liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 21261
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  I Mälardalens Högskola.
  Studiecirkeln - Samhällets Vardagsrum2001In: Mimers årliga forskarkonferens,2001, 2001Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dena c-uppsats handlar om studiecirkeln som lärande- och demokratisk mötesarena där medborgare och landstingspolitiker kan mötas för att utveckla dialogen dem emellan. Utifrån den kvalitativa fallstudiens metod har studiecirkeldeltagare, pensionärer och landstingspolitiker i den av Landstinget Sörmland initierade studiecirkelsatsningen Vårdens Svåra Val intervjuats. Resultatet visade att studiecirkelverksamheten kan fylla en funktion i dagens Sverige, trots att initiativet till Vårdens svåra val kom -uppifrån- från en myndighet. En funktion som i det mesta överensstämmer med dess grundares intention och ideologi och som vid upplevd återkoppling kan åstadkomma många ringar på vattnet. Studiecirkeln Vårdens Svåra Val var annorlunda uppbyggd än andra studiecirklar genom möjligheten att ha ett direkt möte, en nära dialog med företrädare för landstinget. I de studiecirkelgrupper som använde den möjligheten har vi, till skillnad mot Larsson (2001) sett att den studiecirkelformen som Vårdens svåra val använde kan ge ytterligare en demokratisk dimension till studiecirkelverksamheten. Detta då studiecirkeldeltagarna i ett direkt möte med en förtroendevald och/eller genom dialogbladen framförde sina medborgerliga ståndpunkter som grundats i en lärandeprocess genom studiecirkeldeltagandet. Man skulle därför kunna uttrycka det som att det genom studiecirkeln sker ett direkt och aktivt medborgerligt demokratiskt utövande och det i en direkt politisk handling som kan ha påverkan på samhället.  

 • 302.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Studiecirkeln - Samhällets Vardagsrum2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa studiecirkeln som studieform och som ett medel för kommunikation och dialog mellan medborgare och myndighet.För att kunna tolka studiecirkeln som företeelse har den spcifika studiecirkeln Vårdens Svåra Val studerat, initierad av Landstinget Sörmland för att få tillstånd en fortlöpande dialog mellan medborgarna angående prioriteringsfrågor. Utifrånden kvalitativa fallstudiens metodik har 13 intervjuer genomförts. 8 med deltagande pensionärer och 5 med deltagande förtroendevalda landstingsledamöter. 

 • 303.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Studiecirklar, Hälsa och Demokrati. En utvärdering av Landstinget Sörmlands studiecirkelsatsning Det goda livet.2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvärderingens övergripande syfte är att med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter belysa och värdera Landstinget Sörmlands studiecirkelsatsningar ut ett demokrati- och hälsoperspektiv, med betoning på det senare. Datainsamlingen består av intervjuer och deltagande observationer och metodansatsen är den kvalitativa fallstudeien med en beskrivande värdering. Resultatet visade att studiecirkeldeltagandet kan ha betydelse för hälsan, men att ett anvädnande av studiecirkelformen innebär att dess ursprungliga idé måste beaktas, då den till sin form är demokratisk. Men att satsningen Det goda livet kan liknas vid ett styrt lärande, där den lärande dialogen saknas. 

 • 304.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Studycircles, health and democracy2004In: NFPF 32 Congres, The positioning of Education in Contemporary Knowledge Society,2004, 2004Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This evaluation concerns a health- and democratic project, carried out by the local authority Landstinget Sörmland together with Länsbildningsförbundet Sörmland, of two studycircles; Vårdens svåra val (The difficult priorities in Medical and caretaking services) and Det goda livet (The good life). The purpose was, through the participant-s experiences; to describe the studycircleproject from a democratic- and a health perspective. The research includes interviews, observations and a miner analyse of the materials. A holistic health perspective, shows that the studycircle can be good for the health, though it provides the participant tools to perform acts witch can lead to one ore several goals. This can in turn lead to new knowledge of both the own and the societies condition. An important role, according to the participant-s experiences regarding the democracy aspects, is the material. Det goda livet, can describes as closed; the experts tells, without including the participants, howe to live a good life. The connection towards the society disappears and the democratic parts are shadowed by a steered, individual, education. The study also showed five different -studycircleframes- witch illustrate the necessity of the circles two divergent poles; nearness through distance and distance through nearness. 

 • 305.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Vårdens svåra val som praktik och teori - en utvärdering av studiecirklar i Sörmland2002In: Forskning i Norden. Vuxnas lärande och den nya utbildningspolitiken.,2002, 2002Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvärderingen av Landstingets Sörmlands initierade studiecirkelsatsningen Vårdens Svåra Val har svarat på frågorna utifrån den kvalitativa fallstudiens metodologiska ansats. Har studiecirkeln i det här sammanhanget fungerat som; en arena där en dialog kan komma till stånd, där kunskap kan utvecklas och utbytas för att vidga den demokratiska delaktigheten? Ja, intervjuerna med cirkeldeltagarna och läsningen av dialogbladen har givit oss intrycket att studiecirkelformen fungerat som ett verktyg, en mötesplats där en dialog mellan medborgare och företrädare för landstinget kan ske. Det har dock saknats möjligheter för cirkeldeltagarna att ta del av landstingsföreträdarnas reaktioner på dels dialogbladen och dels på deras medverkan i cirkelträffarna. Denna respons behövs för att cirkeldeltagarna ska uppleva att deras medborgerliga engagemang har tagits till vara. Det borde även nå de medborgare som inte deltagit i studiecirkeln, dels för att informera alla medborgare om vad som görs och dels för att den informationen kan bidra till att ett deltagande i den demokaratiska processen ökar och fördjupas. 

 • 306.
  Alsin, Ulla
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education.
  Andersson, Karin
  ISB Mälardalens Högskola.
  Vårdens svåra val som praktik och teori - en utvärdering av studiecirklar i Sörmland2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Utvärderingen av studiecirkelsatsningen Vårdens Svåra Val genomfördes för att undersöka studiecirkelformens användbarhet för en utveckling av dialogen mellan medborgare och landstingspolitiker. Resultatet visade att studiecirkelformen är ett möjligt arbetssätt för att utveckla en dialog mellan medborgarna och landstinget och att den kan ses som en demokratisk arena. 

 • 307.
  Alsér, Kristina
  et al.
  Mercatus Engineering.
  Carlstedt, Johan
  Kungliga Ingenjörsvetenskapliga akademien.
  Elmoznino Laufer, Michel
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Sjöström Hederberg, Angeli
  Processum.
  Wennberg, Karl
  Linköping University, Department of Management and Engineering, The Institute for Analytical Sociology, IAS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Vad har vi lärt oss och vad återstår?: kunskapskartläggning kring entreprenörskap2019In: Entreprenörskap för en levande landsbygd / [ed] Karl Wennberg, Växjö: Familjen Kamprads stiftelse , 2019, Vol. Sidor 295-322, p. 295-322Chapter in book (Other academic)
 • 308.
  Altenberger, Lisa-Maria
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The modern International Theatre State: North Korea's statehood, hereditary successions and its place in the international society2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis proposes an extended version of the ”theatre state” concept, originally coined by Clifford Geertz, as an alternative analysis of contemporary North Korean statehood and political rule.

  The DPRK is perhaps the only revolutionary, state-socialist entity to have survived the end of the Cold War with its original order intact, and to have undergone a hereditary succession of leadership twice, while withstanding remarkably adverse conditions. Today, Kim Jong-un is the third ruler in the Kim-dynasty, leaving the mode of charismatic rule and political imagery that characterise the North Korean regime largely unchanged. North Korea may therefore be the only state, apart from monarchies, to ever have achieved what Max Weber called the “routinization of charisma”.

  It is argued in this thesis that this continuity of revolutionary polity and charismatic authority was enabled by a conscious choice of the political elite to turn the DPRK into a type of theatre state – a political state directed towards the performance of ritual and spectacle in order to execute power, rather than the pursuit of more concrete ends such as welfare (cf. Kwon, Chung 2012: 45). Thereby, the charismatic authority of North Korea’s glorified leader Kim Il-sung was de-personalized and turned into a hereditary institution, but without becoming traditional or bureaucratic. This “theatre” was achieved through the mobilization of history, the dramatization of events, and the strategic use of symbols and rites. Cultural productions, the interactions of the leaders with the people and foreign diplomats, the use of global media platforms and photographs of the DPRK are analysed here as the expressions of the North Korean theatre, as well as the basis for the interpretations the Western audience conceives of it.

  Further, this thesis aims to show how such a theatre state functions as a discursive linchpin that influences regional distributions of power and contributes to the constitution of hegemonial structures. An international, interdependent perspective is hence added to the theatre state concept, in order to illustrate how “the spectacle” influences both the domestic society and the international “audience”.

  In face of the recent events concerning North Korea’s aggressive rhetoric towards its neighbours and the USA, this thesis aims to promote an alternative view of state power as theatrical performance, and to provide an analysis of North Korea’s role in regional and global politics.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 309. Alter, G.
  et al.
  Manfredini, M.
  Nystedt, Paul
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Economics, Economics and Economic History.
  Gender differences in mortality2004In: Life under Pressure: Mortality and living standards in Europe and Asia, 1700-1900 / [ed] Tommy Bengtsson, Boston: MIT Press , 2004, p. 327-358Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This highly original book -- the first in a series analyzing historical population behavior in Europe and Asia -- pioneers a new approach to the comparative analysis of societies in the past. Using techniques of event history analysis, the authors examine 100,000 life histories in 100 rural communities in Western Europe and Asia to analyze the demographic response to social and economic pressures. In doing so they challenge the accepted Eurocentric Malthusian view of population processes and demonstrate that population behavior has not been as uniform as previously thought -- that it has often been determined by human agency, particularly social structure and cultural practice.The authors examine the complex relationship between human behavior and social and economic environment, analyzing age, gender, family, kinship, social class and social organization, climate, food prices, and real wages to compare mortality responses to adversity. Their research at the individual, household, and community levels challenges the previously accepted characterizations of social and economic behavior in Europe and Asia in the past. The originality of the analysis as well as the geographic breadth and historical depth of the data make Life Under Pressure a significant advance in the field of historical demography. Its findings will be of interest to scholars in economics, environmental studies, demography, history, and sociology as well as the general reader interested in these subjects.

 • 310.
  Altin, Carolina
  et al.
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Kvist Lindholm, Sofia
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Wejdmark, Mats
  Nature School, Municipality of Nynäshamn, Stockholm, Sweden.
  Lättman-Masch, Robert
  Nature School, Municipality of Nynäshamn, Stockholm, Sweden.
  Boldemann, Cecilia
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Centre for Epidemiology and Community Medicine, Stockholm County Council, Stockholm, Sweden .
  Upgrading Preschool Environment in a Swedish Municipality: Evaluation of an Implementation Process2015In: Health Promotion Practice, ISSN 1524-8399, E-ISSN 1552-6372, Vol. 16, no 4, p. 583-591Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Redesigning outdoor preschool environment may favorably affect multiple factors relevant to health and reach many children. Cross-sectional studies in various landscapes at different latitudes have explored the characteristics of preschool outdoor environment considering the play potential triggering combined physical activity and sun-protective behavior due to space, vegetation, and topography. Criteria were pinpointed to upgrade preschool outdoor environment for multiple health outcomes to be applied in local government in charge of public preschools. Purposeful land use policies and administrative management of outdoor land use may serve to monitor the quality of preschool outdoor environments (upgrading and planning). This study evaluates the process of implementing routines for upgrading outdoor preschool environments in a medium-sized municipality, Sweden, 2008-2011, using qualitative and quantitative analysis. Recorded written material (logs and protocols) related to the project was processed using thematic analysis. Quantitative data (m2 flat/multileveled, overgrown/naked surface, and fraction of free visible sky) were analyzed to assess the impact of implementation (surface, topography, greenery integrated in play). The preschool outdoor environments were upgraded accordingly. The quality of implementation was assessed using the theory of policy streams approach. Though long-term impact remains to be confirmed the process seems to have changed work routines in the interior management for purposeful upgrading of preschool outdoor environments. The aptitude and applicability of inexpensive methods for assessing, selecting, and upgrading preschool land at various latitudes, climates, and outdoor play policies (including gender aspects and staff policies) should be further discussed, as well as the compilation of data for monitoring and evaluation.

 • 311.
  Altintzoglou, Euripides
  et al.
  University of Wolverhampton.
  Fredriksson, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Revolt and Revolution: The Protester in the 21st Century2015In: Revolt and Revolution: The Protester in the 21st Century / [ed] Martin Fredriksson & Euripides Altintzoglou, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2015, p. vii-ixChapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 312.
  Altintzoglou, Euripides
  et al.
  University of Wolverhampton.
  Fredriksson, MartinLinköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Revolt and Revolution: The Protester in the 21st Century2016Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  In the wake of the Arab Spring, Time Magazine named ‘The Protester’, 2011s Person of the Year. Revolts, social unrest and demands for systemic change continue to spread from the anti-austerity street marches in Europe and the progressive ‘No Borders’ global movement, to protests against neoconservative and xenophobic populist movements. Histories are currently being (re)written and he immanence and promise of large scale political revolutions is as present today as ever on our planet.

  As the goals and aspirations of protesters across the world become more heterogeneous and less programmatic, it becomes increasingly hard to say what ‘the protester’ wants and where ‘the revolution’ will take us. This book embraces the ambiguity and heterogeneity of contemporary protest movements, pointing to how the potentials of revolutionary acts reside behind seemingly irrelevant, disorganized outbursts of apparently aimless acts. Giving meaning to the sign carried by a protester of the Occupy Wall Street demonstration: ‘We’re here; we’re unclear; get used to it’.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 313.
  Altkvist, Mikaela
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Richardsson, Henrik
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hållbarhetsredovisning i stålbranschen: Att börja hållbarhetsredovisa med intressenternas behov i fokus2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Following an increased awareness concerning social and environmental aspectsin society, more enterprises establish sustainability reports in order to inform theirstakeholders about the company’s sustainability duties. A previous study indicates that themetal sector is enjoying relatively limited increases in business opportunities and/or financialvalue of corporate responsibility. Another study suggests that there is a gap in expectationsbetween producers and users of sustainability reports due to an uncertainty regarding whatinformation such reports should contain and what audience such reports should target. Thequestion is whether or not a gap in expectations concerning sustainability reporting is acontributing factor to the limited increases in financial value in the metal sector?

  Purpose: The purpose of the study was to examine how a sustainability report should becarried out by a company in the steel industry given what information the company and thestakeholders consider as essential in a sustainability report.

  Methodology: To accomplish the purpose of the study, a deductive approach was used due tothe availability of suitable theories. We conducted semi-structured interviews in order toenable a deeper analysis of the subject. Interviews were carried out with employees at thesteel company Ovako in order to investigate what information they aim to communicate, themotivations for sustainability reporting, to whom the information is addressed and howcommunication with stakeholders is carried out. Four interviews with different stakeholders inthe Swedish steel industry were also conducted in order to study what information theyrequire for. The purpose was to highlight potential differences between the company and thestakeholders.

  Results: The study indicates the importance of clarifying the motives behind sustainabilityreporting and to identify which stakeholders to target. The importance stems from the fact thatthese factors decide what information to include. The case company identifies thestakeholders' expectations as their main motive and these should therefore form the basis forthe sustainability report. Both internal stakeholders such as employees and externalstakeholders as investors, customers and society are identified as important stakeholders bythe case company. The study further indicates that financial stakeholders without specificsustainability criteria do not place emphasis on the content of sustainability reports. Financialstakeholders with such criteria on the other hand, demand in particular informationconcerning environmental aspects, while non-financial stakeholders also requests informationon social aspects such as employee responsibility and business ethics. The case companydoes, however, show skepticism on whether social aspects such as employee responsibilityare relevant to include in the report due to the information's subjective nature and narrowaudience. The study indicates that the lack of stakeholder dialogues results in a sustainabilityreport that excludes information requested by stakeholders to whom the report is addressed.For a company in the steel industry, information concerning impact on the environment mayseem more relevant, but given the non-financial stakeholders demand the company shouldalso report on their social impact.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 314.
  Altun, Natalin
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Jakobsson, Lenita
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Attitydskillnader till homosexualitet: En kvantitativ enkätundersökning bland Norrköpings gymnasieelever i årskurs 1-32013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka attityder gymnasieeleverna i Norrköpings kommun har till homosexualitet, om attityderna till homosexuella män skiljer sig från attityderna till homosexuella kvinnor, samt om attityderna skiljer sig mellan könen. Studien bygger på en enkätundersökning av 208 stycken gymnasieelever i årskurs 1-3 och stickprovet valdes genom klusterurval. Den teoretiska utgångspunken är Anthony Giddens förklaring av Robert Connells genusordning samt en strukturfunktionalistisk förklaring av avvikande beteende. Enkäten konstruerades och analyserades med utgångspunkt i Likert-skalan vilket är ett väletablerat och populärt mätinstrument för attitydundersökningar. Genom att Likert-skalan är en summationsskala erhöll varje respondent en totalpoäng som i sin tur blev en kvantifierad indikator för dess attityd.Resultatet i studien visar att respondenterna har en generellt positiv inställning till homosexualitet. Dock visar studien att attityderna skiljer sig gällande homosexuella män och homosexuella kvinnor, där attityden till homosexuella män är mer negativ. Detta resultat förklaras genom att homosexuella män i genusordningen är motsatsen till idealtypen ”hegemonisk manlighet” samt att mäns handlingar värderas högre än kvinnors, vilket i sin tur kan leda till att attityderna är mer negativa till homosexuella män än till homosexuella kvinnor.

  Resultatet i studien visar vidare att de manliga respondenterna var mer negativa till homosexualitet jämfört med de kvinnliga respondenterna, men även mer negativt inställda till homosexuella män jämfört med homosexuella kvinnor. Detta resultat kopplas samman med genusordningen och förklaras genom det motsatsförhållande som finns mellan heterosexuella män och homosexuella män. För de kvinnliga respondenterna visar resultatet att det inte föreligger någon stor skillnad mellan attityderna till homosexuella män och homosexuella kvinnor. Detta förklaras genom att heterosexuella kvinnor, homosexuella kvinnor och homosexuella män är i underordnad position till den hegemoniska manligheten.

  Download full text (pdf)
  attitydskillnader till homosexualitet
 • 315.
  Altun, Nergiz
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Dunerholm, Katerina
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Palladium: en verksamhetsutvärdering2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna utvärdering syftar till att belysa Palladiumprojektet ur ett antal olika perspektiv. Målet är att analysera hur Palladiums verksamhet har fungerat i relation till de mål och intentioner som fanns i planeringen av projektet, både från kommunpolitikers håll och från brukarna av verksamheten, det vill säga ungdomarna. Vi har undersökt verksamhetens organisation, hur den fungerat och om det finns brister i verksamheten, samt om huruvida det finns ett fortsatt behov av Palladium i Katrineholms kommun. Utvärderingen grundar sig på dokumenten Idéskiss- kultur- och mediehus för unga i Katrineholms kommun, Palladium no smoking, och Palladium - café och kulturhus för unga, ett antal intervjuer med politiker, en tjänsteman och ungdomar som är involverade i projektets verksamhet samt en observation.

  Download full text (pdf)
  Palladium: En verksamhetsutvärdering
 • 316.
  Alvarez Lopez, Laura
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Language and Culture.
  Alkmim, Tânia
  Departamento de Lingüística Universidade Estadual de Campinas.
  Registros da escravidão: a fala de pretos-velhos e de Pai João2005In: Seminário de GEL - Grupo de Estudos Lingüísticos do Estado de São Paulo,2005, Sao Carlos: GEL , 2005, p. 461-462Conference paper (Other academic)
 • 317.
  Alvarez Zea, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Metro, Marissa
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Unexpected Item in the Bagging Area: An Examination of Joint Recovery and Customer Satisfaction in Retail Self-Service2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With the growth of self-service technologies in retail stores and services, service failure of the technology is seemingly inevitable. This has lead to the question of how these failures influence customers, specifically their satisfaction and loyalty. Customer satisfaction and loyalty drives businesses forward and gives them the competitive advantage.

  The aim of this bachelor thesis is to explore if joint recovery has outcomes in customer satsifaction and loyalty in retail self service technologies. Service recovery is an important factor when discussing self-service technology use in buisnesses and therefore this research aims to help further the knowledge and insights on this. The research questions therefore revolve around different aspects that affect customer satifaction and loyalty during service failure with SSTs (self-service technology).

  In order to fulfil the purpose and aim of this study, there has been a specific methodology chosen and explained that has been taken from the different theories chosen and prior peer-reviewed literature. The methodology revolves around the survey methodology and involves different research approaches and methods.

  The results of the study demonstrate that joint recovery has benefits in customer satisfaction and loyalty. Additionally, the study shows that organizations use of procedural justice will have an impact on customer satisfaction after service failure in retail self service technologies. Results also show that influencing factors for customers to participate in recovery are money and to improve the situation. New findings show that normal attribution behavior switches in retail self-service due to reccuring failure. These are the basis of the conclusions drawn from the research.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 318.
  Alvesson, Mats
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Konsensus, kontroll, kritik: Paradigm i forskning om förhållandet mellan teknologi, organisation och arbete1983Report (Other academic)
 • 319.
  Alvesson, Mats
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Engineering, Business Administration. Företagsekonomi Lunds universitet.
  Lindkvist, Lars
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Economics, Business Administration.
  Transaction Costs, Clans and Corporate Culture.2004In: The International Library of the New Institutional Economics / [ed] Claude Ménard, Edward Elgar Publishing Ltd , 2004, p. -666Chapter in book (Other academic)
 • 320.
  Alvesson, Mats
  et al.
  Företagsekonomi Lunds universitet.
  Lindkvist, Lars
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Management and Economics, Business Administration.
  Transaction Costs, Clans and Corporate Culture1993In: Journal of Management Studies, ISSN 0022-2380, E-ISSN 1467-6486, Vol. 30, no 3, p. 427-452Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

      

 • 321.
  Alvestrand, Erika
  et al.
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sofie, Andersson
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Commercial and Business Law. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den nya utformningen av 3:12-reglrna: Teoretiska konsekvenser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The so-called 3:12-rules were introduced in connection with the tax reform in 1990/91 with the purpose to regulate the taxation for owners of closely held corporations (fåmansföretag). The main purpose of the rules is to prevent owners of closely held corporations from taking out dividend instead of wage to get tax benefits. From the beginning strict rules were introduced to minimize income-shifting. The strict rules resulted in undesirable consequences such as decreased growth in closely held corporations. Over the years, the rules got more generous in order to increase entrepreneurship and this trend has continued until the latest changes were introduced in 1st of January 2014.

  In the first part of this paper we elaborate on the background of the 3:12-rules and the development of the rules until today. We describe the motives for introducing the rules and the underling motives to the changes.

  In the analysis we investigate if the motives of 3:12-rules according to the lawmaker will be fulfilled with the help of the recently introduced changes. We conclude that the design of the rules is a complex task, whereas the difficulty lies in the consideration between both to benefit entrepreneurship and at the same time prevent income-shifting. We conclude that income-shifting cannot be prevented at the great expense of growth. We believe that the new changes that, introduced in the 1st of January 2014, could result in new ways to achieve income-shifting and will probably not drive growth. Examples of alternative ways to design the rules are included in our analysis. To solve the problematic situation regarding the 3:12-rules, we recommend a simpler system where the rules only include the smaller closely held corporations and promote growth to a greater extent.

  Download full text (pdf)
  Den nya utformningen av 3:12-reglrna: Teoretiska konsekvenser
 • 322.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Byggnader i energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ger en kortfattad översikt och syntes av tvärvetenskapliga forskningsresultat från verksamheten i konsortiet Byggnader i energisystem inom forskarskolan Program Energisystem. Tonvikten ligger på tiden från forskarskolans start 1997 till dess 15-årsjubileum 2012, men hänvisningar görs även till forskning publicerad därefter. Utgångspunkten har varit att lyfta fram det tvärvetenskapliga inom forskningen för att visa hur forskarskolan har bidragit till tvärvetenskaplig kunskaps- och metodutveckling.

  I rapporten ges en översikt över fallstudier och avhandlingar inom konsortiet och de tvärvetenskapliga forskningsresultaten sammanfattas inom tre huvudsakliga tematiska områden: (1) Passivhus: boende och energieffektiva byggnadstekniker,

  (2) Energieffektivisering: processer och aktörer, samt (3) Energianvändning, vardagsaktiviteter och småskalig solenergi i hushåll. Tvärvetenskapliga metoder och resultat sammanfattas och utvecklingen av samarbeten och angreppssätt beskrivs. Rapporten avslutas med några sammanfattande reflektioner kring hur framgångsrik tvärvetenskaplig forskning bör bedrivas.

  Download full text (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Byggnader i energisystem
  Download (png)
  presentationsbild
 • 323.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Industriella energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna syntesrapport är en sammanfattning och analys av den forskning som bedrivits inom ramen för det Industriella konsortiet från år 1997 (konsortiets verksamhet startade 1999) inom ramen för forskarskolan Program Energisystem. Under denna tid har 25 doktorsavhandlingar och en licentiatavhandling producerats inom det Industriella konsortiet. Avhandlingarna sammanfattas och analyseras i denna syntesrapport och arbetet avgränsas då till att studera avhandlingarnas Problemområde, Verktyg/Metod/Teori, Systemgräns, studerad Sektor och Övergripande resultat. Vidare ges, med utgångspunkt från dessa forskningsresultat, förslag på fortsatt forskning för hållbara och effektiva energisystem.

  Många viktiga problemområden har studerats inom ramen för forskarskolans Industrikonsortium. Ett flertal avhandlingar behandlar möjligheter att minska utsläppen av växthusgaser från industrin och här har flera sektorer studerats, bland annat massa- och pappersindustrin, järn- och stålindustrin, kemiindustrin och oljeraffinaderiindustrin. Ett centralt tema i avhandlingarna är potentialer för energieffektivisering i industrisektorn, inte minst vid införande av bioraffinaderikoncept i framtiden. Här analyseras t.ex. tekniska potentialer, kostnadseffektivitet för energieffektiviseringsåtgärder, samt betydelsen av energiledning och styrmedel.

  I avhandlingarna har en mängd olika metoder och verktyg använts. Den i särklass mest använda vetenskapliga metoden är intervjuer (15) följt av scenarioanalys (10), dokumentstudier (9), simuleringsberäkningar (9), pinchanalys (9) och optimering (8). Fallstudiemetodik där mer än en metod används för att studera ett specifikt fall, t.ex. ett företag, förekommer i flera avhandlingar. En grundtanke i forskarskolan Program Energisystem har varit att forskaren måste vara medveten om att resultat från energisystemanalyser kan påverkas av vilka systemgränser som valts. I flertalet av Industrikonsortiets avhandlingar har Europas elsystem utgjort systemgräns då effekter av förändrad elanvändning eller elproduktion analyserats.

  Industrikonsortiets forskningsresultat visar på många intressanta slutsatser. Det påvisas att det finns energieffektiviseringspotentialer både i nya investeringar och i energiledningsåtgärder, som att justera driftsbetingelser för befintlig teknisk utrustning och ändra beteenden. Det konstateras också att energisamarbeten mellan industri och energibolag med syfte att öka användningen av industriell överskottsvärme i många fall är en hållbar lösning som minskar regioners behov av primärenergi och reducerar utsläppen av växthusgaser. Hinder mot sådana samarbeten kan vara att detta inte är en del av industrins kärnverksamhet. Det konstateras även att energisamarbeten mellan närliggande anläggningar i ett industrikluster kan leda till avsevärt större energieffektiviseringspotentialer än om var och en av de ingående industrierna arbetar enbart med interna åtgärder. Hinder mot denna typ av samarbete är brist på etablerade affärsmodeller. Forskningen visar på ett behov av fortsatta studier kring begreppet kärnverksamhet och dess påverkan på energifrågan i svensk industrin. Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) från industrin har studerats och här konstateras att denna lösning inte är ekonomiskt lönsam med dagens förutsättningar. Det rekommenderas därför att framtida forskning bedrivs för att studera vilka styrmedel som skulle behövas för att CCS ska bli ekonomiskt intressant för industrin. En annan viktig fråga är hur energitjänsteföretag ska formulera affärsmodeller och strategier kring CCS, samt hur de kan samarbeta med industrin för att på affärsmässiga grunder få till stånd CO2– avskiljning, transport och lagring. Även framtida forskning kring styrmedel, t.ex. energitjänster, för ökad energieffektivitet i industrisektorn förordas. Resultat från Industrikonsortiets avhandlingar visar att processintegrationsverktyget pinchanalys kan kombineras med optimeringsverktyg (i detta fall MIND) vid analys av industriella energisystem. Denna metodkombination ger intressanta resultat varför fortsatt forskning förordas kring kombinationer av olika processintegrationsmetoder. I flertalet avhandlingar har företagsdata använts som indata vid exempelvis modellering och processintegrationsstudier. Detta har accentuerat behovet av ett standardiserat protokoll vid insamling av företagsdata. Ett sådant protokoll kan öka reliabiliteten på indata och förslagsvis användas vid fallstudier.

  Avslutningsvis kan konstateras att trots närmare 20 års tvärvetenskaplig forskning mellan samhällsvetare och teknikvetenskaperna finns det fortfarande mycket mer att beforska och utveckla.

  Download full text (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Industriella energisystem
  Download (png)
  presentationsbild
 • 324.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Lokala och regionala energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Forskarskolan Program Energisystem har med sina fem deltagande forskningsavdelningar från Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, KTH och Uppsala universitet varit banbrytande inom tvärvetenskaplig energisystemforskning och dess tre konsortier har spelat en viktig roll för forskarskolans utveckling. Konsortierna är inriktade på byggnader i energisystem, industriella energisystem samt lokala och regionala energisystem. I varje konsortium har doktorander och seniorer från minst två av de deltagande avdelningarna bedrivit tvärvetenskaplig forskning.

  I det lokala och regionala konsortiet har forskningsfrågorna kretsat kring aktörer och processer av betydelse för energisystemen i svenska kommuner, län och regioner. Inom konsortiet har frågeställningar om miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara lokala och regionala energisystem bland annat studerats genom att analysera aktörers agerande och politiska processer inom de tekniska, ekonomiska och institutionella villkor som utgör begränsningar och möjligheter för energisystemen. En tydlig trend inom konsortiets forskning under forskarskolans arton år är att inriktningen gått i riktning från lokal till regional och från stationära till mobila energisystem. Den förskjutningen följer också den ökande betydelse som regioner i form av länsstyrelser har fått för samordningen av energi- och klimatplaneringen i Sverige under det senaste decenniet. Kommunerna har fortfarande en dominerande position genom den energirelaterade infrastruktur som de förfogar över men en förskjutning mot ett mer regionalt inflytande är tydlig.

  Totalt har 26 doktors- och en licentiatexamen avlagts av konsortiets doktorander och dessa alumner är nu verksamma inom energirelaterade verksamheter Sverige. Den främsta representationen finns inom myndigheter och akademier.

  Download full text (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Forskningssyntes för konsortiet Lokala och regionala energisystem
  Download (png)
  presentationsbild
 • 325.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Huvudrapport2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idén att samhällsvetenskaplig och teknisk energisystemforskning måste vävas samman för att utveckla ny kunskap och få ökad samhällsnytta var utgångspunkt när Program Energisystem startade år 1997.

  Program Energisystem identifierade tidigt kärnvärden som visades vara viktiga framgångsfaktorer:

  • Energisystem med tyngdpunkt på användarsidan
  • Tvärvetenskaplig, universitets- och fakultetsöverskridande
  • forskning och forskarutbildning
  • Sammanhållen forskarskola
  • Finansiering av hela doktorandprojekt
  • Samarbeten i tematiska forskningsområden
  • Kontinuerlig tvärvetenskaplig utveckling
  • Långsiktig finansiering av samordningsstruktur

  Program Energisystems arbete har kännetecknats av:

  • Val av samhällsrelevanta projekt av hög vetenskaplig kvalitet
  • Gemensamma tvärvetenskapliga kurser och projektarbeten
  • Tvärvetenskaplig handledning
  • Kontinuerligt arbetande fora för diskussion
  • och kontakter över ämnesgränser
  • Forskningssamarbeten mellan seniorer i olika ämnen
  • Aktivt doktorand- och alumninätverk

  Forskarutbildningens målsättning har varit att utbilda bättre samhällsvetare

  och bättre ingenjörer, inte att göra samhällsvetare av ingenjörerna eller ingenjörer

  av samhällsvetarna.

  I den kontinuerliga utvecklingen av Program Energisystem har ett förtroendefullt samarbete utvecklats som möjliggjort kontinuerliga förbättringar av forskningen och forskarutbildningen.

  Arvet från Program Energisystem har förts vidare i den nya Forskarskola Energisystem. Forskarskola Energisystem har en delvis annan struktur men bygger innehållsmässigt vidare på centrala idéer från Program Energisystem. Det finns ett fortsatt stort behov av tvärvetenskaplig kunskapsutveckling på energiområdet som främst handlar om att förstå komplicerade samband och processer och hur dessa kan påverkas.

  Download full text (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Huvudrapport
  Download (png)
  presentationsbild
 • 326.
  Alvfors, Per
  et al.
  Energiprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm.
  Ellegård, Kajsa
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Harvey, Simon
  Energiteknik/Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers Tekniska högskola, Göteborg.
  Karlsson, Magnus
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Moshfegh, Bahram
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Palm, Jenny
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Söderström, Mats
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Energy Systems. Linköping University, Faculty of Science & Engineering.
  Widén, Joakim
  Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet.
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Publikationer från Program Energisystem2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns en omfattande publicering från Program Energisystem. Förutom 78 doktorsavhandlingar och 16 licentiatavhandlingar så har forskarstuderande och seniorer publicerat ytterligare minst 500 publikationer inom ramen för Program Energisystem.

  I denna rapport förtecknas dessa publikationer.

  Download full text (pdf)
  Forskarskolan Program Energisystem: Kunskapsutveckling genom samverkanmellan teknik- och samhällsvetenskap: Slutrapport 2016, Publikationer från Program Energisystem
  Download (png)
  presentationsbild
 • 327.
  Alyasiri, Inaam Hassan Rauf
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Unfolding Correction Sequences in Classroom Interaction and its Relevance to Face-work2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper discusses correction sequences in classroom interaction when teachers correct students’ erroneous answers. The focus of this paper is the relevance between types and techniques of correction used by teachers to correct students’ answers and face-work. The study explains face-work necessity in classroom interaction since it increases students’ motivation to participate in classroom activities.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Alzén, Annika
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Demokrati och kultur-varv2006In: Demokratiskt kulturarv: nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker / [ed] Annika Alzén och Peter Aronsson, Norrköping: Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet , 2006, p. 139-163Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Syftet med den här studien är i första hand att synliggöra och diskutera det demokratiska inslaget i olika former av kulturarvsbruk. Den utgår från antagandet att det utvecklas skilda former av demokrati inom ramen för olika former av kulturarvsbruk och olika individers/gruppers avsikt med sitt handlande. Hur ser olikheterna ut och vad betyder de för det fortsatta arbetet med att förverkliga ett demokratiskt kulturarv? Demokrati diskussionen har många gånger förts utan tydlig koppling till den vardagliga praktiken varför det har varit angeläget att närmare studera ett konkret exempel på demokratiskt kulturarvsbruk.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 329.
  Alzén, Annika
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Technology and Social Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fabriken som kulturarv: Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-19851996Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This PhD dissertstion deals with the interest on preserving the heritage from the industrial society which arouse in Sweden during the 1970s.

  The remains from the industrial scoiety initially had difficulties in asserting themselves as objects of value, due to a number of inhibiting factors which excluded industry as a cultural heritage. In the 1970s, however, several factors can be distinguished which changed this situation. These factors included a new post-industrial era, the radicalisation of the cultural and political climate, extensive demolition in the heart of the Swedish cities, the influence of industrial archeology in England and a growing interest on the part of the antiquarian profession. In the long term, this meant that the discourse about cultural heritage changed so that industry could be included as a part of it.

  In Norrköping the old textile industries in the middle of the city were transformed from an outdated factory area to an attractive industrial landscape during the 1970s and 1980s. Some of the reasons, analysed in the dissertation, can be summarised as follows. First, the industrial area was "discovered" by pioneers who had been influenced by the industrial movement in England. Second, the industrial area had architecturally valuable buildings so that it could be regarded as an area worth preserving even according to traditional selection criteria. Third, the opening of the Museum of Work in the area influenced the survival of the industrial landscape. Through the Museum of Work, the expanding social movement "gräv där du står-rörelsen" ("the digging movement") also exerted an indirect influence on the process. Hence, it was a combination of different factors which resulted in the preservation of the industrial landscape in Norrköping.

 • 330.
  Alzén, Annika
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aronsson, PeterLinköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Demokratiskt kulturarv?: Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker2006Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Frågan om ett demokratiskt kulturarv brukar knytas till 1974 års statligakulturpolitik med sin ambition att sprida kultur till allt bredare grupper. Ivår egen tid lever detta vidare samtidigt som vägarna öppnats för både enmer krävande och aktivistiska demokratisyn och en mindre entydigt negativsyn på kommersiella kulturyttringar. Element som har med representationav allt fler grupper och deras aktiva deltagande i kulturarvsprocesser förs insom både ett rättvisekrav, som en förhoppning om ett mer dynamiskt samhällslivoch som ett försök att fördjupa och förnya den demokratiska politiskakulturen.

  Begreppet kulturarv var på 1970-talet inget gångbart begrepp. Det är förstkring 1990, med de stora omvälvningarna både inom och utom landet somdetta begrepp hamnar i kulturpolitikens mitt i ett försök att orientera ochmobilisera i en svårmanövrerad samtid.

  Ska traditionen styra framtiden? Ska medborgarna bestämma över det förflutna?Ska medborgarnas erfarenhet forma kulturarvet? Vems kulturarvoch vilken gemenskap ska odlas med offentliga medel och vad kan lämnasåt privata intressen eller föreningar, rent av med fördel? Vad blir experternasroll?

  Med stöd av Vetenskapsrådets satsning på Demokratiforskning möjliggjordesen konferens hösten 2004 och denna antologi som försöker ta ett stortgrepp kring frågorna om i vilka meningar man mer precist kan tala om ettdemokratiskt kulturarv.

  Download full text (pdf)
  Demokratiskt kulturarv? Nationella institutioner, universella värden, lokala praktiker
 • 331.
  Alzén, Annika
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hedrén, JohanLinköping University, The Tema Institute, Department of Water and Environmental Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kulturarvets natur1998Collection (editor) (Other academic)
 • 332.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  In the Name of Interculturality: On Colonial Legacies in Intercultural Education2015In: British Educational Research Journal, ISSN 0141-1926, E-ISSN 1469-3518, Vol. 41, no 3, p. 520-534Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper scrutinises the ways in which students who have completed a university course on interculturality distinguish between sameness and otherness in attempts to integrate, relate to and build a bridge to those deemed culturally different. It makes use of interviews to analyse the factors that shape the interpretation of otherness and difference in the students’ definitions of interculturality, as well as their statements about the relationships between us and them, and descriptions of instances of learning and teaching that have taken place between parties in different parts of the world. Theoretically, the paper is based on a postcolonial framework, highlighting the continuing influence of colonialism and Eurocentric ways of reasoning inside as well as outside the classroom in today’s society. One of the main conclusions of the paper is that in the process of transferring knowledge, there is a risk that the history of modern Europe will be sanctioned as the historical trajectory for the rest of the world to follow, with the accompanying supposition that this can only be made possible by extending a helping hand to the Other.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 333.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Kista folkhögskola - den första muslimska folkhögskolan2011In: Mångfaldig (folk)bildning för det offentliga samtalet?: Tre minoriteters egna bildningsverksamheter / [ed] Robert Aman, Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg, Thomas Winman, Stockholm: Folkbildningsrådet , 2011, p. 49-67Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport är resultatet av ett ettårigt forskningsprojekt som Folkbildningsrådet finansierat. Projektet har genomförts av en grupp forskare vid Linköpings universitet: Lisbeth Eriksson, Martin Lundberg, Thomas Winman och Robert Aman.Forskarna undersöker hur olika religiösa och etniska gruppers skapande av “egna” folkbildande verksamheter kan förstås. I rapporten beskrivs de processer som lett fram till etablerandet av Kista folkhögskola, Agnesbergs folkhögskola, studieförbundet Ibn Rushd samt Samernas utbildningscentrum.

  Download full text (pdf)
  Kista folkhögskola - den första muslimska folkhögskolan
 • 334.
  Aman, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Three Texts on Intercultural Education and a Critique of Border DrawingManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  This essay explores the ways in which boundaries of estrangement are produced in the academic literature assigned for courses on interculturality. As the existence of interculturality is dependent on the ascription of content to culture, since the notion, by definition, always involves more than one singular culture, this essay seeks to provide an answer to the question of what this literature implicitly defines in terms of sameness vis-à-vis otherness and thereby chart the conditions for becoming intercultural. This question is especially important because theself in interculturality has to be, in principle, generalizable: it should be such that it signifies a position available for occupation by anybody with proper training in this approach. Starting from the assumption that different experiences, languages and identities, under the name of culture already intersect, and are contaminated by, one another, and are therefore already intercultural before being subjected to study under the auspices of ‘interculturality’ as an educational topic, the essay goes on toproblematize the way in which interculturality tends to construe sameness and difference along national lines and does little to cater for multiple, as opposed to national, or other unified, identities.

 • 335.
  Aman, Robert
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, The Institute of Technology.
  Eriksson, Lisbeth
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lundberg, Martin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Studies in Adult, Popular and Higher Education. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Winman, Thomas
  Institutionen för individ och samhälle, Avdelningen för socialpedagogik och sociolog, Högskolan i Väst.
  Mångfaldig (folk)bildning för det offentliga samtalet?: Tre minoriteters egna bildningsverksamheter2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Folkbildningen i Sverige har, i en mening, varit oförändrad under lång tid, men som vi ser det sker nu ett trendbrott. Nya intressenter eller nya aktörer börjar ta andelar av den begränsade statsbidragsberättigade folkbildningen. Vad kommer det att leda till? Många inom folkbildningen talar i dag om att folkbildningen är omodern och vi undrar om nyetablerandet av folkbildningsverksamhet är ett tecken på det eller finns det helt andra utgångspunkter för denna (Eriksson, 2008)?

  Det övergripande syftet med studien är att få en fördjupad förståelse av vad det är som händer. Vi är intresserade av två olika frågeställningar. Den första handlar om varför. Vad finns det för motiv och bevekelsegrunder bakom olika etniska eller religiösa gruppers skapande av ”egna” folkbildande verksamheter? Vad är det som gör att de väljer en segregerad organisatorisk lösning framför en integrerad sådan?

  Den andra frågan rör processen. Vi vill beskriva den process som lett fram till att muslimer, romer och samer agerar på detta sätt. Här är både processen inom grupperna och processen i samhället av intresse. Vi ställer oss frågan om det finns någon relation mellan dessa processer. Finns det företeelser i samhället i stort som kan förklara vad som sker inom folkbildningen och vice versa? Det är också av intresse att se om det finns likheter eller olikheter i de olika gruppernas processer.

  Frågorna kan preciseras på följande sätt:

  1. Hur kan olika religiösa och etniska gruppers skapande av ”egna” folkbildande verksamheter förstås?
  2. Hur kan den process som lett fram till detta beskrivas; dels utifrån vad som skett och sker i samhället, dels utifrån de olika gruppernas perspektiv?

  För att kunna besvara dessa frågor har vi studerat fyra olika fall, fyra empiriska exempel. Som vi nämnt tidigare har vi valt att studera det romska initiativet att starta en egen folkhögskola i Agnesberg utanför Göteborg, det muslimska initiativet i Kista utanför Stockholm att göra detsamma samt det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Vi har dessutom valt att studera samernas situation i detta sammanhang.Muslimerna och romerna har valts med anledning av deras initiativ till egen folkbildande verksamhet, medan samerna valts då deras utveckling skulle kunna tolkas som den motsatta. De har tidigare haft en egen folkhögskola som nu avvecklats. Samerna har status av att vara en nationell minoritet, vilket även romerna har, men inte muslimerna.  Muslimer, romer och samer är dock alla tre exempel på  minoritetsgrupper i det svenska samhället. Detta aktualiserar frågor kring mångkultur, integration/segregation och majoritetssamhällets möte med minoritetsgrupper.

  Download full text (pdf)
  Mångfaldig (folk)bildning för det offentliga samtalet?: Tre minoriteters egna bildningsverksamhet
 • 336.
  Amankwah-Amoah, Joseph
  et al.
  Kent Business School, University of Kent, UK.
  Sjögren, Hans
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ottosson, Jan
  Department of Economic History, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  United We Stand, Divided We Fall.: Historical Trajectory of Strategic Renewal Activities at Scandinavian Airlines System, 1946-2012.2017In: Business History, ISSN 0007-6791, E-ISSN 1743-7938, Vol. 59, no 4, p. 572-606Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although the second half of the twentieth century saw the rise and fall of ‘multi-flag companies’ (MFCs) in the civil aviation industry, our understanding of how some managed to buck the trend and achieve longevity remains limited. This article advances business history and strategic management research by examining the strategic renewal activities of Scandinavian Airlines (formerly Scandinavian Airlines System [SAS]) during the period 1946–2012. The study sheds light on the key roles of private and state owners, rivals as well as banks, in critical financial phases are discussed in terms of longevity in the company. The longevity of the business stems from the leaders’ ability to develop as anticipated and respond to change in their competitive arena in close interaction with the owners. Thus, incumbent firms that strategically renew themselves prior to or during market reform, such as deregulation, enhance their chances of developing the size of their networks and revenue streams. Our main contribution to business history and strategic management literatures is the development of context-specific stages, which shed light on the evolution of strategic renewal activities and shifts from older processes and routines towards customer service and efficiency.

 • 337.
  Amars, Latif
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Centre for Climate Science and Policy Research, CSPR. Independent Climate Researcher, Dar es Salaam, Tanzania.
  Fridahl, Mathias
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Centre for Climate Science and Policy Research, CSPR.
  Hagemann, Markus
  NewClimate Institute, Germany.
  Röser, Frauke
  NewClimate Institute, Germany.
  Linnér, Björn-Ola
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Tema Environmental Change. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Thematic Studies, Centre for Climate Science and Policy Research.
  The transformational potential of Nationally Appropriate Mitigation Actions in Tanzania: assessing the concept’s cultural legitimacy among stakeholders in the solar energy sector2017In: Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, ISSN 1354-9839, E-ISSN 1469-6711, Vol. 22, no 1, p. 86-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  While energy-sector emissions remain the biggest source of climate change, many least-developed countries still invest in fossil-fuel development paths. These countries generally have high levels of fossil fuel technology lock-in and low capacities to change, making the shift to sustainable energy difficult. Tanzania, a telling example, is projected to triple fossil-fuel power production in the next decade. This article assesses the potential to use internationally supported Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) to develop solar energy in Tanzania and contribute to transformational change of the electricity supply system. By assessing the cultural legitimacy of NAMAs among key stakeholders in the solar energy sector, we analyse the conditions for successful uptake of the concept in (1) national political thought and institutional frameworks and (2) the solar energy niche. Interview data are analysed from a multi-level perspective on transition, focusing on its cultural dimension. Several framings undermining legitimacy are articulated, such as attaching low-actor credibility to responsible agencies and the concept’s poor fit with political priorities. Actors that discern opportunities for NAMAs could, however, draw on a framing of high commensurability between experienced social needs and opportunities to use NAMAs to address them through climate compatible development. This legitimises NAMAs and could challenge opposing framings.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 338.
  Ambrutyte, Zita
  Linköping University, Department of Management and Economics. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Accounting for cooperation: case study of swedish vertical supply relationships2005Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  During the last decades a combination of business trends has caused companies to rely increasingly on relationships with other firms. Despite the popularity of inter-organizational relationships, evidence shows that many inter-organizational relationships fall short of meeting the expectations of their participants or fall for other reasons. It has been claimed that the degree to which efficiency is created is dependent on the information availability to the decision-makers; in order to assess the benefits and the results of the cooperation, there should be some arrangements by the parties done. The purpose of the study is therefore to provide an empirical evidence of the existing management accounting practice in vertical company relationships, how parties in the relationships use management accounting systems and financial information to determine effective and efficient use of resources through planning, co-ordination and evaluation.

  When this project started, it was expected that in practice this approach would result in systems that support the relationships and provide the foundations for realising the benefits. The findings provide unexpected results, i.e. the parties in the case rarely use management accounting knowledge or systems in managing relationships. However, the use of management accounting related decisions is almost a daily responsibility for the parties involved in relationships management. The reasons for such a situation might be the prevailing technical culture of most companies. This focuses on quality and processes and treats accounting and control as a staff function that is unnecessary in relationships management. Due to the shortage of funds and initiative the supplier companies often lack expertise and management information systems. However, the case investigated as well as other research evidence shows that decision-making based on management accounting information is becoming more common in managing the relationships and even more benefits could be achieved from improved accounting knowledge use.

  The mismatch between the empirical data and the expectations could possibly be influenced by two factors. First, it is possible that the case analysed represents a practical example which does not match the ideal case, and therefore the management practices illustrated might have room for changes. The second possibility is that the theories referred to in the thesis, do not represent exactly the likely practical scenarios, and accordingly these theories could be enhanced to better explain inter-organisational practices.

 • 339.
  Ambrutytė, Zita
  Linköping University, Department of Management and Engineering. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Management Control: Linking Strategy with Inter‐Organisational Relationships2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The alignment of strategies and control systems is believed to affect the chances for firms to successfully achieve competitive edge. Contemporary business trends like globalization, vertical disintegration, the reduction in supplier bases, the focusing of operations and outsourcing of non-core activities, have caused companies to rely increasingly on relationships with other firms. These trends strengthen the awareness of the fact that a company’s success is also built upon the contribution from other players in the total supply network. It is recognised that management control systems play an important role in the management of interdependencies between organisations; yet, there has not been much research into strategy and control systems in interorganisational relationships. The relationship between strategy and control systems in purchasing as an interface towards interorganisational relationships has not received attention in the strategy-management control literature either. Moreover, discussions on inter-organisational control seem often to be divorced from the internal process in the companies concerned.

  In this thesis, an attempt is made to relate strategy with intra- and inter-organisational controls. The overall purpose is to describe and analyse the effects of strategy on those management control systems used within the purchasing function and to control relationships with suppliers, and further, to propose a framework for understanding how strategy impacts purchasing management control systems and the control of inter-organisational relationships. Two research questions are developed for this purpose, i.e. to examine 1) how a business unit strategy affects management control in purchasing, and 2) how a business unit strategy affects the pattern of management control for inter-organisational relationships. The ideas behind the strategy-structure paradigm are thus extended towards understanding the effects of strategy on the use of controls in inter-organisational relationships. The fieldwork is based on twenty nine interviews with employees at two manufacturing and ten supplier companies, and the data was collected during two periods of time, i.e. 2002-2003 and 2006-2007.

  This thesis began with the assumption that two companies pursue different business strategies which could be classified by using Porter’s (1980) typologies. It was expected that these different strategies would result in the different use of management control systems in purchasing and in controlling relationships with suppliers. The contribution of this thesis is twofold: firstly, it establishes the pattern of the alignment of business strategy, functional strategy, functional control systems and control of interorganisational relationships, and secondly, it suggests the possible directions towards the refinement of this pattern.

 • 340.
  Amin, Tamer G.
  et al.
  Amer University of Beirut, Lebanon.
  Jeppsson, Fredrik
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Haglund, Jesper
  Uppsala University, Sweden.
  Editorial Material: Conceptual Metaphor and Embodied Cognition in Science Learning: Introduction to special issue2015In: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 37, no 5-6, p. 745-758Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 341. Order onlineBuy this publication >>
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Doing Language Policy: A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. The main purpose of the study is to shed light on some of the distinguishing features of how a target-language-only policy is materialised in situ in a foreign language classroom. The study demonstrates the relative ease with which teachers and pupils uphold a strict language policy in the classroom, but also the considerable interactional work that is done, by both teachers and pupils, in cases where upholding the policy becomes problematic. An interactional phenomenon which arises in such cases is language policing, where the teacher or pupils restore the policy-prescribed linguistic order. Such sequences are analysed in detail. The study increases our understanding of how language policy is lived out in practice, through interaction in the classroom.

  List of papers
  1. Language policing: Micro-level language policy-in-process in the foreign language classroom
  Open this publication in new window or tab >>Language policing: Micro-level language policy-in-process in the foreign language classroom
  2013 (English)In: Classroom Discourse, ISSN 1946-3014, E-ISSN 1946-3022, Vol. 4, no 2, p. 151-167Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This article examines what we call micro-level language policy-in-process – that is, how a target-language-only policy emerges in situ in the foreign language classroom. More precisely, we investigate the role of language policing, the mechanism deployed by the teacher and/or pupils to (re-)establish the normatively prescribed target language as the medium of classroom interaction in the English as a foreign language classroom of an international school in Sweden. Using ethnomethodological conversation analysis, we have identified a regular three-step sequence for language policing: (1) a (perceived) breach of the target-language-only rule, (2) an act of language policing and (3) an orientation to the target-language-only rule, usually in the guise of medium switching to the target language. Focusing primarily on teacher-to-pupil policing, where the teacher polices pupils’ (perceived) use of their L1 (Swedish), we identify three different categories of teacher-policing. These categories are based on particular configurations of features deployed in the three steps, such as initiator techniques (e.g.reminders, prompts, warnings and sanctions) and pupils’ responses to being policed (e.g. compliance or contestation).

  Place, publisher, year, edition, pages
  Routledge, 2013
  Keywords
  conversation analysis, classroom interaction, practiced language policy, code-switching, language policing.
  National Category
  Specific Languages Learning
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-96370 (URN)10.1080/19463014.2013.783500 (DOI)
  Available from: 2013-08-15 Created: 2013-08-15 Last updated: 2018-11-23Bibliographically approved
  2. Self-policing in the English as a Foreign Language classroom
  Open this publication in new window or tab >>Self-policing in the English as a Foreign Language classroom
  2013 (English)In: Novitas-ROYAL, ISSN 1307-4733, E-ISSN 1307-4733, Vol. 7, no 2, p. 84-105Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The present study explores how classroom participants invoke a monolingual target-language policy in an English as a foreign language (EFL) classroom, specifically focusing on one method of doing language policy through self-initiated language policing sequences, which I have called self-policing. Language policing refers to the mechanism deployed by the teacher and/or the pupils to (re-)establish the normatively prescribed medium of classroom interaction (Amir & Musk, 2013; cf. Bonacina & Gafaranga, 2011). The data comes from sequential analyses of 20 hours of video recordings in grades 8 & 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007-2010. Drawing on Auer (1984) and Gafaranga’s (1999) organisational code-switching framework, this study sheds light on how teachers and pupils self-initiate a switch to English in their interactions. As will be demonstrated, both teachers and pupils, while orienting to the English-only norm, use a three-step sequence for language policing.

  Keywords
  Classroom interaction, code-switching, conversation analysis, language policy, English as a Foreign Language (EFL), language in education policy (LIEP)
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-100197 (URN)
  Available from: 2013-10-30 Created: 2013-10-30 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
  3. Pupils Doing Language Policy: Micro-interactional insights from the English as a foreign language classroom
  Open this publication in new window or tab >>Pupils Doing Language Policy: Micro-interactional insights from the English as a foreign language classroom
  2014 (English)In: Apples - Journal of Applied Language Studies, ISSN 1457-9863, Vol. 8, no 2, p. 93-113Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In this paper, we examine instances of the methods pupils deploy to do language policy in an English as a foreign language classroom in Sweden, where there is a locally practised English-only rule. Although we exemplify some more tacit methods of constructing a monolingual classroom (Slotte-Lüttge 2007), we focus primarily on instances where pupils police other pupils and on occasion even the teacher, when they are perceived not to be upholding the rule. This blatantly explicit method of pupils doing language policy, which we term language policing, generally serves to (re-)establish and maintain English as the medium of interaction and instruction. The data for this study consists of video-recordings of 18 EFL lessons in an International Swedish school and was collected in grade 8 and 9 classes (15-16 year olds) between the years 2007-2010. In order to reveal the interactional orientations of the participants in situ (Seedhouse, 1998:101), conversation analysis has been used to identify and analyse naturally occurring cases of pupils doing language policy. By discussing the analyses with reference to different policing trajectories, how participants employ a range of initiator techniques, and the nature and distribution of their policing methods, for example, we elucidate the empirical basis for our subcategories of pupil- initiated policing. We also relate language policing practices to the maintenance of a monolingual classroom and conclude that establishing and maintaining the English-only rule “sufficient[ly] for all practical purposes” is a routine matter (cf. Zimmerman 1971:227), since little language policing is needed to maintain it. In cases where the language rule is breached, both pupils and teacher play an active role in (re-)establishing themonolingual classroom.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, 2014
  Keywords
  Conversation Analysis, practiced language policy, language policing, English as a Foreign Language (EFL), codeswitching.
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-109347 (URN)
  Available from: 2014-08-14 Created: 2014-08-14 Last updated: 2019-01-28Bibliographically approved
  Download full text (pdf)
  Doing Language Policy: A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes
  Download (pdf)
  omslag
 • 342.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Language Policing: a look at the micro-level policy practices of the second language classroom2010Conference paper (Other academic)
 • 343.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Language policing the purist and monolinguist beliefs in the English as a Second Language classroom2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  English is the official policy in the school (under observation) for English as a Second Language (ESL) Classroom. However, the participants here actually police each other’s and their own language choice to accomplish this language policy. Language policing here refers to the collaborative co-construction and orientation of the participants to the micro-level language policy in situ. The participants’ indigenous way of interpreting the official policy is negotiated, challenged and accomplished online. The official policy of the classroom is based on purist and monolinguist belief which entails that “English-only” is spoken in the classroom both by the teacher and the pupils. Swedish is deemed as a forbidden language. To keep “English-only” rule, however, alternate practices of policing emerge to avoid Swedish in the class. The study highlights the alternate practices displayed by the participants which emerge because of language policing.

  The empirical data of the study comprises of over 20 hours of video recordings of ESL classrooms in an International Swedish school. The data was collected between the years 2008-2010 in the grades 8 and 9. There are 17 incidences of language policing in the data. The English language teachers of this particular school follow an “English-only” policy which is enforced through a point system.

  The study aims to contribute to the research in the micro orientation of the second language (L2) classroom (Hellermann, 2008; Cekaite, 2006; Seedhouse, 2004). It is also an attempt to see how through talk and actions participants defy the policies in practice that are monolinguist and purist.

  References

  Cekaite, A. (2006) Getting started: Children’s participation and language learning in an L2 classroom. Tema Barn: Linköping Studies in Arts and Science.

  Hellermann, J. (2008) Social Actions for Classroom Language Learning. Clevedon: Multilingual Matters.

  Seedhouse, P. (2004) The Interactional Architecture of the Language Classroom: A Conversation Analysis Perspective. Oxford. Blackwell.

 • 344.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Self-policing: How English-only is upheld in the foreign language classroom2012Conference paper (Other academic)
 • 345.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Self-policing in the English as a Foreign Language classroom2013In: Novitas-ROYAL, ISSN 1307-4733, E-ISSN 1307-4733, Vol. 7, no 2, p. 84-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study explores how classroom participants invoke a monolingual target-language policy in an English as a foreign language (EFL) classroom, specifically focusing on one method of doing language policy through self-initiated language policing sequences, which I have called self-policing. Language policing refers to the mechanism deployed by the teacher and/or the pupils to (re-)establish the normatively prescribed medium of classroom interaction (Amir & Musk, 2013; cf. Bonacina & Gafaranga, 2011). The data comes from sequential analyses of 20 hours of video recordings in grades 8 & 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007-2010. Drawing on Auer (1984) and Gafaranga’s (1999) organisational code-switching framework, this study sheds light on how teachers and pupils self-initiate a switch to English in their interactions. As will be demonstrated, both teachers and pupils, while orienting to the English-only norm, use a three-step sequence for language policing.

 • 346.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The co-construction and negotiation of micro level language policy in an English as a second language classroom2010Conference paper (Other academic)
 • 347.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The language-policing practices constituting the emerging micro-level language policy-in-process in the EFL classroom: The example from a Swedish EFL classroom2012Conference paper (Other academic)
 • 348.
  Amir, Alia
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Tracing micro-level language-policy in foreign language classrooms: a case study of English as a foreign language (EFL) in Sweden2012Conference paper (Other academic)
 • 349.
  Amir, Alia
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Musk, Nigel
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Modern Languages. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Language policing: Micro-level language policy-in-process in the foreign language classroom2013In: Classroom Discourse, ISSN 1946-3014, E-ISSN 1946-3022, Vol. 4, no 2, p. 151-167Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines what we call micro-level language policy-in-process – that is, how a target-language-only policy emerges in situ in the foreign language classroom. More precisely, we investigate the role of language policing, the mechanism deployed by the teacher and/or pupils to (re-)establish the normatively prescribed target language as the medium of classroom interaction in the English as a foreign language classroom of an international school in Sweden. Using ethnomethodological conversation analysis, we have identified a regular three-step sequence for language policing: (1) a (perceived) breach of the target-language-only rule, (2) an act of language policing and (3) an orientation to the target-language-only rule, usually in the guise of medium switching to the target language. Focusing primarily on teacher-to-pupil policing, where the teacher polices pupils’ (perceived) use of their L1 (Swedish), we identify three different categories of teacher-policing. These categories are based on particular configurations of features deployed in the three steps, such as initiator techniques (e.g.reminders, prompts, warnings and sanctions) and pupils’ responses to being policed (e.g. compliance or contestation).

 • 350.
  Amir, Alia
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Language and Culture. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Musk, Nigel
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Modern Languages. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Pupils Doing Language Policy: Micro-interactional insights from the English as a foreign language classroom2014In: Apples - Journal of Applied Language Studies, ISSN 1457-9863, Vol. 8, no 2, p. 93-113Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we examine instances of the methods pupils deploy to do language policy in an English as a foreign language classroom in Sweden, where there is a locally practised English-only rule. Although we exemplify some more tacit methods of constructing a monolingual classroom (Slotte-Lüttge 2007), we focus primarily on instances where pupils police other pupils and on occasion even the teacher, when they are perceived not to be upholding the rule. This blatantly explicit method of pupils doing language policy, which we term language policing, generally serves to (re-)establish and maintain English as the medium of interaction and instruction. The data for this study consists of video-recordings of 18 EFL lessons in an International Swedish school and was collected in grade 8 and 9 classes (15-16 year olds) between the years 2007-2010. In order to reveal the interactional orientations of the participants in situ (Seedhouse, 1998:101), conversation analysis has been used to identify and analyse naturally occurring cases of pupils doing language policy. By discussing the analyses with reference to different policing trajectories, how participants employ a range of initiator techniques, and the nature and distribution of their policing methods, for example, we elucidate the empirical basis for our subcategories of pupil- initiated policing. We also relate language policing practices to the maintenance of a monolingual classroom and conclude that establishing and maintaining the English-only rule “sufficient[ly] for all practical purposes” is a routine matter (cf. Zimmerman 1971:227), since little language policing is needed to maintain it. In cases where the language rule is breached, both pupils and teacher play an active role in (re-)establishing themonolingual classroom.

  Download full text (pdf)
  fulltext
45678910 301 - 350 of 21261
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf