-competition law?

  Purpose: There are three aims of this paper; two intermediate aims, which are to introduce the complex nature of global airline alliances to legal practitioners, in particular the alliances’ impact on competition in the EU aviation market, and to illustrate the Commission’s assessment of the relevant market and its proposed measures to deal with the restriction of competition. Then my intention is to develop an alternative approach – “the efficiency policy” – and investigate its conformity to EC-competition policy including merger policy and legislation.

  Limitation: The question on what effects global airline alliances have on competition is naturally a global question, which is dealt with by competition authorities in many countries. In this paper no attempt is made to compare the opinions of and the measures taken by authorities throughout the world; instead the intention is to analyse the current EC-competition policy and merger policy on the subject.

  Method: In the descriptive part I will take a strictly positive approach and conduct an ordinary empirical research, i.e., to collect and present relevant legal and economic material that explain the legal as well as the economic aspects of global airline alliances. In the analytical part my intention is to analyze the Commission’s current approach towards Global airline alliances and to show how this has effected its decisions. I will then discuss the pros and cons of this approach with respect to the different interests that are to be protected by EC-competition law. Finally, I will develop an alternative approach"the efficiency policy"and discuss whether it conforms to EC- competition policy including merger policy and EC-competition law.

  Results: Global airline alliances bring efficiency gains, which can be distributed to consumers, communities and other parts of society. Nevertheless, the formation of global airline alliances will distort competition in some of the relevantmarkets. The Commission, which appears to have assessed the relevant market correctly, will not allow competition to be distorted. However, the remedies of the Commission seem to be inadequate. The reason appears to be a conflict between the goal of upholding"workable competition"and facilitating the efficiency gains that global airline alliances bring to society. This problem may be solved by applying another competition policy based on efficiency, which would allow airlines to defend decreased competition in terms of efficiency. However, due to the structure of Article 81 of the EC- Treaty, an"efficiency defence"cannot be allowed under that Article. Nevertheless, there is a possibility that it can be allowed under the Merger Regulation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 238.
  Björk, Matilda
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Svensson, Sandra
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Chef över Erik men inte över Anna: påverkas företags styrning då inhyrd personal ingår i personalstyrkan?2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of temporary workers gives companies the opportunity to be flexible, by avoiding hiring and dismissing workers because of economic conditions and trends in demand. The management control in use at the company has the purpose of influencing employees’ behaviour to act in the company’s best interest and towards its goals. The management control should also influence the behaviour of the temporary worker. The companies have to create motivation and commitment among the temporary workers although they are employed by a staffing agency. We question whether companies that use temporary workers must control them in a different way than the way they control the employees.

  The aim of this study was to analyse whether management control in companies is influenced by the fact that temporary workers are a part of the staff.

  We chose to make an empirical study, based on eight qualitative interviews at three companies.

  The result of the study shows that there are not many substantial differences in management control, even though one of the studied companies used a higher degree of action control toward the temporary workers. Temporary workers are generally controlled with the same types of control and controls as the employees. However, we have identified some differences in controlling temporary workers compared to controlling employees, but these differences have not influenced the outcome of the management control. On the other hand it seems that the control has partly become more difficult in a practical way for the managers. To manage these problems a high degree of social control has been necessary.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 239.
  Björk, Tomas
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Att implementera etnisk mångfald: en studie av statlig styrning och tre myndigheters tillämpning av integrationspolitiken.2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för studien är den statliga styrningen och dess förändring från detaljstyrning till en mer allmänt formulerad målstyrning. Ett område där det här kan märkas är integrationspolitiken som formuleras genom allmänna mål och direktiv. Ett verktyg för integrationspolitikens genomförande är den offentliga förvaltningen som bör föregå med ett gott exempel gentemot övriga samhället. I direktiven anges exempelvis att myndigheterna ska föra ett aktivt mångfaldsarbete med målet att personalens etniska sammansättning ska spegla samhället i övrigt. Några mer precisa direktiv hur detta ska uppnås och exempelvis hur det ska mätas anges inte.

  Syftet med studien är att undersöka hur tre olika myndigheter implementerat integrationspolitiken samt hur de uppfattar styrningen och direktiven från regering och riksdag. Metoden som används för att uppnå syftet är kvalitativ fallstudie av myndigheterna SMHI, Sjöfartsverket samt Luftfartsverket. Kärnan i materialet utgörs av djupintervjuer med ansvariga tillämpare samt mångfaldsplanerna hos respektive myndighet. Som teoretisk grund finns förhållandet mellan stat och förvaltning samt teorier kring policyprocess och implementering.

  I slutsatserna konstateras det att policyprocessen för det studerade området bör betraktas som ett växelspel mellan i första hand policyformulerare samt implementerare. En viktig roll spelar även exempelvis integrationsverket för utvärdering och återföring. I det empiriska materialet har det dock inte hittats något aktivt samspel mellan utvärderare och implementerare. Faktorer som har spelat en viktig roll för myndigheternas arbete är istället politiska, administrativa samt samhälleliga. De politiska besluten ligger till grund för arbetet hos respektive myndighet. Ansvariga tillämpare har hela tiden utgått ifrån de centralt fattade besluten. Hur arbetet sedan har utformats beror till största delen på traditioner och etablerad struktur inom myndigheten. De samhälleliga attityderna har slutligen underlättat arbetet då begrepp som mångfald och integration har blivit vanligt förekommande och mer accepterade i samhället liksom på arbetsplatsen.

  De ansvariga tillämparna inom respektive myndighet uppfattar styrningen som bra. De anser i vart fall inte att någon annan typ av styrning skulle vara bättre. Kritik finns dock mot den vaga definitionen av begreppet mångfald vilket hos två av myndigheterna har gjort att mål om ökad mångfald har tagits bort. Detta för att man helt enkelt inte vet vad som ska mätas. En positiv aspekt av detta är dock att personalen inom myndigheterna tvingats till diskussion om hur begreppet ska tolkas vilket underlättat arbetets förankring.

  Slutsatserna kring den statliga styrningen inom området för myndigheters arbete för ökad etnisk mångfald är att direktiven är väldigt allmänt formulerade vilket lämnar fältet öppet för ett agerande utifrån egna förutsättningar. Det här har dock gjort att det i mångfaldsplanerna formulerats relativt vaga och allmänt hållna mål. En konkretisering kring begreppet mångfald och vad det innebär rekommenderas därför då en viktig del för en lyckad implementering är förståelse av de mål som ska uppnås.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 240.
  Björkholm, Jenny
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Patentering av gener och delsekvenser av gener2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det gåratt patentera gener och delsekvenser av gener i Sverige. Reglerna som rör patentering av gener finns i EG:s bioteknikdirektiv, i den svenska patentlagen och i patentkungörelsen. Ett patent på en gen innebär att patenthavaren får en ensamrätt till att kommersiellt använda genen, eller delsekvensen av genen, den produkt den kodar för, eller förfarandet för att få fram och tillverka produkten. Det finns begränsningar för vilka gener, delsekvenser av gener och genetiska förfarande som får patenteras. Uppsatsen behandlar vidare frågan om skillnader mellan klassiska patent och patent på gener, och delsekvenser av gener. Liksom för klassiska patent gäller att endast uppfinningar kan patenteras. Denna måste sedan uppfylla de sedvanliga tre patentkraven; nyhetskravet, kravet på uppfinningshöjd och kravet på industriell tillämpbarhet. Kravet på industriell tillämpbarhet i samband med genteknik är viktigt och har särskilt betonats i direktivet. Andra frågor som är specifika för biotekniska patent hör samman med deras möjlighet att reproducera sig själva. Det är t.ex. osäkert hur mycket en reproducerad produkt får avvika från den patenterade uppfinningen innan patentskyddet upphör. Förmågan att reproducera sig själva gör att vissa av de patenterade uppfinningarna kan förflytta sig, själva eller med naturens hjälp. Det finns dock inga regler om hur patentintrång skall bedömas när den patenterade uppfinningen har förflyttat sig själv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 241.
  Björklund, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lundin, Kristina
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Ledarskap ur ett genusperspektiv: framställningar i teori och fiktion2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Faktum är att det finns en betydligt högre andel män på ledande positioner än kvinnor. Beror detta på att de är bättre ledare, eller har det med faktorer som organisationens struktur att göra? Författare har gjort en mängd studier kring tv-fiktion, och menar att fiktion inte bara är underhållning utan även ger en bild av den verklighet vi lever i. Det som händer där skulle även kunna inträffa i en ”vanlig” människas liv, men innehåller extrema faktorer för att fånga tittarens intresse. Detta är en bidragande faktor till att tv-serier når ut till så många människor, ett budskap kan förmedlas.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur kvinnor och män som ledare framställs i vetenskaplig och populär ledarskapslitteratur samt jämföra och analysera dessa med framställningar av ledare i tv-serien Rederiet.

  Avgränsningar: Vi har endast studerat ledare med en formell chefsposition, kaptener som arbetar ombord på fartyget. Dessa har begränsats till tre kvinnor och tre män. Vi avser inte att beskriva hur något är, utan hur det framställs.

  Genomförande: Underlaget till empirikapitlet har inhämtats genom studier av utvalda videoavsnitt av tv-serien Rederiet.

  Slutsats: Sammanfattningsvis framställs karaktärerna i Rederiet som att de, enligt våra tolkningar, bäst stämmer överens med den vetenskapliga genusmedvetna litteraturen. Denna säger att det inte förekommer några skillnader ur ett individperspektiv, men att strukturen medför att kvinnorna anpassar sitt ledarskap till den manliga normen för att inte vara avvikande. Enligt hur ledarna framställs i Rederiet finner vi inga skillnader mellan kvinnor och män.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 242.
  Björklund, Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics, Logistics. Linköping University, The Institute of Technology.
  Introducing corporate social responsibility to logistics strategy2009In: NoFoMa Conference, Book of proceedings, Jönköping, 2009, p. 80-94Conference paper (Refereed)
 • 243.
  Björklund, Maria
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics, Logistics.
  Expanding the Boundaries of Supply Chain Management: People, Planet and Profit2008In: Logistics Research Network,2008, Liverpool: CiLT, UK , 2008, p. 389-394Conference paper (Refereed)
 • 244.
  Björklund, Maria
  et al.
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Engineering, Logistics Management.
  Huge-Brodin, Maria
  Linköping University, The Institute of Technology. Linköping University, Department of Management and Economics, Logistics.
  THe emerging challenge of CSR in SCM: state-of-the-art among large swedish companies2008In: NOFOMA,2008, Helsinki: NOFOMA , 2008, p. 89-104Conference paper (Refereed)
 • 245.
  Björklund, Sara
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Karlsson, Maria
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Traineeprogram: en formgivare?2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens informations- och kunskapssamhälle har kunskapen fått allt större betydelse, vilket har stärkt individens ställning gentemot andra produktionsfaktorer. Dagens unga generation, som är uppvuxen i detta nya samhälle, har andra krav, förväntningar och värderingar i jämförelse med sina föräldrar. Det är viktigt för företag att ta hänsyn till de nya krav som finns på arbetsmarknaden och ett sätt att tillgodose dessa är för företaget att erbjuda kompetensutveckling i form av traineeprogram.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur deltagandet i ett traineeprogram påverkar individens vilja att stanna kvar i ett företag efter avslutat program samt vilka effekter deltagandet får för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

  Genomförande: För att kunna besvara vårt syfte har vi genomfört en fallstudie av Danske Banks traineeprogram. Vi intervjuade sju före detta traineer och de två traineeansvariga.

  Resultat: Med vår undersökning kan vi konstatera att det finns samband mellan att individen genomgått ett traineeprogram och dess vilja att stanna kvar i företaget. Traineeprogram påverkar individens vilja att stanna kvar i ett företag positivt. Vi har också fastställt att en ömsesidig relation växer fram mellan trainee och organisation, där investeringar från båda parter stärker banden dem emellan. Emellertid har vi även konstaterat att individen prioriterar sin egen utveckling framför lojalitet gentemot företaget, vilket innebär att organisationen måste fortsätta att erbjuda utveckling även efter avslutat program för att kunna hålla kvar dessa självständiga individer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 246. Order onlineBuy this publication >>
  Björklöf, Sune
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Byggbranschens innovationsbenägenhet: En studie om den svenska byggbranschens inställning till innovationer och branschens beredskapatt hantera innovationsfrågor1986Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The attitude of the building sector towards innovation and its intellectual and organizational preparedness for dealing with the issues of innovation is the aim of this study. The core question can be formulated as follows: Why does a building company accept certain innovations but not others? The fundamental ideas of the study are rooted in the central European tradition of the historico-qualitiative school of thought. Another basic idea for the thesis is Dewcy’s and Bcntley's theory of transactional cognition introduced in Sweden by Hanssen under the term ""field concept" according to which the content and object of knowledge are seen as an entirety. The reason for approaching the problem qualitatively. that is through not highly structured interviews based on the author's long personal experience in the sector, is its compound and many face ted nature a long with the fact that verbal discussion is firmly grounded in building sector tradition.

  Innovations has to pass trough three different filters. These filters are at the point where the innovation enters the company, during the bid preparation process and upon the absorption of the innovation into the project. Important factors influencing the passage through these filters arc papyrophobia, the old boy network (OBN) and the structure of the production system. Papyrophobia is expressed in a general reluctance to deal with theoretical issues and documentation. OBN denotes an informal communication network. Production is run by and within project organizations. i.e. repetitive ad hoc aggregates independent of the parent organization. These factors in combination with time and financial pressure obstruct the possibility of creating a research tradition.

  Characteristic features of the socio-cultural tradition of the sector are that it is male dominated, that the educational system classifies those working in the field according to trade and profession, and that the strong position of production aspects have brought to the forefront the energetic practitioner. His values are strictly professional. Information is to a great extent transmitted orally. There is strength in the ability of Swedish construction firms to plan and improvise within an established frame. However, a certain streak of marginalism with the potential of inhibiting innovation does exist in their pattern of action. Also typical of the tradition is the ideal of the free entrepreneur and the organization of large companies as confederations of a number of small and medium size firms. Finally, a fundamental cultural feature of the construction industry is openness. News spreads rapidly to a competitor.

  Innovations are disseminated in several ways, but one dominant pattern persists that cannot be seen in other industries. While the projects are important for testing and diffusion of innovations, the companies arc more intrumental in propagating information of innovations. The building materials industry's R&D work follows a pattern similar to that of production companies in other sectors.

  The building sector's readiness to follow and work with innovation issues can generally be rated as low. The confinement of interest to production aspects combined with the marked open· ness provides ample room for the materials manufacturers and companies outside the sector to introduce new products and materials. In the long run, it is the gradual change in this assortment that will transform building techniques and technology. Change is generated by other sectors.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  omslag
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 247.
  Björkman, Emma
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Finns det några skillnader mellan Socialdemokraterna och Moderaterna?: en studie om kommunalt självstyre på lokal och nationell nivå2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The Social Democratic Party and the Moderate Party are two parties with different ideological background. The parties have different opinions in issues of public and private matters. The Social Democratic Party profiles it self, through the local and national party programs, as a party for solidarity and security. The Moderate Party, on the other hand, profiles it self through their programmes as a party with a possibility for the individual to shape his or her own life. Through a survey on members in the local government, and two key persons at national level, the view of municipal self-government has appeared. The party programmes constitute a platform for the parties´ views on municipal self-government. These views have been put together with the result of the survey. Urban Strandberg has designed an analysis frame related to municipal self-government. His concept, municipalities’ basic character, board of directors and administration, is the theoretical foundation of the thesis. The content of the Party programmes and the results of the survey are thendiscussed within the frame of Strandbergs concept and Demokratiutredningens rapport SOU 2000:1. From the collective perspective of the theory, the content of party programmes and the result of the survey an image of the parties’ views on municipal self-government starts to grow. Within each party respectively, they keep a common strategy in important issues, which the local governments and the parties’ basic characters have raised. There are dividing lines due to the administration of the municipalities. Civic participation unites the parties in ideological issues. The opinions, in the issue of municipal self-government, differs between the Social Democratic Party and the Moderate Party. The reason for that is because of their fundamental different views in the fields of social order and ideology, as it is described in the party programmes. In reality when the parties shape the politics they cannot profile themselves as much as in the"vision"in their party programmes. The parties have to find a middle course, which is reflected in the answers from some of the respondents.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 248.
  Björkman, Oscar
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Wilhelm, Tobias
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Kompetensförsörjning i den nya HR-funktionen: en studie av HR-funktionens strukturella förändringar och dess betydelse för strategisk kompetensförsörjning2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medarbetarnas kompetens får en allt större betydelse för företagens konkurrenskraft. Detta innebär att företag kontinuerligt måste investera i mänskliga resurser för att bibehålla och utveckla den samlade kompetensen. Beslut om utvecklingsinsatser har omfattande konsekvenser och påverkar en organisation under lång tid. Trots detta har HR-debatten först under senare år börjat kretsa kring den strategiska betydelsen av kompetensförsörjning. Delade meningar råder dock fortfarande om hur personalfunktionen bör organiseras för att stödja kompetensförsörjningen på bästa sätt. Decentralisering och outsourcing av HR-aktiviteter är aktuella tendenser som får konsekvenser för hur kompetensfrågor hanteras. Decentralisering innebär att uppgifter som traditionellt hanterats av personalavdelningar i allt större utsträckning delegeras till linjechefer, som därmed får större ansvar för kompetensförsörjningen. Outsourcing av HR-aktiviteter är kontroversiellt då det i hög grad påverkar företags strategiskt viktiga kompetensförsörjning.

  Syfte: Syftet med studien är att förstå sambandet mellan HR-funktionens struktur och förutsättningarna att bedriva strategisk kompetensförsörjning.

  Metod: Studien bygger huvudsakligen på teorier som behandlar organisationsstruktur, HRM och kompetensförsörjning. Intervjuer har genomförts med två representanter från SAAB respektive två från Volvo för att illustrera den undersökta problematiken med två kontrasterande exempel från näringslivet.

  Resultat: Sambandet mellan HR-funktionens struktur och kompetensförsörjningen är ett företagsspecifikt och abstrakt fenomen. Detta försvårar förutsättningarna att göra normativa anspråk på relationen mellan HR-funktionen och kompetensförsörjningen. Anledningen är att HR-funktionens roll såväl som kompetensutvecklingen i hög grad är implicita fenomen som är"dolda"i företagskultur och arbetssätt. De strukturella förutsättningarna kan därför bara delvis användas för att förstå förutsättningarna för strategisk kompetensförsörjning. En djupare förståelse för kompetensförsörjningens förutsättningar kräver ett helhetsperspektiv som inbegriper företags affärsverksamhet, värderingar och omvärldssituation. En sådan förståelse kan i hög grad ses som förbehållen personer med nära anknytning till företaget, vilket delvis kan förklara varför outsourcing av kompetensförsörjning inte är etablerat i näringslivet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 249.
  Bladh, Daniel
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Tysklands ekonomiska utveckling och kopplingen till stabilitets- och tillväxtpakten2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under det senaste decenniet har det skett en märkbar förändring vad gäller bedrivandet av den ekonomiska politiken i Europa. Den kanske mest synliga förändringen är EMU och introduktionen av den gemensamma valutan i tolv av unionens medlemsländer. En annan skillnad är införandet av de allmänna ekonomiska riktlinjerna som syftar åt harmonisering av bedrivandet av finanspolitik på nationell nivå. En tredje skillnad är introduktionen av stabilitets- och tillväxtpakten, som tillkommit som komplement för EMU i syfte att motverka ett beteende bland medlemsländerna som skulle försvåra ECB: s arbete för prisstabilitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om och i så fall hur stabilitets- och tillväxtpakten har påverkat Tysklands möjligheter till stabilisering av ekonomin genom den nationella finanspolitiken. Avgränsningar som gjorts i uppsatsen är bland annat att fokus kommer att ligga på Tyskland, samt att den undersökta tidsperioden kommer vara mellan år 1998 och vintern 2003. Uppsatsen utgör en typ av fallstudie och den metod som nyttjats i arbetet är av kvalitativ karaktär. Förutom skriftliga källor har intervjuer med tyska ledamöter av EU-parlamentet varit en väsentlig del av det material som ligger till grund för uppsatsen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 250.
  Blanck, Matilda
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Lindahl, Nina
  Linköping University, Department of Management and Economics.
  Revisorns ansvar: kristallklart eller? En studie av uppfattningar hos styrelseledamöter och auktoriserade revisorer.2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Revisorerna har under de senaste åren vid flertalet tillfällen hamnat i rampljuset efter att olika så kallade skandaler uppdagats. De har"anklagats", ofta av styrelseledamöter, för att inte sköta sina jobb. Revisorerna har avvärjt kritiken genom att hänvisa till vad som ingår i deras uppdrag och anser vidare att ansvaret ligger hos styrelsen.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och kartlägga uppfattningen hos revisorer och styrelseledamöter avseende revisorns ansvar som följer av den lagstadgade revisionen. Vidare ska vi även försöka förklara skillnaderna samt göra en precisering av revisorns ansvar.

  Genomförande: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjuundersökning. Fem auktoriserade revisorer och sex styrelseledamöter har intervjuats.

  Slutsats: Revisorer och styrelseledamöter är av olika syn på vad som är revisorns ansvar. Styrelseledamöterna ålägger i vissa fall revisorn ett större ansvar än vad revisorerna själva åtar sig och vad som kan anses följa av lag och god revisionssed. Revisorernas uppfattning skiljer sig enbart nämnvärt från lag och sed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
2345678 201 - 250 of 1577
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf