liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 605
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Jonnergård, Karin
  et al.
  Växjö universitet.
  Funck, ElinVäxjö universitet.Wolmesjö, MariaVäxjö universitet.
  När den professionella autonomin blir ett problem2008Collection (editor) (Other academic)
 • 252.
  Jonnergård, Karin
  et al.
  Växjö universitet.
  Funck, Elin
  Växjö universitet.
  Wolmesjö, Maria
  Växjö universitet.
  När professionell heteronomi blir ett problem 2008In: När den professionella autonomin blir ett problem / [ed] Karin Jonnergård, Elin K. Funck, Maria Wolmesjö, Växjö: Växjö University Press , 2008, p. 177-182Chapter in book (Other academic)
 • 253.
  Jonnergård, Karin
  et al.
  Växjö universitet.
  Funck, Elin
  Växjö universitet.
  Wolmesjö, Maria
  Växjö universitet.
  Professionell autonomi som risk och möjlighet2008In: När den professionella autonomin blir ett problem / [ed] Karin Jonnergård, Elin K. Funck, Maria Wolmesjö, Växjö: Växjö University Press , 2008, p. 9-19Chapter in book (Other academic)
 • 254.
  Jonsson, Linda
  et al.
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Barnafrid. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Child and Adolescent Psychiatry in Linköping.
  Svedin, Carl Göran
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Barnafrid. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Child and Adolescent Psychiatry in Linköping.
  Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna fördjupningsrapport fokuserar på barns erfarenheter av sexuella övergrepp på nätet. Rapporten baseras på den tredje epidemiologiska undersökningen om ungdomars sexuella beteenden och erfarenheter på Internet. Unga sex och Internet – i en föränderlig värld är en enkätstudie från 2014 där 5 839 elever i gymnasiets tredje år deltog. Deltagarna tillfrågades om erfarenheter av olika övergrepp av sexuell karaktär på nätet såsom nätgrooming, sexuella övergrepp och sexuella övergreppsbilder.

  Resultaten i denna rapport är nya och unika. De ska tolkas med försiktighet då det behövs mer studier inom området. Dock visar resultaten tydliga mönster, som vi till viss del känner igen från både nationell och internationell forskning samt kliniska erfarenheter vi fått ta del av.

  Såväl de ungdomar som blivit nätgroomade (23,2 %) som de som blivit utsatta för sexuella övergrepp över nätet senaste året (32 ungdomar av de 330 ungdomar som hade haft sex på nätet) uppvisade en tämligen likartad bild av utsatthet för andra sexuella övergrepp, känslomässig och fysisk misshandel, känslomässig och fysisk mobbning samt olika former av självskadebeteenden. Till detta kommer att de rapporterade en sämre känslomässig relation till sina föräldrar under uppväxten även om de sociodemografiskt inte skiljde sig från andra ungdomar med få undantag.

  Ett viktigt resultat från studien är att vi har kunnat konstatera att dokumentation i form av fotografering och filmning av sexuella övergrepp påverkar den psykiska hälsan negativt. Även osäkerheten om det skett eller inte är förknippad med en ytterligare försämrad psykisk ohälsa jämfört med när övergrepp inte dokumenterats. För de barn/ungdomar vars bilder spritts ökar den psykiska ohälsan ytterligare.

  Bilden som målas upp är att denna grupp av ungdomar har en komplex bild av traumatiska erfarenheter och ohälsa och närmast är att betrakta som polytraumatiserade.

  Forskningens uppgift är att på ett vetenskapligt sätt belysa olika fenomen i samhället och att utifrån genererade data dra slutsatser och ge rekommendationer för att som i detta fall bidra till en bättre hjälp som i detta fall till en utsatt och belastad grupp barn- och ungdomar.

  Vi kan se att dessa ungdomar behöver såväl förebyggande som rehabiliterande insatser.

  På det förebyggande planet behövs bättre kunskap om våld och andra former av övergrepp bland alla som arbetar med barn. Utan denna kunskap och professionell utveckling kommer de barn som riskerar att utsättas eller redan blivit utsatta riskera att inte upptäckas i tid, och att inte heller kunna erbjudas adekvata insatser. Detta gäller sannolikt än mer de mest utsatta, bl.a. de grupper som denna fördjupningsrapport fokuserat på.

  Barn och unga måste tidigt få kunskap om vad ett sexuellt övergrepp är, vilka rättigheter man har och vad man kan göra om man blir drabbad. Skolan är en utmärkt plats att genomföra denna typ av utbildning. Vi kan se ett behov av en förändrad, moderniserad, sexualundervisning med fokus på relationer, ömsesidighet och respekt för att stärka barn och ungdomars sexuella integritet.

  Kunskap om våld och andra övergrepp mot barn behöver integreras i samtliga utbildningar som riktar sig till personer som kommer att arbeta med barn och ungdomar. Detta sker lämpligast genom att ämnet införs i respektive examinationsordningar. Det är också angeläget att fortbilda redan anställd personal inom rättsväsende, socialt arbete, hälso- och sjukvård och skola om våld och sexuella övergrepp mot barn.

  Utsatta barn/och ungdomar vänder sig oftast till kompisar och andra jämnåriga för att prata om övergreppen och för att få ett initialt stöd (Svedin et al., 2015; Landberg et al., 2015). Därför måste det till stora satsningar vad gäller kunskap om kompisstöd, vad man t.ex. ska göra om en kompis utsatts. Redan idag finns bra framtaget material (se www.dagsattprataom.se) som behöver spridas vidare till bland annat ungdomsmottagningar och skolan.

  Erfarenheterna från intervjuer med ungdomar i EU-projektet SPIRTO (Jonsson et al, 2015c) visar att främsta anledningen till att unga undviker att prata med sina föräldrar om vad de gör på nätet är för att de upplever att föräldrarna kan för lite. Unga efterlyser kunskapsspridning till föräldrar och lärare och andra som arbetar med barn om nätet. Hur nätet fungerar som källa till information och glädje såväl som till de risker som finns på nätet.

  Förövarna behöver hjälp och behandling för att minska risken att de utsätter nya barn. Därför är det ytterst viktigt med behandlingsenheter spridda i landet som alla har möjlighet att kontakta.

  Resultaten gällande det markant allvarliga hälsoläget för de barn som drabbats av övergrepp på nätet av sexuell karaktär ställer krav på skola, hälso- och sjukvård samt rättsväsende. De drabbade barnen måste prioriteras genom att få snabba utredningar från både polis och socialtjänst följt av möjlighet till bra stöd och behandling. Precis som i huvudrapporten från 2015 (Svedin et al., 2015), finns det anledning att understryka att om barn och ungdomars psykosociala ohälsa är så nedsatt som här framkommer, måste samhället säkerställa att de erbjuds professionellt stöd och hjälp. Många kan behöva högspecialiserad vård. Detta gäller en stor del av de barn och unga som utsatts för våld eller andra övergrepp och är extra angeläget för en polyviktimiserad grupp som den som denna rapport fokuserar på.

  I framtiden behövs fler studier med olika metodik för att få en bättre bild och en djupare förståelse för hur övergrepp på nätet av sexuell karaktär påverkar de drabbade barnen.

  Download full text (pdf)
  Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 255.
  Juhlin, Stina
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Tisell, Malin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Som komplement - men aldrig för att ersätta: En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på kommunikation med klienter via digitala verktyg.2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internet har blivit en stor del av människors vardag och för vissa till och med ett oersättligt medel för social samvaro. I och med denna digitala utveckling ställs det ökade krav på landets socialtjänster att vara en del av utvecklingen, då klienterna efterfrågar nya sätt att komma i kontakt med dem på. Vi har av denna anledning valt att, i en kvalitativ studie, undersöka vilka tankar och erfarenheter socialsekreterare som arbetar med utredande myndighetsutövning har av att kommunicera med klienter via digitala verktyg, för att på så sätt få en förståelse för deras syn på denna kommunikationsform. Då vi var ute efter gruppens inställning har vi använt fokusgrupper för insamling av data. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och ur ett professionsetiskt perspektiv. Det professionsetiska perspektivet kan hjälpa oss att belysa och bidra till förståelse för hur synen kan påverkas av olika etiska dilemman som kan uppstå i användandet av digitala verktyg. Studien belyser de digitala verktygens för- respektive nackdelar i kommunikation med klienter. Dessa för- och nackdelar presenteras utifrån hur socialsekreterarna tänker sig att klienterna upplever denna form av kommunikation, samt hur socialsekreterarna själva upplever det.

  Likt tidigare forskning visar, lyfter vi i vårt resultat fram de fördelar som socialsekreterarna ser för klienterna med denna kommunikationsform, vilka handlar om att de digitala verktygen ökar deras delaktighet och tillgängligheten till socialtjänsten. Dock framhävs att de digitala verktygen riskerar att påverka socialsekreterarnas möjligheter att kunna genomföra analyser och göra bedömningar kring klienternas situation, vilket är grundläggande för deras arbete och de menar vidare att användandet av dessa verktyg riskerar att utmana den kunskap som professionen besitter.

  Resultatet i denna studie visar på att socialsekreterarnas syn på kommunikation med klienter via digitala verktyg är att dessa kan fungera som ett komplement men de kan aldrig ersätta det fysiska mötet då det fysiska mötet är grundläggande för att klienterna ska få den hjälp de behöver, samt för att socialsekreterarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

  Download full text (pdf)
  Socialsekreterares syn på kommunikation med klienter via digitala verktyg
 • 256.
  Julia, Simonson
  et al.
  Deutsches Zentrum für Altersfragen, Manfred-von Richthofen-Str. 2, 12101, Berlin, Deutschland .
  Hagen, Christine
  Deutsches Zentrum für Altersfragen, Manfred-von Richthofen-Str. 2, 12101, Berlin, Deutschland .
  Vogel, Claudia
  Deutsches Zentrum für Altersfragen, Manfred-von Richthofen-Str. 2, 12101, Berlin, Deutschland .
  Motel-Klingebiel, Andreas
  Deutsches Zentrum für Altersfragen, Manfred-von Richthofen-Str. 2, 12101, Berlin, Deutschland .
  Ungleichheit sozialer Teilhabe im Alter2013In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie (Print), ISSN 0948-6704, E-ISSN 1435-1269, Vol. 46, no 5, p. 410-416Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The concept of active ageing comprises the maintenance of societal participation throughout the life span into old age. “Good” ageing in line with this activity paradigm develops into a starting point of social inequality rather than being its result. Based on the German Ageing Survey (DEAS) we investigated access to volunteering and to educational activities depending on social and spatial aspects of inequality. Societal participation is socially and spatially structured. Individuals from a lower social class are less often involved in educational activities or in volunteering. Moreover, individuals living in economically disadvantaged regions are less likely to participate than in economically strong regions. Disadvantages cumulate if low individual resources overlap with poor economic conditions in the living area. Measures to facilitate participation should be taken on the local level to enhance opportunities for volunteering and educational activities. This should help to sustainably increase the participation of individuals from lower social classes.

 • 257.
  Jönson, Håkan
  et al.
  Lunds universitet.
  Taghizadeh Larsson, Annika
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skilda upplevelser och möjlighetshorisonter bland äldre brukare av äldreomsorg och LSS-insatser2018In: Äldreomsorger i Sverige: Lokala variationer och generella trender / [ed] Håkan Jönson & Marta Szebehely, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, p. 75-90Chapter in book (Other academic)
 • 258.
  Jönson, Håkan
  et al.
  Socialhögskolan, Lunds universitet.
  Taghizadeh Larsson, Annika
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Division Ageing and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Skilda upplevelser och möjlighetshorisonter bland äldre brukare av äldreomsorg och LSS-insatser2018In: Äldreomsorger i Sverige: Lokala variationer och generella trender / [ed] Håkan Jönson & Marta Szebehely, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, p. 75-90Chapter in book (Other academic)
 • 259.
  Karabag, Solmaz Filiz
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Berggren, Christian
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Project Innovations and Entrepreneurship. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Misconduct, Marginality and Editorial Practices in Management, Business, and Economics Journals2016In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, no 7, article id e0159492Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives

  The paper presents data on the two problems of misconduct and marginality in management, business and economics (MBE) journals and their practices to combat these problems.

  Design

  Data was collected in three phases. First, all publicly retracted papers in MBE journals were identified through keywords searches in 7 major databases (n = 1329 journals). Second, a focused survey was distributed to editors involved in such retractions (n = 64; response rate = 28%). Finally, a survey was administered to all active journals in the seven databases to collect data on editors’ perceptions and practices related to the two problems (n = 937, response rate = 31.8%). Frequency analyses, cross tabulations, and qualitative analyses of open answers were used to examine the data.

  Results

  184 retracted papers in MBE journals were identified in 2005–2015 (no retraction was found before 2005). From 2005–2007 to 2012–2015, the number of retractions increased by a factor ten with an all-time high in 2015. The survey to journals with reported retractions illustrates how already a few cases of suspected misconduct put a strain on the editorial workload. The survey to all active journals revealed that 42% of the respondents had started to use software to screen all submitted papers, and that a majority recognized the problem of marginality, as indicated by salami-style submissions. According to some editors, reviewers easily spot such submissions whereas others argued that authors may submit thinly sliced papers in parallel to several journals, which means that this practice is only discovered post-publication. The survey question on ways to support creative contributions stimulated a rich response of ideas regarding editorial vision, engaged boards and developmental approaches. The study uses data from three specialized fields, but its findings may be highly relevant to many journals in the social sciences.

  Download full text (pdf)
  Scientific Misconduct
 • 260.
  Karlsson, Caroline
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att höras är att synas: En diskursanalys av självbiografiska berättelser och författarnas upplevelser av att vara brukare inom socialt arbete2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utifrån ett antal självbiografiska berättelser, utgivna mellan år 1990 och 2013, åskådliggöra diskurser om författares möten med socialarbetare samt att belysa författares tal om sina kontakter med det sociala arbetet. Detta görs utifrån en socialkonstruktionistisk ram och med kritisk diskursanalys samt Klas Åmarks maktromb som analytiska verktyg. Kärnan i uppsatsen utgörs av att självbiografiska böcker används som utvärderingsmaterial, i syfte att granska författares konstruktioner av sina möten med socialarbetare, men även för att belysa hur maktstrukturen ser ut i olika mötesdiskurser och hur författare talar om sina kontakter med det sociala arbetet.

  Analysen har resulterat i tre olika mötesdiskurser, som benämns det trygga mötet, motståndets möte och det tvingande mötet. Faktorerna person och tillstånd verkar bidragande till de olika möteskonstruktionerna. Det har även påvisats att olika maktaspekter kan vara verksamma samtidigt i ett möte, men att författarna av analysmaterialet framhäver en eller flera mer än övriga. Beroende på hur makten i relationen används, kan empowerment uppstå. Analysen har även tydliggjort att de maktaspekter som befinner sig i förgrunden i möteskonstruktionerna definierar värdet av kontakten med det sociala arbetet på kort sikt, och att författarna ibland har kommit att omvärdera kontakten i ett längre perspektiv. Under analysarbetet identifierades även vilka framgångsfaktorer som författarna framställer har gjort skillnad för dem. Ofta rör det sig om faktorer utom det sociala arbetets kontroll. Varje bok riskerar att förmedla ett visst budskap till omvärlden vid en första anblick, men dessa budskap nyanseras vid en närmare granskning.

  Resultaten uppvisar vissa likheter med tidigare forskning. Ett viktigt bidrag till den vetenskapliga kunskapsbasen är att studien omfattar brukares omdömen av det sociala arbetet både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. Studien erbjuder en inblick i hur det är att vara brukare inom olika områden av det sociala arbetet, samt medverkar till ökad kunskap hos yrkesverksamma om vad som kan vara viktigt att tänka på vid arbete med brukare inom verksamheter som studien berör. 

  Download full text (pdf)
  D-uppsatsen
 • 261.
  Karlsson, Caroline
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Söderteg, Linda
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Den sexuella förövaren - en person med många ansikten: En diskursanalys av Rädda Barnens böcker om Pojkmottagningen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa diskurser om sexuella förövare i Rädda Barnens litteratur om Pojkmottagningen. Detta görs med hjälp av kritisk diskursanalys i kombination med ett intersektionellt perspektiv. Studiens fokus är att undersöka hur författarna konstruerar sexuella förövare utifrån kön, ålder, etnisk härkomst, social status och funktionalitet.För att klarlägga på vilket sätt författarna framställer de sexuella förövarna som avvikare utöver deras kriminella handlande, används Goffmans stigmateori som därmed fungerar som en förlängning av intersektionen funktionalitet.

  Resultatet visar fem olika diskurser om sexuella förövare, som i studien benämns som Monstret, Förföraren, Förvanskaren, Janusansiktet och Kufen. Genom att dekonstruera dessa diskurser kan vi se att förövarkaraktärerna sätts samman av olika kombinationer av intersektioner. Vi har också kunnat se att deras grad av avvikelse förstärks eller försvagas beroende på hur dessa intersektioner framställs som samspelande – genom skilda kombinationer av dem görs stigmat svagt eller starkt och spannet mellan avvikelse och normalitet tänjs ut. Några av de förövarkaraktärer vi funnit kan ses som redan kända stereotyper, både bland det som kan beskrivas som en bred allmänhet, och bland de beskrivningar av förövare som vi presenterat i tidigare forskning. Men vi har också genom detta arbetssätt funnit andra, mindre kända förövarkaraktärer.

  Vår studie kan bland annat bidra till att göra människor och professionella inom socialt arbete medvetna om sina föreställningar och fördomar om sexuella förövare. Genom medvetandegörande om vilka föreställningar som cirkulerar både hos oss själva och inom olika verksamheter kan vi försöka undgå att låta oss bli alltför påverkade av olika stereotyper. Detta kan ses som viktigt dels med tanke på de konsekvenser stereotypifiering kan medföra i behandlingsarbetet med klienter och brukare, dels med tanke på de konsekvenser som onyanserade bilder kan få för övriga samhällets arbete med dessa människor, såsom kriminalvård och polis.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 262.
  Karlsson, Karin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Rimvid, Evelina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  "Föräldraskapet har fått sig en törn": En netnografisk studie av hur föräldrar hanterar att deras barn aktualiseras på socialtjänsten efter en orosanmälan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa netnografiska studie är att få en ökad förståelse för hur föräldrar hanterar att motta en orosanmälan gällande deras barn utifrån den stigmatisering som kan uppstå vid en aktualisering hos socialtjänsten och det ifrågasättande av föräldrarollen som en orosanmälan innebär. Detta för att socialsekreterare ska kunna hantera de spänningar som uppstår mellan socialtjänsten, föräldrarna och den som anmält samt upprätthålla relationen dem emellan. Studien har genomförts med en tematisk innehållsanalys av datamaterial insamlat ur 15 forumtrådar från föräldraforumet familjeliv.se. Denna studie har sin utgångspunkt i socialkonstruktivismen med en ontologisk inriktning mot idealismen och har genom Goffmans rollteori analyserat föräldrarollen för att få en djupare förståelse för de sätt en förälder hanterar en orosanmälan.

  Vi har i vårt resultat kunnat se ett mönster i hur ämnet orosanmälningar diskuteras på forumet och presenterar det genom fyra teman; försvara föräldraskapet, fokusera på anmälaren, fokusera på socialtjänsten samt skydda sig mot framtida anmälningar. Genom Goffmans teorier har vi kunnat se att föräldrarnas sätt att hantera orosanmälningar är kopplade till deras föräldraskap och hur föräldrarna på olika sätt försvarar föräldrarollen inför andra. Studien visar att föräldrar försvarar sin föräldraroll bland annat genom att visa på att anledningen till att de mottagit en orosanmälan inte handlar om brister i föräldraskapet utan om ett missförstånd eller olycka. Resultatet visar också på att många föräldrar lägger fokus på den som anmält oron för deras barn eller att de fokuserar på socialtjänstens arbete, genom att visa på brister eller problem hos anmälaren eller hos socialsekreterarna. I det sista temat har vi även kunnat se att föräldrar som mottagit en orosanmälan kan hantera detta genom att skydda sig mot att behöva gå igenom processen igen, bland annat genom att undvika att söka stöd hos professionella med anmälningsskyldighet. Resultatet visar också på att de i diskussionerna skapas verklighetskonstruktioner som får konsekvenser i form av att individer avstår att anmäla oro för ett barn. Studien bidrar med en inblick i föräldrarnas egna diskussioner med varandra där upplevelser och åsikter uttrycks. Detta gör att vår studie bidrar med en ny kunskap från ett perspektiv på orosanmälningar som vi kan se inte har getts något större utrymme i tidigare forskning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 263. Order onlineBuy this publication >>
  Karlsson, Kristina
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Funktionshinder, samtal och självbestämmande: En studie av brukarcentrerade möten2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  From a citizenship and communicative perspective the aim of the dissertation is to examine and problematize the self-determination of disabled “users” during conversations taking place at “user-centred” team meetings. The meetings are organised by two habilitation centres, one for children and young people and one for adults. One disabled user and/or his/her relatives and professionals representing different institutions participate in the meetings. The study is based on discourse analysis of 18 observed and audiotaped team meetings held by ten different teams. The analyses show that the users exerted a more or less restricted influence on the organisation of the conversations. This varied with the organisation of the conversations and to the extent that the users participated actively by identifying their own problems and future goals. Hence, a certain conflict between an “ideal” type of self-determination and the users’ ability/willingness to live up to the demands that this kind of self-determination makes on them was revealed. This conflict gave rise to situations in which dilemmas between selfdetermination and paternalism appeared. By analysing how these situations were handled it was found that the participants in meetings without participating users accounted for their opinions and decisions concerning the treatment of the users by referring either to interpretations of the user’s preferences, which were based on the user’s behaviour in everyday life, or to their own beliefs of what would benefit the user. In meetings with participating users, the other participants handled the situations by steering the discussions in directions the user may not have chosen him-/herself. These discursive strategies were more or less paternalistic. In the dissertation it is discussed what other possible strategies exist that could increase the users’ self-determination. The result is also related to the “spoken” and social citizenship that the users are considered to exercise, as well as to other possible meanings of social citizenship.

  List of papers
  1. Democracy in talk: Dominance in ”usercentered” team meetings
  Open this publication in new window or tab >>Democracy in talk: Dominance in ”usercentered” team meetings
  2007 (English)In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, Vol. 9, no 2, p. 91-111Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The aim is to examine the discursive organization of “user-centred” team meetings in the Swedish rehabilitation sector. The “users” are aged between 4 and 30 and have been ascribed different kinds of impairments. The teams consist of one user and/or her/his relatives and different professionals. The analysis is primarily based on transcriptions of 18 audiotaped team meetings held by 10 different teams and focuses on two dimensions of dominance in interaction: the amount of talk and topic control. The findings point to professional dominance, but parents also have a great influence on the topic control. The degree of participation and the control of topics of the users who participate in the meetings vary, but most of the users become involved primarily by responding to the questions and suggestions of professionals and parents. In order to increase the users' control of the interactions the participants need to continuously discuss the organization of the conversations. The findings are related to complicating aspects of the conversations, including institutionalization, representation difficulties, varying communicative abilities, and expectations of expertise and adult liabilities.

  National Category
  Communication Studies
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-14368 (URN)10.1080/15017410701264418 (DOI)
  Available from: 2007-03-26 Created: 2007-03-26 Last updated: 2014-09-29
  2. Democracy and dilemmas of self-determination
  Open this publication in new window or tab >>Democracy and dilemmas of self-determination
  2006 (English)In: Disability & Society, ISSN 0968-7599, Vol. 21, no 2, p. 193-207Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Results from analyses of interactions in 'user-centred' meetings within the Swedish rehabilitation sector are reported. Transcripts of team meetings are used to discern situations in which dilemmas of self-determination versus paternalism may possibly need to be treated when the 'user' with impairment is to exercise his/her social citizenship. The analyses illustrate how the liberal ideal of self-determination makes certain demands on the 'user'. These demands are categorised as 'physical presence', 'interpretable voice', 'purposeful voice', 'sincere voice' and 'realisable voice'. It is argued that dilemmas of self-determination are impossible to avoid completely. To deal with the complexity of implementing self-determination, it is important to try to adjust the preparations and the organisation of the meetings, increase user control of services provided, combine individualised support with collective and political action, and allow expressions of different models of democracy. The possibility of appreciating interdependence and justifying paternalistic actions also needs to be acknowledged.

  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-14369 (URN)10.1080/09687590500498267 (DOI)
  Available from: 2007-03-26 Created: 2007-03-26
  3. Handling dilemmas of self-determination in ‘user-centred’ rehabilitation
  Open this publication in new window or tab >>Handling dilemmas of self-determination in ‘user-centred’ rehabilitation
  2007 (English)In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 29, no 3, p. 245-253Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Purpose: To describe discursive strategies used by different professionals and parents to handle dilemmas of self-determination versus paternalism during six 'user-centred' team meetings in the Swedish rehabilitation sector. The dilemmas arise when the users' responses do not fully meet the demands of the liberal ideal of self-determination.

  Method: Three cases are used to illustrate three discursive strategies that have been found by means of discourse analysis of transcriptions of the audio-recorded meetings. Four teams consisting of one user each participate in the study. The users have been ascribed physical and/or cognitive disabilities and their ages vary between 14 and 30.

  Results: The dilemmas were never made explicit. Parents and professionals performed a kind of paternalistic steering termed 'challenging the user's response', 'substituting for the user', or 'dropping the user's response'.

  Conclusions: The least paternalistic steering includes making the dilemma explicit and offering the user the opportunity of sharing the responsibility for the handling of the situation. However, due to the complexity of the interactions no strategy can be found to either completely prevent the occurrence of dilemmatic situations, or definitely maintain the user's self-determination during dilemmatic situations. Paternalism may occasionally be a just way of enhancing future autonomy.

  Keywords
  Person-centred planning, rehabilitation, disability, self-determination, dilemmas, democracy, discourse analysis
  National Category
  Communication Studies
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-14370 (URN)10.1080/09638280600756414 (DOI)
  Available from: 2007-03-26 Created: 2007-03-26 Last updated: 2017-12-13
  4. Representing the absent user: A dilemma for citizens by proxy
  Open this publication in new window or tab >>Representing the absent user: A dilemma for citizens by proxy
  2007 (English)In: Mental retardation (Washington, D.C. Print), ISSN 0047-6765Article in journal (Other academic) Submitted
  Abstract [en]

  Audio recordings of “user-centered” team meetings are used toinvestigate how participants discursively account for decisions and opinionsabout the everyday treatment of five non-participating “users” with severecognitive impairments. The meetings take place in the Swedish rehabilitationsector and the users’ ages vary. Two accounting forms are discerned and relatedto theories of proxy decision-making proposed in medical ethics. “Accountsreflecting user preferences” mirror autonomy values by including references tointerpretations of the user’s preferences. “Accounts reflecting proxy beliefs” lacksimilar references and mirror the values of beneficence and nonmaleficence. It isargued that the participants shall seek to advance the user’s involvementcontinuously and reflect on to what extent his/her expressions of agency shalldetermine the proxy decision-making.

  Keywords
  Disability, proxy decision-making, democracy, person-centered planning, discourse analysis
  National Category
  Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-52955 (URN)
  Available from: 2010-01-14 Created: 2010-01-14 Last updated: 2017-12-12
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 264.
  Karlsson, Kristina
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Representing the absent user: A dilemma for citizens by proxy2007In: Mental retardation (Washington, D.C. Print), ISSN 0047-6765Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Audio recordings of “user-centered” team meetings are used toinvestigate how participants discursively account for decisions and opinionsabout the everyday treatment of five non-participating “users” with severecognitive impairments. The meetings take place in the Swedish rehabilitationsector and the users’ ages vary. Two accounting forms are discerned and relatedto theories of proxy decision-making proposed in medical ethics. “Accountsreflecting user preferences” mirror autonomy values by including references tointerpretations of the user’s preferences. “Accounts reflecting proxy beliefs” lacksimilar references and mirror the values of beneficence and nonmaleficence. It isargued that the participants shall seek to advance the user’s involvementcontinuously and reflect on to what extent his/her expressions of agency shalldetermine the proxy decision-making.

 • 265.
  Karlsson, Madeleine
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Lundblad, Hanna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Människan och havet: En kvalitativ studie på tre självbiografiska skildringar om att växa upp under ogynnsamma villkor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning  Syftet med studien är att belysa hur tre författare genom sina självbiografiska skildringar beskriver upplevelsen av att växa upp under ogynnsamma villkor i relation till identitetsskapande processer. Studien knyter teoretiskt an till ett socialkonstruktionistiskt och interaktionistiskt perspektiv. I studien har narrativ analys används för att närma sig författarnas subjektiva skildringar av interaktionens betydelse för deras självbild.   I studien har vi funnit att författarna beskriver en identitetsprocess vilken gestaltas genom olika faser av närmanden och distans till sin uppväxt. Studien belyser även hur självbiografin som produkt kan ses som en del av identitetskonstruktionen. Studiens slutsatser visar att författarna genomgående beskriver ambivalenta känslor gentemot sin uppväxt och sina upplevelser. Detta påverkar deras identitetsutveckling. I studien används havet som metafor för livet och utifrån detta redovisas resultatet med hänvisning till havets olika uppförande samt hur dessa kan bemästras, därav uppsatsens namn Människan och havet. Identitetsfaserna benämns och karaktäriseras enligt följande: Stilla havsbris är den fas då författarna börjar få en förnimmelse av normalitet och avvikelse i relation till sin egen situation. Hela havet stormar är den fas då författarna strävar efter frigörelse från sitt sociala sammanhang. Lägga till vid en brygga är den fas då författarna närmar sig och försonas med sin historia.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 266.
  Karlsson, Sandra
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ringvall, Johanna
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Meningsfull sysselsättning: En kvalitativ studie om begreppets tolkning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med funktionsnedsättning utgör en utsatt grupp i samhället som är i behov av särskilt skydd enligt socialtjänstlagen, SoL. För att ytterligare stärka rättigheterna för dessa individer tillkom i början av 1990-talet lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Enligt denna rättighetslag ska daglig verksamhet innebära en meningsfull sysselsättning för den individ som blivit beviljad insatsen. Vad begreppet meningsfull sysselsättning innebär finns inte klart specificerat i lagstiftning eller förarbeten. Det är upp till var och en av de professionella att tolka vad som ryms i begreppet. Utifrån detta har vi formulerat vårt syfte, att söka förståelse och få en bild av hur professionella tolkar begreppet meningsfull sysselsättning i relation till daglig verksamhet. Vi vill utifrån vår studie lyfta detta begrepp och få en ökad förståelse av dess innebörd. Vår teoretiska referensram utgörs av socialkonstruktivism, den sociala modellen, bedömningssystemet ICF och KASAM. Med hjälp av dessa diskuteras begreppet meningsfull sysselsättning i relation till daglig verksamhet.

  Denna kvalitativa studie bygger på information från semistrukturerade intervjuer som vi har gjort med professionella inom LSS. Det är tre LSS-handläggare, en daglig verksamhets koordinator och två enhetschefer inom daglig verksamhet som har medverkat i studien. Dessa sex har intervjuats med hjälp av en intervjuguide. Det insamlade datamaterialet har sedan analyserats med hjälp av innehållsanalys. Intervjuerna har transkriberats och kodats. Kodorden har satts in i ett kodschema och resulterat i sex kategorier. Dessa kategorier har sedan utmynnat i tre teman. Dessa är det egna jaget, anpassad verksamhet och det aktiva stödet. Vår analys visar att de tre temana existerar i symbios. För att den dagliga verksamheten ska bli meningsfull för den enskilde måste alla tre teman finnas.

 • 267.
  Karlsson, Sofie
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Sjöstedt, Jessica
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Det går inte att göra lika, det gör inte det även om man ska.: En kvalitativ studie om etnicitet och handlingsutrymme i familjehemsutredningar.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka hur etnicitet tillskrivs betydelse i utredningar avfamiljehem. Vidare vill vi undersöka hur familjehemssekreterarna beskriver sitt handlingsutrymme iutredningsarbetet. Syftet har besvarats med följande frågeställningar; (1) Hur aktualiseras etnicitet vidutredningar av familjehem? (2) Hur beskriver familjehemssekreterare sina erfarenheter avutredningsarbete av familjer med annan etnisk bakgrund än svensk? (3) Vilka utmaningar uppkommervid utredningar av familjer med en annan etnisk bakgrund än svensk? Socialstyrelsen anser att det finnsförbättringsåtgärder i familjehemsutredningar, främst gällande likvärdiga utredningsmodeller, men ävengällande den kompetensbrist som finns i socialt arbete vid bemötandet av utrikesfödda. I Sverige saknastidigare forskning kring familjehemsutredningar och etnicitet, det finns viss internationell forskning somfrämst utgår från adoption. De teoretiska utgångspunkter vi använt oss av är socialkonstruktionism,etnicitet som teoretiskt begrepp samt gräsrotsbyråkrati. Vi har genomfört en kvalitativ studie medsemistrukturerade intervjuer och intervjuat sex familjehemssekreterare och en enhetschef. När vianalyserade materialet kom vi slutligen fram till tre empiriska kategorier; Att behandla alla lika iutredningarna, idealfamilj samt utredningsdilemman. Resultatet visar att etnicitet aktualiseras tidigt iutredningsskedet när familjehemssekreterarna kategoriserar att familjen har en annan etnisk bakgrundän svensk. Efterföljande utredning skiljer sig från en utredning genomförd på en svensk familj, vid dessautredningar används en annan utredningsmodell. Familjehemssekreterarna beskriver och använder sitthandlingsutrymme på olika sätt vilket innebär att det skiljer sig mellan familjehemssekreterarnasutredningar av utrikesfödda familjer. De utmaningar som familjehemssekreterarna står inför ärframförallt likabehandling där organisationen säger att de ska behandla alla lika, medan familjernaförutsätter att de utreds efter sina individuella förutsättningar. En annan svårighet gällernätverksplaceringar där barnets anknytning väger tyngre än nätverkshemmets brister. Detta kan i vissafall bidra till en intressekrock mellan barnhandläggare och familjehemssekreterare därfamiljehemssekreterare får fatta beslut som strider mot riktlinjerna för när en familj ska bli godkänd.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 268.
  Kaukko, Mervi
  et al.
  University of Oulu, Faculty of Education, Finland.
  Wernesjö, Ulrika
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Belonging and participation in liminality: Unaccompanied children in Finland and Sweden2017In: Childhood, ISSN 0907-5682, E-ISSN 1461-7013, Vol. 24, no 1, p. 7-20Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates children’s participation and sense of belonging from the perspective of unaccompanied children, based on two qualitative research projects with unaccompanied children in Sweden and Finland. The results show that the unaccompanied children’s own understanding of their participation and belonging in different positions was fluid; for instance, the borders between childhood and adulthood, and striving for independence or wanting to be cared for by adults were flexible, allowing the children’s movement within and between the categories.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Khamis, Gharib
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Hadad, Paula
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work.
  Det är inte bara gulligt utan här finns ett behov: En kvalitativ studie om professionellas uppfattningar och bemötande av de sexuella behoven hos klienter med funktionsnedsättningar inom LSS-verksamheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med funktionsnedsättningar har historiskt mött motstånd gällande rätten att utöva sin sexualitet. Detta är något som har följt med samhället i tiden, likaså motsättningar samt kritik finns än idag. Samtidigt är diskursen kring sexualitet och funktionsnedsättning ett underforskat ämne än idag, specifikt i kontexten Sverige. Det finns internationella regler gällande rättigheterna hos personer med funktionsnedsättningar i form av en FN-konvention. Det saknas dock fortfarande nationella riktlinjer gällande att bemöta och tillgodose de sexuella behoven hos personer med funktionsnedsättningar i socialt arbete. Det saknas även en akademisk förberedelse avseende ämnet funktionsnedsättning och sexualitet för blivande professionella yrkesutövare.

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur professionella inom LSS-verksamheter skildrar sina uppfattningar om de sexuella behoven hos klienter med funktionsnedsättningar. Vidare syftar studien till att beskriva och analysera hur professionella inom LSS-verksamheter bemöter de sexuella behoven hos klienter med funktionsnedsättningar. För att studiens syfte skulle besvaras användes en kvalitativ metod. Empirin i studien insamlades genom halvstrukturerade intervjuer med sju professionella inom LSS-verksamheter. De professionella tillhörde yrkeskategorierna LSS-handläggare och enhetschefer för LSS-boenden. Det empiriska materialet har analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys som resulterade i fyra teman: ”Samhällets syn”, ”Ett professionellt förhållningssätt och resonemang”, ”Mycket resurser men ändå inte” och ”Måste ha det i ryggsäcken för att kunna bemöta behoven”. Studien har socialkonstruktionism som en övergripande teoribildning för att förstå det empiriska materialet. Vidare analyserades materialet med hjälp av symbolisk interaktionism, begreppet stigma samt typifieringsscheman som hänger ihop med vår övergripande teoribildning.

  I resultatet påvisas att de professionella hade ett öppet synsätt till sexualiteten hos personer med funktionsnedsättningar och såg det som en naturlig del av livet. Flera professionella arbetade för att frågan skulle lyftas ytterligare och ville bekämpa stereotyper. De professionella beskrev dock en samhällssyn som baseras på invalidering, rädsla och fördomar i relation till personer med funktionsnedsättningar. De professionella skildrade en bild av samhällsnormer i relation till sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar. De beskrev att dessa personers sexualitet bör normaliseras i samhället. Beroende på vilken yrkestitel de professionella hade varierade deras resurser till att kunna tillgodose de sexuella behoven. Vissa professionella beskrev begränsningar i resurserna i form av lagstiftning, professionsetik och brist på riktlinjer. De professionella som hade tidigare erfarenheter och kunskaper om funktionsnedsättning och sexualitet hade bättre möjligheter att bemöta klienternas sexuella behov. Alla professionella uttryckte att de saknade kunskaper gällande sexualitet hos personer med funktionsnedsättningar i sina respektive utbildningar, något som hade kunnat hjälpt dem att bättre förstå samt professionellt bemöta och hantera klienternas sexualitet. Det skulle även återspeglas positivt på interaktionen med klienterna och deras behov.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Kjorstad, Monica
  et al.
  Oslo and Akershus University of Coll, Norway.
  Wolmesjö, Maria
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. University of Borås, Sweden.
  Becoming aware of the grand social challenges: how an international and interdisciplinary educational context may broaden students perspectives on human rights and public health2017In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 20, no 1, p. 125-138Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The understanding of contemporary social problems and challenges in an international and national perspective is a significant issue for social work because of globalisation and social problems are too complex to handle by single actors themselves. The need for interdisciplinary and interprofessional collaboration is important. This paper focuses on experiences from an Erasmus Intensive Programme with the title Human Rights, Public Health and Social Service Challenges on Local Government in the Nordic-Baltic Sea Area. Social work students from different countries interacted with students from other disciplines such as political science, psychology and economy to discuss common challenges and solutions in this field. The analysis of the findings shows students reflect upon human rights issues as universal rights and how challenges presented by contextual differences in preconditions for everyday lifebetween the countries, are reflected from different disciplines/professional perspectives. The paper argues that international and interdisciplinary programmes, where students get the opportunity to meet and to work with overarching and transnational issues, have a great potential for engaging students in global development in a rapidly changing world. ABSTRAKTForstaelsen for samtida sociala problem och internationella ochnationella utmaningar ar viktiga fragor for socialt arbete. Globaliseringen bidrar till att manga sociala problem ar for komplexa for enskilda aktorer att hantera pa egen hand. Behovet av en interdisciplinar och interprofessionell samverkan ar darfor betydelsefullt. Detta paper har fokus pa erfarenheter fran en internationell kurs via Erasmus Intensive Programme. Kursens namn var Rights, Public Health and Social Service Challenges on Local Government in the Nordic-Baltic Sea Area. Studerande fran socialt arbete i olika lander samverkade med studenter fran andra discipliner sasom statsvetenskap, psykologi och ekonomi for att diskutera gemensamma utmaningar och losningar pa fragor inom omradet. Analysen av studenternas arbeten visar att studenter reflekterade over fragor om manskliga rattigheter som en universell rattighet. Vidare pekade resultatet pa hur utmaningar med konceptuella skillnader i forutsattningar for vardagslivet mellan olika lander sags pa skilda satt fran olika discipliner eller professionsperspektiv och bidrog till ett fordjupat larande. Vi menar att internationella och interdisciplinara program dar studenter far mojlighet att arbeta tillsammans har potential for att engagera studenter i den globala utvecklingen i en snabbt foranderlig varld.

 • 271.
  Klabbers, Gert A.
  et al.
  Tilburg Univ, Netherlands.
  Wijma, Klaas
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Children's and Women's health. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences.
  van Bakel, Hedwig J. A.
  Tilburg Univ, Netherlands.
  Paarlberg, K. Marieke
  Gelre Hosp, Netherlands.
  Vingerhoets, Ad J. J. M.
  Tilburg Univ, Netherlands.
  Resistance to fear of child birth and stability of mother-child bond2020In: Early Child Development and Care, ISSN 0300-4430, E-ISSN 1476-8275, Vol. 190, no 2, p. 175-184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to examine (1) the stability of the mother-child-bond and (2) associations between mother-child-bonding and aspects of maternal-well-being, pregnant women (N = 170) completed measures on well-being and mother-child-bonding at two antepartum and two postpartum time points. We found relatively weak associations between mother-child-bonding at 20 weeks of gestation and mother-child-bonding at 6 months postpartum. Fear of childbirth was weakly, but statistically significantly associated with mother-child-bonding at 6 weeks (but not at 6 months) postpartum. Correlations between antepartum general well-being and social support, on the one hand, and mother-child-bonding, on the other, failed to reach statistical significance. Women with a partner had a better mother-child-bonding at 36 weeks of gestation and 6 months postpartum, than women without a partner, and older women had better mother-child-bonding at 20 weeks of gestation, than younger women. Our findings thus suggest that mother-child-bonding is not a very stable phenomenon, but it is quite robust against potential negative influences of poor maternal mental health.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Kreitz-Sandberg, Susanne
  Erziehungswissenschaftliche Fakultät, Bielefeld University, Germany.
  Jugend in Japan: Eine empirische Undersuchung zur Adoleszenz in einer anderen Moderne1994Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 273.
  Kreitz-Sandberg, Susanne
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning and Didactic Science in Education and School (PeDiUS). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Suizid bei Jugendlichen in Japan und Deutschland: Ein Beitrag zur kulturvergleichenden Jugendforschung1996In: Japanstudien, ISSN 0938-6491, Vol. 8, no 1, p. 287-318Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Suicide among Japanese adolescents is a popular topic in the media. However, a comparison of data and research from both countries, tracking the changes from the 1950s to the 1990s, shows that Japan's present per capita rate of juvenile suicide is lower than that of Germany. Therefore, it seems that cultural interpretations of suicide are responsible for the impression of high suicide rates among Japanese adolescents. This article reviews several recurring arguments about the context of juvenile suicide; for example, suicide as a reaction to a rigid social system or to pressure in the schools. The recently discussed connection between suicide and bullying (ijime) will be given special attention. Different types of media, such as newspapers, popular publications, and scientific reports, address suicide in specific ways. There is a conformity among the international perspectives which is clarified by a review of the research papers. Such a review also elucidates the irrelevance of national stereotypes.

  Download full text (pdf)
  Suizid bei Jugendlichen in Japan und Deutschland: Ein Beitrag zur kulturvergleichenden Jugendforschung
 • 274.
  Kreitz-Sandberg, Susanne
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning and Didactic Science in Education and School (PeDiUS). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  The influence of sociocultural and environmental factors on the adolescents' life and development: Japanese youth from a Western readers perspective2008In: Asia Europe Journal: Intercultural Studies in the Social Sciences and Humanities, ISSN 1610-2932, E-ISSN 1612-1031, Vol. 5, no 4, p. 499-517Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article provides an analysis of phenomena of youth in Japan by means of a literature review. A rich literature on Japanese youth has been published during the last decade, which provides us with information on a variety of topics. By focussing on sources published in Western languages a selection is drawn to research presented as relevant to Western readers. Japan is known as a highly dynamic society. How do children and youth adjust to the ever-changing social and cultural environment? And how can we identify and analyse the most relevant sociocultural and environmental factors and their relationships to each other, which obviously have a strong influence on the adolescents' life and development? These questions can guide us when structuring the available information according to Bronfenbrenner's ecological perspective of human development. I will illustrate findings from recent journal articles on central topics like the school to work transition, recent educational reforms and youth culture and discuss these on the background of context knowledge on Japanese youth from former theoretical and empirical studies. © Springer-Verlag 2007.

 • 275.
  Kreitz-Sandberg, Susanne
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning and Didactic Science in Education and School (PeDiUS). Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Youth Deviance in Japan. Class Reproduction of Non-Conformity: by Robert Stuart Yoder. Melbourne2006In: Journal of Japanese Studies, ISSN 0095-6848, E-ISSN 1549-4721, p. 451-455Article, book review (Other academic)
 • 276. Krekula, Clary
  et al.
  Heikkinen, Satu
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det heterogena åldrandet: Vad kan begreppet tredje åldern tillföra?2011In: Tredje åldern: Sociala aspekter och medborgarskap / [ed] Kerstin Gynnerstedt, Maria Wolmesjö, Malmö: Gleerup , 2011, 1, p. 49-62Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tredje åldern beskrivs som den period under senare delen av livet då man är fri från arbetslivets krav och skyldigheter men ännu inte i behov av sociala rättigheter i form av vård och omsorgsinsatser. Under de senaste åren har begreppet tredje åldern kommit att användas allt oftare även inom det sociala arbetet, både nationellt och internationellt.

  I den här boken problematiseras begreppet tredje åldern med utgångspunkt från aktuell forskning ur en rad olika samhälleliga och sociala perspektiv. Det centrala temat i boken hämtas från livsloppsperspektivet och teorier om socialt medborgarskap. Här diskuterar författarna frågor som: Vilken roll har gruppen "tredje åldrare" i samhället? Vad innebär tredje åldern för det professionella och frivilliga sociala arbetet? Är fri tid enbart en medborgerlig rättighet, eller finns det också samhälleliga skyldigheter under den "fria" tiden?

  Tredje åldern - Sociala aspekter och medborgarskap riktar sig främst till studerande på universitets- och högskoleutbildningar på grund-, och avancerad nivå inom socialt arbete, social omsorg, vård-, samhälls- och beteendevetenskap. Den vänder sig också till yrkesverksamma inom fältet och andra som är intresserade av det sociala arbetets utmaningar inom äldreomsorgen.

 • 277.
  Kvist, T.
  et al.
  Karolinska Inst, Sweden.
  Annerbäck, Eva-Maria
  Linköping University, Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Clinical Sciences. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Region Östergötland, Local Health Care Services in Central Östergötland, Department of Child and Adolescent Psychiatry in Linköping. Uppsala Univ, Sweden.
  Dahllöf, G.
  Karolinska Inst, Sweden.
  Oral health in children investigated by Social services on suspicion of child abuse and neglect2018In: International Journal of Child Abuse & Neglect, ISSN 0145-2134, E-ISSN 1873-7757, Vol. 76, p. 515-523Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Child abuse and neglect (CAN) are likely to have negative consequences on health; however, for oral health, studies on associated outcomes are sparse. The purpose of this study was to assess oral health and oral health behaviors in relation to suspected CAN among children being investigated by the Swedish Social Services. The material comprised data from the Social Services and dental records; the sample, 86 children and 172 matched controls. The children in the study group had a higher prevalence of dental caries than the control group; in addition, levels of non-attendance and dental avoidance were high, as was parental failure to promote good oral health. We found four factors that, taken together, indicated a high probability of being investigated because of suspected CAN: prevalence of dental caries in primary teeth, fillings in permanent teeth, dental health service avoidance, and referral to specialist pediatric dentistry clinics. If all four factors were present, the cumulative probability of being investigated was 0.918. In conclusion, there is a high prevalence of dental caries, irregular attendance, and a need for referral a pediatric dental clinic among Swedish children under investigation due to suspected CAN. Social context is an important factor in assessing the risk of developing dental caries, the inclination to follow treatment plans, and the prerequisites for cooperation during treatment. Routinely requesting dental records during an investigation would provide important information for social workers on parental skills and abilities to fulfill the basic needs of children.

 • 278. Order onlineBuy this publication >>
  Käcker, Pia
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nycklar till Kommunikation: Kommunikation mellan vuxna personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study focuses on communication between adults with severe acquired brain damage and persons close to them. The purpose of the study is to describe, on the basis of accounts given by caregivers, the caregivers are referred to as relatives and personnel, how communication is manifested and to provide a theoretical description of the factors that facilitate or hinder communication. Eleven persons with severe brain damage are included in the study along with their caregivers. The brain damage has been caused by stroke, traumatic brain injury or lack of oxygen and in all cases has resulted in severe language impairment and cognitive disabilities. Age at time of injury varies from 16 to 64 years. The empirical material consists of interviews and video film. The theoretical framework applied is Symbolic Interactionism and the method used is Grounded Theory.

  The results are presented in the form of an empirically grounded theoretical model of how communication is manifested in the context of the study. This model comprises the core process and the communication keys. The keys are the introductory and maintaining factors as well as the confidence factor. The confidence factor has great significance; without it, communication cannot be established. The results are discussed in relation to theories of social communication and the term communicative ability. It is expected that application of the theory can make it easier for caregivers to interact with persons with severe communicative disability.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 279. Order onlineBuy this publication >>
  Kåks, Helena
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Mellan erfarenhet och förväntan: Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis investigates how a group of 21 young people narrate and reflect on their lives within the framework of long interviews. The participants were interviewed at the ages of 15, 17, 22 and 25 years. The interviews are analysed as life-stories, a theoretical and methodological perspective which illuminates the interviewees ways of interpreting and constructing meaning in their lives.

  The study has two aims: firstly it is a contemporary study with the goal of investi-gating what the conditions for entering adulthood are, and how young people relate to becoming an adult. Secondly it is a study of method which places great importance on how life-stories are constructed situationally and culturally. These two perspectives are linked by the strong connections that exist between the young people’s way of understanding themselves and the life-stories they construct. The work is concentrated to three main questions: how experience and expectation interplay in the participants stories, how their stories relate to dominant cultural narratives, and how meanings of becoming an adult are constructed and change over time in their life-stories.

  The process of becoming an adult mainly involves the search for identity, autonomy and place in society. The study demonstrates how this can be understood as a process where experiences from the past interplay with expectations for the future. It highlights the complexity and diversity of the transition from youth to adulthood, and the fact that meanings of adulthood are neither self-evident nor definite. Life-stories as told by the participants arise to a large degree in negotiation with narrative life-scripts. These scripts structure the stories and provide a basis for evaluation of their own lives. The study also points out that young people´s life stories are part of a double hermeneutic process where a “Grand Narrative” about the individualised society is interpreted and reproduced.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 280.
  Köhlström, Julia
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Hjelte, Emma
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Att finna, eller att inte finna: En kvalitativ studie gällande tillgänglighet och information kring kommunala e-tjänster och webbsidor rörande ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The digitalizing has affected the community as a whole, but current research about social work and its digitalization is lacking. Because of which, we have chosen to study and discuss this area - empirical and theoretical. This study aims to analyze and compare social services municipal websites regarding information about financial aid related to the current legislation, media theory and the importance of language. This study scrutinizes, through equality and availability, the usage of e-services regarding financial aid in municipals.

  The empirical data, which is gathered from ten Swedish municipal websites regarding financial aid, is analyzed by qualitative content analysis complemented by quantification, through frequency analysis. From the analysis a domain emerged; availability, and two themes; information and communication.

  This study has its base in The second media age, McDonaldization, semiotics and isomorfism. The theory of semiotics has contributed to a review regarding latent and manifest information, isomorfism to explain differences and similarities, and McDonaldization to explore efficiency.

  The result of the study indicates both similarities and differences among the websites. Differences were found concerning availability, intelligibility, and the usage of legislation. Similarities tend to exist in which the information on the websites were based on Social Services act, the municipals described the application process similar, and the information was limited to Swedish language.

  The result of the study discuss availability regarding communication and information. The result relates to equality through access to e-services within social services financial aid and opportunities to empowerment. The result of this study specify the need of proceeded research concerning digitalizing and e-services within social services, among other things on user and personnel perspective.

  Download full text (pdf)
  Uppsats
 • 281. Order onlineBuy this publication >>
  Larsson Abbad, Gunvor
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aspergern, det är jag: En intervjustudie om att leva med Asperger syndrom2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall purpose of this interview-study is to increase the knowledge and understanding of persons with Asperger syndrome. For each participant has common and unique aspects been described. The ambition has been to illuminate their perspective of their situation in life and develop the understanding of their quality of life. The participants’ experiences of their diagnosis, and its consequences in their life has been studied. Several aspects of their everyday life have been reported, i.e. schooling, occupational problems, spare time and interests. The results show that the participants may experience their life as hard, as seemingly uncomplicated chores prove to be exhausting. Not fitting with the norms they believe other people in society have, is one aspect of experienced difference.

  The diagnostic process has proved to be an important event in the life of the participants. It has been described as a way of taking control over one’s life. Their experienced difference may be acceptable to them, if it is in the form of an Asperger diagnosis. Experiences of chock, denial and ambivalence after receiving their Asperger diagnosis were also reported. However, all participants have accepted their diagnosis.

  The participants’ biologically different way of being has given them consequences. Both psychological and social consequences have been illustrated, as well as interpersonal and societal. Disability research theory (Danermark, 2005; Rönnberg & Melinder, 2007) and Bronfenbrenner’s ecological systems theory (1979) have been used to illustrate the outcome of a diagnosis like Asperger syndrome. The study shows the participants’ experiences of their different way of being.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 282.
  Larsson, Kjerstin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wolmesjö, Maria
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ledning inom verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning2017In: Äldre- och funktionshindersomsorg: regelsystem, organisering, ledning och personal / [ed] Maria Bennich, Lars Zanderin, Stockholm: Liber, 2017, p. 82-108Chapter in book (Other academic)
 • 283.
  Levi, Richard
  et al.
  Department of Clinical Neuroscience and Family Medicine, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Hultling, C
  Solberga SCI Research Project, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Seiger, A
  Department of Clinical Neuroscience and Family Medicine, Karolinska Institute, Huddinge University Hospital, Stockholm, Sweden.
  The Stockholm spinal cord injury study: 4. Psychosocial and financial issues of the Swedish annual level-of-living survey in SCI subjects and controls.1996In: Paraplegia, ISSN 0031-1758, Vol. 34, no 3, p. 152-157Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In a series of articles from the Stockholm Spinal Cord Injury Study (SSCIS), the health status of a near-total regional SCI population comprising 353 subjects has been investigated. The present study describes the psycho-social and financial consequences of SCI in this group. It is based on a level-of-living survey that has been used annually on 8000-14,000 Swedes since 1974. The health-focused version of this survey was used for data collection in the subset of 326 subjects in the SSCIS that were residents of the Greater Stockholm area. The normative material consisted of 1978 interviews of residents of the same area, provided by the Swedish Bureau of Statistics. The results show that SCI subjects, although provided with basic material commodities up to par with the general population, have less financial reserves and more frequently express worry about their finances. Less than half of the subjects are gainfully employed, when part-time jobs are also included. Social activities are more restricted, and more centered on the core social network. Several items in the survey point to a preoccupation with personal rather than public matters. We feel that these factors, at least to some degree, are consequential to separation from the workplace, with resulting disadvantageous financial and social effects. Intensified vocational rehabilitation efforts might thus be justified from both an economic and a psycho-social point of view.

 • 284. Order onlineBuy this publication >>
  Levén, Anna
  Linköping University, The Swedish Institute for Disability Research. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Disability Research. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Postponed Plans: Prospective Memory and Intellectual Disability2007Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis deals with prospective memory (PM) in individuals with intellectual disability. The term refers to planning and executing actions that cannot be performed immediately and have to be stored in memory and retrieved either within a specified timeframe or to be associated with a specific event. Following research questions were explored:

  1. Does prospective memory performance in the intellectual disability group differ quantitatively and qualitatively compared to a control group of individuals without intellectual disability? (Paper I – II)

  2. What are the relations between prospective memory, working memory and episodic memory in individuals with intellectual disability, and how are these relations different from the relations found in individuals without intellectual disability? (Paper II)

  3. What conditions constitute compatibility between encoding and retrieval of prospective memory tasks? (Paper III)

  4. In what way might weak binding contribute to PM failure? (Paper IV)

  5. Is it possible to identify high and low PM-performing groups of individuals with intellectual disability? (Paper II)

  The results of the studies demonstrated that individuals with intellectual disability commit more PM errors than individuals in the control group, despite similarities in self-rated memory. Pictures as PM cues improved PM performance in comparison to words in both groups. This may be important primarily for recognition of the PM cue, particularly in the intellectual disability group. As to working memory capacity, it also shows a relation to both PM performance and binding performance in cognitively demanding situations (e.g., tasks with multiple parallel PM tasks). Furthermore, it was found that binding is related to PM performance in the intellectual disability group as there is a relationship between feature errors and recognition of cues, though not retrieving the correct intention. Finally, time reproduction was found to be weak in the intellectual disability group compared to the control group. This may be due to, for example, weak episodic memory and limited strategies for solving this type of task. These findings are discussed in relation to PM training and PM aids.

  List of papers
  1. Prospective memory, working memory, retrospective memory and self-rated memory performance in persons with intellectual disability
  Open this publication in new window or tab >>Prospective memory, working memory, retrospective memory and self-rated memory performance in persons with intellectual disability
  Show others...
  2008 (English)In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 10, no 3, p. 147-165Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The purpose of the present study was to examine the relationship between prospective memory, working memory, retrospective memory and self-rated memory capacity in adults with and without intellectual disability. Prospective memory was investigated by means of a picture-based task. Working memory was measured as performance on span tasks. Retrospective memory was scored as recall of subject performed tasks. Self-ratings of memory performance were based on the prospective and retrospective memory questionnaire. Individuals with intellectual disability performed at a lower level on most tasks and the task performances were to a higher degree correlated compared to persons without intellectual disability. The groups did not differ in self-rated memory scores. Distinct prospective memory cues (pictures, compared to words) were essential for prospective memory performance in persons with intellectual disability. The results are discussed with respect to how working memory capacity relates to prospective memory and retrospective memory performance.

  Keywords
  Prospective memory, working memory, intellectual disability, self-rated memory, retrospective memory
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-12827 (URN)10.1080/15017410802144444 (DOI)
  Available from: 2007-12-05 Created: 2007-12-05 Last updated: 2017-08-27
  2. Prospective memory, working memory, retrospective memory and self-rated memory performance in individuals with and without intellectual disability
  Open this publication in new window or tab >>Prospective memory, working memory, retrospective memory and self-rated memory performance in individuals with and without intellectual disability
  Show others...
  Manuscript (Other academic)
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-12828 (URN)
  Available from: 2007-12-05 Created: 2007-12-05 Last updated: 2010-01-13
  3. Compatibility between encoding and execution of prospective memory in individuals with intellectual disability
  Open this publication in new window or tab >>Compatibility between encoding and execution of prospective memory in individuals with intellectual disability
  Manuscript (Other academic)
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-12829 (URN)
  Available from: 2007-12-05 Created: 2007-12-05 Last updated: 2010-01-13
  4. Prospective Memory and Binding in Individuals with Intellectual Disability
  Open this publication in new window or tab >>Prospective Memory and Binding in Individuals with Intellectual Disability
  Manuscript (Other academic)
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-12830 (URN)
  Available from: 2007-12-05 Created: 2007-12-05 Last updated: 2010-01-13
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 285.
  Lind, Judith
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Between zero tolerance and damage control. Policy and parental strategies concerning teenagers and alcohol2018In: Families, Relationships and Societies, ISSN 2046-7435, E-ISSN 2046-7443, Vol. 7, no 1, p. 55-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the distribution of responsibility between teenagers and parents in relation to teenagers’ alcohol consumption. It does so by contrasting the way in which responsibility is ascribed to parents in public guidelines on underage drinking with parents’ posts made to an online discussion board. In Swedish alcohol policy on underage drinking, to a large extent the replacement of state control over the accessibility of alcohol with individual responsibility translates into parental responsibility. Further, in national information campaigns, parents have been urged to stand their ground and maintain a zero-tolerance stance in order to minimise underage drinking. Like policymakers, parents who engaged in online discussions on teenagers and alcohol were concerned about the effects of underage drinking. But in addition to the national alcohol policy goals of postponing the alcohol debut and minimising underage drinking, parents were also concerned about the effects of their drinking rules on their relationship with their teenagers, and about the long-term effects of their parenting strategies on their children’s later drinking habits as adults. And in contrast to public policy and national information campaigns, not all parents ascribed to themselves the power to influence their teenage children’s drinking.

 • 286.
  Lind, Judith
  et al.
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Johansson, Shruti
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Preservation of the child’s background in in- and intercountry adoption2009In: The International Journal of Children's Rights, ISSN 0927-5568, E-ISSN 1571-8182, Vol. 17, no 2, p. 235-260Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The point of departure of the present article is the child's right to preservation of her/his ethnic, religious, cultural and linguistic background in adoption, as stipulated in the CRC and the Hague Convention on Intercountry Adoption. The article seeks to analyse the various meanings attributed to preservation of the child's background in in- and intercountry adoption and in different national contexts. The main focus is on the seldom-studied perspective of one of the major sending countries in intercountry adoption: India. Five representatives of two non-governmental adoption agencies and one governmental agency in addition to six Indian adoptive parents have been interviewed about their views on the significance of the child's background in adoption. In our analysis, we show that preservation of a child's background is perceived to be in conflict with other interests of the child, such as gaining a position in her/his adoptive family equal to that of a biological child and being loved unconditionally. In contrast to the general portrayal of Indian adoption applicants as being selective regarding the child's religious background and skin colour, agency representatives as well as adoptive parents endeavoured to distinguish themselves from this portrayal by emphasizing the irrelevance of the child's background.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 287.
  Lind, Judith
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lindgren, Cecilia
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Displays of parent suitability in adoption assessment reports2017In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 22, no S1, p. 53-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Through adoption, the state actively contributes to creating families. It therefore also assumes the role of guarantor of the child’s best interests in the adoption process, which entails assessing the suitability of presumptive adoptive parents. In the present article, we use the concluding sections of assessment reports on applicants for intercountry adoption in Sweden to answer the following question: What must be said about an individual or a couple in order for her/them to be seen as a suitable adoptive parent? We thus assume that report conclusions serve to display parent suitability to their audiences. The assessment aligns with Swedish national adoption guidelines, and the study shows how the assessment handbook comes to serve as a catalogue of arguments that not only define good parenthood, but also outline a way of life that is suitable for parenthood. The analysis illustrates how valid arguments for granting consent to adopt refer to three layers of suitability. They include not only the applicants’ insights into and knowledge about adoption in particular and children in general, but also their conventional and orderly life, i.e. a life free from distractions that could hinder a wholehearted focus on children and family life.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Lindgren, Cecilia
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Adoption. Samarbete för rättslikhet2011In: Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000 / [ed] Andresen A, Gardarsdottir Ó, Janfelt M, Lindgren C, Markkola P, Söderlind I, Stockholm: Dialogos Förlag, 2011, 1, p. 216-270Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dagens diskussion om barn och barns rättigheter och villkor tar ofta sin utgångspunkt i 1989 års barnkonvention, men dessa frågor hör inte bara till vår egen tid. I Norden har barn under hela 1900-talet haft en viktig plats i det offentliga samtalet och i välfärdspolitiken, men det uppmärksammas sällan i forskningen. I den här boken beskrivs den välfärdshistoriska utvecklingen utifrån ämnet barn i ett jämförande nordiskt perspektiv. De nordiska länderna har mycket gemensamt och det har under hela 1900-talet funnits ett nära samarbete när det gäller barnpolitik och barns rättigheter.Barnen har setts, inte bara som de enskilda nationernas framtid utan som Nordens framtid.Boken diskuterar vad nordiskt samarbete inneburit för barn både i fråga om lagstiftning och barnpolitik i praktiken, och i vilken utsträckning nordisk välfärdspolitik har utvecklats som ett resultat av samarbete, tävlan och politik komparation. Vad är nordiskt, vad är nationellt och vad är internationellt i nordiska välfärdsmodeller?

 • 289.
  Lindgren, Cecilia
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En riktig familj: Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-19752006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  When a family comes into existence through adoption, the state has a crucial influence. Adoption therefore gives a unique opportunity to study a societal vision of the good family. That is the point of departure for “A Real Family”. The study spans the period from 1917, when the first Adoption Act was passed, to 1975, when international adoption was established. Three periods – the 1920s, the 1950s, and the 1970s – have been studied in detail. The investigation concerns the policy on adoption matters, handbooks for officials administering adoption cases, and the handling of adoption cases in Stockholm.

  Adoption has been studied as a historical, societal phenomenon, and the focus has been on the public regulation of family formation. Through the principle of “the child’s best interest”, the control of family formation has been distinct, but simultaneously indistinct, since the meaning of the concept has always been open to interpretation. Through an analysis of the meanings ascribed to “the child’s best interest”, it has been possible to reveal the norms for adoption. The idea has served as the key to adoption’s “rules for realness”, i. e. the often implicit criteria that define what “a real family” is.

  In the 1920s, what gave the adoptive family legitimacy was the will to assume responsibility for the child. Parents’ involvement and devotion distinguished a family. In the 1950s a real family was a normal family, a “typical” family in a normative sense. The adoptive family had to correspond to an ideal version of the biologically based family. The establishment of normality as a “rule for realness” depended on the reinterpretation of the meaning of adoption, which became clear with the introduction of full adoption in 1958. The adoptive family, which had previously been a supplementary family, became instead a replacement family, and social relations could fully take the place of biology as a basis for family ties. At the start of the 1970s a real family was an open and social family. It was supposed to be a platform for the child who was to acquire a place of its own in society. The “rules for realness” within adoption policy and practice, during the studied period, can thus be defined as devotion  normality  sociality.

 • 290.
  Lindgren, Cecilia
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Zetterqvist Nelson, Karin
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Here and now - there and then: Narrative time and space in intercountry adoptees' stories about background, origin and roots2014In: Qualitative Social Work, ISSN 1473-3250, E-ISSN 1741-3117, Vol. 13, no 4, p. 539-554Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Intercountry adoption policy emphasizes openness in relation to adoptees’ background. However, because intercountry adoption is a complex web of relations including individuals, institutions and countries, it is impossible to foresee what background, origin and roots will mean to the adopted individual. The present article examines what meanings adoptees themselves ascribe to background, origin and roots. A total of 22 internationally adopted men and women participated in focus group conversations. The participants were invited to discuss their diverse experiences and opinions on these matters and their stories were analyzed from a narrative perspective. The analysis focuses how time and space were made significant in narratives about background, origin and roots. Two contrasting stories – the here-and-now narrative and the there-and-then narrative – are discerned, but further analysis of the narrative space and time dimensions shows a much more complex pattern beyond these extremes. Adoptee narratives characterized by an open time dimension deal with what could have happened, alternative lives, and the analysis shows how these alternative lives are storied and valued. Furthermore, when adoptees tell their stories about background and roots, ‘there’, i. e. the birth country, is ascribed different meanings. Our analysis shows that the categorization of space as wide or narrow, in the sense of collective or personal, respectively, is useful in understanding the different approaches to background and roots. Based on the present results, we suggest that social workers may wish to organize their counseling along the time and space dimensions of adoptees’ narratives.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 291.
  Lindqvist, Anna-Karin
  et al.
  Lulea Univ Technol, Sweden.
  Löf, Marie
  Linköping University, Department of Medical and Health Sciences, Division of Community Medicine. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Karolinska Inst, Sweden.
  Ek, Anna
  Karolinska Inst, Sweden.
  Rutberg, Stina
  Lulea Univ Technol, Sweden.
  Active School Transportation in Winter Conditions: Biking Together Is Warmer2019In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, no 2, article id 234Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There has been a decline in childrens use of active school transportation (AST) while there is also limited research concerning AST in winter conditions. This study aimed to explore the prerequisites and experiences of schoolchildren and parents participating in an empowerment- and gamification-inspired intervention to promote students AST in winter conditions. Methods: Thirty-five students, who were aged 12-13 years, and 34 parents from the north of Sweden participated in the study. Data were collected using photovoice and open questions in a questionnaire and analyzed using qualitative content analysis. Results: The results show that involvement and togetherness motivated the students to use AST. In addition, during the project, the parents changed to have more positive attitudes towards their childrens use of AST. The students reported that using AST during wintertime is strenuous but rewarding and imparts a sense of pride. Conclusion: Interventions for increasing students AST in winter conditions should focus on the motivational aspects for both children and parents. For overcoming parental hesitation with regards to AST during winter, addressing their concerns and empowering the students are key factors. To increase the use of AST all year around, targeting the challenges perceived during the winter is especially beneficial.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Lindqvist, Anna-Karin
  et al.
  Lulea Univ Technol, Sweden.
  Löf, Marie
  Linköping University, Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Division of Society and Health. Linköping University, Faculty of Medicine and Health Sciences. Karolinska Inst, Sweden.
  Ek, Anna
  Karolinska Inst, Sweden.
  Rutberg, Stina
  Lulea Univ Technol, Sweden.
  Correction: Active School Transportation in Winter Conditions: Biking Together is Warmer (vol 16, 234, 2019)2020In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, Vol. 17, no 5, article id 1524Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  n/a

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Lindqvist, Helena
  et al.
  Karolinska Institute, Sweden.
  Forsberg, Lars
  MIC Lab AB, Sweden.
  Enebrink, Pia
  Karolinska Institute, Sweden.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Psychology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Karolinska Institute, Sweden.
  Rosendahl, Ingvar
  Karolinska Institute, Sweden.
  The relationship between counselors technical skills, clients in-session verbal responses, and outcome in smoking cessation treatment2017In: Journal of Substance Abuse Treatment, ISSN 0740-5472, E-ISSN 1873-6483, Vol. 77, p. 141-149Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The technical component of Motivational Interviewing (MI) posits that client language mediates the relationship between counselor techniques and subsequent client behavioral outcomes. The purpose of this study was to examine this hypothesized technical component of MI in smoking cessation treatment in more depth. Method: Secondary analysis of 106 first treatment sessions, derived from the Swedish National Tobacco Quitline, and previously rated using the Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges (MI SCOPE) Coders Manual and the Motivational Interviewing Treatment Integrity code (MITI) Manual, version 3.1. The outcome measure was self-reported 6-month continuous abstinence at 12-month follow-up. Results: Sequential analyses indicated that clients were significantly more likely than expected by chance to argue for change (change talk) following MI-consistent behaviors and questions and reflections favoring change. Conversely, clients were more likely to argue against change (sustain talk) following questions and reflections favoring status-quo. Parallel mediation analysis revealed that a counselor technique (reflections of client sustain talk) had an indirect effect on smoking outcome at follow-up through client language mediators. Conclusions: The study makes a significant contribution to our understanding of how MI works in smoking cessation treatment and adds further empirical support for the hypothesized technical component in MI. The results emphasize the importance of counselors avoiding unintentional reinforcement of sustain talk and underline the need for a greater emphasis on the direction of questions and reflections in MI trainings and fidelity measures. (C) 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 294. Order onlineBuy this publication >>
  Lindström, Sofia
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  (Un)bearable freedom: Exploring the becoming of the artist in education, work and family life2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this dissertation is to explore and understand three important social contexts for the becoming of an artistic subjectivity: education, work and family life. The empirical data consist of interview material with alumni from the Royal Institute of Art in Stockholm, staff of the institute, and a survey material from the Swedish National Artists Organization (KRO/KIF). Generally, the thesis employs a theory of conflicting understandings of labour as well as the importance of discourses and narratives for the formation of subjects. The contribution of the thesis is the analysis of a continuing conflict between being and working as an artist actualized in the social contexts explored. The arts education encouraged a romanticized understanding of art as unrelated to market value, which clashed against societal norms of career progression, survival and supporting a family. This conflict informed the subjective way in which the respondents related to their activities as artists, workers and relatives. The concept of freedom can be understood as mediating this conflict in the sense of forming the basis of attraction to the arts but also a burden as it relates to insecurity. The analysis found several subjective representations of the artist that indicate strong norms of individuality and self-direction, understood as the outcome of a working life fraught with personal responsibility for coping with insecurity. As such, the thesis is part of ongoing research on changes in working life towards non-standard and sometimes precarious working conditions.

  List of papers
  1. Constructions of Professional Subjectivity at the Fine Arts College
  Open this publication in new window or tab >>Constructions of Professional Subjectivity at the Fine Arts College
  2015 (English)In: Professions and Professionalism, ISSN 1893-1049, Vol. 5, no 2Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Higher education can function as an important marker of seriousness in fields characterized by diffuse professional standards. Using the case of a fine arts institute, the article outlines the role of higher education in promoting the interconnection of a professional and individual subjectivity; being an artist is not merely something one does but something one is. By primarily examining interview material, it explores how an ideal position of individual self-reliance relates to the alumni of the institute. Some respondents were not “in sync” with this position and needed to seek out other resources in order to construct themselves as professional artists. However, they seldom rejected the kind of subjectivity promoted by their education, but rather renegotiated it as part of the uncertainty of their chosen field.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Oslo: Hoegskolen i Oslo og Akershus, 2015
  Keywords
  arts professionals, artistic education, self-reliance, discursive repertoire
  National Category
  Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-127714 (URN)10.7577/pp.869 (DOI)
  Available from: 2016-05-10 Created: 2016-05-10 Last updated: 2016-11-10
  2. Artists and Multiple Job Holding: Breadwinning Work as Mediating Between Bohemian and Entrepreneurial Identities and Behavior
  Open this publication in new window or tab >>Artists and Multiple Job Holding: Breadwinning Work as Mediating Between Bohemian and Entrepreneurial Identities and Behavior
  2016 (English)In: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 6, no 3, p. 43-58Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Artists are known to manage low income and work insecurity by holding multiple jobs. Through an analysis of interview data, this study explores the narratives of 20 visual artists in Sweden regarding breadwinning work. Positive and negative experiences of such work are analyzed in relation to the artists’ work behavior and identity as either ‘bohemian’ or ‘entrepreneurial.’ Breadwinning work may be seen by artists as either enabling autonomy from the market or hindering the construction of a professional identity, depending on these behaviors/identities. However, conditions such as low wage, temporary contracts, and low control over work hours ultimately decides artist’s experiences of breadwinning work. This article adds to the existing knowledge on artistic labour markets by highlighting the role of multiple job holding in mediating between an understanding of the bohemian art for art’s sake artist role and the entrepreneurial role of the artist.

  National Category
  Cultural Studies Performing Arts Social Sciences Interdisciplinary
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-132390 (URN)10.19154/njwls.v6i3.5527 (DOI)
  Available from: 2016-11-07 Created: 2016-11-07 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
  3. Work-family Conflict among Professional Visual Artists in Sweden: Gender Differences in the Influence of Parenting and Household Responsibilities
  Open this publication in new window or tab >>Work-family Conflict among Professional Visual Artists in Sweden: Gender Differences in the Influence of Parenting and Household Responsibilities
  2013 (English)In: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 16, no 2, p. 239-268Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This article explores contemporary Swedish artists’ experiences of work–family conflict from a gender perspective. Sweden is a critical case as the country is well-known for its official gender equality policy stressing the importance of possibilities for women and men to balance family and paid work. The analysis of survey data collected from 2,025 Swedish professional visual artists shows their self-reported levels of work–family conflict to be generally low. Women artists, however, were found to experience more conflict than men artists. The results suggest that women face more pressure from the demands of both work and home than men. While an OLS regression analysis showed a relationship between the artists’ parenting responsibility and their perceived level of work–family conflict overall, for men artists this was so only at the second child. An unequal division of housework had negative consequences for women artists’ work–family balance, while the effect of being single was in this regard more pronounced among men than among women. This suggests that men, to a greater extent than women, depend on a spouse to handle the balance between work and family. Although much has happened regarding the gender issues in the art world, patterns of dependence and traditional gender roles in work and caring thus continue to persist, limiting individuals’ choices and actual ability to work as an artist, especially for women.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Högskolan i Borås, 2013
  Keywords
  artistic work, children, gender equality, Sweden, work–family conflict
  National Category
  Sociology
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-107362 (URN)
  Available from: 2014-06-11 Created: 2014-06-11 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
  Download full text (pdf)
  (Un)bearable freedom: Exploring the becoming of the artist in education, work and family life
  Download (pdf)
  omslag
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 295.
  Lindén, Agnes
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Jonsson, Louise
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  ”Den magiska gränsen vid 65 år”: Kuratorers upplevelser och föreställningar kring behandling och bemötande av äldre som lider av nedstämdhet eller depression2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I början av 2020-talet uppskattas det globalt att den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos äldre, efter hjärt- och kärlsjukdomar, kommer att vara depression. Allt fler människor lever längre i Sverige, vilket även borde innebära en ökning av andelen deprimerade äldre i landet. Syftet med föreliggande studie är att ta del av kuratorers upplevelser och föreställningar av att möta äldre som lider av nedstämdhet eller depression. Studien syftar även till att få insikt i vilka utmaningar och möjligheter kuratorer ser när det gäller bemötande och behandling av äldre som har denna problematik.

  Studien har en hermeneutisk utgångspunkt med en kvalitativ ansats. Det empiriska materialet bestod av sex semistrukturerade intervjuer med kuratorer som arbetar inom sjukvård, vårdcentral och äldreomsorg. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, som genererade olika kategorier och fyra teman. Temat Varför mår Stina dåligt, men inte Göta? redogör för orsaker till, och skyddsfaktor mot, nedstämdhet och depression. Ligga i sängen eller gå ut och spela boule? beskriver äldres motivation och lust, funktion och ork, samt de känslor som uppstår vid nedstämdhet och depression. Vad motiverar jag Stina till? berör bemötande och behandling samt tillgängliga resurser och dess möjligheter och utmaningar. Framtiden beskriver tankar och önskemål om den framtida vården för äldre med nedstämdhet eller depression. De teoretiska utgångspunkter som användes vid analysen var aktivitetsteorin, disengagemangsteorin samt teorin om gerotranscendens. Resultaten visar att kuratorer upplever arbetet med äldre som är nedstämda eller deprimerade som komplext. Kuratorerna beskriver arbetet som utmanande på flera olika nivåer samt att de anser sig sakna tillräckliga resurser för att kunna bemöta och behandla dessa äldre på ett önskvärt sätt. Resultaten talar för att det finns behov av ökade resurser för att kunna möta äldres psykiska ohälsa i framtiden.

 • 296. Order onlineBuy this publication >>
  Littmarck, Sofia
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Barn, föräldrar, välfärdsstat: Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-20092017Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The political debate concerning parent education and parenting support between 1964 and 2009 has been scrutinized in this study in the light of the development of and changes in the welfare state. The investigation is based upon the analysis of official government inquiries and parliamentary papers dealing with parent education and parenting support. This study analyzes the different choices in the organization of welfare relevant to children and the family for which political actors have argued, and it examines the views on the relations between children, parents, family and the welfare state that were expressed in the argumentation. Parent education and parenting support aim at changing the living conditions of children by means of the parents. The study shows that the interest in this type of investment has been shared by both the political left and center-right, but from different arguments and political visions on how welfare for children and families with children should be organized, as well as from different views of the role of parent education and parenting support in the welfare.

  Download full text (pdf)
  Barn, föräldrar, välfärdsstat: Den politiska debatten om föräldrautbildning och föräldrastöd 1964-2009
  Download (pdf)
  omslag
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 297.
  Littmarck, Sofia
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lind, Judith
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sandin, Bengt
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Negotiating Parenting Support: Welfare Politics in Sweden between the 1960s and the 2000s2018In: Social Policy and Society, ISSN 1474-7464, E-ISSN 1475-3073, Vol. 17, no 3, p. 491-502Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Parent education surfaced as a political question in Sweden in the 1960s and support for parents has since remained on the political agenda. Despite different views on the ideal relationship between the welfare state, the family and children, support for parents has been advocated by parties from all over the political spectrum. By tracing the political debate, this article addresses the question of how the notion of support for parents was adapted to different political ideas, ideologies and ways of defining the relationship between state, family and children from the 1960s until the 2000s in Sweden. We analyse the arguments that different political parties offered and the varying meanings attributed to terms like ‘parent education’ (föräldrautbildning) and ‘parenting support’ (föräldrastöd) during three different phases in the transformation of the Swedish welfare state: the final period of its expansion in the 1960s and 1970s; the economic crisis and retrenchments of welfare services in the 1990s; and the era of individual responsibility in the 2000s. Support for parents has been actualised as a solution to different social and political problems and the notions of parent education and parenting support have proven the capacity to accommodate different political ideas, ideologies and visions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Livholts, Mona
  Linköping University, Department of Culture and Society, Division of Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  A Situated Reading Diary of Exhaution as a Creative Methodology: Mona Livholts Reads Creative Echologies written by Hèlène Frichot2019Other (Other academic)
  Abstract [en]

  "Perhaps I was drawn to the language of exhaustion because I was travelling to my doctor for a health control on the 4th of November, the day when I read the book and made this first diary note. Or maybe Frichot’s book is so thought provoking in the way it unexpectedly awakens the reader’s attention to the richness of theoretical language that exhaustion offers that it speaks to many readers who will feel that they have waited a long time for this book to be written?" This article is Mona Livholts reading of Hélène Frichot's book Creative Ecologies. Theorizing the Practice of Architecture published by Bloomsbury 2019. The article is published in the inaugural issue of Reading Writing Quarterly (December 2019), where Professor Jane Rendell invites two writers to read each other’s work, to explore ways of ‘reading writing’ that practice ‘reviewing’ from a situated perspective and re-write the genre and texture of the ‘critical review essay’.

  Download full text (pdf)
  A Situated Reading Diary of Exhaution as a Creative Methodology: Mona Livholts Reads Creative Echologies written by Hèlène Frichot
 • 299.
  Livholts, Mona
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  'What we learn how to see': a politics of location in glocalised social work2017In: Social Work in a Glocalised World / [ed] Mona Livholts, Lia Bryant, London: Routledge, 2017, p. 89-105Chapter in book (Refereed)
 • 300.
  Livholts, Mona
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Social Work. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bryant, Lia
  Social Work and Sociology, School of Psychology, Social Work and Social Policy, University of South Australia.
  Introduction: Social Work in a Glocalised World2017In: Social Work in a Glocalised World / [ed] Livholts, M & Bryant, L, Routledge, 2017, p. 1-22Chapter in book (Other academic)
3456789 251 - 300 of 605
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf