liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 1451
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Boberg, Fredrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lindgren, Viktor
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hållbara fonder: Ett möjligt attitude-behaviour gap och orsakerna bakom2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige har intresset för att investera i hållbara fonder ökat rejält de senaste åren och med detta följer också en stor ökning i utbudet av hållbara fonder. Känt sedan tidigare är också att det råder en definitionsproblematik på ämnet som adderar komplexitet till marknaden, detta då hållbarhet i sig är svårdefinierat. Indikationer visar att det kan råda en skillnad mellan andelen människor som är intresserade av att investera hållbart och de som faktiskt gör det.

  Syfte: Syftet med studien är att slå fast huruvida det råder ett attitude-behaviour gap på marknaden för hållbara fonder. Vidare ämnar uppsatsen att uppskatta storleken på fondförmögenheten som finns i svenska hållbara fonder, detta för att få en bättre bild av marknaden och dess omfång. Till sist vill uppsatsförfattarna på villkoret att det råder ett attitude-behaviour gap undersöka de faktorer som kan tänkas föranleda det.

  Genomförande: För att kunna genomföra studien och besvara dess frågeställningar har två kvantitativa samt en kvalitativ metod använts. De kvantitativa delarna har genomförts med dels en enkät för att slå fast huruvida det finns ett attitude-behaviour gap samt databaser med fonddata där syftet har varit att slå fast mängden kapital som finns allokerat till svenska hållbara fonder. Den kvalitativa delen har genomförts med hjälp av semistrukturerade-intervjuer med främst privatpersoner men också en expert på området.

  Slutsats: Studien har slagit fast att det råder ett attitude-behaviour gap på svenska marknaden för hållbara fonder. Vidare har slutsatsen dragits att det ej går att fastslå mängden kapital placerat i svenska hållbara fonder, detta med motiveringen att definitionsproblematiken och brist på vedertagna tredjepartsmärkningar gör det alltför osäkert. Slutligen har studien kommit fram till en rad olika faktorer som ligger till grund för attitude-behaviour gapet, bland dessa framträder oro kring avkastning, definitionsproblematik, kunskap och information som de mest avgörande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Bogered, Gustaf
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rundquist, Christian
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Management Control Systems as a Package and the Impact on Organizational Ambidexterity: A Case Study of a R&D Organization in a Swedish Medical Technology Company2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The idea of MCSs operating together in a package is not a new concept. However, not many empirical studies have been made where MCSs have been studied as a package despite studies showing the importance in doing so. The assessment of the performance implications of MCSPs has traditionally been limited to financial measures. Theory suggests that the performance of a MCSP ought to be assessed on a broader scale than conventional output measures. Organizational ambidexterity has been positively associated with a broad variety of performance measures and thus it is used as an assessment tool in this study in response to the need for performance measurement on a broader scale than financial output.

  Purpose: The purpose of this study is to describe the MCSP in two different phases in the case organization and assess how the MCSP in these two phases promotes the organization’s ability to achieve organizational ambidexterity.

  Methodology: This study uses a qualitative research strategy and is limited to a single case study in a R&D organization within a Swedish medical technology company. Semistructured qualitative interviews have been used to collect empirical data.

  Conclusion: The MCSP in the two phases is composed of different MCSs that were found to be used differently. Within the MCSP in both phases, several linkages were revealed between control elements and that some MCSs function to achieve the purposes of other MCSs. This study further concludes that the MCSP of the current phase was found to promote organizational ambidexterity better than the MCSP in the previous phase due to it promoting a better balance between exploitation and exploration.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Bolin, Theodor
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sellman, Carl
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  En analys av effekterna som uppstår när lågprisvarumärken samarbetar med lyxvarumärken inom modebranschen: Är co-branding lösningen för framtidens modebransch?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sedan 2004 då H&M samarbetade med Karl Lagerfeld har samarbeten inom modebranschen blivit ett välkänt fenomen som idag är en marknadsföringsstrategi för varumärken i olika segment. Samarbeten genererar ofta positiva aspekter för de inblandade parterna men det finns även risk för nackdelar om samarbetet inte utförs på rätt sätt. Därutöver har modebranschen utvecklats de senaste åren och effekterna av samarbeten inom modebranschen har påverkat denna utveckling i viss utsträckning.

  Syfte: Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur olika företags lågprisvarumärken och lyxvarumärken inom modebranschen påverkas av ett samarbete i form av en gemensam kollektion. Studien vill även skapa en uppdaterad förståelse för vilka synergieffekter som kan uppstå av dessa samarbeten, hur dessa samarbeten influeras av dagens modebransch, samt hur framtidsutsikten ser ut.

  Metod: Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod där empiri har samlats genom semistrukturerade intervjuer med sju experter som har kunskaper inom de ämnesområden som berör studien. Empirin har analyserats med hjälp av tidigare studier för fylla de gap som existerar för samarbeten inom modebranschen.

  Slutsats: Studien konstaterar att samarbeten kan påverka både lågpris- och lyxvarumärkens brand equity och att de positiva effekterna överväger de negativa. Lågprisvarumärken tenderar dock att gynnas mest av ett samarbete. Influenser från bland annat populärkultur och nya typer av konsumenter har fått ett ökat inflytande på både modebranschen och samarbeten inom den. Framtiden bedöms som osäker av experterna. Dock framställs co-branding samtidigt som en lösning på den alltmer komplicerade modemarkanden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Bolinder, Johanna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Karlsson, Linnea
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  CSR – nyckeln till framgång avseende anställdas motivation?: En kvalitativ undersökning om den upplevda motivationen i en kontext med CSR2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Corporate Social Responsibility är något som allt fler företag tar hänsyn till i sin dagliga verksamhet då krav från omvärlden konstant ökar. På senare år har forskare börjat intressera sig för CSR:s betydelse för motivationen hos anställda. Tidigare studier indikerar att det finns ett samband mellan CSR och motivation dock är fältet fortfarande outforskat och det krävs fler studier på detaljerad nivå. För att lyckas med CSR-arbetet krävs det att information kontinuerligt kommuniceras på ett konsekvent, tydligt och intresseväckande sätt. Kan CSR-arbete kommuniceras på ett klart sätt kan det leda till ökad motivation hos anställda. En bransch där motiverade anställda påstås vara viktigt är servicebranschen, då anställda är en del av den tjänst som levereras. Därmed är det relevant att studera hur CSR kan användas för att öka motivationen hos anställda som arbetar inom servicebranschen.

  Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur CSR påverkar motivationen hos anställda i företag inom servicebranschen i Sverige. Vidare kommer den interna kommunikationen av CSR undersökas och hur denna påverkar motivationen. Därmed är syftet med studien att utreda och kartlägga de faktorer som upplevs vara viktiga för att de anställda ska bli motiverade av företagets CSR-arbete.

  Metod Studien har antagit en fallstudiedesign då målet med studien varit att detaljrikt granska ett specifikt fall. Metoden som har använts är en kvalitativ metod med en iterativ ansats då författarna gått fram och tillbaka mellan teori och empiri under arbetets gång. Datainsamlingen har skett genom intervjuer och enkäter.

  Slutsatser Genom den empiriska datainsamlingen har vi kunnat identifiera ett flertal framgångsfaktorer inom området CSR och motivation. Dessa framgångsfaktorer kan främst härledas till intern kommunikation och ledarskap. Vidare har utmaningar i arbetet med att göra CSR till en motivationsfaktor funnits som visar att val av kommunikationsform och att anpassa ledarskapet mellan olika individer kan upplevas problematiskt. Sammanfattningsvis har CSR-aktiviteter visat sig påverka anställdas motivation positivt om de kombineras med effektiv kommunikation och tydligt ledarskap.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Bolling, Elin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bucan, Nikolina
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Revisionsriskmodellen: En studie i hur revisorer uppfattar användandet av modellens olika delar2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion Kritik har riktats mot utformningen av revisionsriskmodellenoch trots det är den en viktig del förbedömningen av revisionsrisken i planeringsfasen. Ioch med detta är det relevant att studera användarnas,det vill säga revisorernas, syn på revisionsriskmodellenoch dess användning.

  Syfte Uppsatsens syfte är att förklara revisorers uppfattningom användningen av de olika riskerna i revisionsriskmodellen.

  Metod Studien använder sig av en kvantitativ metod. Vigenomför en enkätundersökning med auktoriseraderevisorer. Data samlas in med hjälp av SurveyMonkeyoch analyseras med SPSS.

  Slutsatser Våra resultat visar att revisorer som medverkat iundersökningen upplever att inneboende risk varviktigast följt av kontrollrisk och därefter upptäcktsrisk.Vi ser dock att bedömningen av inneboende riskoch kontrollrisk sker sammanvägt och att de påverkasav varandra vilket stärker ett flertal tidigare studier.

  Fulltekst (pdf)
  Revisionsriskmodellen - En studie i hur revisorer uppfattar användandet av modellens olika delar
 • 206.
  Bolton, Ruth N.
  et al.
  Arizona State Univ, AZ 85287 USA.
  McColl-Kennedy, Janet R.
  Univ Queensland, Australia.
  Cheung, Lilliemay
  Univ Queensland, Australia.
  Gallan, Andrew
  Depaul Univ, IL 60604 USA.
  Orsingher, Chiara
  Univ Bologna, Italy.
  Witell, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Karlstad Univ, Sweden.
  Zaki, Mohamed
  Univ Cambridge, England.
  Customer experience challenges: bringing together digital, physical and social realms2018Inngår i: Journal of Service Management, ISSN 1757-5818, E-ISSN 1757-5826, Vol. 29, nr 5, s. 776-808Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this paper is to explore innovations in customer experience at the intersection of the digital, physical and social realms. It explicitly considers experiences involving new technology-enabled services, such as digital twins and automated social presence (i.e. virtual assistants and service robots). Design/methodology/approach Future customer experiences are conceptualized within a three-dimensional space - low to high digital density, low to high physical complexity and low to high social presence - yielding eight octants. Findings The conceptual framework identifies eight dualities, or specific challenges connected with integrating digital, physical and social realms that challenge organizations to create superior customer experiences in both business-to-business and business-to-consumer markets. The eight dualities are opposing strategic options that organizations must reconcile when co-creating customer experiences under different conditions. Research limitations/implications A review of theory demonstrates that little research has been conducted at the intersection of the digital, physical and social realms. Most studies focus on one realm, with occasional reference to another. This paper suggests an agenda for future research and gives examples of fruitful ways to study connections among the three realms rather than in a single realm. Practical implications This paper provides guidance for managers in designing and managing customer experiences that the authors believe will need to be addressed by the year 2050. Social implications This paper discusses important societal issues, such as individual and societal needs for privacy, security and transparency. It sets out potential avenues for service innovation in these areas. Originality/value The conceptual framework integrates knowledge about customer experiences in digital, physical and social realms in a new way, with insights for future service research, managers and public policy makers.

 • 207.
  Bolton, Ruth
  et al.
  ASU.
  Tarasi, Crina
  Eastern Michigan.
  Gustafsson, Anders
  Karlstads universitet.
  Witell, Lars
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Karlstads universitet.
  What drives the drives of customer satisfaction? Understanding how across-channel participation and country of origin affect the drivers of customer satisfactioin2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 208.
  Bonnevier, Emma
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nyman, Lowisa
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  European Market Infrastructure Regulation: En institutionell analys av implementeringsproblematiken och dess kostnader2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Med grund i finanskrisen år 2008, infördes förordningen European Market Infrastructure Regulation, EMIR, för att öka transparensen och minska motpartsrisken på den europeiska derivatmarkanden. Marknaden påvisar att implementeringen av regelverket har varit problematiskt då regelverket anses vara otydligt formulerat. Enligt undersökningar, ökar transaktionskostnaderna på derivatmarknaden till följd av EMIR. Nya aktörer faller, till följd av regelverket, under Finansinspektionens tillsyn vilket ytterligare bidrar till en implementeringsproblematik värd att analysera.

  Syfte: Syftet med studien är att utreda och utifrån institutionell teori analysera vilka kostander och problem som uppkommit vid implementeringen av EMIR samt diskutera lösningar för dessa.

  Genomförande: För att uppnå studiens syfte har författarna använt sig av institutionell teori samt ett kvalitativt tillväggångssätt. Empirin är behandlad med ansats i utredning av den implementeringsproblematik berörda parter upplevt till följd av EMIR. Empirin erhålls genom semistrukturerade intervjuer. Med berörda parter avses, i studien, olika intressenter på den marknad som uppstått i och med implementeringen av EMIR. Med teorin som grund kommer olika lösningar på implementeringsproblematiken diskuteras i analysen.

  Slutsats: Regelverket anses vara otydligt och komplext vilket leder till ökade transaktionskostnader. Flertalet kostnader samt problem har identifierats som framträdande i samband med implementeringen av EMIR. De olika lösningarna som presenteras, förklaras vara olikt beroende på om aktören anses vara större eller mindre på marknaden. Författarna kan slutligen se en långsiktig nytta med EMIR.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Booson, Alexander
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Swahn, Lowe
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Popularitet på aktiemarknaden: En undersökning av aktiers popularitets effekt på risk och avkastning2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under lång tid har den traditionella tolkningen varit att marknadspremier och högre avkastning på aktiemarknaden är kopplat till risk. Även den mest använda prissättningsmodellen idag, Capital Asset Pricing Model, bygger på detta antagande. I en artikel skriven av Ibbotson och Idzorek (2014) utmanas dock risk som den viktigaste faktorn bakom premier och avkastning. Artikeln innehåller stöd för att relativt hög avkastning har kunnat uppnås på den amerikanska marknaden genom att investera i portföljer med aktier som föregående år varit relativt opopulära. Den höga avkastningen genererades dessutom ofta till relativt låg risk. Intresse finns därmed att analysera effekten av aktiers popularitet även på den svenska marknaden.

  Syfte: Studiens syfte är att identifiera och analysera effekten av aktiers popularitet på avkastning och risk.

  Genomförande: I denna kvantitativa studie har aktieomsättningshastighet och aktiestorlek utgjort approximationer för popularitet. Studien har genomförts via utvärdering av avkastning och risk i aktieportföljer uppdelade utifrån variablerna aktieomsättningshastighet och storlek. Vidare har sambandet mellan popularitet och avkastning undersöks via linjär regressionsanalys. Studien har både undersökt effekten av föregående års popularitet, samt effekten av popularitet samma år.

  Slutsats: Studien visar ingen entydig effekt för aktiers popularitet föregående år på avkastning eller risk, när olika approximationer för popularitetsmått studeras och jämförs. Studien kan konstatera att det inte finns något samband mellan föregående års popularitet och avkastning. Däremot finns det ett positivt samband mellan popularitet och avkastning de år aktiernas popularitet uppmätts, när aktieomsättningshastighet används som approximation. Dessutom kan studien fastslå stöd för aktieomsättningshastighet som ett bra mått på aktiers popularitet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Borg, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Persson, Sabine
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Remitteringar - ett tvåvägsflöde: En flerfallsstudie om hur finansieringsformen hos invandrarföretagare i Sverige påverkar deras vilja att remittera2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med anledning av att arbetslösheten är hög bland invandrare och att de i stor utsträckning startar företag är det intressant att se hur invandrarföretagare finansierar uppstarten av sin verksamhet. Av den anledningen är det också intressant att förstå vad som ligger bakom den valda finansieringsformen. Många invandrare som vill starta företag i Sverige stöter på problem tidigt i processen då de ofta blir diskriminerade av banker genom att inte bli beviljade lån i samma utsträckning som svenskfödda. Dessa begränsningar i tillgång till kapital via formella vägar öppnar upp för mer informella alternativ. En lösning skulle kunna vara att anförskaffa sig kapital via släkt och vänner som är kvar i hemlandet, med så kallade reverse remittances. Genom intervjuer med invandrarföretagare uppdelade i två olika grupper (en grupp som helt eller delvis använt reverse remittances som finansiering och en grupp som använt banklån och/eller andra finansiella medel) studerades valet av finansieringsform. Även sambandet mellan att ta emot och själv skicka remitteringar observerades. Då större delen av de invandrarföretagare som intervjuades inte hade varit i kontakt med banken innan finansieringsformen bestämdes finns ingenting i den här studien som tyder på att finansiering med reverse remittances beror på diskriminering hos bankerna. Den här studien visar istället att de främsta anledningarna till att reverse remittances används som finansiering är att det uppfattas som ett tillgängligt alternativ då invandrarföretagarna ingår i transnationella nätverk som byggs på en hög grad av tillit. Skillnaderna mellan de två urvalsgruppernas mönster i huruvida de själva remitterar eller inte visar sig i den här studien vara näst intill obefintliga. Istället beror remitteringsmönstret i båda urvalsgrupperna på kulturen inom de transnationella nätverken, en stark relation till remitteringsmottagaren och ett uttalat behov av pengar. Även om det finns antydningar på att företagarna som helt eller delvis finansierats med reverse remittances har något större benägenhet att själva remittera har studien inte kunnat se något tydligt samband mellan att ta emot remitteringar och själv remittera.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 211. Bestill onlineKjøp publikasjonen >>
  Borg, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Liminality at Work: Mobile Project Workers In-Between2014Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This doctoral thesis addresses how mobile project workers; technical consultants working in projects, experience and deal with project-based work. The thesis consists of a compilation of five papers and an extended summary. It is based on three qualitative studies including methods like interviews, diaries, and observations. The thesis adopts and develops the conceptual lens of liminality.

  The results of this thesis show that mobile project workers use four different practices to deal with liminality at work. Furthermore, the thesis develops the framework of “liminality competence,” indicating that some mobile project workers are better at utilizing their liminal positions than others. The thesis also studies how liminality competence is developed and how formal training programs influence the liminal position for mobile project workers.

  Delarbeid
  1. Moving in, moving on: liminality practices in project-based work
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Moving in, moving on: liminality practices in project-based work
  2014 (engelsk)Inngår i: Employee relations, ISSN 0142-5455, E-ISSN 1758-7069, Vol. 36, nr 2, s. 182-197Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to investigate the practices mobile project workers rely upon to deal with their liminal work situation, i.e. a work situation in which they are “in-between” and do not have a clear long-term belonging to any specific organisation or project.

  Design/methodology/approach – The study employs a qualitative approach and draws upon in-depth interviews with 24 engineers working for one of Scandinavia's leading technical consultancies. The aim of the qualitative data analysis was to identify a set of commonalities and differences in their experiences and ways of dealing with liminality.

  Findings – The data indicate that mobile project workers experience their liminality in two separate dimensions; one which is primarily technical and task related, and one that is predominantly group related and social. These types of liminality are dealt with either actively, to lower or handle the ambiguity in the situation, or passively when the individual waits for the situation to be dealt with by others. Based on these two dimensions and types, the paper identifies and discusses four kinds of liminality practices.

  Research limitations/implications – The paper demonstrates the importance of focusing on individuals in project-based work, and specifically how they deal with work in-between. The paper shows when and how individuals make use of different liminality practices in their work, and calls for further research on the different skill sets and competencies that are needed to deal with liminality.

  Originality/value – By identifying four liminality practices applied in situations signified by the experience of being in-between, this study offers an important contribution to the literature on flexible and mobile work conditions. Thus, the paper contributes to the knowledge of threshold-like employment positions that denotes the everyday work situation for an increasing number of individuals engaged in knowledge-intensive and project-based work.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Emerald Group Publishing Limited, 2014
  Emneord
  Employee attitudes, Employee involvement, Employee relations, Flexible labour, Labour mobility, Qualitative methods
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-103345 (URN)10.1108/ER-11-2012-0081 (DOI)000346112000005 ()
  Tilgjengelig fra: 2014-01-17 Laget: 2014-01-17 Sist oppdatert: 2017-12-06bibliografisk kontrollert
  2. Liminality competence: An interpretative study of mobile project workers’ conception of liminality at work
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Liminality competence: An interpretative study of mobile project workers’ conception of liminality at work
  2015 (engelsk)Inngår i: Management Learning, ISSN 1350-5076, E-ISSN 1461-7307, Vol. 46, nr 3, s. 260-279Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  This study focuses on individuals working under transient and mobile conditions and the specific competences that they develop to deal with such work conditions. The article examines a specific type of knowledge worker, namely, the mobile project worker who is employed by a technical consultancy but who performs work on various client projects together with members from client organizations. The overall aim of this article is to improve our understanding of the differences among people’s abilities to handle fluid and flexible work conditions. We elaborate on the notion of “liminality” to denote a particular element of flexible work conditions, which consists of continuous movement among assignments and of simultaneous engagement with several organizations. Based on qualitative and interpretative research involving a combination of interviews, diaries, and workshops, this article identifies three levels of specific “liminality competence” that mobile project workers develop to deal with liminality at work.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Sage Publications, 2015
  Emneord
  Liminality competence, flexible work, project work, technical consultants, narrative diaries
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-105477 (URN)10.1177/1350507613516247 (DOI)000356423300002 ()
  Merknad

  Swedish Research Council (Vetenskapsradet); Riksbankens Jubileumsfond; Handelsbankens forskningsstiftelser

  Tilgjengelig fra: 2014-03-25 Laget: 2014-03-25 Sist oppdatert: 2017-12-05
  3. The nature and development of liminality competence: Narratives from mobile project workers
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The nature and development of liminality competence: Narratives from mobile project workers
  2014 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper describes and analyzes the nature and development of liminality competence among mobile project workers. It draws on an interpretative approach documenting how mobile project workers develop their conceptions of work performed in liminal (in-between) positions. The overall aim is to extend the knowledge on how people in time-limited and ambiguous work positions develop competencies to address their specific work conditions.

  Design: This research relies on two in-depth narratives of mobile project workers drawn from a larger longitudinal study. The data include diaries and interviews. The study seeks to identify similarities and differences in the development of liminality competence over time.

  Findings: Three processes were identified as important in developing higher liminality competence: (1) understanding the value of in-betweenness, (2) understanding the role of the liminar as different and (3) translating liminal experience through reflexivity. The paper generally demonstrates the importance of context and critical events in progressing through these three processes.

  Practical implications: The paper demonstrates the need for employers to support individuals in passing through the three identified processes and to support thoughtful mobility across different project settings.

  Originality/value: In the dual ambition of offering insights based on interpretative research on competence and putting greater emphasis on people working in in-between positions, this study enhances the understanding of how individuals develop their conceptions of work in general and their conceptions of liminality at work in particular.

  Emneord
  Liminality, liminality competence, competence development, consultant, engineer, project work
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-105478 (URN)
  Konferanse
  EURAM 2012. 12th Conference on Social Innovation for Competitiveness Organisational Performance and Human Excellence, 6th-8th June, Rotterdam, The Netherlands
  Tilgjengelig fra: 2014-03-25 Laget: 2014-03-25 Sist oppdatert: 2014-03-25bibliografisk kontrollert
  4. Enhancing liminality through formal training: creating alterities through rites of passage
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Enhancing liminality through formal training: creating alterities through rites of passage
  2014 (engelsk)Konferansepaper, Oral presentation only (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Liminality is gaining a greater importance in contemporary organizations. Workers’ organizational membership is often ambiguous and their assignments are often temporary and boundary-crossing. The aim of this study is to investigate how an introductory development program (IDP) for newlyhired consultants addresses the liminal positions of mobile project workers, and whether IDP can aid the participants in dealing with positions of liminality at work. The findings suggest that, unlike “traditional” organizational introduction programs, the studied IDP does not emphasize socialization of the participants into such that they identify with the company; instead, their alterity is emphasized – thereby enhancing the workers’ liminal position. Moreover, the study shows how distancing techniques used to reflect on liminality at work can broaden the liminars’ scope of action.

  Emneord
  Liminality, development program, rite of passage, consultants, project work, alterity
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-105479 (URN)
  Konferanse
  IRNOP XI. The Project Research Conference, June 16-18, Oslo, Norway
  Tilgjengelig fra: 2014-03-25 Laget: 2014-03-25 Sist oppdatert: 2014-03-25bibliografisk kontrollert
  5. The concept of liminality in management and organizational studies: Past accomplishments and future challenges
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The concept of liminality in management and organizational studies: Past accomplishments and future challenges
  2013 (engelsk)Konferansepaper, Publicerat paper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper presents a systematic literature review of studies of liminality in management and organization studies. The attempts by studies in this field to develop knowledge on contemporary organizations and organizing, as well as the effects it has on the people who dwell in them, has led to the emergence of new or renewed conceptualizations and constructs. One such concept is that of liminality. The present paper provides a foundation for future explorations by untangling different applications of liminality in management and organization research. The paper also provides suggestions for future research inquiries that rely on the liminality metaphor.

  Serie
  Nordic Academy of Management, ISSN 2298-3112
  Emneord
  Liminality, systematic literature review, rites of passage, contingent work
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-105480 (URN)
  Konferanse
  Nordic Academy of Management (NFF), Reykjavik, Island, August 21-23, 2013
  Tilgjengelig fra: 2014-03-25 Laget: 2014-03-25 Sist oppdatert: 2014-03-25bibliografisk kontrollert
  Fulltekst (pdf)
  Liminality at Work: Mobile Project Wo rkers In-Between
  Download (pdf)
  omslag
 • 212.
  Borg, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The concept of liminality in management and organizational studies: Past accomplishments and future challenges2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This paper presents a systematic literature review of studies of liminality in management and organization studies. The attempts by studies in this field to develop knowledge on contemporary organizations and organizing, as well as the effects it has on the people who dwell in them, has led to the emergence of new or renewed conceptualizations and constructs. One such concept is that of liminality. The present paper provides a foundation for future explorations by untangling different applications of liminality in management and organization research. The paper also provides suggestions for future research inquiries that rely on the liminality metaphor.

 • 213.
  Borg, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Work Liminality and Liminality Competence: a study of mobile project workers2012Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is about people engaged in project-based work, a work context that is becoming increasingly common since more and more firms are relying on project-based forms of organization. More specifically, the thesis deals with a specific condition arising in projectbased work, namely that of ‘work liminality’. The thesis aims at enhancing the understanding of work liminality and of individuals who hold liminal positions. More specifically it aims to investigate how liminality could be understood in the context of project-based work, what practices project workers rely on to deal with work liminality. The thesis also deals with how project workers perceive their work and what competencies they have in relation to their perceptions.

  The concept of liminality stems from anthropology, in which it denotes a transition phase from one social position to another, e.g. the transition from being a boy to becoming a man. The notion of liminality has been brought into organization studies to depict a position of ambiguous belonging and temporality. It has been used to describe the position for e.g. contingent workers, who simultaneously work and affiliate with different firms and work in temporary assignments. This thesis, however, focuses on liminality in project-based work, and it introduces the notion of ‘work liminality’ to describe a specific work situation with inherent organizational ambiguity and transiency. Project workers hold a liminal position since they simultaneously belong to a line division and one or several projects, and moreover, projects are time-limited, and can be viewed as a transition for the individual, who continuously moves from one project to the next. In that respect, project-based work constitutes a particularly interesting empirical context for the study of work liminality, and compared to other liminality situations, this context has received relatively little scholarly attention in previous research.

  The study presented in this thesis focuses on a particular kind of mobile project worker, namely technical consultants. These are workers who move from project to project, often across client organizations, on a continuous basis. They thus work under liminal conditions, both in terms of having several organizational belongings, and in terms of continuously switching assignments. The thesis is based on altogether 37 interviews, 13 narrative weekly diaries written under a period of three months and a number of workshops and both formal and informal meetings, mainly with technical consultants but also with managers at one of Scandinavia’s leading technical consultancy firms (which is anonymous in the thesis).

  Based on how liminality has been used in previous organization studies it is rather unclear what it implies, the more objective liminal position and how this is perceived by individuals who hold it, is not clearly separated in these studies. This thesis therefore suggests the analytical distinction between on the one hand ‘work liminality’, as a work situation in which the individual holds a position that is  characterized by organizational ambiguity and transiency, and on the other hand how work liminality is experienced by people who engage in it. Results from this study indicate that mobile project workers experience work liminality largely in two types of situations, one primarily technical and the other foremost social. Moreover it indicates that individuals approach these situations, here denoted as social and technical liminality, either actively or passively. This leads to the proposition that the mobile project workers rely on predominantly four different ‘liminality practices’ to deal with social and technical liminality, namely ‘reputation reliance’, ‘role carving’, ‘relaxation’ and ‘redefinition’. Furthermore, an interpretative approach is used to study mobile project workers’ ‘liminality competence’. The empirical investigation shows three different conceptions of work held by the mobile project workers: ‘work as assignment handling’, ‘work as a learning platform’ and ‘work as knowledge transfer’, which are linked to three levels of liminality competence, respectively. Liminality competence concerns how the mobile project workers deal with working in a position of work liminality, while liminality practices rather concerns how the mobile project workers deal with specific situations that arises due to work liminality.

  Delarbeid
  1. Liminality Practices in Project-Based Work: A Study of Mobile Engineers
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Liminality Practices in Project-Based Work: A Study of Mobile Engineers
  (engelsk)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Project-based work is, to an increasing extent, carried out in ‘knowledge collectivities’ – groups of diversely skilled individuals with limited common experience from previous collaborations. A special case of such work involves technical consultants who travel across project teams and client organizations, recurrently entering and leaving project teams. To advance our understanding of project-based work, this paper suggests that the work of these ‘mobile engineers’ could be viewed as a condition of liminality. Based on an in-depth study comprising 20 engineers and four managers employed at one of Sweden’s leading technical consultancies, we identify two different types of liminality: social liminality and technical liminality. In addition, we discern four situations with special reference to liminality and, based on a thematic content analysis, elicit four liminality practices that workers participating in our study rely upon to handle their liminal situation.

  Emneord
  Project-based organization, collectivity, liminality, interviews, engineers
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-73973 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2012-01-18 Laget: 2012-01-18 Sist oppdatert: 2015-09-22bibliografisk kontrollert
  2. Dealing with Work Liminality, Developing Liminality Competence: An Interpretative Study of Mobile Project Workers in Advanced Engineering
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Dealing with Work Liminality, Developing Liminality Competence: An Interpretative Study of Mobile Project Workers in Advanced Engineering
  (engelsk)Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This research focuses on individuals who are highly affected by the ongoing ‘flexibilization’ of work, namely mobile project workers. These workers are temporarily hired to take part in high-tech projects together with both employees in the client’s organizations and other technical consultants. Since they are affected by both structural and manpower-related flexibilization, their situation can be denoted as one of liminality; characterized by temporality, ambiguity and unclear loyalties. This interpretative study, based on diary entries and interviews, takes on a holistic view on how mobile project workers perceive their work and it furthermore identifies specific competencies they develop to deal with work liminality. The study suggests there are three primary liminality conceptions that mobile project workers hold and that the three conceptions exhibit varying degrees of liminality competence.

  Emneord
  Liminality, Project members, Competence, Technical consultants, Engineers, Mobility
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-73974 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2012-01-18 Laget: 2012-01-18 Sist oppdatert: 2012-01-18bibliografisk kontrollert
  3. Work Liminality in Project-Based Work: Liminality Competence and Liminality Practices
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Work Liminality in Project-Based Work: Liminality Competence and Liminality Practices
  2012 (engelsk)Konferansepaper, Publicerat paper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This is an exploratory paper focusing on people who are engaged in work characterized by ‘work liminality’. Work liminality denotes certain types of work in which organizational ambiguity is significant and which is performed in loosely-knit teams. Building on prior research, such situations call for individual to hold liminality competence. However, so far, research has only marginally addressed the nature and development of such competence. This paper seeks to fill this void by studying in further depth individuals who hold high liminality competence. Based on a qualitative study of two mobile project workers, the findings indicate that high liminality competence to a great extent is associated with reflexivity and more specifically the ability to reflect over current conditions and ones role in them. The paper furthermore offers ideas for future research.

  Serie
  Nordic Academy of Management, ISSN 2298-3112
  Emneord
  Work liminality, Project worker, Liminality competence
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-73975 (URN)
  Konferanse
  Nordic Academy of Management (NFF), Reykjavik, Island, August 21-23, 2013
  Tilgjengelig fra: 2012-01-18 Laget: 2012-01-18 Sist oppdatert: 2014-03-25bibliografisk kontrollert
  Download (pdf)
  omslag
 • 214.
  Borg, Elisabeth
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Work Liminality in Project-Based Work: Liminality Competence and Liminality Practices2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This is an exploratory paper focusing on people who are engaged in work characterized by ‘work liminality’. Work liminality denotes certain types of work in which organizational ambiguity is significant and which is performed in loosely-knit teams. Building on prior research, such situations call for individual to hold liminality competence. However, so far, research has only marginally addressed the nature and development of such competence. This paper seeks to fill this void by studying in further depth individuals who hold high liminality competence. Based on a qualitative study of two mobile project workers, the findings indicate that high liminality competence to a great extent is associated with reflexivity and more specifically the ability to reflect over current conditions and ones role in them. The paper furthermore offers ideas for future research.

 • 215.
  Borg, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. BI Norwegian School of Management, Oslo Norway.
  Understanding the challenges of HRM in project-based organisations: A study of 'Liminality Problems' and Coping Strategies in advanced engineering.2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 216.
  Borg, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Pantic-Dragisic, Svjetlana
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Enhancing liminality through formal training: creating alterities through rites of passage2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Liminality is gaining a greater importance in contemporary organizations. Workers’ organizational membership is often ambiguous and their assignments are often temporary and boundary-crossing. The aim of this study is to investigate how an introductory development program (IDP) for newlyhired consultants addresses the liminal positions of mobile project workers, and whether IDP can aid the participants in dealing with positions of liminality at work. The findings suggest that, unlike “traditional” organizational introduction programs, the studied IDP does not emphasize socialization of the participants into such that they identify with the company; instead, their alterity is emphasized – thereby enhancing the workers’ liminal position. Moreover, the study shows how distancing techniques used to reflect on liminality at work can broaden the liminars’ scope of action.

 • 217.
  Borg, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Dealing with Work Liminality, Developing Liminality Competence: An Interpretative Study of Mobile Project Workers in Advanced EngineeringManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This research focuses on individuals who are highly affected by the ongoing ‘flexibilization’ of work, namely mobile project workers. These workers are temporarily hired to take part in high-tech projects together with both employees in the client’s organizations and other technical consultants. Since they are affected by both structural and manpower-related flexibilization, their situation can be denoted as one of liminality; characterized by temporality, ambiguity and unclear loyalties. This interpretative study, based on diary entries and interviews, takes on a holistic view on how mobile project workers perceive their work and it furthermore identifies specific competencies they develop to deal with work liminality. The study suggests there are three primary liminality conceptions that mobile project workers hold and that the three conceptions exhibit varying degrees of liminality competence.

 • 218.
  Borg, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. BI Norwegian School of Management, Oslo, Norway.
  Ingenjörer i gränslandet: ingenjörskunnande, kompetenta teknikkonsulter och liminalitetskompetens2012Inngår i: Management of Innovation and Technology, ISSN 2001-208X, nr 2, s. 5-7Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vad krävs för att lyckas som teknikkonsult? Vilken typ av kunskap krävs? Vad skiljer de bra teknikkonsulterna från de mindre bra? Det är några av frågorna som diskuteras i denna artikel.

 • 219.
  Borg, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  BI Norwegian Business School, Norway.
  Liminality competence: An interpretative study of mobile project workers’ conception of liminality at work2015Inngår i: Management Learning, ISSN 1350-5076, E-ISSN 1461-7307, Vol. 46, nr 3, s. 260-279Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study focuses on individuals working under transient and mobile conditions and the specific competences that they develop to deal with such work conditions. The article examines a specific type of knowledge worker, namely, the mobile project worker who is employed by a technical consultancy but who performs work on various client projects together with members from client organizations. The overall aim of this article is to improve our understanding of the differences among people’s abilities to handle fluid and flexible work conditions. We elaborate on the notion of “liminality” to denote a particular element of flexible work conditions, which consists of continuous movement among assignments and of simultaneous engagement with several organizations. Based on qualitative and interpretative research involving a combination of interviews, diaries, and workshops, this article identifies three levels of specific “liminality competence” that mobile project workers develop to deal with liminality at work.

 • 220.
  Borg, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. BI Norwegian Business School, Oslo, Norway.
  Moving in, moving on: liminality practices in project-based work2014Inngår i: Employee relations, ISSN 0142-5455, E-ISSN 1758-7069, Vol. 36, nr 2, s. 182-197Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to investigate the practices mobile project workers rely upon to deal with their liminal work situation, i.e. a work situation in which they are “in-between” and do not have a clear long-term belonging to any specific organisation or project.

  Design/methodology/approach – The study employs a qualitative approach and draws upon in-depth interviews with 24 engineers working for one of Scandinavia's leading technical consultancies. The aim of the qualitative data analysis was to identify a set of commonalities and differences in their experiences and ways of dealing with liminality.

  Findings – The data indicate that mobile project workers experience their liminality in two separate dimensions; one which is primarily technical and task related, and one that is predominantly group related and social. These types of liminality are dealt with either actively, to lower or handle the ambiguity in the situation, or passively when the individual waits for the situation to be dealt with by others. Based on these two dimensions and types, the paper identifies and discusses four kinds of liminality practices.

  Research limitations/implications – The paper demonstrates the importance of focusing on individuals in project-based work, and specifically how they deal with work in-between. The paper shows when and how individuals make use of different liminality practices in their work, and calls for further research on the different skill sets and competencies that are needed to deal with liminality.

  Originality/value – By identifying four liminality practices applied in situations signified by the experience of being in-between, this study offers an important contribution to the literature on flexible and mobile work conditions. Thus, the paper contributes to the knowledge of threshold-like employment positions that denotes the everyday work situation for an increasing number of individuals engaged in knowledge-intensive and project-based work.

 • 221.
  Borg, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. BI Norwegian School of Management, Oslo, Norway.
  Styrning i gränslandet: teknikkonsulter och konflikterande styrningslogiker2012Inngår i: Styrning: med projekt och kunskap i fokus / [ed] J. Söderlund & F. Tell, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 291-311Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 222.
  Borg, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Söderlund, Jonas
  BI Norwegian Business School, Norway.
  The nature and development of liminality competence: Narratives from mobile project workers2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper describes and analyzes the nature and development of liminality competence among mobile project workers. It draws on an interpretative approach documenting how mobile project workers develop their conceptions of work performed in liminal (in-between) positions. The overall aim is to extend the knowledge on how people in time-limited and ambiguous work positions develop competencies to address their specific work conditions.

  Design: This research relies on two in-depth narratives of mobile project workers drawn from a larger longitudinal study. The data include diaries and interviews. The study seeks to identify similarities and differences in the development of liminality competence over time.

  Findings: Three processes were identified as important in developing higher liminality competence: (1) understanding the value of in-betweenness, (2) understanding the role of the liminar as different and (3) translating liminal experience through reflexivity. The paper generally demonstrates the importance of context and critical events in progressing through these three processes.

  Practical implications: The paper demonstrates the need for employers to support individuals in passing through the three identified processes and to support thoughtful mobility across different project settings.

  Originality/value: In the dual ambition of offering insights based on interpretative research on competence and putting greater emphasis on people working in in-between positions, this study enhances the understanding of how individuals develop their conceptions of work in general and their conceptions of liminality at work in particular.

 • 223.
  Borg, Elisabeth
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. BI Norwegian School of Management, Oslo Norway.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Where to next? Human Resource Management in Project-based Firms.2010Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 224.
  Borhan, Yazan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fogenstad Renard, Sandra
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Förvärvsupplysningars beslutsanvändbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter: En studie av noterade europeiska bolags förvärv från och med 2013 till och med 20162018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studien har genomförts för att undersöka och analysera förvärvsupplysningars användbarhet i årsredovisningar respektive integrerade rapporter från och med år 2013 till och med år 2016. Tidigare studier undersöker integrerade rapporters beslutsanvändbarhet utifrån ett investerarperspektiv, vilket kopplas till reaktioner i bolagens aktiepris ochaktieavkastning.

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka skillnader i hur väl integrerade rapporter respektive årsredovisningar från noterade europeiska bolag, fungerar som beslutsunderlag för investerare i bolag som genomfört förvärv. Därtill är syftet att undersöka och analysera i vilken utsträckning integrerade rapporter är mer beslutsanvändbara än traditionella årsredovisningar.

  Genomförande: Studien utgår från en kvantitativ ansats där vi mäter hur aktiepris och aktieavkastning reagerar på årsrapporternas innehåll av förvärvsupplysningar. Detta föregås av innehållsanalyser av årsrapporterna vilka slutligen inkluderas i våra regressionsanalyser för besvarande av syftet.

  Resultat: Utifrån innehållsanalysen är integrerade rapporter generellt bättre på att ge beslutsanvändbara förvärvsupplysningar. Detta återspeglas i en större reaktion på de förvärvande bolagens aktiepris. Gällande aktieavkastningen uteblir reaktionen både för integrerade rapporter och traditionella årsredovisningar. Rörande upplysningar om goodwill reagerar aktiepriset för både integrerade rapporter och årsredovisningar, medan reaktioneni aktieavkastning uteblir.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Bottecchia, Raphaël
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Slavin, Jonathan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Overcoming Gender Bias Through Marketing: How to enhance the public perception of female ice hockey through marketing to generate more popularity?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to explore the effect gender bias has in sports and howmarketing can be used to challenge gender bias.

  Design/methodology/approach – This paper will use data collected from 188 surveys from registered fans of the Linköping Hockey Club.

  Findings – This paper targets why female ice hockey is not as popular as male ice hockey. Theories such as marketing mix are used to identify the differences and similarities between thetwo teams as if they were products.

  Practical implications – Sports leagues and clubs with male and female teams could use the results to limit gender bias against women in sports.

  Originality/value – This will help limit gender bias through a marketing perspective, by specifically addressing gender bias in sports marketing.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Bouvrain, Stanislas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sarka, Darius
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Compatibility of Corporate Sustainability with a Cost Leadership Strategy2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BACKGROUND

  Exploring literature about corporate sustainability and cost leadership strategy and to study the collusion of the two concepts through the case of Ikea.

  AIM

  Researching whether firms can align corporate sustainability approach to doing business on the imperatives of a cost leadership strategy. The contribution aims to provide guidance on choosing appropriate sustainability activities within the context of cost leadership strategy. Furthermore, it should be noted that this paper sets out to analyze the compatibility between sustainability and cost leadership remaining/gaining competitiveness.

  METHODOLOGY

  The study regards Ikea’s implementation of sustainable business practices through a mixed method, via informal interview, bottom-employees survey and secondary data.

  FINDINGS

  Companies having a deep understanding of sustainability can achieve to conciliate their efforts toward sustainability with their cost leadership strategy.

  KEYWORDS

  Corporate sustainability, cost leadership strategy, triple bottom line, maturity phase, challenges, competitive advantage

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 227.
  Boy, Ellinore
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hultman, Jessica
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lönsamt att ta ansvar?: En kvalitativ studie om Private Equity-bolagens arbete med hållbarhet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Sustainability has become an increasingly important and current topic, where sustainable investments have increased tenfold in the last decade. PE accounts for an extensive amount of capital for Swedish companies, giving them great opportunities to impact the sustainable development of the Swedish economy.

  Aim: The aim of the study is to analyze the extent to which PE-firms are incorporating sustainability as part of their business, how they have been affected by the heightened awareness surrounding sustainable development and if they believe that it can create value in their portfolio companies.

  Method: In order to attain the aim of the study, a qualitative method was used. Semi-structured interviews were held with seven PE-firms and one interest association representing Sweden’s PE-sector.

  Conclusion: The results indicate that PE-firms specializing in LBO-investments, generally, incorporate sustainability as part of their business to a greater extent than VC-firms. Moreover, sustainability is almost exclusively considered in the pre-investment phase, also known as the screening-phase. The value retrieved from sustainable activities does not seem to have a direct connection to a monetary reward and should therefore rather be considered in terms of becoming more attractive as an employer and in the face of investors.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 228. Brady, T
  et al.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Special Issue on Projects in Innovation, Innovation i Projects2008Inngår i: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 26, nr 5Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 229.
  Brady, Tim
  et al.
  Brighton University, UK.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. BI Norwegian School of Management, Oslo, Norway.
  Projects in innovation, innovation in projects: selected papers from the IRNOP VIII conference2008Inngår i: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 26, nr 5, s. 465-468Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 230.
  Bragee, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Jansson, Joanna
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Overconfidence bland svenska privata investerare: Om det finns samband mellan ”the better than average effect”, omsättning, investeringserfarenhet och informationssökning samt om det finns könsskillnader i overconfidence2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problembakgrund: CAPM och EMH ses som norm samtidigt som behavioral finance ses som vedertagen teori, vilket gör att det finns motstridiga ståndpunkter i ekonomin. Flera olika områden i behavioral finance har växt fram där overconfidence är ett av dessa områden. Till skillnad från CAPM och EMH är overconfidence fortfarande i begynnelsefasen trots att det finns flera tidigare studier i området. Vår studie har utgångspunkt i tidigare studier som visar att overconfidence leder till mer frekvent handel, vilket i sin tur leder till minskad avkastning.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om overconfidence förekommer bland svenska privata investerare, då overconfidence leder till minskad avkastning. Vi vill även undersöka om det finns några samband mellan “the better than average effect”, omsättning, investeringserfarenhet och informationssökning samt om det finns några skillnader mellan män och kvinnor när det gäller overconfidence.

  Metod: Vår studie har en deduktiv ansats då vi tagit utgångspunkt i den teoretiska referensramen för att formulera hypoteser som säger att det finns samband mellan variabler som visar på overconfidence. Målet med hypoteserna är att förklara overconfidence bland svenska privata investerare. Hypoteserna testades sedan genom en kvantitativ metod där vi publicerade vår enkät i olika internetforum, varpå vårt bekvämlighetsurval gav oss 267 respondenter.

  Resultat: Resultatet från vår studie visar att overconfidence förekommer bland svenska privata investerare. Det visar även att samband mellan ”the better than average effect”, omsättning och investeringserfarenhet finns, samt att könsskillnader finns trots att riktningen inte är tydlig. Vårt resultat har således skapat ett helhetsperspektiv med beteendemönster och förklaringar. Svenska privata investerare vet därför vilka beteenden de ska undvika för att minska sannolikheten för att vara overconfident och därmed också minska risken för minskad avkastning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Brandon, Jana
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Lehtinen, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  No Man is an Island: A Case Study of the Oresund Region from a Hub Perspective2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The world of today is immensely interconnected. Over the past decades, national economies have been de-bordered and the promoting of the flows of goods, people, capital and services across the borders is evident, as opposed to when flows only moved within national economies. Former vertical structures of old nations have been replaced by a horizontal flow structure in a complex and intertwined global economy. Attracting flows is essential for the growth and survival of cities. Hubs functions as important connection points for these flows and are therefore highly important.

  Research procedure: The purpose of this thesis is to describe how city regions function from a hub perspective by mapping the most important hubs in the Oresund Region, and investigating the connectivity and collaboration between these hubs. This study has a qualitative and inductive approach with a case study design and the empirical findings is based on twelve interviews with representatives of different fields.

  Results: The most important hubs were divided into three categories: transport, economic and infrastructure hubs, illustrated in the hub categorization model. The results indicate that there is a interconnectivity issue with interdependencies between the different hubs in the Oresund Region. This is illustrated through the hub relationship model. Collaboration seems to take place mostly within sectors and through the municipalities..

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 232.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Developing people capability in project-based organisations: a study of the change of HRM in two engineering intensive firms2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 233. Bestill onlineKjøp publikasjonen >>
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Human Resource Management in Project-Based Organisations: Challenges and Changes2006Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is about human resource management (HRM) in project-based organisations. Firms have over the last decades tended to rely increasingly on project-based structures. This process of projectification implies a changed work situation for individuals in modern organisations. Researchers from the project field of research as well as from the HRM field of research have pointed to possible implications that projectification might have for HRM. This thesis explores this area through a combination of multiple, comparative, and single case studies of project-based organisations. The studies aim at identifying and analysing the changes and challenges for HRM in this particular context.

  The studies are presented in four separate papers. The findings suggest a number of important and empirically nested challenges related to Competence, Trust, Change, and Individuals. Moreover, the changing roles of HR departments and line managers in the overall HR organisation are discussed and analysed. The thesis proposes alternative roles for line managers, depending on the organisational context, and it also proposes two ’ideal types’ of HR-departmental structures.

  Delarbeid
  1. Perspectives on Human Resource Management: An explorative study of the consequences of projectification in four firms
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Perspectives on Human Resource Management: An explorative study of the consequences of projectification in four firms
  2006 (engelsk)Inngår i: International Journal of Human Resources Development and Management, ISSN 1465-6612, Vol. 6, nr 1, s. 92-113Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Various forms of project-based organisational structures are on the rise. A number of recent empirical studies have emphasised the important role of Human Resource Management (HRM) in the understanding of the modern projectified firm. However, previous research has not analysed in any greater detail what implications projectification have for HRM. In our attempt to contribute to the intersection between project-based firms and human resource management, this paper zeros in on the challenges facing HRM in four large Swedish firms. We address the following questions: How has HRM changed due to the increasing projectification observed in the firms under study? What are the major challenges to the HRM practice observed in the case studies? We suggest a four-perspective model for the analysis of the identified changes of, and challenges for, current HRM practice. The perspectives include competence, trust, change and individuals. Based on these perspectives, we identify some key questions for HRM and suggest an analytical framework for the analysis of the change of HRM and the new roles of HRM given the increased projectification observed in the case-study companies.

  Emneord
  human resources management, projects, change, competence, trust, individuals, projectification, project-based firms
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14104 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2006-11-14 Laget: 2006-11-14 Sist oppdatert: 2015-09-22
  2. HRM and project intensification in R&D-based companies: A study of Volvo Car Corporation and AstraZeneca
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>HRM and project intensification in R&D-based companies: A study of Volvo Car Corporation and AstraZeneca
  2006 (engelsk)Inngår i: R & D Management, ISSN 0033-6807, Vol. 36, nr 5, s. 467-485Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Projects have become the standard mode of organising R&D activities. The main focus of this paper is to analyse the relationship between the project operations of the R&D-based firm and its Human Resource Management (HRM). This paper draws on a comparative case study of AstraZeneca and Volvo Car Corporation. It is argued that the project intensification currently under way has some important structural and content effects on the HRM practice of the firms. As to the content effects, we identify five critical areas within the HRM practice where special attention is needed due to project intensification. As to the structural effects, we identify two separate logics for HR specialists: the HR-based logic and the task-based logic. These logics give new knowledge about the design of the HR organisation and how the HR departmental structures should be adapted in a project-intensive setting. The case studies also illustrate three alternative roles for line managers when they assume increased HR responsibility.

  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13170 (URN)10.1111/j.1467-9310.2006.00448.x (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2008-04-10 Laget: 2008-04-10 Sist oppdatert: 2015-09-22
  3. New roles in the projectified firm: The professional Human Resource Agent
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>New roles in the projectified firm: The professional Human Resource Agent
  2005 (engelsk)Inngår i: V Workshop on Human Resource Management, Seville. Spain, 2005Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14106 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2006-11-14 Laget: 2006-11-14 Sist oppdatert: 2015-09-22
  4. The design of the HR organisation and types of HR departments: A study of project-based firms
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>The design of the HR organisation and types of HR departments: A study of project-based firms
  2004 (engelsk)Inngår i: EIASM Workshop, Paris, France, 2004Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14107 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2006-11-14 Laget: 2006-11-14 Sist oppdatert: 2015-09-22
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 234. Bestill onlineKjøp publikasjonen >>
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Human Resource Management in Project-Based Organisations: Challenges, Changes, and Capabilities2008Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This doctoral thesis addresses human resource management in project-based organisations. The aim is to explore the challenges for HRM in project-based organisations and the changes in people management systems to meet these challenges. The thesis consists of a compilation of six papers and an extended summary. The research reported in the thesis is based on a combination of multiple, comparative, and single case studies of project-based organisations. The core case studies have been conducted at Saab Aerosystems, AstraZeneca, Volvo Car Corporation, and Tetra Pak. The results indicate central challenges regarding competence development and career structures, performance review processes and reputation of project workers, and the increased responsibility and pressured work environment for project workers. They further indicate that many of these challenges are handled through a more HR-oriented line manager role, while HR departments are downsized and centralised. The thesis hence emphasises the need to understand HRM as a dimension of management in which various players share the responsibility for its design and performance. To conclude, the thesis applies a capabilities perspective on project-based organisations and develops a conceptual framework that embraces people capability: the organisational capability to manage the relation between people and their organisational context. In this framework, people management systems improve people capability when they integrate it with strategic, functional, and project capabilities. It is suggested that the people capability framework provides new possibilities to analyse HRM in project-based organisations and to explain the changes in people management systems that are needed to align them to the project-based context.

  Delarbeid
  1. Perspectives on Human Resource Management: An explorative study of the consequences of projectification in four firms
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Perspectives on Human Resource Management: An explorative study of the consequences of projectification in four firms
  2006 (engelsk)Inngår i: International Journal of Human Resources Development and Management, ISSN 1465-6612, Vol. 6, nr 1, s. 92-113Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Various forms of project-based organisational structures are on the rise. A number of recent empirical studies have emphasised the important role of Human Resource Management (HRM) in the understanding of the modern projectified firm. However, previous research has not analysed in any greater detail what implications projectification have for HRM. In our attempt to contribute to the intersection between project-based firms and human resource management, this paper zeros in on the challenges facing HRM in four large Swedish firms. We address the following questions: How has HRM changed due to the increasing projectification observed in the firms under study? What are the major challenges to the HRM practice observed in the case studies? We suggest a four-perspective model for the analysis of the identified changes of, and challenges for, current HRM practice. The perspectives include competence, trust, change and individuals. Based on these perspectives, we identify some key questions for HRM and suggest an analytical framework for the analysis of the change of HRM and the new roles of HRM given the increased projectification observed in the case-study companies.

  Emneord
  human resources management, projects, change, competence, trust, individuals, projectification, project-based firms
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-14104 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2006-11-14 Laget: 2006-11-14 Sist oppdatert: 2015-09-22
  2. HRM and project intensification in R&D-based companies: A study of Volvo Car Corporation and AstraZeneca
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>HRM and project intensification in R&D-based companies: A study of Volvo Car Corporation and AstraZeneca
  2006 (engelsk)Inngår i: R & D Management, ISSN 0033-6807, Vol. 36, nr 5, s. 467-485Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Projects have become the standard mode of organising R&D activities. The main focus of this paper is to analyse the relationship between the project operations of the R&D-based firm and its Human Resource Management (HRM). This paper draws on a comparative case study of AstraZeneca and Volvo Car Corporation. It is argued that the project intensification currently under way has some important structural and content effects on the HRM practice of the firms. As to the content effects, we identify five critical areas within the HRM practice where special attention is needed due to project intensification. As to the structural effects, we identify two separate logics for HR specialists: the HR-based logic and the task-based logic. These logics give new knowledge about the design of the HR organisation and how the HR departmental structures should be adapted in a project-intensive setting. The case studies also illustrate three alternative roles for line managers when they assume increased HR responsibility.

  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13170 (URN)10.1111/j.1467-9310.2006.00448.x (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2008-04-10 Laget: 2008-04-10 Sist oppdatert: 2015-09-22
  3. Reconceptualising line management in project-based organisations: The case of competence coaches at Tetra Pak
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Reconceptualising line management in project-based organisations: The case of competence coaches at Tetra Pak
  2007 (engelsk)Inngår i: Personnel review, ISSN 0048-3486, E-ISSN 1758-6933, Vol. 36, nr 5, s. 815-833Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of the article is to analyse HR devolution from HR departments to the line. Two important problems are addressed. The first problem concerns the disregard for the changes in line management that comes with HR devolution. The second problem addressed deals with the lack of studies of organisational contingencies.

  Design/methodolgy/approach: The paper presents and analyses an in-depth case study of a radically projected firm within the Tetra Park group where a new HR-oriented management role has been created to replace the traditional line management role. Based on the case study findings, the paper elaborates on the new approach to line management and how a new management role is moulded in the context of project-based organisations.

  Findings: Based on literature studies, the paper identifies four key challenges for HRM in project-based organisations that are critical for the development of the new approach to line management in such settings. Based on case study observations, it analyses the creation of a new management role – the so called “competence coach” – in project-based organisation within the Tetra Park group. It argues that the new approach adopted points to the need of breaking out of traditional conceptions of line management, and of developing the concept of an HR-oriented management role that is a legitimate player in the HR organisation of a firm.

  Originality/value: The paper provides a rich case description of a project-based firm in a HRM perspective. The descriptions and the analysis give practical as well as theoretical implications of HRM issues that arise in project-based firms, and of changes in line management as a way of developing the capabilities to handle these issues.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Emerald Group Publishing Limited, 2007
  Emneord
  Devolution, Human resource development, Human resource management, Line management
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13171 (URN)10.1108/00483480710774061 (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2008-04-10 Laget: 2008-04-10 Sist oppdatert: 2017-12-13bibliografisk kontrollert
  4. Fit for purpose?: Designing HR organisations and HR departments in project-based organisations
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Fit for purpose?: Designing HR organisations and HR departments in project-based organisations
  2010 (engelsk)Inngår i: International Journal of Human Resources Development and Management, ISSN 1465-6612, E-ISSN 1741-5160, Vol. 10, nr 4, s. 327-361Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  This paper makes three contributions: 1) it suggests a conceptual separation between HR organisation and HR departments to better comprehend the challenges facing HRM in project-based firms, 2) it identifies two configurations of HR departments to advance the comparative analysis across project-based organisations, and 3) it offers a model and a set of propositions to determine the organisational conditions influencing the design of the HR organisation and the HR department. The paper emphasises the importance of the character of functional coordination and type of project participation for the design of the HR organisation and HR department.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  InderScience Publishers, 2010
  Emneord
  HRM, HR department, HR specialist, project organisation, project-based firms, projectification, configuration, structure, HR organisation
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13172 (URN)10.1504/IJHRDM.2010.036087 (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2008-04-10 Laget: 2008-04-10 Sist oppdatert: 2017-12-13bibliografisk kontrollert
  5. People capability of project based organisations: A conceptual framework
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>People capability of project based organisations: A conceptual framework
  2008 (engelsk)Inngår i: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 26, nr 5, s. 566-576Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  This paper develops a conceptual framework intended to increase the understanding of human resource management (HRM) in project-based organisations. Drawing on the capabilities perspective on project-based organisations, it makes two main contributions. First, it proposes the concept of ‘people capability’ to broaden the conceptualisation of HRM in project-based organisations. Secondly, building on the framework proposed by Davies and Brady [Davies A, Brady T. Organisational capabilities and learning in complex product systems: towards repeatable solutions. Res Policy 2000;29(7–8):931–53], an extended conceptual framework for people capability of project-based organisations is suggested. In this framework, people management systems are conceived as the expression of an integration of people capability with strategic, functional and project capabilities. Based on this framework, three sets of activities for the people management system in project-based organisations are identified. Finally, the paper discusses possible avenues for future research within the area of organisational capabilities of project-based organisations.

  Emneord
  People capability, Projects, Project-based organisations, Human resource management, People management systems, Organisational capabilities, Project capabilities
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13173 (URN)10.1016/j.ijproman.2008.05.002 (DOI)
  Tilgjengelig fra: 2008-04-10 Laget: 2008-04-10 Sist oppdatert: 2017-12-13bibliografisk kontrollert
  6. Improving people capability of project-based organisations: A study of the change of HRM in two engineering-intensive firms
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Improving people capability of project-based organisations: A study of the change of HRM in two engineering-intensive firms
  2008 (engelsk)Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Submitted
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-13174 (URN)
  Tilgjengelig fra: 2008-04-10 Laget: 2008-04-10 Sist oppdatert: 2015-09-22
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 235.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Improving people capability of project-based organisations: A study of the change of HRM in two engineering-intensive firms2008Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 236.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Improving people capability of project-based organisations: A study of the change of HRM in two engineering-intensive firms.2010Inngår i: International Journal of Project Organisation and Management, ISSN 1740-2891, E-ISSN 1740-2905, Vol. 2, nr 4, s. 328-360Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper contributes to the research into HRM in project-based organisations. Drawing on a capabilities perspective on project-based organisations, the paper elaborates on a conceptual framework for people capability of project-based organisations. This framework is used for a comparative analysis of the efforts made by two engineering-intensive, project-based organisations to change their people management systems in order to improve their people capability. The comparison demonstrates important activities that the firms undertake to improve their people capability, and it also indicates similarities and differences that are discussed based on the framework. Finally, the paper discusses suggestions for future research.

 • 237.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  People capability: A central organisational capability for project-based organisations2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 238.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  People capability of project based organisations: A conceptual framework2008Inngår i: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 26, nr 5, s. 566-576Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper develops a conceptual framework intended to increase the understanding of human resource management (HRM) in project-based organisations. Drawing on the capabilities perspective on project-based organisations, it makes two main contributions. First, it proposes the concept of ‘people capability’ to broaden the conceptualisation of HRM in project-based organisations. Secondly, building on the framework proposed by Davies and Brady [Davies A, Brady T. Organisational capabilities and learning in complex product systems: towards repeatable solutions. Res Policy 2000;29(7–8):931–53], an extended conceptual framework for people capability of project-based organisations is suggested. In this framework, people management systems are conceived as the expression of an integration of people capability with strategic, functional and project capabilities. Based on this framework, three sets of activities for the people management system in project-based organisations are identified. Finally, the paper discusses possible avenues for future research within the area of organisational capabilities of project-based organisations.

 • 239.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Projektarbejdsformen stiller nye krav till HR.2010Inngår i: Børsen LedelseshåndbøgerArtikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [no]

  Projekter, fleksibilitet, tværfunktionelle team, fokus og deadlines er “hotte” ord i dagens arbejdsliv. Projekt skaber fokus, og mange oplever det som en spændende, udfordrende og udviklende arbejdsform, hvor man som medarbejder får mulighed for at få stort selvstændigt ansvar. Den ideelle projektmedarbejder er vidende, kompetent, dynamisk og fleksibel, en holdspiller og ansvarlig for at holde sine kundskaber ved lige, så man er attraktiv for frem­tidige projekter. Projekter er dagligdagen for disse individer, og det er deres erfaringer fra deltagelse i forskellige projek­ter, som opbygger deres kompetence og karriere. Det er deres præstationer i tidligere projekter, som skaber deres renommé og gør dem attraktive for fremtidige spændende projekter. Projektintensive og vidensbaserede organisatio­ner er afhængige af talentfulde projektdeltagere og deres kompetencer. Samtidig skaber den projektorienterede virk­somhed udfordringer for HR-opgaven. Derfor må organisa­tioner, som vil forbedre deres evne til at arbejde projekto­rienteret, også udvikle deres evne til at håndtere HRM på en måde, som møder den projektbaserede organisations udfordringer.

 • 240.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Rethinking HRM: Improving People Capability2007Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 241.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The HR quadriad: delivering HR value in project-based organisations2009Inngår i: VII International Workshop on HRM: New Scenarios in Human Resource Management, 2009Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 242.
  Bredin, Karin
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Utveckla förmågan till HRM för långsiktigt hållbar projektverksamhet2007Inngår i: Management of technology / IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology, ISSN 1102-5581, Vol. 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 243.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Enberg, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Solutions for sustained expertise in project-based organizations : Organizing for disciplinary leadership or disciplinary community2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A prerequisite for effective knowledge integration is access to differentiated and specialized knowledge bases. Knowledge integration often takes place in interdisciplinary project teams, where members spend most of their time working closely with members of opposing disciplinary domains in problem-solving processes. The disciplinary knowledge of individual team members is therefore key to the quality and outcome of the knowledge integration in organizations relying on interdisciplinary project work. This paper returns to a challenge well-described in previous research into project-based organizing, namely how to sustain and develop disciplinary expertise in the long run in an organization that promotes dispersal of disciplinary peers and an increased cross-learning across disciplines. So far, only a few studies have contributed to developing insights into how these challenges can be met, and how different organizational solutions might counteract the risks of losing disciplinary depth. Based on a comparative study of three cases, this study sets out to identify and analyze solutions that emerge in project-based organizations as a response to the challenge of sustaining and developing disciplinary expertise. The paper centers on structural solutions, and identifies two main types of expert structures that in different ways support disciplinary expertise: Expert structures for disciplinary leadership or for disciplinary community. These two types are further analyzed in relation to how they support disciplinary expertise.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 244.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Enberg, Cecilia
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Niss, Camilla
  Högskolan i Gävle, Akademin för teknik och miljö, Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad, Centrum för Logistik och Innovativ Produktion .
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Knowledge Integration at Work: Individual Project Competence in Agile Projects2017Inngår i: Managing Knowledge Integration Across Boundaries / [ed] Fredrik Tell, Christian Berggren, Stefano Brusoni, Andrew Van de Ven, New York: Oxford University Press, 2017, s. 206-226Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter addresses individual project competence as a key element in the process of knowledge integration in research and development projects. It argues for an individual and contextual turn in knowledge integration research based on two observations: that individuals play an increasingly important role in knowledge integration processes, and that knowledge integration processes change with new kinds of project contexts. Hence, it argues for a more fine-grained analysis of different kinds of project contexts. More particularly, requirements on individual project competence (for knowledge integration in traditional and agile projects respectively) are elicited. It is suggested that in a traditional project context, liminality competence, planning competence and a focus on swift socialization are needed, along with T-shaped skills. In an agile project context, on the other hand, flexibility competence, managerial competence and a focus on building long-term relations, together with M-shaped skills, are required.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 245.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Niss, Camilla
  Akademin för teknik och miljö, Industriell ekenomi, Högskolan i Gävle.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Specialist med bredd eller flerbent generalist: vad utmärker en kunskapsintegrerande projektmedlem?2015Inngår i: Kunskapsintegration och innovation i en internationaliserande ekonomi: slutrapport från ett forskningsprogram / [ed] Hans Andersson och Christian Berggren, Göteborg: Makadam Förlag, 2015, s. 72-83Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Att arbeta i projekt är vardag för många i dagens arbetsliv, framför allt i ingenjörstunga utvecklingsorganisationer där verksamheten nästan uteslutande organiseras i projektform. Utveckling och problemlösning sker genom att individer från olika kunskapsområden möts och brottas med problemen tillsammans. Genom integration av olika kunskapsområden utvecklas nya produkter, nya system, ny teknik – och ny kunskap genereras. I denna utveckling står kunskapsintegrerande individer i centrum. Tidigare forskning har belyst utmaningar med samarbete över kunskapsgränser, där till exempel studier av projektbaserat arbete framhävt de svårigheter som kan uppstå på grund av att projektarbete innebär tillfälliga uppdrag och tillfälliga samarbeten. Man har också försökt beskriva vilka förmågor som individer behöver utveckla utöver sitt specifika kunskapsområde för att bli effektiva kunskapsintegratörer. Våra forskningsresultat tyder på att olika typer av projektarbete också ställer olika krav på individernas kunskapsprofil. I spåren av nya former av projektorganisering väcks nya frågor kring djup specialistkunskap kontra bred generalistkunskap, och i detta kapitel ger vi en inblick i framväxande idéer om olika kunskapsprofiler hos kunskapsintegrerande individer.

  Fulltekst (pdf)
  Specialist med bredd eller flerbent generalist: vad utmärker en kunskapsintegrerande projektmedlem?
 • 246.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. BI Norwegian School of Management, Oslo Norway.
  Exploring the careers of project managers: Contrasting career models in Swedish project-oriented firms2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 247.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fit for purpose?: Designing HR organisations and HR departments in project-based organisations2010Inngår i: International Journal of Human Resources Development and Management, ISSN 1465-6612, E-ISSN 1741-5160, Vol. 10, nr 4, s. 327-361Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper makes three contributions: 1) it suggests a conceptual separation between HR organisation and HR departments to better comprehend the challenges facing HRM in project-based firms, 2) it identifies two configurations of HR departments to advance the comparative analysis across project-based organisations, and 3) it offers a model and a set of propositions to determine the organisational conditions influencing the design of the HR organisation and the HR department. The paper emphasises the importance of the character of functional coordination and type of project participation for the design of the HR organisation and HR department.

 • 248.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  HRM and project intensification in R&D-based companies: A study of Volvo Car Corporation and AstraZeneca2006Inngår i: R & D Management, ISSN 0033-6807, Vol. 36, nr 5, s. 467-485Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Projects have become the standard mode of organising R&D activities. The main focus of this paper is to analyse the relationship between the project operations of the R&D-based firm and its Human Resource Management (HRM). This paper draws on a comparative case study of AstraZeneca and Volvo Car Corporation. It is argued that the project intensification currently under way has some important structural and content effects on the HRM practice of the firms. As to the content effects, we identify five critical areas within the HRM practice where special attention is needed due to project intensification. As to the structural effects, we identify two separate logics for HR specialists: the HR-based logic and the task-based logic. These logics give new knowledge about the design of the HR organisation and how the HR departmental structures should be adapted in a project-intensive setting. The case studies also illustrate three alternative roles for line managers when they assume increased HR responsibility.

 • 249.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. BI Norwegian School of Management, Oslo, Norway.
  HRM och styrning: kollektiv styrning i det projektbaserade företaget2012Inngår i: Styrning: med projekt och kunskap i fokus / [ed] Jonas Söderlund, Fredrik Tell, Lund: Studentlitteratur, 2012, s. 263-289Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 250.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. BI Norwegian School of Management, Oslo, Norway.
  Human resource management in project-based organizations: the HR quadriad framework2011Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In many companies today, people spend most of their time working in various types of projects. This book addresses the important question of what this means for the management of human resources at the operational level in the firm. The authors address questions such as: How do first-line managers handle their HR responsibilities when people work in co-located project teams most of the time? What role do project managers have in performing HRM activities? What strategies do individual project workers use to manage their own development while moving from project to project? And, what role do HR specialists have in adding value to the HRM system where operative HRM is really performed?

  This book summarizes empirical research in a number of industries and firms, most notably in engineering and development contexts. The authors introduce a framework for HRM – the HR quadriad – that expands traditional views on the important relationships that are at the core for HRM activities at the operational level. The framework builds on the idea that HRM is carried out in interplay among four actors in the organization, namely line managers, project managers, individual workers and HR specialists. Accordingly, it seeks to identify the major challenges for each one of these players and illustrates the value of the framework to explain how some of the world's leading companies have responded to these challenges.

2345678 201 - 250 of 1451
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf