liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 1577
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Blank, Malin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Persson, Anna Maria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  The Swedish food retail market: An econometric analysis of the competition on local food retail markets2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The Swedish food retail market contains of three major actors, ICA, KF and Axfood, all in all dominating 75 percent of the total market shares. The scant number of retailing actors indicates that the Swedish food retail market is a highly concentrated oligopoly, which as a fact has given rise to definite discussions and argumentations concerning the market situation. But is the food retail market imperfect and how do we reach a workable competition? Economic theory does not provide any clear answer on these questions, but is rather divided into two fundamentally different approaches to define competition: the static and the dynamic perspective on competition.

  In an attempt to examine the competition on local Swedish retail markets, the purpose of this study is to carry out an econometric model estimating the situation. The model serves to explain the variation of ICA’s achievements measured in terms of turnovers obtained in the company. The explanatory variables composing the model are divided into three separate groupings: degreeof market concentration, storespecific factors and region-specific factors. Furthermore, in order to find out which one of the competitive explanations best fits the reality, the regression results are interpreted from a static and a dynamic perspective of competition. In part, we also aim to compare the results with the outline of the Swedish competition law.

  We found that the level of concentration obtained in our material is high and is steadily increasing. We also found that stores do not, in any great extent, use price, service and quality as competitive methods. Thus, to gain competitive advantage, market actors must find other ways to carry out strategic market activities. The region-specific variables had either none or very little influence on ICA’s turnover. According to these findings, neither the static nor the dynamic perspective of competition is solely able to produce an accurate method for reaching a state of a workable competition. Instead, a combination of the static and the dynamic ideas may be regarded as the most advantageous way to generate suitable conditions for competition to be efficient. Therefore, in order to promote workable competition, the Swedish competition law must consist of a balance between the static and the dynamic view of competition.

 • 252.
  Blid, Petter
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Peterson, Fredrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Vad tillför ett klagomål?: En studie ur ett styrningsperspektiv2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  En rad förändringar i de kommunala verksamheterna kan hänföras till tankarna kring behovet av ett nytt tänkande och åtgärder för modernisering av offentlig verksamhet, en förändringsvåg som ofta beskrivs med samlingsbegreppet New Public Management (NPM). Offentlig styrning har blivit allt mer lik den privata och med NPM har offentliga verksamheter tagit mer sikte på marknadskrafterna. En konsekvens av detta tänkande är att medborgarnas synpunkter på verksamheten tilldelas en allt större vikt.

  Klagomålshantering har för många privata företag under en längre tid varit ett naturligt sätt att hantera kundernas synpunkter på verksamheten. I företag som är inne i en satsning på total kvalitet (TQM) betraktas klagomålshantering ofta som ett del- eller följdmoment till dessa ansträngningar. TQM, ett koncept med grunderna i den japanska tillverkningsindustrin, har som centrala ledord att kunden ska stå i centrum, arbeta med processer och basera beslut på fakta.Idag används TQM som ett uttryck för organisationens syn på kvalitet även av många offentliga organisationer.

  Hur klagomålshantering ska betraktas i den kommunala verksamheten är dock inte självklart. Kundbegreppets innebörd i de kommunala verksamheterna, den stora variationen i tjänsteutbudet samt de nationella styrdokumenten, som i hög utsträckning påverkar utformningen påverkar möjligheterna till att utforma verksamheten, gör att både avsikten med att införa klagomålshanteringen och hur den används inte är lika uppenbart i den kommunala verksamheten som i privata företag.

  I Norrköpings kommun togs i början av 2004 ett beslut att införa klagomålshantering i hela organisationen. Beslutet i kommunfullmäktige var ett led i utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbete som har sina tankemässiga grunder i TQM konceptet. Det systematiska kvalitetsarbetet ges, som ett av fyra ledord, en framträdande plats i kommunens nya styrmodell som fastställdes i början av 2003.

 • 253.
  Blidberg, David
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Hagberg, Henrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Dealer-Customer Interaction in the Tool Steel Industry: a Case Study of SSAB2004Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  This thesis is a description of the sales process for Toolox, the newest of four products produced by SSAB Oxelösund. Toolox is a tool steel, sold using eleven external dealers throughout Europe. Each dealer carries a wide range of steel grades for different uses. To increase sales volumes SSAB want to have the right support for their dealers. In this thesis the organizations and individuals who influence in the buying decision are identified as well as their buying behavior and the information that is needed in the sales situations. The requirements on the tool steel derive not only from the toolmaker itself but also from end users of a product further down the product chain. The study indicates that communication of benefits along the chain difficult because is not well integrated. The decision of what steel to buy is often made by the tool designer and these are influenced by a number of other individuals. It is also found that risk aversion and conservatism are barriers for product introductions.

 • 254.
  Bloch, Patrik
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Daboczi, Peter
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Utlokalisering av montering till lågkostnadsländer: en fallstudie om Tetra Paks etablering i Brasilien2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Preface: Establishing assembly and production facilities has traditionally constituted the possibility for companies to avoid high import duties, or a possibility to establish themselves in free-trade areas.

  Purpose statement: This thesis is intended for companies that explore their possibilities to establish an assembly plant in Brazil. The aim is to try to interpret and to create an understanding concerning which factors can have an influence when relocating production activities abroad.

  Research method: The basis for this study has been internal information from Tetra Pak along with literature. The study has been carried out as case study based research where interviews and articles have formed the basis for the gathering of data.

  Results: For companies that want to establish long-term production, Brazil possesses the prerequisites required. However, not all areas in Brazil are adequate for establishing an assembly plant – industries are mainly concentrated to the federal states of São Paulo and Rio de Janeiro and these are therefore the areas best suited for production activities.

 • 255.
  Blomberg, Fredrik
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lundgren, Robert
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Strategiers påverkan på Balanced Scorecard2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Att det är av stor vikt att kunna mäta och följa upp ett företags utveckling råder det ingen tvekan om. Det går i litteraturen att finna mängder av både finansiella och icke-finansiella nyckeltal och rekommendationer som ett företag kan använda sig av. Balanced Scorcard är ett verktyg som inte bara fokuserar på det finansiella utfallet i förtaget, utan även andra aspekter inom organisationen. Vad vi har funnit intressant i den litteratur som finns skriven kring Balanced Scorecard är att det inte finns någonting skrivet om, eller någon som har problematiserat kring användandet av verktyget utifrån olika strategiska utgångspunkter.

 • 256.
  Blomberg, Susanne
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Åkerlind, Magnus
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Organisatorisk interaktion: En fråga om kunskap2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kunskap har på senare år erkänts som en viktig resurs för att uppnå konkurrensfördelar. Problemet som företag möter är hur den kunskap medarbetarna innehar skall kunna utnyttjas på ett effektivt sätt.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda hur enskilda teknikinriktade konsultföretag internt kan skapa och sprida, för företaget relevant, kunskap inom organisationen.Avgränsningar: Studien behandlar yrkeskunskap inom tre tekniska konsultföretag i Linköping.

  Genomförande: Undersökningen har genomförts via 5-8 personliga intervjuer vid vardera av våra tre fallföretag.

  Resultat: En helhetsförståelse kring företaget är viktigt för medarbetarna för att kunna leverera bra lösningar. Helhetsförståelsen uppnås genom de fyra kunskaperna och tar främst sin utgångspunkt i den tysta kunskapen. Organigrafer tydliggör vart de kontaktytor som möjliggör överföring av tyst kunskap mellan individer finns. Ett väl fungerande individuellt och gruppbaserat lärande är tillräckligt för att tekniska konsultföretag skall nå kommersiell framgång.

 • 257.
  Blomkvist, Fredrik
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Brudin, Tobias
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Centralisering: En studie av Sveriges försäkringskassor2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Graden av centralisering måste ständigt avvägas. Under 1980- talet följde den offentliga sektorn efter den privata avseende decentralisering, ett begrepp som översköljdes med idel positiva argument och erfarenheter. Under slutet av 1990-talet har pendeln svängt och de flesta försäkringskassor har tagit ett steg tillbaka. Vi har valt att undersöka vad som ligger bakom denna utveckling.

  Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att skapa ett diskussionsunderlag för främst Försäkringskassan i Kalmar län, men även för andra försäkringskassor och politiskt styrda organisationer, gällande decentraliseringsgrad och problem associerade med valet av densamma.

  Avgränsning: Vi har i denna uppsats koncentrerat undersökningen till att omfatta endast länscontrollers eller liknande inom Försäkringskassan. De sitter i samtliga fall i eller nära ledningen, varför vi har ett ledningsperspektiv på vår undersökning.

  Genomförande: Vår studie bygger på telefonintervjuer samt öppna och slutna frågeformulär till totalt 18 av de sammanlagt 21 försäkringskassorna i Sverige.

  Resultat: Vi har i uppsatsen kommit fram till att det en kombination av alla de faktorer som vi har lokaliserat som har gjort att centraliseringar av olika slag har kommit till stånd inom Försäkringskassan. Tendenserna påverkar varandra och centraliseringsåtgärder är ofta följder av andra d:o, varför det ibland kan vara svårt att särskilja dem. Resultatet visar också att det kan vara svårt att inifrån organisationen se allt som ligger bakom och driver förändringar.

 • 258.
  Blomqvist, Christian
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Henriksson, Marcus
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Särnstedt, Joakim
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Uppföljning av krediter: förutsägelse av finansiell kris2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: During the year 2002 approximately 27 000 people lost their jobs because of companies filing for bancruptcy. In 2002 the number of companies filing for bancruptcy in Sweden were 6740. This is approximately twice as many as in the year of 1974 when the first major study concerning bancruptcies in Sweden was carried out. The accumulated amount of unpaid bancruptcy claims for the period 1991 – 1997 was 51 billion SEK. Several swedish banks estimates that approximately one third of these bancruptcies could be avoided.

  Purpose: Create a checklist for issuing- and evaluation of company loans.

  Execution: Only financial information available in annual reports have been used in this study. A targetpopulation with companies filing for bancruptcy in the year 2001 has been derived. The targetpopulation has been evaluated in comparison with a controlpopulation for the same period of time.

  Outcome: Two variables, high long term liabilities to total assets and a low degree of equity to total assets, showed high predictability five years prior to bancruptcy. According to our study there are four variables useful for prediction of financial distress two to three years prior to bancruptcy. (1) An increased degree of long term liabilities to total assets, (2) a decrease in untaxed reserves, (3) decreasing profitability more than two years in a row from a already low level and (4) an increase in assets financed with long term liabilities.

 • 259.
  Bohlin Lövgren, Ylva
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Förskingring och stöld: Avdragsrätt för företaget och ett sätt att erhålla skattefri ersättning för den anställde2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Det är vanligt förekommande att företag drabbas av förlust på grund av att en anställd förskingrar eller stjäl, även om få fall anmäls. Förlusten av egendom innebär en kostnad för företaget men också en intäkt för den anställde. Det råder dock osäkerhet om hur kostnaden ochintäkten skall behandlas skatterättsligt. Om företaget medges avdrag för förlusten och den anställde inte skall beskattas för den brottsliga intäkten kan det finnas risk för skatteplanering.Det är också osäkert om den lagstiftning som finns gällande förlust av kontanta medel även gäller för annan egendom. Syftet med uppsatsen är att utreda företagets avdragsrätt och beskattningskonsekvenser för den anställde. Syftet är också att utreda om det finns någon skatterättslig skillnad om förskingring eller stöld har skett av kontanta medel eller annan egendom. I uppsatsen tas dock ingen hänsyn till försäkring som eventuellt kan utfalla. Inte heller tas hänsyn till skadestånd som den anställde kan tvingas betala till företaget. Eftersom lagstiftning saknas och rättspraxis inte är entydig är rättsläget osäkert. Rättspraxis förefaller dock luta mer åt att medge avdrag för företagets förlust medan den brottsliga intäkten inte är beskattningsbar.Det torde därför finnas en risk för skatteplanering.

 • 260.
  Bohlin, Martin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Danielsson, Emil
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Generationsskiften i ägarledda företag: nyckeln till en framgångsrik succession2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: The development of the Swedish demography is one of the most important social and economic changes ever in Swedish history. Society as well as business is facing an age chock since almost every other company owner is over 50 years old. The complexity of managing a successful succession is pointed out as a major threat to the Swedish economy by the organization Svenskt Näringsliv.

  Purpose: The purpose with this master thesis is to identify and analyze critical success factors for a successful succession from a going concern perspective.

  Research method: By using the strong aspects from the quantitative as well as the qualitative method, high level of order and systematic could be reached, without loosing too much details and depth in this particular research. The empirical data was gathered by a digital survey sent to 3000 companies. The quantitative research was complemented by 6 qualitative interviews to increase depth and reliability.

  Results: The study shows that there is a great incongruence between the expected problems associated to the succession and the actual outcome. Furthermore, there are great differences between the problems prioritized by the companies compared to the ones that their advisers and consultants recommend should be prioritized. The analyses and results lead to a new model for successful succession, The 4-Ps of Successful Succession.

 • 261.
  Boisen, Carl
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Karlsson, Sofia
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Den svenska marknaden för företagsobligationer2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den svenska marknaden för företagsobligationer har utvecklats starkt sedan 1995, men är fortfarande en delvis outnyttjad kapitalkälla för många svenska företag.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som förklarar utvecklingen av den svenska marknaden för företagsobligationer samt förklara varför svenska företag inte i större utsträckning använder denna marknad för finansiering.

  Genomförande: Den svenska företagsobligationsmarknaden kartläggs och genom att kvantitativa och kvalitativa data har samlats in. Bestämningsfaktorer för marknadens utveckling identifieras genom litteraturstudier och intervjuer med marknadens aktörer.

  Resultat: God konjunkturutveckling, prisstabilitet och sjunkande räntor utgör en god grund för företagsobligationsmarknadens utveckling och närvaro av emissionsinstitut samt marknadsföring av företagsobligationer främjar utvecklingen. Hämmande faktorer tycks vara tradition, okunskap, företagens storlek och de nära relationer mellan företag och banker som leder till att banklån ofta är en billigare finansieringsform. Kreditvärderingssystemet underlättar handeln, men förhöjt fokus på kreditbetyg kan även leda till att vissa företag har svårt att sälja obligationer i Sverige.

 • 262. Bolin, K
  et al.
  Lindgren, B
  Lindström, M
  Nystedt, Paul
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Nationalekonomi och ekonomisk historia.
  Investments in social capital - Implications of social interactions for the production of health2003Ingår i: Social Science and Medicine, ISSN 0277-9536, E-ISSN 1873-5347, Vol. 56, nr 12, s. 2379-2390Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper develops a theoretical model of the family as producer of health- and social capital. There are both direct and indirect returns on the production and accumulation of health- and social capital. Direct returns (the consumption motives) result since health and social capital both enhance individual welfare per se. Indirect returns (the investment motives) result since health capital increases the amount of productive time, and social capital improves the efficiency of the production technology used for producing health capital. The main prediction of the theoretical model is that the amount of social capital is positively related to the level of health, individuals with high levels of social capital are healthier than individuals with lower levels of social capital, ceteris paribus. An empirical model is estimated, using a set of individual panel data from three different time periods in Sweden. We find that social capital is positively related to the level of health capital, which supports the theoretical model. Further, we find that the level of social capital (1) declines with age, (2) is lower for those married or cohabiting, and (3) is lower for men than for women.

 • 263.
  Boman, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Larsson, Jonas
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Patent Valuation in Theory and Practice2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Background: Today, an increased need to value patents is expressed in several different situations. For example, banks more frequently accept patents as collateral for loans and patents are being exchanged more often between companies. It is argued that a hindrance for the recognition of the value of patents, and other assets lacking physical form, is that the current methods of valuation are not developed for this type of assets.

  Purpose: Our objective is to investigate the practical relevance of four theoretical valuation approaches in the context of patent valuation and to point out crucial factors affecting the choice of valuation approach.

  Procedure: Interviews were conducted with professionals working in the field of corporate finance and with an expert in the field of patents and intellectual property rights.

  Results: The respondents are not of the same opinion whether relevant approaches for patent valuation exist at all. Among the respondents who find it possible to value patents, the income approach is the dominating approach. The theoretical correctness of this approach, derived from the definition of value, is stressed as the primary argument for the use of it. Methods such as Decision Tree Analysis, within the income approach, and Relief from Royalty, a hybrid of the market- and income approach, are used as complements.

 • 264.
  Booson, Rickard
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Erlandsson, Jonas
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Beslutsprocessen vid upphandling av affärssystem: en företagslednings perspektiv2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Upphandlingen av affärssystem har stadigt ökat och trenden väntas fortsätta i takt med att de uppgifter systemen kan utföra utvidgas. Ett affärssystem kan ses som en strategisk resurs och ”livsnerv” för företaget. Trots detta misslyckas en stor del av alla investeringar i affärssystem.

  Syfte: Att med utgångspunkt i upphandlingsförfarandet av affärssystem ge en bild av den bakomliggande beslutsprocessen och bidra till förståelsen av vilka krafter som påverkar den.

  Avgränsningar: Studien omfattar endast ledningsgruppen i små och medelstora företag inom svensk verkstadsindustri. Undersökningen kommer att sträcka sig t o m beslutet om köp, vi kommer inte att behandla implementeringsfasen. Genomförande: Studien har genomförts i form av intervjuer med tre verkstadsindustriföretag i Linköping med omgivning.

  Resultat: Alla företag har följt ett likartat mönster i upphandlingen. De faktorer som påverkat beslutsprocessen har varit dels interna, dels externa. Företagsledningens roll har främst varit att genomföra de önskemål användarna uttryckt. Vissa nyckelpersoner i ledningsposition har dock spelat en nyckelroll i kraft av sin kunskap och vana av IT.

 • 265.
  Borg, Thomas
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  The Relationship between EC-Law and Swedish Law regarding Competition and Labour Legislation2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  According to § 2 of the swedish Competition Law it does not apply to agreements between employers and employees regarding salary and other working conditions. In the EC-treaty there is no such exception, but the European Court of Justice has established one. The purpose of this paper is to investigate if there are any differences between the two exceptions and, if so, how those differences effects the possibility to challenge swedish collective agreements from a competition law standpoint.

 • 266.
  Borgstroem, Joergen
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Marknadens mekanismer kontra en utökad tillämpning av § 36 2 st. avtalslagen vid reglering av avtalsförhållanden mellan kommersiella avtalsparter.2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Behövs det en utökad tillämpning av § 36 Avtalslagen när det gäller avtalsförhållanden mellan företag eller skall marknadsmekanismerna antas fungera och tillåtas reglera förhållandena mellan kommersiella avtalsparter?

  Syfte: Uppsatsen syfte är att undersöka om det finns incitament för samhället att reglera avtalsförhållanden mellan stora och mindre företag mer än vad som är fallet idag Metod: Jag kommer att studera ekonomisk spelteori och tolka rättskällor för att se om man kan finna gemensamma beröringspunkter när det gäller intresset av att skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande.

  Avgränsning: Jag begränsar min undersökning till svensk lagstiftning, doktrin och praxis när det gäller jämkning av ojämlika avtalsförhållanden. Spelteorin begränsas till de mest grundläggande begreppen

  Resultat: Svensk lagstiftning är tillräcklig, en skärpt lagstiftning skulle resultera i att svenskt näringsliv skulle få konkurrensnackdelar av att måsta verka under mer ogynnsamma förhållanden än sina internationella konkurrenter. I en ekonomiskt globaliserad värld måste alla aktörer anpassa sig efter konkurrenterna. Detta gäller även hela nationer, en nation kan inte reglera sin inhemska marknad om den vill att nationens näringsliv ska generera ett välstånd för samhället. Spelteorin visar att på en oreglerad marknad hämmas de starkare parterna i ett avtalsförhållande av det faktum att han inte gagnas i längden av att utnyttja de svagare parterna.

 • 267.
  Borisenko, Elena
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Discourse on Immigration in Swedish Mass Media2005Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Mass movement of people over national borders constitutes the major feature of the today's world. Immigration and its implications are widely debated, whereby the term 'immigration', whenever appeared in a text, hardly ever refers to some unambigously defined concept. To deal with the question of immigration is, therefore, to be faced with a variety of definitions and connotations. The thesis constitutes an attempt to understand how the phenomenon of immigration is conceptualized in Swedish mass media debate, and explore the dynamics of the discourse over the last decade. To do so, the study develops a theoretical framework that takes a form of classification of different approaches to immigration, as formulated by major paradigms of international relations (liberal communitarianism, realism, idealism) and as developed within modern economic and cultural studies. Social construction of immigration and its implications for the nation-states serves as the organizing principle for the emerging classification, as social constructivism is adopted as the ontological standpoint of the thesis. The thesis then analyzes over 180 articles that deal with immigration and are published in the major Swedish daily newspapers, Dagens Nyheter and Svenska Dagbladet in the years 1993 and 2002. The aim is to discover common patterns of the debate and link them to the concepts constituting the theoretical framework. The analysis shows that almost all concepts described in the theoretical section can be identified in the mass media discourse, which allows to conclude that the developed classification has proved appropriate for the analysis of the empirical material. The research concludes that, while concepts pointing towards self-interests as determining factors for formulating immigration policies are present in the studied mass media discourse, which is especially clear in 1993, the debate in general is strongly influenced by adherence to international solidarity and humanistic values as the basis for Swedish traditional foreign policy. Additionally, the study highlights the essential changes occured within the debate over the last decade, among which a shift from connecting immigration exclusively to refugee policies towards a more braod understanding of immigration as a consequence of globalization and as a realization of individual right to free movement can be considered the most central.

 • 268.
  Bouvin, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Hägglund, Jeanette
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Pågående arbeten: ett redovisningsproblem?1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Pågående arbeten är ett omdebatterat område där valet av redovisningsmetod får stor inverkan på det redovisade resultatet. Det finns två metoder att tillgå; successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden. Beroende på val av metod ställs olika krav på t ex styrning, kalkyler och ekonomisystem.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att visa på hur redovisning av pågående arbeten sker såväl internt som externt i de företag vi studerar och därmed beskriva sambanden mellan extern och intern redovisning. För att erhålla en helhetsbild av pågående arbeten vill vi även studera styrningens, kalkylens och ekonomisystemets roll i ett projekt.

  Genomförande: Både litteratur och empiri har studerats. I referensramen beskrivs allmänna teorier om styrning, kalkyler, redovisning samt ekonomisystem. Empirin, som består av intervjuer gjorda på två företag, har analyserats med hjälp av referensramen.

  Resultat: Lagar och rekommendationer överensstämmer inte vad gäller redovisningsmetod. Detta gör att företagen har en valmöjlighet som påverkas bl a av vad de vill visa med sin redovisning samt när de vill beskatta vinsten. Vid användandet av den successiva metodenligger den interna redovisningen till grund för den externa, det föreligger tydliga samband mellan kalkyl, styrning, ekonomisystem och redovisning.

 • 269.
  Bragg, Erik
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Skiöld, Fredrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Balanserade styrmått på en värdekedja1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utvecklingen inom redovisningssystem går mot att använda alltfler kompletterande icke finansiella styrmått. Genom att koppla ihop det tankar som finns inom Balanced Scorecard konceptet med ett värdekedjetänkande som finns inom Supply Chain Management kan en horisontell styrning skapas.

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur företag kan utveckla lönsamhetsrelaterade mått för kompetens och prestationer samt att ge förslag på en process- och värdekedjeanpassning av Balanced Scorecard modellen.Avgränsningar: Uppsatsen behandlas utifrån Balanced Scorecard och Supply Chain Management teorin där fokusering framför allt sker på måttframtagningen. De personer som intervjuats är verksamma inom Svedala Industri i Sverige, Tyskland och Frankrike.

  Genomförande: Uppsatsen bedrevs som en fallstudie där intervjuerna skedde på med personer på divisionsnivå, marknadsnivå samt försäljarnivå med återkommande intervjuer vid behov. Intervjuresultaten användes för att testa den egna modellen i verkligheten.

  Resultat: Uppsatsen visar att incitament föreligger för användning av kompletterande styrnyckeltal för att förbättra företaget. Vidare har vi fått stöd för vår utvecklade modell där värdekedjans fördel med ett flödestänkande kombineras med balanserade styrnyckeltals förmåga ge en bra inblick i företag.

 • 270.
  Bramby, Åsa
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Rundborg, Lars
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kassaflödesanalys: till nytta för vem?2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vissa företag skall enligt årsredovisningslagen bifoga en kassaflödesanalys i sin årsredovisning för att redovisa företagets likviditetsförändring under perioden. De företag som upprättar en kassaflödesanalys följer Redovisningsrådets rekommendation, som till största del är en översättning av IASCs "Cash Flow Statements". Detta innebär att den svenska rekommendationen är harmoniserad mot internationell standard. Kassaflödesanalysen kan användas internt av företaget för att få kontroll över de likvida medel som strömmar in och ut ur företages verksamhet. Även andra intressenter, såsom investerare och långivare, kan vara intresserade av företages finansiella situation, eftersom de vill beräkna lönsamheten samt studera företagets förmåga att betala sina skulder.

  Syfte: I vilket syfte upprättas en kassaflödesanalys och om denna analys upprättas hur används den som ett styrmedel av företagen. Vi vill även undersöka orsaken till varför företagen använder den indirekta eller direkta metoden vid redovisning av kassaflöden.

  Genomförande: I denna uppsats består vår primärdata av intervjuer med sammanlagt tio personer på sju olika företag och vi har valt att intervjua moderbolaget i dessa koncerner. Tre besöksintervjuer med BT, Cloetta och IFS, två intervjuer via e-post med Skandia samt tre telefonintervjuer med Föreningssparbanken, Electrolux och Arla.

  Resultat: Vi har i vår studie uppmärksammat att de flesta företag använder sig av bådeen intern och en extern kassaflödesanalys. Den externa analysen är den som bifogas i årsredovisningen och den används mycket sparsamt eller inte alls för intern styrning, medan den interna används i den löpande redovisningen och jämställs ofta med en likviditetsbudget. De undersökta företagen använder sig av den indirekta metoden vid upprättandet av kassaflödesanalysen och detta beror främst på att ekonomisystemet ej är uppbyggt på in- och utbetalning vilket innebär att tillämpningen av direkt metod skulle bli alltför tidskrävande. Den indirekta metoden visar också en tydlig koppling mellan redovisat resultat och kassaflödet.

 • 271.
  Brandes, Ove
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Brege, Staffan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Brehmer, Per-Olof
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Lilliecreutz, Johan
  CMA.
  Chambre separée in product development: Vertically mediated coopetition in the automotive supply chain2007Ingår i: International Journal of Automotive Technology and Management, ISSN 1470-9511, Vol. 7, nr 2-3, s. 168-183Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Coopetition, i.e., parallel competition and cooperation between the same companies, has many faces in the automotive industry. This paper focuses on vertically mediated coopetition in product development. The concept of 'chambre separée' is introduced as a metaphor for supplier-mediated coopetition to denote the situation when competing car manufacturers, often called OEMs, partner the same supplier in different product development projects. These projects are organisationally kept apart. When a supplier handles several development projects at the same time with different OEMs, 'chambres separées' is a way to protect Intellectual Property Rights (IPR) and allow OEM-specific solutions to be developed. But at the same time, the competitors are supporting the building of a common core competence at the First-Tier Suppliers (FTSs). The OEMs also accept some 'overhearing' from one project to another, which strengthens the supplier's knowledge base. Coopetition in this form tends to be advantageous to both OEMs and FTSs. Copyright © 2007 Inderscience Enterprises Ltd.

 • 272.
  Brandes, Ove
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Brege, Staffan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Brehmer, Per-Olof
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Lilliecreutz, Johan
  Centrum för Marknadsanalys.
  Vertically Mediated Coopetition - the case of the automotive supply chain2006Ingår i: European Forum on Market-Driven Supply Chains EIASM,2006, 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 273.
  Brandes, Ove
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Brehmer, Per-Olof
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Deregulation for competition - the case of car distribution in the European Union2004Ingår i: EIASM,2004, 2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 274.
  Brandes, Ove
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Brehmer, Per-Olof
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Outsourcing - financial stress on bonds and relations.2002Ingår i: IMP Conference,2002, 2002Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 275.
  Brandon, Jonna
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Selander, Karin
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Process improvement: A study of Industrialisation processes at Flextronics2005Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Flextronics Industrialization Group (FIG) is an international company specialised in Industrialisation services for the mobile phone industry. Industrialisation services include everything that is done to prepare a product for high-volume manufacturing. This mainly involves developing production processes, production equipment, test processes and test equipment. The high-volume manufacturing is located in low-cost countries.

  This study has been performed at FIG in Linköping, where the work is carried out as projects. In 2004, a new project model called the Product Development Process (PDP) was introduced at Flextronics worldwide. As the name implies, the PDP was originally created to support product development projects, which is why it has been hard to completely utilize the PDP at FIG. The PDP has so far been considered more trouble than support. This has lead to that project managers at FIG are working differently.

  The purpose of this master thesis was to develop an application of the PDP suitable for the Industrialisation projects performed at FIG. During our work internal PDP documentation was studied and interviews with project managers and sub-project managers were performed. Review meetings were held frequently during the entire study and our solutions were revised several times.

  Our work has above all resulted in new processes applicable for Industrialisation projects. To make these Industrialisation processes easy to follow we have produced a guideline. This guideline provides a framework for Industrialisation projects at FIG and explains the interconnection between the PDP and our new Industrialisation PDP application. It also includes detailed descriptions of the Industrialisation processes, checklists, decision structure, project organisation and project roles and responsibilities. Due to confidentiality reasons, our solutions could not be included in their entirety in this report.

  We believe that the Industrialisation PDP application will improve the work at FIG. It will be easier to follow a working method that is adapted to the specific business. Using the same working methods will support the project work, improve the way of working and make it more efficient.

 • 276.
  Brandström, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Malmgren, Helene
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tankar och handlingar i organisatorisk förändring: exemplet Hyresbostäder2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det finns många sätt att studera organisatoriska förändringar på och många författare förespråkar olika typer av checklistor som chefer bör följa för att förändringen ska bli framgångsrik. Denna studie beskriver och analyserar anställdas tankar och handlingar i organisatorisk förändring utifrån individuella erfarenheter, positioner och strukturella karaktäristiska. För att uppfylla syftet studeras två nivåer i ett företag, den reella och den formella nivån. I studien står den formella nivån för ledningen medan den reella nivån står för övriga medarbetare i organisationen. För att studera detta utgår vi från den förändring som Hyresbostäder i Norrköping AB genomför för att göra sin organisation mer affärsmässig och kundorienterad. Studien är kvalitativ och har ett abduktivt angreppssätt.

  Hyresbostäders organisatoriska förändring infördes med en top-down ansats och för att fånga förändringen har totalt har 18 intervjuer genomförts. Hyresbostäder är ett tjänsteföretag och slutsatserna påvisar att det finns skäl att problematisera en formellt planerad förändring med en top-down ansats i ett tjänsteföretag. I ett tjänsteföretag handlar det om möten mellan människor och i sanningens ögonblick är det därför svårt att utgå från formella planer. Slutsatserna i studien visar således att en organisatorisk förändring inte enbart kan studeras på en nivå då det vid sidan av den formellt planerade förändringen även finns en framväxande förändring, som i detta fall utgörs av frontpersonalens agerande gentemot kund

 • 277.
  Branér, Robert
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Volatilitet och effektivitet på aktiemarknaden -Har risken i enskilda aktier ökat?2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna uppsats diskuteras sambandet mellan risk, marknadseffektivitet och volatilitet. En studie görs för att se om volatiliteten (kursrörligheten) har ökat i enskilda aktier under tidsperioden 1988-1999. Vidare behandlas vilka faktorer som kan ge upphov till volatilitetsförändringar, vilka konsekvenser en förändrad volatilitet får för olika typer av investerare samt om utvecklingen är förenlig med EMH (den effektiva marknadshypotesen).Studier av volatilitet är intressanta p g a den risk som uppstår för olika marknadsaktörer vid en ökad volatilitet. Uppstår felvärderingar på aktiemarknaden finns även risk för att kapital fördelas på ett sätt som inte är optimalt. I stora drag kan man definiera begreppet volatilitet som ett mått på hur stor osäkerheten är inför den framtida kursutvecklingen för en aktie. Volatilitet är att betrakta som kortsiktiga rörelser i finansiella priser under loppet av en dag eller från en dag till en annan, men begreppet används också

 • 278.
  Brattlöw, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Forsberg, Adam
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Värdeflödesanalys: ett första steg mot lean produktutveckling2005Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts vid Ekonomiska institutionen på Linköpings tekniska högskola. Uppdragsgivare har varit Kongsberg Automotive AB och Saab Training Systems AB. Syftet med detta arbete har varit att undersöka om värdeflödesanalys inom produktutveckling kan hjälpa företag att effektivisera utvecklingen av produkter. Metoden för värdeflödesanalys som vi valt att prova har tagits fram av MIT. Arbetets syfte var att pröva denna metod, detta gjordes genom att utföra två studier. Modellen föreskriver att en kartläggning görs i tre steg: först genom ett ganttschema, därefter flödesschema och till sist en DSM. Datainsamlingen är gjord med hjälp av intervjuer och en enkät, enligt Millards rekommendation. Med hjälp av metoden och stöd av litteratur kartlades och analyserades flödet. Bland annat framkom följande åtgärdsförslag: Tydligare ansvarsområden och klara rutiner Utför FEM-beräkning mer parallellt med konstruktionsarbetet Tydligarepull event för att klargöra varje aktivitets syfte. Vi kan konstatera att resultaten av värdeflödesanalysen har tagits väl emot av företagen, både när det gäller kartläggning och åtgärdsförslag. Detta leder oss fram till vår slutsats att modellen har varit till hjälp för företagen och därmed får anses fungera.

 • 279.
  Brattström, Erika
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Wennberg, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kundinvolverad produktutveckling -hur företag får tillgång till kundernas kunskaper2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett problem bland många företag är att de utgår ifrån det som teknikerna har utvecklat istället för efter det som marknaden efterfrågar. Nu börjar företag inse vikten av kundernas kunskaper och ett sätt att få tillgång till dessa kunskaper är genom att involvera dem i produktutvecklingen.

  Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva hur företag kan få tillgång till kundernas kunskap vid kundinvolverad produktutveckling samt att beskriva vilka förutsättningar som bör råda för att kundinvolveringen ska fungera.

  Metod: Totalt har elva personer från sex företag intervjuats.

  Resultat: Kunskapen som företaget vill få från kunden är framförallt kunskaper om kundens behov, vilket fås genom att observera när kunden använder produkten och genom att arbeta ute hos kunden. Förutsättningar som är viktiga är kundens egenskaper, en relation, vinna-vinna situation och kundfokus.

 • 280.
  Braun, Bianca
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Der Fall Volkswagen Sachsen: Die Anwendbarkeit der Deutschlandklausel und die Ermessensausübung im Rahmen von Art. 87 Abs. 3 EG-VertragThe2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [de]

  Der Fall Volkswagen Sachsen bildet ein typisches Beispiel für die Vereinbarkeit von Subventionen mit dem Gemeinsamen Markt. Die vorliegende Arbeit beinhaltet eine Analyse des EuG-Urteils mit den Schwerpunkten Artikel 87 Abs. 2 lit. c EGV und Ermessensausübung nach Art. 87 Abs. 3. Die Deutschlandklausel war ursprünglich in den EGV eingeführt worden, um der ehemaligen Bundesrepublik die Möglichkeit zu geben, Unternehmen zu fördern, die von der Abriegelung der DDR betroffen waren. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der fünf neuen Bundesländer werden von einigen Stimmen in der Literatur als eine Folge dieser Teilung betrachtet. Dies ist weder mit dem Sinn und Zweck der Deutschlandklausel, noch mit dem Gebot, diese als Ausnahmebestimmungen eng auszulegen, vereinbar. Vielmehr ist mit der Gegenmeinung davon auszugehen, dass mit der Teilung Deutschlands i. S. v. Art. 87 Abs. 2 lit. c EGV die faktische Errichtung der Grenzanlagen gemeint ist. Die schlechte Wirtschaftslage in Ostdeutschland beruht damit auf einem weiteren Moment, die Einführung der Planwirtschaft in der DDR. Die Beihilfe für Volkswagen kanndaher nicht mit der Deutschlandklausel gerechtfertigt werden. Im Rahmen von Art. 87 Abs. 3 EGV steht der Kommission ein weites Ermessen zu. Gerichtlich nachprüfbar ist nur, ob sie dieses nicht offensichtlich überschritten hat. Unabhängig davon, ob der Kfz-Gemeinschaftsrahmen formell für in allen Mitgliedstaaten angenommen wurde und damit rechtliche Verbindlichkeit erlangt hat, kann die Kommission diesen bei der Prüfung neuer Beihilfen anwenden. Auch bei der Abwägung zwischen der wünschenswerten Ansiedlung von Volkswagen in einem wirtschaftlich benachteiligten Gebiet und einer damit eventuell verbundenen Steigerung der Überproduktionen in der Automobilindustrie kann der Kommission kein Ermessensmissbrauch nachgewiesen werden.

 • 281.
  Braunerhjelm, Pontus
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Nationalekonomi och ekonomisk historia.
  Acs, Zoltan
  Robert G.Merrick School of Business University of Baltimore.
  Donationer och tillväxt: Finns det några samband?2004Ingår i: Sista fracken inga fickor har.: Filantropi och ekonomisk tillväxt. / [ed] Pontus Braunerhjelm & Göran Skogh, Stockholm: SNS , 2004, 1, s. 101-140Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den svenska, skattebaserade modellen är utsatt för betydande påfrestningar. Går det att långsiktigt bibehålla omfattning och kvalitet på de offentligt organiserade verksamheterna när skattebaserna blir allt rörligare? Den anglosaxiska världen har löst detta genom att förmögenheter förväntas återföras till samhället genom donationer. Innan det är dags för den sista ”fracken” – kistan – är det snarare regel än undantag att donera delar av förmögenheten.

  I boken visas att donationer bidrar till att ny kunskap utvecklas och kommersialiseras, driver på tillväxt samt ökar resurser och mångfald i forskningen. Dessutom stärker donationer legitimiteten för marknaden och det kapitalistiska systemet. Det är dags att ändra det svenska samhällskontraktet!

 • 282.
  Braunerhjelm, Pontus
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Nationalekonomi och ekonomisk historia.
  Helgesson, C
  Madonnan och musikklustret2003Ingår i: Svensk debatt, Vol. 31, nr 1Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

    

 • 283.
  Braunerhjelm, Pontus
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Nationalekonomi och ekonomisk historia.
  Svensson, P
  Westin, F
  Akademiskt entreprenörskap2003Ingår i: Ekonomisk debatt / utgiven av Nationalekonomiska föreningen, ISSN 0345-2646, Vol. 31, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 284.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Forsström, Carl-Fredrik
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Hur många kan klona sig varje måndag?: en studie av hur HRM påverkas av projektifiering2003Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Projektifiering innebär att företag går från en stark linjeorganisation mot att betona projektdimensionen. Denna förändring skapar nya förutsättningar för medarbetare och torde även ha samband med företagets syn på sin personal som strategisk resurs.

  Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga och analysera de förändringar som sker inom Human Resource Management i samband med företags projektifiering.

  Genomförande: Det empiriska materialet består huvudsakligen av intervjuer med nyckelpersoner på Posten och Saab Aerospace.

  Resultat: HR-funktionen har en viktig roll i projektifieringsprocessen. Två sätt att organisera HR-funktionen har identifierats, vilka påverkar möjligheten att anta denna roll. HR-relaterade problem får olika proportioner beroende på hur företag väljer att organisera projektverksamheten.

 • 285.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Human resource management in projectified firms: organization and logics2004Ingår i: EIASM Conference on Strategic Human Resources Management, HEC,2004, Bryssel: EIASM , 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 286.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Human resource management in R&D units: a study of Volvo Car Corporation and AstraZeneca2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 287.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Human Resources Management in Projectified Firms: Changes and Challenges2004Ingår i: IFSAM Conference,2004, 2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 288.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Perspektiv å HRM: Organisering för framgångsrik projektverksamhet2005Ingår i: Management of technology / IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology, ISSN 1102-5581, Vol. 3, nr 9Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 289.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Svenska Projekts Forskningsöversikt 2003: Aktuell forskning i projektledning och projektorganisation2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 290.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Svenska Projekts Utbildningsöversikt 2003: Aktuella kurser i projektledning och projektorganisation vid svenska universitet och högskolor2003Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 291.
  Bredin, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  Söderlund, Jonas
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Företagsekonomi.
  The Change of projectified firms: analyzing the HR dimension2004Ingår i: IRNOP Conference,2004, 2004Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 292.
  Brege, Staffan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Brege, Staffan
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Nordigården, Daniel
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Nordigården, Daniel
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Outsourcingstrategier för industriella träkomponenter - En studie av trämanufakturledet2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 293.
  Brege, Staffan
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Brehmer, Per-Olof
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen. Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell marknadsföring och industriell ekonomi.
  Managing Supplier Relations with the Balanced Scorecard2008Ingår i: International Journal of Knowledge Management Studies, ISSN 1743-8268, E-ISSN 1743-8276, Vol. 2, nr 1, s. 147-161Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

    As a consequence of increased outsourcing, companies become more and more virtual organisations and dependent upon external sources to reach their strategic objectives. Here, lacking supplier performance or commitment can result in failure of the outsourcing programme that significantly risks the financial results of the outsourcing company. Consequently, when outsourcing it is important to assure that the supplier performs as expected. This study uses a Balanced Scorecard (BSC) perspective for investigating performance measurements in outsourcing. The results illustrate the importance of a process perspective when outsourcing (securing volume, high quality at the right time). Formulating a BSC for a supplier, an outsourcing company could better control/steer the supplier on an output/performance level.

 • 294.
  Brege, Staffan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Börjesson, K J
  Edin, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik.
  Innovationssystemets trärelaterade produkter - omfattning och betydelse2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 295.
  Brege, Staffan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Nordigården, Daniel
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  On Outsourcing Strategies; the Opportunities of Parallel Production - Studies of the Leading Floor and Window Manufacturers in Europe2006Ingår i: The International Conference on Information Technology in Business ITIB,2006, Warsawa: Warsaw Agricultural University , 2006, s. 43-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates how a model for the outsourcing decision can be developed when customer and suppliers are working on a transaction orientated basis. Linked to this is that there is a stated need in literature for more research to develop models that can provide managerial guidance how much organisations should outsource and under which circumstances mixed strategies can be suitable (i.e. combining parallel production and outsourcing). The research has used a case study approach, and it was based on two leading European companies in the floor and window industries. The study identifies some main advantages and reasons for combing outsourcing with in-house parallel production. Finally, a model is formulated that will assist a company when considering outsourcing strategies.

 • 296.
  Brege, Staffan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Nordigården, Daniel
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ousourcing and Supplier Related Risks - External Measurements in Balanced Scorecards2006Ingår i: The International Conference on Information Technology in Business ITIB,2006, Warsawa: Warsaw Agricultural University , 2006, s. 31-Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 297.
  Brege, Staffan
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Nordigården, Daniel
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Rehme, Jakob
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Outsourcing i träindustrin2006Ingår i: PLANs forsknings- och tillämpningskonferens,2006, Trollhättan: Högskolan Väst , 2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 298.
  Brehmer, Per-Olof
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  E-handeln är död! - Länge leve e-företaget2005Ingår i: TH : Transport & Hantering, ISSN 0346-2773, Vol. 20, s. 10-10Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 299.
  Brehmer, Per-Olof
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Involvera din kund i logistikutvecklingen2004Ingår i: TH : Transport & Hantering, ISSN 0346-2773, Vol. 11, s. 26-27Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 300.
  Brehmer, Per-Olof
  et al.
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Logistik.
  Brandes, Ove
  Linköpings universitet, Tekniska högskolan. Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen, Industriell marknadsföring.
  Innovations in the car sales and distribution system2003Ingår i: EURAM,2003, 2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
3456789 251 - 300 av 1577
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf