liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 723
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Jönsson, Fanny
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Israelsson, Amanda
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Laborativt materials betydelse inom matematikundervisningen för de yngre åldrarna: En systematisk litteraturstudie om laborativt materials möjligheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka möjligheterna vid arbete med laborativt material inom matematikundervisningen för de yngre åldrarna. Syftet är att sammanställa resultat från tidigare forskningslitteratur för att urskilja vilka hinder och vinster som kan uppstå i samband med användning av laborativt material. För att finna relevant litteratur till denna studie har vi använt oss av databaserna ERIC, MathEduc samt Swepub. Vårt analyserade resultat visar att användning av laborativt material kan resultera i många vinster för elevers lärande. För att undvika hinder bör läraren ha god kunskap om materialet samt alltid grunda och motivera användandet i ett matematiskt syfte. Det slutliga målet med att inkludera laborativt material i undervisningen är att eleverna inte ska behöva använda materialet. Det ska enbart användas som stöd när ny, abstrakt matematik introduceras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Karlsson, Catharina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Språkstörning utifrån ett genusperspektiv: En litteraturstudie2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syftet med denna litteraturöversikt av forskningsbaserade texter om den neuropsykiatriska diagnosen språkstörning utifrån ett genusperspektiv har varit att synliggöra skillnader men också gemensamma mönster hos pojkar och flickor. Då andra diagnoser är mer beforskade kring genus har jag använt dessa som utgångspunkt. Jag har utgått från en humanistisk människosyn, vilken förespråkar alla människors lika värde och rätt till likvärdigt bemötande och deltagande. I denna forskningsöversikt omfattas skolans praktik. Jag utgår från ett tvärvetenskapligt samt specialpedagogiskt perspektiv. Genus och kön utgör en sorteringsgrund inom exempelvis biologiska, sociala, politiska och kulturella sammanhang och utifrån olika kontexter har vi olika förväntningar på dess olika roller. Att identifiera sig med ett kön eller genus innebär också förväntningar man har på sig själv och individer tenderar att anpassa sig mer eller mindre till vedertagna system och maktordningar. Utifrån mina frågeställningar har jag fått en överblick utifrån min utvalda forskningslitteratur, vilken jag har valt att sammanställa och redovisa utifrån teman. Mina utvalda teman är genus, diagnostisering, komorbiditet, pragmatik och sårbarhet. Resultat visar att språkstörning är 2-3 gånger vanligare hos pojken och den typiske pojken med språkstörning är tydligt beskriven. Den typiska flickan är dock inte med. Detta gäller generellt vad gäller hela sammanställningen; pojkar har större utrymme i skolans praktik och genom att de tar mer plats genom att synas och höras får de också flest åtgärder och utreds oftare. Det har visat sig att flickor med språkstörning kan dölja sig bakom blyghet och där ligger en del av orsaken till flickors missade diagnoser. Det visar sig också att flickor överkompenserar mer i skolans praktik och visar mer av sina svårigheter i hemmet. Sårbarheten för fickor och pojkar med språkstörning ser olika ut. Flickor riskerar sexuella övergrepp, ätstörningar och social isolering medan pojkar inte finns med som variabel vad gäller sexuella övergrepp. Olikheter kring flickor och pojkar kan bero på sociala och kulturella normer men också att man i samhället har olika förväntningar på vad det innebär att vara pojke respektive flicka. Denna litteraturstudie har gett mig fördjupade kunskaper som kommer att påverka mitt förhållningssätt till genusfrågan i skolan och vara mer observant och sträva mot att finna verktyg som kan skapa likvärdigt deltagande i skolans kontext.

  Fulltekst (pdf)
  Språkstörning utifrån ett genusperspektiv
 • 303.
  Karlsson, Hanna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Bååth, Ellen
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Undervisningsmetoder i problemlösning: Hur olika undervisningsmetoder i problemlösning påverkar elevers matematiska kunskaper2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar problemlösning med fokus på lärarens val av undervisningsmetod i syfte att utveckla elevers matematiska kunskaper. Vi har uppmärksammat brister i nyttjandet av strategier i problemlösning hos elever i årskurs F-3. Studiens syfte är därför att bidra med vad tidigare forskning om problemlösningsundervisning har resulterat i och jämföra dessa resultat med varandra. För att undersöka detta har tidigare forskning granskats genom en systematisk litteraturstudie. De databaser som använts för att finna tidigare forskningsstudier är ERIC, UniSearch samt SwePub. Resultatet av studien visar att en väl genomtänkt undervisningsmetod i problemlösning är av stor vikt för elevers kunskaper i matematik. Genom resultatet framkommer även att en god problemlösningsförmåga underlättar för elevers fortsatta matematikutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Karlsson, Ingrid
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Lärande, Estetik, Naturvetenskap (LEN). Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Szklarski, Andrzej
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Fruktbara sammanflätningar: om relationen teori och praktik i lärarutbildningen2013Inngår i: Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik : [en vänbok till Gunnel Colnerud] / [ed] Helene Elvstrand, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Robert Thornberg, Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande , 2013, s. 73-82Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Gunnel Colnerud, professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, vid Linköpings universitet har under den största delen av sitt yrkesverksamma liv varit engagerad i skolfrågor av olika slag. Ofta har fokus för hennes intresse och uppdrag legat i att förstå skolans vardagsliv och det komplexa uppdrag som läraryrket innebär. Gunnel fyller 67 år i januari 2015 och denna vänbok är en hyllning till henne från kollegor, både nationellt och internationellt, samt tidigare doktorander. Bidragen i antologin, Lärares etik och professionella arbete - skolan som moralisk praktik, är tänkt att spegla de områden som Gunnel i sin forskning varit engagerad i.

  Innan Gunnel påbörjade sin forskarutbildning i pedagogik var hon verksam som psykolog inom skolhälsovården. Denna erfarenhet av att ha mött barn och elevers utsatthet samt lärares ständiga arbete med att möta olika typer av förändringar och hantera en komplex yrkesroll är något som Gunnel burit med sig in i sin forskning, vilket inte minst syns i hennes outtröttliga engagemang i att vara en forskare som bidrar till skolans praktik.

  I mitten av nittiotalet Jade Gunnel fram sin avhandling som byggde på intervjuer med yrkesverksamma lärare och handlade om etiska dilemman lärare ställs inför i sitt yrkesutövande. Gunnel har allt sedan avhandlingsarbetet varit mycket engagerad i etiska frågor i relation till läraruppdraget och var en av de pådrivande krafterna i att tillsammans med Sveriges båda lärarförbund formulera gemensamma yrkesetiska principer, som kom att benämnas Lärares yrkesetik. I detta arbete gjorde Gunnel betydande insatser genom att problematisera yrkesetik som fenomen, medverka i otaliga utbildningsinsatser för lärare och lärarstudenter inom området och sist men inte minst bidra till att etablera yrkesetik som forskningsfält.

  Ett kännetecknande drag för Gunnels forskning har varit den starka viljan och övertygelsen om att forskning om skola behöver ske i relation till och med skolans praktik. Tillsammans med sin make och kollega professor Kjell Granström etablerade Gunnel en forskarmiljö med fokus på praxisnära forskning. Vi som är redaktörer för denna vänbok har alla haft förmånen att vara doktorander till Gunnel eller Kjell och fått möjlighet att växa som forskare i en forskarmiljö som präglats av kreativitet, engagemang och spännande diskussioner.

 • 305.
  Kempe, Camilla
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Gustafson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  A longitudinal study of early reading difficulties and subsequent problem behaviors2011Inngår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 52, nr 3, s. 242-250Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  It is generally believed that early academic failure in school develops into a downward spiral of negative motivational and behavioral consequences. In this study, children with reading difficulties were compared with typical readers on questionnaires measuring ADHD symptoms and other behavior problems such as withdrawn symptoms, somatic complaints, anxiety/depression, social problems, and aggression. The results revealed that reading difficulties and problem behaviors appear more independent of each other rather than problem behaviors being a consequence of reading failure. In addition, gender differenceswere negligible when examining the relationship between reading difficulties and subsequent problem behavior. Some implications for special educationand intervention are suggested.

 • 306.
  Kennedy-Lewis, Brianna L.
  et al.
  Utrecht University.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Induction, deduction, abduction2018Inngår i: The SAGE handbook of qualitative data collection / [ed] Uwe Flick, Los Angeles: Sage Publications, 2018, s. 49-64Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  When conducting qualitative research, scholars should consider the relation between data collection and analysis as well as between theory and data. There are at least two ways to relate data collection to analysis in the research process. In a linear-sequential approach, researchers first collect all data and then start to analyze. This is common in quantitative research but could also be applied in qualitative research, for instance when doing content, thematic, discursive, conversational, or phenomenological analysis after collecting all data. In contrast, an iterative approach refers to an interplay between data collection and analysis. Researchers move back and forth between data collection and analysis during this research process. The ongoing data analysis guides researchers to change or add a new data gathering method, to decide which data to collect next and where to find them. The iterative approach is essential, for example, in ethnography and grounded theory, but could be adopted in a range of qualitative research approaches. The two approaches of how to relate data collection and analysis to each other should be understood as ideal types or the opposite ends of a continuum, in which researchers could be more or less close to one of the ends. Concerning the relation between theory and data, researchers might either use theoretical knowledge to interpret and analyze their data or else try to ignore previous theoretical knowledge to be open to discover patterns, themes, concepts, or theory from data. Once again, these two approaches should be considered as located on a continuum. When it comes to this complex and even contested relation between theory and data, Kelle argues that qualitative researchers have to deal with two conflicting challenges: (a) the general accepted epistemological tenet that empirical research must always refer to previous insights and already existing knowledge; and (b) that social life and its meanings, actions and structures are constantly changed and reinvented, and therefore, the researchers have to be open to explore the unknown and unpredictable at the same time as being aware that such an openness may be hampered by theoretical preconceptions researchers carry with them. The relation between data collection and analysis and between theory and data can be discussed in terms of deduction, induction, and abduction, which is the aim of the current chapter. Because deduction and induction have often been discussed in the social research literature, we focus in particular on abductive reasoning and its potential role in the relation between data collection and analysis and between theory and data in qualitative research.

 • 307.
  Kennedy-Lewis, Brianna
  et al.
  University of Florida.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Using inductive, deductive, and abductive logic in data collection and analysis2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 308.
  Kirketerp Krusell, Magnus
  et al.
  Section for General Medical Practice, Department of Public Health, Aarhus University, Aarhus C, Denmark.
  Hohwü, Lena
  Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Aalborg, Denmark.
  Bjereld, Ylva
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Bang Madsen, Kathrine
  Section for General Medical Practice, Department of Public Health, Aarhus University, Aarhus C, Denmark.
  Obel, Carsten
  Section for General Medical Practice, Department of Public Health, Aarhus University, Aarhus C, Denmark.
  The impact of childhood bullying on the daily lives of Nordic children and young adolescents2019Inngår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 108, nr 6, s. 1096-1102Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: Childhood bullying may negatively affect the mental health in children andadolescents, but few studies have explored this potential link. We aimed to investigate theassociation between childhood bullying and the impact of poor mental health on the dailylife in a population of Nordic children and adolescents aged 5–16 years.

  Methods: This cross-sectional study was based on data from the Nordic survey onChildren’s Health and Wellbeing (NordChild) from 2011. The study population included 4966 children from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Mental health wasmeasured by a parent-reported version of the Strength and Difficulties Questionnaire. Weconducted multiple logistic regression analyses to estimate the odds ratios of poor mentalhealth in bullied compared to non-bullied children and adolescents while adjusting for sex,age, body mass index and parental socioeconomic status.

  Results: Bullied children and adolescents were four times more likely than their nonbulliedpeers to have mental health problems with negative impact on their daily life athome, in their relations to friends, learning in school or leisure activities (adjusted oddsratio: 4.32; 95% CI: 3.54–5.26).

  Conclusion: This study found negative impact on the mental health in bullied children andadolescents, which affected several arenas of daily life.

 • 309.
  Kjellberg, Anette
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV). Linköpings universitet, Hälsouniversitetet.
  Hellberg, Kristina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete. Intervjuer med unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 310.
  Knuthammar, Julia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Grönqvist, Petra
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Digitalt berättande och dess inverkan på grundskoleelevers skrivförmågor: – En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitalt berättande har blivit en del av undervisningen i svenska de senaste åren. Än så länge verkar dock ingen omfattande forskning ha bedrivits i Sverige om hur arbetet med detta påverkar elevers skrivande. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka digitalt berättande och dess inverkan på grundskoleelevers skrivförmågor. Detta gjordes utifrån frågeställningen: På vilket sätt inverkar digitalt berättande på de kognitiva förmågorna i skrivprocessen?

  För att besvara studiens syfte och frågeställning insamlades totalt elva vetenskapligt granskade artiklar som presenterade empirisk data. Dessa hittades främst genom databaserna Scopus, ERIC och sökmotorn UniSearch.

  Resultatet visar att digitalt berättande kan ha en positiv inverkan på flera kognitiva förmågor som är involverade i skrivprocessen. Exempelvis påverkades förmågan att tänka kreativt, planera, och kontrollera sitt skrivande. Även förmåga att hantera språket ur ett grammatiskt perspektiv och budskapsförmedling påverkades. Utöver detta diskuteras möjliga förklaringar till att digitalt berättande skulle kunna bidra till att utveckla dessa förmågor. De förklaringar som lyfts handlar främst om att digitalt berättande som arbetssätt främjar elevsamarbete och är motivationshöjande. Forskningen verkar vara samstämmig i att digitalt berättande kan ha positiv inverkan på elevers skrivande. För att kunna dra mer slutsatser och utöka kunskap om detta anser vi dock att det finns behov av vidare forskning framförallt i skolans tidiga år och utifrån svensk kontext.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 311.
  Kreitz-Sandber, Susanne
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Engvall, Margareta
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Problem solving perspective in arithmetic classrooms: Developing mathematic learning in Japanese elementary schools2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This presentation wants to provide knowledge on mathematics lessons in Japanese classrooms (in comparison to Swedish classrooms). We will focus on a description of arithmetic lessons in the early school years. During a study visit in Sendai and Tokyo in February 2014 we had the possibility to visit lessons in four different elementary schools and to observe teachers’ and pupils’ activities during the mathematic lessons. The ”Japanese way” of organizing mathematics teaching has been described frequently and is being characterised as organising the whole lesson around a small number of problems and with a focus on pupils learning strategies (Shimizu, 2013). In this paper we choose Shimizu and others’ analyses as a starting point and will exemplify how a problem solving perspective can guide the activities of teachers and pupils. We are especially interested in how problem solving can contribute to pupils’ understanding of mathematical terms and content in elementary school lessons early years, when addition and subtraction and related procedures are being taught.

 • 312.
  Kreitz-Sandberg, Susanne
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  ‘As an educator you have to fix many things on your own’: A study of teachers’ perspectives on organizing inclusion in various welfare contexts.2015Inngår i: Rights of Children in the Nordic Welfare States: Conceptual and Empirical Enquiries / [ed] Gro Hellesdatter Jacobsen, Århus: NSU Press, 2015, s. 145-167Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Although the school and welfare systems in Japan, Germany, and Sweden are organized differently, public school teachers from each of these countries express common concerns about the possibilities and challenges of organizing inclusive educational settings in general school contexts. These results come from a comparative study based on focus group interviews with teachers in these three countries. The teachers discuss the possibilities and challenges of multiprofessional collaboration in their respective school systems. Rather than analysing differences between the systems, this chapter focuses on common needs from a teacher’s perspective. The purpose of this chapter is to describe possible dilemmas occurring in relation to the inclusion paradigm of schools in different national school systems. This chapter illustrates how taking teachers’ perspectives into account is an important precondition for developing inclusive practices in school settings. Children meet the welfare system through the teachers; with their central position in schools, teachers have the potential to facilitate the meeting between the individual and the social institutions. Accessibility of services and communication that functions well with and between different professional groups is crucial when organizing support structures. The chapter takes as its point of departure discourses on inclusion as part of a human rights agenda.

  Fulltekst (pdf)
  As an educator you have to fix many things on your own’: A study of teachers’ perspectives on organizing inclusion in various welfare contexts
 • 313.
  Kreitz-Sandberg, Susanne
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  From gender equality to norm creativity:: Gender inclusion in university programmes for teachers in preschools and leisure time centers2016Inngår i: NERA 2016: Book of Abstracts, 2016, s. 115-115Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Research topic/aim: The purpose of this presentation is to describe ways of including gender equality and gender sensitivity in programmes for teachers in preschools and leisure-time centres. The presentation takes its point of departure in research literature on gender in higher education and teachers’ education.

  Theoretical and methodology framework: Gender sensitivity, intersectionality, diversity, norm-critical thinking and, recently, norm-creativity are only a few of the eye-catching terms in gender and education discussions. Some of them are used more descriptively while others stand for explicit theoretical paradigms. I will, in a first step investigate, which are the predominant perspectives and what do they contribute to our knowledge on gender in (preschool) teachers’ education.

  (Expected) conclusions/findings: Hopefully, the established knowledge can be applied to specific education contexts: Preschool teachers’ education and teacher in leisure-time centre programmes. These programmes are both similar and different to each other. The number of men studying to become preschool teachers has been low over the years, while programmes for teachers working in leisuretime centres attract almost equally many men and women. For our own university we know that these programmes include knowledge on gender and education into their curriculum and the teaching. However, involved teachers also voice a wish to work more strategically with gender in their programmes. The systematic literature study is expected to inspire our work with further gender inclusion into teachers’ and preschool teachers’ programmes.

  Relevance to Nordic educational research: Gender equality is nothing that comes for free and working with gender equality is a highly relevant topic for teachers’ education in Nordic countries. However, international research in the field is still in the beginning. Teacher educators in Finland have over the last decade worked strategically with gender sensitive education in teacher training programmes and also in Sweden and other Nordic countries there are a number of actors in the field. The discussion with researchers from different Nordic countries and actors from various teachers’ education programmes can stimulate our work on gender inclusion in teachers’ education and training.

 • 314.
  Kreitz-Sandberg, Susanne
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Gender Mainstreaming, Intersectionality and Inclusive Perspectives in Higher Education2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  In this presentation I will discuss different ways of working with gender equality and anti-discrimination in higher education. I am arguing for a new concept of gender inclusion. This concept combines strategies of gender mainstreaming with a number of specific pedagogical and self- reflexive elements in university teaching. It also embeds working with gender into an intersectional context, where gender is understood as one feature interacting with other dimensions that risk cementing inequality. I will take up some examples on how we at Linköping University work with preparing conditions to increase equal opportunities in higher education and present results from an interview study with teacher educators. The study describes university teachers’ perceptions of strategies and dilemmas when working with gender inclusion in teachers’ education.

 • 315.
  Kreitz-Sandberg, Susanne
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Improving Pedagogical Practices through Gender Inclusion: Examples from University Programmes for Teachers in Preschools and Extended Education2016Inngår i: International Journal for Research on Extended Education, ISSN 2196-3673, E-ISSN 2196-7423, Vol. 4, nr 2, s. 71-91Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Working with gender equality in teacher education embraces a wide range of policies and practices. Against the backdrop of relevant research on gender in preschools, universities and teacher education, the study provides an outlook of the praxis on selected Swedish university programmes for preschool teacher education and teachers in extended education. The study is inspired by educational ethnography and applies quantitative and qualitative text analyses of programme and course documents. The article describes how gender perspectives can be systematically incorporated into university teaching through curriculum design and constructive aligned teaching. The author discusses whether the described pedagogical practices and gender inclusion in higher education have the potential to promote (preschool) teacher students’ systematic acquisition of values, knowledge and skills as a precondition for improving sustainable pedagogical practices. The article also touches on the relevance of the results for the eld of extended education and academic training for pedagogues and teachers who work in non-formal educational settings.

  Fulltekst (pdf)
  Improving Pedagogical Practices through Gender Inclusion: Examples from University Programmes for Teachers in Preschools and Extended Education
 • 316.
  Kreitz-Sandberg, Susanne
  et al.
  Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Engvall, Margareta
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Observations in Early Primary Mathematics Lessons in Japan: Implications for Swedish classrooms?2015Inngår i: NERA 2015: The 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 4-6 March 2015, The University of Gothenborg, Department of Education and Special Education, 2015, s. 84-84Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The main purpose of this study is to investigate and describe typical actions that can be identified in teacher-pupil interactions during Mathematics lessons in early primary school. In this presentation we will focus on observations from Japanese classrooms and compare the results with earlier studies in Swedish primary classrooms (Engvall 2013). We also want to raise the question whether and how the Japanese example can contribute to the Swedish discussion on mathematics education. Method: The study builds on ethnographical observations in Japanese and Swedish primary classrooms. In Japan, 18 mathematics lessons in four schools (1st-6th grade) were observed in February 2014. The classroom observations were combined with teacher interviews (individual and in groups). In Sweden a total number of 26 lessons were videotaped in five different classes (2nd and 3rd grade, in 2009) while the same mathematical content was taught (addition and subtraction). After transcription, a thematic analysis was accomplished. Findings: With focus on the teacher-pupil interactions we will describe a number of phenomena that became apparent in the Japanese classrooms. Teachers pay, for example, much attention to pupils' problem solving strategies. Other observed phenomena are the slow pace of teaching and the well-structured teacher instructions. Mathematical concepts were clearly reflected in classroom communication. We will discuss these phenomena in the light of our knowledge on teacher-pupil interactions in Swedish mathematics primary classrooms. Relevance to Nordic educational research: It is well known that international comparative research offers unique opportunities to gain insight to quality aspects of classroom practices, especially when combined with adequate theoretical knowledge in the respective discipline. Japanese pupils perform well in international studies on mathematics and science (TIMMS). Studying Japanese mathematics classes can therefore help us to discern important aspects that could be possible to develop also in Swedish mathematics classrooms. According to the Swedish National Agency for Education, there are several problems to be overcome in Swedish mathematics education. One of these is the dominance of students' individual work with the textbook. This is in total contrast to the Japanese classroom where the whole class discussion is given a lot of time.

 • 317.
  Kristoffersen, Bård
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Motivation hos yrkeselever2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur det förhåller sig  med motivationen inom några ämnen hos elever som går på elprogrammet på en skola i Stockholmsregionen. Undersökningen baseras på en enkätstudie av 67 elever i årskurs ett till tre och en intervjustudie av fyra elever. Den kvalitativa studien genomfördes med strukturerade intervjuer medan den kvantitativa studien genomfördes med hjälp av Internetenkäter. Undersökningens resultat visar att eleverna tycker det är avgörande för motivationen att lärarna är duktiga och engagerade, samt att det är en praktisk utbildning. Vidare framkommer att krav och förväntningar från föräldrar, lärare och praktikplats har stor betydelse för elevernas prestationer. Många av eleverna tycker att arbete och tjäna pengar stärker deras motivation att arbeta med studierna. Studien visar även att många el-elever väljer att läsa högskoleförberedande kurser.

  Fulltekst (pdf)
  Motivation hos yrkeselever
 • 318.
  Kusljugic, Sabina
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Carlén, Louise
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Utomhus- och/eller inomhusmatematik.: En litteraturstudie om lärares samt elevers syn på demöjligheter och hinder som uppstår vid användning av utomhuspedagogik i matematikundervisningen.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar vilka fördelar och nackdelar lärare och elever upplever vid användning av utomhuspedagogik i matematikundervisningen. Vi har uppmärksammat att lärare väldigt sällan använder sig av skolgården och andra områden utomhus i sin undervisning för elever i årskurs F-3. Studiens syfte är att bidra med vad tidigare forskning i området har visat för resultat samt att jämföra dessa resultat med varandra. Vid undersökning av detta område har tidigare forskning granskats genom en systematisk litteraturstudie. De databaser som använts för att finna tidigare forskningsstudier är UniSearch och ERIC. Resultatet av studien visar att det finns många olika anledningar till att lärare sällan använder sig av utomhuspedagogik. Men att det är ett ganska uppskattat tillvägagångssätt i undervisningen av främst elever men också lärare när de känner sig trygga på området.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Kvist Lindholm, Sofia
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Wickström, Anette
  Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema Barn. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  ‘Looping effects’ related to young people’s mental health: How young people transform the meaning of psychiatric concepts2020Inngår i: Global Studies of Childhood, ISSN 2043-6106, E-ISSN 2043-6106, Vol. 10, nr 1, s. 26-38Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Over the past decades, reports from official authorities and the media have suggested that there is a ‘crisis’ in young people’s mental health. However, there is considerable uncertainty regarding how to interpret the data referred to in these alarming reports. The present article draws on ‘the minority voices’ of young people and theories developed by Ian Hacking to undertake a critical analysis of the conceptualisation of young people’s mental health. According to Hacking, systems of classifications formulate general truths about people and frame the suffering of individuals in specific ways. Classification changes people. However, young people are social actors who interact with classifications of their mental health and by doing so they could cause classifications to be redrawn. Hacking refers to these feedback effects as ‘looping effects’. Based on 51 interviews with 15-year-olds, this article explores how young people interact with psychiatric labels associated with their wellbeing such as anxiety and depression. We demonstrate how the participants gave new meaning to these psychiatric labels, devalued and gave nuance to them, and by doing so transformed them into cultural categories rather than diagnostic categories. We discuss the potential looping effects related to young people’s mental health and how the present findings can inform policy practice.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 320.
  Köpsén, Johanna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Swahn, Ragnhild
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Yrkesutbildning och styrdokument2019Inngår i: Lära till yrkeslärare / [ed] Susanne Köpsén, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 2, s. 59-87Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 321.
  Larson, Niclas
  et al.
  Linköpings universitet, Matematiska institutionen, Matematik och tillämpad matematik. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Björklund Boistrup, Lisa
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Stockholm University, Sweden.
  A language of description for analysing mathematics classroom communication2013Inngår i: Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Mathematics learning across the life span / [ed] Anke M. Lindmeier, Aiso Heinze, 2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 322.
  Larsson, Andreas
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Embodied Understanding in Computer Programming: A semiotic analysis of metaphors used in programming2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Language can be seen as a bridge between the way we think and our actions. From a social semiotic, language

  becomes a resource with which collective knowledge can be distributed. The way we talk about an artefact is

  a reflection of our conceptual understanding thereof. Often, we use conceptual metaphors to communicate

  abstract concepts in abstract reasoning domains such as computer science. Conceptual metaphors are formed

  in relation to primary metaphors and are grounded in sensorimotor experience. Primary metaphors can be used

  to analyse how we embody our conceptual understanding of specific concepts. The aims of this study are

  threefold: Firstly, to explore how conceptual metaphors are used by students and teachers while engaging in

  conversations about computer programming; secondly, to analyse the emergent conceptual metaphors to

  identify how teachers and students understand abstract aspects about computer programming and thirdly, to

  identify the sensorimotor experiences that contribute to shaping the conceptual metaphors used by the

  students and the teachers. Two teachers and three students from two different upper-secondary schools

  engaged in informal conversations regarding aspects of computer programming. The conversations were audiorecorded,

  and excerpts were transcribed verbatim and translated into English. The excerpts were analysed by

  adopting a methodological framework based on Grady’s theory of primary metaphor. Results suggest that

  teachers and students have a multi-faceted conceptual understanding of computer science that involves

  concepts such as spatial relations, similarities between objects and computer code. Other emergent aspects

  concerned interpersonal relationships, in relation to customer service and social skills. The findings imply that

  expanding the number of available conceptual metaphors could lead to a more diverse set of didactic tools in

  computer science education, thus increasing overall conceptual understanding.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Lee, Jungup
  et al.
  Natl Univ Singapore, Singapore.
  Choi, Mi Jin
  Texas State Univ, TX USA.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Hong, Jun Sung
  Wayne State Univ, MI 48202 USA.
  Exploring Sex Differences in the Association between Bullying Involvement and Alcohol and Marijuana Use among US Adolescents in 6(th) to 10(th) Grade2020Inngår i: Substance Use & Misuse, ISSN 1082-6084, E-ISSN 1532-2491, Vol. 55, nr 8, s. 1203-1213Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: The aim of the current study was to examine whether different types of involvement in bullying, together with a set of social-ecological correlates, were associated with alcohol and marijuana use for female and male adolescents. Methods: This study utilized data derived from the U.S. division of the 2005-2006 Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) study, which include 7,084 U.S. 6(th)-10(th) graders (3,353 males and 3,731 females) in public and private schools. Results: The results showed that although some forms of involvement in bullying were associated with alcohol and marijuana use, some of these associations became non-significant when the social-ecological covariates were included in the models. The final logistic regression models revealed that being a traditional bully-victim increased the risk of alcohol use for males while being a traditional bully and cyber victim increased the risk of alcohol use for females. In addition, being a cyberbully increased the risk of marijuana use for males. While parental monitoring decreased the risk, delinquent peers increased the risk of both alcohol and marijuana use for both sexes. Parent/guardian support decreased the risk of alcohol use for females. The likelihood of alcohol use and marijuana use increased with age for both sexes, while being an African American was linked with a lower risk of alcohol and marijuana use among males. Conclusions/Importance: Our findings demonstrate the importance of examining the link between bullying involvement and substance use, together with social-ecological correlates for female and male adolescents.

 • 324.
  Leijon, Ingemar
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för kliniska vetenskaper. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Barn- och kvinnocentrum, Barn- och ungdomskliniken i Linköping.
  Ingemansson, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för kliniska vetenskaper. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Barn- och ungdomskliniken, Ryhovs sjukhus, Jönköping, Sverige.
  Nelson Follin, Nina
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för kliniska vetenskaper. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten. Region Östergötland, Barn- och kvinnocentrum, Barn- och ungdomskliniken i Linköping. Karolinska University Hospital, Sweden.
  Wadsby, Marie
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för kliniska vetenskaper. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Reading deficits in very low birthweight children are associated withvocabulary and attention issues at the age of seven2016Inngår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 105, nr 1, s. 60-68Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AimThis Swedish study compared reading skills between seven-year-old children with a very low birthweight (VLBW) and controls with a normal birthweight, exploring associations between reading variables and cognition, parent-rated behaviour, perinatal factors and family factors. MethodsWe studied 51 VLBW children, with no major neurodevelopmental impairments and attending their first year at a regular school, and compared them with the 51 sex- and age-matched controls. The test battery, carried out at 7.80.4years of age, included reading skills, the Wechsler Intelligence Scale for Children - III and the Child Behaviour Checklist. ResultsVery low birthweight children with a mean birthweight of 1105g (+/- 291g) and a gestational age of 28.8 (+/- 2.2) weeks scored significantly lower in all reading subtests and cognition and demonstrated more behavioural problems than normal birthweight controls. We also found significant associations between poor vocabulary, combined with attention problems, and phonological awareness, rapid naming and spelling control. Perinatal factors had no association with reading function, and socio-economic factors had very few. ConclusionVery low birthweight children demonstrated deficits in all reading domains and had poorer cognition and more behavioural problems at the age of seven, with reading ability related to vocabulary and attention.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 325.
  Leijon, Ingemar
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för barns och kvinnors hälsa. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Ingemansson, Fredrik
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för barns och kvinnors hälsa. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Nelson, Nina
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för barns och kvinnors hälsa. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Wadsby, Marie
  Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Centrum för social och affektiv neurovetenskap. Linköpings universitet, Medicinska fakulteten.
  Children with a very low birthweight showed poorer reading skills at eight years of age but caught up in most areas by the age of 102018Inngår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 107, nr 11, s. 1937-1945Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: We evaluated the development of reading skills in very low birthweight (VLBW) children and controls at 8-10 years of age.

  METHODS: This study was part of a longitudinal study of VLBW infants born between January 1998 and December 1999 in Sweden. We recruited 49 VLBW children and 44 sex and age-matched full-term controls when they started school at the age of seven and tested them using identical methods for decoding, rapid naming ability, reading comprehension, and spelling and cognitive skills at about eight and 10 years of age. Univariate analysis of variance was performed to assess the effects of VLBW on reading performance at each age and to evaluate the differences between the groups and ages.

  RESULTS: Very low birthweight children scored significantly lower in all domains of reading at 7.8 ± 0.3 years, but the performance gap had narrowed by 9.8 ± 0.3 years. Significant catch-up gains were found in phonological awareness, rapid naming ability and reading comprehension. The differences between the groups were minor at 10 years, when controlled for non-verbal cognition.

  CONCLUSION: Very low birthweight children demonstrated worse reading performance at eight years of age than term-born controls. The gap in reading skills between the groups had largely narrowed two years later.

 • 326.
  Lindblom, Eva-Lena
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Hur lärare ser på sin yrkesutveckling: En intervju och enkätstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att öka kunskapen om hur lärare uppfattar sin yrkesutveckling. Utifrån det finns också en önskan att dra lärdomar om hur organiserad kompetensutveckling bättre kan möta lärares behov. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer. Som ett kom- plement till intervjuerna genomfördes också en enkätundersökning konstruerad utifrån inter- vjuernas utfall.

  Resultatet visar att lärarna uppfattar sitt lärande som ständigt pågående och att deras utveckl- ing sker genom att interagera med den omgivande praktiken. Det framgår också att det är vik- tigt för lärarna att deras egna behov och önskemål står i centrum för deras yrkesutveckling. Två dimensioner framträder när lärarna pratar om sitt lärande. Dels syns ett osystematiskt och spontant lärande där en stor del stor del tycks handla om misstag som rättas till. Den andra dimensionen framträder när lärarna resonerar kring det organiserade lärandet. Här framför lä- rarna att lärandet behöver vara systematiskt, pågå under lång tid samt vara konkret. Lärarna är överlag positiva till kollegiala metoder och modeller även om det också framkommer att det kan uppstå motsättningar som inverkar negativt på deras yrkesutveckling. Studien indikerar att lärarna behöver hjälp med att orientera sig mot effektiva strategier och modeller för att nå det djup i lärandet som krävs för konkret förändring.

  Studien fokuserar lärares egna uppfattningar och ger därmed ett inifrånperspektiv på lärares lärande och utveckling. Studien kan därmed bidra till kunskap om hur lärares yrkesutveckling bättre kan bemötas och hanteras.

  Fulltekst (pdf)
  Lärares yrkesutveckling
 • 327.
  Lindeblad, Emma
  et al.
  Department of Psychology , Linnaeus University , Växjö , Sweden.
  Nilsson, Staffan
  Department of Mathematical Sciences , Chalmers Tekniska Högskola , Göteborg , Sweden.
  Gustafson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Svensson, Idor
  Department of Psychology , Linnaeus University , Växjö , Sweden.
  Assistive technology as reading interventions for children with reading impairments with a one-year follow-up2017Inngår i: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 1748-3107, E-ISSN 1748-3115, Vol. 12, nr 7, s. 713-724Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This pilot study investigated the possible transfer effect on reading ability in children with reading difficulties after a systematic intervention to train and compensate for reading deficiencies by using applications in smartphones and tablets. The effects of using assistive technology (AT) one year after the interventions were completely studied. School related motivation, independent learning and family relations were also considered.

 • 328.
  Lindeblad, Emma
  et al.
  Linnaeus Univ, Sweden.
  Nilsson, Staffan
  Chalmers Univ Technol, Sweden.
  Gustafson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Svensson, Idor
  Linnaeus Univ, Sweden.
  Self-concepts and psychological health in children and adolescents with reading difficulties and the impact of assistive technology to compensate and facilitate reading ability2019Inngår i: COGENT PSYCHOLOGY, ISSN 2331-1908, Vol. 6, nr 1, artikkel-id 1647601Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigated self-image, psychological health, and the impact of Assistive Technology (AT) on self-concept and psychological health in 137 children and adolescents with reading difficulties during a systematic intervention program and in a one-year follow-up. Participants were randomly assigned to a control or an intervention group. The interventions aimed to teach participants how to understand texts using AT. The control group received no intervention. To investigate self-esteem, self-image, anxiety, and depression, all participants were assessed with the Cultural Free Self-Esteem Inventory, 3rd edition (CFSEI-3) before intervention and one year post-interventions. Forty-one participants were also assessed on the Beck Youth Inventory (BYI). The AT was found to have no impact on participants self-esteem. The CFSEI-3 showed similar values for self-esteem in a norm group and the study groups at pre-intervention, which made an increase from using AT less expected. The results are discussed in terms of contextual explanatory factors, such as educators increased knowledge of reading difficulties and dyslexia. The results on the BYI were somewhat inconclusive since the younger group of participants showed more anxiety than the norm group, but the adolescent group did not. This may be due to small sample size, so further research is recommended.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 329.
  Lindeblad, Emma
  et al.
  Department of Psychology, Linneaus University, V¨axj¨o, Sweden.
  Svensson, Idor
  Department of Psychology, Linneaus University, V¨axj¨o, Sweden.
  Gustafson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Self-concepts and psychological well-being assessed by Beck Youth Inventory among pupils with reading difficulties2015Inngår i: Reading Psychology, ISSN 0270-2711, E-ISSN 1521-0685, s. 1-21Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study investigated the self-image and psychological well-being in 67 children and adolescents age 10–16 years with severe reading difficulties and/or dyslexia. The participants were assessed with Beck Youth Inventory regarding symptoms of depression, anxiety, and negative self-image. The results showed that the participants do not depict negative self-image and showed few symptoms of depression or anxiety at group level in comparison to a norm group. These results could be seen as contradictory to previous research. A questionnaire regarding self-efficacy was also distributed and showed that the participants had low self-knowledge about their reading impairments. The results were interpreted as a possible increase in knowledge among teachers and subsequent change in pedagogical strategies. In addition, technological advances may have improved the academic situation for dyslexic children. This study was a partial study in a larger project that aimed to evaluate the efficiency of assistive technologies for dyslexic children.

 • 330.
  Linder, Sara
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Latvasalo, Chasmine
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Lära nya ord genom att lyssna.: En litteraturstudie kring hur högläsning kan användas som redskap för att bygga upp ordförrådet hos elever i tidig skolålder.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med litteraturstudien är att belysa hur högläsning kan användas som redskap för att bygga upp ordförrådet hos elever i tidig skolålder. Resultatet av litteraturstudien bygger på tolv vetenskapliga artiklar som vi funnit genom databassökningar. Bland artiklarna finns en litteraturstudie och resterande är empiriska studier. Studierna är gjorda i Australien, Taiwan, Tyskland och USA, årskurserna sträcker sig från förskolan upp till årskurs fyra. Resultatet visar tydligt på att lärarens undervisningsmetoder är avgörande för att elever ska utveckla sitt ordförråd men påvisar även att lärarens undervisningsmetod varierar. Hur läraren väljer att planera och undervisa samt lärarens kunskaper kan antingen gynna eller missgynna elevers ordförrådsutveckling. Flera resultat av studierna tyder på att elevers ordförråd i samband med högläsning utvecklas mest effektivt vid upprepad högläsning och vid samtal om ord i texterna som lästs. Resultatet har även påvisat olika strategier och modeller som kan användas vid högläsning för att gynna ordförrådet. De olika modellerna och strategierna som används är bland annat tankekartor, matriser, bilder, samtala om ord och begrepp, upprepad läsning, läsa ofta samt skriva upp ordet på tavlan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 331.
  Lindqvist, Henrik
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Lärarstudenters strategier för att hantera känslomässiga utmaningar2020Inngår i: Venue, ISSN 2001-788XArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I ett forskningsprojekt har jag arbetet med att undersöka vad lärarstudenter identifierar som känslomässiga utmaningar under utbildningen. Studierna i projektet har också studerat vilka strategier lärarstudenter använder för att hantera dessa utmaningar.  Lärarstudenter beskriver hur känslor av professionell otillräcklighet uppstår under utbildningen, främst under verksamhetsförlagd utbildning. Detta hanterar studenterna genom att använda strategier som innebär att antingen acceptera att inget kan förändras eller att skjuta fram lärande till dess att de börjar arbeta.

 • 332.
  Lindqvist, Henrik
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Strategies to cope with emotionally challenging situations in teacher education2019Inngår i: Journal of Education for Teaching, ISSN 0260-7476, E-ISSN 1360-0540, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Learning to teach is an emotional endeavour and student teachers challenging emotions are recurrently created in teacher education. The aim of this study was to investigate student teachers'€™ coping with emotionally challenging situations in teacher education. In the study, 22 student teachers studying their last year of teacher education participated through semi-structured interviews. The data were analysed using constructivist grounded theory methodology. The findings revealed that coping with emotionally challenging situations was connected to student teachers’ main concern of the discrepancies between idealistic conceptions and experiences. This included wanting to have an extensive impact on future pupils as a student teacher and experiencing the ambition as potentially exhausting. In coping with this discrepancy, three strategies were used: change advocacy, collective sharing and responsibility reduction. The coping strategies are discussed in the light of existing literature and potential implications are addressed.

  Fulltekst (pdf)
  Strategies to cope with emotionally challenging situations in teacher education
 • 333.
  Lindqvist, Henrik
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Student teachers’ and beginning teachers’ coping with emotionally challenging situations2019Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Avhandlingen behandlar lärarstudenternas och nyblivna lärares erfarenheter av obehagliga situationer. Frågeställningar innefattar: Vilka situationer beskriver lärarstudenter och nyblivna lärare som emotionellt påfrestande? Hur hanterar lärarstudenter och nyblivna lärare emotionellt påfrestande situationer som beskrivs? Avhandlingen innefattar fyra artiklar som behandlar dessa frågeställningar. Resultat visar att lärarstudenters hanterandestrategier innefattar (1) att skjuta fram lärande att hantera känslomässigt påfrestande situationer när de börjar att arbeta samt (2) att acceptera att det inte går att påverka situationer som är känslomässigt påfrestande och då enbart acceptera de förhållanden som skapar känslomässigt utmanade situationer. Andra strategier som studierna har visat innefattade att verka för förändring, vara en del av ett kollektiv eller att förminska ansvar som sätt att hantera känslomässiga utmaningar. Lärarstudenter etablerade gränser som ett sätt att hantera påfrestande situationer i relation till känslomässigt arbetet och i förhållande till olika relationer. De nyblivna lärarna var tvungna att förhålla sig till konflikter. Detta gjorde nyblivna lärare i studien genom att verka för sin autonoma position, genom att engagera sig i samarbete, genom att försöka påverka eller genom att alliera sig med arbetsplatsens värdeförmedling. Dessa strategier verkar vara sammanlänkade med olika konsekvenser, där autonomi och att vara en påverkanskraft i större utsträckning verkar leda till tankar om att byta skola eller att sluta som lärare.

  Delarbeid
  1. Resolving feelings of professional inadequacy: Student teachers’ coping with distressful situations
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Resolving feelings of professional inadequacy: Student teachers’ coping with distressful situations
  2017 (engelsk)Inngår i: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 64, s. 270-279Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Student teachers face various difficult situations during their teacher education. The aim of this study was to examine how student teachers perceive coping with distressful situations during their teacher training. Focus groups and individual interviews were conducted. The results show that student teachers feel professionally inadequate, characterized by powerlessness, limited means of action and uncertainty. In resolving professional inadequacy, they use concepts connected to the social process of becoming teachers: modifying professional ideals, dependence on future colleagues and continuing to build experience. These concepts lead to acceptance and postponing strategies for learning from distressful situations.

  Emneord
  Student teacher; Teacher education; Professional inadequacy; Teacher identity; Coping
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-135071 (URN)10.1016/j.tate.2017.02.019 (DOI)000399265900023 ()
  Merknad

  Funding agencies: Swedish Research Council [2013-2310]

  Tilgjengelig fra: 2017-03-08 Laget: 2017-03-08 Sist oppdatert: 2019-04-29
  2. Strategies to cope with emotionally challenging situations in teacher education
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Strategies to cope with emotionally challenging situations in teacher education
  2019 (engelsk)Inngår i: Journal of Education for Teaching, ISSN 0260-7476, E-ISSN 1360-0540, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Learning to teach is an emotional endeavour and student teachers challenging emotions are recurrently created in teacher education. The aim of this study was to investigate student teachers'€™ coping with emotionally challenging situations in teacher education. In the study, 22 student teachers studying their last year of teacher education participated through semi-structured interviews. The data were analysed using constructivist grounded theory methodology. The findings revealed that coping with emotionally challenging situations was connected to student teachers’ main concern of the discrepancies between idealistic conceptions and experiences. This included wanting to have an extensive impact on future pupils as a student teacher and experiencing the ambition as potentially exhausting. In coping with this discrepancy, three strategies were used: change advocacy, collective sharing and responsibility reduction. The coping strategies are discussed in the light of existing literature and potential implications are addressed.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Routledge, 2019
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-160828 (URN)10.1080/02607476.2019.1674565 (DOI)000490264200001 ()
  Merknad

  Funding agencies:  Swedish Research CouncilSwedish Research Council [721-2013-2310]

  Tilgjengelig fra: 2019-10-10 Laget: 2019-10-10 Sist oppdatert: 2019-10-31
  3. Boundaries as a coping strategy: emotional labour and relationship maintenance in distressing teacher education situations
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Boundaries as a coping strategy: emotional labour and relationship maintenance in distressing teacher education situations
  2019 (engelsk)Inngår i: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Epub ahead of print
  Abstract [en]

  ABSTRACTStudent teachers have to cope with distressing emotions during teacher education. Coping is important in relation to both attrition and bridging the gap between being a student teacher and starting work. The data consist of semi-structured interviews with 25 student teachers, which were analysed using a constructivist grounded theory framework. The aim of the current study was to examine student teachers? perspectives on distressing situations during teacher education, as well as how boundaries were established as a way of coping with emotions related to these situations. The findings show that the student teachers? main concern was to make sense of the imbalance between resources and the demands placed by distressing situations. As a coping strategy, student teachers established professional boundaries linked to emotional labour and relationship maintenance.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Routledge, 2019
  Emneord
  Student teachers; coping; teacher education; boundaries
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-159693 (URN)10.1080/02619768.2019.1652904 (DOI)000480615400001 ()
  Merknad

  Funding agencies: Vetenskapsradet [721-2013-2310]

  Tilgjengelig fra: 2019-08-19 Laget: 2019-08-19 Sist oppdatert: 2019-09-06
  4. Conflicts viewed through the micro-political lens: beginning teachers’ coping strategies for emotionally challenging situations
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Conflicts viewed through the micro-political lens: beginning teachers’ coping strategies for emotionally challenging situations
  2019 (engelsk)Inngår i: Research Papers in Education, ISSN 0267-1522, s. 1-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Epub ahead of print
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to use the narratives of beginning teachers to investigate the emotionally challenging situations they face, with a focus on how their perspectives and definitions of such situations guided their actions and made coping possible. A short term longitudinal qualitative interview study was adopted. Twenty participants were interviewed at the outset of their last year of teacher education and then followed up with an interview at their first year of teaching. In between self-reports were written in addition to the interviews. The material was analysed using constructivist grounded theory tools. The findings show that new teachers experienced conflicts that were both interpersonal (with students, parents and colleagues) and intrapersonal (being ‘good enough’; establishing boundaries related to time and engagement; suppression of emotions) as they started out in teaching. In order to cope with these challenges, the beginning teachers used various strategies including collaboration, conformity, influencing and autonomy.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Routledge, 2019
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-158709 (URN)10.1080/02671522.2019.1633559 (DOI)000475174700001 ()
  Merknad

  Funding agencies:  Swedish Research Council [7212013-2310]; Vetenskapsradet [721-2013-2310]

  Tilgjengelig fra: 2019-07-12 Laget: 2019-07-12 Sist oppdatert: 2019-11-07bibliografisk kontrollert
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
 • 334.
  Lindqvist, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Holmström Wirf, Li
  Rosendals skola, Linköping.
  Perspektiv på specialpedagogisk verksamhet2016Inngår i: Specialpedagogik: i, om, för och med praktiken / [ed] Anna-Lena Eriksson-Gustavsson, Karin Forslund Frykedal, Marcus Samuelsson, Stockholm: Liber, 2016, 1, s. 13-19Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 335.
  Lindqvist, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Weurlander, Maria
  Karolinska institute, Sweden.
  Hult, Håkan
  Karolinska Institute, Sweden.
  Wernerson, Annika
  Karolinska institute, Sweden.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Resolving feelings of inadequacy: What student teachers learn from percieved emotionally distressful situations in teacher education.2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 336.
  Lindqvist, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Weurlander, Maria
  Department of Learning in Engineering Sciences, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden; CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Wernerson, Annika
  CLINTEC, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Boundaries as a coping strategy: emotional labour and relationship maintenance in distressing teacher education situations2019Inngår i: European Journal of Teacher Education, ISSN 0261-9768, E-ISSN 1469-5928Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ABSTRACTStudent teachers have to cope with distressing emotions during teacher education. Coping is important in relation to both attrition and bridging the gap between being a student teacher and starting work. The data consist of semi-structured interviews with 25 student teachers, which were analysed using a constructivist grounded theory framework. The aim of the current study was to examine student teachers? perspectives on distressing situations during teacher education, as well as how boundaries were established as a way of coping with emotions related to these situations. The findings show that the student teachers? main concern was to make sense of the imbalance between resources and the demands placed by distressing situations. As a coping strategy, student teachers established professional boundaries linked to emotional labour and relationship maintenance.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 337.
  Lindqvist, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet.
  Weurlander, Maria
  Karolinska Institutet och KTH Royal Institute of Technology.
  Wernerson, Annika
  Karolinska Intitutet.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Conflicts starting to teach: Beginning teachers coping with emotionally challenging situations2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Beginning teachers face complicated socialization processes, affected by micro-political contexts. Starting to teach may entail conflicts, rivalry, competition, as well as alliances and collaboration with colleagues and other staff of a school. Beginning teachers need to understand the social setting where they start their career. The aim of the study was to use the narratives of beginning teachers to investigate the emotionally challenging situations they face, with a focus on how their perspectives and definitions of these situations guided their actions and made coping possible. Since we were interested in the perspectives of the participants, and their definition of the situation, we adopted a symbolic interactionism as theoretical framework. In order to investigate the actions and processes involved constructivist grounded theory (GT) methodology was used. We used GT tools of coding, memo-writing and constant comparison as flexible guidelines, and not as a linear mechanical process. 25 participants took part in the study, which comprise of 68 written self-reports as well as 20 semi-structured interviews. Seven of the participants were male, seventeen were female and one identified as non-binary. Their ages spanned from 22 to 56 (M=28) years old and they were recruited from six teacher-training programmes in Sweden through e-mail contact. All interviews were conducted after the beginning teachers were at the end of their first year of teaching. The beginning teachers experienced conflicts when meeting a micro-political arena starting to teach. The conflicts were either interpersonal or intrapersonal. The interpersonal conflicts were related to teaching methods when it came to colleagues, distrust among colleagues and from parents, as well as conflicts in the student-teacher interaction. Intrapersonal conflicts involved feelings of being “good enough”, having to set limitations to time and engagement, as well as suppression of emotions. To cope with the conflicts beginning teachers had strategies related to being a part of the micro-political context of a school. When doing so, strategies of autonomy, influencing, collaboration and conformity was adopted. There was a reciprocal relationship between being autonomous and using an influencing strategy, as well as between collaboration and conformity. Sometimes, if the person using an influencing strategy found the right ally it could also lead to collaboration among the parts to amend, tolerate or alter the problem with the conflicts. The use of a certain coping strategy is likely to have an affect on turnover or attrition intentions among the participants, as the analysis revealed that the beginning teachers who adopted an influencing or autonomous coping strategy were more likely to talk about changing workplace or school. The reported research is relevant to Nordic Educational Research since it addresses beginning teachers coping with emotionally challenging situations starting to teach, and could involve issues valuable to teacher education. We hope this might be of use in the discussion about beginning teachers attrition and turnover intentions.

 • 338.
  Lindqvist, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Weurlander, Maria
  Karolinska Institutet, CLINTEC, Stockholm, Sweden / Department of Learning in Engineering Sciences, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Wernerson, Annika
  Department of Learning in Engineering Sciences, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Conflicts viewed through the micro-political lens: beginning teachers’ coping strategies for emotionally challenging situations2019Inngår i: Research Papers in Education, ISSN 0267-1522, s. 1-20Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to use the narratives of beginning teachers to investigate the emotionally challenging situations they face, with a focus on how their perspectives and definitions of such situations guided their actions and made coping possible. A short term longitudinal qualitative interview study was adopted. Twenty participants were interviewed at the outset of their last year of teacher education and then followed up with an interview at their first year of teaching. In between self-reports were written in addition to the interviews. The material was analysed using constructivist grounded theory tools. The findings show that new teachers experienced conflicts that were both interpersonal (with students, parents and colleagues) and intrapersonal (being ‘good enough’; establishing boundaries related to time and engagement; suppression of emotions) as they started out in teaching. In order to cope with these challenges, the beginning teachers used various strategies including collaboration, conformity, influencing and autonomy.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 339.
  Lindqvist, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Weurlander, Maria
  Karolinska Institute, CLINTEC, SE-141 86 Stockholm, Sweden; KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Wernerson, Annika
  Karolinska Institute, CLINTEC, SE-141 86 Stockholm, Sweden.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Resolving feelings of professional inadequacy: Student teachers’ coping with distressful situations2017Inngår i: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 64, s. 270-279Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Student teachers face various difficult situations during their teacher education. The aim of this study was to examine how student teachers perceive coping with distressful situations during their teacher training. Focus groups and individual interviews were conducted. The results show that student teachers feel professionally inadequate, characterized by powerlessness, limited means of action and uncertainty. In resolving professional inadequacy, they use concepts connected to the social process of becoming teachers: modifying professional ideals, dependence on future colleagues and continuing to build experience. These concepts lead to acceptance and postponing strategies for learning from distressful situations.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 340.
  Lindqvist, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Weurlander, Maria
  Wernerson, Annika
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Psykologi. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Student Teachers Ethical Dilemmas of Work Placement Education2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Student teachers meet a variety of ethical dilemmas when dealing with distressful situations in teacher education. The aim of the present paper was to examine how student teachers cope with ethical dilemmas that were part of their work placement education. A constructivist grounded theory study was conducted. Symbolic interactionism was used as a theoretical perspective and not as an explanatory framework. It states that subjective meanings are co-constructed and interpreted between people in interaction. As such, and in line with a constructivist standpoint, the data was co-constructed between participant and researcher. Twenty-two student teachers were interviewed about distressful situations in teacher training and identified ethical dilemmas in the data were then analyzed with grounded theory methods such as coding, constant comparison and memo-writing. According to the findings, the distressful situations that students reported involved ethical dilemmas concerning students and teachers. In relation to students, the ethical dilemmas concerned, among other things, meeting students who lived under poor conditions and seeing students being bullied. Ethical dilemmas evoked by teachers that student teachers met or witnessed during work placement education were, for example, derogatory talk about students and their families, and sexism. According to the analysis of how student teachers cope with the distress that the ethical dilemmas evoked, the most prominent coping strategies were to position oneself as a change-agent, to position oneself as a part of a group, and efforts to separate oneself from the distress

 • 341.
  Lindqvist, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Weurlander, Maria
  Karolinska institute, Sweden.
  Wernerson, Annika
  Karolinska institute, Sweden.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Student Teachers' Learning and Coping in Distressful Teaching Education Situations2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 342.
  Lindqvist, Henrik
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Weurlander, Maria
  Wernerson, Annika
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Talk of Teacher Burnout among Student Teachers.2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Student teachers recurrently and spontaneously talk of burnout when considering coping with future teacher duties. The following paper aims to investigate how student teachers relate to the concept of burnout before starting to teach. In this qualitative constructivist grounded theory, data material from four focus groups and 52 semi-structured interviews (N=67) were analyzed. Findings reveal that student teachers use the concepts of burnout as the ultimate and potential risk of not being able to cope with future teacher duties. In using this talk of teachers as prone to suffer burnout, student teachers portrayed the work of teaching as negotiations of individual boundaries to protect against work demands. The student teachers saw these negotiations as part of future teaching endeavors.

 • 343.
  Livingstone, Luisa T.
  et al.
  University of New England, Australia.
  Coventry, William L.
  University of New England, Australia.
  Corley, Robin P.
  University of Colorado, CO 80309 USA.
  Willcutt, Erik G.
  University of Colorado, CO 80309 USA.
  Samuelsson, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap. Stavanger University, Norway.
  Olson, Richard K.
  University of Colorado, CO 80309 USA.
  Byrne, Brian
  University of New England, Australia.
  Does the Environment Have an Enduring Effect on ADHD? A Longitudinal Study of Monozygotic Twin Differences in Children2016Inngår i: Journal of Abnormal Child Psychology, ISSN 0091-0627, E-ISSN 1573-2835, Vol. 44, nr 8, s. 1487-1501Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Environmental factors play a key role in the development of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), but the long-term effects of these factors are still unclear. This study analyses data from 1024 monozygotic (identical) twins in Australia, the United States, and Scandinavia who were assessed for ADHD in Preschool, Kindergarten, Grade 1, and Grade 2. Differences within each twin pair were used as a direct measure of non-shared environmental effects. The Trait-State-Occasion (TSO) model developed by Cole et al. (Psychological Methods, 10, 3-20, 2005) was used to separate the non-shared environmental effects into stable factors, and transient factors that excluded measurement error. Stable factors explained, on average, 44 % and 39 % of the environmental variance in hyperactive-impulsive and inattentive symptoms, respectively. Transient effects explained the remaining 56 % and 60 % of variance. The proportion of stable variance was higher than expected based on previous research, suggesting promise for targeted interventions if future research identifies these stable risk factors.

 • 344.
  Ljunggren, Fridah
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Klingberg, Lisa
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Att förebygga avkodningssvårigheter: Hur kan lärare arbeta för att förebygga avkodningssvårigheter?2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lärare bör anpassa sin undervisning för att förebygga avkodningssvårigheter redan i förskoleklass för att elever senare ska uppnå kunskapskraven för årskurs tre. Lärare behöver vara medvetna om hur elevers läsutveckling fortgår och anpassa sin undervisningefter den. Vår systematiska litteraturstudie lyfter vikten av att utnyttja undervisningstiden på ett sätt som främjar elevernas avkodning. Studien syftar till att besvara frågeställningen: Hur kan lärare genom sin undervisning förebygga avkodningssvårigheter?

  Resultatet av de granskade artiklarnas studier visar olika arbetsmetoder som lärare kan använda sig av samt alternativa sätt för lärarna att kartlägga eleverna på i klassrummet. Detta eftersom det inte alltid finns möjlighet till en-till-en-undervisning. Exempel på arbetsmetoder som tas upp i arbetet är arbete med manipulativ bokstavsträning samt nonsensord. Anledningen till att dessa arbetsmetoder lyftes var på grund av deras betydelse för elevers senare avkodning. En god avkodningsförmåga visar sigha stor betydelse för elevers grundläggande läsning och den påverkas mycket av såväl elevernas fonologiska medvetenhet som förståelse. Därför är det av stor vikt att läraren har rätt kompetens för att förebygga avkodningssvårigheter och kan hjälpa eleverna i deras läsutveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 345.
  Lomod Blaya, Lucia
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Huvudräkning eller algoritmräkning: En litteraturstudie om vilken räknemetod som kan främja elevernas matematiklärande2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under mina verksamhetsförlagda utbildningar har jag lagt märke till att under matematiklektioner ägnar eleverna mycket av sin tid åt räkning i läroböcker. Jag har inte varit med om att läraren introducerar huvudräkningsstrategier till eleverna utan endast algoritmer, dvs. uppställningar. Jag har läst i litteratur att huvudräkning anses vara en bättre räknemetod i de tidigare årskurserna än algoritmräkning. I skolan däremot använder eleverna sig mest av uppställningar. Syftet med mitt arbete är att få fördjupad kunskap om vilken av de två metoderna främjar elevernas matematiklärande på lång sikt. I min litteratursökning har jag mest använt mig av en systematisk/elektronisk sökning. Jag har främst nyttjat databasen ERIC. Min litteraturstudie visar att huvudräkning ökar elevernas talförståelse. Den visar även att elever behöver taluppfattning och hög arbetsminneskapacitet för att kunna räkna i huvudet. Diskussioner bör också förekomma vid huvudräkning. Resultatet visar även att algoritmräkning är effektiv men ej flexibel. Metoden missgynnar dessutom elevernas förståelse för tal. Jag kan konstatera att huvudräkning är en bra metod för att utveckla elevernas förståelse för matematik. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 346.
  Longobardi, Claudio
  et al.
  Department of Psychology, University of Turin, Turin Italy.
  Borello, Laura
  Department of Psychology, University of Turin, Turin Italy.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Settanni, Michele
  Department of Psychology, University of Turin, Turin Italy.
  Empathy and defending behaviours in school bullying: The mediating role of motivation to defend victims2019Inngår i: British Journal of Educational Psychology, ISSN 0007-0998, E-ISSN 2044-8279Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The literature indicates that separate significant links exist in adolescence between empathy, cognitive and affective motivation to defend victims, and behavioural problems in bullying episode in schools. Aims: The aim of the study was to investigate the relationship between empathy, motivation to defend, and defending behaviour in bullying situations. The hypothesis focuses on the possible role of autonomous motivation in the association between empathy and defending attitudes. Samples and methods: Data were collected from 430 Italian adolescents (48.4% male, 51.6% female) who completed a questionnaire in their schools. The mean age of the participants was 13.1 years (SD = 2.1). Results: Results showed that empathy significantly predicts defending behaviour and also has a significant effect on extrinsic, introjected, and intrinsic motivation to defend. Autonomous motivation, in turn, has a mediating role in the relationship between empathy and defending behaviour. Conclusions: Our study suggests the importance of focusing on empathy and on developing autonomous motivation to defend in children, to raise spontaneous defending attitudes against bullying. © 2019 The British Psychological Society

 • 347.
  Lotti, Nathalie
  et al.
  Università degli Studi di Torino.
  Jungert, Tomas
  Lunds universitet.
  Thornberg, Robert
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Longobardi, Claudio
  Università degli Studi di Torino.
  Participant roles and motivation to defend in Swedish and Italian public school students: A cultural comparison2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 348.
  Lundberg, Anna, L., V.
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Ödmark, Krister
  Umeå Universitet, Umeå Sverige.
  Digital teknik, digitala medier och andra verktyg2015Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I den svenska matematikundervisningen har ett trendbrott inträffat i och med att billiga bärbara datorer, interaktiva skrivtavlor, sofistikerade mobiltelefoner och en i högre grad problembaserad undervisning blivit allt vanligare. I det övergripande syftet i ämnesplanen för matematik betonas att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena” (Skolverket, 2011). Digitalaverktygfinns även med i kunskapskraven för alla betygsstegi kursen Matematik 1. Där ingår att eleven ”löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg” (Skolverket, 2011).

  • Digital teknik (t.ex.responsprogram, utbildningsplattformar, interaktiva tavlor, applikationer, bokföringsprogram, bokningsprogram, schema, kalkylprogram)
  • Digitala medier (internet, mobiltelefoner, surfplattoroch dator)
  • Verktyg inom karaktärsämnen(sinushylla, linjaler med skala, mätverktyg, termometer, våg mm.)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 349.
  Lundberg, Anna
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Muhrman, Karolina
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande. Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap.
  Matematik i Yrkesutbildningen - en historisk överblick2015Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Texten inleds med några nedslag i yrkesutbildningens historia med relation till vilken matematik som krävdes i läroplanerna. Därefterges en beskrivning av hur yrkesutbildningen ser ut i Tyskland och Australien för att visa hur Sverige står sig i jämförelse med andra länder.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Lundbom, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Bäckstedt, Zola
  Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och didaktik.
  Vilka undervisningsstrategier främjar elevers utveckling i läsförståelse?: En kvalitativ litteraturstudie av lärares undervisningsstrategier i årskurs F-3.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt många teorier om läsning är läsförståelse en betydelsefull komponent för att bli en god läsare och likaledes en aktiv deltagare i samhället. Av den anledningen vill vi utforska detta ämne närmre.

  Syftet med denna konsumtionsuppsats är att belysa vad forskningen förespråkar som främjande undervisning för utveckling av läsförståelse. Studiens fokus är på frågeställningarna: Vilka undervisningsstrategier förespråkar forskningen för att stötta elever i att utveckla god läsförståelse? och På vilket sätt främjar dessa strategier utvecklingen av läsförståelse? Vår studie inriktar sig på årskurs F-3.

   

  Denna kvalitativa litteraturstudies resultat bygger på 14 vetenskapliga artiklar som belyser främjande undervisningsstrategier gällande läsförståelse. Vår metod för insamlingen av dessa artiklar utgick ifrån sökningar i olika databaser samt manuella sökningar.

   

  Analysen resulterade i tre övergripande teman. Dessa tre teman är: Undervisning med explicita instruktioner, undervisning med visualiseringar samt undervisning med utgångspunkt i språkets delar. Resultatet visar att de ovan nämnda undervisningsstrategierna som framkommit i artiklarna alla främjar utveckling av läsförståelse, men på olika sätt.

   

  Utifrån vår analys, framkom att samtliga undervisningsstrategier kräver att läraren har en aktiv, modellerande och stöttande roll, för att eleverna ska kunna utveckla läsförståelse och bli goda läsare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
45678910 301 - 350 of 723
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf