liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 539
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Haraldsson, Mattias
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Distributionsekonomisk optimering av dagligvaruhandelns lokalisering: förstudie till ett forskningsprojekt2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The structure and performance of grocery distribution in Sweden has changed profoundly since the second world war. Increasing access and usage of the private car, in combination with an accommodating town planning has enhanced the exploitation of scale economies within distribution firms. There is, however, some ambiguity concerning the overall efficiency of the distribution system when the costs associated with travelling and purchasing performed by households are treated as an integrated part of the total distribution cost function. The purpose of this master thesis is to develop the foundation of a spatial optimisation model, which defines the most efficient distribution system. The underlying idea is that the optimal localisation and size of grocery stores is a function of economies of scale within the firms weighed against distributions costs within the households, such as transportation costs. The optimal system, i.e. the solution of the model, minimises the overall distribution cost. Each store in the model has a hexagonal market area and the optimisation is carried out within the boundaries of four systems of store structures, representing different combinations of store size and location. The transportation cost function includes parameters representing distance, parking, time usage and differences between taxed and non-taxed labour costs. The model can be described as basic and is a first step to a more realistic and comprehensive model, which incorporates all relevant cost components. The aim is to tackle this development in future research projects.

 • 252.
  Hasan, Mustafa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nguyen, Felix
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Inflation och den Marginella konsumtionsbenägenheten2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en ekonometrisk studie som syftar till att empiriskt skatta sambandet mellan inflationen och den marginella konsumtionsbenägenheten i Sverige genom Error Correction Modeller (ECM). Två modeller, skattads på årsdata med hjälp av Error Correction Modellering (ECM) med förklarande variabler som inflation, realränta, disponibel inkomst, arbetslöshet och finansiella tillgångar. Fokus ligger på sambandet mellan inflationen och den marginella konsumtionsbenägenheten (MPC). Genom ECM-modellerna får vi fram kortsiktiga och långsiktiga dynamiska förändringar i konsumtionsbenägenheten. Utgångspunkten för uppsatsen är den Keynesianska konsumtionsteorin och den neoklassiska konsumtionsteorin. Resultaten visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan inflation och den marginella konsumtionsbenägenheten. På kort sikt har inflation ett positivt samband med den marginella konsumtionsbenägenheten som innebär att viljan att konsumera i nutid ökar för att man inte vill förlora köpkraft på grund av inflationsökningen. På lång sikt är sambandet negativt eftersom konsumenter är nyttomaximerare som fördelar sin konsumtion över tiden för att kunna hålla en jämn konsumtion över tiden.Vi finner kortsiktigt att en procentenhets ökning i inflation orsakar 80 procents ökning i MPC; allt annat lika för perioden 1995-2014. På lång sikt, över två perioder, orsakar en procentenhets ökning i inflation 24 procents ökning initialt och därefter 27 procents minskning i MPC för perioden 1970-2014

 • 253.
  Hedblom, Lisa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Witschard, Isabelle
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Inträdesregleringars effekt på industriers produktivitetstillväxt i Sverige– En ekonometrisk studie under tidsperioden 2004 - 20132016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien analyserar effekterna av inträdesregleringar på svenska industriers produktivitetstillväxt och om det föreligger någon skillnad i effekten mellan tillverkningsindustrin jämfört med övriga industrier. Variablerna för inträdesregleringar, hämtade från Doing Business av World Bank Group, är kostnaden för att starta upp ett företag samt det inbetalda minimikapitalet som krävs av en entreprenör för att starta upp ett företag. Syftet besvaras ekonometriskt där data från Statistiska centralbyrån och World Bank Group under tidsperioden 2004-2013 struktureras som paneldata. Totalt inkluderar studien data från 154 industrier. Resultatet visar att inträdesregleringar har en positiv effekt på förädlingsvärdestillväxten hos de svenska industrierna. Den positiva effekten av variabeln kostnad på förädlingsvärdestillväxten är större hos tillverkningsindustrin jämfört med hos övrig industri. Däremot finns det ingen signifikant skillnad i effekten av inbetalt minimikapital på förädlingsvärdestillväxten mellan tillverkningsindustrin och övrig industri. Resultatet är i medhåll med public choice teorin samt Bains teori kring inträdesregleringar, där hårdare, mer kostsamma regleringar leder till en ökad produktivitetstillväxt.

 • 254.
  Hedin, Fredrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Johansson, Jonathan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Predictors of financial crises-do we see the same pattern in Sweden?-do we see the same pattern in Sweden?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper aims to find macroeconomic and financial variables with ability to predict financial crises. A dataset covering 17 developed countries over the period 1870-2013 have been investigated using a logit model. We found commonly used macroeconomic variables such as terms of trade and consumption to be strong predictors within our sample. Whereas private debt and house prices are frequently found to be strong predictors, we found loans to business to be at least as good in predicting financial crises. Multivariate models are constructed as warning systems and used to analyze Sweden from 1975 up until 2016. The most efficient warning system give a strong signal before the first and moderate signal before the second crisis. In extension, regarding today’s climate the warning system provides no signal, suggesting low current risk. Policy makers can benefit from observing certain variables that are found significant in this study to improve financial stability and reduce socio-economic costs.

 • 255.
  Hegart, Ellinor
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Högberg, Alexander
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ny kutym eller ny kostym?: Etableringsreformen ur ett nyinstitutionellt ekonomiskt perspektiv2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka måluppfyllelsen av etableringsreformen, som trädde i kraft den 1 december 2010, samt aktören etableringslotsens funktion inom denna reform. Detta görs utifrån de uttalade målsättningarna i regeringens proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd. Därutöver belyses vilka hinder som finns för målens uppfyllelse. Studien baseras på rapporter och andra dokument från offentliga myndigheter, vilka bland annat kompletteras med egeninsamlad data. Primärdatan bygger på intervjuer som genomförts med fyra handläggare på Arbetsförmedlingen och fyra etableringslotsar som är verksamma i Linköping och Norrköping, samt en mailintervju med Arbetsförmedlingen på central nivå. Resultaten tolkas utifrån institutionell ekonomisk teori med fokus på teorier av Douglass North.Studien visar bland annat att likvärdigheten av etableringsinsatserna har ökat över landet och att arbetsmarknadsperspektivet är tydligare med Arbetsförmedlingen som huvudansvarig istället för kommunerna. Dock lider etableringsreformen av icke-individanpassade etableringsinsatser och en hög samordningsproblematik. Detta drabbar i slutänden de nyanlända som redan möter höga barriärer vid etablering i det svenska samhället. Även externa faktorer påverkar etableringsarbetet och de möjligheter som ges till de nyanlända. Framförallt är det bostadssituationen som påverkar olika ledtider och begränsar de nyanländas möjligheter till deltagande i etableringsinsatserna.De ekonomiska incitamenten för etableringslotsarna att fylla sin tilltänkta funktion är för låga och fokus från lotsarna läggs på socialt stöd istället för arbetsförberedande insatser för den nyanlände. Innovationer från positiv konkurrens har till stora delar uteblivit. Systemet innehåller även vissa brister som tillåter oseriösa eller opportunistiska etableringslotsar att verka, vilka sänker kvaliteten på etableringsarbetet och försämrar de nyanländas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.

 • 256.
  Heintz, Emelie
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The cost-effectiveness of foetal monitoring with ST analysis2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  How to allocate resources in the health care sector is academically dealt with within the subject of health economics. Economic evaluations are within this area used to compare the costs and effects of medical interventions with the purpose to help decision makers decide how to allocate resources.

  Oxygen deficiency in the foetus during birth can lead to severe life long injuries in the child. In high-risk deliveries, it is therefore considered necessary to use foetal surveillance with a scalp electrode and the choice is between surveillance with internal cardiotocography (CTG) and surveillance with ST analysis. The standard procedure is in most hospitals currently CTG, which records the foetal heart rate and the uterine contractions. The second strategy, in this thesis referred to as ST analysis, complements CTG with foetal electrocardiography(ECG) and ST analysis.

  The objective of this report is to from a societal perspective determine the cost-effectiveness of using ST analysis in complicated deliveries, compared to the use of CTG alone. A cost-utility analysis was performed based on a probabilistic decision model incorporating the relevant strategies and outcomes. The costs and effects of the two different treatment strategies were compared in a decision tree. Discounted costs and quality-adjusted life-years (QALYs) were measured and simulated over a life-time perspective.

  The analysis resulted in an incremental effect of 0.005 QALYs for the ST analysis strategy, when compared to the CTG strategy. ST analysis was also associated with a €30 lower cost. Thus, CTG is dominated by the ST analysis strategy. The probability that ST analysis is the cost-effective alternative is high for all values of willingness-to-pay for a QALY, which means that a decision to implement the ST analysis strategy based on the results of this thesis would be surrounded by a low degree of uncertainty.

 • 257.
  Hellberg, Caroline
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  De externa etableringarnas framtid: en samhällsekonomisk analys av behov och möjlighet till politisk styrning och planering2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The out-of-town retail establishments are part of the dramatic structural changes in the retailing of food and groceries. There are however strong indications suggesting these establishments result in negative externalities concerning areas such as pollution and urban environment. The purpose of this study is to describe and, from an economic perspective, analyse the Swedish political regulations and planning policies concerning the out-of-town supermarkets. The analysis establishes that the current regulations regarding out-of-town retailing do not, due to the occurrence of market failures, produce an optimal situation. It might therefore be necessary to change the planning policies in a more restrictive direction. Unfortunately, information regarding consumer preferences, necessary for an effective institutional regulation, are not available. Further research is thus needed to obtain this information.

 • 258.
  Henriksson, Isabell
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Lindegren, Niclas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Europeiska centralbankens okonventionella penningpolitik - En eventstudie om penningpolitikens effekt under finanskrisen och den europeiska skuldkrisen2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den finansiella krisen följt av den europeiska skuldkrisen har inneburit ett nollränteläge där möjligheten att bedriva penningpolitik har försvårats då marginaleffekten av att sänka styrräntan avtagit samtidigt som finanspolitiken varit kraftigt begränsad. Istället har Europeiska centralbanken (ECB) blivit tvungna att ägna sig åt okonventionella åtgärder, som kvantitativa lättnader och förändrade kreditpolicys.

  Tidigare studier ger en tvetydlig bild av vilken effekt användningen av den okonventionella penningpolitiken har haft för den ekonomiska återhämtningen.

  Studien syftar till att analysera om Europeiska centralbankens okonventionella penningpolitik har haft önskad effekt på ekonomin i euroområdet. Med en eventstudie undersöks hur penningpolitiken har påverkat aktiemarknaden i Tyskland, Frankrike, Irland, Portugal, Spanien och Italien. Aktiepriset antas reflektera all tillgänglig och relevant information och utvecklingen på aktiemarknaden ger därför en anvisning om förväntade framtida konjunktur.

  Studiens resultat visar att förändrade kreditpolicys har haft en temporär positiv effekt på den ekonomiska återhämtningen. Användandet av kvantitativa lättnader skiljer sig åt mellan obligationsköpsprogrammen.

  Vi hävdar att i de fall kvantitativa lättnader haft en positiv effekt har det berott på att ECB lyckats skapa en signaleffekt kring programmet, samt att storleken på programmet har haft en betydelse för att skapa en signaleffekt. Sammanfattningsvis konstaterar vi att användningen av kvantitativa lättnader har haft större effekt än förändrade kreditpolicys på den ekonomiska återhämtningen i euroområdet.

 • 259.
  Henriksson, Martin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Penningpolitik med prisstabilitet som primärt mål: en studie med fokus på Bundesbank och ECB2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Av flera anledningar har i många länder mål för prisstabilitet ersatt den aktiva stabiliseringspolitiken där mål för nationalprodukt och sysselsättning stått i centrum. Centralbanker bedriver och har bedrivit penningpolitik för att uppnå prisstabilitet på olika sätt och det ärdenna fråga som står i fokus i denna uppsats. Detta aktualiseras ytterligare då den europeiska centralbanken (ECB) är i ett startskede vad det gäller att bedriva penningpolitik med prisstabilitet som primärt mål. I detta perspektiv är det av intresse att studera Bundesbank närmare då denna under relativt lång tid bedrivit penningpolitik inriktad på prisstabilitet. För att belysa frågan om penningpolitik har, efter en teoretisk presentation, en empirisk studie av Bundesbank genomförts. Den studerade perioden sträcker sig från 1975 fram till 1996. Grunden för arbetet är följande frågeställningar: (1)Hur framgångsrik har Bundesbank varit med sin penningpolitik? (2)I vad mån har monetarismens läror satt sina spår i Bundesbanks penningpolitik? (3)Diskussion om ECB:s framtid med beaktande av de kunskaper studiet av Bundesbank ger. Bundesbank kan sägas ha bedrivit penningpolitik med prisstabilitet som primärt mål relativt framgångsrikt. Vissa fakta talar för att det är Bundesbanks styrka som institution, där transparens och trovärdighet spelat en stor roll, som ligger bakom framgången. Monetarismen kan sägas ha lämnat ett avtryck i Bundesbanks penningpolitik i form av en viss överhängande prägel på den penningpolitiska designen. I praktiken är dock spåren från monetarismen vaga. Penningmängdens betydelse vid genomförandet av penningpolitiken kan ifrågasättas. Den kanske viktigaste lärdomen är nog hur Bundesbank fungerat som institution.

 • 260.
  Hirani, Shyam
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wallström, Jonas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Black-Litterman Asset Allocation Model: An Empirical Comparison to the Classical Mean-Variance Framework2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Within the scope of this thesis, the Black-Litterman Asset Allocation Model (as presented in He & Litterman, 1999) is compared to the classical mean-variance framework by simulating past performance of portfolios constructed by both models using identical input data. A quantitative investment strategy which favours stocks with high dividend yield rates is used to generate private views about the expected excess returns for a fraction of the stocks included in the sample. By comparing the ex-post risk-return characteristics of the portfolios and performing ample sensitivity analysis with respect to the numerical values assigned to the input variables, we evaluate the two models’ suitability for different categories of portfolio managers. As a neutral benchmark towards which both portfolios can be measured, a third market-capitalization-weighted portfolio is constructed from the same investment universe. The empirical data used for the purpose of our simulations consists of total return indices for 23 of the 30 stocks included in the OMXS30 index as of the 21st of February 2014 and stretches between January of 2003 and December of 2013.

   

  The results of our simulations show that the Black-Litterman portfolio has delivered risk-adjusted return which is superior not only to that of its market-capitalization-weighted counterpart but also to that of the classical mean-variance portfolio. This result holds true for four out of five simulated strengths of the investment strategy under the assumption of zero transaction costs, a rebalancing frequency of 20 trading days, an estimated risk aversion parameter of 2.5 and a five per cent uncertainty associated with the CAPM prior. Sensitivity analysis performed by examining how the results are affected by variations in these input variables has also shown notable differences in the sensitivity of the results obtained from the two models. While the performance of the Black-Litterman portfolio does undergo material changes as the inputs are varied, these changes are nowhere near as profound as those exhibited by the classical mean-variance portfolio.

   

  In the light of our empirical results, we also conclude that there are mainly two aspects which the portfolio manager ought to consider before committing to one model rather than the other. Firstly, the nature behind the views generated by the investment strategy needs to be taken into account. For the implementation of views which are of an α-driven character, the dynamics of the Black-Litterman model may not be as appropriate as for views which are believed to also influence the expected return on other securities. Secondly, the soundness of using market-capitalization weights as a benchmark towards which the final solution will gravitate needs to be assessed. Managers who strive to achieve performance which is fundamentally uncorrelated to that of the market index may want to either reconsider the benchmark weights or opt for an alternative model.

 • 261.
  Hjälm, Mattias
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Marknanden för professionell golf: en institutionell analys av Europatouren för herrar2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Studiens första syfte är att med institutionell teori kartlägga det kontraktsnät som konstituerar den europeiska marknaden för professionella herrgolfare. Det andra syftet är att analysera och diskutera vissa utvalda aspekter av detta kontraktsnät som utmärker Europatouren från traditionella vinstmaximerande företag.

  Den europeiska marknaden för proffsgolfare har organiserats i ett företag för att det är ekonomiskt fördelaktigt. Med Europatouren som en sammanhållande länk begränsas transaktionskostnaderna bl.a. genom att antalet kontraktsvägar reduceras och genom att utrymme för långsiktiga relationer med viktiga parter skapas.

  Europatourens prissummemaximerande huvudmål förenar och tjänar de flesta, om inte samtliga,intressenters delmål i kontraktsnätet. I ambitionen att tillfredsställa alla intressenter har en gigantisk institutionsapparat formats på Europatouren. Institutionernas uppgift är att hålla tillbaka transaktionskostnaderna, motverka ett opportunistiskt beteende hos spelarna och bevara sportens konformitet och gentlemannaapproach.

  Stjärnspelarna är de som gör Europatouren attraktiv och för att lyckas behålla dem i den konkurrens man möter från USA-touren har ett favoriseringssystem skapats som innebär att de erhåller appearance money och bättre service. Förekomsten av appearance money berättigas av deras viktiga funktioner i kontraktsnätet.

  Flera faktorer pekar på att ett icke traditionellt riskförhållande råder på en proffstour för golf, d.v.s. att spelaren (agenten) är riskbenägen och att Europatouren (principalen) är riskneutral. Med föreliggande riskförhållande skapas drivkrafter hos spelarna att alltid göra sitt yttersta på träning och tävling, och begränsas utrymmet för opportunistiskt beteende. Dessa faktorer ger en högkvalitativ tour, vilket är nödvändigt för att alla involverade intressenters mål ska bli uppfyllda.

 • 262.
  Holm, Martin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Rosdal, Linus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hållbarhet inom den svenska bankbranschen - En jämförande studie av banker med olika associationsformer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Banker är en viktig del i samhället. Eftersom de är fundamentala för det finansiella systemet krävs krav på långsiktigt arbete. Att vara hållbarhet i sin verksamhet blir allt viktigare på grund av bland annat ökade krav från kunderna. Studien behandlar hur olika associationsformer hanterar hållbarhet. Syftet med uppsatsen är att undersöka och förklara skillnaden i hållbarhet mellan de olika associationsformerna på den svenska bankmarknaden.För att undersöka och förklara skillnaderna intervjuades personer i ledande positioner på olika banker. De tre möjliga associationsformerna på den svenska bankmarknaden är representerade i urvalet. Undersökningen begränsades till sex banker på grund av studiens tidsram.I vår analys av det erhållna empirimaterialet konstaterades att synen på hållbarhet skiljer sig åt beroende av vilken associationsform banken har. Vi fann att det föreligger en skillnad i prioritering i relationen mellan lönsamhet och hållbarhet. Medlemsbankerna agerade filantropiskt och oegennyttigt för en större samhällsnytta och har inget eget vinstintresse. En av de två medlemsbankerna ansåg att det var själva vinstsyftet som ej är förenligt med hållbarhet. Bankaktiebolagen och sparbanken såg lönsamhet som en förutsättning för att vara hållbar. De såg hållbarhet som ett medel för att kunna göra vinst medan medlemsbankernas mål är hållbarhet och att ekonomin enbart är ett medel för att uppnå det.

 • 263.
  Holmberg, Kenneth
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Jeleff, Daniel
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Den svenska arbetskraften: en granskning av AKU: s kategorisering under åren 1990-20012003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sveriges arbetsföra befolkning kategoriseras av SCB och dess arbetskraftsundersökning (AKU). Den arbetsföra befolkningen som indelas i två huvudgrupper:"I arbetskraften"och"ej i arbetskraften". Dessa delas i sin tur in i undergrupper. Problemet är att indelningen inte är tillräckligt detaljerad och döljer då vissa grupper t.ex. långtidssjuka och förtidspensionärer. Ett annat problem med AKU: s kategorisering är att det är svårt att verifiera de personer som verkligen är i arbete.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att granska och ge förslag på hur AKU: s något abstrakta kategorisering ska bli mer preciserad. Dessutom ska vi mer ingående beskriva de grupper som tillhör arbetskraften, de som hamnar utanför, och hur många som verkligen är i arbete. Syftet är också att beskriva utvecklingen av valda kategorier under åren 1990-2001.

  Resultat: Vi har kommit fram till att AKU: s kategorisering av Sveriges arbetsföra befolkning generellt behöver bli mer preciserad. Detta tydliggör alla de grupper som verkligen existerar, och kan på så sätt öka förståelsen för det tillstånd som råder inom den svenska arbetsmarknaden. Ett viktigt exempel är de långtidssjuka med bibehållen anställning. De existerar inom de sysselsatta men döljs inom kategoriseringen. Vid en mer preciserad kategorisering tydliggörs alla grupper inom de sysselsatta. Resultatet av detta är att anses som sysselsatt inte är detsamma som att vara i arbete. Med hjälp av våra studier av arbetskraftsstatistiken har vi funnit att den ökning i sysselsättningsgraden under de senaste åren inte beror på att allt fler arbetar, utan ökningen beror på att de långtidssjuka med anställning har ökat.

 • 264.
  Holmberg, Maria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Dagligvarumarknaden: en samhälls- och distributionsekonomisk analys av internet som försäljningskanal2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Structural changes on the grocery market usually take place when the consumer is persuaded to take on the more labourintense parts of the distributionprocess. Internettrade changes this by causing competition between the unpaid work done by consumers and the labor performed by employees. In this master thesis grocery shopping on the internet is analyzed in a economic perspective with focus on distribution, changing marketstructures, driving forces and the future potential of internet as a saleschannel. The main conclusions are that consumerdemand and the belief in electronic commerceas a costreducing mechanism as well as a powerful new marketing tool were the driving forces behind the fast growth of grocery shopping on the internet. Electronic commerce introduces a new model of distribution with changing roles for consumers and grocerychains. In the thesis different scenarios concerning the future of grocery shopping on the Internet are presented, where an increase in the demand for internetservices is an important factor for success.

 • 265.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A strategy for increased public transport usage: The effects of implementing a welfare maximizing policy2014Ingår i: Research in Transportation Economics, ISSN 0739-8859, E-ISSN 1875-7979, Vol. 48, s. 221-226Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For a long time public transport has experienced a struggle against rising costs and increasing car ownership. So far, public transport appears to be on the losing side in terms of market shares. The aim if this paper is to investigate if a different policy could result in higher public transport usage and improved social welfare. In order to achieve this, a model, explaining public transport usage, public transport supply and costs, is estimated. The model is then used in order to simulate the outcome of an alternative policy of social welfare maximization. It is found that the current policy of the Swedish transport is not efficient in terms of maximizing welfare. In 2011, public transport fares should have been lower in 20 of 21 counties and the supply of vehicle kilometres should have been higher in 17 of 21 counties. Implementing a welfare maximizing policy would have increased the number of trips per capita by 17.2% in 2011 and by an average of 6.7% for the period 1986-2011.

 • 266.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  A strategy for increasing public transport market share : an investigation of an alternative development2013Ingår i: Thredbo 13 - The 13th International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport, 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Fora long time public transport has experienced a struggle against rising costsand increasing car ownership. So far, public transport appears to be on the losingside in terms of market shares. The aim if this paper is to investigate if adifferent policy could result in higher public transport usage and improvedsocial welfare. In order to achieve this, a model, explaining public transportusage, public transport supply and costs, is estimated. The model is then usedin order to simulate the outcome of an alternative policy of social welfaremaximization. It is found that the current policy of the Swedish transport isnot efficient in terms of maximizing welfare. Implementing a welfare maximizingpolicy would have increased the number of trips per capita by 12.5 per cent in2011.

 • 267.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  An analysis of the determinants of local public transport demand focusing the effects of income changes2013Ingår i: European Transport Research Review, ISSN 1867-0717, E-ISSN 1866-8887, Vol. 5, nr 2, s. 101-107Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: In order for public transport to be a part of the solution to the environmental problems caused by traffic, there need to be a clear understanding of how, and to whatextent, different factors affect demand. There still seem to be some confusion regarding some key relationships, one of them being the effect of income on public transport demand. The purpose of this article is therefore to provide empirical estimates of how different factors, including price and car ownership (although income being the main issue), affect the demand for local public transport.

  Methods: In order to achieve the aim of the study, an econometric FD-model, allowing for unobserved effects, was estimated using panel data from Swedish counties from1986 to 2001.

  Results: The short-run (direct) elasticity with respect to fare, vehicle-kilometres, income and car ownership were found to be −0,4, 0,55, 0,34, and −1,37 respectively. However, income affects public transport demand directly, and through its effect on car ownership, these effects works in opposite direction. Combining these, it is found that total income effect is close to zero.

  Conclusions: It is concluded that, although the findings of several previous studies suggests that demand for public transport might be falling with increased income, there is no evidence of such effects in this study even when the full effect of changes in income (including changes in car ownership) is taken into account.

 • 268.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Demand and supply of public transport: The problem of cause and effect2005Ingår i: Thredbo 8, Rio De Janeiro, September 2003, Elsevier , 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When modelling public transport demand vehicle-kilometres is often included among the explanatory variables and the possibility of a twoway relationship between the variables is often ignored. The purpose of this article is to examine the causal relationship between public transport demand and the supply of vehicle-kilometres. A granger causality test is applied to panel data from Swedish counties ranging from 1986 to 2001 and it is found that while vehicle-kilometres do cause patronage, patronage also cause vehicle-kilometres. Hence, there is a two way relationship between the variables that should be considered when estimating demand models.

 • 269.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Efterfrågan på kollektiva persontransporter -en studie av lokal och regional kollektivtrafik med fokus på Linköpings tätort2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att öka kunskapen om de faktorer som bestämmer efterfrågan på lokal och regional kollektivtrafik. För att uppfylla syftet estimeras efterfrågemodeller med hjälp av data från Linköpings tätortstrafik och Sveriges länstrafikbolag. Modellerna formuleras med utgångspunkt från ekonomisk teori och tidigare studier innom området. Bland annat konstateras att resenärens tid är en viktig produktionsfaktor vid produktion av transporttjänster. I modellerna som formuleras förklaras resandet med den monetära avgiften för en resa, realinkomst, bilinnehav per person, petroleumpris och utbudskilometer per innevånare. Priselasticiteten estimeras till -0,36 i Linköpings tätort och -0.56 i länstrafikmodellen medan inkomstvariabeln är icke-signifikant i båda fallen. Trafikutbudet förefaller i båda modellerna ha en stor inverkan på resandet, större än priset, vilket har stor betydelse för eventuella policyrekomendationer. På grund av det oklara kausalsambandet mellan trafikutbud och antal resande bör vidare forskning bedrivas för att klarlägga det.

 • 270.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Local public transport demand revisitedManuskript (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In order for public transport to be a part of the solution to the environmental problems caused by traffic there need to be a clear understanding of how, and to what extent, different factors affect demand. Much effort has gone into research in this area but there still seem to be some confusion regarding some key relationships, one of them being the effect of income on public transport demand. The purpose of this article is therefore to provide empirical estimates of how different factors, including price, income and car ownership, affect the demand for local public transport. Income affects public transport demand directly, and trough its effect on car ownership, these effects works in opposite direction. Combining these it is found that total income effect is close to zero.

 • 271.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Meta-analysis of public transport demand2007Ingår i: Transportation Research Part A: Policy and Practice, ISSN 0965-8564, E-ISSN 1879-2375, Vol. 41, nr 10, s. 1021-1035Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study uses meta-regression in order to explain the wide variation in elasticity estimates obtained in previous demand studies, and provide summaries of several bus demand elasticities.

  One important finding as to the price elasticity is that the often cited rule of thumb of −0.3 holds good if quality of service represented by vehicle-kilometres is treated as an exogenous variable, but not when it is treated as endogenous.

  Based on the results it is recommended that demand models should include car ownership, price of petrol, own price, income and some measure of service among the explanatory variables and that the service variable should be treated as endogenous.

  In previous meta-studies in this field focus has been on own price elasticity only while this study also includes elasticities with respect to, level of service, income, price of petrol and car ownership. The short run for the US are found to be −0.59, 1.05, −0.62, 0.4 and −1.48 respectively.

 • 272.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Putting our money to good use: - Can we attract more passengers without increasing the subsidies?2009Ingår i: Proceedings of the Eleventh International Conference on Competition and Ownership in Land Passenger Transport: System Development, Delft, The Netherlands: The Next Generation Infrastructures Foundation , 2009, s. 121-134Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to evaluate the policy pursued by Swedish transport authorities in order to determine if the number of trips made by local public transport could have been increased without increased subsidies. The evaluation is based on annual data from Swedish counties. It is found that between 1986 and 2001 public transport fares exceeded the passenger maximising fare most of the time in all but two counties. The average deviation ranged from 1 percent to 215 percent. The evaluation of  the alternative (passenger maximising) policy, including both fare and service changes, for 2001 showed that demand for local public transport in the Swedish counties could have been increased by 0 – 178 percent without increasing subsidies. Aggregated, this represents a 2,3 percent increase in trips made by local public transport in Sweden.

 • 273.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Putting our money to good use: Can we attract more passengers without increasing subsidies?2010Ingår i: Research in Transportation Economics, ISSN 0739-8859, E-ISSN 1875-7979, Vol. 29, nr 1, s. 256-260Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper evaluates the policy of Swedish public transport authorities, determining whether the number of trips on local public transport could have been increased without increasing subsidies. Based on annual data from Swedish counties, the evaluation found that between 1986 and 2001 public transport fares exceeded the passenger-maximising fare most of the time in all but two counties, the average deviation being 1–215%. Evaluating the alternative, passenger-maximising policy, including both fare and service changes for 2001, demonstrated that demand for local public transport in Swedish counties could have been increased by 0–178% without increasing subsidies. Aggregated, this represents a 2.3% increase in the number of trips on local public transport in Sweden.

 • 274.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Studies in Local Public Transport Demand2008Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling består av fyra artiklar där det övergripande syftet är att bidra till ökad förståelse av hur olika faktorer påverkar benägenheten att gör lokala kollektivtrafikresor. Ett genomgående tema i samtliga artiklar är att det sannolikt föreligger ett dubbelriktat samband mellan antalet resor som genomförs och mängden vagnkilometer som kollektivtrafikproducenten tillhandahåller. Detta eftersom kapacitet och kvalitet är intimt förknippade när det gäller kollektivtrafikutbud. Vid en given fordonsstorlek, innebär fler fordon i trafik att fler passagerare kan transporteras men också att väntetider och/eller avståndet till närmaste linje minskar, vilket utgör en kvalitetsförbättring.

  I den första artikeln undersöks det lokala kollektivtrafikresandet och vagnkilometerutbudet med hjälp av Grangers kausalitetstest. Syftet är att fastställa huruvida orsakssambandet dem emellan går från vagnkilometer till resande, från resande till vagnkilometer, eller om sambandet är dubbelriktat. Materialet som används kommer från svenska län och täcker perioden 1986 – 2001. Slutsatsen är att det föreligger ett dubbelriktat orsakssamband mellan variablerna.

  I den andra artikeln sammanställs resultat, i termer av elasticitetsskattningar, från tidigare studier av efterfrågan av lokal kollektivtrafik och variationen i dessa analyseras med hjälp av regressionsanalys, så kallad metaregression. Variationen kan delvis förklaras med modellspecifikation, typ av data som använts samt av geografiska skillnader.

  I den tredje artikeln estimeras en eftefrågefunktion för lokala kollektivtrafikresor med hjälp av data från svenska län. För att undvika problemet med det dubbelriktade sambandet mellan antal resor och vagnkilometer estimeras funktionen med hjälp av instrumentvariabler. Efterfrågeelasticiteter för lokal kollektivtrafik med avseende på pris, bensinpris, vagnkilometer och bilinnehav finnes vara -0.4, 0.34, 0.55, and -1.37. Efter att ha tagit hänsyn till att inkomsten påverkar kollektivtrafikresandet direkt såväl som indirekt via bilinnehavet, konstateras att totaleffekten är nära noll.

  I avhandlingens fjärde artikel studeras kollektivtrafikresandet i Linköping. Mellan 1946 och 1983 ökade antalet resor per innevånare kraftigt för att därefter minska. Under perioden 1983 till 2006 minskade antalet resor per person med 71 %. Förutom pris, vagnkilometer och bilinnehav kan det konstateras att kvinnlig förvärvsfrekvens och andel av innevånarna som bor utanför stadskärnan utgör viktiga förklaringsvariabler till resandet. Under expansionsperioden, 1946 – 1983, ökade kvinnors deltagande på arbetsmarknaden kraftigt samtidigt som det skedde en snabb uppbyggnad av förorter med hög befolkningstäthet. Sedan 1983 har kvinnlig förvärvsfrekvens upphört att öka och de befolkningstäta områdena i stadens ytterkanter inte längre växer i förhållande till de centrala delarna. Utan dessa positiva faktorer har utvecklingen dominerats av de negativa influenserna från ökat bilinnehav, ökade biljettpriser och minskat trafikutbud. Effekterna av ett åtgärdspaket bestående av differentierad (mellan hög- och lågtrafik) prissättning, uträtade busslinjer, minskad busstorlek och utspridd skolstart utreds. Slutsatsen är att åtgärderna skulle resultera i 42 % högre kollektivtrafikresande.

  Delarbeten
  1. Demand and supply of public transport: The problem of cause and effect
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Demand and supply of public transport: The problem of cause and effect
  2005 (Engelska)Ingår i: Thredbo 8, Rio De Janeiro, September 2003, Elsevier , 2005Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When modelling public transport demand vehicle-kilometres is often included among the explanatory variables and the possibility of a twoway relationship between the variables is often ignored. The purpose of this article is to examine the causal relationship between public transport demand and the supply of vehicle-kilometres. A granger causality test is applied to panel data from Swedish counties ranging from 1986 to 2001 and it is found that while vehicle-kilometres do cause patronage, patronage also cause vehicle-kilometres. Hence, there is a two way relationship between the variables that should be considered when estimating demand models.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Elsevier, 2005
  Nyckelord
  Demand, Supply, Public transport
  Nationell ämneskategori
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-15622 (URN)978-00-80445-80-9 (ISBN)
  Tillgänglig från: 2008-11-21 Skapad: 2008-11-21 Senast uppdaterad: 2013-10-09Bibliografiskt granskad
  2. Meta-analysis of public transport demand
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Meta-analysis of public transport demand
  2007 (Engelska)Ingår i: Transportation Research Part A: Policy and Practice, ISSN 0965-8564, E-ISSN 1879-2375, Vol. 41, nr 10, s. 1021-1035Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The present study uses meta-regression in order to explain the wide variation in elasticity estimates obtained in previous demand studies, and provide summaries of several bus demand elasticities.

  One important finding as to the price elasticity is that the often cited rule of thumb of −0.3 holds good if quality of service represented by vehicle-kilometres is treated as an exogenous variable, but not when it is treated as endogenous.

  Based on the results it is recommended that demand models should include car ownership, price of petrol, own price, income and some measure of service among the explanatory variables and that the service variable should be treated as endogenous.

  In previous meta-studies in this field focus has been on own price elasticity only while this study also includes elasticities with respect to, level of service, income, price of petrol and car ownership. The short run for the US are found to be −0.59, 1.05, −0.62, 0.4 and −1.48 respectively.

  Nyckelord
  Meta-analysis, Elasticities, Public transport, Demand
  Nationell ämneskategori
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-15623 (URN)10.1016/j.tra.2007.06.003 (DOI)
  Tillgänglig från: 2008-11-21 Skapad: 2008-11-21 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
  3. Local public transport demand revisited
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Local public transport demand revisited
  (Engelska)Manuskript (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In order for public transport to be a part of the solution to the environmental problems caused by traffic there need to be a clear understanding of how, and to what extent, different factors affect demand. Much effort has gone into research in this area but there still seem to be some confusion regarding some key relationships, one of them being the effect of income on public transport demand. The purpose of this article is therefore to provide empirical estimates of how different factors, including price, income and car ownership, affect the demand for local public transport. Income affects public transport demand directly, and trough its effect on car ownership, these effects works in opposite direction. Combining these it is found that total income effect is close to zero.

  Nationell ämneskategori
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-15624 (URN)
  Tillgänglig från: 2008-11-21 Skapad: 2008-11-21 Senast uppdaterad: 2013-10-09Bibliografiskt granskad
  4. Public transport in towns: Inevitably on the decline?
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Public transport in towns: Inevitably on the decline?
  2008 (Engelska)Ingår i: Research in Transportation Economics, ISSN 0739-8859, E-ISSN 1875-7979, Vol. 23, nr 1, s. 65-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  In this article the post war development of public transport demand in the town of Linköping is explained using time series analysis. It is found that the dramatic increase in public transport demand between 1946 and 1983, at least in part, can be explained by the rapid increase in female labour force participation and the expansion of the city’s outer areas. After that, female labour force participation decreased slightly and the town expansion has stopped. Without these positive forces to counterbalance the rising levels of car ownership public transport demand has fallen by 71%. The effects of a policy change, including peak-load pricing, straighter bus routes, smaller bus size and staggered school hours, is analysed. It is found that the proposed package would increase public transport travel by 42 % compared to present policy.

  Nyckelord
  Public transport, Elasticity, Price, Service, Policy
  Nationell ämneskategori
  Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-15625 (URN)10.1016/j.retrec.2008.10.011 (DOI)
  Tillgänglig från: 2008-11-21 Skapad: 2008-11-21 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
 • 275.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  The efficiency of public transport operations: An evaluation using stochastic frontier analysis2013Ingår i: Research in Transportation Economics, ISSN 0739-8859, E-ISSN 1875-7979, Vol. 39, nr 1, s. 50-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to evaluate the efficiency of public transport operations undertaken in Swedish counties by the Public Transport Authorities (PTA), taking into account the substantial differences in operating conditions between counties. The analysis will be performed using Stochastic Frontier Analysis (SFA) with annual data from 1986 to 2009 for 26 Swedish counties. The analysis shows how the efficiency of the individual counties has changed over time. The results are used to provide a ranking (in terms of efficiency) of the Swedish public transport authorities that can provide a basis for benchmarking. It is concluded that the efficiency of the public transport providers in all counties fell during the observed time period. Defining cost efficiency as the ratio of minimum cost to observed cost, the overall (average) cost efficiency for the industry fell from 85.7% in the eighties to 60.4% for the period from 2000 to 2009. Possible explanations for the development include increased emphasis on route density as well as higher environmental and safety requirements.

 • 276.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Urban freight transport initiatives: Knowing when it is worth the cost2012Ingår i: Urban Transport XVIII: Urban Transport and the Environment in the 21st Century / [ed] J.W.S. Longhurst, C.A. Brebbia, WIT Press, 2012, s. 481-491Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The continuing requirements for better urban transport systems in general and the need for a healthier environment haves led to an increased level of research around the world. This is reflected in the proceedings of this well-established meeting which demonstrates the steady growth of research into urban transport systems. The variety of topics covered by the conference is of primary importance for analysing the complex interactions of the urban transport environment and for establishing action strategies for transport and traffic problems.The topics covered in this book include: Environmental impact; Environmentally friendly transport modes; Public transport systems; Transport modelling and simulation; Urban transport management; Transport safety and security; Infrastructure; Land use and transport integration.

   

 • 277.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Urban structure as determinant of short distance goods transport2012Ingår i: Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, E-ISSN 1877-0428, Vol. 39, s. 582-591Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this study, data on short distance goods transports is analysed in order to determine if variations in the amounts of goods generated could be explained by geographical and demographical variables. The main purpose is to see if the urbanization and concentration of economic activities has resulted in higher efficiency in the production process, thereby severing the link between increased economic activity and increased transport volumes. The study uses yearly data on freight transport made by truck in 21 Swedish counties between 2000 and 2009, making the number of observations 210. The final model estimated show that after taking geographical and demographical factors into account there is a negative relationship between economic activity and volume of goods transported. This indicates that it is possible to achieve economic growth without necessarily having to accept higher levels of goods transported locally.

 • 278.
  Holmgren, Johan
  et al.
  Høgskolen i Molde, Norway.
  Hansson, Lisa
  Høgskolen i Molde, Norway.
  Reducing dependency on special transport services through public transport2017Ingår i: Transportation Research Procedia, ISSN 2324-9935, E-ISSN 2352-1465, Vol. 25, s. 2454-2464Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One of the official transport policy objectives in Sweden is that all citizens should have access to the transport system. The public sector is therefore required by law to provide special transport services (STS) for those who are unable to use public transport or private car. STS is often provided through public procurement of taxi services. As a response to new legislation in 2000, there have been developments in the public transport sector, making buses, trains and other parts of the system more accessible to people with disabilities. These developments have also been driven by other objectives, such as reducing costs in STS by transferring passengers from STS to regular public transport. However, so far, there is little evidence of the effects of public transport access on STS usage.

  The purpose of this paper is to study the effects of public transport system design on the demand for STS permits and usage. The main focus is on how different aspects of the general public transport system (e.g. price and supply levels) affect the demand for STS permits and STS usage per permit. In addition, the analysis will control for socioeconomic and geographical variables. It is concluded that the price and supply level of public transport do affect STS travel. Public transport price affects the demand for permits as well as the demand for trips from permit holders. Public transport service level only has an effect on the demand for permits.

 • 279.
  Holmgren, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Ivehammar, Pernilla
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Making headway towards a better understanding of service frequency valuations: a study of how the relative valuation of train service frequency and in-vehicle time vary with traveller characteristics2014Ingår i: International Journal of Transport Economics, ISSN 0303-5247, E-ISSN 1724-2185, Vol. 41, nr 1, s. 109-129Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  On-going urbanization has led to greater distances between homes and workplaces and more long-distance commuting, increasing the need for efficient inter-urban transport infrastructure. For sustainability, trains are preferred to private cars.

  Two key variables affecting door-to-door train travel time are in-vehicle time (IVT) and headway ; however, there is often a trade-off between speed and frequency in a system. If different categories of travellers value IVT and headway differently, their proportions on a route should affect traffic planning. Optimal system design might differ between routes carrying many commuters and routes carrying mainly passengers on single private or business trips. Knowledge of differences in relative valuations of headway versus IVT should therefore affect railway system design.

  We investigate whether the relative values of headway versus IVT differ between inter- urban commuting by train and single inter-urban trips by train, whilst also examining differences between socioeconomic groups. Stated choice (SC) data from 580 Swedish respondents are used in estimation. Individuals actually commuting and individuals not commuting but imagining that they are when answering the SC questions are asked about their preferences for headway versus IVT.

  Commuters are estimated to value increased headway 19 percentage points more than do non-commuters. Young people (under age 21 years) value headway more than do older people while people with children value headway less than do the childless.

 • 280.
  Holmgren, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Ivehammar, Pernilla
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Public Transport Quality As a Tool for Reducing Car Dependency2015Ingår i: Proceedings of 43rd European Transport Conference, September 28-30, 2015, Campus Westend, Goethe University, Frankfurt, Germany, 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 281.
  Holmgren, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Jansson, Jan Owen
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ljungberg, Anders
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Public transport in towns: Inevitably on the decline?2008Ingår i: Research in Transportation Economics, ISSN 0739-8859, E-ISSN 1875-7979, Vol. 23, nr 1, s. 65-74Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article the post war development of public transport demand in the town of Linköping is explained using time series analysis. It is found that the dramatic increase in public transport demand between 1946 and 1983, at least in part, can be explained by the rapid increase in female labour force participation and the expansion of the city’s outer areas. After that, female labour force participation decreased slightly and the town expansion has stopped. Without these positive forces to counterbalance the rising levels of car ownership public transport demand has fallen by 71%. The effects of a policy change, including peak-load pricing, straighter bus routes, smaller bus size and staggered school hours, is analysed. It is found that the proposed package would increase public transport travel by 42 % compared to present policy.

 • 282.
  Holmgren, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten. Molde University College - Specialized University in Logistics, Norway.
  Weinholt, Åsa
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  The influence of organisational changes on cost efficiency in fire and rescue services2016Ingår i: International Journal of Emergency Management, ISSN 1471-4825, E-ISSN 1741-5071, Vol. 12, nr 4, s. 343-365Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Fire and rescue services (FRS) in Sweden have recently undergone organisational changes aiming at improving service quality and efficiency. Among those changes are an increased number of formalised cooperations between FRSs, increased collaboration with other sectors, changes in the structure of rescue teams, and an increase in the tasks performed by the services. The purpose of this study was to evaluate whether these policy changes have resulted in increased cost efficiency in the Swedish FRS. We used stochastic frontier analysis of annual data from Swedish municipalities, taking into account contextual differences. No evidence of improved efficiency in the FRS could be found. The policy changes implemented have not had the desired effects, and most of the policy variables tested for inclusion in the model were not significant. The results also show great variation in efficiency between FRSs which could be used for benchmarking and basis for further analysis.

 • 283.
  Holmqvist, Oskar
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Jaconelli, Antonio
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  De fyra svenskastorbankernas exponeringmot klimatåtgärder– Klimattunga investeringar, finansiell stabilitet ochomställningsrisker2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringar påverkar i allt större grad den globala ekonomin och de fyra svenskastorbankerna besitter stora tillgångar i klimattunga företag. Nya överenskommelser ochpolitiska beslut ska resultera i minskade utsläpp för att hålla jordens medeltemperatur pårimliga nivåer. Detta kan medföra att fossila bränslereserver måste lämnas i marken vilketskulle förorsaka stora finansiella förluster hos de svenska bankerna. Sveriges finansiellastabilitet riskeras att gå förlorad om bankerna inte besitter tillräckligt med eget kapital för attkunna täcka upp dess exponering mot klimatåtgärder. Osäkerheten kring detta har lett tilluppsatsens syfte; att analysera den finansiella stabiliteten hos de fyra svenska storbankernamed avseende på omställningsrisker till följd av klimatförändringar.Tillvägagångssättet för uppsatsen har varit att bl.a. studera publikationer i form av rapporteroch artiklar berörande bankers stresstester samt finansiell stabilitet hos banker. Erhålleninformation har kompletterats med primärkällor i form av intervjuer med relevantarespondenter. Detta med utgångspunkt i utformning av ett eget stresstest baserat på bankersfinansiella stabilitet.Resultaten i uppsatsen tyder på att banker inte besitter den kapitalbuffert som krävs för attbibehålla finansiell stabilitet vid åtgärder föranledda av klimatförändringar. Dock kan vipåvisa att Sveriges finansiella system i form av statliga fonder förfogar tillräckligt medresurser för att täcka upp storbankernas totala exponering mot omställningsrisker och desskostnader.Uppsatsen har även identifierat de primära riskfaktorerna samt det händelseförlopp vilkethärleds av investeringar i fossila bränslereserver. Vidare kan vi konstatera att det finansiellasystemet vidtagit åtgärder för att cementera motståndskraft mot framtida störningar.

 • 284.
  Holmstedt, Anton
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Thomasson, Jesper
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Driver hushållens skulder konsumtionen?: En jämförande studie av Sverige, Norge, Danmark och Finland2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konsumtionsutvecklingen för Sverige, Danmark, Finland och Norge har varit stigande under det senaste decenniet. Även efter finanskrisen 2008 har konsumtionsnivåerna fortsatt sin ökande trend, oavsett konjunktur. Förklaringen verkar åtminstone delvis ligga i att konsumtionen finansieras genom att hushållen ökar sin skuldkvot för att fortsätta på samma levnadsnivå som tidigare. Det framgår av våra resultat att det finns samband mellan den ökade konsumtionen och skuldkvoten för hushållen, och konsekvenserna av att låta lån driva en bibehållen eller ökande konsumtion kan i längden vara svåra att hantera. I uppsatsen jämförs Sverige, Norge, Finland och Danmark för att se om det finns skillnader i hur skuldkvoten har påverkat konsumtionen sedan millennieskiftet fram till 2012. Tre olika regressionsmodeller specificerades för att analysera inhämtade data, där permanenta inkomsthypotesen utgör grunden för valet av variabler.

 • 285.
  Hultgren, Christian
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ottosson, Niklas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bemanningsförändringars påverkan på produktivitet. En fallstudie av ett stort svenskt industriföretag2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsägningar har historiskt orsakat minskad produktivitet. Sedan tidigt 90-tal har dock uppsägningar påverkat produktiviteten positivt. Denna uppsats syftar till att inom ramen för en fallstudie besvara hur produktiviteten på kort sikt påverkats efter en uppsägning, hur produktivitetsökningen förklaras samt hur dessa förändringar förhåller sig i jämförelse med ett makroekonomiskt perspektiv.Studien visar att samtliga undersökta variabler förbättrats sedan uppsägningen. Kapitalintensitet har ökat och lagen om avtagande avkastning tyder på att företaget tidigare haft en övertalighet i arbetskraften. Med hjälp av intervjumaterialet kan konstateras att företaget agerat proaktivt och i samarbete med fackföreningsklubben, vilket medfört att produktiviteten kunnat ökas och förekomsten av överlevnadssyndrom kunnat minimeras. En effekt av uppsägningen är även att förekomsten av traditionellt ansett lågproduktiva delar av arbetskraften minskat. Utifrån ett makroperspektiv uppvisar företaget likheter med den svenska ekonomin i stort och en eftersläpning av vad som skedde inom den amerikanska ekonomin. Flertalet förklaringar för detta finns, men skillnader i arbetsmarknadslagstiftning kan vara en trolig bidragande faktor.

 • 286.
  Händel, Katarina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Olsson, Alexandra
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Bredband för alla - oavsett var du bor?: En kostnads-nyttoanalys av bredbandsutbyggnaden i landsbygdskommunen Ydre2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  IT-utvecklingen har gått väldigt snabbt under de senaste decennierna och alltfler marknader för varor och tjänster har öppnats upp genom tillgång till internet. Utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringshastighet, vanligen kallat bredband, har i Sverige skett delvis på kommersiella grunder och delvis med hjälp av offentliga subventioner från kommuner, stat och EU. Många utredningar och kartläggningar av bredbandsutbyggnaden i Sverige har gjorts som hävdar att de positiva effekterna av en utbyggnad är såpass stora att ett offentligt stöd krävs, framförallt på landsbygden. Trots detta har tillsynes ingen uppföljning skett på om satsningarna faktiskt är lönsamma.

  För att analysera huruvida investeringarna i bredbandsinfrastruktur på landet verkligen är samhällsekonomiskt motiverade har vi därför utfört en fallstudie på hur utbyggnaden av bredband har gått till i landsbygdskommunen Ydre. Genom arkivsökning, intervjuer och litteraturstudier har monetära och icke-monetära nyttor identifierats och vägts mot varandra i en kostnads-nyttoanalys. Utfallet har analyserats både ur ett kommunalt perspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

  Identifierade kostnader är investeringskostnaderna för utbyggnaden av nätet, underhållskostnader samt anslutnings- och användaravgifter. Ett intressant inslag vid beräknandet av kostnaderna har varit att uppskatta den privata insatsen, som har varit ett bärande inslag för att utbyggnaden skulle komma till stånd, men som inte tidigare har redovisats i några offentliga dokument.

  Nyttorna som vi har funnit rör effektiviseringar inom den kommunala verksamheten, effektiviseringar och konkurrensfördelar för de privata företagen och en ökad välfärd för både Ydre-bor och samhället i stort.

  För att kunna jämföra kostnaderna och nyttorna av investeringarna över tiden använder vi oss av en diskonteringsperiod på 25 år som baseras på den förväntade ekonomiska livslängden för fiberoptik, hänsyn tas även till de alternativkostnader och skattekilar som uppstår vid användandet av offentliga medel för att möjliggöra investeringarna.

  Vår slutsats är att nyttan av bredbandsutbyggnaden överstiger de kostnader som privata aktörer, kommunen, staten och andra bidragsgivare har gått in med. Utbyggnaden har varit lönsam både ur Ydre Kommuns perspektiv och ur ett större samhällsekonomiskt perspektiv.

 • 287.
  Håkansson, Caroline
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Salu, Kristin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Sveriges vapenexport: En studie om målkonflikter med Sveriges biståndspolitik och humanitära ideal2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Sweden is one of the largest exporters of military equipment in the world. Despite many restraining laws and guidelines, Sweden export military equipment to dictatorship and non-democracies. It’s of significant importance to examine what it would cost Sweden to abstain from export of military equipment in those cases where arms trade creates a conflict of interest. The dilemma for Sweden is choosing between the benefits of long-term financial interests that arms export provides and the morality issues that they entail.

  Purpose: The purpose of this study is to analyze and evaluate what it would cost Sweden to refrain from exporting arms to countries where the trade creates conflict of interests between financial gains and the Swedish foreign aid policy along with humanitarian ideals.

  Method: To analyze and evaluate the cost of reduced arms exports, a quantitative and qualitative literary analysis study is used along with the collection of secondary data. A custom developed index is created in order to estimate each country’s humanitarian ideal.

  Conclusions: Refraining from the export of arms to countries where conflict of interests are created with the Swedish foreign aid policy and humanitarian ideals would result both in lost income and saved costs for the Swedish arms industry. Swedish exports of military equipment contribute positively to the Swedish economy, international co-operations and technical knowledge. Exports are a necessity for maintaining the competitiveness of the Swedish arms industry. Abstaining the export of arms would result in lost revenue of approximately 4,8 billion Swedish kronas in 2013, 1,4 billion in 2015, 4,6 billion in 2016 and 6,2 billion in 2017. Reduced export would result in varying effects on the industry ́s economic expense, depending on the production costs. Due to confidentiality, the data necessary to estimate the total cost of reduced arms exports to countries where conflict of interests is not available. The study therefore estimates what the total cost would be for Sweden to reduce the arms exports through combined analytical and measurable effects.

 • 288.
  Håkansson, Erik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Roghem, Niklas
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Spaniens finanspolitik under 2000-talet: En makroekonomisk analys av finanspolitikens roll i skapandet av och under budgetkrisen2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  När Lehman Brothers INC lämnade in sin konkursansökan hösten 2008 sände detta chockvågor genom finanssektorn världen över och spred sig senare till den reala ekonomin med en ekonomisk kris som följd. Spanien som är Europas fjärde största ekonomi drabbades hårt av denna kris som punkterade landets överhettade bostadsmarknad vilket ledde till massarbetslöshet och stora budgetunderskott.

  I uppsatsen har författarna använt sig av en finanspolitisk regel samt teorier om finanspolitisk hållbarhet. Dessa har använts för att analysera huruvida Spaniens finanspolitik har varit en bidragande orsak till landets allvarliga ekonomiska situation. I empirin används data och statistik från trovärdiga källor som till exempel OECD och Eurostat. Den data som används i empirin är variabler som återfinns i teorikapitlet.

  Resultatet visar att Spanien finanspolitiskt har agerat i strid med de teorier som använts. De förde under 2000-talet en finanspolitik som inte var hållbar på lång sikt. Detta gjorde att situationen blev allvarligare än vad den hade behövt vara när finanskrisen drabbade landet. Spanien förde en expansiv finanspolitik trots en hög tillväxt vilket ledde till budgetunderskott trots den goda tillväxten. Detta gjorde att när tillväxten sjönk som en följd av krisen låg skatter och offentliga utgifter inte på långsiktigt hållbara nivåer.

 • 289.
  Ingebrand, Linnea
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lind, Therese
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sverige i en nordisk valutaunion?: En analys baserad på makroekonomisk teori och empiri från 1999-20112013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka om Sverige tillsammans med ett eller flera av de nordiska länderna kan utgöra en optimal valutaunion. Utifrån ett svenskt perspektiv visar resultaten att det är lämpligast för Sverige att ingå i en valutaunion med Norge och Danmark eftersom den ekonomiska integrationen mellan dessa länder har varit störst. Taylors ränteregel visar att Sverige och Norges räntebanor samvarier mest och Optimal currency area-index (OCA-index) visar att Sverige, Danmark och Norge präglas av störst ekonomisk integration.

  Vi har använt två olika metoder för att undersöka en optimal nordisk valutaunion utifrån ett svenskt perspektiv, OCA-index och Taylors ränteregel. De båda tillvägagångssätten fokuserar på hur ekonomiskt integrerade länderna är, men genom olika variabler och ekonomiska storheter. Ett OCA-index har skapats och skattningen visar att variabeln som beskriver konjunkturcykeln är den som har störst inverkan på den beroende variabeln, växelkursvolatilitet. För att undersöka hur de nordiska länderna har påverkats av chocker har taylor-räntor beräknats och skillnader i korrelation har analyserats.

  Analysen visar på svårigheter i att mäta ekonomisk integration, något som OCA-teorin hävdar är viktigt för en optimal valutaunion. Beroende på vilken utgångspunkt som väljs varierar resultatet för vilket land Sverige skulle kunna bilda en optimal valutaunion med. Resultaten skiljer sig från tidigare forskning, delvis i tolkningen av variabeln för exportsektorsammansättning och delvis på grund av den studerade tidsperioden.

 • 290.
  Irandoust, Manuchehr
  et al.
  University of Örebro.
  Sjö, Bo
  McGill University, Montreal, Canada and University College of Skovde .
  The Behavior of the Current Account in Response to Unobservable and Observable Shocks2000Ingår i: International economic journal, ISSN 1016-8737, E-ISSN 1743-517X, Vol. 14, nr 4, s. 41-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The intertemporal approach to the balance of payments states that nonstationary flows in the current account will cointegrate or cotrend, unless there are permanent productivity shocks or long-run policy distortions. This paper examines the dynamics of the current account for a small open economy, using data from Sweden. The results show borderline cointegration for the current account. Recursive estimates disclose that there is no stable tendency towards finding cointegration. Cointegration is found for the first part of the sample, but from 1990 the cointegration test performs badly until speculative attacks force Sweden to give up the peg of the krona in 1992. In terms of the intertemporal approach, policy could be creating the imbalance, solved with the depreciation in 1992, after which the external accounts gradually move back to long-run equilibrium.

 • 291.
  Ivehammar, Pernilla
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Avvägning faktisk restid mot miljöintrång - fallstudie om Hamnleden i Halmstad2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 292.
  Ivehammar, Pernilla
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  How to deal with the encroachment costs in road investment CBA2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett viktigt beslutsunderlag inför väginvesteringar är cost-benefit analys (CBA), där alla kostnader och nyttor skall inkluderas och uttryckas i monetära termer. Vid CBA för väginvesteringar saknas dock värdering av kostnaden för det intrång som en ny väg orsakar, exempelvis i ett rekreationsområde eller bostadsområde. Syftet med avhandlingen är att utveckla tillvägagångssätt för hantering av intrångskostnader. Mer specifikt utvecklas två tillvägagångssätt.

  Det ena tillvägagångssättet kan beskrivas som en metod för ”cost transfer”. Intrångskostnaden beräknas ex post för ett antal existerande vägintrång inom varje ”typfall”. På denna grundval utarbetas en beräkningsformel som sedan kan användas vid CBA för planerade väginvesteringar där intrången kan hänföras till ett visst typfall. Typfallet ”barriär mot vatten” har valts för en pilotstudie med syftet att utveckla metodiken för datainsamling, samt undersöka vilka faktorer som har starkast påverkan på intrångskostnaden per exponerad individ.

  Det andra tillvägagångssättet är en i avhandlingen utvecklad metod för direkt beräkning ex ante av intrångskostnader för varje särskilt investeringsobjekt. Metoden kallas COPATS, ”Combined Opinion Poll and Travel Survey”. Den utnyttjar det faktum att vägar medför både positiva och negativa effekter i varierande grad för berörda personer. Genom en enkätundersökning före beslut om en väginvestering samlas uppgifter om bostadens läge, vistelsefrekvens vid vägsträckningen ifråga och resvanor in. I enkäten ställs också frågan om personen är för eller emot den planerade vägen. Intrångskostnaden kan sedan skattas på basis av respondenternas avvägning mellan fördelen av kortare restider samt eventuella andra positiva effekter och nackdelen av intrånget av den planerade vägen.

  En slutsats är att båda alternativen verkar vara framkomliga vägar för att få med intrångskostnader i CBA för väginvesteringar. För att få fram beräkningsformler för de vanligaste typfallen måste dock ett betydande antal ytterligare intrångsstudier göras. COPATS ligger närmare praktisk tillämpning, men behöver utvecklas ytterligare i samverkan med vägplaneringsansvariga.

 • 293.
  Ivehammar, Pernilla
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Valuing environmental quality in actual travel time savings - The Haningeleden road project in Stockholm2014Ingår i: Research in Transportation Economics, ISSN 0739-8859, E-ISSN 1875-7979, Vol. 48, s. 349-356Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Effects on the environment are rarely valued in planning infrastructure for different modes of transport. This can detract from optimal planning and fair competition, which might be better served by valuing environmental quality changes through actual travel time savings. New transport infrastructure often creates both positive and negative effects for the same groups of users, although to different degrees for different individuals. This paper illustrates a proposed methodology to investigate the effect of a planned transport infrastructure investment through a survey of potential users of the Haningeleden road project in Stockholm. Postal questionnaires were sent to a random sample of 2400 persons living in the affected area in May and June 2013, including detailed questions about their travel patterns and visiting frequencies, and whether, after reading a description of the proposed change, they would be in favour of the proposed change. The negative encroachment costs and the positive relief from traffic in other areas were estimated in travel time savings.

 • 294.
  Ivehammar, Pernilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Holmgren, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Kommunikations- och transportsystem. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  The Relation Between Perceived and Actual Private Travel Costs – a Key Question for Efficient Modal Split2015Ingår i: Proceedings of 43rd European Transport Conference, September 28-30, 2015, Campus Westend, Goethe University, Frankfurt, Germany, 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 295.
  Ivehammar, Pernilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Jernberg, Jonas
  Länsstyrelsen Östergötland, Sweden.
  Estimating the costs and benefits of the closure of a local grocery store2014Ingår i: International Journal of Sustainable Development and Planning, ISSN 1743-7601, E-ISSN 1743-761X, Vol. 9, nr 2, s. 301-316Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Grocery stores, especially local stores in rural areas, are decreasing in number. The closure of a local grocery store may be caused by a market failure due to consumers’ inability to coordinate their behaviour. This study develops a questionnaire method to estimate the costs and benefits caused by the closure of a local grocery store. We explain why the closure of local grocery stores is a social dilemma for consumers, and we outline the costs and benefits of such closures identified in previous research. To quantify and evaluate the effects of local closures, we asked all households living in the market area of two recently closed local grocery stores detailed questions about their purchases of groceries before and after the closure of the local store. We also estimated their average willingness to pay to have access to a local grocery store. We present here a cost–benefit analysis for the two studied cases and discuss the ways to sustain local grocery stores.

 • 296.
  Ivehammar, Pernilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Jernberg, Jonas
  Länsstyrelsen Östergötland.
  Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 297.
  Jacobsson, Tony
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Piratkopiering: en ekonomisk-teoretisk granskning av marknaden för dataspel2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  This essay analyzes the market for entertainment software by identifying and explain the products typical properties, in addition i clarifies the behavior of consumers and producers. One of the most important property related to software is the ease with which it can be reproduced. When such reproduction is done illicit it´s called piracy. The software industry often claims that piracy leads to big losses for the companies as well as in welfare, the essay clarifies that this doesn´t has to be the case. On the contrary the possibility to cheap production and distribution may lead to an increased welfare. The paper questions todays copyright law and suggests that a different legislation would lead to an increase in welfare.

 • 298.
  Jakobsson, Max
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Risberg, Sebastian
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Arbetslöshet i Sverige sedan den globala finanskrisen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetslösheten har en väsentlig roll för länders ekonomi och den rådande arbetslöshetsnivån har skapat en diskussion kring vilka faktorer som kan påverka arbetslöshetsnivån och vilka penningpolitiska styrmedel som kan användas för att leda arbetslösheten i ”rätt” riktning. Räntebeslut, inflation och hysteresiseffekter är några av de faktorer som tas upp för att förklara arbetslöshetsutvecklingen sedan den globala finanskrisen.

   

  Syftet är att analysera hur arbetslöshetsutvecklingen i Sverige har förändrats sedan den globala finanskrisen samt att analysera hur penningpolitiken kan ha påverkat arbetslöshetsutvecklingen.

   

  Med fokus på Sverige och åren 2007 - 2014 undersöks med hjälp av statistik och relevanta teorier den svenska arbetsmarknaden samt de beslut den svenska penningpolitiken tagit. För att jämföra den svenska penningpolitiken testas hur väl reporäntan har följt den styrränta som Taylorregeln föreslår. För att se hur väl produktion och arbetslöshet samvarierar genomförs ett test med hjälp av Okuns lag. Därefter analyseras utfallet och förslag till åtgärder ges som kan minska arbetslösheten.

   

  Studien visar att arbetslösheten och sysselsättningen har ökat sedan den globala finanskrisen. De test som har genomförts resulterar i att Riksbankens penningpolitik har varit mer offensiv än vad Taylorregeln föreslagit. Den reporänta som Riksbanken använt sig av följer en tydligare trend med KPIF som inflationsmått istället för KPI vilket är anmärkningsvärt då inflationsmålet är uttryckt i KPI. Testet av sambandet mellan produktion och arbetslöshet visar även att relationen är svagare än vad Okuns lag beskriver. 

 • 299.
  Janson, Mikael
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Sjöqvist, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  För några få dollar mer: En analys av den svenska biografmarknaden2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med konkurser och uppköp på biografmarknaden har frågan hur en aktörs ökade marknadskoncentration påverkar marknaden ställts. Ett visst missnöje hos konsumenterna har lett oss till uppsatsens syfte; att utreda problematiken närmare och analysera biografmarknaden och hur resultaten på biografmarknaden påverkas av den struktur och det beteende som finns på marknaden.

  Uppsatsens tillvägagångssätt är att genom att studera bl.a. litteratur, artiklar och originalkällor i form av Konkurrensverkets stämningsansökan angående SF Bio AB:s uppköp av Sandrew Metronome AB ha en utgångspunkt att behandla vårt problem och applicera relevanta teorier med SCP-modellen som utgångspunkt.

  Resultaten visar att konkurrensen på biografmarknaden i första hand sker med förmågan att bli tilldelad populära filmer som står för en majoritet av publik och intäkter. Förutsättningarna för biografbranschen har över tiden förändrats med uppkomst av substitut och förändrade filmhyreavtal. Filmhyreavtalens utformning, som drivits igenom av distributörer och utgör en procentuell andel av biljettpriserna, har för biografmarknaden fått till konsekvens en sjunkande marginalkostnad vid ökande kvantiteter för biografaktörerna. Detta har gett förutsättningar för den stora marknadsandel och dominerande ställning som SF Bio har idag.

  Vidare har uppsatsen visat på den begränsade mån i vilken den dominante aktören använder sin marknadsmakt, trots sin stora marknadsandel, givet den höga kostnadsstrukturen på marknaden och en concessionsförsäljning som ökar vid hög beläggning. En mer solidarisk beskattning på biografbranschen har föreslagits för att förbättra spelreglerna på biografmarknaden.

 • 300.
  Jansson, Emelie
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kapple, Linda
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Vad styr företagens investeringar?En studie om hur förändringar i reporänta, makroekonomiska faktorer samt finansiella indikatorer påverkar investeringar hos svenska företag2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I november 2014 beslutade Riksbanken att ta steget mot en nollränta och i februari 2015 gick Riksbanken ut med ytterligare en sänkning till -0,10 procent. På så vis fick Sverige för första gången en negativ reporänta. Enligt makroekonomisk teori ska en sänkning av reporäntan stimulera konsumtion och investeringar i ekonomin. Huruvida reporäntan och dess räntesänkningar skapar förutsättningar för företag att investera är ett aktuellt och viktigt forskningsområde. Forskningen i ämnet är tunn på den svenska marknaden och således är forskningsbidraget från denna studie av betydelse.Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera hur förändringar i reporänta, makro-ekonomiska faktorer samt finansiella indikatorer påverkar investeringar hos svenska företag.Genomförande: Studien bygger på en kvantitativ metod. En Vector Autoregressive model har skapats för att redogöra hur reporäntan, de makroekonomiska faktorerna och de finansiella indikatorerna påverkar företagens investeringar. För att möjliggöra en analys av dessa effekter har impulse response functions skattats i modellen. På så vis undersöks det hur en isolerad enhetsökning i de valda variablerna påverkar företagens investeringar över flera tidsperioder. För att genomföra en mer omfattande analys skattas tre modeller där den första tar hänsyn till både makroekonomiska faktorer och finansiella indikatorer. Den andra modellen exkluderar de finansiella indikatorerna och den tredje modellen speglar reporäntans utveckling i två olika tidsperioder.Resultat: Företagens investeringar påverkas av flertalet faktorer. En enhetsökning av utlåningsräntan, växelkursen och företagens inflationsförväntningar uppvisar ett signifikant negativt samband. En enhetsökning av BNP-tillväxten visar däremot ett signifikant positivt samband. Reporäntan visar ingen direkt effekt på investeringar i de första två modellerna. Däremot uppvisar reporäntan skillnader i den tredje modellen, där ett negativt samband förekommer i den första av de två observerade tidsperioderna.

3456789 251 - 300 av 539
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf