liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
345678 251 - 300 of 392
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  Freedom through Tradition: Reflections on the Art of Vasily Kandinsky1999In: Freedom and Dependency of Artistic Languages, Vol II, Vigo: Servicio de Publicacions de Universidade de Vigo , 1999, p. 145-162Chapter in book (Other academic)
 • 252.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  Frihetens pris: Om medernismen i bildkonsten1997In: Tvärsnitt, ISSN 0348-7997, no 1, p. 48-61Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 253.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  Hans-olof Boström, Panofsky och ikonologin2005In: Konsthistorisk Tidskrift, ISSN 0023-3609, E-ISSN 1651-2294, Vol. 74, no 4, p. 240-242Article in journal (Other academic)
 • 254.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  Hjalmar Gabrielson - Samlare och mecenat1988In: Konsthistorisk Tidskrift, ISSN 0023-3609, E-ISSN 1651-2294, Vol. LVII, no 3-4, p. 55-58Article in journal (Refereed)
 • 255.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  How Free is Modern Art: The Concepts Freedom and Dependency in Relation to Modern Art1999In: Freedom and Dependency of Artistic Languages, vol. II, Vigo: Servicio de Publicacions de Universidade de Vigo , 1999, p. 145-162Chapter in book (Other academic)
 • 256.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Humbug" or "genius"? When Kandinsky came to Sweden1990In: New Perspectives on Kandinsky / [ed] Anders Rosdahl, Malmö: Malmö Konsthall/Sydsvenska Dagbladet , 1990Chapter in book (Other academic)
 • 257.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konst i kontext2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

    De artefakter, handlingar eller ideer, som vi i den västerländska kulturkretsen har valt att kalla konst, är givetvis alltid kopplade till en kontext. Med detta kan man avse det sammanhang de tillkom i och de förutsättningar de uppstod ur, men också de tolkningsramar som gällt vid olika punkter på den historiska tidsaxeln eller de fysiska omgivningar i vilka de exponerats eller presenteratsoch det emotionella och intellektuella gensvar som de då har mött. Det är ingen överdrift att hävda att kontexten i dess olika betydelser är helt avgörande för vårt utpekande av något såsom varande konst.

  De tre artiklar som ingår i denna bok kontextualiserar konsten på tre olika sätt. Den första, Masterverk finns dom?, behandlar några centrala begrepp och förhållningssätt inom konstdiskursen mot bakgrund av historiska och nutida förhållanden och aktualiserar några grundläggande frågor om konstens varande och raison d'etre. Texten skrevs i huvudsak för några år sedan då framtiden för den i avseende på teknik och material mera traditionella bildkonsten syntes mera oviss än idag. Detta fargar i viss mån framställningen. Den andra artikeln, Kring Bruegel, har avsikten att tydliggöra bilden av ett komplext konstnärskap, där mytbildning och ett ytligt och ahistoriskt bettaktningssätt delvis har format en utanför expertkretscn förenklad uppfattning av dess karaktär och betydelse. I texten fokuseras främst de politiska och ideologiska förhållanden samt de konstnärliga konventioner och nya konstnärliga ideer som var aktuella i den tid och det samhälle i vilket Bruegels konst gavs form och innehåll. l den tredje artikeln, Känslan och förnuftet, koncentreras intresset till den romantiska attityden och gestaltningen i bild av dess olika aspekter, under perioden från det sena1700-talet till idag. Här drivs tesen att romantikbegreppet inte i första hand bör användas som beteckning för en kulturhistorisk epok och än mindre som en stilbeteckning, utan som ett förhållningssätt till livet och konsten.

  De tre artiklarna representerar tre olika metodiska grepp och visar på några av de olika ingångar i problemkomplexen som kan vara aktuella för konstvetaren. Artikeln Mästerverk finns dom? är diskursiv och historiografisk till sin karaktär. Utifrån oli ka konstnärers, konstteoretikers och estetikers texter och uttalanden från renässansen och framåt belyses och diskuteras här olika värderingsnormer knutna till konstbegreppet Såväl syftningsmässigt som metodiskt representerar den andra artikeln, Kring Bruegel, en något annan typ av konstvetenskaplig text. Med sin syntes av biografisk, kulturhistorisk och socialhistorisk metod samt ikonografisk analys, alltgrundat på ett om fattande käll- och litteraturstudium, kan artikeln stå som exempel på klassisk konstvetenskaplig metodik. Artikeln Känslan och fiirnuftet har som kontrast en mera essäistisk utformningoch kan kanske sägas företrädaett av semiotik och strukturalistiska teorier influerat kulturanalytiskt arbetssätt, där den källkritiska granskningen av underlagsmaterialet har mindre betydelse än den associativa metodik som förknippas med intertextualitets- och intermedialitetsstudier.

  Avslutningsvis: artiklarna avspeglar förvisso några av författarens specifika intresseområden - estetik och konstteori, bred kulturanalys samt den samtida visuella kulturen och dess historiska rötter. Samtidigt skall de tre texterna förhoppningsvis kunna fungera som en inspiration och i någon mån vägledning för konstvetarstudenter, som inför författandet av seminarieuppsatser känner osäkerhet ifråga om ämnesval och metodik. Ominte annat visar artiklarna att konstvetenskapen är en akademisk disciplin med stor bredd och med kopplingar till många delar av det vida kulturvetenskapliga fältet.

  Linköping, maj 2007

  Bengt Lärkner

 • 258.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konstens ytor och djup1999In: Ytor på djupet: <naturvetenskapliga forskningsrådets årsbok 1998-1999 / [ed] Ord & vetande AB, Stockholm: Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) , 1999, p. 107-124Chapter in book (Other academic)
 • 259.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  Ornament och symbol - växter smyckar2002In: Ett växande vetande : Vetenskapsrådets temabok 2002, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2002Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 260.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  Panofsky and iconology.2005In: Konsthistorisk Tidskrift, ISSN 0023-3609, E-ISSN 1651-2294, Vol. 74, no 4, p. 240-242Article, book review (Other academic)
 • 261.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tidernas Europa. Europeiska brytningsskeden: kapitlet En ny världsbild1991Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

    

 • 262.
  Lärkner, Bengt
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  Work of Art or Architectural Accent?1981In: Aris / published by the Collegium for Contemporary Art in Lund, ISSN 0044-5711, no 1978-1979, p. 15-25Article in journal (Other academic)
 • 263.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  Johannesson m.fl, Lena
  Konst- och bildvetenskap Göteborgs universitet.
  Konst och visuell kultur i Sverige 1810-20002007In: Konst och visuell kultur i Sverige / [ed] Lena Johannesson, Stockholm: Signum/Atlantis , 2007, 1, p. 136-222Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En ny sammanfattande svensk konsthistoria har varit efterlängtad. Med denna andra del av Konst och visuell kultur i Sverige fylls denna lucka. Vi får här följa den svenska konstens utveckling under två århundraden präglade av modernitet och mestadels stark framtidstro. Framväxten av konstriktningar som kubism, surrealism och konkretism behandlas utförligt, liksom arkitekturens utveckling från historisk stileklekticism över jugend, nationalromantik och funktionalism till postmodernismens nya eklekticism. Andra ämnen är uppkomsten av massproducerade bilder, genombrottet för fotografi och industridesign och kvinnornas plats i konsten.

 • 264.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det visuella fältet: studier i visuell kultur2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artiklarna i boken är bearbetningar av några av de fempoängsuppsatser som lades fram inom ramen for kursen Visuell kultur under vårterminen 2005. Visuell kultur är en icke nivåbestämd kurs öppen får studenter med bakgrund i olika utbildningar, sålunda representerar artikelfårfattama skilda erfarenheter och teoretiska ingångar till "Det visuella fåltet".

  Med ett avstamp i de senaste årens forskning och mediebevakning kring hur män respektive kvinnor med hjärt- och kärlsjukdomar behandlas inom vården beskriver Anna-Carina Björklund och Karin Johansson hur hjärt- och kärlsjukdomar visualiseras i populärvetenskapliga läkarböcker, här representerade av familjeläkarböcker.

  Margareta Petre har studerat ett specifikt konstnärligt uttryck: Butö som är en avantgardistisk dansform. Författaren fokuserar på vad som kommuniceras genom hutedansarens specifika visuella uttryck.

  Lisa Eklöf och Tomas Kubowicz har i sin text undersökt hur kvinnor och män har framställts i skräckfilmaffischer från 1900-talets andra hälft. Olika aspekter som offer- och fårövarroller, blickar, kläder och fårger behandlas.

  I Jana Brandons och Lena Malmbergs artikel foljer vi processen vid skapandet av ett skivomslag. Artikeln behandlar överväganden och kreativa beslut, exemplevis "Kill your darling"- foreteelsen. Författama har i studien beskrivit hur teorin har inforlivats i ett praktiskt arbete när de tagit fram ettskivomslag.

  Marina Davidsson och Sara Lagre har i sin artikel undersökt tre bokomslag och diskuterar orsakerna till att en forfattare figurerar med foto på framsidan av sin bok samt hur processen att välja ut ett omslag kan se ut.

  Anna Wahlberg och Sofia Nygren har i sin artikel jämTört hur olika smink- och hudvårdsföretag utformar förpackningar utifrån vilken målgrupp de riktar sig till. De behandlar också skillnaden mellan hudvårdsförpackningar avsedda för män respektive kvinnor.

  Martin Blad har problematiserat hur filmen har använts som ett dokumentationsmedium för aktionskonst Med utgångspunkt från fYra filmer som baserats på konstnärens Otto Muehls ökända aktionsverk från 1960-talet och början på 1970-talet har Blad exemplifierat och analyserat olika resultat.

  Bengt Anderssons och Gustav Bolins artikel, slutligen, undersöker Nya polishuset i Norrköping och kartlägger byggnadens roll i det offentliga rummet samt i den dagliga interaktionen med de människor som rör sig där.

  Artiklarna i denna skriftseries första volym förenas inte av ett gemensam tema, istället påvisar de områdets empiriska och teoretiska bredd.

  Juni 2005

  Bengt Lärkner och Gary Svensson

  Avdelningen för konstvetenskap och visuell kommunikation, institutionen för Tema

 • 265.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, GaryLinköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Images, Science & Knowledges2008Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  At the instigation of Professor Bengt-Erik Eriksson and the Faculty of Arts and Sciences at Linköping University, researchers from three faculties and several disciplines gathered for a seminar in November 2004 with the commission to discuss the possibility offorming a common research p latform for studies of visualization, visuality and visual culture.

  The outcome of this meeting between technologists, medical researchers, social scientists and humanities scholars was the founding of a permanent seminar group that was to meet regularly in order to make an inventory of  and to present ongoing research wirhin the given field and to write applications for research grants. Visual accessibility, Visualization of dynamiccourses, Remediation and Yisualization and learning are some of the possible common projects that the group called VVV has identified over the three years of its existence.

  Chaired by Dr Anna Sparrman, a senior researeher at the department of Child Studies at the Tema Institute, the VVVgroup arranged a two-day Iong workshop under the heading Images, Science and Knowledge at Villa Fridhem south of Norrkö ping in October 2007.

  The aim of the workshop was to discuss the use of images in various scientific practices, focusing not only on the usage bur also on the different ways of defining visualization and on the various theoretical approaches to the concept image. Four key-note leetures and eight shorter presentations of current projects showed clearly the diversity of the use of images in scientific practices and need for a continuous discussion about scientific imagery and the prospeers of a common understanding of what an image really is.

  The invited key-note speakers were Professor W.]. T. Mitchell, university of Chicago and Dr Thomas Parathe and Dr Yvonne Eriksson, both from Mälardalen University College. White Professor Mitchells two leetures circled around the general problem of defining an image and the contemporary use of images to comment on and form political opinions instantly, Dr Parathe and Dr Eriksson had more specific approaches, pictures as tools for navigation and tactile perception and tactile understanding of images. The shorter presentations ranged from Haptic visualization of proteins to nations of visuality in a Swedish campaign against food advertising to children.

  All leetures and presentations of the workshop were thoroughly documented. The speakers' manuscripts, notes made during the proceedings and interviews with the key-note speakers eonstirute the basis for this publication which hopefully will function as a point of departure for further discussion. Accordingly we want to thank Anna Öst, Marcus Mattsson, Christina Lagneby and Alexandra Uhrefalk who with accuracy and zeal carried out their tasks as secretaries.

  Linköping, April 2008

  Bengt Lärkner and Gary Svensson

 • 266.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, GaryLinköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Streck i rörelse: visuell retorik i serier och tecknad film2006Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  De tre artiklarna i denna, den fjärde volymen i skriftserien Linköping Studies in Art and Visual Communication, diskuterar samtliga den tecknade bildens retorik. Exemplen är hämtade från skämtteckningens, den tecknade filmens respektive seriemas värld. Bokens titel Streck i rörelse syftar naturligtvis på filmens och seriestrippens sekventiella karaktär, men också på de rörelser,såväl perceptuella, intellektuella som emotionella, som tecknarens streck på pappret utlöser hos betraktaren. Artiklarna har alla, om än i varierande grad, ett historiskt och ett biografiskt perspektiv.

  Lars-Ove Östenssons text behandlar Anders Forsberg, en av de främsta skämttecknarna i Sverige kring sekelskiftet 1900. Den idag - åtminstone i jämförelse med hans samtida Albert Engström och Oskar Andersson - relativt bortglömde Forsberg har ofta framhållits som den kanske främste häcklaren av i första hand den dåtida svenska borgarklassen och dess föreställningar och livsstil. Genom att närstudera retoriken i ett stort antal av bilderna i Forsbergs samlingsvolym Från svenska hem (I 902) försöker författaren modifiera schablonbilden av Forsberg som samhällssatiriker och lyfter istället fram sedeskildraren och moralisten.

  David Wickström presenterar i sin uppsats Victor Bergdahl, pionjären inom svensk animerad film. Förutom dokumentationen av Bergdahls liv och verk, riktas fokus mot Kapten Grogg, den mest berömda figuren som han skapade för den vita duken. Särskilt intresse ägnas Bergdahls inspirationskällor och hans för sin tid avancerade tekniska grepp. Avslutningsvis jämför författaren  Bergdahl med senare tiders mest framstående svenska filmanimatör, Per Ahlin, som pekas ut som den nutida förvaltaren av det konstnärliga arvet från Victor Bergdahl.

  Den avslutande artikeln anknyter mest direkt till bokens titel genom att diskutera två olika seriegenrers sätt att framställa illusion av rörelse. Författarna, Katarina Marklund och Patric Asklöf, har valt att dels jämföra två "vuxenserier" med varandra, dels två "barnserier, samtliga svenska. De rent perceptuella faktorerna, liksom mera narrativt betingade bildlösningar granskas i de bildanalyser som författama genomför i avsikt att se om påtagliga skillnader finns mellan de båda genrerna när det gäller återgivandet av rörelse.

  De tre artiklarna är bearbetningar av uppsatser som framlagts vid avdelningen för konstvetenskap och visuell kommunikation vid Linköpings universitet under läsåret 2005-2006. De representerar den profilering mot den vidare visuella kulturen som utvecklats inom ämnet i Linköping samtidigt som de har sin fasta förankring i ämnet konstvetenskaps teoretiska och metodiska kärna.

  Linköping i oktober 2006

  Bengt Lärkner och Gary Svensson

 • 267.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Svensson, Gary
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  vår visuella vardag2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  [---]

  I den här antologin kommer ni att möta en rad olika texter av olika författare: Oskar Gyllenswärd skriver om Adidas annonsering av löparskor; Soffi Ekström och Klara Hanell-Strand skriver om de svarta klädernas retorik; Christer Bergman tar upp lågprisvarornas egen estetik; Julia Enksson sknver om "chick-lit böckernas" visuella språk; Vanja Hultberg och Maud Olsson har studerat teateraffischer och deras budskap; Kristina Hult skriver om våra vanligaste produktmärkningar på förpackningar.

  Vår förhoppning är att texterna skall bidra till att ge goda exempel på områden där visuell retorik på olika sätt har använts.

  Linköping maj 2007

  Bengt Lärkner Gary Svensson

 • 268.
  Lärkner, Bengt
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies, Art and Visual Communication .
  Werdenfels, Åke
  Etnologiska institutionen Lunds universitet.
  Människa - teknik - miljö: kring en byggnadsundersökning i Bara kommun (kapitlet Korsvirke - en översikt)1972Report (Other academic)
 • 269.
  Martinssin, Bengt-Göran
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tradition och undervisning: Tankar om litteraturundervisning, historieskrivning och kulturell reproduktion1987Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This report discusses ways to look upon teaching of literature as a social and cultural transmission of (1) a literary canon and (2) certain ways to 'handle' literature and give it meaning. This mainly theoretical discussion is concluded with an account of  the historical background of teaching of literature in Sweden, and a description of how a poem of Viktor Rydberg has been interpreted in educational contexts in the period 1900-1970.

 • 270.
  Martinsson, Bengt-Göran
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  On Communication. 4 / Om kommunikation. 4: Selected papers from a seminar arranged by the Department of Communication Studies, on 3-4 June, 19861987Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This report contains eight papers presented at the interdisciplinaryseminar arranged by the Department of Communication Studies, University of Linköping, on 3-4 June, 1986.

  The papers deal in different ways with the problem of distributing knowledge or with methods of describing and improving individualcompetence and skills in communicative situations, especially in classroom interaction. Three of the papers are concerned with knowledge and competence as being mainly social and cultural phenomena - the social transmission of knowledge, educational drama as a means of improv ing social competence, and music reviews as exponents of certain cultural communities. One paper discusses instructions as one way of disseminating knowledge and competence. The last four contributions discuss different levels of knowledgeand competence in various educational settings, such as teacher and pupil interaction, and the ways in which different perspectives on language  may cause misunderstandings and other communicative problems in language learning.

 • 271.
  Martinsson, Bengt-Göran
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tradition och betydelse: Om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-19681989Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to investigate under what conditions, to what purposes and, above all, with what content literature was taught in Swedish upper sixth form grammar schools' mother tongue teaching during 1865-1968.

  The investigation has, metaphorically speaking, aimed at mapping out the course of "life" which literature has lived within the framework of this teaching.

  The investigation's main source of material has been some 150 essays concerning literary subjects, written by grammar school students during 1871-1964. The essays, which arc kept in archives, were part of the Swedish academic grammar school examination, the examination which was required for university entrance. The essay material has been supplemented with investigations of official terms of reference and ordinances concerning education, pedagogical debate and leading Swedish literary research.

  In chapter 1, a brief theoretical background and an account of current research in the area is given. Chapter 2 presents a qualitative and a qualitative investigation of the students' essays. By means of the qualitative investigation three dominating literary approaches arc revealed. The quantitative study charts the three literary approaches' occurrence in a large amount of essay materials (101 essays) obtained from five Swedish grammar schools. The essays, which were written before the turn of the century and a few years into the 20th century, are dominated by an idealistic approach, which sees the author as a prophet of "the truth" and the work of literature as a mirror of the world of Ideas (in Plato's definition).

  During the following 3-4 decades, an empirical-historical approach dominates. This approach sees the author and the work of literature as an expression of the historical situation which they lived in and belonged to. The work of literature is seen as a depiction of the real world. The essays which were written during the latter part of the investigated period are dominated by a psychological approach. The work of literature is interpreted in the light of the author's personality and human qualities. Also the nature of literature as a symbolic description of the world, is emphasized.

  Chapter 3 begins with a short review of the contents of the ordinances and terms of reference which determined the teaching of literature at Swedish grammar school level from the 1850's until the middle of the 20th century. Thereafter parallels to the essays' literary approaches, which are found in the pedagogical debate and literary research, arc described.

  In chapter 4 the investigations described in earlier chapters' are analysed and explained in theoretical terms. The institutional functions of literature teaching, which have been identified by means of this study, namely the selection, legitimizing and reproduction of a literary tradition, are placed in the foreground and focused upon.

 • 272.
  Mattus, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  De länkade orden: Den digitala arenans dynamik2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to explore freedom of speech and aspects of credibility related to the Internet. The phenomenon freedom of speech is seen and examined principally from a communicative perspective. Theoretically the thesis is based on three key concepts: Internet, freedom of speech, and credibility. Four studies are included; each of them focuses on the main problem from different angles using different methods.

  In the first study, two websites on the Internet, both having reference to the Holocaust, are examined. The aim is to identify some kind of hypertextual dialogue between Living history [Levande historia], representing a serious project about human respect and democracy, and True history [Sann historia], a plagiator expressing a revisionist opinion. The second study examines a media debate about freedom of speech and censorship related to the Internet found in newspaper articles published during 1997-1999, to see which issues these newspapers emphasise, and how the role of the Internet is described. The third study focuses on how university students writing essays assess the credibility of scientific information in web-based environments. In a questionnaire, the students estimate the importance they attach to 24 different elements. The fourth study seeks to increase the understanding of the function and dynamics of Wikipedia as a collaboratively shaped wiki-encyclopaedia. In e-mail interviews, active users are asked about their impressions and experiences.

  Based on the studies, some reflections on what could be considered as special with the freedom of speech on the Internet are presented. These reflections, in terms of seven aspects, are referred to as the hypertext structure, the collage effect, boundless identities, shift in responsibility, parallel worlds and hyper reality, the compensating effect, and the leaching effect. A concept, denominated the hypertextual dialogue, has emerged during the work on this thesis. This concept has a technical, an intertextual and a discursive level.

  The discussion deals with the news media’s approach towards the Internet, what their possible agenda could be, and the impact they have on people. Internet’s pluralism and its consequences are discussed. Wikipedia could serve as a model by showing how committed individuals interact to create a competitive product. When users interact with and within the hypertextual structure, the construction of meaning, as well as the responsibility for the consequences, would move from the texts’ original authors to the users. Perhaps the Internet requires the involvement of some kind of homo navigare who is able to function within, outside and between digital arenas.

  List of papers
  1. The Hypertextual Dialogue between Living History and True History: Two Perspectives from the World Wide Web on the Holocaust
  Open this publication in new window or tab >>The Hypertextual Dialogue between Living History and True History: Two Perspectives from the World Wide Web on the Holocaust
  2000 (English)In: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, Vol. 21, no 2, p. 329-346Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The World Wide Web offers almost unrestricted freedom of speech. Consequently, this large marketplace of ideas1 contains all kinds of information inc\uding plagiarism, falsifications, and incorrect data. Sometimes, web information is considered problematic, or even dangerous, because of its possible infiuence on the readers' thoughts and acts, but, "dangerous" information is not necessarily related to issues like pornography, racial hatred, blasphemy or bomb-making. The presence of misleading, unreliable or indefinable information might be a problem that is even more difficult to survey. Since we are expected to collect an increasing amount of information from the World Wide Web, what information can we use and trust?

  This study shows that the freedom of the World Wide Web can provide great opportunities for some actors, but it can also mislead the readers. Living History, a serious information campaign, supported by the Swedish government, was plagiarised by an anonymous web actor, True History, which presented confiicting opinions. This plagiarism gave rise to an interesting kind of interaction between these two actors, whose inequality as regards their positions and resources would certainly be more noticeable in other arenas.

  The concept hypertextual dialogue is chosen to describe the above interaction. The first part, hypertextual, refers to the structure on the World Wide Web, but also to the intertextuality that unites texts from different sites and makes them intenelated and part of the same discourse - the term hypertext can be used to apply to both the structure and the content. In this study, the latter aspect is focused. The second part of the concept, the dialogue, refers to a definition used by LinelI (1998:9): "any dyadic or polyadic interaction between individuals who are mutually co-present to each other and who interact through language (or some other symbolic means)". A hypertextual dialogue takes place in an arena, like the World Wide Web, where the actors interact more or less deliberately in several ways.

  The aim is to identify some kind of hypertextual dialogue between the two sites on the World Wide Web, and to find out,

  • how the texts become intenelated and part of the same discourse;
  • how the reproduction and recontextualisation of words or text segments cause a change in the meaning of the message;
  • how the actors interact and affect one another;
  • how the actors describe their own and the other's identities.
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13067 (URN)
  Available from: 2008-03-20 Created: 2008-03-20 Last updated: 2010-03-30Bibliographically approved
  2. Freedom of Speech on the Internet?: A Media Discourse in Swedish Newspapers
  Open this publication in new window or tab >>Freedom of Speech on the Internet?: A Media Discourse in Swedish Newspapers
  2005 (English)In: De länkade orden: yttrandefriheten och den hypertextuella dialogen på Internet / [ed] Maria Mattus, Linköping: Tema kommunikation , 2005, p. 1-27Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The media have the power to affect people. This study examines how newspapers write about the Internet in the context of freedom of speech/censorship.

  The aim is to see how four Swedish newspapers describe Internet contents, and, further to discuss why these issues and themes are used in the media debate. In a broader sense, it also discusses freedom and freedom of speech related to the Internet.

  The methods chosen are content analysis together with an approach inspired by the field of discourse analysis. The data consists of 106 articles, published between 1997-1999, in four Swedish newspapers.

  Issues found in the articles are identified and grouped into eight themes: 1. Sexually oriented material, 2. Personal integrity, 3. Racist expressions, 4. Political criticism, 5. Vague expressions, 6. Opposition, 7. Faith and beliefs, and 8. Economy.

  These themes have then been analysed and discussed. Based on the findings, questions about the way the media write about the Internet are raised. One explanation could be referred to the established rules of news values; another might be that one medium is reflecting another medium – a quite complicated situation since this new medium seems to be very complex and deviating in many aspects.

  Media’s representations might be the cause of fear and anxiety, even moral panic. A frequent motive and reason given for any censoring of the Internet refers to the protection of young people. Restricting freedom of speech on the Internet would be one way to allay people’s anxieties. By implementing such solutions, the media may possibly contribute to balance the situation.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Linköping: Tema kommunikation, 2005
  Series
  SIC (Linköping), ISSN 0280-5634 ; 43
  Keywords
  Internet, freedom of speech, censorship, media discourse, fear, anxiety, moral panic
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13068 (URN)LIU-TEMA-K--43--SE (Local ID)9185457809 (ISBN)LIU-TEMA-K--43--SE (Archive number)LIU-TEMA-K--43--SE (OAI)
  Available from: 2008-03-20 Created: 2008-03-20 Last updated: 2018-04-24Bibliographically approved
  3. Finding Credible Information: A Challenge to Students Writing Academic Essays
  Open this publication in new window or tab >>Finding Credible Information: A Challenge to Students Writing Academic Essays
  2007 (English)In: Human IT, ISSN 1402-1501, E-ISSN 1402-151X, Vol. 9, no 2, p. 1-28Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This study focuses on how students assess the credibility of scientific information in web-based environments. What importance do students attach to different cues when assessing credibility? The aim is to investigate whether the framework suggested by Fogg (2002; 2003; Tseng & Fogg 1999a; 1999b), which comprises four types of web credibility (presumed, reputed, surface and earned credibility), can be of use in this specific context to increase the understanding of how essay-writing students assess the credibility of scientific information in web-based environments.

  A questionnaire concerning students’ search behaviour and their evaluation of information was answered by 144 students (110 women and 34 men) at a Swedish university. Descriptive statistics were used during the data processing.

  The students were asked to rate the credibility of 24 elements. They attached most importance to the following elements: Year of publication, Teachers’ recommendations, Abstract, and Established researcher. These elements represented all four types in Fogg’s framework. The elements that concerned earned credibility – based on first hand experience – were noted as comparatively more important by the respondents.

  Keywords
  information seeking, students, academic writing, credibility, web-/computer-based information, Internet, source criticism
  National Category
  Other Computer and Information Science
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13069 (URN)
  Available from: 2008-03-20 Created: 2008-03-20 Last updated: 2018-01-13
  4. Wikipedia – Free and Reliable?: Aspects of a Collaboratively Shaped Encyclopaedia
  Open this publication in new window or tab >>Wikipedia – Free and Reliable?: Aspects of a Collaboratively Shaped Encyclopaedia
  2008 (English)In: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 30, no 1, p. 155-172Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Wikipedia is a multilingual, Internet-based, free, wiki-encyclopaedia, created by its own users.

  The aim of this article is to let the users’ descriptions of their impressions and experiences of Wikipedia increase the understanding for the function and dynamics of this collaboratively shaped wiki-encyclopaedia.

  Qualitative, structured interviews via e-mail, concerning users, and the creation and use of Wikipedia, were carried out with six male respondents – administrators at the Swedish Wikipedia – during September and October, 2006.

  The results focus on the following themes: I. Passive and active users; II. Formal and informal tasks; III. Common and personal visions; IV. Working together; V. The origins and creation of articles; VI. Contents and quality; VII. Decisions and interventions; and, VIII. Encyclopaedic ambitions.

  The discussion deals with the approach of this encyclopaedic phenomenon, focusing upon its “unfinishedness”, the development in different directions, and the social regulation implied and involved. Wikipedia is a product of our time, having a powerful vision and engagement, and it should therefore be interpreted and considered on its own terms.

  Keywords
  Wikipedia, encyclopaedia, wiki, cooperation, collaboration, social regulation
  National Category
  Social Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-13070 (URN)
  Available from: 2008-03-20 Created: 2008-03-20 Last updated: 2017-12-13
 • 273.
  Mattus, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  De länkade orden: yttrandefriheten och den hypertextuella dialogen på Internet2005Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad ska få uttryckas och inte? Yttrandefriheten berör en klassisk fråga som återupplivas när nya medier och arenor etableras.

  Här behandlas yttrandefriheten dels ur ett allmänt perspektiv med utgångspunkt bland annat; dess inneboende dynamik med motsättningar och dilemman, dels relaterat'till, Internet som arena. Med hjälp av begreppet hypertextuell dialog utvecklas tankar om vad som gör att Internet med sina särskilda förutsättningar också bidrar till att yttrandefriheten blir förhållandevis speciell.

  I arbetet ingår även två artiklar som på olika sätt berör yttrandefrihet och Internet: Den första handlar om två aktörer på Internet och deras mer eller mindre frivilliga dialog, den andra om en mediediskurs hämtad från svenska dagstidningar där I beskrivningar av innehållet på Internet, som anknyter till, yttrandefrihet/censur och Internet, undersöks.

 • 274.
  Mattus, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Finding Credible Information: A Challenge to Students Writing Academic Essays2007In: Human IT, ISSN 1402-1501, E-ISSN 1402-151X, Vol. 9, no 2, p. 1-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study focuses on how students assess the credibility of scientific information in web-based environments. What importance do students attach to different cues when assessing credibility? The aim is to investigate whether the framework suggested by Fogg (2002; 2003; Tseng & Fogg 1999a; 1999b), which comprises four types of web credibility (presumed, reputed, surface and earned credibility), can be of use in this specific context to increase the understanding of how essay-writing students assess the credibility of scientific information in web-based environments.

  A questionnaire concerning students’ search behaviour and their evaluation of information was answered by 144 students (110 women and 34 men) at a Swedish university. Descriptive statistics were used during the data processing.

  The students were asked to rate the credibility of 24 elements. They attached most importance to the following elements: Year of publication, Teachers’ recommendations, Abstract, and Established researcher. These elements represented all four types in Fogg’s framework. The elements that concerned earned credibility – based on first hand experience – were noted as comparatively more important by the respondents.

 • 275.
  Mattus, Maria
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Freedom of Speech on the Internet?: A Media Discourse in Swedish Newspapers2005In: De länkade orden: yttrandefriheten och den hypertextuella dialogen på Internet / [ed] Maria Mattus, Linköping: Tema kommunikation , 2005, p. 1-27Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The media have the power to affect people. This study examines how newspapers write about the Internet in the context of freedom of speech/censorship.

  The aim is to see how four Swedish newspapers describe Internet contents, and, further to discuss why these issues and themes are used in the media debate. In a broader sense, it also discusses freedom and freedom of speech related to the Internet.

  The methods chosen are content analysis together with an approach inspired by the field of discourse analysis. The data consists of 106 articles, published between 1997-1999, in four Swedish newspapers.

  Issues found in the articles are identified and grouped into eight themes: 1. Sexually oriented material, 2. Personal integrity, 3. Racist expressions, 4. Political criticism, 5. Vague expressions, 6. Opposition, 7. Faith and beliefs, and 8. Economy.

  These themes have then been analysed and discussed. Based on the findings, questions about the way the media write about the Internet are raised. One explanation could be referred to the established rules of news values; another might be that one medium is reflecting another medium – a quite complicated situation since this new medium seems to be very complex and deviating in many aspects.

  Media’s representations might be the cause of fear and anxiety, even moral panic. A frequent motive and reason given for any censoring of the Internet refers to the protection of young people. Restricting freedom of speech on the Internet would be one way to allay people’s anxieties. By implementing such solutions, the media may possibly contribute to balance the situation.

 • 276.
  Mattus, Maria
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wikipedia – Free and Reliable?: Aspects of a Collaboratively Shaped Encyclopaedia2008In: Nordicom Review, ISSN 1403-1108, E-ISSN 2001-5119, Vol. 30, no 1, p. 155-172Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Wikipedia is a multilingual, Internet-based, free, wiki-encyclopaedia, created by its own users.

  The aim of this article is to let the users’ descriptions of their impressions and experiences of Wikipedia increase the understanding for the function and dynamics of this collaboratively shaped wiki-encyclopaedia.

  Qualitative, structured interviews via e-mail, concerning users, and the creation and use of Wikipedia, were carried out with six male respondents – administrators at the Swedish Wikipedia – during September and October, 2006.

  The results focus on the following themes: I. Passive and active users; II. Formal and informal tasks; III. Common and personal visions; IV. Working together; V. The origins and creation of articles; VI. Contents and quality; VII. Decisions and interventions; and, VIII. Encyclopaedic ambitions.

  The discussion deals with the approach of this encyclopaedic phenomenon, focusing upon its “unfinishedness”, the development in different directions, and the social regulation implied and involved. Wikipedia is a product of our time, having a powerful vision and engagement, and it should therefore be interpreted and considered on its own terms.

 • 277.
  McDonald, Sharon
  et al.
  School of Computing, Engineering and Technology, University of Sunderland, Sunderland, UK.
  Waern, YvonneLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies.cockton, GilbertSchool of Computing, Engineering and Technology, University of Sunderland, Sunderland, UK.
  People and computers XIV - Usability or else!: proceedings of HCI 20002000Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  This text represents a comprehensive guide to research in HCI, and hopes to be essential reading for all researchers, designers and manufacturers who need to keep abreast of developments in HCI.

 • 278.
  Nikku, Nina
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den gode tjänstemannen. En kartläggning av etiska normer vid statliga myndigheter1998Book (Other academic)
 • 279.
  Nikku, Nina
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Etik, ekonomi & politik: Om normer och värden i de kommunala nämndernas arbete2003Report (Other academic)
 • 280.
  Nikku, Nina
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Literature notice on "The perversion of Autonomy"2004In: Medicine, Health care and Philosophy, ISSN 1386-7423, E-ISSN 1572-8633, Vol. 7, no 2, p. 229-229Article in journal (Other academic)
 • 281.
  Nikku, Nina
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Personlig assistans. En inventering av kunskapsläget.2005Report (Other academic)
 • 282.
  Nikku, Nina
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies.
  Stallkulturen som arena för flickors identitetsskapande2005In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 4, p. 29-34Article in journal (Other academic)
 • 283.
  Nikku, Nina
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies.
  Vänskap på arbetstid. Om privatliv och etik i relationen mellan personlig assistent och brukare.2004In: Rapporter från hälsans provinser / [ed] Ingemar Nordin, Linköping: Studies in Health and Society , 2004, p. 145-164Chapter in book (Other academic)
 • 284.
  Nilholm, Claes
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Berättelseforskning2000In: Creative Crossroads - Electronic Honorary Publication Dedicated to Yvonne Wærn on Her Retirement, Linköping: Tema Kommunikation, Linköpings universitet , 2000, p. 89-104Chapter in book (Other academic)
 • 285.
  Nilholm, Claes
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Children with Down Syndrome: Implications of a contextual approach2000In: European Journal of Psychology of Education, ISSN 0256-2928, E-ISSN 1878-5174, Vol. 15, no 3, p. 347-359Article in journal (Refereed)
 • 286.
  Nilholm, Claes
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Communicative challenges: A comparative study of mother-child interaction1991Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  A fundamental assumption behind the present investigation is that children's appropriation of linguistic and conceptual repertoires are intrinsically linked to the communicative challenges that they meet in their interactions with adults. It is furthermore assumed that these challenges vary between different groups in complex societies. In order to explore such challenges, three groups of mothers with different educational and occupational backgrounds, industrial workers,nurses and teachers, were Video-taped in interactions with their children. The aims of the study were to make in-depth analyses of group differences across different tasks and to conceptually link these differences to broader variation's between the dyads in terms of their backgrounds. In addition, my aim has been to work out a system of categories in order to achieve conceptual clarity in the descriptive language used for categorizing actions. The interactions of 18 dyads,six in each group, in two tasks were analyzed. In the first task, the mothers were to tell their children about twelve pictured animals (phase 1) and then the dyads were to cooperate in dividing the animals into groups (phase 2). In the second task, the dyads were to make a knot in accordance with a model. Group differences were found for a range of variables and there was an overall tendency for the dyads with mother-teachers to differ from the dyads of both of the other groups. On a general level, the interactional pattern of the former group was characterized by demands on the children to externalize their knowledge and understanding, by continuous maternal evaluation of these externalizations, and, in cases of maternal invalidations of the child's contributions, by maternal guidance, of the child towards· the sought-after solution (as opposed to maternal provision of the solution). It was argued that the mothers in the three groups did not differ in their interpretation of the situation as one calling for teaching but, rather, in their interpretation of whatteaching strategies were appropriate an.d, possibly, in their strategical repertoire.

 • 287.
  Nilholm, Claes
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Contextual influence on the language production of children with speech/language impairment2000In: International journal of language and communication disorders, ISSN 1368-2822, E-ISSN 1460-6984, Vol. 35, p. 31-47Article in journal (Refereed)
 • 288.
  Nilholm, Claes
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  The zone of proximal development - a comparsion of children with Down syndrome and typical children1999In: Journal of Intellectual & Developmental Disability, ISSN 1366-8250, E-ISSN 1469-9532, p. 265-279Article in journal (Refereed)
 • 289.
  Nilholm, Claes
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Ärlighet varar längst?2000In: Social forskning : inblick i SFR:s verksamhetsomrede / Socialvetenskapliga forskningsredet - SFR, ISSN 0283-202X, Vol. 2, no 15Article in journal (Other academic)
 • 290.
  Nilholm, Claes
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Cedersund, Elisabet
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Samtal i äldreomsorgen : samspelet mellan omsorgspersonal och äldre med Alzheimers sjukdom2000Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

    

 • 291. Norén, Kerstin
  et al.
  Linell, Per
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Meningspotentialer i den språkliga praktiken2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

    

 • 292.
  Norén, Niklas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Apokoinou i samtal. Samtalsgrammatisk konstruktion och resurs för komplexa kommunikativa handlingar2003Report (Other academic)
 • 293.
  Norén, Niklas
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Apokoinou som metod för hantering av turkonkurrens och samtidigt tal i samtal2003In: Grammatik och samtal: studier till minne av Mats Eriksson / [ed] Bengt Nordberg, Uppsala: Uppsala Universitet , 2003, p. 189-198Chapter in book (Other academic)
 • 294.
  Nyblom, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  "Förord", "Inledning"2005In: "Gäster från Jorden.: tal på Övralid 1945-2005 / [ed] Andreas Nyblom, Stockholm: Albert Bonniers förlag , 2005, p. -33Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Gården Övralid vid Vättern blev författaren Verner von Heidenstams sista hem och viloplats. Fem år efter hans död utdelades Övralidspriset för första gången. Idag är det ett av Sveriges mest väletablerade litteraturpris. Sedan 1945 har 60 pristagare mottagit utmärkelsen på Heidenstams födelsedag den 6 juli. I sina tal har de belyst många olika sidor av Heidenstams författarskap och person. Där finns sidor som alltjämt fascinerar och förbryllar, som väcker tankar och känslor av skilda slag. I den här boken har Stiftelsen Övralid låtit samla några av de intressantaste talen. Här finns texter av Kerstin Ekman, Fredrik Böök, Sven Delblanc, Bertil Malmberg, Tomas Tranströmer, Lars Gyllensten, Kjell Espmark, Birgitta Trotzig, Agneta Pleijel och många andra författare, forskare och kulturpersonligheter.

 • 295.
  Nyblom, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Mörker över hyllans klara andar. Om skönlitteraturen och det goda samhället2005In: Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar / [ed] Martin Kylhammar, Michael Godhe, Stockholm: Carlsson bokförlag , 2005, 1, p. 145-166Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Författarna skriver om svenska samhällsdrömmar efter andra världskriget. Vilka visioner finns om det goda samhället och vad står de för? Vilka personer engagerar sig i nuet för framtidens skull? Frigörare är personer, saker och ting som gjort anspråk på att befria oss och hjälpa oss att skapa ett bättre samhälle.

 • 296.
  Närvänen, Anna-Liisa
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Temporalitet och social ordning1994Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The primary aim of the thesis is to develop a theoretical frame of reference concerning the significance of temporality for social order, how it is created, maintained and how it can be changed in interaction. The theoretical frame of reference is developed gradually and is considered as heuristic. Emphasis is placed on temporal orientation, i.e. the dimension of meaning, while temporal order is analyzed only as aspects of it appear in the interviews, which constitute the empirical basis for the discussion. The interactionist stance in this thesis implies that the emphasis is placed on the subjects interpretation of the temporal aspects.

  The data consists of semistructured interviews with totally 87 employees at two hospital wards in Sweden. The qualitative analyses in the thesis is inspired by 'grounded theory' approach.

  The dissertation consists of three parts. Part I consists of an introduction and a discussion of temporality which is then conceptualized in terms of temporal order and temporal orientation. In part II the emphasis is placed on biographical time. The concepts biographical scheme andcareer, which are related to socialization, are chosen for analytical purposes. In part III the theoretical frame of reference is developed through a discussion of temporal aspects in the definition of situation. The biography, an individuals experiences in past, present and expectations of future, is thus put in relation to reference groups and social worlds, which point out for example the significance of social memory for the definition of reality.

  The results show the significance of temporal orientation and temporal order for individual and group interpretation of the social reality at their place of work. Biographical schemes, careers and social norms connected to them are important elements in the interpretation of the social order and of the possibilities to change it. Different experiences of educational and occupational socialization implied conflicting definitions of occupational roles and core activities within and between the occupational groups, which were important for changes in the social order. Work routines and social status as a senior in an occupational group were important for reproducing the social order.

 • 297.
  Oliv, Tomas
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Litteraturundervisningen på högstadiet: forskning och metoder1987Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This report contains a review of mainly Swedish research conceming the teaching of reading and literature in the upper grades of the compulsory school (ages 14-16). Pedagogical conclusions are drawn from the research findings, and the author ends by discussing some applications in his own extensive practice as a tcacher of mother tongue.

 • 298.
  Olsson, Erik
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Delad gemenskap: Identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus1995Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen bygger på en studie av ett servicehus med en mångetnisk sammansättning vad avser servicehusets hyresgäster och personalgrupper. Studiens tyngdpunkt ligger på hur denna etniska mångfald avspeglar sig i servicehusets sociala praktik. Syftet är att visahur individers identitet produceras och reproduceras inom ramen för denna praktik samt att visa när var och hur en viss identitet framträder. Analyserna är grundade i ett etnografiskt fältarbete, kombinerat med olika typer av intervjuer, i en av servicehusets personalgrupper och bland en grupp spanskspriliga hyresgäster med ursprung i Latinamerika och Spanien. Denna grupp har konstruerats på basis av individernas språkliga bakgrund (spanskan). Hur denna konstruktion går till och vilka konsekvenser den har, ägnas särskilt stort intresse i avhandlingen.

  Studiens fokus är på den sociala praktiken som en arena för hemtjänstinstitutionens planering och organisering av omsorg för äldre och etnisk eller socio-kulturell mångfald samt individers interaktioner på denna arena. I analysen visas hur en institutionell typifiering av det institutionella handlingsområdet förmedlas i aktörernas roller och rollutövande - det institutionella tänkandet. I detta tänkande genereras en spansktalande identitet som är kontextualiserad till den sociala praktikens grundläggande premisser: att som myndighetsrepresentant tillhandahålla ett skyddsnät för hyresgästerna. Denna identitet tonas fram i interaktionssituationer där invandrarnas bakgrunder ges betydelse av institutionens eller gruppens representanter. I dessa situationer organiseras interaktioner mellan olika sociala kategorier på basis av de -språkliga gränserna. De spanskspråkigas responser på denna organisation kan tolkas som ett identitetsarbete i vilket gruppen samlas visavi hemtjänstinstitutionen och får den att framstå som homogen och som grundad i en essentiell kulturell eller etnisk gemenskap. Identitetsprocessen framstår utifrån denna synvinkel som spiralformad dialektik mellan social struktur och subjekt uttryckt i en diskursiv praktik.

  De individer som tillskrivs denna spansktalande identitet deltar i de flesta fall också i t ex latinamerikanska sammanhang. Beroende på vilken situationsdefinition som görs relevant kan en och samma individ skifta identitet mellan olika sammanhang. Identiteten som spansktalande i servicehuset är inte bara ett resultat av ett institutionellt tänkande ochindividers responser på detta, utan också en dynamisk interaktion mellan två sociala strukturer: en struktur som utgörs av hemtjänstinstitutionen och en som utgörs av det latinamerikanska exilsammanhanget I mötet mellan dessa båda skapas ett socialt utrymme för mellanhänder, vars uppgifter blir att förmedla kontaktema mellan dessa båda strukturer.

  Analysen visar att identitet är ett situationellt fenomen. Den visar också att etniskliknande identiteter - i denna kontext konstruerade utifrån språklig gemenskap - kan uppstå som effekter av t ex institutioners pragmatiska organiserande av social och kulturell mångfald.

 • 299.
  Olsson Kihl, Lena
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies.
  Hur begriplig är den lättlästa samhällsinformationen?: En studie av fyra texter från fyra myndigheter2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to increase the knowledge about the comprehensibility of the easy-to-read civic information. In the study I present my analysis of the content of four easy-to-read texts from four government authorities. The analysis constitutes the starting point for interviews with the target group – people with a minor mental retardation –, but it also reveals some possible difficulties for the intended readers. In the empirical study ten persons from the target group were asked to read a text and the comprehension was tested by oral questions about facts in the text. The empirical findings indicate that the main message was often understood. Still, the target group had some difficulties understanding the texts, although they are easy-to-read and intended for people with a minor mental retardation. The difficulties seem to be caused by the choice of words, abstract explanations and unclear content. Therefore I suggest further research to find out how to prevent such difficulties.

 • 300.
  Pakiam, Barbro
  Linköping University, The Tema Institute, Department of Communications Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Snövit: från undersaga till bildberättelse1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Snow White through Grimm and Disney - A Comparative Study

  This essay attempts to discern the differences regarding six Swedish versions of the fairy-tale Snow White and the Seven Dwarfs over a period of 150 years. Focus is placed on structural transformations through time and media according to the analytical theories of Vladimir Propp. Attention is also given to former research done on the impact of the fairy-tale on the child from a psychological and social point of view. Of interest is the historical background of the tale, commencing with oral tradition, and how this was dealt with by the Grimm brothers. Three of the versions used for this comparative study are variants of the Grimm tale, and three belong to Walt Disney productions, i.e. the film and its picture stories. The aim of the comparison is to clarify how and why this tale is retained to the present.

345678 251 - 300 of 392
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf