liu.seSearch for publications in DiVA
Endre søk
Begrens søket
6789 401 - 412 of 412
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Wedell, Stefan
  Linköpings universitet, Institutionen för systemteknik.
  Realtidsmodeller av däck och koppling för fordonssimulator2007Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka metoder för modellering och realtidssimulering av fordonskomponenterna koppling och däck. Avsikten skulle sedan vara att implementera utvalda modeller i simulink för användning tillsammans med en befintlig fordonssimulator. Arbetet innehåller en litteraturstudie som ger fysikalisk förståelse för fordonskomponenterna samt vägledning vid valet av modelleringsmetod.

  Utmaningen med kopplingen var att modellera övergången mellan låst och

  slirande tillstånd. Efter utvärdering av olika metoder valdes en metod som använder samma systemstruktur för båda fallen, dvs ett system med två frihetsgrader.

  Däcksmodellen valdes med hänsynen att ett trovärdigt beteende skulle uppnås utan att kräva för mycket beräkningskraft. En metod byggd på fysikaliska resonemang är svår att få verklighetstrogen med begränsad komplexitet. Valet föll därför på metoden Magic Formula som är en metod baserad på experimentella mätningar som är vanligt använd i realtidstillämpningar.

  Ett problem vid modelleringen av både koppling och däck är sista steget i simuleringen innan kopplingen låser sig respektive däcket går från slirande till rullande. Orsaken är att simuleringen görs diskret med fix steglängd och en hög sannolikhet för att övergången mellan tillstånden "missas" och en oscillering uppstår. Problemet löses med hjälp av en prediktering av nästkommande beräkningssteg.

  Med modellerna implementerade och sammankopplade med den övriga fordonsmodellen erhålls en acceptabel körkänsla vid realtidssimulering på en helt vanlig hemdator. Med detta anses syftet med detta arbete vara uppfyllt.

 • 402.
  Wedlund, Tommy
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, VITS - Laboratoriet för verksamhetsinriktad systemutveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Axelsson, Karin
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, VITS - Laboratoriet för verksamhetsinriktad systemutveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Melin, Ulf
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, VITS - Laboratoriet för verksamhetsinriktad systemutveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Towards a Model for Learning Outcomes: Experiences from a Project-Oriented Course2010Inngår i: ISECON2010, 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper describes an overall model that can be used by a teacher when working with learning outcomes. The model is presented in the context of a project-oriented course and contains three stages. It describes how a teacher can: (1) create a learning breakdown structure with learning modules; (2) define learning activities including feedback, assessment, and examination activities for the learning module; and (3) develop a learning chart that visualises how the learning should be accomplished. The description of the three stages can also be applied to general steps when developing a Gantt chart with project management tools. The work starts in a course with analysing the learning outcomes in the syllabus and breaking it down into learning modules. A learning activity list is subsequently created, which identifies attributes that are associated with each learning activity. This list also includes activities for feedback, assessment and examination of each learning module. Finally, work begins to create relationships between the learning outcomes and learning activities on a calendar-based time axis, which leads to the development of a learning chart. The experiences discussed and analysed here are based on project-oriented education in the context of an undergraduate course at a Swedish university.

 • 403.
  Wendelhof, Hans-Göran
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  Nyföretagarens väg till relevant information: Behovsanalys inför utvecklingen av en kommunal näringslivsportal2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svensk samhällsinformation har sedan slutet av 60-talet utvecklats från i huvudsak enkelriktad kommunikation mot att bli alltmer kundorienterad och dialoginriktad. I och med utvecklingen av modern informationsteknik har nya kanaler uppstått för spridningen av information. Detta har fått stort genomslag på statlig nivå där ett antal nämnder, delegationer och myndigheter har medverkat i utvecklingen av en reformvision om 24-timmarsservice. Visionen innebär bland annat att såväl medborgare som företag ska kunna hämta information dygnet runt och beredas möjligheter till elektronisk självbetjäning i flera ärenden. I Linköpings kommun har ett flertal medborgarorienterade e-tjänster utvecklats och för närvarande förbereder man implementeringen av en informationsportal för näringslivet. Denna studie syftar till att undersöka informationsbehovet hos en avgränsad del av målgruppen för denna portal, nämligen nyföretagare.

  Studien tog sin utgångspunkt i huvudfrågeställningen "Vilket informationsbehov har nyföretagare?" som delades in i tre delfrågeställningar; "Vilken information behöver nyföretagare för att etablera verksamhetsrutiner och därigenom skapa förutsättningar för det dagliga arbetet?", "Hur upplever nyföretagare sitt informationsbehov så som det kommer till uttryck i situationer där nödvändig kunskap saknas för att lösa problem?" och "Hur hanterar nyföretagare sitt informationsbehov i relation till tillgängliga informationskanaler?". En kvalitativ fallstudiemetod med utgångspunkt i fenomenografi och grundad teori fick utgöra ramverk för datainsamling, bearbetning och analys. Under datainsamlingen genomfördes nio öppna intervjuer med elva informanter. I analysfasen studerades resultatet i relation till studiens delfrågeställningar och till Wilsons, Choos och Belkins begreppsmodeller.

  Studien indikerar att nyföretagare i målgruppen för Linköpings kommuns informationsportal hyser ett mångfacetterat informationsbehov. Detta uppstår när nyföretagaren antar olika roller som en naturlig del av verksamheten, exempelvis kan nyföretagaren agera hantverkare, försäljare eller arbetsgivare för att hantera olika situationer. Vid branschspecifika händelser kan nyföretagaren till exempel behöva information om hur man söker särskilda tillstånd och vid standardhändelser kan han eller hon liksom egenföretagare i andra branscher behöva information om bolagsregistrering eller skattedeklaration. Informationsbehovet styrs dock inte enbart av vilken information som behövs för att lösa problem utan även av hur informationen presenteras, över vilka kanaler den förmedlas och genom vilka frågeställningar den blir tillgänglig. Av betydelse kan också vara hur nyföretagaren uppfattar sitt informationsbehov i relation till kunskap om informationssökningsstrategier, mod att formulera frågor inom ett främmande område och kommunikationsroller mellan sändare och mottagare. Vissa i målgruppen verkar föredra verkliga möten och telefonkontakt framför elektronisk kommunikation. Detta kan bero på att det verkliga mötet möjliggör en annan typ av kommunikation än det virtuella genom att det tillåter överföring av implicit kunskap och kan underlätta frågeformulering. Studien har resulterat i en konceptskiss över en informationstjänst som tar utgångspunkt i resonemanget om roller, branschspecifika händelser och standardhändelser.

 • 404.
  Westin, Simon
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap.
  An efficient tool for customer data imports into Ipendo Platform2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate the theory, processes and implementation details behind the development of a web application purposed to validate and import customer data into Ipendo Platform, an online web portal for managing intellectual property (IP) rights. Ipendo Systems, the company behind Ipendo Platform, required a solution that could improve efficiency and reliability over their current script-based validation and import process.

  The software produced during this thesis only partly solves the problems of current import methods by providing a tool for importing a specific type of customer data. It does however provide the infrastructure for the validation and importation of other types of customer data (platform objects). These extensions would however require more time than allocated for this thesis.

  The development has taken place over a period of ten weeks during which several decisions has been made regarding areas such as the chosen development process, system architecture and more concrete implementation details of the software’s different functionality. These decisions will be discussed and motivated with the help of referenced development theory, examples and figures.

  The delivered solution successfully validates and imports the supported platform objects, while providing an interactive user interface for the user to work within. It also provides architecture ready for extension with new validations and import modules for all types of platform objects. Finally, the results obtained with the developed tool points to a large increase in efficiency for the supported platform object. 

 • 405.
  Widerström, Tom
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, MDALAB - Human Computer Interfaces. Linköpings universitet, Tekniska högskolan.
  Customers IT Governance maturity: Successful implementation of IS2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this thesis I have tried to identify if there exists a correlation between IT Governance Maturity (ITGM) and the success of an Information system implementation.

  The method chosen for this research was a Case study, performed at an IT-company, Medius AB in Linköping, Sweden. Six customers of Medius where selected, based on their successfulness project implementation, that the same project manager at Medius was involved and that their existed a comparable customer in the same industry for each customer selected.

  Out of the six customers selected for this thesis, two of them where from the retail industry, two from the manufacturing industry and two from the service industry. Their maturity level (according to SAMM) was determined using the framework suggested by Khaita & Zaulkernan (2009), by estimating each attribute from the interviews performed with the respondents.

  Each customers ITGM level was then compared to the degree of success of the implementation project of the Medius system. A correlation was found, between high ITGM and successful outcomes of the implementation project. The two attributes that seem to affect the outcome the most was: communication and knowledge sharing. These two attributes was also the ones least implementeted at the customers which unsuccesfully implemented the system. 

 • 406.
  Wiik, Richard
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system.
  Detection and interpretation of weak signals2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Managing safety at a nuclear power plant is about a complex system with demanding technology under time pressure where the cost of failure is exceptionally high. Swedish nuclear power plants have over the last few years introduced Pre-job Briefing and other so called Human Performance Tools to advert errors and strengthen control. By using the Systemic Resilience Model different views of safety are taken to understand the origin of the signals that leads to a Pre-job Briefing, and how the signal is interpreted, re-interpreted, and presented.

  The study took place at a Swedish nuclear power plant and included four days of observations and 20 interviewees. The thematic analysis shows a similarity between mentioned origins of Pre-job Briefings and the intended use of Pre-job Briefing. Characteristics of a High Reliability Organisation is shown in practice by a culture of that one will to have a Pre-job Briefing is enough, that sharp end workers is used as a valuable resource for safety and a systematic support to screen jobs over time without influencing non-job related factors.

  The signals acted upon matched well with the intended, and personnel get several opportunities to evaluate the signals together, striving for best possible circumstances. The Systemic Resilience Model was successfully applied together with a thematic analysis, which strengthens its validity as a holistic model that combines different views of safety in one coherent model. SyRes allowed to present additional themes, leaving the question at what stage SyRes is optimally implemented in a thematic analysis.

 • 407.
  Wiklund, Johan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik.
  Åkesson, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik.
  Smart Cylinder: Konceptstudie samt demonstrator för systemövervakning av hydraulcylindrar2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på Institutionen för Konstruktions- och Produktionsteknik, avdelningen för Fluid och Mekanisk Systemteknik vid Linköpings Universitet, på uppdrag av CA-Verken AB i Sävsjö.

  Arbetet är ett första steg i utvecklingen av en ny typ av hydraulcylinder med inbyggd tillståndsövervakning. Arbetet har bestått av en teoretisk studie kring system- och hälsoövervakning av hydraulcylindrar samt konstruktion av en demonstrator, en testrigg, för att testa och verifiera slutsatserna från den teoretiska studien. Studien och demonstratorn har resulterat i ett flertal förslag till hur en framtida produkt skall utformas.

 • 408.
  Yousefi Mojir, Kayvan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  New Forms of Collaboration in Emergency Response Systems: A framework for participatory design of information systems2016Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  An emergency response systems (ERS) is usually responsible for delivering essential services to save lives and minimise environmental damage in case of small, frequent or large-scale emergencies. The ongoing global financial crisis, lack of professional resources, public sector cuts and rising public expectations are some of the challenges ERSs currently are facing. At the same time, societal trends in form of large-scale disasters such as tsunamis, storms, forest fires, terror attacks, and wars in the Middle East leading to mass migration have intensified recently and globally, increasing demand for these services in the public sector. As a result, emergency response actors are often under extreme pressure, and may need to seek assistance from and cooperate with other resources in society in order to become more effective. An emerging trend in ERSs in response to the challenges, in Sweden and internationally, is to create new forms of collaboration in emergency management (e.g., cross-sector collaboration, involving citizens in e-government, and involving volunteers). While research and practice have started to show the benefits of organising ERSs in new ways, the increasingly broad set of heterogeneous stakeholders involved in the collaborations introduce various challenges. Legal issues, unclear responsibilities of actors, difficulty in the categorisation of tasks, job insurance problems, diversity in education and background of actors, and difficulty determining actors’ specific needs for IS support are some examples. Analysis of collaborations thus becomes increasingly complex, and must incorporate many aspects. Rudimentary analyses may result in failure of related projects and IS development, and ultimately in less effective collaborations. New forms of collaboration must therefore be analysed and understood rigorously, generally and in each specific context in order to develop them for ERSs and the public sector and to support actors with effective IS tools.

  This thesis develops and presents a framework for analysing new forms of collaboration in ERSs. It also provides an initial suggestion on how to apply the framework with a specific focus on IS development. The study was carried out as a qualitative case study based on three kinds of collaboration in the Swedish ERS: co-operative, cross-sector use of resources, involving civil volunteers in response operations and co-location of actors. The framework has fifteen dimensions. They are: Type/Role, Attitude, Training, Background, Task and Responsibility, Availability/Accessibility, Incident Type, Communication Methods, Information Technology, Emergency Supplies, Organisational Structure, Leadership, Costs/Benefits, Environment, and Regulations and Legal Issues. Sociotechnical systems theory and participatory design principles were applied to make the framework usable in the IS field. The framework can be used generally to analyse new forms of collaboration in ERSs in order to understand its different aspects and emergent challenges, such as actors’ tasks, relevant laws, leadership and organisational factors, which may otherwise be overlooked, into the analysis process. As to IS development, the framework can contribute to organisational analysis and needs analysis in the participatory design of IS for ERSs, e.g. by helping to identify key stakeholders and involve them in the development process.

  The framework was initially tested at the co-location case and showed several promising benefits in terms of identifying and involving stakeholders in the development process. It was deemed helpful in determining and formulating interviews, observations, and future workshops in order to explore and study all relevant dimensions of the collaboration in the early phases of participatory design. It was also felt that the framework saved time and resources. It is argued that it may offer similar benefits in similar cases, although this will require further testing with more case studies. A standardised and developed version of the framework may also be adapted to be applicable to other public sector contexts such as e-government in which new forms of collaboration and governance are in focus. Such a framework may also help to address general challenges often associated with participatory design, add formalisation to it, and contribute to shift it from an academic to a practical approach in order to derive its benefits in complex environments. The next step will be to use the framework as a departure point for analysing the potential co-operative use of resources and cross-sector collaboration in the project ‘Efficient Communal Use of Municipal Resources for Increased Safety and Security’ (ESKORT) in the municipality of Norrköping.

  Delarbeid
  1. A Framework for “New Actors” in Emergency Response Systems
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>A Framework for “New Actors” in Emergency Response Systems
  2013 (engelsk)Inngår i: ISCRAM2013. Conference Proceedings, Book of Papers, 10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management / [ed] T. Comes, F. Fiedrich , S. Fortier, J. Geldermann and T. Müller, 2013, s. 741-746Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Using actors from different societal sectors can improve the response operation quality in emergency management. The different roles, tasks and responsibilities these actors have in response operations and the legal frameworks they work within influence their needs for proper information system support. There is thus a substantial need to study and systemize the concept of “new actors” before providing them with technical solutions. In this study, a framework is constructed showing 14 dimensions of new actors that need to be considered when new actors are studied in more detail.

  Emneord
  Emergency response system, new actor, framework, first responder.
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-95995 (URN)9783923704804 (ISBN)
  Konferanse
  10th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM 2013), 12-15 May 2013, Baden-Baden, Germany
  Tilgjengelig fra: 2013-08-12 Laget: 2013-08-12 Sist oppdatert: 2018-09-28bibliografisk kontrollert
  2. Emerging communities of collaboration: co-location in emergency response systems in Sweden
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Emerging communities of collaboration: co-location in emergency response systems in Sweden
  2014 (engelsk)Inngår i: ISCRAM2014 Academic Papers 11th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management / [ed] S.R. Hiltz, M.S. Pfaff, L. Plotnick, and P.C. Shih, Information Systems for Crisis Response and Management , 2014, s. 546-555Konferansepaper, Publicerat paper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Co-location as a form of network governance is a way of organizing response teams when responding to an emergency situation. At the ‘Safety house’ in the province of Jämtland in Sweden main emergency response actors and supporting actors work together in a shared physical place in order to facilitate the process of cooperation and joint decision making. In order to identify the strengths, weaknesses, obstacles, needs and information system role, we explored this case by looking at how the involved actors experience this new working context. We applied an analytical framework developed specifically for new forms of emergency response. It was found that co-location of actors increases the efficiency in using professional response resources and shortens the emergency response time. Information systems can have a significant role in improving the collaboration between actors at the ‘Safety house’. However secrecy issues, the problem of control and politics and the evaluation of the performance of actors are major challenges which face further development of the co-location concept.

  sted, utgiver, år, opplag, sider
  Information Systems for Crisis Response and Management, 2014
  Emneord
  Emergency, Crisis Management, Network governance
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:liu:diva-109496 (URN)9780692211946 (ISBN)
  Konferanse
  11th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management (ISCRAM 2014), University Park, Pennsylvania, USA, 18 May 2014
  Tilgjengelig fra: 2014-08-20 Laget: 2014-08-20 Sist oppdatert: 2018-09-28bibliografisk kontrollert
 • 409.
  Yousefi Mojir, Kayvan
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Pilemalm, Sofie
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Informatik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Actor-centred emergency response systems: a framework for needs analysis and information systems development2016Inngår i: International Journal of Emergency Management, ISSN 1471-4825, E-ISSN 1741-5071, Vol. 12, nr 4, s. 403-434Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   A new trend in emergency response systems (ERS) is to create new forms of collaboration, for example, by involving new resources in response operations, in order to compensate for the limited number of professional resources. However, the fact that the new resources may come from different organisational contexts and social sectors creates new challenges which directly affect information systems development for these resources. This study presents a framework including 15 dimensions to analyse the new forms of collaboration. Socio-technical system theory and participatory design approaches are applied to make the framework applicable in the information systems field. The framework might also address general problems such as the lack of formalisation and difficulties in identifying relevant stakeholders in participatory design. A comparison with international research showed a potential to adapt the framework to ERSs in other countries or even to other parts of the public sector that are undergoing similar changes.

 • 410.
  Zhang, Ziqi
  et al.
  University of Sheffield, England.
  Gentile, Anna Lisa
  University of Sheffield, England.
  Blomqvist, Eva
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system. Linköpings universitet, Tekniska fakulteten.
  Augenstein, Isabelle
  University of Sheffield, England.
  Ciravegna, Fabio
  University of Sheffield, England.
  An Unsupervised Data-driven Method to Discover Equivalent Relations in Large Linked Datasets2017Inngår i: Semantic Web, ISSN 1570-0844, E-ISSN 2210-4968, Vol. 8, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article addresses a number of limitations of state-of-the-art methods of Ontology Alignment: 1) they primarily address concepts and entities while relations are less well-studied; 2) many build on the assumption of the well-formedness of ontologies which is unnecessarily true in the domain of Linked Open Data; 3) few have looked at schema heterogeneity from a single source, which is also a common issue particularly in very large Linked Dataset created automatically from heterogeneous resources, or integrated from multiple datasets. We propose a domain-and language-independent and completely unsupervised method to align equivalent relations across schemata based on their shared instances. We introduce a novel similarity measure able to cope with unbalanced population of schema elements, an unsupervised technique to automatically decide similarity threshold to assert equivalence for a pair of relations, and an unsupervised clustering process to discover groups of equivalent relations across different schemata. Although the method is designed for aligning relations within a single dataset, it can also be adapted for cross-dataset alignment where sameAs links between datasets have been established. Using three gold standards created based on DBpedia, we obtain encouraging results from a thorough evaluation involving four baseline similarity measures and over 15 comparative models based on variants of the proposed method. The proposed method makes significant improvement over baseline models in terms of F1 measure (mostly between 7% and 40%), and it always scores the highest precision and is also among the top performers in terms of recall. We also make public the datasets used in this work, which we believe make the largest collection of gold standards for evaluating relation alignment in the LOD context.

 • 411.
  Ågerfalk, Pär J.
  Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, VITS - Laboratoriet för verksamhetsinriktad systemutveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Information Systems Actability: Understanding Information Technology as a Tool for Business Action and Communication2003Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This dissertation is devoted to a perspective from which IT-based information systems are conceived as information technological artefacts intended for business action and communication. The perspective has been made concrete through the concept of information systems actability, which is the main concept under scrutiny. The research contributions of the dissertation exist at various levels of abstration. First of all, the dissertation contributes to the understanding of information systems from a social action perspective. Based on identified weaknesses in contemporary conceptualizations of information systems, the concept of information systems actability is developed. This contribution consists of a reconciliation of various views on information system usage quality with its roots in a linguistic tradition including elements from organizational semiotics and the language/action perspective. At a more concrete level, this understanding, and the concept as such, have consequences for the development and evaluation of information systems. Such consequences have been the foundation for a proposed information systems design method, which thus constitutes a further contribution. Another contribution is the outlining of an information systems actability. As a further means of obtaining empirical experience of working with this concept, a descriptive analytic framework has been developed, which constitutes yet another contribution. These three operationalizations, the design method, the evaluation method and the analytic framework, have been developed and empirically grounded through a qualitative case study appproach involving four cases of information systems requirements specification, four evaluations of existing information systems, and two cases of description and characterization of information systems related phenomena from the perspective of actability. The latter two cases imply how further contributions at an even more concrete level, constituted by characterizations of Internet-based information systems and the local electronic marketplace, seen in the light of information systems actability.

 • 412.
  Östlund, Matilda
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Josefsson, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Standardisering kontra flexibilitet: En fallstudie av utvecklingsprocesser2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Process standardization is a topic that has generated a lot of research and literature. At first, the focus was on production; today processes are used in all different kind of business areas.The aim of this study has been to analyze how processes can be applied on development businesses and how IT systems affect the result of the process. To accomplish this, we have asked questions such as what standardization is in a development process? Why are the processes standardized? What difficulties can appear with standardization? And how the IT-systems affect the result of the process?To answer these questions, we have preformed a case study on Saab. Saab is a well know Swedish company who are working with a project called the GMS-project, where they develop processes to cover the whole company´s business areas.The literature gives the reader an understanding of processes and standardization. Further on it gives a perspective on how IT and processes should be integrated as well as a perspective on quality in processes.The result of this study shows that Saab focus on standardization of milestones, concepts and language, when designing processes for development. Through this, they want to accomplish better collaboration. The study also shows the difficulties in development processes compared with production. The main differences are that development processes needs to have built in flexibility and room for the employees to take initiatives. This makes it hard to standardize mode of operation, in a development process. For IT to be a support for the development process, it requires an adaptation of both the process and IT systems. On Saab there are different opinions on how the adaption should be organized. This study points out some specific reasons that it is hard to predict it the system or the process should be adapted. Instead, common sense should be used while adapting IT and process.

6789 401 - 412 of 412
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf