liu.seSök publikationer i DiVA
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
6789 401 - 427 av 427
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Woolfson, Charles
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Sommers, Jeffrey
  Univesity of Wisconsin-MIlwaukee, USA.
  Introduction: The Baltics and the political economy of austerity2014Ingår i: The Contradictions of Austerity: The Socio-Economic Costs of the Neoliberal Baltic Model / [ed] Jeffrey Sommers and Charles Woolfson, London and New York: Routledge, 2014, 1, s. 1-16Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 402.
  Wreder, Malin
  et al.
  Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, SCORE.
  Seing, Ida
  Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, SCORE.
  Hushållstjänster: en studie av reformen och marknaden för skattesubventionerade hushållstjänster i Sverige2009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To make domestic services like maids and nannies less expensive, thereby increasing the legal market for companies offering such services, tax deduction has been on the right-wing feminist/political agenda in Sweden for almost fifteen years. On the 1st of July 2007, after a successful lobby campaign, such a reform was implemented. This paper, based on interviews with actors involved in promoting the reform, describes how the law permitting tax deduction finally passed and how the market for domestic services developed the years before and after the reform. The protagonists’ arguments for the importance of tax deduction for the survival and expansion of the market are also described. Their main arguments were: a) that the tax deduction would encourage people to buy these services from legal companies instead of using illegal workers, b) that many unemployed could be offered a legal job in the sector, and c) that the equality between men and women in work life would increase when women got rid of some of their family responsibilities. Our analysis shows that by framing the question differently in different situations, the reform protagonists managed to avoid some of the conflicts regarding gender equality, working conditions, competence, immigration/ethnicity and social class inherent in their arguments. These value conflicts are outlined in the papers final section. By integrating sociological theories on intersectionality with theories on the organization of markets, we analyze the value conflicts and also discuss why the reform antagonists (left-wing politicians, feminists and parts of the trade unions) failed to organize their resistance.

 • 403.
  Wänström, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Att bryta mönster - vägar mot blocköverskridande samarbeten: I kommuner, regioner och landsting.2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Efter valet 2014 blev det tydligt att Sverige hade fått ett nytt politiskt landskap. Andelen där inget av de två traditionella blocken hade en egen majoritet hade fördubblats i kommunerna och fyrdubblats i regionerna och landstingen. I en del, framförallt mindre kommuner utanför storstadsregionerna, fanns det en lång tradition av breda samarbeten varvid den här utvecklingen nödvändigtvis inte behövde medföra stora förändringar i det dagliga politiska arbetet.

  I många kommuner, regioner och landsting fanns det emellertid en tradition av att två block konkurrerade om makten och där det politiska arbetet var inriktat på att tydliggöra konfliktlinjerna mellan vänster- och högerblocken. Att då plötsligt slå om från ett läge där man förväntades vara oense till att identifiera samarbeten över blockgränserna var inte enkelt – den kultur och de förvänt­ningar som utgjorde grunden för blockpolitiken levde kvar även när det parla­mentariska läget inte längre understödde en traditionell blockpolitik.

  I den här rapporten beskrivs utmaningarna med att slå om och anpassa det poli­tiska handlingsmönstret till det nya parlamentariska läge som nu råder i många kommuner, regioner och landsting. 50 intervjuer med ledande politiker och tjänstemän har genomförts i elva kommuner och tre regioner under 2015 och 2016. I studien framkommer hur de politiska partierna och dess företrädare på olika sätt vid olika tillfällen kan välja att hålla fast vid ett handlingsmönster som un­derstödjer en blockbaserad konfliktpolitik, eller välja att slå in på en väg som skapar bättre förutsättningar för olika former av blocköverskridande samarbeten.

  För att lyckas navigera i det nya parlamentariska landskapet kan det till exempel vara bra att under valrörelsen fokusera på sin egen politik snarare än att slå ner på de traditionella motståndarna. Det kan också vara en fördel att ha en lokal eller regional partiledare som har en stark ställning men också mod och nyfi­kenhet att söka nya samarbetskonstellationer. För att lyckas med blocköverskri­dande samarbeten är det också viktigt att välja tillförlitliga samarbetspartier och etablera förtroendefulla relationer med politiska ledare på båda sidorna av den traditionella blockgränsen.

  En annan nyckelfaktor är partiernas och ledarnas förmåga att identifiera de reella konfliktlinjerna i de frågor som är viktiga i just den lokala eller regionala kontexten, vilket inte behöver vara samma konfliktlinjer som existerar i riks­dagen eller på andra politiska nivåer. Utgår man ifrån att konfliktlinjerna i de för kommunen, regionen eller landstinget stora och viktiga frågorna alltid skär mellan snarare än inom de politiska traditionella blocken blir det svårare att anpassa sig till det nya parlamentariska landskapet.

  Utmaningen med att styra kommuner, regioner och landsting när inget av blocken har en egen majoritet ligger därför främst inte i att identifiera specifika kompromisslösningar i enskilda frågor. Den stora utmaningen ligger istället i att skapa en acceptans hos såväl politiska ledare, partimedlemmar och väljare för de nya utmaningar, behov och perspektiv som uppstår till följd av ständiga sam­hällsförändringar och med dem nya konfliktlinjer i den lokala och regionala politiken.

 • 404.
  Wänström, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap: Förberedelser för ett handlingskraftigt styre2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Efter valet 2014 stod det klart att ett nytt politiskt landskap hade brett ut sig i Sveriges kommuner och regioner. Bland annat bildades det många nya blocköverskridande styren i kommuner och regioner som tidigare präglats av blockpolitik. Den här studien beskriver och diskuterar förutsättningarna för koalitionsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap. Studien bygger på intervjuer med 26 ledande politiker i fem kommuner och två regioner där man bildade blocköverskridande majoritetsstyren eller etablerade andra former av blocköverskridande samarbeten efter valet 2014.

  Tidigare erfarenheter av samarbeten mellan olika partier och politiker präglar ofta koalitionsbildningsprocesser. Med en etablerad ömsesidig förståelse och tillit mellan ledande politiker kan processen gå relativt fort även om partierna i fråga aldrig har suttit i samma styre tidigare. Om tilliten och förståelsen mellan ledande personer inte är lika stark kan man behöva ägna mycket tid till att etablera den förståelse och tillit som krävs för att skapa förtroendefulla samtal. Ett annat alternativ är att ha en starkt formaliserad koalitionsbildningsprocess där deltagarna i första hand förlitar sig till rutinerna snarare än på relationerna under koalitionsbildningsprocessen. Många av de intervjuade politikerna har framhävt betydelsen av att vara minst två personer från varje parti under koalitionsbildningsprocessen – att det bland annat skapar bättre förutsättningar för en bra förankring i partiet samt att de inbladade känner sig trygga i sin roll. Samtidigt pekar flera politiker på baksidan av att många deltar aktivt i processen – att samtalen inte flyter lika smidigt om det blir för många runt bordet. 

  I studien framhävs betydelsen av att komma överens om sakpolitiken innan man fördelar de ledande posterna i nämnder och styrelser. Under en koalitionsbildningsprocess behöver partierna definiera vilka frågor man vill genomföra tillsammans samt vilka frågor man behöver lägga åt sidan under den aktuella mandatperioden. Det handlar således om att identifiera och ta tillvara på ett möjlighetsfönster där partierna i koalitionen tillsammans genomför en gemensam vision med tillhörande sakpolitik.

  För att handlingskraftigt kunna genomföra det man vill genomföra tillsammans betonade de intervjuade behovet av att noggrant diskutera hur man ska samarbeta såsom hur kommunikationen ska fungera i styret – både internt partierna och politikerna emellan men också utåt till media och medborgare. Den sortens diskussioner, inklusive hur man till exempel ska hantera eventuella konflikter, genererar inte bara formella dokument som vägleder arbetet under mandatperioden – det resulterar också ofta i en större ömsesidig förståelse för vad som krävs för att samarbetet ska fungera väl. I det sammanhanget vittnar många av de intervjuade om behovet av att partierna behandlar varandra som jämbördiga parter och att inget parti i praktiken får rollen av ett stödparti. Det här kan till exempel avspegla sig i fördelningen av ledande poster i nämnder och styrelser där betydelsen av reell insyn och påverkan för alla styrande partier ofta prioriteras högre än proportionerlig fördelning i relation till partiernas storlek. En möjlig förändring i det nya politiska landskapet är att det under koalitionsbildningsprocessen blir enklare att välja till men också välja bort att samarbeta med specifika partier baserat på hur lätt de partierna upplevs vara att samarbeta med.

 • 405.
  Wänström, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier – CKS. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kommunalt koalitionsbyggande i ett nytt parlamentariskt landskap: Pragmatism i policyorienterade möjlighetsfönster2018Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 55, nr 2-3, s. 225-248Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Coalition formation in a new municipal parliamentary landscape. Pragmatism in policy-related windows of opportunities

  Coalition building in Swedish municipalities has traditionally been dominated by two political blocks at the opposite sides of the ideological left-right scale (Back 2003; Wangmar 2006). The success of the Sweden Democrats in the last elections have challenged that pattern. Statistics on coalition formation since the 2014 election indicate that the traditional policy scale no longer dominates local government. Coalitions of parties closely situated next to each other on the left-right scale are not as common as before. Interviews with 19 leading politicians in five Swedish municipalities that formed majority coalitions, including parties on the left as well as the right block, indicate that neither the traditional left-right scale nor the GAL-TAN dimension played a decisive role in these coalition formation processes. Instead, the ability of political parties to cooperate within the coalitions and building on personal chemistry, was considered the most important factor in the coalition building process on the municipal level.

 • 406.
  Wänström, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Minoritetsstyren i kommuner, regioner och landsting: Bättre beslut eller sämre demokrati?2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Trots att minoritetsstyren har varit väldigt vanliga på nationell nivå har de varit relativt ovanliga inom kommuner, regioner och landsting. Andelen kommuner, regioner och landsting där de styrande partierna inte har förfogat över en egen majoritet i fullmäktige har historiskt sett varit relativt liten. I samband med valet 2006 började dock antalet minoritetsstyren öka markant för att efter valet 2014 utgöra en tredjedel. I den här studien har det genomförts intervjuer med ledande politiker och tjänstemän i tio kommuner, regioner och landsting som under mandatperioden 2011-2014 hade ett minoritetsstyre. Studien syftade till att studera de utmaningar men också möjligheter som är specifika för minoritetsstyren samt olika strategier för att hantera utmaningarna.

  Studiens första övergripande resultat är att minoritetsstyren kan se väldigt olika ut med olika förutsättningar för det politiska beslutsfattandet och den politiska styrningen. Om minoritetssituationen endast är begränsad till fullmäktige och således inte avspeglas i styrelser och nämnder skapar det t.ex. specifika förutsättningar – förekomsten av tydliga stödpartier likaså.

  Studiens huvudsakliga slutsats är att de viktigaste faktorerna för ett väl fungerande minoritetsstyren är förutsättningarna för och traditionerna av ett brett politiskt samarbete. I flertalet av de studerade kommunerna fanns det en väl etablerad samförståndsanda där de politiska ledarna förväntades och var vana vid att samarbeta oavsett om kommunen formellt hade ett minoritets- eller majoritetsstyre. I det sammanhanget lyfte många av de intervjuade ledarna fram betydelsen av att kontinuerligt arbete med att understödja ett gott samarbetsklimat.

  I flera och framförallt de mindre kommunerna upplevde man dessutom att utrymmet för politiska konflikter var begränsat – att det kommunala politiska beslutsfattandet till stora delar handlade om att hitta pragmatiska lösningar på olika problem. Flera av de intervjuade upplevde att minoritetsstyren kunde utgöra en god grund för ett kreativt diskussionsklimat eftersom de styrande partierna då är beroende av oppositionen och därmed inte kan avfärda oppositionens infallsvinklar och idéer.

  Oppositionens och framförallt oppositionsledarens agerande är således extra viktigt i ett minoritetsstyre. De ledare som var mer skeptiska till minoritetsstyren, vilka främst fanns i regionerna, landstingen samt i en förortskommun, menade att demokratin långsiktigt inte mår bra av de breda politiska samarbeten som minoritetsstyren många gånger bygger på. De framhävde istället behovet av tydliga politiska alternativ och därmed tydliga politiska konfliktlinjer, vilket de såg som oppositionens viktigaste uppgift att leverera.

 • 407.
  Wänström, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Centrum för kommunstrategiska studier. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Åtta skolexempel på lokal demokrati?: folkomröstningar och politiskt ledarskap i arbetet med att reformera kommunala skolorganisationer.2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Antalet folkomröstningar om skolorganisationer har ökat drastiskt under senare år. De nya förstärkta kompentenskraven på lärare i skollagen (2010) har gjort det svårare för kommuner att upprätthålla verksamhet i mindre skolor, vilket har bidragit till fler skolnedläggningar framförallt på landsbygden. Lagen om förstärkt folkinitiativ (2011) har samtidigt gjort det enklare för medborgarna att tvinga fram rådgivande folkomröstningar.

  Den här rapporten beskriver och analyserar alla åtta folkomröstningar om skolorganisationer 2011-2014, i vilka väljarna i samtliga fall röstade emot de styrande politikernas planer.  De styrande politikerna prioriterade dock behovet av resursanpassning och verksamhetsutveckling i skolan högre än lagens intentioner om ökad medborgerlig demokratisk påverkan och valde i de flesta fallen därför att bortse ifrån folkomröstningsresultaten.

  Politikerna angav tre huvudsakliga skäl till sin prioritering. För det första upplevde de att behoven av att reformera skolorganisationerna var så stora att reformerna förr eller senare skulle bli nödvändiga ändå. För det andra hävdade man att det var väldigt svårt att bryta ut och folkomrösta om en specifik del av den kommunala organisationen. Därutöver pekade flera ansvariga politiker på det begränsade medborgarliga engagemanget, t.ex. var valdeltagandet i genomsnitt cirka 45 procentenheter lägre i folkomröstningarna än i valen till kommunfullmäktige.

  Avslutningsvis diskuteras i rapporten svårigheterna med att förstärka medborgarnas möjligheter till demokratisk påverkan genom folkomröstningar utan ett aktivt stöd från de kommunala politiska ledarna. Om politikerna väljer att motverka genomförandet av en folkomröstning eller motsätter sig en implementering av det rådgivande resultatet är det stor risk för att folkomröstningsinstrumentet får negativa snarare än positiva demokratiska effekter.      

 • 408.
  Yilmaz, Feyzullah
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  The United Nations Security Council Reform: A Critical Approach2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Utilizing Critical Theory, through its neo-Gramscian and Frankfurt School dimensions, as the theoretical framework, this study aims to explain how the institutions, such as the United Nations, of an international system transform together with the structure – the international system. More specifically our aim is to explain the lack of transformation of only one body, the Security Council, of that specific institution, the United Nations.

  Analyzing the press releases of the United Nations General Assembly in 1996, 1997, 2000, and 2006 and examining 337 statements from the Member States through Critical Theory to be able understand and explain how and why it hasn’t been possible to reform, or transform, the United Nations Security Council in the last 14 years since the establishment of the Open-Ended Working Group as a group to particularly deal with the question of reform. The analysis suggests that the current debates in the United Nations concerning the reform of the Security Council is unable to produce a successful transformation of that body because it is not possible for an institution to finalize its own transformation independent from that of the structure as a whole.

 • 409.
  Ylikoski, Petri
  University of Helsinki, Finland .
  Review of Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines, by Derek Beach and Rasmus Brun Pedersen2015Ingår i: Contemporary Sociology, ISSN 0094-3061, E-ISSN 1939-8638, Vol. 44, nr 5, s. 634-635Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
 • 410.
  Yuksekdag, Yusuf
  Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Etik och migration mellan verklighet och ideal: En analys av Joseph H. Carens’s The Ethics of Immigration2014Ingår i: Filosofisk Tidskrift, ISSN 0348-7482, nr 3, s. 77-83Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här rapporten analyserar kortfattat Joseph H. Carens senaste bok, The Ethics of Immigration. Den inledande delen av dokumentet berör de grundläggande principerna från boken och hur Carens härleder sin utvärdering av olika immigrations och integrations principer från Ius Soli inom ett liberalt demokratiskt ramverk. Den andra delen behandlar bokens huvudsakliga metodologiska område, detta är den dualistiska strukturen Carens använder och hur den ska bli förstådd med hans givande bidrag. Slutligen kommer dokumentet undersöka den milda anti-cosmopolitan attityden Carens håller och dess implikationer.

 • 411.
  Yuksekdag, Yusuf
  Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Linköpings universitet, Institutionen för kultur och kommunikation, Centrum för tillämpad etik. University of Bern, Switzerland.
  The Right to Exit and Skilled Labour Emigration: Ethical Considerations for Compulsory Health Service Programmes2019Ingår i: Developing World Bioethics, ISSN 1471-8731, E-ISSN 1471-8847, Vol. 19, nr 3, s. 169-179Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Compulsory (health) service contracts have recently received considerable attention in the normative literature. The service contracts are considered and offered as a permissible and liberal alternative to emigration restrictions if individuals relinquish their right to exit via contract in exchange for the state-funded tertiary education. To that end, the recent normative literature on the service programmes has particularly focused on discussing the circumstances or conditions in which the contracts should be signed, so that they are morally binding on the part of the skilled workers. However, little attention is devoted to the relevance of the right to exit for the debate on compulsory service programmes. In this paper, I argue that even if the service contracts are voluntary, and thus the would-be medical students voluntarily relinquish their right to exit, the reasons behind the right should be taken into account for the contracts to be morally valid. A clear understanding of the right to exit is a must in order not to breach its basic components and for the service contracts to be morally binding. To that end, I provide two accounts of the reasons to value the right to exit by presenting Patti Lenard’s discussion of the right and by reconstructing James Griffin’s account of human rights. I conclude by offering brief ethical considerations for compulsory health service programmes grounded in the reasons to value the right to exit.

 • 412.
  Yördem, Özer
  Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen.
  Cosmopolitan Reflections in the European Parliament2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  The problem of world poverty is appalling in human terms. Almost half of all the humankind lives below the poverty line of $2 per day, whereas affluent parts of the world continue to enjoy enormous technological and economical progress. In the light of such discrepancy, the debate in political philosophy regarding “global justice” has renewed significance. The current debate between those who agree global justice is important, is those who think that positive duties towards poor is enough, and those who think that morality requires a re-designation of the ground rules operating at the global level.

  The Cosmopolitan view grounds its theoretical framework in this second view. This study aims to analyse if, and how, the normative debate in the European Parliament reflects the assumptions, arguments and considerations of the Cosmopolitan approach. This study identifies central concepts of the Cosmopolitan approach, and then analyses how these concepts are discussed in the European Parliamentary debates. In addition, I identify who discusses what in the parliamentary debates. The analysis reveals how Cosmopolitan ideas are reflected in the discourse within the debates, and the second dimension identifies which party groups discuss and hold which key concepts of Cosmopolitanism.

 • 413.
  Zaytseva, Anna
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap.
  Standardization in Innovation Policy and the European Integration: New Concepts for the New World2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a study of standardization in complexity. The context is innovation policy. Why do standardization and innovation go hand in hand and what does the interaction of interests between public and private actors look like in the “profile” of the standardization process? The nature of technical specifications, Lead Market Initiatives in Europe, social innovations, eco-innovations and psychological services for recruitment are the target areas of this study done in the style of Science, Technology and Society. We decrypt the codes of the expected behavior veiled in standards, the strategically selective sectoral integration of the European Internal Market, the emergence of innovation in standardized areas, the nature of the European innovation policy and the mission of each particular innovative sector. This research contains answers on how the European Union will move toward a more state-like organization bypassing the sovereignty of its member states. Standardization is a bouquet of strategic activities where each has its purpose, destination and time-framework. By studying standardization, we are able to look into the European future.

 • 414.
  Åberg, Ida
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Från betongdjungel till grönsaksland: Odla staden2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 415.
  Åberg, Ida
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Fridolfsson, Charlotte
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Green thumb and other metaphors: Exploring urban-nature relationships2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper explores metaphors used when organizing the meanings of agriculture and gardening generally, and urban agriculture in particular. Urban agriculture is, according to common interpretations in research, an activity that urban dwellers can use to de-alienate or re-appropriate the relationship with nature, thus implying there was ever a real or more accurate relationship between humans and nature. Urban relationship to vegetation is often expressed as ambiguous, where the urban dwellers have little or no relationship to plants. One interviewee typically stated about himself: “Imagine that a kid from the concrete jungle can get a green thumb”. The metaphors ‘concrete jungle’ and a ‘green thumb’ relate to the place where the respondent reside and the type of nature available (the jungle), but also relate to qualities attached to human bodies. The ‘green thumb’ can thus be interpreted as both the physical link between plants and human bodies and a symbolic understanding of nature. Metaphors are of critical importance in political studies, not only in determining institutional politics, but also in the mapping of how the production of meaning as such is political. Metaphors will be studied here to explore imaginaries placing humans beside or within nature. Metaphors do not only transfer meaning; they also shape the relations between subjects or objects. 

 • 416.
  Åberg, Ida
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Hagolani-Albov, Sophia
  Can Urban Agriculture Transform Two Northern Capitals? – The Case of Identity in Stockholm and Helsinki2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Urban agriculture (UA) is a phenomenon that occurs in built environments, but does not have to disrupt the form and function of the city. Close proximity to nature in urban areas is constructed as something that will enrich people’s lives and often refers to human senses (touch, smell, sight) and feelings (calmness, joy, mindfulness). Urban planning has sought to maintain natural environments within built environments. Green spaces are important in urban planning; however, due to lack of space in rapidly growing cities green spaces like parks are becoming scarce. UA has emerged as an activity which has the potential to engage these existing green spaces and create new ones. The experience of nature and agriculture in the urban environment carries different meanings and values.

  This paper will investigate how urban farmers in Stockholm and Helsinki experience agriculture in the urban environment and the subsequent (re)construction of their identity as urban dwellers. Using the photovoice method, also called participatory photography, urban farmers will have a chance to express their story through their eyes. This method calls for participants to take photographs at their own farming site and in their urban environment. These photographs are then used as the basis for a discussion around the concepts of place and identity. This methodology captures the perspective and lived experience of the participants in a way that is limited in other qualitative methods. Using photovoice we endeavor to develop a deeper understanding of the transformative potential of UA in the city. 

 • 417.
  Åberg, Rasmus
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Högberg, Magdalena
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  An Ever Closer International Society?: A Social Constructivist Approach to Trans-Regional Migration between Africa and the EU2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis discusses the recent change in EU’s immigration policy. EU’s restrictive policies may be changed by the two proposals, COM(2007)637 and COM(2007)638, presented in October 2007. These proposals were formed during a process in which representatives from the African Union (AU) were present in discussions about migration. Using official documents from EU and AU, we study this inter-regional interaction process with the English School theories of “international society” and with a Social Constructivist ontological model describing the relationship between agents, structure and institutions/regimes. We find that the proposal changes the trans-regional migration regime, and by extension the structure and the trans-regional world order. This will probably lead to an increase in the number of African labour immigrants in the EU, which may enlarge the trans-regional “world society” and, in turn, the inter-regional “international society”.

 • 418.
  Åkesson, Staffan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Shared Vision, Common Action Explained: A Case Study of the Strategy-making Process of the European Union Global Strategy- A Function of Liberal Intergovernmentalism or Neofunctionalism?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is an attempt to understand strategy-making in the European Union (EU). By targeting the strategy-making process of the European Union Global Strategy (EUGS), the stydy aims to reveal the legal provisions and the in-practice procedures of strategy-making in the area of EU foreign policy. The thesis presents two theories, liberal intergovernmentalism and neofunctionalism, from which it constructs two contrasting ideal types of policy-making. By applying the theoretical ideal types on the targeted case, that is the strategy-making process of the EUGS, the study reflects on the relationships between Member states and the EU, as well as on the inter-institutional dynamics that would come to characterize the progress and development of the EUGS. 

  Despite difficulties in rejecting any of the theoretical ideal types, the study finds the policy-formulation of the EUGS to be more coherent with the neofunctional ideal type than that of liberal intergovernmentalism. This is due to the central role of the European External Action Service (EEAS) which would come to conduct an innovative policy-formulation phase of the strategy and to the lack of bargaining between the Member States on the textual provisions of the strategy. The neofunctional ideal type does yet fall short in explaining for the EUGS as an initial concept and partly for the implementation of the strategy, favoring a liberal intergovernmental interpretation of how the instruments of the EUGS would come to be initiated.

  The study also reflects on if the experience of making the EUGS may provide for an argument to review the presumed centrality of Member States being the ultimate drivers of EU foreign policy.

 • 419.
  Ödalen, Jörgen
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Förord till den svenska utgåvan2016Ingår i: Politiskt tänkande - En introduktion / [ed] Peri Roberts & Peter Sutch, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 2, s. 7-8Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 420.
  Ödalen, Jörgen
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kan en stat gå under, men ändå finnas kvar?: Stigande havsnivåer och avterritorialiserade östater2015Ingår i: Tidskrift för politisk filosofi, ISSN 1402-2710, nr 2, s. 26-43Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det finns en risk att klimatförändringar i framtiden leder till att hela stater går under. Det är framförallt små östater som är utsatta för detta hot eftersom de är känsliga för höjningar av havsvattennivån. Att befolkningarna på dessa östater kan bli tvungna att i framtiden helt överge sina territorier väcker frågor om vad som händer med dessa staters suveränitet och politiska självbestämmande.

  Vi tänker oss vanligen att det krävs ett territorium för att ett folk ska kunna vara politiskt självbestämmande. Men är detta verkligen nödvändigt? Vissa folkrättsjurister har hävdad att det är möjligt för ett folk att fortsätta utöva självbestämmande även efter att de tvingats överge sitt territorium. De har dessutom föreslagit att detta att tillåta existensen av avterritorialiserade stater kan vara en lösning på problemet att klimatförändringar i framtiden kan komma att undergräva självbestämmandet för vissa östater.

  I denna artikel granskas detta förslag kritiskt. Skulle ett sådant förslag verkligen bevara självbestämmande i någon meningsfull betydelse? Är förslaget moraliskt acceptabelt i betydelsen att det fullgör några av de skyldigheter som det

 • 421.
  Ödalen, Jörgen
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  The Rights of Climate Change Migrants2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 422.
  Ödalen, Jörgen
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Underwater self-determination: Sea-level rise and deterritorialized Small Island States2014Ingår i: Ethics, Policy & Environment, ISSN 2155-0085, E-ISSN 2155-0093, Vol. 17, nr 2, s. 225-237Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Global climate change is likely to become a major cause of future migration. Small Island States are particularly vulnerable since territorial destruction caused by sea level rise poses a threat to their entire existence. This raises important issues concerning state sovereignty and self-determination. Is it possible for a state to remain self-determining even if it lacks a stable population residing on a specific territory? It has been suggested that migrants from disappearing Small Island States could continue to exercise sovereign control over their abandoned territory. Such an arrangement would allow them to retain a measure of self-determination. The question posed in this paper is whether this ‘deterritorialized state proposal’ is conceptually plausible and normatively acceptable. It is argued that the proposal is conceptually plausible if we adopt a gradual understanding of ‘self-determination’, but that its normative acceptability is weak even if it is supplemented with compensatory measures.

 • 423.
  Ödalen, Jörgen
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Heyward, Clare
  University of Warwick.
  A Free Movement Passport for the Territorially Dispossessed2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There is a significant risk that some Small Island States will become uninhabitable due to sea level rises, driven by anthropogenic climate change. Should this happen, citizens of such states will be forced to migrate but, under the current system of international law, these migrants could become stateless. In this article we propose that migrants from threatened island states (the territorially dispossessed) should be provided with a “Passport for the Territorially Dispossessed” (PTD). A PTD also gives its holder a right to free movement and a right to choose their new nationality. The PTD proposal has an advantage over competing suggestions that states should admit a set proportion of these migrants. Quota schemes will generally fail to appropriately compensate the territorially dispossessed. The principle of free choice, by contrast, allows them to retain a measure of control over their destiny and to migrate with dignity.

 • 424.
  Öhrberg, Johan
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
  Samverkan mellan kommun och näringsliv: en fallstudie av Växtkraft Kinda2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur kommunal samverkan med det lokala näringslivet utformas utifrån teorier kring governance, policynätverk samt public-private partnerships. Detta genomförs utifrån en fallstudie av projektet ”Växtkraft och företagarutveckling” som är en del av den ekonomiska föreningen Växtkraft Kinda. I uppsatsen undersöks faktorer som gemensamma mål, resursutbyte, ömsesidigt beroende samt förtroende och vilken betydelse dessa har för samverkan. Dessutom granskas hur kontakterna mellan aktörerna är utformade samt vilken betydelse inflytande och konkurrens har i samarbetet.

  I uppsatsen kommer jag fram till att det existerar gemensamt formulerade mål även om de till viss del varierar mellan aktörerna. De resurser som utbyts är förutom de ekonomiska även tid, kunskap, kontakter samt lokaler. Kommunens representanter menar att resursutbytet främst sker i informella miljöer medan näringslivsrepresentanterna anser att resursutbytet äger rum i formella miljöer. Tre av de fem intervjuade anser att det finns ett ömsesidigt beroende mellan kommun och näringsliv samt att det är en omständighet som verkar som en drivande- och positiv kraft i samarbetet. Samtliga intervjuade uppger att förtroende är en viktig komponent i projektet men förtroendet är något mindre bland näringslivsrepresentanterna. De intervjuade uppger även att det finns en viss konkurrens mellan aktörerna inom projektet men att samarbete dominerar. Det finns dock vissa skillnader mellan kommunens och det lokala näringslivets uppfattningar om samarbetet. Kommunens representanter beskriver samarbetet i formella termer medan näringslivsrepresentanterna anser att det skall betraktas som en formell organisation. Dessutom menar kommunen att aktörernas inflytande beror på engagemang och kompetens medan näringslivet anser att storlek och position är avgörande faktorer.

 • 425.
  Öhrvall, Richard
  Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Statsvetenskap. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten. Institutet för Näringslivsforskning (IFN).
  Voter Turnout2015Ingår i: Oxford Handbook of Swedish Politics / [ed] Jon Pierre, Oxford: Oxford University Press, 2015, 1, s. 229-245Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  For several decades, Sweden has had a relatively high voter turnout, both in relation to the first half of the 20th century and in comparison with other countries. Still, even in this high-turnout context substantial differences in turnout can be found when comparing different population groups. Demographic characteristics and socioeconomic resources are related to the propensity to vote. A more general conclusion is that voter turnout is associated with a higher level of equality in participation. The increase in turnout in recent Swedish elections has led to a more equal participation. 

 • 426.
  Hooi, Mavis (Redaktör, Formgivare av omslag, etc.)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Goldstein, Asher (Redaktör)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Nielsen, Asbjørn (Redaktör)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Mkdad, Rudeina (Redaktör)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Norrköping – City of Immigration 20172017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Norrkoping – City of Immigration 2017” is the outcome of an mbitious collaborative project conducted by the Master students in Ethnic and Migration Studies at REMESO, Linkoping University. The very first in a new series of publications from this one-year-old graduate program, this text draws on the diverse research interests of the twenty-three contributors, hailing from twenty-one different regions who have provided a holistic picture of immigration to Norrkoping today.

  Students worked as individuals and in groups to produce different journalistic pieces which tackle important themes such as integration, identity politics, representation, multiculturalism, racism, right-wing politics and more. The report reflects the diversity of migrant experiences in Norrkoping, including snapshots of multicultural artistic spaces, a statistical overview of residential segregation, life stories, field work and interviews woven together with analysis of the challenges encountered by immigrants to our city.

  Immigrant voices are centered in an attempt to deconstruct stereotypes and to underscore how integration is a two-way process where everyone—both the ‘host’ society and migrants themselves—can contribute. How different groups of migrants are coping with personal trauma is explored by investigation into integration projects financed by the municipality and civil society organizations. The admirable work of these organizations is emphasized in reports from art exhibitions, interviews at social and supportive spaces and profiles of solidarity organizations. In a similar vein, the challenges faced by the local authorities are highlighted in order to equip the reader with a wider overview of the institutional and political obstacles to improving integration outcomes in Norrkoping.

  The strength of this report stems from the innovative and collaborative work of the contributors; their enthusiasm, to be agents of positive social and political change radiates from their texts. United to combat exclusion, racism, sexism, and all forms of discrimination in the world, we are deeply grateful for their thoughtful insights and effort. Any errors or omissions, are of course, our own.

  Asher, Mavis, Asbjorn & Rudeina

 • 427.
  Ortega Soto, Celina (Formgivare av omslag, etc.)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bai, Zhihe (Formgivare av omslag, etc.)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Bergmark, Beatrice (Formgivare av omslag, etc.)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Atkins, Hannah (Redaktör)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Kraler, Esther (Redaktör)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Freisleben, Kisya (Redaktör)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  McCarthy, Holly (Redaktör, Fotograf)
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, REMESO - Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten.
  Voices of Norrköping2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Voices of Norrköping is a collection of collaborative projects on the topics of migration, diversity, and belonging. These projects, infor­med by the stories and standpoints of a variety of people, were cre­ated by master’s students of the Ethnic and Migration Studies programme at REMESO, Linköping University.

  While Norrköping is unique in many ways, it also serves as an example of how a city and its community can be transformed by immigration. The articles, essays and art projects presented in this compendium take Norrköping and its inhabitants as a starting point for the discussion of issues which have a broader societal resonance.

  This publication, the second in a series, would not have been possible without the input and support of those whose voices are featured. Throughout our master’s programme, we have explored the idea that each person’s experience is informed by their position at the in­tersection of different privileges and oppressions. By understanding that each individual has a unique worldview, we can appreciate that their stories may differ substantially. As a class, we hope that presenting a broad range of views will illustrate that there is no single narrative when it comes to the themes discussed.

  By listening to these voices, we can begin to understand, and by understanding, we can become more critical of how these themes are presented and dealt with. While some voices are still yet to be heard, we hope that future installments of this series will continue to encourage listening and understanding.

  Ethnic and Migration Studies (EMS)

  Class of 2019

6789 401 - 427 av 427
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • oxford
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf