liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 3708
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Aurich, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Öhman, Jessica
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Is more Really Merrier?: Challenges of using External Service Providers for Servitized Manufacturing Companies2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tjänstefiering i tillverkningsföretag är ett aktuellt ämne där företag övergår från att endast sälja varor till att erbjuda kombinationer av varor och tjänster. Denna förändring är inte helt enkel eftersom företaget måste förbättra attityden mot tjänster i företagskulturen samt upprätta lämplig infrastruktur för produktionen av tjänster. Genom att använda sig av extern tjänsteleverans där man samarbetar med en annan part är det möjligt att bli mer flexibel och dela riskerna.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera och kategorisera utmaningar med tjänsteproduktion för en serviceorganisation i ett tillverknings-företag. Vidare analyserar vi även hur användningen av externa tjänste-leverantörer påverkar dessa utmaningar.

  Genomförande: Genom att göra en fallstudie på ett tjänstefierat tillverkningsföretag i Sverige, och intervjua fyra chefer inom serviceorganisationen har vi haft möjlighet att utöka och fördjupa den nuvarande litteraturen som handlar om utmaningar med extern tjänsteleverans.

  Teori: Ett teoretiskt ramverk med utmaningar i de tre delarna av tjänste-produktion har skapats; tjänsteutveckling, intern organisatorisk design och leverans av tjänster.

  Slutsats: Att använda sig av externa partners vid leverans av tjänster medför flertalet utmaningar för en serviceorganisation i ett tillverkningsföretag. Vår studie visar även att extern leverans av tjänster påverkar vissa utmaningar med tjänsteutveckling såväl som med intern design av en organisation.

 • 302.
  Avci-Nåmark, Kristoffer
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Widlund, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Sociala mediers betydelse på dagens marknader: Företags vilja att förstå sina kunder2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: The role of social media on today‘s markets – Companies‘ desire to understand theircustomers

  Authors: Kristoffer Avci-Nåmark & Patrik Widlund

  Background: The markets of today are characterized by dynamic conditions because of thecontinuous change in consumer preference. Due to this, the interaction between the company and its consumers is gaining importance as companies find the need to increase their knowledge about the market. Out of this need social media has emerged as a tool forcompanies to improve their communication with customers. The popularity of social media isincreasing at a rapid rate and sites such as Facebook now has around 500 million usersworldwide. Despite this popularity companies are still reluctant to invest money in their use of social media because they lack the knowledge necessary to use it with effectiveness. Even those who are using it claim that there is a need for improvement in terms of how to evaluate the performance of social media and the results that it generates.

  Purpose: In this thesis we intend to explain the possibilities of organizational learning that may arise from the use of social media and increase the usefulness of social media by explaining how companies can evaluate their own use of it.

  Methodology: We have in this thesis, through a qualitative approach, collected data oncompanies who are considered relevant for the purpose of the thesis. By using these examplesand theories on both organizational learning and measurements of effectiveness we have completed an analysis on how companies can use social media and evaluate their own use.

  Conclusion: Despite the development of social media there are still some problems that mustbe solved. The correlation between social media and organizational learning is displayed in the companies we have analyzed where these companies have managed to improve their understanding of how their customers think. There are still no complete models or measurements on how to evaluate social media as a tool for organizational learning. Future research should therefore focus on developing this part of the process in order to enable the continued growth of social media.

  Key words: Social media, organizational learning, evaluation, effectiveness.

 • 303.
  Ax, Christian
  et al.
  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg.
  Cöster, Mathias
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell ekonomi. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Iveroth, Einar
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
  Strategisk prissättning: sambandet mellan strategi, prismodeller och kostnadskalkyler2016Inngår i: Strategisk ekonomistyrning: med dialog i fokus / [ed] Fredrik Nilsson, Carl-Johan Petri, Alf Westelius, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, s. 123-154Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 304.
  Axelson, Marcus
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Gustafsson, Helena
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Dollarisation Effects on Investments in Ecuador2002Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [en]

  This thesis explores the field of dollarisation as a macroeconomic instrument to increase domestic and foreign investments. The dollarisation is a pressing issue, especially for countries suffering from high inflation rate and decreasing purchasing power of their national currency. The aim of the study is to investigate whether the dollarisation in Ecuador has had any effects on domestic and foreign investment. The frame of references consists of two parts. In the first part, we present a introduction to the dollarisation concept, the origins and the effects of the implementation. The second part concerns domesticand foreign investment. The determinant factors of expected profitability are presented herein which constitutes our main tool for analysis.

 • 305.
  Axelsson, Ann
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Lindau, Malin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Lindgren, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  ”Planer är inget; planering är allt”2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag handlar det inte ”om” en kris ska drabba ett företag utan ”när” den drabbar ett företag. Kriser i dagens samhälle sker på en mängd olika nivåer och kan uppstå ur en mängd olika situationer, ur inre och yttre hot samt vara av materiell eller immateriell art. Gemensamt för kriser är dock att om de inte hanteras på rätt sätt kan de få förödande konsekvenser. För att undvika att företag drabbas av stora negativa effekter i samband med en krissituation trycker teoretiker på vikten av att företag engagerar sig i ett förberedande arbete. Detta är dock något som företag tenderar att avstå ifrån då ett sådant förberedande krisarbete anses vara av lägre prioritet, onödigt, tidskrävande och kostsamt. Detta har fått oss att fundera kring huruvida fler företag skulle initiera ett förberedande krisarbete om ett sådant arbete kunde förenklas.

  Syfte: Att presentera en tentativ krisförberedelsemodell för företag i avsaknad av ett förberedande krisarbete.

  Resultat och slutsats: Den tentativa krisförberedelsemodellen inkluderar förberedelser för två av de tre förberedelsestegen; förebyggande och styrning av en kris. Förberedelser gällande det förbyggande arbetet bör innefatta; att identifiera vilka olika risker och hot som finns i såväl företagets interna som externa miljö samt att uppskatta vilka av dessa risker och hot som kan anses ge upphov till den mest allvarliga potentiella krissituationen. Förberedelser gällande styrning av kris bör innefatta att enbart utarbeta planer för den krissituation som identifierats som allvarligast för företaget. För att styrningen ska bli effektiv ska även såväl lokal som central rollfördelning ske. Ett kristeam med ett fåtal medlemmar samt en kommunikationsansvarig bör därmed utnämnas och tränas inför den allvarligaste potentiella krissituationen som identifierats.

 • 306.
  Axelsson, Ann
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Weinholt, Åsa
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Pest eller kolera!?: Kan lönesänkningar vara ett lämpligt alternativ tilluppsägningar?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den rådande finanskrisen har gjort att arbetslösheten i Sverige spås stiga under de kommande åren. Då en stor del av Sveriges befolkning arbetar inom den svenska industrin anses det oroväckande att det just är denna sektor som nu drabbats hårdast av finanskrisen. Därför har både företag och arbetstagare börjat söka efter alternativa lösningar till uppsägningar för att undvika massarbetslöshet. En lönesänkning, i form utav en arbetstidsförkortning, är det alternativ som varit mest omdiskuterat. Syftet med denna uppsats är därmed att undersöka huruvida lönesänkningar kan vara ett bra alternativ till uppsägningar. Detta genom att utreda hur de olika aktörerna på arbetsmarknaden ställer sig till en lönesänkning och vilka faktorer som påverkar respektive parts åsikt.

  Litteraturstudier gällande lönebildning och lönestelhet samt närmare studier om hur arbetstagaren respektive arbetsgivaren resonerar då de bjuder ut eller efterfrågar arbetskraft har fungerat som referensram till den empiriska undersökningen. Denna har i sin tur främst byggts upp av personliga intervjuer med representanter från de mest uppmärksammade aktörerna i diskussionen; IF Metall, Teknikföretagen och Unionen.

  De slutsatser vi kunnat dra utifrån vår utförda undersökning är att en lönesänkning, i form av en arbetstidsförkortning, kan vara ett bra alternativ till uppsägningar för de branscher som är hårdast drabbade av arbetslöshet och där arbetstagarna saknar ett tillräckligt starkt skydd vid en eventuell uppsägning. Detta kräver dock att det går att försäkra sig om att de företag som sänker lönerna är bärkraftiga nog att överleva finanskrisen.

 • 307.
  Axelsson, Anton
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Melkersson, Victor
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Miljöcertifieringen 14001 – ett nödvändigt ont.: En kvalitativ studie om svenska små- och medelstora företags upplevelser av ISO 14001 efter 2015 år uppdatering.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är problematiskt att implementera hållbara styrmedel i små- och medelstora företag (SMF) enligt tidigare forskning. Miljöledningssystem är ett populärt hållbart styrmedel där många svenska SMF har certifierat sig mot miljöledningsstandarden ISO 14001. I och med uppdateringen ISO 14001:2015 tillkom nya krav där organisationer har tre år på sig att uppdatera standarden. Det är därmed relevant att studera svenska SMF som nyligen uppdaterat sin miljöcertifiering samt att få ta del av deras upplevelser.

  Syfte: Denna studie ämnar bidra med kunskaper om hur små- och medelstora företag upplever de drivkrafter, barriärer och praktiska implikationer som uppstår vid implementeringen av ISO 14001.

  Metod: En kvalitativ flerfallstudie på två fallföretag med fokus på företagens subjektiva upplevelser kring ämnet har bedrivits. Dokumentgranskning samt intervjuer har legat till grund för en hermeneutisk narrativ tolkning där empirin har presenterats i form av berättelser.

  Slutsats: Kundkrav är enligt studien den dominerande drivkraften att implementera ISO 14001 för SMF. Implementering och upprätthållande av ISO 14001 visar sig vara utmanande på grund av internet motstånd och att standarden inte är optimal för företagens struktur, där ISO 14001:2015 inte har upplevts underlättande för denna problematik. Många positiva effekter kan konstateras som implikationer, men det går att diskutera om dessa väger tyngre än de försvårande faktorerna. I takt med att kundkraven på ISO 14001 ökar har dessa SMF inte mycket att säga till om vilket grundar vår slutsats att SMF kan uppleva ISO 14001 som ett nödvändigt ont.

 • 308.
  Axelsson, Camilla
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Svenson, Kristina
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Att mäta kvalitet i ett Balanced Scorecard2000Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Balanced Scorecard är traditionellt en effektivitetsmodell där mätning av verksamheten sker vertikalt utifrån vanligen fem olika perspektiv. Kvalitet är ett oundvikligt inslag i de flesta organisationer varför det blir viktigt att kvalitet genomsyrar hela organisationen.

  Syfte: Att beskriva och analysera mätbarheten hos kvalitet utifrån fem olika perspektiv i ett Balanced Scorecard (finansiellt, kund, interna processer, medarbetare och innovation/utveckling).

  Avgränsningar: Vi har valt att studera endast en variabel, kvalitet, för att se om denna variabel skulle kunna läggas till den traditionella Balanced Scorecard-modellen. Vi beaktar endast kvantitativa mått i studien.Genomförande: Vi har gjort en förstudie där två styrkort tagits fram. Därefter har vi genomfört personliga intervjuer med dels personer som säljer Balanced Scorecard-konceptet, dels personer som anses mer distanserade till konceptet. Samtliga av dessa respondenter fick också fylla i en kompletterande enkät. Dessutom har tillverkningsföretag intervjuats pertelefon.

  Resultat: Kvalitet anses vara rätt kvalitet med kundens behov, krav och förväntningar som utgångspunkt. Kvalitet genomsyrar hela organisationen och måste därför ses i samtliga perspektiv i styrkortet. Vi vill utveckla Balanced Scorecard-modellen till att också innehålla kvalitet som ett horisontellt inslag, där utgångspunkten blir de intressenter som omger varje perspektiv.

 • 309.
  Axelsson, David
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell marknadsföring och industriell ekonomi.
  Lidehäll, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Industriell marknadsföring och industriell ekonomi.
  Management buyins i ägarledda småföretag: En multipel fallstudie av företagsförvärv2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att ur en köpares perspektiv förklara varför problem avseende prisförhandling, informationsasymmetri och kunskapsöverföring mellan köpare och säljare, kan uppstå under transaktionsfasen vid förvärv av ägarledda småföretag genom management buyin. Management buyin innebär att en extern ledning ofta i samarbete med investerare köper ett företag. Det ger möjlighet att tillföra värden till företag med dålig lönsamhet, men där det finns en tillväxtpotential. Tidigare forskning visar att investerare många gånger underskattar risken i den här typen av transaktion.

  Studiens datainsamling består av två delar. Den baseras på en multipel fallstudie och expertintervjuer. Den fallstudiebaserade delen omfattar tre fallstudier, där varje fall representerar förvärv av ett ägarlett småföretag. Expertintervjuerna omfattar intervjuade personer med erfarenhet inom företagsöverlåtelser.

  Slutsatserna om varför problem uppstår avseende prisförhandling, informationsasymmetri och kunskapsöverföring är följande:

  • Problemet med att parterna inte kan enas om en affärsuppgörelse uppstår därför att den känslomässiga kopplingen mellan säljare och företag är stark, och att säljaren inte har föreberett sig själv och företaget inför en försäljning.
  • Problemet med att parterna enas, men köparen i efterhand blir missnöjd uppstår därför att den känslomässiga kopplingen mellan säljare och företag är svag, informationen är fördelad till säljarens fördel, förtroendet mellan parterna är lågt, parternas förhandlingsbeteende är kortsiktigt och inga kontrakterade överenskommelser finns i affärsuppgörelsen beträffande säljarens framtida involvering.
  • Fördelning av information till säljarens fördel uppstår därför att ägarens känslomässiga koppling till företaget är svag, förtroendet mellan parterna är lågt och de använder sig av ett kortsiktigt förhandlingsbeteende.
  • Otillräcklig kunskapsöverföring uppstår därför att köpare och säljare är missnöjda med affärsuppgörelsen, och det saknas kontrakterade överenskommelser avseende säljarens framtida involvering i affärsuppgörelsen.

  Avslutningsvis diskuteras en förändring av det ramverk som ligger till grund för studiens analysmodell. Förändringen syftar till att utöka ramverket för att illustrera resultaten från denna studie som inte kan förklaras i ramverkets nuvarande form.

 • 310.
  Axelsson, Karin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, VITS - Laboratoriet för verksamhetsinriktad systemutveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Tillmar, Malin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Wihlborg, Elin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kundval – dilemman i gränssnittet mellan privata och offentliga organisationer2010Inngår i: Samtal pågår… från forskare till politiker och tjänstemän i kommuner / [ed] Friberg T, Thelander S, Linköping: Linköpings universitet , 2010, s. 9-19Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Är det bättre med stora än med små kommuner? Kommer folkrörelsepartierna att bli mer kampanj- och väljarorienterade i framtiden? Hur formas en boendepolitik för det goda åldrandet? Lokala transportstrategier – hur och för vem? Hur påverkas kommunledningars samverkan om gymnasieskolan av att det finns friskolor? Är kulturekonomi framtidens lokala tillväxtmotor?</p><p>Dessa och andra frågor behandlas i denna bok. Den är ett led i Centrum för kommunstrategiska studiers, CKS, arbete med att bygga en dialog – utveckla goda samtal – mellan Linköpings universitet och medlemskommunerna i CKS. Den innehåller fjorton olika artiklar, inlägg, som forskare författat för att förmedla sina resultat, men också för att stärka en dialog med politiker och tjänstemän i kommunerna. Inläggen spänner över många olika ämnen och frågeställningar. De är i vissa fall konkreta och koncisa i andra fall beskrivande och reflekterande. Alla är de av kommunstrategisk karaktär.</p><p>I en kommun fattas en mängd olika politiska beslut kring de mest skiftande ämnen. Det kräver kunskap, reflektion och gedigna beslutsunderlag. Då kan forskares analyser och kunskapsproduktion vara till nytta. För att en fördjupad och samhällsrelevant forskning ska komma till stånd behövs emellertid reaktioner från politiker och tjänstemän. Det finns alltså ett ömsesidigt beroende. Det kan hanteras genom samtal i vilka forskare, politiker och tjänstemän kan utbyta erfarenheter, tankar och kunskaper. Inläggen i denna bok visar att samtal pågår

 • 311.
  Axelsson, Malin
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Lindh, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Kärnkompetens och outsourcing: den enda vägen till konkurrensfördelar?: ett fysiskt distributionsperspektiv2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under 1990-talet har företag outsourcat allt fler funktioner för att kunna koncentrera sig på sin kärnkompetens och därigenom öka sin konkurrenskraft. Även om nackdelarna med detta diskuteras, har dock argumenten för outsourcing tydligt dominerat debatten kring huruvida företag bör lägga ut aktiviteter på en tredje part eller inte. Det är först under senare år som röster har höjts för att outsourcing inte alltid är att likställa med vägen till framgång. Att debatten kring kärnkompetens och outsourcing så starkt fokuserat på fördelarna med att lägga ut aktiviteter på en tredje part innebär dock att denna debatt har varit och fortfarande är relativt ensidig.

  Syfte: Uppsatsens syfte är att, med utgångspunkt från ett fysiskt distributionsperspektiv, utveckla en mer nyanserad bild av debatten kring kärnkompetens och outsourcing med avseende på skapandet av konkurrensfördelar.

  Genomförande: Studien baseras på kvalitativ information inhämtad genom åtta intervjuer på fyra olika företag. Gemensam nämnare för dessa företag är att de har valt att inte outsourca hela eller delar av sin fysiska distribution även om denna inte är en del av deras egentliga kärnkompetens.

  Resultat: De mest framträdande argumenten hos de studerade företagen mot att outsourca hela eller delar av den fysiska distributionen är negativ påverkan på kundrelationen och servicen. Vidare kan valet att inte outsourca skapa konkurrensfördelar ur såväl ett service- som kostnadsperspektiv. Den fysiska distributionen betraktas således som en källa till konkurrensfördelar trots att den inte är en del av den egentliga kärnkompetensen. Då vår studie även visar att kärnkompetensen inte räcker för att skapa värde för kunden anser vi att man vid ett outsourcingbeslut bör koncentrera sig på vad som skapar konkurrensfördelar, oavsett om detta är en del av den egentliga kärnkompetensen eller inte.

 • 312.
  Axelsson, Mathias
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Nettersand, Maria
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Values at Stake: A 30-Year Retrospective of Shareholder and Stakeholder Value Orientation in Annual Reports of Large Swedish Companies2003Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det verkar som om inte en enda dag går förbi utan att det är något i media beträffande företag och deras olika aktiviteter som berör samhället som helhet eller enskilda individer. På senare år har både media och allmänheten kritiserat företag för att ha verksamhet som påverkar såväl individer som hela orter och kommuner negativt. Pudelns kärna i sammanhanget är den klassiska debatten kring företags etiska och sociala skyldigheter samt vems intressen företag egentligen existerar för att tillgodose.

  Syfte: Syftet med denna studie är att finna huruvida det under de senaste 30 åren har skett en förändring, eller flera förändringar, avseende "shareholder" versus "stakeholder"-värdeorientering i svenska storföretags årsredovisningar. Vidare belyses och förklaras våra rön utifrån ett historiskt perspektiv.

  Resultat: Vi upptäcker två trender i årsredovisningarna. Den första trenden uppvisar en starkare orientering mot att skapa shareholder-värde, medan den andra trenden tyder på en orientering mot att skapa stakeholder-värde. Denna förändring i värdeorientering förefaller inträffa någon gång mellan 1984 och 1990. De två trenderna och förändringen i värdeorientering kan till stor del belysas och förklaras av den historiska kontexten.

 • 313.
  Axelsson, Mats
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Vidlund, Veronica
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Icke-finansiell information i årsredovisningar: en studie av stora svenska företag i detaljhandels-, verkstads- och läkemedelsbranschen1999Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Användarna av extern redovisning fokuserar på framtiden medan traditionell redovisning baseras på historiska data. Amerikanska undersökningar visar att analytiker efterfrågar mer icke-finansiell information för att kunna göra bättre prognoser. Företagens årsredovisningar fungerar idag som informationsbärare och är ett viktigt beslutsunderlag för analytiker. Syftet med uppsatsen är att beskriva de svenska förhållandena vad det gäller redovisad och efterfrågad icke-finansiell information. Genom att studera svenska årsredovisningar samt tillfråga analytiker hur de ställer sig till icke-finansiell information har vi besvarat följande frågor. Hur ser det ut i Sverige, redovisar företagen den information som efterfrågas av analytikerna? Hur utförlig är dagens redovisning av icke-finansiell information i de svenska företagen? Hur har utvecklingen sett ut de senaste åren vad det gäller icke-finansiell information?

 • 314.
  Axelsson, Mattias
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Fördin, Mikael
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ekonomistyrning i småföretag- en tvärsnittsstudie2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskningen kring hur företag använder ekonomisk information för att styra verksamheten har till största delen varit inriktad på stora företag. Kunskapen kring hur småföretag praktiskt arbetar med ekonomisk information och hur viktigt de anser det vara med ekonomistyrning är relativt begränsad och behovet av ytterligare kunskap är stort.

  Syfte: Beskriva och förklara hur ekonomisystem är utformade, hur de används samt hur ekonomisk information värderas som beslutsunderlag i småföretag med mindre än 20 anställda.

  Genomförande: Empiriska data har samlats in genom en enkätstudie. Enkäten riktades till 350 tillverknings-, tjänste- och handelsföretag med 5-19 anställda i Östergötland. Frågeställningarna i enkäten behandlade företagsledaren, ekonomifunktionen, utformning och användning av ekonomisystem samt värdering av ekonomisk information. Datamaterialet har analyserats med hjälp av statistiska metoder och resultaten har jämförts med tidigare gjorda studier inom området.

  Resultat: Företagsledarens egenskaper är av central betydelse för att förstå hur ekonomistyrningen ser ut i småföretag. En annan viktig aspekt är påverkan från externa parter, såsom redovisningsbyråer. Användningen av formella ekonomiska rapporter och finansiella nyckeltal kan klassas som hög. Cirka 2/3 av företagen använder fem eller fler rapporter i den ekonomiska styrningen och 1/3 av företagen har ett fulltständigt ekonomisystem, innefattande redovisnings- , budget- och kalkylsystem. Det största problemet med den ekonomiska informationen är att den är på en för aggregerad nivå.

 • 315.
  Axelsson, Michaela
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Gärdin, Helena
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nudging inom e-handeln: Ett användbart verktyg för att främja mermiljövänliga transportalternativ?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: E-handeln ökar för varje år och antal returer stiger i takt med detta. Då konkurrensen är hård inom e-handeln erbjuder företag idag allt mer bekväma samt snabba transportalternativ. Konsekvensen av detta har följaktligen resulterat i att många transporter idag går halvtomma, vilket bidrar till onödiga utsläpp. Samtidigt framhålls det att konsumenter blir allt mer miljömedvetna och värdesätter företag som aktivt arbetar med miljömässiga förbättringar. Denna studie har genom tidigare forskning funnit att det finns en tydlig skillnad mellan hur individer tror att de agerar och hur de i verkligheten fattar beslut. Nudging är ett styrningsverktyg som ämnar att minska detta gap genom att leda konsumenter till att välja det mest miljövänliga transportalternativet. Den begränsade forskning som i dagsläget finns kring nudging ger författarna goda grunder att hävda studiens relevans.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att få större kunskap om konsumenters inställning till nudging inom e-handeln, gällande transportalternativ. Vidare syftar uppsatsen till att bidra med svar gällande om nudging är ett användbart verktyg att inkludera i ett e-handelsföretags arbete med miljömässig hållbarhet, samt undersöka vilken typ av nudge som skulle lämpa sig bäst.

  Metod: Denna tvärsnittsstudie har en kvalitativ forskningsdesign och utgår främst från en induktiv ansats. Den empiriska datainsamlingen består av 3 semi-strukturerade intervjuer samt 41 digitala enkäter med öppna frågor.

  Slutsats: Studiens datainsamling visar att det finns ett ökat intresse för miljöfrågor samt att det finns en stor vilja bland konsumenter att fatta mer medvetna beslut inom e-handeln, genom att få tillgång till tydligare information. Vidare visar studiens resultat att majoriteten av konsumenterna är positivt inställda till användningen av nudging inom e-handeln. Det framkom även att konsumenter motiveras mest av att presenteras med faktabaserad information gällande mer miljövänliga transportalternativ. När företag kommunicerar information till kunder är det viktigt att beakta valfrihet samt transparens för att få konsumentens tillit och förtroende.

 • 316.
  Axelsson, Måns
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Landsjö, Oscar
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Publika bolags attityd till revisionsbyråbyte: En attitydundersökning med anledning av EU:s krav på obligatorisk byrårotation2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion

  EU:s nya krav på obligatorisk byrårotation för bolag av allmäntintresse kommer medföra fler revisionsbyråbyten. Detfinns därmed ett behov av att kartlägga vilka faktorer bolagfinner relevanta vid byte av revisionsbyrå.

  Syfte

  Syftet med studien är att beskriva och förklara vilka faktorersom påverkar publika bolags attityd till byte av revisionsbyrå,i relation till nya krav på obligatorisk byrårotation.

  Metod

  Studien har en deduktiv ansats innebärande att befintlig teorioch forskning ligger till grund för uppställda hypoteser.Datainsamlingen har skett genom en enkätundersökning, ikombination med sekundärdata från årsredovisningar.

  Slutsatser

  Studien visar att variablerna Rykte, Låg revisionskostnad,Faktisk revisionskostnad, Bolagsstorlek, Skuldsättning,Relation samt Erfarenhet av byråbyte har signifikanta sambandmed bolags attityd till revisionsbyråbyte. Dessutomvisar studien att bolag som är positivt inställda till att bytarevisionsbyrå också tenderar att vara positivt inställda tillEU:s krav på obligatorisk byrårotation.

 • 317.
  Axelsson, Åsa
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Granstig, Anna
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Employer Branding: Ett gränsöverskridande varumärkesarbete2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur företag ska kunna attrahera framtida kompetens med en ny varumärkesstrategi. ”Employer Branding” är namnet på denna strategi och beskrivs av konsulter som ett medel för företag att via en genomtänkt varumärkesstrategi profilera företaget på kompetensmarknaden. Grunderna i en Employer Branding-strategi innefattar följande aspekter: att kunna attrahera och behålla den bästa kompetensen samt att ena företaget kring sin vision och kultur. Vi har i denna uppsats undersökt och definierat vad en Employer Branding-strategi innebär och hur begreppet kan ställas i relation till existerande teorier. Vidare har vi genom intervjuer på Ericsson, VolvoCars och SAS utrett vilka krav en Employer Brandingstrategi ställer på företaget och dess varumärkeshantering.

  Syfte: Att definiera och teoretiskt relatera Employer Branding till varumärkesforskning, samt analysera vilka krav Employer Branding ställerpå företags varumärkeshantering.

  Genomförande: Vi har valt att genomföra en empirisk studie där erhållna kunskaper grundats på information från intervjuer i och observationer av verkligheten. I vår förstudie sökte vi information i syfte att definiera vad Employer Branding är (del 1, kap 1-5). Studien har till stor del varit ur ett marknadsperspektiv och av explorativ art då "fenomenet" är relativt okänt. Vi valde att först intervjua konsulter som var kunniga inom Employer Branding, för att kunna göra en empirisk begreppsbildning. Utifrån denna nya kunskap samlade vi in befintliga teorier som vi ansåg kunna sättas i relation till Employer Branding. För att förstå vilka krav som Employer Branding ställer på varumärkeshanteringen på företag har vi valt att intervjua tre stora svenska arbetsgivare utifrån två perspektiv på företagen, utifrån Human Resource- och utifrån varumärkes/marknadsföringsperspektiv. Uppsatsen har därmed två empiriska målsättningar. Till begreppsbildningen, del 1 var huvudsyftet att definiera vad Employer Branding är och i uppsatsens andra del (kapitel 6-8) att undersöka vilka krav Employer Branding ställer på företags varumärkeshantering.

  Resultat: Employer Branding är en marknadsföringsstrategi som beskriver hur företaget kan profileras som arbetsgivare mot arbetsmarknaden, för att skapa en tydlig arbetsgivarimage. Detta i syfte att skapa konkurrensfördelar som arbetsgivare. Målsättningen är att attrahera och behålla rätt kompetens samt att internt förena företaget i en vision kring varumärket, ett Employer Brand. Det nya med begreppet Employer Branding är inte dess beståndsdelar utan hur strategin frammanar en ny kombination av teorier, tankesätt och arbetssätt för att skapa ett helhetsperspektiv och intern konsensus gällande varumärket, och att skapa en trovärdig arbetsgivarimage gentemot arbetsmarknaden. Strategin syftar därmed till att skapa ett långsiktigt relationsbyggande med arbetsmarknaden och företaget får ett affärsmål och en vision kring hur det ska nå ut med sitt rekryteringsbudskap till arbetsmarknaden och sina anställda över konjunkturer.

 • 318.
  Axi, Maja
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Lindström, Hanna
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att kommunicera hållbarhet: En studie av de alpina världsmästerskapen i Åre 20192019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Samhällsdebatten visar att hållbarhet och då särskilt miljömässig hållbarhet är högaktuellt för företag idag. Eventindustrin är inget undantag, forskning visar att denna industri påverkar naturresurserna negativt och är mindre hållbar än någonsin tidigare. Standarden ISO 20121 har utvecklats för att kunna styra event till att bli mer hållbara, alpina VM i Åre 2019 är det första eventet av sitt slag att bli certifierat enligt standarden. Ett företags externa intressenter har en viktig roll i hållbarhetsarbetet och hållbarhet bör kommuniceras till dessa. Det finns dock en komplexitet och balansgång i att kommunicera hållbarhet; risker ligger i att i att kommunicera både ”för mycket” och ”för lite”. Denna studie har sin utgångspunkt i hållbarhetskommunikation till externa intressenter i kontexten för event där vi undersöker hur externa intressenter uppfattar denna typ av kommunikation.

  Forskningsfrågor:

  - Hur har Åre 2019 kommunicerat sitt miljömässiga hållbarhetsarbete till sina externa intressenter?

  - Hur har de externa intressenterna uppfattat den miljömässiga hållbarhetskommunikationen i samband med VM i Åre 2019?

  Syfte:

  Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för kommunikation kring miljömässigt hållbarhetsarbete. Detta genom att ta reda på vilka uppfattningar som finns hos de externa intressenter som omfattats av kommunikationen i samband med det miljömässiga hållbarhetsarbete Åre 2019 bedriver.

  Slutsats:

  Studien visar att eventarrangörer kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett integrerat sätt genom att inkludera information om hållbarhet i stor del av kommunikationen. Resultatet visar att hållbarhetskommunikation bör vara tydlig, konkret och transparent. Flertalet olika kanaler; såväl digitala som fysiska används med fördel för att kommunicera hållbarhet. Den symmetriska tvåvägskommunikationen ger goda förutsättningar för hållbarhetskommunikation i samband med event. Externa intressenter uppfattar kommunikation som involverade om de integreras och får bidra med idéer och expertis. Vi drar slutsatsen att externa intressenters tidigare erfarenheter påverkar deras uppfattningar om hållbarhetskommunikation.

 • 319.
  Axén, Linus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Exploring the association between the content of internal audit disclosures and external audit fees: Evidence from Sweden2018Inngår i: International Journal of Auditing, ISSN 1090-6738, E-ISSN 1099-1123, Vol. 22, nr 2, s. 285-297Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore the content of internal audit (IA) disclosures in annual reports and explain the relationship between IA disclosures and external audit fees. A content analysis of the IA disclosures made it possible to generate inductive categories that were used as a basis for statistical analysis. The findings show a large variation in disclosure practices, and only a small portion of all disclosures contain firm‐specific information related to IA. Evidence is provided that the use of an IA function (IAF) is associated with higher external audit fees. However, companies that disclose firm‐specific information related to IA pay lower audit fees than those not providing this disclosure. Overall, the results of this study indicate that firm‐specific IA disclosures most likely represent actual investments in IA and can be used as a proxy for IAF quality.

  Fulltekst tilgjengelig fra 2020-06-21 10:46
 • 320.
  Axén, Linus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fyhrlund, Erik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Revisionens kostnadsutveckling: En jämförande studie mellan publika bolag och kommuner i Sverige2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion Revisionskostnaden styrs till stor del av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Tidigare studier har funnit ett flertal bakomliggande faktorer som påverkar revisionskostnadens storlek i publika bolag och kommuner. Behovet av en jämförande studie har tidigare påpekats för att kartlägga revisionskostnadernas skillnader över tid.

  Syfte Syftet med studien är att jämföra och förklara utvecklingen av revisionskostnadernas storlek i publika bolag och i den kommunala sektorn över tid.

  Metod Studiens deduktiva ansats innebär att tidigare forskning och befintliga teorier har legat till grund för att härleda uppställda hypoteser. En longitudinell studie har genomförts för att mäta förändringar och utveckling över tid. Kvantitativ data har samlats in i form av sekundärdata.

  Slutsats Studiens resultat visar att ett flertal bakomliggande faktorer förklarar revisionskostnadens storlek över tid. Bolagsstorlek, risk och andra uppdrag har i studien ett signifikant samband med revisionskostnaden. I kommuner kan revisionskostnaden förklaras av storlek, skattekraft, resultat och antal mandat. Under perioden 2005-2011 har revisionskostnaden för publika bolag minskat med 0,5 %, medan revisionskostnaderna i kommuner har ökat med 12,8 %. Skillnaden kan till stor del förklaras av revisionens olika ändamål och påverkan av omvärldsfaktorer. 

 • 321.
  Axén, Linus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Tagesson, Torbjörn
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Shcherbinin, Denis
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Custovic, Azra
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ojdanic, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Does municipal ownership affect audit fees?2018Inngår i: Journal of Management and Governance, ISSN 1385-3457, E-ISSN 1572-963XArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study analyses whether municipal ownership affects and determines audit fees. Our model of the determinants of audit fees was tested on data from 249 Swedishmunicipal and 240 private corporations within the real estate industry, thus extendingthe study of audit fees to hybrid organizations. The statistical analysis was followedup with interviews of five partners from five different audit firms. The resultof the study shows that municipal corporations are paying significantly lower auditfees than equivalent private corporations. This finding is primarily explained bylower perceived business risk and by the fact that municipalities are able to pushprices by coordinating procurements of audit services.

 • 322.
  Aydogan, Helin
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Gatjetjiladze, Sofia
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  The Relationship Between House Prices and Stock Prices: An Empirical Analysis of the Swedish Market2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  It is of continual topicality to understand the interaction between the stock market and the house market as they are central parts of the economy and important resources and investment alternatives for both households and firms. Hence, these two markets can be crucial for consumers and investors and consequently economic growth. With a focus on Sweden and Sweden's three largest cities, we examine the relationship between house prices and stock prices by including GDP, inflation and the repo rate over the period 1994-2018. We examine this by using time series analysis and investigating both the short and long run relationship by mainly focusing how the causal link looks like based on the theories of wealth effect and credit-price effect. Our results show a negative long run relationship in Sweden indicating that an increase in house prices decreases stock prices, and for the short run there is evidence of the credit-price effect. For Stockholm, we found a positive bidirectional long run relationship and a bidirectional causality was also confirmed for the short run. For Gothenburg, we find a negative long run relationship where an increase in stock prices decreases house prices, however there is no evidence of a causal relationship in the short run. For Malmö we find a positive long run relationship that goes from stock prices to house prices and the reverse causation is found for the short run demonstrating the credit-price effect. Although we find that these markets have a relationship, we still argue that they are relatively separated and that investors can diversify over these assets because of the low values our results show.

  Keywords: house prices, stock prices, Sweden, wealth effect, credit-price effect

 • 323.
  Aziz, Basit
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Projekt, innovationer och entreprenörskap. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Improving Project Management with Lean Thinking?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the new business economy, project management has become a central way for undertaking several of the business activities. One of the increasing and most significant concerns with projects is that, projects are behind schedule, over budget and show unsatisfactory performance in terms quality and customer satisfaction. In the last few decades the manufacturing industry successfully improved quality and productivity, by using the concepts of lean thinking. The thesis explores the relevance of lean concepts in project management and how lean concepts can improve project productivity.

  The qualitative method is used in this study. Further, a systematic approach was used to identify the relevance of lean concepts in project management. The qualitative data was collected using an interview with a project consultant.

  The results of the study reveal that all concepts of lean thinking are relevant to project management in specific kinds of projects. However, a greater degree of understanding and interpretation of each concept is needed when applying lean thinking in project management. Furthermore, some of the concepts have to be interpreted with caution when they are used in innovative projects.

  In general, it is found that, lean project management can improve project productivity. The findings suggest that the lean concepts can reduce cost and time which are two key measures of project success. The results of this study can be seen as a tentative framework intended to stimulate further discussion about integrating lean thinking in project and program management.

 • 324.
  Azorbo, Michelle
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eliasson, Markus
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Ekonomisk styrning av svenska dotterbolag i Baltikum2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under de senaste åren har allt fler svenska företag utvidgat sin verksamhet i den baltiska region. Detta innebär att företaget möter en mängd komplexa faktorer som har sin grund i kulturella skillnader. Det ekonomiska styrsystemet är ett medel för moderbolaget med vilket kontroll utövas för att försäkra sig om att beslutsfattandet i dotterbolaget är i enlighet med hela företagets intresse. Utformningen av det ekonomiska styrsystemet påverkas även till stor del av det sovjetiska arv som präglar Baltikum.

  Syfte: Undersökningen har två syften. Det första är att beskriva och analysera hur det ekonomiska styrsystemet utformas och används i dotterbolag i Baltikum som ägs av svenska moderbolag. Det andra är att bidra till en ökad förståelse för hur den kulturella kontexten påverkar utformningen av ekonomiska styrsystem i Baltikum.

  Metod: Undersökningen bygger på intervjuer med tre svenska företag som har dotterbolag i Baltikum, samt med personer med stor kunskap inom problemområdet.

  Resultat: Undersökningen påvisar att de tre fallföretagen har olika angreppsätt när det gäller utformningen och användningen av det ekonomiska styrsystemet. Dessutom att den kulturella kontexten är av stor betydelse för utformningen och användningen av styrsystemet. Det sovjetiska arvet ökar behovet av kontroll föratt reducera risken med utlandsverksamheten. Kontrollen sker delvis med hjälp av användningen av det ekonomiska styrsystemet, men även med hjälp av en anpassning till det sovjetiska arvet. Undersökningen lyckades även identifiera fem olika perspektiv som belyser hur denna anpassning görs. Dessa är: Frikoppling av verksamheten, kulturell förståelse, hälsosam skepsis, ömsesidig anpassning och kunskap om hantering av individer och val av rätt personal.

 • 325.
  Baars, Cajsa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Tapper, Josefine
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Menstrual cups - a sustainable way to achieve economic benefits in Kenya: How to empower women in a society with only small measures2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is based on a field study conducted in Nairobi, Kenya, and intends to elucidate the systematic crimes against humanity that the inability to handle menstruation properly causes every day. Women who live under poor circumstances and lack access to basic needs, such as sanitary facilities and running water are the ones who suffer the most. Menstruating women are victims of not only physical and mental abuse, but also the stigma and neglect pervading the subject. This leads to the exclusion of women, both in school and at work, which in turn causes negative economic effects for the whole society. Besides elucidating the substantial economic and health consequences that menstruation can result in, the purpose of the thesis is to examine the market conditions in Nairobi and suggest sustainable solutions for menstrual cups. The menstrual cup is a durable product that might improve the situation for both women and the society, because of its suitable features. The study focuses on the informal settlements of Nairobi, and the purpose is not to examine other informal settlements or rural areas in Kenya. 

  This is a qualitative study, primarily based on a field study, profound interviews, as well as a limited survey. To achieve the purpose, we have tried to answer questions concerning the fundamental conditions for the current market of menstrual cups; the conditions for an increase in demand; and what a well-functioning structure for the menstrual cup would be. Besides answering these research questions, the methods were necessary in order to get an understanding of the conditions in Nairobi. The interview respondents represent both the consumers and the producers, with the purpose of getting a wider perspective regarding the market conditions. The questionnaire targeted the parents and caretakers, whom are the economic decision makers in the households. The aim was to get a comprehension about the life situations and economic conditions characterising the informal settlements, but also to get a general idea about the attitude towards the menstrual cup, since the product is rather unfamiliar. 

  The current market structure is characterised by charity organisations who distribute the menstrual cups for free. Their main concept is to educate young girls and secure a better future for them by securing the supply of menstrual management products. The study has shown the biggest challenge to overcome is the inability to pay, however, the result shows there are different possible solutions for producers and distributors to approach the market of menstrual cups. Instalments, price discrimination, Multi-Level Marketing, governmental subsidies and sponsoring from global organisations are some of the proposed strategies discussed in this thesis. 

  A sustainable market solution is necessary to utilise the positive externalities that emerges from menstrual cup usage, and satisfy the need for good quality menstrual management products in Nairobi in the long run. Today, because the cup usage is low, the positive externalities are lost, resulting in deadweight losses. 

  In conclusion, there are several possible market strategies for both incumbents and potential new entrants. The study has also found that menstrual health does not get enough recognition by neither national authorities, nor global actors, like the United Nations. This matter needs to be acknowledged in order to improve the conditions for millions of women suffering from menstrual related problems today.

 • 326.
  Baart, Felix
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ericsson, Frej
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Management control of Swedish SMEs: Swedish small and medium-sized enterprises’ management control mechanisms in the Asian business environment2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The Swedish economy is dependent on exports as it represents 45% of the country's GDP. Simultaneously, Swedish exporting market shares are decreasing on a global scale. In the Swedish government's export strategy which is primarily aimed at Swedish SMEs, the goal is to benefit from future growth expected to originate from the Asian marketplace. The Asian region is expected to represent 44% of future economic growth until 2020, compared to 19% and 23% in Europe and North America respectively. More Swedish SMEs therefore need to enter the Asian market and in order to implement their strategies and operate efficiently, well-suited management control systems must be in place.

  Purpose: This study’s objective is to identify implemented features of management control systems in Swedish SMEs' located on the Asian marketplace, as to facilitate sustainable future market presence.

  Contribution: The study identifies several management control aspects which affect a successful establishment of Swedish SMEs on the Asian marketplace, through subsidiaries or strategic partnerships, namely control tightness, communication, budgeting, incentive systems, cultural controls, and end customer controls. The extent to how and when such mechanisms are efficient are dependent on several contingent factors relating to for example national culture, type of presence, and the industry in which the SMEs operate.

 • 327.
  Back, Lena
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Joelsson, Linnéa
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Storbankernas kreditprocess efter finansiella kriser: En undersökning av åtgärderna som gjorts i storbankernas kreditprocesser efter en finanskris2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemdiskussion: Bankkrisen under 1990-talet och den globala krisen mellan 2007 -2009 har kommit som en kalldusch för de svenska storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, vilket har lett till betydande kreditförluster. Kreditförluster är den vanligaste orsaken till bankernas ekonomiska problem vid en finansiell kris då återbetalningsförmågan hos kredittagare försämras, samtidigt som det talar för att finansiella kriser är ett återkommande fenomen idag.

  Syfte: Syftet med detta examensarbete är att se vilka åtgärder i kreditprocessen som gjorts efter finanskriserna i de fyra svenska storbankerna samt även se hur tidigare gjorda åtgärder stod sig under den senaste krisen. Vår ambition med uppsatsen är att de resultat vi får fram ska kunna användas av bankerna i kreditprocessen så att de påverkas mindre vid framtida eventuella kriser.

  Metod: Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ metod med respondenter med gedigen erfarenhet och ansvarspositioner inom storbankernas kreditprocesser och praktisk kunnighet gällande storbankernas påverkan av finansiella kriser.

  Slutsats: De svenska storbankernas kreditprocesser stod sig bra under den senaste globala krisen i jämförelse med bankkrisen under 1990-talet, orsaken till det är de åtgärder som gjordes i kreditprocessen efter bankkrisen inom banken. Kreditprocessen har under de senaste 20 åren gått från en delvis oprövad och snabb kreditprocess till att idag vara en mer sofistikerad och tungarbetad kreditprocess som ställer högre och strängare krav på kredittagarna. För att få kreditprocessen helt vaccinerad mot finanskriser anser vi att det behövs mer mod och integritet hos kredithandläggare för att på bästa sätt kunna förmedla den rådande situationen på ett korrekt och snabbt sätt.

 • 328.
  Back, Lovisa
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Johannisson, Emma
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Ransoneringar på policy- och individnivå i hälso- och sjukvården - Ett beteendeekonomiskt experiment: Health Care Rationing at Policy and Bedside Level - A behavioral economic experiment2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Resurserna inom hälso- och sjukvård är inte tillräckliga för att tillgodose den stigande efterfrågan. Förmågan att ransonera, att neka vård, är central i arbetet för att allokera ekonomiska resurser så effektivt som möjligt. Ransoneringsbeslut kan betraktas som moraliska dilemman där beslutsfattaren tvingas välja mellan två etiska principer som står i konflikt med varandra. Policymakare och läkare fattar emellertid inte beslut under samma förutsättningar. Många policys är inte alltid tillämpbara på individnivå eftersom de utgår ifrån ett grupperspektiv och ignorerar en patients individuella behov.Syfte: Syftet med denna studie är att genom ett beteendeekonomiskt experiment undersöka hur beslutsfattarkontexten har en inverkan på beslut i ransoneringssituationer inom hälso- och sjukvården.Metod: Studenter från läkarprogrammet samt andra högskoleprogram får i en enkätundersökning besvara ransoneringsfall där utilitaristiska och deontologiska värden står i konflikt med varandra. Varje enkät är inramad med avseende på en av två beslutsfattarkontexter; policynivå och individnivå. På policynivå ska respondenten anta rollen som avdelningschef och fatta ett beslut som rör en grupp statistiska patienter. På individnivå ska respondenten anta rollen som läkare och fatta ett beslut som rör en identifierad patientResultat: Respondenter är mer utilitaristiska och ransonerar i större utsträckning på policynivå än på individnivå. Skillnaden i andel fler utilitaristiska svar på policynivå än på individnivå är störst för läkarstudenter och i livsavgörande fall. Andra studenter ransonerar däremot i större utsträckning på individnivå. I livskvalitetshöjande fall varierar effekten av beslutsfattarkontext och andelen utilitaristiska svar är i vissa fall lägre på policynivå än på individnivå.Slutsats: Studien visar att beslut fattade på policy- och individnivå inte nödvändigtvis är samstämmiga, trots att den medicinska och ekonomiska informationen är densamma. Ransoneringsbeteendet skiljer sig dessutom åt beroende på om individen studerar till läkare. Detta uppmuntrar till fortsatta studier kring beslutsfattarkontextens inverkan på ransoneringsbeslut inom hälso- och sjukvården.

 • 329.
  Backgård, Björn
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Invandringsmotstånd i Sverige - en ekonometrisk studie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stödet för det invandringskritiska partiet Sverigdemokraterna (SD) har blivit alltstarkare under de senaste tre valen. Denna trend sammanfaller med en ökad invandring,och allt större svårigheter för invandrare att integrera sig på arbetsmarknaden,vilket sammantaget innebär en utmaning för välfärdssystemen. Öppna gränser inomEuropa medför samtidigt arbetskraftsinvandring, vilken ökar konkurrensen om vissajobb. Studiens syfte är att undersöka hur mycket av SD:s stöd vilket tolkassom motstånd mot invandring som kan förklaras ur ett ekonomiskt perspektiv:huruvida motståndet mot invandring är högre i kommuner där invandringen antasha mer negativa ekonomiska konsekvenser för befolkningen. Undersökningen görsutifrån data på kommunivå från valåren 2006, 2010 och 2014. Med tre valår och290 kommuner skapas en datapanel omfattande 870 observationer, och ett tjugotalvariablers inverkan undersöks med skattningsmetoderna xed- och random eects.Resultaten visar att den mesta variationen är oförklarad, men pekar också mot attgrupper som ekonomiskt sett bör förlora mest på invandring faktiskt stöder SD i 

  högre grad. Stödet är högre där invandrare i lägre grad förvärvsarbetar jämfört medsvenskfödda, där er människor saknar gymnasieutbildning och där medianlönernaär låga. Skattningar med interaktionsvariabler tyder dessutom på att hög grad avbidragsberoende bland svenskfödda har eekt främst i närvaro av hög andel invandrare.Dessa resultat talar tillsammans på att stödet för Sverigemokraterna är delviskopplat till oro för de sociala skyddsnätens fortlevnad. Vissa resultat pekar på attockså arbetskraftsinvandring från andra EU-länder haft stor inverkan på stödet förSD, men andra resultat motsäger detta. Visst stöd hittas också för att högre brottslighetbland invandrare stärker SD:s stöd. Den realtivt låga förklaringsgraden tolkassom att invandringsmotståndet till stor del är kulturellt betingat, men den kan ävenbero på att variation i partistöd är större än variationen i invandringsmotstånd.

 • 330.
  Backlund, Eric
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sörensson, Jonathan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Valuta och internationellt bistånd: Svenska biståndsorganisationers hantering av valutaköp och valutarisk2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Biståndsorganisationer (NGOs) är verksamma i hela världen och exponeras följaktligen mot valutarisk. Organisationerna hanterar biståndsmedel i så väl vanliga som ovanliga valutor när de på olika sätt finansierar lokala samarbetspartners. Andelen forskning om hur biståndsorganisationer hanterar valutaköp och valutarisk är begränsad och denna studie avser att studera området ytterligare.

  Syfte: Studien ämnar att utifrån riskhanteringsteori samt best practice analysera problematiken kring exponeringen mot valutarisk för svenska NGOs samt dess biståndsmottagare. Syftet är även att på detta sätt kunna diskutera generella strategier för svenska NGOs valutahandel och valutariskhantering.

  Genomförande: Den kvalitativa ansatsen utgörs av informationsinhämtning i form av nio intervjuer som utformats efter teori samt tidigare studier. Genom fem intervjuer med svenska NGOs ges en bild av hur organisationernas processer och behov ser ut relaterat till valutariskhantering. Information om hur valutarisk- och valutahantering bedrivs i praktiken samt hur experter inom området ser på NGOs nuvarande hantering baseras på fyra intervjuer med aktörer inom valutarisk- och valutahantering. Studiens empiri från genomförda intervjuer analyseras med stöd i studiens teoretiska referensram samt tidigare studier.

  Slutsats: Studien visar att problematiken kring valutahandel och valutariskhantering är mer komplex än den verkar vid en första anblick samt att syftet med valutariskhantering skiljer sig mellan vinstdrivande företag och ideella organisationer. Det framgår även att NGOs i nuläget överför merparten av exponeringen mot valutarisk till motpart genom avtal och att NGOs med stor andel bunden finansiering inte har möjlighet att utförligt undersöka eller implementera valutariskhantering. Slutligen har ett antal strategier utvecklats för att mer kostnadseffektivt köpa valuta.

 • 331.
  Backlund, Sandra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Broberg, Sarah
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Ottosson, Mikael
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Thollander, Patrik
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Energy efficiency potentials and energy management practices in Swedish firms2012Inngår i: : European Council for an Energy Efficient Economy – now introduces a new series of events, focusing on, Papendal Hotel and Conference Centre, Arnhem, The Netherlands 11–14 September 2012, 2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In order to improve energy efficiency and reach the EU:s 20-20-20 primary energy saving target, focus has mainly been on diffusion of technology. Previous studies have illustrated large untapped energy saving potentials from implementing energy management practices in firms. Energy management practices have large effects on energy utilization and also a short pay-back time. According to these studies, energy management practices also effect investment decisions and the outcome of investments in energy efficient technologies. This paper investigates to what extent energy management practices influence firms estimation of energy efficiency potentials. Further it investigates two Swedish policy programs that promote industrial energy management practices: The Programme For improving Energy efficiency in energy-intensive industry (PFE) and the energy audit program and whether these have increased energy management practices in Swedish firms. A multiple case study has been conducted in order to investigate energy practices in firms in different industrial sectors. Employment of energy management varies between firms. The firms estimate equal energy efficiency potentials from implementation of energy efficient technology as for energy management practices. In total the firms estimate energy efficiency potentials of 12 %. The study shows that firms that have participated in the programs work more actively with energy management. This can be illustrated by the fact that 75 % of the firms that have not participated in any of the programs lack a person responsible for energy management and 50 % also lack a long term energy strategy. For firms that have participated in the programs the corresponding figures are 30 % and 33 %. The results indicate an untapped potential of energy efficiency measures that could be reached through increased energy management in Swedish industries.

 • 332.
  Backlund, Sandra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Eidenskog, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Energy service collaborations—it is a question of trust2013Inngår i: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478, Vol. 6, nr 3, s. 511-521Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Energy services have been highlighted both in European Union directives and in academic literature as an important tool to increase energy efficiency. Performance-based energy services, i.e., outsourcing energy management in performance-based remuneration contracts, is said to overcome many of the barriers that have been used to explain the energy efficiency gap. Energy service companies (ESCOs) help organizations to implement energy-efficient solutions in order to reduce energy costs. By combining science and technology studies (STS) analysis and economics in an interview study of firms, the paper contributes insights on the relational nature of energy service collaborations. The objective of the study is to describe how knowledge and incentives affect trust between partners in performance-remunerated energy service collaborations. Performance-based remuneration is one aspect that makes energy service contracts complex. On the one hand, risk is recognized as an important barrier to energy efficiency. Since remuneration to ESCOs is based on energy savings, they also share the financial and technical project risk with their clients. On the other hand, performance-based remuneration can create a lack of trust. Performance is measured in calculations made by the ESCO, calculations that demand expertise that client firms do not possess. ESCOs are consulted for their knowledge on energy efficiency and therefore an imbalance of knowledge is in the nature of energy service collaborations. The paper concludes that if the initial doubt is overcome, long-term collaborations can be advantageous for both parties, since this builds trust and generates long-term profits.

 • 333.
  Backlund, Sandra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Energisystem. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Eidenskog, Maria
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Energy services in Swedish industrial firms: A multidisciplinary analysis of an emerging market2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The European commission highlight the energy service market as an important means to improve energy efficiency. Both the Energy service directive and the new suggested Energy Efficiency Directive urge member states to facilitate market development for energy services. The industrial sector is estimated to have large energy efficiency potential. The aim of this multidisciplinary report is to investigate the state of the Swedish energy service market 2011, both from the supply side and from the industrial demand side in order to contribute with knowledge to the discussion of energy services as a way to improve industrial energy efficiency. Economic market theory and Socio-technical theory (the theory of economization presented by Caliskan and Callon) is used to analyse different aspects of the emerging market. The results show that the market for industrial energy services in Sweden is more extensive than previous reports have assessed. Our study describes how energy service collaborations can be complex and how calculations and measurements of expected energy savings lead to controversies and power imbalances.

 • 334.
  Backlund, Sandra
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Nilsson, Sara
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  ÄR VÄGEN MÅLET?: En ekonometrisk studie av transportinfrastrukturinvesteringars påverkan på BNP-tillväxt i Europa mellan åren 1987 och 20052009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Transportinfrastruktur är en grundförutsättning för en funktionsduglig ekonomi. Förbättringar av transportnätet kan resultera i minskade produktions- och transaktionskostnader, förenkla handel samt underlätta teknisk utveckling genom kunskapsöverföring företag emellan. Investeringar i transportinfrastruktur beskrivs ofta som en av de viktigaste förklaringsvariablerna till produktivitet och det senaste seklets höga tillväxttakt. Ett lands geografiska och demografiska förutsättningar kan komma påverka storleken på investeringseffekten. I dagens Europa med högt moderna transportnät väcker detta frågan om vilken betydelse dessa nyinvesteringar har för BNP-tillväxt och om industrialiserade länders transportinfrastruktur har passerat en optimal nivå.

  Genom att ekonometriskt undersöka ett datamaterial för fjorton europeiska  länder under åren 1987 och 2005 har vi studerat investeringar i väg och järnväg och dess påverkan på BNP-tillväxten. Utgångspunkten har varit en produktionsfunktion, baserad på Robert Solows tillväxtmodell. Studien fastställer att investeringar i transportinfrastruktur har en positiv påverkan på BNP- tillväxt, med en elasticitet på 0,000019 på kort sikt och 0,000062 på lång sikt. Effekten är avsevärt mycket mindre än i tidigare, jämförbara studier. Vägdensitet och befolkningstäthet är faktorer som inte påverkar effekten av investeringarna. Geografisk yta har däremot betydelse, större länders investeringar tendrar att få mindre genomslag på BNP-tillväxten. Vi kan dra slutsatsen att Europas länder har nått en mättnadsnivå vad gäller transportinfrastruktur och att nyinvesteringar inte längre har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten.

 • 335.
  Backman, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Nordström, Amanda
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi.
  Too Sustainable to Fail? En ekonomisk analys av Corporate Social Responsibility i svenska storbanker2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utreder syftet med Corporate Social Responsibility (CSR) i de fyra svenska

  storbankerna - Svenska Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och

  Swedbank. Uppsatsen är en teoretisk ansats till att analysera den kortsiktiga samt långsiktiga

  finansiella lönsamheten av CSR i bankerna, och använder en referensram av nationalekonomisk

  teori och tidigare forskning på området. Den teoretiska plattformen kompletteras med

  studier av storbankernas CSR-arbete där empirin utgörs av existerande dokumentation i form

  av bland annat rapporter och årsredovisningar samt intervjuer med representanter från respektive

  bank. Den sammanställning av tidigare studier som används i denna uppsats inleds med

  en redogörelse för diskussionen om CSR som koncept inom tidigare forskning, och behandlar

  därefter CSR inom marknadsstruktur och institutionell teori, finansiell lönsamhet, konsumentteori

  samt intern organisation.

  Vår utredning visar att syftet med CSR för storbankerna i huvudsak är finansiell lönsamhet

  som härrör från signalering om att bankerna är långsiktiga, stabila och innovativa. CSR fungerar

  även stötdämpande vid kriser. Arbetet med CSR tycks inte i huvudsak pådrivas av efterfrågan

  från individuella konsumenter utan snarare av det svenska samhället som helhet. Detta

  reflekteras i att konsumenter straffar uteblivet eller negativt CSR-arbete marginellt sett mer än

  de belönar positivt CSR-arbete, eftersom mycket tyder på att CSR antas vara en given del i en

  banks verksamhet idag. Ett spelteoretiskt perspektiv kan även förklara bankernas intensifierade

  CSR-arbete, oberoende av graden av lönsamhet. Övriga uppvisade positiva effekter av CSR är

  ökad effektivitet inom bankernas interna organisationer, samt kortsiktiga vinster i form av exempelvis

  avkastning. CSR fungerar även som ett verktyg för differentiering på marknaden.

  Slutligen menar vi att finansiellt, socialt och miljömässigt ansvarstagande leder till långsiktiga

  fördelar för samhället.

 • 336.
  Backman, Madeleine
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Paulseth Sandvold, Iselin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Relationen mellan ledarskap och hållbarhet: En fallstudie vid Transdev Sverige AB2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problematisering: Företag står inför utmaningar som handlar om att inkludera hållbarhetsbegreppets tre dimensioner: det ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvaret. Påtryckningar ökar från samhällets olika intressenter, som sätter press på att företag och företagsledare agerar ansvarsfullt. Hållbarhet är idag en aktuell och relevant fråga som företag, styrelser och ledare på något sätt får ta i beaktning på grund av dessa påtryckningar från samhället. Relationen mellan ledarskap och hållbarhet är, enligt oss, en samhällsaktuell fråga för företag. Det finns idag omfattande forskning kring ledarskap och en hel del forskning om hållbarhet. Forskningen däremellan är däremot relativt outforskad. Det behövs därför en förståelse för hur denna relation ser ut.

  Syfte: Syftet med denna studie är att bidra till förståelse av hur relationen mellan ledarskap och hållbarhet ser ut i ett svenskt företag, samt identifiera de aspekter i ledarskapet som kan vara av betydelse för hållbarhet.

  Metod: För att besvara syftet är denna studie uppbyggd av en pilotstudie och en enfallsstudie av kvalitativ karaktär, där vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem ledare i ledningsgruppen på Transdev Sverige AB. Studien har en induktiv ansats.

  Slutsats: Resultatet från denna studie har visat att relationen mellan ledarskap och hållbarhet ser olika ut. Ledningsgruppens kontext och ledarnas ansvarsområden har varit avgörande i beskrivningen av hur relationen ser ut. Kontexten och ansvarsområdena har dessutom varit avgörande för var i hållbarhetsbegreppet ledarna lägger sin tyngdpunkt. Relationen beskrivs vidare utifrån tre identifierade “relationsbyggare”: mål, moral och kunskap. Dessa tre är aspekter som vi anser vara av betydelse för hur relationen ser ut i denna studies specifika kontext.

 • 337.
  Backteman, Cecilia
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Eriksson, Emma
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Projektportfölj: övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation2001Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det blir allt vanligare att organisationer väljer att utföra sina aktiviteter i projekt. Många organisationer driver dessutom inte endast ett projekt i taget utan flera projekt bedrivs samtidigt. Mot bakgrund av detta finns det ett behov av en övergripande hantering av samtliga projekt, vilket dock är en komplex uppgift bl.a. p.g.a. att projekten oftast är heterogena och att det existerar beroenden mellan projekten. Ett sätt att hantera denna problematik är att betrakta samtliga projekt i en organisation som en projektportfölj.

  Syfte: Syftet är dels att utifrån en empirisk studie identifiera vad som kännetecknar en projektportfölj. Dels att bidra till förståelse för hur projektbaserade organisationer hanterar sin projektportfölj avseende projekturval och förändringar i portföljen.

  Genomförande: En empirisk fallstudie av projektportföljen i tre högteknologiska organisationer verksamma inom mobilkommunikation har genomförts. Samtliga tre projektportföljer innehåller produktutvecklingsprojekt. De tre organisationerna utgörs av BSC och SR inom Ericsson Radio Systems samt Telia Mobile Sverige inom Telia Mobile. Den empiriska datainsamlingen har skett via intervjuer.

  Resultat: Studien resulterade i en modell i vilken fyra olika typer av projektportföljer kan identifieras utifrån en portföljs innehåll. Modellen betraktas som ett verktyg för ledningen vid den övergripande hanteringen av en projektportfölj. Angående projektportföljsurval visade sig detta vara aktuellt i två av de tre fallen. Vad som styr projekturvalet kan ses utifrån två perspektiv och olika sätt att kontrollera inflödet av projekt till portföljen har identifierats. Angående hanteringen av förändringar är detta aktuellt i samtliga fall. Det visade sig finnas såväl likheter som skillnader i hur organisationerna hanterar förändringar i derasrespektive projektportfölj.

 • 338.
  Badshah, Ihsan
  et al.
  Auckland Univ Technol, New Zealand.
  Bekiros, Stelios
  European Univ Inst, Italy.
  Lucey, Brian M.
  Trinity Coll Dublin, Ireland.
  Uddin, Gazi Salah
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Asymmetric linkages among the fear index and emerging market volatility indices2018Inngår i: Emerging Markets Review, ISSN 1566-0141, E-ISSN 1873-6173, Vol. 37, s. 17-31Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study explores the relationships between changes in the fear index (VIX) and changes in emerging market volatilities i.e., Chinese, Brazilian and the overall emerging volatility index, across their conditional distributions by employing a mixed Quantile regression - Copula methodological approach. Moreover, we analyze whether emerging market volatility indices would respond asymmetrically to positive and negative volatility shocks in the fear index i.e., whether the relationships are asymmetric between the VIX and the emerging market volatilities. Our results confirm that there are strong positive relationships between changes in the VIX and emerging market volatilities, and the linkages tend to be stronger for the upper-parts of the conditional distributions, namely above the median-quantiles up to the extreme-quantiles. In all cases, the nature of the relationship appears to be contemporaneous and on average is three times stronger than their lagged relationship. Further test results reveal that the relationship is highly asymmetric i.e., the effect of a positive shock in the VIX is on average about twice more pronounced than the effect of a negative shock at the extreme-tails of their conditional distributions, a stylized fact that cannot be revealed via conventional estimation methods as OLS. If we compare the effects of positive and negative VIX shocks on emerging market volatilities utilizing QRM, Copulas and OLS, our findings reveal that the effect of a positive shock by the QRM at the 95% quantile is about eight times higher than the one revealed by OLS. An exhaustive robustness analysis is also performed with respect to other volatility measures.

 • 339.
  Bager-Sjögren, Lars
  et al.
  Swedish Agency for Growth Policy Analysis, Sweden.
  Klofsten, Magnus
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Projekt, innovationer och entreprenörskap. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Krakowski, Sebastian
  University of Geneva, Geneva School of Economics and Management (GSEM), Switzerland.
  Firm growth and survival from a 14-year perspective: A cohort analysis2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study examines whether early growth is important for the short- and long-term survival and development of new firms. The study exploits registry data for a specific cohort of Swedish firms that tracks their development until their exit, or up to 14 years, at which point only 8% of the firms remain. We find growth to be associated with increased survival of the firms, that the number of employees (in the previous year) is positively correlated with survival in following years and somewhat surprisingly, we found subsidiaries to face a significantly larger hazard of closure than independent firms.

 • 340.
  Baig, Mirza Kashif
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Raza, Hussain
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  Farooq, Umer
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi.
  E-Commerce Adoption: A Comparative Study of Sweden and Pakistan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The rapid proliferation of internet has turned the growth of e-commerce into a globalphenomenon including both, in the developed and developing countries. Several studies havebeen conducted in the perspective of consumer level e-commerce adoption for differentdeveloped countries. There felt a need to look into whether the same pattern of studies has anyimplication on other countries, especially the developing countries. This study aims at analyzingthe pattern of e-commerce adoption on consumer perspective and the factors that have greaterinfluence in the adoption of e-commerce by conducting a comparative study between Swedenand Pakistan. The factors of trust on online sellers, national culture, infrastructure involved in theoverall e-commerce activities and education level of consumers are found to have significantimpact on the adoption of e-commerce. Trust plays a pivotal role in e-commerce adoption due toa higher level of uncertainty followed by risk, invisibility of the parties involved in exchange andlack of control mechanism. Same is the case with the national culture whereby the propensity totrust on the online seller and risk taking are influenced to a great extent by different culturalorientation of consumers. Hofstede‘s (1980; 2001) frame work of cultural dimensions provide agood insight on national culture to draw their implication for the e-commerce adoption. Swedishculture appears to be more adaptive towards e-commerce than the Pakistani culture, due to itswider difference on the Hofstede‘s cultural dimension indices. Moreover Swedish customersexhibit more trust on suppliers‘ of online services and products. On the other hand, infrastructureand education are two important contextual factors that serve as support function to e-commerceactivities and complement each other such that without them e-commerce activities cannot beexecuted or flourished. Insufficient infrastructure and low education level are also the mainhurdles that refrain most of the consumers in Pakistan to make online purchases.

 • 341.
  Baishi, Wang
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Rise of MediaTek: Disruptive Innovation in Mobile Phone Chipset Industry2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: In the bestseller "The Innovator’s Dilemma", C. M. Christensen explained why and how outstanding companies can do everything right and still lose their market leadership. The mobile phone chipset industry is a hightech industry that has a heavy impact on our daily life. In the past ten year, the landscape of this industry has changed drastically. Many entrenched players with their glorious history dated back to the beginning of semiconductor industry’s formation failed while a few new comers rose to dominate the market. Apparantly the entrenched ones had all the resources needed to maintain their competitive advantage as the semiconductor industry is capital and technology intensive which requires continuous innovation. How could the new comers outperform the established ones in such a short time? The author started her investigation bearing the mind of disruptive innovation.

  Aim: In this thesis, taking the mobile phone chipset industry as an example, the author studies the rise of MediaTek, a company from Taiwan specialized in providing turn-key chipset solutions to mobile phone vendors. By doing the study, the author tries to reexamine the disruptive innovation theory proposed by Christensen and find out the root causes of the rise and fall of different companies in this industry.

  Methodology: The thesis uses deductive approach based on secondary data and qualitative interviews.

  Findings and Conclusion: The thesis verifies the five principles of disruptive innovation theory originally proposed by Christensen using the example of mobile phone chipset industry and MediaTek’s success in riding on the tide of disruptive innovation. The author analyzes MediaTek’s competitive advantage and business model to discover the reason why it succeeded in the fierce competition. Furthermore, the author brings forward three principles for incumbents to handle disruptive innovation based on the study conducted in this thesis.

 • 342.
  Bajracharya, Pranisha
  et al.
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Roma Masdeu, Natalia
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Tacit Knowledge Transfer in Small Segment of Small Enterprises2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Though small enterprises are regarded as engine for the modern economy, they are not pioneers when it comes to implementing new advances like tacit knowledge transfer procedures. Tacit knowledge is often referred as skill, know-how and expertise which are embedded in each individual in an organization. The critical skills and competences of employees are intangible assets and firms’ intellectual resources. In this context, the tacit dimension of knowledge is potentially important to be transferred among individuals, either in tacit or explicit form, to build the core capabilities of small enterprises.

  Problem Discussion: The existent Knowledge Management (KM) research has been mainly focused on big companies, providing little information for small enterprises. Authors believe the lack of attention that those small enterprises are putting on the strategic management of their knowledge is worrying. Tacit knowledge is one of the less explored areas within KM due to the difficulty to codify, formulate or express it. Despite this fact, it is perceived as “some kind of Holy Grail that will enable magnificent things to happen as soon as the codes of tacit knowledge have been deciphered”.

  Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of the transference of tacit knowledge among individuals within small segment of small enterprises.

  Method: To gather the information pertaining to tacit knowledge transfer in the small segment of small enterprises, authors have performed a qualitative and explanatory research by conducting several interviews with two small companies.

  Result: Tacit to tacit knowledge transfer has been identified as more relevant than tacit to explicit conversion in the small segment of small enterprises. Therefore the main drivers of the transference of tacit knowledge are learning at personal level and common culture. Time, cost and distance have been recognized as major problems for small enterprises when transferring tacit knowledge.

 • 343.
  Balachandran, Chanchal
  et al.
  Univ Utrecht, Netherlands.
  Wennberg, Karl
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Institutet för analytisk sociologi, IAS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Uman, Timur
  Jonkoping Univ, Sweden; Kristianstad Univ, Sweden.
  National culture diversity in new venture boards: The role of founders relational demographyInngår i: Strategic Entrepreneurship Journal, ISSN 1932-4391, E-ISSN 1932-443XArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research Summary This study explains the conditions under which new venture boards are less or more culturally diverse in terms of their directors country of birth. Longitudinal data on 5,515 Swedish ventures suggest that most directors are recruited from founders proximate social settings-neighborhoods in which they reside and past workplaces-and that diversity levels in these social settings strongly predict the national culture diversity in venture boards. Given the rapid internationalization of workplaces and regions around the world, this paper provides important clues regarding how culturally diverse upper echelons are being incorporated into the organizational design of new ventures. Managerial Summary Most New Venture Boards exhibit limited diversity in terms of their directors country of birth, as they are drawn from the venture founders network. Yet, some new venture boards are indeed born diverse. Our study reveals that founders with prior exposure to culturally diverse workplaces and residential neighborhoods are much more likely to design a culturally diverse board at founding. Given the rapid internationalization of workplaces and regions in most countries around the world, our paper provides important clues regarding how national culture diversity in top management emerges and is being incorporated into the organizational design of new ventures.

 • 344.
  Balli, Faruk
  et al.
  School of Economics and Finance, Massey University, Albany, New Zealand.
  Uddin, Gazi Salah
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mudassar, Hasan
  School of Economics and Finance, Massey University, Albany, New Zealand.
  Yoon, Seong-Min
  Department of Economics, Pusan National University, Busan, Republic of Korea.
  Cross-country determinants of economic policy uncertainty spillovers2017Inngår i: Economics Letters, ISSN 0165-1765, E-ISSN 1873-7374, Vol. 156, s. 179-183Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study explores the determinants of cross-country economic policy uncertainty (EPU) spillovers. We find that bilateral factors such as trade and common language play a highly significant role in explaining the magnitude of EPU spillovers. Furthermore, the magnitude of EPU spillovers is higher for countries having higher vulnerability in terms of fiscal, trade, or financial liability imbalances. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 345.
  Balli, Faruk
  et al.
  Massey Univ, New Zealand.
  Uddin, Gazi Salah
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Shahzad, Syed Jawad Hussain
  Montpellier Business Sch, France.
  Geopolitical risk and tourism demand in emerging economies2019Inngår i: Tourism Economics, ISSN 1354-8166, E-ISSN 2044-0375, Vol. 25, nr 6, s. 997-1005Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article, we investigate the impact of geopolitical risk (GPR) on international tourism demand in emerging economies. We have found that impact of GPR is not homogeneous for every country in our sample; for example, some countries are affected heavily by GPR and others are mostly immune to GPR shocks. In general, for countries that have attractive tourism destinations, the impact of GPR is minimal, indicating that if international tourists desperately want to go a destination, they do not take GPR seriously. In addition, the tsunami impact of GPR is not the same for all affected countries. For some countries, the GPR shocks have an impact within 2 to 3 months of its first hit, while for other countries, the impact is felt over longer periods.

 • 346.
  Bandick, Roger
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Acquisition, Plant Survival and Employment Growth2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 347.
  Bandick, Roger
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Acquisition, Plant Survival and Employment Growth2018Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 348.
  Bandick, Roger
  Institute of Business and Technology and Aarhus School of Business, University of Aarhus, Denmark.
  Foreign Acquisition, Wages and Productivity2011Inngår i: The World Economy, ISSN 0378-5920, E-ISSN 1467-9701, Vol. 34, nr 6, s. 931-951Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper studies the effect of foreign acquisition on wages and total factor productivity (TFP) in the years following a takeover by using unique detailed firm-level data for Sweden for the period 1993–2002. The paper takes particular account of potential endogeneity of the acquisition decision (for example, due to ‘cherry picking’) by implementing an instrumental variable approach and propensity score matching with difference-in-difference estimation. Moreover, in line with the recent literature on firm heterogeneity and trade, this paper allows for the acquisition effect to differ depending on whether the targeted firms were domestic multinational or non-multinationals before the foreign takeover. This paper also allows for the acquisition effect to differ depending on whether the acquisition is horizontal or vertical. Our results show that foreign acquisition has no effects on overall, skilled or less-skilled wage growth, either in targeted Swedish MNEs or in targeted Swedish non-MNEs or if the acquisition was motivated by vertical or horizontal motives. However, the results indicate that both targeted Swedish MNEs and non-MNEs have better growth in TFP after vertical foreign acquisition only but no such impact from horizontal foreign acquisition.

 • 349.
  Bandick, Roger
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Global Activities and Plant Survival: The Case of Sweden2014Inngår i: Innovation, globalization and firm dynamics : lessons for enterprise policy / [ed] Anna Maria Ferragina, Erol Taymaz, Kamil Yilmaz, Routledge, 2014, s. -35Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter provides an extensive review of the empirical evidence found for Sweden concerning plant survival. The result reveals that foreign MNE plants and exporting non-MNE plants have the lowest exit rates, followed by purely domestic-oriented plants, and that domestic MNE plants have the highest exit rates. Moreover, the exit rates of globally engaged plants seem to be unaffected by increased foreign presence, whereas there appears to be a negative impact on the survival rates of non-exporting non-MNE plants. Finally, the result reveals that the survival ratio of plants of acquired exporters, but not other types of plants, improves post acquisition.

 • 350.
  Bandick, Roger
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Nationalekonomi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Global sourcing, firm size and export survival2019Inngår i: Economics, ISSN 1864-6042, E-ISSN 1864-6042, Vol. 62Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper investigates how firm size and global sourcing affect the export surviving probabilities. By using data on export and import transactions disaggregated by destination/origin for the entire Danish manufacturing firms between the periods 1995– 2006, the author is able to classify the firms into different size categories and to observe whether they continue or cease to export. Moreover, he is able to define whether the firms source intermediate inputs from high- or low-wage counties. The results, after controlling for the endogeneity of the international sourcing decision by using IV and matching approach, indicate that firm size is positively correlated with the likelihood of continuing to export. Moreover, for small and medium size firms, global sourcing seems also to increase the probability of staying in the export market but only if they source from high- wage countries. However, sourcing inputs from abroad, no matter if it is from high- or low-wage countries, do not seem to significantly affect the export surviving probabilities for larger firms.

45678910 301 - 350 of 3708
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf