liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 1794
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Bjers, Nina
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stenberg, Ulrika
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En rastplats på arbetslivets osäkra motorväg: Lärande i ett outplacementprogram utifrån ett individperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världen blir allt mer föränderlig – organisationer utvecklas, tillkommer och läggs ned, vilket påverkar personalomsättningen. Oavsett anledning till varför individen behöver lämna företaget kan företaget bland annat erbjuda outplacement.

  Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur ett outplacementprogram upplevs ha bidragit till deltagarnas lärande, samt yrkesmässiga och personliga utveckling. Vidare skildrar studien individernas inställning gentemot att påbörja programmet, samt vilka lärdomar ett outplacementprogram kan medföra och hur programmet kan underlätta och/eller förhindra individernas personliga och yrkesmässiga utveckling.

  Studien har utgått från en kvalitativ ansats där semi-strukturerade intervjuer använts för att nå en djupare förståelse för individernas upplevelser. De tio respondenter som deltagit i studien har alla genomfört outplacementprogram på samma företag. Analysmetoden som använts vid intervjuerna kan liknas vid meningskoncentrering.

  Resultatet påvisar att anledningen till respondenternas avveckling har inverkan på deras inställning i programmet, vilket har påverkat deras lärande och utveckling i olika grad.

 • 252.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University.
  Pedagogisk kompetensutveckling utifrån ett CUL-perspektiv2014In: När mästaren tar ett steg tillbaka: - ett pedagogiskt utvcklingsprojekt vid Carl Malmsten Furniture Studies / [ed] Anna Bjuremark & Ann-Sofie Bergeling, LiU-Tryck, Linköping , 2014, p. 7-10Chapter in book (Other academic)
 • 253.
  Bjuremark, Anna
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Utvärdering och måluppfyllelse: Måluppfyllelse ur ett styrningsperspektiv, Summativ utvärdering2014In: När mästaren tar ett steg tillbaka: ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid LiU Malmsten Furniture Studies / [ed] Anna Bjuremark & Ann-Sofie Bergeling, Linköpings universitet , 2014Chapter in book (Other academic)
 • 254.
  Bjuremark, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Centre for Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bergeling, Ann-Sofie Bergeling
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Centre for Teaching and Learning.
  När mästaren tar ett steg tillbaka: - ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid Carl Malmsten Furniture Studies2014Report (Other academic)
 • 255.
  Bjuremark, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Centre for Teaching and Learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Simonsson, Maria
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Construction of co-supervsion in Swedish PhD-projects2009In: The second bi-annual international conference on “Postgraduate Supervison: Research and Practice”, 27 – 30th April 2009, South Africa, 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of htis study is:

  • examples of role-taking indiscourse strategies of cosupervision
  • the formations processes andtechniques that are used
  • the interplay betweenoperating discourses andconditions of dominance
 • 256.
  Bjärehed, Marlene
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Sjögren, Björn
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Wänström, Linda
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, The Division of Statistics and Machine Learning.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Bullying and moral disengagement mechanisms2016Conference paper (Refereed)
 • 257.
  Bjärehed, Marlene
  et al.
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Wänström, Linda
  Linköping University, Department of Computer and Information Science, The Division of Statistics and Machine Learning.
  Gianluca, Gini
  University of Padova.
  Sjögren, Björn
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Bullying perpetration and victimization and their associations with warm student–teacher relationship, individual and collective moral disengagement, and collective efficacy in a sample of Swedish fourth grade students: A multi-level analysis2017Conference paper (Refereed)
 • 258.
  Björk, Anna
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Selling, Linda
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  IKT i förskoleklass: En kvalitativ studie om två pedagogers syn på IKT2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i den här uppsatsen fokuserat på hur Informations- och KommunikationsTeknik (IKT) kan användas av pedagoger i en förskoleklass. Syftet har varit att undersöka hur IKT används samt göra en inventering av IKT-relaterat material. För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod genom observation, fotografering samt intervju. Vi utförde vår empiriska undersökning i en förskoleklass där det arbetade två pedagoger. Efter vår inventering blev pedagogerna förvånade över att de hade så mycket IKT-relaterat material i klassrummet. När vi bearbetat och analyserat vårt material kom vi fram till att pedagogens inställning till IKT är betydelsefull för att det ska användas av pedagogen. Vidare är det viktigt att det finns IKT-relaterad utrustning i nära anslutning till klassrummet för att användningen ska ske spontant. De pedagoger vi intervjuat anser att det bör finnas fler datorer än en i anslutning till klassrummet för att datorerna ska kunna användas i verksamheten. Både pedagogerna vi har intervjuat och litteraturen vi läst påpekar vikten av att skolan följer med i samhällets utveckling, eftersom lärandet enligt de båda källorna måste förändras för att tillfredställa arbetsmarknaden.

 • 259.
  Björkhammer, Cecilia
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Elevers tankar vid lösandet av proportionalitetsuppgifter2000Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om hur elever tänker vid lösandet av proportionalitetsuppgifter. Arbetet består dels av en orientering om forskning inom området och en egen undersökning.

  I tidigare forskning har två huvudkategorier av proportionalitetstänkande utkristalliserats; A- respektive B-tänkande eller between respektive within. På senare år har forskning belyst även andra aspekter, bland annat enhetsskapande, vid lösande av proportionalitetsuppgifter.

  Min egen undersökning är en intervjustudie kring fyra uppgifter av typen jämförelse (comparison). Syftet var att ta reda på hur eleverna tänker när de löser uppgifter av proportionalitetskaraktär. Elevernas resonemang kategoriserades med hjälp av Lybecks modell för A- respektive B-tänkande. Lybeck definierar innebörden av de två tankeformerna på följande sätt:

  A-form: tänker i en relation mellan två relevanta variabler

  B-form: tänker i en relation mellan enskilda värden inom en variabel i taget

  Analysen av intervjuerna gav också upphov till en tredje kategori. Denna har jag döpt till "tänkande som leder till ett felaktigt svar".

  Efter kategorisering i skilda tankeformer har jag grupperat liknande resonemang inom respektive kategori och namngett dessa grupper.

  Slutsatsen av mitt arbete är att det är möjligt att analysera elevers tänkande kring proportionalitetsuppgifter med hjälp av Lybecks modell. Arbetet avslutas med en diskussion av resultatet och hur detta kan vara till stöd i lärararbetet.

 • 260.
  Björklund, Lars
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Addressing Modern Technology in Science Education, a Systems approach2006In: Science and Technology Education for a Diverse World / [ed] Janiuk Ryszard & Elwira Samonek-Miciuk, Lublin: Maria Curie-Skodowska University Press , 2006, p. 123-134Chapter in book (Refereed)
 • 261.
  Björkman, Camilla
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Motivation: elevers lust att lära2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad som motiverar elever till att lära sig i skolan, samt få kunskap om hur jag som lärare kan hjälpa omotiverade elever att hitta lusten till fortsatt lärande. Svaren på frågeställningarna har sökts dels i litteratur och dels genom intervjuer med elever i år åtta.

  Resultatet visar att det som främst motiverar eleverna är att få bra betyg, att bygga en bra grund inför fortsatta studier, och att kunna skaffa sig en bra utbildning för att senare få ett bra arbete. Eleverna stimuleras även när något är roligt. Humor och glädje skapar lust hos eleverna. Exempel på andra viktiga motivationskällor är läraren och dennes personlighet och undervisningssätt, kamrater och skolmiljön.

 • 262.
  Björk-Willen, Polly
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Learning to Apologize: Moral socialization as an interactional practice in preschool2018In: Research on Children and Social Interaction, ISSN 2057-5807, Vol. 2, no 2, p. 177-194Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the apology practices that occur among young chil- dren, aged 1–4 years, and their preschool teachers in a Swedish preschool.More specifically, it aims to analyse how apology events are framed and interactively accomplished, and how children reproduce apology in peer play. Earlier studies have shown that the apology practices of adults and children have different agendas, although children’s apology practices echo those of adults. Approaching the participants’ perspectives, the analyses show that the apology practices at preschool have a ritualized framework. This consists of (i) clarifying the source of the conflict, (ii) highlighting the moral order, and (iii) verbalizing and embodying the apology. The analyses show how the children transform the apology practices into their pretend play, whereby they display moral stances and get support for individual aims.

 • 263.
  Björk-Willen, Polly
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Pramling, Niklas
  Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, Gothenburg, Sweden.
  Simonsson, Maria
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Språkundervisning i förskolan: Teoretiska principer och empiriska exempel2018In: Barn, ISSN 0800-1669, E-ISSN 2535-5449, Vol. 36, no 3-4, p. 39-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The notion of teaching is theoretically conceptualized in a manner relevant to the context of preschool. This concept is grounded in evolutionary and a pedagogical-psychological theory, with reference to Barnett, Rommetveit, Tomasello, and Vygotsky. The basis of teaching is found in people’s tendencies to make known to others what they themselves have seen/realized. Institutions such as preschool and school are understood as societal means for maintaining accumulated experience with the growing generation, something that puts teaching to the foreground. Empirical examples of language teaching in contemporary preschool are given and analyzed. Some important features of the concept of teaching as here theorized and exemplified are responsivity, language practices, the tension between intersub- jectivity and alterity, the variation of children’s experience, play and playfulness. The importance of basing theoretical accounts of teaching as a preschool activity on empirical research is emphasized.

 • 264.
  Björk-Willén, Polly
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Cromdal, Jakob
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  When education seeps into 'free play': How preschool children accomplish multilingual education2009In: Journal of Pragmatics, ISSN 0378-2166, E-ISSN 1879-1387, Vol. 41, no 8, p. 1493-1518Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we examine how bilingual preschoolers enact, in the course of ‘free play’, previous experiences from secondlanguage instructional activities. In so doing, the participants transform a set of educational routines for their own purposes withinthe current activity. Hence, apart from merely drawing on multilingual interactional resources, participation in such activities allowschildren to exploit some normative features of educational practice. The interactional organization of these events is explicatedsequentially, examining in some analytic detail the children’s methods for invoking, repairing and acting upon educational routinesand practices within non-instructional activities. The analyses are discussed in terms of children’s understanding and production ofinstitutional order(s) in and through mundane interaction.# 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 265.
  Björnhammer, Sara
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Vejdal, Malin
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Självtillitens roll i den yngre skolåldern: Pedagogers syn på att arbeta med elevers självtillit2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att studera hur pedagoger tänker kring elevers självtillit som en del av skolans verksamhet. Vi har lagt fokus på att studera pedagogers syn på vikten av en god självtillit, hur arbetet med att stärka den går till samt deras egen roll i det arbetet.

  I avsnittet Teori & Tidigare forskninghar vi tagit upp vad några forskare och författare tidigare belyst inom ämnesområdet. Vi har behandlat ämnet utifrån ett individuellt-, grupp- och pedagogperspektiv. Den metod vi valt för att genomföra vår empiriska studie är kvalitativa intervjuer kompletterade med öppna observationer, vi har intervjuat och observerat åtta pedagoger verksamma i grundskolans år 1-3.

  Utifrån empirin har vi kommit fram till att självtilliten är av stor viktför såväl välmåendet som kunskapsinhämtningen. Ämnet har visat sig vara en komplex fråga där metoder för att arbeta med att stärka elevers självtillit skiljer sig åt, varav vi har dragit slutsatsen att pedagogen och dennes förhållningssätt är av stor betydelse i barns och ungdomars utveckling.

 • 266.
  Blomberg, Mikael
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Jag fattar inte att man kan kalla ngn jävla hora på skämt: en enkätstudie om könsord som används vid mobbning och sexuella trakasserier hos ungdomar i år 7-92003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets huvudsyfte var bland annat att undersöka könsord och ord med könsanknytning som används vid mobbning/sexuella trakasserier i skolan. Enkätstudien nådde 141 pojkar och 136 flickor i år 7-9. Enligt de redovisade resultaten är användning av kränkande ord i mobbningssammanhang mest förekommande, före ryktesspridning och fysisk kontakt. Åtta procent av alla eleverna anser sig ha känt sig mobbade/sexuellt trakasserade dagligen. Fem procent har mobbat eller utsatt någon för sexuella trakasserier varje dag. Fyrtionio procent av eleverna använder sig av kränkande ord oftast i skolan. Orden används mest i skolans korridor. De flesta elever är överens om att deras föräldrar ingriper i större utsträckning än andra vuxna då de hör ifrågavarande ord. Totalt sett har ett fyrtiotal ord presenterats av eleverna. De mest frekventa orden har analyserats kvantitativt. Eleverna i alla åldrar är medvetna om de grova ordens kränkningsgrad. Ungefär hälften av alla svarande anger att samma ord kan ha större eller mindre kränkningsgrad beroende på situationen i vilken orden används. Både flickor och pojkar anser generellt sett att könsord används i större utsträckning mot flickor.

 • 267.
  Blomdahl, Linda
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Det begåvade barnet och dess behov2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att försöka ta reda på vilka elever som lärare, och vissa politiker, ser som begåvade inom den svenska grundskolan. Mitt arbete består av en teoridel, där jag bland annat belyser olika tolkningar av begreppet begåvning. Jag har sedan försökt sammanfatta de nyhetsartiklar som skrivits i samband med begåvade elever och elitskolor/elitklasser samt särskild undervisning i Sverige. Detta för att få en bild av hur vissa politiska partier ser på ämnet. Jag redovisar sedan de resultat jag fått av min undersökning där jag intervjuat åtta grundskollärare med olika bakgrunder.

  Jag avslutar med en slutdiskussion där jag visar sambanden mellan de teoretiska avsnitten och de resultat jag fått från den praktiska delen. De intervjuade lärarnas uppfattningar om begåvade elever skiljer sig ganska mycket men visar även att samtliga lärare vill stimulera de begåvade eleverna mer än vad tiden räcker till för.

 • 268.
  Bodelsson Sundell, Marie
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Kommunikation och pedagogiskt upplägg För barn med drag av autism/Asperger syndrom1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att ha barn med drag av autism i klassrummet kräver att man kan förstå deras speciella kognitiva problem, som yttrar sig bland annat i nedsatt språkförståelse, nedsatt förmåga till social interaktion och en del avvikande beteenden. Jag har genom litteraturstudier, fältstudier i tre veckor på autismenhet, föreläsningar om autism, och egna erfarenheter gjort ett examensarbete om kommunikationoch pedagogiskt upplägg för det här handikappet. Arbetet handlar om hur de här barnen uppfattar kommunikation och vilka svårigheter omgivningen kan möta, samt vad den bör tänka på när man tar kontakt med de här barnen. Det pedagogiska upplägget handlar om hur arbetet i klassrummet kan underlättas för dem. Mina slutsatser är att med rätt hjälp och stöd kan de klara av en hel del.

 • 269.
  Bodén, Linnea
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Going with the affective flows of digital school absence text messages2017In: Learning, Media and Technology, ISSN 1743-9884, Vol. 42, no 4, p. 406-419Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Focusing on digital text messages containing information about students’ absences and sent to parents by schools, the paper investigates the way school absenteeism is produced within affective assemblages. The paper unfolds a theoretical and methodological approach of ‘going with’ the text messages, in entanglements of affective flows. The empirical engagements, produced together with multiple agents in two Swedish schools, show that within the assemblages of human and nonhuman bodies, the text messages can become ‘stirrers’ that evoke nervousness and anxiety, but also excitement and feelings of control that affect the production and conception of absenteeism. The affective flows of text messages thus travel in all directions, with and against notions of linearity. The conclusion emphasizes how the text messages, as affective materialities, are an inextricable part of the production of school absenteeism in multiple and sometimes unexpected ways.

 • 270.
  Bodén, Linnea
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Present absences: Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to explore how school absenteeism as a material-discursive phenomenon is produced in the practices of humans and nonhumans, when absences and presences are registered and managed through digital technologies. How is the phenomenon of school absenteeism produced when absences and presences are digitally registered? How does the phenomenon of school absenteeism emerge when both human and nonhuman entanglements are included in the apparatuses of knowing?

  Through a posthumanist approach, the study engages empirically with two types of software for the registration of absences and presences at three Swedish schools. The results show that digital registration blurs the division between absences and presences, and queers what is absent and what is present. Digital registration produces school absenteeism as a phenomenon for all students every day, and at the same time as mainly for the students who are present most of the time. A conclusion that is drawn from the study is that digital registration makes absences present, by the visualization and performative repetition of the registration. The study points to how school absenteeism is always ‘in the making’, and proposes the concept of school absenteeing as a productive way to open up new possibilities in relation to students’ absences.

  List of papers
  1. Seeing red?: The agency of computer software in the production and management of students’ school absences
  Open this publication in new window or tab >>Seeing red?: The agency of computer software in the production and management of students’ school absences
  2013 (English)In: QSE. International journal of qualitative studies in education, ISSN 0951-8398, E-ISSN 1366-5898, Vol. 26, no 9, p. 1117-1131Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  An increasing number of Swedish municipalities use digital software to manage the registration of students’ school absences. The software is regarded as a problem-solving tool to make registration more efficient, but its effects on the educational setting have been largely neglected. Focusing on an event with two students from a class of 11-year-olds, the aim of the paper is to explore schools’ common uses of computer software for registering absence in order to understand how materialities – like the software – are entangled with the production of school absence. In the paper, the Deleuzio–Guattarian concept of the assemblage is put to work within a feminist relational materialist framework. This enables an understanding of the complexity of school absence, where materialities of the educational setting are theorized as entangled with social and gendered discursive components.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Routledge, 2013
  Keywords
  school absence; computer software; feminist relational materialism; assemblage; gender; Deleuze and Guattari
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-98042 (URN)10.1080/09518398.2013.816887 (DOI)2-s2.0-84884317887 (Scopus ID)
  Available from: 2013-09-26 Created: 2013-09-26 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
  2. The presence of school absenteeism: Exploring methodologies for researching the material-discursive practice of school absence registration
  Open this publication in new window or tab >>The presence of school absenteeism: Exploring methodologies for researching the material-discursive practice of school absence registration
  2015 (English)In: Cultural Studies - Critical Methodologies, ISSN 1532-7086, E-ISSN 1552-356X, Vol. 15, no 3, p. 192-202Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In the vast majority of Swedish schools, computer software is used for the registration of the absences and presences of students. How can the material-discursive engagements and practices of registration be researched? The article elaborates, from an agential realist account, on “doing research” in relation to the phenomenon of school absence. Through experimenting with intraviewing, the expressions and actions of materialities are acknowledged and the subject-centrism of conventional humanist qualitative interviewing is questioned. The posthumanist theories engaged with open up a rethinking of the production of data within qualitative research, and a discussion of the inseparability of data, analysis, thinking, and writing. The knowledge created on registration as an embodied, material, affective, and intraactive practice produces school absence as a reality where the computer software is always already a part of the phenomenon and thus needs to be an agential part of researching registration.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Sage Publications, 2015
  Keywords
  new methods and methodologies, interviewing, agential realism, posthumanism, Karen Barad, computer software, school absence
  National Category
  Pedagogical Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-112158 (URN)10.1177/1532708614557325 (DOI)
  Available from: 2014-11-17 Created: 2014-11-17 Last updated: 2017-12-05
  3. Dexter time: The space, time, and matterings of school absence registration
  Open this publication in new window or tab >>Dexter time: The space, time, and matterings of school absence registration
  2016 (English)In: Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, ISSN 0159-6306, E-ISSN 1469-3739, Vol. 37, no 2, p. 245-255Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Working with a posthumanist approach, this article explores how the computer software Dexter, used for the registration of students’ absences and presences, is part of the production of different practices of time, place, space, and matter in Swedish schools. The empirical material engaged with comes from two schools, and the students involved are in grades 7–9. The article creates knowledge on how the digital registration of students’ presences, absences, or late arrivals is dependent upon material-discursive practices. The “bodily presences” of students are continually destabilized in relation to Dexter, showing that school absences and presences are (re)shaped depending on relations of spacetimematter.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Routledge, 2016
  Keywords
  school absence; spacetimematter; computer software; posthumanism; empirical engagements
  National Category
  Pedagogical Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-118296 (URN)10.1080/01596306.2015.1010073 (DOI)000371016600007 ()
  Available from: 2015-05-26 Created: 2015-05-26 Last updated: 2017-12-04
  4. Going with the affective flows of digital school absence text messages
  Open this publication in new window or tab >>Going with the affective flows of digital school absence text messages
  2017 (English)In: Learning, Media and Technology, ISSN 1743-9884, Vol. 42, no 4, p. 406-419Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Focusing on digital text messages containing information about students’ absences and sent to parents by schools, the paper investigates the way school absenteeism is produced within affective assemblages. The paper unfolds a theoretical and methodological approach of ‘going with’ the text messages, in entanglements of affective flows. The empirical engagements, produced together with multiple agents in two Swedish schools, show that within the assemblages of human and nonhuman bodies, the text messages can become ‘stirrers’ that evoke nervousness and anxiety, but also excitement and feelings of control that affect the production and conception of absenteeism. The affective flows of text messages thus travel in all directions, with and against notions of linearity. The conclusion emphasizes how the text messages, as affective materialities, are an inextricable part of the production of school absenteeism in multiple and sometimes unexpected ways.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Taylor & Francis, 2017
  Keywords
  Digital text messages, school absenteeism, affect, affective flows, assemblages
  National Category
  Pedagogy Pedagogical Work Cultural Studies
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-132603 (URN)10.1080/17439884.2017.1247859 (DOI)000415927500004 ()
  Available from: 2016-11-16 Created: 2016-11-16 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
 • 271.
  Bohlin, Petra
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Rektorers uppfattningar och erfarenheter av speciallärares uppdrag: En studie av nio rektorer med fokus på de insatser speciallärare gör för att främja barns läs- och skrivutveckling2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 272.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Dresden, Germany.
  Haake, Ulrika
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Helms Jørgensen, Christian
  Roskilde University, Roskilde, Denmark.
  Toiviainen, Hanna
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Conclusion: The Contested Field of Working and Learning2015In: Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo, Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers, 2015, p. 223-232Chapter in book (Other academic)
 • 273.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology.
  Haake, Ulrika
  Umeå University.
  Helms Jørgensen, Christian
  Roskilde University.
  Toiviainen, Hanna
  University of Helsinki.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Introduction: Working and Learning in Times of Uncertainty2015In: Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education / [ed] Sandra Bohlinger, Ulrika Haake, Christian Helms Jørgensen, Hanna Toiviainen, Andreas Wallo, Rotterdam: Sense Publishers , 2015, p. 1-14Chapter in book (Refereed)
 • 274.
  Bohlinger, Sandra
  et al.
  Dresden University of Technology, Germany.
  Haake, UlrikaUmeå University, Sweden.Helms Jørgensen, ChristianRoskilde University, Denmark.Toiviainen, HannaUniversity of Helsinki, Finland.Wallo, AndreasLinköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Working and Learning in Times of Uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education2015Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  This book analyses the challenges of globalisation and uncertainty impacting on working and learning at individual, organisational and societal levels. Each of the contributions addresses two overall questions: How is working and learning affected by uncertainty and globalisation? And, in what ways do individuals, organisations, political actors and education systems respond to these challenges?

  Part 1 focuses on the micro level of working and learning for understanding the learning processes from an individual point of view by reflecting on learners’ needs and situations at work and in school-work transitions. Part 2 addresses the meso level by discussing sector-specific and organisational approaches to working and learning in times of uncertainty. The chapters represent a broad range of branches including public services (police work), the automotive sector and the health sector (elderly care). Finally, Part 3 addresses the macro level of working and learning by analysing how to govern, structure and organise vocational, professional and adult education at the boundaries of work, education and policy making.

 • 275.
  Bohman, Magdalena
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Social delaktighet som framgångsfaktor: – Lärares arbete, erfarenheter och tankar om att få nyanlända elever socialt delaktiga i det ordinarie klassrummet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I januari 2016 beslutade Skolverket om nya riktlinjer för skolors mottagande av nyanlända elever och de har bland annat lyft fram social delaktighet som en framgångsfaktor för dessa elevers språk- och kunskapsutveckling. Ett led i den nya mottagningen är att nyanlända elever ska ut i den ordinarie klassens undervisning fortast möjligt.

  Syftet för denna kvalitativa studie är att undersöka lärares arbete, erfarenheter och tankar kring att få nyanlända elever socialt delaktiga i det ordinarie klassrummet samt vilka utmaningar som kan uppstå i arbetet med detta. Detta undersöks genom intervjuer.

  Under studiens gång visade det sig att lärarna i fråga ännu inte direkt påverkats av de nya riktlinjerna då de ännu inte hade slagit igenom verksamheten. Ändå valde jag att gå vidare med studien eftersom lärarna sedan tidigare har erfarenheter av att ta emot nyanlända elever, erfarenheter som är viktiga för det framtida mottagandet. Resultatet och analysen visar genom två frågeställningar att en bra metod är att använda sig av den ordinarie klassens elever som stöd och resurs. Dock framkommer det att det inte är helt okomplicerat. Men studien visar även hur läraren direkt och indirekt i samspel med alla elever kan skapa en välkomnande atmosfär. Ett annat sätt för få nyanlända elever mer socialt delaktiga i undervisningen är att anpassa den så att den fungerar för alla elever, oavsett språk eller kunskapsnivå. Verktyg i form av en Ipad kan också öka den nyanländes möjlighet att vara aktiv i undervisningen. Slutligen framkom att studiehandledarens närvaro är otroligt viktig för nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling vilket också ökar möjligheten för social delaktighet och samspel med både klasskamrater och lärare. Däremot ifrågasätts studiehandledarens roll och lärare ser gärna att organisationen kring den bör effektiviseras.

 • 276.
  Bolander, Eva
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fejes, Andreas
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Diskursanalys2015In: Handbok i kvalitativ analys / [ed] Andreas Fejes & Robert Thornberg, Stockholm: Liber, 2015, 2, p. 90-114Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data. Boken redogör för olika former av kvalitativ analys och går därutöver även igenom forskarens roll, forskningsprocessen, metoder för datainsamling samt vilken metodansats som kan vara lämplig att välja.Läs merFörfattarna presenterar ett flertal betydelsefulla och etablerade ansatser inom kvalitativ forskning, där varje ansats beskrivs på ett sådant sätt att läsaren direkt ska kunna finna vägledning i hur han eller hon kan analysera sina data. Kapitlen tydliggör också vilka typer av forskningsfrågor som kan vara av intresse inom ramen för de specifika metoderna eller ansatserna. Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av.Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser.Om författarnaBokens huvudredaktörer är Andreas Fejes, docent i pedagogik, och Robert Thornberg, fil.dr i pedagogik, vid Linköpings universitet.

 • 277.
  Bolldén, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Materialities and Virtualities of Online Teaching: A Practice Theory Perspective2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Various kinds of information and communication technologies (ICT) are common elements for educational purposes in higher education. Researchers have found that educational issues have been put in the background in favor of technology when it comes to teaching with ICT. Investments and efforts have been prioritised concerning hardware and software, and teachers' skills development have been focused on learning how to use specific software programs technically. However, teachers are also asking for skills development concerning pedagogical issues in relation to ICT. Mishra and Koehler (2006) argue that one of the reasons pedagogy has not been given more space is lack of theories that can help us understand the integration of technology in education.

  In order to use ICT teachers have to step into them to show presence and to conduct their teaching. Research has emphasised that presence is important in online learning and thus it becomes an issue of pedagogical interest. Embodiment as a way of showing presence has not been highlighted as other aspects of presence has been. Therefore this study sets out to study teachers' embodiments online. The study has an online ethnographical approach where the analysis is based on data from two case studies where different ICT are used; It's learning and Second Life. Each focuses on a course at university level that is held entirely online. Practice theory (Schatzki, 2002; Schatzki, 1996) and concepts of being a body, having a body and instrumental body have been used for analysing how teachers are stepping into embodied presence.

  Bodily presence implies choices where personalisation of teacher embodiment is afforded by the systems but not demanded. The embodiment is ranging from a default to a personalised one. This study shows that it is possible to customise the embodiment which happens but not always. Further, both the online and offline body is actualised in the online setting. What happens in the practice online is not cut off from what happens offline. Teaching in a virtual world is a matter of managing several bodies that overlaps to a more or lesser degree. There is a need to consider that being a body includes several bodies, not just one. To teach in a virtual world comprises knowledge and skills of manoeuvring the bodies and of teaching subject matter, with both of them in the foreground from time to time. Teachers' bodies online could be understood as instrumental, used for doing teaching in the online setting. The border between the bodies and the ICT is blurred and it is difficult to discern where one ends and the other begins.

  Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record 108(6), 1017-1054.

  Schatzki, T. (2002). The site of the social: A philosophical account of the constitution of social life and change. University Park: Pennsylvania State University Press.

  Schatzki, T. (1996). Social practices: A Wittgensteinian approach to human activity and the social. Cambridge: Cambridge University Press.

 • 278.
  Bolldén, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Online teaching practices: Sociomaterial matters in higher education settings2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe and analyse online teaching practices in the Swedish higher education context. The study had an online ethnographic approach and was based on empirical data on the teaching in two university courses. The study rested primarily on observational data but interviews and available documents also formed the basis for analysis. Empirical data were analysed with a perspective of practice theory – a perspective within a sociomaterial account. The results showed that online teaching was characterised by an embodied sociomaterial practice. The teacher’s body could be understood as both multiple and closely interwoven with technology. Furthermore, the teacher’s body was used in the teaching situation to reduce technological complexity but also, along with other forms of materiality, to prefigure what kind of teaching would take place. Teacher interventions in online environments could furthermore be understood as relational to both technology (that is the virtual material arrangement) and teachers’ doings and sayings (that is the teaching practice). Teacher interventions were aimed at making the arrangement intelligible for the students. The study showed that teacher interventions arranged both students and information and communication technology (ICT) in order to make them work as a teaching practice. The teaching practice that emerged was characterised as an interplay between virtual materiality and social practice, where asymmetricrelations between teachers and the ICT prevailed.

  List of papers
  1. Teachers' embodied presence in online teaching practices
  Open this publication in new window or tab >>Teachers' embodied presence in online teaching practices
  2016 (English)In: Studies in Continuing Education, ISSN 0158-037X, E-ISSN 1470-126X, Vol. 38, no 1Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This study aims to examine teachers’ embodiments online. The analysis is based ononline ethnographic data from two online courses in higher education settings usingdifferent information and communication technologies. The perspective of practicetheory and the concepts of being a body, having a body and the instrumental body wereused to analyse how teachers step into an embodied presence. The embodied presencedepends on both teacher judgements and what the technology offers. The finding addsto the understanding of the concept of teacher presence online, in showing that teacherembodiment occurs online and furthermore that the body could be understood asmultiple. The result also shows how online and offline bodies hang together,actualising the offline body in the online setting, which in turn raises questions onthe dualism of online and offline. Teachers also deliberately used their embodimentsand bodily traces online in order to sustain presence and to bring about certain teachingpractices. Their bodily positioning signalled what kind of teaching that would takeplace. A deliberate positioning of the online body in a virtual world also helped toreduce the complexity of the arrangements for the students.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Taylor & Francis, 2016
  Keywords
  teacher embodiment, teaching practices, sociomaterial, online ethnography, higher education
  National Category
  Pedagogy
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-112886 (URN)10.1080/0158037X.2014.988701 (DOI)000370629900001 ()
  Available from: 2014-12-18 Created: 2014-12-18 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
  2. Teacher interventions in online teaching practices
  Open this publication in new window or tab >>Teacher interventions in online teaching practices
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper addresses teacher interventions in online teaching practices through the lens of practice theory. The analysis has its point of departure in an online ethnographic study comprising two settings, each focusing on a university course carried out entirely online. In this article, it is argued that the mode of teacher interventions is relational to the particular ICT that was used in each course. Furthermore, teacher interventions arranged both human and non-human entities to work as an interrelated teaching practice. This structuring of the teaching practice could be seen as a complex interplay of pedagogy, technology and the coconstitution of these. Teachers’ actions were organised by teleoaffective structures producing a calm and safe climate. Teachers fostered students’ learning by forcing the technology into the background so that students could focus on subject matter.

  Keywords
  Teaching practices; sociomaterial; online ethnography; higher education; internet research
  National Category
  Pedagogy Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-117193 (URN)
  Available from: 2015-04-21 Created: 2015-04-21 Last updated: 2015-04-21Bibliographically approved
  3. The emergence of online teaching practices: A sociomaterial analysis
  Open this publication in new window or tab >>The emergence of online teaching practices: A sociomaterial analysis
  2016 (English)In: Learning, Media & Technology, ISSN 1743-9884, E-ISSN 1743-9892, Vol. 41, no 3, p. 444-462Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The aim of this article was to analyse relations between online teaching practices and their virtual material arrangements. Two higher education online settings were studied using an online ethnographic approach in which observation of the teaching process was of central importance. The first setting was a course in education carried out on itslearning© (a learning management system) and the second setting was a language course in Second Life® (a virtual world). A sociomaterial perspective based on practice theory was used in the analysis, and the focal point was the co-constitutive relation between teaching practices and material arrangements in online settings. A number of relations between practice and arrangement were identified and analysed in the results section. It is argued that the relation between online arrangements and practice is not fixed and determined beforehand, but emerges and alters as the teaching unfolds.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Routledge, 2016
  Keywords
  Arrangement; teaching practice; sociomaterial; higher education; internet research
  National Category
  Pedagogy Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-117194 (URN)10.1080/17439884.2015.1044536 (DOI)000381359100002 ()
  Note

  On the day of the defence date the status of this article was Manuscript.

  Available from: 2015-04-21 Created: 2015-04-21 Last updated: 2017-12-04Bibliographically approved
  4. Teaching practices in Second Life: Sociomaterial matters
  Open this publication in new window or tab >>Teaching practices in Second Life: Sociomaterial matters
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper, technology use in a higher education setting online are analysed with a sociomaterial approach. The overarching aim with the study reported is to analyse the relation between teaching practice and technology in online pedagogy and the paper seeks to answer the question on how the online setting studied becomes intelligible as a teaching practice. A single subject university course in spoken language carried out online in the virtual world of Second Life® constitutes the setting. An online ethnographic approach with a major focus on participant observation of the teaching in the course has been used. Theoretical concepts on practice based on Schatzki are used in the analysis. The result shows that teaching practices in online settings are made intelligible through intentional, causal, spatial and prefigurative relations between teaching practices and material arrangements. The intelligibility of a setting is not created in advance, but is emergent and multifaceted.

  Keywords
  Practice theory; sociomaterial; virtual world; higher education; educational technology; internet research
  National Category
  Pedagogy Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-117195 (URN)
  Available from: 2015-04-21 Created: 2015-04-21 Last updated: 2015-04-21Bibliographically approved
 • 279.
  Bolldén, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Teacher interventions in online teaching practicesManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper addresses teacher interventions in online teaching practices through the lens of practice theory. The analysis has its point of departure in an online ethnographic study comprising two settings, each focusing on a university course carried out entirely online. In this article, it is argued that the mode of teacher interventions is relational to the particular ICT that was used in each course. Furthermore, teacher interventions arranged both human and non-human entities to work as an interrelated teaching practice. This structuring of the teaching practice could be seen as a complex interplay of pedagogy, technology and the coconstitution of these. Teachers’ actions were organised by teleoaffective structures producing a calm and safe climate. Teachers fostered students’ learning by forcing the technology into the background so that students could focus on subject matter.

 • 280.
  Bolldén, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Teachers' embodied presence in online teaching practices2016In: Studies in Continuing Education, ISSN 0158-037X, E-ISSN 1470-126X, Vol. 38, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims to examine teachers’ embodiments online. The analysis is based ononline ethnographic data from two online courses in higher education settings usingdifferent information and communication technologies. The perspective of practicetheory and the concepts of being a body, having a body and the instrumental body wereused to analyse how teachers step into an embodied presence. The embodied presencedepends on both teacher judgements and what the technology offers. The finding addsto the understanding of the concept of teacher presence online, in showing that teacherembodiment occurs online and furthermore that the body could be understood asmultiple. The result also shows how online and offline bodies hang together,actualising the offline body in the online setting, which in turn raises questions onthe dualism of online and offline. Teachers also deliberately used their embodimentsand bodily traces online in order to sustain presence and to bring about certain teachingpractices. Their bodily positioning signalled what kind of teaching that would takeplace. A deliberate positioning of the online body in a virtual world also helped toreduce the complexity of the arrangements for the students.

 • 281.
  Bolldén, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Teaching practices in Second Life: Sociomaterial mattersManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  In this paper, technology use in a higher education setting online are analysed with a sociomaterial approach. The overarching aim with the study reported is to analyse the relation between teaching practice and technology in online pedagogy and the paper seeks to answer the question on how the online setting studied becomes intelligible as a teaching practice. A single subject university course in spoken language carried out online in the virtual world of Second Life® constitutes the setting. An online ethnographic approach with a major focus on participant observation of the teaching in the course has been used. Theoretical concepts on practice based on Schatzki are used in the analysis. The result shows that teaching practices in online settings are made intelligible through intentional, causal, spatial and prefigurative relations between teaching practices and material arrangements. The intelligibility of a setting is not created in advance, but is emergent and multifaceted.

 • 282.
  Bolldén, Karin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  The emergence of online teaching practices: A sociomaterial analysis2016In: Learning, Media & Technology, ISSN 1743-9884, E-ISSN 1743-9892, Vol. 41, no 3, p. 444-462Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article was to analyse relations between online teaching practices and their virtual material arrangements. Two higher education online settings were studied using an online ethnographic approach in which observation of the teaching process was of central importance. The first setting was a course in education carried out on itslearning© (a learning management system) and the second setting was a language course in Second Life® (a virtual world). A sociomaterial perspective based on practice theory was used in the analysis, and the focal point was the co-constitutive relation between teaching practices and material arrangements in online settings. A number of relations between practice and arrangement were identified and analysed in the results section. It is argued that the relation between online arrangements and practice is not fixed and determined beforehand, but emerges and alters as the teaching unfolds.

 • 283.
  Boman, Ida
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Integrering av särskolan: En intervjustudie2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Barn i behov av särskilt stöd är ett prioriterat område i skolan och i läroplanen. En strävan att skapa"en skola för alla"står i fokus och integrering är grunden till det. Denna studies huvudsyfte var att belysa speciallärares upplevelser och erfarenheter av integrering av särskolan i den vanliga grundskolan. För att göra detta intervjuades tre speciallärare i samma kommun. Intervjuerna var uppbyggda kring ett antal frågor om fyra aspekter av begreppet integrering; fysik, funktionell, social och samhällelig integrering. Resultatet av intervjuerna visar att den fysiska och funktionella integreringen är lättast att realisera medan den sociala integreringen är mycket svårare. Den samhälleliga integreringen gäller främst elevernas liv som vuxna men är viktig att påbörja redan på ett tidigt stadium i skolan. Att särskolan ska vara integrerad i grundskolan ses som en självklarhet men det finns motsättningar mellan teori och praktik, något som intervjuerna visar.

 • 284.
  Boman, Karin
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Att bearbeta frågor om döden med elever i grundsärskolan. En hermeneutisk studie av fem lärares erfarenheter.1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet har jag gjort intervjuer med fem grundsärskolelärare om hur de bearbetar frågor om döden med sina elever. Om detta finns mycket få undersökningar. Endast en bok i Sverige behandlar ämnet utvecklingsstörda och döden. De beskrivningar av situationer från tillfällen då lärarna bearbetat dessa frågor är avidentifierade. Lärarna har fått läsa utskrifter av intervjuerna och haft möjlighet att reagera på dessa före mina tolkningar av dem. Den utvecklingsteori som ligger till grund för arbetet är Gunnar Kyléns A-,B-,och C-stadier. Kylén utgår mycket från Piagets teorier.

 • 285.
  Bondesson, Rebecka
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Varför misslyckas de?: Om pojkars underprestation i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar pojkars relativa underprestation i skolan, i förhållande till flickor, med syftet att kartlägga forskningens syn på detta problemområde. Arbetet tar sin utgångspunkt i frågorna varför pojkar underpresterar samt vilka ansatser som kan tas i försök att åtgärda problemet. Då detta arbete ej producerar egen forskning, utan istället konsumerar den, har ingen egen empiri samlats in, utan frågorna har istället ställts till den befintliga forskningen.

  Den första frågan behandlas utifrån fyra olika typer av förklaringar: biologiska förklaringar, individbaserade förklaringar, skolbaserade förklaringar samt sociologiska förklaringar. Dessa olika modeller antar olika perspektiv vid beaktandet av frågan om pojkars underprestation och finner i enlighet med detta olika bakgrunder till flickornas överlägsenhet, men den vanligaste förklaringen tycks ligga i en förlegad syn på manlighet där goda skolprestationer inte anses vara förenligt med att vara pojke. Uppsatsen presenterar utöver detta ett antal alternativa perspektiv på pojkars underprestation där man menar att fler variabler än kön bör tas i beaktande då frågan undersöks.

  Den andra frågan behandlas utifrån en tematisk indelning. Forskningen pekar på flera olika ansatser som kan nyttjas vid försök att lösa pojkars relativa underprestation. Somliga menar att normkritiskt arbete i skolan är svaret, medan andra menar att könsuppdelade klasser är bättre. De allra flesta forskare pekar dock på lösningar som sammanväver aspekter från samtliga av de ovanstående förklaringsmodellerna, vilket tyder på att det inte finns något enkelt svar till frågan om pojkars underprestation.

 • 286.
  Boo, Sofia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Lärares arbete med individanpassning: Strategier och dilemman i klassrummet2014Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  A major challenge for teachers in crowded classrooms is to adapt the teaching to different pupil’s needs and abilities. Previous research shows that learning for pupils in the Swedish primary school has somewhat become an individual project. An increase in the individual work has been at the expense of whole class teaching. This has had a negative impact on pupils' academic performance. However, previous research also indicates that individual adaptation may affect results positively when the teacher is active, has knowledge of pupil’s needs and abilities and also a willingness to meet them.

  In the last few versions of the Swedish curriculum it is mentioned that teaching should be adjusted based on each pupil's abilities and needs. The purpose of this study is to investigate, describe and analyze how today's teachers in primary school (grades 1-6) handle individual adaptation in teaching, what strategies they use and what dilemmas that occurs. The study focuses on how work is carried out in practice. Qualitative interviews and participant observations are used in the data collection.

  This study has been conducted in two parts. The first part addresses five teachers and their classes in four different schools. In the second part the study has been extended with one of the above teachers whose classroom work was followed during a period of seven weeks. The results show that teachers are working hard to find methods that promote communication and interaction. They use different strategies to adapt teaching to each student. Individual work is still present but does not dominate the classroom work. Teachers individualize teaching by variation and interaction, by working together with tasks, with active relationship-oriented work and through continuous adjustments in the moment. The study also shows that teachers face several dilemmas when they individualize teaching in the classroom. One dilemma is among the ideal adaptation that teachers have a vision of, versus the time- and efficiencydriven adaptation that is possible to accomplish in the classroom. There is a tension between overall ideal images and teachers' practical everyday reality.

 • 287.
  Boras, Andrea
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Bra Klassrumsklimat. Vad tycker lärare och elever?2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad lärare och elever anser vara ett bra klassrumsklimat samt att försöka identifiera några av de faktorer som påverkar klassrumsklimatet. Jag vill även med denna studie undersöka om lärare och elever tycker samma sak när det gäller att definiera vad ett bra klimat i klassen innebär. Jag kommer också att titta på vad lärare och elever anser påverka klassrumsklimatet och vad de tycker är viktigt gällande arbetet med att skapa ett bra klimat i klassen.

  Svaren på frågeställningarna har delvis sökts genom intervjuer med lärare och elever men också genom en litteraturgenomgång som även fungerat som grund för den empiriska studien.

  Resultatet som jag har kommit fram till visar att lärare och elever i stort verkar vara överens om vad som kännetecknar ett bra klassrumsklimat. Min undersökning påvisar att bl.a. trygghet samt respekt och givna normer och regler är viktigt för ett gott klassrumsklimat. Studien visar även att både lärare och elever vill ha en viss ordning och reda i klassrummet för att de ska kunna må bra och trivas. Rollfördelningen i klassen, relationerna i gruppen samt läraren är några andra viktiga faktorer som identifierats och som enligt min undersökning påverkar hur klimatet i en klass blir.

 • 288.
  Borg, Anders
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Internet i SO-undervisningen1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande undersökning innehåller en intervjustudie med sex lärare som handlar om Internet i SO-undervisningen. De intervjuade lärarna består av två kategorier lärare, dels är det lärare som använder Internet i sin SO-undervisning dels är detlärare som valt att inte använda Internet i sin SO-undervisning. Studien belyser vilka argument som ligger bakom varför eller varför inte lärare väljer att använda Internet i sin undervisning. Den beskriver vilka som är styrkorna respektive svagheterna med att använda Internet i SO-undervisningen. Den belyser även hur lärare använder Internet i SO-undervisningen. Slutligen belyser studien Internets betydelse för internationalisering av undervisningen.

 • 289.
  Borg, Anita
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  Johansson, Ann
  Linköping University, Department of Thematic Studies.
  När rummen råder: En studie om skolan som disciplinerande rum2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  This study titled When the spaces dominate A study of the school as disciplinary rooms is a study where the emphasis is on quality and where the results are based on observations. The purpose of the research was to analyse rooms and other artefacts in the school as seen from Foucault’s analysis of power. He emphasised that power is expressed in human relationships. To understand how that power is used one can study the techniques adopted and resistance offered. We have studied two types of schools, firstly schools with n open architecture and secondly schools with a more confined architecture. In those schools, where there is an open architecture, there is a less visible disciplinary control than in those schools where the architecture is more confined. By rendering the techniques of power invisible you obtain a feeling of freedom while the disciplinary responsibility lies with he individual. That how looks and open and freely are in fact more controlled than the visible control.

 • 290.
  Borg, Kajsa
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Slöjdämnet: Intryck - uttryck - avtryck2001Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to illuminate and question the school subject Arts and Crafts from the perspective of the pupils. The empirical investigations cover interviews with subject teacher and adults, focusing their memories from the Arts and Crafts subject in the compulsory school. The analysis is made from different point of reference. The interpretations were done on empirical ground and aimed at identifying the main problem areas, which then were taken as the point of departure for the further analysis.

  The main patterns in the pupils' experiences are associated with the manual work processes and their self-made objects, which were taken as tokens of a growing maturity and sharing of a common cultural heritage. It gave rise to a wide range of comments on the type of knowledge generated from manual and resthetic learning processes. The attitude of the teacher as an intermediator, may have a great impact for the future adult's interest in the subject field. The more pupil centred teaching the pupils had experienced, the more pleasurable memories they had.

  The analysis shows that qualities of the subject is connected to the pupil's personal and bodily experience of the work process in mainly textile, metal and wood. The creative work generates feelings of pleasure and fulfilment, which seems to correspond to a basic need, which most people recognize. It combines various communicative expressions of individual, cultural and educational character. The Arts and Crafts subject can be characterized by four aspects which are interlaced; the manual, the restethic, the sociological and the theoretical aspect.

 • 291.
  Borg, Kajsa
  et al.
  Linköping University, Department of Arts, Craft and Design. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kronberg von Gegerfelt, Sie
  Linköping University, Department of Arts, Craft and Design. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Portfolio som metod i akademisk grundutbildning2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Erfarenheterna från de bpda kurserna är positiva och det känns angeläget att arbeta vidare för att utveckla och anpassa arbetet med portfolios i grundutbildningen. Både lärare och studenter ansåg att det blev ett krävande arbetssätt, men det gav också många positiva och intressanta erfarenheter. Studenterna var väl informerade i förväg och hade samtyckt till att vara de första grupperna som arbetade på detta sätt, men de blev tidvis frustrerade av allt som skulle dokumenteras och reflekteras över. De skrev i sina utvärderingar att de efter avslutade kurser var nöjda med att få ha provat att arbeta på detta sätt. De såg också möjligheter att använda portfolio i sitt eget lärararbete. De trodde också att en hel del problem hängde samman med att det var första gången de arbetat på detta sätt. Att skriva gensvar till en kamrat visade sig kännas mycket svårt - men nyttigt. Det fungerade som en spegling öv det egna arbetet och väckte mycket reflektioner över hur olika personer kan ta till sig ett kursinnehåll. Hur olika moment kan ha så skilda betydelser och innebörder för de enskilda människorna.

 • 292.
  Borén, Tora
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering: Specialpedagogiskt stöd för elever som behandlats för hjärntumör2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, behöver för stöd i sin skolgång. I studien söks svaret på vilka utmaningar eleverna står inför efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och strategier som eleverna kan behöva. Studien har inspirerats av innehållsanalys som vetenskaplig metod och resultatet bygger på intervjuer med åtta informanter. Analysen av datamaterialet resulterade i ett övergripande tema Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering och tre kategorier Identitet- en utmaning, Samverkan vid anpassningar samt Råd till pedagoger.Resultatet visar att eleverna har en spretig kunskapsprofil med ojämna kognitiva förmågor och att svårigheter blir synliga då kraven ökar. Många elever upplevs känna ett främlingskap till sig själv vilket påverkar hur stödet tas emot i skolan. Informanterna upplever att skolan spelar en mycket viktig roll i elevens rehabilitering. Samverkan med andra professionella inom vården och skolan samt hemmet sågs som viktiga arenor för att säkra upp elevens behov. Resultatet visar att den viktigaste framgångsfaktorn är att eleven får en pedagogisk resurs som coachar eleven framåt i lärandet.

 • 293.
  Borén, Tora
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  "Man ska bara hålla sig flytande"- En kvalitativ studie av hur nyutbildade 1-7 lärare i matematik och NO upplever sin yrkesdebut.2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur nyutbildade 1-7 lärare i matematik och NO upplever sin yrkesdebut samt sin första tid i yrket. Jag önskade även finna de faktorer som ansågs vara de största utmaningarna under det första året. För att söka svar på dessa frågor valde jag att genomföra kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med sammanlagt sex lärare som tjänstgjort i ca ett år. Som förberedelse för intervjuerna genomförde jag en litteraturstudie för att sätta mig in i ämnet samt att se vad forskning på området tidigare kommit fram till. Undersökningens resultat visar att nyutexaminerade lärare upplever det sociala arbetet som påfrestade. Vidare upplever lärarna att planering och uppgifter utöver undervisningen tar mycket tid och energi. Konflikthantering, disciplinfrågor och föräldrakontakter upplevs i många fall komplicerat att hantera. Mitt resultat är i linje med tidigare genomförda studier, bl.a. Sälls undersökning från år 2000. Den första tiden i yrket uppges ofta bli en försöksverksamhet där olika strategier prövas och där det gäller att hålla sig flytande, något som även beskrivs i Laceys klassiska studie från 1977. Hälften av lärarna uppger att det saknas material och utrustning för att kunna möjliggöra undervisning i NO. Flera av de intervjuade lärarna berättar om att de satsat extra på matematiken då de upplevt att eleverna tidigare inte kommit i kontakt med det ämnet på ett stimulerande sätt. Några av lärarna känner en begränsning i sitt arbete med anledning av brist på material. Undersökningen pekar på att socialisationen in i yrket kan bli mindre påfrestande om läraren får tillgång till en mentor, kollegiet är även avgörande i fråga om trivsel. De nyutbildades ålder och tidigare erfarenheter spelar också stor roll i fråga om hur man upplever sin första tid i yrket.

 • 294.
  Boström, Johan
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Teknik i förskolan – att motverka traditionella könsroller: En aktionsforskningsstudie2018Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study shows that developing a gender sensitive technology education in apreschool setting is a very complex and multifaceted task. The preschool, andthe preschool teachers, are expected to help the children develop their technologicalawareness and interest in technology without being limited by traditionalperspectives on gender. However, as research has shown, teachers’ expectationsof children’s behaviour and interest in leisure time activities aregendered and reflect historically developed gendered roles in relation to technology.As this study shows there is a palpable risk of the preschool teacherson one hand focusing on girls and boys as homogenous groups, where a singleindividual gets to represent the group as a whole; and on the other hand, missinggender structures if the mindset is that gender does not factor into theirtreatment of the children at all – that they, automatically in their role astechers, act gender neutral. In this study, the pedagogical conversation wasimportant for the teachers possibility to reflect about their own preconceptions.However, the conversation did not seem to be enough, it was also importantfor the teachers to get to see and reflect on how they actually interactedwith the children in the technological activities. Only then did the teachersactually start to question their preconceptions and began to discuss new waysof acting.

 • 295.
  Boström, Karin
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Rastens renässans: En studie om hur personalen på en skola beskriver sin psykosociala arbetsmiljö med fokus på raster och pauser2004Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet har varit att undersöka den psykosociala arbetsmiljön på en skola med fokus på personalens raster och pauser. Jag har, dels genom egna erfarenheter under lärarutbildningen och dels genom att ta del av Nordängers avhandling Lärares raster, Innehåll i mellanrum (2002), tagit del av information som visar på att det är bristfälligt med raster och pauser på en del skolor. Informationen pekar på olika aspekter som hindrar personalen att kunna ta ut sina raster. Några av dessa aspekter är att personalen blir hindrad av eleverna, de måste förbereda lektionerna och de måste få tag på någon under sin rast. Med mitt arbete ville jag peka på en möjlighet till förändring i positiv riktning. Jag anser att det är mycket viktigt för människans hälsa att ha raster och pauser för att få tid att återhämta sig och för att orka med sitt arbete. Jag genomförde fyra kvalitativa intervjuer på en skola som verkade ha väl fungerande raster och pauser. Resultatet av min undersökning visar på att denna skola har väl fungerande raster och pauser och en stor bidragande orsak till att det fungerar verkar vara ett aktivt fackligt arbete på skolan. Man har lyckats väl med att informera personalen om vilka rättigheter den har. Personalen har också fått stor frihet från ledningen att själva lägga sina scheman. Resultatet pekar också på ett gott socialt klimat, en öppen, rak kommunikation och hög grad av trivsel. Dock upplever man också brister på skolan när det gäller lokaler och städning. I viss mån upplever personalen även brist på pedagogiska diskussioner, feedback och tid. Genom detta arbete kan jag dra slutsatsen att det faktiskt går att ordna det så att skolpersonal kan ha fungerande raster och pauser.

 • 296.
  Bouchard, Josée
  et al.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Pidgeon, Michelle
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Karlberg, Anne-Marie
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Allman, R.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Campbell, J.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Edwards, H.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Delgatty, Elinor
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Howes, S.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Jakobi, A.M.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Nilsson, Staffan
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Murphy, J.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Regan, R.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Rubin, E.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Tao, H.
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  Andres, Lesley
  Department of Educational Studies, University of British Columbia.
  The CSSHE graduate student members' survey2004Report (Other academic)
 • 297.
  Bredlöv, Eleonor
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Shaping the female student: an analysis of Swedish beauty school recruitment texts2016In: Studies in Continuing Education, ISSN 0158-037X, E-ISSN 1470-126X, Vol. 38, no 2, p. 243-258Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on the recruitment of adults to the beauty industry in Sweden. It is concerned with a move in (beauty) education away from state and towards private provision in a wider context where education is becoming more heavily marketised. Drawing on a poststructural approach inspired by the work of Foucault and feminist theory, the shaping of student subjectivity in recruitment material for private beauty schools is analysed. A poststructural approach provides analytical tools that make visible the process of how power shapes subjectivities, and the use of feminist theory gives special focus to the gendered aspects of this process. The study includes a textual analysis of website homepages of beauty schools, beauty schools’ Facebook pages and web pages that provide compiled information on educational programs and courses connected to the beauty industry. The analysis shows how consumption is constituted and feminised through specific marketing strategies and thereby becomes both a starting point and a resource for the shaping of student subjectivity. Thus, a particular form of gendered entrepreneurial self is shaped in this femininised educational context, and this study therefore highlights the importance of vocational research that takes into account the shaping of student subjectivity.

 • 298.
  Bredmar, Anna
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  STC -ett amerikanskt undervisningsmaterial i NO&Tk i jämförelse med den svenska grundskolans kursplaner.1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är en utvärdering av ett amerikanskt undervisningsmaterial inom naturvetenskap och teknik som hämtats till Sverige för att utprovas i svenska skolan. Projektet som förkortas STC, vilket står för"Science and Technology for Children", drivs i Kungliga Vetenskapsakademin och Ingenjörsvetenskapsakademins regi.. Materialet består av 24 teman som är avsedda att användas i år 1-6. Hittills har sex teman översatts till svenska och detta undervisningsmaterial utprovas i några av Linköpings kommuns skolor sedan hösten 1997.

  När jag fick höra talas om att ett undervisningsmaterial hämtas till Sverige från ett annat land, som har sina egna nationella styrdokument, väcktes mitt intresse för att jämföra hur materialets innehåll stämmer överens med de svenska styrdokumenten. Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka i hur stor utsträckning de mål som anges i de svenska kursplanerna för biologi, fysik, teknik och kemi i grundskolan, kan uppfyllas genom att använda detta amerikanska läromedel. Genom min undersökning kommer jag fram till att väldigt många, men inte alla, mål ges möjlighet att uppnå genom att arbeta med STC:s 24 teman.

 • 299.
  Brian, Byrne
  et al.
  University of New England.
  Khlentzos, Drew
  University of New England.
  Olson, Richard
  University of Colorado at Boulder.
  Samuelsson, Stefan
  Linköping University, Faculty of Educational Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning.
  Evolutionary and genetic perspectives on educational attainment2010In: International handbook of psychology in education / [ed] Karen Littleton; Clare Wood; Judith Kleine Staarman, Bingley: Emerald Publishing Limited , 2010, 1, p. 3-33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  "The International Handbook of Psychology in Education" provides researchers, practitioners and advisers working in the fields of psychology and education with an overview of cutting-edge research across a broad spectrum of work within the domain of psychology of education. The chapters in the handbook are authored by internationally recognised researchers, from across Europe, North America and the Pacific Rim. As well as covering the latest thinking within established areas of enquiry, the handbook includes chapters on recently emerging, yet important, topics within the field and explicitly considers the inter-relationship between theory and practice. A strong unifying theme is the volume's emphasis on processes of teaching and learning. The work discussed in the handbook focuses on typically developing school-age children, although issues relating to specific learning difficulties are also addressed.

 • 300.
  Bringemark, Michael
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Åldersintegrerad undervisning Attityder hos lärare, elever och föräldrar till ett arbetssätt2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet har som ambition att försöka belysa lärarnas, elevernas och föräldrarnas attityder till åldersintegrerad undervisning, år 4-6, vid Hagaskolan.

  Syftet är också att visa på hur skolan arbetar med åldersintegrering. Resultatet visar att föräldrar till barn i år 4, både flickor och pojkar, samt föräldrar till flickor i år 6 är mer kritiska till åldersintegrering som organisationsform än övriga. Föräldrarnas delvis negativa attityd till åldersintegrering behöver inte föranleda att man samtidigt värderar det pedagogiska arbetet lågt. Eleverna i år 4 och i år 5 är mer positiva till åldersintegrering än eleverna i år 6 som gärna vill gå i en klass med jämnåriga. Lärarna är positiva till undervisningsformen och har ett gemensamt sätt att undervisa; de lägger en gemensam kunskapsgrund vid varje arbetsområde och sedan arbetar eleverna med samma saker men med olika krav och svårighetsgrad beroende på förmåga och kapacitet.

3456789 251 - 300 of 1794
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf