liu.seSearch for publications in DiVA
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1794
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Brinkby, Jennie
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Idrott och hälsa! En studie kring LPO-942002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet till det här arbetet är att undersöka hur lärarna i skolan utvärderar eleverna i ämnet idrott och hälsa samt att undersöka varför ämnet idrott och hälsa är så viktigt för barnen som håller på att utvecklas.

  Jag har främst gjort en litteraturstudie där jag granskat vad LPO-94 säger. Men jag har även inriktat mig på barns motoriska utveckling för att få en förståelse för varför rörelsen är så viktig för barn. För att ta reda på hur lärarna går till väga när de utvärderar eleverna har jag valt att fråga ett antal lärare. Jag frågade även lärarna vad de gör med de elever som inte når upp till de utstakade målen samt om det finns någon special idrott på skolan.

  Det jag har kommit fram till är att utvärderingen ser mycket olika ut beroende på lärare och dess utbildning. På många skolor finns det inte möjlighet att få special idrott utan träningen för att nå upp till målen måste ske på idrottslektionerna.. Jag har även kommit fram till att rörelsen är mycket viktig för barn och att skolan bör ta ämnet idrott och hälsa på mer allvar.

 • 302.
  Broberg, Pernilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi. Högskolan Kristianstad, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Agevall, Lena
  Linnaeus University.
  Umans, Timurs
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Ekonomi. Högskolan Kristianstad, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande. Linnaeus University..
  The new generation of auditors meeting praxis2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper describes an exploratory study of whether and in what way ‘double-edged learning’ can develop from understanding the relationship between structure and judgment and thus capture students’ experience of the audit profession. The study is based on a focus group/individual interviews conducted with students performing their work-integrated learning assignments where they interact with auditors. Identifying two themes defined as Perceiving the profession and auditing and Entering into and forming in the audit profession derived from the data, it appears that when positioned within a work-integrated learning context, students develop awareness of the use of standards and checklists on one hand as well as the importance of discretional judgment on the other. Based on these results, we theorise as to how double-edged learning manifests itself in students’ experiences and understanding of the relationship between structure and judgment.

 • 303.
  Brodén, Johanna
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Portfoliometoden i textilslöjden2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att skildra hur några textilslöjdslärare arbetar med portfoliometoden i textilslöjden och hur de ser på sitt arbetssätt. Syftet är även att ta reda på vilka för- och nackdelar lärarnas ser med portfoliometoden, då den används i textilslöjden.

  Det finns väldigt lite litteratur om portfoliometoden i textilslöjden. Litteraturdelen består därför av en beskrivning av portfoliometoden utifrån basämnena. Examensarbetets undersökning baseras på intervjuer med fyra textilslöjdslärare. Tre av dem arbetar med portfoliometoden i år 4-6 och en av dem arbetar huvudsakligen med elever i år 3. Gemensamt för lärarna är att de alla tar bilder av elevernas slöjdalster och låter eleverna reflektera över sina arbeten. Alla lärarna använder dator som hjälpmedel vid dokumentation. Två av dem arbetar med ett datorprogram vid namn Portfolio Manager 2. Lärare och elever är positiva till portfoliometoden. Alla lärarna är dock överens om att arbetssättet medför merarbete.

 • 304.
  Brokvist, Ulrica
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Kulturmöten i skolan En kvalitativ intervjustudie av lärares syn på elever i det mångkulturella Sverige2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet i detta arbetet var att identifiera vilka slags problem som kan uppstå för elever med invandrarbakgrund och hur vi som lärare kan hantera och lösa dessa. Dessutom var syftet att se hur skolan och lärarna kan stärka dessa elevers identiteter.

  I min litteraturgenomgång tar jag upp en kort historik över hur invandringen skett till Sverige. Därefter har jag tittat på läroplanen och vad den säger om skolan som en plats där olika kulturer möts. Dessutom har jag gått igenom och tittat på vad litteraturen säger om syftets frågeställningar. Min undersökning som jag gjorde bestod i intervjuer av fem lärare och gjordes med kvalitativ forskningsmetod.

  Resultatet visar att det inte går att säga generellt vilka problem som uppstår och hur dessa ska lösas utan man måste som lärare se till individens eventuella problem. Det är vikigt att som lärare vara klar över ens egna värderingar och vara intresserad av olika kulturer samt att skaffa sig kunskap om detta för att kunnaförstå och lösa problem i samband med detta.

  I min diskussion har jag jämfört min litteraturgenomgång med mina intervjuresultat och här tycker jag att teori och praktik stämmer väl överens. Många problem som litteraturen tog upp nämndes vid de intervjuer jag gjorde.

 • 305.
  Brommesson, Douglas
  et al.
  Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
  Erlingsson, Gissur Ó
  Linköping University, Department for Studies of Social Change and Culture, Centre for Municipality Studies – CKS. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Karlsson Schaffer, Johan
  Göteborgs universitet, Institutionen för globala studier.
  Ödalen, Jörgen
  Linköping University, Department of Management and Engineering, Political Science. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Högskolepedagogiska meriter: En valuta med svag kurs?2017In: Universitet AB: Om kommodifiering, marknad och akademi / [ed] Marcus Agnafors, Göteborg: Daidalos, 2017, p. 137-176Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I det här kapitlet analyserar vi de spänningar som finns inom det pedagogiska uppdraget sett ur universitetslärarens perspektiv: å ena sidan kräver högskolans huvudmän, intresseorganisationer och förståsigpåare att kraven på pedagogisk meritering måste höjas och skärpas, å andra sidan, trots att högskolepedagogiska kurser i allt högre grad gjorts till obligatorier, nödvändiga för anställning och befordran som universitetslärare, så har den pedagogiska fortbildningens värde ändå urholkats. Å ena sidan är det forskningsmeriter som är hårdvaluta i konkurrensen om tjänster, å andra sidan förväntas en svensk universitetslärare lägga 70-100 procent av sin arbetstid på undervisning. Å ena sidan kräver lärosätena att sökande till lektorat på ett alltmer omfattande sätt dokumenterar sina pedagogiska meriter, å andra sidan tillmäts pedagogiska kvalifikationer inte någon avgörande betydelse när sakkunniga värderar sökandes meriter i tillsättningsprocessen.

 • 306.
  Broo, Maria
  et al.
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Liljegren, Maria
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Mobbning i skolan. En jämförande studie mellan forskares teorier, skolors handlingsplaner och elevers uppfattningar om mobbning.1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar ett problem som angår alla som arbetar inom skolans värld, det vill säga mobbning. I litteraturgenomgången studeras hur tio forskare ser på ämnet mobbning. Frågorna som behandlas i arbetet är: Vad är mobbning? Vilka barn blir mobbade? Vilka barn mobbar, Vilka är orsakerna till mobbning? Hur förebygger och åtgärdar man mobbning?

  I resultatredovisningen redovisas en enkätundersökning som genomförts i år 4, 6 och 7. Eleverna har fått svara på ifall de känner någon som är eller har blivit mobbad, varför de tror att han/hon är eller blev mobbad, varför man mobbas, vad de anser att deras skola gör för att motarbeta mobbning och vem de skulle vända sig till om de upptäckte mobbning på skolan. Elevernas svar har jämförts med forskarnas teorier.

  I resultatredovisningen redovisas även två skolors handlingsplaner mot mobbning. Dessa har jämförts med varandra och med elevernas enkätsvar. Vi har även undersökt om dessa handlingsplaner har någon teoriförankring.

  Vi har insett hur viktigt det förebyggande arbetet är för minimeringen av mobbning och vilken avgörande roll läraren har i arbetet mot mobbning i skolan. Vi har också kommit fram till att skolornas handlingsplaner inte är tillräckligt utförliga och kan vara svåra att förstå. Vi har även funnit att flera av forskarnas teorier överensstämmer relativt väl med elevernas uppfattningar om mobbning.

 • 307.
  Brunosson, Cecilia
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Arbete med multipla intelligenser i skolan2003Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Howard Gardner, forskare i pedagogikvid Harvard University, har skrivit och forskat kring människans olika intelligenser. Hans arbete har lett fram till en beskrivning av sju olika och tämligen självständiga intelligenser. Kan man hitta Gardners sju intelligenser i skolan idag? Hur ser arbetet med dessa multipla intelligenser ut? Detta examensarbete ger en beskrivning till bakgrunden av Gardners arbete och forskning. De sju intelligenserna är beskrivna och två andra forskares arbete med dem, Thomas Armstrong och David Lazear. Arbetet ger också en liten bild av andra forskares syn på arbete med barns olika inlärningsstilar, Rita och Ken Dunn samt Barbara Prashnig. Den empiriska delen i examensarbetet handlar om hur arbetet med multipla intelligenser kan se ut i skolan. Intervjuer med lärare samt en klassrumsobservation ger en bild av hur det kan se ut och vad lärare och elever har för åsikter om och upplevelser av detta arbete.

 • 308.
  Brüde Sundin, Josefin
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Avdelningen för didaktik och forskning om pedagogiskt arbete (DIPA). Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  En riktig rektor: Om ledarskap, genus och skolkulturer2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of the study is to show, from an ethnographic point of view, the what, why and how of events in the daily life of the principals studied. The ambition is to try to understand the meaning of being a principal and the complex situation in which they op-erate. Some questions raised are: What do the principals’ working days look like? What constitutes the foundations of school leadership? What characterizes the context (the cul-tures) in which they work? Has gender any significance for school leadership?

  Earlier knowledge about leadership is mainly based on studies of male leaders, and or-ganizations are often considered as gender neutral. These circumstances make it urgent to study leadership from a gender perspective. Using an explorative, ethnographic approach with participant observations and recorded interviews seven principals were studied. Most of the data was collected during one and a half years of fieldwork, where the work of one female principal was observed.

  The result shows that leadership is a complex phenomenon. Relationships are seen as an essential aspect, and most of the daily work is accomplished through meetings and conver-sations with other people. The study illuminates how “a real principal” is constructed through relationships between many different individuals and groups. In this variety of sub-cultures different values and norms of behaviour are found. Schools can thus be regarded as multicultural organizations. Daily the principal has to try to understand, be aware of, and handle this cultural diversity. Partly as a consequence of this, emotions are constantly pre-sent in principals’ daily work. Principals have to deal with their own feelings as well as those of others. Contours of a gender contract are outlined, where cultural understandings of women and men become evident, and which the principals have to relate to.

 • 309.
  Brügge, Britta
  et al.
  Linköping University, Department of Culture and Communication. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Szczepanski, Anders
  Linköping University, Department of Culture and Communication, Culture and Aesthetics. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Pedagogik och ledarskap2018In: Friluftslivets pedagogik: En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet / [ed] Britta Brügge, Matz Glantz & Klas Sandell, Liber, 2018, 5, p. 49-78Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Friluftslivets pedagogik inkluderar inte bara naturkunskap, friluftsteknik och utomhuspedagogik utan också ekologi, humanekologi, geografi, miljö- och samhällsfrågor, historia, hälsa, biologi, slöjd och massor med praktiska aktiviteter - såväl för det tätortsnära som det fjärran friluftslandskapet.

 • 310.
  Bulkay, Johannes
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Söderback, Ida
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Laborativ undervisning i fysik & kemi: En intervjustudie om lärares erfarenheter av laborationer och deras förhållningssätt till de nationella proven i undervisningen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under våren 2009 genomfördes för första gången nationella prov i fysik och kemi i grundskolans årskurs 9. I dessa prov ingår en laborativ del där elever själva ska planera, genomföra och utvärdera en naturvetenskaplig undersökning. Syftet med studien är att belysa lärares erfarenheter av, och föreställningar om, arbete med labo-rationer kopplat till den laborativa delen i de nationella proven i fysik och kemi. Dessutom belyses lärarnas förhållningssätt till de nationella proven i undervisningen. I studien har en kvalitativ undersöknings- och ana-lysmetod använts. Det empiriska materialet har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer med åtta NO-lärare vid två skolor. Studien knyter an till ett sociokulturellt perspektiv på lärande.

  I resultatet ser vi att långt ifrån alla elever ges möjlighet att planera egna laborativa undersökningar. Det beror delvis vilken skola eleven går på och vilken lärare eleven har. Ett annat utmärkande resultat vi uppmärksammat är skillnaden i hur lärarna på de båda skolorna bedömer elevernas laborativa arbete. På den ena skolan bedömer lärarna enbart laborationsrapporten medan lärarna på den andra skolan lägger störst vikt vid genomförandet av laborationen. Det är även stor skillnad i hur ofta eleverna tillåts laborera på de olika skolorna. Lärarna anser också att det är skillnad i att undervisa i fysik och kemi. Sedan införandet av de nationella proven anser lärarna att det blivit tydligare vad som krävs av den laborativa undervisningen då kursplanerna i Lpo94 har upplevts som luddiga. En del lärare känner ett behov av att förändra den laborativa undervisningen för att eleverna ska få större möjlighet att nå målen i de nationella proven. Negativt, enligt lärarna, är dock den stora tidsåtgången som krävs av lärare för att genomföra och bedöma proven.

 • 311.
  Burstrand, Clara
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  Schröder, Alexandra
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning.
  En förmånlig arbetsplats?: – en enkätstudie kring medarbetares syn på anställningsförmåners värde och attraktionskraft2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur medarbetarna på det undersökta Företaget använder sig av samt värderar anställningsförmåner beroende av generationstillhörighet och könsskillnader. Vi har även undersökt hur medarbetarna upplever att erbjudandet av förmåner påverkar deras inställning till Företaget som attraktiv arbetsgivare. Värderandet av anställningsförmåner har i tidigare forskning undersökts i mycket liten omfattning. Studien har en kvantitativ ansats och vi har valt enkäter som datainsamlingsmetod. Enkäten distribuerades till 214 personer på Företaget, och gav en svarsfrekvens på 71,5 %. Det övergripande resultat som framkom i studien var att anställningsförmåner nyttjas och värderas olika av män och kvinnor, dock kunde inte några stora skillnader identifieras mellan olika åldersgrupper. Resultatet visar också att medarbetarna uppfattar utbudet av förmåner som alltför omfattande och svåröverskådligt. Det framkom även att medarbetare inte upplever att erbjudandet av förmåner har en påverkan på Företagets roll som attraktiv arbetsgivare.

 • 312.
  Bylund, Anna
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Socialt samspel: om barns samarbete i grupp1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att studera det sociala samspelet i barngrupper. Eftersom det talas så mycket om social kompetens idag vill jag dels få det begreppet förklarat samt se hur det ser ut bland barn. Jag har tittat på hur barnen förhåller sig till varandra, om de visar hänsyn, lyssnar på varandra och visar varandra respekt. Arbetet innehåller en jämförelse mellan en klass som ofta jobbar i grupp och en klass som nästan aldrig jobbar i grupp. Jag ser på hur deras sätt att samarbeta skiljer sig åt. I alla grupper finns mer eller mindre tydliga roller och jag har även tittat på dessa och hur de fördelar sig i grupperna. Slutligen har jag även pratat med de olika lärarna och fått deras uppfattning av gruppers betydelse och hur de använder sig av grupper i sin klass. Det jag kommit fram till är att elever som jobbar ofta i grupp är bättre på att lyssna på varandra, visa hänsyn och föra givande diskussioner än elever som sällan jobbar i grupp, även de roller jag funnit i grupperna har skilt sig åt mellan de olika klasserna.

 • 313.
  Bylund, Marie
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Förebyggande metoder mot mobbning. En studie av förebyggande metoder, som lärare kan använda i sitt dagliga arbete i skolan.2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att skriva om förebyggande metoder mot mobbning, som lärare ska kunna använda sig av i skolorna. Jag har läst litteratur i ämnet och intervjuat fyra lärare som arbetar med förebyggande metoder mot mobbning i skolan. Det är enkla och bra metoder som verkar fungera väldigt bra i skolorna. Det rör sig t ex om faddersystem, rastvakter, litteraturarbete och kompissamtal. Det finns även många modeller som lärare kan arbeta efter. Jag har skrivit om fyra av dem. En handlingsplan mot mobbing ska alla skolor ha och jag har undersökt om skolorna har det och vad som ingår den.

 • 314.
  Bylund, Yoana
  et al.
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Jacobsson, Eva
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Yt- eller djupinlärning, förstår eleverna No-undervisningen?1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Följande frågor ligger till grund för vårt arbete: - Har eleverna förstått No-undervisningen på det sätt läraren undervisat? - Vilka metoder är bättre än andra för att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen? Vi har dels gjort en litteraturgenomgång dels en enkätstudie för att få svar på frågorna. Vi har kommit fram till att majoriteten av eleverna har förstått lärarens undervisning och att laborationer i kombination med diskussioner har gett bra resultat.

 • 315.
  Byrne, Brian
  et al.
  University of New England, Australia.
  Samuelsson, Stefan
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Olson, Richard
  University of Colorado at Boulder, USA.
  Dyslexia2014In: The Routledge international companion to educational psychology / [ed] Andrew Holliman, London: Routledge, 2014, p. 297-306Chapter in book (Other academic)
 • 316.
  Byström, Erica
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Effekter av kompetensutveckling2010In: Arbetsplatslärande: Att leda och organisera kompetensutveckling, Lund: Studentlitteratur , 2010Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Idag finns det påtagliga brister i hur företag och andra organisationer använder och utvecklar medarbetarnas kunskaper och kompetens. Att förbättra lärande och kompetensutveckling är därför en viktig utmaning. Hur kan satsningar på kompetensutveckling lyckas? Hur ska företaget gå till väga för att stärka olika gruppers möjligheter till ett utvecklingsinriktat lärande i arbetet, ökad anställningsbarhet och en i övriga avseenden starkare position på arbetsmarknaden? Boken svarar på frågor som:- Varför satsar företag på kompetensutveckling?- Hur går företag konkret tillväga, vilka metoder och angreppssätt  används?- Vilka resultat och effekter når man?- På vilket sätt stödjer företaget bäst lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen? Boken är lämplig för studenter i pedagogik, vuxnas lärande och arbetslivets pedagogik och den vänder sig till företrädare för arbetsmarknadens parter samt de som arbetar med HR-frågor i företag och andra organisationer

 • 317.
  Byström, Erica
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Ericsson, Mats
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Learning in Working Life and Educational Settings. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre.
  Lärande och förändringsarbete i äldreomsorgen: En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-20092009Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 318.
  Bågenhammar, Helena
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences.
  Hästens betydelse för elevers emotionella utveckling: en studie av Naturbruksprogrammets hästinriktning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att beskriva och försöka skapa bättre förståelse för av vad hästen betyder för elever på Naturbruksgymnasiets hästinriktning i relation till deras skolframgång, motivation och emotionella utveckling. Där min intention även har varit att undersöka om det finns något samspel mellan hästen och elevers utveckling till ansvarstagande människor och om det finns något i samvaron med hästarna och i stallmiljön som bidrar till att ungdomar utvecklar en förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Uppsatsen knyter an till tidigare forskning och teori, både pedagogisk forskning och forskning kring interaktion häst- människa.

  Hästen kan vara ett fantastiskt stöd för eleverna i deras emotionella utveckling och genom relationen kan många olika behov, värden, motiv och attityder existera och få utlopp. Informanterna anser dock inte att de har den relation till skolhästen som krävs för att kunna utveckla ett fungerande samspel, eftersom de upplever att det i skolans undervisning saknas grundläggande kunskaper om hästens perception och kognitiva egenskaper samt ett holistiskt synsätt på lärande. Även brister i kommunikationen lärare emellan och mellan elever och lärare gör att eleverna tappar motivationen. Det är den egna hästen de lär sig av och utvecklas tillsammans med. Trots det kan hästen vara en motivationshöjande faktor i skolans undervisning eftersom eleverna gärna vill lära sig så mycket som möjligt som de kan ha nytta av för att sköta sin egen häst bättre.

 • 319.
  Camnert, Karin
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Sex på kollisionskurs med samlevnad?: En diskursanalytisk studie av biologiämnets inramning av frågor om kön och sexualitet i grundskolan.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sex och samlevnad är ett undervisningsområde som varit obligatoriskt i svensk skolan sedan 1955. Trots detta har få skolor satt upp övergripande mål för arbetsområdet, och undervisningens innehåll kan skilja stort mellan klassrum till klassrum, samt mellan skola till skola. Ett antal studier har dessutom visat att många av de läromedel i ämnet biologi som finns på marknaden ensidigt utgår från att den heterosexuella samlevnaden är den rätta, samt ger uttryck för ett könsåtskiljande perspektiv där mannen och kvinnan ges olika egenskaper, roller och handlingsutrymme. Dessa till synes objektiva biologiska beskrivningar utesluter därmed vissa elever från deras syn på kärlek, kön, lust, sexualitet och identitet. På basis av detta har jag utifrån ett queerperspektiv analyserat läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, kursplanen i biologi, samt ett referensmaterial från Skolverket med avseende på presentationen av kön och sexualitet. Syftet är att undersöka vilka konsekvenser en

  biologisk inramning av frågor om kön och sexualitet ger åt grundskolans sex- och samlevnadsundervisning, samt vidare att undersöka om denna inramning är förenlig med de styrdokument som reglerar grundskolan. Metod för studien är diskursanalys. Slutsatsen är att biologiämnet inte räcker till för att ensamt uppfylla de

  ambitioner och mål som uttrycks i läroplanen angående till exempel könsroller, samt att sex- och samlevnadsundervisningen riskerar att bli mycket ensidig om den förläggs enbart till biologiämnet.

 • 320.
  Cannervik, Åsa
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Ska man lära för skolan: eller för livet? En studie om lärande och de graderade betygenspåverkan på lärande2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet innehåller litteraturstudier och intervjuer, både med lärare som sätter betyg och lärare som skriver personliga omdömen, om lärande och de graderade betygens påverkan på lärande. Det som bl.a. kommer fram i mitt arbete är att betyg påverkar eleverna till ett ytinriktat lärande eftersom strävan att få ett bra betyg överskuggar nöjet att lära sig och insikten om vad lärande är. Den största skillnaden mellan personliga omdömen och betyg verkar vara att omdömen ges för att hjälpa eleven till ökad självinsikt, personlig utveckling och lärande, medan betygen mer är ett mått på hur eleven tillgodogjort sig skolans undervisning. Dessutom framkommer att betyg har en negativ påverkan på självförtroendet hos de elever som har det svårt kunskapsmässigt i den typ av skola vi har idag. För de elever som däremot har lätt för sig men är lata är betygen en sporre till att studera.

 • 321.
  Capik, Monika
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Flerspråkighet Hur påverkar familjen, skolan och samhället en flerspråkig individs identitet2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med det här examensarbetet är att få en djupare kunskap om flerspråkighet och om vilka faktorer som kan påverka identiteten hos en flerspråkig individ. Flerspråkighet är numera vanligt inte bara i Sverige utan runt om i världen.

  Mina frågeställningar handlar om på vilket sätt olika faktorer såsom familj, skola och samhälle påverkar en flerspråkig individs förhållande till sitt språk och sin kultur.

  Arbetet bygger främst på en litteraturstudie som kompletterats med en empirisk studie. Jag delade ut en enkät till sju flerspråkiga ungdomar som går i åttan. Efter att ha läst svaren på enkäten valde jag att även göra en kompletterande intervju med dem. Jag ville se hur de ansåg att familj, skola och samhälle påverkar deras sätt att se på sitt språk och sin kultur.

  Både litteraturen och intervjuerna visar på att familjen, skolan och samhället påverkar en flerspråkig individs identitet. De påverkar individens relation till sitt modersmål, det svenska språket, den egna kulturen och den svenska kulturen.

 • 322.
  Caravita, Simona
  et al.
  Università Cattolica del Sacro Cuore.
  Ambrosini, Barbara
  Università Cattolica del Sacro Cuore.
  Stefanelli, Sara
  Università Cattolica del Sacro Cuore.
  Cadei, Livia
  Università Cattolica del Sacro Cuore.
  Thornberg, Robert
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education, Teaching and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  When the bullied peer is native vs. migrant: A mixed-method study among pupils of Italian schools2017Conference paper (Refereed)
 • 323.
  Carlson, Caroline
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Hur man arbetar i en förberedelseklass.2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur man kan arbeta i en förberedelseklass med att lära utländska elever svenska. Mitt huvudsakliga syfte var att ta reda på vad en förberedelseklass är och hur den fungerar. Inledningsvis försöker jag att förklara vissa begrepp som förberedelseklass, invandrare, flykting, asylsökande och modersmål. Därefter försöker jag belysa ett antal olika språkteorier. Det är viktigt att förberedelseklasser finns, för många av barnen som jag har träffat skulle ha mycket svårt att ta till sig undervisningen i en vanlig ”svensk” klass bland annat på grund av språksvårigheter.

  I mitt fältarbete kom jag fram till fem saker som används för att underlätta för eleverna att lära sig ett nytt språk. Dessa är modersmål, bilder, kroppsspråk, sång och lek.

 • 324.
  Carlsson, Anna
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Massmedias inflytande på skolans rykte2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att försöka förstå den massmediala aktivitetens roll för skolans rykte. Hur allmänhetens bild påverkas, vilken konsekvens media har för skolan och huruvida det finns några mönster mellan tidningar i deras publikationer om skolan är frågeställningar som satts i fokus. För att kunna nå fram till ett resultat har framförallt en fallstudie genomförts, vid sidan av intervjuer och litteraturstudier. Här följer en närmare beskrivning av fallstudien: All publicering av fyra mobbningsfall, som inträffat på skolor i Sverige under de senaste fem åren, har analyserats och jämförts i tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Fokus har riktats på hur fallen tas upp: eventuella gemensamma mönster mellan tidningarna, vem som står i centrum i artiklarna, vad det som skrivs har för konsekvens för skolan och huruvida journalistens egna åsikter träder fram. DN är den tidning som mest frekvent har följt upp samtliga fall och ändrade ställning från att överrepresentera den mobbade i första fallet till att ge den drabbade skolan och kommunen mest utrymme i det tredje fallet. Aftonbladet inriktade sig mest på ta upp privata aspekter och detaljer i samtliga fall, vilket leder till en eftersträvad dramatisk effekt. Aftonbladet är den tidning som är mest konsekvent i sin inställning till fallet, då majoriteten av artiklarna vinklades ur den mobbades perspektiv i samtliga fall. SvD har hållit en genomgripande neutralitet, förutom i det första fallet då de låter skola och kommun komma till tals vid flest tillfällen. Gemensamma mönster har främst påträffats mellan DN och SvD. Det andra huvudkapitlet består av en teoretisk förankring i utvald littertur, där massmedial påverkan beskrivs i generella termer för att bland annat försöka utröna om allmänheten påverkas överhuvudtaget. En teori är att vi påverkas olika beroende på bakgrund, omgivningen, intressen och på själva mediet. Morgonpressen nås av flest läsare och beskrivs inge störst förtroende, vilket leder till en ökad chans att de påverkas av det som publiceras. Däremot är vinklingsprincipen tydligast i kvällspressen, vilket även har fastställts i fallstudierna. Betydelsen av journalisten förhållningssätt för läsarens åsiktsbildning diskuteras såväl som etiska publiceringsregler, som vikten av att behålla objektiviteten och inte vinkla fallet utifrån enbart ett perspektiv. Resultatet av intervjudelen visar att allmänheten påverkas mer negativt av vad media skriver om skolan än vad lärare gör. Konsekvenserna för skolan beskrivs som framför allt sämre arbetsmiljö för elever och lärare samt minskat förtroende från allmänhetens sida.

 • 325.
  Carlsson, Carola
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Idrotten allt viktigare i skolan2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att tydliggöra och lyfta fram vikten av rörelse för barnets motoriska utveckling och dess inverkan på barnets inlärningsförmåga. Jag har utgått ifrån följande frågeställningar:

  Hur ser idrottslärarna på fördelningen av antalet undervisningstimmar i dagens skola? Är det så att aktiva barn har lättare för inlärning?

  Stämmer det att ökad fysisk aktivitet:

  * leder till bättre motorik?

  * ger piggare barn?

  * underlättar skolprestationer?

  Arbete inleds med en litteraturgenomgång där jag presenterar historiska aspekter vad gäller idrotten och bakgrundsfakta till barnens motoriska utveckling. Där finns också en presentation av undersökningar som visar på motorikens betydelse för barnen då det gäller inlärnig. Sedan följer min sammanställning av de enkäter som idrottslärarna svarat på. Min förhoppning är att detta arbete kommer att ge dig som läsare nya tankar och insikter vad gäller motorikens betydelse för barnens inlärning.

 • 326.
  Carlsson, Cathrine
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Elevers"eget arbete"- ett inlärningshinder eller en utvecklingsmöjlighet?2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en studie om elevers"eget arbete". Undersökningens syfte är att kritiskt granska arbetsformen. Informationen samlar jag in via en mindre litteraturstudie och empiriskja unsersökningar. Slutsatser jag gjort i undersökningen är att arbetsformen kan vara ett inlärningshinder om eleverna bara får arbeta efter denna metod.

 • 327.
  Carlsson, Elisabeth
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Tre läsinlärningsmetoder: en studie om läsinlärningen i år 12002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att dels få en teoretisk kunskap om tre olika läsinlärningsmetoder. Jag var medveten om att Den traditionella läsinlärningsmetoden och LTG tillämpas flitigt i den svenska skolans undervisning och ville därför skaffa mig kunskap om dessa två metoders metodik. Wittingmetoden hade jag endast hört talas om och blev därför intresserad av att ta reda på mer om den.

  I den empiriska delen av studien har jag intervjuat tre verksamma lärare som har erfarenhet av att arbeta med läsinlärningen i år 1. Intervjufrågorna belyser framförallt hur lärarna metodiskt arbetar med läsinlärningen.

  Resultatet visar att samtliga lärare inteenbart arbetar utifrån en metod, utan väljer att blanda. Genom detta resultat framgår det tydligt att barnen lär sig oavsett vilken metod man använder sig av.

  I slutdiskussionen belyser jag skillnader och likheter mellan lärarnas arbetssätt och anknyter det till de olika läsinlärningsmetoderna.

 • 328.
  Carlsson, Jenny
  et al.
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Engelke, Therese
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Elevinflytande: En kvalitativ studie av 18 elevers åsikter om sitt informella inflytande i år 4-62007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka hur elever i år 4-6 såg på sitt informella inflytande. Meningen var främst att undersöka hur eleverna uppfattade sitt inflytande över arbetsformerna, innehållet i undervisningen samt vilka möjligheter och begränsningar de hade i sitt informella inflytande.

  Vår undersökning var av kvalitativ art, vi genomförde observationer och enskilda intervjuer. Vi har sammanlagt intervjuat 18 elever.

  Vår undersökning visade att elevernas informella inflytande var begränsat. Eleverna ansåg att de hade inflytande över hur de skulle arbeta men inte över vad de skulle arbeta med. Eleverna tyckte att de genom att räcka upp handen eller att välja stenciler hade inflytande. Eleverna i vår undersökning arbetade mestadels enskilt. Det framkom även att vissa elever föredrog att arbeta enskilt medan andra tyckte bäst om att arbeta i grupp. De svar vi fått i undersökningen tydde på att det fanns en brist att arbeta aktivt med elevinflytande i samtliga klasser. Vi märkte att eleverna uppskattade att läraren lyssnade på deras åsikter samtidigt som de var införstådda med att läraren inte alltid kunde genomföra deras förslag. Det är individuellt för varje individ hur den uppfattar elevinflytande. Vi kan konstatera, dels via den litteratur vi tagit del av och dels genom den undersökning vi har gjort, att det finns mycket att förbättra för att styrdokumentens mål, som rör elevinflytande, ska förverkligas i skolans verksamhet.

 • 329.
  Carlsson, Karin
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Elvers frukost- och lunchvanor. En jämförelse mellan år 5 och år 8.1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbetet handlar om hur elever äter vid frukost och skollunch och vad följder blir om de inte äter ordentligt vid dessa måltider. Syftet med arbetet är att se om frukost och skollunch har någon betydelse för hur elever presterar i grundskolan.

  Genom enkätundersökningar har 84 elever svarat på frågor som bl a berör vad de äter. Den teoretiska delen tar bl a upp vad vi behöver för att orka, frukostens och skollunchens betydelse och orsaker till att elever äter dåligt vid frukost och lunch.

  Resultatet av denna undersökning visar, liksom tidigare forskning, att det är viktigt att äta frukost och skollunch om eleverna ska orka med skolarbetet, d v s kunna koncentrera sig, vara kreativ och inte tappa humöret.

  Diskussionen tar bl a upp kommentarer till enkätundersökningen och skolfrukostens intåg i skolan.

 • 330.
  Carlsson, Maria
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Aspergers syndrom En pedagogisk utmaning2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Aspergers syndrom är ett neurologiskt tillstånd, som gör att personer med denna diagnos har problem med att umgås och förstå andra människors tankar och känslor på ett strukturerat sätt. Deras sociala oförmåga accepteras inte alltid av omgivningen,kanske för att det inte syns på"utsidan". De har ofta svårt att samtala på ett naturligt sätt och ofta blir de oerhört fascinerade och intresserade av ett speciellt ämne. Att vara annorlunda är många gånger frustrerande och det får konsekvenser för individen själv men även för omgivningen.

  I denna uppsats redovisar jag kunskap om vad Aspergers syndrom innebär samt hur vi som är verksamma inom skolan kan agera för att tillmötesgå dessa elevers behov. Arbetet innehåller dessutom en empirisk del, i vilken pedagoger som arbetar med individer med Aspergerdiagnos ger sin syn på vad det innebär att ha en elev i klassen med Aspergers syndrom.

  Min analys av den empiriska delen visar att det är oerhört komplicerat att tillmötesgå elever med Aspergers syndrom. Läraren rycks mellan eleven med Aspergers syndrom och övriga elever. Många i omgivningen har svårt att förstå de här personerna, vilket lätt resulterar i utanförskap och stort lidande för den drabbade.

 • 331.
  Carlsson, Pernilla
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Tjejer och skolidrott Kul-Trist?2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med det här examensarbetet var att undersöka varför en del tjejer tappar intresset för ämnet idrott och hälsa i skolan.

  Syftet var även att försöka ta reda på vad det beror på och när det sker.

  Arbetet består av en litteratur studie och en intervjudel. I litteraturen har jag forskat om kvinnors idrottshistoria, tjejers pubertet, rörelsens betydelse, självuppfattning och styrdokument.

  I min forskning har jag kommit fram till att tjejer förlorar sitt intresse för skolämnet idrott bl a när det börjas ställas mer krav på dem, när bollsporter tar över de roliga lekarna och när eleverna får betyg. Av de intervjuade tyckte de flesta att skolidrotten var roligare när de var mindre.

  Majoriteten är emot betyg i ämnet idrott, de anser sig inte ha någon nytta av dem senare i livet. Att tjejer tappar intresset för idrotten beror även på att deras kroppar förändras under puberteten.

 • 332.
  Carlsson, Sara
  et al.
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Hallin, Veronica
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Hur man kan underlätta för barn med svårigheter, med hjälp av idrottsämnet2001Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med arbetet är att få en ökad kunskap om barn med svårigheter såsom, stress, läs- och skrivsvårigheter, DAMP, övervikt, fysiska handikapp och mobbning. Vi vill också få en ökad förståelse för hur man kan underlätta för dessa barn i idrottsundervisningen.

  Våra frågeställningar: Är skolans idrott viktig för elevernas fysiska och psykiska utveckling? Kan man inom idrottsämnet underlätta för barn med de svårigheter av de slag vi studerat? Hur definieras dessa typer av svårigheter i litteraturen och hur uppmärksammar man dem hos barn?

  Vi har lagt tyngdpunkten på litteraturstudien men har även en empirisk del där verkligheten speglas av specialpedagoger och idrottslärares erfarenhet.

  Genom arbetet har vi kommit fram till att många av dessa svårigheter som vi valt att behandla, har uppstått genom att samhället har förändrats och människan har inte anpassat sig efter det.

 • 333.
  Carlström, Anders
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Lärares användning av datorer och pedagogiska program2000Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen beskriver varför lärare använder datorn i undervisningen och vilka hinder som finns för användandet. Den beskriver också vilka syften lärare har när de använder pedagogiska program och varför de inte använder pedagogiska program. Studien har genomförts i två delar. Dels en kvantitativ undersökning med enkäter riktade till lärare i Linköpings kommun, och dels en kvalitativ undersökning med intervjuer av lärare.

  Av undersökningens resultat framgår att datorn används mest till ordbehandling följt av Internetanvändning och pedagogiska program. Användningen av datorer är dock relativt låg bland lärare.

  Resultatet visar att lärarna använder datorn för att det finns ett tryck utifrån, dvs att samhället påbjuder det, eller att högre studier kräver det. Lärarna uppfattar också att det finns en nytta med datoranvändningen, att den stämmer med deras rättviseuppfattning. Lärarna använder även datorn för nöjes skull.

  De hinder för datoranvändningen som bland annat framkommer i resultatet är: brist i lärares kunskaper, att datoranvändningen tar tid, elevernas sabotage av datorer och brist på resurser.

  Av undersökningens resultat framkommer bland annat att lärarna använder pedagogiska program för att de är motivationshöjande, lärandeprocessen hos eleverna blir bättre och att användningen är av nytta för elever eller lärare.

  I resultatet framkommer att lärarna upplever vissa egenskaper hos de pedagogiska programmen som negativa och att användningen kan innebära olika svårigheter för läraren.

 • 334.
  Carstensen, Anna-Karin
  et al.
  Tekniska högskolan, Högskolan i Jönköping.
  Bernhard, Jonte
  Linköping University, Department of Science and Technology, Physics and Electronics. Linköping University, Faculty of Science & Engineering. Campus Norrköping.
  Design Science Research: an engineering research approach to improve methods for engineering education research2015In: Proceedings of 6th Research in Engineering Education Symposium (REES 2015): Translating Research into Practice, 2015, p. 653-661Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Modelling is an engineering activity commonly used by engineers, and can be used also in engineering education research (EER). The use of qualitative research methods have in EER not always been widely accepted but have recently gained more attention (Case & Light, 2011). There are, however, also qualitative research methods in engineering research that may be used in EER (Bernhard, in press). One such approach is design science research, where the object of research is the design process, i.e. the knowledge retrieved is not always knowledge about the phenomenon, the artefact, the design, but rather knowledge about the method used.

  This paper aims at researching the method used when deriving the model “the learning of a complex concept”, the LCC-model, which we developed while designing teaching sequences in a course in electrical engineering.

 • 335.
  Castell, Linda
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  EQ i skolan- Känslors inverkan på inlärning2002Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Jag har alltid intresserat mig för social kompetens och dess vikt i barn och ungdomars personliga utveckling. Min målsättning är att få grepp om hur viktigt EQ är. Syftet med detta examensarbete är att försöka tydliggöra känslornas inverkan på inlärningen. Samhällssituationen har ändrats markant sen jag själv gick i skolan och därmed även hur dagens elever mår. Många av dagens elever mår inte bra. De är ofta arga och deprimerade. Kan EQ på schemat hjälpa till att förändra och förbättra denna situation? Jag kommer att utgå ifrån dessa problemformuleringar:

  -Vad är EQ?-Hur påverkar känslor elevernas inlärning?

  -Behövs EQ i skolan?

  -Hur kan man arbeta med EQ i skolan?

  Examensarbetet innehåller en litteraturgenomgång som återger, för syftet och frågeställningarna, relevant fakta. Arbetet innehåller även en undersökningsdel, som består av en intervju med tre olika pedagoger, som alla arbetar strukturerat med EQ. Undersökningsdelens syfte är att ytterligare belysa mitt syfte med arbetet. Resultatet av examensarbetet är att EQ behöver få en mer central roll i undervisningen. Eleverna behöver arbeta med den sociala kompetensen kontinuerligt och strukturerat. Eleverna behöver en socialt fungerande miljö runt dem för att känna trygghet och harmoni. Inte förrän detta är uppnått kan de prestera i skolan.

 • 336.
  Cederborg, Lina
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Elevers uppfattningar om betyg och betygssättning: en enkätundersökning i år 92004Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet syftar till att ge en bild av elevers attityder och uppfattningar om betyg. Efter en inledande genomgång av de svenska betygssystemens historia samt en litteraturstudie kring det nu rådande betygssystemet, presenteras resultatet av en enkätundersökning utförd bland 88 elever i årskurs 9. Studien innefattar betygens påverkan på elever i avseende på motivation, stress och press, självförtroende och identitet samt tävlan mellan elever. Vidare uttalar eleverna sig om kraven på godkänd i kärnämnena inför gymnaiset, en betygsfri skola, det nuvarande betygssystemets för- och nackdelar samt hur väl rättvisa och god information från lärarnas sida stämmer överens med deras erfarenheter.

  Resultatet överensstämmer till stor del med tidigare forskning och visar att flertalet elever upplever stress över betygen, att ett dålig betyg sänker självförtroendet och att det i viss mån förekommer tävlan mellan elever om betyg. Trots detta har en majoritet av eleverna en positiv grundinställning till betyg och få elever skulle föredra en betygsfri skola. Betygens informativa funktion betonas av många elever. Den största motiverande faktorn i grundskolan är inte betygen utan att förbereda sig inför gymnasiet.

 • 337.
  Cederhem, Peter
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies.
  Undervisningsmetoder i matematikundervisingen: En kartläggning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 points / 15 hpStudent thesis
  Abstract [sv]

  De svenska elevernas matematikresultat blir sämre år efter år, samtidigt som det enskilda arbetet blir mer och mer dominerande i undervisningen.

  I detta arbete presenteras åtta metoder som kan användas och som dessutom utvecklar olika matematiska kompetenser. Dessa metoder är bland andra grupparbeten, frontalundervisning, problemlösning och undervisning utomhus.

  För att nå så många elever som möjligt visar detta arbete hur viktigt det är att läraren varierar undervisningen och blandar de olika metoderna för att eleverna ska lyckas med matematiken.

 • 338.
  Cederloo, Christine
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Massage i skolan: varför då?1999Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många barn är idag både stressade och spända och klimatet på skolorna blir allt hårdare. Finns det någon metod som förhindrar att denna negativa utveckling fortsätter? Att i skolorna arbeta med kompismassage tror jag till viss del kan hjälpa. Massage och fredlig beröring frigör "lugn-och-ro-hormonet" oxytocin, som bland annat gör oss mindre aggressiva och får oss att slappna av.

  I mitt examensarbete har jag undersökt vad några elever och pedagoger tycker om massage i skolan och vilka effekter de har kunnat se av denna. Resultatet har jag sedan jämfört med forskningsresultat jag funnit i litteraturen.

 • 339.
  Cekaite, Asta
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Bergnehr, Disa
  Univ Boras, Sweden.
  Affectionate touch and care: embodied intimacy, compassion and control in early childhood education2018In: European Early Childhood Education Research Journal, ISSN 1350-293X, E-ISSN 1752-1807, Vol. 26, no 6, p. 940-955Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Relational care, interpersonal intimacy and emotional attunement are crucial for childrens development and wellbeing in ECEC. The present study examines how they are enacted in a Swedish preschool (for 1-5-year-olds) through recurrent adult-child physical conduct, i.e. affectionate and affectionate-controlling touch. The data consist of 24 hours of video-recorded observations of everyday activities. The study shows that educators Affectionate-Comforting touch was used for emotion regulation as compassionate response to childrens distress; Amicable touch engaged children in spontaneous affection; and, Affectionate-Controlling touch was used to mildly control and direct the childs bodily conduct and participation in preschool activities, or to mitigate the educators verbal disciplining. The study demonstrates the emotional complexity of ECEC enacted through the practices of haptic sociality. It supports the holistic policies arguing that embodied relational care should be integrated in ECEC, contrary to ideas that connect professionalism with emotional distance and lack of physical contact.

 • 340.
  Cekaite, Asta
  et al.
  Linköping University, Department of Thematic Studies, Department of Child Studies. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.
  Björk-Willén, Polly
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Enchantment in storytelling: Co-operation and participation in childrens aesthetic experience2018In: Linguistics and Education, ISSN 0898-5898, E-ISSN 1873-1864, Vol. 48, p. 52-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In early childhood education, storytelling has traditionally been seen as a learning activity that lays the groundwork for childrens vocabulary and literacy development. The present study uses video-recorded storytelling events to examine young childrens emotional involvement and aesthetic experiences during adult storytelling in a regular Swedish preschool for 1- to 3.5-year-olds. By adopting a multimodal interactional perspective on human sense-making, socialization, and literacy (Goodwin, 2017), it contributes to research examining multimodality in early childhood literacy (Kyratzis amp; Johnson, 2017). The analytical focus is on co-operation in aesthetic experience: the teachers ways of organizing an entertaining, affectively valorized and enchanting storytelling, and the children audiences verbal and nonverbal participation (Goodwin amp; Goodwin, 2004). The study shows that teachers used lighthouse gaze, props, marked prosody and pauses to invite the child audience to participate, join the attentive multiparty participation frameworks and share the affective layering of story. The young children exploited the recognizability of the story and contributed by co-participating through bodily repetitions, choral completions, elaborating or volunteering anticipatory contributions, and pre-empting the upcoming story segment. The study suggests that through adult-child co-operation, the embodied telling becomes a site for childrens affective and aesthetic literacy socialization. (C) 2018 The Authors. Published by Elsevier Inc.

 • 341.
  Cerne, Sara
  Linköping University, Department of Educational Science (IUV).
  Naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd: En kvalitativ studie av lärares naturvetenskapliga undervisning för elever i behov av särskilt stöd2005Independent thesis Basic level (professional degree)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur lärare organiserar och anpassar naturvetenskaplig undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Målet var att finna de centrala teman som framkom i lärarnas berättelser av sin verksamhet. För att söka svar på dessa frågor genomfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt fem lärare som på något sätt arbetar med naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Syftet bröts ner i följande frågeställningar: – Vilken roll har lärare i naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd? – Hur organiserar och anpassar lärare sitt arbetssätt och val av stoffområden i naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd? Som förberedelse för intervjuerna gjordes en litteraturstudie för att bli insatt i ämnet. Valt ämnesområde är i princip outforskat, därför har det varit utmanande att finna litteratur som direkt berör frågeställningarna kring naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd. Däremot finns det mycket skrivet om specialpedagogik i allmänhet, naturvetenskapen i skolan och om matematik för barn med inlärningssvårigheter. Slutligen beskrivs ett par olika teoretiska perspektiv för lärande, den konstruktivistiska teorin samt det sociokulturella perspektivet. De tre teman som framkommiti lärarnas berättelser har varit lärarens roll, arbetssättet samt förändring av stoff och begrepp. Undersökningens resultat visar att lärare i naturvetenskap för elever i behov av särskilt stöd känner att de har en svår, men viktig roll som vuxen och förebild för elever i behov av särskilt stöd. De intervjuade lärarna anpassar sitt arbetssätt i naturvetenskap på olika sätt för dessa elever samt förändrar innehållet i sin naturvetenskapliga undervisning. Samtliga lärare i undersökningen tycker det är bättre att elever i behov av särskilt stöd får lite naturvetenskap än ingen alls.

 • 342.
  Charlotta, Nordlöf
  Linköping University, Department of Social and Welfare Studies, Learning, Aesthetics, Natural science. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Tekniklärares attityder till teknikämnet och teknikundervisningen2018Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Teachers are important for students’ achievement and students’ attitudes in education in general; actually, the teacher is seen as one of the most important factors for student achievement. The teacher is important, for both the students’ achievements and mind-sets. Attitudes matters in teaching and education, which is known from previous attitude research. In technology education, teachers’ attitudes to technology education needs to be further investigated, and that is where this licentiate thesis, based on two studies, is contributing. The main research question was; What are Swedish technology teachers’ attitudes to the technology subject and to technology teaching? In this licentiate thesis, technology teachers’ attitudes were investigated by mixed methods, in two studies. The first study was based on quantitative research and an inquiry based on 1153 technology teachers in Sweden. The second study is qualitative and is based on ten interviews with Swedish technology teachers. In the first study four dimensions of attitude were found in the material; Technology education is important, Conditions are favourable for technology education, Curriculum is in focus in technology education and Confidence, interest and knowledge of the teacher is high. Further, three teacher clusters were identified, Positive, Negative and Mixed, based on teachers’ attitudes towards technology education. Predictors for cluster belonging were identified, and for a positive attitude, education in technology was identified to be the most influential predictor. In the second study, teachers’ perceived control, as a part of attitude, was studied in particular. Perceived control consist of two attitude components: self-efficacy and context dependency. Three sub-themes of self-efficacy were found; Experience, education and interest, Subject knowledge, and Preparation. Further, four sub-themes of context dependency were found; Collegial support, Syllabus, Resources and Status. Teachers in this study have different attitudes to different parts of technology education, but teachers educated in technology generally seem to have advantages, when it comes to attitudes. The results further tells that contextual factors both can limit and boost technology education.

  Time for teaching technology, time for technology teachers to meet and time for education of technology teachers, seems to be a key to how to find ways forward and how to improve teachers’ attitudes towards technology teaching. 

  List of papers
  1. Swedish Technology Teachers’ Attitudes to their Subject and its Teaching
  Open this publication in new window or tab >>Swedish Technology Teachers’ Attitudes to their Subject and its Teaching
  2017 (English)In: Research in Science & Technological Education, ISSN 0263-5143, E-ISSN 1470-1138, Vol. 35, no 2, p. 195-214Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Background: From previous research among science teachers itis known that teachers’ attitudes to their subjects affect important aspects of their teaching, including their confidence and the amount of time they spend teaching the subject. In contrast, less is known about technology teachers’ attitudes.

  Purpose: Therefore, the aim of this study is to investigate Swedish technology teachers’ attitudes toward their subject, and how these attitudes may be related to background variables.

  Sample: Technology teachers in Swedish compulsory schools(n = 1153) responded to a questionnaire about teachers’ attitudes,experiences, and background.

  Methods: Exploratory factor analysis was used to investigate attitude dimensions of the questionnaire. Groupings of teachers based on attitudes were identified through cluster analysis, and multinomial logistic regression was performed to investigate the role of teachers’ background variables as predictors for cluster belonging.

  Results: Four attitudinal dimensions were identified in the questionnaire, corresponding to distinct components of attitudes.Three teacher clusters were identified among the respondents characterized by positive, negative, and mixed attitudes toward the subject of technology and its teaching, respectively. The most influential predictors of cluster membership were to be qualified for teaching technology, having participated in in-service-training, teaching at a school with a proper overall teaching plan for the subject of technology and teaching at a school with a defined number of teaching hours for the subject.

  Conclusions: The results suggest that efforts to increase technology teachers’ qualifications and establishing a fixed number of teaching hours and an overall teaching plan for the subject of technology may yield more positive attitudes among teachers toward technology teaching. In turn, this could improve the status of the subject as well as students’ learning.

  Place, publisher, year, edition, pages
  London: Taylor & Francis Group, 2017
  Keywords
  Attitudes; technology education; technology teachers
  National Category
  Didactics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-135311 (URN)10.1080/02635143.2017.1295368 (DOI)000400179000005 ()
  Available from: 2017-03-13 Created: 2017-03-13 Last updated: 2018-05-14Bibliographically approved
  2. Self-efficacy or context dependency?: Exploring teachers’ perceptions of and attitudes towards technology education
  Open this publication in new window or tab >>Self-efficacy or context dependency?: Exploring teachers’ perceptions of and attitudes towards technology education
  2017 (English)In: International journal of technology and design education, ISSN 0957-7572, E-ISSN 1573-1804, p. 1-19Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
  Abstract [en]

  Educational research on attitudes shows that both teaching and student learningare affected by the attitudes of the teacher. The aim of this study is to examine technologyteachers’ perceptions of and attitudes towards teaching technology in Swedish compulsoryschools, focusing on teachers’ perceived control. The following research question is posed:How do the teachers perceive self-efficacy and context dependency in teaching technology?Qualitative interviews were performed with 10 technology teachers in the compulsoryschool (ages 7–16), and the data was analysed using thematic analysis. Based on an attitudeframework, three sub-themes of self-efficacy were found: experience, education andinterest, subject knowledge, and preparation. Furthermore, four sub-themes of contextdependency were found; collegial support, syllabus, resources and status. The results showthat, according to the teachers in this study, self-efficacy mainly comes from experience,education and interest. Moreover, contextual factors can both limit and boost the teachers,but overall there are negative attitudes because of a lack of support and resources, whichimpedes the teaching. Teachers educated in technology education generally express morepositive attitudes and thus seem to have advantages in relation to technology teaching, butstill they sometimes express negative attitudes in the field of perceived control. Someimplications of this study are that it is necessary to promote teacher education in technologyand to reserve resources for technology education in schools, thereby supportingteachers in controlling contextual and internal factors that affect their teaching. Thissupport to teachers is especially important if there is an intention for the subject to developin new directions.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V., 2017
  Keywords
  Technology education; Technology teachers; Attitudes; Self-efficacy; Context dependency
  National Category
  Didactics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-143310 (URN)10.1007/s10798-017-9431-2 (DOI)2-s2.0-85035778879 (Scopus ID)
  Available from: 2017-12-03 Created: 2017-12-03 Last updated: 2018-06-01Bibliographically approved
 • 343.
  Cilingir, Feyza
  Linköping University, Department of Culture and Communication.
  Outdoor Education Perspectives: International Insights within the Field2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The subject of this project is an analysis of the perception of postgraduate students of "Outdoor Environmental Education and Outdoor Life Master Program" regarding the concept of "Outdoor Education". The perceptions are introduced and elaborated through interviews with nine Master students from September 2013 till June 2014. One by one, the qualitative data is phenomenologically analyzed and interpretation of the findings are demonstrated to the reader. At the end of this study, five different themes, which have been obtained during this study, are presented. These themes are: the benefits of outdoor education; the practicality of outdoor education, the effects of outdoor education and issues within outdoor education. I argue how perspectives of international students vary depending on their culture.

 • 344.
  Claesson, Pontus
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  En granskning av granskarna: En studie av skolanmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har inriktats på att undersöka skolanmälningar till Skolinspektionen och Barn-och elevombudet. Studien bygger på en kvalitativ textanalys av anmälningar och myndighetsutredningar. Det har då blivit möjligt att jämföra anmälarens bild av skolförhållandena i förhållande till huvudmannen och skolans. Dessa ställs slutligen mot myndighetens tolkanden, som kommer till uttryck i beslut och tillhörande motivering.

  I enskilda fall har brister och missförhållanden synliggjorts vad gäller kränkande behandling, särskilt stöd och i övriga former av brister. I studien har det även undersökts i vilken utsträckning som myndigheterna utgår från ett barnperspektiv i samband med utredning och beslut. Det kan konstaterats att denna ambition efterlevs, även om detta förfarandet inte alltid är så konkret. Det har även fastställts att ansvaret för bristerna främst ligger på huvudmannanivå.

  Ett resonemang har även förts om vilken funktion som anmälningarna fyller och det har då fastställts att det huvudsakligen handlar om en kontrollfunktion. Detta då Skolinspektionen/BEO avser att undersöka förekomsten av bristerna som påtalats i anmälningarna, samt att kontrollera efterlevnaden av skollagen och förordningar bland skolorna. Studien har även visat att det finns ett tomrum i förhållande till dokumentation och vad som sker rent praktiskt i skolverksamheten.

 • 345.
  Coetzer, Alan
  et al.
  School of Business & Law, Edith Cowan University, Perth, Western Australia.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Characteristics of the Small Business as a Site for Informal Learning2016Conference paper (Other academic)
 • 346.
  Coetzer, Alan
  et al.
  Edith Cowan University, Australia.
  Kock, Henrik
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Wallo, Andreas
  Linköping University, Faculty of Arts and Sciences. Linköping University, HELIX Vinn Excellence Centre. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Sociology. Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Work and Working Life.
  Distinctive Characteristics of Small Businesses as Sites for Informal Learning2017In: Human Resource Development Review, ISSN 1534-4843, E-ISSN 1552-6712, Vol. 16, no 2, p. 111-134Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Few studies have examined workplace factors that influence informal learning in small businesses and in general the studies are not framed by the characteristics of small businesses. To address this weakness in existing literature, we conducted a review of literatures which examine (a) workplace factors that influence informal learning, (b) small-business characteristics, and (c) factors influencing informal learning in small businesses. The several workplace factors that influence learning were categorized as job and relational and organizational characteristics. Each category was examined in relation to characteristics of small businesses. We outline what is known about each category and what we need to learn about them as they relate to informal learning in small businesses. For each category, propositions are generated that should be examined in future research. We also produce a heuristic conceptual framework that can be used to focus and bound future research that tests a different set of propositions.

 • 347.
  Colliander, Helena
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Being and Becoming a Teacher in Initial Literacy and Second Language Education for Adults2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to explore what being and becoming a teacher of Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA) mean. The study, which applies situated learning theory combined with some Bourdieuan concepts as thinking tools, seeks to depict how the professional identity of LESLLA teachers can be understood from their memberships in different communities of practice. The empirical study is based on observational data and on semi-structured interviews, which have been analysed thematically. The results show that the LESLLA teachers construct professional identity in regard to the particular nature of the learners, i.e. that the learners are simultaneously adult emergent readers and second language learners establishing themselves in a new society. This is, for example, seen in the teachers’ teaching actions and in how they respond to learning opportunities and changes. Likewise, the results illustrate that becoming a LESLLA teacher is an ongoing process in which some periods are particularly critical for learning. It takes place in a number of different communities of which the teaching practices are the most crucial. When it comes to the other communities to which the teachers belong, their significance differs from teacher to teacher. Moreover, power plays a central role in the identity formation. Societal forces, and the position and trajectory of the teacher in different communities in the landscapes of LESLLA teaching and Swedish for Immigrants (SFI) contribute to it.

  List of papers
  1. The experienced newcomer - The (trans)forming of professional teacher identity in a new landscape of practices
  Open this publication in new window or tab >>The experienced newcomer - The (trans)forming of professional teacher identity in a new landscape of practices
  2018 (English)In: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 69, p. 168-176Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  n/a

  Place, publisher, year, edition, pages
  PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018
  National Category
  Educational Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-144138 (URN)10.1016/j.tate.2017.10.012 (DOI)000418218200016 ()
  Available from: 2018-01-10 Created: 2018-01-10 Last updated: 2018-04-20
  2. Building bridges and strengthening positions: Exploring the identity construction of immigrant bilingual teachers
  Open this publication in new window or tab >>Building bridges and strengthening positions: Exploring the identity construction of immigrant bilingual teachers
  2017 (English)In: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, ISSN 1367-0050, E-ISSN 1747-7522Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This study explores how bilingual teachers with an immigrant background construct professional identity in the context of initial literacy and second language teaching of adults. Specifically, the study seeks to understand what the teachers’ membership of different work-related communities means for their professional identity and what capital the teachers use, negotiate and acquire to strengthen their positions in this professional field. The study is based on interviews with seven bilingual teachers. The data has been analysed from the perspective of situated learning theory and by employing some complementing concepts of Bourdieu used as thinking tools. The findings illustrate how the teachers construct their professional identity in relation to their students and by positioning themselves in different teacher communities. Moreover, the findings stress how the local school community plays a crucial part in determining the position the teachers obtain in the field. But in spite of being acknowledged as professionals, the teachers still need to negotiate their position by acquiring new capital and stressing the capital they already have.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Routledge, 2017
  Keywords
  Bilingual teachers, professional identity construction, bilingual education, mother tongue education, Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA)
  National Category
  General Language Studies and Linguistics
  Identifiers
  urn:nbn:se:liu:diva-144866 (URN)10.1080/13670050.2017.1400516 (DOI)2-s2.0-85033404544 (Scopus ID)
  Available from: 2018-02-05 Created: 2018-02-05 Last updated: 2018-04-20Bibliographically approved
 • 348.
  Colliander, Helena
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Building bridges and strengthening positions: exploring the identity construction of immigrant bilingual teachers2017In: International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, ISSN 1367-0050, E-ISSN 1747-7522Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores how bilingual teachers with an immigrant background construct professional identity in the context of initial literacy and second language teaching of adults. Specifically, the study seeks to understand what the teachers’ membership of different work-related communities means for their professional identity and what capital the teachers use,negotiate and acquire to strengthen their positions in this professional field. The study is based on interviews with seven bilingual teachers. The data has been analysed from the perspective of situated learning theory and by employing some complementing concepts of Bourdieu used as thinking tools. The findings illustrate how the teachers construct their professional identity in relation to their students and by positioning themselves in different teacher communities. Moreover, the findings stress how the local school community plays a crucial part in determining the position the teachers obtain in the field. But in spite of being acknowledged as professionals, the teachers still need to negotiate their position by acquiring new capital and stressing the capital they already have.

 • 349.
  Colliander, Helena
  et al.
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Ahn, Song-ee
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Andersson, Per
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Education and Adult Learning. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Actions and Conceptions: Exploring Initial Literacy Teaching Practice for Adults2018In: Journal of Language, Identity & Education, ISSN 1534-8458, E-ISSN 1532-7701, Vol. 17, no 5, p. 306-319Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Given that it is a delicate task to meet the educational needs of adult emergent readers in a second language setting, this study serves to explore the teaching practice of teachers working with Low Educated Second Language and Literacy Acquisition learners. Based on a situated learning perspective, data from 16 lesson observations of nine teachers is analysed. The findings show that teachers initiate and negotiate learning activities, strive to get the students to understand words and other symbols, facilitate participation within and outside the classroom and negotiate the acceptable student behaviour. These findings suggest that LESLLA teaching and learning is a particular practice, where the teachers actions are intertwined with those of the learners and with the teachers’ conceptions of the learners. In that way, the teachers’ actions do not only speak of the learners, but also on their own professional identity.

 • 350.
  Colnerud, Gunnel
  Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning, Teaching and Learning in School, Teacher Education and other Educational Settings. Linköping University, Faculty of Educational Sciences.
  Colleagues’ misconduct as ethical dilemmas2009Conference paper (Refereed)
45678910 301 - 350 of 1794
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf