liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 901
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bjurström, Erling
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Wennhall, Johan
  Ungdomarna och framtiden1990In: Statens Ungdomsråds Årsbok om ungdom 1990, Stockholm: Statens ungdomsråd , 1990Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 302.
  Björk, Maria
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kalvbrässkontroversen: Veterinärmedicinaren Elis Sandberg, cancermedlet THX och skolmedicinen i Sverige från 1952 till 19892016In: Lychnos, ISSN 0076-1648, p. 129-154Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract. The Thymus Controversy. Elis Sandberg and the controversial cancer drug THX in Sweden 1952 – 1989

  This article explores the controversy surrounding Swedish veterinary Elis Sandberg and the alternative cancer drug THX from the early 1950’s up until Sandberg’s death in 1989. THX was an extract for injection made from calves’ thymus glands, as Sandberg − contrary to the medical community − was convinced that the thymus gland was an important agent in the body’s defense against cancer. The aim of the article is to outline the key themes and turning points of the conflict, but also to explain how and why it erupted and continued for decades. The controversy is examined in connection to a broad range of contexts, such as conventional medicine, health care policies, medical jurisdiction and political change. Thereby, the article shows how a lack of legislation on pharmaceutical trials, government attempts to delegitimize alternative medicine, a reformed health care system and a group of cancer patients in desperate need of effective treatment, created a cultural and structural space for THX. Further, it is discussed how early attempts at closing the controversy using scientific arguments failed, and later ones created public outcry, resonating with the growing critique of medicine and authorities in general in the 1960’s and 1970’s. Analytically, special attention is paid to the roles and changing meanings assigned to patients during the course of the controversy. It is suggested that the closure of the conflict may, at least in part, have been due to an increasing cultural relevance of patients as advocates for individual choice in medical treatment in the 1980’s.

   

  Keywords: controversial science, patient advocacy, history of medicine, Swedish welfare state, science and technology studies.

 • 303.
  Briens, Sylvain
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kylhammar, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Poétocratie: les écrivains à l'avant-garde du modèle suédois2016Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bokens tes är att den svenska skönlitteraturen tidigt gestaltat och diskuterat det som senare blev politik och en del av den svenska modellen. Monografin består av fem delar, fem teman: Les racines du modèle suédois, Culture ingéngieur, Culture mondial, Culture de la nature, Culture du bien-être...et du mal-être samt Conclusion. I dem analyseras främst den svenska 1900-talslitteraturens relationer till dessa teman.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 304. Order onlineBuy this publication >>
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Den verkliga staden?: Norrköpings innerstad mellan urbana idéer och lokala identiteter2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation studies how city planning is affected by notions on urbanity and ideas of the value of local places. Empirically, the dissertation deals with the development of the city of Norrköping in the 1990’s and the early 2000’s. The physical urban environment is formed with influences from general ideas of what a city is and should be, but also out of conceptions of the unique local place. The local history is an important factor for understanding the possibilities and obstacles in contemporary city planning. Theoretically, the dissertation is inspired by geographic, historical and sociological perspectives on space and time. Henri Lefebvre’s spatial triad is a central reference. The dissertation focus on three places in the city of Norrköping; Söder Tull, Skvallertorget and Nya Torget. Through a broad archival material and interviews with planners, politicians and other actors, the development of the places in 1990-2005 is analyzed in the light of urban development in Norrköping in the industrial and post-industrial eras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 305.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Hållbar stad för alla?2008In: I & M : invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, Vol. 5Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 306.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  "Inte en stenöken till!": Kampen om stadens mötesplatser och kollektivtrafikens plats i stadsplanering och stadsliv2006Book (Other academic)
 • 307.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  Krockar, möten och samspel i stadens olika rum2006In: Gränsbrytning, Vol. 14Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 308.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kultur som resurs i samhällsplaneringen2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kulturens roll för lokal och regional utveckling har under senare år kommit att betonas allt starkare. I såväl kommunal- som i regionalpolitik sätts stora förhoppningar till kultur som en motor för tillväxt och hållbar utveckling. Inte minst kopplas föreställningar om kultur och urbanitet samman i bilden av expansiva och kreativa stadsmiljöer. Staden som kulturplats blir en norm och en nyckel till en hållbar framtid.Kultur är dock ett begrepp som definieras väldigt olika i skilda delar av kommunal och regional politikoch förvaltning. En gränslinje går mellan hur kulturens roller uppfattas för ekonomisk tillväxt respektive socialt hållbar utveckling. Kultur ska å ena sidan generera ekonomisk tillväxt genom att skapa attraktiva platser för människor och verksamheter, där kulturen tänks främja kreativitet och innovation. Richard Floridas teorier om den kreativa klassen har spelat en stor roll i detta tänkande. Å andra sidan tillskrivs kultur också stor betydelse för integration och socialt hållbar utveckling. Genom kulturen ska människor kunna mötas och utvecklas till demokratiska och toleranta medborgare. Det är denna integrativa funktion som tänks tilltala den kreativa klass som Richard Florida beskriver; tolerans och öppenhet är viktiga aspekter av vad som ibland beskrivs som urban kultur. Trots detta hanteras kultursatsningar med socialt och integrerande syften ofta separat och med vaga kopplingar till kultur som attraktion och kreativ motor. På ett oreflekterat och delvis slumpartat vis lyfts vissa kulturella uttryck fram som önskvärda i utvecklingssammanhang och som mått på gynnsamt kulturklimat medan andra ignoreras eller helt enkelt inte är önskvärda. Så lyft till exempel gaykultur fram som ett bevis på en kulturellt tolerant och framåtsträvande miljö, medan ungdomars kulturella uttryck ofta inte finner någon plats i urbana utvecklingsstrategier.

  En annan aspekt av kultur som resurs i lokal samhällsplanering handlar om föreställningar om autencitet. I diskussionen om platsers attraktivitet och utvecklingspotential finns farhågor att platser genom att designas och planeras utifrån framgångsrika förebilder förlorar sin särart, eller med andra ord sin autenticitet. Särpräglade urbana kulturmiljöer, till exempel gamla industridistrikt, lokala butiker och caféer och lokal konst- och kulturverksamhet blir kulturella resurser i bevarandet av vad som uppfattas som autentisk stadsmiljö, vilket kopplar till identitetsprojekt och platstillhörighet. Cultural planning, som i olika sammanhang lanserats som såväl en planeringsteori och ett synsätt som en konkret metod för en samhällsplanering med kulturen i fokus, tar fasta på detta. Kultur ska i detta perspektiv ses som en aspekt av samhällsplaneringens alla delar istället för att betraktas som en avskild samhällssektor och ett instrument för tillväxt.

  Emellertid tycks det svårt att integrera detta kulturbegrepp i lokal planering, vilket även lokala och regionala tillämpningar av Cultural planning-konceptet tyder på. En orsak är den komplicerade relationen mellan samhällsplanering och föreställningarna om vad som skapar de urbana kulturella mönster som ses som attraktiva. Samhällsplaneringen har att brottas med misstanken att stadens kultur växer fram i samspelet mellan en rad faktorer som alls inte låter sig planeras. En stor del av kommunal planeringsverksamhet sker med vissa avgränsade frågor för ögonen, och kraven på ett tvärsektoriellt synsätt på kultur som resurs är svårt att implementera i den kommunala organisationen. Orsaker till detta är att kulturbegreppet ser mycket olika ut i olika delar av kommunal (och regional) förvaltning och att kultur i många fall avgränsas till en särskild samhällssektor istället för att definieras som tvärsektoriell kraft.

  Detta leder till en instrumentalisering där kulturens värdesom samhällsresurs tolkas utifrån en ekonomisk ram och en näringslivslogik. Underlag för detta paper är en pågående studie av Norrköping och östgötaregionen. Studien visar på svårigheterna att implementera ett synsätt på kulturen som resurs i lokal samhällsplanering, men också att mindre städer och kommuner har andra förutsättningar till holistiskt kulturellt tänkande än de storstäder som utgör en diskursiv norm för det som brukar kallas urban kultur. Insikten att måttstocken för lyckade kultursatsningar inte är densamma som för storstäderna öppnar för alternativa kulturella strategier i mindre kommuner och nya sätt att se kultur som resurs i samhällsutvecklingen.

 • 309.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kultursamverkan och hållbar stadsutveckling: kulturen som aspektpolitik i samhällsplaneringe2012In: Under konstruktion: Effekter av kultursamverkansmodellen 2010 - 2012 / [ed] Tobias Harding och Calle Nathanson, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting , 2012, p. 99-110Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sveriges Kommuner och Landsting och det svenska kulturpolitiska observatoriet SweCult har analyserat vilka effekter som redan nu går att se av den nationella kulturpolitiska reformen om regionalisering genom den så kallade kultursamverkansmodellen. Elva forskare har utifrån tre perspektiv –Roller, processer och dialoger, Effekter och konsekvenser samt Finansiering undersökt det material som

  finns tillgängligt från de två första åren 2010–2012 för att skapa ett underlag för kommande diskussioner. Kultursamverkansmodellen syftar till att stärka samverkan mellan stat, regioner och kommuner samt med kulturskapare och civilsamhälle. Har det blivit så? Vad kan justeras för att systemet ska leda till ett starkare Kultursverige? Kultursamverkansmodellen är under konstruktion.

 • 310.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Mötesplatser i tidsgeografiskt perspektiv2004Report (Other academic)
 • 311.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Nätverk - ett användbart historiskt perspektiv?2000Report (Other academic)
 • 312.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Plats2011In: Perspektiv på turism och resande: Begrepp för en kritisk turismanalys / [ed] Josefina Syssner, Studentlitteratur , 2011, 1, p. 147-168Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Turism och resande har blivit ett givet inslag i vår samtid. I den rika delen av världen framstår möjligheten att resa för många som en självklarhet. I den fattiga delen av världen har turismindustrin blivit en allt viktigare inkomstkälla. Det turistiska fältet har dessutom kommit att erkännas som ett ytterst komplext forskningsfält som ger upphov till frågor som är både lokala och globala, och som kan handla om såväl människors drömmar och självförståelse, som mänskliga rättigheter, global ekonomi och internationella politiska relationer. Denna bok närmar sig det turistiska fältet genom en rad analytiska begrepp. Varje kapitel lyfter fram ett bestämt begrepp - däribland makt, plats, etnicitet och transnationalism - diskuterar vad det kan betyda, hur det kan tolkas, och vad just det begreppet kan bidra med för den som vill analysera samtida turism och resande. Bekantskapen med vissa teoretiska begrepp gör att man förmår se saker på det turistiska fältet som tidigare var höljda i dunkel. Samtidigt kan en ökad teoretisk och begreppsmässig kännedom göra att man plötsligt förstår hur komplicerad världen är. På så vis får kanske våra begreppsdiskussioner det turistiska fältet att framstå som ännu mer utmanande och fascinerande.

 • 313.
  Brusman, Mats
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Stadens kulturer2012In: Kulturaliseringens samhälle: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012 / [ed] Svante Beckman, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, p. 127-129Conference paper (Other academic)
 • 314.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Eastsweden Municipality Research Centre . Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Lyssna och lära, tala och tänka: En kunskapsarena för universitet och kommuner2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Från kommunhåll påtalas ofta behovet av kunskap och forskning för att lösa specifika problem. Inte sällan framkommer en besvikelse över att forskare är otillgängliga, svårbegripliga och att forskning tar så lång tid. Från universitetshåll kan debatter initieras med utgångspunkt i resultat som forskare anser att lokala politiker och tjänstemän behöver ta till sig. Det råder både respekt och misstro mellan kommunfolk och forskare. Det är svårt att mötas och förstå varandras villkor. Uppenbart behövs arenor där kommuner och universitet kan mötas och utveckla en gemensam kunskapsbas. I den här texten lyfter vi fram argument för en arena för kunskapsutbyte på regional och lokal nivå. Vi belyser också vad som sker när kunskapsintresset inom ett politikområde konfronteras med vetenskaplig kunskap.

  Download full text (pdf)
  Lyssna och lära, tala och tänka : En kunskapsarena för universitet och kommuner
 • 315.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Friberg, ToraLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.Summerton, JaneLinköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Resande, planering, makt2008Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har en viktig roll i att bredda kunskapsunderlagen för svensk transportplanering. Den här boken gör just det. Den har författats av forskare inom forskarnätverket FAST, ett samarbete mellan Linköpings universitet och VTI. Resande, planering, makt presenterar flera spännande nya perspektiv på resande och transporter. Boken vänder sig till alla som på något sätt arbetar med, forskar om eller intresserar sig för transporter och transportplanering. Några av de frågor som behandlas är kvinnors och äldres villkor i trafiken, regionförstoring, medborgarinflytande och riskhantering. "En av den här bokens förtjänster är att den i hög grad handlar om olika aspekter av makt: makten att formulera problemen och makten att tolka förutsättningarna för beslut och planering."- Emin Tengström, professor emeritus, avdelningen för humanteknologi vid Göteborgs universitet.

 • 316.
  Brusman, Mats
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Persson Kuylenstierna, Anneli
  Uppföljning av licentiat- och doktorandprojekt finansierade av Centrum för kommunstrategiska studier2008Report (Other academic)
 • 317.
  Brydges, Taylor
  et al.
  Univ Bern, Switzerland.
  Sjöholm, Jenny
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Becoming a personal style blogger: Changing configurations and spatialities of aesthetic labour in the fashion industry2019In: International journal of cultural studies, ISSN 1367-8779, E-ISSN 1460-356X, Vol. 22, no 1, p. 119-139Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The increasing pervasiveness of social media and digital technology has had a particular impact on the geographies and nature of work in the fashion industry. A new segment of entrepreneurs - fashion bloggers - are utilizing these digital technologies, such as blogs and social media, to transform their personal lives and style into online businesses. This article draws on an in-depth case study analysis of an American personal style fashion blog; tracing its nine-year evolution from an outfit-of-the-day personal style blog, to one that encompasses her entire personal life, including diets, fitness, home decor and pregnancy. By focusing on one blog, we provide an in-depth exploration from its roots as a hobby for personal expression to a means of full-time employment in the fashion industry. Through this examination, emphasis is given to the process of becoming a blogger and the intensification of the ways in which the self is presented and commodified over time. We argue that personal style fashion bloggers provide an illustrative case study, not only for expanding our understanding of aesthetic labour in the digital age, but also highlighting the spaces and temporalities of work that these new formations and engagements of work give rise to. These processes highlight the changing configurations and spatialities of aesthetic labour online.

 • 318.
  Bödker-Pedersen, Monica
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Beckman, Svante
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bibliografi för Tema Q 2002 - 20102011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Bibliography 2002 - 2012 for the department of Culture Studies, Linköping University.

  Download full text (pdf)
  Bibliografi Tema Q 2002-2012
 • 319.
  Cuesta, Marta
  et al.
  Högskolan i Halmstad, Centrum för samhällsanalys (CESAM).
  Lundström, Catrin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Transversal Borders and Boundaries : Review of: The Politics of Belonging: Intersectional Contestations. Nira Yuval-Davis2013In: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 21, no 2, p. 164-167Article, book review (Refereed)
 • 320.
  Dahlin, Johanna
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  De dog för att vi skulle leva: Rysslands patriotiska fostran och de levandes plikter mot de döda2014In: Nordisk Østforum, ISSN 0801-7220, E-ISSN 1891-1773, Vol. 28, no 1, p. 25-46Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses military-patriotic education in Russia, focusing on the example of the nationwide search movement. This civil movement of volunteers is searching for the remains of fallen soldiers left on the battlefields from the Second World War all over Russia. The movement has young people as a main target group, and explicitly wants to make a contribution to the patriotic upbringing of Russia's young. In this work, the movement relates to the official government plans for patriotic education. As the prefix ‘military’ often is used, patriotic education can be seen as one aspect of civil-military relations. In both the government plans and within the search movement, a distinction tends to be made between ‘good’ patriotism and ‘bad’ nationalism, and the article discusses both these notions in the Soviet/Russian context. A number of obligations are central to the notion of patriotism: for the search movement, an obligation to the past, to remember, is the most important.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 321. Order onlineBuy this publication >>
  Dahlin, Johanna
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven: Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this dissertation commemorative practices in St Petersburg and Leningrad oblast relating to the Second World War are investigated. The city of Leningrad was besieged by the Germans for more than two years 1941–44 and on the fronts around the city raged fierce battles. The woods and bogs here are still full of traces from the war, and the ground hides the remains of fallen soldiers. The empirical focus of the dissertation is the Russian voluntary movement working to find, bury, and if possible identify these soldiers.

  Different aspects of the activity are investigated: the importance of a name, the funerals, community building, the place, and the traces of war in the landscape. The search for fallen soldiers is related to a wider societal context. The war is an important source of national pride in Russia, and Victory Day May 9th is a holiday with high official status as well as popular enthusiasm. The suffering and sacrifice from the war contributes to making it sacred, both then and now. There is a widespread idea that the now living have obligations to the past – a duty to remember. The search activity is a complex struggle between identification with and critique of national myths. The dissertation explores the tension between memory and forgetting, and investigates how the memory of the Second World War is imbued with lasting and ritualised meaning, and how meaning is changed over time and in different contexts.

  Download full text (pdf)
  Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven: Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd
  Download (pdf)
  omslag
 • 322.
  Dahlin, Johanna
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Labour of love and devotion?: The search for the lost soldiers of Russia2018In: Emotion, Affective Practices, and the Past in the Present / [ed] Laurajane Smith, Margare Wetherell and Gary Campbell, London: Routledge, 2018, p. 25-38Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter describes the search for lost soldiers as an affective practice, which, following Margaret Wetherell. It shows that how discourse and physical work are entangled, and how emotion and affect play roles in the actual work and when the work is displayed. The goal of the activity is to find, identify and bury soldiers, but also to spread knowledge of the war. The search for lost soldiers is perhaps first and foremost hard work. The Russia-wide voluntary search movement carries out search work through relatively autonomous units in all areas of the country that saw direct fighting. The prominence of the war memory in contemporary Russia is an important background for the search movement. In an album called 'The Price of Victory' on a social network site, A. has posted pictures from the search, including unusually explicit photos of human remains.

 • 323.
  Dahlin, Johanna
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  'No one is Forgotten, Nothing is Forgotten': Duty, Patriotism, and the Russian Search Movement2017In: Europe-Asia Studies, ISSN 0966-8136, E-ISSN 1465-3427, Vol. 69, no 7, p. 1070-1089Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses duty in relation to the past, focusing on Russia’s nationwide Search Movement (Poiskovoe dvizhenie). This civil movement of volunteers searches for the remains of fallen soldiers left on the battlefields of World War II all over Russia and has young people as its main target group. Despite in many ways being critical of the state, the Search Movement explicitly wants to make a contribution to the patriotic upbringing of Russian youth. In its work, the movement relates to the official government plans for patriotic education. Several obligations are central to the notion of patriotism: for the Search Movement, an obligation to the past, to remember, is the most important. In this article I will examine how the malleable concept of duty allows the Search Movement to carry out work implicitly critical of state failings in the name of patriotism.

 • 324.
  Dahlin, Johanna
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Now you have visited the war": the search for fallen soldiers in Russia2018In: Heritage of death: landscapes of emotion, memory and practice / [ed] Mattias Frihammar, Helaine Silverman, London: Routledge, 2018, p. 131-144Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Millions of soldiers are still lying unburied on the Russian battlefields from the Second World War. Voluntary search units are trying to find and bury the remains of these soldiers and, if possible, identify them. Speaking about the war in the present tense when referring to the battlefields, this movement attempts to bring closure to the war seventy years after its end. The prime means to achieve this end is a proper burial. The search units spend extended amounts of time on the battlefields and build intimate knowledge of the area. The search units acts as both visitors and hosts of the battlefields, inviting others to come and see for themselves. The visitors they hosts fall into two major categories, relatives of fallen soldiers and tour participants. The act of visiting and spending time on the battlefields is part of connecting past and present, but the unfished business of unburied remains also makes the movement consider the past as present. All types of visits have a strong emphasis on commemoration and a ritual dimension, which links this practice to other practices termed pilgrimage.

 • 325.
  Dahlin, Johanna
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Voices from the war: An ethnohistorical study of letter dialogues between front soldiers and their families in 1941-19442016In: Historisk Tidskrift (S), ISSN 0345-469X, Vol. 136, no 2, p. 349-351Article, book review (Other academic)
  Abstract [en]

  n/a

 • 326.
  Dahlin, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, ToveTove Form och Illustration, Norrköping.
  I rörelse / On the Move: Acsis Conference 2013, Norrköping 11-13 June2013Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  We are proud to welcome you to the conference On the Move. It is arranged by the Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS) which is a national center for interdisciplinary and international networking in cultural research. This is the fifth biannual ACSIS conference. All the conferences have had different themes connected to various aspects of cultural research. On the Move explores the “mobility turn,” starting within the social sciences, and it explores the evolution in media studies, cultural studies, sociology, ethnology, anthropology, tourism studies, literature studies and several other areas of cultural research.

  Papers explore movement and/or immobilization across a broad spectrum and within many contexts, from the micro-movements of streptococci to the mobile, or not so mobile, lives of artists and artistic productions, cosmopolitans, refugees and tourists. They address social, cultural and political movements as well as practices embodied in sports, dance and everyday life.

  In addition to the exploration of the spatial mobility of humans, organisms and objects, the circulation across time and space of representations and the vehicles for movement – topics at the heart of the mobility turn – this conference also presents plenary panels and sessions dealing with the transformation of cultural and social norms. The speakers will discuss and debate the changing values with regard to gender and normativity; motion and emotion; the prerequisites and practices of critical research and teaching; the historiography of Europe; and cultural production and consumption.

  In the spirit of internationalization we have decided to alternate between two English, whereas all session slots have English as well as Swedish alternatives. This mixture of languages is a reality for many non-English natives and an inevitable aspect of doing cultural research – on the move – today.

  The conference is supported by Linköping University’s Faculty of Arts and Science, the Swedish universities which co-fund ACSIS, the Bank of Sweden Tercentenary Foundation and the city of Norrköping. We are also enormously grateful for and impressed by the non-salaried efforts from all invited speakers, panelists, moderators, session organizers and paper presenters.

  We invite you to discover the conference’s rich and varied content. Finally, we wish to stress that conferences are not only work; they are also a great opportunity to meet old friends and make new ones. In addition to the discussions at the sessions, there will be plenty of time to socialize at the reception hosted by the city of Norrköping on Tuesday evening and the conference dinner on Wednesday night.

  Bodil Axelsson, Director of ACSIS

  Orvar Löfgren, Chair of the ACSIS board

  Johanna Dahlin, ACSIS coordinator and conference organizer

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 327.
  Dahlin, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Andersson, ToveTove Form och Illustration, Norrköping.
  In the Flow: People, Media, Materialities2015Conference proceedings (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  We are proud to welcome you to the conference ‘In the Flow: People, Media, Materialities’. It is arranged by the Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS), a national centre for interdisciplinary and international networking in cultural research. This is the sixth biennial ACSIS conference. All the conferences have had different themes connected to various aspects of cultural research. ‘In the Flow: People, Media, Materialities’ is a continuation of the fifth conference, ‘On the Move’, which explored the ‘mobility turns’ various extensions in cultural research. This conference also emphasizes spatial, cultural and social flows, but the focus is on mediatization and how new and old media interact with bodies, institutions and various industries to produce social, cultural and material effects.

  We are especially proud to welcome our two keynote speakers, Anna Reading, Professor of Culture and Creative Industries at Kings College, London, and Mike Crang, Professor of Geography at Durham University, two scholars who in recent years have set out to rework the borders of, on the one hand, the cultural and the symbolical and, on the other hand, the material and the physical. The borderlands between the representational and the corporeal are explored by the plenary panel led by André Jansson, Professor of Media and Communication Studies at Karlstad University, discussing what body-monitoring technologies do to our experiences of being human.

  The keynotes and the plenary panel set the tone for sessions and individual papers presented by cultural researchers from many different countries. There are, for example, a number of presentations on digital technology. Similar to the plenary panel, some look at the nexus of mediatization and material embodied in everyday life actions and habits, examining the interplay between physical movement and affective engagement regarding wearable devices. Others approach the overarching theme of flows and slowdowns by discussing various aspects of understanding and tracking the circulation of images, music, texts and materialities, such as the mundane practices tied to online searches, methodologies to analyze online data, the curbing of the contemporary abundance of documents in institutions or how patents and copyrights regulate the distribution of on-screen immaterialities as well as material objects.

  The conference suggests that the ways in which digital media saturate contemporary everyday life have energized and renewed classic cultural studies fields, such as the study of identities, music consumption and television viewing. Theoretical redirections such as new materialism and ANT have directed attention to the agency of non-human actors such as computers in cultural processes at the same time as scholars have kept their eyes open for the everyday life agency of, for example, children and young people.

  Digital media are a very significant theme running through the conference. Another is the flows of objects and ideas through space as well as the effect of flows on people and places, investigating, for example, two-way flows between colonized lands and the metropole itself, flowbacks of labour and capital, urban transformations and the reconfiguration of resort cities. A third theme is heritage flows. A series of sessions discuss how new technologies, globalization, policies and changing classification systems set heritage values, exhibitions and institutions in motion. Additional themes such as cultural sociology, feminist culture studies and the future of gender and sexualities remind cultural researchers of the importance of keeping their eyes open for power relations, inequalities, identities and politics.

  We are also very pleased to present our series of spotlight sessions. Here we have invited researchers to discuss time, media history, heritage institutions, the impact of digital media on fan and celebrity cultures, and feminist culture studies. Thanks to an initiative from the master’s students on the Linköping University Programme for Culture, Society and Media Production, we have a spotlight session on education and research.

  The conference is supported by Linköping University’s Faculty of Arts and Sciences, the Swedish universities which co-fund ACSIS, and the Bank of Sweden Tercentenary Foundation. We are also enormously grateful for and impressed by the unpaid efforts of all invited speakers, panellists, moderators, session organizers and paper presenters. We invite you to discover the conference’s rich and varied content, which encourages interdisciplinary exchanges as well as conversaions across empirical fields. Finally, we wish to stress that conferences are a great opportunity to meet old friends and make new ones. In addition to the discussions at the sessions, there will be plenty of time to socialize at the reception on Monday evening at the art gallery Verkstad and at the conference dinner on Tuesday night.

  Bodil Axelsson,

  director of ACSIS

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 328.
  Dahlin, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fredriksson, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Extracting the Commons2017In: Cultural Studies, ISSN 0950-2386, E-ISSN 1466-4348, Vol. 31, no 2-3, p. 253-276Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates how resources that are perceived as common are turned into property through different interventions of extractivism, and how this provokes counter-activism from groups and actors who see their rights and living conditions threatened by the practices of extraction. The article looks at how extraction is enacted through three distinct practices: prospecting, enclosure and unbundling, studied through three different cases. The cases involve resources that are material and immaterial, renewable as well as non-renewable, ‘natural’ as well as man-made. Prospecting is exemplified by patenting of genetic resources and traditional knowledge, enclosure is exemplified by debates over copyright expansionism and information commons, and unbundling through conflicts over mining and gas extraction. The article draws on fieldwork involving interviews and participant observation with protesters at contested mining sites in Australia and with digital rights activists from across the world who protest against how the expansion of copyright limits public access to culture and information. The article departs from an understanding of ‘commons’ not as an open access resource, but as a resource shared by a group of people, often subjected to particular social norms that regulate how it can be used. Enclosure and extraction are both social processes, dependent on recognising some and downplaying or misrecognising other social relations when it comes to resources and processes of property creation. These processes are always, regardless of the particular resources at stake, cultural in the sense that the uses of the commons are regulated through cultural norms and contracts, but also that they carry profound cultural and social meanings for those who use them. Finally, the commonalities and heterogeneities of these protest movements are analysed as ‘working in common’, where the resistance to extraction in itself represents a process of commoning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Dahlin, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Fredriksson, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Where does the Mine End2018In: Rivers of Emotion, Bodies of Ore: 13.09 - 21.12 2018, Kunsthall Trondheim / [ed] Lisa Rosendahl, Oslo: Not Yet Titled Press , 2018, p. 118-128Chapter in book (Other academic)
 • 330.
  Dahlin, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Källstrand, Gustav
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Eriksson, Bengt Erik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bokbyggare: Carlsson Bokförlag under trettio år2013 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Läsandets, författarnas och bokens kulturella betydelser är kontinuerligt föremål för diskussion. Betydligt mindre uppmärksamhet har ägnats den verksamhet som är förutsättningen för en god bokutgivning, bokförlagen. Kanske till och med att kunskapen om vad ett bokförlag, med sina förläggare, redaktörer och formgivare, egentligen gör inte är så spridd. I den här boken beskrivs ett svenskt bokförlag och dess verksamhet under en trettioårsperiod. Vi får inblickar i hur manuskript tas emot, vad det är som formar en inriktning på utgivningen, hur det vardagliga arbetet på förlaget ser ut, vad som väntar böckerna när de publiceras och hur ett bokförlag kan resonera kring sin roll som kulturellt projekt. Ett drygt tjugotal författare redovisar dessutom sina erfarenheter av bokförlag och vad dessa kan betyda för det egna författarskapet. 

 • 331.
  Dahlin, Johanna
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Möller, Per
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Kamrater, det är vi2012In: Kulturaliseringens samhälle: Kulturaliseringens samhälle : problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012 / [ed] Svante Beckman, Linköping University Electronic Press, 2012, p. 134-137Conference paper (Other academic)
 • 332.
  Dahlén, Marianne
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Fredriksson, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Hemmungs Wirtén, Eva
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Editorial Material: Introduction: The Instability of Intellectual Property2015In: Queen Mary Journal of Intellectual Property, ISSN 2045-9807, Vol. 5, no 3, p. 243-246Article in journal (Other academic)
 • 333.
  de Beukelaer, Christiaan
  et al.
  University of Melbourne, Melbourne, Australia.
  Fredriksson, Martin
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  The Political Economy of Intellectual Property Rights: the Paradox of Article 27 Exemplified in Ghana2019In: Review of African Political Economy, ISSN 0305-6244, E-ISSN 1740-1720, Vol. 46, no 161, p. 459-479Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Orthodox copyright scholarship frames piracy in ‘developing’ countries as a detrimental and illegal practice that results from these countries’ lack of economic, social and cultural development. It argues that piracy needs to be discouraged, regulated, and finally overcome for legitimate business to flourish. In this article, the authors challenge this viewpoint and question whether the implementation of international copyright instruments in legislation across Africa really promotes those local economies or if it merely exposes them to neo-colonial exploitation. While the early international treaties on intellectual property rights (IPR) were formulated by European states and implemented in most parts of Africa through colonial laws, more recent legislation has been globally implemented through institutions such as the United Nations or the World Trade Organization, which remain dominated by Western interests. Through a structured overview of the adoption of IPR treaties in African countries, the authors advance a political economy perspective of intellectual property rights as a (neo-)colonial regime.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 334. Order onlineBuy this publication >>
  Egeland, Helene
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Det ekte, det gode og det coole: Södra teatern og den dialogiske formasjonen av mangfoldsdiskursen2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The thesis analyses the continuously changing discourse of cultural diversity. The focus of this study is the ways in which this discourse is shaped within contemporary Swedish cultural politics in general, and how it unfolds and further changes through the specific activities performed by a cultural institution in Stockholm – Södra teatern.

  Where as the cultural diversity inspired cultural politics seems to be caught in the tension between defending the autonomous position of culture in society and arguing for the supposed positive integrative consequences of such a perspective the Södra teatern mirrors a similar complexity in their ways of performing cultural diversity. This complexity is expressed through the three aspects of cultural diversity the thesis analyses – the real, the good and the cool cultural diversity. Each of the three aspects expresses a search for authenticity as well as a resistance towards the very same notion; a belief in the enlightenment of knowledge at the same time as the content of the very same knowledge is questioned; and finally that ethnic differences some times is enforced through utterances that stresses tradition where as the supposed hybrid forms in other situations is celebrated.

  The three aspects of cultural diversity analysed here all express how cultural diversity works as a hyper complex concept within cultural policy where no single possible meaning erases other potential meanings. On the contrary: different and even contradictory meanings of the concept exist side by side. Thus the thesis argues that the discourse of cultural diversity expresses a hyper complex problem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download (pdf)
  COVER01
 • 335.
  Ekström, Anders
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  ACSIS – Annual Report 20122012Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 336.
  Ekström, Anders
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Katastrofen väcker liv i gemenskapen2012In: Upsala Nya Tidning, ISSN 1104-0173, Vol. 122, no 101Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 337.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Att väga det ovägbara: Om essän som humanistisk form2012In: Humaniora i kunskapssamhället: En nordisk debattbok / [ed] Martin Wiklund & Jesper Eckhardt Larsen, Malmö: NSU Press, 2012, p. 281-301Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det nuvarande kunskapssamhället tenderar kunskap att reduceras till ett medel för ekonomisk tillväxt och omedelbar praktisk nytta. Men humanistisk kunskap har större och viktigare uppgifter i samhället än så, till exempel att förmedla och kritiskt granska vårt kulturarv, utveckla förståelsen av olika kulturella uttryck och reflektera över vår historiska situation. Det är kunskap som är oumbärlig i ett demokratiskt samhälle i en globaliserad värld. Att se humanistisk kunskap i ett samhällsperspektiv synliggör såväl dess relevans som dess samhälleliga villkor. Texterna kastar sammantaget kritiskt ljus över forskningspolitiska tendenser, utmaningar och problem som humaniora står inför och ger konstruktiva alternativ. Antologin "Humaniora i kunskapssamhället" innehåller både vetenskapsfilosofiska och historiska perspektiv och drar nytta av ett flerårigt tvärdisciplinärt samarbete mellan nordiska forskare som koordinerats inom Nordiskt Sommaruniversitet med stöd från Nordiska Ministerrådet. Antologin riktar sig såväl till beslutsfattare som till forskare, studenter och andra som är intresserade av humanioras roll i samhället.

 • 338.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Exploring the Myth of the Proper Writer: Jenny Diski, Montaigne and Coleridge2013In: Trans: Revue de Littérature Générale et Comparée, ISSN 1778-3887, Vol. 15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Framed by two quotations from Western literary tradition, this article examines the changeable dialogue of British writer Jenny Diski with two of her self-appointed literary forerunners: Samuel Taylor Coleridge and Michel de Montaigne. In On Trying to Keep Still (2006), a book of literary nonfiction, Diski sets out on a two-month journey to live in an isolated cottage in Quantock Hills, Somerset. Her aim is to enact the role of the solitary, self-reflective writer and to explore the spaces, imagery and supposed behaviour attached to it. In relating her experience, Diski responds to a key myth of the Romantic period, the idea of solitary inspiration in nature, prefigured already in the solitude of the Renaissance writer in his famous tower. The purpose of the article is to illustrate how this dialogue serves by way of integration into a cultural tradition, and to show how Diski’s response is portrayed in various ways, from affectionate appropriation over ironic reduction to dismissal and renegotiation.

 • 339.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Modern bildningsresa på vatten"2012In: Respons, ISSN 2001-2292, no 3, p. 52-53Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 340.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Radioprogrammet Spanarna och essätraditionen: Bidrag till studiet av ett essäistiskt modus2012In: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, ISSN 0013-0818, E-ISSN 1500-1989, Vol. 112, no 3, p. 179-194Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses current challenges towards the essay genre due to medialization of the public sphere. Up until recently, the essay has been strongly associated with the written and printed word, but essay theorists of later years have suggested that an “essayistic mode” can be traced in several other media, including radio and film. In this case, comparisons are made between Spanarna, a Swedish radio talk show broadcast on public service radio since 1988, and a few examples from the written essay tradition. The article takes a closer look at a special feature connecting Spanarna with the written essay: the paradoxical wish to communicate directly with the reader or listener despite the apparent constraints of the media apparatus. It is suggested that this communicative and sociable vision, expressed through the interplay of oral and written discourse, may be one possible ingredient in an essayistic mode that goes across the ages and exceeds different media.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  "Skrivandet och konsten att göra ingenting"2011Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 342.
  Eldelin, Emma
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Sysslolöshetens tvetydighet2012In: Kulturaliseringens samhälle:: Problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012 / [ed] Svante Beckman, Linköping: Linköping University Electronic Press, 2012, p. 138-141Conference paper (Other academic)
 • 343.
  Ellegård, Kajsa
  et al.
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, The Tema Institute, Technology and Social Change.
  Friberg, Tora
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Tiden bara rinner förbi : en metod för att upptäcka att vanor tar tid1992Report (Other academic)
 • 344. Eng, Torbjörn
  et al.
  Lindaräng, Ingemar
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Negotiating local, national and Nordic identities through commemorations2013In: Performing Nordic heritage: everyday practices and institutional culture / [ed] Peter Aronsson and Lizette Gradén, Ashgate, 2013, p. 99-127Chapter in book (Other academic)
 • 345.
  Engström, Henrik
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Hyltbring, Markus
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies.
  Den gode, den onde, den andre: Spelfilm som riskrapportering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Detta är en studie kring hur filmer framställer olika grupper som risker, till exempel muslimer som terrorister. Vi har gjort en kvalitativ studie av tre spelfilmer, nämligen Rambo III, Belägringen och The Kingdom samt en dokumentärfilm; Det svider i hjärtat. I dessa filmer har vi tittat efter hur muslimer framställs. För att strukturera upp studien har vi valt ett tesdrivande tillvägagångssätt utifrån Karl Poppers metod och prövat en rad olika teoretiska begrepp och perspektiv. Dessa är Edward W. Saids föreställningar om orientalism och den andre, Alison Landsbergs protesminne,

  representation, Stuart Halls mottagandesätt av visuell kultur samt Stuart Allans föreställningar om riskrapportering. Vi har presenterat och analyserat film för film med hjälp av Greimas aktantmodell.

  Det vi kom fram till är att filmer mycket väl kan och skulle kunna fungera som ett slags riskrapportering. Dels på grund av publikens mottagande av visuell kultur och att publiken då kan väva in fiktiva berättelser och värderingar i sina egna minnen och erfarenheter precis som Landsbergs teorier om protesminne säger. När man ser filmerna med den här ingången är det uppenbart att filmerna varnar publiken för något likt den traditionella riskrapportering som Stuart Allan visat oss.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 346. Engström, Mats
  et al.
  Gruber, Göran
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  But how do you go about it?: Mobilization processes in partnership building concerning the public face of contract archaeology2011In: Current Swedish Archaeology, ISSN 1102-7355, Vol. 19, p. 203-222Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Partnership and dialogue are central concepts in national heritage management. This article problematizes the concepts on the basis of a theme project conducted in a high school, where the aim has been to give the pupils insight into history-making processes. The school project was carried out as part of the public activity in a major contract archaeology project. The text has a self-reflexive perspective, analysing mobilization processes in connection with the establishment and implementation of the theme project. The article shows the pragmatic attitude of the institutional actors to different educational ideals, with partnership as an instrument on its own in terms of market aspects. This raises ethical questions about the pupils and the conditions for the desired partnership.

 • 347.
  Eriksson, Bengt Erik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Aktörer i samverkan: ett matturistiskt fält växer fram2013In: Det turistiska fältet och dess aktörer / [ed] Josefina Syssner, Lars Kvarnström, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 221-238Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Resandet i världen har ökat markant under de senaste decennierna. Ekonomins globalisering har gjort att internationella affärsresor har blivit allt fler och turism har, i alla fall i västvärlden, gått från att vara en angelägenhet för väldigt få till att bli en massföreteelse. Men det är inte bara antalet turister som har ökat. De former som resandet tar sig har också utvecklats och blivit fler, liksom de aktörer som är verksamma på det turistiska fältet

 • 348.
  Eriksson, Bengt Erik
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En forskningsmiljös digitala avtryck2012In: Kulturaliseringens samhälle: problemorienterad kulturvetenskaplig forskning vid Tema Q 2002-2012, Linköping: Skriftserie - Tema kultur och samhälle , 2012, p. 113-120Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det är en svindlande erfarenhet i hur hög grad, och med vilken hastighet, digitalt baserad information har blivit en del av vår vardag. Hart när ett enda samtal kan föras utan att den nätuppkopplade mobilen skall rådfrågas kring faktauppgifter kring bandyresultat eller för tillfället bortglömda filmskådespelares namn. Denna ständiga närvaro, och dessutom förväntade närvaro, av digital information har givetvis även påverkat det akademiska livet och tillvaron som forskare på en hittills oöverskådlig nivå. Att idag vara doktorand och skriva en doktorsavhandling är på flera sätt någonting annat, något både lättare och svårare, än det var för bara trettio år sedan. Den direkta tillgången till information av alla upptänkliga slag har underlättat positioneringen och överblicken i relation till det egna huvudspåret men har samtidigt ställt doktoranden inför ett intrikat sorterings- och värderingsarbete liksom i viss mån berövat doktoranden gångna forskargenerationers fullt legitima ursäkt att man inte känna till forskning som hade varit relevant att känna till. För forskningsmiljöerna innebär den digitala erfarenheten, vid sidan av de nya forskningsredskap och informationskanaler som öppnar sig, bland annat ett större oberoende av fysisk placering, bättre möjligheter att anknyta till relevanta nätverk och kluster utanför miljön samt en större överblick över aktiviteter, finansieringsmöjligheter och kontaktpunkter av betydelse för den egna verksamheten. Men det finns ett villkor för att den interaktivitet som ligger i det digitala informationsflödet skall kunna komma forskningsmiljön till godo : Man måste själv synas.

 • 349.
  Eriksson, Bengt Erik
  et al.
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Nikku, Nina
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Sociology. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Preventive Medicine2012In: Encyclopedia of Applied Ethics / [ed] Ruth Chadwick, San Diego: Academic Press, 2012, 2Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Addresses both the physiological and the psychological aspects of human behavior. This title helps users - whether they are students just beginning formal study of the broad field or specialists in a branch of psychology - understand the field and how and why humans behave as we do.

 • 350.
  Eskilsson, Anna
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Department of Culture Studies – Tema Q.
  Idéer om hembygden: utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en globaliserad värld Från motstånd till mötesplats?2007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport har vi bett inledarna att sammanfatta sina inlägg och Sveriges Hembygdsförbund att kort sammanfatta de synpunkter som kom att debatteras i de sju grupperna som efter varje inlägg diskuterade dem i bikupeform och sen redovisade på väggen för gemensam kunskapsuppbyggnad.

45678910 301 - 350 of 901
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf