liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 989
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Follin, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Förslag till svårighetsnivåer i ett digitalt lärspel om data literacy för mellanstadieelever – med sikte på adaptivitet2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 14 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag blir barn exponerade för mer information än någonsin tidigare och för att de ska lära sig att bedöma informationens trovärdighet är det viktigt att de lär sig data literacy från tidig ålder, vilket innebär grundläggande kunskaper om data och hur data kan tolkas. Studien har utgått ifrån en prototyp till ett lärandespel under utveckling, The Rescue of Dataville, som ämnar att lära mellanstadieelever data literacy. Spelprotypen innehåller i dagsläget fem minispel, och den här studien har undersökt de tre första minispelen. Studien har erhållit förslag till svårighetsnivåer som kan implementeras i dessa minispel, samt hur spelet kan bli mer adaptivt, där ett adaptivt spel kan anpassas efter individens förmåga och kunskaper istället för att användaren själv ska bedöma sin egna nivå. Frågeställningarna som studien undersökt är 1. Hur väl anpassade är de implementerade svårighetsnivåerna för mellanstadieelever? 2. Hur kan The Rescue of Dataville bli mer adaptivt? För att besvara frågeställningarna har implementeringsförslag på svårighetsnivåer tagits fram, där en svårare nivå och en lättare nivå har implementerats i minispel 1-3. Orginaluppgifterna från spelprototyopen har behållits och utgör en medelnivå. Svårighetsnivåerna har sedan utvärderats genom användartester. För att implementera adaptivitet har ett introduktionstest beståendes av flervalsfrågor tagits fram för att avgöra användarnas kunskapsnivå och tilldela en svårighetsnivå utifrån resultatet på testet. Testet har liksom svårighetsnivåerna utvärderats genom användartester, där fem deltagare i åldrarna 10-12 år har deltagit. Användartesterna har evaluerats genom en tematisk analys där 12 olika teman konstruerades. Det mest avsevärda som temana visade var att introduktionstestet är för lätt för att fungera i adaptivt syfte, samt att några av svårighetsnivåerna inte skiljer sig tillräckligt från varandra svårighetsmässigt. På grund av studiens få deltagare går det inte att säkerställa att resultaten är generaliserbara på mellanstadieelever utan att göra en storskalig studie. Eftersom studien är en explorativ pilotstudie ämnar den att ligga till grund för fortsatt forskning och utveckling av The Rescue of Dataville. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Fornander, Linnea
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Språklig anpassning till en artificiell dialogpartner2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att antalet medier via vilka vi människor kan kommunicera med varandra är högre än någonsin, är talad interaktion något unikt betydelsefullt för våra mänskliga samhällen och relationer och därför ett ständigt relevant forskningsområde. Denna studie undersökte kvantitativa skillnader i hur människor konverserar med en talbaserad chattbot jämfört med en mänsklig konversationspartner, då de utförde en uppgift utformad för att skapa jämförliga dialoger. Resultatet visade på att konversationerna med chattbotten var mindre effektiva och ledde till sämre prestation i uppgiften. Dessutom påvisades att deltagarna använde en kortare genomsnittlig turlängd i konversationer med chattbotten, samt signifikanta skillnader i ordvariation mellan de två betingelserna. Dessa skillnader kan bero på att människor anpassar sitt språk efter sina uppfattningar av chattbottens kommunikativa egenskaper, och innebär att möjligheten att generalisera egenskaper hos människors tal i konversationer med liknande artificiella dialogpartners till konversationer med människor kan vara begränsad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Fors, Jonatan
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  När ett företag ska kommunicera: En explorativ fallstudie kring hur en kravspecifikation tas fram i syfte att välja ett internkommunikationssystem2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har betydelsen för internkommunikation inom företag ökat. Likväl är det fortfarande ett flertal företag som inte anpassat sig till den moderna världen och de nya kommunikationssätten internet medger. Denna studie utvärderar internkommunikation hos ett medelstort företag genom att hålla semistrukturerade intervjuer med de anställda. Målet med intervjuerna var att ta fram en kravspecifikation som sedan användes som utgångspunkt för att analysera möjliga hjälpmedel till den interna kommunikationen på företaget. Dessa hjälpmedel var olika interkommunikationssystem som på olika sätt framhävde just kommunikationen. Kriterierna på systemen var att de skulle matcha kravspecifikationens lista med primära funktioner fullt ut, och att listan med de sekundära funktionerna matchades i möjligaste mån.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Forsberg, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  En studie avseende användartest med en studentuppsats hemsideprototyp: -Är föreslagen prototyp för en hemsida med studentuppdrag användbar och lämplig?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En plattformsprototyp har utformats för att uppdragsgivare ska kunna meddela studenter om möjliga studentuppdrag. Denna information sker idag genom mejl korrespondens mellan uppdragsgivaren och universitet. Denna information är ofta otillräcklig samt att risken för att viktig information ska försvinna är hög. Målet med denna studie är att genom ett användartest undersöka om den utformade prototypen för en studentuppsats plattform är användbar och lämpligt för sitt användningsområde. Det har utförts användartest på nio studenter och nio uppdragsgivare. De två användargrupperna har utfört uppgifter som alla var anpassade till deras målgrupp, uppdragsgivarna har utfört fyra stycken uppgifter och studenterna tre stycken, samt fyllt i en SUS-enkät. Resultatet av denna studie är att det finns vissa aspekter som anses mer användbara än andra. Resultatet visade även att studentgruppen löste uppgifterna på ett mer effektivt sätt än uppdraggivarna. Slutsatsen av studien är att den utformade prototypen är lämplig och användbar för användningsområdet men det finns brister som behöver förbättras. Även att det är svårt att avgöra om något är användbart om produken inte är helt färdig samt att man inte kan uttala sig helt om användbarheten innan produkten har används ett tag av användren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 255.
  Franzén, Ellen
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system.
  Gonera, Mikael
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system.
  Live Language Coach-App: Svenska som andraspråk2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att genom designforskning undersöka hur det pedagogiska greppet Learning in the wild kan implementeras i en applikation, Live Language Coach­app, för att stödja och uppmuntra inlärning av svenska som andraspråk. Den primära målgruppen för applikationen är nyanlända till Sverige. I denna studie har författarna utforskat och dokumenterat olika konceptuella angreppssätt för en implementation av Learning in the wild i Live Language Coach­app och ger i studien förslag på en exprimentell lösning som kan arbetas vidare på. Metoder som använts för datainsamling är: intervjuer med målgruppen för applikationen. Skapandet av personas utifrån intervjuerna, som tillsammans med med intressenterna har använts för att skapa kravgenereingar som applikationen ska svara emot. Olika designförslag och prototyper har skapats genom iterativa processer som sedan utvärderats, testats och ställts emot gjorda kravgenereringar. Resultatet visar på att det finns ett behov hos målgruppen att få kontakt med svensktalande och att Live Language Coach­app måste facilitera kontakten mellan 1 svensktalande och målgruppen på ett enkelt och snabbt sätt för motivera dem till att ta mera initiativ till interaktion i vardagen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Frederiksen, Nicholas
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Gunnarsson, Jakob
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Implementation and Evaluation of Gesture-less Mid-Air Interactions on a Stereoscopic Display2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report presents the work of a master thesis aimed at creating a modern stereoscopic mid-air interaction setup and developing and evaluating gesture-less mid-air interactions on said setup. A mid-air interaction system was created that combined OpenPose’s 2D hand joint detection with the depth data from an Intel depth camera to track a user’s hand position in three dimensions.

  Four mid-air interactions were developed, three gesture-less, and one gesture-based for comparison. One of the developed gesture-less interactions is capable of 6 Degrees-of- Freedom (DoF). A user study was conducted to test the three gesture-less interactions intuitiveness, the setup’s stereoscopic immersion, and also the task completion speed of the new gesture-less 6-DoF interaction.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 257.
  Fredriksson, Jacob
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  En femma i sundet klockan 12: En uppgiftsanalys över navigering ombord på stridsbåt 90H2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att navigera säkert i höga hastigheter inom försvarsmaktens Amfibieförbund har ny navigeringsmetodik utvecklats. Den här metodiken innebär att förare och navigatör får mer bestämda roller och ansvarsområden samt beskriver vilken information som ska för medlas mellan parterna.

  Studien som har utförts har skapat en Hierarkisk uppgiftsanalys för att beskriva uppgifterna ombord samt deras förhållanden på en grundläggande nivå. Data har samlats in ombord på Stridsbåt 90H med hjälp av kvalitativa datainsamling smetoder samt audiovisuella hjälpmedel har använts för att förenkla  insamlingen. En systemsyn har även tillämpats över navigatören, föraren och båten. Uppgiftsanalysen beskriver fyra olika delmål samt deras deluppgifter inom navigering som bör utföras för säker och effektiv navigering i hög hastighet ombord på Stridsbåt 90H. Huvudresultatet visar att kommunikation och besättningens flexibilitet är viktiga aspekter för lyckad navigering. Även skillnader mellan metodik och praktiskt utförande har hittats i materialet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Friberg, Anneli
  Linköpings universitet, Universitetsbiblioteket.
  Continuous Usability Testing: The importance of Being Iterative When it Comes to Assessment and Development of the Library’s Digital Services2017Ingår i: Proceeding so fthe 2016 Library assessment conference buiLding effective, sustainabLe, PracticaL assessment, october 31–november 2, 2016 Arlington, USA / [ed] Sue Baughman, Steve Hiller, Katie Monroe and Angela Pappalardo, Washington, DC: Association of Research Libraries , 2017, s. 188-194Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The interest for user experience (UX) and usability in libraries has grown rapidly over the past years and has now become an essential tool for developing and assessing a library’s digital services and physical spaces. It is necessary, though, to recognize that UX incorporates much more than just usability. Norman and Nielsen summarize user experience as something that “encompasses all aspects of the end-user’s interaction with the company, its services, and its products” and continues:

  “The first requirement for an exemplary user experience is to meet the exact needs of the customer, without fuss or bother. Next comes simplicity and elegance that produce products that are a joy to own, a joy to use. True user experience goes far beyond giving customers what they say they want, or providing checklist features. In order to achieve high-quality user experience in a company’s offerings there must be a seamless merging of the services of multiple disciplines, including engineering, marketing, graphical and industrial design, and interface design.

  Furthermore, they state that it is important to separate the overall user experience from usability, since the latter “is a quality attribute of the UI [user interface], covering whether the system is easy to learn, efficient to use, pleasant, and so forth.”

  At Linköping University Library (LiUB) we are slowly moving towards a “culture of usability” where users are being observed interacting with both physical and virtual spaces, the way Godfrey advocates, but this paper will only focus on the library’s online presence. The main objective with this paper is to argue for continuous usability testing, as a part of regular library activity.

  Usability testing within the library sector is nothing new per se, but it is usually done in the process of launching a new or redesigned website/UI or implementing a new library system. Most often it has a distinct focus on web development, and is not so much used to develop other services or physical spaces. This is confirmed in numerous articles and UX-blog posts and articles by e.g. Gasparini, Godfrey, Broadwater, and Dominguez, Hamill and Brillat. Sometimes the tests are not conducted by library staff, but by external consultants. Our approach, however, is to use an in-house, continuous process which is applied not only to the library’s website structure, but also to other digital services such as the search box on the library start page and link resolver user interface and the link resolver icon in the discovery tool.

  Rettig asks whether such a thing as “grassroots UX” exists in libraries. She wonders if “the UX hopeful, [who] do not have the mandate or team or job title”, can find “ways to apply UX methods to smaller-scale, day-to-day work in the library?” I am inclined to say that it is possible. A UX perspective can and should be integrated in any development project, big or small. The UX philosophy does not have to be initiated as a top-down initiative, and in a sense LiUB’s systematic way of doing usability testing started out as a grassroots initiative.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Continuous Usability Testing: The importance of Being Iterative When it Comes to Assessment and Development of the Library’s Digital Services
 • 259.
  Friberg, Marc
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Executive function, working memory and speech-in-noise recognition – Comparing a non-semantic black and white version of the Trail Making Test to the original Trail Making Test2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this thesis, the relationship between cognition and speech-in-noise recognition, in normally-hearing Swedish students, is examined. The Trail Making Test, hypothesized to measure a wide range of cognitive functions, including executive function and working memory, has been criticized for being a culturally biased measure, hence the need for a culturally unbiased version. A between-group experiment was conducted in which a non-semantically dependent version of the Trail Making Test was compared to the original Trail Making Test in order to test for psychometric equivalence. A total of 21 young normally-hearing Swedish students were given three tests: TMT or TMT (non-semantically dependent version), a Swedish Reading Span Task and a Swedish speech-in-noise recognition task. The B parts of the two Trail Making Test versions differed significantly and both were moderately to highly correlated to speech-in-noise and reading span performance. The results indicates that the original Trail Making Test is a more plausible index for executive function and strengthens the relationship between executive function, working memory and speech-in-noise recognition. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 260.
  Fridell, Gustav
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  IT’S IN THE DATA 2: A study on how effective design of a digital product’s user onboarding experience can increase user retention2021Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  User retention is a key factor for Software as a Service (SaaS) companies to ensure long-term growth and profitability. One area which can have a lasting impact on a digital product’s user retention is its user onboarding experience, that is, the methods and elements that guide new users to become familiar with the product and activate them to become fully registered users.

  Within the area of user onboarding, multiple authors discuss “best practice” design patterns which are stated to positively influence the user retention of new users. However, none of the sources reviewed showcase any statistically significant proof of this claim. Thus, the objective of this study was to:

  Design and implement a set of commonly applied design patterns within a digital product’s user onboarding experience and evaluate their effects on user retention

  Through A/B testing on the SaaS product GetAccept, the following two design patterns were evaluated:

  1. Reduce friction – reducing the number of barriers and steps for a new user when first using a digital product; and
  2. Monitor progress – monitoring and clearly showcasing the progress of a new user’s journey when first using a digital product.

  The retention metric used to evaluate the two design patterns was first week user retention, defined as the share of customers who after signing up, sign in again at least once within one week. This was tested by randomly assigning new users into different groups: groups that did receive changes related to the design patterns, and one group did not receive any changes. By then comparing the first week user retention data between the groups using Fisher’s exact test, the conclusion could be drawn that with statistical significance, both of the evaluated design patterns positively influenced user retention for GetAccept.

  Furthermore, due to the generalizable nature of GetAccept’s product and the aspects evaluated, this conclusion should also be applicable to other companies and digital products with similar characteristics, and the method used to evaluate the impact of implementing the design patterns should be applicable for evaluating other design patterns and/or changes in digital products.

  However, as the method used for data collection in the study could not ensure full validity of it, the study could and should be repeated with the same design patterns on another digital product and set of users in order to strengthen the reliability of the conclusions drawn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Frisk, Oskar
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Organisationsintern information: Förslag till ett digitalt stöd för kommunikation och informationsutbyte inom företag och organisationer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommunikation och informationsspridning är en viktig aktivitet inom företag och organisationer. Mycket av detta sköts i dagsläget digitalt i varierande form så som mail, chatt och intranät med sociala flöden. I vissa fall kan olika metoder för kommunikation bli överbelastade medan andra blir åsidosatta, alla metoder har några positiva aspekter som kan används för att eventuellt underlätta den digitala kommunikationen inom företag och organisationer. Denna studie undersöker just detta, hur sköts intern kommunikation inom företag och organisationer idag och hur kan de positiva aspekterna av det integreras i en lösning. Genom intervjuer med anställda inom olika företag och organisationer specificerades hur kommunikation kan skötas idag, vad det finns för krav på kommunikationsmetoderna samt deras positiva respektive negativa egenskaper. Med intervjuerna som grund genomfördes en skissprocess där olika förslag vägdes emot varandra. Det förslag som presenteras är det som uppfyllde största antal krav och integrerade flest positiva aspekter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kandidatuppsats_Kognitionsvetenskap_2015_Oskar_Frisk
 • 262.
  Fritz, Emil
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Distribuerad spelledning: Kartläggning, analys och utvecklingsförslag av spelledarens roll i Emergo Train System2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har ämnat kartlägga rollen som spelledare i Katastrofmedicinskt Centrums övningsverktyg Emergo Train System för att sedan göra det möjligt att ta fram ett prototypgränssnitt till det uppkommande DigEmergo. Spelledarens roll har kartlagts med utgångspunkt i distribuerad kognition och utvalda principer ur DiCoT. Vid utformning av gränssnittet har Normans handlingscykel varit underlag och gränssnittet har utvärderats med hjälp av heuristisk utvärdering. Uppsatsens datainsamling har skett genom intervjuer med spelledare och observationer av övningar på Katastrofmedicinskt Centrum. Ur den analyserade datan togs en kravspecifikation fram, denna baserades bland annat på förbättringspotential för användarens situationsmedvetenhet. En prototyp med mål att uppfylla den kravspecifikation samt understödja situationsmedvetenhet och rikta spelledarens uppmärksamhet dit den framgick var ämnad togs fram och utvärderades tillsammans med en spelledare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Frögren, Joakim
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Interaktion, reflektion och upplevelse: En studie av vad god kvalitet inom interaktiv konst innebär enligt konstnärer verksamma i Estland2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Interaktiv konst är ett samlingsbegrepp för konstverk som är datorbaserade och där en interaktion äger rum mellan systemet och dess användare. Området har beröringspunkter med interaktionsdesign bland annat beträffande utformandet av gränssnitt. Inom interaktionsdesign finns formulerade kvalitetskriterier, men motsvarande saknas inom interaktiv konst. Sådana kriterier kan på sikt leda till att utbildning och arbetsmetoder utvecklas och förbättras.

  Syftet med denna studie var att undersöka vad som kännetecknar god kvalitet inom interaktiv konst enligt konstnärer verksamma i Estland. Valet av land motiverades av att studien utgjorde en del i ett Östersjöprojekt där värderingar och tillvägagångssätt hos personer som skapade produktioner inom medieteknik i denna region undersöktes. Intervjuer gjordes med åtta konstnärer.

  Resultatet av studien visar att god kvalitet inom interaktiv konst kan delas in i följande kategorier: material, form, syfte och process. De tre första utgör produktkvaliteter, den sista en processkvalitet. Vidare framkom att det hos konstnärerna förekommer olika uppfattningar om syftet med interaktiv konst. För vissa är det underhållning för andra reflektion. Detta talar för att det inte är önskvärt att ett enda verk uppfyller samtliga kvalitetsaspekter. Vid utformandet av ett verk bör konstnären istället fundera över vilka kvalitetsaspekter som är viktiga i det specifika fallet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Fyhr, Daniel
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hantering av digitalt designmaterial i kollaborativ miljö2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En fallstudie utfördes för att undersöka hur yrkesverksamma interaktionsdesigners använder designmaterial. Fem intervjuer genomfördes för att ge insikt i vilka system de använder, hur de funkar, hur de samarbetar i dem, och vad de tycker om aktuell forskning i ämnet. I en designstudio kan flera användare samarbete samtidigt. Digitalt material (mockups, bilder, med mera) är vanligt, men för att kunna använda dem i en studio måste de omvandlas till analogt format (till exempel genom utskrift). Data från intervjuer analyserades och fyra koncept skapades. Dessa jämfördes och ledde slutligen till en utvärderad detaljdesign för en digital designstudio. En studio där flera interaktiva skärmar och personliga enheter är anslutna till varandra och stödjer hantering av digitalt designmaterial. I uppsatsen finns också en diskussion om en realistisk implementation av studion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Gallon, Clara
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Södereng, Rebecca
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  The Development of a Gamified System for Fall Prevention: with a usability perspective2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Fall injuries are affecting many individuals' physical and psychological well-being, especially among older adults. Moreover, fall accidents are found to be the most common type of work-related accident in various industries. Thus, there is a need for fall prevention exercises supported by a gamified system to ensure user engagement and motivation. The system's usability is also highly relevant to guarantee the acceptance and satisfaction of the users. This study examined the characteristics regarding usability required within such a system with the goal of preventing falls among adults between 45 to 69 years old. The intention was to implement and design a web-based system that incorporates usability and gamification features. The system was developed through an iterative user-centered design approach utilizing user tests in each iteration and conducted in collaboration with Atea and a research team at Mälardalens University. The study revealed that among the user group, simplicity, consistency, and motivation through gamification were all key characteristics of the system. Furthermore, personalization was found to be an important characteristic to ensure a satisfactory user experience. Overall, the thesis contributed to the development of a gamified web-based system for fall injury prevention, focusing on usability.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Gannholm, Lovisa
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A Comparative Evaluation Between Two Design Solutions for an Information Dashboard2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is a software usability design case about information presentation in a software dash­board. The dashboard is supposed to present system information about an enterprise resource planning system. The study aims to evaluate if the intended users of the dash­board prefer a list-based or an object-based presentation of the information and why. It also investigates if the possi­bility to get familiar with the prototype affects the evaluation’s result.

  The study was performed using parallel prototypes and evaluation with users. The use of parallel prototypes is a rather unexplored area. Likewise, little research has been done in the area of how user experience changes over time.

  Two prototypes were created, presenting the same information in two different design solutions, one list-based, and one object-based. The prototypes were evaluated with ten presumptive users, with respect to usability. The evaluation consisted of two parts, one quantitative and one qualita­tive. Half of the respondents got a chance to get familiar with the list-based prototype, and half the object-based prototype, after which they evaluated both sequentially.

  The result of the evaluation showed that seven out of ten respondents preferred the list-based prototype. The two primary reasons were that they are more used to the list-based concept from their work, and that the list-based prototype presented all information about an application at once. In the object-based prototype the user had to make a request for each type of information, which opened up in a new pop-up window.

  The primary reason that three of the ten respondents preferred the object-based prototype was that it had a more modern look, and gave a cleaner impression since it only presented the information the respondent was interested in at each point in time.

  The result also implied that the possibility to get familiar with the prototype by testing it for a couple of days affected the result. Eight out of ten respondents preferred the prototype they got familiar to, and the only ones that liked or preferred the object-based prototype were those who had gotten familiar with it.  

  The results of the study support the results of the existing research done by Dow et al. (2010) on the use of parallel prototypes, i.e. creating several prototypes in parallel, and conform with the results of the research of Karapanos et al. (2009) on how user experience changes over time.

  Some other interesting information that emerged from the study was that all but one of the respondents thought that the prototype they got familiar with had an acceptable level of usability.

  The study also validated that all respondents are positive to use a dashboard in their work, and that the presented information was enough for a first version of the dashboard. It also validated that the different groups of users would use the dashboard differently, and therefore are in need of slightly different information.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 267.
  García Velázquez, Isabel
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Genus. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Making of Gendered Bodies in Human-Robot Interactions2023Ingår i: International Journal of Social Robotics, ISSN 1875-4791, E-ISSN 1875-4805Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With a growing curiosity in anthropomorphic robots, academics and interested parties have started to examine the ethical implications and social impacts of their (mis)use. Gender in anthropomorphic robots is a field that is slowly beginning to receive attention. Yet, its ambiguity has led to treating gender in anthropomorphic robots in a reductionist fashion, pointing to how stereotypical characteristics make certain gender identities and practices legible. I illustrate that the making of gendered bodies goes beyond the oversimplification of stereotypical readable gender cues. Thus, relational and corporeal ways of connecting people and technological artifacts can help to (de)construct the practices of gendering the human body and the body of anthropomorphic robots. This entails alive genders. By alive genders I am referring to an approach which keeps understandings of gender destabilized and evolving. This not only brings awareness to the interdependence of the human body and the body of anthropomorphic robots but helps designers and roboticists to study the gendering of robots as a part of social practices.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 268.
  Genot, Emmanuel
  et al.
  Philosophy, Lund University–LUX, Lund, Sweden .
  Gulz, Agneta
  Cognitive Science, Lund University, Lund, Sweden.
  The Interrogative Model of Inquiry and Inquiry Learning2016Ingår i: Perspectives on Interrogative Models of Inquiry: Developments in Inquiry and Questions / [ed] Can Başkent, Springer, 2016, s. 15-33Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Hakkarainen and Sintonen (2002) praise the descriptive adequacy of Hintikka's Interrogative Model of Inquiry (imi) to describe children's practices in an inquiry-based learning context. They further propose to use the imi as a starting point for developing new pedagogical methods and designing new didactic tools. We assess this proposal in the light of the formal results that in the imi characterize interrogative learning strategies. We nd that these results actually reveal a deep methodological issue for inquiry-based learning, namely that educators cannot guarantee that learners will successfully acquire a content, without limiting learner's autonomy, and that a trade-off between success and autonomy is unavoidable. As a by-product of our argument, we obtain a logical characterization of serendipity.

 • 269.
  Gerhardsen, Johanna
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Evaluating the user experience of a learning management system: – to improve usability2023Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master’s thesis evaluates the usability of an internal learning management system (LMS) in cooperation with the industrial organization Atlas Copco. As e-learning gains increasing prominence as a central tool for competence development within organizations, the seamless usability of LMSs plays a vital role in enhancing the employee experience. 

  The evaluation of the LMS involved employing multiple human-computer interaction (HCI) methods, including user testing, interviews, and a questionnaire. A total of 20 Atlas Copco employees participated in the questionnaire, with two of them further engaging in semi-structured interviews. In addition, six inexperienced non-employees took part in user testing activities. 

  The results obtained were triangulated to shed light on several dimensions of usability issues, such as the success rate distribution, error frequencies, time-based efficiency, mouse clicks per task, and subjective satisfaction assessed through the SUS scale. These find- ings were used as a basis for the creation of a list of recommendations on how to enhance the usability of the LMS. Ultimately, this thesis contributes to the e-learning landscape by providing insights into the usability challenges faced by users interacting with the orga- nization’s LMS and offering recommendations for improving the user experience of the platform. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Gilander, Julia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Bodén, Jennifer
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Spelbaserat lärande som främjar engagemang: Ett digitalt läromedel för barn med ADHD och tidsuppfattningssvårigheter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn med ADHD har generellt svårt med tidsuppfattningen vilket kan leda till problem senare i livet. Som en hjälp för att träna tidsuppfattning finns bland annat det analoga verktyget “Pussla med tid” som ska underlätta vardagen för dessa barn. Det som saknas är dock ett digitalt hjälpmedel i vardagen som är roligt att använda, vilket var något som framkom under intervjuer med arbetsterapeuter. Denna studie tittar därför på uppdrag av kund på digitaliseringsmöjligheterna av “Pussla med tid” där fokus ligger på att undersöka möjligheterna för att skapa engagemang samt hur verktyget bör anpassas efter målgruppens behov.

  Denna studie är kvalitativ och utgår från User-centered design (UCD) där målgruppens behov legat till grund för designbesluten. För att ta reda på hur lärandesituationen anpassas gjordes intervjuer med arbetsterapeuter. Under utvecklandet av spelkonceptet användes metoder som brainstorming, skissböcker och moodboard som lade grunden för spelets utseende och funktion. Användartester utfördes sedan för att utvärdera huruvida spelet var engagerande eller inte.

  Resultatet av studien visade att barn med ADHD kräver en lugn lärandemiljö med få störande element, samt en tydlig överblick av vad som ska göras. En prototyp utifrån dessa parametrar togs fram och testades av målgruppen. Resultatet visade att spelet generellt var engagerande och användarvänligt men att det fanns vissa brister i exempelvis nivån av tillfredställelse hos målgruppen. Denna brist berodde framförallt på att spelet upplevdes ha för låg svårighetsgrad och en avsaknad av utmaning, vilket är ett viktigt kriterium för att skapa engagemang. Studien genererade underlag för hur ett digitalt hjälpmedel ska utformas för att engagera målgruppen då prototypen av spelet visade på både brister men framförallt styrkor i konceptet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 271.
  Gillberg, Hanna
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Att behålla kontrollen: En kvalitativ studie av hur en driftcentral påverkas vid störningssituationer2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elektricitet är mycket centralt i dagens samhälle och många av samhällets funktioner är beroende av en fungerande eldrift. I och med detta är det mycket viktigt att driftcentralen hos ett elnätsföretag har förmågan att behålla kontrollen vid en storstörning. En storstörning som fenomen är någonting som inte inträffar speciellt ofta, men när det väl händer drabbas driftcentralen hårt.

  Syftet med studien var att beskriva det sammansatta kognitiva system som driftcentralen på Utsikt Nät, Tekniska Verken AB, utgör vid en störningssituation och identifiera kritiska punkter som påverkar det sammansatta kognitiva systemets beslutsfattande och förmåga att bibehålla kontroll över processen vid störningsdrift. Studien genomfördes som en etnografisk studie och bestod av observationer och intervjuer. Observationerna syftade till att skapa en förståelse för hur detta sammansatta kognitiva system fungerar vid normaldrift. Intervjuerna användes för att identifiera vad som skiljer störningsdriften från normaldriften och låg främst till grund för analysen av det sammansatta kognitiva systemet vid störningsdrift. De kategorier som framkom under analysen och ligger till grund för resultatet var Organisation, Arbetssätt, Beslutsfattande och Kommunikation.

  Driftcentralen med kringliggande grupper utgör en komplex organisation som ska klara av att hantera oförutsägbara händelser. Denna studie visar att detta sammansatta kognitiva system klarar av denna uppgift till en acceptabel nivå med hjälp av erfarenheten och kunskapsnivån hos driftledarna och fältarbetarna, men vissa förbättringar kan göras för att öka kontrollförmågan vid störningsdrift.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 272.
  Glansberg, Sven
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Presentation av reservdelskatalog med modellbaserat konstruktionsunderlag: En fallstudie av Saabs konceptutveckling för teknikinformation till stridsflygplanet Gripen NG2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom militär flygindustri är produktdatahantering i produktlivscykeln och utveckling av logistikstöd centrala områden för att hantera krav och kostnader. Senaste strategin för dessa utmaningar grundar sig i modellbaserat konstruktionsunderlag – model-based definition (MBD). I detta perspektiv står disciplinen teknikinformation inför förändringsarbetet att utnyttja möjligheterna med MBD. Förbättringar i presentationsmetod för illustrationer och effektivare arbetsmetoder för produktion förväntas.

  Detta förändringsarbete undersöktes genom en fallstudie av Saabs konceptutveckling för teknikinformation till stridsflygplanet Gripen NG. Studien fokuserade på publikationstypen reservdelskatalog och användningen av den. Arbetet bidrar med en modell som beskriver fyra nivåer för design av informationssystem, varav nivån presentation är i fokus. Därtill undersöks jämförbara arbetsmetoderför hantering av MBD-data inom fallet.

  Studien fann att teknikinformationsavdelningen står inför en övergång från dokumentbaserad förvaltning till utveckling av informationssystem. Därefter diskuteras tre förslag för nästa generations reservdelskatalog. Det mynnar ut i två slutsatser: dels att en bristfällig bild av reservdelskatalogens användning gör det svårt att bedöma nya presentationsmetoders lämplighet, och dels att förbättringarna gjorda i arbetsmetod och presentationsmetod vid MBD-införande på andra områden i produktlivscykeln inte är direkt överförbara på reservdelskatalogen. Till följd av detta presenteras förslag på framtida forskning och arbete.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Goldkuhl, Göran
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, VITS - Laboratoriet för verksamhetsinriktad systemutveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Dep. of Computer & Systems Sciences, Stockholm University, Sweden.
  Lind, Mikael
  Viktoria institute, Sweden; School of Business & Informatics, University of Borås, Sweden.
  A multi-grounded design research process2010Ingår i: Global Perspectives on Design Science Research: 5th International Conference, DESRIST 2010, St. Gallen, Switzerland, June 4-5, 2010. Proceedings. / [ed] Winter R, Shao L, Aier S, Springer Berlin/Heidelberg, 2010, s. 45-60Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There has been a growing interest in the philosophy and constituents of design research by a vast amount of IS-scholars. There are several unresolved concerns and issues in design research (DR). Some examples are the outcomes of design research, the role of theorizing in DR, how to conduct evaluation and validation, and the need for different grounding processes to generate valid knowledge from design research endeavors. This paper describes a multi-grounded approach for design research; consisting of three types of grounding processes (theoretical, empirical and internal grounding). The purpose is to investigate DR-based design knowledge and its roles during design research and design practice. A key feature in this approach is the division between the meta-design (within design research) producing abstract design knowledge and the empirical design practice producing situational knowledge and artefacts. The multi-grounding approach to design research will be illustrated by the support of two design cases.

 • 274.
  Gopinath, Varun
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Maskinkonstruktion. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  On Safe Collaborative Assembly With Large Industrial Robots2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis pertains to industrial safety in relation to human-robot collaboration. The aim is to enhance understanding of the nature of systems where large industrial robots collaborate with humans to complete assembly tasks. This understanding may support development and safe operations of future collaborative systems.

  Industrial robots are widely used to automate manufacturing operations across several industries. The automotive industry is the largest user of robots and have identified robot-based automation as a strategy to improve efficiency in manufacturing operations.

  Recently, a class of machines referred to as collaborative robots have been developed by robot manufacturers to support operators in assembly tasks. The use of these robots to support human workers in an industrial context are referred to as collaborative operations.

  Presently, collaborative robots have limited reach and load carrying capacity compared to standard industrial robots. Large/standard industrial robots are widely used for applications such as welding or painting. They can, in principle support operators in assembly tasks as well.

  Two laboratory demonstrators representing the final results from a series of research activities will be presented. They were developed to investigate issues related to personnel and process safety while working with large industrial robots in collaborative operations. The demonstrators were partially based on assembly workstations that are currently operational and they exemplify challenges faced by the automotive industry.

  Demonstrator-based Research, a methodology for collaborative research that emphasizes development of demonstrators as a research tool, forms the rationale for carrying out research operations presented in this thesis. An evaluation of the laboratory demonstrators by industrial participants suggests an increased interest and confidence in collaborative operations with large robots. The demonstrators have served as a tentative platform for participants to identify and discuss manufacturing and safety challenges in relation to their organization.

  A main outcome presented in this thesis relates to specifying requirements for introducing robots in a human-populated environment. Introducing robotic systems in new environments requires reconsideration of the nature of the hazards particular to the domain. An analysis of the laboratory demonstrators suggest that, in addition to hazards associated with normal functioning of the system, limitations in human cognition must be considered. These results will be exemplified and discussed in the context of situational and mode awareness. Additionally, a model of a collaborative workstation will be presented in terms of three constituents – workspace, tasks and interaction.

  This is particularly significant considering the direction of present-day research aimed at introducing robots across various industries and working environments. In response to this trend, this thesis discusses the relevance of Interactive Research and its emphasis on joint learning that goes on between academic researchers and industrial participants as a valuable principle for collaborative research.

  Delarbeten
  1. Design Criteria for a Conceptual End-effector for Physical Human-Robot Production Cell
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Design Criteria for a Conceptual End-effector for Physical Human-Robot Production Cell
  2014 (Engelska)Ingår i: Proceedings of The 6th International Swedish Production Symposium 2014, Gothenburg: Chalmers Conferences , 2014, s. 1-7Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Speed, precision and repeatability are virtues of industrial robots which are relied on by manufacturing firms but also necessitates segregating them within controlled fenced areas. Therefore, industrial robots cannot cooperate with line workers in assembling task. With recent developments in robotics, new possibilities have emerged that can enable manufacturing firms to be flexible and cost effective. This paper presents preliminary results from investigations into the possibility of a man-machine production cell where plastic panels are assembled under the car. A conceptual man-machine collaborative production cell will be presented detailing characteristics required to ensure safety.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Gothenburg: Chalmers Conferences, 2014
  Nyckelord
  Human-Robot Collaboration, Mixed-model assembly Line, Flexible Manufacturing.
  Nationell ämneskategori
  Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-123649 (URN)9789198097412 (ISBN)
  Konferens
  The 6th Swedish Production Symposium, Clarion Hotel Post September 16-18, Gothenburg, Sweden
  Projekt
  Collaborative Team of Man and Machine ToMM
  Forskningsfinansiär
  Vinnova
  Tillgänglig från: 2016-01-04 Skapad: 2016-01-04 Senast uppdaterad: 2019-11-20Bibliografiskt granskad
  2. Risk Assessment Process for Collaborative Assembly - A Job Safety Analysis Approach
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Risk Assessment Process for Collaborative Assembly - A Job Safety Analysis Approach
  2016 (Engelska)Ingår i: 6TH CIRP CONFERENCE ON ASSEMBLY TECHNOLOGIES AND SYSTEMS (CATS), ELSEVIER SCIENCE BV , 2016, Vol. 44, s. 199-203Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  International safety standards state that risk assessment is the first step in understanding and eliminating hazardous work environment. The traditional method of risk assessment using Job Safety Analysis, where sequential tasks of the operator are analysed for potential risks, needs to be adapted to applications where humans and robots collaborate to complete assembly tasks. This article proposes a novel approach by placing equal emphasis on various participants working within their workspaces. An industrial case study wil be used to showcase the merits of the process when used at an early stage in the development of a collaborative assembly cell. (C) 2016 The Authors. Published by Elsevier B.V.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  ELSEVIER SCIENCE BV, 2016
  Serie
  Procedia CIRP, ISSN 2212-8271
  Nyckelord
  Human Robot Collaboration; Risk Assessment; Safety Standards; Collaborative Assembly
  Nationell ämneskategori
  Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-129505 (URN)10.1016/j.procir.2016.02.334 (DOI)000376432200033 ()
  Konferens
  6th CIRP Conference on Assembly Technologies and Systems (CATS)
  Tillgänglig från: 2016-06-20 Skapad: 2016-06-20 Senast uppdaterad: 2019-11-20
  3. Safe Assembly Cell Layout through Risk Assessment: An Application with Hand Guided Industrial Robot
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Safe Assembly Cell Layout through Risk Assessment: An Application with Hand Guided Industrial Robot
  2017 (Engelska)Ingår i: Proceedings of the 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems / [ed] Mitchell M. Tseng, Hung-Yin Tsai and Yue Wang, Elsevier, 2017, Vol. 63, nr Supplement C, s. 430-435Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Risk assessment is a systematic and iterative process which involves risk analysis where the probable hazards are identified and corresponding risks are evaluated along with solutions to mitigate the effect of these risks. In this article the outcome of a risk assessment process will be detailed where a large industrial robot is being used as a intelligent and flexible lifting tool that can aid operators in assembly tasks. The realization of a collaborative assembly station has several benefits such as increased productivity and improved ergonomic work environment. The article will detail the design of the layout of a collaborative assembly cell which takes into account the safety and productivity concerns of automotive assembly plants.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Elsevier, 2017
  Serie
  Procedia CIRP
  Nyckelord
  Human Robot Collaboration, Safety Standards, Collaborative Assembly, Hand-Guided Robot
  Nationell ämneskategori
  Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-142319 (URN)10.1016/j.procir.2017.03.160 (DOI)000418465500073 ()2-s2.0-85028677171 (Scopus ID)
  Konferens
  Manufacturing Systems 4.0 – Proceedings of the 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems
  Forskningsfinansiär
  VINNOVA
  Anmärkning

  Manufacturing Systems 4.0 – Proceedings of the 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems

  Tillgänglig från: 2017-10-25 Skapad: 2017-10-25 Senast uppdaterad: 2019-11-20Bibliografiskt granskad
  4. Risk Assessment for Collaborative Operation: A Case Study on Hand-Guided Industrial Robots
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Risk Assessment for Collaborative Operation: A Case Study on Hand-Guided Industrial Robots
  2018 (Engelska)Ingår i: Risk Assessment / [ed] Valentina Svalova, London/Rijeka: InTech, 2018, s. 167-187Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Risk assessment is a systematic and iterative process, which involves risk analysis, where probable hazards are identified, and then corresponding risks are evaluated along with solutions to mitigate the effect of these risks. In this article, the outcome of a risk assessment process will be detailed, where a large industrial robot is used as an intelligent and flexible lifting tool that can aid operators in assembly tasks. The realization of a collaborative assembly station has several benefits, such as increased productivity and improved ergonomic work environment. The article will detail the design of the layout of a collaborative assembly workstation, which takes into account the safety and productivity concerns of automotive assembly plants. The hazards associated with hand-guided collaborative operations will also be presented.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  London/Rijeka: InTech, 2018
  Nyckelord
  Hand-guided robots, industrial system safety, collaborative operations, human-robot collaboration, risk assessment, hazards
  Nationell ämneskategori
  Maskinteknik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-145504 (URN)10.5772/intechopen.70607 (DOI)9789535137986 (ISBN)9789535140634 (ISBN)9789535137993 (ISBN)
  Tillgänglig från: 2018-03-02 Skapad: 2018-03-02 Senast uppdaterad: 2019-11-20Bibliografiskt granskad
  5. Demonstrators to support research in Industrial safety - A Methodology
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Demonstrators to support research in Industrial safety - A Methodology
  2018 (Engelska)Ingår i: Procedia Manufacturing, E-ISSN 2351-9789, Vol. 17, s. 246-253Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Activities to support manufacturing research are carried out with the intention to gain knowledge of industrial problems and provide solutions that addresses these issues. In order for solution to be viable to the industry, research activities are carried out in close collaboration with participants from the industry, academia and research institutions. Interactive research approach motivates participants with multi-disciplinary perspective to collaborate and emphasizes joint learning in the change process. This article, presents a methodology, where participants with different expertise can collaborate to develop safety solutions. The concept of a demonstrator, which represents cumulative result of a series of research activities, is presented as a tool to showcase functioning and design intent in a collaborative research environment. The results of a pilot study, where manufacturing professionals evaluated design decisions that resulted in a demonstrator, will be presented. (C) 2018 The Authors. Published by Elsevier B.V.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  ELSEVIER SCIENCE BV, 2018
  Nyckelord
  Collaborative robots; Industrial Safety; University-Industry Collaboration; Risk Assessment
  Nationell ämneskategori
  Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-158894 (URN)10.1016/j.promfg.2018.10.043 (DOI)000471035200031 ()
  Konferens
  28th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2018), June 11-14, 2018, Columbus, OH, USAGlobal Integration of Intelligent Manufacturing and Smart Industry for Good of Humanity, Edited by Dušan Šormaz, Gürsel Süer, F. Frank Chen
  Anmärkning

  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)Peer-review under responsibility of the scientific committee of the 28th Flexible Automation and Intelligent Manufacturing(FAIM2018) Conference.

  Tillgänglig från: 2019-07-16 Skapad: 2019-07-16 Senast uppdaterad: 2019-11-20
  6. Understanding situational and mode awareness for safe human‑robot collaboration: case studies on assembly applications
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Understanding situational and mode awareness for safe human‑robot collaboration: case studies on assembly applications
  2019 (Engelska)Ingår i: Production Engineering, ISSN 0944-6524, E-ISSN 1863-7353, Vol. 13, nr 1, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  In order for humans and robots to collaborate on an assembly line, safety of operations is a prerequisite. In this article, two assembly stations where a large industrial robots collaborate with humans will be analysed with the aim to 1. determine the characteristics of hazards associated with human-robot interaction and 2. design solutions that can mitigate risks associated with these hazards. To support the aim of this article, a literature review will attempt to characterize automation and detail the problems associated with human-automation interaction. The analysis points at situational awareness and mode-awareness as contributing factors to operator and process safety. These underlying mechanisms, if recognised by the risk assessment team as hazards, can mitigate risks of operator injury or production delays. This article details the function of visual and physical interfaces that allow operators to comprehend system-state in order to avoid undesirable situations

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Springer Berlin/Heidelberg, 2019
  Nyckelord
  Situational awareness, Mode awareness, Human-robot collaboration (HRC), Industrial safety
  Nationell ämneskategori
  Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-160304 (URN)10.1007/s11740-018-0868-2 (DOI)000457944600001 ()2-s2.0-85058656783 (Scopus ID)
  Forskningsfinansiär
  Vinnova, 2015-03722
  Tillgänglig från: 2019-09-17 Skapad: 2019-09-17 Senast uppdaterad: 2020-03-24Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  On Safe Collaborative Assembly With Large Industrial Robots
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
 • 275.
  Gossett, Stéphane
  et al.
  Université Paris-Saclay, France.
  Sereno, Mickael
  Université Paris-Saclay, France.
  Besançon, Lonni
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Medie- och Informationsteknik. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Isenberg, Tobias
  Université Paris-Saclay, France.
  Tangible Volumetric Brushing in Augmented Reality2020Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We discuss a 3D volume selection technique supported by Augmented Reality (AR) using both a tangible multi-touch device and an AR Head-Mounted Display (AR-HMD). While the HMD stereo-scopically renders the dataset, the tablet allows the user to draw a lasso that can be extruded using the tablet's relative or absolute position and orientation. This interaction is inspired by the original Tangible Brush technique. We aim, with this setup, to understand the implications of a tangible device where its absolute position now has meaning in the user's output space compared to traditional implementations where only the relative movements are captured.

 • 276.
  Granlund, Rego
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  C³Fire: a microworld supporting emergency management training1997Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The objective of this work has been to study how to support emergency management training using computer simulations. The work has focused on team decision making and the training of situation assessment in a tactical reasoning process. The underlying assumption is that computer simulations in decision-making training systems should contain pedagogical strategies. Our investigations started with empirical studies of an existing system for training infantry battalion staffs. In order to promote controlled studies in the area, we developed a microworld simulation system, C3Fire. By using a microworld, we can model important characteristics of the real world and create a small and well-controlled simulation system that retains these characteristics. With a microworld training system, we can create similar cognitive tasks to those people normally encounter in real-life systems. Our experimental use of C3Fire focuses on the problem of generating an information flow that will support training in situation assessment. Generated messages should contain information about the simulated world that will build up the trainees' mental pictures of the encountered situations. The behaviour of the C3Fire microworld was examined in an experimental study with 15 groups of subjects. The aim of the system evaluation of C3Fire was mainly to study the information flow from the computer simulation through the training organisation, involving role-playing training assistants, to the trained staff. The training domain, which is the co-ordination of forest fire fighting units, has been chosen to demonstrate principles rather than for its own sake.

 • 277.
  Grentzelius, Julia
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Making Keyboard Shortcuts Accessible: Keyboard Shortcuts for Healthcare Professionals in an Electronic Healthcare System2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis was initiated by Cambio Healthcare Systems and was aimed to investigate the usage of keyboard shortcuts (KBS) in the electronic health record system COSMIC. The aim was to determine which users would benefit from learning keyboard shortcuts and understand how users can learn them effectively. The study also aimed to identify suitable techniques for users in the sensitive healthcare environment, with a focus on efficiency. Through workshops and interviews with individuals with experience of the user, it was found that most users would benefit from learning more KBS, particularly primary nurses who would save significant time. A thematic analysis revealed four themes: Benefits Everyone, Key Users, Documentation, and Visibility. Lack of awareness and a need for visualization were identified as the main issues.

  To address these findings, design requirements were established to meet user needs. Two design concepts, a visualizing wiki and an all-knowing search, were created as prototypes to represent potential design solutions. Evaluation with three participants showed positive results for the first concept, indicating it would be effective for teaching KBS to novice users. The second concept, while insufficient on its own, could complement the first concept and benefit users seeking quick results in COSMIC, such as medical secretaries and administrators. The study's strength lies in its preliminary stages, which provided valuable insights into user needs and identified underlying issues related to KBS in COSMIC.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Making Keyboard Shortcuts Available
 • 278.
  Grims, Edgar
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Ederth, Lisa
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Swärd, Joel
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Rydin, Elsa
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Nyman, Gabriel
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Lundberg, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Öhman, Hjalmar
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Jaksic, Julia
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Tool in a Box: How should a website for renting tools be implemented to benavigable and be perceived as usable?2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag, när universitetsstudenter ska flytta har de sällan de nödvändiga verktyg som behövs för att slutföra inflyttningsrelaterade uppgifter, så som att sätta upp en hylla. Därfinns idag få tjänster som lätt och smidigt hyr ut dessa verktyg, vilket leder människortill att köpa helt nya verktyg. Därmed utvecklades en web-applikation för att simulerauthyrningen av dessa verktyg från smarta paketskåp. Studien syfte är att använda dennaweb-applikation för att undersöka påverkan av olika variablers påverkan på användbarhetoch navigerbarhet. Därmed utvecklades webbapplikationen som bas för de test som utfärdades i dennastudie. För att kunna mäta påverkan av dessa variabler användes mätmetoder så som lostness och system usability scale tillsammans med CTA och retrospective probing. Efteratt testerna utfärdats kunde flera slutsatser dras. Slutsatsen kunde dras att det är mycketviktigt att kritisk information visas upp på ett så enkelt och lättförståeligt sätt som möjligtför att maximera användarens informations upptag. Studien kunde även se vikten av mindre ändringar så som att tillåta användare att logga in och registrera sig genom att tryckapå Enterknappen. Dessa små saker gjorde inte nödvändigtvis att hemsidan upplevdes sommer användbar när de var implementerade. Men i stället ansågs de som mer självklaraoch påverkade den upplevda användbarheten negativt när de inte fanns implementerade.Studien beaktade även den stora vikten av kontinuerliga användartester för att finna småfel som annars kan vara svåra att upptäcka.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Gulz, Agneta
  et al.
  Cognitive Science, Lund University, Sweden.
  Haake, Magnus
  Lunds universitet.
  Benefits of Digital Pedagogical Characters – A Learning Style Perspective2009Ingår i: The Open Education Journal, E-ISSN 1874-9208, Vol. 7, nr 2, s. 34-41Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article explores the relation between i) the attitudes of students towards digital pedagogical characters and ii) their learning style as separate versus connected thinkers, a learning style dimension which regards individual’s approach towards the social dimensions of knowledge. Ninety 12-15 year old students participated in the study in which they were presented with a scenario-based multimedia program. In this program the student is to take the role of a journalist at a magazine who is sent on various missions to European countries in order to conduct article research. The journalist is accompanied by a digital pedagogical character in the form of a virtual instructor or a virtual learning companion.

  After having progressed through the introductory parts of the program, including a module for choosing a visual character to represent their virtual instructor or learning companion, the students were (among other things) asked about their views on the idea of using virtual pedagogical characters as an enhancement of learning environment. Furthermore, they were presented with an option between two digital characters with different communicative styles – one strictly task oriented and one task and relation oriented and were asked to give motives for their choice. The students were also asked to fill out a learning style inventory addressing separate versus connected thinking.

  The results of the study confirm what has been shown in some other studies, namely that there are considerable individual differences both in attitudes towards digital characters in digital learning environments and in attitudes towards the social orientation of such characters, and that these differences in attitudes may be related to various user characteristics. More specifically, the results of the current study indicate that differences in learning style of the kind assessed in the study belong among those user characteristics. The results are finally discussed in terms of practical implications for the use and design of digital learning environments.

   

   

 • 280.
  Gulz, Agneta
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, NLPLAB - Laboratoriet för databehandling av naturligt språk. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Haake, Magnus
  Lunds universitet.
  Challenging Gender Stereotypes using Virtual Pedagogical Characters2010Ingår i: Gender Issues in Learning and Working with Information Technology: Social Constructs and Cultural Contexts, / [ed] Sara Goodman, Shirlsy Booth & Gill Kirkup, IGI Global , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper explores motivational and cognitive effects of more neutral or androgynous-looking versus more feminine-looking and masculine-looking virtual characters. A user study is presented, in which 158 students, aged 17-19, encountered four virtual characters that were visually manipulated to represent gender stereotypicality versus androgyny. On the one hand we explored students’ attitudes towards the different characters as seen in how they ranked them as preferred presenters and articulated their arguments for doing so. On the other hand we looked for patterns as to which character(s) influenced female and male students most positively with respect to their attitude towards a university level computer engineering programme. Results from the study are presented and discussed. We conclude by pointing towards future research and potential within the area.

   

 • 281.
  Gulz, Agneta
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, NLPLAB - Laboratoriet för databehandling av naturligt språk. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Haake, Magnus
  Lunds universitet.
  Virtuella rollmodeller och androgynitetens potential2009Ingår i: Individen, tekniken och lärande / [ed] Jonas Linderoth. Roger Säljö, & Ulf P.Lundgren, Carlssons förlag , 2009Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Virtuella karaktärer, det vill säga mer eller mindre människoliknande och interaktiva datorgenererade figurer, har sedan länge förekommit i datorspel. På senare år har de även blivit allt vanligare i digitala lärmiljöer. De uppträder där i form av virtuella instruktörer, coacher, rollspelskaraktärer, lärkompanjoner och avatarer (alter egos) i pedagogiskt material från förskola till högskola likväl som i specialistutbildningar. I bredare pedagogiska sammanhang träffar man på dem i egenskap av till exempel virtuella rådgivare och informatörer.

  Skälen till att använda virtuella pedagogiska karaktärer kan variera och i Gulz (2004) ges en översikt samt kritisk diskussion av olika möjliga pedagogiska vinster. Veletsianos

  Scharber och Doering (2008) fördjupar den kritiska diskussionen i en artikel med titeln ”När sex, droger och våld kommer in i klassrummet: Konversation mellan ungdomar och en kvinnlig pedagogisk agent”. Den analys de presenterar av loggade konversationer visar en kraftig diskrepans mellan pedagogisk intention, å ena sidan, och vardaglig praktik där elever interagerar med virtuella pedagogiska karaktärer, å andra sidan. Former av interaktion, kommunikation och språkbruk, som normalt är otillåtna och förekom sparsamt i de aktuella klassrummen, gjorde här ett inträde på bred front.

  I denna text kommer vi emellertid att titta närmare på pedagogiska möjligheter. Specifikt fokuserar vi på följande fråga: ”Kan virtuella pedagogiska karaktärer vara ett redskap för att erbjuda alternativa kulturella bilder inom områden med starka genusassociationer som till exempel ingenjörsutbildning och datorteknik?”.

  Innan vi går in på huvudtemat inleder vi med att presentera en begreppslig och temamässig bakgrund till den kommande analysen och diskussionen kring kulturella bilder, rollmodeller och genusproblematik.

   

 • 282.
  Gulz, Agneta
  et al.
  Avdelningen för kognitionsvetenskap, Lunds universitet.
  Haake, Magnus
  Institutionen för designvetenskaper, Lunds universitet.
  Hansson, Kristina
  Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.
  Sahlén, Birgitta
  Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.
  Willstedt-Svensson, Ursula
  Lunds skolors resurscentrum, Lunds kommun.
  Digitaliserad Trog-2 med manipulerad talhastighet2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I en digitaliserad version av TROG-2, som vi kallar LU-Trog, har vi skapat möjlighet att bland annat manipulera talhastigheten med vilken meningarna i testet läses. Utifrån en inspelning av meningarna i ”nor malhastighet” har vi på digital väg skapat ytterligare två uppsättningar av TROG - meningarna, ”förlångsammade” med 160% av originalljudfilernas duration och ”försnabbade” med 60% av originalljudfilernas duration. Under våren 2010 har vi genom fört en första explorativ studie för att pröva om LU-Trog kan använda s som forsknings verktyg och i förlängningen som ett dia gnos stöd. Deltagare var tolv unga vuxna , i åldrarna 17 - 20 med lindrig psykisk funktionsnedsättning. De genom förde LU-Trog på dator med pekskärm vid två olika tillfällen med 6-7 veckor s mellanrum . Vid första tillfället var hälften av meningarna långs amma och hälften snabba , i slum pvi s fördelning . Vid nästa tillfälle fick varje deltagare en inverterad spegelbild av det först a testet, så att de meningar som varit långs amma vid tillfälle ett nu var snabba och vice versa. Variablerna vi mäter och jämför i de båda villkor en är antal korrekta block , totalt antal korrekta svar, antal ångrade val och antal begäran om repetition ( max en gång) . I presentationen vill vi dels diskutera resultaten från dessa jämförelser . De pekar bl.a. på signifikant större tendens att svara fel för snabbt än för långs amt tal, där tendensen är särskilt tydlig för de m so m gör många fel. Dels , och framförallt , vill vi diskutera hur vi kom mer att gå vidare och vilka möjligheter till vidareutveckling och anpassningar till kliniskt behov och bruk som kan finnas.

 • 283.
  Gulz, Agneta
  et al.
  Cognitive Science, Lund Unversity, Lund, Sweden.
  Magnusson, CharlotteCertec - Rehabilitation Engineering and Design, Lund University, Lund, Sweden.Malmborg, LoneIT - University of Copenhagen, Denmark.Eftring, HåkanCertec - Rehabilitation Engineering and Design, Lund University, Lund, Sweden.Jönsson, BodilLund University, Sweden.Tollmar, KonradLund University, Sweden .
  Proceedings of the 5th Nordic Conference on Human-Computer Interaction - Using Bridges2008Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  NordiCHI is the main forum for human-computer interaction research in the Nordic countries. It is a biannual event. The first four were held in Stockholm (2000), Aarhus (2002), Tampere (2004) and Oslo (2006). This year's conference in Lund is hosted by Lund University in affiliation with Malmö University and IT University of Copenhagen.

  The theme is Using Bridges: A key challenge that our everyday culture raises is to find better ways to combine theory and practice. Bridging needs to take place on many levels: individual-to- individual, many-to-many, culture-to-culture, region-to-region, human-to-artefact, mankind-to- technology, and artefact-to-artefact. The vision is that the conference will enable the meeting of cultures within HCI --- geographically distinct ones as well as those of academia, industry and public life.

  The broad call for participation elicited an excellent response, and we are happy to offer a high-quality technical programme that combines the best of the NordiCHI tradition with emerging trends in interaction design. The technical programme combines five different categories of submissions: full papers, short papers, design cases, industrial experience reports and interactive events (demonstrations). The industrial experience report category follows the initiative from NordiCHI 2006, whereas the design case category is new this year. The intention of design cases is twofold: to open a venue for the growing community of design researchers in HCI, interaction design and related fields, and to experiment with a format for knowledge production in which the significance of critics and criticism is acknowledged.

  We received 139 full papers, 112 short papers, 3 design cases and 9 industrial experience reports. An international committee comprising 161 reviewers helped in the selection process. In the end we accepted 42 full papers, 39 short papers (12 for plenum presentation and 27 as poster presentations), 2 design cases each with two critiques, and 8 industrial experience reports. The acceptance rate for full papers was 30.2% and 34.8% for short papers. The submitted full papers represent 20 countries, with the accepted ones representing 9, whereof 5 are outside the Nordic region.

 • 284.
  Gunnesson, Emelie
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Jungerth, Carl
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Malmros, Oscar
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Eriksson, Oscar
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Sjöberg, Jonathan
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Appelquist, Linus
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Törnberg Zeinetz, Jacob
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Osla, Lowe
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  The importance of navigability when navigating through student merchandise: A study to research how navigability could improve student e-commerce2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this report is to examine how a web application should be designed with regard to navigability. E-commerce is a growing sector hence it is of great value to know how to build a web application for the users, this report has chosen to focus on students as the target group. The theory explains that web applications should have a clear visual hierarchy with few focal points as it helps users navigate the web application. It should resemble other similar platforms and be developed in accordance with Nielsen Norman Group’s 10 usability Heuristics. The approach to test the hypothesis based from the the- ory is by evaluating different versions of the web application by user tests in regard to the ISO/IEC 25000 and Nielsen Norman Group’s 10 usability heuristics. The method is then analysed with advantages such as multiple anonymous randomised user tests, and disadvantages such as a very small segment of the population being tested. Furthermore, the method were based in relevant theory. A web application that has a reasonable design with no clear distractions and no unnecessary information leads to less mouse clicks, faster times completing tasks and a more pleasant user experience. 

  Extra features such as sorting and filtering were expressed by the test participants as functions that were missing when they were not implemented, and led to faster times and less errors when test participants had such options. Even a web application with the useful features, but with a disturbing design would still result in a bad user experience. Some features were sparsely used or not used at all during the user tests. This could have been avoided with a different implementation of the user tests. When features and design improvements were removed, following the Nielsen Norman Group’s 10 usability heuris- tics, they were missed by the test participants which proved that the theory is applicable on a real web application. For the user to experience that it is a usable and navigable web application, the web application need to use familiar features and a design that emphasise the important features on the page.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Gustafsson, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Ett besök på det lokala Internetbankkontoret: En studie om decentralisering av Handelsbankens webbtjänst2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  "Handelsbanken är en av nordens största banker med ett gott rykte och nöjda kunder, vilket studien även visat. Bankens märkesvärde grundar sig på en decentraliserad organisation, där varje kontor ansvarar för kunderna i sitt eget närområde och arbetar aktivt för att ha så nöjda kunder som möjligt. Eftersom varje kund tillhör ett visst kontor skapas ofta en relation till personalen på det kontoret och en känsla av tillhörighet uppnås. Många kunder upplever mindre och mindre av denna relation efter att många bankärenden utförs på internet. Kunder som använder internettjänsten för sina ärenden får fördelen med större kontroll och frihet över sin ekonomi, men för Handelsbankens del innebär det att de förlorar relationen med sina kunder. Istället för att med god service och professionell personal fånga kundens lojalitet till banken, upplever kunderna samma grad av service på internettjänsten som på vilken webbsida som helst. Handelsbankens märkesvärde som den trevliga och serviceinriktade banken håller på att gå förlorat. För att lösa detta problem måste Handelsbanken förmedla samma känsla av service och kundcentrering på webben som de idag enbart förmedlar på kontoren. Det är dags för Handelsbanken att nå ut till sina internetkunder och erbjuda det decentraliserade internetbankkontoret. En bra internettjänst är enligt studien en banks viktigaste konkurrensmedel. Samtidigt uppfattar bankkunderna just Handelsbankens internettjänst som sämst av samtliga studerade banker. Det är hög tid för Handelsbanken att förnya sig och med hjälp av teorier om servicescape, cyberscape, e-service och branding, visar denna uppsats ett sätt för Handelsbanken att framhäva sina främsta styrkor och erbjuda en internettjänst som lever upp till internetkundernas krav och behov."

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 286.
  Gustafsson, Klara
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Designprocess för ett pedagogiskt memoryspel2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10,5 poäng / 16 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tekniska apparater och spelapplikationer blir en allt större del av den nya generationens vardag och lärande applikationer används allt mer som läromeldel i förskolan. Enligt läroplanen för förskola så skall multimedia och informationsteknik ha en lika stor del av lärandet som bild, sång, dans, rytm och rörelse. Denna utveckling gör det allt viktigare att fokusera på kvaliteten hos applikationerna som används och en större förståelse behövs för hur en god pedagogisk applikation bör utformas för att inbjuda spelaren till flera aspekter av lärande såsom sociala, kognitiva, och problemlösande. Syftet med denna uppsats är därför att genom grundläggande förstudier designa en pedagogiskt genomtänkt memoryspelsapplikation till ipad för barn i åldern 5-6år på förskola.

  Projektet är utfört i tre delar; förstudie, implementation och utvärdering. Förstudien består kvalitativa intervjuer med förskollärare som ger inblick i hur förskolorna arbetar med spel i dagsläget . Därefter har en genreanalys genomförts på liknande memoryspel idag. Implementationen har sedan gjorts i form av krevgenerering, och designutveckling genom ramverksdesign, detaljdesign och prototypskapande. Slutligen har designen utvärderats med hjälp av användbarhetstester på förskolebarn. 

  Studien visar tydligt att spel som förmedlar inlärningsmoment i både ljud och bild lyckas bäst, att innehållet bör gynna social interaktion och samtal samt att pedagogens närvaro har stor betydelse för hur eleverna tar till dig informationen. Det krävs tydliga anvisningar med både ljud och bild för att påvisa hur användaren ska navigera och gå vidare i spelet. Orden bör vara skrivna i versaler och ljudas fram via applikationen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 287.
  Gustafsson, Klara
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Hur kan gamification tillämpas för att öka engagemanget på ett IT-konsultbolag?2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur gamification kan tillämpas på ett konsultbolag för att öka engagemang hos medarbetarna. Metoder från spelarcentrerad design och konceptutveckling användes för att undersöka om det fanns engagemang på IT-konsultbolaget som studien utfördes hos och vilken eller vilka drivkrafter för motivation som bör användas vid gamifieringen. En konceptutvecklingsprocess genomfördes vilket resulterade i en konceptidé som sedan utvärderas med medarbetarna vid IT-konsultbolaget. Studien visar att IT-konsultbolaget bör använda gamification för att medarbetarna ska kunna lära känna varandra och därmed öka gemenskapen. Vidare studier rekommenderas att undersöka hur man vid ett stort företag där många olika sorters människor, och därmed spelartyper, finns bör använda sig av gamification för att tilltala dem alla.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Gustafsson, Linn
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Does my smartphone remember everything I need to remember?: A quantitative study on distributed cognition and how memory is affected by technical artifacts.2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Technical artifacts, such as smartphones, computers, search engines and computer programs are extensively used by the modern human. It seems like people use these artifacts to remember important information and become better at finding information effectively with them as a constant available aid. This study aims to explore the possibility that human memory sieves away information that is saved in a database and instead focuses on remembering how to get access to the needed information. More precisely this paper aims to examine if people do focus on the content of information or where information is to be found. The motivation of the study was to investigate if smartphones can bring positive outcomes to human cognitive processes and if modern humans are adapting to the technical world. The present study is a replication of Sparrow et al.’s (2011) original study, which presents findings that suggest that humans remember things they know they have access to less than information they do not have access to. Two research questions were investigated in the present study through an experiment, conducted with university students at Linköping University as test participants. The experiment investigated if the participants focused on remembering the content of presented statements, or remembering if the statements were about to be saved or deleted after being exposed to them. The result presented nostatistically significance. Conclusively it is recommended to continue with further studies on the subject and to conduct more replication of Sparrow et al.’s original study, due to the conflicting findings. A speculation is that a cause for the lacking significant result is the relatively small sample size, and future studies are therefore recommended to test a greater number of test participants. Despite the result it is possible that humans use technical artefacts to enhance cognitive processes, and use smartphones as a transactive memory partners, due to the extensive use of technical artifacts and the original study’s findings.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 289.
  Gustafsson, Sebastian
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Kvalitetsuppföljning av handkirurgi2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med den här kandidatuppsatsen har jag skapat en interaktionsdesign för en handkirurgisk mottagning på Sophiahemmet, som är ett privatsjukhus. Min interaktionsdesign består av ett enkätverktyg som ska finnas på en hemsida som ännu inte är utvecklad, för att mäta klinisk vårdkvalitet och allmänt bemötande av patienter på mottagningen. Förhoppningen är att min design kommer förenkla handkirurgens insamling av patienternas uppfattning av kvaliteten på mottagningen. Som privat kirurg är det viktigt att få reda på kvaliteten i operationerna, både för kirurgens egen utveckling och i marknadsföringssyfte. Resultaten från kvalitetsundersökningen ska därför också presenteras på ett tillfredsställande sätt. För en person som inte är läkare anser jag att det är lättare att ta del av resultaten i bilder än bara text, medan handkirurgen som jag pratat med mest är intresserad av resultaten, och inte om det ser snyggt och häftigt ut. Jag valde därför att i min design både presentera resultaten med hjälp av grafer och med hjälp av enbart text. Personerna som kommer att göra kvalitetsundersökningen ska opereras eller har opererats för ett hand-, arm- eller axelproblem. Det medför att personerna då troligen tycker att det är lite jobbigt att göra undersökningen med hjälp av händerna framför en dator. För att få en inblick i vad personer med handproblem kan tänkas tycka vara jobbigt när de fyller i en undersökning framför en dator gjorde jag tre stycken användarintervjuer. Jag gjorde också en intervju med en läkare för att få reda på vad han ansåg vara viktigt med resultatdelen utifrån ett läkarperspektiv. Min design skapades sedan genom att först göra en ramverksdesign och sedan en mer detaljerad design. Resultatet blev en design över kvalitetsundersökningen som patienterna ska göra och en design över handkirurgens resultatdel. Förhoppningen med mitt projekt och design är att det i slutändan kommer leda till kvalitetsförbättrad handkirurgi för företaget den här uppsatsen är skriven för. Min design är tänkt att vid ett senare skede implementeras på en riktig hemsida på den här mottagningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 290.
  Gustavsson, Pär
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Resilience and Procedure Use in the Training of Nuclear Power Plant Operating Crews2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 30 poäng / 45 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Control room operating crews are a crucial component in maintaining the safety of nuclear power plants. The primary support to operators during disturbances or emergencies are numerous emergency operating procedures. Further support is provided by reoccurring crew training in which the crews practice on handling anticipated disturbances in full-scale simulators. Due to the complexity of nuclear power plants and the small number of previous accidents to learn from, every possible accident scenario cannot be covered by the procedures and hence not trained on in the simulator. This raises the question of how operators can be prepared and able to cope with unexpected events by other means.

   

  This thesis investigates the possibilities of operating crews to act flexibly in situations where stable responses in the form of prescribed actions sequences from procedures cannot be applied. The study is based on the safety research paradigm of resilience engineering and the four cornerstones of resilience; learning, monitoring, anticipating, and responding (Hollnagel, 2011). The meaning and applicability of the resilience cornerstones were examined by interviewing a domain expert at the time employed by the OECD Halden Reactor Project. Subsequently, eight semi-structured interviews with operator training personnel at a Swedish nuclear power plant provided the main data of this study.

   

  This study shows that the resilience cornerstones were applicable to the work of nuclear power plant crews during emergency operations. In addition, the study provides findings regarding which artefacts (e.g. procedures) or crew characteristics (e.g. ways of communicating) support the cornerstone functions. The base thesis is that procedures always shall be used, but in situations where an operator perceives that no procedure is applicable, the crew have an opportunity to discuss the problem to come up with some other solution, i.e. act flexibly. Some trainers argued that the room for flexibility is there when needed, but it is not as certain how much flexibility and what kind of flexibility the operators are given. However, it does not seem like the flexibility, or lack of flexibility, given to operators is in itself the most problematic issue in the preparation of crews for unexpected events. Instead, this study identified several other problems of training and everyday work that could negatively affect crews’ capability to handle unexpected events. On the other hand, the trainers highlighted communication and teamwork to be important when the unexpected strikes and that much focus have been shifted towards such issues in training. Hence this can be claimed to be an important contribution given by the training today in successfully handling unforeseen events.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Resilience and Procedure Use in the Training of Nuclear Power Plant Operating Crews
 • 291.
  Gustavsson, Pär
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Utvärdering av Random Indexing och PageRank som verktyg för automatisk textsammanfattning2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mängden information på internet är enorm och bara forsätter att öka på både gott och ont. Framförallt kan det vara svårt för grupper såsom synskadade och personer med språksvårigheter att navigera sig och ta vara på all denna information. Därmed finns ett behov av väl fungerande sammanfattningsverktyg för dessa, men även för andra människor som snabbt behöver presenteras det viktigaste ur en uppsättning texter. Den här studien undersöker hur väl sammanfattningssystemet CogSum, som är baserat på Random Indexing, presterar med och utan rankningsalgoritmen PageRank aktiverat på nyhetstexter och texter från Försäkringskassan. Utöver detta används sammanfattningssystemet SweSum som en baslinje i undersökningen. Rapporten innefattar en teoretisk bakgrund som avhandlar automatisk textsammanfattning i stort vilket inkluderar olika utvärderingsmetoder, tekniker och sammanfattningssystem. Utvärderingen utfördes med hjälp av det automatiska utvärderingsverktyget KTHxc på nyhetstexterna och ett annat sådant, AutoSummENG, på Försäkringskassans texter. Studiens resultat påvisar att CogSum utan PageRank presterar bättre än CogSum med PageRank på 10 nyhetstexter medan det omvända gäller för 5 texter från Försäkringskassan. SweSum i sin tur erhöll det bästa resultatet för nyhetstexterna respektive det sämsta för texterna från Försäkringskassan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 292.
  Götmar, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Skapandet av rekommendationer i en olycksutredning: Sju haveriutredares tankar om rekommendationers utformning2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I samhället finns många verksamheter där avancerad teknik och människor skapar komplexa system som förväntas fungera på ett säkert sätt. Som en del av det arbete mot förbättrad säkerhet som ständigt pågår i dessa system kan olyckor som inträffat bli föremål för en utredning. Statens Haverikommission har som uppgift att utreda olyckor inom bland annat transportdomänerna med avsikten att klarlägga händelseförlopp och orsak till en händelse samt att beskriva resultaten i en rapport. Som ett medel för att förbättra säkerheten kan rekommendationer lämnas till respektive tillsyns- eller säkerhetsmyndighet med avsikten att fungera som underlag för beslut om lämpliga åtgärder för att om möjligt förhindra att en liknande olycka ska inträffa i framtiden.

  Det är viktigt att en olycksutredning sker på ett rationellt och systematiskt sätt så att olycksredovisningen inte snedvrids av förutfattade meningar eller favorithypoteser. Teorier gör gällande att utredare har egna olycksmodeller, d.v.s. sätt att se på olyckor och deras uppkomst. Denna olycksmodell stöder utredaren och påverkar olika beslut som fattas under utredningens gång.

  Studien som ligger till grund för denna uppsats har undersökt hur utredare på Statens Haverikommission skapar sig en uppfattning om vilka åtgärder som bäst förebygger olyckor i en verksamhet utifrån resultaten av en utredning. Ett särskilt fokus lades på frågan hur utredare bedömer en rekommendations förmodade effektivitet.

  Metoden som användes under studien bestod av litteraturstudier samt sju semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades kvalitativt och resultaten jämfördes sedan med teorier ur tidigare forskning.

  Under studien identifierades ett antal kriterier som utredarna ansåg kunde öka rekommendationens möjlighet att få en säkerhetshöjande effekt om de uppfylldes. Huvudsakligen utgjordes dessa av att kostnaden bör vara i rimlighet med säkerhetsvinsten, rekommendationen bör peka på ett problem som tillsynsmyndigheten sedan får lösa, vara systempåverkande, motiveras så att mottagaren förstår och accepterar problemet, vara anpassad efter mottagarens säkerhetsmognad, vara tillräckligt generell för att fånga upp liknande olyckor och tillräckligt specifik för att mottagaren ska förstå problemet, ej skapa sidoeffekter, vara möjlig att avgöra om den är implementerad, vara välformulerad och begriplig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 293.
  Haake, Magnus
  et al.
  Lunds universitet.
  Gulz, Agneta
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, NLPLAB - Laboratoriet för databehandling av naturligt språk.
  A Look at the Roles of Look & Roles in Embodied Pedagogical Agents – a User Preference Perspective2009Ingår i: International Journal of Artificial Intelligence in Education, ISSN 1560-4292, Vol. 19(1)Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper presents a theoretical framework addressing three aspects of embodied pedagogical agents: visual static appearance, pedagogical role, and communicative style. The framework is then applied to a user study where 90 school children (age 12‑15) in a dummy multimedia program were presented with either an instructor or a learning companion condition. They were then to choose between eight visually different embodied pedagogical agents: four more naturalistic (detailed & 3D-rendered) and four more stylized (simplified & cartoonish). Finally the participants were to choose between a strictly task-oriented versus a task- and relation-oriented pedagogical agent.

  The goal of the study was to explore possible relations between the three aspects mentioned above with respect to user preferences. Results were: (i) When the agent was introduced as a learning companion, female students displayed a significant tendency to choose a more stylized visual character, (ii) When the agent was introduced as a learning companion, female students displayed a significant tendency to choose a task- and relation-oriented agent, (iii) In the case when students had chosen a more stylized character, there was a significant tendency to choose a task- and relational-oriented agent.

  The paper also discusses limitations and strengths of the study, and advocates careful descriptions in studies of this kind – especially regarding the notion of visual realism.

   

 • 294.
  Haake, Magnus
  et al.
  Department of Design Sciences, LTH, Lund University, Lund, Swede.
  Gulz, Agneta
  LUCS (Div. of Cognitive Science), Lund University, Kungshuset, Lundagård, Lund, Sweden.
  Visual Stereotypes and Virtual Pedagogical Agents2008Ingår i: Educational Technology & Society, ISSN 1176-3647, E-ISSN 1436-4522, Vol. 11, nr 4, s. 1-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper deals with the use of visual stereotypes in virtual pedagogical agents and its potential impact in digital learning environments. An analysis of the concept of visual stereotypes is followed by a discussion of affordances and drawbacks as to their use in the context of traditional media. Next, the paper explores whether virtual pedagogical characters introduce anything novel with regard to the use of visual stereotypes - as compared both to real life interaction between humans and to the use of visual stereotypes in traditional non-interactive media such as magazines, film, television and video. It is proposed that novel affordances, as well as novel drawbacks, indeed are being introduced with the use of visual stereotypes in virtual characters. The conclusion of the paper is that knowledge on these matters can be useful both for developers of educational systems and for educators in enabling them to strengthen some pedagogical settings and activities.

 • 295.
  Hagelberg, Alicia
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Smart users, smart homes, and the search for a smarter application: A qualitative study of the usability in a smart home application and how it can be improved2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Smart home technology and IoT is rapidly gaining popularity, and many systems use mobile applications to control the hardware in the homes of the owners. Connective created by Indentive is one such system, which allows users to control things like the temperature in their homes via their smartphones. However, the usability of applications such as this one can be limited, which leads to frustration and even loss of interest for the users. This can result in critical implications for the company producing such a system – both economically and in regards to popularity. It is therefore important for companies to detect issues with their systems early on in order to address these issues and prevent negative implications. Connective was thus tested in a qualitative study using contextual inquiries with 7 participants. The data from the inquiries was then structured through thematic analysis, and the usability of the application was also tested using SUS-evaluation. Wireframe suggestions for changes to the application were then brainstormed with the thematic analysis and the result of the SUS in mind. Major issues that were addressed were access to help, information, the layout, the handling of errors, and feedback. Future studies should include further, more in-depth qualitative studies, perhaps in combination with quantitative data, to further improve and develop the wireframe-suggestions into working prototypes that can then be user tested.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Haglund Holst, Magdalena
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Hur upplever användarna möjligheten till samarbete via intranät?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett intranät utgör en stor plattform för den interna kommunikationen och samarbetet mellan medarbetare inom företag. Detta projekt genomfördes i samarbete med företaget Combitech. Combitech står idag inför ett skifte gällande intranät, från intranätet SaabNet till det nya intranätet CombiNet. Syftet med studien var att undersöka hur användarna uppfattar möjligheten till samarbete och kommunikation genom CombiNet i jämförelse med SaabNet. Detta undersöktes genom en kvalitativ ansats bestående av en enkätundersökning, intervjuer samt en tematisk analysmetod. Analys av enkätundersökningen gjordes först, vilket resulterade i huvudteman som utformandet av intervjufrågor och analys av intervjuerna utgick från. Resultatet visade att intranäten uppfattades som två vitt skilda forum. SaabNet sågs som en källa till information och CombiNet sågs som en källa till kommunikation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Hagman, William
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Affective Biases and Heuristics in Decision Making: Emotion regulation as a factor for decision making competence2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Stanovich and West (2008) explored if measures of cognitive ability ignored some important aspects of thinking itself, namely that cognitive ability alone is not enough to generally prevent biased thinking. In this thesis a series of decision making (DM) tasks is tested to see if emotion regulation (ER) is a factor for the decision process and therefore should be a measured in decision making competence. A set of DM tasks was compiled involving both affective and cognitive dimensions. 400 participants completed an online web-survey. The results showed that ER ability was significantly associated with performance in various DM tasks that involved both heuristic and biased thinking. These findings suggest that ER can be a factor in decision making competence.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Hallstan, Emma
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  ”Den är klurig eftersom vi jobbar med människor”: En kvalitativ intervjustudie om ledarskap i produktionen2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa intervjustudie genomfördes i samarbete med Scania Acadeamy. Studiens syfte är att utifrån ett Organizational Behavioral Management (OBM) perspektiv kartlägga hur individer i ledarskapsroller arbetar med beteende och motivation för egen räkning, med sina medarbetare samt gruppen som helhet. Denna kartläggning är aktuell då organisationen har introducerat en ny organisationsstruktur som kallas 5+1 modellen. Den har inneburit flera förändringar i hur man arbetar som ledare, exempelvis är ledaren mer närvarande och coachande än tidigare.

  OBM belyser beteendets roll i organisationen och studien definierar beteende utifrån ABC-modellen. Modellen visar att ett beteende triggas igång av en aktiverare och förstärks eller försvagas beroende på vilken konsekvens beteendet får. Den utveckling en grupp genomgår beskrivs utifrån FIRO-cirkeln som visar hur en grupp genomgår tre olika faser. Första fasen är tillhöra, vilket är den fas en nyskapad grupp eller en grupp med en ny medlem tillhör. Här söker man medlemskap i gruppen. Nästa fas är rollsökning, som är den fasen med mest konflikter. Nu fastställs vilken roll en medlem har i gruppen, det kan hända att ledarens roll utmanas här. Slutligen hamnar gruppen i samhörighetsfasen, vilket är den mest produktiva fasen, då medlemmarna känner harmoni.

  En intervjustudie på avdelningen Chassi utfördes. Totalt genomfördes 10 intervjuer med personer i ledarskapsposition. Materialet bearbetades genom att en tematisk analys genomfördes.

  Introduktionen av 5+1 modellen har underlättat arbetet för ledaren att nå sina medarbetare, men även att fastställa sitt ledarskap. Den grupp som ledaren ska coacha och utveckla har blivit mindre och man utrycker att möjligheterna att lyfta fram individen har ökat. Möjligheten för individualisering innebär goda förutsättningar för starka aktiverare och konsekvenser, bland annat då informationsspridning och målsättning har blivit tydligare.

   

   

  Nyckelord: 5+1 modellen, Ledarskap, Organizational Behavioral Management, ABC modellen, Grupputveckling, FIRO, Motivation och DCOM

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Hallstan, Emma
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Säkra före det osäkra?: En kvalitativ intervjustudie2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ intervjustudie som genomfördes i samarbete med Scania CV AB. Syftet är att kartlägga hur man resonerar kring begreppet säkerhet i förhållande till Organizational Behavioral Management (OBM). Studien presenterar OBMs beteendeanalys ABC-modellen för att beskriva hur ett beteende kan aktiveras samt vilka konsekvenser det har. Den avser även att introducera DCOM och Beteendebaserad säkerhet (BBS) som kompletterande verktyg att arbeta med. Målgruppen i studien är truckförare på Chassi. Chassi är en avdelning på Scania där själva produktionen av lastbilar och bussar sker. Det övergripande problemet är att truck- och gångtrafik arbetar väldigt nära varandra, vilket resulterar i att avvikelser, tillbud och olyckor sker och utmaningen är att ta reda på varför. Det resulterade i tre frågeställningar: 1)Hur resonerar man kring säkert och osäkert beteende och säkerhet? 2) Varför gör man osäkra handlingar? 3) Är negativa konsekvenser för ett felaktigt beteende lösningen eller finns den någon annanstans? Resultatet visar att målgruppen har ett bra resonemang om säkerhet och man vill sträva efter en säker arbetsplats. Diskussionen handlar företrädelsevis om osäkert beteende och hur man kan eliminera det hellre än hur man kan förstärka ett säkerhet beteende. Studien visar att man som truckförare möter flertalet tydliga aktiverare, som triggar osäkra beteenden och att konsekvenserna för att försvaga dem är inte tillräckliga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Hallstensson, Hugo
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Salomonsson, Elsa
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Wadsten, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Bergström, Didrik
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Nylen, Philip
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Ludvigsson, Olle
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Sköld, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Effekterna av att implementera gamification i ett bokningssystem för padelbanor2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 12 poäng / 18 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Studies show that gamification leads to increased enjoyment when using a service. Anincreased enjoyment leads in turn to increased customer loyalty. The aim of this report isto examine how gamification can be applied in order to motivate customers to return to aweb application in the conext of a booking service for padel courts. Two web applicationswere developed, one with gamification elements and one without, and were tested bytwo different groups in order to measure the percieved enjoyment. The results showedthat there was no statistically significant difference between the two web applications.The test subjects noticed gamification elements but the elements did not solely havea positive effect. Elements regarding social communication gave a positive impressionon the test subjects, while elements regarding statistics and leaderboards gave a partlynegative impression.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
3456789 251 - 300 av 989
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf